Fastelavn. Generalforsamling. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastelavn. Generalforsamling. Nr. 1 2010"

Transkript

1 Nr Fastelavn Generalforsamling Faglig Nyt Nyt fra 3F Vestfyn Generalforsamling Set og Sket i 3F-Vestfyn Nyt fra Socialrådgiveren OK 2010 Nyt fra A-kassen 1. maj møder Ferietur til Berlin Vinsmagning

2 Indhold 2 Lederen ved Gert B. Pedersen 3 Nyt fra 3F Vestfyn 5 Set og Sket i 3F Vestfyn 6 Referat fra generalforsamlingen 8 Faglig Nyt 11 Kommende aktiviteter 14 Faglig Nyt, fortsat 15 Nye lønninger 18 Nyt fra A-kassen 19 Nyt fra Socialrådgiveren 21 På hjemmefronten 22 Tillykke 23 Opslagstavlen Leder v/ Gert B. Pedersen afdelingsformand Forhandlinger om OK 2010 Fornyelsen af 3F s overenskomster startede reelt tilbage i juni 2009, hvor 3F Vestfyn afholdt medlemsmøde om overenskomstforhandlingerne På mødet blev 3F Vestfyns krav til overenskomsterne fastlagt. Medlemsmødet var for medlemmer der arbejder på 3F s overenskomst områder indenfor henholdsvis Byggeriet, Anlægsgartner, Privat service, Hotel og Restauration, Industrien, Transport og Lager. Optakten til OK 2010 har været præget af den økonomiske situation med krise og stigende arbejdsløshed, der fuldstændigt har ændret forudsætningerne for overenskomstforløbet set i sammenligning med de forudgående overenskomstrunder i 2007 og 2008, der fandt sted under buldrende højkonjunktur. De første forhandlinger med arbejdsgiverne om fornyelse af 3F s overenskomster begyndte allerede i starten af januar Desværre kunne arbejdsgiver og vores forhandler ikke nå til enighed og derfor er alle forhandlinger efterfølgende foregået med Forligsmandens hjælp. Den økonomiske situation er som tidligere nævnt fundamentalt ændret i forhold til Det betyder, at forhandlingerne er foregået i et andet klima. Arbejdsgiverne har stillet krav om en meget afdæmpet overenskomstfornyelse og allerhelst en nulløsning på grund af mange virksomheders trængte økonomiske situation. Afdelingskontor: Langelandsvej Middelfart Lokalkontor Assens Skovvej Assens Tlf Fax Hjemmeside:www.3f.dk/vestfyn Åbningstider Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Telefontider: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Ansvarshavende redaktør Gert B. Pedersen Redaktion Birthe Lauvring Deadline til næste nr. 22. maj 2010 Tryk: MV-Tryk a/s Udtrykket en vedligeholdelsesoverenskomst er blevet brugt. Derfor har det i sig selv været en kunst for forhandlerne, at nå frem til løsninger for en overenskomstfornyelse, hvor der er forbedringer og ikke forringelser for medlemmerne. En af topprioriteterne har været kampen mod social dumping. Det handler ikke kun om billig udenlandsk arbejdskraft, som underbyder vores overenskomster. Det handler i høj grad også om, at forhindre undergravningen af overenskomsterne, så vi derved forhindre snyd og løn dumpning. Vi oplever i stigende omfang, at organiserede og overenskomstdækkende virksomheder bruger useriøse underentreprenører, der snyder sine ansatte og derved påfører det organiserede arbejdsmarked helt urimelig konkurrence. Derfor er det helt afgørende, at vi får opbygget et solidt værn mod løn dumping fra ikke mindst udenlandske virksomheder. Nogle overenskomster er der allerede indgået en aftale om ændringer, der danner grundlag for en overenskomstfornyelse. Andre overenskomster forhandles stadig. De allerede indgåede aftaler vil givetvis danne grundlag for fornyelse af andre overenskomster. Når alle overenskomstforhandlinger er afsluttet er det medlemmerne, der bestemmer, om de vil vedtage eller forkaste de nye overenskomster, som forhandlerne er kommet frem til. Det foregår ved en uafstemning, der normalt vare syv dage. I 2010 bliver der givetvis fremsat et samlet mæglingsforslag, som sikre at ingen overenskomst områder bliver ladt i stikken. Selv om alle stemmerne tælles sammen i et mæglingsforslag, er det stadig de nye vilkår i din egen overenskomst, du stemmer om. Derfor en kraftig opfordring til at du bruger din medlemsindflydelse ved at sætte X på din tilsendte stemmeseddel. 2

3 Nyt fra 3F Vestfyn v/ næstformand Birthe Lauvring Så er vi ved at gøre klar til foråret og lægger ud med en række tilbud om medlemsaktivieter og aktiviteter for de tillidsvalgte. Ud over det der annonceres her i dette nummer arbejder vi i øjeblikket på at lave en kampagne og info møder om Ordblindhed og de muligheder der er for at få hjælp. Det vil I høre mere om. Den 28. april er det international arbejdsmiljødag og Miljøudvalget er ved at planlægge, hvordan den skal markeres her i 3F Vestyn. Velkommen til ny socialrådgiverpraktikant Henning Beck Sørensen, 50 år gammel, gift med Yvonne med 4 fælles børn, dine og mine. Børnene er flyttet hjemmefra så vi har fået overskud til at have et plejebarn boende hos os. Jeg har fra 1977 til 2005 været ansat i bilbranchen, hovedsagelig som lagerchef/reservedelschef for forskellige bilmærker. Derefter skiftede jeg branche og blev pædagogmedhjælper på et opholdssted for anbragte børn. Jeg skulle som en del af personalet med børnene i Norge på skitur, det endte med et uheldigt styrt hvor jeg ødelagde min skulder. Det betød en efterfølgende sygemelding, revalidering og via en HF på VUC Søndersø blev jeg optaget på Socialrådgiveruddannelsen i Odense og er nu kommet så langt i forløbet at jeg skal gennemgå en 4 mdr. s praktik hos 3F Vestfyn. Informationsmøde om OK 2010 Mandag den 22. marts kl på Langelandsvej 3 i Middelfart Samme dag tager 3F s repræsentantskab stilling til de indgåede forlig/mæglingsforslag og du vil derfor kunne få informationerne frisk fra fad inden du skal i gang med at stemme. På mødet vil vi gennemgå de forskellige forlig og kort orientere om reglerne i tilfælde af en konflikt. Af hensyn til kaffen og den praktiske planlægning vil vi gerne lige have en tilmelding senest den 21. marts på eller Oplys antal og branche. Afstemningsmaterialet vil denne gang blive fremsendt direkte fra hovedforbundet. Hvis du arbejder på et af de områder hvor der skal stemmes om resultatet og ikke modtager stemmemateriale, så henvend dig til 3F Vestfyn Hvis du modtager stemmemateriale og ikke arbejder indenfor området, skal du også henvende dig til 3F Vestfyn Stemmeberettigede er medlemmer der arbejder inden for de områder, der er til afstemning og ledige medlemmer med sidste arbejdsforhold inden for et af områderne. Efterlønnere der ikke arbejder, har ikke stemmeret. 3

4 Nyt fra 3F Vestfyn OK forhandlinger 2011 Selv om det lige nu er OK 2010 der er på, så er der også overenskomstforhandlinger i 2011 og vi skal allerede nu i gang med at indsamle forslag fra medlemmerne til ændringer/forbedringer af overenskomsterne på Hele det offentlige område (Kommuner - regioner og staten) Ændringsforslagene skal indsendes til forbundet inden udgangen af juni måned. Der vil blive udsendt spørgeskemaer, postkort og andet, så du har mulighed for at X af hvad du synes der skal være de vigtigste krav. 3F Vestfyn vil også holde et medlemsmøde Det grønne område Agro-industrielle overenskomst - Jordbrug - Privat skovbrug - Gartneri og planteskole Beskæftigede på gartnernes salgsforeninger, pakkecentraler og frugtsalgsforeninger, samt eksportører af gartneriprodukter - Arbejde på Golfbaner Fællesoverenskomsten for mejeripersonale- og chauffører Aktivitetsarbejdere, servicemedarbejdere og løsarbejdere på FolkeFerie.dk s feriecentre den 7. juni kl på Langelandsvej 3 i Middelfart (sæt x i kalenderen) så du sammen med dine kollegaer og tillidsvalgte kan få indflydelse på hvilke krav der sendes ind fra 3F Vestfyn. Når alle ændringsforslag er kommet ind, vil de blive behandlet i forhandlingsudvalgene, som består af repræsentanter fra arbejdspladserne, afdelinger og forbundet. Set og sket i 3F Vestfyn Den 4. februar blev der afholdt informationsmøde om de nye regler i sygedagpengeloven. Elsa Knudsen gav oplæg og der blev debateret fordele og ulemper. Ca. 45 tillidsvalgte deltog i arrangementet. 4

5 Set og sket i 3F Vestfyn Kattekonger og katte dronninger (fra venstre): Dennis, Sila, Simone, Emilia, Benjamin og Nicolai Bedst udklædte: Michelle fra Assens (yderst til højre) Fastelavn Søndag den 14. februar slog vi katten af tønden på Langelandsvej 3 i Middelfart Alle børnene var flot klædt ud og der blev gået til den med 3 tønder (sværhedsgrad efter alder) og masser af dejlige balloner man kunne knalde. Der blev serveret hjemmebagte fastelavnsboller se opskrift på siden På hjemmefronten og delt slikposer ud. Alle kattekonger, kattedronninger og bedst udklædte fik henholdsvis gavekort til biografen eller Fætter BR. Byrådsmedlem Mikkel Dragmose-Hansen havde sagt ja til at være dommer og han kom på en svær opgave, da han skulle vælge den bedst udklædte. Det blev robotten og inden i robotten var Michelle fra Assens. 5

6 Referat fra generalforsamling den 15. februar 2010 i Ejby Hallen Der var mødt 75 medlemmer og 4 gæster op, som efter at have fået et veltillavet måltid mad var klar til aftenens program. Vi havde inviteret 3F Ungdom til at komme og give et oplæg om kampagnen 1 kr. om dagen. Målet er at skaffe 1000 nye unge medlemmer og der er rigtig mange som har taget imod tilbuddet, så kampagnen virker. De unge havde deres flotte stand med og medlemmerne havde mulighed for at stille spørgsmål i pausen. Der var ikke mange unge på generalforsamlingen, men målet var egentlig også at gøre opmærksom på kampagnen overfor forældre og bedsteforældre. Peter Led Hansen og Henning Emdal Larsen blev valgt som dirigenter og John Kruse, Else Allengreen og Carl Åge Juhl blev valgt som stemmeudvalg. det største tal i afdelingens historie. Omregnet svarer det til kr pr. medlem. Ledigheden stiger desværre fra 11% til 20% svarende til 815 ledige. Dette har selvfølgelig medført et stort arbejdspres på a-kassen. Hårdest ramt er medlemmer indenfor transport, bygge-anlæg og industrien. Gert roste medarbejderne for deres store indsats for at udbetale penge til tiden. De igangværende overenskomstforhandlinger blev også omtalt. Det bliver svære forhandlinger. Krisen kradser og det er åbenbart lønmodtagerne der skal betale prisen samtidig med at andre skummer fløden i form at store skattelettelser. Kravet fra medlemmer har været at vi skal have stoppet løn dumpning fra underbetalte østeuropæiske arbejdere. Forud for generalforsamlingen var der udsendt en skriftlig beretning og formand Gert B. Pedersen aflagde bestyrelsens beretning. Gert startede beretningen med at orientere om at der er fratrådt en faglig medarbejder og en akassemedarbejder på grund af faldende medlemstal og dermed manglende indtægter. På trods af dette har afdelingen inddrevet over 22,6 millioner til medlemmerne via faglige sager og erstatninger i arbejdsskadesager m.m. Det er I 2011 skal de offentlige overenskomster forhandles og hvis forhandlingerne på det private område er svære, så bliver disse forhandlinger endnu sværere. Socialrådgiverordningen blev omtalt, der er stadig alt for mange sager og en meget lang sagsbehandlingstid, bl.a. fordi forsikringsselskaberne er begyndt at anke de fleste sager. De mange faglige arrangementer og lokaludvalgs og miljøudvalgs arrangementer blev omtalt og der 6

7 blev opfordret til at komme med forslag til aktiviteter. Gert kom også ind på det store arbejde de tillidsvalgte udfører ude på arbejdspladserne. Der bliver nu kun udsendt 1 medlemsblad pr. husstand og Gert spurgte om vi fortsat skal udsende 4 numre pr. år. Det skulle vi. Den eventuelle fusion med TIB blev omtalt, ligeledes 3F s kongres til efteråret og de emner der vil komme til debat. Gert sluttede af med at nævne kommunal- og regionsvalget i 2009 og hvilke 3F Vestfyn medlemmer der var blev valgt til kommunalbestyrelser, for derefter at kommentere den politiske situation og den fortsatte økonomiske krise. Både den mundtlige og skriftlige beretning blev enstemmigt godkendt John Kruse økonomisk ansvarlig gennemgik regnskaberne og orienterede om hvorfor det havde været nødvendigt at sætte kontingentet op. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Der var ikke indkommet nogen forslag til vedtægtsændringer eller andre indkomne forslag Formand Gert B. Pedersen blev genvalgt. Bestyrelsesmedlemmerne Palle Kamp Pedersen, Karen Carlsen, Susanne Nielsen, Finn Graversen, Michael Gasberg, Karl Jørgen Dragmose-Hansen, Benny Andersen og Sonja Jess blev alle genvalgt. Karna Madlangbayan ønskede ikke genvalg, i stedet blev valgt Marianne Knudsen. Bestyrelsessuppleanter Bente Rasmussen, Hans Christian Post, Brian Skov Jacobsen blev genvalgt. Nyvalgt for 1 år blev Henrik Jensen og Tina Jørgensen. Generalforsamlingen gav bemyndigelse til at lade suppleantposten for det tidligere RBF område være vacant til 2011 Nyvalgt blev Ellis F. Jacobsen blev som bilagskontrollant og Gitte Jacobsen som bilagskontrollantsuppleant. Bestyrelsen Udover Gert B. Pedersen, Birthe Lauvring, Jette Olsen Ørum og John Kruse blev Finn Graversen, Bjarne Jørgensen, Kim Holmegaard Jensen, Karen S. Andersen, Peder Led Hansen, Susanne Nielsen og Sonja Jess valgt som delegerede til forbundets kongres. Til A-kassens delegeretmøde har afdelingen en plads mindre og man valgte overstående som delegerede minus Finn Graversen. Som suppleanter til både forbundets kongres og delegeretmøde valgtes Paw Nielsen, Jack F. Nielsen, Benny Andersen, Marianne Knudsen, Michael Gasberg, Minna S. Pedersen, Karen Carlsen, Jan Johansen og Palle Kamp Pedersen Revisionsinstituttet blev genvalgt som revisionsfirma. Under eventuelt blev der ønskes tillykke til de valgte og sagt tak til Karna Madlangbayan for mange års bestyrelsesarbejde først i KAD og siden i 3F Vestfyn. Som en lille spøg havde alle fået en tipskupon med spørgsmål om indholdet i den skriftlige beretning og der blev udtrukket 3 vindere som fik en præmie. Den skriftlige beretning kan afhentes på et af kontorerne eller læses på hjemmesiden 3f.dk/vestfyn 7

8 Faglig Nyt Faglige sekretærer Kaj Larsen Finn Ole Christiansen Anders Nielsen Johnny Møller Hansen Henning Emdal Larsen Grethe Bonne Madsen Nyvalgte tillidsrepræsentanter: Hans Christian Post Bente Rasmussen Muggi Ovcina Jette Pedersen Assens Forsyning A/S Rengøringsteam Assens Kommune Metalpres Hårby Sixtus Nyvalgte tillidsrepræsentantsuppleanter: Gerda Bagge Rengøringsteam Assens Kommune Nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter: Hans Erik Eriksen Erik Scharling Pedersen Erik Kjær Rasmussen Benny Rasmussen Falck Hårby Cylindric Cylindric Assens Kirke Faglige sager afgjort i perioden 15. maj til 3. marts 2010 Dansk Overflade Behandling. Et medlem bliver afskediget efter 14 års ansættelse. Sagen løs i mindelighed med en fratrædelsesgodtgørelse på kr ,- samt fritstilling i opsigelsesperioden. Relacom Danmark A/S. Efterbetaling til 3 medlemmer kr ,- til dækning af manglende opsigelsesvarsel, udepenge pension m.v. Sagen blev forliget på mæglingsmøde. De ansatte havde udført kabel arbejde under DI & CO overenskomsten. Kravet var beregnet 5 år tilbage. I perioden var der sket virksomhedsoverdragelse fra to andre firmaer hvilket gjorde at Relacom Danmark A/S pludselig blev stillet over for krav de ikke selv var klar over kunne rejses. Det forhold gav selvfølgelig nogen diskussion og i sidste ende årsag til at vi indgik forlig. BM Industri A/S I forbindelse med afskedigelse af et medlem erfarede afdelingen, at vedkommende havde modtaget et funktionæransættelsesbrev for sin ansættelse i produktionen. Sagen blev drøftet på et mæglingsmøde. Der blev enighed om, at de der er ansat i produktionen og som har et funktionæransættelsesbrev skal have udstedt et nyt Iht. reglerne i overenskomsten 6 Ansættelse på funktionærlignende vilkår. Udover det principielle forhold blev der enighed om, at virksomheden skulle efterbetale en godtgørelse på kr ,- og efterbetale pension på godt 1.000,- kr. Rengøringsselskabet Rent Efterbetaling af løn og sygeløn kr. Vejle Kommune/Assens Kommune Medlem blev betragtet som selv sagt op og kunne derfor ikke modtage ledighedsydelse efter endt sygdom. Ved forhandling blev dette omstødt således at medlemmet fik løn i opsigelsesperioden og derefter kunne få ledighedsydelse. I alt kr. og kr. ISS Facility Services Efterbetaling af sygeløn fra kr. 8

9 Odense Kommune Efterbetaling af manglende anciennitetstillæg i kr. Forenede Rengøring Efterbetaling af sygeløn kr. + pension kr. Kiwi Minipris Usaglig afskedigelse medførte en godtgørelse på kr Rolf Barfoed Manglende betaling af tillæg ved overarbejde udløste kr ,28. Billeshave Efterskole Sindet afsked af serviceleder blev afklaret med ultimativ fritstilling i 6 mdr. Vejdirektoratet Vintervagtaftale ved Vejdirektoratet, herunder Vejcenter Syddanmark for 15 mand. Værdi pr. person kr ,63 for i alt 7 måneder. Vejcenter Syddanmark Der er indgået frivillig aftale om fratræden af SR. Aftalen sikrer fastholdelsestillæg på kr , kr. til uddannelse efter eget valg samt løn til og med september 2010, hvoraf de sidste tre måneder er arbejdsfrie. Værdi i alt, ca. kr Jysk A/S I forbindelse med sygdom bortvises vort medlem, hvilket blev ændret til opsigelse med sædvanligt varsel og betød kr ekstra i lønudgift for firmaet. Sagen løst ved at chauffør har fået anden rute, herunder fuld tid. Catering Engros Afsked af lagerarbejder under sygdom blev annulleret. Post Danmark Uenighedsreferat vedr. TR som blev nægtet deltagelse i FIU-uddannelse. Først efter en begæring om Fællesmøde kom Post Danmark på andre tanker og gav tillidsrepræsentanterne fri til deltagelse. Post Danmark Fredericia Manglende betaling af 3 G-dage. Kr ,00 er tilgået medlem. Middelfart Jobcenter Sag vedr. organisering og tildeling af Ny Løn til holdleder i miljøprojekt. Indplaceret på løntrin 34. Hvilket er 7 løntrin over startløn. Værdi ca kr. på årsbasis. Samtidig fik 3F et nyt medlem. Middelfart Kommune Vintervagtaftale for 45 specialarbejder giver hver enkelt et halvårligt løntillæg på kr Middelfart Kommune Materialegården Der er iværksat rådighedsvagt uden at kommunen vil betale i henhold til aftale om rådighedsvagt. Sagen løst ved lokalaftale om Ny Løn for tre medarbejdere med afsmittende virkning på to mere. Udgift for Kommunen ca halvårligt. Middelfart Kommune, Renovation To chauffører er berettiget til faglært løn. Efterreguleringsperiode er 2 ½ år. De blev efterreguleret med henholdsvis ca og kr. Scan Express A/S Medlem er bortvist ubeføjet. Sagen blev ændret til fratræden med sædvanligt opsigelsesvarsel, fritstilling med løn for en uge, kr ,50. Catering Engros Manglende betaling af fuld tid (ugeløn til afløserchauffør). Der opstod tvivl om hvorvidt chaufføren havde fået tilbud om ekstra timer på lageret! Ole Ditlevsen ApS Manglende SH-godtgørelse og betaling for G-dage. I alt kr ,57 er tilsendt vort medlem. Et andet medlem manglede desuden løn. I alt kr ,05 er tilsendt dette medlem. Kreativ Team, Middelfart Kommune Ny Løn, uorganiseret ansat. Vi fik et nyt medlem som til gengæld fik ca mere årligt i lønposen. 9

10 Drop-In Værksted, Odense Kommune Brud på overenskomst irt. ansættelsesform som vikar. Idet 3F Vestfyn ankede over Odense kommunens handlemåde blev lønnet sikret i yderligere fire måneder, til værdi af kr Rågelund Vognmandsforretning Erik Madsen Firmaet er gået konkurs. Fra LG er hentet i alt kr til et medlem. Godik A/S Manglende løn. Ved lokal forhandling blev det afklaret, at firmaet have efterreguleret lidt over kr. og derved forsøgt at lukke sagen. Firmaet mente ikke at de ville betale for påståede pauser, men det lykkedes at få et forlig i hus på yderligere kr til chaufføren. Desuden blev afdelingen beriget med en ordensbod på kr Ladegårdskov Transport ApS Ved afsked har firmaet halveret det overenskomstmæssige opsigelsesvarsel. Krav på 2 ugers løn blev fremsendt firmaet. Firmaet erkendte og betalte kr ,00. Vognmand Jan Eriksen Firmaet ønskede ikke at tiltræde fremsendt tiltrædelsesoverenskomst, men har ved forhandling valgt at indmelde sig i DTL under Dansk Erhverv. PeCa Multiservice Ebberup Krav om manglende betaling for 49 arbejdstimer. SH- godtgørelse og pension. Der blev indgået et forlig kr ,- Middelfart Kommune - Rengøringsenheden Der er indgået en ny lokalaftale om aflønning af timelønnede vikarer/afløsere. Aftalen sikrer at der også bliver forhandlet ny løn for timelønnede, så disse ikke kun bliver aflønnet med grundlønnen. Der er aftalt TR vilkår for tillidsrepræsentanten (honorering, tid til TR arbejde og aftale om besøg ved nyansatte) værdi ca pr. år. Middelfart Kommune - omsorgsmedhjælpere Ved OK forhandlingerne i 2008 blev der afsat 0,7% til lokal fordeling af ny løn. Forhandlingerne er nu afsluttet og der er desuden foretaget efterregulering som følge af forhåndsaftalen i Samlet værdi XXXX Rengøringsteam Assens Kommune Som et forsøg blev Rengøringsteam Assens Kommune etableret i 2009, dækkende arbejdspladser i de tidligere kommuner Glamsbjerg og Hårby Kommune. Projektet er nu blevet evalueret og skal blandt andet være en del af en indstilling til kommunalbestyrelsen i Assens om den fremtidige organisering af rengøringsopgaver i hele kommunen. Sagen afgøres i løbet af marts/april måned, så følg selv med i dagspressen og på Assens Kommunes hjemmeside Buskampagne Fyn 3F Vestfyn har i forbindelse med Bus kampagne Fyn været på besøg i chaufførstuerne i afdelingens område. Kampagnen er blevet til i tæt samarbejde med 3F s transportgruppe, den lokale tillidsrepræsentant Kurt Goldbech og afdelingen. Selve besøgene havde det formål at gøre 3F mere synlig. Chaufførerne tog godt imod 3F og mange spørgsmål er blevet afklaret. På billedet ses Birgit Rasmussen fra Transportgruppen hilse på et kommende nyt medlem af 3F Vestfyn. 10

11 Vinsmagning Fredag den 28. maj kl på Langelandsvej 3 i Middelfart Lokaludvalg Ejby/Middelfart inviterer alle medlemmer med ledsager til vin smagning. Freddy Kofoed fra Vin og Vin fortæller om vine fra flere forskel lige lande. Hvad er forskellen på vine fra f.eks Frankrig og Chile? Vi har bedt Freddy Kofoed om at tage vine med i forskellige kvaliteter og der vil blive mulighed for at smage. Aftenen slutter med ostebord. Pris pr. deltager kr. 85,Billetter købes ved henvendelse på kontoret i Assens eller Middelfart senest den 20. maj efter først til mølle princippet. NB: Freddy Kofoed medbringer nogle gode tilbud på vin, som kan købes. MajPos tkort /02/ 10 12:49 Side 1 1. Maj møde i Assens LO Vestfyn, Socialdemokratiet og SF holder igen i år 1. Maj møde i Assens. Mødet holdes på Skovvej, hos 3F. Programmet er ikke helt på plads endnu, men vi kan oplyse, at mødet starter med kaffe og rundstykker ca. kl Det er vores plan at mødet slutter ved middagstid med en gang røde pølser inden I går hjem. Der arbejdes på at arrangere aktiviteter for børn i form af hoppeborg og ponyridning. Vi håber at mange vil møde til nogle hyggelige timer. Hold øje med opslag og avis annoncer. LO Vestfyn Kommunalpolitisk udvalg Assens 1. Maj møde i Assens LO Vestfyn, Socialdemokraterne, DSU, SF, SFU, Enhedslisten og AOF afholder igen fælles 1. maj på Rådhuspladsens P-plads i Middelfart Mødet starter kl med kaffe og rundstykker. I løbet af formiddagen vil der være faglige og politiske talere, samt underholdning ved sangkoret Skold og orkestret Røde Far. Vi forventer at slutte med fælles spisning. Programmet er ikke helt færdig, så hold øje med lokalaviserne, opslag og 3F Vestfyns hjemmeside. LO Vestfyn Kommunalpolitisk udvalg Middelfart 11

12 Ferietur til Berlin med 3F Vestfyn egen hånd. Der er mulighed for at gå på museer, i det store varehus KaDeWe Kaufhaus des Westens, tage en sejltur eller bare slentre rundt i den hyggelige hovedstad. Onsdag den 14. juli Morgenmad. I dag kører vi ud til Postdam. Vi skal bl.a. se Frederik den stores sommerpalads, Sanssouci med den pragtfulde park. I parken kan man beundre de mange skulpturer og springvand. Her ligger også det kinesiske hus og Neues Palais. Vi kører videre til Cecilienhof, hvor de 3 sejrsmagter forhandlede sig frem til Potsdamaftalen i Torsdag den 15. juli Morgenmad. Vi kører retur mod Danmark, undervejs gør vi ophold i byen Lübeck hvor der bliver mulighed for at gå en tur i den smukke by som bl.a. er kendt for dens marcipan. Efter opholdet går turen det sidst stykke til Danmark og videre til opsamlingsstederne. Så kører feriebussen igen med den populære chauffør Henning Nielsen ved rattet. Søndag den 11. juli Afgang fra Glamsbjerg kl , Assens ved Falck kl , Nr. Åby Ok ved motorvejen og Middelfart ved 3F kl Når alle er samlet kører vi ned gennem Jylland, over grænsen og videre til Berlin. Når vi ankommer til Berlin køres der en hurtig rundtur. Vi bliver indkvarteret og der er aftensmad i byen. Mandag den 12. juli Morgenmad. Vi kører en byrundtur, hvor vi bl.a. kommer forbi Gedächtniskirche, der står som varetegn fra 2. Verdenskrig. Igennem den store park Tiergarten, forbi Sejrssøjlen og videre mod Brandenburger Tor. Vi skal også se hvor Muren tidligere delte byen. Rigsdagsbygningen med den flotte glas kuppel, fjernsynstårnet, Alexanderplatz, Potsdamer Platz m.m. Når vi er færdig med byrundturen er resten af dagen til fri disposition. Tirsdag den 13. juli Morgenmad. Bussen kører ud til Check Point Charlie for dem der har lyst til at se museet. Ellers er denne dag på Vi skal bo på Hotel Majestic, Brandenburgische Strasse 47, Berlin. Hotellet ligger få minutters gang fra Kürfürstendamm. Der er elevator, reception, morgenmadslokal og en krostue med bar. Alle værelser er med bad/toilet, tv og telefon. Medlemmer med ledsager og børn kan tilmelde sig turen senest den 3. maj. Tilmeldinger er efter først-til-mølle princippet. Pris pr. deltager ved min. 40 betalende kr ,-. Hvis der er ledige pladser efter 3. maj, vil disse kunne tilbydes andre interesserede. Betaling senest den 1. juni på kto , husk at skrive navn på. Max. deltagerantal er 54. Prisen indeholder Buskørsel - Ophold i delt dobbeltværelser. 1/4 pension fra 2. dags morgen til sidste dags morgen - 1 aftensmad Al udflugtskørsel excl. entreer - Dansk og tysk moms - Rejsegarantifond Teknisk arrangør: Gislev Rejser. Der er frokost ved bussen nogle af dagene, men det er ikke med i prisen. 12

13 OVERVEJER DU EFTERLØN HVAD MED DINE PENSIONER..? Indbydelse til informationsmøde den 7. April 2010 kl på afdelingskontoret, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart For medlemmer m. ledsager - A-kasseleder Jette Olsen Ørum fortæller om efterlønsordningen samt reglerne for modregning af pensioner - Hans Stougaard, Pension Danmark kommer og fortæller om arbejdsmarkedspensionen og betydningen af de valg man træffer. Afdelingen er vært med kaffe og brød. Tilmelding til arrangementet skal ske ved henvendelse i afdelingen - på eller på tlf senest den 26. marts Husk at oplyse om du tager en ledsager med. 13

14 Faglig Nyt (fortsat) Ingen eller næsten ingen lønstigning til regionale og kommunalt ansatte pr. 1. april 2010 Lønnen på de offentlige områder er sammensat af generelle lønstigninger aftalt ved overenskomstforhandlingerne og reguleringsordningen. Reguleringsordningen er den ordning, der gør, at de offentligt ansatte reguleres op og ned, alt afhængig af lønudviklingen i det private. I grove træk sikrer reguleringsordningen, at de offentligt ansatte får 80% af det efterslæb, der måtte opstå i forhold til det private arbejdsmarked. Pr. 1. april 2010 stiger de generelle lønninger og pensioner med 1,0887 pct. på det statslige område Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev der aftalt en generel lønforhøjelse pr. 1. april 2010 svarende til 2,40 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts Der blev samtidigt skønnet, at reguleringsordningen, som sammenkæder lønudviklingen i den statslige sektor med lønudviklingen i den private sektor, ville udmønte 0,54 pct. Men reguleringsordningen blev denne gang negativ, da den private lønudvikling (fra 3. kv til 3. kv. 2009) kun blev på 2,8 pct. mens den statslige lønudvikling i samme periode blev 4,6 pct. Og omvendt: Hvis det private arbejdsmarked ikke udvikler sig så meget, bliver de offentlige ansattes løn reguleret ned. Men altså også kun med 80% På grund af en mindre lønudvikling på de private arbejdspladser end forventet, går reguleringsordningen i minus, så nu skylder vi. Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 aftalte man, at lønningerne til kommunalt ansatte skulle stige med 0,5% den 1. april Disse bliver nu reduceret til ca. 0,18 % Tilsvarende skulle lønningerne til de regionalt ansatte stige 0,32%. Det sker ikke og lønningerne pr. 1. april 2010 vil være de samme som lønningerne pr. 1. oktober 2009 Dette er baggrund for, at de generelle lønninger og pensioner på det statslige område kun stiger med 1,0887 pct. Procentreguleringen af løn forhøjes med 1,4116 procentpoint fra 29,6544 pr. 1. oktober 2009 til 31,0660 pr. 1. april 2010, svarende til en stigning i lønnen med 1,0887 pct. Procentreguleringen af lønnen indeholder både de aftalte generelle lønforbedringer og den negative udmøntning fra reguleringsordningen. Selve lønbilagene vil blive udsendt til de enkelte arbejdspladser. Sæt X i kalenderen ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne. 20. april Middelfart, Langelandsvej eller 27. april Assens, Skovvej Infomøder for TR-SR FAGLIGT FÆLLES FORBUND 14

15 Nye lønninger Kommunale område pr. 1. april 2010 Regionale område pr. 1. oktober 2009 Månedsløn og årsløn er for en helårsansat ansat på 37 timer om ugen Løntrin Timeløn Månedsløn Årsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Reguleringsprocenten er 1, Den skal du bruge for at udregne værdien af kr. og øre tillæg givet i niveau. Løntrin Timeløn Månedsløn Årsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Reguleringsprocenten er 1, Den skal du bruge for at udregne værdien af kr. og øre tillæg givet i niveau. 15

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer 3 1.2 Lønmodtagerbegrebet

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30.

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Forretningsorden 3. Valg af dirigent 4. Stemmeudvalg 5.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere