HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE. - projektredegørelse, april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE. - projektredegørelse, april 2009"

Transkript

1 HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE - projektredegørelse, april 2009

2

3 Konsortiet bag Triplet Tower og DAC Cathedral Aalborg ønsker at opføre to højhuse i forbindelse med Dansk Andels Cements cementfabrik, Katedralen, på Lindholm Brygge. Denne mappe indeholder projektredegørelsen i forhold til Aalborg Kommunes Bygherrevejledning for højhuse. Redegørelsen bygger på projektforslaget fremlagt i debat frem til december 2008 (modellen med bolig og hotel) samt illustrationer i denne mappe.

4

5 INDHOLD 1 Projektets beliggenhed, omfang og forhold til omgivelserne 1.1 Historisk baggrund 1.2 Baggrund for ønske om højhusbyggeri 1.3 Beliggenhed 1.4 Projektet 1.5 Orienteringspunkter, landskabelige og bymæssige træk 1.6 Udsigtslinjer og indkig 1.7 Bylivet 1.8 Sol, lys og vind 1.9 Trafikstruktur 1.10 Forhold der kræver særlig opmærksomhed 1.11 Pligt til VVM-screening 2 Projektets indhold 2.1 Bydelens image 2.2 Anvendelse 3 Bæredygtighed 3.1 Energioptimeret byggeri 3.2 Økonomisk rentabilitet

6 PROJEKTETS OMFANG, BELIGGENHED

7 OG FORHOLD TIL OMGIVELSERNE1

8 Lindholm Brygge Limfjorden

9 1.1 HISTORISK BAGGRUND I 1911 startede produktionen af cement på Lindholm Brygge, da Dansk Andels Cement (DAC) blev grundlagt. Området har gennem tiderne været præget af mange forskellige og markante industribygninger. Én af dem og den eneste bevarede er fabriksbygningen med tilnavnet Katedralen. Den blev oprindeligt opført i 1913, men efter en brand i 1923 blev bygningen genopført stort set som den står i dag i in-situ støbt beton. Cementproduktionen ophørte i 1978, og Katedralen er i dag kategoriseret som værende af middel bevaringsværdi (4 på en skala fra 1-9). KATEDRALEN - cementfabrikken repræsenterer en unik industriarkitektur med den flotte detaljering og datidens ophøjede og betagende atmosfære omkring tidens industrikulturelle fyrtårne. Katedralen er medtaget af mange års slid og efterfølgende mannglende vedligehold, og kræver et meget omfattende renoveringsarbejde for at bevare industrihistorien. DAC Dansk Andels Cement Tilnavn Katedralen Oprindelig opført / genopført 1913 / 1924 Byggemetode In-situ støbt beton Ansatte Op til 500 Lukket 1978 Højde 32 meter Længde 80 meter To høje siloer opføres i 1964 på DAC grunden syd for Katedralen. Siloerne får kælenavnene Anne og Birthe af arbejderne. Siloerne bruges til cement opbevaring frem til 82, og derefter til kornopbevaring for EF i 12 år. Siloerne nedrives af DAC i 90 erne kort før den sidste silo på Siemens Kaj bliver erklæret bevaringsværdig. Den historiske baggrund med de store siloer er baggrunden for, at Lindholm Brygge er udpeget som potentielt højhusområde. Katedralen har haft en stor betydning i omdannelsen af Lindholm Brygge fra nedslidt industriområde til attraktivt bydel med moderne bebyggelser tæt ved Limfjorden og den åbne natur mod vest. Der er gennem flere år blevet arbejdet med forskellige projekter til renovering og forskønnelse af bygningskomplekset, der trods den store betydning for bydelens omdannelse stadig ligger forsømt. Mange af de tidligere præsenterede projekter har taget udgangspunkt i at nedrive Katedralen, for at skabe plads til nye bygningskroppe med en mere optimeret indretning og anvendelse, men projekterne har ikke i tilstrækkelig grad formået at bevare og fremhæve den industrielle kulturarv, som Katedralen repræsenterer. Aalborg er midt i en udvikling fra industriby til international vidensby, og der er i den udvikling opstået behov for et internationalt hotel med moderne konference- og mødefaciliteter, et stort antal værelser og den påkrævede service tæt ved Aalborg Lufthavn. Med dette hotel som en del af projektet på Lindholm Brygge, er det nu muligt at renovere og forskønne Katedralen og anvende den som en historisk indgang til et moderne projekt med værelser, boliger, erhverv og fitness i to bagvedstående højhuse.

10

11 1.2 BAGGRUND FOR ØNSKE OM HØJHUSBYGGERI Konsortiets baggrund for ønsket om at bygge to højhuse på Lindholm Brygge, er at skabe et økonomisk bæredygtigt fundament for en omkostningstung renovering af Katedralen. Endvidere kræver et internationalt business conference hotel en volumen som nødvendiggør opførelsen af højhuset nord for Katedralen, idet det ellers ikke er muligt at tilvejebringe det nødvendige antal værelser samt konference/mødefaciliteter.

12 Lindholm Brygge er et oplagt sted at markere en unik industrihistorien mellem moderne bygninger.

13 1.3 BELIGGENHED Lindholm Brygge ligger ved Limfjordens nordlige bred med kort afstand til Aalborg Lufthavn, jernbanestation og motorvejsnet. Med den attraktive placering er bydelen de senere år blevet omdannet fra nedslidt industriområde til moderne bydel, hvor det nu kun er Katedralen og og arealet omkring, der venter på omdannelsen. Bydelen er trafikalt set et lukket området uden gennemkørsel. Al kørende trafik ankommer fra Thistedvej og kommer ind i bydelen ad rundkørslen i den nordlige ende af Lindholm Brygge. Lindholm Brygge står som den vestlige afgrænsning af Aalborg midtby, der mod øst tilsvarende afgrænses af Østre Havn med tætstående og høje bebyggelser. Ved at fremhæve Lindholm Brygge i Aalborgs skyline og profil skabes der mere tyngde i den nordlige og vestlige del af Aalborg midtby, så Aalborgs identitet som byen ved fjorden bestyrkes. Kontrasten mellem by og land vil desuden blive tydeliggjort med en tættere bygningsmasse på Lindholm Brygge, der vil blive en mere markant afgrænsning af midtbyen og både by og land vil blive fremhævet, alt imens Aalborgs storbykarakter understøttes.

14

15 1.4 PROJEKTET (arkitektonisk idé) Efter de seneste års omdannelsesproces karakteriseres Lindholm Brygge i dag ved moderne bygninger, en unik industrihistorie i form af Katedralen og endelig den særlige beliggenhed ved den åbne natur mod vest. Bydelen har generelt en god identitet, som projektet vil fastholde og forstærke. De moderne bygninger i bydelen er placeret og udformet med stor respekt for Katedralen. Således har Katedralen været bestemmende for retningsdannelsen af den lange akse af bygninger parallelt med Lindholm Brygge. Bygningerne på aksen består af store bygningskroppe med mindre fremtrukne partier mod Lindholm Brygge, på samme måde som Katedralen består af store bygningskroppe kombineret med mindre sidebygninger, der er trukket frem mod Lindholm Brygge. Kontraster styrker oplevelsen, og ligesom kontrasten mellem den åbne natur og det bebyggede miljø accentureres med Lindholm Brygge, så både naturen og storbykarakteren fremhæves og opleves tydeligere, er det også kontrasten og oplevelsen, der ligger til grund for projektet med den renoverede Katedralen og de kommende højhuse: Højhusene er sammensat af simple geometrier i et minimalistisk udtryk, der står i flot kontrast til Katedralens arkitektur, der minder om en byzantinsk basilika med kupler og hoved- og midterskibe, der forsynes med et stemningsfyldt næsten ophøjet lysindfald fra siderne over nogle mindre sideskibe. Højhusene opføres på hver side af Katedralen, men er trukket tilbage fra aksen, så Katedralen træder frem og markerer sig. I dag udgør Tvillingesiloerne for enden af Lindholm Brygge en markant tyngde på aksen, men ved at tilføre nye høje bygninger i den laveste del af aksen skabes der en balance på langs af Lindholm Brygge, så hele bygningsmassen fra rundkørslen på Thistedvej og vinkelret ned mod Limfjorden vil stå som en tydeligere port, og identiteten som en moderne bydel tæt på natur og lufthavn bestyrkes.

16 TRIPLET TOWER TRIPLET SILOS - boliger i en moderne fortolkning af industriens silobygninger. Udskæringer for altaner og lodrette opdelinger får siloerne til at fremstå som en komposition af lyse skaller, der ved foden åbnes op mod byrummet og favner om livet. Højde Etager Boliger Bruttoetageareal 60 meter 16 (over basen) stk m 2 TOWER BASE wellnesscenter og kontorlokaler som en imødekommende indgang til den moderne fortolkning af industriens siloer. Fælles tagterrasse for beboerne. Højde Etager Bruttoetageareal 11 meter m 2

17 DAC KATEDRAL AALBORG DAC TOWER - rejser sig som et minimalistiske og elegant lærred bag Katedralen. Indeholder blandt andet hotelværelser samt konference- og mødefaciliteter. Højde Etager Bruttoetageareal 60 meter m 2 KATEDRALEN - cementfabrikken fra 1924 renoveres og anvendes som en historisk indgang til et større internationalt hotel med blandt andet restaurant, café/bar og butikker i de små sidebygninger mod Lindholm Brygge. Højde Bruttoetageareal 32 meter m 2 TRIPLET TOWER OG DAC KATEDRAL AALBORG Samlet bruttoetageareal m 2 (Triplet Tower og DAC Katedral Aalborg) Samlet matrikulært areal (Matr.nr. 37ci og mart.nr. 37i) Samlet bebyggelsesprocent m 2 515

18 Lindholm Brygge set fra Limfjordsbroens landning på Aalborg-siden.

19 Dag 1.5 ORIENTERINGSPUNKTER, LANDSKA- BELIGE OG BYMÆSSIGE TRÆK Lindholm Brygge ligger ved Limfjordens nordlige bred, og med en række høje bygninger markerer bydelen sig allerede i dag i Aalborgs skyline som midtbyens port mod det flade og åbne landskab mod vest. Aften Set fra midtbyen sker der i dag en gradvis opbygning af aksens skala i bevægelsen mod Limfjorden. Opbygningen kulminerer helt ude ved kajkanten, hvor kontorbygningen skyder sig ud i fjorden, og Tvillingesiloerne rejser sig i højden. Den højeste del af den eksisterende Katedral markerer sig længere inde på aksen over tagene på den foranliggende bygningsmasse i 3-4 etager. De to højhuse vil markere sig på hver side af Katedralen i omtrent samme højde som Tvillingesiloen. Om aftenen vil en særlig lyssætning kunne fremhæve Katedralens arkitektur foran de to bagvedstående højhuse. Nat Visualiseringer: Lindholm Brygge set fra Jernbanebroen på forskellige tider af døgnet. To højhuse - eet på hver side af Katedralen - understøtter Lindholm Brygge som midtbyens port mod vest, og Katedralen fremhæves i forgrunden for et moderne og internationalt projekt..

20

21 1.6 UDSIGTSLINJER OG INDKIG Udsigten til Limfjorden ad Lindholm Brygge vil fortsat være intakt efter projektets realisering, og fra det åbne land mod vest vil mødet med byen blive mere markant med flere høje bygninger. Udsigtslinjen mod Lindholm Brygge fra Lindholm Høje svarer til den linje, som dannes mellem Tvillingesiloerne for enden af Lindholm Brygge og projektets to højhuse. Fra højhusenes øverste etager vil der være udsigt over store dele af Aalborg og Nørresundby og længere ud over oplandet. Mod nordøst betyder skansebakken dog, at udsigten begrænses hertil. Fra en mindre del af stensætningerne på Lindholm Høje er der gennem et ophold i træbeplantningen en vinkel med udkig til Lindholm Brygge. Projektets højhuse vil blive opført i samme vinkel mod Tvilllingesiloen for enden af Lindholm Brygge, hvorfor synligheden af bygningsmassen vil være omtrent den samme. Med den forholdsvis tætte placering af bygningerne på Lindholm Brygge, kan der forventes indbliksgener for boligerne i Panorambo syd for Triplet Tower og for Fjordbo nord for Hotel Tower.

22 Billede indsættes

23 1.7 BYLIVET I dag er Lindholm Brygge et udpræget bolig- og kontorområde med rekreative områder. Det forventes, at Triplet Tower og DAC Katedral Aalborg vil ændre bylivet betragteligt, og med det mangfoldige indhold i projektet vil det gælde både dag, aften, weekend, helligdage og ferier. En restaurant og en bar/café med udeservering tilfører bylivet et nyt gastronomisk element, som i dag stort set er fraværende på hele den nordlige side af Limfjorden. Og mindre specialforretninger i Katedralens sidebygninger og et wellnesscenter i nederste etage af Triplet Tower skaber puls og liv langs Lindholm Brygge. Projektet gør det mere attraktivt at besøge Aalborg. De mange besøgende, som hotellet tiltrækker, vil skabe vækst og udvikling, ikke blot ved direkte skabelse af cirka 100 arbejdspladser, men også sekundært ved at øge grundlaget for en række andre erhverv. Projektet opvægter Nørresundbys rolle, smelter de to bydele sammen og skaber større opmærksomhed om Nørresundby og Aalborg, både lokalt og nationalt. Konsekvensen er eksempelvis øget erhvervsturisme, hvilket igen skaber øget omsætning og dermed bidrage til byens liv set i et mere overordnet perspektiv. Bar/café, wellnesscenter, restaurant og butikker vil sammen med projektets attraktive byrum bidrage væsentligt til bylivet på Lindholm Brygge.

24 Billede indsættes

25 1.8 SOL, LYS OG VIND Højhusene vil i kraft af deres volumen og højde påvirke omgivelserne omkring projektet med væsentlig større skygge end i dag. Højhusene ligger dog parallelt med aksen af bygninger langs Lindholm Brygge for blandt andet at minimere skyggepåvirkningerne i nærområdet. De væsentligste skygger vil falde på Fjordbo nord for Katedralen, TAMU-centeret i den gamle fabriksbygning øst for Katedralen og endelig kontorbygningen ved rundkørslen på Thistedvej. Fjordbo rummer ungdomsboliger, hvoraf en stor del har svalegang og de lukkede rum placeret mod højhusene. TAMU-centeret rummer værksteder for undervisning i blandt andet jern- og metalfag samt værelser for et mindre antal overnattende elever. Ingen af værelserne vender dog mod højhusene, og TAMU-centeret vil kun i mindre grad blive belastet af skygger fra højhu- sene. Højhusene vil fra midt på eftermiddagen, dvs. ved arbejdstids ophør, skygge for kontorbygningen ved rundkørslen. Nord for Lindholm Brygge og Thistedvej er der et antal lave bebyggelser, der vil blive berørt af skygger, men med den store afstand til højhusene vil solens vandring begrænse det tidsrum, hvor den enkelte bebyggelse ligger i skygge. Længere mod nord afgrænser banearealet og Stationsvej et større område med 4-5 etagers boligblokke, der kun i ganske få tilfælde om året berøres af skygger fra højhusene. Vindforholdene omkring de høje huse vil blive vurderet i forbindelse med højhusanalysen. Højhusene kaster lange skygger, men med nabobygningernes anvendelser er generne minimale.

26

27 1.9 TRAFIKSTRUKTUR Ankomsten til området vil ske ad Thistedvej via rundkørslen ved Lindholm Brygge. Trafikanter fra Aalborg Lufthavn og i øvrigt det nordvestlige Jylland vil ankomme ad Thistedvej fra nordvest. Trafikanter fra Aalborg, Motorvej E45 og til dels E39 vil ankomme ad Thistedvej fra sydøst gennem Nørresundby. De planlagte aktiviteter på projektområdet må forventes at generere en vis mængde trafik, som vil kunne få betydning for den nuværende trafikstruktur. Den nuværende trafik vil i mindre eller større omfang blive påvirket på følgende primære ruter: Ruten til/fra Motorvej E45 herunder Østergade, Østerbrogade, Vesterbrogade, Vestergade og Thistedvej. Ruten til/fra Aalborg herunder Vestrebro, Limfjordsbroen, Vesterbrogade, Vestergade og Thistedvej. Ruten til/fra Aalborg Lufthavn og det nordvestlige Jylland herunder Lervej og Thistedvej. Forbindelsen fra motorvejen ad Sundsholmens afkørsel og Forbindelsesvejen Den 1-sporede rundkørsel ved Lindholm Brygge/Thistedvej/Lindholm Nærbanevej skal fordele trafikken til/fra projektområdet. Trafikafviklingen i rundkørslen vil blive påvirket i negativ retning af trafiktilvæksten i projektområdet hvilket også betyder, at trafikken til/fra butiksområdet ved Lindholm Nærbanevej kan blive påvirket negativ. Derudover skal der sikres en tryg og sikker adgang til området for bløde trafikanter herunder bl.a. brugere af den offentlige transport. Rundkørslen ved Lindholm Brygge er på nuværende tidspunkt etableret med fodgængerfelter som skaber en vis tryghed og sikkerhed. Trafikken på især den nordlige del af Lindhold Brygge vil stige betydeligt som konsekvens af aktiviteterne i projektområdet. Præcist hvor meget af Lindholm Brygge som påvirkes trafikalt er afhængig af placering af parkeringsfaciliteterne. Flere af de ovenstående ruter er i dag meget trafikerede, og der opleves flere steder dagligt trængsel. Trafiktilvæksten genereret fra projektområdet kan således potentielt forværre trafikafviklingen på dele af de nævnte ruter. Adgang og indgang til Triplet Tower sker fra vest tæt ved parkeringen. Dette sikrer, at der ikke etableres flere overskæringer på Lindholm Brygge.

28 DAC Katedral Aalborg Matr.nr. 37bq Triplet Tower Det vil blandt andet være muligt at etablere parkering indenfor det afmærkede område.

29 Med hensyn til parkering ses på nuværende tidspunkt tre principielle muligheder for placering af parkeringsfaciliteter: 1. Parkering i parkeringshus på arealet ved Julius Pos selts Vej / Panoramabo. Ved at placere parkeringen her, skal trafikanterne passere forbi projektområdet og påvirker således Lindholm Brygge på en relativ lang strækning samt forstærker risikoen for en barriereeffekt på Lindholm Brygge ud for projektområdet. 2. Parkeringsbramme langs bebyggelsernes vestfaca der. Trafikanterne til projektområdet ledes væk fra Lindholm Brygge tidligere end ovenstående mulighed. Lindholm Brygge påvirkes således på en kortere strækning og risikoen for barriereeffekt ud for projektområdet vil ikke være afhængig af trafikken til/fra området. 3. Parkering som en del af en helhedsplan for omdan nelsen af de tekniske skoler mod vest. Med hensyn til trafikafvikling og barriereeffekt adskiller denne mulighed sig ikke væsentligt fra mulighed 2. Der vil være mulighed for afsætning af hotellets gæster i Katedralens nordlige ende, hvor der også vil være parkering for taxier og en mindre antal pladser for korttidsparkering. Aflæsning ved Triplet Tower kan ske fra vest, og der vil ikke blive etableret flere vejoverskæringer på Lindholm Brygge. Der vil være afsætning af gæster ved hotellets hovedindgang i Katedralens nordlige ende, hvor der også vil være parkering for taxier og et mindre antal pladser for korttidsparkering. Aflæsning ved Triplet Tower kan ske fra vest, og der vil ikke blive etableret flere overskæringer på Lindholm Brygge. Påvirkningerne af trafikstrukturen vurderes nærmere som en del af konsekvensanalysen. PARKERING OG TRAFIK I FORBINDELSE MED HØJHUSPROJEKTET ÅDT ÅDT P P Funktion køretøjer lette trafikanter Biler Cykler Fitness/Wellness Erhverv 67 små boliger 30 middelstore boliger 14 penthouse boliger 224 hotelværelser 2 restauranter Mødefaciliteter I alt

30 Beliggenheden tæt ved lufthavnen stiller krav til sikkerhedsbelysning på toppen af høje bygninger. Af hensyn til de omkringboende efterstræbes det at anvende lavintensitetslys i lighed med sikkerhedsbelysningen på Tvillingesiloen.

31 1.10 FORHOLD DER KRÆVER SÆRLIG OPMÆRKSOMHED Højhusene og opførelsen af dem vil specielt påvirke nærområdet og dets beboere, og der skal særligt rettes opmærksomhed på de forhold, der kan give anledning til gener. GEO har på konsortiets foranledning udarbejdet to geotekniske rapporter, en for hver af de to højhuslokationer. Med de trufne bundforhold forventer GEO, at begge højhuse kan funderes direkte. For at begrænse synligheden og støjen fra byggepladsen, vil mandskabscontainere, oplag og maskiner blive placeret et stykke fra Lindholm Brygge (vejen) på en tilstødende matrikel mod vest. De store glasfacader på DAC Tower kan medføre gener i form af spejlinger af sollyset. Glasset skal derfor vælges under hensyntagen til dette. Derudover rettes der særlig opmærksomhed på de trafikale forhold og afviklingen af disse i og uden for området, så der om nødvendigt kan gøres tiltag for at sikre en effektiv og sikker trafikafvikling, specielt hvorvidt rundkørslen på Thistedvej kan håndtere kapacitetsforøgelsen. Beliggenheden tæt ved lufthavnen stiller krav til sikkerhed i forbindelse med ind- og udflyvning. Det omfatter blandt andet krav til bygningshøjder og sikkerhedsbelysning på bygningerne. For at minimere lysforureningen vil der i lighed med situationen på Tvillingesiloen for enden af Lindholm Brygge blive arbejdet på at markere højhusene med fast lavintensitetslys i stedet for blinkende middelintensitetslys. Der skal tages stilling til, hvordan det kan sikres, at de omkringboende ikke oplever gener i forbindelse med indbliksvinkler - herunder særligt beboerene i Panoramabo og Fjordbo. Indblikket vil dog være begrænset til vestfacaderne, der for begge bygningers vedkommende er forholdsvis lukkede facader med svalegange. Det prioriteres højt at finde en arkitektonisk løsning, så indbliksgener reduceres mest muligt.

32

33 1.11 PLIGT TIL VVM-SCREENING Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) skal der ved visse anlæg udarbejdes en VVM-redegørelse, inden der tages endelig stilling til gennemførelsen af projektet. I henhold til bekendtgørelsens 3 er nyanlæg og væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg, som er opført på bekendtgørelsens bilag 1, VVMpligtige. Projektet er ikke omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 med heraf følgende VVM-pligt. På baggrund af bl.a. anlæggets regionale betydning vurderes det, at projektet er omfattet af bilag 2, punkt 11a) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser, hvis projektet på grund af art, dimensioner eller placering må antages af kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, at der skal foretages en screening for pligt til VVM-redegørelse. Lindholm Brygge set fra Lindholm Å. Bryggens bastante bygningsmasse markerer en brat overgang mellem den åbne natur og storbyen, og med flere højhuse vil blandt andet set fra vest påvirke det visuelle miljø. I henhold til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (Bekendtgørelse nr af 6. december 2006) 2 skal konsortiet bag Triplet Tower og Katedralen hermed anmelde projekt for boliger, erhverv og hotel.

34

35 PROJEKTETS INDHOLD 2

36

37 2.1 BYDELENS IMAGE Bydelens image er efter de seneste års omdannelsesproces karakteriseret ved moderne bygninger, en unik industrihistorie i form af Katedralen og endelig den særlige beliggenhed ved den åbne natur mod vest. Dette image vil blive understøttet og forstærket gennem en realisering af projektet. Højhusene vil som tidligere beskrevet blive opført i et modernistisk formsprog, der understøtter bydelens moderne præg, og renoveringen og forskønnelsen af Katedralen fremhæver områdets vigtige industrihistoriske baggrund. Flere beboere og besøgende vil få udsigt mod og fornøjelse af den åbne natur mod vest, og bydelens image vil ikke bare være intakt men ligefrem forstærket med det samlede projekt.

38 Tagterrassen på Triplet Tower Fra den øverste etage af DAC Tower er der fantastisk panoramaudsigt på grænsen mellem land og by. Etagen indeholder fleksible lokaler, som kan udlejes til møder eller fester eller andre begivenheder, der kræver de bedste rammer med den bedste udsigt over Aalborg.

39 2.2 ANVENDELSE Med udsigt over naturen, en særlig industrihistorie, og med en placeringen tæt ved centrum, lufthavn, jernbane og motorvej er det hensigten, at projektet på Lindholm Brygge skal trække flere beboere, brugere og besøgende til byen især et nyt segment, der efterspørger faciliteter af høj kvalitet. Triplet Towers boliger opføres til tre formål. En væsentlig del af tårnet påtænkes benyttet til Corporate Lettings. Der er tale om møblerede lejligheder, der primært forventes benyttet af virksomheder. I dag findes denne boligtype ikke andre steder end i København og Århus, og tilvejebringelsen af Corporate Lettings i Aalborg vil give det lokale erhvervsliv en øget fleksibilitet. Der produceres et større antal lejeboliger, som vil afdække det latente behov for større og bedre kvalitets lejeboliger som alternativ til private villaer. Konsortiet vil senere i forløbet afsøge markedet for en passende aftager af disse. scenteret på 1200 m 2 vil komplementere hotellet og samtidig bringe nogle faciliteter til området, der er behov for. På taget af basen etableres en 500 m 2 stor taghave, der kan benyttes af alle husets brugere. Taghaven vil fungere som et samlingspunkt og mødested i kontrast til de private terrasser, der hører til de enkelte lejligheder. Der vil således skabes tre niveauer af opholdsarealer: private terrasser, en semioffentlig taghave for bygningens brugere samt det offentlige byrum mellem Katedralen og Triplet Tower. Hotellet opføres som et business conference hotel af international meget høj standard. Hotellet vil indeholde konferencelokaler, mødelokaler og festlokaler af en kvalitet og størrelse, der ikke udbydes i markedet i dag. Hotellet indeholder 2-3 forskellige restauranter, cafe og bar, der kan benyttes af alle byens borgere og besøgende. Der opføres endvidere 4-5 spændende specialbutikker i Katedralens sidebygninger. I tårnets øverste del produceres der et antal meget eksklusive penthouse lejligheder. Lejlighederne vil have en unik udsigt og vil samtidig i kvalitet og indretning overgå hvad der hidtil har været i markedet. Penthouse lejlighederne vil have en størrelse på ca. 250 m 2 pr. lejlighed og med tre store terrasser hver. Basen opføres til to formål. Moderne kontorfaciliteter vil blive indarbejdet på 1. og 2. sal i basen, mens et fitness center vil blive lagt i stueplan. Fitnes- Der er offentligt tilgængelige arealer omkring både Triplet Tower og Katedralen, og på arealet mellem bygningerne vil der blive skabt et byrum, der åbner sig mod Lindholm Brygge og med fordel kan indrettes som attraktivt ophold og udeservering. Det er således et værdiskabende projekt for Lindholm Brygge, Aalborg og hele landsdelen.

40

41 BÆREDYGTIGHED3

42

43 3.1 ENERGIOPTIMERET BYGGERI Projektet opføres som et i alle aspekter miljøbevidst byggeri. Højt byggeri er i sig selv en miljørigtig måde at bygge på, idet overfladearealet reduceres. Med konstruktionernes gode isoleringsevner er energibehovet til rumopvarmning beskedent, så der fokuseres specielt på at hindre overophedning og medfølgende energikrævende nedkøling. De sydvendte altaner på Triplet Tower tillader den lavtstående vintersol at varme boligerne op, mens der om sommeren skygges for den højtstående og varme sol. Projektet opføres umiddelbart efter en forventet stramning af bygningsreglementets krav til energiforbrug, så det der i dag betegnes som lavenergi klasse2 bliver standard fra Bygningerne vil derfor blive projekteret efter som minimum at overholde det, der i dag betegnes som lavenergi klasse 2.

44

45 3.2 ØKONOMISK RENTABILITET På baggrund af omfattende markedsanalyser fortaget af HVS London, skabes der et økonomisk rentabelt hotel projekt med en stabiliseret belægningsprocent i år Heraf er en del belagt af flypersonel gennem en forventet aftale mellem hoteloperatøren og de flyselskaber, der er repræsenteret i Aalborg Lufthavn. De karakteristiske silobunde danner sammen med det høje lysindfald fra karrnapper en særlig stemning, der sikrer bevaringen og fortællingen om industrihistorien. De forfaldne konstruktioner renoveres og forskønnes som en del af det samlede projekt. De to nye højhuse på Lindholm Brygge opføres hhv. nord og syd for Katedralen, der som en del af samme projekt sættes i stand med respekt for den oprindelige arkitektur. Den udnyttelsesgrad, der opnås med højhusene, er en forudsætning for rentabiliteten i en omkostningstung renovering af Katedralen, som tidligere projekter ikke har kunnet indeholde.

46 A R K I N O R D

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 2010 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Lokalplanens høringsperiode på minimum 8 uger offentliggøres i pressen og på www.aalborgkommune.dk/lokalplan Indsigelser, bemærkninger og nærmere

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN

ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 23. maj 2013 vedtaget forslag til lokalplan Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn. Offentlig høringsperiode fra den

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 I henhold til 23 c i lov om planlægning (LBK nr. 1027 af 20. oktober 2008) ændres rammer for lokalplanlægningen for bydelen Østerbro som følger: Ændringer af

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Forslag til Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan 201 for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby November 2011 LOKALPLAN 1-1-111 Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Del I - baggrund og indhold Lokalplanen er vedtaget på Borgerrepræsentationens møde 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Baggrund for lokalplanen og kommuneplantillægget Lokalplanens

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Genanvendelse af industriens bygningsarv

Genanvendelse af industriens bygningsarv Genanvendelse af industriens bygningsarv København November 2011 Kortlægning, arkitektur og analyse af potentialer sammenfatning af resultater Remisen Brande. Foto: Heine Pedersen Forside: Nordkraft. Foto:

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 Borgerrepræsentationen har den 10. oktober 2013 vedtaget lokalplan nr. 496 Dagmarhus med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17. Lokalplanen er bekendtgjort den 25. oktober 2013

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

STRANDLODSVEJ Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandlodsvej "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010 INDHOLD

Læs mere