En Hurtig Guide til Golfreglerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En Hurtig Guide til Golfreglerne"

Transkript

1 En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger.

2 En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet er selvregulerende, bør alle golfspillere have en god forståelse for de grundlæggende Regler omtalt i denne guide. Guiden er dog ikke en erstatning for Golfreglerne, som man bør konsultere, hver gang man er i tvivl. Der henvises til den relevante Regel for yderligere oplysning om punkterne i denne guide. Generelle punkter Inden starten på runden: Læs de Lokale Regler på scorekortet eller opslagstavlen Sæt et identifikationsmærke på bolden. Mange spillere spiller med samme mærke og type, og hvis man ikke kan identificere sin bold, betragtes den som tabt. (Regel 12-2 og 27-1) Tæl dine køller. Det tilladte maks. er 14 køller. (Regel 4-4) Under runden: Bed ikke om råd af andre end din partner (dvs. en spiller på din side) eller jeres caddier. Giv ikke råd til andre end din partner. Du må bede om oplysning om Reglerne, afstande og placering af hazarder, flagstangen, m.m.. (Regel 8-1) Slå aldrig øvelsesslag under spil af et hul. (Regel 7-2) Ved slutningen af runden: I hulspil, kontroller at resultatet er bekendtgjort. I slagspil, kontroller at scorekortet er udfyldt korrekt og indlever det hurtigst muligt. (Regel 6-6) Spillereglerne Tee slag (Regel 11) Slå dit tee slag fra et sted imellem, og ikke foran, teestedsmarkeringerne. Du må slå tee slaget fra et sted op til to køllelængder bag teestedsmarkeringernes front linie. Hvis du slår dit tee slag fra et sted uden for dette område, er der ingen straf i hulspil, men din modstander kan forlange, at du slår slaget om. I slagspil får du to straffeslag og skal rette fejlen ved at spille fra et sted inden for det korrekte område. Spil med bolden (Regel 12, 13, 14 og 15) Hvis du tror en bold er din, men ikke kan se dit identifikationsmærke, må du, med din markør eller modstanders tilladelse, markere og løfte bolden for at identificere den. (Regel 12-2) Spil bolden, som den ligger. Du må ikke forbedre boldens leje, området for din tilsigtede stance, dit sving eller spillelinien ved at flytte, bøje eller brække noget, som vokser eller er fastsiddende, undtagen når du indtager din stance på en fair måde eller udfører svinget. Du må ikke forbedre boldens leje ved at presse noget ned. (Regel 13-2) Hvis din bold ligger i en bunker eller en vandhazard, må du ikke berøre bunden i nogen af de to typer hazard, berøre vandet i vandhazarden med hånden eller en kølle før dit nedsving, eller flytte løse naturgenstande. (Regel 13-4) Du skal svinge køllen og udføre et slag til bolden. Det er ikke tilladt at skubbe, skrabe eller skovle bolden. (Regel 14-1) Hvis du slår til en forkert bold, taber du hullet i hulspil. I slagspil får du to straffeslag, og du skal rette fejlen ved at spille den korrekte bold. (Regel 15-3) På greenen (Regel 16 og 17) Du må markere, løfte og rense din bold på greenen. Genplacer den altid på det nøjagtige sted. (Regel 16-1b)

3 Du må reparere boldnedslagsmærker og gamle hulpropper, men ikke anden skade, såsom spikemærker. (Regel 16-1c) Når du udfører et slag på greenen, bør du sikre dig at flagstangen er fjernet eller passet. Flagstangen må også fjernes eller passes, når bolden ligger uden for green. (Regel 17) Bold i hvile flyttet (Regel 18) Når bolden er i spil, gælder det generelt, at hvis du utilsigtet flytter din bold, løfter den, når det ikke er tilladt, eller bolden flytter sig efter at du har adresseret den, skal du lægge ét straffeslag til og genplacere bolden. Se dog undtagelserne under Regel 18-2a. (Regel 18-2) Hvis en anden flytter din bold i hvile, eller den flyttes af en anden bold, skal den genplaceres uden straf for dig. Bold i bevægelse ført ud af retning eller stoppet (Regel 19) Hvis en bold du har slået bliver ført ud af retning eller stoppet af dig, din partner, din caddie eller dit udstyr, skal du lægge ét straffeslag til og bolden skal spilles, som den ligger. (Regel 19-2) Hvis en bold, du har slået, bliver ført ud af retning eller stoppet af en anden bold i hvile, er der ingen straf, og bolden skal spilles, som den ligger, undtagen i slagspil, hvor du får to straffeslag, hvis din bold og den anden bold lå på green, før du slog. (Regel 19-5a) At løfte, droppe og placere bolden (Regel 20) Inden en bold, som skal genplaceres, løftes (f.eks. når bolden løftes på green for at blive renset), skal boldens position markeres. (Regel 20-1) Når bolden løftes for at droppe eller placere den i en anden position (f.eks. droppe inden for to køllelængder under Reglen om uspillelig bold), er det ikke påbudt at markere dens position, men det anbefales. Stå oprejst, hold bolden i skulderhøjde og armslængde og drop den. En droppet bold skal droppes om, hvis den ruller til en position, hvor der er gene fra det forhold, hvorfra man tager lempelse uden straf (f.eks. en ikke-flytbar forhindring), hvis den kommer til hvile mere end to køllelængder fra det sted, hvor den blev droppet, eller hvis den kommer til hvile nærmere hullet end dens oprindelige position, det nærmeste punkt for lempelse eller hvor bolden sidst krydsede en vandhazards grænse. Der er i alt ni situationer, hvor en droppet bold skal droppes om, og de dækkes af Regel 20-2c. Hvis en bold, når den droppes anden gang, ruller til en af disse positioner, skal den placeres det sted, hvor den først ramte banen, da den blev droppet om. (Regel 20-2c) Bold til hjælp eller gene for spil (Regel 22) Du må løfte din bold, eller få en anden bold løftet, hvis du tror, at bolden kunne være til hjælp for en anden spiller. Du må ikke enes med nogen om at lade en bold ligge for at hjælpe en anden spiller. Du må få enhver bold løftet, hvis den kunne genere dit spil. En bold, der løftes fordi den er til hjælp eller gene for spillet, må ikke renses, medmindre den løftes på green. Løse naturgenstande (Regel 23) Du må flytte en løs naturgenstand (dvs. naturlige løse objekter såsom sten, løse blade og grene), medmindre den løse naturgenstand og din bold ligger i samme hazard. Hvis du fjerner en løs naturgenstand, og dette får din bold til at flytte sig, skal bolden genplaceres, og du får ét straffeslag (medmindre din bold lå på green). (Regel 23-1)

4 Flytbare forhindringer (Regel 24-1) Flytbare forhindringer (dvs. tilvirkede flytbare genstande såsom river, dåser, m.m) der ligger hvor som helst, må flyttes uden straf. Hvis bolden flytter sig som følge heraf, skal den genplaceres uden straf. Hvis en bold ligger på en flytbar forhindring, må bolden løftes, forhindringen fjernes, og bolden droppes, uden straf, på det sted, der ligger direkte under stedet, hvor bolden lå på forhindringen, bortset fra at på green skal bolden placeres på stedet. Ikke-flytbare forhindringer og unormale overfladeforhold (Regel 24-2 og 25-1) En ikke-flytbar forhindring er en tilvirket ikke-flytbar genstand såsom en bygning eller en kunstigt overfladebelagt vej (men check de Lokale Regler for veje og stiers status). Et unormalt overfladeforhold er enten tilfældigt vand, areal under reparation eller et hul, tue eller løbegang lavet af et gravende dyr, krybdyr eller en fugl. Bortset fra, når bolden er i en vandhazard, kan man få lempelse uden straf fra ikke-flytbare forhindringer og unormale overfladeforhold, når forekomsten er til fysisk gene for boldens leje, din stance eller dit sving. Du må løfte bolden og droppe den inden for en køllelængde af det nærmeste punkt for lempelse (se Definitionen af nærmeste punkt for lempelse ), men ikke nærmere hullet end det nærmeste punkt for lempelse (se diagrammet nedenunder). Hvis bolden er på green, placeres den på det nærmeste punkt for lempelse. Der er ingen lempelse for gene på spillelinien, medmindre både bolden og forekomsten er på greenen. Som en yderligere mulighed, når bolden er i en bunker, må du tage lempelse for forekomsten bag bunkeren med ét straffeslag. Følgende diagram illustrerer begrebet nærmeste punkt for lempelse i Regel 24-2 og 25-1 for en højrehåndet spiller. B1 = boldens position på vej, i areal under reparation (AUR), m.m. P1 = nærmeste punkt for lempelse P1-A-A = skraveret område hvori bolden skal droppes, i en radius af en køllelængde fra P1, målt med hvilken som helst kølle B2 = boldens position på vej, i areal under reparation (AUR), m.m. = tænkt stance nødvendig for at spille fra P2 med den kølle, som spilleren forventer at bruge til slaget P2 = nærmeste punkt for lempelse P2-C-C = skraveret område hvori bolden skal droppes, i en radius af en køllelængde fra P2, målt med hvilken som helst kølle

5 Vandhazarder (Regel 26) Hvis din bold er i en vandhazard (gule pæle og/eller linier), må du spille bolden, som den ligger, eller med ét straffeslag: spille en bold fra det sted, hvor du slog bolden i hazarden, eller droppe hvor som helst bag vandhazarden på en lige linie mellem hullet, punktet hvor bolden sidst krydsede vandhazardens grænse og stedet, hvor bolden droppes. Hvis din bold er i en parallel vandhazard (røde pæle og/eller linier). Udover mulighederne for bold i vandhazard (se ovenfor), må du med ét straffeslag droppe inden for to køllelængder fra, men ikke nærmere hullet end: punktet, hvor bolden sidst krydsede hazardens grænse, eller et punkt på den modsatte side af hazarden i samme afstand fra hullet som det punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen. Bold tabt eller out of bounds; provisorisk bold (Regel 27) Check de Lokale Regler på scorekortet for at kende banens grænser. Hvis din bold er tabt uden for en vandhazard eller out of bounds, skal du spille en anden bold fra det sted, hvorfra det sidste slag blev slået, med ét straffeslag, dvs. efter slag og afstand (stroke and distance). Du må søge efter en bold i 5 minutter, hvorefter den er tabt, hvis den ikke er fundet eller identificeret. Hvis du, efter at have slået et slag, tror din bold kan være tabt uden for en vandhazard eller out of bounds, bør du spille en provisorisk bold. Du skal sige, at det er en provisorisk bold og spille den, før du går frem for at søge efter den oprindelige bold. Hvis det viser sig, at den oprindelige bold er tabt (andet end i en vandhazard) eller out of bounds, skal du fortsætte med den provisoriske bold med ét straffeslag. Hvis den oprindelige bold findes in bounds, skal du fortsætte med den og opgive spil med den provisoriske bold. Uspillelig bold (Regel 28) Hvis din bold er i en vandhazard, gælder Reglen om uspillelig bold ikke, og du skal gå frem efter Reglen om vandhazard, når du tager lempelse. Hvis du tror din bold er uspillelig andetsteds på banen, må du med ét straffeslag: spille en bold fra det sted, hvorfra det sidste slag blev slået, eller droppe en bold hvor som helst bag det punkt, hvor bolden lå, på en lige linie mellem hullet, punktet hvor bolden lå og stedet, hvor bolden droppes, eller droppe en bold inden for to køllelængder fra det sted, hvor bolden ligger, ikke nærmere hullet. Hvis din bold er i en bunker, må du gå frem som ovenfor, bortset fra, at hvis du dropper bagud på en linie eller inden for to køllelængder, skal du droppe i bunkeren. Etikette Hvis du ikke allerede har gjort det, bør du læse Etikette afsnittet ikke flere Regler som sådan, men en praktisk guide til at komme sikkert og hurtigt rundt på banen, og samtidig tage hensyn til andre og til banen.

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

Officielle PDGA regler

Officielle PDGA regler Officielle PDGA regler 2006 udgave Dansk oversættelse af DFSU 1 Officielle PDGA disc golf regler Den stigende popularitet for disc golf skyldes den fascination det giver at kaste en flyvende disc med stor

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser.

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Hvad er fodboldgolf. Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Fodboldgolf er sjovt og kan spilles af alle,

Læs mere

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB Sand / Sky sa n d / S k y e g l leer r LLookkaal le rreg M ikdol n e vr tei rdte i grien lgosta kab l er el l ge lre r konverteringstabeller GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl fc CCl ul ub

Læs mere

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 Indhold Velkommen 4 Nye funktioner 5 Nyt i denne version... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Rengøring af uret... 8 Sådan bruges docken... 9 Urstatus...

Læs mere

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka En Introduktion Kære Golfer, Vi ved alle, at det ikke kun er din fysik og dit tekniske niveau, der bestemmer hvor langt du kan nå med din golf. Det handler i lige så høj grad om din evne til at spille

Læs mere

http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204

http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204 Side 1 af 26 (gældende fra 20. april 2000) SINGLE Banen 2. Fast tilbehør 3. Bolden 4. Ketsjeren 5. Server og modtager 6. Valg af side og serv 7. Serven 8. Fodfejl 9. Aflevering af serv 10. Servefejl 1

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

GODT BEGYNDT MED MINIGOLF

GODT BEGYNDT MED MINIGOLF GODT BEGYNDT MED MINIGOLF INFORMATIONSHÆFTE OG BEGYNDERGUIDE UDGIVET AF DANSK MINIGOLF UNION Oplag: 2.000 stk. Årgang 2005 Udgivet af Dansk Minigolf Union Grafisk design: Reklame & Marketing Butikken A/S

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL DIT SPIL

FØRSTEHJÆLP TIL DIT SPIL FØRSTEHJÆLP TIL DIT SPIL Er dit korte spil ramt af sygdom, eller har du fået virus i tilbagesvinget? Tag det helt roligt. Vi ringede 112 og fik fat på en flok PGA-trænere, som står klar med livreddende

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af Badminton World Federation(BWF). Gældende fra 01/06/2008 Definitioner Spiller Kamp Single Double Serveparten Modtagerparten Duel Slag Enhver person, der spiller badminton

Læs mere

Aalborg Badminton Ring. Spilleregler

Aalborg Badminton Ring. Spilleregler Aalborg Badminton Ring Spilleregler pr. 1.8.2006 Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 1.8.2006 Definitioner Spiller Kamp Single Double Serveparten Modtagerparten Duel Slag

Læs mere