Inspirationsrejse til Londons ungdomsarbejde sept. 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsrejse til Londons ungdomsarbejde 24. 27. sept. 2009"

Transkript

1 Inspirationsrejse til Londons ungdomsarbejde sept Inspirationsrapport Inspirationsrapporten er skrevet af rejsedeltagerne, hvorfor arbejdsgrupperne selv står til ansvar for deres rapportandele. Indhold af inspirationsrapport: 24 7 Bederum v. Phil Tugwell Elise, Marie Søndergaard, Dion, Mathias. o International: o England: Fresh Expressions v. Bob Franklin Mark, Marie Steensen, Gorm og Anne Lousie o KFUK i London Nanna, Janni, Frederik og Josua o Church og Upton Chapel v. Chris Easton o Benjamin, Henrik, Julie og Tine Grace fresh worship v. Steve Collins Kirstine, Martin, Heine og Therese o (generel portal) o (billeder af events) Gudstjeneste I Hillsong o Hele turen Lars, Signe, Leila og Lærke. Jonas, Mads, Kristine og Monica.

2 24/7 bederum v. Phill Tugwell Phill Tugwell er national director for 24/7 I England. 24/7 I England startede I September 99 I byen Chichester, og har siden bredt sig til hele England. 24/7 er en del at Oasis trust, der er en privat organisation med mere end 3500 ansatte verdenen over, Oasis driver bl.a. skoler og kirker i England. 24/7 har bredt sig til hele verdenen således at der i dag findes bederum i over 100 lande. De har til formål at vise Jesus gennem bøn men det kan være en sagt bøn, en tegnet bøn, eller bare et desperat skrig, kreativitet spiller en stor rolle i forbindelse med deres bederum. Organisationen 24/7 arbejder som rådgivere for folk der gerne vil starte deres eget 24/7 fællesskab, det vil sige at de kommer ikke med en færdig pakke men med nogle gode ideer, som man så kan bygge videre på, så det kommer til at passe ind i lige netop dit lokal område, da det der virker i London ikke nødvendigvis virker i Gistrup. Mødet med Phill Tugwell har gjort et stort indtryk på os, da man virkeligt kunne mærke at han brænder for ideen, og tror på at det er vejen frem. Samtidigt var han en kanon fortæller der formåede at holde folks opmærksomhed i næsten to timer. 24/7 ideen vil godt kunne bruges i Danmark, men det vil blive svært først at overbevise de lokale menighedsråd om at de skal stille lokaler til rådighed og dernæst at sælge ideen til offentligheden. Ideen med bederum er noget som jeg kunne forestille mig at danskerne ville tage afstand fra da det ikke er en naturlig del af folkekirken, men hvis man kan sælge ideen rigtigt vil det kunne fungere. Tid aspektet i 24/7 skal nok revurderes hvis det skal virke i Danmark, da det nok er svært at holde et bede rum kørende i 1 uge 24 timer i døgnet. Men måske kun have det 24 timer eller 1 en weekend. Inspirationsrejse til London d sept Inspirationsrapport Side 2

3 Fresh Expressions v/bob Franklin Bob Franklin er fra New Zealand, han har været med i Fresh Expressions i fire år, og derudover tilhører han den kongretionalistiske kirke. Fresh Expression er en organisation, der har projekter i hele England. Deres formål/principper er at tænke nyt omkring mission, som passer ind i det lokale samfund. De forsøger at bringe kirken ud til folket, i stedet for at vente på, at folket kommer til kirken. Fresh Expressions fungerer på den måde, at de lytter til et bestemt lokalsamfund, og beder for dem, og på den måde finder de ud af at skaber de bedste rammer omkring missionsarbejdet. Bob Franklin viste os blandt andet filmklip med eksempler på aktiviteter i forskellige lokalsamfund som f.eks.: Legacy XS skater park for teenagere, hvor tro og hobby kombineres. Nightshift, hvor der om natten i weekenderne serveres kaffe for alle, der i løbet af nattet har lyst til at komme ind, til en kop kaffe og en snak om tro og liv. Men med fokusset lagt på unge i bylivet. Et slags bageri hvor voksne bager brød sammen, hygger sig, og snakker om tro. Bob Franklin havde generelt nogle spændende ting at fortælle, Folk skal tilhøre, før de kan/vil tro. Vi mener helt klart at det at tænke kirke på en ny måde, er noget vi kan tage med hjem, samt det at skabe kirke der hvor de unge er. Noget der kunne være problematisk i forhold til at bruge det i den danske folkekirke er: at samle frivillige kræfter nok til at gennemføre projekter. Økonomi, tid og ildsjæle. Spørgsmål til eftertanke: Hvorfor gør vi kristne i Danmark/kirken altid det samme, som vi altid har gjort? Skal man lave flere kirker til forskellige aldersgrupper? Kan man starte et missionsarbejde/discipel arbejde som Fresh Expressions i Danmark? Gode ideer: - En der kun er ansat til at koordinere Fresh Expressions projekter. - Få besøg af en ildsjæl som f.eks. Bob Franklin, til at hjælpe i gang. Inspirationsrejse til London d sept Inspirationsrapport Side 3

4 KFUK i London KFUK er en hjælpende hånd til danske unge der flytter til London. Organisationen er 102 år gammel, og er startet af en dansk præst i sammenhæng med dansk sømandsmission. Formålet med KFUK var at hjælpe danske aupairespiger og andre tilflyttere til London. Dette er noget organisationen stadig benytter sig af, ca. 30 aupaires piger om året formidles til engelske familier eller danske familier flyttet til London. Der forsøges stadig kontakt til aupairespigerne ved at lave arrangementer specielt for dem. I selve huset er der plads til 60 unge plus de syv ansatte, bestående af 4 staff og 3 køkken og rengøringspiger. Alle kan søge ind uafhængigt af religion, køn og alder, dog er de fleste fra år. De unge bor i 3-5 mandsværelser og kan bo her maksimalt 6 mdr. Dog kan man også bo her blot en enkelt nat eller blot en måned for at hjælpe de unge ind i det engelske boligsystem. Stedet fungerer også som en hjælpende hånd til danskere, der misser fly, bolig, pas eller andre problemer. Dette gælder også de fastboende der altid kan komme i kontakt med en ansat 24-7, hvis de har spørgsmål om alt fra skat til psykiske problemer. Udover selve huset har KFUK 6 studieboliger i Hamsted til danskere der ønsker at studere videre efter bachelore. KFUK har ingen direkte forbindelse til det danske KFUK udover fælles navn, på samme måde har KFUK ikke de store sammenhænge til den danske kirke i London, dog har de fælles morgenmad om søndagen hvor de beder Fadervor, synger et par salmer og de ansatte og hvem der ellers følger trop tager til den danske kirke i London. Vurder den besøgte organisation og dens arbejde. Hvad fandt I spændende og hvorfor? Er der noget negativt / problematisk? Hvorfor? I forhold til vores tur, som er en inspirations tur i forhold til ungdomsarbejde i kirken har KFUK ikke den store relevans. Dog er hele konceptet i KFUK med at hjælpe andre ikke kun i forhold til åndelige ting relevant og en ting vi kan bringe med hjem. Inspirationsrejse til London d sept Inspirationsrapport Side 4

5 Oasis Ikke kun en kirke for kristne Resume af besøg hos Oasis Chris Easton fortalte entusiastisk om historien bag Oasis. Oasis huser mange forskellige projekter, herunder 'Medical & Children's centres', 'Stop the Traffic' (mod moderne slaveri), samt flere fodboldhold.formålet med de mange projekter er at gøre kirken åben og drage folk. Fokus ligger i høj grad på at få 'kids off the streets', idet meget af nabolaget i Waterloo er ramt af gadekampe, knivstikkerier og lignende. Oasis ser det som et ansvar at få børn og unge væk fra det kriminelle miljø ved tilbud gennem kirken. Kirken ønsker at hjælpe folk med de konkrete problemer de har, ikke kun at prædike. Det betyder, at de hjælper arbejdsløse med at finde arbejde og folk uden lejlighed med at finde bolig osv. Det er et grundprincip i Oasis, at you belong before you believe. Med andre ord, man behøves ikke at være en kristen for at komme i kirken. Det kommer i anden række. Ved samvær med mennesker og oplevelse af fællesskabet ønsker Oasis at føre unge til Jesus. Derfor er der plads til alle i kirken, der forventes ikke noget af folk. Oasis arbejde Oasis rækker ud til utroligt mange unge 500 unge besøger kirken hver uge. Dette gøres ved at yde en lang række tilbud til de unge: Fodboldklubber med turneringer, undervisning i mediologi; studio til musik og til at sende radio. En problemstilling for kirken er, at det er vanskeligt, at nå de unge med evangeliet, hvilket kirken ønsker mest. Måden problemet skal løses på, mener Oasis er, at de forskellige i kirken bliver bedre til selv at imødekomme folk med evangeliet på det personlige plan. Der overvejes også opstart af Alpha-kurser. Ideer som kan bruges i folkekirken Fokuseret arbejde på udsatte grupper: Ensomme, børn med sociale vanskeligheder, ungdomskriminelle, unge med dansk som andetsprog Generelt at være imødekommende og inkluderende, ikke at forvente folk er kristne fordi de kommer ind i kirken. Men at have et ønske om at de skal blive det ved mødet med andre kristne og mødet med Gud i kirken At se på hvad behov der er i kirkens nabolag for mennesker. Hvordan kan man hjælpe de mennesker som hører til kirkens sogn? En 19-årig startede Oasis op. Unge i kirker idag kan også starte ting op. Opfordring til unge til at se på kirken og være klar til at lægge arbejde i at starte nye ting op. Vi kan gøre en forskel i kirken. Vurdering af Oasis Det er spændende at opleve, hvordan Oasis tager initiativ til at møde folk igennem forskellige projekter. Deres udgangspunkt med at skabe kontakt, før evangeliet bliver forkyndt er en spændende indgangsvinkel. Inspirationsrejse til London d sept Inspirationsrapport Side 5

6 Grace Fresh Worship v. Steve Collins I 1993 erkendte en lille gruppe venner fra kirken, at den eksisterende højmesse form ikke var appellerende for dem. De var for passive i den daværende kirke og det var ikke muligt at påvirke det væsentligt. Derfor besluttede gruppen at lave deres egne alternative gudstjenester. Gruppen kaldte deres nye gudstjenester for Grace Fresh Worship. Grace foregår stadig Church of England kirke, da alle i Grace er medlem af kirken, men ellers er der et forholdsvis lille samarbejde med kirken. Der er ingen fast ansat og ingen ledergruppe for fællesskabet, så alt er på frivilligt basis. Alle er lige og ingen har mere magt end de andre. Pt. er der ca. 30 til gudstjenesterne, hvilket er meget passende. Man vil ikke være flere end 50, da der så vil være mange uden noget at lave og det vil blive for upersonligt. De ser sig selv som en flok venner der laver kirke og worship sammen. 1 gang om året mødes fællesskabet for at planlægge temaer for de enkelte gudstjenester et år frem f.eks. Food/drink, Hjælpsomhed, bøn osv. Der udpeges en organisator for hver gudstjeneste denne person er ikke ansvarlig for selve gudstjenesten, men følger op på at forskellige indslag bliver forberedt og gennemført. Grace holder gudstjeneste 2 gange om måneden 1 gang om lørdagen og den anden om søndagen. Gudstjenesterne er stort set altid om aftenen. Lørdagsgudstjenesten er den primære, hvor der bliver brugt mest tid på forberedelse, mens man til søndagsgudstjenesten ikke bruger særlig lang tid. En måned før lørdagsgudstjenesten indbydes alle der har lyst til at være med til at arrangere (typisk 5-10 personer) til en brainstorming session, hvor gode kreative ideer omkring gudstjenestens tema bliver fremført (kulisser, mødeform, drama, video osv.). En uge før selve gudstjenesten mødes de ansvarlige for denne gudstjeneste for at uddelegere indslag og opgaver. Det er nu op til de enkelte ansvarlige, at planlægge de enkelte indslag og der er ingen yderlige koordinering inden gudstjenesten. Man stoler på at alt bliver gjort som lovet. Til selve gudstjenesten fremføres de enkelte indslag af forskellige. Stemningen er meget afslappet og der bruges ofte baggrundsmusik. De gør ofte brug af meditation og forskellige stationer hvor man kan sidde og tænke fx som et led i en labyrint. Der er aldrig taler, for det mener de at man hurtigt glemmer igen og ikke får noget konstruktivt ud af. Deres kreativitet udfoldes meget i deres forskellige tiltag idet ingen gudstjenester er ens. Det er ofte op til den enkelte, hvordan man vil tolke budskabet, da der ikke er en overordnet leder. Den eneste grund til at have en præst, er for at kunne få nadver, ikke for at prædike eller lede. Lørdagsgudstjenesten varer ca. 1½ time, hvorefter der er socialt samvær i kirken eller på en pub. Eksempel på en gudstjeneste: Man ville arbejde med de 12 små profeter, hvor 12 forskellige fik en bog hver, som de skulle forberede. Hver station blev forberedt ud fra hvordan man havde tolket bogen og fortalte så de andre som ikke havde læst den, noget om indholdet på en kreativ måde. Inspirationsrejse til London d sept Inspirationsrapport Side 6

7 Søndagsgudstjenesten er en mere light-model, hvor der kun er 2-3 indslag. Dette tager ikke lang tid at forberede. Der findes andre grupper i resten af verden, som de deler erfaringer med i et netværk over internettet. Andre grupper lægger vægt på andre ting, fx media eller musik, hvilket de også tager navn efter. Se mere og find frem til forskellige gruppers hjemmesider her: Inspirationsrejse til London d sept Inspirationsrapport Side 7

8 Hillsong Church London We will rock you Søndag middag var turen kommet til vores sidste programpunkt; gudstjeneste i Hillsong Church London. De fire gudstjenester, Hillsong har hver søndag, afholdes i Dominion Theatre centralt beliggende i London, hvor der i ugens løb er forestillinger med musicalen We will rock you om rockgruppen Queen. Foran teatret kan man således se et banner med teksten Hillsong Church London og under det et andet banner med teksten We will rock you. Den udtalelse passede meget godt på gudstjenesten. Vores første indtryk af kirken var at det var et meget åbent og imødekommende sted. I døren mødes man af folk fra menigheden, som byder velkommen og i foyeren var der også mange, som kom hen og snakkede med os og udtrykte glæde over og interesse i vores besøg. Selve gudstjenesten ligger langt fra den typiske folkekirkegudstjeneste og minder måske mere om hvad vi i Danmark ville kalde et møde. Der var ingen liturgi, ingen nadver og ingen tekstlæsninger ud over de enkeltvers, som blev trukket frem i prædikenen. Dåb er heller ikke noget, der praktiseres til gudstjenesterne i stedet gøres dette i de mindre fællesskaber, såkaldte connect groups eller ved en massedåb om sommeren. Nadver foregår typisk også i de små fællesskaber, da det er svært rent logistisk at fordele nadver ved en gudstjeneste med måske 2000 deltagere. Prædikenen var også noget længere end de fleste er vant til, den varede ca. 50 minutter. Men hvad gudstjenesten mangler i liturgi, har den til gengæld i et kraftfuldt udtryk og brug af moderne teknik og multimedier. Musikken blev leveret af et yderst kompetent lovsangsband bestående af 6 musikere, en forsanger og 6 korsangere, teksten kom op på storskærm ledsaget af lys og grafik som var en rockkoncert værdigt. Der var undervejs små reklameindslag for forskellige arrangementer, som mindede om tv-reklamer i deres udtryk. Denne brug af medier og teknik er i høj grad med til at appellere til unge mennesker, som er vant til at møde den form for kommunikation. Der var gang i den fra start til slut og det var meget engagerende og talte til flere sanser på samme tid. Hillsong Church fokuserer meget på at folk skal være involverede i deres menighed ud fra sloganet Get involved feel inspired. Det gøres dels ved at medlemmerne opfordres kraftigt til at være med i en connect group, som er små fællesskaber, der mødes privat ca. hver anden uge, og dels ved at opfordre folk til at hjælpe til med forskellige praktiske ting i forbindelse med gudstjenesterne eller kirkens øvrige arbejde. Hver søndag er der omkring 500 frivillige i sving for at få gudstjenesterne afviklet et engagement som helt sikkert højner folks følelse af ejerskab og tilhørsforhold til kirken. Der var flere andre ting, som vi lagde mærke til i Hillsong, som måske kan være til inspiration for arbejdet med og for unge i Folkekirken: - Fokus på discipelskab, bla. gennem de små connect groups Inspirationsrejse til London d sept Inspirationsrapport Side 8

9 - Der blev ved gudstjenesten bedt for folk i menigheden (man kan aflevere kort med forbønsemner, som kirkens ledelse så beder for), også helt konkret forbøn for et ungt par som netop var blevet forlovede - Fokus på kirken som ens hjem, overskriften Welcome home ses flere steder i deres forskellige materiale og på hjemmesiden - En stærk tro på at alle mennesker har et stort, Gud-givent potentiale, som de skal opfordres til at bruge i menigheden Et par andre ting, som man kunne være mere kritisk i forhold til: - Den meget store menighed kan gøre det svært at høre rigtig til og opleve det mere intime fællesskab - Showformen kan komme til at tage opmærksomheden fra det egentlig indhold i gudstjenesten, som f.eks. fordybelse i lovsang og prædiken. Inspirationsrejse til London d sept Inspirationsrapport Side 9

10 Rejsebeskrivelse Torsdag d.24. september kl mødtes 28 unge forventningsfulde rejsedeltagere og 3 eventyrlystne rejseledere i Aalborg lufthavn. Efter tjeck-in var der præsentationsrunde og madpakker var der afgang mod London og vi landede i Gatwick kl dansk tid (19.30 engelsk tid). Efter ca. 1 times transport i tog undergrundsbane ankom vi til Pavillion Hotel. Hotellet var noget for sig selv på en god måde. Alle værelser havde eget tema bl.a. Funky Zebra, Marilyn Monroe og Flower Power, hvilket gjorde indkvarteringen ekstra spændende. Efter indkvartering var der briefing på McDonald s, hvor der var mulighed for en lille forfriskning. Herefter gik turen tilbage til hotellet til en velfortjent nattesøvn. Fredag startede med en utrolig sund og nærende morgenmad bestående af cornflakes, juice og to kager, som blev indtaget på hotelværelset. Kl.10 mødtes vi med Phil Tugwell i Upton Church, som fortalte 24-7 bederum. Phil var meget inspirerende og engageret i arbejdet med Mange rejsedeltagere blev inspireret til at benytte ideen hjemme i Danmark. Efter en kort frokost gik turen med undergrundsbanen til KFUK, hvor vi først mødtes med Bob Franklin fra Fresh Expressions. Fresh Expressions er kreative i deres måde at nå mennesker på - de ønsker at møde mennesker, hvor de er og lægger meget vægt på tilhøreforhold. Det fremgår også af princippet: you got to belong before believe. Kl mødte vi Lea Becker, som er med i senior staff på KFUK. Lea definerede KFUK som et springbræt til unge danskere, der ønsker at etablere eller opholde sig i London. Efterfølgende fortalte en beboer, Julie, om hendes oplevelse af opholdet på KFUK og det at leve og arbejde i London. Efter en lækker aftensmad på KFUK var aftenen fri, og mange benyttede muligheden til at udforske London og se attraktioner. Lørdag formiddag mødtes vi med Chris Easton fra Oasis Trust i Church & Upton Chapel. Oasis Trust ligger meget vægt på næstekærlighed og ønsker at hjælpe folk i nød, bl.a. arbejdsløse, hjemløse, ensomme ældre, kriminelle unge etc. For de flestes vedkommende var eftermiddagen til fri disposition, men en gruppe mødtes med Steve Collins fra Grace Fresh Worship kl Konceptet var alternativ kirke uden faste rammer og hierarki som vi kender det fra den danske folkekirke. Lørdag aften var vi i Queens Theatre og se den flotte musical Les Miscerables. En rigtig god oplevelse. Søndag middag var vi til gudstjeneste i Hillsong. Der var fire gudstjenester i løbet af søndagen og der deltog ca mennesker pr. gang. Inspirationsrejse til London d sept Inspirationsrapport Side 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier Hvis jeg skulle bruge en præst, skulle han være mere som et menneske end en præst med en titel - at bygge bro mellem kirkens budskab og unges virkelighed Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube

Læs mere

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag Frikirke for alle FrikirkeNets Forlag ISBN 87-991631-0-1 1. oplag: november 2006 2. oplag: marts 2007 Tekst: Svend L. Madsen Produktion: cpress

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

BON APPÉTIT LAYOUT: JENS JØRGEN JENSEN

BON APPÉTIT LAYOUT: JENS JØRGEN JENSEN BON APPÉTIT Hvordan har du det med at lave mad? For mit vedkommende er madlavning ensbetydende med en opskrift, der følges slavisk punkt for punkt. Da jeg flyttede hjemmefra, forærede min kæreste mig en

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Nyt i kirken: A-gudstjenester. SommerLight. gudstjenste

Nyt i kirken: A-gudstjenester. SommerLight. gudstjenste Vil gerne gøre en forskel INTERVIEW: SIDE 4 Klyngesøndag i efteråret ANDERLEDES: SIDE 6 SommerLight Nyt i kirken: A-gudstjenester gudstjenste GUDSTJENSTE: GRILL: SIDE SIDE 7 7 Masser af gode tilbud AKTVITETER:

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2. Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen...

Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2. Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen... Bilagsliste Bilagsoversigt Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2 Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen... 8 Bilag 3: Interviewguide og interview med

Læs mere

Kristuskirken. Baptistkirken i Odense. Glimt fra årets sommerstævne i Lindenborg. Samuel Byg. Igen i år var vi en god flok fra Baptistkirken

Kristuskirken. Baptistkirken i Odense. Glimt fra årets sommerstævne i Lindenborg. Samuel Byg. Igen i år var vi en god flok fra Baptistkirken Kristuskirken Baptistkirken i Odense September/Oktober 2015 12. årgang. Nr. 5. Glimt fra årets sommerstævne i Lindenborg. Igen i år var vi en god flok fra Baptistkirken i Odense, som deltog på sommerstævnet.

Læs mere

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Dgs Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Fortællinger fra Gellerup/Toveshøj September 2012- november 2013 1 Indhold Introduktion... 5 Afgivelse af retten

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere