HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE. - projektredegørelse, april 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE. - projektredegørelse, april 2009"

Transkript

1 HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE - projektredegørelse, april 2009

2

3 Konsortiet bag Triplet Tower og DAC Cathedral Aalborg ønsker at opføre to højhuse i forbindelse med Dansk Andels Cements cementfabrik, Katedralen, på Lindholm Brygge. Denne mappe indeholder projektredegørelsen i forhold til Aalborg Kommunes Bygherrevejledning for højhuse. Redegørelsen bygger på projektforslaget fremlagt i debat frem til december 2008 (modellen med bolig og hotel) samt illustrationer i denne mappe.

4

5 INDHOLD 1 Projektets beliggenhed, omfang og forhold til omgivelserne 1.1 Historisk baggrund 1.2 Baggrund for ønske om højhusbyggeri 1.3 Beliggenhed 1.4 Projektet 1.5 Orienteringspunkter, landskabelige og bymæssige træk 1.6 Udsigtslinjer og indkig 1.7 Bylivet 1.8 Sol, lys og vind 1.9 Trafikstruktur 1.10 Forhold der kræver særlig opmærksomhed 1.11 Pligt til VVM-screening 2 Projektets indhold 2.1 Bydelens image 2.2 Anvendelse 3 Bæredygtighed 3.1 Energioptimeret byggeri 3.2 Økonomisk rentabilitet

6 PROJEKTETS OMFANG, BELIGGENHED

7 OG FORHOLD TIL OMGIVELSERNE1

8 Lindholm Brygge Limfjorden

9 1.1 HISTORISK BAGGRUND I 1911 startede produktionen af cement på Lindholm Brygge, da Dansk Andels Cement (DAC) blev grundlagt. Området har gennem tiderne været præget af mange forskellige og markante industribygninger. Én af dem og den eneste bevarede er fabriksbygningen med tilnavnet Katedralen. Den blev oprindeligt opført i 1913, men efter en brand i 1923 blev bygningen genopført stort set som den står i dag i in-situ støbt beton. Cementproduktionen ophørte i 1978, og Katedralen er i dag kategoriseret som værende af middel bevaringsværdi (4 på en skala fra 1-9). KATEDRALEN - cementfabrikken repræsenterer en unik industriarkitektur med den flotte detaljering og datidens ophøjede og betagende atmosfære omkring tidens industrikulturelle fyrtårne. Katedralen er medtaget af mange års slid og efterfølgende mannglende vedligehold, og kræver et meget omfattende renoveringsarbejde for at bevare industrihistorien. DAC Dansk Andels Cement Tilnavn Katedralen Oprindelig opført / genopført 1913 / 1924 Byggemetode In-situ støbt beton Ansatte Op til 500 Lukket 1978 Højde 32 meter Længde 80 meter To høje siloer opføres i 1964 på DAC grunden syd for Katedralen. Siloerne får kælenavnene Anne og Birthe af arbejderne. Siloerne bruges til cement opbevaring frem til 82, og derefter til kornopbevaring for EF i 12 år. Siloerne nedrives af DAC i 90 erne kort før den sidste silo på Siemens Kaj bliver erklæret bevaringsværdig. Den historiske baggrund med de store siloer er baggrunden for, at Lindholm Brygge er udpeget som potentielt højhusområde. Katedralen har haft en stor betydning i omdannelsen af Lindholm Brygge fra nedslidt industriområde til attraktivt bydel med moderne bebyggelser tæt ved Limfjorden og den åbne natur mod vest. Der er gennem flere år blevet arbejdet med forskellige projekter til renovering og forskønnelse af bygningskomplekset, der trods den store betydning for bydelens omdannelse stadig ligger forsømt. Mange af de tidligere præsenterede projekter har taget udgangspunkt i at nedrive Katedralen, for at skabe plads til nye bygningskroppe med en mere optimeret indretning og anvendelse, men projekterne har ikke i tilstrækkelig grad formået at bevare og fremhæve den industrielle kulturarv, som Katedralen repræsenterer. Aalborg er midt i en udvikling fra industriby til international vidensby, og der er i den udvikling opstået behov for et internationalt hotel med moderne konference- og mødefaciliteter, et stort antal værelser og den påkrævede service tæt ved Aalborg Lufthavn. Med dette hotel som en del af projektet på Lindholm Brygge, er det nu muligt at renovere og forskønne Katedralen og anvende den som en historisk indgang til et moderne projekt med værelser, boliger, erhverv og fitness i to bagvedstående højhuse.

10

11 1.2 BAGGRUND FOR ØNSKE OM HØJHUSBYGGERI Konsortiets baggrund for ønsket om at bygge to højhuse på Lindholm Brygge, er at skabe et økonomisk bæredygtigt fundament for en omkostningstung renovering af Katedralen. Endvidere kræver et internationalt business conference hotel en volumen som nødvendiggør opførelsen af højhuset nord for Katedralen, idet det ellers ikke er muligt at tilvejebringe det nødvendige antal værelser samt konference/mødefaciliteter.

12 Lindholm Brygge er et oplagt sted at markere en unik industrihistorien mellem moderne bygninger.

13 1.3 BELIGGENHED Lindholm Brygge ligger ved Limfjordens nordlige bred med kort afstand til Aalborg Lufthavn, jernbanestation og motorvejsnet. Med den attraktive placering er bydelen de senere år blevet omdannet fra nedslidt industriområde til moderne bydel, hvor det nu kun er Katedralen og og arealet omkring, der venter på omdannelsen. Bydelen er trafikalt set et lukket området uden gennemkørsel. Al kørende trafik ankommer fra Thistedvej og kommer ind i bydelen ad rundkørslen i den nordlige ende af Lindholm Brygge. Lindholm Brygge står som den vestlige afgrænsning af Aalborg midtby, der mod øst tilsvarende afgrænses af Østre Havn med tætstående og høje bebyggelser. Ved at fremhæve Lindholm Brygge i Aalborgs skyline og profil skabes der mere tyngde i den nordlige og vestlige del af Aalborg midtby, så Aalborgs identitet som byen ved fjorden bestyrkes. Kontrasten mellem by og land vil desuden blive tydeliggjort med en tættere bygningsmasse på Lindholm Brygge, der vil blive en mere markant afgrænsning af midtbyen og både by og land vil blive fremhævet, alt imens Aalborgs storbykarakter understøttes.

14

15 1.4 PROJEKTET (arkitektonisk idé) Efter de seneste års omdannelsesproces karakteriseres Lindholm Brygge i dag ved moderne bygninger, en unik industrihistorie i form af Katedralen og endelig den særlige beliggenhed ved den åbne natur mod vest. Bydelen har generelt en god identitet, som projektet vil fastholde og forstærke. De moderne bygninger i bydelen er placeret og udformet med stor respekt for Katedralen. Således har Katedralen været bestemmende for retningsdannelsen af den lange akse af bygninger parallelt med Lindholm Brygge. Bygningerne på aksen består af store bygningskroppe med mindre fremtrukne partier mod Lindholm Brygge, på samme måde som Katedralen består af store bygningskroppe kombineret med mindre sidebygninger, der er trukket frem mod Lindholm Brygge. Kontraster styrker oplevelsen, og ligesom kontrasten mellem den åbne natur og det bebyggede miljø accentureres med Lindholm Brygge, så både naturen og storbykarakteren fremhæves og opleves tydeligere, er det også kontrasten og oplevelsen, der ligger til grund for projektet med den renoverede Katedralen og de kommende højhuse: Højhusene er sammensat af simple geometrier i et minimalistisk udtryk, der står i flot kontrast til Katedralens arkitektur, der minder om en byzantinsk basilika med kupler og hoved- og midterskibe, der forsynes med et stemningsfyldt næsten ophøjet lysindfald fra siderne over nogle mindre sideskibe. Højhusene opføres på hver side af Katedralen, men er trukket tilbage fra aksen, så Katedralen træder frem og markerer sig. I dag udgør Tvillingesiloerne for enden af Lindholm Brygge en markant tyngde på aksen, men ved at tilføre nye høje bygninger i den laveste del af aksen skabes der en balance på langs af Lindholm Brygge, så hele bygningsmassen fra rundkørslen på Thistedvej og vinkelret ned mod Limfjorden vil stå som en tydeligere port, og identiteten som en moderne bydel tæt på natur og lufthavn bestyrkes.

16 TRIPLET TOWER TRIPLET SILOS - boliger i en moderne fortolkning af industriens silobygninger. Udskæringer for altaner og lodrette opdelinger får siloerne til at fremstå som en komposition af lyse skaller, der ved foden åbnes op mod byrummet og favner om livet. Højde Etager Boliger Bruttoetageareal 60 meter 16 (over basen) stk m 2 TOWER BASE wellnesscenter og kontorlokaler som en imødekommende indgang til den moderne fortolkning af industriens siloer. Fælles tagterrasse for beboerne. Højde Etager Bruttoetageareal 11 meter m 2

17 DAC KATEDRAL AALBORG DAC TOWER - rejser sig som et minimalistiske og elegant lærred bag Katedralen. Indeholder blandt andet hotelværelser samt konference- og mødefaciliteter. Højde Etager Bruttoetageareal 60 meter m 2 KATEDRALEN - cementfabrikken fra 1924 renoveres og anvendes som en historisk indgang til et større internationalt hotel med blandt andet restaurant, café/bar og butikker i de små sidebygninger mod Lindholm Brygge. Højde Bruttoetageareal 32 meter m 2 TRIPLET TOWER OG DAC KATEDRAL AALBORG Samlet bruttoetageareal m 2 (Triplet Tower og DAC Katedral Aalborg) Samlet matrikulært areal (Matr.nr. 37ci og mart.nr. 37i) Samlet bebyggelsesprocent m 2 515

18 Lindholm Brygge set fra Limfjordsbroens landning på Aalborg-siden.

19 Dag 1.5 ORIENTERINGSPUNKTER, LANDSKA- BELIGE OG BYMÆSSIGE TRÆK Lindholm Brygge ligger ved Limfjordens nordlige bred, og med en række høje bygninger markerer bydelen sig allerede i dag i Aalborgs skyline som midtbyens port mod det flade og åbne landskab mod vest. Aften Set fra midtbyen sker der i dag en gradvis opbygning af aksens skala i bevægelsen mod Limfjorden. Opbygningen kulminerer helt ude ved kajkanten, hvor kontorbygningen skyder sig ud i fjorden, og Tvillingesiloerne rejser sig i højden. Den højeste del af den eksisterende Katedral markerer sig længere inde på aksen over tagene på den foranliggende bygningsmasse i 3-4 etager. De to højhuse vil markere sig på hver side af Katedralen i omtrent samme højde som Tvillingesiloen. Om aftenen vil en særlig lyssætning kunne fremhæve Katedralens arkitektur foran de to bagvedstående højhuse. Nat Visualiseringer: Lindholm Brygge set fra Jernbanebroen på forskellige tider af døgnet. To højhuse - eet på hver side af Katedralen - understøtter Lindholm Brygge som midtbyens port mod vest, og Katedralen fremhæves i forgrunden for et moderne og internationalt projekt..

20

21 1.6 UDSIGTSLINJER OG INDKIG Udsigten til Limfjorden ad Lindholm Brygge vil fortsat være intakt efter projektets realisering, og fra det åbne land mod vest vil mødet med byen blive mere markant med flere høje bygninger. Udsigtslinjen mod Lindholm Brygge fra Lindholm Høje svarer til den linje, som dannes mellem Tvillingesiloerne for enden af Lindholm Brygge og projektets to højhuse. Fra højhusenes øverste etager vil der være udsigt over store dele af Aalborg og Nørresundby og længere ud over oplandet. Mod nordøst betyder skansebakken dog, at udsigten begrænses hertil. Fra en mindre del af stensætningerne på Lindholm Høje er der gennem et ophold i træbeplantningen en vinkel med udkig til Lindholm Brygge. Projektets højhuse vil blive opført i samme vinkel mod Tvilllingesiloen for enden af Lindholm Brygge, hvorfor synligheden af bygningsmassen vil være omtrent den samme. Med den forholdsvis tætte placering af bygningerne på Lindholm Brygge, kan der forventes indbliksgener for boligerne i Panorambo syd for Triplet Tower og for Fjordbo nord for Hotel Tower.

22 Billede indsættes

23 1.7 BYLIVET I dag er Lindholm Brygge et udpræget bolig- og kontorområde med rekreative områder. Det forventes, at Triplet Tower og DAC Katedral Aalborg vil ændre bylivet betragteligt, og med det mangfoldige indhold i projektet vil det gælde både dag, aften, weekend, helligdage og ferier. En restaurant og en bar/café med udeservering tilfører bylivet et nyt gastronomisk element, som i dag stort set er fraværende på hele den nordlige side af Limfjorden. Og mindre specialforretninger i Katedralens sidebygninger og et wellnesscenter i nederste etage af Triplet Tower skaber puls og liv langs Lindholm Brygge. Projektet gør det mere attraktivt at besøge Aalborg. De mange besøgende, som hotellet tiltrækker, vil skabe vækst og udvikling, ikke blot ved direkte skabelse af cirka 100 arbejdspladser, men også sekundært ved at øge grundlaget for en række andre erhverv. Projektet opvægter Nørresundbys rolle, smelter de to bydele sammen og skaber større opmærksomhed om Nørresundby og Aalborg, både lokalt og nationalt. Konsekvensen er eksempelvis øget erhvervsturisme, hvilket igen skaber øget omsætning og dermed bidrage til byens liv set i et mere overordnet perspektiv. Bar/café, wellnesscenter, restaurant og butikker vil sammen med projektets attraktive byrum bidrage væsentligt til bylivet på Lindholm Brygge.

24 Billede indsættes

25 1.8 SOL, LYS OG VIND Højhusene vil i kraft af deres volumen og højde påvirke omgivelserne omkring projektet med væsentlig større skygge end i dag. Højhusene ligger dog parallelt med aksen af bygninger langs Lindholm Brygge for blandt andet at minimere skyggepåvirkningerne i nærområdet. De væsentligste skygger vil falde på Fjordbo nord for Katedralen, TAMU-centeret i den gamle fabriksbygning øst for Katedralen og endelig kontorbygningen ved rundkørslen på Thistedvej. Fjordbo rummer ungdomsboliger, hvoraf en stor del har svalegang og de lukkede rum placeret mod højhusene. TAMU-centeret rummer værksteder for undervisning i blandt andet jern- og metalfag samt værelser for et mindre antal overnattende elever. Ingen af værelserne vender dog mod højhusene, og TAMU-centeret vil kun i mindre grad blive belastet af skygger fra højhu- sene. Højhusene vil fra midt på eftermiddagen, dvs. ved arbejdstids ophør, skygge for kontorbygningen ved rundkørslen. Nord for Lindholm Brygge og Thistedvej er der et antal lave bebyggelser, der vil blive berørt af skygger, men med den store afstand til højhusene vil solens vandring begrænse det tidsrum, hvor den enkelte bebyggelse ligger i skygge. Længere mod nord afgrænser banearealet og Stationsvej et større område med 4-5 etagers boligblokke, der kun i ganske få tilfælde om året berøres af skygger fra højhusene. Vindforholdene omkring de høje huse vil blive vurderet i forbindelse med højhusanalysen. Højhusene kaster lange skygger, men med nabobygningernes anvendelser er generne minimale.

26

27 1.9 TRAFIKSTRUKTUR Ankomsten til området vil ske ad Thistedvej via rundkørslen ved Lindholm Brygge. Trafikanter fra Aalborg Lufthavn og i øvrigt det nordvestlige Jylland vil ankomme ad Thistedvej fra nordvest. Trafikanter fra Aalborg, Motorvej E45 og til dels E39 vil ankomme ad Thistedvej fra sydøst gennem Nørresundby. De planlagte aktiviteter på projektområdet må forventes at generere en vis mængde trafik, som vil kunne få betydning for den nuværende trafikstruktur. Den nuværende trafik vil i mindre eller større omfang blive påvirket på følgende primære ruter: Ruten til/fra Motorvej E45 herunder Østergade, Østerbrogade, Vesterbrogade, Vestergade og Thistedvej. Ruten til/fra Aalborg herunder Vestrebro, Limfjordsbroen, Vesterbrogade, Vestergade og Thistedvej. Ruten til/fra Aalborg Lufthavn og det nordvestlige Jylland herunder Lervej og Thistedvej. Forbindelsen fra motorvejen ad Sundsholmens afkørsel og Forbindelsesvejen Den 1-sporede rundkørsel ved Lindholm Brygge/Thistedvej/Lindholm Nærbanevej skal fordele trafikken til/fra projektområdet. Trafikafviklingen i rundkørslen vil blive påvirket i negativ retning af trafiktilvæksten i projektområdet hvilket også betyder, at trafikken til/fra butiksområdet ved Lindholm Nærbanevej kan blive påvirket negativ. Derudover skal der sikres en tryg og sikker adgang til området for bløde trafikanter herunder bl.a. brugere af den offentlige transport. Rundkørslen ved Lindholm Brygge er på nuværende tidspunkt etableret med fodgængerfelter som skaber en vis tryghed og sikkerhed. Trafikken på især den nordlige del af Lindhold Brygge vil stige betydeligt som konsekvens af aktiviteterne i projektområdet. Præcist hvor meget af Lindholm Brygge som påvirkes trafikalt er afhængig af placering af parkeringsfaciliteterne. Flere af de ovenstående ruter er i dag meget trafikerede, og der opleves flere steder dagligt trængsel. Trafiktilvæksten genereret fra projektområdet kan således potentielt forværre trafikafviklingen på dele af de nævnte ruter. Adgang og indgang til Triplet Tower sker fra vest tæt ved parkeringen. Dette sikrer, at der ikke etableres flere overskæringer på Lindholm Brygge.

28 DAC Katedral Aalborg Matr.nr. 37bq Triplet Tower Det vil blandt andet være muligt at etablere parkering indenfor det afmærkede område.

29 Med hensyn til parkering ses på nuværende tidspunkt tre principielle muligheder for placering af parkeringsfaciliteter: 1. Parkering i parkeringshus på arealet ved Julius Pos selts Vej / Panoramabo. Ved at placere parkeringen her, skal trafikanterne passere forbi projektområdet og påvirker således Lindholm Brygge på en relativ lang strækning samt forstærker risikoen for en barriereeffekt på Lindholm Brygge ud for projektområdet. 2. Parkeringsbramme langs bebyggelsernes vestfaca der. Trafikanterne til projektområdet ledes væk fra Lindholm Brygge tidligere end ovenstående mulighed. Lindholm Brygge påvirkes således på en kortere strækning og risikoen for barriereeffekt ud for projektområdet vil ikke være afhængig af trafikken til/fra området. 3. Parkering som en del af en helhedsplan for omdan nelsen af de tekniske skoler mod vest. Med hensyn til trafikafvikling og barriereeffekt adskiller denne mulighed sig ikke væsentligt fra mulighed 2. Der vil være mulighed for afsætning af hotellets gæster i Katedralens nordlige ende, hvor der også vil være parkering for taxier og en mindre antal pladser for korttidsparkering. Aflæsning ved Triplet Tower kan ske fra vest, og der vil ikke blive etableret flere vejoverskæringer på Lindholm Brygge. Der vil være afsætning af gæster ved hotellets hovedindgang i Katedralens nordlige ende, hvor der også vil være parkering for taxier og et mindre antal pladser for korttidsparkering. Aflæsning ved Triplet Tower kan ske fra vest, og der vil ikke blive etableret flere overskæringer på Lindholm Brygge. Påvirkningerne af trafikstrukturen vurderes nærmere som en del af konsekvensanalysen. PARKERING OG TRAFIK I FORBINDELSE MED HØJHUSPROJEKTET ÅDT ÅDT P P Funktion køretøjer lette trafikanter Biler Cykler Fitness/Wellness Erhverv 67 små boliger 30 middelstore boliger 14 penthouse boliger 224 hotelværelser 2 restauranter Mødefaciliteter I alt

30 Beliggenheden tæt ved lufthavnen stiller krav til sikkerhedsbelysning på toppen af høje bygninger. Af hensyn til de omkringboende efterstræbes det at anvende lavintensitetslys i lighed med sikkerhedsbelysningen på Tvillingesiloen.

31 1.10 FORHOLD DER KRÆVER SÆRLIG OPMÆRKSOMHED Højhusene og opførelsen af dem vil specielt påvirke nærområdet og dets beboere, og der skal særligt rettes opmærksomhed på de forhold, der kan give anledning til gener. GEO har på konsortiets foranledning udarbejdet to geotekniske rapporter, en for hver af de to højhuslokationer. Med de trufne bundforhold forventer GEO, at begge højhuse kan funderes direkte. For at begrænse synligheden og støjen fra byggepladsen, vil mandskabscontainere, oplag og maskiner blive placeret et stykke fra Lindholm Brygge (vejen) på en tilstødende matrikel mod vest. De store glasfacader på DAC Tower kan medføre gener i form af spejlinger af sollyset. Glasset skal derfor vælges under hensyntagen til dette. Derudover rettes der særlig opmærksomhed på de trafikale forhold og afviklingen af disse i og uden for området, så der om nødvendigt kan gøres tiltag for at sikre en effektiv og sikker trafikafvikling, specielt hvorvidt rundkørslen på Thistedvej kan håndtere kapacitetsforøgelsen. Beliggenheden tæt ved lufthavnen stiller krav til sikkerhed i forbindelse med ind- og udflyvning. Det omfatter blandt andet krav til bygningshøjder og sikkerhedsbelysning på bygningerne. For at minimere lysforureningen vil der i lighed med situationen på Tvillingesiloen for enden af Lindholm Brygge blive arbejdet på at markere højhusene med fast lavintensitetslys i stedet for blinkende middelintensitetslys. Der skal tages stilling til, hvordan det kan sikres, at de omkringboende ikke oplever gener i forbindelse med indbliksvinkler - herunder særligt beboerene i Panoramabo og Fjordbo. Indblikket vil dog være begrænset til vestfacaderne, der for begge bygningers vedkommende er forholdsvis lukkede facader med svalegange. Det prioriteres højt at finde en arkitektonisk løsning, så indbliksgener reduceres mest muligt.

32

33 1.11 PLIGT TIL VVM-SCREENING Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) skal der ved visse anlæg udarbejdes en VVM-redegørelse, inden der tages endelig stilling til gennemførelsen af projektet. I henhold til bekendtgørelsens 3 er nyanlæg og væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg, som er opført på bekendtgørelsens bilag 1, VVMpligtige. Projektet er ikke omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 med heraf følgende VVM-pligt. På baggrund af bl.a. anlæggets regionale betydning vurderes det, at projektet er omfattet af bilag 2, punkt 11a) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser, hvis projektet på grund af art, dimensioner eller placering må antages af kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, at der skal foretages en screening for pligt til VVM-redegørelse. Lindholm Brygge set fra Lindholm Å. Bryggens bastante bygningsmasse markerer en brat overgang mellem den åbne natur og storbyen, og med flere højhuse vil blandt andet set fra vest påvirke det visuelle miljø. I henhold til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (Bekendtgørelse nr af 6. december 2006) 2 skal konsortiet bag Triplet Tower og Katedralen hermed anmelde projekt for boliger, erhverv og hotel.

34

35 PROJEKTETS INDHOLD 2

36

37 2.1 BYDELENS IMAGE Bydelens image er efter de seneste års omdannelsesproces karakteriseret ved moderne bygninger, en unik industrihistorie i form af Katedralen og endelig den særlige beliggenhed ved den åbne natur mod vest. Dette image vil blive understøttet og forstærket gennem en realisering af projektet. Højhusene vil som tidligere beskrevet blive opført i et modernistisk formsprog, der understøtter bydelens moderne præg, og renoveringen og forskønnelsen af Katedralen fremhæver områdets vigtige industrihistoriske baggrund. Flere beboere og besøgende vil få udsigt mod og fornøjelse af den åbne natur mod vest, og bydelens image vil ikke bare være intakt men ligefrem forstærket med det samlede projekt.

38 Tagterrassen på Triplet Tower Fra den øverste etage af DAC Tower er der fantastisk panoramaudsigt på grænsen mellem land og by. Etagen indeholder fleksible lokaler, som kan udlejes til møder eller fester eller andre begivenheder, der kræver de bedste rammer med den bedste udsigt over Aalborg.

39 2.2 ANVENDELSE Med udsigt over naturen, en særlig industrihistorie, og med en placeringen tæt ved centrum, lufthavn, jernbane og motorvej er det hensigten, at projektet på Lindholm Brygge skal trække flere beboere, brugere og besøgende til byen især et nyt segment, der efterspørger faciliteter af høj kvalitet. Triplet Towers boliger opføres til tre formål. En væsentlig del af tårnet påtænkes benyttet til Corporate Lettings. Der er tale om møblerede lejligheder, der primært forventes benyttet af virksomheder. I dag findes denne boligtype ikke andre steder end i København og Århus, og tilvejebringelsen af Corporate Lettings i Aalborg vil give det lokale erhvervsliv en øget fleksibilitet. Der produceres et større antal lejeboliger, som vil afdække det latente behov for større og bedre kvalitets lejeboliger som alternativ til private villaer. Konsortiet vil senere i forløbet afsøge markedet for en passende aftager af disse. scenteret på 1200 m 2 vil komplementere hotellet og samtidig bringe nogle faciliteter til området, der er behov for. På taget af basen etableres en 500 m 2 stor taghave, der kan benyttes af alle husets brugere. Taghaven vil fungere som et samlingspunkt og mødested i kontrast til de private terrasser, der hører til de enkelte lejligheder. Der vil således skabes tre niveauer af opholdsarealer: private terrasser, en semioffentlig taghave for bygningens brugere samt det offentlige byrum mellem Katedralen og Triplet Tower. Hotellet opføres som et business conference hotel af international meget høj standard. Hotellet vil indeholde konferencelokaler, mødelokaler og festlokaler af en kvalitet og størrelse, der ikke udbydes i markedet i dag. Hotellet indeholder 2-3 forskellige restauranter, cafe og bar, der kan benyttes af alle byens borgere og besøgende. Der opføres endvidere 4-5 spændende specialbutikker i Katedralens sidebygninger. I tårnets øverste del produceres der et antal meget eksklusive penthouse lejligheder. Lejlighederne vil have en unik udsigt og vil samtidig i kvalitet og indretning overgå hvad der hidtil har været i markedet. Penthouse lejlighederne vil have en størrelse på ca. 250 m 2 pr. lejlighed og med tre store terrasser hver. Basen opføres til to formål. Moderne kontorfaciliteter vil blive indarbejdet på 1. og 2. sal i basen, mens et fitness center vil blive lagt i stueplan. Fitnes- Der er offentligt tilgængelige arealer omkring både Triplet Tower og Katedralen, og på arealet mellem bygningerne vil der blive skabt et byrum, der åbner sig mod Lindholm Brygge og med fordel kan indrettes som attraktivt ophold og udeservering. Det er således et værdiskabende projekt for Lindholm Brygge, Aalborg og hele landsdelen.

40

41 BÆREDYGTIGHED3

42

43 3.1 ENERGIOPTIMERET BYGGERI Projektet opføres som et i alle aspekter miljøbevidst byggeri. Højt byggeri er i sig selv en miljørigtig måde at bygge på, idet overfladearealet reduceres. Med konstruktionernes gode isoleringsevner er energibehovet til rumopvarmning beskedent, så der fokuseres specielt på at hindre overophedning og medfølgende energikrævende nedkøling. De sydvendte altaner på Triplet Tower tillader den lavtstående vintersol at varme boligerne op, mens der om sommeren skygges for den højtstående og varme sol. Projektet opføres umiddelbart efter en forventet stramning af bygningsreglementets krav til energiforbrug, så det der i dag betegnes som lavenergi klasse2 bliver standard fra Bygningerne vil derfor blive projekteret efter som minimum at overholde det, der i dag betegnes som lavenergi klasse 2.

44

45 3.2 ØKONOMISK RENTABILITET På baggrund af omfattende markedsanalyser fortaget af HVS London, skabes der et økonomisk rentabelt hotel projekt med en stabiliseret belægningsprocent i år Heraf er en del belagt af flypersonel gennem en forventet aftale mellem hoteloperatøren og de flyselskaber, der er repræsenteret i Aalborg Lufthavn. De karakteristiske silobunde danner sammen med det høje lysindfald fra karrnapper en særlig stemning, der sikrer bevaringen og fortællingen om industrihistorien. De forfaldne konstruktioner renoveres og forskønnes som en del af det samlede projekt. De to nye højhuse på Lindholm Brygge opføres hhv. nord og syd for Katedralen, der som en del af samme projekt sættes i stand med respekt for den oprindelige arkitektur. Den udnyttelsesgrad, der opnås med højhusene, er en forudsætning for rentabiliteten i en omkostningstung renovering af Katedralen, som tidligere projekter ikke har kunnet indeholde.

46 A R K I N O R D

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.004 for Østre Havn Den 26. marts 2012 er kommuneplantillæg 1.004 for en ændring

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.037 for et område ved Østergade i Nørresundby Aalborg Byråd godkendte den 11.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr Thors Bakke, Randers Fra Vandet Til Byen i serial vision 02.10.2015 Sagnr. 15.358 beskrivelse View 1 Thors Bakke - bydelen der samler Randers Randers Kommunes visioner om at bringe by og vand tættere sammen

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Østre Havn Planprincipper og procesforløb - september 2010

Østre Havn Planprincipper og procesforløb - september 2010 Østre Havn Planprincipper og procesforløb - september 2010 Nyhavnsgade kvarteret Kig til promenaden i Nyhavnsgade kvarteret B y l i v Kulturarv V i d e n b y B æ r e - dygtighed L i l l e Manhattan Kvartersinddeling

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus Aalborg Byråd godkendte den 6. oktober 2014

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Forslag til Højhusstrategi for København

Forslag til Højhusstrategi for København Bilag 4 Forslag til Højhusstrategi for København Forord København er en attraktiv europæisk storby, der indtager en central rolle i udviklingen af en stærk Øresundsregion. Mange ønsker at arbejde og bo

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret NOTAT Til: Fra: Emne: Københavns Kommune By & Havn Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret Baggrund Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 16. marts 2015 dispensationsanmodningen fra By og Havn

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

SÆRLIGE FORHOLD OMKRING

SÆRLIGE FORHOLD OMKRING Notat NIRAS Konsulenterne Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C LB Katedralen UDVIKLING AF OMRÅDET VED KATEDRALEN, LIND- SÆRLIGE FORHOLD OMKRING HOLM BRYGGE KATEDRAL OG HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Holbæk Byråd Borgermøde afholdes den 3.4.2012 kl. 19-21, på biblioteket i Holbæk DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Høringsperiode fra den 14.3 til den 13.4.2012 Visualisering

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport Punkt 2. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport 2013-33911 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Debatoplæg Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Indkaldelse af forslag og idéer LEGO parkeringshus KIRKBI A/S har søgt Billund Kommune

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

ELLIPSEN. Et landemærke ved fjorden i Frederikssund. Strandvej 2 ApS, Frederikssund. KHS arkitekter as, Gl. Lundtoftevej 3B, 2800 Lyngby

ELLIPSEN. Et landemærke ved fjorden i Frederikssund. Strandvej 2 ApS, Frederikssund. KHS arkitekter as, Gl. Lundtoftevej 3B, 2800 Lyngby ELLIPSEN Et landemærke ved fjorden i Frederikssund Projektforslag d. 1. august 2015 Strandvej 2 ApS, Frederikssund KHS arkitekter as, Gl. Lundtoftevej 3B, 2800 Lyngby ELLIPSEN 2 VI VIL SÆTTE FREDERIKSSUND

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN

LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN UDLEJES FOR: LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN RÆKKEHUSE TIL LEJE PÅ 3-4 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ LINDHOLM-BRYGGE.DK LYSE OG MODERNE RÆKKEHUSE ATTRAKTIV BELIGGENHED I NATURSKØNT OMRÅDE

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT M a r g r e t h e h ø j p a r k e n 3 0 a r k i t e k t t e g n e d e l e j l i g h e d e r i u n i k t m i l j ø Læs mere på www.margrethehoejparken.dk NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT Til dig,

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Skitseforslag - Valdemarsgade 3, Aarhus

Skitseforslag - Valdemarsgade 3, Aarhus Projekt beskrivelse I forbindelse med renovering af ejendommen på Valdemarsgade 3, matrikel nummer 1295e, ansøger vi om tilladelse til at opføre en ny etage, en tagterrasse, samt 8 altaner mod vest. Penthouse

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Ombygning af Kongens Ege. Gammel Hadsundvej 2. Randers C

Ombygning af Kongens Ege. Gammel Hadsundvej 2. Randers C Ombygning af Kongens Ege. Gammel Hadsundvej 2. Randers C Ombygningen af Kongens Ege til ejerlejligheder og hotel med restaurant og 40 værelser Eksisterende bygning Beskrivelse Kongens Ege og omgivelserne:

Læs mere

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT Margrethehøjparken Arkitekttegnede lejligheder udlejes Læs mere på www.margretheboliger.dk NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT Til dig, der vil indrette dig praktisk og have hele Århus og Østjylland

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr Lokalplaner på vej Boligområde ved Røvedvej Lp. nr. 1010 Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr. 1000 Heliports ved AUH Lp. nr. 1027 1.februar 2016 Lokalplan nr. 1010 - FO Lokalplan nr. 1010 - FO Formålet

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1.

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1. Punkt 4. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1. forelæggelse) 2013-33911 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

gs arkitekter m.a.a. Ombygning af hotel Kongens Ege til eksklusive boliger.

gs arkitekter m.a.a. Ombygning af hotel Kongens Ege til eksklusive boliger. gs arkitekter m.a.a. Kildegårdsvej 7, Ravnholt 8310 Tranbjerg J Ombygning af hotel Kongens Ege til eksklusive boliger. Bygningerne som udgør hotel Kongens Ege har en helt enestående beliggenhed i Randers

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

M M TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG ARKITEKTER IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE

M M TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG ARKITEKTER IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE matrikel 1m IDÉOPLÆG VEDR BOLIGER PÅ GLYNGØRE HAVN På adressen: Havnen 2 Glyngøre 7870 Roslev 1 Baggrund På nuværende tidspunkt ligger en hvid murstensbygning

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2014 Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 984 Etageboligbebyggelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS UDLEJES FOR: NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ.DK LYSE BOLIGER I NORDISK STIL ATTRAKTIV BELIGGENHED MIDT I BYEN Havnehusene byder

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED LEJLIGHEDER MED UDSIGT. januar 06 indledning Området Susåen er skabt i istiden for ca. 000 år siden, og den har siden middelalderen haft betydning som transportvej

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere