ARBEJDSMILJØ HISTORIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØ HISTORIE"

Transkript

1 AAA INFO Nr. 16 marts 2015 AAA INFO Nr. 18 juli 2015 AAA Info udgives af: Aktionsgruppen AAA Info udgives Arbejdere Aktionsgruppen Ar- af: Akademikere bejdere Klubhuset Akademikere Dortheavej Klubhuset 39 København Dortheavej NV 39 Mail: København - www. NV Mail: - www. aktionsgruppen.dk aktionsgruppen.dk Redaktører: Janne Hansen og Anne Redaktører: Richter Janne Redaktionsgruppe: Hansen og Medlemmer Anne Richter af AAA og Redaktionsgruppe: SAA Medlemmer af AAA Søsterorganisation og SAA i Århus: SAA Søsterorganisation i Samarbejdet Århus: Arbejdere SAA Akademikere Samarbejdet v. Arbejdere Kit Aastrup Tlf. Akademikere Mail: v. Kit Aastrup get2net.dk Tlf c/o Mail: 3F Transport Logistik get2net.dk og Byg Sommersvej c/o 3F Transport Logistik Århus og VByg Sommersvej 5 Artikler kan mailes til 8210 Århus V AAA. Udkommer ca. 3 gange Artikler kan mailes til årligt. Via AAA s hjemmesidog/eller i pa- AAA. pirformat Udkommer til ca. medlemmer 3 gange årligt. og abonnenter. Via AAA s hjemmesidog/eller i papirformat til medlemmer og abonnenter. Der er ikke udsigt til at kommunerne dropper ARBEJDSMILJØ HISTORIE styringslogikken i NPM, tværtimod er regulering der udsigt endnu og aktivisme mere privatisering og udlicitering, siger lektor på RUC, Annette Kamp New Public Management er kommet for at blive Af Hans Brinkmann NPM, uanset om den bliver udbudt i licitation, privatiseret eller NEW PUBLIC MANAGEMENT - Konsekvenser for arbejdsmiljø og blot bruges som en indre markedsgørelse i de offentlige insti- produktivitet hedder den forskningsrapport, som Annette Kamp tutioner. Hensynet til arbejdsmiljøet har sammen med Pernille Hohnen, Helge Hvid og Vibeke Kristine Scheller jen cobsen, er et af de da områder, han gav hvor et tilbageblik man på Ældresektoren Sådan sagde og hjemmeple- professor Kurt Ja- altid været underlagt vækst og profitkrav, en ny aktivisme må har lavet for FOA. er gået arbejdsmiljøets længst i markedsgørelsen historie på AAAs 40 kræve offentlig regulering, sagde Rapporten gennemgår den forskning der findes om NPM s konseserne, Han bl.a. har for at i bane bogen, vejen Velfærdens for og års detaljeringsgraden jubilæumskonference. af ydel- professor Kurt Jacobsen på AAA kvenser jubilæumskonference for arbejdsmiljøet og ser borgernes pris beskrevet frie valg af Arbejdstilsynets leverandør. historie tegner gennem forskningen de sidste et dy- 150 år, og på, om fænomenet har bidraget til Her at effektivisere den offentlige sektor. Det Af Hans er især Brinkmann nordiske forskere, bejdsmiljø. mens betydning. Selvom ikke alle stert var billede blevet af bedt det om psykiske at belyse ar-aktivis- der har set på problemet. problemer - Men entydigt aktivisme kan har tilskrives der ikke været - så Der meget var også af, sådan arbejdsmil- var det ikke. - New Der dør Public flere Management af asbest end er i ikke trafik-npmken samlet hvert teori år, hvilket men et er sæt et af eksempel redjøproblemer Inden jeg i faget begyndte før NPM. troede jeg, at en skaber på de til lange styring spor, af den som offentlige arbejdsmiljøproblemerne - det Men var det enkel er historie, tydeligt at hvor den arbejdsgiverne sektor. Markedsgørelsen trækker af efter den sig. NPM inspirerede var skurke udvikling og fagbevægelsen har offentlige Når vi snakker service arbejdsmiljø, er helt central rører i haft vi negativ heltene. indflydelse Det var en på øjenåbner arafgørende ved økonomiske og politiske ting! sagde Kurt at opdage, at det ikke holdt stik, Jacobsen.

2 Det er ikke nogen nyhed, at sygdom og beskæftigelse hænger sammen. - Vi ved godt hvorfor folk bliver syge. Det vidste man helt tilbage i Romerriget, hvor det blev kaldt slavesygdomme. Men med industriens opkomst blev det et samfundsproblem. Dog var der allerede fra starten en klar accept af, at folk bliver syge og kommer til skade på arbejdet. Samfundet bygger på vækst og profit, derfor skal det altid afvejes i forhold til regulering, sagde han. Det var hverken fagbevægelsen eller Socialdemokratiet, som tog de første skridt til arbejderbeskyttelse. Det kom fra industrien selv, som indså at børnearbejdet skulle begrænses. Det førte til den første fabrikslov i 1873 om børnebeskyttelse. Arbejdsgiverne indså, at hvis de skulle have nye generationer af arbejdskraft, så skulle børnene arbejde mindre i fabrikkerne. Samtidig stod det klart for dem, at det krævede kontrol, ellers ville nogle arbejdsgivere overtræde reglerne og vinde konkurrencefordel i forhold til dem, der overholdt begrænsningen af børnearbejdet. - Det betød oprettelsen af Arbejdstilsynet, som i starten bestod af to mand, som drog rundt til hest og besøgte fabrikkerne. Og de havde vel at mærke mere kompetence, end Arbejdstilsynet har i dag, sagde Kurt Jacobsen. Fødslen af den danske model Selvom han anerkender, at den gryende arbejderbevægelse havde nok om ørene i erne, så var der ikke megen aktivisme, når det gjaldt arbejdsmiljøet. I stedet var det fabrikslægerne, som med deres rapporter påviste omfanget at arbejdsulykker. Det førte frem til den første lovgivning om beskyttelse af voksne i industrien. - Men fra starten var der indskrænkninger. Det var altid en afvejning mod konkurrencen og profitten. Først i 1901 fik vi den første omfattende arbejdsmiljølov, men kun for industrien. Landbruget formåede at holde sig uden for helt frem til Og det var ikke Socialdemokraterne der rejste sagen, men det der senere blev til det Radikale Venstre, sagde Kurt Jacobsen. Med 1901 loven konfirmeres den danske model, mener han. - Det er her der sker en opsplitning mellem overenskomst og lovgivning. Der bliver oprettet paritetiske nævn og et arbejdsmiljøråd. Det førte til store forbedringer frem til 30 erne. Men samtidig var det frakoblet arbejdet i fagbevægelsen. Hverken arbejderne selv eller fagbevægelsen var interesseret, det var et gennemgående træk helt frem til 70 erne. I Arbejdstilsynet var der en kultur som sagde: Vi fører fagbevægelsens kamp, det har lagt spor ud, som vi slås med den dag i dag, sagde han. - Vi har en arbejderkultur i Danmark, hvor både arbejdere og fagbevægelse opfatter arbejdsmiljøet, som en sag for Arbejdstilsynet. Og hvor der hele tiden er et dilemma mellem sundhed og indtjening. Folk er trætte af masker og beskyttelsesudstyr, det ødelægger akkorden, sagde Kurt Jacobsen. Gummiarmsloven 1901 loven levede helt frem til 1954, fordi en revision lige før anden verdenskrig faldt på gulvet. - Loven kom med 15 års forsinkelse, og var allerede forældet. De gode takter fra før krigen med et forbud mod natarbejde og en mulighed for at forbyde akkordarbejde, kom ikke med. Og der var masser af formuleringer som så vidt muligt og uden uforholdsmæssige omkostninger. Loven skulle beskytte uden at bremse den naturlige udvikling af industri og teknologi. - Arbejdstilsynets direktør forsøgte at få fagbevægelsen til at presse på, men uden held. Fagbevægelsen var passiv mens de, der pegede på problemerne med samlebåndsarbejde råbte i ørkenen. I stedet lavede LO aftale om tidsstudier og akkorder. Endnu et eksempel på, at man ikke kunne overskue konsekvenserne af et dårligt arbejdsmiljø, sagde Kurt Jacobsen ernes aktivisme I 60 erne udviklede der sig en ny situation, hvor der både opstod en faglig opposition samtidig med at studenterne gjorde oprør med paroler som forskning for folket, ikke for profitten. Det udviklede sig til et samarbejde mellem studenter og arbejdere, som resulterede i en lang række rapporter om arbejdsmiljøet på slagterier, bryggerier, skibsværfter mm. Og dette blev optakten til Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere, der jo som bekendt blev dannet i Fagbevægelsens top tordnede mod de langhårede. Men med malerrapporten i 1971, var der pludselig skabt opmærksomhed om arbejdsmiljøproblemerne. Det kom i TV, og det skabte politisk røre. Det lykkedes at sætte en politisk dagsorden, sagde Kurt Jacobsen. Specialarbejderforbundet ansatte den første arbejdsmiljøkon- AAA INFO Nr. 18 juli

3 Jubilæumsaktivisterne i Munkekælderen på Kbh. Uni sulent i fagbevægelsen, selvom toppen stadig var skeptisk. Arbejdsmiljøkrav skulle jo nødig gå ud over lønnen. Alligevel mener Kurt Jacobsen, at arbejdsmiljøloven af 1975 er blevet til i en unik situation, hvor det aktivistiske miljø spillede en rolle. - Men problemet var/er, at partsforhandlingerne blev rodet ind i lovgivningen. Arbejdstilsynet skal facilitere parterne. Sundheden er til forhandling i Arbejdstilsynet, som han sagde. Afkoblingen af det psykiske arbejdsmiljø Samtidig blev det psykiske arbejdsmiljø helt afkoblet fra lovgivningen. - Den konservative arbejdsminister Grethe Fenger Møller gav i 80 erne Arbejdstilsynet forbud mod at beskæftige sig med det psykiske arbejdsmiljø. Det skete samtidig med at aktivismen også var svækket i den periode. Vi betaler en høj pris, hvor vi mistede 10 år i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, sagde Kurt Jacobsen. Det såkaldte metodeudvalg cementerede situationen i 1994, da udvalget enedes om, at Arbejdstilsynet skulle holde fingrene fra alt, som har med arbejdsgivernes ledelsesret at gøre. Kræv offentlig regulering - Mens arbejdsmiljøet fyldte meget i sig selv i 30 erne og 70 erne, fylder det meget lidt i dag. Det har mistet sin selvstændige berettigelse. Der er lokale initiativer, hvor fagforeninger tager det op og laver lokale aftaler. Men jeg vil advare mod at forhandle arbejdsmiljøet. Det kan let ende i en situation, hvor man for lidt mindre løn kan få bevilget et hæve- sænkebord, sagde Kurt Jacobsen. - Der er i stedet for brug for at aktionere for arbejdsmiljøproblemer, der kræver offentlig regulering. Ellers ender det med at arbejdsmiljøet er til debat og skal afvejes i forhold til lønkrav. I 30 er var det fabrikslægerne, der var i front, i 70 erne var det fagkritikken. Hvis de kræfter kan finde sammen igen, så kan jeg se muligheder. For i dag er der ingen samlet bestræbelse for at forbedre arbejdsmiljøet. Jeg ser kun en bestræbelse på at holde butikken kørende, sagde Kurt Jacobsen. AAA INFO Nr. 18 juli

4 Det grænseløse arbejde og de usikre job Den uendelige fleksibilitet og prekariatet var i fokus på paneldiskussionen under Aktionsgruppens jubilæumskonference Af Hans Brinkmann Tidspres og dårligt psykisk arbejdsmiljø I panelet blev fire aktuelle vidnesbyrd om de mest påtrængende problemer på arbejdspladserne diskuteret. Hermed var der lagt op til en livlig diskussion af, hvilke arbejdsmiljøproblemer der er mest brændende de kommende år. Tømrer og arbejdsmiljørepræsentant, Brian Larsen fortalte, hvordan de lige nu kæmper med skimmelsvamp på arbejdspladsen. - Vi slås med pressede tidsplaner, som bliver trukket ned over os. Det betyder vi apterer inden huset er tæt, og det giver skimmelsvamp. Men desværre bliver det ikke taget særlig seriøst, sagde Brian Larsen. Også Tino Reenberg, mangeårig arbejdsmiljørepræsentant på Radiometer kunne fortælle om tidspres. Men her i form af udbredt og stigende brug af vikarer på virksomheden, hvor der er knap 300 timelønnede og der konstant er mellem vikarer. - Den ældre del af staben er frustreret, de unge løber hurtigere, og de spørger sig selv, hvad de kan gøre bedre og frygter, at de ryger næste gang. Ledelsen vil gerne bruge vikarer, det er jo fleksibelt, men vi forsøger at arbejde for flere fastansættelser, sagde Tino Reenberg. Mens arbejdsmiljøkoordinator på Københavns Universitet Henriette Lerche pegede på det grænseløse arbejde, som det vigtigste arbejdsmiljøproblem på hendes arbejdsplads. - Vi er glade for fleksibiliteten, men den betyder samtidig selvledelse. Vi ser især flere og flere PhD-studerende gå ned med stress. Og kontorarbejderne oplever en styring og kassetænkning som betyder, at vi ikke bruger det vi kan. Samtidig er der et konstant pres på at søge penge til projekter. Det ville jo være rart, at jobbet ikke kun var sikret i tre år frem, sagde Henriette Lerche. - AAA s rolle er for mig at udfordre det grænseløse arbejde. - Paneldeltagere, Henriette, Brian og Ninna AAA INFO Nr. 18 juli

5 Spørgsmålet er jo, om vi kan fortsætte med at være fleksible og omstillingsparate til vi er 70. Vores liv foregår i en anden rytme end arbejdslivet kræver. Hvorfor ikke et arbejdsliv, som passer til vores biologiske liv, spurgte hun. - Vi har sovet lidt i timen, især når det gælder det psykiske arbejdsmiljø. Det har trange kår, hvis ledelsen altid kan trække ledelseskortet, når vi snakker psykisk arbejdsmiljø. Hvorfor får de lov at køre folk ned? Jeg håber vi kan sætte fokus på det, så det ikke skal fortsætte i flere generationer. På universitet har vi set, at de studerende aktionerer mod fremdriftsreformen. Det var måske en idé at få et samarbejde med dem om arbejdsmiljøet, sagde Henriette Lerche. HR-kritisk netværk Det sidste oplæg kom fra tillidsrepræsentant Ninna Hedeager, som underviser på Professionshøjskolen Metropol. Her er den ny manglende arbejdstidsaftale det helt store arbejdsmiljøproblem. - Før havde vi en tillidsbaseret arbejdstidsaftale. I dag er det lederne, som vurderer, hvor meget vi skal undervise. Hver enkelt skal forhandle individuelt, det bliver uigennemskueligt. Samtidig bliver vi skåret ned hvert år, og tempoet bliver sat efter de mest effektive. Vi andre bliver en slags B- undervisere og næsten betragtet som skånejobbere, sagde Ninna Hedeager. Hun er med i AAA s HR-kritiske netværk og mener at HR-afdelingernes rolle truer samarbejdsorganisationen. - Der sker en nedbrydning af samarbejdsorganisationen i virksomhederne. HR-afdelingerne tager over. Flere og flere begynder at gå til HR i stedet for til deres tillidsmand. Det bliver sløret, at HR-afdelingen er ledelsens redskab. Den bliver opfattet som neutral, også af dem selv, de er der for medarbejdernes skyld, sagde Nina Hedeager. HR-afdelingernes stigende rolle kan aflæses i de store firmaers organisationsdiagrammer, påpegede formanden for AAA, Janne Hansen. - HR-direktørerne er rykket væsentlig højere op i hierarkiet på direktionsgangene, sagde hun. - På Universitetet oplever vi, hvordan HR-afdelingen begynder at fortolke overenskomsterne, sagde Henriette Lerche. - Vi får nogen jurister i HR-afdelingerne, som kører lidt på deres mavefornemmelse. Vi ser, at HR-afdelingen bliver en buffer, der afskærer os fra en direkte kontakt med ledelsen. Det betyder, at der kører to forhandlinger sideløbende: Fagbevægelsen forhandler med HR, og HR forhandler så med sin ledelse, sagde næstformanden for 3F Nordsjælland Øst, Kim Bügel Nielsen. Prekariatet Thora Brendstrup pegede på det nye begreb prekariatet, som sammenfatter en udvikling, hvor flere og flere ansættes i løse jobs og på midlertidige kontrakter. - Nu er det blevet generelt for alle grupper, at ingen job er sikre mere, sagde hun. Jakob Nerup pegede på et overset problem: - Der arbejder over mennesker i call-centre i Danmark, og det vokser og vokser - men det er helt væk fra radaren. Det er unge mennesker, som står i kø for jobbene og som arbejder under ekstremt elendige vilkår. Arbejdsgi- verne er lige glade med arbejdsmiljøet, og folk bliver smidt ud for et godt ord. Fagbevægelsen ser det heller ikke, sagde han. - Når det gælder stress-problemerne, så tror jeg ikke, at det kan løses uden at angribe ledelsesretten. Og det skal vi gøre kollektivt, vi skal slås sammen med kollegerne. Hvis fagbevægelsen ikke løser det, bliver det aldrig løst, sagde Jakob Nerup. - Vi har prøvet, men er der nogle mere håndfaste bud? - lød efterlysningen fra en af arbejdsmiljøveteranerne, Niels Erik Danielsen. Stå imod individualismen - Individualismen er et stort problem, der nedbryder for vores muligheder for at bruge de kollektive forhandlinger. Retten til at forhandle og organisere skal bruges til at stå imod individualismen. Det hænger sammen med prekariatet, - daglejerne og forholdene i call-centrene, hvor man står alene. Vi skal fastholde retten til at forhandle, så det ikke forsvinder ind i HR-afdelingerne, sagde Nina Hedeager. - Vi skal få politikerne til at se den regning, dårligt arbejdsmiljø sender til samfundet. Jeg forstår ikke, at fagbevægelsen ikke har set det. Arbejdsmiljøet har vi alle til fælles, og du kan ikke forbedre det alene. Solidaritet er noget andet i dag. Vi skal genopdage solidariteten, vi vil den på en anden måde end røde faner og strejker, sluttede Henriette Lerche debatten. AAA INFO Nr. 18 juli

6 Gæster fra Tekstilarbejdernes Fagforening i Bangladesh Af Henrik Forchhammer, 3F/ Lager Post og Service Arbejdsmiløets Internationale Dag den 28. april blev i år markeret med gæster fra Tekstilarbejdernes Fagforening i Bangladesh. Om morgenen besøgte de LO Skolen, hvor et større hold fra FOA kunne høre om Rana Plaza katastrofen den 23. april 2013, og om vilkårene i tøjindustrien. Kl. 15 deltog gæsterne i 3F Nordsjælland Østs arrangement ved Helsingør havn. Der blev holdt taler og kastet blomster i vandet. Kl. 17 deltog de i Mode med mærker i 3 F København. Dette blev suppleret med oplæg fra tøjfirmaerne, Neutral og Switcher, samt af Jesper Nielsen fra 3F s Internationale afdeling. Mødet var arrangeret af de miljøansvarlige i 3F afdelingerne i hovedstadsområdet i samarbejde med 3F s Internationale afdeling. Det var Forbundets Internationale afdeling, som er meget aktiv i Bangladesh, der havde inviteret de to gæster fra den Den 24. april, på 2-årsdagen for Rana Plaza katastrofen, deltog gæsterne i uddelingen af folderen Mode med mærker ved Flintholm Station. Firmaet Neutral samler på certifikater. Mest interessant i arbejdsmiljø sammenhæng er SA8000. Se Bliv medlem Har du lyst til at blive medlem af Aktionsgruppen? Vi arrangerer møder om aktuelle arbejdsmiljøemner, laver pjecer og hjemmeside-information, samarbejder med aktivister i andre lande m.v. Her har du mulighed for at mødes med mange forskellige arbejdsmiljøfolk. Sådan bliver du medlem: Direkte med girokort: AAA, Dortheavej 39, 2400 København NV Mrk. Nyt medlem. Skriv tydelig navn og adresse. Eller skriv dit navn, adresse og evt. faglig organisation til AAA INFO Nr. 18 juli

New Public Management er kommet for at blive

New Public Management er kommet for at blive AAA INFO Nr. 5 marts 2015 AAA Info udgives af: Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere Klubhuset Dortheavej 39 København NV Mail: aaa@aktionsgruppen.dk - www. aktionsgruppen.dk Redaktører: Janne Hansen og

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre, Forsker Resultater fra GCC projektet: DK Verden Ens: Kønsfordeling, in/outbound, in-house/underleverandør, samtaletid Bedre: - løn, også relativt - indflydelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøkonferencen Dansk Jernbaneforbund v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO Arbejdsmiljøet skrænter Mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker Mere end 20.000 anmeldte erhvervssygdomme

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm

ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm Af Gitte Redder @GitteRedder Torsdag den 13. august 2015, 05:00 Del: Stort arbejdspres og tyngende ansvar skaber stress blandt lektorer og professorer.

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet?

Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet? Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet? Karen Albertsen Før: Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) Nu: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) En jernhånd i en silkehandske

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere