Pinsekursus for familier med unge i alderen år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen år med psykisk og fysisk handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap"

Transkript

1 Pinsekursus for familier med unge i alderen år med handicap Målgruppe: Familier med unge i alderen år med psykisk og fysisk handicap Formålsbeskrivelse forældre: Konkret viden, værktøjer og inspiration til at give slip på sit barn med handicap, der inden for en årrække flytter hjemmefra, så man så småt kan slippe rollen som hjælper for den unge og i højere grad være forældre Konkret viden, værktøjer og inspiration til at tackle den unges pubertet/seksualitet, når den unge har et handicap og inden for en årrække flytter hjemmefra Konkret viden om uddannelse og bomuligheder, når den unge har et handicap Konkret viden og inspiration til konstruktivt samarbejde/kommunikation med fagpersonale på den unges fremtidige uddannelses og botilbud Konkret overblik i hvilke sociale og støttende ydelser, der forsvinder og hvilke ydelser, der evt. kan erstatte dem og ikke mindst hvem, der skal vurdere den unges støttebehov og træffe afgørelse om, hvilken støtte den unge kan være berettiget til i dagligdagen og under uddannelse, når den unge fylder 18 år Netværksdannelse og erfaringsudveksling med ligestillede. Mulighed for at tale åbent og blive mødt med forståelse ift. de spørgsmål, problemstillinger og bekymringer, som man er fyldt op af Formålsbeskrivelse søskende: Sammen med ligestillede at sætter ord på tanker og følelser ift. at have en bror/søster med handicap, herunder forbudte følelser Komme med konkrete idéer til hvordan der fremadrettet skabes bedre plads til søskende hjemme i familien. Idéerne fremlægges for forældrene Fokus på den særlige situation det er, at være teenagere og have en bror/søster med handicap Netværksdannelse og erfaringsudveksling med ligestillede Formålsbeskrivelse unge med handicap: Deltage i debat med unge med handicap, der er flyttet hjemmefra og er beskæftiget i job eller aktivitetstilbud Sætte ord på konkrete fremtidsønsker, herunder hvilken rolle forældre og søskende skal spille, når den unge er flyttet hjemmefra Unge, der ikke har funktionsniveau til ovenstående, deltager i leg/aktiviteter At få øje på egne og andres kompetencer Netværksdannelse og erfaringsudveksling med ligestillede Dato: Kurset afvikles i pinsen på Pindstrup Centret Kursusprogram for voksne: Fredag den 6. juni Familierne ankommer og indkvarteres. Kursuslederne og frivilligteamet tager i mod i receptionen. Mulighed for at spille spil og hygge i pejsestuen ved frivilligteamet Let måltid og velkomst ved kursuslederne.

2 Den dag mit barn flyttede hjemmefra. Oplæg af Lene Elsig, mor til Kirstine på 21 år med Downs. Lene laver oplæg om den proces det er både for forældre og den unge med handicap, når den unge flytter hjemmefra Et åbent og årligt oplæg fra en forælder, der selv har været processen igennem. Der sætter konkrete ord på problemstillinger, tanker og følelser ift. at give slip når den unge med handicap flytter hjemmefra Hvad er vigtigt for, at det bliver en god proces, når den unge flytter hjemmefra, for såvel forældre som den unge? Hvilke tanker og følelser kan den unge have ift. at flytte hjemmefra? Hvilke tanker og følelser kan søskende have? Praktiske småtips og tid til spørgsmål Temaaften: Den nye forældrerolle, når mit barn med handicap flytter hjemmefra. Kursuslederne tager sammen med forældrene hul på den særlige udfordring det er for forældre til et barn med handicap, når barnet inden for en årrække skal flytte hjemmefra. Kursuslederne samler op på aftenens oplæg, sætter gang i debat og bringer forældrenes egne erfaringer/tanker på banen Lørdag den 7. juni Overgangen fra ung til voksen, når den unge har et handicap. Lovgivningen før, under og efter den unges overgang til voksentilværelsen samt et kig på den nye forældrerolle, ved handicapkonsulent og socialrådgiver ved Inge Louv, Hvilke ændringer sker der i lovgivningen, når den unge fylder 18 år? Hvordan ændres min forældrerolle, når den unge flytter hjemmefra? Når unge fylder 18 år, er de i retlig forstand voksne med ret til selv at bestemme over eget liv. Det gælder også unge med handicap. De fleste unge med handicap har dog fortsat brug for hjælp fra deres forældre og ofte har forældrene også et stort ønske om fortsat at give den unge en hånd. Mange unge med handicap vil også i voksentilværelsen have behov for støtte fra det offentlige, og det kan være noget af en udfordring at navigere i det kommunale og statslige system både for den unge og forældrene. Der gives et overblik over, hvilke ydelser, der forsvinder og hvilke ydelser, der evt. kan erstatte dem og ikke mindst hvem, der skal vurdere den unges støttebehov og træffe afgørelse om, hvilken støtte den unge kan være berettiget til i dagligdagen og under uddannelse. Forældrene får både viden og værktøjer til støtte den unge i løsrivelsesprocessen og samarbejde med den unge også når den unge er flyttet hjemmefra. Forældrene får desuden et konkret indblik i, hvilke muligheder, der tilbydes fra det offentlige, så forældrene så småt kan begynde på at slippe rollen som hjælpere for den unge og i højere grad være på sidelinjen. Forældrene får inspiration og konkrete idéer ift. processen med at give slip på deres barn samt forholde sig til den nye forældrerolle, der venter dem. På kursusdagen vil forældre få redskaber til at samarbejde med den unge om planlægning af den unges fremtid, samt i det omfang det er muligt, at støtte den unge i at tage del i ansvaret for eget liv, herunder at samarbejde med de offentlige myndigheder

3 Inge Louvs oplæg og workshop fortsætter Opsamling på Inge Louvs oplæg og workshop ved kursuslederne. Hvilken ny viden og værktøjer har familierne fået, og hvordan vil de konkrete inddrage dette i familiens hverdag? Outdoor aktiviteter for alle børn og voksne på Pindstrup Centrets shelterplads. Forældre og børn hjælper til med at forberede aftensmaden. Formålet med at børn og forældre er fælles om aktiviteten er, at forældrene får taget hul på at processen med at give slip på deres børn med handicap og være forældre i stedet for hjælper for barnet, og begynde at se deres egen rolle og barnet i et nyt lys. Formålet er desuden at sætte rammer for nogle gode familieoplevelser, hvor der er plads til søskende Middag på shelterpladsen Tema aften: Min nye forældrerolle ved kursuslederne. Der kan være store kønsmæssige forskellige på hvordan man tackler processen med at give slip på sit barn med handicap og dermed også den nye forældrerolle, man får, når barnet flytter hjemmefra. Forældre deltager i debatgrupper med mænd for sig og kvinder for sig. Målet er, at den enkelte bliver mere afklaret med egne tanker og følelser Mit barn med handicap flytter snart hjemmefra, er jeg som forældre klar til det, og hvordan bliver man overhovedet det? Hvordan finder jeg hoved og hale i alle de tanker og følelser jeg har? Hvad bliver min nye rolle i barnets liv? Hvad kommer det til at betyde for min egen identitet at barnet flytter hjemmefra? Hvad betyder det for familien samlet set (herunder søskende og parforhold)? Hvordan finder jeg en passende grænse imellem at give slip på den ene side og på den anden side stadig støtte barnet? Hvordan inddrager jeg fremadrettet den nye viden og værktøjer der har været på i spil på kurset? Temaaftenen rummer plads til at mænd er mænd og kvinder er kvinder, og at de to køn griber den nye forældrerolle an på vidt forskellige måder Aftenen slutter af med fælles bålhygge på shelterpladsen for alle forældre I tilfælde at dårligt vejr rykker eftermiddagens og aftenens program idenfor Søndag den 8. juni Workshop: Forældrene præsenteres for konkrete bud på tilværelsen/hverdagen der venter unge med handicap, når de flytter hjemmefra. Der vil være tid til spørgsmål undervejs Forældrene kan vælge mellem følgende to workshops. Det er op til forældrene om de vil deltage i hver sin elle samme workshop 1 Højskole og STU ved Heidi Vølcker, forstander på Djurslands Folkehøjskole og Peder Rasmussen, højskolelære på Djurslands Folkehøjskole Højskole hvilke muligheder er der for unge med handicap, og hvordan støtter det den unges udvikling at komme på højskole? Samarbejde med højskolens personale STU hvad er det og hvilke muligheder giver det den unge? Hvornår er det rigtige tidspunkt for den unge at påbegynde STU?

4 Hvad skal man som forældre være opmærksom på ift. STU 2 Motion og sund livsstil ved Peter Koch Hansen, idrætskonsulent DHIF, Overblik over forskellige idrætstilbud Hvilken betydning har det for den unge, at dyrker motion og spiser sundt? Hvilke motionsformer er gode til de unge ift. deres handicap (socialt, motorisk og fysisk)? Hvordan kan forældre og botilbud støtte den unge i at dyrke motion? Tips til for forældre til at støtte den unge i vælge det sunde alternativ til chips og cola, når der skal spises måltider/mellemåltider? Ung handicapidrætsatlet fra unge atleter i front er klar til svare på spørgsmål Botilbud til unge med handicap ved Lene Aakjær, Rosenholm Aktivitetscenter, Syddjurs Kommune Overblik over forskellige botilbud og indblik i den konkrete hverdag, der venter den unge Hvilken hjælp bliver den unge tilbudt? Hvilket personale står klar til at tage i mod det unge, og hvad er vigtigt for at godt samarbejde med personalet? Hvordan kan personalet støtte den unge i et liv med indhold (socialt, arbejds og fritidsmæssigt)? Husk mig, mor! Workshop for forældre og søskende. Der er fernisering af visions board som søskende har lavet om at være teenager og have en bror/søster med handicap. En del af workshoppen foregår i egen familie, hvor søskende har mulighed for at sætte ord på tanker/følelser og komme med konkrete ønsker til forældrene om at blive set og hørt i hverdagen Middag Tema aften: Fremtiden der venter hvordan får vi den nye viden og værktøjer i brug i familiens hverdag? Undervisningen på kurser sigter på, at giver forældrene værktøjer og viden, så de bliver mere afklaret og dermed mindre usikre med den fremtid, der venter både børn og forældre, når barnet med handicap flytter hjemmefra Hvilken viden og værktøjer tager jeg med mig hjem fra kurset, og hvordan skal det inddrages i familiens hverdag? Hvad fylder mest i mig lige nu ift. fremtiden der venter familien? Hvordan skabes der bedre plads til søskende, når den unge flytter hjemmefra? Netværk, hvordan og hvor ofte vil familierne bruge hinanden frem over? Mandag den 9. juni morgenmad Pubertet, seksualitet og handicap ved Rikke Thor, sexolog, seksualvejleder og sygeplejersker med stor erfaring i handicap og seksualitet, Hvordan er puberteten og seksualiteten anderledes, når barnet har et handicap

5 Hvordan tackler forældrene den unges seksualitet og sætter passende grænser og rammer, når den unge bor hjemme? Hvordan tackler forældrene den unges seksualitet, når den unge flytter hjemmefra? Hvordan tackler botilbuddet de unges seksualitet? Mulighed for at forældrene kan stille konkrete spørgsmål og sætte ord på tanker og følelser ift. den unges seksualitet Præventions og sterilisationsmuligheder Alle familierne mødes i pejsestuen og siger tak for denne gang. Har man lyst til at sige noget højt i egen familie/til andre deltagere, så er der mulighed for det Kurset slutter af med fælles frokost Børneprogram Det er Pindstrup Centrets rutinerede, voksne frivillige ledere, der står for alle børneaktiviteter Det primære formål med aktiviteterne for søskende er, at de mødes med ligestillede og sætter ord på tanker og følelser ift. at have en bror/søster med handicap samt selv kommer med konkrete idéer til, hvordan der bedre skabes plads til dem hjemme i familien Det primære formål med aktiviteter for børn/unge med handicap er at de får øje på egne og andres kompetencer og mødes med ligestillede. De unge hvis funktionsniveau tillader det, deltager i debat med unge, der er flyttet hjemmefra og sætte ord på egne ønsker til fremtiden, når de flytter hjemmefra, herunder hvilken rolle forældre/søskende skal spille i deres liv Natur og udeliv er temaet for børneaktiviteterne, og følger som en rød tråd igennem kurset. Husk udetøj og badetøj Fredag den 6. juni Familierne ankommer og indkvarteres. Kursuslederne og frivilligteamet tager i mod i receptionen. Mulighed for at spille spil og hygge i pejsestuen ved frivilligteamet Let måltid og velkomst ved kursuslederne Børnene og frivilligteamet præsenterer sig for hinanden. Efterfølende udendørs bålhygge. Børn der skal i seng inden kl. 21. bliver fulgt op til forældrene Lørdag den 7. juni Ooutdooraktiviteter for alle børn Fange levende ørreder med hænderne Ørred på spyd tilberedt over bål Svævebane Samle hyldeblomster til hyldeblomst is

6 Søskende: Se film og sætte ord på tanker og følelser ift. at være teenagere og have en bror/søster med handicap Visionsboard Formulerer små, konkrete ønsker til hvordan, der skabes bedre plads til dem hjemme i familien Unge med handicap: Sjov i svømmehallen, mulighed for at prøve waterballz Outdoor aktiviteter for alle børn og voksne på Pindstrup Centrets shelterplads. Forældre og børn hjælper til med at forberede aftensmaden. Formålet med at børn og forældre er fælles om aktiviteten er, at forældrene får taget hul på at processen med at give slip på deres børn med handicap og være forældre i stedet for hjælper for barnet, og begynde at se deres egen rolle og barnet i et nyt lys. Formålet er desuden at sætte rammer for nogle gode familieoplevelser, hvor der er plads til søskende Middag på shelterpladsen Søskende: overnatningstur i spejderhus. Søskende er i centrum, og har debat med ligestillede om at have en bror/søster med handicap. Der tages bl.a. hul på følgende emner: Hvad kommer det til at betyde for mig, når min bror/søster med handicap flytter hjemmefra? Hvad har det betydet for min personlighed/identitet at vokse op med en bror/søster med handicap? Hvad har jeg fået med i bagagen, og hvordan kan jeg udnytte disse kompetencer positivt f.eks. jobmæssigt, socialt mv.? Hvilke bekymringer har jeg for min bror/søster, når han/hun flytter hjemmefra? Unge med handicap: Ungecafé med bordtennis, bordfodbold, spil og hygge Søndag den 8. juni Søskende: Morgenmad i spejderhuset Opsamling og afrunding på gårsdagens debat Runde omkring bordet hvor søskende svarer på hvilke konkrete småting, der skal være anderledes i egen familie, så der bliver bedre plads til dem i familien Planlægger en lille event for forældrene om at være søskende til et barn med handicap Finpudse visionsboad til eftermiddagens fremvisning Der vil være tid til en gang boldspil Unge med handicap

7 Planægger en lille event for forældre, der fremføres efter aftensmaden Unge med handicap, der har funktionsniveauet til det, deltager i debatklub, hvor der er fokus på deres ønsker for tilværelsen, når de flytte hjemmefra, herunder hvilken rolle mor/far/søskende skal spille Udendørs sport på Pindstrup Centrets store udeareal Bålhygge for alle børn. Vi bager snobrød og rister popcorn Søskende: undervisning/gruppearbejde med forældrene, hvor søskende bl.a. fremfører deres event Unge med handicap: Snakker med unge fra bofællesskab om den hverdag, der venter dem. Der vil være udendørsaktiviteter for de unge, der ikke har funktionsniveau til at deltage i ovenstående snak Middag. Efter middagen fremfører unge med handicap en lille event for deres forældre Disco aften for alle børn/unge Mandag den 9. juni Outdoor aktiviteter for alle børn Søskende: laver netværksaftale om hvordan de vil bruge hinanden fremover og hvor ofte Unge med handicap: spiller farvel bold Alle familierne mødes i pejsestuen og siger tak for denne gang. Har man lyst til at sige noget højt i egen familie/til andre deltagere, så er der mulighed for det Kurset slutter af med fælles frokost

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap

Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap Pindstrup Centrets Familiekurser & Ferielejre 2014 ADHD-KURSER Modul 1 nydiagnosticeret

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Telefon 72227400 E-mail sst@sst.dk BØRN i BALANCE II Børn i balance II beskriver de 10 kommunale projekter om forebyggelse af overvægt hos børn og

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER. Forkælelse for ånd, krop og hjerne

22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER. Forkælelse for ånd, krop og hjerne 22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER Forkælelse for ånd, krop og hjerne Godt sammensat program, gode foredragsholdere og der var en rigtig god og hyggelig stemning. Deltager på KURSUS

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Mødeguiden. Professionelle

Mødeguiden. Professionelle Mødeguiden Professionelle Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby Center for Børn & Familie Dagtilbudsrapport Klubben Dalby 1 1. Præsentation Dalby Fritids, Junior og Ungdomsklub i daglig tale Klubben Dalby har til huse i den gamle brugs Karisevej 64 Dalby 4690 Haslev

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD Indhold ADHDnordsjælland side 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Velkommen til den nye bestyrelse 11 Voksencafé 13 Start af nye grupper 15 Idéer til

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Husk planlægningsweekend den 9.-11. april på Pindstrup Centret! Planlægningsudvalget (PLU) og Pindstrup Centret slår endnu engang dørene op

Læs mere