HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE. - projektredegørelse, april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE. - projektredegørelse, april 2009"

Transkript

1 HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE - projektredegørelse, april 2009

2

3 Konsortiet bag Triplet Tower og DAC Cathedral Aalborg ønsker at opføre to højhuse i forbindelse med Dansk Andels Cements cementfabrik, Katedralen, på Lindholm Brygge. Denne mappe indeholder projektredegørelsen i forhold til Aalborg Kommunes Bygherrevejledning for højhuse. Redegørelsen bygger på projektforslaget fremlagt i debat frem til december 2008 (modellen med bolig og hotel) samt illustrationer i denne mappe.

4

5 INDHOLD 1 Projektets beliggenhed, omfang og forhold til omgivelserne 1.1 Historisk baggrund 1.2 Baggrund for ønske om højhusbyggeri 1.3 Beliggenhed 1.4 Projektet 1.5 Orienteringspunkter, landskabelige og bymæssige træk 1.6 Udsigtslinjer og indkig 1.7 Bylivet 1.8 Sol, lys og vind 1.9 Trafikstruktur 1.10 Forhold der kræver særlig opmærksomhed 1.11 Pligt til VVM-screening 2 Projektets indhold 2.1 Bydelens image 2.2 Anvendelse 3 Bæredygtighed 3.1 Energioptimeret byggeri 3.2 Økonomisk rentabilitet

6 PROJEKTETS OMFANG, BELIGGENHED

7 OG FORHOLD TIL OMGIVELSERNE1

8 Lindholm Brygge Limfjorden

9 1.1 HISTORISK BAGGRUND I 1911 startede produktionen af cement på Lindholm Brygge, da Dansk Andels Cement (DAC) blev grundlagt. Området har gennem tiderne været præget af mange forskellige og markante industribygninger. Én af dem og den eneste bevarede er fabriksbygningen med tilnavnet Katedralen. Den blev oprindeligt opført i 1913, men efter en brand i 1923 blev bygningen genopført stort set som den står i dag i in-situ støbt beton. Cementproduktionen ophørte i 1978, og Katedralen er i dag kategoriseret som værende af middel bevaringsværdi (4 på en skala fra 1-9). KATEDRALEN - cementfabrikken repræsenterer en unik industriarkitektur med den flotte detaljering og datidens ophøjede og betagende atmosfære omkring tidens industrikulturelle fyrtårne. Katedralen er medtaget af mange års slid og efterfølgende mannglende vedligehold, og kræver et meget omfattende renoveringsarbejde for at bevare industrihistorien. DAC Dansk Andels Cement Tilnavn Katedralen Oprindelig opført / genopført 1913 / 1924 Byggemetode In-situ støbt beton Ansatte Op til 500 Lukket 1978 Højde 32 meter Længde 80 meter To høje siloer opføres i 1964 på DAC grunden syd for Katedralen. Siloerne får kælenavnene Anne og Birthe af arbejderne. Siloerne bruges til cement opbevaring frem til 82, og derefter til kornopbevaring for EF i 12 år. Siloerne nedrives af DAC i 90 erne kort før den sidste silo på Siemens Kaj bliver erklæret bevaringsværdig. Den historiske baggrund med de store siloer er baggrunden for, at Lindholm Brygge er udpeget som potentielt højhusområde. Katedralen har haft en stor betydning i omdannelsen af Lindholm Brygge fra nedslidt industriområde til attraktivt bydel med moderne bebyggelser tæt ved Limfjorden og den åbne natur mod vest. Der er gennem flere år blevet arbejdet med forskellige projekter til renovering og forskønnelse af bygningskomplekset, der trods den store betydning for bydelens omdannelse stadig ligger forsømt. Mange af de tidligere præsenterede projekter har taget udgangspunkt i at nedrive Katedralen, for at skabe plads til nye bygningskroppe med en mere optimeret indretning og anvendelse, men projekterne har ikke i tilstrækkelig grad formået at bevare og fremhæve den industrielle kulturarv, som Katedralen repræsenterer. Aalborg er midt i en udvikling fra industriby til international vidensby, og der er i den udvikling opstået behov for et internationalt hotel med moderne konference- og mødefaciliteter, et stort antal værelser og den påkrævede service tæt ved Aalborg Lufthavn. Med dette hotel som en del af projektet på Lindholm Brygge, er det nu muligt at renovere og forskønne Katedralen og anvende den som en historisk indgang til et moderne projekt med værelser, boliger, erhverv og fitness i to bagvedstående højhuse.

10

11 1.2 BAGGRUND FOR ØNSKE OM HØJHUSBYGGERI Konsortiets baggrund for ønsket om at bygge to højhuse på Lindholm Brygge, er at skabe et økonomisk bæredygtigt fundament for en omkostningstung renovering af Katedralen. Endvidere kræver et internationalt business conference hotel en volumen som nødvendiggør opførelsen af højhuset nord for Katedralen, idet det ellers ikke er muligt at tilvejebringe det nødvendige antal værelser samt konference/mødefaciliteter.

12 Lindholm Brygge er et oplagt sted at markere en unik industrihistorien mellem moderne bygninger.

13 1.3 BELIGGENHED Lindholm Brygge ligger ved Limfjordens nordlige bred med kort afstand til Aalborg Lufthavn, jernbanestation og motorvejsnet. Med den attraktive placering er bydelen de senere år blevet omdannet fra nedslidt industriområde til moderne bydel, hvor det nu kun er Katedralen og og arealet omkring, der venter på omdannelsen. Bydelen er trafikalt set et lukket området uden gennemkørsel. Al kørende trafik ankommer fra Thistedvej og kommer ind i bydelen ad rundkørslen i den nordlige ende af Lindholm Brygge. Lindholm Brygge står som den vestlige afgrænsning af Aalborg midtby, der mod øst tilsvarende afgrænses af Østre Havn med tætstående og høje bebyggelser. Ved at fremhæve Lindholm Brygge i Aalborgs skyline og profil skabes der mere tyngde i den nordlige og vestlige del af Aalborg midtby, så Aalborgs identitet som byen ved fjorden bestyrkes. Kontrasten mellem by og land vil desuden blive tydeliggjort med en tættere bygningsmasse på Lindholm Brygge, der vil blive en mere markant afgrænsning af midtbyen og både by og land vil blive fremhævet, alt imens Aalborgs storbykarakter understøttes.

14

15 1.4 PROJEKTET (arkitektonisk idé) Efter de seneste års omdannelsesproces karakteriseres Lindholm Brygge i dag ved moderne bygninger, en unik industrihistorie i form af Katedralen og endelig den særlige beliggenhed ved den åbne natur mod vest. Bydelen har generelt en god identitet, som projektet vil fastholde og forstærke. De moderne bygninger i bydelen er placeret og udformet med stor respekt for Katedralen. Således har Katedralen været bestemmende for retningsdannelsen af den lange akse af bygninger parallelt med Lindholm Brygge. Bygningerne på aksen består af store bygningskroppe med mindre fremtrukne partier mod Lindholm Brygge, på samme måde som Katedralen består af store bygningskroppe kombineret med mindre sidebygninger, der er trukket frem mod Lindholm Brygge. Kontraster styrker oplevelsen, og ligesom kontrasten mellem den åbne natur og det bebyggede miljø accentureres med Lindholm Brygge, så både naturen og storbykarakteren fremhæves og opleves tydeligere, er det også kontrasten og oplevelsen, der ligger til grund for projektet med den renoverede Katedralen og de kommende højhuse: Højhusene er sammensat af simple geometrier i et minimalistisk udtryk, der står i flot kontrast til Katedralens arkitektur, der minder om en byzantinsk basilika med kupler og hoved- og midterskibe, der forsynes med et stemningsfyldt næsten ophøjet lysindfald fra siderne over nogle mindre sideskibe. Højhusene opføres på hver side af Katedralen, men er trukket tilbage fra aksen, så Katedralen træder frem og markerer sig. I dag udgør Tvillingesiloerne for enden af Lindholm Brygge en markant tyngde på aksen, men ved at tilføre nye høje bygninger i den laveste del af aksen skabes der en balance på langs af Lindholm Brygge, så hele bygningsmassen fra rundkørslen på Thistedvej og vinkelret ned mod Limfjorden vil stå som en tydeligere port, og identiteten som en moderne bydel tæt på natur og lufthavn bestyrkes.

16 TRIPLET TOWER TRIPLET SILOS - boliger i en moderne fortolkning af industriens silobygninger. Udskæringer for altaner og lodrette opdelinger får siloerne til at fremstå som en komposition af lyse skaller, der ved foden åbnes op mod byrummet og favner om livet. Højde Etager Boliger Bruttoetageareal 60 meter 16 (over basen) stk m 2 TOWER BASE wellnesscenter og kontorlokaler som en imødekommende indgang til den moderne fortolkning af industriens siloer. Fælles tagterrasse for beboerne. Højde Etager Bruttoetageareal 11 meter m 2

17 DAC KATEDRAL AALBORG DAC TOWER - rejser sig som et minimalistiske og elegant lærred bag Katedralen. Indeholder blandt andet hotelværelser samt konference- og mødefaciliteter. Højde Etager Bruttoetageareal 60 meter m 2 KATEDRALEN - cementfabrikken fra 1924 renoveres og anvendes som en historisk indgang til et større internationalt hotel med blandt andet restaurant, café/bar og butikker i de små sidebygninger mod Lindholm Brygge. Højde Bruttoetageareal 32 meter m 2 TRIPLET TOWER OG DAC KATEDRAL AALBORG Samlet bruttoetageareal m 2 (Triplet Tower og DAC Katedral Aalborg) Samlet matrikulært areal (Matr.nr. 37ci og mart.nr. 37i) Samlet bebyggelsesprocent m 2 515

18 Lindholm Brygge set fra Limfjordsbroens landning på Aalborg-siden.

19 Dag 1.5 ORIENTERINGSPUNKTER, LANDSKA- BELIGE OG BYMÆSSIGE TRÆK Lindholm Brygge ligger ved Limfjordens nordlige bred, og med en række høje bygninger markerer bydelen sig allerede i dag i Aalborgs skyline som midtbyens port mod det flade og åbne landskab mod vest. Aften Set fra midtbyen sker der i dag en gradvis opbygning af aksens skala i bevægelsen mod Limfjorden. Opbygningen kulminerer helt ude ved kajkanten, hvor kontorbygningen skyder sig ud i fjorden, og Tvillingesiloerne rejser sig i højden. Den højeste del af den eksisterende Katedral markerer sig længere inde på aksen over tagene på den foranliggende bygningsmasse i 3-4 etager. De to højhuse vil markere sig på hver side af Katedralen i omtrent samme højde som Tvillingesiloen. Om aftenen vil en særlig lyssætning kunne fremhæve Katedralens arkitektur foran de to bagvedstående højhuse. Nat Visualiseringer: Lindholm Brygge set fra Jernbanebroen på forskellige tider af døgnet. To højhuse - eet på hver side af Katedralen - understøtter Lindholm Brygge som midtbyens port mod vest, og Katedralen fremhæves i forgrunden for et moderne og internationalt projekt..

20

21 1.6 UDSIGTSLINJER OG INDKIG Udsigten til Limfjorden ad Lindholm Brygge vil fortsat være intakt efter projektets realisering, og fra det åbne land mod vest vil mødet med byen blive mere markant med flere høje bygninger. Udsigtslinjen mod Lindholm Brygge fra Lindholm Høje svarer til den linje, som dannes mellem Tvillingesiloerne for enden af Lindholm Brygge og projektets to højhuse. Fra højhusenes øverste etager vil der være udsigt over store dele af Aalborg og Nørresundby og længere ud over oplandet. Mod nordøst betyder skansebakken dog, at udsigten begrænses hertil. Fra en mindre del af stensætningerne på Lindholm Høje er der gennem et ophold i træbeplantningen en vinkel med udkig til Lindholm Brygge. Projektets højhuse vil blive opført i samme vinkel mod Tvilllingesiloen for enden af Lindholm Brygge, hvorfor synligheden af bygningsmassen vil være omtrent den samme. Med den forholdsvis tætte placering af bygningerne på Lindholm Brygge, kan der forventes indbliksgener for boligerne i Panorambo syd for Triplet Tower og for Fjordbo nord for Hotel Tower.

22 Billede indsættes

23 1.7 BYLIVET I dag er Lindholm Brygge et udpræget bolig- og kontorområde med rekreative områder. Det forventes, at Triplet Tower og DAC Katedral Aalborg vil ændre bylivet betragteligt, og med det mangfoldige indhold i projektet vil det gælde både dag, aften, weekend, helligdage og ferier. En restaurant og en bar/café med udeservering tilfører bylivet et nyt gastronomisk element, som i dag stort set er fraværende på hele den nordlige side af Limfjorden. Og mindre specialforretninger i Katedralens sidebygninger og et wellnesscenter i nederste etage af Triplet Tower skaber puls og liv langs Lindholm Brygge. Projektet gør det mere attraktivt at besøge Aalborg. De mange besøgende, som hotellet tiltrækker, vil skabe vækst og udvikling, ikke blot ved direkte skabelse af cirka 100 arbejdspladser, men også sekundært ved at øge grundlaget for en række andre erhverv. Projektet opvægter Nørresundbys rolle, smelter de to bydele sammen og skaber større opmærksomhed om Nørresundby og Aalborg, både lokalt og nationalt. Konsekvensen er eksempelvis øget erhvervsturisme, hvilket igen skaber øget omsætning og dermed bidrage til byens liv set i et mere overordnet perspektiv. Bar/café, wellnesscenter, restaurant og butikker vil sammen med projektets attraktive byrum bidrage væsentligt til bylivet på Lindholm Brygge.

24 Billede indsættes

25 1.8 SOL, LYS OG VIND Højhusene vil i kraft af deres volumen og højde påvirke omgivelserne omkring projektet med væsentlig større skygge end i dag. Højhusene ligger dog parallelt med aksen af bygninger langs Lindholm Brygge for blandt andet at minimere skyggepåvirkningerne i nærområdet. De væsentligste skygger vil falde på Fjordbo nord for Katedralen, TAMU-centeret i den gamle fabriksbygning øst for Katedralen og endelig kontorbygningen ved rundkørslen på Thistedvej. Fjordbo rummer ungdomsboliger, hvoraf en stor del har svalegang og de lukkede rum placeret mod højhusene. TAMU-centeret rummer værksteder for undervisning i blandt andet jern- og metalfag samt værelser for et mindre antal overnattende elever. Ingen af værelserne vender dog mod højhusene, og TAMU-centeret vil kun i mindre grad blive belastet af skygger fra højhu- sene. Højhusene vil fra midt på eftermiddagen, dvs. ved arbejdstids ophør, skygge for kontorbygningen ved rundkørslen. Nord for Lindholm Brygge og Thistedvej er der et antal lave bebyggelser, der vil blive berørt af skygger, men med den store afstand til højhusene vil solens vandring begrænse det tidsrum, hvor den enkelte bebyggelse ligger i skygge. Længere mod nord afgrænser banearealet og Stationsvej et større område med 4-5 etagers boligblokke, der kun i ganske få tilfælde om året berøres af skygger fra højhusene. Vindforholdene omkring de høje huse vil blive vurderet i forbindelse med højhusanalysen. Højhusene kaster lange skygger, men med nabobygningernes anvendelser er generne minimale.

26

27 1.9 TRAFIKSTRUKTUR Ankomsten til området vil ske ad Thistedvej via rundkørslen ved Lindholm Brygge. Trafikanter fra Aalborg Lufthavn og i øvrigt det nordvestlige Jylland vil ankomme ad Thistedvej fra nordvest. Trafikanter fra Aalborg, Motorvej E45 og til dels E39 vil ankomme ad Thistedvej fra sydøst gennem Nørresundby. De planlagte aktiviteter på projektområdet må forventes at generere en vis mængde trafik, som vil kunne få betydning for den nuværende trafikstruktur. Den nuværende trafik vil i mindre eller større omfang blive påvirket på følgende primære ruter: Ruten til/fra Motorvej E45 herunder Østergade, Østerbrogade, Vesterbrogade, Vestergade og Thistedvej. Ruten til/fra Aalborg herunder Vestrebro, Limfjordsbroen, Vesterbrogade, Vestergade og Thistedvej. Ruten til/fra Aalborg Lufthavn og det nordvestlige Jylland herunder Lervej og Thistedvej. Forbindelsen fra motorvejen ad Sundsholmens afkørsel og Forbindelsesvejen Den 1-sporede rundkørsel ved Lindholm Brygge/Thistedvej/Lindholm Nærbanevej skal fordele trafikken til/fra projektområdet. Trafikafviklingen i rundkørslen vil blive påvirket i negativ retning af trafiktilvæksten i projektområdet hvilket også betyder, at trafikken til/fra butiksområdet ved Lindholm Nærbanevej kan blive påvirket negativ. Derudover skal der sikres en tryg og sikker adgang til området for bløde trafikanter herunder bl.a. brugere af den offentlige transport. Rundkørslen ved Lindholm Brygge er på nuværende tidspunkt etableret med fodgængerfelter som skaber en vis tryghed og sikkerhed. Trafikken på især den nordlige del af Lindhold Brygge vil stige betydeligt som konsekvens af aktiviteterne i projektområdet. Præcist hvor meget af Lindholm Brygge som påvirkes trafikalt er afhængig af placering af parkeringsfaciliteterne. Flere af de ovenstående ruter er i dag meget trafikerede, og der opleves flere steder dagligt trængsel. Trafiktilvæksten genereret fra projektområdet kan således potentielt forværre trafikafviklingen på dele af de nævnte ruter. Adgang og indgang til Triplet Tower sker fra vest tæt ved parkeringen. Dette sikrer, at der ikke etableres flere overskæringer på Lindholm Brygge.

28 DAC Katedral Aalborg Matr.nr. 37bq Triplet Tower Det vil blandt andet være muligt at etablere parkering indenfor det afmærkede område.

29 Med hensyn til parkering ses på nuværende tidspunkt tre principielle muligheder for placering af parkeringsfaciliteter: 1. Parkering i parkeringshus på arealet ved Julius Pos selts Vej / Panoramabo. Ved at placere parkeringen her, skal trafikanterne passere forbi projektområdet og påvirker således Lindholm Brygge på en relativ lang strækning samt forstærker risikoen for en barriereeffekt på Lindholm Brygge ud for projektområdet. 2. Parkeringsbramme langs bebyggelsernes vestfaca der. Trafikanterne til projektområdet ledes væk fra Lindholm Brygge tidligere end ovenstående mulighed. Lindholm Brygge påvirkes således på en kortere strækning og risikoen for barriereeffekt ud for projektområdet vil ikke være afhængig af trafikken til/fra området. 3. Parkering som en del af en helhedsplan for omdan nelsen af de tekniske skoler mod vest. Med hensyn til trafikafvikling og barriereeffekt adskiller denne mulighed sig ikke væsentligt fra mulighed 2. Der vil være mulighed for afsætning af hotellets gæster i Katedralens nordlige ende, hvor der også vil være parkering for taxier og en mindre antal pladser for korttidsparkering. Aflæsning ved Triplet Tower kan ske fra vest, og der vil ikke blive etableret flere vejoverskæringer på Lindholm Brygge. Der vil være afsætning af gæster ved hotellets hovedindgang i Katedralens nordlige ende, hvor der også vil være parkering for taxier og et mindre antal pladser for korttidsparkering. Aflæsning ved Triplet Tower kan ske fra vest, og der vil ikke blive etableret flere overskæringer på Lindholm Brygge. Påvirkningerne af trafikstrukturen vurderes nærmere som en del af konsekvensanalysen. PARKERING OG TRAFIK I FORBINDELSE MED HØJHUSPROJEKTET ÅDT ÅDT P P Funktion køretøjer lette trafikanter Biler Cykler Fitness/Wellness Erhverv 67 små boliger 30 middelstore boliger 14 penthouse boliger 224 hotelværelser 2 restauranter Mødefaciliteter I alt

30 Beliggenheden tæt ved lufthavnen stiller krav til sikkerhedsbelysning på toppen af høje bygninger. Af hensyn til de omkringboende efterstræbes det at anvende lavintensitetslys i lighed med sikkerhedsbelysningen på Tvillingesiloen.

31 1.10 FORHOLD DER KRÆVER SÆRLIG OPMÆRKSOMHED Højhusene og opførelsen af dem vil specielt påvirke nærområdet og dets beboere, og der skal særligt rettes opmærksomhed på de forhold, der kan give anledning til gener. GEO har på konsortiets foranledning udarbejdet to geotekniske rapporter, en for hver af de to højhuslokationer. Med de trufne bundforhold forventer GEO, at begge højhuse kan funderes direkte. For at begrænse synligheden og støjen fra byggepladsen, vil mandskabscontainere, oplag og maskiner blive placeret et stykke fra Lindholm Brygge (vejen) på en tilstødende matrikel mod vest. De store glasfacader på DAC Tower kan medføre gener i form af spejlinger af sollyset. Glasset skal derfor vælges under hensyntagen til dette. Derudover rettes der særlig opmærksomhed på de trafikale forhold og afviklingen af disse i og uden for området, så der om nødvendigt kan gøres tiltag for at sikre en effektiv og sikker trafikafvikling, specielt hvorvidt rundkørslen på Thistedvej kan håndtere kapacitetsforøgelsen. Beliggenheden tæt ved lufthavnen stiller krav til sikkerhed i forbindelse med ind- og udflyvning. Det omfatter blandt andet krav til bygningshøjder og sikkerhedsbelysning på bygningerne. For at minimere lysforureningen vil der i lighed med situationen på Tvillingesiloen for enden af Lindholm Brygge blive arbejdet på at markere højhusene med fast lavintensitetslys i stedet for blinkende middelintensitetslys. Der skal tages stilling til, hvordan det kan sikres, at de omkringboende ikke oplever gener i forbindelse med indbliksvinkler - herunder særligt beboerene i Panoramabo og Fjordbo. Indblikket vil dog være begrænset til vestfacaderne, der for begge bygningers vedkommende er forholdsvis lukkede facader med svalegange. Det prioriteres højt at finde en arkitektonisk løsning, så indbliksgener reduceres mest muligt.

32

33 1.11 PLIGT TIL VVM-SCREENING Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) skal der ved visse anlæg udarbejdes en VVM-redegørelse, inden der tages endelig stilling til gennemførelsen af projektet. I henhold til bekendtgørelsens 3 er nyanlæg og væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg, som er opført på bekendtgørelsens bilag 1, VVMpligtige. Projektet er ikke omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 med heraf følgende VVM-pligt. På baggrund af bl.a. anlæggets regionale betydning vurderes det, at projektet er omfattet af bilag 2, punkt 11a) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser, hvis projektet på grund af art, dimensioner eller placering må antages af kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, at der skal foretages en screening for pligt til VVM-redegørelse. Lindholm Brygge set fra Lindholm Å. Bryggens bastante bygningsmasse markerer en brat overgang mellem den åbne natur og storbyen, og med flere højhuse vil blandt andet set fra vest påvirke det visuelle miljø. I henhold til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (Bekendtgørelse nr af 6. december 2006) 2 skal konsortiet bag Triplet Tower og Katedralen hermed anmelde projekt for boliger, erhverv og hotel.

34

35 PROJEKTETS INDHOLD 2

36

37 2.1 BYDELENS IMAGE Bydelens image er efter de seneste års omdannelsesproces karakteriseret ved moderne bygninger, en unik industrihistorie i form af Katedralen og endelig den særlige beliggenhed ved den åbne natur mod vest. Dette image vil blive understøttet og forstærket gennem en realisering af projektet. Højhusene vil som tidligere beskrevet blive opført i et modernistisk formsprog, der understøtter bydelens moderne præg, og renoveringen og forskønnelsen af Katedralen fremhæver områdets vigtige industrihistoriske baggrund. Flere beboere og besøgende vil få udsigt mod og fornøjelse af den åbne natur mod vest, og bydelens image vil ikke bare være intakt men ligefrem forstærket med det samlede projekt.

38 Tagterrassen på Triplet Tower Fra den øverste etage af DAC Tower er der fantastisk panoramaudsigt på grænsen mellem land og by. Etagen indeholder fleksible lokaler, som kan udlejes til møder eller fester eller andre begivenheder, der kræver de bedste rammer med den bedste udsigt over Aalborg.

39 2.2 ANVENDELSE Med udsigt over naturen, en særlig industrihistorie, og med en placeringen tæt ved centrum, lufthavn, jernbane og motorvej er det hensigten, at projektet på Lindholm Brygge skal trække flere beboere, brugere og besøgende til byen især et nyt segment, der efterspørger faciliteter af høj kvalitet. Triplet Towers boliger opføres til tre formål. En væsentlig del af tårnet påtænkes benyttet til Corporate Lettings. Der er tale om møblerede lejligheder, der primært forventes benyttet af virksomheder. I dag findes denne boligtype ikke andre steder end i København og Århus, og tilvejebringelsen af Corporate Lettings i Aalborg vil give det lokale erhvervsliv en øget fleksibilitet. Der produceres et større antal lejeboliger, som vil afdække det latente behov for større og bedre kvalitets lejeboliger som alternativ til private villaer. Konsortiet vil senere i forløbet afsøge markedet for en passende aftager af disse. scenteret på 1200 m 2 vil komplementere hotellet og samtidig bringe nogle faciliteter til området, der er behov for. På taget af basen etableres en 500 m 2 stor taghave, der kan benyttes af alle husets brugere. Taghaven vil fungere som et samlingspunkt og mødested i kontrast til de private terrasser, der hører til de enkelte lejligheder. Der vil således skabes tre niveauer af opholdsarealer: private terrasser, en semioffentlig taghave for bygningens brugere samt det offentlige byrum mellem Katedralen og Triplet Tower. Hotellet opføres som et business conference hotel af international meget høj standard. Hotellet vil indeholde konferencelokaler, mødelokaler og festlokaler af en kvalitet og størrelse, der ikke udbydes i markedet i dag. Hotellet indeholder 2-3 forskellige restauranter, cafe og bar, der kan benyttes af alle byens borgere og besøgende. Der opføres endvidere 4-5 spændende specialbutikker i Katedralens sidebygninger. I tårnets øverste del produceres der et antal meget eksklusive penthouse lejligheder. Lejlighederne vil have en unik udsigt og vil samtidig i kvalitet og indretning overgå hvad der hidtil har været i markedet. Penthouse lejlighederne vil have en størrelse på ca. 250 m 2 pr. lejlighed og med tre store terrasser hver. Basen opføres til to formål. Moderne kontorfaciliteter vil blive indarbejdet på 1. og 2. sal i basen, mens et fitness center vil blive lagt i stueplan. Fitnes- Der er offentligt tilgængelige arealer omkring både Triplet Tower og Katedralen, og på arealet mellem bygningerne vil der blive skabt et byrum, der åbner sig mod Lindholm Brygge og med fordel kan indrettes som attraktivt ophold og udeservering. Det er således et værdiskabende projekt for Lindholm Brygge, Aalborg og hele landsdelen.

40

41 BÆREDYGTIGHED3

42

43 3.1 ENERGIOPTIMERET BYGGERI Projektet opføres som et i alle aspekter miljøbevidst byggeri. Højt byggeri er i sig selv en miljørigtig måde at bygge på, idet overfladearealet reduceres. Med konstruktionernes gode isoleringsevner er energibehovet til rumopvarmning beskedent, så der fokuseres specielt på at hindre overophedning og medfølgende energikrævende nedkøling. De sydvendte altaner på Triplet Tower tillader den lavtstående vintersol at varme boligerne op, mens der om sommeren skygges for den højtstående og varme sol. Projektet opføres umiddelbart efter en forventet stramning af bygningsreglementets krav til energiforbrug, så det der i dag betegnes som lavenergi klasse2 bliver standard fra Bygningerne vil derfor blive projekteret efter som minimum at overholde det, der i dag betegnes som lavenergi klasse 2.

44

45 3.2 ØKONOMISK RENTABILITET På baggrund af omfattende markedsanalyser fortaget af HVS London, skabes der et økonomisk rentabelt hotel projekt med en stabiliseret belægningsprocent i år Heraf er en del belagt af flypersonel gennem en forventet aftale mellem hoteloperatøren og de flyselskaber, der er repræsenteret i Aalborg Lufthavn. De karakteristiske silobunde danner sammen med det høje lysindfald fra karrnapper en særlig stemning, der sikrer bevaringen og fortællingen om industrihistorien. De forfaldne konstruktioner renoveres og forskønnes som en del af det samlede projekt. De to nye højhuse på Lindholm Brygge opføres hhv. nord og syd for Katedralen, der som en del af samme projekt sættes i stand med respekt for den oprindelige arkitektur. Den udnyttelsesgrad, der opnås med højhusene, er en forudsætning for rentabiliteten i en omkostningstung renovering af Katedralen, som tidligere projekter ikke har kunnet indeholde.

46 A R K I N O R D

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN

HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN HVA DRIKKER MØLR -siloen er blevet et velkendt bygningsværk for mange Københavnere og et folkeligt ikon for Nordhavnen. Siloen er den største industribygning i Nordhavnen

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

729m² Kontorlokaler udlejes

729m² Kontorlokaler udlejes Sag 18.011 Drejerværkstedet Værkmestergade 9-13, Aarhus C 729m² Kontorlokaler udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Notat. Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel. Aarhus Byråd. Den 4. marts 2011.

Notat. Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel. Aarhus Byråd. Den 4. marts 2011. Notat Til: Aarhus Byråd Den 4. marts 2011 Aarhus Kommune Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel Borgmesterens Afdeling & Planlægning & Byggeri I forbindelse

Læs mere

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Bliv en del af den internationale Company Park med mange fælles faciliteter og services i den attraktive Ørestad Gæsteparkering ved ejendom

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN Hvem vil ikke gerne bo på havnen midt i storbyen. Velkommen til Havnehuset. Pejlemærket for et større byfornyelsesprojekt i Nordhavnen, Østerbros nye mondæne kvarter. Og

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Regionplan 2005. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Tillæg nr. 45. DGI-by ved Nørregade i Herning, Herning Kommune. Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005

Regionplan 2005. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Tillæg nr. 45. DGI-by ved Nørregade i Herning, Herning Kommune. Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005 Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Regionplan 2005 Tillæg nr. 45 Herning Kommune December 2006 Side 12 Øvrige miljømæssige konsekvenser nordlige del af området er der ikke kortlagt jordforurening, men den

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere