Trauma Fortællinger om Det Fri Universitet i København og det omgivende samfund i de sidste ti år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trauma 1-11. Fortællinger om Det Fri Universitet i København og det omgivende samfund i de sidste ti år"

Transkript

1 Trauma 1-11 Fortællinger om Det Fri Universitet i København og det omgivende samfund i de sidste ti år Museet for Samtidskunst 18. juni september 2011

2 Museet for Samtidskunst Det kgl. Palæ Stændertorvet 3A 4000 Roskilde T: Tirsdag til fredag Lørdag og søndag Omvisning hver søndag kl. 14 Voksne: 40 kr. Studerende, pensionister: 20 kr. Børn gratis

3 Det Fri Universitet i København Det Fri Universitet i København var et selvorganiseret universitet, der fandt sted i en privat lejlighed på Nørrebro, hvor billedkunstnerne Henriette Heise og Jakob Jakobsen boede. I 2001 åbnede de deres dør og erklærede, at deres hjem var et frit universitet. Lejligheden blev i de følgende år et samlingspunkt for kunstnerisk og aktivistisk forskning, som involverede danske og udenlandske kunstnere, intellektuelle og andre almindelige og ualmindelige mennesker. Hverdagens universitet Det Fri Universitet i København var på mange måder et hverdagens universitet, som søgte at forbinde dagligliv og forskning på en helt praktisk måde. Lejligheden på Nørrebro knyttede hverdagens uorden og uregelmæssighed sammen med forskning og vidensproduktion. Forskningen blev udviklet som kollektive processer, idet kunstnerne bag Det Fri Universitet i København mente, at viden grundlæggende er en fælles social frembringelse. På Det Fri Universitet fandtes der ikke laboratorier og auditorier, som på almindelige universiteter fungerer i kraft af deres afsondrethed fra den almindelige verden. Derimod fandt man alle de rum, som kendetegner et hjem, hvor der bor mennesker. Stuen blev brugt til præsentationer og filmforevisninger. Arbejdsværelset blev bibliotek og arkiv. Køkkenet var kantine og mødelokale. Derudover var lejligheden også rammen for de mange udenlandske gæster, som tog ophold på Det Fri Universitet i København gennem årene.

4 Forskning Mellem 2001 og 2007 blev der udviklet en række forskningsprojekter inden for områderne: kultur og økonomi, feministisk organisering, medie-aktivisme, flygtningesubjektivitet og endelig kunst- og kulturhistorisk forskning. Forskningen var kollektive processer, der tog udgangspunkt i åbne invitationer til at deltage og dele viden inden for det pågældende felt. Da Det Fri Universitet ikke gjorde sig nogle illusioner om, at viden er neutral og værdifri, var tilgangen til projekterne nødvendigvis politiseret og ofte polemisk. Lukning og ulovliggørelse I 2007 besluttede Henriette Heise og Jakob Jakobsen at lukke Det Fri Universitet i København. Afslutningen af projektet blev manifesteret med erklæringen Vi har sejret. I december 2010 modtog Det Fri Universitet i København et brev fra Videnskabsministeriet, som forklarede, at der var blevet gennemført en ny lov for at beskytte universitetsbetegnelsen. Det Fri Universitet i København var hermed ulovligt, hvis aktiviteterne skulle blive genoptaget. Under overskriften Helge Sander til kamp mod fup-universiteter blev mulighederne for at skabe frie og selvorganiserede universiteter udelukket. Videnskabsministeriets embedsmænd forklarede over telefonen, at de med den nye lov gerne ville forhindre at de studerende bliver skuffede. Frie universiteter Ideen om frie universiteter er ikke en ny idé. De første frie universiteter opstod i USA i midten af 1960erne som en del af the Free Speech Movement med Berkeley Free University som et af de første selvorganiserede initiativer. Der kom hurtigt efterfølgere andre steder: Free University of New York og London Anti-University, der forbandt kravet om ytringsfrihed og selvstyre med beat-poesi, modkultur og anti-psykiatri. New Experimental College i Thy var også en del af denne bevægelse. Den første bølge af frie universiteter døde ud i begyndelsen af 1970erne. Den nye bølge opstod omkring 2000 med gør-det-selv -tankegangen som udgangspunkt. En lang række selvorganiserede universiteter opstod rundt om i verden med Det Fri Universitet i København som et af det første. Vidensøkonomi Med åbningen af Det Fri Universitet stillede kunstnerne nogle grundlæggende spørgsmål til, hvordan et universitet fungerer i samfundet, og hvad et universitet kunne være. Udgangspunktet var blandt andet, at universiteterne i slutningen af 1990erne var begyndt at antage en ny vidensøkonomisk rolle i det såkaldte videnssamfund. Det betød, at universiteterne fik en mere central betydning i forhold til samfundsøkonomien og blev interessante i forhold til produktion og økonomisk vækst. Denne forandring i universiteternes måde at virke på i samfundet var genstand for udbredt diskussion og kritik verden over. Man betragtede det som en begrænsning af den frie forskning og vidensdeling. Således også på Det Fri Universitet. Med etableringen af Det Fri Universitet i København blev der skabt et rum, der søgte at opretholde ideen om fri og eksperimenterede forskning og vidensproduktion. Projektet forbandt sig med

5 tidligere avantgarde-strategier i det 20. århundrede, som tilstræbte at forbinde kunst og liv i et ikke-specialiseret og frigørende univers. Det Fri Universitet i København som forestilling Det Fri Universitet var et kunstnerdrevet universitet. Det Fri Universitet var en utopisk forestilling om andre vidensformer og andre måder at være sammen på. Man kan godt betragte projektet som en idé om et andet samfund. I sin uortodokse måde at virke på var det med til at nedbryde faste forestillinger om, hvordan samfundets institutioner skal virke. I universitetets hensigtserklæring stod der, at projektet var dedikeret til udviklingen af poetisk sprog og kritisk bevidsthed. Således kombinerede Det Fri Universitet i København æstetik og politik. Samtidshistorie Trauma 1-11: Fortællinger om Det Fri Universitet i København og det omgivne samfund de sidste 10 år er et forsøg på at præsentere historie på en eksperimenterende måde. Det er historie set med kunstnernes øjne og udtrykt gennem kunstnerisk produktion. Henriette Heise og Jakob Jakobsen har i samarbejde med deres kolleger Emma Hedditch, Howard Slater og Anthony Davies skrevet et manuskript til udstillingen, der præsenteres som et slags hørespil i museets rum. Manuskriptet er en personlig rejse gennem de sidste ti år. De fem har samarbejdet meget tæt siden slutningen af 1990erne. Deres diskuterende venskaber har på mange måder lagt grunden for etableringen af Det Fri Universitet i København, selvom Emma Hedditch, Howard Slater og Anthony Davies ikke er bosat i København.

6

7 Ingen repræsentation Det Fri Universitet i København blev ofte inviteret til at præsentere institutionen og dens arbejde på internationale museer og udstillingssteder. På Det Fri Universitet mente man dog ikke, at aktiviteterne uden videre kunne rives ud af sin sammenhæng og overføres til et institutionelt kunstrum. Dette var ikke muligt, da aktiviteterne byggede på en sammenhæng mellem de dagligdags rammer og de mennesker, som kom og bidrog til universitetet. Af samme grund dokumenterede Det Fri Universitet i København kun i begrænset omfang aktiviteterne på universitetet med fotografi og video. De syntes, at det dokumenterende øje flyttede opmærksomheden væk fra aktiviteterne, som bestod af forskellige former for vidensudveksling i et dagligdags rum. Propaganda Derfor udviklede Det Fri Universitet i København, hvad de betegnede som, propaganda til udstillingerne. Propagandaen bestod af lysbilledshows, plakater, billboards, videoer og lydstykker, som alle blev præsenteret som installationer. Propagandaværkerne repræsenterede idéerne omkring Det Fri Universitet på en polemisk og agit prop-agtig måde, som var inspireret af tidligere revolutionære kunstretninger som fx. konstruktivismen og de internationale situationister. Propagandaværkerne blev præsenteret på museer og udstillingssteder verden over, bl.a. i San Franscisco, Seoul, Moskva, London, Milano, Wien og Hamburg. Udstillingen Det er dette arkiv af propagandaværker, som er råmateriale

8

9 for den nye scenografi på Museet for Samtidskunst. Udstillingen kommer ikke til at repræsentere Det Fri Universitet i København på en konventionel kunst- eller kulturhistorisk facon, hvor der søges at skabe et klart billede af aktiviteterne i lejligheden på Nørrebro. Propagandaværkerne vil fungere som markører for aktiviteterne på Det Fri Universitet i perioden 2001 til 2007 i samspil med manuskriptet, som vil reaktualisere ideerne i forhold til nutiden. Manuskriptet De fem kunstnere er i forbindelse med skabelsen af manuskriptet gået tilbage gennem deres egen socialhistorie og har skabt bindelinjer mellem personlige oplevelser og mere generelle historiske begivenheder i perioden 2001 til Her beskrives deres samarbejde og deres ideologiske og kunstneriske konflikter i forbindelse med arbejdet omkring Det Fri Universitet. Konflikterne ses i sammenhæng med større begivenheder som krigene i Irak og Afghanistan og de forskellige finanskriser. Manuskriptet er skabt i en eksperimenterende proces mellem de 5 kunstnere. Udviklingen af manuskriptet bygger på en række møder, hvor kunstnerne hver især har aflagt vidnesbyrd om, hvordan de har oplevet de sidste ti år set fra et nutidigt perspektiv. Lidt som i den psykoanalytiske behandling fungerer italesættelsen af traumet som en form for fremadrettet efterbehandling, der åbner for nye mulige handlinger og perspektiver. Trauma og historie Fortællingen starter i 2001, som var året for terrorangrebet i New York og Washington, ligesom det var året for det

10 danske regeringsskifte. Og så var det også året, hvor Det Fri Universitet blev grundlagt på Nørrebro. Traditionelt fortælles historien som en række store bedrifter og sejre. I forbindelse med udstillingen Trauma 1-11 fortælles historien dog ud fra en række tab og nederlag i de kampe, som har præget tiåret set fra kunstnernes synspunkt. På den måde er fortællingen en anti-historie baseret på traumer, fald og kampe snarere end en historie præget af store landvindinger. Kunstnerisk og politisk fantasi Trauma 1-11 kan i sin helhed ses som en personlig bearbejdelse af fortiden, dens begivenheder og genstande. I sammenstillingen af propagandaværker, der repræsenterer fortiden, og fortolkningen af fortiden i manuskriptet præsenterer udstillingen en overvejelse over historien, hvori der udvikles et sprog. Gennem dette samarbejde håber kunstnerne at skabe grundlaget for en ny kunstnerisk og politisk fantasi.

11

12 Trauma 1-11 Fortællinger om Det Fri Universitet i København og det omgivende samfund i de sidste ti år Manuskript: Henriette Heise, Emma Hedditch, Howard Slater, Anthony Davies og Jakob Jakobsen Udstillingsdesign: Henriette Heise, Emma Hedditch og Jakob Jakobsen Propagandaarbejder : Henriette Heise og Jakob Jakobsen Programmering: Raphael Solholm Tak til: Solvej Heise Jakobsen, Bjørn Ross, Leonard Forslund, Mikkel Bolt, Marina Vishmidt, Irene Revell, Pauline van Mourik Broekman, Louis Jensen, Nils Norman, James Manley, Valdemar Silverstein Markussen og medarbejderne på Museet for Samtidskunst Materiale, film og tekster fra Det Fri Universitet i København: copenhagenfreeuniversity.dk Denne guide er udgivet af Museet for Samtidskunst Trykt af Zeuner Grafisk ISBN Roskilde 2011 Økonomisk støtte fra

13 Trauma 1-11 Fortællinger om Det Fri Universitet i København og det omgivende samfund i de sidste ti år Trauma 1-11 er en udstilling, der tager udgangspunkt i Det Fri Universitet i København, en selvorganiseret institution, der blev etableret af kunstnerne Henriette Heise og Jakob Jakobsen i Denne udstilling er skabt i samarbejde med Emma Hedditch, Howard Slater og Anthony Davies, der har tætte forbindelser til Det Fri Universitet i København. Trauma 1-11 bliver en personlig rejse gennem perioden 2001 til Det vil være en iscenesat fortolkning af begivenheder i og omkring Det Fri Universitet i et dramatiseret hændelsesforløb. Det Fri Universitet i København fungerede som et rum for forskning og vidensdeling indenfor rammerne af hverdagen i en lejlighed i København. Institutionen var dedikeret til fremstillingen af kritisk bevidsthed og poetisk sprog indtil 2007 hvor Det Fri Universitet afsluttede sine aktiviteter. I 2010 modtog kunstnerne et brev fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som gjorde dem opmærksom på at hvis de ønskede at genoptage de uddannelsesmæssige aktiviteter under navnet Det Fri Universitet i København, så ville det være et brud på en ny lov som har ulovliggjort selvorganiserede universiteter. Denne nye lov vil blive udfordret i august med åbningen af et nyt frit universitet i en lejlighed eller i en park eller på en plads. ISBN

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg MUSEET BAG FACADEN Rikke Rosenberg HVAD ER ET MUSEUM? Museer kan ses som samfundets kollektive hukommelsesrum og erfaringsrum. Museer indsamler, formidler og udstiller genstande fra forskellige tider og

Læs mere

Normaliseringen og lærerne

Normaliseringen og lærerne Normaliseringen og lærerne Lærerforeningens ageren i normaliseringens periode Af fhv. skoleinspektør Lasse Rydberg En bog til afslutning For 25 år siden udgav det, der dengang hed Åndssvageforsorgens Lærerforening

Læs mere

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen vorfor arbejde med samtidskunst? Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen HHer kan du hente inspiration til at arbejde med samtidskunst

Læs mere

Når museet krydser teatret

Når museet krydser teatret Når museet krydser teatret Skrifter fra KulturPrinsen Udviklingscenter for kultur med børn og unge nr. 5 Når museet krydser teatret Skrifter fra KulturPrinsen nr. 5 Redaktion og tilrettelæggelse: Claus

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Årskortnummer Anna Margrét Bjarnadóttir 19983795 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS ÆK X Adresse Hraunbrún 8 220 Hafnarfjörður Island Telefon

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Kan man flytte solen?

Kan man flytte solen? Kan man flytte solen? Et aktionsforskningsprojekt om at bringe naturen ind i hverdagen på plejehjem Ph.D. af: Eva Algreen-Petersen Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Roskilde Universitet

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

SUCCESFULD TURISTUDVIKLING

SUCCESFULD TURISTUDVIKLING SUCCESFULD TURISTUDVIKLING NØGLEN TIL INNOVATION I TURISME Christjan Fussing Jensen Jan Mattsson Jon Sundbo April 2002 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Rapportens sigte 5 2. Modellen for udnyttelse af

Læs mere

TEMA: DIGITAL KUNST HVAD I ALVERDEN ER DET?

TEMA: DIGITAL KUNST HVAD I ALVERDEN ER DET? Kulturkontakten DIGITALE INDFLYDELSER PÅ KUNSTEN INTRODUKTION TIL DIGITAL KUNST HIGHTECH I HELSINKI DIGITAL KUNST HAR TRUKKET FLERE UNGE TIL DE FINSKE MUSEER ET DIGITALT BAUHAUS DIGITAL KUNSTS VILKÅR OG

Læs mere

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599 1 SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599 INDHOLD Leder Af Susanne Malchau Dietz Fagligt stof Sundhedsplejerskeinstitutionens dannelse et nyt princip i den danske velfærdsstat

Læs mere

HENRY HEERUP 2015-2016

HENRY HEERUP 2015-2016 Udstillingskoncept 1 Heerup i museumslandskabet 2 Projektinformation 4 Forskning / Antologi 5 Seminar 6 Budget og finanseringsplan 8 Samarbejdspartnere 10 Formidling og folkeeje 14 1 2 UDSTILLINGSKONCEPT

Læs mere

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE 1 INDLEDNING Du har nu taget fat på at læse en guide, med bud på, hvordan man

Læs mere

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tak for invitationen til at tale her i dag. Det er ikke ofte at jeg har talt om min kunstneriske praksis i et ligestillingsperspektiv. Feminisme har ikke været

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

Hjælp eller afhængighed

Hjælp eller afhængighed Hjælp eller afhængighed Forfatter Lars Uggerhøj ISBN 87-7307-512-4 Copyright 1995 Udgivet af Tryk Forsideillustration Distribution Lars Uggerhøj & Aalborg Universitetsforlag Aalborg Universitetsforlag

Læs mere

Det Humanistisk-Teknologiske Basisstudium, 4. semester 2010. Deltagernes oplevelse på Roskilde Festivals campingområde

Det Humanistisk-Teknologiske Basisstudium, 4. semester 2010. Deltagernes oplevelse på Roskilde Festivals campingområde Det Humanistisk-Teknologiske Basisstudium, 4. semester 2010 Deltagernes oplevelse på Roskilde Festivals campingområde Skrevet af Adriana Zak, Anita Steffensen & Vejleder: Jørgen Ole Bærenholdt Roskilde

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

Antal sider i opgaven: 28.4 (25-35 sider á 2600 enheder)

Antal sider i opgaven: 28.4 (25-35 sider á 2600 enheder) PRØVER HVORI DER INDGÅR ET ARBEJDSRESULTAT (jfr. Studieordning for læreruddannelsen 2011 side 211 Eksamens og prøvebestemmelser for læreruddannelsen, pkt. 1.10 Professionsbachelorprojektet). Projektet

Læs mere

4. Parfyme Bakkelandskab

4. Parfyme Bakkelandskab HER FINDER DU DE FORSKELLIGE KUNSTPROJEKTER 2 6 Program 3 4 5 NØRREBRO HALLEN NØRREBROGADE NANNASGADE MIMERSGADE BANANA PARK Rundvisning Fredag d. 0 1. september kl. 10.00 af Jeppe Hein Torsdag d. 07.

Læs mere

Perspektiver på DET GODE LIV

Perspektiver på DET GODE LIV Perspektiver på DET GODE LIV Rapport over udviklingsprojekt i Center for Udviklingshæmmede i Assens Kommune Udarbejdet af Søren Kai Christensen ORD Forord Dette er en rapport om et udviklingsprojekt på

Læs mere

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København, PMF København Juni 2002 Fritidspædagogik fortid nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København og PMF København.

Læs mere