Fastelavn. Generalforsamling. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastelavn. Generalforsamling. Nr. 1 2010"

Transkript

1 Nr Fastelavn Generalforsamling Faglig Nyt Nyt fra 3F Vestfyn Generalforsamling Set og Sket i 3F-Vestfyn Nyt fra Socialrådgiveren OK 2010 Nyt fra A-kassen 1. maj møder Ferietur til Berlin Vinsmagning

2 Indhold 2 Lederen ved Gert B. Pedersen 3 Nyt fra 3F Vestfyn 5 Set og Sket i 3F Vestfyn 6 Referat fra generalforsamlingen 8 Faglig Nyt 11 Kommende aktiviteter 14 Faglig Nyt, fortsat 15 Nye lønninger 18 Nyt fra A-kassen 19 Nyt fra Socialrådgiveren 21 På hjemmefronten 22 Tillykke 23 Opslagstavlen Leder v/ Gert B. Pedersen afdelingsformand Forhandlinger om OK 2010 Fornyelsen af 3F s overenskomster startede reelt tilbage i juni 2009, hvor 3F Vestfyn afholdt medlemsmøde om overenskomstforhandlingerne På mødet blev 3F Vestfyns krav til overenskomsterne fastlagt. Medlemsmødet var for medlemmer der arbejder på 3F s overenskomst områder indenfor henholdsvis Byggeriet, Anlægsgartner, Privat service, Hotel og Restauration, Industrien, Transport og Lager. Optakten til OK 2010 har været præget af den økonomiske situation med krise og stigende arbejdsløshed, der fuldstændigt har ændret forudsætningerne for overenskomstforløbet set i sammenligning med de forudgående overenskomstrunder i 2007 og 2008, der fandt sted under buldrende højkonjunktur. De første forhandlinger med arbejdsgiverne om fornyelse af 3F s overenskomster begyndte allerede i starten af januar Desværre kunne arbejdsgiver og vores forhandler ikke nå til enighed og derfor er alle forhandlinger efterfølgende foregået med Forligsmandens hjælp. Den økonomiske situation er som tidligere nævnt fundamentalt ændret i forhold til Det betyder, at forhandlingerne er foregået i et andet klima. Arbejdsgiverne har stillet krav om en meget afdæmpet overenskomstfornyelse og allerhelst en nulløsning på grund af mange virksomheders trængte økonomiske situation. Afdelingskontor: Langelandsvej Middelfart Lokalkontor Assens Skovvej Assens Tlf Fax Hjemmeside:www.3f.dk/vestfyn Åbningstider Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Telefontider: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Ansvarshavende redaktør Gert B. Pedersen Redaktion Birthe Lauvring Deadline til næste nr. 22. maj 2010 Tryk: MV-Tryk a/s Udtrykket en vedligeholdelsesoverenskomst er blevet brugt. Derfor har det i sig selv været en kunst for forhandlerne, at nå frem til løsninger for en overenskomstfornyelse, hvor der er forbedringer og ikke forringelser for medlemmerne. En af topprioriteterne har været kampen mod social dumping. Det handler ikke kun om billig udenlandsk arbejdskraft, som underbyder vores overenskomster. Det handler i høj grad også om, at forhindre undergravningen af overenskomsterne, så vi derved forhindre snyd og løn dumpning. Vi oplever i stigende omfang, at organiserede og overenskomstdækkende virksomheder bruger useriøse underentreprenører, der snyder sine ansatte og derved påfører det organiserede arbejdsmarked helt urimelig konkurrence. Derfor er det helt afgørende, at vi får opbygget et solidt værn mod løn dumping fra ikke mindst udenlandske virksomheder. Nogle overenskomster er der allerede indgået en aftale om ændringer, der danner grundlag for en overenskomstfornyelse. Andre overenskomster forhandles stadig. De allerede indgåede aftaler vil givetvis danne grundlag for fornyelse af andre overenskomster. Når alle overenskomstforhandlinger er afsluttet er det medlemmerne, der bestemmer, om de vil vedtage eller forkaste de nye overenskomster, som forhandlerne er kommet frem til. Det foregår ved en uafstemning, der normalt vare syv dage. I 2010 bliver der givetvis fremsat et samlet mæglingsforslag, som sikre at ingen overenskomst områder bliver ladt i stikken. Selv om alle stemmerne tælles sammen i et mæglingsforslag, er det stadig de nye vilkår i din egen overenskomst, du stemmer om. Derfor en kraftig opfordring til at du bruger din medlemsindflydelse ved at sætte X på din tilsendte stemmeseddel. 2

3 Nyt fra 3F Vestfyn v/ næstformand Birthe Lauvring Så er vi ved at gøre klar til foråret og lægger ud med en række tilbud om medlemsaktivieter og aktiviteter for de tillidsvalgte. Ud over det der annonceres her i dette nummer arbejder vi i øjeblikket på at lave en kampagne og info møder om Ordblindhed og de muligheder der er for at få hjælp. Det vil I høre mere om. Den 28. april er det international arbejdsmiljødag og Miljøudvalget er ved at planlægge, hvordan den skal markeres her i 3F Vestyn. Velkommen til ny socialrådgiverpraktikant Henning Beck Sørensen, 50 år gammel, gift med Yvonne med 4 fælles børn, dine og mine. Børnene er flyttet hjemmefra så vi har fået overskud til at have et plejebarn boende hos os. Jeg har fra 1977 til 2005 været ansat i bilbranchen, hovedsagelig som lagerchef/reservedelschef for forskellige bilmærker. Derefter skiftede jeg branche og blev pædagogmedhjælper på et opholdssted for anbragte børn. Jeg skulle som en del af personalet med børnene i Norge på skitur, det endte med et uheldigt styrt hvor jeg ødelagde min skulder. Det betød en efterfølgende sygemelding, revalidering og via en HF på VUC Søndersø blev jeg optaget på Socialrådgiveruddannelsen i Odense og er nu kommet så langt i forløbet at jeg skal gennemgå en 4 mdr. s praktik hos 3F Vestfyn. Informationsmøde om OK 2010 Mandag den 22. marts kl på Langelandsvej 3 i Middelfart Samme dag tager 3F s repræsentantskab stilling til de indgåede forlig/mæglingsforslag og du vil derfor kunne få informationerne frisk fra fad inden du skal i gang med at stemme. På mødet vil vi gennemgå de forskellige forlig og kort orientere om reglerne i tilfælde af en konflikt. Af hensyn til kaffen og den praktiske planlægning vil vi gerne lige have en tilmelding senest den 21. marts på eller Oplys antal og branche. Afstemningsmaterialet vil denne gang blive fremsendt direkte fra hovedforbundet. Hvis du arbejder på et af de områder hvor der skal stemmes om resultatet og ikke modtager stemmemateriale, så henvend dig til 3F Vestfyn Hvis du modtager stemmemateriale og ikke arbejder indenfor området, skal du også henvende dig til 3F Vestfyn Stemmeberettigede er medlemmer der arbejder inden for de områder, der er til afstemning og ledige medlemmer med sidste arbejdsforhold inden for et af områderne. Efterlønnere der ikke arbejder, har ikke stemmeret. 3

4 Nyt fra 3F Vestfyn OK forhandlinger 2011 Selv om det lige nu er OK 2010 der er på, så er der også overenskomstforhandlinger i 2011 og vi skal allerede nu i gang med at indsamle forslag fra medlemmerne til ændringer/forbedringer af overenskomsterne på Hele det offentlige område (Kommuner - regioner og staten) Ændringsforslagene skal indsendes til forbundet inden udgangen af juni måned. Der vil blive udsendt spørgeskemaer, postkort og andet, så du har mulighed for at X af hvad du synes der skal være de vigtigste krav. 3F Vestfyn vil også holde et medlemsmøde Det grønne område Agro-industrielle overenskomst - Jordbrug - Privat skovbrug - Gartneri og planteskole Beskæftigede på gartnernes salgsforeninger, pakkecentraler og frugtsalgsforeninger, samt eksportører af gartneriprodukter - Arbejde på Golfbaner Fællesoverenskomsten for mejeripersonale- og chauffører Aktivitetsarbejdere, servicemedarbejdere og løsarbejdere på FolkeFerie.dk s feriecentre den 7. juni kl på Langelandsvej 3 i Middelfart (sæt x i kalenderen) så du sammen med dine kollegaer og tillidsvalgte kan få indflydelse på hvilke krav der sendes ind fra 3F Vestfyn. Når alle ændringsforslag er kommet ind, vil de blive behandlet i forhandlingsudvalgene, som består af repræsentanter fra arbejdspladserne, afdelinger og forbundet. Set og sket i 3F Vestfyn Den 4. februar blev der afholdt informationsmøde om de nye regler i sygedagpengeloven. Elsa Knudsen gav oplæg og der blev debateret fordele og ulemper. Ca. 45 tillidsvalgte deltog i arrangementet. 4

5 Set og sket i 3F Vestfyn Kattekonger og katte dronninger (fra venstre): Dennis, Sila, Simone, Emilia, Benjamin og Nicolai Bedst udklædte: Michelle fra Assens (yderst til højre) Fastelavn Søndag den 14. februar slog vi katten af tønden på Langelandsvej 3 i Middelfart Alle børnene var flot klædt ud og der blev gået til den med 3 tønder (sværhedsgrad efter alder) og masser af dejlige balloner man kunne knalde. Der blev serveret hjemmebagte fastelavnsboller se opskrift på siden På hjemmefronten og delt slikposer ud. Alle kattekonger, kattedronninger og bedst udklædte fik henholdsvis gavekort til biografen eller Fætter BR. Byrådsmedlem Mikkel Dragmose-Hansen havde sagt ja til at være dommer og han kom på en svær opgave, da han skulle vælge den bedst udklædte. Det blev robotten og inden i robotten var Michelle fra Assens. 5

6 Referat fra generalforsamling den 15. februar 2010 i Ejby Hallen Der var mødt 75 medlemmer og 4 gæster op, som efter at have fået et veltillavet måltid mad var klar til aftenens program. Vi havde inviteret 3F Ungdom til at komme og give et oplæg om kampagnen 1 kr. om dagen. Målet er at skaffe 1000 nye unge medlemmer og der er rigtig mange som har taget imod tilbuddet, så kampagnen virker. De unge havde deres flotte stand med og medlemmerne havde mulighed for at stille spørgsmål i pausen. Der var ikke mange unge på generalforsamlingen, men målet var egentlig også at gøre opmærksom på kampagnen overfor forældre og bedsteforældre. Peter Led Hansen og Henning Emdal Larsen blev valgt som dirigenter og John Kruse, Else Allengreen og Carl Åge Juhl blev valgt som stemmeudvalg. det største tal i afdelingens historie. Omregnet svarer det til kr pr. medlem. Ledigheden stiger desværre fra 11% til 20% svarende til 815 ledige. Dette har selvfølgelig medført et stort arbejdspres på a-kassen. Hårdest ramt er medlemmer indenfor transport, bygge-anlæg og industrien. Gert roste medarbejderne for deres store indsats for at udbetale penge til tiden. De igangværende overenskomstforhandlinger blev også omtalt. Det bliver svære forhandlinger. Krisen kradser og det er åbenbart lønmodtagerne der skal betale prisen samtidig med at andre skummer fløden i form at store skattelettelser. Kravet fra medlemmer har været at vi skal have stoppet løn dumpning fra underbetalte østeuropæiske arbejdere. Forud for generalforsamlingen var der udsendt en skriftlig beretning og formand Gert B. Pedersen aflagde bestyrelsens beretning. Gert startede beretningen med at orientere om at der er fratrådt en faglig medarbejder og en akassemedarbejder på grund af faldende medlemstal og dermed manglende indtægter. På trods af dette har afdelingen inddrevet over 22,6 millioner til medlemmerne via faglige sager og erstatninger i arbejdsskadesager m.m. Det er I 2011 skal de offentlige overenskomster forhandles og hvis forhandlingerne på det private område er svære, så bliver disse forhandlinger endnu sværere. Socialrådgiverordningen blev omtalt, der er stadig alt for mange sager og en meget lang sagsbehandlingstid, bl.a. fordi forsikringsselskaberne er begyndt at anke de fleste sager. De mange faglige arrangementer og lokaludvalgs og miljøudvalgs arrangementer blev omtalt og der 6

7 blev opfordret til at komme med forslag til aktiviteter. Gert kom også ind på det store arbejde de tillidsvalgte udfører ude på arbejdspladserne. Der bliver nu kun udsendt 1 medlemsblad pr. husstand og Gert spurgte om vi fortsat skal udsende 4 numre pr. år. Det skulle vi. Den eventuelle fusion med TIB blev omtalt, ligeledes 3F s kongres til efteråret og de emner der vil komme til debat. Gert sluttede af med at nævne kommunal- og regionsvalget i 2009 og hvilke 3F Vestfyn medlemmer der var blev valgt til kommunalbestyrelser, for derefter at kommentere den politiske situation og den fortsatte økonomiske krise. Både den mundtlige og skriftlige beretning blev enstemmigt godkendt John Kruse økonomisk ansvarlig gennemgik regnskaberne og orienterede om hvorfor det havde været nødvendigt at sætte kontingentet op. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Der var ikke indkommet nogen forslag til vedtægtsændringer eller andre indkomne forslag Formand Gert B. Pedersen blev genvalgt. Bestyrelsesmedlemmerne Palle Kamp Pedersen, Karen Carlsen, Susanne Nielsen, Finn Graversen, Michael Gasberg, Karl Jørgen Dragmose-Hansen, Benny Andersen og Sonja Jess blev alle genvalgt. Karna Madlangbayan ønskede ikke genvalg, i stedet blev valgt Marianne Knudsen. Bestyrelsessuppleanter Bente Rasmussen, Hans Christian Post, Brian Skov Jacobsen blev genvalgt. Nyvalgt for 1 år blev Henrik Jensen og Tina Jørgensen. Generalforsamlingen gav bemyndigelse til at lade suppleantposten for det tidligere RBF område være vacant til 2011 Nyvalgt blev Ellis F. Jacobsen blev som bilagskontrollant og Gitte Jacobsen som bilagskontrollantsuppleant. Bestyrelsen Udover Gert B. Pedersen, Birthe Lauvring, Jette Olsen Ørum og John Kruse blev Finn Graversen, Bjarne Jørgensen, Kim Holmegaard Jensen, Karen S. Andersen, Peder Led Hansen, Susanne Nielsen og Sonja Jess valgt som delegerede til forbundets kongres. Til A-kassens delegeretmøde har afdelingen en plads mindre og man valgte overstående som delegerede minus Finn Graversen. Som suppleanter til både forbundets kongres og delegeretmøde valgtes Paw Nielsen, Jack F. Nielsen, Benny Andersen, Marianne Knudsen, Michael Gasberg, Minna S. Pedersen, Karen Carlsen, Jan Johansen og Palle Kamp Pedersen Revisionsinstituttet blev genvalgt som revisionsfirma. Under eventuelt blev der ønskes tillykke til de valgte og sagt tak til Karna Madlangbayan for mange års bestyrelsesarbejde først i KAD og siden i 3F Vestfyn. Som en lille spøg havde alle fået en tipskupon med spørgsmål om indholdet i den skriftlige beretning og der blev udtrukket 3 vindere som fik en præmie. Den skriftlige beretning kan afhentes på et af kontorerne eller læses på hjemmesiden 3f.dk/vestfyn 7

8 Faglig Nyt Faglige sekretærer Kaj Larsen Finn Ole Christiansen Anders Nielsen Johnny Møller Hansen Henning Emdal Larsen Grethe Bonne Madsen Nyvalgte tillidsrepræsentanter: Hans Christian Post Bente Rasmussen Muggi Ovcina Jette Pedersen Assens Forsyning A/S Rengøringsteam Assens Kommune Metalpres Hårby Sixtus Nyvalgte tillidsrepræsentantsuppleanter: Gerda Bagge Rengøringsteam Assens Kommune Nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter: Hans Erik Eriksen Erik Scharling Pedersen Erik Kjær Rasmussen Benny Rasmussen Falck Hårby Cylindric Cylindric Assens Kirke Faglige sager afgjort i perioden 15. maj til 3. marts 2010 Dansk Overflade Behandling. Et medlem bliver afskediget efter 14 års ansættelse. Sagen løs i mindelighed med en fratrædelsesgodtgørelse på kr ,- samt fritstilling i opsigelsesperioden. Relacom Danmark A/S. Efterbetaling til 3 medlemmer kr ,- til dækning af manglende opsigelsesvarsel, udepenge pension m.v. Sagen blev forliget på mæglingsmøde. De ansatte havde udført kabel arbejde under DI & CO overenskomsten. Kravet var beregnet 5 år tilbage. I perioden var der sket virksomhedsoverdragelse fra to andre firmaer hvilket gjorde at Relacom Danmark A/S pludselig blev stillet over for krav de ikke selv var klar over kunne rejses. Det forhold gav selvfølgelig nogen diskussion og i sidste ende årsag til at vi indgik forlig. BM Industri A/S I forbindelse med afskedigelse af et medlem erfarede afdelingen, at vedkommende havde modtaget et funktionæransættelsesbrev for sin ansættelse i produktionen. Sagen blev drøftet på et mæglingsmøde. Der blev enighed om, at de der er ansat i produktionen og som har et funktionæransættelsesbrev skal have udstedt et nyt Iht. reglerne i overenskomsten 6 Ansættelse på funktionærlignende vilkår. Udover det principielle forhold blev der enighed om, at virksomheden skulle efterbetale en godtgørelse på kr ,- og efterbetale pension på godt 1.000,- kr. Rengøringsselskabet Rent Efterbetaling af løn og sygeløn kr. Vejle Kommune/Assens Kommune Medlem blev betragtet som selv sagt op og kunne derfor ikke modtage ledighedsydelse efter endt sygdom. Ved forhandling blev dette omstødt således at medlemmet fik løn i opsigelsesperioden og derefter kunne få ledighedsydelse. I alt kr. og kr. ISS Facility Services Efterbetaling af sygeløn fra kr. 8

9 Odense Kommune Efterbetaling af manglende anciennitetstillæg i kr. Forenede Rengøring Efterbetaling af sygeløn kr. + pension kr. Kiwi Minipris Usaglig afskedigelse medførte en godtgørelse på kr Rolf Barfoed Manglende betaling af tillæg ved overarbejde udløste kr ,28. Billeshave Efterskole Sindet afsked af serviceleder blev afklaret med ultimativ fritstilling i 6 mdr. Vejdirektoratet Vintervagtaftale ved Vejdirektoratet, herunder Vejcenter Syddanmark for 15 mand. Værdi pr. person kr ,63 for i alt 7 måneder. Vejcenter Syddanmark Der er indgået frivillig aftale om fratræden af SR. Aftalen sikrer fastholdelsestillæg på kr , kr. til uddannelse efter eget valg samt løn til og med september 2010, hvoraf de sidste tre måneder er arbejdsfrie. Værdi i alt, ca. kr Jysk A/S I forbindelse med sygdom bortvises vort medlem, hvilket blev ændret til opsigelse med sædvanligt varsel og betød kr ekstra i lønudgift for firmaet. Sagen løst ved at chauffør har fået anden rute, herunder fuld tid. Catering Engros Afsked af lagerarbejder under sygdom blev annulleret. Post Danmark Uenighedsreferat vedr. TR som blev nægtet deltagelse i FIU-uddannelse. Først efter en begæring om Fællesmøde kom Post Danmark på andre tanker og gav tillidsrepræsentanterne fri til deltagelse. Post Danmark Fredericia Manglende betaling af 3 G-dage. Kr ,00 er tilgået medlem. Middelfart Jobcenter Sag vedr. organisering og tildeling af Ny Løn til holdleder i miljøprojekt. Indplaceret på løntrin 34. Hvilket er 7 løntrin over startløn. Værdi ca kr. på årsbasis. Samtidig fik 3F et nyt medlem. Middelfart Kommune Vintervagtaftale for 45 specialarbejder giver hver enkelt et halvårligt løntillæg på kr Middelfart Kommune Materialegården Der er iværksat rådighedsvagt uden at kommunen vil betale i henhold til aftale om rådighedsvagt. Sagen løst ved lokalaftale om Ny Løn for tre medarbejdere med afsmittende virkning på to mere. Udgift for Kommunen ca halvårligt. Middelfart Kommune, Renovation To chauffører er berettiget til faglært løn. Efterreguleringsperiode er 2 ½ år. De blev efterreguleret med henholdsvis ca og kr. Scan Express A/S Medlem er bortvist ubeføjet. Sagen blev ændret til fratræden med sædvanligt opsigelsesvarsel, fritstilling med løn for en uge, kr ,50. Catering Engros Manglende betaling af fuld tid (ugeløn til afløserchauffør). Der opstod tvivl om hvorvidt chaufføren havde fået tilbud om ekstra timer på lageret! Ole Ditlevsen ApS Manglende SH-godtgørelse og betaling for G-dage. I alt kr ,57 er tilsendt vort medlem. Et andet medlem manglede desuden løn. I alt kr ,05 er tilsendt dette medlem. Kreativ Team, Middelfart Kommune Ny Løn, uorganiseret ansat. Vi fik et nyt medlem som til gengæld fik ca mere årligt i lønposen. 9

10 Drop-In Værksted, Odense Kommune Brud på overenskomst irt. ansættelsesform som vikar. Idet 3F Vestfyn ankede over Odense kommunens handlemåde blev lønnet sikret i yderligere fire måneder, til værdi af kr Rågelund Vognmandsforretning Erik Madsen Firmaet er gået konkurs. Fra LG er hentet i alt kr til et medlem. Godik A/S Manglende løn. Ved lokal forhandling blev det afklaret, at firmaet have efterreguleret lidt over kr. og derved forsøgt at lukke sagen. Firmaet mente ikke at de ville betale for påståede pauser, men det lykkedes at få et forlig i hus på yderligere kr til chaufføren. Desuden blev afdelingen beriget med en ordensbod på kr Ladegårdskov Transport ApS Ved afsked har firmaet halveret det overenskomstmæssige opsigelsesvarsel. Krav på 2 ugers løn blev fremsendt firmaet. Firmaet erkendte og betalte kr ,00. Vognmand Jan Eriksen Firmaet ønskede ikke at tiltræde fremsendt tiltrædelsesoverenskomst, men har ved forhandling valgt at indmelde sig i DTL under Dansk Erhverv. PeCa Multiservice Ebberup Krav om manglende betaling for 49 arbejdstimer. SH- godtgørelse og pension. Der blev indgået et forlig kr ,- Middelfart Kommune - Rengøringsenheden Der er indgået en ny lokalaftale om aflønning af timelønnede vikarer/afløsere. Aftalen sikrer at der også bliver forhandlet ny løn for timelønnede, så disse ikke kun bliver aflønnet med grundlønnen. Der er aftalt TR vilkår for tillidsrepræsentanten (honorering, tid til TR arbejde og aftale om besøg ved nyansatte) værdi ca pr. år. Middelfart Kommune - omsorgsmedhjælpere Ved OK forhandlingerne i 2008 blev der afsat 0,7% til lokal fordeling af ny løn. Forhandlingerne er nu afsluttet og der er desuden foretaget efterregulering som følge af forhåndsaftalen i Samlet værdi XXXX Rengøringsteam Assens Kommune Som et forsøg blev Rengøringsteam Assens Kommune etableret i 2009, dækkende arbejdspladser i de tidligere kommuner Glamsbjerg og Hårby Kommune. Projektet er nu blevet evalueret og skal blandt andet være en del af en indstilling til kommunalbestyrelsen i Assens om den fremtidige organisering af rengøringsopgaver i hele kommunen. Sagen afgøres i løbet af marts/april måned, så følg selv med i dagspressen og på Assens Kommunes hjemmeside Buskampagne Fyn 3F Vestfyn har i forbindelse med Bus kampagne Fyn været på besøg i chaufførstuerne i afdelingens område. Kampagnen er blevet til i tæt samarbejde med 3F s transportgruppe, den lokale tillidsrepræsentant Kurt Goldbech og afdelingen. Selve besøgene havde det formål at gøre 3F mere synlig. Chaufførerne tog godt imod 3F og mange spørgsmål er blevet afklaret. På billedet ses Birgit Rasmussen fra Transportgruppen hilse på et kommende nyt medlem af 3F Vestfyn. 10

11 Vinsmagning Fredag den 28. maj kl på Langelandsvej 3 i Middelfart Lokaludvalg Ejby/Middelfart inviterer alle medlemmer med ledsager til vin smagning. Freddy Kofoed fra Vin og Vin fortæller om vine fra flere forskel lige lande. Hvad er forskellen på vine fra f.eks Frankrig og Chile? Vi har bedt Freddy Kofoed om at tage vine med i forskellige kvaliteter og der vil blive mulighed for at smage. Aftenen slutter med ostebord. Pris pr. deltager kr. 85,Billetter købes ved henvendelse på kontoret i Assens eller Middelfart senest den 20. maj efter først til mølle princippet. NB: Freddy Kofoed medbringer nogle gode tilbud på vin, som kan købes. MajPos tkort /02/ 10 12:49 Side 1 1. Maj møde i Assens LO Vestfyn, Socialdemokratiet og SF holder igen i år 1. Maj møde i Assens. Mødet holdes på Skovvej, hos 3F. Programmet er ikke helt på plads endnu, men vi kan oplyse, at mødet starter med kaffe og rundstykker ca. kl Det er vores plan at mødet slutter ved middagstid med en gang røde pølser inden I går hjem. Der arbejdes på at arrangere aktiviteter for børn i form af hoppeborg og ponyridning. Vi håber at mange vil møde til nogle hyggelige timer. Hold øje med opslag og avis annoncer. LO Vestfyn Kommunalpolitisk udvalg Assens 1. Maj møde i Assens LO Vestfyn, Socialdemokraterne, DSU, SF, SFU, Enhedslisten og AOF afholder igen fælles 1. maj på Rådhuspladsens P-plads i Middelfart Mødet starter kl med kaffe og rundstykker. I løbet af formiddagen vil der være faglige og politiske talere, samt underholdning ved sangkoret Skold og orkestret Røde Far. Vi forventer at slutte med fælles spisning. Programmet er ikke helt færdig, så hold øje med lokalaviserne, opslag og 3F Vestfyns hjemmeside. LO Vestfyn Kommunalpolitisk udvalg Middelfart 11

12 Ferietur til Berlin med 3F Vestfyn egen hånd. Der er mulighed for at gå på museer, i det store varehus KaDeWe Kaufhaus des Westens, tage en sejltur eller bare slentre rundt i den hyggelige hovedstad. Onsdag den 14. juli Morgenmad. I dag kører vi ud til Postdam. Vi skal bl.a. se Frederik den stores sommerpalads, Sanssouci med den pragtfulde park. I parken kan man beundre de mange skulpturer og springvand. Her ligger også det kinesiske hus og Neues Palais. Vi kører videre til Cecilienhof, hvor de 3 sejrsmagter forhandlede sig frem til Potsdamaftalen i Torsdag den 15. juli Morgenmad. Vi kører retur mod Danmark, undervejs gør vi ophold i byen Lübeck hvor der bliver mulighed for at gå en tur i den smukke by som bl.a. er kendt for dens marcipan. Efter opholdet går turen det sidst stykke til Danmark og videre til opsamlingsstederne. Så kører feriebussen igen med den populære chauffør Henning Nielsen ved rattet. Søndag den 11. juli Afgang fra Glamsbjerg kl , Assens ved Falck kl , Nr. Åby Ok ved motorvejen og Middelfart ved 3F kl Når alle er samlet kører vi ned gennem Jylland, over grænsen og videre til Berlin. Når vi ankommer til Berlin køres der en hurtig rundtur. Vi bliver indkvarteret og der er aftensmad i byen. Mandag den 12. juli Morgenmad. Vi kører en byrundtur, hvor vi bl.a. kommer forbi Gedächtniskirche, der står som varetegn fra 2. Verdenskrig. Igennem den store park Tiergarten, forbi Sejrssøjlen og videre mod Brandenburger Tor. Vi skal også se hvor Muren tidligere delte byen. Rigsdagsbygningen med den flotte glas kuppel, fjernsynstårnet, Alexanderplatz, Potsdamer Platz m.m. Når vi er færdig med byrundturen er resten af dagen til fri disposition. Tirsdag den 13. juli Morgenmad. Bussen kører ud til Check Point Charlie for dem der har lyst til at se museet. Ellers er denne dag på Vi skal bo på Hotel Majestic, Brandenburgische Strasse 47, Berlin. Hotellet ligger få minutters gang fra Kürfürstendamm. Der er elevator, reception, morgenmadslokal og en krostue med bar. Alle værelser er med bad/toilet, tv og telefon. Medlemmer med ledsager og børn kan tilmelde sig turen senest den 3. maj. Tilmeldinger er efter først-til-mølle princippet. Pris pr. deltager ved min. 40 betalende kr ,-. Hvis der er ledige pladser efter 3. maj, vil disse kunne tilbydes andre interesserede. Betaling senest den 1. juni på kto , husk at skrive navn på. Max. deltagerantal er 54. Prisen indeholder Buskørsel - Ophold i delt dobbeltværelser. 1/4 pension fra 2. dags morgen til sidste dags morgen - 1 aftensmad Al udflugtskørsel excl. entreer - Dansk og tysk moms - Rejsegarantifond Teknisk arrangør: Gislev Rejser. Der er frokost ved bussen nogle af dagene, men det er ikke med i prisen. 12

13 OVERVEJER DU EFTERLØN HVAD MED DINE PENSIONER..? Indbydelse til informationsmøde den 7. April 2010 kl på afdelingskontoret, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart For medlemmer m. ledsager - A-kasseleder Jette Olsen Ørum fortæller om efterlønsordningen samt reglerne for modregning af pensioner - Hans Stougaard, Pension Danmark kommer og fortæller om arbejdsmarkedspensionen og betydningen af de valg man træffer. Afdelingen er vært med kaffe og brød. Tilmelding til arrangementet skal ske ved henvendelse i afdelingen - på eller på tlf senest den 26. marts Husk at oplyse om du tager en ledsager med. 13

14 Faglig Nyt (fortsat) Ingen eller næsten ingen lønstigning til regionale og kommunalt ansatte pr. 1. april 2010 Lønnen på de offentlige områder er sammensat af generelle lønstigninger aftalt ved overenskomstforhandlingerne og reguleringsordningen. Reguleringsordningen er den ordning, der gør, at de offentligt ansatte reguleres op og ned, alt afhængig af lønudviklingen i det private. I grove træk sikrer reguleringsordningen, at de offentligt ansatte får 80% af det efterslæb, der måtte opstå i forhold til det private arbejdsmarked. Pr. 1. april 2010 stiger de generelle lønninger og pensioner med 1,0887 pct. på det statslige område Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev der aftalt en generel lønforhøjelse pr. 1. april 2010 svarende til 2,40 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts Der blev samtidigt skønnet, at reguleringsordningen, som sammenkæder lønudviklingen i den statslige sektor med lønudviklingen i den private sektor, ville udmønte 0,54 pct. Men reguleringsordningen blev denne gang negativ, da den private lønudvikling (fra 3. kv til 3. kv. 2009) kun blev på 2,8 pct. mens den statslige lønudvikling i samme periode blev 4,6 pct. Og omvendt: Hvis det private arbejdsmarked ikke udvikler sig så meget, bliver de offentlige ansattes løn reguleret ned. Men altså også kun med 80% På grund af en mindre lønudvikling på de private arbejdspladser end forventet, går reguleringsordningen i minus, så nu skylder vi. Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 aftalte man, at lønningerne til kommunalt ansatte skulle stige med 0,5% den 1. april Disse bliver nu reduceret til ca. 0,18 % Tilsvarende skulle lønningerne til de regionalt ansatte stige 0,32%. Det sker ikke og lønningerne pr. 1. april 2010 vil være de samme som lønningerne pr. 1. oktober 2009 Dette er baggrund for, at de generelle lønninger og pensioner på det statslige område kun stiger med 1,0887 pct. Procentreguleringen af løn forhøjes med 1,4116 procentpoint fra 29,6544 pr. 1. oktober 2009 til 31,0660 pr. 1. april 2010, svarende til en stigning i lønnen med 1,0887 pct. Procentreguleringen af lønnen indeholder både de aftalte generelle lønforbedringer og den negative udmøntning fra reguleringsordningen. Selve lønbilagene vil blive udsendt til de enkelte arbejdspladser. Sæt X i kalenderen ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne. 20. april Middelfart, Langelandsvej eller 27. april Assens, Skovvej Infomøder for TR-SR FAGLIGT FÆLLES FORBUND 14

15 Nye lønninger Kommunale område pr. 1. april 2010 Regionale område pr. 1. oktober 2009 Månedsløn og årsløn er for en helårsansat ansat på 37 timer om ugen Løntrin Timeløn Månedsløn Årsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Reguleringsprocenten er 1, Den skal du bruge for at udregne værdien af kr. og øre tillæg givet i niveau. Løntrin Timeløn Månedsløn Årsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Reguleringsprocenten er 1, Den skal du bruge for at udregne værdien af kr. og øre tillæg givet i niveau. 15

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Nr. 4 2006. Glædelig jul. Godt nytår. Nyt fra 3F Vestfyn Kontingent 2007 Dagpengesatser Sæt X i kalenderen 25 og 40 års jubilarer

Nr. 4 2006. Glædelig jul. Godt nytår. Nyt fra 3F Vestfyn Kontingent 2007 Dagpengesatser Sæt X i kalenderen 25 og 40 års jubilarer Nr. 4 2006 Glædelig jul Godt nytår Nyt fra 3F Vestfyn Kontingent 2007 Dagpengesatser Sæt X i kalenderen 25 og 40 års jubilarer Indhold Afdelingskontor: Langelandsvej 3 5500 Middelfart Tlf. 70 300 822 Fax

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/konstitueret gruppeformand Hans Jessen

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 25 april 2017.04.28 Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Villy foreslår at bestyrelsen sammensætter sig

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Referat af sektionsgeneralforsamling d. 3. september 2014 kl. 16.00 19.00 på Hotel Fredericia i Odense. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Flemming Jørgensen,

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar TIL DEN FYNSKE ELEKTRIKER Lønforhandlingerne for 2009 4. kvartal viste en gennemsnits timeløn på 175,57 kr. Se statistikken inde i bladet! DEF Fyn - Lønstatistik 2009-4.

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Fraværende: 1 Dirigent Bente Jakobsen 2 Godkendelse af referat. 2.1 Referat fra mødet den 25. januar 2010 Godkendt 3 Åbent for tilføjelser

Fraværende: 1 Dirigent Bente Jakobsen 2 Godkendelse af referat. 2.1 Referat fra mødet den 25. januar 2010 Godkendt 3 Åbent for tilføjelser Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22.02.2010. Deltagere Bestyrelsen: Anette Jørgensen, Anne Bjerregaard, Bente Jakobsen, Henning Jakobsen, Ingerlise Thage, Anne Sørensen, Randi Pedersen, Helle Marqweis,

Læs mere