ARBEJDSMILJØ HISTORIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØ HISTORIE"

Transkript

1 AAA INFO Nr. 16 marts 2015 AAA INFO Nr. 18 juli 2015 AAA Info udgives af: Aktionsgruppen AAA Info udgives Arbejdere Aktionsgruppen Ar- af: Akademikere bejdere Klubhuset Akademikere Dortheavej Klubhuset 39 København Dortheavej NV 39 Mail: København - www. NV Mail: - www. aktionsgruppen.dk aktionsgruppen.dk Redaktører: Janne Hansen og Anne Redaktører: Richter Janne Redaktionsgruppe: Hansen og Medlemmer Anne Richter af AAA og Redaktionsgruppe: SAA Medlemmer af AAA Søsterorganisation og SAA i Århus: SAA Søsterorganisation i Samarbejdet Århus: Arbejdere SAA Akademikere Samarbejdet v. Arbejdere Kit Aastrup Tlf. Akademikere Mail: v. Kit Aastrup get2net.dk Tlf c/o Mail: 3F Transport Logistik get2net.dk og Byg Sommersvej c/o 3F Transport Logistik Århus og VByg Sommersvej 5 Artikler kan mailes til 8210 Århus V AAA. Udkommer ca. 3 gange Artikler kan mailes til årligt. Via AAA s hjemmesidog/eller i pa- AAA. pirformat Udkommer til ca. medlemmer 3 gange årligt. og abonnenter. Via AAA s hjemmesidog/eller i papirformat til medlemmer og abonnenter. Der er ikke udsigt til at kommunerne dropper ARBEJDSMILJØ HISTORIE styringslogikken i NPM, tværtimod er regulering der udsigt endnu og aktivisme mere privatisering og udlicitering, siger lektor på RUC, Annette Kamp New Public Management er kommet for at blive Af Hans Brinkmann NPM, uanset om den bliver udbudt i licitation, privatiseret eller NEW PUBLIC MANAGEMENT - Konsekvenser for arbejdsmiljø og blot bruges som en indre markedsgørelse i de offentlige insti- produktivitet hedder den forskningsrapport, som Annette Kamp tutioner. Hensynet til arbejdsmiljøet har sammen med Pernille Hohnen, Helge Hvid og Vibeke Kristine Scheller jen cobsen, er et af de da områder, han gav hvor et tilbageblik man på Ældresektoren Sådan sagde og hjemmeple- professor Kurt Ja- altid været underlagt vækst og profitkrav, en ny aktivisme må har lavet for FOA. er gået arbejdsmiljøets længst i markedsgørelsen historie på AAAs 40 kræve offentlig regulering, sagde Rapporten gennemgår den forskning der findes om NPM s konseserne, Han bl.a. har for at i bane bogen, vejen Velfærdens for og års detaljeringsgraden jubilæumskonference. af ydel- professor Kurt Jacobsen på AAA kvenser jubilæumskonference for arbejdsmiljøet og ser borgernes pris beskrevet frie valg af Arbejdstilsynets leverandør. historie tegner gennem forskningen de sidste et dy- 150 år, og på, om fænomenet har bidraget til Her at effektivisere den offentlige sektor. Det Af Hans er især Brinkmann nordiske forskere, bejdsmiljø. mens betydning. Selvom ikke alle stert var billede blevet af bedt det om psykiske at belyse ar-aktivis- der har set på problemet. problemer - Men entydigt aktivisme kan har tilskrives der ikke været - så Der meget var også af, sådan arbejdsmil- var det ikke. - New Der dør Public flere Management af asbest end er i ikke trafik-npmken samlet hvert teori år, hvilket men et er sæt et af eksempel redjøproblemer Inden jeg i faget begyndte før NPM. troede jeg, at en skaber på de til lange styring spor, af den som offentlige arbejdsmiljøproblemerne - det Men var det enkel er historie, tydeligt at hvor den arbejdsgiverne sektor. Markedsgørelsen trækker af efter den sig. NPM inspirerede var skurke udvikling og fagbevægelsen har offentlige Når vi snakker service arbejdsmiljø, er helt central rører i haft vi negativ heltene. indflydelse Det var en på øjenåbner arafgørende ved økonomiske og politiske ting! sagde Kurt at opdage, at det ikke holdt stik, Jacobsen.

2 Det er ikke nogen nyhed, at sygdom og beskæftigelse hænger sammen. - Vi ved godt hvorfor folk bliver syge. Det vidste man helt tilbage i Romerriget, hvor det blev kaldt slavesygdomme. Men med industriens opkomst blev det et samfundsproblem. Dog var der allerede fra starten en klar accept af, at folk bliver syge og kommer til skade på arbejdet. Samfundet bygger på vækst og profit, derfor skal det altid afvejes i forhold til regulering, sagde han. Det var hverken fagbevægelsen eller Socialdemokratiet, som tog de første skridt til arbejderbeskyttelse. Det kom fra industrien selv, som indså at børnearbejdet skulle begrænses. Det førte til den første fabrikslov i 1873 om børnebeskyttelse. Arbejdsgiverne indså, at hvis de skulle have nye generationer af arbejdskraft, så skulle børnene arbejde mindre i fabrikkerne. Samtidig stod det klart for dem, at det krævede kontrol, ellers ville nogle arbejdsgivere overtræde reglerne og vinde konkurrencefordel i forhold til dem, der overholdt begrænsningen af børnearbejdet. - Det betød oprettelsen af Arbejdstilsynet, som i starten bestod af to mand, som drog rundt til hest og besøgte fabrikkerne. Og de havde vel at mærke mere kompetence, end Arbejdstilsynet har i dag, sagde Kurt Jacobsen. Fødslen af den danske model Selvom han anerkender, at den gryende arbejderbevægelse havde nok om ørene i erne, så var der ikke megen aktivisme, når det gjaldt arbejdsmiljøet. I stedet var det fabrikslægerne, som med deres rapporter påviste omfanget at arbejdsulykker. Det førte frem til den første lovgivning om beskyttelse af voksne i industrien. - Men fra starten var der indskrænkninger. Det var altid en afvejning mod konkurrencen og profitten. Først i 1901 fik vi den første omfattende arbejdsmiljølov, men kun for industrien. Landbruget formåede at holde sig uden for helt frem til Og det var ikke Socialdemokraterne der rejste sagen, men det der senere blev til det Radikale Venstre, sagde Kurt Jacobsen. Med 1901 loven konfirmeres den danske model, mener han. - Det er her der sker en opsplitning mellem overenskomst og lovgivning. Der bliver oprettet paritetiske nævn og et arbejdsmiljøråd. Det førte til store forbedringer frem til 30 erne. Men samtidig var det frakoblet arbejdet i fagbevægelsen. Hverken arbejderne selv eller fagbevægelsen var interesseret, det var et gennemgående træk helt frem til 70 erne. I Arbejdstilsynet var der en kultur som sagde: Vi fører fagbevægelsens kamp, det har lagt spor ud, som vi slås med den dag i dag, sagde han. - Vi har en arbejderkultur i Danmark, hvor både arbejdere og fagbevægelse opfatter arbejdsmiljøet, som en sag for Arbejdstilsynet. Og hvor der hele tiden er et dilemma mellem sundhed og indtjening. Folk er trætte af masker og beskyttelsesudstyr, det ødelægger akkorden, sagde Kurt Jacobsen. Gummiarmsloven 1901 loven levede helt frem til 1954, fordi en revision lige før anden verdenskrig faldt på gulvet. - Loven kom med 15 års forsinkelse, og var allerede forældet. De gode takter fra før krigen med et forbud mod natarbejde og en mulighed for at forbyde akkordarbejde, kom ikke med. Og der var masser af formuleringer som så vidt muligt og uden uforholdsmæssige omkostninger. Loven skulle beskytte uden at bremse den naturlige udvikling af industri og teknologi. - Arbejdstilsynets direktør forsøgte at få fagbevægelsen til at presse på, men uden held. Fagbevægelsen var passiv mens de, der pegede på problemerne med samlebåndsarbejde råbte i ørkenen. I stedet lavede LO aftale om tidsstudier og akkorder. Endnu et eksempel på, at man ikke kunne overskue konsekvenserne af et dårligt arbejdsmiljø, sagde Kurt Jacobsen ernes aktivisme I 60 erne udviklede der sig en ny situation, hvor der både opstod en faglig opposition samtidig med at studenterne gjorde oprør med paroler som forskning for folket, ikke for profitten. Det udviklede sig til et samarbejde mellem studenter og arbejdere, som resulterede i en lang række rapporter om arbejdsmiljøet på slagterier, bryggerier, skibsværfter mm. Og dette blev optakten til Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere, der jo som bekendt blev dannet i Fagbevægelsens top tordnede mod de langhårede. Men med malerrapporten i 1971, var der pludselig skabt opmærksomhed om arbejdsmiljøproblemerne. Det kom i TV, og det skabte politisk røre. Det lykkedes at sætte en politisk dagsorden, sagde Kurt Jacobsen. Specialarbejderforbundet ansatte den første arbejdsmiljøkon- AAA INFO Nr. 18 juli

3 Jubilæumsaktivisterne i Munkekælderen på Kbh. Uni sulent i fagbevægelsen, selvom toppen stadig var skeptisk. Arbejdsmiljøkrav skulle jo nødig gå ud over lønnen. Alligevel mener Kurt Jacobsen, at arbejdsmiljøloven af 1975 er blevet til i en unik situation, hvor det aktivistiske miljø spillede en rolle. - Men problemet var/er, at partsforhandlingerne blev rodet ind i lovgivningen. Arbejdstilsynet skal facilitere parterne. Sundheden er til forhandling i Arbejdstilsynet, som han sagde. Afkoblingen af det psykiske arbejdsmiljø Samtidig blev det psykiske arbejdsmiljø helt afkoblet fra lovgivningen. - Den konservative arbejdsminister Grethe Fenger Møller gav i 80 erne Arbejdstilsynet forbud mod at beskæftige sig med det psykiske arbejdsmiljø. Det skete samtidig med at aktivismen også var svækket i den periode. Vi betaler en høj pris, hvor vi mistede 10 år i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, sagde Kurt Jacobsen. Det såkaldte metodeudvalg cementerede situationen i 1994, da udvalget enedes om, at Arbejdstilsynet skulle holde fingrene fra alt, som har med arbejdsgivernes ledelsesret at gøre. Kræv offentlig regulering - Mens arbejdsmiljøet fyldte meget i sig selv i 30 erne og 70 erne, fylder det meget lidt i dag. Det har mistet sin selvstændige berettigelse. Der er lokale initiativer, hvor fagforeninger tager det op og laver lokale aftaler. Men jeg vil advare mod at forhandle arbejdsmiljøet. Det kan let ende i en situation, hvor man for lidt mindre løn kan få bevilget et hæve- sænkebord, sagde Kurt Jacobsen. - Der er i stedet for brug for at aktionere for arbejdsmiljøproblemer, der kræver offentlig regulering. Ellers ender det med at arbejdsmiljøet er til debat og skal afvejes i forhold til lønkrav. I 30 er var det fabrikslægerne, der var i front, i 70 erne var det fagkritikken. Hvis de kræfter kan finde sammen igen, så kan jeg se muligheder. For i dag er der ingen samlet bestræbelse for at forbedre arbejdsmiljøet. Jeg ser kun en bestræbelse på at holde butikken kørende, sagde Kurt Jacobsen. AAA INFO Nr. 18 juli

4 Det grænseløse arbejde og de usikre job Den uendelige fleksibilitet og prekariatet var i fokus på paneldiskussionen under Aktionsgruppens jubilæumskonference Af Hans Brinkmann Tidspres og dårligt psykisk arbejdsmiljø I panelet blev fire aktuelle vidnesbyrd om de mest påtrængende problemer på arbejdspladserne diskuteret. Hermed var der lagt op til en livlig diskussion af, hvilke arbejdsmiljøproblemer der er mest brændende de kommende år. Tømrer og arbejdsmiljørepræsentant, Brian Larsen fortalte, hvordan de lige nu kæmper med skimmelsvamp på arbejdspladsen. - Vi slås med pressede tidsplaner, som bliver trukket ned over os. Det betyder vi apterer inden huset er tæt, og det giver skimmelsvamp. Men desværre bliver det ikke taget særlig seriøst, sagde Brian Larsen. Også Tino Reenberg, mangeårig arbejdsmiljørepræsentant på Radiometer kunne fortælle om tidspres. Men her i form af udbredt og stigende brug af vikarer på virksomheden, hvor der er knap 300 timelønnede og der konstant er mellem vikarer. - Den ældre del af staben er frustreret, de unge løber hurtigere, og de spørger sig selv, hvad de kan gøre bedre og frygter, at de ryger næste gang. Ledelsen vil gerne bruge vikarer, det er jo fleksibelt, men vi forsøger at arbejde for flere fastansættelser, sagde Tino Reenberg. Mens arbejdsmiljøkoordinator på Københavns Universitet Henriette Lerche pegede på det grænseløse arbejde, som det vigtigste arbejdsmiljøproblem på hendes arbejdsplads. - Vi er glade for fleksibiliteten, men den betyder samtidig selvledelse. Vi ser især flere og flere PhD-studerende gå ned med stress. Og kontorarbejderne oplever en styring og kassetænkning som betyder, at vi ikke bruger det vi kan. Samtidig er der et konstant pres på at søge penge til projekter. Det ville jo være rart, at jobbet ikke kun var sikret i tre år frem, sagde Henriette Lerche. - AAA s rolle er for mig at udfordre det grænseløse arbejde. - Paneldeltagere, Henriette, Brian og Ninna AAA INFO Nr. 18 juli

5 Spørgsmålet er jo, om vi kan fortsætte med at være fleksible og omstillingsparate til vi er 70. Vores liv foregår i en anden rytme end arbejdslivet kræver. Hvorfor ikke et arbejdsliv, som passer til vores biologiske liv, spurgte hun. - Vi har sovet lidt i timen, især når det gælder det psykiske arbejdsmiljø. Det har trange kår, hvis ledelsen altid kan trække ledelseskortet, når vi snakker psykisk arbejdsmiljø. Hvorfor får de lov at køre folk ned? Jeg håber vi kan sætte fokus på det, så det ikke skal fortsætte i flere generationer. På universitet har vi set, at de studerende aktionerer mod fremdriftsreformen. Det var måske en idé at få et samarbejde med dem om arbejdsmiljøet, sagde Henriette Lerche. HR-kritisk netværk Det sidste oplæg kom fra tillidsrepræsentant Ninna Hedeager, som underviser på Professionshøjskolen Metropol. Her er den ny manglende arbejdstidsaftale det helt store arbejdsmiljøproblem. - Før havde vi en tillidsbaseret arbejdstidsaftale. I dag er det lederne, som vurderer, hvor meget vi skal undervise. Hver enkelt skal forhandle individuelt, det bliver uigennemskueligt. Samtidig bliver vi skåret ned hvert år, og tempoet bliver sat efter de mest effektive. Vi andre bliver en slags B- undervisere og næsten betragtet som skånejobbere, sagde Ninna Hedeager. Hun er med i AAA s HR-kritiske netværk og mener at HR-afdelingernes rolle truer samarbejdsorganisationen. - Der sker en nedbrydning af samarbejdsorganisationen i virksomhederne. HR-afdelingerne tager over. Flere og flere begynder at gå til HR i stedet for til deres tillidsmand. Det bliver sløret, at HR-afdelingen er ledelsens redskab. Den bliver opfattet som neutral, også af dem selv, de er der for medarbejdernes skyld, sagde Nina Hedeager. HR-afdelingernes stigende rolle kan aflæses i de store firmaers organisationsdiagrammer, påpegede formanden for AAA, Janne Hansen. - HR-direktørerne er rykket væsentlig højere op i hierarkiet på direktionsgangene, sagde hun. - På Universitetet oplever vi, hvordan HR-afdelingen begynder at fortolke overenskomsterne, sagde Henriette Lerche. - Vi får nogen jurister i HR-afdelingerne, som kører lidt på deres mavefornemmelse. Vi ser, at HR-afdelingen bliver en buffer, der afskærer os fra en direkte kontakt med ledelsen. Det betyder, at der kører to forhandlinger sideløbende: Fagbevægelsen forhandler med HR, og HR forhandler så med sin ledelse, sagde næstformanden for 3F Nordsjælland Øst, Kim Bügel Nielsen. Prekariatet Thora Brendstrup pegede på det nye begreb prekariatet, som sammenfatter en udvikling, hvor flere og flere ansættes i løse jobs og på midlertidige kontrakter. - Nu er det blevet generelt for alle grupper, at ingen job er sikre mere, sagde hun. Jakob Nerup pegede på et overset problem: - Der arbejder over mennesker i call-centre i Danmark, og det vokser og vokser - men det er helt væk fra radaren. Det er unge mennesker, som står i kø for jobbene og som arbejder under ekstremt elendige vilkår. Arbejdsgi- verne er lige glade med arbejdsmiljøet, og folk bliver smidt ud for et godt ord. Fagbevægelsen ser det heller ikke, sagde han. - Når det gælder stress-problemerne, så tror jeg ikke, at det kan løses uden at angribe ledelsesretten. Og det skal vi gøre kollektivt, vi skal slås sammen med kollegerne. Hvis fagbevægelsen ikke løser det, bliver det aldrig løst, sagde Jakob Nerup. - Vi har prøvet, men er der nogle mere håndfaste bud? - lød efterlysningen fra en af arbejdsmiljøveteranerne, Niels Erik Danielsen. Stå imod individualismen - Individualismen er et stort problem, der nedbryder for vores muligheder for at bruge de kollektive forhandlinger. Retten til at forhandle og organisere skal bruges til at stå imod individualismen. Det hænger sammen med prekariatet, - daglejerne og forholdene i call-centrene, hvor man står alene. Vi skal fastholde retten til at forhandle, så det ikke forsvinder ind i HR-afdelingerne, sagde Nina Hedeager. - Vi skal få politikerne til at se den regning, dårligt arbejdsmiljø sender til samfundet. Jeg forstår ikke, at fagbevægelsen ikke har set det. Arbejdsmiljøet har vi alle til fælles, og du kan ikke forbedre det alene. Solidaritet er noget andet i dag. Vi skal genopdage solidariteten, vi vil den på en anden måde end røde faner og strejker, sluttede Henriette Lerche debatten. AAA INFO Nr. 18 juli

6 Gæster fra Tekstilarbejdernes Fagforening i Bangladesh Af Henrik Forchhammer, 3F/ Lager Post og Service Arbejdsmiløets Internationale Dag den 28. april blev i år markeret med gæster fra Tekstilarbejdernes Fagforening i Bangladesh. Om morgenen besøgte de LO Skolen, hvor et større hold fra FOA kunne høre om Rana Plaza katastrofen den 23. april 2013, og om vilkårene i tøjindustrien. Kl. 15 deltog gæsterne i 3F Nordsjælland Østs arrangement ved Helsingør havn. Der blev holdt taler og kastet blomster i vandet. Kl. 17 deltog de i Mode med mærker i 3 F København. Dette blev suppleret med oplæg fra tøjfirmaerne, Neutral og Switcher, samt af Jesper Nielsen fra 3F s Internationale afdeling. Mødet var arrangeret af de miljøansvarlige i 3F afdelingerne i hovedstadsområdet i samarbejde med 3F s Internationale afdeling. Det var Forbundets Internationale afdeling, som er meget aktiv i Bangladesh, der havde inviteret de to gæster fra den Den 24. april, på 2-årsdagen for Rana Plaza katastrofen, deltog gæsterne i uddelingen af folderen Mode med mærker ved Flintholm Station. Firmaet Neutral samler på certifikater. Mest interessant i arbejdsmiljø sammenhæng er SA8000. Se Bliv medlem Har du lyst til at blive medlem af Aktionsgruppen? Vi arrangerer møder om aktuelle arbejdsmiljøemner, laver pjecer og hjemmeside-information, samarbejder med aktivister i andre lande m.v. Her har du mulighed for at mødes med mange forskellige arbejdsmiljøfolk. Sådan bliver du medlem: Direkte med girokort: AAA, Dortheavej 39, 2400 København NV Mrk. Nyt medlem. Skriv tydelig navn og adresse. Eller skriv dit navn, adresse og evt. faglig organisation til AAA INFO Nr. 18 juli

New Public Management er kommet for at blive

New Public Management er kommet for at blive AAA INFO Nr. 5 marts 2015 AAA Info udgives af: Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere Klubhuset Dortheavej 39 København NV Mail: aaa@aktionsgruppen.dk - www. aktionsgruppen.dk Redaktører: Janne Hansen og

Læs mere

Er du en af de få, der er i

Er du en af de få, der er i hk privat organisationer Af Mette Møllevang I foto lars aarø Helle Kibsgaard Lisbet Bladbjerg Er du en af de få, der er i balance? balance? Du siger ja til at dele kontor med en kollega, du dybest set

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Talenter er en mangelvare. Derfor fokuserer HR-afdelingerne på at fastholde og tiltrække de bedste

Talenter er en mangelvare. Derfor fokuserer HR-afdelingerne på at fastholde og tiltrække de bedste Finansforbundets magasin nr. 3, 2006 Slut med røgsignaler Banker bejler til talenter BRFkredit erklærer sig totalt røgfri også på parkeringspladsen Sharia-lån måske på vej til Danmark De investeringslystne

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde N y h e d s b rev ti l LO s amter og sekti oner #4 / April 2001 Medlemshvervning Sundere livsstil uden pegefingre.......... side LO er på vej med en sundhedsstrategi for arbejdspladserne, som også skal

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

God seniorpraksis i Randers-området. Bevaring af erfaring

God seniorpraksis i Randers-området. Bevaring af erfaring God seniorpraksis i Randers-området Bevaring af erfaring Det er nu, der skal handles! Randers som vækstcenter er den fælles overskrift, som Randers Kommune har valgt at give en række aktiviteter, som sikrer,

Læs mere

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen:

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen: Notatreferat fra konference 2014 for social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer mandag den 31. marts tirsdag den 1. april på Pejsegården i Brædstrup Tema: Livsfarlig ledelse Der var ca. 75 fremmødte

Læs mere

I dagens Danmark har pressen ofte fokus på

I dagens Danmark har pressen ofte fokus på 56 FRA PROTEST TIL PARAGRAF om optakten til reformen af arbejdsmiljøloven i 1975 Af Niels Porse Sørensen ARBEJDERHISTORIE NR. 1 2007 I dagens Danmark har pressen ofte fokus på arbejdsskader og arbejdsmiljø

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Småt er godt. LSG Sky Chefs: Kastrup Nr. 2 April 2014. EU-debat handler om social dumping Side 3. Trussel om retssag udløser erstatning Side 7

Småt er godt. LSG Sky Chefs: Kastrup Nr. 2 April 2014. EU-debat handler om social dumping Side 3. Trussel om retssag udløser erstatning Side 7 Kastrup Nr. 2 April 2014 LSG Sky Chefs: Småt er godt EU-debat handler om social dumping Side 3 Trussel om retssag udløser erstatning Side 7 Kulturrevolution i Den Blå Planet Side 7 Når arbejdslivet bliver

Læs mere

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard 1 %& ' ( )(*+(,-(. /' Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard Jacobsen, Vera Marton, Pil Berner Strandgaard,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Er det folks egen skyld, at de er fede?

Er det folks egen skyld, at de er fede? AF METTE MØRK, JOURNALIST DE 5 SKARPE Er det folks egen skyld, at de er fede? Overvægtige bliver stadig mere marginaliserede og er det egentlig deres egen skyld? De fem skarpe har spurgt sociolog Nanna

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Kastrup Nr. 3 september 2009 Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Konkurser har trukket tænder ud i 3F Kastrup. Læs mere på side 3 Buschaufførerne

Læs mere

Forandringens vinde blæser fra øst

Forandringens vinde blæser fra øst N y h e d s b rev ti l LO s amter og sektio ner #6 / Juni 2000 LO og DA enige om formidlingscentre....... side 3 Men de nye enheder skal placeres så tæt som muligt på de lokale koordinationsudvalg i kommunerne

Læs mere

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4.

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4. Kastrup Nr. 2 august 2010 Ny teknik Aalborg Lufthavn er godt med på den teknologiske udvikling Læs mere på side 9 Heinemann lille arbejdsplads med gode kollegaer Læs mere på side 6-7 Politiker-møde 3F

Læs mere

Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra

Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra Kongressens 3. møde. Søndag. Søndag starter med 3 F s kor fra Ålborg synger morgenstund. Dagens dagsorden er debat om formandens beretning fra i går en beretning

Læs mere

RENGØRING. rapport2001. Rengøring. et gode vi skal værne om

RENGØRING. rapport2001. Rengøring. et gode vi skal værne om rapport2001 RENGØRING Rengøring et gode vi skal værne om Odense Congress Center Tirsdag den 6. marts 2001 Rengøring et gode vi skal værne om er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Rapporten henvender

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere