Nyhedsbrev og hjemmeside en opfordring til medlemmerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev og hjemmeside en opfordring til medlemmerne"

Transkript

1 1 of 6 3/21/2012 9:08 PM Nr Årgang September 2003 ISSN Nyhedsbrev og hjemmeside en opfordring til medlemmerne (Vibeke Lehmann Nielsen) Invitation til årsmøde 2003: Magtudredningen hvad fandt de egentlig ud af? (Peter Kurrild-Klitgaard) Indkaldelse til generalforsamling 2003 (Peter Kurrild-Klitgaard) Nekrolog over Paul Quentin Hirst, (Lars Bo Kaspersen) Politologisk Kalender (Vibeke Lehmann Nielsen) STATSKUNDSKAB udkommer 2 gange årligt. Redaktør Vibeke Lehmann Nielsen Tlf. (P): Institut for Statskundskab Tlf. (A): Århus Universitet Universitetsparken Fax: Århus C E-post: Nyhedsbrev og hjemmeside en opfordring til medlemmerne Dansk Selskab for Statskundskab har nu i mere end et år været kommunikationsmæssigt godt forankret i det 21. århundrede. Selskabets nyhedsbrev er i elektronisk form og dets hjemmeside opdateres løbende med relevante nyheder. På den måde får vi dels nyhedsbrevet ud billigere end før, dels når vi ud til en bredere kreds, idet det bl.a. også tilsendes de studerende, der måtte have adresser på de enkelte institutioner. Samtidig betyder det elektroniske format, at det er omkostningsfrit for selskabet og dets medlemmer at bruge nyhedsbrevet til at rejse fagligt relevante debatter. Vi skal derfor opfordre alle læsere til at benytte mulighederne for at anvende dette som et forum til at rejse debatter af potentiel interesse for den danske politologiske verden. Indlæg, forslag til indlæg, relevante links m.v. modtages derfor meget gerne. Vibeke Lehmann Nielsen Redaktør Invitation & Program for årsmøde 2003

2 2 of 6 3/21/2012 9:08 PM Magtudredningen: Hvad fandt de egentlig ud af? Konference den november 2003, Hotel Nyborg Strand Pris for deltagelse: kr. som dækker ophold og forplejning, men ikke transport (1.500 kr. for én dags deltagelse, med festmiddag* men uden overnatning) Tilmelding: Inge Merete Ejsing-Duun Tilmeldingsfrist: 1. november (deltagerantal begrænset til 40). Forskere og ph.d. studerende ved DSS s kollektive medlemmer bør selv sikre sig, at deres arbejdspladser dækker deltageromkostningerne. * Festmiddagen er i form af Hotel Nyborg Strands traditionsrige vildtarrangement. Vegetarer eller andre, der måtte ønske en ikke-kød menu, bedes gøre eksplicit opmærksom på dette, når de tilmelder sig. Dansk Selskab for Statskundskab indbyder igen i år danske forskere og praktikere indenfor politik og forvaltning til konference, denne gang over det højaktuelle, faglige tema: Magtudredningen: Hvad fandt de egentlig ud af?. Den 30. oktober måned afleverer den danske Magtudrednings ledelse sin slutrapport til Folketinget. Det er dermed seks et halvt år siden, at Folketinget besluttede at iværksætte forskningsprojektet En analyse af demokrati og magt i Danmark, og næsten 10 år siden man først drøftede ideen. Siden er der blevet brugt knap 50 mio. kr. til en lang række forskningsprojekter, og blandt de åbenlyse resultater er mere end 25 bøger og 20 mindre skrifter, samt en lang række konferencer m.v., der har involveret dusinvis af politologer og andre forskere. Ambitionen med konferencen er således, på en konstruktiv og faglig måde, at lade Magtudredningens ledelse og forskere fra den danske politologiske verden få lejlighed til at stikke hovederne sammen, så de første kan fremlægge nogle af deres hovedresultater for deres fagfæller, mens de sidste kan få lejlighed til at kikke resultaterne efter i sømmene og fortsætte debatten. For hvad var det så egentlig, de fandt ud af? Hvem var det lige, der har "magten? Fandt man ud af, hvad magten består i? Og hvor mange ansigter den har? Er magten i en angiveligt stadigt mere globaliseret og europæiseret hverdag blevet mere koncentreret? Eller mere spredt? Eller er det hele lidt som det plejer? Er det spin-doktorerne og medierne, der har fået magten over politikerne? Og hvad var de lange linjer i demokratiet og magtforholdene i Danmark? Vi vil samtidigt benytte lejligheden til at lade en række personer udenfor det danske politologiske miljø, herunder politikere, beslutningstagere og opinionsdannere, give deres vurdering af, hvad Magtudredningens betydning er for andre end dem, der har forsket og skrevet. Endelig bliver der også lejlighed til at sammenligne den danske magtudrednings resultater med de tilsvarende i Sverige og Norge. Så føler du, at du er gået glip af, hvad de mange millioner kroner er gået til, eller er du bare

3 3 of 6 3/21/2012 9:08 PM interesseret i, hvad de andre fandt ud af, bør du ikke misse dette årlige træf blandt danske politologer. Peter Kurrild-Klitgaard Formand Program Torsdag d Ankomst og indkvartering Velkomst Session I: Magtbegreber: Hvad betyder de i praksis? Frokost Session II: Internationalisering Kaffepause Session III: Institutioner & eliter Pause Session IV: Medborgere, køn & etnicitet Peter Kurrild-Klitgaard, fmd., Dansk Selskab for Statskundskab Lise Togeby, fmd., den danske magtudredning Jørgen Goul Andersen, professor, AaU Signild Vallgårda, lektor, dr.med., KU Anette Warring, lektor, ph.d., RUC Kommentatorer: Jens Peter F. Thomsen, lektor, ph.d., AU Asbjørn Sonne Nørgaard, lektor, AU Torben Beck Jørgensen, professor, lic.merc., KU Hans Mouritzen, seniorforsker, dr.scient.pol., IIS Thomas Pedersen, lektor, ph.d., AU Kommentatorer: Georg Sørensen, professor, dr.scient.pol., AU Birthe Hansen, lektor, ph.d., KU Peter Munk Christiansen, professor, SDU Erik Damgaard, professor, dr.scient.pol., AU Peter Bogason, professor, ph.d., RUC Kommentator: Hanne Foss Hansen, lektor, ph.d., KU Anette Borchorst, lektor, lic.phil., AaU Lise Togeby, professor, dr.scient.pol., AU Kommentatorer: Klaus H. Levinsen, adjunkt, ph.d., SDU Hans Jørgen Nielsen, lektor, KU

4 4 of 6 3/21/2012 9:08 PM Pause Festmiddag Presidential Address : Magt og afmagt i dansk politologi: En post-post-modernistisk behavioral analyse af Nash-optimale udfald i en forskningsdiskurs historiskinstitutionelle udvikling Peter Kurrild-Klitgaard, formand Fredag d Generalforsamling, DSS Session V: Giver Magtudredningen mening for andre end politologiske forskere? Frokost Anne Knudsen, dr.phil., chefredaktør f. Weekend- Avisen Bo Smith, cand.scient.pol., departmentschef, Beskæftigelsesministeriet Jacob Buksti, cand.mag., MF, fhv. minister, Soc. Dem. Rikke Hvilshøj, cand.polit., MF, næstformand f. Venstres folketingsgruppe Session VI: Den danske magtudredning og Olof Petersson, fhv. fmd., den svenske magtudredningernes rolle magtudredning i nordisk statskundskab Ellen Rømming, sekretariatsleder, den norske magtudredning Lise Togeby, fmd., den danske magtudredning Afrunding, afrejse Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes, jf. vedtægternes 6, stk. 2-3, til generalforsamling i Dansk Selskab for Statskundskab d. 13. november, kl / 14. november kl , 2003, Hotel Nyborg Strand, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed. 3. Forelæggelse af regnskab. 4. Valg af: formand, kasserer, 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant for hvert bestyrelsesmedlem, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant. 5. Optagelse af nye medlemmer.

5 5 of 6 3/21/2012 9:08 PM 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Fremtidigt virke. 8. Eventuelt. P.b.v. Peter Kurrild-Klitgaard Formand Nekrolog over Paul Quentin Hirst, Den britiske samfundsteoretiker Paul Q. Hirst, professor i socialteori ved Birkbeck College, University of London, døde pludseligt mandag den 16. juni. Paul Hirst blev uddannet på University of Leicester og University of Sussex i 1960 erne. Han fik begge steder en bred uddannelse, der strakte over sociologi, politisk teori, filosofi, videnskabsteori, psykologi, økonomi og historie. Hirst var en del af en stor talentfuld gruppe af unge samfundsforskere, der voksede ud af Leicester-miljøet, hvor bl.a. Norbert Elias, Ilya Neustadt, Barry Hindess og Anthony Giddens medvirkede til at skabe et utroligt inspirerende intellektuelt miljø. Hirst forlod Leicester med højeste karaktergennemsnit og tog til Sussex, hvor den verdenskendte sociolog Tom Bottomore stimulerede Hirst yderligere. Hirst blev umiddelbart efter sin eksamen fra Sussex i en alder af 23 år ansat som adjunkt ved Birkbeck College hyret af den nærmest legendariske politiske tænker Bernard Crick. Inden Hirst var fyldt 30 havde han skrevet to bemærkelsesværdige bøger om videnskabsteori, evolutionsteori og socialteori. Hirst var i sine yngre år i en vis forstand marxist. Inspireret af den franske tænker Louis Althussers læsning af Marx forfattede Hirst sammen med Barry Hindess bogen Pre-Capitalist Modes of Production, som skabte en voldsom debat. Hirst og Hindess var blandt de få, der for alvor tog Althusser på ordet og læste Althusser med Althussers egne briller. Det førte til et brud med væsentlige dele af Althussers tænkning, da de påviste inkonsistens i hans teori og for både Hirst og Hindess førte det et brud med marxismen længe før den Kolde Krigs ophør. Det førte endvidere Hirst ind i kernen af demokrati- og politisk teori. Hirst blev kendt for sit bidrag til demokratiteorien i form af en styrkelse af civilsamfundet og frivillige foreninger og organisationers rolle teorien om det associative demokrati. I 1996 udgav han sammen med Grahame Thompson bogen Globalization in Question, som blev en akademisk bestseller. Bogen antaster tesen om den globaliserede verden og udmærker sig ved teoretisk og empirisk dybde, som kun få bøger indenfor genren kan bryste sig af. I 2001 udgav Hirst War and Power in the 21st Century, som demonstrerede hans store historiske indsigt med knivskarp teoretisk analyse af det moderne statssystem, fremtidens krig og mulige konfliktområder. Paul Hirst var en usædvanlig scholar og en sand polyhistor. Det særlige ved Hirst består ikke blot i hans omfattende produktion af en udsædvanlig høj kvalitet. Således nåede han ganske vist at publicere mere end 25 bøger, et utal af artikler, kommentarer, anmeldelse, bidrag til aviser, magasiner og han forelæste verden over. Hans bøger er oversat til mere end 15 forskellige sprog. Det særegne ved Hirst var derimod hans enorme brede og dybe viden og interesse for mange felter. Han var politisk aktiv i Charter 88, en borgerrettighedsbevægelse, der kæmpede for en skriftlig forfatning i Storbritannien. Her var han i flere perioder i forretningsudvalget og leder heraf. Desuden underviste Hirst på Architectural Association (AA) i London, den vel mest prominente arkitektskole i Europa. Han underviste i byplanlægning, arkitektur, kunsthistorie, socialteori, rum og territorialitet. I midten af 90 erne startede han London Consortium, som var og er et af de mest innovative forsøg på at lave en kandidat- og forskeruddannelse indenfor humaniora og kulturstudier. London Consortium er en fusion mellem 4 kulturinstitutioner (Tate Gallery, Architectural Association, Birkbeck College og

6 6 of 6 3/21/2012 9:08 PM Institute of Contemporary Art). Hirst var Academic Director for London Consortium indtil sin død. Hirst var én af de få, der i sin levetid nåede at blive tilbudt professorater i så forskellige fag som sociologi, politisk teori, international politik, jura, international politisk økonomi, kulturforskning, arkitektur, kunsthistorie, krigsstudier og historie. Han kunne i enkelte uger om mandagen deltage i en paneldiskussion med filosoffen J. Derrida i Oxford, om tirsdagen undervise i politisk teori i London, om onsdagen deltage i et G7-møde for at diskutere arbejdsløshedstal og inflationsrater med gamle statsledere som Helmuth Schmidt for at slutte ugen med et møde i Charter 88 og nogle foredrag om Gombrich s kunsthistorie på en arkitektskole. Hirst var usædvanlig i en tid, hvor specialisering er en dyd. Hans store generelle men alligevel dybe viden ses sjældent i vor tid, hvor flere og flere koncentrerer sig om at vide mere og mere om mindre og mindre. Adskillelsen mellem fag og mellem discipliner bliver større og helhedsperspektiver forsvinder. Med Hirst forsvinder én af de sidste, der formåede at tænke i helheder og på tværs af samfundsvidenskab, humaniora og naturvidenskab. Hirst gæstede ofte Danmark som foredragsholder, optrådte adskillige gange på dansk TV og radio samt i danske aviser og flere af hans bøger er oversat til dansk herunder Globalisering, Demokrati og det civile samfund (1997), Globalisering til debat (2001) og Krig og magt i det 21. århundrede (under udgivelse) alle på Hans Reitzels forlag. Han var senest taler ved Dansk Selskab for Statskundskabs årsmøde Lars Bo Kaspersen Sociolog, Lektor, Københavns Universitet Politologisk Kalender Dansk Selskab for Statskundskab har på hjemmesidens forside indført rubrikken Politologisk Kalender. Formålet med rubrikken er at annoncere kommende fagligt relevante arrangementer og begivenheder. I opfordres derfor alle til at sende Peter Kurrild-Klitgaard en mail, når I ønsker et arrangement annonceret på Selskabets hjemmeside. Det gælder f.eks. længerevarende foredragsrækker, større konferencer, kongresser e.l., som medlemsinstitutionerne organiserer eller spiller en væsentlig rolle i. Mindre arrangementer og enkelt-forelæsninger må der reklameres på anden vis. Vibeke Lehmann Nielsen Redaktør Dansk Selskab for Statskundskab Hovedside

Konference den 27.-28. oktober 2005, Hotel Nyborg Strand

Konference den 27.-28. oktober 2005, Hotel Nyborg Strand 1 of 8 3/21/2012 9:09 PM Nr. 2. 8. Årgang September 2005 ISSN 1604-0228 www.dpsa.dk Indhold Invitation & Program for årsmøde 2005: Medier, eksperter og politologien Indkaldelse til generalforsamling Forslag

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen Forskerspirer springer ud 4 Regeringen vil have flere forskere ud i konkurrence 3 Vejen til vellykket vejledning 5 CAMPUS A A R H U S U N I V E R S I T E T 4 28.02.05 Lars Kruse/AU-foto Magtens rugekasse

Læs mere

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599 1 SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599 INDHOLD Leder Af Susanne Malchau Dietz Fagligt stof Sundhedsplejerskeinstitutionens dannelse et nyt princip i den danske velfærdsstat

Læs mere

VOXPOP MED KOMMENDE TILVALGSSTUDERENDE

VOXPOP MED KOMMENDE TILVALGSSTUDERENDE ISSN 1603 7979 SPROGPSYKOLOGI OG FREMTIDEN INTERVIEW MED INSTITUTLEDEREN VOXPOP MED KOMMENDE TILVALGSSTUDERENDE SPROGPSYKOLOGISK INFORMATION OG DEBAT 8. ÅRGANG, 1. NUMMER, MAJ 2008 SPINDET MAJ 2008 INDHOLD

Læs mere

DM s forskningspriser 2010 til mikrobiolog. og semiotiker. magisterbladet. HB-valg: Et ud af fire DMmedlemmer rugekasse. Nye ledere i statens

DM s forskningspriser 2010 til mikrobiolog. og semiotiker. magisterbladet. HB-valg: Et ud af fire DMmedlemmer rugekasse. Nye ledere i statens magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 18 12. NOVEMBER 2010 DM s forskningspriser 2010 til mikrobiolog Læs side 14-17 og semiotiker HB-valg: Et ud af fire DMmedlemmer stemte 0 0 rugekasse Nye ledere

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 132 / December 2013 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Så har efteråret holdt sit indtog og vinteren banker så småt på. Eftersommeren har som sædvanlig været præget af stor aktivitet

Læs mere

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30.

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30. Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. Dagsorden 1: Valg af dirigent og referent

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 -

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 - Farvel og Goodbye - den gamle redacteur forlader skuden og begiver sig mod nye mål (her Nuussuaq), foto: Laust Wium Olesen Geo-Nyt 62, september 2005 - Geo-Nyt 62 september 2005 Geografilærerforeningen

Læs mere

Rådgivning. International systemteorikonference Læs om den internationale konference i systemteori, som lpf og CCC er vært for 08

Rådgivning. International systemteorikonference Læs om den internationale konference i systemteori, som lpf og CCC er vært for 08 l p f Nyhedsbrev Årgang 6 Nr. 1 Maj 2003 1 Rådgivning Når viden ikke alene skabes af universitetsforskere, men opstår i samspillet mellem forskellige samfundsaktører, må et forskningsinstitut, der ønsker

Læs mere

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2013 Bryd ensomheden TEMA 4-11 Vi længes alle efter at blive set, som den vi er. Mange går rundt og forsøger at lave sig selv om, men når vi ikke er os selv i mødet

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Signalement toppen. magisterbladet. En Aarhus-historie om tvangsforflyttelser. Plads til forbedringer. Forsker og leder på deltid

Signalement toppen. magisterbladet. En Aarhus-historie om tvangsforflyttelser. Plads til forbedringer. Forsker og leder på deltid magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 08 23. APRIL 2011 Signalement af toppen side 22-31 En Aarhus-historie om tvangsforflyttelser Forår i Sydvestjylland Plads til forbedringer Forsker og leder

Læs mere

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYHEDSBREV UGE 19 2012 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYT FRA REDAKTIONEN Næste nyhedsbrev udkommer den 25.maj Grundet Kristi Himmelfartsdag udkommer

Læs mere

samfundsmæssigt mest værdifulde. Eksperimenter med kvantitative indikatorer bør derfor foretages med den yderste varsomhed.

samfundsmæssigt mest værdifulde. Eksperimenter med kvantitative indikatorer bør derfor foretages med den yderste varsomhed. Forord Både her i landet og internationalt diskuteres forskningens forhold til det øvrige samfund. Hvordan hindres en kløft mellem specialister og resten af samfundet, og hvordan sikrer samfundet, at det

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013.

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013. Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR 23 april 1988-23 april 2013 Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold side 2 Indvitation til Generalforsamling og Årsmøde 2013 3 Dagsorden og regnskab

Læs mere

Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer

Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Maj 2004 Årgang 10 Nummer 5 Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

lpf NyhedsbrevNr. 3 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om:

lpf NyhedsbrevNr. 3 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om: lpf NyhedsbrevNr. 3 December 2003 Årgang 6 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om: Fra kæft, trit og retning til moderne ledelse 4 pensionerede oberster skriver i øjeblikket på en bog

Læs mere

Universitets avisen UNIVERSITET SEN. Varm velkomst. københavns universitet

Universitets avisen UNIVERSITET SEN. Varm velkomst. københavns universitet københavns universitet Universitets avisen UNIVERSITET SEN VI- A E 13 05 09 02 Varm velkomst Barske sparekrav fra regeringen kunne ikke ødelægge glæden da rektor Linda Nielsen i tirsdags sagde hjertelig

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat Marts 2012 Nr. 87 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Program for temadagene i Aarhus Landsmøde 2012 Formandens beretning Folketingets 71 tilsyn Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

1 Marts 2013. Behold bare frakken på... Meget nyt er på vej for alle de lokale ugeaviser. Indkaldelser til generalforsamlinger

1 Marts 2013. Behold bare frakken på... Meget nyt er på vej for alle de lokale ugeaviser. Indkaldelser til generalforsamlinger 1 Marts 2013 Behold bare frakken på... Indkaldelser til generalforsamlinger Meget nyt er på vej for alle de lokale ugeaviser Identitet, design og masser af netværk grafisk fremtid 90. årgang Medlemsblad

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere