Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond d. 10. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond d. 10. februar 2014"

Transkript

1 Den 11. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond d. 10. februar 2014 Til stede: Niels Jørgen Friis, Leon Kanstrup, Britha Lund Sørensen, Finn Nathan, Niels Lucassen, Morten Boe, Joan Sørensen, Jessie Madsen og Søren Laurids Tirstrup (Referent). 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december Bilag. Dagsordenen blev godkendt og referatet underskrevet. 2. Likviditetsoversigt v/joan Sørensen. Bilag. JS orienterede om, hvordan likviditetsoversigten tager sig ud pr Udlejningsoversigt for Lav- og mellemsæson i Bilag. Ingen kommentarer udlejningsoversigten. JS orienterede om, at hun har forespurgt Parasollens medlemmer på, om de kunne være interesserede i de huse, som i øjeblikket er sat til salg. Aarhus Kommunes Feriefond Feriefonden for ansatte ved Aarhus Kommune Rådhuset 8000 Aarhus C Sagsnummer Sagsbehandler Søren L. Tirstrup Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte 4. Beslutning om deltagelse ved det kommende møde i Parasollen. Bilag. Forud for bestyrelsesmødet havde bestyrelsen modtaget programmet for dette års Parasolseminar, som er et seminar for feriefonde i Danmark og afholdes d. 2. og 3. april. Sekretariatet orienterede om programmet, som består af en workshop- og aktivitetsdag med stande, hvor leverandører af forskellige aktuelle og feriefondsrelaterede emner er med. Dagen efter er der generalforsamling. LK orienterede om, at han har været i kontakt med formanden, da han kunne være interesseret i at komme med i bestyrelsen og skabe et større samarbejde feriefondene imellem. Opbakning fra resten af bestyrelsen til at LK opstiller til Parasolbestyrelsen, så vi i løbet af en valgperiode kan teste om det giver mening for alle parter at AKF er repræsenteret i denne bestyrelse. Hans tilgang vil være, at møde nye kontakter og udbygge det via bestyrelsesarbejdet i Parasollen. Referat - Bestyrelsesmøde i Feriefonden d. 10. februar 2014

2 Det besluttedes derfor, at LK deltager på seminaret. Hvis andre bestyrelsesmedlemmer at deltage skal det oplyses til sekretariatet senest den 21. februar, hvorefter AKF s repræsentation på seminaret fastlægges. 5. Prioriteringer i fremtiden - Hvilke huse skal sættes til salg, med udgangspunkt i bookingoversigter og spørgeskemaundersøgelsen? Sekretariatet orienterede om, at der er en fremvisning på hus 30 i nærmeste fremtid, men at der ikke har været nogen konkrete henvendelser på Samsø. Det besluttedes, at sekretariatet skal undersøge mægler-markedet på Samsø, for at hører om andre mæglere mener, at de kan sælge huset. Tilgangen til husene på Samsø er, at udlejningen ikke er stor nok til at berettige et fortsat ejerskab af husene og dermed bekoste en opshining så hellere sælge dem. NJF og LK går spørgeskemaundersøgelsen og bookingoversigten grundigt igennem med henblik på at finde ud af, som om der eventuelt er yderligere huse der bør sættes til salg. - De deltagendes forelæggelse af de muligheder for/anbefalinger af investeringer rundt i verden. Flere forslag blev bragt på banen, heriblandt Gilleleje, Fur, Milano, Sverige, Amsterdam, Barcelona, Paris mv. NL foreslog at kigge efter en lejlighed i London, om end det er dyrt, men der er altid mulighed for at komme af med den igen. Forslag om eventuelt at købe en lejlighed sammen med en anden feriefond Dyrke ideen og eventuelt bringe emnet op på Parasollen. NJF mente, at det var svært at finde et sted i Danmark, som ikke er prøvet af, hvorfor tilgangen til fremtiden enten bliver opgraderinger af de nuværende boliger, køb af yderligere huse i områder der går godt eller køb/leje i udlandet. Enighed om at fokuserer på Tyskland og Malaga i første omgang. - Investeringer i Tyskland på baggrund af nye informationer vedr. særloven om regulering af benyttelse af ejerlejligheder skal vi evt. leje den tilbudte lejlighed?. Tre muligheder/forslag blev præsenteret; 1. Køb eller leje af lejlighed i Flensborg eller ved Flensborg Fjord. NJF havde forud for bestyrelsesmødet lavet en undersøgelse i hans afdeling, som består af mere en 100 ansatte. Side 2 af 5

3 Blandede tilbagemeldinger, men mange syntes, at Flensborg eller Flensborg Fjord lyder interessant. Fordele og ulemper ved både Flensborg og Flensborg Fjord. Være opmærksom på om bolig er på den danske eller tyske side, da det har stor betydning for, hvilke udlejningsregler man er underlagt. På formødet blev det besluttet, at der indhentes tilbud fra to ejendomsmæglere i Flensborg, som giver deres bud på mulige boliger. Sekretariatet går videre med sagen. 2. Leje af lejlighed i Berlin hos AKF s tilsynsførende. Lejligheden lægger tæt ved lejlighederne i Finowstraβe, men er ikke bygget færdig endnu. Bestyrelsen ønsker på det foregående grundlag ikke at leje lejligheden, da prisen er for høj i forhold til lejlighedens størrelse. Sekretariatet meddeler, at man ikke er interesserede. 3. Køb af ny lejlighed i Berlin eller eventuelt Hamborg alt efter den nye lovs omfang. Situationen går den rigtige vej i Berlin, men der er ingen endelig bekendtgørelse, da denne først kommer til marts. Afventer bekendtgørelsen før emnet tages op igen. - Beslutning om evt. køb/leje af lejlighed i Malaga. Bestyrelsen havde på formødet taget beslutning om, at tage til Malaga for at vurdere om der er en lejlighed, som kan lejes eller eventuelt købes. Weekend sat af i slutningen af april til besigtigelsestur. Vigtigt at der er plads til 6 personer, samtidig med at den skal være placeret godt, så det er ikke er nødvendigt at have bil i området. Ved eventuelt køb eller leje, skal skiftedagene drøftes, så det passer med flyafgange. NL kigger på mulige emner og laver program for turen. NJF står for køb af billetter. 6. Det videre forløb på Rubjergvej v/byggeudvalget MB havde medbragt tegninger af det nuværende hus og et forslag til renoveringerne. Tegningerne er lavet på baggrund af bestyrelsens ideer og seneste besøg i huset. MB har snakket med kommunen, som ikke mener, at der er nogen hindringer i forhold til tegningerne i det nuværende forslag. Påpeget at man skal passe på med eventuelle ændringer udendørs såsom nedsivningsanlæg mv. I hovedbygningen, som er forbundet med laden, bliver der et stort opholdsrum og køkken, samt stor spisebordsplads. Ydermere for- Side 3 af 5

4 længes boligdelen ud i den nuværende lade, så der bliver plads til to badeværelser, et WC og to nye værelser. I den anden bygning er det tiltænkt, at der laves en stor opholdsstue, tre små værelser, et WC og et badeværelse, samt en sovesalshems med plads til otte personer. Enighed om, at forslaget er rigtig godt. Ønske om mere opholdsplads, samt et mere åbent køkken. Tegningen skal vise parkeringsplads og målestok. Forslag om jordvarme i forhold til luft til luft varme. MB kigger på bestyrelsens kommentarer og fremsender det nye forslag i løbet af et par uger til godkendelse. Undersøgelse sættes i gang i forhold til kloakken, da det skal sikres, at den er tilstrækkelig til 20 mand. Der er sat et beløb af til udenoms arealerne i budgettet, da det endnu ikke er sikkert, hvad der skal laves. Ydermere er der afsat 10 % til uforudsete udgifter, hvilket bestyrelsen er klar over er lavt sat. Det blev aftalt, hvilke tre leverandører, som skal inddrages i udbudsprocessen. Taget på ladet skal skiftes, hvorfor tilbuddene skal have en prisvurdering på udskiftning af taget inkl. tagrender. Forslag om tagpap, som alternativ til ståltaget. Det forventes at huset først står færdigt efter sommerferien. 7. Orientering om processen vedr. nyt bookingsystem SLT orienterede om, at der afholdes møde med Max fra Contool, torsdag d. 20. februar, hvor NJF, NL, Lars Faurholt og SLT deltager. På mødet vil der blive drøftet kontrakt og det videre forløb planlægges. Forud for mødet er sekretariatet gået i gang med at indsamle data om hvert enkelt hus, således at det er klargjort til at lægge ind i det nye bookingsystem. Forslag om at kigge på tekster og billeder til hvert enkelt hus og overveje om der skal indhentes hjælp eksternt til formulering af tekst og tage nye billeder. 8. Tyveri Herunder mærkning af nyt inventar Sekretariatet oplyste, at der har været et par problemer med tyveri på det seneste, blandt andet i Gjern, hvor det ikke har været noget tegn på indbrud. Selvom Feriefonden generelt ikke har oplevet problemer med tyveri/indbrud vil vi nu forstærke vores indsats for aktiv forebyggelse, bl.a. med ikke-sletbar ejermærkning af vores inventar. LK har købt ny mærker, som MB har fået. Forslag om, at leverandøren af inventar modtager en kasse med mærker til at sætte på relevant værdifuldt inventar, førend det sendes ud til huset. MB har den anden kasse - hvis andre skal afsted kan den lånes af MB. Side 4 af 5

5 9. Sidste nyt fra diverse huse v/leon Kanstrup og evt. andre. LK har været i dialog med den lokale tilsynsførende i Sverige og vores bygningshåndværker, da der har været nogle uklarheder om hvilke kompetencer de har hver især. LK sikrer, at uklarhederne løses til alles tilfredshed. LK orienterede om, at der nu er købt cykler og spil til Jubilæumshuset på Oktobervej. MB fortalte, at der er modtaget en naboklage, da naboen mener, at der er bygget for tæt på skel. Møde d. 18. februar med landmåler, byggemyndigheden, den ansvarlige byggeentreprenør og naboen. MB vurderer, at der ikke er noget at komme efter. Modtaget slutopgørelse fra byggeentreprenøren MB kigger på den. Efterfølgende er det oplyst, at NJF har haft en god snak med leverandøren af møbleringen i Jubilæumshuset omkring de justeringer som tidligere er blevet drøftet om indretningen og er kommet frem til gode løsninger. Leverandøren efterkommer ønskerne, hvilket indebærer, at der modtages nye forslag til de justeringer, som bestyrelsen har ønsket. 10. Iagttagelser og ideer fra sekretariatet og andre. Det besluttedes, at prisen på leje af Jubilæumshuset sættes til samme pris, som AKF s andre, tilsvarende sommerhuse. 11. Eventuelt. Ikke noget til eventuelt. Niels Jørgen Friis Leon Kanstrup Britha Lund Sørensen Finn Nathan Niels Lucassen Side 5 af 5

Referat. Bestyrelsesmøde fra Aarhus Kommunes Feriefonds besigtigelsestur d. 4.-6. juni 2013. Den 28. juni 2013. Aarhus Kommunes Feriefond

Referat. Bestyrelsesmøde fra Aarhus Kommunes Feriefonds besigtigelsestur d. 4.-6. juni 2013. Den 28. juni 2013. Aarhus Kommunes Feriefond Den 28. juni 2013 Referat Bestyrelsesmøde fra Aarhus Kommunes Feriefonds besigtigelsestur d. 4.-6. juni 2013 Til stede: Niels Jørgen Friis, Leon Kanstrup, Britha Lund Sørensen, Finn Nathan, May-Britt Kullberg,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015. Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015.

Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015. Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015. Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015 Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015. Indledning På generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer.

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer. Referat fra Generalforsamling i Integrationsfaggruppen 13.marts 2014 på Frederiksberg C 1. Valg af dirigent og referent Karina Nørager 2. Formandens beretning Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere