Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen"

Transkript

1 th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk ALPI-mdarbjdr Ung, smukk og talntfuld kvindr - kom tæt på ur-dsignr Christina Hmbo og håndboldspillr Trin Trolsn Biltransport - Luftfragt - Søfragt - Kurér - Lagrhotl - Pick-Pack

2 Kvindrn tagr ovr Lady Gaga, Hll Thorning, Carolin Wozniacki, Linda P., Oprah Winfry. Hvad ntn mændn kan lid dt llr j, så blivr kvindrn mr og mr dominrnd. Dt gældr på all frontr og sålds også i fiktionns vrdn, hvor dt mst af Danmark hvr søndag aftn i ftrårt har fulgt Sids Babtt Knudsn i rolln som statsministrn Birgitt Nyborg. Hos ALPI r vi hldigvis også brigt md først og frmmst mang dygtig kvindlig kollgr, mn også massr af dygtig kvindlig forrtningsforbindlsr. Drfor syns vi, at dt r på sin plads at ddikr dnn syvnd udgav af til t udvalg af diss dygtig kvindr. mdlm Paola Zipoli. Endvidr får du mulighdn for at bliv lidt klogr på dn succsrig rhvrvskvind Christina Hmbo og håndboldstjrnn Trin Trolsn, og så givr vi dig også chancn for at vind lækr præmir. ALPI støttr kampn mod brystkræft og hjrtsygdomm og du kan få t smart armbånd, dr signalrr, at du også bakkr op om kvindrns kamp mod diss forfærdlig sygdomm. Endlig vil ALPI sig tak til all kundr og lvrandørr for samarbjdt i 2010, og I ønsks all n glædlig jul og t lykkbringnd Du kan sålds komm tættr på flr særdls komptnt ALPI-pigr, hrundr vors mangårig bstyrlss- NYE INCOTERMS OG INFORMATIONSMØDER HEROM Dt Intrnational Handlskammr i Paris, har gnnm n længr priod arbjdt md n fornyls af INCOTERMS 2000, som på n dl områdr var forældt. Rsultat r nu kommt og vil bliv gældnd fra 1. januar 2011, mn kalds alligvl INCOTERMS DAF, DES og DDU klausulr). For bgg d to ny klausulr gældr, at dt r sælgrn, dr bærr all omkostningr vd at bring varn til dt angivn bstmmlssstd - dog md undtagls af told. Liglds bærr sælgrn risikon, indtil lvring r skt. Kort fortalt bibholds n rækk af d kndt klausulr, mn fir af dm r udgåt og dt drjr sig om DAF, DES, DDU og DEQ. D rstatts af to ny kaldt DAT (lvrt trminal) og DAP (lvrt navngivn plads). I DAP anss lvring for skt, når varn står til købrns disposition på dt ankommnd transportmiddl og r rd til aflæsning (ligsom i d tidligr Indførsln af d ny klausulr r ikk d nst ændringr. Dr r bl.a. lavt ændringr og forbdringr i formulringrn af d nklt klausulr, og dr r liglds fortagt n opdling i maritim- og multimodalklausulr. D multimodal omfattr EXW, FCA, CPT, CIP, DDP samt d ny klausulr DAP og DAT, og d maritim omfattr FAS, FOB, CFR og CIF. ALPI ER BUKSESPONSOR FOR HÅNDBOLDPIGERNE VED EM I n tid hvor mang har vndt kvindhåndboldn ryggn, går ALPI dn modsatt vj og øgr sit ngagmnt i dn sport, dr for få år sidn satt dagsordnn i d dansk hallr og dagligstur. ALPI har sålds indgåt n aftal md Dansk Håndbold Forbund om at bliv bukssponsor for dt dansk kvindlandshold undr EM-turnringn i Danmark og Norg. Ny multiarna mdvirknd til at ALPI øgr sit ngagmnt i kvindhåndboldn Vi syns stadig, dt dansk kvindlandshold r n mgt attraktiv var, og d kommrcill mulighdr blivr ikk mindr af, at Danmark forhåbntlig kommr til at spill n hovdroll i n rækk spændnd kamp i dn ny Jysk Bank BOXEN i Hrning. En fyldt multiarna, massr af tv-sr nationalt og intrnationalt og vors navn på spilldragtn r n god cocktail for os som intrnational transportvirksomhd, sigr Sørn Præst, salgs- og marktingansvarlig i ALPI. ALPI r i forvjn hovdsponsor for håndboldkvindrn i FC Midtjylland, og md sponsoratt af landsholdt udbyggs invstringn i dansk kvindhåndbolds stor talntmass. slukkd tv-skærm. Vi r ikk i tvivl om, at kvindhåndboldn får t comback. Drtil r kulturn omkring kvindhåndbold i Danmark alt for stærk. Forhåbntlig blivr dt i dcmbr Vi har jo all god mindr om d julmåndr, hvor Danmark sprudld og vandt dn n mdalj ftr dn andn, sigr Sørn Præst. Bgjstrt Mortn Stig Christnsn Dirktør og gnralskrtær i Dansk Håndbold Forbund r Mortn Stig Christnsn, som tidligr stod i spidsn for TV2-Sportn, mn drudovr også har massr af landsholdskamp i bagagn. Mortn Stig Christnsn r ikk aln bgjstrt for slv bukssponsoratt, mn tillæggr også ALPI s bagvdliggnd filosofi afgørnd btydning. Jg findr ALPI s holdning til kvindhåndboldn sund og konstruktiv. En særdls positiv tilkndgivls i n tid, hvor kvindrn virklig slås for at komm tilbag i ramplyst ign, sigr Mortn Stig Christnsn. Vi glædr os mgt til indldningn på t forhåbntligt langt og frugtbart samarbjd, dr vil vær md til at skab basis for, at d særdls talntfuld dansk pigr ign vil kunn hnrykk nationn md flot og forførnd håndboldspil. Turnringn afvikls fra dn 7. til dn 19. dcmbr. Finalwkndn og Danmarks vntull mllmrundkamp spills i Danmarks ny nationalarna Jysk Bank BOXEN. Dt r muligt, at kvindhåndboldn i Danmark lig nu står lidt i skyggn af hrrhåndboldn. Mn dr blivr jo ikk spillt i tomm hallr og for Endlig indholdr INCOTERMS 2010 rgulring i rlation til sikkrhdsforhold, sålds at d ny INCOTERMS-rglr fordlr forpligtlsrn til at opnå llr yd bistand til at opnå sikkrhdsrlatrd godkndlsr. I bgyndlsn af dt ny år afholdr ALPI informationsmødr omkring brugn af d ny INCOTERMS 2010 på følgnd dator: Hrning og Grv Informationsmødrn startr kl og forvnts at var ca. 1½ tim. Tilmlding til din daglig ALPI kontaktprson llr på ALPI s Karl Christnsn, dr r bstyrlssmdlm i Dansk Spditørr, vil i januar afhold informationsmødr om d ny INCOTERMS. Sid 2-3

3 lskr at stå p å ski, mn d t må vi naturlig ikk for vis klubbn Trin Trolsn Fightr og ftrtænksomt familimnnsk Håndboldprofiln Trin Trolsn jagtr i indværnd sæson DM-guld md FCM og EM-guld md landsholdt, mn når håndboldkarrirn r ovr, står dn på skifri, ligsom hun mgt grn dltagr i Vild md dans. Et tryghdssøgnd familimnnsk i mdirn En frdag middag i novmbr satt Trin Trolsn stævn i FCM-håndbolds flott loung i Ikast-Brand Arna. På bann går hun til stålt, mn udn for bann r hun n sød og still pig, så dt r ikk hrfra, at prssn skal forvnt at hnt d stor skandalovrskriftr. Trin r n pig for hvm tryghd og famili btydr mgt. Turn går drfor jævnligt fra ljlighdn i Århus til barndomsbyn Skjrn, hvor forældrn stadig bor. Ntop bhovt for tryghd hængr umiddlbart ikk så godt sammn md singl-pign Trins offntlig profssion, hvorfor grn vill vid hvordan, dt r at vær n offntlig prson. : Er dt ikk undrligt at frmmd mnnskr har n mning om dig? Trin: Jo, hlt vildt. Jg r også n pig, dr tænkr mgt ovr tingn. F.ks. i rlation til FCM-kalndrn kunn jg ikk undgå at tænk åh nj hvad tænkr folk nu om mig?. Mn i dn hr branch r dr bar folk, dr har n mning om én, og måsk ikk syns, at man r god nok til landsholdt. Slv om dt nogl gang r svært, må man bar accptr dt. : Er dr journalistr, som man får t anstrngt forhold til? Trin: Ja hlt klart, mn jg vil ikk nævn hvm. Trin Trolsn r ftrhåndn blvt så stort t navn, at også andr mdir (som f.ks. S & Hør) nd lig sportsprssn findr hnd intrssant, mn dt gnrr hnd ikk. Jg har vænnt mig til dt, da jg har vært i gamt i n dl år, så nu vd man, hvad d kan find på, og hvad dr kan sk. Man skal bar vær stærk og sig nj, hvis d går for tæt på, fortællr Trin. På TV har hun dltagt i TV-2 s Stjrntræf og hun kan sagtns find på at dltag i andr kndis-udsndlsr, hvis chancn bydr sig. Når jg ngang r stoppt md at spill håndbold kunn dt vær skid sjovt at dltag i Vild md dans. Dt kunn vær så fdt at få d flott kjolr på, og prøv at lær at dans, fortællr n bgjstrt Trin Trolsn. Mn hr og nu syns jg f.ks. dt kunn vær hlt vildt sjovt at dltag i kndr du typn. Spændnd at hør hvad d vill sig om mig og mit hjm. havd slvfølglig Googlt Trin Trolsn indn intrviwt og bl.a. konstatrt, at hun på dagn var nr. 31 på babtoppn.dk, hvor man kan stmm på øjblikkts bdst babs. Trin kndt ikk til listn før mødt md, mn var md rtt stolt ovr at vær placrt foran Frinds-stjrnn Jnnifr Aniston. Forlagt dt faktum, at hun Sid 4-5 ppn u r t ld o CM h F i g v kan fri tror j ld u d g skad n i v kan www. til gngæld var blvt ovrhalt af Anni Fønsby/Brinch udbrød n grinnd Trin Trolsn: Dt har jg dt skidt md. For satan da. Stor sæsonmål I sommrn 2010 blv Trin Trolsn færdig md uddannlsn til kosmtolog, og bl.a. på grund af n længrvarnd skad (n brækkt stortå) tidligr på årt, har hun i øjblikkt valgt at hav 100 % fokus på håndboldn. Et fokus dr grn skull giv succs på såvl klubhold som landshold. Slvom FCM ftr sidst sæson sagd farvl til flr stor profilr ikk mindst dn norsk vrdnsstjrn Gro Hammrsng tror Trin på midtjysk guld i sæsonn 2010/11. Dt blivr svært, og mang ting skal gå op i n højr nhd. Mn kan vi hold truppn skadfri tror jg på, at vi kan gør dt. Vi har spillrn til dt, og fortsættr vi dn nuværnd udvikling sr dt godt ud. Når snakkn faldr på dcmbr månds EM på hjmmban r optimismn nogt mr afdæmpt, om nd hun glædr sig normt mgt. Vi r på hjmmban md kæmp opbakning. Jg håbr vi når rigtig langt, mn mang ting skal flask sig. Dr r rigtig mang god hold. Jg håbr naturligvis vi vindr, mn allrd i puljn løbr vi ind i Rumænin, Spanin og Srbin all r rigtig svær modstandr. Så lad os lig start md dm, fortællr Trin, som i øvrigt vil hold sin prsonlig målsætningr for EM for sig slv. Iflg. Trin Trolsn skal håndboldsrn i øvrigt hold t vågnt øj md dn kun 22-årig rumænsk spillr Cristina Nagu, som Trin kaldr n kanon håndboldspillr, som mgt vl kan tru Bojana Popovic status som vrdns bdst kvindlig håndboldspillr. På spørgsmålt om hvm dr r Danmarks bdst kvindlig håndboldspillr kommr svart prompt: mig ftrfulgt af t grin indn hun uddybr. Dr r mang om buddt. Mn dt kan hlt klart vær Rikk Skov, Lærk Møllr llr Camilla Dalby, dr også har gjort dt rigtig fint. Mn syns da slv, at jg har sat mit aftryk og vist, at jg skal ind og bær n dl af ansvart på landsholdt. : Hvad kan vi som tilskur og sr forvnt os af jr rnt spillmæssigt? Trin: Ååååh dt r sådan t træls spørgsmål. (Trin r jo n sød pig og skyndr sig at undskyld og svarr hrftr på spørgsmålt ) Vors forsvarsspil har først prioritt. Vi r rigtig dygtig i forsvart. Står vi godt dr og kan løb n mass kontrar, r dr mang billig mål at hnt på dn konto. Træning, økonomi og skifri : Hvor oft trænr I? Trin: Vi trænr næstn hvr dag. Han (trænr Knnth Jnsn) r dog god til at giv os n ugntlig fridag, så hvis ikk dr r kamp om onsdagn, har vi fri dr. Mandag og tirsdag r dt almindlig træningspas supplrt md hnholdsvis styrktræning og konditionstræning. : Har FCM fokus på at supplr træningn md n sund livsstil? Trin: Dr r ikk dcidrd rglr for kost og dt at gå i byn. Mn dt r mgt få gang i løbt af n sæson, at dt blivr til n bytur, idt dr hlst skal vær mindst t par ugr til næst kamp. Man tænkr jo mgt på sin form, mn dt blivr dog til n julfrokost i FCM. : Er dt irritrnd når kvindhåndbold og hrrhåndbold blivr sammnlignt? Trin: Nj dt r ikk nogt man tænkr ovr. Hrrhåndboldn r bar lidt mr frmm lig nu. Sådan r dt. Dt kan vi vnd op og nd på, hvis vi lavr t fint rsultat til EM. Og tidligr var dt jo kvindrn, dr var i forrst rækk. Dt r jo ingn konkurrnc vi kan sagtns snakk sammn. 5 hurtig Film llr bøgr? Solfri llr skifri? Nphw llr Rasmus Sbach? Jul: And, gås llr flæskstg? Lavr du nytårsforsættr? Film Når nu skifri r udlukkt skal jg bar hav nogt sol. Til sommr skal jg dog hlt klart kør rundt i USA. Nphw And Ja dt gør jg altid (grinr højt) hold da kæft mand. Som f.ks. ikk at spis slik, mn dt holdr ikk. 25 år, singl og bosat i Århus. Nuværnd klub: Tidligr ligaklubbr: Landskamp: Frmtidsmål: FC Midtjylland Viborg HK og SK Århus 81 (196 mål) OL i London : Hvordan har du og truppn dt md FCM s tilsynladnd anstrngt økonomi? Trin: Dt har vi ovrhovdt ikk talt om. Vi stolr på ldlsn. Da vi for nylig mistd n af vor hovdsponsorr pga. n konkurs, blv vi fint informrt om, at dr var n løsning på vj, så vi skull ikk gå i panik. : Apropos sponsorr - Kndr du ovrhovdt nogt til jrs sponsorr llr r dt bar navn på trøjr og buksr? Trin: Kndr t par af dm, mn vd ikk nok. Mn vi kan jo bar spørg, mn gntlig lidt ring at vi ikk vd mr om vor sponsorr. håbr nu, at Trin ftr intrviwt vd, at dr bag ALPI-logot på FCM-trøjn og nu også landsholdsbuksrn gmmr sig Danmarks bdst srvic indn for transport- og logistikløsningr! : Hvad r dit yndlingsfrimål og din fritidsintrssr? Trin: Vil hlt vildt grn på skifri lskr at stå på ski, mn dt må vi naturligvis ikk for klubbn. Så dt sr jg rigtig mgt frm til at gør, når jg stoppr. Til hvrdag brugr jg mgt grn fritidn på at shopp llr hygg md min vnindr, mn r også rigtig tit hjmm hos min forældr. ALPI r n af FCM-Håndbolds hovdsponsorr. Vind kalndr md FCM-håndboldpigrn - s konkurrncn sid 12.

4 Paola Zipoli ALPI s italinsk mor tog n snak md dn nst kvind, som har vært md hlt fra startn bstyrlssmdlm Paola Zipoli og spurgt hnd bl.a. om forholdt til dansk mad og d mang årlig rjsdag. En spændnd opstart af n ffktiv og åbn virksomhd. : Hvilkn btydning har ALPI DANMARK og ALPI AIR & SEA for dn intrnational ALPI koncrn? Paola: ALPI DANMARK var blot dt andt slskab som blv stiftt udn for Italin. Af d ikk-italinsk slskabr, som vi r mdjr af, har I formntlig dn størst omsætning og d flst mdarbjdr. ALPI DANMARK og ALPI AIR & SEA r mgt ffktiv nhdr md komptnt mdarbjdr, hvilkt har mdført vækst og konkurrncfordl. Hrudovr har ALPI i Danmark også dn markant karaktristik, at I hl tidn r åbn ovrfor ny idr, ny markdr og ny mulighdr. Dt r ntop dnn åbnhd ovrfor ny initiativr, som r t af jrs væsntlig bidrag til dn intrnational ALPI koncrn. : Hvordan vil du bskriv dit forhold til ALPI i Danmark? Paola: Dt var dt først ALPI-kontor, som jg var ansvarlig for at oprtt, så for mig r dt som t barn. Jg huskr stadig opstartn mgt tydligt dt var båd spændnd, sjovt og ndda mgt føllssladt. ALPI BAKKER OP OM GODE KVINDESAGER - FÅ ET GRATIS ARMBÅND Et liv i spditionsbranchn : Hvordan r dt at arbjd i n så mandsdominrt branch? Paola: Da jg startd i branchn for 38 år sidn, følt man sig mgt andrlds, og dt var stort st kun i bogholdrit og i skrtærfunktionr, dr var kvindr ansat. I dag r dt naturligvis mindr bmærklssværdigt, mn dr r stadig mgt få kvindr på toppositionr i vors branch. ALPI støttr jævnligt vlgørnd formål som f.ks. Familir md kræftramt børn. I forbindls md udarbjdlsn af nærværnd udgav af var dt naturligt også at støtt Kræftns Bkæmplss støt brystrn kampagn og Hjrtforningns kampagn kaldt lsk hjrtt. Drfor har ALPI købt n størr mængd armbånd fra d to kampagnr. Diss armbånd ønskr vi at dl ud til læsrn af, så du, din dattr llr din bdr halvdl kan bær t af d flott armbånd og på dn måd vær md at vis din opbakning til d to god kampagnr. I øvrigt mnr Paola ikk, at dt r spcilt svært for n kvind at opnå mændns rspkt, når bar man r vidnd og komptnt. Alt du skal gør r at snd din adrss til llr bd din daglig kontaktprson hos ALPI sørg for, at du får t armbånd tilsndt. Vi har naturligvis t bgrænst antal armbånd til rådighd, og d fordls ftr først til møll princippt. : Er dt stadig spændnd at vær i spditionsbranchn? Paola: Jg hadr at kd mig, og spditionsbranchn r alt andt nd kdlig. Ikk mindst r dt n fornøjls at vær n dl af ldlsn og vær md til at lægg planr og stratgir og dl glædn ovr d god rsultatr md sin kollgr. Danmark contra Italin : Hvor r d væsntligst forskll mllm ALPI i Danmark og i Italin? Paola: Dn forskl, dr ksistrr, bundr i d grundlæggnd forskll i landns kultur og histori. Dr blivr udført t godt og profssionlt arbjd på ALPI-kontorr ovr hl vrdn, og forsklln, dr ksistrr, skylds kulturforsklln landn imllm. Ønskr du i øvrigt slv dirkt at støtt d to god formål kan du læs mr om kampagnrn på og Hjrtkarsygdom r sag dn hyppigst dødsår blandt kvindr. 1 ud af 9 d ansk kvin dr ramm brystkræf s af t. Godt kvind hvrt år st r får illt diagn osn bryst og dt r d k r æft, rmd dn hyppigst forkomm nd kræf tsygdom blandt kvin dr. Dirkt adspurgt om dr r nogt vd dt dansk samfund, som hun grn sr ovrført til Italin lydr svart, at hun grn så mindr korruption i dt italinsk samfund. Mn bl.a. også grn Lgoland og vors rn gadr og vors strssfri trafik. Omvndt vil hun hlst ikk importr dt dansk klima, mn som hun udtrykkr dt, kommr jg også fra t privilgrt land, hvad klima angår. En af årsagrn til at Paola næpp ønskr t længr bkndtskab md dt dansk klima r, at bstyrlssmødrn i Danmark sjældnt findr std i d varm måndr. 5 hurtig Film llr bøgr? Solfri llr skifri? Favoritmusik? Julmnun? Lavr du nytårsforsættr? Bgg dl. Filmn Prtty Woman får mig altid i godt humør. Mgt grn vd vandt f.ks. Sardinin. Klassisk musik. Srvrs d. 25. dcmbr og bstår af forskllig Hors d Huvrs, Tortllini i kødsupp og adskillig andr rttr indn dr slutts af md italinsk champagn. Ja. Og I 2011 vil jg tag mig tid til at dyrk nogt mr motion, da jg lskr at gå tur i skovn. : Italin r jo brømt for god mad, mn hvad md dn dansk mad? Paola: Jg lskr dansk ost og kød, og så har I nogt djlig øl. Drudovr r jg også mgt glad for madn i kantinn hos ALPI i Hrning. Qua ikk mindr nd syv bstyrlsspostr i forskllig uropæisk ALPI slskabr blivr dt årligt til op imod 40 rjsdag aln på dn konto. Dt værst vd dn mgn rjsaktivitt r iflg. Paola d mang kdlig timr i lufthavn. På plussidn givr d mang rjsr mulighd for at mød mang forskllig mnnskr og mang forskllig mådr at tænk og arbjd på, afsluttr Paola Zipoli. Paola r 56 år, gift og har n søn på 28 år. Bor og arbjdr i Prato ca. 20 km fra Firnz. Har fjrt 25 års jubilæum hos ALPI og r daglig ansvarlig for salg og trafikudvikling på uropæisk trafikkr. I sin fritid afviklr hun bl.a. slvværds-kursr undr titln Wllnss in th motions. Bstyrlssmdlm i syv forskllig ALPI slskabr fra Svrig i nord til Tyrkit i syd. Sid 6-7 www. ALPI s pigr - hr rcptionistrn Maria og Jtt - bærr naturligvis også d flott og vlgørnd armbånd. alpi.

5 Sammn md danspartnrn Thomas Evrs Poulsn blv Christina n flot nr. 3 i Vild md dans. CHRISTINA HEMBO EN DANSENDE ERHVERVSSUCCES I dnn artikl kan du bl.a. få svart på, hvorfor Christina Hmbo sagd ja til at dltag i Vild md dans, og hvordan n århusiansk drøm om at arbjd i butik ndt som t rhvrvsvntyr på dn jysk hd. Via t dsignkursus i barndomsbyn Århus og n dsignskol i Søndrjylland ndt Christina md først at tag n bachlor og sidnhn n mastr i dsign - sidstnævnt på Univrsity Of Th Arts i England. Dt var hr hun n dag hlt tilfældigt mødt sin mand Claus på gadn i London Claus dr var i gang md n MBA på t andt London univrsitt. Vi tog på pub, og vi har vært sammn lig sidn. Mgt tilfældigt - og vi talr tit om, hvor vi vill hav vært i dag, hvis ikk vi havd mødt hinandn så tilfældigt, fortællr Christina. tr g a r bt slv g Næstn ligså tilfældigt var dt, at parrt J mig f md røddr i Århus og Vard ndt i h Hrning. Vi ldt ftr t byhus, hvor vi ikk c kombinr kontor og privatbolig, ftrsom vi som kun var kunn os slv og n sælgr. Dt først år vi skull lvr ALPI har hldigvis mang kundr md kvindlig frontfigurr. Da vi skull vælg n til dnn særudgav af, var dt dog ikk svært at vælg. Christina Hmbo r også qua sin dltagls i Vild md dans - aktult n af d mst omtalt dansk rhvrvskvindr. Travlhd llr j så tog Christina sig god tid til at svar på spørgsmål, og svarn blv lvrt md t smittnd humør og t ngagmnt, som ovrbvist udsndt om, at succshistorin om Christina Dsign London kun lig r i sin spæd start. Så læs vidr og bliv lidt klogr på kvindn, som sammn md sin mand og kompagnon, Claus, mgt vl kan vær på vj til t vækstvntyr på linj md Pandora. Hædrsbvisningr og t tilfældigt mød Virksomhdns succs har bl.a. ført til forskllig hædrsbvisningr snst som Årts Kvindlig virksomhdsjr. Dt r fantastisk at få sådan n pris dt r n blåstmpling af, at dt r d rigtig ting, vi og mdarbjdrn gør. Jg r båd stolt og taknmmlig, når vi får sådan n pris. Christina visr t af d ca. 350 ur, som aktult r i produktion. I rlation til ovnstånd var dt oplagt for at still følgnd spørgsmål: Hvordan tror du, at din mdarbjdr opfattr dig som chf? Ja dt kunn jg da godt tænk mig at vid, grinr Christina. Jg btragtr ikk mig slv som chf. Dt r jo også Claus, dr har titl af dirktør. Jg brydr mig gntlig ikk om btgnlsrn chf llr ldr. Jg følr, at vi står lig all sammn og har lig mgt at skull sig. Slvfølglig r dt Claus og jg, dr har dt sidst ord, når dt r, mn jg lyttr mgt grn til mdarbjdrns idr. : Hvorfor blv dt lig ur og dsign hraf du kastd dig ovr? CH: Jg har altid vært krativ og lskt at tgn især ur, smykkr og hus. Drømt oprindligt om at hav min gn butik md t llr andt krativt. Drfor tog jg til Münchn for at arbjd i n tøjbutik i t år, mn fandt ud af at dt slt ikk var mig at stå i n butik. ur, var vi forsinkd, og Claus, jg og vors sælgr tog hvr sin dl af Danmark. Dt var først gang, jg var i Hrning. Hr opdagd jg bl.a., at dr faktisk var n rt stor gågad, og sagd til Claus, at Hrning også var n mulighd. Vi vill gntlig hlst til Århus, mn prisrn var tårnhøj. Først gang vi så vors hus, synts jg i øvrigt dt var grimt, mn nu bor vi dr, sigr n tydligt tilfrds Christina Hmbo. En id om luksus og kvalitt all har råd til Claus har tidligr haft n ldrstilling i salgsorganisationn hos Citizn ur, og md Christinas mangårig intrss for ur var dt ikk kun på dt privat plan, at n dynamisk duo var skabt. Inspirrt af Ryan Airs succs md at gør t luksusprodukt tilgængligt for mnigmand, opstod idn om at skab t Schwizisk producrt kvalittsur md diamantr, som dt særlig kndtgn. Fra flr sidr modtog parrt råd om, at producr i Kina og sælg urn for op imod kr. Mn Christina og Claus stod fast på drs oprindlig id om at kombinr lav pris og høj kvalitt, og holdt også fast i, at all ur skull indhold n llr flr diamantr. Dt skull kunn fås fra 995 kr. llrs vill ingn køb t hlt nyt urmærk, fortællr Christina Hmbo. Og uddybr hvorfor d også fastholdt idn om at brug diamantr: Kvindr r vd at gå i svim, når d hørr ordt diamant. Dt r nsbtydnd md kærlighd og luksus. På vors fabrik i Schwiz producrs i øvrigt også Gucci ur. Vi brugr dt samm anti-allrgisk rustfri stål og samm guldblægningr. Dt nst, dr r andrlds, r dsign og pris. Vi vil hllr tjn mindr pr. ur, mn så til gngæld sælg nogl flr. Om forholdt til ALPI og virksomhdns øvrig lvrandørr fortællr Christina, at vi grn vil hav fast lvrandørr og ikk skift mgt ud. Vi får mang tilbud fra forskllig sidr, mn r ikk særligt intrssrd. Dt all rsjovs t var dog at l ær at d ans af n prof ssionl dansr 32 år Gift md Claus og sammn har d børnn Marcus (3) og Sophi (5) Dsignd i 2009 to ur til rgntparrt, da d bsøgt Hrning. Årts kvindlig iværksættr 2008 Årts vækstvntyr 2009 Årts kvindlig virksomhdsjr 2010 Christina Dsign London ApS havd i snst rgnskab n gnkapital på 14 mio. kr. : Hvordan sikrr I jr, at diamantrn har dn rigtig kvalitt og kommr fra n produktion I kan stå ind for? CH: D r tstt af n gmmolog, n ksprt i ædlstn, før vi sigr ja til lvring. Vi vd faktisk ikk hlt præcist, hvor diamantrn kommr fra, mn vi har papir på, at d r konfliktfri, så dt r ikk bloddiamantr, mn god diamantr. Urn sælgs md stor succs i Danmark mn også i mang andr land, og hrom fortællr Christina Hmbo: Sjovt nok har vi stor succs i Ukrain og Rusland. Mn r også i gang md spændnd markdr som USA og Australin, som kan bliv rigtig stor. Kina r sat på stand by, da dt ndnu ikk r lykks at find d rigtig partnr. I Ukrain ftrspørgr kundrn i øvrigt primært guldur md få diamantr, mns kundrn i mllmøstn mgt grn vil hav d dyr ur md mang diamantr. Da ALPI s udsndt mdarbjdr spørgr om virksomhdn ovrvjr llr allrd r på vj md andr komplmntær produktr, lydr dt naturligvis rt hmmlighdsfuld svar: Ja dt gør vi, mn ikk smykkr. Så dt blivr nogt hlt andt vi kommr md på t tidspunkt. : Har I mærkt finanskrisn? CH: I Danmark r salgt faktisk gåt opad i krispriodn, mn vi har mærkt dt på vor udnlandsk distributørr. D har haft problmr md at lån png i bankn, og har drfor ikk kunnt lægg d ønskd ordrr hos os. Vi kan dog hlt klart mærk, at dt værst r ovrståt. Dn succsrig dltagls i Vild md dans har ikk ovrrasknd haft n positiv ffkt på omsætningn i Danmark. Novmbr og dcmbr r vors hlt stor måndr, så nu må vi s. Og sjovt nok r januar også n rigtig god månd hr skal folk jo ud og bytt all d ur, dr ikk r Christina ur, skraldgrinr Christina Hmbo. Vild md Kylling og dans Christina og ALPI s Michal Fog Pdrsn. : Hvad var dt sjovst vd at dltag i Vild md dans? CH: Lig indn man skal ind når d råbr ns navn op da skal man virklig ovrvind sig slv. Dt allrsjovst var dog at lær at dans af n profssionl dansr, mn også fdt at mød d andr og oplv sammnholdt. : Hvordan havd du dt md at skull vær så forholdsvis intim md n mand du stort st ikk kndt? CH: Ja, man r jo normt tæt især i samban og rumban skull jg virklig vænn mig til at vi var så tætt. Nu har jg jo lært, at d r profssionll dansr. Så slvom man dansr tæt, btydr dt ikk nogt som hlst. : Hvordan kom kontaktn til Michal Rasmussn i stand? CH: I sommr sndt vi Michal n mail, da hans xit fra Tourn i 2007 var nogt unfair, og vi syns, at han fortjnr n chanc til. Og da vi mødts fandt vi ud af, at dr var gnsidig sympati, og sidn r dt bar gåt dn rigtig vj. : Kunn du find på at dltag i andr tv-programmr? CH: Jg sigr ikk bar ja til hvad som hlst. Dt skal virklig vær nogt, jg kan brug til nogt, mn så vil jg da ovrvj dt. Mn dt kommr an på hvor tidskrævnd dt r. : Har I ikk på nogt tidspunkt vært bkymrt for i lighd md Fstina ur - at bliv idntificrt md n dopingmistænkt sportsmand? CH: Vi tænkt tankn, mn valgt at løb risikon. Indrst ind md vor hjrtr vill vi virklig grn hjælp ham md at komm tilbag, hvilkt han virklig har fortjnt han r n fri mand. Vi r rigtig glad for, at vi gjord dt. Vi får massr af positiv tilkndgivlsr, og i Vild md dans har han jo også fåt massr af stmmr. Hr sluttd intrviwt md Christina Hmbo, mn vi kommr garantrt til at hør mgt mr til dn dygtig rhvrvskvind i d kommnd år. : Hvordan kom du md i Vild md dans, og hvorfor sagd du ja til at dltag? CH: D ringd fra TV-2. Min bkymring var, hvordan jg vill ragr på at udstill mig slv foran all kamrarn. Så jg mått lig tænk ovr dt i n wknd, og min først tank var gntlig, at dt kan jg ikk. Mn jg ndt md at sig ja, da jg næpp vill få chancn for sådan n oplvls ign. Dr har ign i år vært n dl skrivrir om at dltagrn ikk r kndt nok. Slv om hun har st sig slv omtalt som dn kronisk ukndt Christina går dt ikk Christina Hmbo på. TV-2 ringd til mig, så d må jo syns, at jg r kndt nok til at dltag. Dt var jo dt samm sidst år md f.ks. Malna Blafont, som også fik kritik, mn jo klard sig mgt godt alligvl. Vind t lækkrt Christina Dsign London ur - s konkurrncn sid 12. Sid 8-9 Fm hurtig Film llr bøgr? Bgg dl. Får dog ikk læst rt mgt Solfri llr skifri? Lig nu md små børn r dt solfri og allrhlst Thailand. Mn fra næst år r dr ski fri på programmt, da jg lskr at stå på ski Nphw llr Rasmus Sbach? Rasmus Sbach Jul: And, gås llr flæskstg? Flæskstg Lavr du nytårsforsættr? Nj, man kan jo ligså godt hold op md nogt fra i morgn om ur Dt r udlukknd Christina, dr står for dsign af urn, som dsigns i n klassisk/modrnistisk stil md n dl inspiration fra 20rn og 30rn tilsat nogt nyt. Dt r salgstalln dr afgør hvor læng t ur holds i produktion, og dr r faktisk stadig ur i produktion fra dn først kollktion, som kom på markdt i Aktult r dr ca. 350 variantr i dn aktull kollktion. Antallt af ny ur pr. år varirr mn n håndfuld ny ur pr. år r mgt normalt, mn hrtil kommr så t hav af kombinationsmulighdr, da d fås i guld og stål og forskllig rmfarvr.

6 Susann Mølstd ALPI s toldkvind Hann Buhl Kndr Græknland som sin gn bukslomm Græknland. Dn stor kontaktflad i udlandt givr også Hann rig mulighd for at få brugt sin sprogkundskabr. Om dt at arbjd i n mandsdominrt branch fortællr Hann: Jg tænkr ikk ovr dt i hvrdagn, mn dt r sikkrt fordi, at jg godt kan lid d opgavr, dr finds i dnn branch. Nogn gang kunn man måsk godt tænk sig, at dr var lidt flr pigr, mn nu siddr jg i n afdling, hvor pigrn r i ovrtal. Så jg skal vl ikk lig umiddlbart klag. Ellrs gældr dt bar om at hav n kvik bmærkning klar, når mændn blivr lidt for smart. Susann r fast tilknyttt ALPI s Norgstrafik i Hrning, mn r hrudovr n af vor ksprtr indn for dt komplicrd toldområd. Susann assistrr dagligt kundr og kollgr på tværs af afdlingr og kontorr md at hold styr på SKAT s og EU s mang dokumntationskrav. Dt vær sig i rlation til udførslr, fortoldningr og forsndlssdokumntr. Hrtil kommr kontrol af forsndlsr ovrfor SKAT, hvor dr ugntlig skal indsnds listr og kontrollrs at afslutning skr rttidig, fortællr Susann. Krisn, Græknland og ALPI Finanskrisn har fåt Græknland til at balancr på kantn af statsbankrot. Godsmængdrn mllm Danmark og Græknland r slvsagt også ramt af krisn, hvilkt forstærks af traditionl og forstålig dansk forsigtighd md at handl md t land i kris. Hann Buhl uddybr: ALPI kan slvfølglig ikk gør nogt vd grækrns økonomisk situation, mn vi kan hlt klart hjælp kundrn md at få drs varr frm så hurtigt som muligt. Via vors samarbjdspartnr i Græknland kan vi i viss tilfæld også hjælp vor dansk kundr md økonomisk oplysningr om n vt. græsk samarbjdspartnr. Hann syns dog, at ALPI r kommt godt ignnm krisn: Vi har formåt at hold kundrn i hust, og dt tilskrivr jg vors srvic, hvor vi bl.a. altid prøvr at hold kundrn informrt om n forsndlss aktull status. Spditionsbranchn r stadig spændnd I august 2004 skiftd Susann sammn md Karl Christnsn fra spditionsfirmat STS for at start n Nordn-afdling hos ALPI i Hrning. I dag bstår afdlingn af sks prsonr, hvoraf Susann og to kollgr primært fokusrr på Norg, mns dt rstrnd trkløvr håndtrr d vstdansk transportr til og fra Svrig og Finland. Susann r n høn i ALPI s nordisk kurv, mn 18 år i n mandsdominrt branch har lært hnd at håndtr dnn situation. Jg har dt sådan st fint md at arbjd blandt så mang mænd, mn dt r nu sundt nok md nogl af bgg køn - så dt r ærgrligt, at dr ikk flr kvindr, dr søgr ind i branchn, sigr Susann. På spørgsmålt om, hvorfor dt ftr så mang år stadig r intrssant at arbjd i samm branch, lydr svart: Dt, dr gør spdition spændnd, r at dr ikk r to dag, som r ns. Hvr dag bydr på ny udfordringr. Dt r især djligt, når man kan hjælp n kund md n told- llr transportopgav, dr måsk ikk lig r dn vanlig af slagsn. Hos ALPI skal samarbjdt og samvært md kollgrn hlt sikkrt også frmhævs. Nyt importsystm fra 1. januar 2011 Eftr længr tids forsinkls r dt plann, at dt ny importkontrolsystm, kaldt ICS, indførs fra årsskiftt. Slvom Norg r undtagt fra dtt systm står Susann og ALPI klar til at hjælp md håndtringn af d ny udfordringr, ligsom dt allrd skr i dag i rlation til d mang krav og rglr i forbindls md import og ksport. Langt d flst kundr vælgr også at lad os udfærdig papirrn. Dt r hlt sikkrt pga. d skærpd krav, da dt krævr mang rssourcr af dn nklt virksomhd, fortællr Susann. Afslutningsvis opfordrr Hann all virksomhdr md transportr til og fra Græknland til at kontakt hnd, da hun iflg. gt udsagn ikk aln r vildt fascinrt af landt, mn også kndr Græknland som sin gn bukslomm. At ALPI i Græknland ndvidr har kontorr i båd Athn og Thssaloniki undrstrgr bar, at ALPI også på Græknland r dt rigtig valg af transportør. Susann og Hann - to særdls komptnt pigr, som står klar til at hjælp ALPI s kundr. Drfor skal du vælg ALPI Iflg. Susann r dt god samarbjd kollgrn imllm garantin for at kundn altid r i cntrum, ligsom kundrn opnår følgnd væsntligst fordl vd at bnytt ALPI s ksprtis indnfor toldopgavr og transportr til og fra Norg: - Fast kontaktprsonr - Konkurrncdygtig prisr - Daglig afgang til Oslofjordn - Dirkt kontakt til fast chaufførr - Distributionsnt ovr hl Norg - Rådgivning vdr. toldrglrn båd i Danmark og Norg Fm hurtig Film llr bøgr? Bøgr Solfri llr skifri? Solfri Nphw llr Rasmus Sbach? Rasmus Sbach Jul: And, gås llr flæskstg? And Lavr du nytårsforsættr? Nj ALPI og spditionsbranchn Da Hann i sin 20 år i branchn har prøvt kræftr md flr forskllig arbjdspladsr var dt nærliggnd at få hnds bud på ALPI som arbjdsplads. Humørt r altid højt - også slv om dr r travlt. Dt bvirkr, at man slv r glad og grn givr t smil. Man brugr jo også 100 gang så mang kræftr på at vær sur som på at vær glad. Dt r dnn positiv indstilling, dr virkr brolignd på ALPI s kundr, som oplvr, at Hann tagr dt md t smil, slvom n opgav virkr nok så håbløs. At Hann r blvt i branchn skylds ikk mindst dn prsonlig kontakt til kundr og lvrandørr. Jg kan godt lid at vær spditør, fordi man talr md mang forskllig mnnskr i løbt af dagn. Arbjdsdagn r mgt forskllig. Når tlfonn ringr vd man aldrig hvilkn typ forsndls, man skal hjælp n kund md - llr om dt r til f.ks. Rusland, Srbin llr Fm hurtig Film llr bøgr? Solfri llr skifri? Nphw llr Rasmus Sbach? Jul: And, gås llr flæskstg? Lavr du nytårsforsættr? Bgg dl. Solfri md plads til at oplv dt pågældnd land lidt. Vd ikk rigtig. Gås har først prioritt mn and kan også brugs. Nj 38 år Gift md Karstn og mor til Simon på 5 år Dyrkr zumba og brugr i øvrigt fritidn md famili og vnnr Sid I 1990 startd Hann som lv hos dt daværnd Samson Transport i Padborg. To årtir klogr startd hun i marts 2010 på ALPI s Hrning-kontor, hvor hun primært bskæftigr sig md transportrn til og fra Balkan og Østuropa. Hanns vidn om diss markdr r btydlig, og hun må btragts som n dcidrt ksprt, når dt drjr sig om transportr til og fra Græknland. Græknland og d græsk vnnr r ndvidr t yndt frimål. Græknland r familins favoritdstination, og vi kndr n dl til drs kultur, så grækrns gæstfrihd r hlt ovnud fantastisk, brttr Hann. 41 år og gift md Jspr, som r n af ALPI s dygtig salgskonsulntr. Mor til 10-årig Natacha og 8-årig Juli og r drfor fast invntar i d lokal håndboldhallr om vintrn Undrvisr i baby svømning. Formn holds vd lig md spinning

7 VIND JULEGAVER HURTIG ALPI-PIGE TIL DIG ELLER EN DU HOLDER AF BLEV FLOT PLACERET I STORT JYSK MOTIONSLØB Lørdag d. 6. novmbr dltog ca. hvr sjtt mdarbjdr fra ALPI s hovdkontor i Hrning sammn md mr nd 1500 andr løbr i t af Jyllands størst motionsløb - Vstjyllands Halvmaraton i Mjdal vd Holstbro. På billdrn ss d 11 ALPI-mdarbjdr før løbt og ftr løbt md d vlfortjnt mdaljr hængt om halsn. Før løbt lidt mr anspændt md 21 km strabadsr forud, og ftr løbt får d varmn samt n vlfortjnt juløl i Mjdal Halln. Vind t lækkrt ur fra Christina Dsign London Alt du skal gør r at snd n mail til md svart på følgnd spørgsmål: Christina Dsign London r hjmmhørnd i: - Hrning llr London? I 2010 har Christina Dsign London md stor salgsmæssig succs præsntrt t hlt nyt koncpt, hvor man kan saml sit gt ur. Man købr t basisur (fra 995 kr.) md n nklt diamant, og så kan man tilkøb n topring (fra 495 kr.) og diamantr samt andr ædlstn til 199 kr. pr. stk. Du kan nu vind t Collct ur md topring og 5 diamantr samt 4 ædlstn. Urt har n værdi af ovr kr. Vær md i konkurrncn om 10 stk. FCMhåndbold 2011 kalndr signrt af Trin Trolsn Alt du skal gør r at snd n mail til md svart på følgnd spørgsmål: Hvilkt håndboldlandshold spillr md ALPI s logo på buksrn vd EM i dcmbr: - Damlandsholdt llr hrrlandsholdt? Hurtigst mandlig ALPI-mdarbjdr blv Michal Faarup som brugt 1 tim og 39 minuttr på d godt 21 kilomtr. Blandt d 11 løbr var dr 3, som aldrig havd løbt så langt før. Hriblandt 46-årig Michal Fog som udn at hav trænt spcilt op til dn lang distanc alligvl gnnmført udn problmr. Collct ur, 1 diamant 995,- Top Wsslton / VVS. Dt vist ur r md kstra tilbhør. Læs om dsignr Christina Hmbo og hnds mang flott ur på sid 8 og 9. Dt r ikk gåt ubmærkt hn, at FCM ign har lavt n kalndr md d smukk håndboldpigr. Intrssn for t tvindslag om kalndrn fik faktisk TV-MIDT/VEST s hjmmsid til at gå nd. FCM s Trin Trolsn fortællr om arbjdt md kalndrn: Dt var virklig grænsovrskridnd. Og da dr var tagt t par billdr, tænkt jg hy hvad fandn har du gang i? Du r håndboldspillr, så på md nogt tøj ign. Og jg fik nogl lidt for afslørnd billdr slttt, mn skid sjovt at bliv stylt og få lagt makup. Og hvorfor skull vi ikk kunn lav sådan n kalndr lig så vl som all andr kan gør dt? Svarn skal vær ALPI i hænd snst mandag d. 20. dcmbr kl. 12, hvor dr trækks lod blandt d rigtig bsvarlsr. Vindrn får dirkt bskd og offntliggørs på www. alpi.dk. Hurtigst ALPI-mdarbjdr var dn nlig høn i kurvn, Louis Søby, som gnnmført i imponrnd 1 tim og 35 minuttr n tid dr rakt til n flot samlt sjtt plads blandt all dltagnd kvindr. 11 spændt ALPI-kollgr samlt lig før startn på Vstjysk Halvmaraton. Bliv lidt klogr på n af d djlig pigr fra kalndrn, Trin Trolsn, på sid 4 og 5. Louis Søby i front på billdt ftr løbt, hvor hun blv n flot nr. 6 blandt all dltagnd kvindr. I midtn af bagrst rækk ss holdts ældst løbr, Michal Fog Pdrsn (46), som løb sit først halvmaraton, og til vnstr for Louis ss Michal Faarup, dr var hurtigst mandlig ALPI-løbr. Sid 12-13

8 Hann Schwartzkopf En halv humørbomb HERNING For år tilbag kunn man i dn nærmst kiosk anskaff sig t blad kaldt n halv humørtim. Vil man i dag hav n altrnativ måd at komm i godt humør på, r n samtal md Hann Schwartzkopf n oplagt løsning. Eftr n såkaldt fdmopration i forårt 2010 har Hann allrd tabt mr nd 50 kg, så rnt fysisk r dt nærmst kun n halv humørbomb vi har tilbag på kontort i Grv. Humørt r hldigvis ikk halvrt snarr tværtimod. Hvorfor dt ftr mr nd t halvt arbjdsliv stadig r intrssant at arbjd md spdition, forklarr Hann sålds: Jg arbjdr md hl vrdn, og så r dt n fornøjls, at vær ansat i n virksomhd, hvor båd kollgr og ldls bkymrr sig om dn nklts v og vl. At dt r n mandsdominrt branch gnrr ikk Hann dt mindst, mn hun bmærkr dog, at man især frdag ftrmiddag skal kunn tål at hør lidt af hvrt og bstmt ikk vær sart. Hin Kristnsn, Spditør, Svrig Erfaring fra bgg sidr af skrivbordt Kan ALPI lvr svart på krisns udfordringr? Knnth Sandgaard, spditør, søfragt Hann har arbjdt hos ALPI AIR & SEA i Grv sidn marts 2008, og r n lidt af n blæksprutt. Uanst om dt drjr sig om søfragt, luftfragt llr kurr kan hun via sin mangårig og brd rhvrvsrfaring rådgiv og srvicr d sjællandsk kundr. Et stort plus for ALPI s kundr r, at Hann også har flr års rfaring fra dn andn sid af skrivbordt som spditionsansvarlig. All virksomhdr r blvt mr omkostningsbvidst, hvilkt r sundt nok. Dt gør jo også, at man r mr bvidst om at få kvalitt for pngn, og hr r ALPI dt oplagt valg. Vi kan ikk bar ramm dn rigtig pris, mn også lvr srvic i form af hurtig opfølgning og tæt kontakt til kundrn, mnr Hann. I Grv kan Hann og hnds kollgr i ALPI AIR & SEA, via kollgrn på bilsidn og dt 4000 m2 stor lagr, tilbyd kundrn n full-srvic løsning. ALPI i Grv kan sålds håndtr all typr af im- og ksportforsndlsr samt vartag dn national distribution fra gt lagrhotl og løs kundns pick-pack opgavr. Et lttr og sundr liv Som nævnt ovnfor har Hann sidn oprationn i fbruar 2010 smidt mr nd 50 kg. Rsultatt r så markant, at flr jysk kollgr gansk nklt ikk kunn gnknd hnd, da hun dltog i ALPI s ftrårsfst. Jg fik fortagt oprationn, da jg forgævs havd forsøgt at tab mig på mang forskllig mådr. Divrs slankkur, pillr og pulvr intt hjalp, fortællr Hann. Dn væsntligst varig bivirkning vd oprationn har vært t stærkt stignd tøjbudgt, hvilkt dog afhjælps lidt vd, at dt nu r muligt at lån tøj hos tnagdattrn Malou. Dt r md slt skjult tilfrdshd, at Hann kan konstatr, at livt r djligt md færr kilo på badvægtn. Mn opration aln gør dt ikk. Drfor indtagr hun i dag n væsntlig sundr kost nd før, mn dr r dog plads til at synd lidt i wkndn. Og ftr oprationn sigr kroppn i øvrigt slv fra, hvis dr blivr indtagt for mang sød sagr, tilføjr Hann, som også r opmærksom på at få dyrkt 60 minuttrs motion hvr dag. Hann r båd hurtig i rplikkn og vd tastaturt. 5 hurtig Film llr bøgr? Solfri llr skifri? Nphw llr Rasmus Sbach? Jul: And, gås llr flæskstg? Lavr du nytårsforsættr? Sid Ny ansigtr hos ALPI... Hin r 38 år og har snst arbjdt hos DSV i Horsns. 21-årig Knnth r nyudlært hos Shipco Transport i London. Stphan Høj Nilsn, spditørlv, Østrig/ Schwiz Stphan r 29 år og har n brd akadmisk og rhvrvsmæssig baggrund. Karina Kragbæk Ptrsn, rgnskabsassistnt, dbitorbogholdrit Karina r 36 år og har flr års bogholdrimæssig rfaring GREVE Lars Thomsn, spditør, Nordn Lars Thomsn r 39 år og har d snst 13 år arbjdt hos DSV. Mtt Vib Hastrup, spditør, sø-, luftfragt og kurr Mtt r 53 år og kommr fra n lignnd stilling hos Hllmann og Nordic Consolidators. Ny opgavr til kndt ansigtr HERNING Martin Madsn Pr Uhr Eftr n afstikkr til Tysklandstrafikkn r Martin tilbag i ALPI s National trafik, hvor han fortsættr, når han ultimo dcmbr r færdigudlært spditør. Eftr ansættlsn af Hin Kristnsn dlr Pr sin tid mllm flr afdlingr, og assistrr sålds kollgrn på båd Svrigs- og Nationaltrafikkrn, ligsom han vartagr forskllig analysopgavr. Film Bgg dl Rasmus Sbach And Måsk 43 år Mor til Malou på 16 år og Paw på 19 år Fritidn brugs sammn md børn og vnnr, mns kilon fortsat raslr af via løbtur og gåtur md hundn Sidn sidst har vi sagt farvl til Natalija Mandac, Erik Tang og Sussi Linn Andsbjrg.

9 th fmal dition GLADE MEDARBEJDERE GIVER GLADE KUNDER! En ALPI mdarbjdr... Er nærværnd Sr mulighdr Agrr hurtigt Er informativ Tagr ansvar ALPI DANMARK A/S VEJLEVEJ HERNING Tlf Fax Mail ALPI AIR & SEA A/S VEJLEVEJ HERNING Tlf Fax Mail GREVE MAIN GREVE Tlf Fax Mail GREVE MAIN GREVE Tlf Fax Mail BALTICAGADE ÅRHUS C Flmming Baltzr Tlf Otto Vissing Tlf NÆSBYVEJ ODENSE N Tlf Fax Mail: Biltransport - Luftfragt - Søfragt - Kurér - Lagrhotl - Pick-Pack

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING NR. 10. OKTOBER 2010 Ambitionr for DnFood A/S: Brdt sortimnt af snackog convnincproduktr LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING NR.10. OKTOBER 2010 Sminis Løg Ny god sortr til

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN FREDAG DEN 1. JUNI 2012 TEMA-MAGASIN KÆLEDYR Hst givr ung livslystn tilbag Hsttrapi skabr glæd hos ung md slvmordstankr. Så mgt kostr dt at hav hund Mød dyrhviskrn Antt Røpk BRUG FOR EN HUNDELYTTER? ADFÆRDSBEHANDLING

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere