KDY s adresser og telefonnumre... Side 2. Protektor og Æresmedlemmer... Side 3. Forord...Side 4. Flagning... Side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KDY s adresser og telefonnumre... Side 2. Protektor og Æresmedlemmer... Side 3. Forord...Side 4. Flagning... Side 5"

Transkript

1 Indhold KDY s adresser og telefonnumre... Side 2 Protektor og Æresmedlemmer... Side 3 Forord...Side 4 Flagning... Side 5 Medlemsregister over 25 år... Side 12 Medlemsregister under 25 år... Side 37 Fartøjsregister... Side 41 K O N G E L I G D A N S K Y A C H T K L U B 1

2 KDY s adresser og telefonnumre Klublokaler og Sekretariat, Langelinie Kongelig Dansk Yachtklub Langeliniepavillonen DK-2100 København Ø Telefon: Telefax: Sekretariat: Indtil videre er Sekretariatet flyttet til klubhuset i Rungsted Havn. Rungsted Havn 42 DK-2960 Rungsted Kyst Telefon: Telefax: Åbningstid: Alle hverdage kl.: 09:00-16:00 Adm. direktør Morten Lorenzen, mobil Generalsekretær Ted Gräslund, Sekretær Kirsten Hedegaard, Sekretær Charlotte la Barbera; Kasper Helweg-Larsen, mobil Juniorklubben i Skovshoved Ungdomsafdelingen i Skovshoved for alle under 25 år som vil sejle Yngling (3 personer kølbåd) Skovshoved Havn 2 DK-2920 Charlottenlund Telefon: Juniorleder Jørgen Ring Ungdomscenter, Rungsted Ungdomsafdelingen i Rungsted for alle op til 25 år som vil sejle optimist, jolle, yngling eller andet. Rungsted Havn 42 DK-2920 Rungsted Kyst Centerleder Kasper Bøgebjerg Jørgensen Mobil: Telefon: Sejlerskolen i Rungsted For voksne der gerne vil lære at sejle Rungsted Havn 42 DK-2960 Rungsted Kyst Telefon: Kirsten Hedegaard Royal Match Race Center For erfarne sejlere der gerne vil sejle 37 fods matchracere Skovshoved Havn 5 DK-2920 Charlottenlund Telefon: Centerleder Jørgen Stock Melchior Klubhuset Skovshoved Skovshoved Havn 5 DK-2920 Charlottenlund Sejlklubbernes Restaurant: Telefon: Klubhuset Rungsted Rungsted Havn 42 DK-2960 Rungsted Kyst Club Royal Café og Restaurant: Telefon: KDY s medlemsog fartøjsregister 2006 Redaktion: KDY s Kommunikationsudvalg Tryk: Storm Tryk Copyright: Kongelig Dansk Yachtklub, København 2

3 KDY s Projetektor og Æresmedlemmer KDY s Protektor fra 1972 Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Æresformand fra 1972 Hans Kongelige Højhed Prins Henrik Tidligere Protektor Hans Majestæt Kong Frederik VIII Tidligere Æresformænd Hans Kongelige Højhed Prins Valdemar Hans Majestæt Kong Christian X Hans Majestæt Kong Frederik IX Æresmedlemmer Hans Majestæt Kong Konstantin 1966 Hendes Majestæt Dronning Anne Marie 1966 Hans Majestæt Kong Harald V 1966 Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Hans Kongelige Højhed Prins Henrik Hans Majestæt Kong Juan Carlos I Borbon 1971 Hendes Majestæt Dronning Sophia 1971 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte 1980 Hans Højhed Prins Richard 1980 Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik 1986 Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary 2004 K O N G E L I G D A N S K Y A C H T K L U B 3

4 K O N G E L I G D A N S K Y A C H T K L U B Kære medlemmer! Kongelig Dansk Yachtklub er en klub, hvor fællesskab og kammeratskab sammen med godt sømandsskab er nøgleord. Vores medlemsog fartøjsregister er et vigtigt værktøj i den forbindelse. Den elektroniske version på er tilgængelig med password og giver flest oplysninger og er løbende opdateret - men de færreste er online ombord. Derfor er denne tryksag et godt supplement og et tilbud, som vi søger at gøre omkostningseffektivt og aktuelt ved at printe on-demand, det vil sige i (små)oplag, som svarer til medlemmernes behov. Vi håber, du ofte vil tage bogen frem, når du ser en KDY-stander under salingen. Det er altid godt for klubånden at hilse på andre medlemmer - og networke, som det hedder nu om dage, også med dem, som vi ikke kender allerede. Personligt kigger jeg også i listen, når jeg skal møde nye kontakter i land for lige at se, om vi har Kongelig Dansk Yachtklub til fælles. Som en del af traditionen har vi inkluderet flagningsreglerne, så de er ved hånden, sammen med oversigten over Protektor og Æresmedlemmer. Endelig finder du selvfølgelig adresser og telefonnumre til Kongelig Dansk Yachtklub og vore restauranter. God fornøjelse - og hils de medlemmer du møder til lands eller vands. Med sejlerhilsen Sandeep Sander Bestyrelsesmedlem, medlem af Kommunikationsudvalget og Formand for kommercielle aktiviteter 4

5 Flagning Efter forholdene kan danske statsborgere føre følgende nationalitetsflag på deres lystfartøjer: Nationalflaget, som også benævnes stutflaget, koffardiflaget eller handelsflaget. Flagets udseende er givet i en forordning fra 1748: flaget er rødt med hvidt kors uden split. Dette flag kan føres af alle danske lystfartøjer uden særlig tilladelse. Yachtflaget er det danske orlogsflag med bogstaverne YF i guld eller gult i den øverste kvadrant. Farven er dybrød (orlogsrød) med hvidt kors. Dette yachtflag kan ifølge Statsministeriets bekendtgørelse af 11. oktober 1957 om benyttelse af yachtflag føres på sådanne, herboende danske tilhørende dæksbåde, (halvdæksbåde), som udelukkende er bestemt til lystfart. Tilladelsen til benyttelsen af yachtflaget bortfalder, hvis fartøjet måtte blive anvendt til fragtfart, passagerfart eller nogen anden art af erhvervsforetagende. Yachtflaget må ifølge Justitsministeriet (1979) ikke benyttes på land. Særlige yachtflag Forskellige kongelige resolutioner fra giver visse sejl- og roklubber tilladelse til at føre særlige kendetegn i yachtflagets øverste kvadrant; således har medlemmer af KDY ret til at føre klubbens særlige flag, såfremt deres fartøj ikke anvendes erhvervsmæssigt. Kongelig Dansk Yachtklubs flag er yachtflaget med 3 stjerner i guld (gult) anbragt diagonalt under bogstaverne YF i samme kvadrant som disse. 5

6 Marineministeriets bekendtgørelse herom af 3. marts 1873 lyder således:»i Anledning af Foreningens Andragende i Skrivelse af 5te f.m. har Ministeriet nedlagt en allerunderdanigst Forestilling, og man skal derefter i Henhold til den Ministeriet ved allerhøjeste Resolution af 28de f.m. dertil meddelte Bemyndigelse tillade, at de Fartøjer i Dansk Forening for Lystsejlads, der have erhvervet eller maatte erhverve Tilladelse til at føre det ved allerhøjeste Resolution af 15de Avgust 1865 fastsatte Yachtflag, maa som særlig Kjendemærke i dette Flag føre 3 Stjerner i Guld, anbragt paa passende Maade«. Den»allerhøjeste Resolution af 15de Avgust 1865«siger:»Tilladelse til at føre Lystfartøjs- Flaget, der bestaar i det danske Orlogsflag med Bogstaverne YF i Guld i den øverste Firkant nærmest Stangen, gives paa Andragende derom af Marineministeriet, dog kun for Dæksfartøjer. Andragendet, der forsynes med Stempel til Taxt 65 Øre, maa være bilagt med det paagjældende Fartøjs Maalebrev eller Nationalitets og Registrerings Certifikat. Yachtflaget medfører ingensomhelst Begunstigelse for Skibet med Hensyn til Havne- og Skibsafgifter. Tilladelsen til at føre Yachtflaget, der kun gjælder, til Fartøjet skifter Ejer, og som skal findes ombord og forevises paa vedkommende Autoriteters Forlangende, er fortabt, naar Fartøjet ikke udelukkende benyttes til Lystsejlads.«I 1957 bortfaldt pligten til at søge ovennævnte tilladelse til at føre yachtflag. Flagetikette, flagføring Nationalflag eller yachtflag føres efter samme regler. Flaget er landets og klubbens symbol og skal derfor altid behandles på en værdig og pietetsfuld måde. Når flaget hejses, bør det sættes tæt ved flagknop eller blok; når det hejses, kippes eller nedhales, må det ikke røre vandet eller dækket. Flaget bør altid være rent og helt. Hejsning og nedhaling skal foregå i et værdigt tempo. Et EU-flag kan ikke bruges i stedet for et nationalflag eller yachtflag. Flagets størrelse Flagets størrelse er afhængig af fartøjets størrelse, rigning, dets hastighed, vindstyrken i hårdt vejr (stormflag) samt flagspillets længde agter. Det rigtige størrelsesforhold er derfor vanskeligt at angive, men med hensyn til flagspillets længde agter (hækflag) anbefales det, at flagspillet er af en sådan længde, at flaget synligt kan bevæges op og ned ved kipning eller sørgeflagning. En gammel tommelfingerregel siger, at hækflaget bør have en sådan størrelse, at det lige holdes klar af vandet. 6

7 Flagning i havn, til ankers eller under bugsering Flaget føres fra et flagspil agter. Ikke fra hækstaget. Flagning under sejl Flaget kan altid føres fra et flagspil agter, men nedennævnte flagføring er smukkere og mere korrekt: Enmastet fartøj med bermudarig Fra agterkant af storsejlets flynder. Yawl eller ketch Fra mesantoppen, gerne på flagpind. Gaffel- eller luggerrig Fra nokken af gaffelen. Sprydstagerig: Fra nokken af yderste sprydstage. Under kapsejlads føres der normalt ikke nationalflag, men det er god skik at sætte flaget, når mållinien passeres (som tak for sejladsen), eller når man udgår af kapsejladsen. Når flaget under sejl skal føres fra nok eller agterkant af flynder, sættes sejlet først. Dernæst hejses flaget, hvorefter hækflaget bjærges. Ved ankomst til havn følges samme procedure i omvendt orden. Flagning under motor eller roning Flaget kan altid føres fra et flagspil agter; flermastede fartøjer kan også flage fra mesantoppen eller gaffelens yderste nok. Flagtid I havn og til ankers hejses flaget ved solopgang, dog tidligst kl Inden for flagtid i øvrigt når medlemmet går om bord. Flaget nedhales hele året ved solnedgang. Forlader medlemmet fartøjet inden solnedgang, nedhales flaget, når det går fra borde. Til ankers eller under henliggen i havn i nærheden af en flådestation eller et orlogsfartøj bør man koordinere sine flagmanøvrer med disse. Deltager man i en eskadresejlads, bør flaghejsning og nedhaling foretages samtidig og helst under afgivelse af et signal i form af et skud eller et fløjtesignal fra eskadrechefen (bådsmandspibe, trillefløjte). Hejses eller nedhales flaget til hornsignal, blæses de relevante signaler. Til søs kan flaget føres døgnet rundt, og det bør føres, når man anløber eller afgår fra fremmed havn eller sejler i udenlandsk farvand. Ved ankomst til havn eller red uden for flagtid, nedhales flaget omgående. Det er god tradition at begynde med at hejse agterfra, hvis 7

8 der skal føres flere flag (f. eks. høflighedsflag). Ved nedhaling starter man for og slutter med hækflaget. I udlandet følges lokal flagtid. Man»stryger«kun flaget, når man overgiver sig. Hilsen til søs og til ankers Hilsen mellem fartøjer, der mødes på søen, sker ved kipning med flaget (det nedhales langsomt til ca. 1/2 og op igen én gang). Det hilsende fartøj holder flaget kippet, indtil det skib, der hilses på, også kipper. Så snart det skib, der hilses på, begynder at hejse flaget, haler det hilsende fartøj sit flag i top. I danske farvande hilser danske skibe først på udenlandske fartøjer. Ved møde med en eskadre af orlogsmænd eller lystfartøjer kippes der som regel kun for kommandoskibet. Hvis det af praktiske årsager er umuligt at kippe flaget, kan hilsen finde sted ved med flagspillet i hånden at føre flag og flagspil til vandret stilling én gang og derefter sætte det på plads igen. Afgivning af salut fra lystfartøjer betragtes som utilbørlig. Flagning med topflag Ved festlige lejligheder kan et yachtflag hejses på flagspil på stortoppen (toppene). Ved ankomst til havn sættes flaget yderligere på flagspil agter. Samtlige flag følger normal flagtid og bør hejses og nedhales samtidig. Under henliggen i havn kan flagning med topflag ved festlige lejligheder suppleres med flagning over top (toppene); se herom nedenfor. Sørgeflagning Ved sørgeflagning forstås flagning i forbindelse med en officiel sørgedag, dødsfald i familien eller i sejlklubben. Sørgeflagning kan kun finde sted i havn eller til ankers, aldrig til søs, medmindre der er en afdød om bord, eller et besætningsmedlem er druknet. Ved en sådan anledning hejses flaget og kun dette ved flagtid helt i top og hales derefter til ca. halv. Ved flagtids ophør hejses flaget i top og nedhales derefter. Sker flagningen i anledning af en bisættelse, hejses flaget i top, når denne har fundet sted. Standere, ejerflag og lignende sættes ikke på halv. Høflighedsflag Ved ankomst til udlandet viser man respekt for værtsnationen ved at hejse dens flag. Høflighedsflaget hejses i yderste styrbord flagfald under salingen. Det hejses ved normal flagtid under ophold i udlandet og ellers ved ankomst til den pågældende nations farvand eller havn. Foretages sejladsen direkte fra egen havn til udenlandsk havn kan høflighedsflaget sættes ved afrejse. 8

9 Der kan kun sættes én nations flag ad gangen. Høflighedsflaget nedhales, når man forlader fremmed nations farvand, og inden man anløber dansk havn. Høflighedsflaget følger normal flagtid, og det er god skik at begynde med nedhaling af høflighedsflaget før éns eget hækflag ved flagtids ophør. Toldflag Dette flagsignal nævnes her i forbindelse med etikette ved besøg i fremmede havne, fordi det i visse lande stadig er forlangt, at étbogstavsignalet»q«eller hvis man foretrækker det»zs«fra den Internationale Signalbog hejses ved første ankomst til havn eller ankerplads i det pågældende land. Signalet betyder:»mit skib er smittefrit, og jeg anmoder om frit samkvem med land«. Hermed tilkendegiver man over for pasmyndigheder og toldvæsen, at fartøjet kommer fra udlandet og ønsker at indklarere. Det er klart, at ingen af besætningen må gå i land, før myndighederne har været om bord og givet de fornødne tilladelser. Klubstanderen Kongelig Dansk Yachtklubs stander er hvid med 3 røde stjerner under en gylden krone. Af facon er den trekantet i måleforholdet H:L = 3:7. Klubstanderens historie går tilbage til den 11. juli 1867, hvor Dansk Forening for Lystsejlads vedtog love for foreningen. I disse love stod, at dens kendemærke skulle være en hvid stander med 3 røde stjerner. I 1891 bestemtes, at klubbens stander skulle være rød med en gylden krone over tre gyldne stjerner, men allerede i 1893 gik man tilbage til den hvide stander, nu med 3 røde stjerner anbragt under en gylden kongekrone. Klubstanderen kan føres på alle fartøjer, der tilhører medlemmer af KDY uanset nationalitetsforhold og uden hensyn til om medlemmet er om bord, når fartøjet ligger i havn eller til ankers. Til søs bør standeren kun føres, når medlemmet er om bord. Standeretikette Standeretikette er blevet en kompliceret sag, hvis man vil optræde helt korrekt. Ofte er medlemmet tilknyttet flere klubber eller en fraktion for eksempel»piraterne«inden for KDY og desuden er der hensynet til ejerstander, signalflag og høflighedsflag. Komplikationerne opstår, når det ofte begrænsede antal flagfald skal fordeles. Generelt skal det fastslås, at standere helst skal sættes ved siden af hinanden i hver sit flagfald, men ofte må man træffe en anden beslutning, og synspunktet bør da være, at flags og 9

10 standeres gode renommé skal bevares. Hvor og hvornår sættes standeren Smukkest er det, hvis standeren sættes på stortoppen najet til et standerspil og hejst i et særligt fald. Alternativt kan man sætte den på en fast anbragt metalpind på stortoppen, så den fungerer som vindfløj. Forhindrer vindmåler, antenner eller andre instrumenter, at standeren føres her, flyttes den til yderste bagbord flagfald under salingshornet. Et maskindrevet fartøj uden mast fører klubstanderen som»gøs«på fast stage i skibets forstavn. Andre standere Tillader forholdene, at KDY s stander sættes på stortoppen, kan den, som ønsker at føre yderligere en klubstander, sætte denne i bagbord flagfald under salingen. Hvis man allerede fører sin KDY-stander eller salingsflaget her, er det mest korrekt at etablere endnu et flagfald nærmere masten i bagbord side, så de to standere kan føres i samme højde. Salingsflaget KDY s salingsflag viser 3 røde stjerner under en gylden kongekrone på hvid dug. Faconen er rektangulær med split i måleforholdet H:L = 3:4. Salingsflaget kan føres under bagbord saling på alle fartøjer, der tilhører medlemmer af klubben og uden hensyn til om medlemmet er om bord, når fartøjet ligger i havn eller til ankers. Til søs bør salingsflaget kun føres, når medlemmer af KDY er om bord. KDYs formand har ret til at føre Formandsflag et sallingflag af blå dug. Bestyrelsesmedlemmer har ret til at føre et sallingsflag med påsyet rød kant; generalsekretæren et sallingflag med påsyet blå kant. Efterhånden har kun de færreste plads til at føre stander på mastetoppen, og standeren føres derfor i stedet under bagbord saling (fordi styrbord side, æressiden, er forbeholdt høflighedsflag). I mange lande, også i Skandinavien, er det imidlertid god skik at føre trekantede standere på mastetoppen og kun der medens man fører et rektangulært»foreningsflag«under salingen. Med KDY s salingsflag har vi mulighed for at følge denne maritime tradition. Størrelse af standere og salingsflag Generelt må det siges, at flag og standere i frimærkestørrelse virker uharmoniske. 10

11 Der bør være et passende forhold mellem riggens højdemål og standerens længde/salingsflagets højde. Standerens længde kan sættes til 1:17-1:20 af mastens længde og salingsflagets højde til ca. 1:14-1:15 af afstanden fra dæk til salingshornets nok. Ejerflag Et ejerflag er det, vi i dag forstår ved et rederi- eller firmaflag, som lystfartøjsejere her i landet også har ret til at hejse som deres personlige flag. Ejerflagets størrelse afhænger af fartøjets mål og riggens art og må tilpasses hertil uden at være for dominerende. Ejerflag føres under styrbord saling, undtagen på de tidspunkter, hvor der føres høflighedsflag her. I sådanne tilfælde må ejerflaget flyttes, for høflighedsflag må kun føres på et sted, der er mindreværdigt i forhold til skibets eget nationalflag. Styrbordsiden er»æressiden«. Ejerflaget (privatstanderen) hejses, når ejeren er om bord eller i nærheden af sit fartøj og nedhales, når han går fra borde; men efterhånden er det almindeligt, at ejerflaget føres, så længe fartøjet er klargjort til sejlads, og det behøver ikke at nedhales om natten. Signalflag De internationale signalflag anvendes skibe imellem til kommunikation eller som meddelelsesmiddel mellem skib og land. Flagsignaler hejses, hvor de er mest synlige. Flagning over top (toppene) Festlig flagning Ved passende lejligheder kan der etableres festlig flagning ved hjælp af signalflag, dog kun når fartøjet ligger i havn eller til ankers. Ved flagning over toppen (toppene) sættes yachtflaget som sædvanlig. På mastetoppen (stortoppen) sættes yderligere et yachtflag eller en fremmed nations flag, der skal vaje højere end alt andet. Se»Flagning med topflag«ovenfor. Endvidere sættes alle ombordværende internationale signalflag over top i passende afstand fra hinanden. Det understreges, at der ikke må indgå nationalflag, fantasiflag eller andet i flagrækken, der begyndes ca. 50 cm over vandspejlet forude, går videre over nokken af klyverbom eller stævn til mastetop (mastetoppene) til nokken af mesanbom eller agterste punkt på søgelænder eller hæk. Som regel begynder man flagrækken med 2 stutflag og derefter en talstander og således fortsætter man, idet man overholder følgende: Et eventuelt nationalflag sat som topflag skal følge normal flagtid. 11

12 12 Medlemsregister over 25 år

13 Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn 30/09/05 Nygaard Jan Kgs. Lyngby 01/10/05 A/S Dansk Tempo Ishøj 22/11/00 Abel Carsten Rungsted Kyst 01/10/05 Abraham Anne Hørsholm 27/02/03 Abrahamson Birgitte Espergærde 01/08/05 Adams James MAINZ 23/02/87 Ahrensburg Mogens ANTIGUA HUGIN II 15/10/99 Akhøj Chr. Rungsted Kyst ALBERTE 01/10/52 Albertsen Hans Chestertown PH-7 18/11/87 Albrechtsen Svend Hellerup HVIDE HVAL 01/05/02 Albrechtsen Leif Vordingborg KIMBO 01/10/02 Albrechtsen Kim København SV 01/05/02 Albrechtsen Pearl Vordingborg 27/06/05 Alexandersen Claus Rungsted Kyst 09/03/04 Alken Leif Svendborg 01/02/74 Aller Carl Hørsholm 08/03/91 Aller Claes Valby 01/11/81 Aller Sussie Vejby 01/10/04 Aller Erik Hellerup 22/11/00 Aller Vibeke Kokkedal 14/04/04 Alsing Nils Hørsholm 03/08/05 Ammendrup Niels Gentofte 12/01/06 Ancker Finn København K 01/06/77 Anders Borch Kesch København S 12/09/96 Andersen Søren København Ø 11/11/99 Andersen Poul København K 05/09/01 Andersen Jan Espergærde 12/05/05 Andersen Flemming Bagsværd 13/03/06 Andersen Bo Hellerup 01/10/51 Andersen Stig Mercer Island AKVAVIT 01/10/73 Andersen Rasmus Port Chester 30/04/93 Andersen Niels Kolding HJERTEKNUSER 29/07/91 Andersen Thomas Fredericia NINA 29/04/03 Andersen Christian La Herradura 02/05/00 Andersen Henrik Odense C 05/12/05 Andersen Kaj Østervrå 16/05/95 Andersen Bjarne Charlottenlund ANDERSTINA 08/03/02 Andersen Holger Skibby AUSONIA II 01/10/01 Andersen Jock Charlottenlund BELL*STAR 28/05/90 Andersen Jan Humlebæk CHILI 01/10/86 Andersen Henning Nykøbing Sj. FRIVAGT 01/05/96 Andersen Steen Charlottenlund GENEVIEVE 01/10/81 Andersen Jeff GREENLAND HIBISCUS 01/05/02 Andersen Niels BLONVILLE LA PETITE SIRÈNE 11/11/99 Andersen Ebbe København Ø LULU 05/02/99 Andersen Lars HAMBURG LUNA 24/02/97 Andersen Erik Rungsted Kyst MYRTHI 06/11/98 Andersen Søren Gentofte PETREA 03/03/95 Andersen Ib Rungsted Kyst SEILLON 01/10/64 Andersen Henrik Gentofte TULLAMORE 01/09/79 Andersen Jørgen København Ø WOODSTOCK 18/08/98 Andersen Allan Virum 19/01/96 Andersen Bodil Rungsted Kyst 01/02/79 Andersen Ib Rungsted Kyst 14/12/98 Andersen Kim HAMBURG 06/11/90 Andersen Lau BARCELONA 02/01/84 Andersen Mikkel Helsinge 24/02/03 Andersen Per Espergærde 27/06/95 Andersen Sven Birkerød 22/11/00 Andersen Jan Rungsted Kyst 14/06/02 Andersen Tomas København Ø 31/01/03 Andersen Lene Virum 27/02/03 Andersen Bjørn Gilleleje 01/10/04 Andersen Thomas Charlottenlund 22/12/04 Andersen Erik COOPERSBURG 25/07/05 Andersen Rune København N 01/10/05 Andersen Launy Hellerup 01/10/05 Andersen Jørn Hellerup 05/12/05 Andersen Allan København NV 13/12/05 Andersen Jan København Ø 06/03/06 Andersen Peter Klampenborg 02/03/06 Andersen Hans-Kurt Hundested 15/02/01 Andersen Ole Virum 13/01/05 Andersen Johannes København Ø 28/02/05 Andersen Dennis Frederiksberg 11/05/05 Andersen Tine Allerød 29/04/04 Andersen Nils København V 11/03/05 Andersen Ebbe Vedbæk 06/06/95 Andersen Anette Gentofte 24/04/96 Andersen Barbel Rungsted Kyst 06/12/00 Andersen Helle Kokkedal 13/03/06 Andersen Iris Odense NV 11/06/02 Anderson Jess København S 04/04/05 Andersson Morten Gentofte 14/12/88 Andrae Benny Helsinge DELOS 01/10/61 Andreasen Ole Charlottenlund ELISE 01/10/03 Andreasen Ulrik København Ø 01/10/61 Andreasen Laila Charlottenlund ELISE 13/06/05 Andres Peter Tranekær 01/10/58 Andrés Claus Hellerup CHRI - CHRI 21/01/04 Andresen Per Tranekær 23/06/04 Anker-Ladefoged Søren Rungsted Kyst SEAWING 24/06/83 Ankerstjerne Erik Kokkedal STJERNE 01/10/05 Ankerstjerne Bent Espergærde 24/06/83 Ankerstjerne Jette Kokkedal 19/02/04 Ankjær Kurt Horsens LIBELLE II 13

14 Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn 22/12/05 Anneberg Palle Hellerup 02/03/05 Arentoft Lene Frederiksberg 05/03/01 Arlund Mogens Hørsholm PLUTO 13/06/05 Arndt Rüdiger HAMBURG ANTIBODY 08/10/90 Arnesen Niels Dragør ARN GRY 01/10/70 Arp-Andersen Dan Holte 01/10/94 Arvedsen Henrik København K 18/06/90 Asbo Henrik Aalborg NORDLYS 05/04/04 Aschenbrenner Ivar København K 11/12/01 Ascot Patricia BATH 19/02/04 Askær Svend København Ø 13/12/00 Asmussen Nils Helsingør FREJA 03/08/05 Ausum Peer Kibæk 06/04/90 Avnstorp Christian Gentofte SOL 10/12/03 Bach Martin Hadsund 01/10/01 Bach Inge Espergærde 20/06/00 Bach Nielsen Gert LONDON 01/10/39 Baess Jørgen VICTORIA NJORD 01/10/43 Baess Klaus Hellerup 22/11/00 Bagge Jens Rungsted Kyst 24/10/05 Bagger Stein Hellerup 06/03/02 Bakke-Jacobsen Carl Fredensborg 28/06/04 Bakosch Uwe Rostock - Warnemünde 21/02/95 Balkert Svend Roskilde SAWADEE 20/02/06 Balle Marianne Holte 04/05/93 Ballegaard Søren Klampenborg 01/10/65 Balslev Niels Charlottenlund 21/11/72 Balslev Eva Gentofte 09/11/05 Baltzer Torben Rungsted Kyst 22/11/00 Baltzersen Lone Kokkedal 15/06/80 Bang Folmer Hørsholm BIG BANG 01/10/61 Bang Jørn Gonfaron SYMPHONY 23/10/89 Bang Lars Struer CRAZY 16/04/73 Bang Michael Vedbæk 01/10/71 Bang Niels Chr. Vic de Holte CONTESSA 01/09/73 Bang Ove MANDELIEU 21/02/03 Bang Mette Kokkedal 01/02/93 Bank Jesper Aabenraa 01/10/71 Bank-Jørgensen Leif Puerto Sotogrande 01/04/04 Bansholt Søren MIDDLESEX 11/03/05 Barfod Niels Brønshøj 05/04/94 Barfoed Kasper Dyssegaard 22/11/00 Bargholtz Johny Vedbæk 14/02/03 Barlebo Carsten Fåborg 01/10/05 Barner Piet Dyssegaard 10/03/06 Barner- Christensen Mads Holte 27/06/05 Barsøe-Carnfeldt Thure Dronninglund 22/11/00 Bartholin Henrik Rungsted Kyst 01/10/64 Basse Søren Gudhjem SØREN SPÆTTE 01/10/69 Basse J. Charlottenlund 14/12/04 Baunehøj Bjarne København V 07/12/82 Baunsgaard Peter Charlottenlund MATHILDA 23/05/03 Baxter Ann Virum 01/05/02 Bay Michael Skodsborg ANNETTE 09/08/93 Bay Pia Hørsholm 04/10/96 Bech H. Frederiksberg LIBERTÉ 22/11/00 Bech Per Hørsholm 22/11/00 Bech Viggo Hørsholm 22/11/00 Bech Karen Hørsholm 01/10/01 Bech Hornecker Anja Hellerup 01/10/02 Bechgaard Klaus København Ø 06/03/02 Beck Preben Frederikssund ANNI DAGMAR 15/12/99 Beck Erik Holte PRIMA DONNA 15/02/94 Beck Frederik Bagsværd 01/10/05 Beckett Thomas Hellerup CLAREJSA 18/06/93 Behnke Christian København K 12/08/91 Bennetzen Nis Klampenborg 19/02/02 Bennike Elsebeth Klampenborg 01/10/63 Bentzen Poul Vordingborg NADIA 23/04/91 Bentzen Troels Vester Skerninge FRISCO III 22/11/00 Bentzen Chr. Rungsted Kyst LACHRIS 02/05/94 Bentzen Torkil Klampenborg LADY LANGELINIE 22/11/00 Bentzen Christian Rungsted Kyst NEXT BEACH 01/07/75 Bentzen Glenn Vedbæk 01/10/70 Bentzen J. ALAMEDA 08/04/83 Bentzen Kim Holte 01/10/39 Benzon Eggert WILMINGTON CAMELOT 12/07/94 Berdiin Morten Ørum Djurs 09/01/03 Berg Leif Risskov 17/03/86 Berg Frank Hellerup MY WAY 22/11/00 Berg Henriette Hørsholm 22/12/04 Bergen Marianne Kokkedal 13/06/00 Bertelsen Steen Hellerup LÆRKE 13/03/06 Bertelsen Kurt København K 03/11/98 Berth Erik Snekkersten TAROK VI 22/11/00 Berthelsen Jørgen Værløse ALBATROS 04/03/04 Bertrand Vibeke Korsør 01/10/45 Besche Diana ØSTERAAS 22/11/00 Beyer Jørgen Rungsted Kyst PLUTO 13/03/06 Bille Steen Virum 06/04/04 Birkegaard Finn Hellerup 14

15 Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn 06/04/04 Birkegaard Margrethe Hellerup 26/06/00 Birnbaum Peter Mill Valley TREKRONER 16/01/89 Bisgaard Bjarne Ebeltoft BERA 02/05/00 Bjerager Arne Roskilde JOLIE 15/10/79 Bjerg Troels SINGAPORE STRAMMERAX 01/10/04 Bjergmose Jens Charlottenlund 08/10/90 Bjernå Carsten Herlev GORFIN 22/11/00 Bjerre Johan Rungsted Kyst CAROLINE 11/03/99 Bjerre Poul Birkerød PUK 11/06/87 Bjerregaard Nels Charlottenlund 13/02/95 Bjerregaard Nils Lyngby 13/06/05 Bjerrehus Torben Charlottenlund 24/10/84 Bjerre-Petersen Mads Rungsted Kyst 30/04/02 Bjerring John Rungsted Kyst 30/05/02 Bjulf Søren Hørsholm 09/08/05 Bjørn Lars Hørsholm 24/10/80 Bjørnbirk Ib BUCKS 06/03/06 Blasco-Cortes Andres København N 01/08/86 Bley Wolfgang Taastrup LAYNE 01/08/86 Bley Layne Tåstrup 01/12/91 Blichfeld Erik Kolding SAIGA 06/04/01 Blom Jakob København K 05/05/03 Blom Charlotte Skodsborg 22/11/00 Blume Susanne Holte 01/10/53 Blume-Knudsen F. Frederiksværk 03/08/93 Blumensaadt Lars Hundested PIMPEREL 08/04/05 Blyme Peter Gentofte 30/10/91 Blædel Anne Klampenborg 14/12/04 Boa Kenneth København V 13/03/06 Boa Leif Allerød 01/10/05 Boe Christian Farum 03/11/89 Boenæs Ove Svendborg SPAR DAME 11/06/02 Boenæs Mette Helsingør 11/07/03 Boenæs Frederik Helsingør 14/04/81 Boesen Thomas København Ø 01/03/74 Boesgaard Einar Fredensborg MINTAKA 16/04/84 Boesgaard Hans Honolulu SPINDRIFT II 19/02/90 Boesgaard Lonny Fredensborg MINTAKA 22/11/00 Bogason Bjørn Hørsholm ARAMIS 22/11/00 Bogason Peter København K GRISLINGEN 20/07/04 Bogason Anders Vedbæk 22/11/00 Bogason Nina Hørsholm 15/10/99 Bogdol Detlef Hamburg TRINGA 19/04/85 Bojesen Jørgen Nørre Alslev 23/04/01 Bolvenkel- Andersen Frans MOSCOW 11/02/85 Bonde Jørgen Skødstrup 08/04/05 Bonnén Martin Frederiksberg 01/09/79 Bonnesen Christian Harrison 15/02/95 Bonnevie Kasper København Ø DEN SVEDIGE SILD 01/10/51 Borch Ole Vedbæk HAVBØFFEN 01/10/54 Borch Niels Rungsted Kyst 14/06/83 Borch Sven Hørsholm THEODOR 27/01/95 Borch- Christensen Bent Skodsborg 26/10/93 Borg Tonni København V 30/07/91 Borg Ebbe Kolding 17/05/01 Borgen Anders Rungsted Kyst 02/01/95 Borgstrøm Allan Fredensborg 17/02/06 Bormann Götz KIEL 01/10/67 Bornemann Peter HAMBURG PIB II 01/06/74 Bornemann Jan-Hendrik Risum-Lindholm 01/06/74 Bornemann Michael- Peter Bad Soden 27/06/91 Borre Nanna LONDON 27/04/99 Borrild Niels Nærum PINAFORE 27/04/99 Borrild Lis Nærum PINAFORE 21/06/91 Borring Jan Rungsted Kyst SWANWAVE 22/11/00 Botfeldt Ernst Rungsted Kyst 01/10/05 Bothmann Martin Kgs. Lyngby 01/10/05 Bothmann Heidi Kgs. Lyngby 01/10/68 Botved Irene Snekkersten 06/03/06 Boye Bo Birkerød 02/02/06 Bramsen Dorthe Charlottenlund 11/04/03 Brandt Per Klampenborg 02/05/94 Brandt-Møller Per Jægerspris 01/10/05 Brangstrup Kim Holte 22/11/00 Brask Henrik Hørsholm CHARLOTTE 01/10/05 Bregenhøj Rasmus Newport 18/06/79 Breitenstein Finn GRINDELWALD 01/10/44 Bremmer Torben Hals 06/11/03 Brendstrup Henrik København Ø 01/05/79 Brinch Jens VILLENEUVE LOUBET FILIPPA 01/07/92 Brinck Lis Espergærde 14/04/86 Brinck-Lund Per Humlebæk ORM 26/05/99 Brinckmeyer Ole Hellerup MEAN SEA-LEVEL 26/05/99 Brinckmeyer Lotte Hellerup 01/06/74 Brinks Mogens Skodsborg BAT 06/03/81 Brinks Lena Skodsborg 08/02/91 Britze Jørn Nivå HAVTROLD 19/02/88 Brockhuus Sven Klampenborg WALTZING MATHILDA 23/02/90 Bruhn Per København K FILIA MARIS 22/11/00 Bruhn Svend Gilleleje SPINDRIFT 13/04/05 Bruhn Klaus Helsingør 15

16 Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn 22/11/00 Bruun Tyge Vordingborg DINO 14/12/04 Bruun Birgitte Frederiksberg 05/12/02 Bruus-Jensen Joacim Charlottenlund 22/11/00 Bry Thomas Hørsholm 22/11/00 Bry Mette Hørsholm 01/08/88 Brügge Preben Holte SHANTY 01/10/04 Bryld Iver Rungsted Kyst NINA 01/10/05 Bryld Erik Klampenborg 01/10/04 Bryld Nina Rungsted Kyst 22/11/00 Bryndum Mogens Hørsholm 24/04/01 Brøgger Torben Rungsted Kyst HYBRIS 22/11/00 Brøsted Svend Hørsholm 22/11/00 Brøsted Karin Hørsholm 01/10/72 Buch Lennart Charlottenlund RAGNAROK 02/05/00 Buchwald Lars Kolding 19/01/05 Budde-Lund Niels Kvistgård 13/03/06 Buhl Søren Horsens 11/11/99 Buhl Mads København K JOKER 22/11/00 Buhl Peter Skodsborg 15/09/92 Buhl-Madsen Jens Roskilde ISERAN 20/02/06 Bundgaard Anette Frederiksberg C 31/03/93 Bundgaard- 06/06/04 Burkal Torben Rungsted Kyst 01/10/04 Burkal Peter København Ø 23/03/04 Busch Christian Vedbæk 24/02/93 Bührmann Ernst Rørvig BIANCO 09/04/85 Bülow Claus Rungsted Kyst SINKADUS 11/01/84 Bähncke Mogens Hellerup SIRI 09/01/03 Bækmark Ole Egå VALKYRIEN 01/05/03 Bækmark Christian Rønde 22/11/00 Bærentsen Claus Hørsholm INGELISE 01/10/02 Bærentzen Peter København Ø ALOUETTE 20/02/52 Bødtcher-Hansen Henrik Charlottenlund SUNRAY 14/11/02 Bødtcher-Hansen Jens Charlottenlund 13/03/96 Bøge Steen Hong Kong 19/04/83 Bøll Mogens Fahrdorf OMEGA 08/04/05 Børgesen Svend Kokkedal 01/06/74 Børresen Niels Klampenborg MOONSHINE 01/10/48 Børresen Børge Vejle Øst 09/01/03 Børresen Ole Vejle Øst 11/05/05 Caprani Alessio Bandholm A`CONTO 17/01/92 Carlsen Svend Fåborg 22/11/00 Carlsen Sven Rungsted Kyst JOSEPHINE 01/10/68 Carlsen Tom Vedbæk 01/10/02 Carlsen Joachim København N 06/06/04 Carlsen Jan Charlottenlund 01/09/03 Carlsen Mette Holte 01/11/76 Carlsen Mohr Christian Holte 07/08/95 Carrebye Mogens Fakse SOFIE 22/11/00 Carstensen Niels Hørsholm MARGRETHE 01/05/85 Carstensen Jan Hvidovre 01/05/02 Carton Anthony Klampenborg 22/11/00 Casparij Michael København Ø 03/07/90 Caspersen Ivar Charlottenlund VICTORIA 13/04/05 Cederstrand Rune København NV 01/10/56 Chemnitz Niels Humlebæk ZERLINA 09/03/04 Chemnitz Janet Humlebæk 22/11/00 Chrillesen Mary-Ann Vedbæk 01/12/94 Christensen Jens København V 01/10/52 Christensen Ejnar Fredericia 01/10/66 Christensen Peter Vedbæk 17/05/88 Christensen Kurt Kolding ANABELL 01/10/60 Christensen Søren Kolding CAROLINE 03/04/92 Christensen Bjarne Sydals LENA 05/05/95 Christensen Jørgen Fredericia 01/03/76 Christensen Oluf Svendborg 04/10/85 Christensen Lars Hadsten 22/11/00 Christensen Claes Lyngby EXCAPE 23/04/93 Christensen Torkil Roskilde LADY LANGELINIE 22/11/00 Christensen Boris Taastrup PIKANT 09/02/01 Christensen Knud Hørsholm RASMUS 24/08/93 Christensen Jørgen Dragør RUSTICANA 08/06/98 Christensen Erik Rødovre STINE 15/04/96 Christensen Torben Holte TOPI 05/02/88 Christensen John Greve Strand TURBO 14/09/82 Christensen Anders Skælskør 01/10/67 Christensen Finn Charlottenlund 12/12/94 Christensen Henrik HÖLLVIKEN 17/01/95 Christensen Jens Rungsted Kyst 21/05/84 Christensen Jesper Espergærde 20/11/81 Christensen Knud København S 04/01/85 Christensen Lars Bridgeport 23/12/05 Christensen Steen København K 11/07/95 Christensen Steen Skodsborg 02/01/96 Christensen Tomas Bagsværd 01/10/04 Christensen Simon Roskilde 12/12/01 Christensen Ole Lyngby 27/04/05 Christensen Steen Greve Strand 22/11/00 Christensen Flemming Hørsholm 13/03/06 Christensen Niels Allerød 08/02/00 Christensen Lisbeth Juelsminde 01/10/58 Christgau Erik Hårby VIVI AF BRUNSHUSE 15/09/92 Christgau Peter Holte ARAMIS 01/10/85 Christiani Philip Charlottenlund 01/10/57 Christiansen Flemming Gentofte 16

17 Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn 13/03/06 Christiansen Torben Odense NV 10/09/93 Christiansen Simon København K GULNARE 05/05/98 Christiansen Helge Dragør LAURA 01/10/68 Christiansen Lars Holte 01/10/68 Christiansen Peter Rungsted Kyst 15/04/75 Christiansen Søren Humlebæk 20/04/04 Christiansen Henrik Holte 22/05/01 Christiansen Bjørn Holte 01/05/02 Christiansen Jesper Hørsholm 27/04/05 Christmas-Møller Pia København SV 01/04/79 Christoffersen Claus Charlottenlund SEAHORSE IV 14/01/05 Christoffersen Marianne København S 13/06/05 Christophers Enno KIEL 22/11/00 Christophersen Iver Hørsholm SIRIUS 22/11/00 Christophersen Jette Hørsholm 31/01/05 Clausen Ole Haderslev 18/04/95 Clausen Steen Charlottenlund GIP 09/10/91 Clausen Rolf København K PELLEGRINA 01/10/66 Clausen Jesper København K 22/11/00 Clausen Michael Rungsted Kyst 26/07/05 Clausen Kaj Hørsholm 01/10/00 Clausen Caroline København N 15/03/01 Clausen Leif Hillerød 22/11/00 Clausen Hanne Rungsted Kyst 07/09/82 Clement Max Hørsholm 07/10/83 Clement Jeanne Hørsholm 15/02/91 Clemmensen Niels Haarby FORTUNA 01/10/03 Cohrt Deiter Ottendorf DESIREE 27/02/03 Conradsen Mette Rungsted Kyst 10/07/80 Conradt-Eberlin Peter Charlottenlund 29/04/03 Corneliussen Erik Hørsholm KORAL 01/10/60 Corneliussen P. København K 22/11/00 Cortes Hanne Ålsgårde 31/05/05 Cour Peter Hellerup 22/11/00 Cramon Jørgen GOLFE JUAN APHRODITE 22/11/00 Cramon Bregitta GOLFE JUAN APHRODITE 15/12/99 Crowe David Rohnert Park ANIMAL FARM 01/10/05 Crump Marie 19/02/04 Dahl Bent Horsens 26/10/03 Dahl Peder Gentofte MADS BOMSTÆRK 08/11/05 Dahl Jeppe Asnæs 21/01/05 Dahl Jacob Rungsted Kyst 09/05/89 Dahlbergen Søren Kokkedal MUMS 01/10/04 Dahlman Henrik Mariehamn 22/11/00 Dal Jørgen Rungsted Kyst PEITHO 22/11/00 Dal Lisbeth Rungsted Kyst PEITHO 22/11/00 Dalby Mogens Birkerød MAJA 21/12/94 Dalkiær Lasse Charlottenlund 03/11/98 Dalshof Kaare Klampenborg SUNSHINE 26/06/99 Dalshof Britta Klampenborg 30/03/90 Dam Chris København K 12/09/83 Damm Olaf København K SNIPE IV 23/12/05 DANMARK A/S NCC Hellerup 01/10/04 Danstrup Kristian Hørsholm 12/11/97 Danø Lise Charlottenlund 01/10/61 Dawe Roland Skodsborg 14/10/96 de Fine Lassen Peter Ålsgårde YENNIE 20/06/00 de Leeuw Jan Gentofte 01/12/94 de Lichtenberg Hans Karrebæksminde SOFFY 10/01/06 de Richelieu Tina Humlebæk 05/04/94 Demuth Jytte Klampenborg GREVINDEN 09/02/05 Demuth Helle Rungsted Kyst 01/05/02 Denman Torben Fredensborg 09/02/05 der Heide Poulsen Ole SURREY 03/07/95 der Leeden Leif-Erik AMSTERDAM RØDE ORM 25/01/05 Deurs Laursen Anders Helsingør 22/11/00 Dietrichson Lars Birkerød 22/11/00 Dietrichson Vibeke Birkerød 02/03/93 Dinesen Betty Charlottenlund 22/11/00 Dinesen Lars København K 28/03/01 Dittmer Ole Vedbæk 06/09/84 Drabøl Aage Espergærde TINA II 05/12/05 Dreiser Uffe Charlottenlund 01/10/82 Dreyer Ivan Frederiksberg NEW LIFE 21/07/04 Droese Hans- Joachim AHRENSBURG 22/11/00 Due Anders Hørsholm TANNE 2 13/04/05 Due Lise Kokkedal 02/05/00 Duus Jørgen Hillerød 15/03/02 Dylov Anders København K LÆGERNES TEST CENTER 11/08/83 Dyrbye Tomas BILLDAL 31/05/89 Dölling Peter ELMSHORN ACTION 10/11/72 Døssing Jakob Rødovre VENTURE 03/01/06 Ebdrup Søren Rungsted Kyst 11/01/01 Echwald Bo Klampenborg 15/08/81 Edelbo Jan Svendborg 13/10/78 Edgar Larsen Peter Søborg 01/10/02 Eefsen Thomas Fredensborg 27/05/94 Egede Hans Humlebæk HABI 01/01/77 Egelund Jens Rønne 07/04/97 Eggeriksen Søren Nærum CATCH ME 05/05/04 Eggeriksen Signe Hellerup 28/03/88 Eggers Mogens Kastrup MOVI 17

18 Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn 21/01/04 Ehrenreich- Hansen Erik Hørsholm 01/10/54 Ehrenskjöld Margrethe Nærum 01/10/58 Ehrhardt Niels Charlottenlund JOKER III 05/03/76 Ehrhardt Bo Charlottenlund 19/01/93 Ehrhardt Mads Hellerup 01/10/69 Eilersen Nels Charlottenlund 01/11/74 Eilersen Peter Cagnes-Sur-Mer 22/11/00 Eisenkolb- Grønlund Susanne Yvoux la Chape 22/11/00 Eismark Flemming Farum TROTYL 22/11/00 Eismark Heidi Farum 01/10/66 Ejlersen Jan Stege IVORY GULL 04/03/04 Ekholdt Finn Assens 17/06/02 Ekstrand Christer Rungsted Kyst ANNA-LISA 10/12/03 Elbirk Anders Aabenraa SOPHIA 01/06/77 Elers Jens København K 12/11/03 Elgaard Steen Upper Saddle River CAPRICE 13/06/05 Elleholm Jarne Charlottenlund 13/05/04 Ellekær Jensen Hans Holbæk 23/04/98 Ellerbeck Ulrich HAMBURG LAETITIA 06/03/02 Ellersgaard Jens Ikast SOUTHERN COM FORT XL 01/10/55 Elvstrøm Paul Hellerup 06/03/03 Engel Carl Haderslev 22/11/00 Engel Randi Hillerød 22/11/00 Engelbrechtsen Michael Holte 01/10/65 Engell Oluf Skodsborg 13/06/05 Engelund Connie Charlottenlund 03/03/86 Engholm Svend Espergærde EL RIOS II 22/11/00 Ensig Yvonne Virum 12/12/05 Enslev Stig Hellerup 22/11/00 Erichsen Aage Birkerød 13/06/05 Erichsen Peter Charlottenlund NINA 14/02/02 Eriksson Jesper Rungsted Kyst 13/06/03 Ermes Holger Henstedt-Ulzburg 01/10/00 Errebo Carsten Lyngby 01/04/82 Erritzøe Thorkild Hornbæk MIA 09/06/92 Eskildsen Holger Værløse ASLOG 15/03/01 Eskildsen Per Rungsted Kyst 15/03/01 Eskildsen Diana Rungsted Kyst 12/03/91 Esser Jørgen Ano Glyfada HEARTBREAKER 30/09/03 Evers Chris Vedbæk 05/04/01 Eyde Sam Ry CHIPS2 01/10/05 Fabricius Finn Hørsholm 27/10/05 Faerovik Tom LONDON 05/08/86 Falck Peter Hørsholm 24/10/05 Falk Ulrik Hellerup 01/07/96 Falkensted Jørn Nykøbing Sj. MUSA 11/03/05 Fallesen Leif København K 29/04/04 Fangel Morten Hillerød A DELE 01/10/72 Farstrup Chr. Skals 22/06/00 Feddersen Jan Middelfart VOICE 01/10/61 Fehrn-Christensen Vagn Rungsted Kyst 14/02/86 Fehrn-Christensen Jens Klampenborg 11/05/05 Fensvig Andreas Kgs. Lyngby HAVFRUEN 12/10/00 Ferdinandsen Glenn Dorridge-Solihull 07/04/04 Ferguson Cameron Birkerød 11/05/05 Fersøe Torben Rungsted Kyst 04/01/95 Fetterlein Michael Hørsholm 27/04/99 Fevang Pål NESBRU 11/03/05 Fèvre Lennart BUNKEFLOSTRAND 13/01/85 Fielden James Gentofte HER LAYSHIP 09/11/05 Find Karsten Birkerød 05/02/01 Finnemann Ulrik Helsingør 01/10/02 Fischer Svend Ishøj SAFI 27/04/05 Fischer-Madsen Allan Skodsborg 01/08/84 Fisker Ulla Vedbæk 10/12/03 Fjord Flemming Vedbæk 20/02/06 Flamand Morten Frederiksberg 01/04/82 Flatau Rene Rungsted Kyst JOY 11/05/93 Flatau Pierre Rungsted Kyst 04/01/02 Flinch Peter Skagen 06/02/03 Flindt Bjørlie Birkerød 22/11/00 Fogh Johan Hørsholm NAVICULA 03/11/00 Folker Erling Skodsborg 22/11/00 Forman Annemette Birkerød 30/06/03 Fournais Kim Lyngby 11/01/93 Franck Bjarne Horsens GOA 19/02/04 Frandsen Chresten Nyk.Mors ANNA 22/11/00 Frandsen Bo Jyllinge FREJA 05/03/04 Frandsen Charlotte København Ø 27/04/05 Franke Tony Vedbæk 22/11/00 Frausing Jørn Rungsted Kyst 22/11/00 Frederiksen Ole Hørsholm JEFFER 18/08/99 Frederiksen Mikael Nærum KATJA 04/05/01 Frederiksen Bjarke Hellerup 12/05/03 Frederiksen Christian Hørsholm 01/06/05 Frederiksen Hans København Ø 14/12/05 Frederiksen Peter Charlottenlund 27/05/02 Frederiksen Dan Allerød PÄRLAN 09/02/05 Frederiksen Alexander Allerød 22/11/00 Frederiksen A.G. Hørsholm 08/11/93 Fredsted Rasmus Gentofte 06/03/06 Friberg Ole Hellerup 18

19 Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn 01/10/04 Frigast Christian Klampenborg 04/04/05 Friis Marie Klampenborg 09/07/90 Frimodt Bo Frederiksberg 26/09/88 Frøshaug Jan Hellerup 13/02/90 Fuglsang Per Holte MISS CAT 01/10/04 Færgegaard Carsten København K 06/02/95 G. Korsgaard Carina Frederiksberg C LADY MARION 15/08/78 Gabelgaard H. Vordingborg LUCKY DANE 01/06/76 Galsgaard Erik Svendborg CRUSADER 22/11/00 Galskov Morten Lyngby SUTTEN 05/01/06 Gammelgaard Lene Rungsted Kyst 30/09/03 Gammelgaard Søren Birkerød 01/04/82 Gammeltoft Lars Holte 20/06/01 Geiker Anders Gentofte 20/06/01 Gelbjerg-Hansen Lars Skælskør 18/06/91 Geller Willi ZÜRICH IL MITO 22/11/00 Genders Steen Kokkedal DULCINEA 01/08/05 Gentz Juan HAMBURG 01/04/04 Gersby Esben Birkerød 10/06/91 Gerstrøm Carl Horsens 01/11/75 Gjerløff Bent Charlottenlund 25/08/80 Glahn Jesper Rungsted Kyst FREJA 01/05/78 Glente Per Svendborg THETIS 27/06/89 Goldschmidt Mikael København K PASSELI 12/04/05 Gosden Michael Kgs. Lyngby SHADOW FAX 22/11/00 Gottfredsen Ejner Hørsholm 17/10/76 Gottlieb Christina Vejen HIAWATHA 01/07/66 Grabowski Jan Tisvildeleje 26/01/04 Gram-Hansen Jes Århus C 21/02/03 Grandjean Julie Hørsholm 09/05/90 Granzow Carsten København K 27/05/02 Graven Kim Rungsted Kyst 27/05/02 Graven Marie Rungsted Kyst 27/09/91 Gravesen Torben København K MARY 29/03/05 Green København Ø 18/08/99 Green, jr. Marvin New York 20/01/05 Greger Allan Nivå 01/10/56 Gregersen Søren Brabrand 10/06/05 Gregusvik Trude-Lill Holte 22/03/05 Greis Jan WEATOGUE 07/04/86 Greulich Victor Klampenborg 08/05/02 Greve Lisa Kvistgård 07/06/88 Griese Bernd Skælskør MISS SILVER 24/06/92 Groegler Otto Bogø CARPE DIEM 06/06/04 Grosser Hans HAMBURG- OTHMARSCHEN 02/01/81 Groth Erik Kastrup MASCOT 18/04/95 Groth Gitte Charlottenlund 10/03/06 Groth Kristian Københabn K 18/04/95 Groth Peter Charlottenlund 22/11/00 Grubbe-Hansen Søren Hørsholm 04/07/05 Grunow Nina København K 22/11/00 Grut Nicolai Holte FREJA 23/11/84 Grünewald Svend Hjørring 23/07/84 Gräslund Ted Frederiksværk DIVA 10/08/84 Gräslund Jytte Frederiksværk 09/07/96 Grøndorf Søren Hørsholm FORTUNA MAXI 22/11/00 Grønlund Jørgen Hørsholm SKINFAXE 22/11/00 Grønlund Peter Yvoux la Chape SKINFAXE 28/06/04 Grønlund Peter København Ø 22/11/00 Grønlund Agnete Hørsholm SKINFAXE 06/03/02 Grønning Charlotte Rungsted Kyst 22/11/00 Gudum Per Holte X-STREAM 01/05/53 Guhle Preben Klampenborg STORMY 07/10/85 Guhle Adam Charlottenlund 06/11/87 Guhle Jacob Klampenborg 04/03/04 Guldberg Svend Vedbæk 04/03/04 Guldberg Anna Vedbæk 01/10/58 Gullacksen Niels Charlottenlund SPRAY 20/12/79 Gullacksen Thomas Charlottenlund 11/02/85 Gullacksen Julie Hellerup 01/10/85 Gunder Ole Højbjerg QATTOQ 17/09/92 Gunn John Fåborg SIGNE 17/09/92 Gunn Kirsten Fåborg SIGNE 22/01/86 Gunner Arne Kokkedal ORMEN 01/10/71 Göteborgs Kgl Segel Sällskap Västra Frölunda 02/05/00 H.K.H. Prinsgemalen København K 01/05/8 1 H.K.H. Kronprins Frederik København K 09/05/04 H.K.H. Kronprinsesse Mary København K 25/10/88 Habekost Peter Odense C 17/05/01 Hadberg Preben Klampenborg 22/07/85 Hageman Flemming København K 09/06/86 Hagemeister Peter Rungsted Kyst 01/02/76 Halberg Per HALMSTAD 01/10/02 Hald Jens Nivå 29/04/05 Haldne Knud Helsingør 05/10/84 Halkier Jens Daugård 01/10/01 Hall Lars Holte 18/08/97 Hammer Fritz HAMBURG LUNA ELLA 22/11/00 Hammer M. Kokkedal 22/11/00 Handberg Jens Rungsted Kyst 22/11/00 Handberg Birthe Rungsted Kyst 05/02/01 Hansen Jakob Helsingør 19

20 Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn Indmeldelse Efternavn Fornavn Hjemby Bådnavn 14/12/04 Hansen Michael København V 01/10/57 Hansen Hans Charlottenlund CAVU 01/10/69 Hansen Paul Farum 01/10/54 Hansen Søren Hornbæk 27/04/99 Hansen Jørgen Horsens CHRISLA 01/10/02 Hansen Guido Nibe GOOSPEED 07/10/02 Hansen Mogens Egå GRISELDA 15/03/96 Hansen Knud Aabenraa IDEFIX 16/09/87 Hansen Oskar Aabenraa MITHRAS 05/12/02 Hansen Knud Odense S YOGI 13/05/03 Hansen Erik Aarslev 10/08/99 Hansen Jørg Sønderborg 22/11/00 Hansen Torben Kokkedal BLÅLYS 12/11/90 Hansen Jens Charlottenlund ELVERPIGEN 25/05/98 Hansen Jørn Hørsholm FUF 20/06/00 Hansen Kim Holte JOKITI 22/11/00 Hansen Kurt Birkerød KONG HANS III 02/05/00 Hansen Jan København S MISS SAIGON 30/09/92 Hansen Kurt Nykøbing Sj. MUSTI III 22/11/00 Hansen Peter Rungsted Kyst NAM TOK 24/04/01 Hansen Lars Charlottenlund NN 03/11/00 Hansen Flemming Allerød NUPX 18/03/83 Hansen Hans Hørsholm PERNILLE 22/11/00 Hansen Henning Brønshøj PINGO 15/02/76 Hansen H. København V RUFUS 01/11/75 Hansen Roland SAN DIEGO VALKYRIE 06/10/89 Hansen Ove Roskilde VILDGÅS 01/11/76 Hansen T. Frederiksberg VIND 22/11/00 Hansen Bernt Rødovre WHOOPEE 11/11/99 Hansen Claus Hørsholm WILLEMOES 26/08/97 Hansen Jes Klampenborg WOOD 14/01/98 Hansen Peter Charlottenlund YUKI 02/03/85 Hansen Klaus Ösmo 30/01/81 Hansen Klavs København Ø 09/04/91 Hansen Gunnel Charlottenlund 08/02/00 Hansen Henrik Hvidovre 22/11/00 Hansen Anders Rungsted Kyst 22/11/00 Hansen Sten Farum 22/11/00 Hansen Peter Roskilde 22/11/00 Hansen Bjørno Hørsholm 11/04/03 Hansen Henrik Hørsholm 31/07/03 Hansen Claus Charlottenlund 06/06/04 Hansen Klavs Humlebæk 01/10/04 Hansen Christina Frederiksberg 28/04/05 Hansen Lasse København N 11/05/05 Hansen Jesper Rungsted Kyst 13/06/05 Hansen Poul Hellerup 27/06/05 Hansen Bjarne Kokkedal 27/06/05 Hansen Marc LONDON 01/10/05 Hansen Jørgen Hellerup 13/03/06 Hansen Carsten Holte 22/11/00 Hansen Svend Lyngby CHALOMARE 22/11/00 Hansen Ronald Nærum 22/11/00 Hansen Finn Brønshøj 24/04/01 Hansen Nathalie Hørsholm 01/11/02 Hansen Klaus Rungsted Kyst 13/01/05 Hansen Thomas Kgs. Lyngby 01/10/59 Hansen P. Hvidovre FANT 22/11/00 Hansen Grethe Rungsted Kyst NAM TOK 10/04/90 Hansen Elisabeth København V 10/01/06 Hansen Susanne Skodsborg 13/03/06 Hansen Irene København K 15/06/83 Hansen-Schwartz Philip Espergærde 01/03/83 Hanstad Peter Fredensborg WHIP II 13/11/81 Harder Jens Horsens 13/11/81 Harder Margrethe Horsens 08/06/95 Harmsen Morten København NV 22/11/00 Harremoes Poul Lyngby 17/05/01 Harsberg Kasper Århus C 13/11/85 Harsløf Rolf Vedbæk MELLER 04/03/03 Hartmann Lone Kolding 21/02/94 Hartvig Vielsted Thomas Hellerup 22/11/00 Hartwig Mark København K FREJA 03/07/01 Hartwig Thomas København K 01/10/05 Harvig Bo Clayton 22/01/96 Hasbo Bent Rungsted Kyst TAMAM 2 01/10/02 Hasner Stig Vedbæk 28/03/01 Hassing Bettina København Ø 27/09/95 Hauerbach Steen Hørsholm 01/10/73 Haueter Fritz MAYENS D ARBAZ 22/11/00 Haugstrup Anne Hørsholm 24/10/97 Haugaard Per BRUXELLES 06/03/06 Haumann Jesper Hellerup 30/06/83 Havemann Flemming Charlottenlund SECOND LIFE 12/08/05 Havemann Jørgen Charlottenlund WAVEDANCER 09/07/91 Hecht-Johansen Sven Brøndby 01/10/75 Hector Martin Klampenborg 22/11/00 Hede Adam Charlottenlund SØBERG 17/02/06 Hedegaard Mads Hørsholm 11/03/99 Hedegaard Kirsten Rungsted Kyst 10/08/99 Hedegaard Poul Rungsted Kyst 27/09/89 Hedelund Uno Vedbæk ANYTIME 01/05/03 Hedenborg Jon Roskilde 28/02/05 Heegaard Per Hellerup 01/04/82 Hegelund Ulrik Hellerup SOLI 01/02/79 Hegelund Anders Frederiksberg C TITENU 20

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

25. august 2014 EY Barsebäck Invitational 2014 - Donald Steele STARTLISTE FOR RUNDE 1 25. august 2014 Barsebäck Donald Steele

25. august 2014 EY Barsebäck Invitational 2014 - Donald Steele STARTLISTE FOR RUNDE 1 25. august 2014 Barsebäck Donald Steele 13:30 1 1 ECCO 101 WENNERLUND, Max ECCO Tour () Professionelle - 0 201 ANDERSSON, Jakob Sverige () Amatører 17,4 18 301 GULDBRANSEN, Jan Sverige () Amatører 12,8 13 401 RYTTERGARD, Jesper Sverige () Amatører

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1.

Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Sportsdykkerens december udgave 2012.

Sportsdykkerens december udgave 2012. Sportsdykkerens december udgave 2012. Nyt Fra Teknisk Udvalg (TU) Nye certificeringer TU har i 2012 afholdt flere kurser og dette har indtil videre resulteret i følgende certificeringer. Vi vil gerne ønske

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Selskabsrapport. Plesner Advokatfirma. Udskrevet d. 24-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport. Plesner Advokatfirma. Udskrevet d. 24-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport Udskrevet d. 24-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk 1 /

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte 3 km/grøn begynder Pige/Dame 1 Marianne Rasmussen 486 95 99 98 96 0 88 98 2 Linda From 474 84 100 90 100 0

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012. Piger 0-10 år 2 km

Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012. Piger 0-10 år 2 km Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012 Vi skal hermed opfordre til, at vi får tilsendt navnene og adresserne på de superseje unge mennesker som kom til at løbe for langt, således at de kan få en fortjent

Læs mere

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB *=seeded - Afb=Afbud - Rsv=Reserve - WO=Walk Over - Ska=Skadet 21-02-2012 10:30 Deltagere abc Aalborg Anton Nexø (HS+HD+MD) Blans Sundeved Peter Philipsen

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Team Ledelse Fastnet nr./mobil nr. Hanne Michaelsen Borger- og Arbejdsmarkedschef Erling Melchior Hansen Driftschef Christina Stavnsbjerg

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere