Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling D. 26. februar 2008/lra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra"

Transkript

1 Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet om den internationale kulturudveksling i Kunststyrelsen. Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af den prioritering af midler og ressourcer, som styregruppen for det internationale kultursamarbejde løbende foretager. H. C. Andersens Boulevard København V Telefon Telefax Handlingsplanen opdateres 2 gange årligt. I forbindelse med budgetgodkendelse og op til det årlige kulturmøde. Koordineringen af det internationale samarbejde Kunststyrelsen iværksatte allerede i 2005 dette arbejde og skal fortsat prioritere og udbygge dette arbejde. Formålet er at styrke og samle samarbejdet nationalt og internationalt mellem de forskellige aktører dvs. faglige centre i Danmark og ambassader, generalkonsulater, kulturinstitutter og de danske institutter ude. Samtidig skal Kunststyrelsen blive vidensbank for både små og store projekter og derigennem sikre samarbejdet på tværs af kunstformer og institutioner, samt opsamling af viden. i alt kr. til dette formål. Kunststyrelsen skal give følgende opgaver særlig opmærksomhed Kulturmøde Kunststyrelsen skal fortsætte med at afholde det årlige kulturmøde. CVR-nr: Jour.nr.:

2 Side 2 Dialogmøder og orienteringsbreve Kunststyrelsen skal udvikle og implementere en strategi for, hvordan der sikres en højere grad af viden om projekter og idéer mellem de mange forskellige aktører. Som forsøg herfor skal Kunststyrelsen i 2008 starte med dialogmøder for aktørerne i Danmark, samt udsende 4 årlige orienteringsbreve til hele aktørgruppen. Formidling Det skal være lettere for udenlandske kulturformidlere at finde rundt i de danske støtteordninger. Kunststyrelsen lancerede i december 2006 en ny international hjemmeside med bl.a. en oversigt over de muligheder, som Danmark giver udenlandske kunstnere og kulturformidlere for at søge hjælp og støtte til kulturudveksling med Danmark, en oversigt over danske kulturbegivenheder, der finder sted i udlandet, samt kontaktinformation på danske repræsentationer, kulturinstitutter, institutter og lektorer i udlandet. Hjemmesiden skal i den kommende treårs periode løbende opdateres, videreudvikles samt evalueres. Kunststyrelsen skal i det kommende år arbejde for at den dansksprogede hjemmeside bliver etableret, får struktur samt bliver anvendelig for de danske kunstnere. Kunststyrelsen skal pleje og udvide sit internationale netværk. Besøgsprogrammer for udenlandske kuratorer, festivalledere etc. har vist sig som et vigtigt redskab i formidlingen af Danmark. De besøgende får lejlighed til at stifte bekendtskab med den aktuelle danske kultur- og kunstscene, og besøgende resultere ofte i invitationer til danske kunstnere. Kunststyrelsen skal styrke dette arbejde. I 2007 har Kunststyrelsen arrangeret ca. 10 besøgsprogrammer under samarbejdsaftalen. Der sigtes på at Kunststyrelsen i 2008 og 2009 udvider antallet af besøg. i alt kr. til dette formål. Geografiske fokusområder Kunststyrelsen skal prioritere kulturudvekslingen og projektarbejdet i New York

3 Side 3 Kunstrådet har afsat 9.55 mio. kr. til DaNY Arts, et samarbejdsprojekt mellem kunstscenen i Danmark og i New York. Projektet, der forløber fra 2006 til 2008, tager udgangspunkt i den kunstneriske proces med fokus på etablering netværk mellem kunstnere i Danmark og i New York. Kunststyrelsen skal fortsat prioritere dette geografiske område, men primært i forhold til Kunstrådets DaNY Arts projekt, aktiviteterne under det, evaluering samt opfølgning. Kunststyrelsen skal samtidig sikre, at erfaringerne fra dette projekt formidles til andre aktører. Det geografiske indsatsområde prioriteres ikke længere særskilt i budgettet. Kina Der er i Kina stor interesse for at iværksætte kulturudveksling med Danmark. Kunststyrelsen skal støtte dette arbejde ved at udvikle en strategi for kultursamarbejdet med Kina og derudover spille en aktiv rolle i form af koordinering, vejledning samt etablering af besøgsprogrammer i Danmark for kinesiske samarbejdspartnere. Endvidere skal Kunststyrelsen støtte interessen fra kinesisk side om dansk deltagelse på bl.a. EXPO 2010 i Shanghai kr. målrettet projekter med Kina. Nyere EU-lande Kunststyrelsen skal vedligeholde interessen og det eksisterende netværk, som er opbygget til store dele af de centrale europæiske hovedstæder samt være orienteret mod at opbygge nye. Især skal de øst- og centraleuropæiske lande i EU prioriteres kr. til projekter med lande i dette geografiske område. Budapest Danmark er inviteret til at være gæsteland på Budapest Spring Festival 2010 i Ungarn. Festivalen, som fokuserer på scenekunst og musik inden for det klassiske repertoire, har et højt kunstfagligt niveau, og deltagelse efterspørges i danske kulturkredse. International Koordination koordinerer den danske deltagelse i samarbejde med Det Danske Kulturinstitut og Ambassaden i Ungarn. Det tilstræbes at deltage med et bredt udsnit af dansk kunst, herunder også udstillinger af billedkunst, design og/eller kunsthåndværk.

4 Side 4 Der afsættes 1 mio. kr. til projektet kr. i 2007 og kr. i Berlin Kulturministeren har på tipsaktstykket afsat 1 mio. kr. til en styrkelse af den danske kunstscene i Berlin. Styregruppen har ligeledes afsat 1 mio. kr. til projekter i Berlin. Kunststyrelsen har i tæt samarbejde med ambassaden i Berlin udarbejdet en konkret projektbeskrivelse som følger de generelle principper for kulturudveksling. Konkrete projekter har fået støtte og Kunststyrelsen skal fortsat prioritere samarbejdet med den danske ambassade i Berlin omkring opfølgning og evaluering af disse projekter. Damaskus Damaskus er arabisk kulturhovedstad i Kunststyrelsen har i 2007 samarbejdet med byen om etablering af et dansk fokus i forbindelse med markeringen. Kunststyrelsen skal fortsat prioritere dette arbejde, samt undersøge mulighederne for at fokus kan udvides til andre lande i Mellemøsten kr. til projekter i Damaskus. Tematiske fokusområder Filmfestivaler Kunststyrelsen fortsætter samarbejdet med Det Danske Filminstitut om udlån af film (spille-, dokumentar- og børnefilm). Udlånet er fortrinsvis til de danske repræsentationer og kulturinstitutter uden for Europa og i forbindelse med EU Filmfestivalerne. Endelig er det muligt at udlåne film til mindre festivaler inden for EU. I forbindelse med udvidelsen af filmområdet, vil det ligeledes være muligt for repræsentationerne og kulturinstitutterne at booke film til visninger, der ikke er EU Filmfestivaler f.eks. Nordiske og Danske filmfestivaler. Andre internationale filmfestivaler hører direkte under Filminstituttet kr. til dette formål. Officielle danske begivenheder Kunststyrelsen skal fortsat arbejde med at understøtte kulturdelen af officielle danske begivenheder i udlandet. I den forbindelse er det Kunststyrelsens opgave at sikre projekternes kunstfaglige indhold samt lokale forankring og opfølgning.

5 Side 5 i alt kr. til dette formål. Statsbesøg Kunststyrelsen skal fortsat prioritere arbejdet med planlægning af kulturdelen i forbindelse med udgående statsbesøg. US Virgin Island Kunststyrelsen skal prioritere forberedelsesarbejdet omkring markeringen af 100 året for salget af De Vestindiske Øer til USA. Løbende tilskud til projekter Kunststyrelsen skal være fleksibel og i stand til at respondere hurtigt og professionelt i en given situation. Kunststyrelsen får løbende ansøgninger om økonomisk støtte til internationale kulturudvekslingsprojekter. Det skal fortsat prioriteres, at enkelte projekter kan opnå støtte, - særligt skal prioriteres initieringsfasen, hvor et projekt sættes i gang eller slutfasen, hvor et projekts gennemførelse afhænger af en mindre bevilling. Styregruppen afsætter ca kr. i 2008 til direkte støtte efter ansøgning. Nye initiativer Nye initiativer er en liste over de geografiske områder, som er til overvejelse i forhold til at blive indsatsområde: Norden Kunststyrelsen er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at udpege Norden til særligt geografisk indsatsområde. Den endelige indstilling til styregruppen foreligger i løbet af foråret London I forbindelse med den internationalt velrenommerede og velbesøgte 100% Futures design-udstilling i London i september 2007 havde ambassaden i London lejet en stand på 30-40m2, der skulle vise nye design trends fra nyetablerede designere fra Danmark. Samtidig er en stor Hammershøi udstilling på vej i London og flere danske forfattere er på vej med nye udgivelser i Kunststyrelsen er derfor i gang sammen med ambassaden, Det danske Kulturinstitut, faglige centre i Danmark, samt lokale samarbejdspartnere undersøge mulighederne for at gøre

6 Side 6 London (og Storbritannien) til et nyt fælles geografisk indsatsområde i den kommende handlingsplan. Der forventes at træffes afgørelse i begyndelsen af 2008 Styregruppen for det internationale kultursamarbejde har tentativt afsat kr. til dette arbejde. COP15 og Expo2010 Kunststyrelsen er i færd med at undersøge mulighederne for samarbejdsaftalens formål i relation til både COP15 og Expo2010. Der forventes at træffes afgørelser i løbet af foråret Latinamerika Med afsæt i statsbesøget i Mexico, februar 2008, skal Kunststyrelsen udarbejde forslag til en strategi for Latinamerika på kulturområdet. Styregruppen for det internationale kultursamarbejde har afsat kr. til dette arbejde.

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

Indhold. _Toc190673117

Indhold. _Toc190673117 Virksomhedsplan 2014 _Toc190673117 Indhold 1. Målsætning... 2 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Opdateret september 2014 Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Nærværende oversigt udgør en aktivitetsoversigt over afsluttede

Læs mere

Handlingsplan 2006. For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag

Handlingsplan 2006. For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag Handlingsplan For Det Danske Kulturinstitut Indhold Indledning v/generalsekretær Finn Andersen 2 Handlingsplan for hovedkontoret 5 Benelux 7 Estland 8 Kina 9 Letland 10 Litauen 11 Polen 12 Rusland 13 Storbritannien

Læs mere

EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET

EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET Til Kulturministeriet Dokumenttype Evaluering Dato Oktober 2009 EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET KULTURMINISTERIET Revision [xx] Dato 2009-09-16 Udarbejdet [Navn] af Kontrolleret

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5

Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Baggrund og beslutning Side 4 Succeskriterier og oprindelige mål Side 5 Organisatorisk opbygning Side 5 Budget og regnskab Side 6 Sponsorer Side 7 Markedsføring og

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013

Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013 Bycirklens Kina-samarbejde Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013 Januar 2013 Velkommen til Bycirklens delegation, Wuxi Culture and Arts School, 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 Naalakkersuisuts Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 20. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 VISIONEN FOR KUNST- OG KULTURSTRATEGIEN... 4 3 STRATEGIENS INDSATSOMRÅDER... 5 4 A. Kulturarven...

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere