Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen"

Transkript

1 th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk ALPI-mdarbjdr Ung, smukk og talntfuld kvindr - kom tæt på ur-dsignr Christina Hmbo og håndboldspillr Trin Trolsn Biltransport - Luftfragt - Søfragt - Kurér - Lagrhotl - Pick-Pack

2 Kvindrn tagr ovr Lady Gaga, Hll Thorning, Carolin Wozniacki, Linda P., Oprah Winfry. Hvad ntn mændn kan lid dt llr j, så blivr kvindrn mr og mr dominrnd. Dt gældr på all frontr og sålds også i fiktionns vrdn, hvor dt mst af Danmark hvr søndag aftn i ftrårt har fulgt Sids Babtt Knudsn i rolln som statsministrn Birgitt Nyborg. Hos ALPI r vi hldigvis også brigt md først og frmmst mang dygtig kvindlig kollgr, mn også massr af dygtig kvindlig forrtningsforbindlsr. Drfor syns vi, at dt r på sin plads at ddikr dnn syvnd udgav af til t udvalg af diss dygtig kvindr. mdlm Paola Zipoli. Endvidr får du mulighdn for at bliv lidt klogr på dn succsrig rhvrvskvind Christina Hmbo og håndboldstjrnn Trin Trolsn, og så givr vi dig også chancn for at vind lækr præmir. ALPI støttr kampn mod brystkræft og hjrtsygdomm og du kan få t smart armbånd, dr signalrr, at du også bakkr op om kvindrns kamp mod diss forfærdlig sygdomm. Endlig vil ALPI sig tak til all kundr og lvrandørr for samarbjdt i 2010, og I ønsks all n glædlig jul og t lykkbringnd Du kan sålds komm tættr på flr særdls komptnt ALPI-pigr, hrundr vors mangårig bstyrlss- NYE INCOTERMS OG INFORMATIONSMØDER HEROM Dt Intrnational Handlskammr i Paris, har gnnm n længr priod arbjdt md n fornyls af INCOTERMS 2000, som på n dl områdr var forældt. Rsultat r nu kommt og vil bliv gældnd fra 1. januar 2011, mn kalds alligvl INCOTERMS DAF, DES og DDU klausulr). For bgg d to ny klausulr gældr, at dt r sælgrn, dr bærr all omkostningr vd at bring varn til dt angivn bstmmlssstd - dog md undtagls af told. Liglds bærr sælgrn risikon, indtil lvring r skt. Kort fortalt bibholds n rækk af d kndt klausulr, mn fir af dm r udgåt og dt drjr sig om DAF, DES, DDU og DEQ. D rstatts af to ny kaldt DAT (lvrt trminal) og DAP (lvrt navngivn plads). I DAP anss lvring for skt, når varn står til købrns disposition på dt ankommnd transportmiddl og r rd til aflæsning (ligsom i d tidligr Indførsln af d ny klausulr r ikk d nst ændringr. Dr r bl.a. lavt ændringr og forbdringr i formulringrn af d nklt klausulr, og dr r liglds fortagt n opdling i maritim- og multimodalklausulr. D multimodal omfattr EXW, FCA, CPT, CIP, DDP samt d ny klausulr DAP og DAT, og d maritim omfattr FAS, FOB, CFR og CIF. ALPI ER BUKSESPONSOR FOR HÅNDBOLDPIGERNE VED EM I n tid hvor mang har vndt kvindhåndboldn ryggn, går ALPI dn modsatt vj og øgr sit ngagmnt i dn sport, dr for få år sidn satt dagsordnn i d dansk hallr og dagligstur. ALPI har sålds indgåt n aftal md Dansk Håndbold Forbund om at bliv bukssponsor for dt dansk kvindlandshold undr EM-turnringn i Danmark og Norg. Ny multiarna mdvirknd til at ALPI øgr sit ngagmnt i kvindhåndboldn Vi syns stadig, dt dansk kvindlandshold r n mgt attraktiv var, og d kommrcill mulighdr blivr ikk mindr af, at Danmark forhåbntlig kommr til at spill n hovdroll i n rækk spændnd kamp i dn ny Jysk Bank BOXEN i Hrning. En fyldt multiarna, massr af tv-sr nationalt og intrnationalt og vors navn på spilldragtn r n god cocktail for os som intrnational transportvirksomhd, sigr Sørn Præst, salgs- og marktingansvarlig i ALPI. ALPI r i forvjn hovdsponsor for håndboldkvindrn i FC Midtjylland, og md sponsoratt af landsholdt udbyggs invstringn i dansk kvindhåndbolds stor talntmass. slukkd tv-skærm. Vi r ikk i tvivl om, at kvindhåndboldn får t comback. Drtil r kulturn omkring kvindhåndbold i Danmark alt for stærk. Forhåbntlig blivr dt i dcmbr Vi har jo all god mindr om d julmåndr, hvor Danmark sprudld og vandt dn n mdalj ftr dn andn, sigr Sørn Præst. Bgjstrt Mortn Stig Christnsn Dirktør og gnralskrtær i Dansk Håndbold Forbund r Mortn Stig Christnsn, som tidligr stod i spidsn for TV2-Sportn, mn drudovr også har massr af landsholdskamp i bagagn. Mortn Stig Christnsn r ikk aln bgjstrt for slv bukssponsoratt, mn tillæggr også ALPI s bagvdliggnd filosofi afgørnd btydning. Jg findr ALPI s holdning til kvindhåndboldn sund og konstruktiv. En særdls positiv tilkndgivls i n tid, hvor kvindrn virklig slås for at komm tilbag i ramplyst ign, sigr Mortn Stig Christnsn. Vi glædr os mgt til indldningn på t forhåbntligt langt og frugtbart samarbjd, dr vil vær md til at skab basis for, at d særdls talntfuld dansk pigr ign vil kunn hnrykk nationn md flot og forførnd håndboldspil. Turnringn afvikls fra dn 7. til dn 19. dcmbr. Finalwkndn og Danmarks vntull mllmrundkamp spills i Danmarks ny nationalarna Jysk Bank BOXEN. Dt r muligt, at kvindhåndboldn i Danmark lig nu står lidt i skyggn af hrrhåndboldn. Mn dr blivr jo ikk spillt i tomm hallr og for Endlig indholdr INCOTERMS 2010 rgulring i rlation til sikkrhdsforhold, sålds at d ny INCOTERMS-rglr fordlr forpligtlsrn til at opnå llr yd bistand til at opnå sikkrhdsrlatrd godkndlsr. I bgyndlsn af dt ny år afholdr ALPI informationsmødr omkring brugn af d ny INCOTERMS 2010 på følgnd dator: Hrning og Grv Informationsmødrn startr kl og forvnts at var ca. 1½ tim. Tilmlding til din daglig ALPI kontaktprson llr på ALPI s Karl Christnsn, dr r bstyrlssmdlm i Dansk Spditørr, vil i januar afhold informationsmødr om d ny INCOTERMS. Sid 2-3

3 lskr at stå p å ski, mn d t må vi naturlig ikk for vis klubbn Trin Trolsn Fightr og ftrtænksomt familimnnsk Håndboldprofiln Trin Trolsn jagtr i indværnd sæson DM-guld md FCM og EM-guld md landsholdt, mn når håndboldkarrirn r ovr, står dn på skifri, ligsom hun mgt grn dltagr i Vild md dans. Et tryghdssøgnd familimnnsk i mdirn En frdag middag i novmbr satt Trin Trolsn stævn i FCM-håndbolds flott loung i Ikast-Brand Arna. På bann går hun til stålt, mn udn for bann r hun n sød og still pig, så dt r ikk hrfra, at prssn skal forvnt at hnt d stor skandalovrskriftr. Trin r n pig for hvm tryghd og famili btydr mgt. Turn går drfor jævnligt fra ljlighdn i Århus til barndomsbyn Skjrn, hvor forældrn stadig bor. Ntop bhovt for tryghd hængr umiddlbart ikk så godt sammn md singl-pign Trins offntlig profssion, hvorfor grn vill vid hvordan, dt r at vær n offntlig prson. : Er dt ikk undrligt at frmmd mnnskr har n mning om dig? Trin: Jo, hlt vildt. Jg r også n pig, dr tænkr mgt ovr tingn. F.ks. i rlation til FCM-kalndrn kunn jg ikk undgå at tænk åh nj hvad tænkr folk nu om mig?. Mn i dn hr branch r dr bar folk, dr har n mning om én, og måsk ikk syns, at man r god nok til landsholdt. Slv om dt nogl gang r svært, må man bar accptr dt. : Er dr journalistr, som man får t anstrngt forhold til? Trin: Ja hlt klart, mn jg vil ikk nævn hvm. Trin Trolsn r ftrhåndn blvt så stort t navn, at også andr mdir (som f.ks. S & Hør) nd lig sportsprssn findr hnd intrssant, mn dt gnrr hnd ikk. Jg har vænnt mig til dt, da jg har vært i gamt i n dl år, så nu vd man, hvad d kan find på, og hvad dr kan sk. Man skal bar vær stærk og sig nj, hvis d går for tæt på, fortællr Trin. På TV har hun dltagt i TV-2 s Stjrntræf og hun kan sagtns find på at dltag i andr kndis-udsndlsr, hvis chancn bydr sig. Når jg ngang r stoppt md at spill håndbold kunn dt vær skid sjovt at dltag i Vild md dans. Dt kunn vær så fdt at få d flott kjolr på, og prøv at lær at dans, fortællr n bgjstrt Trin Trolsn. Mn hr og nu syns jg f.ks. dt kunn vær hlt vildt sjovt at dltag i kndr du typn. Spændnd at hør hvad d vill sig om mig og mit hjm. havd slvfølglig Googlt Trin Trolsn indn intrviwt og bl.a. konstatrt, at hun på dagn var nr. 31 på babtoppn.dk, hvor man kan stmm på øjblikkts bdst babs. Trin kndt ikk til listn før mødt md, mn var md rtt stolt ovr at vær placrt foran Frinds-stjrnn Jnnifr Aniston. Forlagt dt faktum, at hun Sid 4-5 ppn u r t ld o CM h F i g v kan fri tror j ld u d g skad n i v kan www. til gngæld var blvt ovrhalt af Anni Fønsby/Brinch udbrød n grinnd Trin Trolsn: Dt har jg dt skidt md. For satan da. Stor sæsonmål I sommrn 2010 blv Trin Trolsn færdig md uddannlsn til kosmtolog, og bl.a. på grund af n længrvarnd skad (n brækkt stortå) tidligr på årt, har hun i øjblikkt valgt at hav 100 % fokus på håndboldn. Et fokus dr grn skull giv succs på såvl klubhold som landshold. Slvom FCM ftr sidst sæson sagd farvl til flr stor profilr ikk mindst dn norsk vrdnsstjrn Gro Hammrsng tror Trin på midtjysk guld i sæsonn 2010/11. Dt blivr svært, og mang ting skal gå op i n højr nhd. Mn kan vi hold truppn skadfri tror jg på, at vi kan gør dt. Vi har spillrn til dt, og fortsættr vi dn nuværnd udvikling sr dt godt ud. Når snakkn faldr på dcmbr månds EM på hjmmban r optimismn nogt mr afdæmpt, om nd hun glædr sig normt mgt. Vi r på hjmmban md kæmp opbakning. Jg håbr vi når rigtig langt, mn mang ting skal flask sig. Dr r rigtig mang god hold. Jg håbr naturligvis vi vindr, mn allrd i puljn løbr vi ind i Rumænin, Spanin og Srbin all r rigtig svær modstandr. Så lad os lig start md dm, fortællr Trin, som i øvrigt vil hold sin prsonlig målsætningr for EM for sig slv. Iflg. Trin Trolsn skal håndboldsrn i øvrigt hold t vågnt øj md dn kun 22-årig rumænsk spillr Cristina Nagu, som Trin kaldr n kanon håndboldspillr, som mgt vl kan tru Bojana Popovic status som vrdns bdst kvindlig håndboldspillr. På spørgsmålt om hvm dr r Danmarks bdst kvindlig håndboldspillr kommr svart prompt: mig ftrfulgt af t grin indn hun uddybr. Dr r mang om buddt. Mn dt kan hlt klart vær Rikk Skov, Lærk Møllr llr Camilla Dalby, dr også har gjort dt rigtig fint. Mn syns da slv, at jg har sat mit aftryk og vist, at jg skal ind og bær n dl af ansvart på landsholdt. : Hvad kan vi som tilskur og sr forvnt os af jr rnt spillmæssigt? Trin: Ååååh dt r sådan t træls spørgsmål. (Trin r jo n sød pig og skyndr sig at undskyld og svarr hrftr på spørgsmålt ) Vors forsvarsspil har først prioritt. Vi r rigtig dygtig i forsvart. Står vi godt dr og kan løb n mass kontrar, r dr mang billig mål at hnt på dn konto. Træning, økonomi og skifri : Hvor oft trænr I? Trin: Vi trænr næstn hvr dag. Han (trænr Knnth Jnsn) r dog god til at giv os n ugntlig fridag, så hvis ikk dr r kamp om onsdagn, har vi fri dr. Mandag og tirsdag r dt almindlig træningspas supplrt md hnholdsvis styrktræning og konditionstræning. : Har FCM fokus på at supplr træningn md n sund livsstil? Trin: Dr r ikk dcidrd rglr for kost og dt at gå i byn. Mn dt r mgt få gang i løbt af n sæson, at dt blivr til n bytur, idt dr hlst skal vær mindst t par ugr til næst kamp. Man tænkr jo mgt på sin form, mn dt blivr dog til n julfrokost i FCM. : Er dt irritrnd når kvindhåndbold og hrrhåndbold blivr sammnlignt? Trin: Nj dt r ikk nogt man tænkr ovr. Hrrhåndboldn r bar lidt mr frmm lig nu. Sådan r dt. Dt kan vi vnd op og nd på, hvis vi lavr t fint rsultat til EM. Og tidligr var dt jo kvindrn, dr var i forrst rækk. Dt r jo ingn konkurrnc vi kan sagtns snakk sammn. 5 hurtig Film llr bøgr? Solfri llr skifri? Nphw llr Rasmus Sbach? Jul: And, gås llr flæskstg? Lavr du nytårsforsættr? Film Når nu skifri r udlukkt skal jg bar hav nogt sol. Til sommr skal jg dog hlt klart kør rundt i USA. Nphw And Ja dt gør jg altid (grinr højt) hold da kæft mand. Som f.ks. ikk at spis slik, mn dt holdr ikk. 25 år, singl og bosat i Århus. Nuværnd klub: Tidligr ligaklubbr: Landskamp: Frmtidsmål: FC Midtjylland Viborg HK og SK Århus 81 (196 mål) OL i London : Hvordan har du og truppn dt md FCM s tilsynladnd anstrngt økonomi? Trin: Dt har vi ovrhovdt ikk talt om. Vi stolr på ldlsn. Da vi for nylig mistd n af vor hovdsponsorr pga. n konkurs, blv vi fint informrt om, at dr var n løsning på vj, så vi skull ikk gå i panik. : Apropos sponsorr - Kndr du ovrhovdt nogt til jrs sponsorr llr r dt bar navn på trøjr og buksr? Trin: Kndr t par af dm, mn vd ikk nok. Mn vi kan jo bar spørg, mn gntlig lidt ring at vi ikk vd mr om vor sponsorr. håbr nu, at Trin ftr intrviwt vd, at dr bag ALPI-logot på FCM-trøjn og nu også landsholdsbuksrn gmmr sig Danmarks bdst srvic indn for transport- og logistikløsningr! : Hvad r dit yndlingsfrimål og din fritidsintrssr? Trin: Vil hlt vildt grn på skifri lskr at stå på ski, mn dt må vi naturligvis ikk for klubbn. Så dt sr jg rigtig mgt frm til at gør, når jg stoppr. Til hvrdag brugr jg mgt grn fritidn på at shopp llr hygg md min vnindr, mn r også rigtig tit hjmm hos min forældr. ALPI r n af FCM-Håndbolds hovdsponsorr. Vind kalndr md FCM-håndboldpigrn - s konkurrncn sid 12.

4 Paola Zipoli ALPI s italinsk mor tog n snak md dn nst kvind, som har vært md hlt fra startn bstyrlssmdlm Paola Zipoli og spurgt hnd bl.a. om forholdt til dansk mad og d mang årlig rjsdag. En spændnd opstart af n ffktiv og åbn virksomhd. : Hvilkn btydning har ALPI DANMARK og ALPI AIR & SEA for dn intrnational ALPI koncrn? Paola: ALPI DANMARK var blot dt andt slskab som blv stiftt udn for Italin. Af d ikk-italinsk slskabr, som vi r mdjr af, har I formntlig dn størst omsætning og d flst mdarbjdr. ALPI DANMARK og ALPI AIR & SEA r mgt ffktiv nhdr md komptnt mdarbjdr, hvilkt har mdført vækst og konkurrncfordl. Hrudovr har ALPI i Danmark også dn markant karaktristik, at I hl tidn r åbn ovrfor ny idr, ny markdr og ny mulighdr. Dt r ntop dnn åbnhd ovrfor ny initiativr, som r t af jrs væsntlig bidrag til dn intrnational ALPI koncrn. : Hvordan vil du bskriv dit forhold til ALPI i Danmark? Paola: Dt var dt først ALPI-kontor, som jg var ansvarlig for at oprtt, så for mig r dt som t barn. Jg huskr stadig opstartn mgt tydligt dt var båd spændnd, sjovt og ndda mgt føllssladt. ALPI BAKKER OP OM GODE KVINDESAGER - FÅ ET GRATIS ARMBÅND Et liv i spditionsbranchn : Hvordan r dt at arbjd i n så mandsdominrt branch? Paola: Da jg startd i branchn for 38 år sidn, følt man sig mgt andrlds, og dt var stort st kun i bogholdrit og i skrtærfunktionr, dr var kvindr ansat. I dag r dt naturligvis mindr bmærklssværdigt, mn dr r stadig mgt få kvindr på toppositionr i vors branch. ALPI støttr jævnligt vlgørnd formål som f.ks. Familir md kræftramt børn. I forbindls md udarbjdlsn af nærværnd udgav af var dt naturligt også at støtt Kræftns Bkæmplss støt brystrn kampagn og Hjrtforningns kampagn kaldt lsk hjrtt. Drfor har ALPI købt n størr mængd armbånd fra d to kampagnr. Diss armbånd ønskr vi at dl ud til læsrn af, så du, din dattr llr din bdr halvdl kan bær t af d flott armbånd og på dn måd vær md at vis din opbakning til d to god kampagnr. I øvrigt mnr Paola ikk, at dt r spcilt svært for n kvind at opnå mændns rspkt, når bar man r vidnd og komptnt. Alt du skal gør r at snd din adrss til llr bd din daglig kontaktprson hos ALPI sørg for, at du får t armbånd tilsndt. Vi har naturligvis t bgrænst antal armbånd til rådighd, og d fordls ftr først til møll princippt. : Er dt stadig spændnd at vær i spditionsbranchn? Paola: Jg hadr at kd mig, og spditionsbranchn r alt andt nd kdlig. Ikk mindst r dt n fornøjls at vær n dl af ldlsn og vær md til at lægg planr og stratgir og dl glædn ovr d god rsultatr md sin kollgr. Danmark contra Italin : Hvor r d væsntligst forskll mllm ALPI i Danmark og i Italin? Paola: Dn forskl, dr ksistrr, bundr i d grundlæggnd forskll i landns kultur og histori. Dr blivr udført t godt og profssionlt arbjd på ALPI-kontorr ovr hl vrdn, og forsklln, dr ksistrr, skylds kulturforsklln landn imllm. Ønskr du i øvrigt slv dirkt at støtt d to god formål kan du læs mr om kampagnrn på og Hjrtkarsygdom r sag dn hyppigst dødsår blandt kvindr. 1 ud af 9 d ansk kvin dr ramm brystkræf s af t. Godt kvind hvrt år st r får illt diagn osn bryst og dt r d k r æft, rmd dn hyppigst forkomm nd kræf tsygdom blandt kvin dr. Dirkt adspurgt om dr r nogt vd dt dansk samfund, som hun grn sr ovrført til Italin lydr svart, at hun grn så mindr korruption i dt italinsk samfund. Mn bl.a. også grn Lgoland og vors rn gadr og vors strssfri trafik. Omvndt vil hun hlst ikk importr dt dansk klima, mn som hun udtrykkr dt, kommr jg også fra t privilgrt land, hvad klima angår. En af årsagrn til at Paola næpp ønskr t længr bkndtskab md dt dansk klima r, at bstyrlssmødrn i Danmark sjældnt findr std i d varm måndr. 5 hurtig Film llr bøgr? Solfri llr skifri? Favoritmusik? Julmnun? Lavr du nytårsforsættr? Bgg dl. Filmn Prtty Woman får mig altid i godt humør. Mgt grn vd vandt f.ks. Sardinin. Klassisk musik. Srvrs d. 25. dcmbr og bstår af forskllig Hors d Huvrs, Tortllini i kødsupp og adskillig andr rttr indn dr slutts af md italinsk champagn. Ja. Og I 2011 vil jg tag mig tid til at dyrk nogt mr motion, da jg lskr at gå tur i skovn. : Italin r jo brømt for god mad, mn hvad md dn dansk mad? Paola: Jg lskr dansk ost og kød, og så har I nogt djlig øl. Drudovr r jg også mgt glad for madn i kantinn hos ALPI i Hrning. Qua ikk mindr nd syv bstyrlsspostr i forskllig uropæisk ALPI slskabr blivr dt årligt til op imod 40 rjsdag aln på dn konto. Dt værst vd dn mgn rjsaktivitt r iflg. Paola d mang kdlig timr i lufthavn. På plussidn givr d mang rjsr mulighd for at mød mang forskllig mnnskr og mang forskllig mådr at tænk og arbjd på, afsluttr Paola Zipoli. Paola r 56 år, gift og har n søn på 28 år. Bor og arbjdr i Prato ca. 20 km fra Firnz. Har fjrt 25 års jubilæum hos ALPI og r daglig ansvarlig for salg og trafikudvikling på uropæisk trafikkr. I sin fritid afviklr hun bl.a. slvværds-kursr undr titln Wllnss in th motions. Bstyrlssmdlm i syv forskllig ALPI slskabr fra Svrig i nord til Tyrkit i syd. Sid 6-7 www. ALPI s pigr - hr rcptionistrn Maria og Jtt - bærr naturligvis også d flott og vlgørnd armbånd. alpi.

5 Sammn md danspartnrn Thomas Evrs Poulsn blv Christina n flot nr. 3 i Vild md dans. CHRISTINA HEMBO EN DANSENDE ERHVERVSSUCCES I dnn artikl kan du bl.a. få svart på, hvorfor Christina Hmbo sagd ja til at dltag i Vild md dans, og hvordan n århusiansk drøm om at arbjd i butik ndt som t rhvrvsvntyr på dn jysk hd. Via t dsignkursus i barndomsbyn Århus og n dsignskol i Søndrjylland ndt Christina md først at tag n bachlor og sidnhn n mastr i dsign - sidstnævnt på Univrsity Of Th Arts i England. Dt var hr hun n dag hlt tilfældigt mødt sin mand Claus på gadn i London Claus dr var i gang md n MBA på t andt London univrsitt. Vi tog på pub, og vi har vært sammn lig sidn. Mgt tilfældigt - og vi talr tit om, hvor vi vill hav vært i dag, hvis ikk vi havd mødt hinandn så tilfældigt, fortællr Christina. tr g a r bt slv g Næstn ligså tilfældigt var dt, at parrt J mig f md røddr i Århus og Vard ndt i h Hrning. Vi ldt ftr t byhus, hvor vi ikk c kombinr kontor og privatbolig, ftrsom vi som kun var kunn os slv og n sælgr. Dt først år vi skull lvr ALPI har hldigvis mang kundr md kvindlig frontfigurr. Da vi skull vælg n til dnn særudgav af, var dt dog ikk svært at vælg. Christina Hmbo r også qua sin dltagls i Vild md dans - aktult n af d mst omtalt dansk rhvrvskvindr. Travlhd llr j så tog Christina sig god tid til at svar på spørgsmål, og svarn blv lvrt md t smittnd humør og t ngagmnt, som ovrbvist udsndt om, at succshistorin om Christina Dsign London kun lig r i sin spæd start. Så læs vidr og bliv lidt klogr på kvindn, som sammn md sin mand og kompagnon, Claus, mgt vl kan vær på vj til t vækstvntyr på linj md Pandora. Hædrsbvisningr og t tilfældigt mød Virksomhdns succs har bl.a. ført til forskllig hædrsbvisningr snst som Årts Kvindlig virksomhdsjr. Dt r fantastisk at få sådan n pris dt r n blåstmpling af, at dt r d rigtig ting, vi og mdarbjdrn gør. Jg r båd stolt og taknmmlig, når vi får sådan n pris. Christina visr t af d ca. 350 ur, som aktult r i produktion. I rlation til ovnstånd var dt oplagt for at still følgnd spørgsmål: Hvordan tror du, at din mdarbjdr opfattr dig som chf? Ja dt kunn jg da godt tænk mig at vid, grinr Christina. Jg btragtr ikk mig slv som chf. Dt r jo også Claus, dr har titl af dirktør. Jg brydr mig gntlig ikk om btgnlsrn chf llr ldr. Jg følr, at vi står lig all sammn og har lig mgt at skull sig. Slvfølglig r dt Claus og jg, dr har dt sidst ord, når dt r, mn jg lyttr mgt grn til mdarbjdrns idr. : Hvorfor blv dt lig ur og dsign hraf du kastd dig ovr? CH: Jg har altid vært krativ og lskt at tgn især ur, smykkr og hus. Drømt oprindligt om at hav min gn butik md t llr andt krativt. Drfor tog jg til Münchn for at arbjd i n tøjbutik i t år, mn fandt ud af at dt slt ikk var mig at stå i n butik. ur, var vi forsinkd, og Claus, jg og vors sælgr tog hvr sin dl af Danmark. Dt var først gang, jg var i Hrning. Hr opdagd jg bl.a., at dr faktisk var n rt stor gågad, og sagd til Claus, at Hrning også var n mulighd. Vi vill gntlig hlst til Århus, mn prisrn var tårnhøj. Først gang vi så vors hus, synts jg i øvrigt dt var grimt, mn nu bor vi dr, sigr n tydligt tilfrds Christina Hmbo. En id om luksus og kvalitt all har råd til Claus har tidligr haft n ldrstilling i salgsorganisationn hos Citizn ur, og md Christinas mangårig intrss for ur var dt ikk kun på dt privat plan, at n dynamisk duo var skabt. Inspirrt af Ryan Airs succs md at gør t luksusprodukt tilgængligt for mnigmand, opstod idn om at skab t Schwizisk producrt kvalittsur md diamantr, som dt særlig kndtgn. Fra flr sidr modtog parrt råd om, at producr i Kina og sælg urn for op imod kr. Mn Christina og Claus stod fast på drs oprindlig id om at kombinr lav pris og høj kvalitt, og holdt også fast i, at all ur skull indhold n llr flr diamantr. Dt skull kunn fås fra 995 kr. llrs vill ingn køb t hlt nyt urmærk, fortællr Christina Hmbo. Og uddybr hvorfor d også fastholdt idn om at brug diamantr: Kvindr r vd at gå i svim, når d hørr ordt diamant. Dt r nsbtydnd md kærlighd og luksus. På vors fabrik i Schwiz producrs i øvrigt også Gucci ur. Vi brugr dt samm anti-allrgisk rustfri stål og samm guldblægningr. Dt nst, dr r andrlds, r dsign og pris. Vi vil hllr tjn mindr pr. ur, mn så til gngæld sælg nogl flr. Om forholdt til ALPI og virksomhdns øvrig lvrandørr fortællr Christina, at vi grn vil hav fast lvrandørr og ikk skift mgt ud. Vi får mang tilbud fra forskllig sidr, mn r ikk særligt intrssrd. Dt all rsjovs t var dog at l ær at d ans af n prof ssionl dansr 32 år Gift md Claus og sammn har d børnn Marcus (3) og Sophi (5) Dsignd i 2009 to ur til rgntparrt, da d bsøgt Hrning. Årts kvindlig iværksættr 2008 Årts vækstvntyr 2009 Årts kvindlig virksomhdsjr 2010 Christina Dsign London ApS havd i snst rgnskab n gnkapital på 14 mio. kr. : Hvordan sikrr I jr, at diamantrn har dn rigtig kvalitt og kommr fra n produktion I kan stå ind for? CH: D r tstt af n gmmolog, n ksprt i ædlstn, før vi sigr ja til lvring. Vi vd faktisk ikk hlt præcist, hvor diamantrn kommr fra, mn vi har papir på, at d r konfliktfri, så dt r ikk bloddiamantr, mn god diamantr. Urn sælgs md stor succs i Danmark mn også i mang andr land, og hrom fortællr Christina Hmbo: Sjovt nok har vi stor succs i Ukrain og Rusland. Mn r også i gang md spændnd markdr som USA og Australin, som kan bliv rigtig stor. Kina r sat på stand by, da dt ndnu ikk r lykks at find d rigtig partnr. I Ukrain ftrspørgr kundrn i øvrigt primært guldur md få diamantr, mns kundrn i mllmøstn mgt grn vil hav d dyr ur md mang diamantr. Da ALPI s udsndt mdarbjdr spørgr om virksomhdn ovrvjr llr allrd r på vj md andr komplmntær produktr, lydr dt naturligvis rt hmmlighdsfuld svar: Ja dt gør vi, mn ikk smykkr. Så dt blivr nogt hlt andt vi kommr md på t tidspunkt. : Har I mærkt finanskrisn? CH: I Danmark r salgt faktisk gåt opad i krispriodn, mn vi har mærkt dt på vor udnlandsk distributørr. D har haft problmr md at lån png i bankn, og har drfor ikk kunnt lægg d ønskd ordrr hos os. Vi kan dog hlt klart mærk, at dt værst r ovrståt. Dn succsrig dltagls i Vild md dans har ikk ovrrasknd haft n positiv ffkt på omsætningn i Danmark. Novmbr og dcmbr r vors hlt stor måndr, så nu må vi s. Og sjovt nok r januar også n rigtig god månd hr skal folk jo ud og bytt all d ur, dr ikk r Christina ur, skraldgrinr Christina Hmbo. Vild md Kylling og dans Christina og ALPI s Michal Fog Pdrsn. : Hvad var dt sjovst vd at dltag i Vild md dans? CH: Lig indn man skal ind når d råbr ns navn op da skal man virklig ovrvind sig slv. Dt allrsjovst var dog at lær at dans af n profssionl dansr, mn også fdt at mød d andr og oplv sammnholdt. : Hvordan havd du dt md at skull vær så forholdsvis intim md n mand du stort st ikk kndt? CH: Ja, man r jo normt tæt især i samban og rumban skull jg virklig vænn mig til at vi var så tætt. Nu har jg jo lært, at d r profssionll dansr. Så slvom man dansr tæt, btydr dt ikk nogt som hlst. : Hvordan kom kontaktn til Michal Rasmussn i stand? CH: I sommr sndt vi Michal n mail, da hans xit fra Tourn i 2007 var nogt unfair, og vi syns, at han fortjnr n chanc til. Og da vi mødts fandt vi ud af, at dr var gnsidig sympati, og sidn r dt bar gåt dn rigtig vj. : Kunn du find på at dltag i andr tv-programmr? CH: Jg sigr ikk bar ja til hvad som hlst. Dt skal virklig vær nogt, jg kan brug til nogt, mn så vil jg da ovrvj dt. Mn dt kommr an på hvor tidskrævnd dt r. : Har I ikk på nogt tidspunkt vært bkymrt for i lighd md Fstina ur - at bliv idntificrt md n dopingmistænkt sportsmand? CH: Vi tænkt tankn, mn valgt at løb risikon. Indrst ind md vor hjrtr vill vi virklig grn hjælp ham md at komm tilbag, hvilkt han virklig har fortjnt han r n fri mand. Vi r rigtig glad for, at vi gjord dt. Vi får massr af positiv tilkndgivlsr, og i Vild md dans har han jo også fåt massr af stmmr. Hr sluttd intrviwt md Christina Hmbo, mn vi kommr garantrt til at hør mgt mr til dn dygtig rhvrvskvind i d kommnd år. : Hvordan kom du md i Vild md dans, og hvorfor sagd du ja til at dltag? CH: D ringd fra TV-2. Min bkymring var, hvordan jg vill ragr på at udstill mig slv foran all kamrarn. Så jg mått lig tænk ovr dt i n wknd, og min først tank var gntlig, at dt kan jg ikk. Mn jg ndt md at sig ja, da jg næpp vill få chancn for sådan n oplvls ign. Dr har ign i år vært n dl skrivrir om at dltagrn ikk r kndt nok. Slv om hun har st sig slv omtalt som dn kronisk ukndt Christina går dt ikk Christina Hmbo på. TV-2 ringd til mig, så d må jo syns, at jg r kndt nok til at dltag. Dt var jo dt samm sidst år md f.ks. Malna Blafont, som også fik kritik, mn jo klard sig mgt godt alligvl. Vind t lækkrt Christina Dsign London ur - s konkurrncn sid 12. Sid 8-9 Fm hurtig Film llr bøgr? Bgg dl. Får dog ikk læst rt mgt Solfri llr skifri? Lig nu md små børn r dt solfri og allrhlst Thailand. Mn fra næst år r dr ski fri på programmt, da jg lskr at stå på ski Nphw llr Rasmus Sbach? Rasmus Sbach Jul: And, gås llr flæskstg? Flæskstg Lavr du nytårsforsættr? Nj, man kan jo ligså godt hold op md nogt fra i morgn om ur Dt r udlukknd Christina, dr står for dsign af urn, som dsigns i n klassisk/modrnistisk stil md n dl inspiration fra 20rn og 30rn tilsat nogt nyt. Dt r salgstalln dr afgør hvor læng t ur holds i produktion, og dr r faktisk stadig ur i produktion fra dn først kollktion, som kom på markdt i Aktult r dr ca. 350 variantr i dn aktull kollktion. Antallt af ny ur pr. år varirr mn n håndfuld ny ur pr. år r mgt normalt, mn hrtil kommr så t hav af kombinationsmulighdr, da d fås i guld og stål og forskllig rmfarvr.

6 Susann Mølstd ALPI s toldkvind Hann Buhl Kndr Græknland som sin gn bukslomm Græknland. Dn stor kontaktflad i udlandt givr også Hann rig mulighd for at få brugt sin sprogkundskabr. Om dt at arbjd i n mandsdominrt branch fortællr Hann: Jg tænkr ikk ovr dt i hvrdagn, mn dt r sikkrt fordi, at jg godt kan lid d opgavr, dr finds i dnn branch. Nogn gang kunn man måsk godt tænk sig, at dr var lidt flr pigr, mn nu siddr jg i n afdling, hvor pigrn r i ovrtal. Så jg skal vl ikk lig umiddlbart klag. Ellrs gældr dt bar om at hav n kvik bmærkning klar, når mændn blivr lidt for smart. Susann r fast tilknyttt ALPI s Norgstrafik i Hrning, mn r hrudovr n af vor ksprtr indn for dt komplicrd toldområd. Susann assistrr dagligt kundr og kollgr på tværs af afdlingr og kontorr md at hold styr på SKAT s og EU s mang dokumntationskrav. Dt vær sig i rlation til udførslr, fortoldningr og forsndlssdokumntr. Hrtil kommr kontrol af forsndlsr ovrfor SKAT, hvor dr ugntlig skal indsnds listr og kontrollrs at afslutning skr rttidig, fortællr Susann. Krisn, Græknland og ALPI Finanskrisn har fåt Græknland til at balancr på kantn af statsbankrot. Godsmængdrn mllm Danmark og Græknland r slvsagt også ramt af krisn, hvilkt forstærks af traditionl og forstålig dansk forsigtighd md at handl md t land i kris. Hann Buhl uddybr: ALPI kan slvfølglig ikk gør nogt vd grækrns økonomisk situation, mn vi kan hlt klart hjælp kundrn md at få drs varr frm så hurtigt som muligt. Via vors samarbjdspartnr i Græknland kan vi i viss tilfæld også hjælp vor dansk kundr md økonomisk oplysningr om n vt. græsk samarbjdspartnr. Hann syns dog, at ALPI r kommt godt ignnm krisn: Vi har formåt at hold kundrn i hust, og dt tilskrivr jg vors srvic, hvor vi bl.a. altid prøvr at hold kundrn informrt om n forsndlss aktull status. Spditionsbranchn r stadig spændnd I august 2004 skiftd Susann sammn md Karl Christnsn fra spditionsfirmat STS for at start n Nordn-afdling hos ALPI i Hrning. I dag bstår afdlingn af sks prsonr, hvoraf Susann og to kollgr primært fokusrr på Norg, mns dt rstrnd trkløvr håndtrr d vstdansk transportr til og fra Svrig og Finland. Susann r n høn i ALPI s nordisk kurv, mn 18 år i n mandsdominrt branch har lært hnd at håndtr dnn situation. Jg har dt sådan st fint md at arbjd blandt så mang mænd, mn dt r nu sundt nok md nogl af bgg køn - så dt r ærgrligt, at dr ikk flr kvindr, dr søgr ind i branchn, sigr Susann. På spørgsmålt om, hvorfor dt ftr så mang år stadig r intrssant at arbjd i samm branch, lydr svart: Dt, dr gør spdition spændnd, r at dr ikk r to dag, som r ns. Hvr dag bydr på ny udfordringr. Dt r især djligt, når man kan hjælp n kund md n told- llr transportopgav, dr måsk ikk lig r dn vanlig af slagsn. Hos ALPI skal samarbjdt og samvært md kollgrn hlt sikkrt også frmhævs. Nyt importsystm fra 1. januar 2011 Eftr længr tids forsinkls r dt plann, at dt ny importkontrolsystm, kaldt ICS, indførs fra årsskiftt. Slvom Norg r undtagt fra dtt systm står Susann og ALPI klar til at hjælp md håndtringn af d ny udfordringr, ligsom dt allrd skr i dag i rlation til d mang krav og rglr i forbindls md import og ksport. Langt d flst kundr vælgr også at lad os udfærdig papirrn. Dt r hlt sikkrt pga. d skærpd krav, da dt krævr mang rssourcr af dn nklt virksomhd, fortællr Susann. Afslutningsvis opfordrr Hann all virksomhdr md transportr til og fra Græknland til at kontakt hnd, da hun iflg. gt udsagn ikk aln r vildt fascinrt af landt, mn også kndr Græknland som sin gn bukslomm. At ALPI i Græknland ndvidr har kontorr i båd Athn og Thssaloniki undrstrgr bar, at ALPI også på Græknland r dt rigtig valg af transportør. Susann og Hann - to særdls komptnt pigr, som står klar til at hjælp ALPI s kundr. Drfor skal du vælg ALPI Iflg. Susann r dt god samarbjd kollgrn imllm garantin for at kundn altid r i cntrum, ligsom kundrn opnår følgnd væsntligst fordl vd at bnytt ALPI s ksprtis indnfor toldopgavr og transportr til og fra Norg: - Fast kontaktprsonr - Konkurrncdygtig prisr - Daglig afgang til Oslofjordn - Dirkt kontakt til fast chaufførr - Distributionsnt ovr hl Norg - Rådgivning vdr. toldrglrn båd i Danmark og Norg Fm hurtig Film llr bøgr? Bøgr Solfri llr skifri? Solfri Nphw llr Rasmus Sbach? Rasmus Sbach Jul: And, gås llr flæskstg? And Lavr du nytårsforsættr? Nj ALPI og spditionsbranchn Da Hann i sin 20 år i branchn har prøvt kræftr md flr forskllig arbjdspladsr var dt nærliggnd at få hnds bud på ALPI som arbjdsplads. Humørt r altid højt - også slv om dr r travlt. Dt bvirkr, at man slv r glad og grn givr t smil. Man brugr jo også 100 gang så mang kræftr på at vær sur som på at vær glad. Dt r dnn positiv indstilling, dr virkr brolignd på ALPI s kundr, som oplvr, at Hann tagr dt md t smil, slvom n opgav virkr nok så håbløs. At Hann r blvt i branchn skylds ikk mindst dn prsonlig kontakt til kundr og lvrandørr. Jg kan godt lid at vær spditør, fordi man talr md mang forskllig mnnskr i løbt af dagn. Arbjdsdagn r mgt forskllig. Når tlfonn ringr vd man aldrig hvilkn typ forsndls, man skal hjælp n kund md - llr om dt r til f.ks. Rusland, Srbin llr Fm hurtig Film llr bøgr? Solfri llr skifri? Nphw llr Rasmus Sbach? Jul: And, gås llr flæskstg? Lavr du nytårsforsættr? Bgg dl. Solfri md plads til at oplv dt pågældnd land lidt. Vd ikk rigtig. Gås har først prioritt mn and kan også brugs. Nj 38 år Gift md Karstn og mor til Simon på 5 år Dyrkr zumba og brugr i øvrigt fritidn md famili og vnnr Sid I 1990 startd Hann som lv hos dt daværnd Samson Transport i Padborg. To årtir klogr startd hun i marts 2010 på ALPI s Hrning-kontor, hvor hun primært bskæftigr sig md transportrn til og fra Balkan og Østuropa. Hanns vidn om diss markdr r btydlig, og hun må btragts som n dcidrt ksprt, når dt drjr sig om transportr til og fra Græknland. Græknland og d græsk vnnr r ndvidr t yndt frimål. Græknland r familins favoritdstination, og vi kndr n dl til drs kultur, så grækrns gæstfrihd r hlt ovnud fantastisk, brttr Hann. 41 år og gift md Jspr, som r n af ALPI s dygtig salgskonsulntr. Mor til 10-årig Natacha og 8-årig Juli og r drfor fast invntar i d lokal håndboldhallr om vintrn Undrvisr i baby svømning. Formn holds vd lig md spinning

7 VIND JULEGAVER HURTIG ALPI-PIGE TIL DIG ELLER EN DU HOLDER AF BLEV FLOT PLACERET I STORT JYSK MOTIONSLØB Lørdag d. 6. novmbr dltog ca. hvr sjtt mdarbjdr fra ALPI s hovdkontor i Hrning sammn md mr nd 1500 andr løbr i t af Jyllands størst motionsløb - Vstjyllands Halvmaraton i Mjdal vd Holstbro. På billdrn ss d 11 ALPI-mdarbjdr før løbt og ftr løbt md d vlfortjnt mdaljr hængt om halsn. Før løbt lidt mr anspændt md 21 km strabadsr forud, og ftr løbt får d varmn samt n vlfortjnt juløl i Mjdal Halln. Vind t lækkrt ur fra Christina Dsign London Alt du skal gør r at snd n mail til md svart på følgnd spørgsmål: Christina Dsign London r hjmmhørnd i: - Hrning llr London? I 2010 har Christina Dsign London md stor salgsmæssig succs præsntrt t hlt nyt koncpt, hvor man kan saml sit gt ur. Man købr t basisur (fra 995 kr.) md n nklt diamant, og så kan man tilkøb n topring (fra 495 kr.) og diamantr samt andr ædlstn til 199 kr. pr. stk. Du kan nu vind t Collct ur md topring og 5 diamantr samt 4 ædlstn. Urt har n værdi af ovr kr. Vær md i konkurrncn om 10 stk. FCMhåndbold 2011 kalndr signrt af Trin Trolsn Alt du skal gør r at snd n mail til md svart på følgnd spørgsmål: Hvilkt håndboldlandshold spillr md ALPI s logo på buksrn vd EM i dcmbr: - Damlandsholdt llr hrrlandsholdt? Hurtigst mandlig ALPI-mdarbjdr blv Michal Faarup som brugt 1 tim og 39 minuttr på d godt 21 kilomtr. Blandt d 11 løbr var dr 3, som aldrig havd løbt så langt før. Hriblandt 46-årig Michal Fog som udn at hav trænt spcilt op til dn lang distanc alligvl gnnmført udn problmr. Collct ur, 1 diamant 995,- Top Wsslton / VVS. Dt vist ur r md kstra tilbhør. Læs om dsignr Christina Hmbo og hnds mang flott ur på sid 8 og 9. Dt r ikk gåt ubmærkt hn, at FCM ign har lavt n kalndr md d smukk håndboldpigr. Intrssn for t tvindslag om kalndrn fik faktisk TV-MIDT/VEST s hjmmsid til at gå nd. FCM s Trin Trolsn fortællr om arbjdt md kalndrn: Dt var virklig grænsovrskridnd. Og da dr var tagt t par billdr, tænkt jg hy hvad fandn har du gang i? Du r håndboldspillr, så på md nogt tøj ign. Og jg fik nogl lidt for afslørnd billdr slttt, mn skid sjovt at bliv stylt og få lagt makup. Og hvorfor skull vi ikk kunn lav sådan n kalndr lig så vl som all andr kan gør dt? Svarn skal vær ALPI i hænd snst mandag d. 20. dcmbr kl. 12, hvor dr trækks lod blandt d rigtig bsvarlsr. Vindrn får dirkt bskd og offntliggørs på www. alpi.dk. Hurtigst ALPI-mdarbjdr var dn nlig høn i kurvn, Louis Søby, som gnnmført i imponrnd 1 tim og 35 minuttr n tid dr rakt til n flot samlt sjtt plads blandt all dltagnd kvindr. 11 spændt ALPI-kollgr samlt lig før startn på Vstjysk Halvmaraton. Bliv lidt klogr på n af d djlig pigr fra kalndrn, Trin Trolsn, på sid 4 og 5. Louis Søby i front på billdt ftr løbt, hvor hun blv n flot nr. 6 blandt all dltagnd kvindr. I midtn af bagrst rækk ss holdts ældst løbr, Michal Fog Pdrsn (46), som løb sit først halvmaraton, og til vnstr for Louis ss Michal Faarup, dr var hurtigst mandlig ALPI-løbr. Sid 12-13

8 Hann Schwartzkopf En halv humørbomb HERNING For år tilbag kunn man i dn nærmst kiosk anskaff sig t blad kaldt n halv humørtim. Vil man i dag hav n altrnativ måd at komm i godt humør på, r n samtal md Hann Schwartzkopf n oplagt løsning. Eftr n såkaldt fdmopration i forårt 2010 har Hann allrd tabt mr nd 50 kg, så rnt fysisk r dt nærmst kun n halv humørbomb vi har tilbag på kontort i Grv. Humørt r hldigvis ikk halvrt snarr tværtimod. Hvorfor dt ftr mr nd t halvt arbjdsliv stadig r intrssant at arbjd md spdition, forklarr Hann sålds: Jg arbjdr md hl vrdn, og så r dt n fornøjls, at vær ansat i n virksomhd, hvor båd kollgr og ldls bkymrr sig om dn nklts v og vl. At dt r n mandsdominrt branch gnrr ikk Hann dt mindst, mn hun bmærkr dog, at man især frdag ftrmiddag skal kunn tål at hør lidt af hvrt og bstmt ikk vær sart. Hin Kristnsn, Spditør, Svrig Erfaring fra bgg sidr af skrivbordt Kan ALPI lvr svart på krisns udfordringr? Knnth Sandgaard, spditør, søfragt Hann har arbjdt hos ALPI AIR & SEA i Grv sidn marts 2008, og r n lidt af n blæksprutt. Uanst om dt drjr sig om søfragt, luftfragt llr kurr kan hun via sin mangårig og brd rhvrvsrfaring rådgiv og srvicr d sjællandsk kundr. Et stort plus for ALPI s kundr r, at Hann også har flr års rfaring fra dn andn sid af skrivbordt som spditionsansvarlig. All virksomhdr r blvt mr omkostningsbvidst, hvilkt r sundt nok. Dt gør jo også, at man r mr bvidst om at få kvalitt for pngn, og hr r ALPI dt oplagt valg. Vi kan ikk bar ramm dn rigtig pris, mn også lvr srvic i form af hurtig opfølgning og tæt kontakt til kundrn, mnr Hann. I Grv kan Hann og hnds kollgr i ALPI AIR & SEA, via kollgrn på bilsidn og dt 4000 m2 stor lagr, tilbyd kundrn n full-srvic løsning. ALPI i Grv kan sålds håndtr all typr af im- og ksportforsndlsr samt vartag dn national distribution fra gt lagrhotl og løs kundns pick-pack opgavr. Et lttr og sundr liv Som nævnt ovnfor har Hann sidn oprationn i fbruar 2010 smidt mr nd 50 kg. Rsultatt r så markant, at flr jysk kollgr gansk nklt ikk kunn gnknd hnd, da hun dltog i ALPI s ftrårsfst. Jg fik fortagt oprationn, da jg forgævs havd forsøgt at tab mig på mang forskllig mådr. Divrs slankkur, pillr og pulvr intt hjalp, fortællr Hann. Dn væsntligst varig bivirkning vd oprationn har vært t stærkt stignd tøjbudgt, hvilkt dog afhjælps lidt vd, at dt nu r muligt at lån tøj hos tnagdattrn Malou. Dt r md slt skjult tilfrdshd, at Hann kan konstatr, at livt r djligt md færr kilo på badvægtn. Mn opration aln gør dt ikk. Drfor indtagr hun i dag n væsntlig sundr kost nd før, mn dr r dog plads til at synd lidt i wkndn. Og ftr oprationn sigr kroppn i øvrigt slv fra, hvis dr blivr indtagt for mang sød sagr, tilføjr Hann, som også r opmærksom på at få dyrkt 60 minuttrs motion hvr dag. Hann r båd hurtig i rplikkn og vd tastaturt. 5 hurtig Film llr bøgr? Solfri llr skifri? Nphw llr Rasmus Sbach? Jul: And, gås llr flæskstg? Lavr du nytårsforsættr? Sid Ny ansigtr hos ALPI... Hin r 38 år og har snst arbjdt hos DSV i Horsns. 21-årig Knnth r nyudlært hos Shipco Transport i London. Stphan Høj Nilsn, spditørlv, Østrig/ Schwiz Stphan r 29 år og har n brd akadmisk og rhvrvsmæssig baggrund. Karina Kragbæk Ptrsn, rgnskabsassistnt, dbitorbogholdrit Karina r 36 år og har flr års bogholdrimæssig rfaring GREVE Lars Thomsn, spditør, Nordn Lars Thomsn r 39 år og har d snst 13 år arbjdt hos DSV. Mtt Vib Hastrup, spditør, sø-, luftfragt og kurr Mtt r 53 år og kommr fra n lignnd stilling hos Hllmann og Nordic Consolidators. Ny opgavr til kndt ansigtr HERNING Martin Madsn Pr Uhr Eftr n afstikkr til Tysklandstrafikkn r Martin tilbag i ALPI s National trafik, hvor han fortsættr, når han ultimo dcmbr r færdigudlært spditør. Eftr ansættlsn af Hin Kristnsn dlr Pr sin tid mllm flr afdlingr, og assistrr sålds kollgrn på båd Svrigs- og Nationaltrafikkrn, ligsom han vartagr forskllig analysopgavr. Film Bgg dl Rasmus Sbach And Måsk 43 år Mor til Malou på 16 år og Paw på 19 år Fritidn brugs sammn md børn og vnnr, mns kilon fortsat raslr af via løbtur og gåtur md hundn Sidn sidst har vi sagt farvl til Natalija Mandac, Erik Tang og Sussi Linn Andsbjrg.

9 th fmal dition GLADE MEDARBEJDERE GIVER GLADE KUNDER! En ALPI mdarbjdr... Er nærværnd Sr mulighdr Agrr hurtigt Er informativ Tagr ansvar ALPI DANMARK A/S VEJLEVEJ HERNING Tlf Fax Mail ALPI AIR & SEA A/S VEJLEVEJ HERNING Tlf Fax Mail GREVE MAIN GREVE Tlf Fax Mail GREVE MAIN GREVE Tlf Fax Mail BALTICAGADE ÅRHUS C Flmming Baltzr Tlf Otto Vissing Tlf NÆSBYVEJ ODENSE N Tlf Fax Mail: Biltransport - Luftfragt - Søfragt - Kurér - Lagrhotl - Pick-Pack

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad Vi r altid klar d dt bdst kød til gt lav prisr... Hakkt Svinkød Vi hakkr slv! 1,8 kg Hakkt Okskød 8-12% Svin billigt! Strkøb til uhørt pris! Gældr fra nsdag dn 2. sptbr til g d lørdag dn 5. sptbr! Pr.

Læs mere

j i s e s e IDEEN Velkommen til Jisei De fysiske spilleregler

j i s e s e IDEEN Velkommen til Jisei De fysiske spilleregler Vlkommn tl J Jg vl tart md at takk dg for, at du har lyt tl at kør cnart - om du måk har t Fataval-programmt r dtt t kprmnt, og g må ndrømm, at g kk kan lov dg nogt om hlt om udfaldt. Ud ovr, at dt blvr

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen FST BY 1978 Ptr Glck Pr Christiansn Bjarn Knudsn Vagn Thrsn .L... vi sstil: hv i1wudah!::.1 i 't8 /#h/hl - r på fstpladsn ARTS KL. 18.15 KL.. KL. 21.00 NB pusling A - gn KL. KL. 20. Ol) 18.15 FDF ORKSTRT

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere