20. International Forum on Quality and Safety in Healthcare ExCeL London april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20. International Forum on Quality and Safety in Healthcare ExCeL London 22-24 april 2015"

Transkript

1 20. International Forum on Quality and Safety in Healthcare ExCeL London april 2015 Susanne Winther Olsen, Kvalitetskoordinator, MPQM. Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, OUH Svendborg I slutningen af april var jeg så heldig med støtte fra FSAIO, DSR og afdelingen at få mulighed for at deltage i den 20. Internationale konference i London om kvalitet og sikkerhed i sundhedsvæsenet. Et meget stort set up med over 3000 deltagere fra over 80 lande, afholdt i ExCeL i Docklands London. Temaet for konferencen var In Partnership with Patients med:! Fokus på at forbedre folkesundheden, den politiske og strategiske udvikling og implementering.! Fokus på udviklingen af medicinsk teknologi og den virkning teknologiske innovationer har på sundhed og sundhedspleje.! Fokus på forandringsledelse - mere støtte til ledere og administratorer til at designe nye systemer, implementere forandringer og engagere sig med medarbejdere i stor målestok! Fokus på patientsikkerhed og inddragelse af patienter i beslutningsprocessen - nyt Patient Panel, som var on-site i London for at præsentere patientens perspektiv på bedre omsorg Konferencen blev åbnet af Fiona Godlee hvor essensen af talen var Connect Commit Communicate som et fint oplæg til den første af 6 keynote-speakers Maureen Bisognano. Hun adresserede sit indlæg til de studerende og ønskede at de skulle gives redskaber til sikring af deres arbejde. Et af de vigtigste redskaber var nysgerrighed. Hun fortalte om sit samarbejde med den lokale sherif og det faktum at sundhedstjenesten ikke er socialnær og derfor ikke når ud til alle 1

2 befolkningsgrupper og om deres initiativer til at bringe sundhed ud i lokalområdet. Et andet redskab var besiddelse af evner til at forbedre, hvor hun mente udviklingen i stigende grad bør gå fra Fix and Forget til Se, Solve and Share. En udvikling vi i Danmark kan genfinde i Patientsikkert Sygehus hvor målet netop er at dele fund på udvalgte områder og gøre dem gennemsigtige. Det næste redskab var ikke overraskende teamwork med fokus på bl.a. spredning af resultater for derigennem at skabe en nysgerrighed med et ønske om at forbedre se på spild etc. Det sidste redskab var nok det mest oversete, nemlig fokus på personalets velfærd. Slutkommentaren fra Maureen blev: Lær at spørge Hvad betyder noget for mig. Dette oplæg førte frem til et af hovedpunkterne som gennemsyrede hele konferencen, nemlig DATA; og i særdeleshed den nysgerrighed som skabes ved transparente data. Konferencen var bygget op af utallige parallelsessioner, hvor det var umådelig svært at vælge om det skulle være sessioner med et ledelsesmæssigt fokus, brugerinddragelse, patientsikkerhed, uddannelse, ny teknologi eller forbedringer i klinisk praksis. Jeg forsøgte at nå rundt om flere forskellige vinkler relateret til sygehusvæsenet. Det første oplæg af Elizabeth Bradbury, Nicki McNaney fra AQuA gav et billede af den kompleksitet der er på spil når vi arbejder med at integrere de mange ydelser der er tilgængelige i social og sundhedssektoren til en helhed til gavn for borgeren. Integrated Care er at lukke de huller der er imellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet, udvikle et IT-system der kan sikre opdateret information mellem de instanser borgeren er i berøring med og ikke mindst den gode kommunikation som er limen der binder det hele sammen. Paralleller kan trækkes til de patientforløbskoordinatorer der arbejder med at sikre patienter den lige vej igennem sundhedssystemet. Men en ting er at vide hvad der er det optimale for borgerne og samfundet, et andet spørgsmål de rejste var: hvordan får vi motiveret de forskellige mennesker til at hoppe på bussen? Svaret lød meget simpelt og ikke nyt, Vejen til den nye fremtid er: Ha en god nok plan, gør brug af de kendte redskaber så som PDSA, LEAN etc. og tag ved lære af andre. 2

3 Netop det at tage ved lære af andre blev rejst i næste session med overskriften: Are you REALLY ready to be transparent with your results? Her var svaret et rungende ja, det er vi. En af de gode ting ved transparency er muligheden for at lære af de hospitaler som kan levere gode resultater. MEN man skal ikke forklejne effekten af den læring der også ligger i de mindre gode resultater med en refleksion af hvad der kunne være gjort anderledes. Så budskabet er at man skal turde at vise sine resultater, både de gode og de mindre gode. Vejen til transparency går via en identifikation af hvad der vil være relevant at vise, det kunne være hvorvidt smertevurdering er dokumenteret eller dokumentation af tryksår screening. Som tidligere nævnt samme tænkning som ligger bag de initiativer fra Patientsikkert sygehus og som sådan ikke nyt. Det der retfærdiggør det stadige fokus på begrebet transparency ligger i den åbenlyse store variation der er i forhold til hvor langt vi er nået, både internationalt og nationalt. Nogle lande arbejder med det som en integreret del af sundhedsvæsenet mens andre, som Danmark, er på vej. Et af de områder der blev berørt som opmærksomhedskrævende i arbejdet med transparency, var den hårfine balance omkring på hvilket niveau data skal være gennemsigtige og i den forbindelse den risiko for blame der opstår hvis data fremlægges helt ned på individniveau. En reminder om at data skal behandles med omtanke, ikke kan stå alene og ikke fremføres entydigt i det offentlige rum, men med respekt for de efterfølgende handlinger der sigter mod at blive endnu bedre ved næste måling. En udfordring der også blev lagt på journalisterne om at være bannerføre for de gode historier og ikke kun den nyhedsværdi der ligger i dårlige resultater. Nogle af de metoder der blev beskrevet er ikke nye revolutionerende metoder, men metoder som LEAN, PDSA og et opgør med den hierarkiske tænkning og top-down. Det engelske NHS afholdt en breakfast session hvor de beskrev deres erfaringer med at bringe folk sammen, tillade forstyrrende dialog og opbygge et samarbejde, hvor man som leder er bevidst om nødvendigheden af at afgive magt og tillade eksperimenter. Det kræver robusthed, mod og vilje til at blive udfordret. En af de vigtigste roller som leder er 3

4 ifølge NHS, med reference til Kotter, at skabe den brændende platform, eller måske mere præcist at skabe den brændende ambition. En ambition om at skabe værdi og kvalitet i sundhedsvæsenet bearbejdede et af indlæggene på et mere lokalt plan, de ønskede at nedbringe patienternes ventetid og takle overbooking på dagkirurgisk afsnit. Ved at anvende data og visualisere dem via SPCdiagrammer blev det muligt at få et fælles billede af virkeligheden og invitere til et samarbejde på tværs med henblik på at generere ideer til løsning, ideer som indebar opgaveglidning og nytænkning af procedurer og standarder. Om man kan kalde denne sessions indlæg for en forstyrrende dialog eller et eksperiment vil jeg lade være usagt, men en af de første slide hed: Patient Engagement Why bother? Det åbnede op for et spændende perspektiv på sundhedsvæsenets tilgang til patienten, de sundhedsprofessionelle og deres arbejde. Et opgør med nutidens tænkning, hvor følgende citat: So, David. What do patients think? What, all of them? (David Gilbert) sætter den hierarkiske tænkning med patienten i fokus (men patienten som begreb!!) i perspektiv. For at vende tilbage til spørgsmålet om hvorfor patienterne skal involveres blev følgende begrundelse liste op: For at forbedre kvaliteten af sundhedsvæsenet For at informere og uddanne patient og borger For at opbygge fortrolighed med offentligheden For at skabe en bedre udnyttelse af de ressourcer der er i sundhedsvæsenet For at forbedre evalueringsmetoderne i sundhedsvæsenet Med det sigte at forvandle kulturen i sundhedsvæsenet og rette fokus på det meget forskellige perspektiv der er fra lægfolk vs. fagfolk, men i særdeleshed mellem patienter her kunne der skrives mellem mennesker. Patienten skal ikke længere være i midten, men som en ligeværdig del af ringen. Nogle af de erfaringer de gjorde var, at det ikke kun 4

5 var lægfolket der behøvede uddannelse, men der var også behov for at uddanne de fagprofessionelle sammen med patienterne/borgerne. Nogle af de udfordringer de mødte var repræsentativiteten i blandt lægfolk, vil de mindre stillede stadig være underrepræsenterede? Ofte er det patienterne der har modet til at udtrykke når noget er galt eller mangler. Vil de professionelle stadig være underlagt en hensyntagen til hinanden, til institutionen, til samfundet? En af de patientstemmer det blev muligt at høre og som gjorde et stort indtryk var Martine Wright. Hun mistede begge sine ben under terrorangrebet på Londons undergrund i Hun fortalte om den enorme lidelse, om et personale der så personen Martine og som støttede hende i hendes beslutsomhed om at finde vejen tilbage til livet. Som kronen på værket deltog Martine i Paralympic Games 2012 med det Britiske Volleyball team, Sitting Volleyball 7 år efter det forfærdelige angreb et brud på sikkerheden. Noget som igennem hele konferencen havde fokus var netop sikkerhed. På en af sessionerne fremlagte et team fra Frankrig, Holland, Schweitz, USA og Canada deres signifikante forbedringer af patientsikkerheden efter indførelse af internationale High 5 SOP (Standard Operating Protokols), bl.a. omhandlende medicinafstemning, korrekt sidekirurgi og sikker håndtering af medicin. De beskrev samstemmende at SOP i implementeringsprocessen havde en meget positiv impact på kulturen, opmærksomhed på risikosituationer og videndeling. Overordnet har det vist sig muligt at implementere SOP i hele verden med et minimum af variation. Det har vist sig muligt at opbygge en høj patientsikkerhedskultur med opmærksomhed på at identificere barrierer og derved hindre utilsigtede hændelser. Nogle af barriererne var ikke uventet modstand mod forandring, manglende kendskab til nationale og lokale politikker. Utilstrækkelig uddannelse og træning, ineffektiv teamwork både blandt ledere og medarbejdere samt dårlig udveksling af information. 5

6 En del af sessionen var videndeling i små grupper. Jeg var så heldig at tale med to sygeplejersker fra Holland som havde erfaring med nogle af standarderne. De kunne bekræfte de gode takter der var fremlagt og var meget begejstret for den sikkerhed det har givet at arbejde ud fra fælles standarder. Det er meget tankevækkende at vi i forbindelse med indførelse af den danske kvalitetsmodel alle havde behov for at udarbejde egne standarder på områder som burde være ens og tilbyde patienterne den samme gode behandling/procedure. Det skal dog nævnes at det arbejde som er beskrevet ved SOP kan genfindes i projektet Patientsikkert sygehus som fem sygehuse i Danmark var med i. Der var i løbet af dagene indlagt flere posterwalks hvor der var lejlighed til at tale med forfatteren til udvalgte postere. De helt ufattelig mange postere var heldigvis opdelt efter emne som gjorde det muligt at besøge de områder der havde ens interesse. Det var en stor fornøjelse at kunne præsentere nogle af resultaterne fra mit masterprojekt ved en poster. At få muligheden for at diskutere de udfordringer der er forbundet med medicinering, specielt i forbindelse med overgange, men også de udfordringer der ligger hos personalet selv, en divergens mellem holdning og handling. En stor del af en konference er at møde andre fra nær og fjern. Jeg var så heldig at spise middag med folk fra Sygehus Lillebælt og Århus hvor vi fik mulighed for at tale om indtrykkene fra konferencen, men i lige så høj grad om de initiativer der er rundt omkring i Danmark. Hvad kan vi lære af hinanden? 6

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Marie Henriette Madsen og Iben Emilie Christensen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Et pilotstudie af implementering på tre nordjyske hospitalsafdelinger Publikationen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 88. årgang Nr. 8 December 2012 TEMA: Patient empowerment i fremtidens sundhedsvæsen DSS seminar februar 2013 Danish Health Care Journal 88. årgang 8/2012 Tidsskrift for

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Konference for modernisering af den offentlige sektor

Konference for modernisering af den offentlige sektor Konference for modernisering af den offentlige sektor Odense, 12. november 2013 Konference om modernisering af den offentlige sektor kaster lys over behovet for stadig lederudvikling Den offentlige sektor

Læs mere

Patienten som partner: Handlemuligheder og effekter Notat

Patienten som partner: Handlemuligheder og effekter Notat Patienten som partner: Handlemuligheder og effekter Notat CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Patienten som partner: Handlemuligheder

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

DYRK STYRKEN. prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Udarbejdet af FOA - Fag og Arbejde i samarbejde med innovationshuset Bindslev AS

DYRK STYRKEN. prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Udarbejdet af FOA - Fag og Arbejde i samarbejde med innovationshuset Bindslev AS DYRK STYRKEN prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet Udarbejdet af FOA - Fag og Arbejde i samarbejde med innovationshuset Bindslev AS DYRK STYRKEN prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet Redaktion:

Læs mere