Nyhedsbrev påsken 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev påsken 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev påsken 2014 Folkeskolereform og Solhverv Solhverv Privatskole skal levere en undervisning, der mindst står mål med folkeskolens. Det er den vigtigste ramme for vores skole i forhold til den nye folkeskolereform. Der er ikke noget krav om længere skoledag. Solhverv Privatskole har som altid taget udgangspunkt i de vejledende timetal for de enkelte fag, der er beskrevet i den nye folkeskolereform. Det er vigtigt at huske i den sammenhæng, at de vejledende timetal er for undervisningsdelen i folkeskolen og ikke dækker elevernes fulde skolegang, hvor der er afsat tid til understøttende aktiviteter. På Solhverv Privatskole er elevernes skolegang lig med undervisning. Vi hylder ideen om, at undervisning og leg skal være adskilte; dermed ikke være sagt, at der ikke foregår legende læring, for det gør der naturligvis som en af de mange læringsstile, vi bruger i dagligdagen, når børnene udfordres personligt og fagligt. Folkeskolereformen kan direkte aflæses i det lektionsløft, vi giver i mange årgange. Nogle af lektionerne er allerede blevet indført i indeværende skoleår som følge af den amputerede undervisning i april sidste år. For indskolingens klasse bliver der i skoleåret indført engelsk i de to 1. og 2. klasser med en enkelt lektion, mens de 2 nulte klasser får 3 lektioner med sprog og motorik og 1 grøn lektion, der tager udgangspunkt i nærmiljøet med elementer fra natur/teknik, biologi, geografi og historie. Den grønne lektion bliver også en del af 1. og 2. klassernes fagportefølje. Desuden får 1. klasse en ekstra lektion i dansk, mens 2. klasse beholder deres ekstra fra Det giver i alt et undervisningslektionstal på 24 lektioner i årgangene klasse. Vores mål er, at vores børn skal kunne læse ved udgangen af 2. klasse. Jeg vil ikke undlade at nævne, at den nuværende 2. klasse allerede har nået det mål. Jeg var rundt ved alle børnene i en religionstime, og man kan kun blive imponeret (og mægtig glad og stolt af undervisningens kvalitet på Solhverv). 1

2 3. klasse får med 3 lektioner til 27 lektioner fyldt mere på undervisningsplanen. Det er 1 dansktime og 2 lektioner i biologi og geografi, der supplerer de velkendte timer, mens den grønne lektion bliver afløst af 1 engelsktime, således at der er 2 engelsktimer om ugen. 3. årgang er den ældste årgang i indskolingen og timetallet afspejler da også, at børnene er undervisningsparate i længere tid ad gangen. Mellemtrinets (4.-6.) mest markante lektionsløft er vores indsats på sprogområdet med 4 lektioners undervisning i 4. årgang i engelsk og 2 lektioners tysk i 5. årgang. Løftet i dansk bibeholdes fra årgang har med 30 undervisningslektioner om ugen fået en forsmag på de kommende årganges undervisningsplan. Det bliver til 32 lektioners undervisning for både 5. og 6. årgang. Overbygningen (7.-10.) har mulighed for at vælge 35 lektioners undervisning. Solhverv Privatskole har indført valgfag i 7. klasse allerede fra indeværende skoleår, og det fortsætter vi naturligvis med. Det nye i valgfagssammensætningen er foruden det nye valgfag lektiecafe de faste rammer med bestemte fag bestemte dage. Vi har valgt at indføre en lektietime obligatorisk for alle elever i , vel at mærke en lektietime med faglærere til både de naturvidenskabelige og humanistiske fag. Det giver i vores optik en langt bedre mening end en pasningsordning Hvis vi ser på lektionsantallet over skoleforløbet, ligger vi et godt stykke over det vejledende timetal for folkeskolen, specielt i dansk, der ligger 150 timer over vejledende. Sprog og naturfag som biologi og geografi er også godt med, mens natur og teknik bliver erstattet af de traditionelle orienteringsfag. Solhverv bevarer både sløjd og håndarbejde, indtil der er kommet nogle erfaringer på bordet, der berettiger, at de 2 fagområder slås sammen til et under betegnelsen materiel design. Generelt er vi rigtig godt med, når det gælder antallet af undervisningslektioner, (hvilket for os er det allervigtigste) mens vi i understøttende aktiviteter lader vores SFO tage sig af børnenes universelle lyst til at skabe sig en plads i det frirum, alle børn har behov for. Der skal også for en skole som vores, hvor børnene kommer vidt forskellige steder fra, være mulighed for at børnene selv skal bestemme om deres fritidsinteresser skal udspille sig i skolens rammer eller i fritidsklubbens. Vi skal heller ikke knægte børnenes ret til bare at være børn. Det betyder også noget for os, at vi lader valgfagene være frivillige i 9. og 10. årgang. 9. årgang har med 33 obligatoriske undervisningslektioner (når de har valgt tysk) fået muligheden for at komme tidligere hjem en dag om ugen, mens 10. årgang får mulighed for det samme 2 gange om ugen. Når vi giver eleverne mulighed for at fravælge valgfagene, er det ud fra en holdning til den enkelte elevs frihed til selv at vælge, hvordan han eller hun ønsker sine eftermiddage til at forløbe. Der skulle gerne være tid til et fritidsjob eller en ridetur, hvis det er det man gerne vil. At have et fritidsjob modner mange unge og er med til at give dem et realistisk billede af, hvordan voksenlivet fungerer. Det frirum vil vi meget gerne give dem. 2

3 En skolegang i fuld balance for den enkelte elev Overordnet set ønsker vi en undervisning i balance med fritidsaktiviteterne, hvad enten det er et arbejde eller andet. Til sidst vil jeg stilfærdigt gøre opmærksom på, at vi via vores krav om ro i undervisningen(ikke stilhed), tid til fordybelse og en høj arbejdsmoral sammenholdt med lave veldefinerede klassekvotienter scorer mange undervisningsminutter til gavn og glæde for børnenes skolemæssige udvikling. Vikinger på Solhverv 3

4 Solhvervs gamle gymnastiksal var for en uge forvandlet til en vikingelandsby med drabelige vikinger og stolte vikingekvinder, der på hver deres måde gav de mange tilskuere et indblik i en verden, hvor mændene ganske vist fører sig frem, men hvor det i virkeligheden er de brave kvinder, der bestemmer, hvor sværdet skal stå. Det magede sig sådan, at kvinderne endelig kunne få fred til at passe jorden, mens mændene drog af sted for at hente store rigdomme med hjem. I et forrygende klimaks får Tormod, vores helt, dog held til at lukke munden på Thora, hans slagfærdige viv, så alt ender i fryd og gammen med masser af sang og vikingekrammere. Solhvervs 5. årgang havde masser af skuespiltalent og levede sig intenst ind i vikingernes brogede verden af slagsmål og muntre stunder. Lærerholdet bag musicalen var også begejstrede for de 2 forestillinger, der var kulminationen på de mange timers arbejde. Den første forestilling høstede helhjertet jubel fra Vebbestrup Børnehave og grundskolebørnene på Solhverv, mens forældre og bedsteforældre til aftenforestillingen næsten ikke kunne 4

5 få hænderne ned. Inge- Lise Sørensen, klasselærer for 5. klasse, var instruktør sammen med Mikkel Pedersen, der havde sørget for det musikalske islæt og det tekniske set-up, mens Kari Brøndum, Jens Sigurdsson og Helle Wormslev havde haft de kreative tanker på fuldt blus med at forvandle gymnastiksalen til Hedeby anno 850 e. kr. og eleverne til gæve vikinger. Det er tredje år, Solhverv sætter en musical op for 5. årgang, og med den ildhu og entusiasme, de unge mennesker lægger for dagen, er det en begivenhed, der givet bliver til en tradition mange år frem. Når viljen giver ømme fødder eller skolegang burde hedde skoleløb. Michael Maciej Larsen fra Solhvervs internationale 10. klasse imponerede alt og alle, da han kom i skole den anden dag. Michael bor i Hobro, og her blev han udsat for et mareridt a la Mr. Bean. Bussen kørte lige foran næsen på ham, og selvfølgelig forsøger man at løbe bussen op. Det lykkedes dog ikke, men hvad gør det, når man nu var i gang med at løbe. Jo, man fortsætter da, for den næste bus venter jo ikke lige om hjørnet. De 11 kilometer blev tilbagelagt i rask trav, så det var en lettere forpustet elev, der kom ind af døren til anden time. Det er godt gå.. løbet. Michael og en kvart Maraton senere havde overskud til et smil. 5

6 Udskolingstiltag En vigtig del af en skoles profil er den måde, den håndterer udskolingen på. Mange steder har man klientgjort eleverne via vejledernes rolle. Det er eksterne vejledere, der er i stand til at angive meget velkvalificerede veje, man kan tage henimod den ene eller den anden uddannelse. Alt sammen meget godt, men man mangler nærværet i vejledningen. Vejlederen skal i vores optik have et tæt samarbejde med faglærerne og klasselæreren omkring den enkelte elev. Man skal kunne justere de individuelle mål i de enkelte fag undervejs, så de passer til den drømmeuddannelse, man har set sig lun på. Det nytter ikke noget, at man skøjter let henover matematikken, hvis man har en tømrer lurende i sjælen. Det er rigtigt, at man kan starte grundforløbet på et begrænset FSA- niveau i faget, men det er også rigtigt, at man skal kunne præstere matematik på FS10 niveau for at gennemføre den teoretiske del af uddannelsen. Det kræver i vores optik kendskab og nærvær at guide i en bestemt retning i et dialogbaseret værdifællesskab med den enkelte elev. Alt andet lige giver det god mening at have vores egen vejleder i den komplicerede proces, det er at gøre en elev uddannelsesparat. Vi har erhvervsuge for 8. praktik for 9. og 10. årgang, brobygning for 10. årgang og endelig har vi 10. klasses egen uddannelsesmesse som en del af parathedstemaet, alt sammen krydret med en personlig involvering, der gør en forskel. Det er oven i købet sådan, at vores vejleder, Birgit Paulsen, også bliver spurgt til råds af elever, der har forladt vores skole, men som mangler en kvalificeret snak med en voksen, der kan hjælpe dem. Det er tillid, så det batter. Projekt 7. årgang Hele grundideen med projektet var at få teori og praksis til at være to sider af samme sag. Tanke: Man har et ønske om at lave en raket med et eller andet drivmiddel. Det betyder, at man skal søge informationer om, hvilke forudsætninger, der skal være til stede. Det gælder både teorien bag og den praktiske gennemførelse af ideen. Eleverne lavede en liste med det udstyr, de havde behov for, hvorefter de ansvarlige for projektet, Dan Skov Andersen og Jess Østergaard sørgede for, at det nødvendige var til stede. Der blev købt kobberrør, bagepulver, eddike, peberkorn, balloner, træ, metalrør og søm og skruer i læssevis. Dan og Jess var konsulenter hele vejen gennem projektet, der strakte sig over de sidste 4 dage i uge 14 med den store finale fredag, hvor tidligere lærer på Solhverv Poul Erik Kristensen agerede som dommer, da grupperne præsenterede deres ingeniørkunst inden for forskellige felter. Eleverne havde med deres virketrang og gåpåmod præsteret stort og nytænkende, så det var helt forståeligt, at der kom mange rosende og beundrende kommentarer fra Solhvervs mellemtrin og resterende overbygning, da 7. årgang præsenterede deres store udstilling i gymnastiksalen som afslutning. Der var to priser til eleverne, en dommerpris, der gik til Line Mortensen og Emma Clausen fra henholdsvis 7.b og 7.a for deres dampskib og en publikumspris, der havde projektet Peber på flugt som vinder. Det var lavet af Kirstine Laursen, Mette Frederiksen og Anne- Lykke Larsen fra 7.b. Der var dog mange andre af projekterne, der havde fortjent en præmie. 6

7 Camilla havde fat i vinden Michael og Anne lavede en magisk opstilling Publikumsfavoritten med Anne- Lykke, Kirstine og Mette Peter klar til affyring Line og Emma med dampen oppe 7

8 Solhverv indtager London Viceskoleleder Egon Thomsen har snakket med vores unge om turen. -Selv om jeg er United fan, så var det en mega-stor oplevelse at se Arsenals hjemmebane Emirates Stadium, siger Banusan Manuheran, der selv spiller fodbold på Hobros mesterrækkehold og var med klassekammeraterne fra Solhverv Privatskoles 10. kl. International på lejrskole i London. -Helt fantastisk at gå gennem tunnelen, sidde i trænerens stol og høre en tidligere topspiller fortælle om holdet og det 3,5 mia. dyre stadion. Det hele foregik på engelsk, men jeg forstod næsten det hele. Ingeborg Jacobsens største oplevelse på turen var musicalen Lion King. -Jeg er i forvejen en stor Disney fan, så jeg glædede mig virkelig til den her forestilling. Og sikke en oplevelse! Opstillingen, skuespillerne, kostumerne og stemningen gjorde et fantastisk indtryk. Udover de traditionelle seværdigheder i London besøgte klassen også privatskolen Harrow on the Hill, der har fostret 8 britiske premierministre, bl.a. Winston Churchill. Her fik eleverne et indtryk af, hvordan det er at gå på en traditionsrig engelsk drengeskole. Alle eleverne fik brug for deres engelskkundskaber, når de pruttede om prisen på Campden Market, og de fleste gjorde da også en god handel. -Allerede efter den første dag fandt vi ud af at bruge The Tube og kunne derfor let finde rundt i storbyen på egen hånd, slutter Ingeborg og Banusan, der er enige om, at London er en fed by. Banusan på Emirates Stadium Ingeborg og Big Ben 8

9 Foran London Eye Fra 10. til MiniSFO Jeg vil gerne benytte mig af lejligheden til at byde velkommen til alle vores MiniSFO er. Det er en stor glæde og med en vis form for stolthed, at man ser en flok dejlige børn være så spændte og tændte på, hvad der nu skal ske. Vores introforløb til 0. klasse er præget af de samme værdier, vi lægger til grund for skolegangen hos os i hele skoleforløbet. Fokus på det enkelte barns udvikling gennem udfordringer, der afstemmes og finpudses; vi tænker skolelivet som en god tid ind i skoledagen, hvor barnets trivsel er den bedste forudsætning for læring. Og man kunne godt fornemme, at de var så glade for deres 1. skoledag. Bare se her. 9

10 Årgangstræ Vi har Danmarks dejligste grønne skolegård, der ikke bare rummer en verden af muligheder for vores børn her på sydsiden, men skolegården fungerer også som en park for både store og små i Vebbestrup uden for Solhvervs åbningstid. Desuden er der masser af tidligere elever, der kommer forbi for lige at hilse på og se deres gamle skole. Det er en stor glæde for os at vise Solhverv frem med de forandringens vinde, der er blæst hen over de gamle bygninger og parkområde. Nu blæser det op igen. Solhverv Privatskole fylder 80 år og i den anledning planter nulte årgang 2014 et årgangstræ. Det bliver det første træ i det, der gerne skulle udvikle sig til en lund med enkeltstående træer, og hvor hvert træ er udstyret med et skilt, der fortæller træets danske og latinske navn, årstal for plantningen, og hvornår træet er indvandret til Danmark. Det første træ er bøgen, der i skarp konkurrence med egen er kendt som vores nationaltræ. Bøgen har været i det område, vi kender som Danmark i 2500 år og er en del af vores selvforståelse. Træet symboliserer, at her har man rod, her har man hjemme og det er lige det, vi gerne vil sige med dette træ. Alle Solhvervbørn - uanset hvor de kommer fra- er Solhvervs rødder. Vi håber på, at man senere i livet vil komme tilbage til Solhverv, finde sit træ og mindes sin skoletid som en god, spændende og udfordrende periode, der plantede én solidt i det samfund, vi alle er en del af. 10

11 Små gyldne øjeblikke. Da eleverne på 0.årgang havde gået i skole i 100 dage, skulle det fejres med en dags fest. Dagens mål var at arbejde med tallet 100 gennem forskellige tværfaglige værksteder. Eleverne skulle bl.a. tegne sig selv som 100-årig, bygge et LEGO tårn med 100 klodser, tælle 10 erne op og sæt det systematisk op, spille terningespil og meget mere. Dagen blev afrundet med et stykke kage på 100 kcal. ;o) 11

12 Alle hjernevindinger og fingre måtte tages i brug hos de tre ungersvende Der er hundrede ting at tænke på Kan det nu passe??? Huledage og litteratur passer bare godt sammen. Det lyste bogstaveligt ud af eleverne, da 0. klasserne byggede store huler med deres medbragte tæpper og puder. Børnene skulle medbringe deres yndlingsbog, 12

13 som blev brugt til højtlæsning og litteraturanalyse. Det var også spændende for eleverne at fortælle om, hvorfor netop den medbragte bog var deres yndlingsbog. Eleverne fordybede sig rigtigt i bogstavernes verden, når de sad i hulerne med lommelygterne og læste hinandens bøger. Det var en mørk og stormfuld aften. En fornøjelig dag på Aalborg Teater. Vitellobøgerne af Kim Fupz Aakeson er det store hit blandt børnene i de yngre klasser, og forud for den store forestilling i Aalborg havde børnene læst og snakket om bøgerne, der med deres brogede verden af voksne og børn rummer et universelt budskab, der går rent ind. Vitellos livret gik også rent ind hos børnene fra 0. årgang, der med stor fornøjelse spiste sig igennem spaghetti med smør og riveost, så man rigtig kunne forestille sig, hvordan det var at være søn af en italiensk mamma med spøjse vaner. 13

14 Det var bare sagen Jeg ønsker alle en god påske. Venlig hilsen Skoleleder Martin Miller 14

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune Nyhedsbrev juni 2012 Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og næste års planlægning er på plads. Vores 9. klasser har allerede holdt sidste skoledag med fest og farver. Alt foregik i god ro og orden,

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV Dato: 25. marts 2011 Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse.1 Værdiggrundlaget i overskrifter..2 Grundtvig-Kold.3 Læringsstile.3 IT.4 Motion.5 Tidlig sprogindlæring 5 Natur og Teknik 6 Helhedsskole...6

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2013-14

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2013-14 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 2. Opsamling efter lærer-lockout i foråret 2013 side 5 3. Projektugefokus side 5 4. Skolerejser side 5 5. Plan for

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015 Nyt om implementering af skolereformen Skoleforum d.17. marts 2015 Hvad er vi optaget af for tiden? Ro og tid til arbejdet med reformen Læring Understøttende undervisning Kommunikation 2 Ting tager tid

Læs mere

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014 Mål: Alle børn skal lære så meget de kan Betydningen af negativ social arv skal mindskes Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal stige Midler: En længere og mere varieret skoledag Praksisnær og anvendelsesorienteret

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Nyhedsbrev februar Langemosen

Nyhedsbrev februar Langemosen NYBORG UNGDOMSSKOLE Nyhedsbrev februar F EBRUAR 2015 DENN E G ANG: Nyt på skolen 1 Skriftlige prøver 2 Vigtige datoer 2 London 3 Kære alle! Nyt på skolen Så er godt i gang med sidste del af skoleåret,

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere