IBC International Business College Hovedforløb Salgsassistent med profil guld, sølv og ure. Salgsassistent i guldsmedeforretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC International Business College Hovedforløb Salgsassistent med profil guld, sølv og ure. Salgsassistent i guldsmedeforretning"

Transkript

1 IBC International Business College Salgsassistent med profil guld, sølv og ure Salgsassistent i guldsmedeforretning

2 IBC International Business College Salgsassistent med profil guld, sølv og ure Velkommen EUC Lillebælt og IBC Kolding udbyder i fællesskab en spændende uddannelse for elever med speciale i guld, sølv og ure inden for detail. Vi tilbyder elever og virksomheder en fleksibel uddannelse, hvor vi vil gøre alt for at imødekomme individuelle ønsker og behov. Eleverne modtager kompetenceløftende undervisning inden for området, og som virksomhed kan man være med til at bestemme indholdet. Dette sker via netværksmøder og gennem tæt dialog med begge skoler. Eleverne vil opleve et læringsmiljø, hvor undervisningsdifferentiering er i højsæde. De har desuden rig lejlighed til at netværke med andre elever fra samme branche. Vi har sammensat alle skoleopholdene med en fin balance mellem det merkantile og det produktkendskabsmæssige håndværk, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig sammen med fagpersoner. Uddannelsesstrukturen herunder viser de forskellige skoleophold, som uddannelsen er bygget op omkring. Det skal nævnes, at vi udbyder to typer af studieture, som indeholder mange faglige, kulturelle og sociale aspekter. Læs mere om alle modulerne i denne brochure. Obligatoriske fag 1. skoleophold - koncept 2 uger Valgfag 2. skoleophold - salg Disponering af fagprøven 3 dage 3. skoleophold - salg, branche & produkt 2 uger Vælg op til 4 valgfrie fag Præsentationsteknik E-butikkens koncept 4. skoleophold - branche & produkt Iværksætteri 5. skoleophold - drift 2 uger Studietur til Kina Studietur til London 5 dage fagprøveuge Se datoer på ibc.dk/hovedforlob

3

4 IBC International Business College Salgsassistent med profil guld, sølv og ure 1. skoleophold - koncept Varighed: 10 dage. Dato: se ibc.dk/hovedforlob EUC Lillebælt Fredericia, Teknikervej 2, 7000 Fredericia. Teorien på dette skoleophold tager udgangspunkt i en guldsmedeforretnings måde at håndtere salg og service på i hverdagen. Eleverne lærer om butiksopbygning og arbejder med ide, mål og profil. De får kendskab til branchens organisering og tendenser samt indblik i forbrugerforhold, segmentering, købemotiver og handlingsparametre. Vi lægger vægt på det første stadie af kalkulation, hvor eleverne bliver fortrolige med begreber som moms, vareforbrug og bruttoavance. Og vi sørger for, at de får forståelse for begrebernes anvendelse i praksis. Eleverne får mulighed for at få lavet egne adfærdsprofiler, der viser, hvem de er og hvem de arbejder godt sammen med. Samtidig bliver de introduceret til kundepsykologi, hvor vi arbejder med de forskellige kundetyper både teoretisk og praktisk. Vi bruger tid på det verbale og nonverbale sprog samt kommunikationsteorier, hvor eleverne kommer omkring giraf- og ulvesprog samt konstruktiv kritik. Eleverne får en mindre opgave i at modtage og vejlede en kunde omkring opbygningen af et enkelt smykke i forhold til ædelmetaller, formgivning, sten og perler. De får forståelse for perler og farvede stens hårdhed, egenskaber og forekomster, og de lærer at trække perlekæder om med og uden knuder samt montere dupper og låse. De stifter bekendtskab med fatninger og montering af de forskellige sten og perler og kommer desuden omkring overfladebehandling som mattering, oxidering og polering. De lærer, hvad de skal være særligt opmærksomme på i forhold til reparationer, når de skal vejlede en kunde. Eleverne får desuden kendskab til loddeprocesser ved mindre reparationsopgaver som kæder, ørestikker og ringe og skal under vejledning selv prøve at fremstille mindre loddeopgaver og en ring efter bestilling fra en fiktiv kunde. Ovenstående teori bliver knyttet til en case, som binder de nævnte elementer sammen, således at eleverne får skabt transfer fra teori til praksis. 2. skoleophold - salg Varighed: 5 dage. Dato: se ibc.dk/hovedforlob EUC Lillebælt Fredericia, Teknikervej 2, 7000 Fredericia. På dette skoleophold har vi fokus på de eksterne faktorer, der spiller ind, når man driver butik. Eleverne skal ved hjælp af forskellige værkstøjer udpege de nærmeste konkurrenter og lave en konkurrentanalyse på disse. De skal kunne sondre mellem profil og image, og de skal være i stand til at konkretisere, hvad et eventuelt profilslør skyldes. Til dette formål samarbejder vi med erhvervslivet, så vi kan sætte vores elever til at udføre en virkelig imageanalyse for en konkret virksomhed. Eleverne vil i løbet af de fem dage udarbejde en projektopgave, som munder ud i minimum tre konkrete markedsføringsforslag til virksomheden. På produktsiden vil eleverne få et grundlæggende kendskab til frihåndstegning - herunder tegneprocesser og skitsefremstilling. De får mulighed for at fremstille tegninger af forskellige smykker og lærer de korrekte betegnelser for alle smykkeprodukter. De kommer desuden omkring kreativ gaveindpakning, og vi taler om vigtigheden af god kundebetjening og pleje. Hvad skal der til for at give kunden en god oplevelse i butikken og dermed sikre, at kunden kommer igen? 4

5 3. skoleophold - salg, branche & produkt Varighed: 10 dage. Dato: se ibc.dk/hovedforlob EUC Lillebælt Fredericia, Teknikervej 2, 7000 Fredericia. Hovedemnerne på tredje skoleophold er lagerstyring, butiksindretning og produktkendskab. Vi arbejder med markedsføringsbudgetter og ikke mindst nulpunktsomsætning - hvor meget skal butikken omsætte for at tjene sine markedsføringstiltag ind igen? Eleverne beskæftiger sig med butiksindretning og arbejder i den forbindelse med butiksspejl, A, B og C placeringer samt de 5 L er. Vi inddrager besøg i marken, hvor eleverne lærer at observere og omsætte dette til teori. De kommer desuden omkring varebehandling samt etik og brug af varemærkning. Eleverne får et grundigt kendskab til stempellovgivning og legering. De vil få både teori og opgaver om nye og gamle stempler, der skal identificeres. De lærer vigtigheden af korrekt stempling i forhold til et smykkes værdi. De vil se, hvordan metaller legeres og få opgaver i, hvordan man opog nedlegerer. Desuden arbejder vi med stilarter gennem tiden og smykkemoden i dag. Vi besøger Den Danske Urmagerskole, som vil fortælle om urværker og deres mekanik. Vi tager på virksomhedsbesøg i en eller flere urforretninger, hvor eleverne får indblik i forskellige problemstillinger inden for branchen - hvordan vurderer man for eksempel, om et ur er værdifuldt? Og hvordan skal man i så fald håndtere det? Som afslutning på opholdet får eleverne til opgave at præsentere en messestand, hvormed de skal forklare ovenstående teori samt visuelt fremvise, hvad de har lært af merkantile og produktmæssige emner. Den sidste dag vil der være en refleksionsopgave, hvor eleverne skal vise, at de kan kæde den lærte teori sammen med den praktiske hverdag i butikken. 4. skoleophold - branche & produkt Varighed: 5 dage. Dato: se ibc.dk/hovedforlob EUC Lillebælt Fredericia, Teknikervej 2, 7000 Fredericia. På dette modul fokuserer vi på produktkendskab. Men vi arbejder også med det personlige salg ved at bygge oven på teorien omkring salg og service fra det første skoleophold. Vi benytter bl.a. salgstrappens syv trin og EFUmodellen. Og vi beskæftiger os med elevernes retorik for at skabe størst mulig troværdighed i salget. Eleverne får kendskab til nogle af de øvrige områder inden for faget, fx bestik, korpus, ciselering og fattearbejde. De bliver gode til informationssøgning, og de får indblik i fagets historie og arbejdsprocesser alt sammen for at give eleverne en større forståelse for det samlede fag og gøre dem i stand til at vejlede og rådgive kunderne bedst muligt. Vi kigger på smykkemodens historie op igennem tiden og beskæftiger os også med de nuværende tendenser inden for branchen. Eleverne vil blive undervist i de forskellige former for distribution, fx nethandel. Vi besøger flere guldsmedeforretninger med smykker, korpus og bestik både dem med egen produktion og dem, der selv importerer. Der vil være en opgave forbundet med besøgene, hvor eleverne skal se sig selv som iværksættere og gøre sig tanker om blandt andet sortiment, import og nethandel. 5

6 IBC International Business College Salgsassistent med profil guld, sølv og ure 5. skoleophold - drift Varighed: 10 dage. Dato: se ibc.dk/hovedforlob EUC Lillebælt Fredericia, Teknikervej 2, 7000 Fredericia Dette er det sidste obligatoriske skoleophold inden den forestående fagprøve. Her får eleverne de sidste ting afsluttet, så de er godt klædt på til eksamen. Vi har fokus på den økonomiske del og gennemgår bl.a. indkøb, indkøbsbudget og leverandørrente. Vi beskæftiger os med prognosticering og får skabt god dialog om fremtiden og diverse gavnlige tiltag inden for branchen. Derudover sørger vi for, at eleverne får indsigt i e-handel og alt, hvad det indebærer for detailmarkedet. Eleverne får undervejs en stor indkøbscase, som opsummerer teorien og sætter den i relief til hverdagen. I den sidste uge af dette ophold udleverer vi en mini-fagprøve, som forener de forskellige elementer fra de forudgående skoleophold. Dette giver eleverne en god mulighed for at afprøve og øve den mundtlige eksamination. Ud over det teoretiske og skriftlige arbejde på dette skoleophold, vil eleverne blive vejledt i den kommende fagprøve. Alle elever vil få mulighed for personlige samtaler for at få afklaret tankerne omkring fagprøven og for at sikre, at den praktiske opgave er på rette spor. Desuden opsamler vi på dette skoleophold de sidste produktelementer. Eleverne får kendskab til diamanters forekomster, hårdhed og værdi samt de 4 C er: Carat, Cut, Clarity og Colour. De får små opgaver, hvor de skal bestemme de 4 C er på forskellige sten. Generel information På alle skoleopholdene får eleverne mulighed for at arbejde i værkstedet side om side med kommende guldog sølvsmede efter endt skoledag. Som udgangspunkt er de nemlig indlogeret på skolens skolehjem, der deler matrikel med EUC Lillebælt. Dette skaber et stærkt socialt miljø, hvor eleverne har mulighed for at sparre med hinanden. Det betyder også, at opgaver kan laves i samarbejde med andre på holdet og med gode input fra andre i branchen.

7 Valgfag EUC Lillebælt Fredericia, Teknikervej 2, 7000 Fredericia Herunder følger en kort beskrivelse af de forskellige valgfag, vi udbyder. Disponering af fagprøven Eleverne vil på dette valgfag blive godt rustet til at skrive fagprøven. De arbejder med idéudvikling og problemformulering, sådan at de kan tage hjem med enten en færdig og godkendt problemformulering eller en opskrift på, hvordan den skal se ud. Det vil samtidig stå klart for dem, hvilke teorier, der er relevante for netop deres fagprøve. Ved at vælge Disponering af fagprøven, får eleverne frigivet energi til det sidste obligatoriske skoleophold, fordi de så kan koncentrere sig om at lære det sidste vigtige stof inden fagprøven - velvidende, at de kan gå i dybden med deres fagprøve på dette valgfagsmodul. Præsentationsteknik Dette valgfag modul booster elevernes selvværd, idet de får brugbare værktøjer til at stille sig op foran andre og fortælle en historie eller præsentere en opgave. Modulet er udviklet med det for øje, at det for mange netop er svært at tale foran andre - fx i en eksamenssituation. Vi arbejder med øjenkontakt, non-verbal kommunikation og begrebet storytelling. Eleverne bliver således godt klædt på til den mundtlige del af eksamen og lærer at give slip på nervøsiteten, så de i stedet kan fokusere på at skabe en god relation til modtagerne af budskabet - fx kunderne eller lærer/censor. Eleverne kommer igennem en masse sjove teambuildingopgaver, da gode relationer er altafgørende for at få en succesoplevelse. E-butikkens koncept Dette valgfag giver et overblik over de muligheder og begrænsninger, der ligger i e-handel. Vi beskæftiger os med de gældende love og regler inden for området samt de forskellige former for e-handel, der findes. Eleverne får e-vinklen på begreber som marketing, positionering, logistik og fragt, søgemaskineoptimering, design, brugervenlighed, brug af nyhedsbreve m.m. Undervisningen er sammensat af oplæg fra underviseren, opgaveløsning både individuelt og gruppebaseret samt en gennemgående case. Valgfaget gør eleverne i stand til at tage aktiv del i planlægning og gennemførsel af e-handelsprojekter i virksomheden. Iværksætteri Eleverne laver en virksomhedsplan til en webshop og lærer om fordele, ulemper, faldgruber og sortiment. Der vil desuden være spændende foredrag med iværksættere inden for smykkebranchen. Studietur til Kina Denne studietur Beijing og Shanghai er fyldt med oplevelser, der skaber videreudvikling, opdateret viden og netværk. Turens faglige indhold tilrettelægges med henblik på relevante fagområder og vil bl.a. være: Samhandel med Kina - virksomhedsformer/ handelshindringer Branche/produktrelaterede virksomhedsbesøg Besøg på den danske ambassade Der vil også være god tid til kulturoplevelser, fx ture til Den Kinesiske Mur, Den Forbudte By og OL-byen. Studietur til London Turen til London giver rig lejlighed til at opleve en multietnisk storby, som ånder og lever for mode, kunst og oplevelser. For eleverne vil det samtidig være en oplagt mulighed for at lære nyt og skabe et godt netværk. Vi tilrettelægger det faglige indhold, så det er relevant for uddannelsen og kigger også på andre interessante brancher. Turen vil bl.a. indeholde: Trendobservering Oplevelseskulturen/økonomien Branche/produktrelaterede virksomhedsbesøg og/ eller institutionsbesøg School of Fashion and Design London Vi vil også finde tid til at opleve nogle af de mere traditionelle kulturelle emner såsom Covent Garden, Soho, Big Ben, the Tower of London. Og måske en tur i teatret eller andre indskydelser. 7

8 IBC International Business College Salgsassistent med profil guld, sølv og ure Datoer for skoleforløb og valgfag Kursusnavn Kursusperiode 1. skoleophold skoleophold skoleophold skoleophold skoleophold Fagprøveuge Disponering af fagprøven uge 44/2015 og 11/2016 Præsentationsteknik uge 19/2016 E-butikkens koncept uge 5/2016 Iværksætteri uge 6/2016 Studietur til Kina Stduietur til London For yderligere information om uddannelsen kontakt : IBC International Business College Innovationsfabrikken Birkemosevej Kolding EUC Lillebælt Frederica Teknikervej Fredericia Tlf Studiesekretær IBC, Jannie Rasmussen Tlf ,

Giv din elev et stærkt kort på hånden

Giv din elev et stærkt kort på hånden IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel www.ibc.dk Giv din elev et stærkt kort på hånden Detailuddannelsen på IBC "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling" Detailspecialet

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Valgfag afvikles som ugentlige timer. Du vælger dine valgfag i samarbejde med din studievejleder.

Valgfag afvikles som ugentlige timer. Du vælger dine valgfag i samarbejde med din studievejleder. HG-VALGFAGSMODELLEN Butikslinjen Valgfag: Dekoration og design Grundforløbspakker Butikslinjen med erhvervspraktik Valgfag: Kreativ/salg Business Valgfag: Delvis valgfri HG-voksen Valgfag: Valgfri HG-almen

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084 RAPPORT FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet Projektnummer: 122084 Projektets titel: Optimering af lokalt skole-/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler Projektansvarlig: Nationalt Center

Læs mere

Undervisningsplaner for lokale valgfag... 10. Skolebedømmelsesplan - Grundforløbet... 21

Undervisningsplaner for lokale valgfag... 10. Skolebedømmelsesplan - Grundforløbet... 21 Frederikshavn Handelsskoles idegrundlag... 2 Uddannelsens formål... 5 http://www.fhavnhs.dk/hg/studie-og_ordensregler.htm... 9 Undervisningens formål... 9 Grundfag... 9 Valgfag:... 9 Undervisningsplaner

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Der har længe i Speditionsbranchen været et ønske om at skabe et generelt kompetenceløft blandt branchens medlemmer og medarbejdere. Dette for at

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

for ansatte i detailhandlen

for ansatte i detailhandlen Efteruddannelse for ansatte i detailhandlen Uddannelser der øger salget Bliv klædt på som oplæringsansvarlig Mulighed for at søge tilskud KURSUSCENTER HANDELSFAGSKOLEN førende udbyder af efteruddannelse

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 2015/2016 STUDIERETNINGER - TEMAFAG - VALGFAG 10 CV STUDIERETNINGER De 6 studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig i den retning, du gerne vil alt efter

Læs mere

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Den afsluttende prøve på grundforløbet

Læs mere