ARBEJDSMILJØ HISTORIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØ HISTORIE"

Transkript

1 AAA INFO Nr. 16 marts 2015 AAA INFO Nr. 18 juli 2015 AAA Info udgives af: Aktionsgruppen AAA Info udgives Arbejdere Aktionsgruppen Ar- af: Akademikere bejdere Klubhuset Akademikere Dortheavej Klubhuset 39 København Dortheavej NV 39 Mail: København - www. NV Mail: - www. aktionsgruppen.dk aktionsgruppen.dk Redaktører: Janne Hansen og Anne Redaktører: Richter Janne Redaktionsgruppe: Hansen og Medlemmer Anne Richter af AAA og Redaktionsgruppe: SAA Medlemmer af AAA Søsterorganisation og SAA i Århus: SAA Søsterorganisation i Samarbejdet Århus: Arbejdere SAA Akademikere Samarbejdet v. Arbejdere Kit Aastrup Tlf. Akademikere Mail: v. Kit Aastrup get2net.dk Tlf c/o Mail: 3F Transport Logistik get2net.dk og Byg Sommersvej c/o 3F Transport Logistik Århus og VByg Sommersvej 5 Artikler kan mailes til 8210 Århus V AAA. Udkommer ca. 3 gange Artikler kan mailes til årligt. Via AAA s hjemmesidog/eller i pa- AAA. pirformat Udkommer til ca. medlemmer 3 gange årligt. og abonnenter. Via AAA s hjemmesidog/eller i papirformat til medlemmer og abonnenter. Der er ikke udsigt til at kommunerne dropper ARBEJDSMILJØ HISTORIE styringslogikken i NPM, tværtimod er regulering der udsigt endnu og aktivisme mere privatisering og udlicitering, siger lektor på RUC, Annette Kamp New Public Management er kommet for at blive Af Hans Brinkmann NPM, uanset om den bliver udbudt i licitation, privatiseret eller NEW PUBLIC MANAGEMENT - Konsekvenser for arbejdsmiljø og blot bruges som en indre markedsgørelse i de offentlige insti- produktivitet hedder den forskningsrapport, som Annette Kamp tutioner. Hensynet til arbejdsmiljøet har sammen med Pernille Hohnen, Helge Hvid og Vibeke Kristine Scheller jen cobsen, er et af de da områder, han gav hvor et tilbageblik man på Ældresektoren Sådan sagde og hjemmeple- professor Kurt Ja- altid været underlagt vækst og profitkrav, en ny aktivisme må har lavet for FOA. er gået arbejdsmiljøets længst i markedsgørelsen historie på AAAs 40 kræve offentlig regulering, sagde Rapporten gennemgår den forskning der findes om NPM s konseserne, Han bl.a. har for at i bane bogen, vejen Velfærdens for og års detaljeringsgraden jubilæumskonference. af ydel- professor Kurt Jacobsen på AAA kvenser jubilæumskonference for arbejdsmiljøet og ser borgernes pris beskrevet frie valg af Arbejdstilsynets leverandør. historie tegner gennem forskningen de sidste et dy- 150 år, og på, om fænomenet har bidraget til Her at effektivisere den offentlige sektor. Det Af Hans er især Brinkmann nordiske forskere, bejdsmiljø. mens betydning. Selvom ikke alle stert var billede blevet af bedt det om psykiske at belyse ar-aktivis- der har set på problemet. problemer - Men entydigt aktivisme kan har tilskrives der ikke været - så Der meget var også af, sådan arbejdsmil- var det ikke. - New Der dør Public flere Management af asbest end er i ikke trafik-npmken samlet hvert teori år, hvilket men et er sæt et af eksempel redjøproblemer Inden jeg i faget begyndte før NPM. troede jeg, at en skaber på de til lange styring spor, af den som offentlige arbejdsmiljøproblemerne - det Men var det enkel er historie, tydeligt at hvor den arbejdsgiverne sektor. Markedsgørelsen trækker af efter den sig. NPM inspirerede var skurke udvikling og fagbevægelsen har offentlige Når vi snakker service arbejdsmiljø, er helt central rører i haft vi negativ heltene. indflydelse Det var en på øjenåbner arafgørende ved økonomiske og politiske ting! sagde Kurt at opdage, at det ikke holdt stik, Jacobsen.

2 Det er ikke nogen nyhed, at sygdom og beskæftigelse hænger sammen. - Vi ved godt hvorfor folk bliver syge. Det vidste man helt tilbage i Romerriget, hvor det blev kaldt slavesygdomme. Men med industriens opkomst blev det et samfundsproblem. Dog var der allerede fra starten en klar accept af, at folk bliver syge og kommer til skade på arbejdet. Samfundet bygger på vækst og profit, derfor skal det altid afvejes i forhold til regulering, sagde han. Det var hverken fagbevægelsen eller Socialdemokratiet, som tog de første skridt til arbejderbeskyttelse. Det kom fra industrien selv, som indså at børnearbejdet skulle begrænses. Det førte til den første fabrikslov i 1873 om børnebeskyttelse. Arbejdsgiverne indså, at hvis de skulle have nye generationer af arbejdskraft, så skulle børnene arbejde mindre i fabrikkerne. Samtidig stod det klart for dem, at det krævede kontrol, ellers ville nogle arbejdsgivere overtræde reglerne og vinde konkurrencefordel i forhold til dem, der overholdt begrænsningen af børnearbejdet. - Det betød oprettelsen af Arbejdstilsynet, som i starten bestod af to mand, som drog rundt til hest og besøgte fabrikkerne. Og de havde vel at mærke mere kompetence, end Arbejdstilsynet har i dag, sagde Kurt Jacobsen. Fødslen af den danske model Selvom han anerkender, at den gryende arbejderbevægelse havde nok om ørene i erne, så var der ikke megen aktivisme, når det gjaldt arbejdsmiljøet. I stedet var det fabrikslægerne, som med deres rapporter påviste omfanget at arbejdsulykker. Det førte frem til den første lovgivning om beskyttelse af voksne i industrien. - Men fra starten var der indskrænkninger. Det var altid en afvejning mod konkurrencen og profitten. Først i 1901 fik vi den første omfattende arbejdsmiljølov, men kun for industrien. Landbruget formåede at holde sig uden for helt frem til Og det var ikke Socialdemokraterne der rejste sagen, men det der senere blev til det Radikale Venstre, sagde Kurt Jacobsen. Med 1901 loven konfirmeres den danske model, mener han. - Det er her der sker en opsplitning mellem overenskomst og lovgivning. Der bliver oprettet paritetiske nævn og et arbejdsmiljøråd. Det førte til store forbedringer frem til 30 erne. Men samtidig var det frakoblet arbejdet i fagbevægelsen. Hverken arbejderne selv eller fagbevægelsen var interesseret, det var et gennemgående træk helt frem til 70 erne. I Arbejdstilsynet var der en kultur som sagde: Vi fører fagbevægelsens kamp, det har lagt spor ud, som vi slås med den dag i dag, sagde han. - Vi har en arbejderkultur i Danmark, hvor både arbejdere og fagbevægelse opfatter arbejdsmiljøet, som en sag for Arbejdstilsynet. Og hvor der hele tiden er et dilemma mellem sundhed og indtjening. Folk er trætte af masker og beskyttelsesudstyr, det ødelægger akkorden, sagde Kurt Jacobsen. Gummiarmsloven 1901 loven levede helt frem til 1954, fordi en revision lige før anden verdenskrig faldt på gulvet. - Loven kom med 15 års forsinkelse, og var allerede forældet. De gode takter fra før krigen med et forbud mod natarbejde og en mulighed for at forbyde akkordarbejde, kom ikke med. Og der var masser af formuleringer som så vidt muligt og uden uforholdsmæssige omkostninger. Loven skulle beskytte uden at bremse den naturlige udvikling af industri og teknologi. - Arbejdstilsynets direktør forsøgte at få fagbevægelsen til at presse på, men uden held. Fagbevægelsen var passiv mens de, der pegede på problemerne med samlebåndsarbejde råbte i ørkenen. I stedet lavede LO aftale om tidsstudier og akkorder. Endnu et eksempel på, at man ikke kunne overskue konsekvenserne af et dårligt arbejdsmiljø, sagde Kurt Jacobsen ernes aktivisme I 60 erne udviklede der sig en ny situation, hvor der både opstod en faglig opposition samtidig med at studenterne gjorde oprør med paroler som forskning for folket, ikke for profitten. Det udviklede sig til et samarbejde mellem studenter og arbejdere, som resulterede i en lang række rapporter om arbejdsmiljøet på slagterier, bryggerier, skibsværfter mm. Og dette blev optakten til Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere, der jo som bekendt blev dannet i Fagbevægelsens top tordnede mod de langhårede. Men med malerrapporten i 1971, var der pludselig skabt opmærksomhed om arbejdsmiljøproblemerne. Det kom i TV, og det skabte politisk røre. Det lykkedes at sætte en politisk dagsorden, sagde Kurt Jacobsen. Specialarbejderforbundet ansatte den første arbejdsmiljøkon- AAA INFO Nr. 18 juli

3 Jubilæumsaktivisterne i Munkekælderen på Kbh. Uni sulent i fagbevægelsen, selvom toppen stadig var skeptisk. Arbejdsmiljøkrav skulle jo nødig gå ud over lønnen. Alligevel mener Kurt Jacobsen, at arbejdsmiljøloven af 1975 er blevet til i en unik situation, hvor det aktivistiske miljø spillede en rolle. - Men problemet var/er, at partsforhandlingerne blev rodet ind i lovgivningen. Arbejdstilsynet skal facilitere parterne. Sundheden er til forhandling i Arbejdstilsynet, som han sagde. Afkoblingen af det psykiske arbejdsmiljø Samtidig blev det psykiske arbejdsmiljø helt afkoblet fra lovgivningen. - Den konservative arbejdsminister Grethe Fenger Møller gav i 80 erne Arbejdstilsynet forbud mod at beskæftige sig med det psykiske arbejdsmiljø. Det skete samtidig med at aktivismen også var svækket i den periode. Vi betaler en høj pris, hvor vi mistede 10 år i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, sagde Kurt Jacobsen. Det såkaldte metodeudvalg cementerede situationen i 1994, da udvalget enedes om, at Arbejdstilsynet skulle holde fingrene fra alt, som har med arbejdsgivernes ledelsesret at gøre. Kræv offentlig regulering - Mens arbejdsmiljøet fyldte meget i sig selv i 30 erne og 70 erne, fylder det meget lidt i dag. Det har mistet sin selvstændige berettigelse. Der er lokale initiativer, hvor fagforeninger tager det op og laver lokale aftaler. Men jeg vil advare mod at forhandle arbejdsmiljøet. Det kan let ende i en situation, hvor man for lidt mindre løn kan få bevilget et hæve- sænkebord, sagde Kurt Jacobsen. - Der er i stedet for brug for at aktionere for arbejdsmiljøproblemer, der kræver offentlig regulering. Ellers ender det med at arbejdsmiljøet er til debat og skal afvejes i forhold til lønkrav. I 30 er var det fabrikslægerne, der var i front, i 70 erne var det fagkritikken. Hvis de kræfter kan finde sammen igen, så kan jeg se muligheder. For i dag er der ingen samlet bestræbelse for at forbedre arbejdsmiljøet. Jeg ser kun en bestræbelse på at holde butikken kørende, sagde Kurt Jacobsen. AAA INFO Nr. 18 juli

4 Det grænseløse arbejde og de usikre job Den uendelige fleksibilitet og prekariatet var i fokus på paneldiskussionen under Aktionsgruppens jubilæumskonference Af Hans Brinkmann Tidspres og dårligt psykisk arbejdsmiljø I panelet blev fire aktuelle vidnesbyrd om de mest påtrængende problemer på arbejdspladserne diskuteret. Hermed var der lagt op til en livlig diskussion af, hvilke arbejdsmiljøproblemer der er mest brændende de kommende år. Tømrer og arbejdsmiljørepræsentant, Brian Larsen fortalte, hvordan de lige nu kæmper med skimmelsvamp på arbejdspladsen. - Vi slås med pressede tidsplaner, som bliver trukket ned over os. Det betyder vi apterer inden huset er tæt, og det giver skimmelsvamp. Men desværre bliver det ikke taget særlig seriøst, sagde Brian Larsen. Også Tino Reenberg, mangeårig arbejdsmiljørepræsentant på Radiometer kunne fortælle om tidspres. Men her i form af udbredt og stigende brug af vikarer på virksomheden, hvor der er knap 300 timelønnede og der konstant er mellem vikarer. - Den ældre del af staben er frustreret, de unge løber hurtigere, og de spørger sig selv, hvad de kan gøre bedre og frygter, at de ryger næste gang. Ledelsen vil gerne bruge vikarer, det er jo fleksibelt, men vi forsøger at arbejde for flere fastansættelser, sagde Tino Reenberg. Mens arbejdsmiljøkoordinator på Københavns Universitet Henriette Lerche pegede på det grænseløse arbejde, som det vigtigste arbejdsmiljøproblem på hendes arbejdsplads. - Vi er glade for fleksibiliteten, men den betyder samtidig selvledelse. Vi ser især flere og flere PhD-studerende gå ned med stress. Og kontorarbejderne oplever en styring og kassetænkning som betyder, at vi ikke bruger det vi kan. Samtidig er der et konstant pres på at søge penge til projekter. Det ville jo være rart, at jobbet ikke kun var sikret i tre år frem, sagde Henriette Lerche. - AAA s rolle er for mig at udfordre det grænseløse arbejde. - Paneldeltagere, Henriette, Brian og Ninna AAA INFO Nr. 18 juli

5 Spørgsmålet er jo, om vi kan fortsætte med at være fleksible og omstillingsparate til vi er 70. Vores liv foregår i en anden rytme end arbejdslivet kræver. Hvorfor ikke et arbejdsliv, som passer til vores biologiske liv, spurgte hun. - Vi har sovet lidt i timen, især når det gælder det psykiske arbejdsmiljø. Det har trange kår, hvis ledelsen altid kan trække ledelseskortet, når vi snakker psykisk arbejdsmiljø. Hvorfor får de lov at køre folk ned? Jeg håber vi kan sætte fokus på det, så det ikke skal fortsætte i flere generationer. På universitet har vi set, at de studerende aktionerer mod fremdriftsreformen. Det var måske en idé at få et samarbejde med dem om arbejdsmiljøet, sagde Henriette Lerche. HR-kritisk netværk Det sidste oplæg kom fra tillidsrepræsentant Ninna Hedeager, som underviser på Professionshøjskolen Metropol. Her er den ny manglende arbejdstidsaftale det helt store arbejdsmiljøproblem. - Før havde vi en tillidsbaseret arbejdstidsaftale. I dag er det lederne, som vurderer, hvor meget vi skal undervise. Hver enkelt skal forhandle individuelt, det bliver uigennemskueligt. Samtidig bliver vi skåret ned hvert år, og tempoet bliver sat efter de mest effektive. Vi andre bliver en slags B- undervisere og næsten betragtet som skånejobbere, sagde Ninna Hedeager. Hun er med i AAA s HR-kritiske netværk og mener at HR-afdelingernes rolle truer samarbejdsorganisationen. - Der sker en nedbrydning af samarbejdsorganisationen i virksomhederne. HR-afdelingerne tager over. Flere og flere begynder at gå til HR i stedet for til deres tillidsmand. Det bliver sløret, at HR-afdelingen er ledelsens redskab. Den bliver opfattet som neutral, også af dem selv, de er der for medarbejdernes skyld, sagde Nina Hedeager. HR-afdelingernes stigende rolle kan aflæses i de store firmaers organisationsdiagrammer, påpegede formanden for AAA, Janne Hansen. - HR-direktørerne er rykket væsentlig højere op i hierarkiet på direktionsgangene, sagde hun. - På Universitetet oplever vi, hvordan HR-afdelingen begynder at fortolke overenskomsterne, sagde Henriette Lerche. - Vi får nogen jurister i HR-afdelingerne, som kører lidt på deres mavefornemmelse. Vi ser, at HR-afdelingen bliver en buffer, der afskærer os fra en direkte kontakt med ledelsen. Det betyder, at der kører to forhandlinger sideløbende: Fagbevægelsen forhandler med HR, og HR forhandler så med sin ledelse, sagde næstformanden for 3F Nordsjælland Øst, Kim Bügel Nielsen. Prekariatet Thora Brendstrup pegede på det nye begreb prekariatet, som sammenfatter en udvikling, hvor flere og flere ansættes i løse jobs og på midlertidige kontrakter. - Nu er det blevet generelt for alle grupper, at ingen job er sikre mere, sagde hun. Jakob Nerup pegede på et overset problem: - Der arbejder over mennesker i call-centre i Danmark, og det vokser og vokser - men det er helt væk fra radaren. Det er unge mennesker, som står i kø for jobbene og som arbejder under ekstremt elendige vilkår. Arbejdsgi- verne er lige glade med arbejdsmiljøet, og folk bliver smidt ud for et godt ord. Fagbevægelsen ser det heller ikke, sagde han. - Når det gælder stress-problemerne, så tror jeg ikke, at det kan løses uden at angribe ledelsesretten. Og det skal vi gøre kollektivt, vi skal slås sammen med kollegerne. Hvis fagbevægelsen ikke løser det, bliver det aldrig løst, sagde Jakob Nerup. - Vi har prøvet, men er der nogle mere håndfaste bud? - lød efterlysningen fra en af arbejdsmiljøveteranerne, Niels Erik Danielsen. Stå imod individualismen - Individualismen er et stort problem, der nedbryder for vores muligheder for at bruge de kollektive forhandlinger. Retten til at forhandle og organisere skal bruges til at stå imod individualismen. Det hænger sammen med prekariatet, - daglejerne og forholdene i call-centrene, hvor man står alene. Vi skal fastholde retten til at forhandle, så det ikke forsvinder ind i HR-afdelingerne, sagde Nina Hedeager. - Vi skal få politikerne til at se den regning, dårligt arbejdsmiljø sender til samfundet. Jeg forstår ikke, at fagbevægelsen ikke har set det. Arbejdsmiljøet har vi alle til fælles, og du kan ikke forbedre det alene. Solidaritet er noget andet i dag. Vi skal genopdage solidariteten, vi vil den på en anden måde end røde faner og strejker, sluttede Henriette Lerche debatten. AAA INFO Nr. 18 juli

6 Gæster fra Tekstilarbejdernes Fagforening i Bangladesh Af Henrik Forchhammer, 3F/ Lager Post og Service Arbejdsmiløets Internationale Dag den 28. april blev i år markeret med gæster fra Tekstilarbejdernes Fagforening i Bangladesh. Om morgenen besøgte de LO Skolen, hvor et større hold fra FOA kunne høre om Rana Plaza katastrofen den 23. april 2013, og om vilkårene i tøjindustrien. Kl. 15 deltog gæsterne i 3F Nordsjælland Østs arrangement ved Helsingør havn. Der blev holdt taler og kastet blomster i vandet. Kl. 17 deltog de i Mode med mærker i 3 F København. Dette blev suppleret med oplæg fra tøjfirmaerne, Neutral og Switcher, samt af Jesper Nielsen fra 3F s Internationale afdeling. Mødet var arrangeret af de miljøansvarlige i 3F afdelingerne i hovedstadsområdet i samarbejde med 3F s Internationale afdeling. Det var Forbundets Internationale afdeling, som er meget aktiv i Bangladesh, der havde inviteret de to gæster fra den Den 24. april, på 2-årsdagen for Rana Plaza katastrofen, deltog gæsterne i uddelingen af folderen Mode med mærker ved Flintholm Station. Firmaet Neutral samler på certifikater. Mest interessant i arbejdsmiljø sammenhæng er SA8000. Se Bliv medlem Har du lyst til at blive medlem af Aktionsgruppen? Vi arrangerer møder om aktuelle arbejdsmiljøemner, laver pjecer og hjemmeside-information, samarbejder med aktivister i andre lande m.v. Her har du mulighed for at mødes med mange forskellige arbejdsmiljøfolk. Sådan bliver du medlem: Direkte med girokort: AAA, Dortheavej 39, 2400 København NV Mrk. Nyt medlem. Skriv tydelig navn og adresse. Eller skriv dit navn, adresse og evt. faglig organisation til AAA INFO Nr. 18 juli

New Public Management er kommet for at blive

New Public Management er kommet for at blive AAA INFO Nr. 5 marts 2015 AAA Info udgives af: Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere Klubhuset Dortheavej 39 København NV Mail: aaa@aktionsgruppen.dk - www. aktionsgruppen.dk Redaktører: Janne Hansen og

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

AAA INFO Nr. 4 november 2009

AAA INFO Nr. 4 november 2009 AAA INFO Nr. 4 november 2009 Den hemmelige lov EU-kommissionen går til angreb på sikkerhed og sundhed...læs side 4 Strengt taget rager det ikke arbejdsgiveren, hvad du fejler. Loven om helbredsoplysninger

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til?

Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til? F O A f a g o g a r b e j d e Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til? Denne Kort & Godt pjece henvender sig til dig som medlem af FOA. Pjecen informerer om: n Hvad Arbejdstilsynet kan. n Hvilken rolle,

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 Del: Fire ud af ti LO-medlemmer som smede, elektrikere og sosu'er har oplevet stress på jobbet

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv?

Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv? Sagsnr. 17.01-05-21 Ref. MLK/hbj Den 27. maj 2005 Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv? Af LO-sekretær Marie-Louise Knuppert Teknologirådets konference den

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Spionage mod tillidsfolk gav pote

Spionage mod tillidsfolk gav pote AAA INFO Nr. 13 september 2013 Spionage mod tillidsfolk gav pote Havneledelsen på Århus Havn brød brevhemmeligheden for at komme af med arbejdsmiljørepræsentanter. Kommunen vil ikke garantere, at det ikke

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III)

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, LO Fag, job & vækst, Aalborg 16.09.2015 Arbejdets betydning som

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Fredag den 29. september 2017

PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Fredag den 29. september 2017 S M PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 29. september 2017 Arbejdsgiverne søger efter pædagoger, lærere, sygeplejersker, håndværkere

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 Del: Mere end otte ud af ti lønmodtagere under 30 år mener, at fagforeningerne er nødvendige

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

VOLD i hjemmet. Arbejdspladsens muligheder for at forebygge kønsbestemt vold.

VOLD i hjemmet. Arbejdspladsens muligheder for at forebygge kønsbestemt vold. VOLD i hjemmet Arbejdspladsens muligheder for at forebygge kønsbestemt vold. Fredag den 25. november er FN s mærkedag til bekæmpelse af vold mod kvinder. FIU-Ligestilling støtter som sædvanlig op om dagen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

KRIGEREN OG GLASTELEFONEN

KRIGEREN OG GLASTELEFONEN 82 Take a walk on the wild side: KRIGEREN OG GLASTELEFONEN 83 Jeg har besluttet mig for at tage imod Vibeke på den bane, hun befinder sig på. Fuldstændig åben og på hendes præmisser. Sharma Kunsang rapporterer

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Faggruppen for Handicaphjælpere

Faggruppen for Handicaphjælpere Faggruppen for Handicaphjælpere Tirsdag d. 15. maj Dagsorden: Kl. 10-12 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Præsentationsrunde Præsentation og sidste nyt 2. Godkendelse af dagsorden og evt. forretningsorden

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Nedsæt tempoet, når I gør rent

Nedsæt tempoet, når I gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når I gør rent Et TR-/AMR-værktøj til dig og din arbejdsplads Helbred og arbejde i højt tempo Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte TR-konference 2001 rapport2002 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter i Teknik- og servicesektoren december 2001 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag.

Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag. Ejner K. Holst tale ved 1. maj 2011 Kære alle sammen. Tak for invitationen. DET TALTE ORD GÆLDER Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag. Her mødes vi for at bekræfte sammenholdet.

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget mandag 17. sep 2012. Uge 38, mandag 17. sep 2012 18/09/2012 15:10. 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget mandag 17. sep 2012. Uge 38, mandag 17. sep 2012 18/09/2012 15:10. 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst Side 1 Uge 38, mandag 17. sep 2012 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst Hvis du gerne vil være gravid skal du undgå stress, for meget soja, hvidt sukker og rødt kød. Du bør hverken ryge eller drikke og skal

Læs mere

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Tovholder/ordstyrer: Pernille Vedsted, Arbejdsmiljøcentret Talere: Søren Jensen, CEO, Go Appified Tue Isaksen, Organisationspsykolog, Arbejdsmiljøcentret Dorte Rosendahl

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

PF-Info februar 2013

PF-Info februar 2013 PF-Info februar 2013 Det er en kold tid som vi lever i (næsten) alle går rundt og fryser Puha! Synes jeg stadigvæk er i gang med at fordøje flæskesteg og risalamande. Hvorfor skal julen også vare indtil

Læs mere

Innovation. Ny minister må lære af fortiden

Innovation. Ny minister må lære af fortiden Innovation. Ny minister må lære af fortiden 11. december 2016 Politiken Sektion 2 (Debat) Side 6 KJELD MØLLER PEDERSEN... 877 ord Id: e605b2db ANALYSE Lige siden Poul Schlüters tid har nye regeringer altid

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 PRESTIGE Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne Af Mathias Svane Kraft

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

New Public Management og arbejdsmiljøet

New Public Management og arbejdsmiljøet New Public Management og arbejdsmiljøet Rapport fra RUC: New Public Management konsekvenser for arbejdsmiljø og produktivitet Hvad er NPM? Med NPM introduceres en række styringsmekanismer hentet fra den

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Arbejdsmiljø Nummer Titel (arbejdsmiljø) Udgivet af

Arbejdsmiljø Nummer Titel (arbejdsmiljø) Udgivet af Arbejdsmiljø Nummer Titel (arbejdsmiljø) Udgivet af 1.01 Arbejdsmiljøhåndbog Sundhed og omsorg (lånes ikke ud 1.02 Moppemagasinet Socialt udviklingscenter 2006 1.03 Værd at vide om HIV og Aids Sundhedsstyrelsen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet.

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet. FORRÅELSE Konferencen om forråelse, indtrykkene fra årets konference giver stadig genlyd rundt omkring på arbejdspladserne. Assistent klubben a holdte sin årlige konference for medlemmerne midt i marts

Læs mere

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 BUPL Nordsjællands bestyrelse består af 15 medlemmer, der alle vælges for en toårig periode. Herunder kan du se, hvilke

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

MISMANAGEMENT Dårlig ledelse i overraskende mange virksomheder i industrien Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Fredag den 13. november 2015, 05:00

MISMANAGEMENT Dårlig ledelse i overraskende mange virksomheder i industrien Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Fredag den 13. november 2015, 05:00 MISMANAGEMENT Dårlig ledelse i overraskende mange virksomheder i industrien Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Fredag den 13. november 2015, 05:00 Del: Cheferne i industrien gør det dårligt. Det påpeger

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Velfærdsledelse og udfordringer

Velfærdsledelse og udfordringer forbund Program Velfærdsledelse og udfordringer Ledertræf 6.-7. november 2014 2 FOA ledertræf 2014 program Velfærdsledelse og udfordringer Forbundet og lederudvalget i FOA indbyder ledermedlemmer og afdelingernes

Læs mere