Fastelavn. Generalforsamling. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastelavn. Generalforsamling. Nr. 1 2010"

Transkript

1 Nr Fastelavn Generalforsamling Faglig Nyt Nyt fra 3F Vestfyn Generalforsamling Set og Sket i 3F-Vestfyn Nyt fra Socialrådgiveren OK 2010 Nyt fra A-kassen 1. maj møder Ferietur til Berlin Vinsmagning

2 Indhold 2 Lederen ved Gert B. Pedersen 3 Nyt fra 3F Vestfyn 5 Set og Sket i 3F Vestfyn 6 Referat fra generalforsamlingen 8 Faglig Nyt 11 Kommende aktiviteter 14 Faglig Nyt, fortsat 15 Nye lønninger 18 Nyt fra A-kassen 19 Nyt fra Socialrådgiveren 21 På hjemmefronten 22 Tillykke 23 Opslagstavlen Leder v/ Gert B. Pedersen afdelingsformand Forhandlinger om OK 2010 Fornyelsen af 3F s overenskomster startede reelt tilbage i juni 2009, hvor 3F Vestfyn afholdt medlemsmøde om overenskomstforhandlingerne På mødet blev 3F Vestfyns krav til overenskomsterne fastlagt. Medlemsmødet var for medlemmer der arbejder på 3F s overenskomst områder indenfor henholdsvis Byggeriet, Anlægsgartner, Privat service, Hotel og Restauration, Industrien, Transport og Lager. Optakten til OK 2010 har været præget af den økonomiske situation med krise og stigende arbejdsløshed, der fuldstændigt har ændret forudsætningerne for overenskomstforløbet set i sammenligning med de forudgående overenskomstrunder i 2007 og 2008, der fandt sted under buldrende højkonjunktur. De første forhandlinger med arbejdsgiverne om fornyelse af 3F s overenskomster begyndte allerede i starten af januar Desværre kunne arbejdsgiver og vores forhandler ikke nå til enighed og derfor er alle forhandlinger efterfølgende foregået med Forligsmandens hjælp. Den økonomiske situation er som tidligere nævnt fundamentalt ændret i forhold til Det betyder, at forhandlingerne er foregået i et andet klima. Arbejdsgiverne har stillet krav om en meget afdæmpet overenskomstfornyelse og allerhelst en nulløsning på grund af mange virksomheders trængte økonomiske situation. Afdelingskontor: Langelandsvej Middelfart Lokalkontor Assens Skovvej Assens Tlf Fax Hjemmeside:www.3f.dk/vestfyn Åbningstider Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Telefontider: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Ansvarshavende redaktør Gert B. Pedersen Redaktion Birthe Lauvring Deadline til næste nr. 22. maj 2010 Tryk: MV-Tryk a/s Udtrykket en vedligeholdelsesoverenskomst er blevet brugt. Derfor har det i sig selv været en kunst for forhandlerne, at nå frem til løsninger for en overenskomstfornyelse, hvor der er forbedringer og ikke forringelser for medlemmerne. En af topprioriteterne har været kampen mod social dumping. Det handler ikke kun om billig udenlandsk arbejdskraft, som underbyder vores overenskomster. Det handler i høj grad også om, at forhindre undergravningen af overenskomsterne, så vi derved forhindre snyd og løn dumpning. Vi oplever i stigende omfang, at organiserede og overenskomstdækkende virksomheder bruger useriøse underentreprenører, der snyder sine ansatte og derved påfører det organiserede arbejdsmarked helt urimelig konkurrence. Derfor er det helt afgørende, at vi får opbygget et solidt værn mod løn dumping fra ikke mindst udenlandske virksomheder. Nogle overenskomster er der allerede indgået en aftale om ændringer, der danner grundlag for en overenskomstfornyelse. Andre overenskomster forhandles stadig. De allerede indgåede aftaler vil givetvis danne grundlag for fornyelse af andre overenskomster. Når alle overenskomstforhandlinger er afsluttet er det medlemmerne, der bestemmer, om de vil vedtage eller forkaste de nye overenskomster, som forhandlerne er kommet frem til. Det foregår ved en uafstemning, der normalt vare syv dage. I 2010 bliver der givetvis fremsat et samlet mæglingsforslag, som sikre at ingen overenskomst områder bliver ladt i stikken. Selv om alle stemmerne tælles sammen i et mæglingsforslag, er det stadig de nye vilkår i din egen overenskomst, du stemmer om. Derfor en kraftig opfordring til at du bruger din medlemsindflydelse ved at sætte X på din tilsendte stemmeseddel. 2

3 Nyt fra 3F Vestfyn v/ næstformand Birthe Lauvring Så er vi ved at gøre klar til foråret og lægger ud med en række tilbud om medlemsaktivieter og aktiviteter for de tillidsvalgte. Ud over det der annonceres her i dette nummer arbejder vi i øjeblikket på at lave en kampagne og info møder om Ordblindhed og de muligheder der er for at få hjælp. Det vil I høre mere om. Den 28. april er det international arbejdsmiljødag og Miljøudvalget er ved at planlægge, hvordan den skal markeres her i 3F Vestyn. Velkommen til ny socialrådgiverpraktikant Henning Beck Sørensen, 50 år gammel, gift med Yvonne med 4 fælles børn, dine og mine. Børnene er flyttet hjemmefra så vi har fået overskud til at have et plejebarn boende hos os. Jeg har fra 1977 til 2005 været ansat i bilbranchen, hovedsagelig som lagerchef/reservedelschef for forskellige bilmærker. Derefter skiftede jeg branche og blev pædagogmedhjælper på et opholdssted for anbragte børn. Jeg skulle som en del af personalet med børnene i Norge på skitur, det endte med et uheldigt styrt hvor jeg ødelagde min skulder. Det betød en efterfølgende sygemelding, revalidering og via en HF på VUC Søndersø blev jeg optaget på Socialrådgiveruddannelsen i Odense og er nu kommet så langt i forløbet at jeg skal gennemgå en 4 mdr. s praktik hos 3F Vestfyn. Informationsmøde om OK 2010 Mandag den 22. marts kl på Langelandsvej 3 i Middelfart Samme dag tager 3F s repræsentantskab stilling til de indgåede forlig/mæglingsforslag og du vil derfor kunne få informationerne frisk fra fad inden du skal i gang med at stemme. På mødet vil vi gennemgå de forskellige forlig og kort orientere om reglerne i tilfælde af en konflikt. Af hensyn til kaffen og den praktiske planlægning vil vi gerne lige have en tilmelding senest den 21. marts på eller Oplys antal og branche. Afstemningsmaterialet vil denne gang blive fremsendt direkte fra hovedforbundet. Hvis du arbejder på et af de områder hvor der skal stemmes om resultatet og ikke modtager stemmemateriale, så henvend dig til 3F Vestfyn Hvis du modtager stemmemateriale og ikke arbejder indenfor området, skal du også henvende dig til 3F Vestfyn Stemmeberettigede er medlemmer der arbejder inden for de områder, der er til afstemning og ledige medlemmer med sidste arbejdsforhold inden for et af områderne. Efterlønnere der ikke arbejder, har ikke stemmeret. 3

4 Nyt fra 3F Vestfyn OK forhandlinger 2011 Selv om det lige nu er OK 2010 der er på, så er der også overenskomstforhandlinger i 2011 og vi skal allerede nu i gang med at indsamle forslag fra medlemmerne til ændringer/forbedringer af overenskomsterne på Hele det offentlige område (Kommuner - regioner og staten) Ændringsforslagene skal indsendes til forbundet inden udgangen af juni måned. Der vil blive udsendt spørgeskemaer, postkort og andet, så du har mulighed for at X af hvad du synes der skal være de vigtigste krav. 3F Vestfyn vil også holde et medlemsmøde Det grønne område Agro-industrielle overenskomst - Jordbrug - Privat skovbrug - Gartneri og planteskole Beskæftigede på gartnernes salgsforeninger, pakkecentraler og frugtsalgsforeninger, samt eksportører af gartneriprodukter - Arbejde på Golfbaner Fællesoverenskomsten for mejeripersonale- og chauffører Aktivitetsarbejdere, servicemedarbejdere og løsarbejdere på FolkeFerie.dk s feriecentre den 7. juni kl på Langelandsvej 3 i Middelfart (sæt x i kalenderen) så du sammen med dine kollegaer og tillidsvalgte kan få indflydelse på hvilke krav der sendes ind fra 3F Vestfyn. Når alle ændringsforslag er kommet ind, vil de blive behandlet i forhandlingsudvalgene, som består af repræsentanter fra arbejdspladserne, afdelinger og forbundet. Set og sket i 3F Vestfyn Den 4. februar blev der afholdt informationsmøde om de nye regler i sygedagpengeloven. Elsa Knudsen gav oplæg og der blev debateret fordele og ulemper. Ca. 45 tillidsvalgte deltog i arrangementet. 4

5 Set og sket i 3F Vestfyn Kattekonger og katte dronninger (fra venstre): Dennis, Sila, Simone, Emilia, Benjamin og Nicolai Bedst udklædte: Michelle fra Assens (yderst til højre) Fastelavn Søndag den 14. februar slog vi katten af tønden på Langelandsvej 3 i Middelfart Alle børnene var flot klædt ud og der blev gået til den med 3 tønder (sværhedsgrad efter alder) og masser af dejlige balloner man kunne knalde. Der blev serveret hjemmebagte fastelavnsboller se opskrift på siden På hjemmefronten og delt slikposer ud. Alle kattekonger, kattedronninger og bedst udklædte fik henholdsvis gavekort til biografen eller Fætter BR. Byrådsmedlem Mikkel Dragmose-Hansen havde sagt ja til at være dommer og han kom på en svær opgave, da han skulle vælge den bedst udklædte. Det blev robotten og inden i robotten var Michelle fra Assens. 5

6 Referat fra generalforsamling den 15. februar 2010 i Ejby Hallen Der var mødt 75 medlemmer og 4 gæster op, som efter at have fået et veltillavet måltid mad var klar til aftenens program. Vi havde inviteret 3F Ungdom til at komme og give et oplæg om kampagnen 1 kr. om dagen. Målet er at skaffe 1000 nye unge medlemmer og der er rigtig mange som har taget imod tilbuddet, så kampagnen virker. De unge havde deres flotte stand med og medlemmerne havde mulighed for at stille spørgsmål i pausen. Der var ikke mange unge på generalforsamlingen, men målet var egentlig også at gøre opmærksom på kampagnen overfor forældre og bedsteforældre. Peter Led Hansen og Henning Emdal Larsen blev valgt som dirigenter og John Kruse, Else Allengreen og Carl Åge Juhl blev valgt som stemmeudvalg. det største tal i afdelingens historie. Omregnet svarer det til kr pr. medlem. Ledigheden stiger desværre fra 11% til 20% svarende til 815 ledige. Dette har selvfølgelig medført et stort arbejdspres på a-kassen. Hårdest ramt er medlemmer indenfor transport, bygge-anlæg og industrien. Gert roste medarbejderne for deres store indsats for at udbetale penge til tiden. De igangværende overenskomstforhandlinger blev også omtalt. Det bliver svære forhandlinger. Krisen kradser og det er åbenbart lønmodtagerne der skal betale prisen samtidig med at andre skummer fløden i form at store skattelettelser. Kravet fra medlemmer har været at vi skal have stoppet løn dumpning fra underbetalte østeuropæiske arbejdere. Forud for generalforsamlingen var der udsendt en skriftlig beretning og formand Gert B. Pedersen aflagde bestyrelsens beretning. Gert startede beretningen med at orientere om at der er fratrådt en faglig medarbejder og en akassemedarbejder på grund af faldende medlemstal og dermed manglende indtægter. På trods af dette har afdelingen inddrevet over 22,6 millioner til medlemmerne via faglige sager og erstatninger i arbejdsskadesager m.m. Det er I 2011 skal de offentlige overenskomster forhandles og hvis forhandlingerne på det private område er svære, så bliver disse forhandlinger endnu sværere. Socialrådgiverordningen blev omtalt, der er stadig alt for mange sager og en meget lang sagsbehandlingstid, bl.a. fordi forsikringsselskaberne er begyndt at anke de fleste sager. De mange faglige arrangementer og lokaludvalgs og miljøudvalgs arrangementer blev omtalt og der 6

7 blev opfordret til at komme med forslag til aktiviteter. Gert kom også ind på det store arbejde de tillidsvalgte udfører ude på arbejdspladserne. Der bliver nu kun udsendt 1 medlemsblad pr. husstand og Gert spurgte om vi fortsat skal udsende 4 numre pr. år. Det skulle vi. Den eventuelle fusion med TIB blev omtalt, ligeledes 3F s kongres til efteråret og de emner der vil komme til debat. Gert sluttede af med at nævne kommunal- og regionsvalget i 2009 og hvilke 3F Vestfyn medlemmer der var blev valgt til kommunalbestyrelser, for derefter at kommentere den politiske situation og den fortsatte økonomiske krise. Både den mundtlige og skriftlige beretning blev enstemmigt godkendt John Kruse økonomisk ansvarlig gennemgik regnskaberne og orienterede om hvorfor det havde været nødvendigt at sætte kontingentet op. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Der var ikke indkommet nogen forslag til vedtægtsændringer eller andre indkomne forslag Formand Gert B. Pedersen blev genvalgt. Bestyrelsesmedlemmerne Palle Kamp Pedersen, Karen Carlsen, Susanne Nielsen, Finn Graversen, Michael Gasberg, Karl Jørgen Dragmose-Hansen, Benny Andersen og Sonja Jess blev alle genvalgt. Karna Madlangbayan ønskede ikke genvalg, i stedet blev valgt Marianne Knudsen. Bestyrelsessuppleanter Bente Rasmussen, Hans Christian Post, Brian Skov Jacobsen blev genvalgt. Nyvalgt for 1 år blev Henrik Jensen og Tina Jørgensen. Generalforsamlingen gav bemyndigelse til at lade suppleantposten for det tidligere RBF område være vacant til 2011 Nyvalgt blev Ellis F. Jacobsen blev som bilagskontrollant og Gitte Jacobsen som bilagskontrollantsuppleant. Bestyrelsen Udover Gert B. Pedersen, Birthe Lauvring, Jette Olsen Ørum og John Kruse blev Finn Graversen, Bjarne Jørgensen, Kim Holmegaard Jensen, Karen S. Andersen, Peder Led Hansen, Susanne Nielsen og Sonja Jess valgt som delegerede til forbundets kongres. Til A-kassens delegeretmøde har afdelingen en plads mindre og man valgte overstående som delegerede minus Finn Graversen. Som suppleanter til både forbundets kongres og delegeretmøde valgtes Paw Nielsen, Jack F. Nielsen, Benny Andersen, Marianne Knudsen, Michael Gasberg, Minna S. Pedersen, Karen Carlsen, Jan Johansen og Palle Kamp Pedersen Revisionsinstituttet blev genvalgt som revisionsfirma. Under eventuelt blev der ønskes tillykke til de valgte og sagt tak til Karna Madlangbayan for mange års bestyrelsesarbejde først i KAD og siden i 3F Vestfyn. Som en lille spøg havde alle fået en tipskupon med spørgsmål om indholdet i den skriftlige beretning og der blev udtrukket 3 vindere som fik en præmie. Den skriftlige beretning kan afhentes på et af kontorerne eller læses på hjemmesiden 3f.dk/vestfyn 7

8 Faglig Nyt Faglige sekretærer Kaj Larsen Finn Ole Christiansen Anders Nielsen Johnny Møller Hansen Henning Emdal Larsen Grethe Bonne Madsen Nyvalgte tillidsrepræsentanter: Hans Christian Post Bente Rasmussen Muggi Ovcina Jette Pedersen Assens Forsyning A/S Rengøringsteam Assens Kommune Metalpres Hårby Sixtus Nyvalgte tillidsrepræsentantsuppleanter: Gerda Bagge Rengøringsteam Assens Kommune Nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter: Hans Erik Eriksen Erik Scharling Pedersen Erik Kjær Rasmussen Benny Rasmussen Falck Hårby Cylindric Cylindric Assens Kirke Faglige sager afgjort i perioden 15. maj til 3. marts 2010 Dansk Overflade Behandling. Et medlem bliver afskediget efter 14 års ansættelse. Sagen løs i mindelighed med en fratrædelsesgodtgørelse på kr ,- samt fritstilling i opsigelsesperioden. Relacom Danmark A/S. Efterbetaling til 3 medlemmer kr ,- til dækning af manglende opsigelsesvarsel, udepenge pension m.v. Sagen blev forliget på mæglingsmøde. De ansatte havde udført kabel arbejde under DI & CO overenskomsten. Kravet var beregnet 5 år tilbage. I perioden var der sket virksomhedsoverdragelse fra to andre firmaer hvilket gjorde at Relacom Danmark A/S pludselig blev stillet over for krav de ikke selv var klar over kunne rejses. Det forhold gav selvfølgelig nogen diskussion og i sidste ende årsag til at vi indgik forlig. BM Industri A/S I forbindelse med afskedigelse af et medlem erfarede afdelingen, at vedkommende havde modtaget et funktionæransættelsesbrev for sin ansættelse i produktionen. Sagen blev drøftet på et mæglingsmøde. Der blev enighed om, at de der er ansat i produktionen og som har et funktionæransættelsesbrev skal have udstedt et nyt Iht. reglerne i overenskomsten 6 Ansættelse på funktionærlignende vilkår. Udover det principielle forhold blev der enighed om, at virksomheden skulle efterbetale en godtgørelse på kr ,- og efterbetale pension på godt 1.000,- kr. Rengøringsselskabet Rent Efterbetaling af løn og sygeløn kr. Vejle Kommune/Assens Kommune Medlem blev betragtet som selv sagt op og kunne derfor ikke modtage ledighedsydelse efter endt sygdom. Ved forhandling blev dette omstødt således at medlemmet fik løn i opsigelsesperioden og derefter kunne få ledighedsydelse. I alt kr. og kr. ISS Facility Services Efterbetaling af sygeløn fra kr. 8

9 Odense Kommune Efterbetaling af manglende anciennitetstillæg i kr. Forenede Rengøring Efterbetaling af sygeløn kr. + pension kr. Kiwi Minipris Usaglig afskedigelse medførte en godtgørelse på kr Rolf Barfoed Manglende betaling af tillæg ved overarbejde udløste kr ,28. Billeshave Efterskole Sindet afsked af serviceleder blev afklaret med ultimativ fritstilling i 6 mdr. Vejdirektoratet Vintervagtaftale ved Vejdirektoratet, herunder Vejcenter Syddanmark for 15 mand. Værdi pr. person kr ,63 for i alt 7 måneder. Vejcenter Syddanmark Der er indgået frivillig aftale om fratræden af SR. Aftalen sikrer fastholdelsestillæg på kr , kr. til uddannelse efter eget valg samt løn til og med september 2010, hvoraf de sidste tre måneder er arbejdsfrie. Værdi i alt, ca. kr Jysk A/S I forbindelse med sygdom bortvises vort medlem, hvilket blev ændret til opsigelse med sædvanligt varsel og betød kr ekstra i lønudgift for firmaet. Sagen løst ved at chauffør har fået anden rute, herunder fuld tid. Catering Engros Afsked af lagerarbejder under sygdom blev annulleret. Post Danmark Uenighedsreferat vedr. TR som blev nægtet deltagelse i FIU-uddannelse. Først efter en begæring om Fællesmøde kom Post Danmark på andre tanker og gav tillidsrepræsentanterne fri til deltagelse. Post Danmark Fredericia Manglende betaling af 3 G-dage. Kr ,00 er tilgået medlem. Middelfart Jobcenter Sag vedr. organisering og tildeling af Ny Løn til holdleder i miljøprojekt. Indplaceret på løntrin 34. Hvilket er 7 løntrin over startløn. Værdi ca kr. på årsbasis. Samtidig fik 3F et nyt medlem. Middelfart Kommune Vintervagtaftale for 45 specialarbejder giver hver enkelt et halvårligt løntillæg på kr Middelfart Kommune Materialegården Der er iværksat rådighedsvagt uden at kommunen vil betale i henhold til aftale om rådighedsvagt. Sagen løst ved lokalaftale om Ny Løn for tre medarbejdere med afsmittende virkning på to mere. Udgift for Kommunen ca halvårligt. Middelfart Kommune, Renovation To chauffører er berettiget til faglært løn. Efterreguleringsperiode er 2 ½ år. De blev efterreguleret med henholdsvis ca og kr. Scan Express A/S Medlem er bortvist ubeføjet. Sagen blev ændret til fratræden med sædvanligt opsigelsesvarsel, fritstilling med løn for en uge, kr ,50. Catering Engros Manglende betaling af fuld tid (ugeløn til afløserchauffør). Der opstod tvivl om hvorvidt chaufføren havde fået tilbud om ekstra timer på lageret! Ole Ditlevsen ApS Manglende SH-godtgørelse og betaling for G-dage. I alt kr ,57 er tilsendt vort medlem. Et andet medlem manglede desuden løn. I alt kr ,05 er tilsendt dette medlem. Kreativ Team, Middelfart Kommune Ny Løn, uorganiseret ansat. Vi fik et nyt medlem som til gengæld fik ca mere årligt i lønposen. 9

10 Drop-In Værksted, Odense Kommune Brud på overenskomst irt. ansættelsesform som vikar. Idet 3F Vestfyn ankede over Odense kommunens handlemåde blev lønnet sikret i yderligere fire måneder, til værdi af kr Rågelund Vognmandsforretning Erik Madsen Firmaet er gået konkurs. Fra LG er hentet i alt kr til et medlem. Godik A/S Manglende løn. Ved lokal forhandling blev det afklaret, at firmaet have efterreguleret lidt over kr. og derved forsøgt at lukke sagen. Firmaet mente ikke at de ville betale for påståede pauser, men det lykkedes at få et forlig i hus på yderligere kr til chaufføren. Desuden blev afdelingen beriget med en ordensbod på kr Ladegårdskov Transport ApS Ved afsked har firmaet halveret det overenskomstmæssige opsigelsesvarsel. Krav på 2 ugers løn blev fremsendt firmaet. Firmaet erkendte og betalte kr ,00. Vognmand Jan Eriksen Firmaet ønskede ikke at tiltræde fremsendt tiltrædelsesoverenskomst, men har ved forhandling valgt at indmelde sig i DTL under Dansk Erhverv. PeCa Multiservice Ebberup Krav om manglende betaling for 49 arbejdstimer. SH- godtgørelse og pension. Der blev indgået et forlig kr ,- Middelfart Kommune - Rengøringsenheden Der er indgået en ny lokalaftale om aflønning af timelønnede vikarer/afløsere. Aftalen sikrer at der også bliver forhandlet ny løn for timelønnede, så disse ikke kun bliver aflønnet med grundlønnen. Der er aftalt TR vilkår for tillidsrepræsentanten (honorering, tid til TR arbejde og aftale om besøg ved nyansatte) værdi ca pr. år. Middelfart Kommune - omsorgsmedhjælpere Ved OK forhandlingerne i 2008 blev der afsat 0,7% til lokal fordeling af ny løn. Forhandlingerne er nu afsluttet og der er desuden foretaget efterregulering som følge af forhåndsaftalen i Samlet værdi XXXX Rengøringsteam Assens Kommune Som et forsøg blev Rengøringsteam Assens Kommune etableret i 2009, dækkende arbejdspladser i de tidligere kommuner Glamsbjerg og Hårby Kommune. Projektet er nu blevet evalueret og skal blandt andet være en del af en indstilling til kommunalbestyrelsen i Assens om den fremtidige organisering af rengøringsopgaver i hele kommunen. Sagen afgøres i løbet af marts/april måned, så følg selv med i dagspressen og på Assens Kommunes hjemmeside Buskampagne Fyn 3F Vestfyn har i forbindelse med Bus kampagne Fyn været på besøg i chaufførstuerne i afdelingens område. Kampagnen er blevet til i tæt samarbejde med 3F s transportgruppe, den lokale tillidsrepræsentant Kurt Goldbech og afdelingen. Selve besøgene havde det formål at gøre 3F mere synlig. Chaufførerne tog godt imod 3F og mange spørgsmål er blevet afklaret. På billedet ses Birgit Rasmussen fra Transportgruppen hilse på et kommende nyt medlem af 3F Vestfyn. 10

11 Vinsmagning Fredag den 28. maj kl på Langelandsvej 3 i Middelfart Lokaludvalg Ejby/Middelfart inviterer alle medlemmer med ledsager til vin smagning. Freddy Kofoed fra Vin og Vin fortæller om vine fra flere forskel lige lande. Hvad er forskellen på vine fra f.eks Frankrig og Chile? Vi har bedt Freddy Kofoed om at tage vine med i forskellige kvaliteter og der vil blive mulighed for at smage. Aftenen slutter med ostebord. Pris pr. deltager kr. 85,Billetter købes ved henvendelse på kontoret i Assens eller Middelfart senest den 20. maj efter først til mølle princippet. NB: Freddy Kofoed medbringer nogle gode tilbud på vin, som kan købes. MajPos tkort /02/ 10 12:49 Side 1 1. Maj møde i Assens LO Vestfyn, Socialdemokratiet og SF holder igen i år 1. Maj møde i Assens. Mødet holdes på Skovvej, hos 3F. Programmet er ikke helt på plads endnu, men vi kan oplyse, at mødet starter med kaffe og rundstykker ca. kl Det er vores plan at mødet slutter ved middagstid med en gang røde pølser inden I går hjem. Der arbejdes på at arrangere aktiviteter for børn i form af hoppeborg og ponyridning. Vi håber at mange vil møde til nogle hyggelige timer. Hold øje med opslag og avis annoncer. LO Vestfyn Kommunalpolitisk udvalg Assens 1. Maj møde i Assens LO Vestfyn, Socialdemokraterne, DSU, SF, SFU, Enhedslisten og AOF afholder igen fælles 1. maj på Rådhuspladsens P-plads i Middelfart Mødet starter kl med kaffe og rundstykker. I løbet af formiddagen vil der være faglige og politiske talere, samt underholdning ved sangkoret Skold og orkestret Røde Far. Vi forventer at slutte med fælles spisning. Programmet er ikke helt færdig, så hold øje med lokalaviserne, opslag og 3F Vestfyns hjemmeside. LO Vestfyn Kommunalpolitisk udvalg Middelfart 11

12 Ferietur til Berlin med 3F Vestfyn egen hånd. Der er mulighed for at gå på museer, i det store varehus KaDeWe Kaufhaus des Westens, tage en sejltur eller bare slentre rundt i den hyggelige hovedstad. Onsdag den 14. juli Morgenmad. I dag kører vi ud til Postdam. Vi skal bl.a. se Frederik den stores sommerpalads, Sanssouci med den pragtfulde park. I parken kan man beundre de mange skulpturer og springvand. Her ligger også det kinesiske hus og Neues Palais. Vi kører videre til Cecilienhof, hvor de 3 sejrsmagter forhandlede sig frem til Potsdamaftalen i Torsdag den 15. juli Morgenmad. Vi kører retur mod Danmark, undervejs gør vi ophold i byen Lübeck hvor der bliver mulighed for at gå en tur i den smukke by som bl.a. er kendt for dens marcipan. Efter opholdet går turen det sidst stykke til Danmark og videre til opsamlingsstederne. Så kører feriebussen igen med den populære chauffør Henning Nielsen ved rattet. Søndag den 11. juli Afgang fra Glamsbjerg kl , Assens ved Falck kl , Nr. Åby Ok ved motorvejen og Middelfart ved 3F kl Når alle er samlet kører vi ned gennem Jylland, over grænsen og videre til Berlin. Når vi ankommer til Berlin køres der en hurtig rundtur. Vi bliver indkvarteret og der er aftensmad i byen. Mandag den 12. juli Morgenmad. Vi kører en byrundtur, hvor vi bl.a. kommer forbi Gedächtniskirche, der står som varetegn fra 2. Verdenskrig. Igennem den store park Tiergarten, forbi Sejrssøjlen og videre mod Brandenburger Tor. Vi skal også se hvor Muren tidligere delte byen. Rigsdagsbygningen med den flotte glas kuppel, fjernsynstårnet, Alexanderplatz, Potsdamer Platz m.m. Når vi er færdig med byrundturen er resten af dagen til fri disposition. Tirsdag den 13. juli Morgenmad. Bussen kører ud til Check Point Charlie for dem der har lyst til at se museet. Ellers er denne dag på Vi skal bo på Hotel Majestic, Brandenburgische Strasse 47, Berlin. Hotellet ligger få minutters gang fra Kürfürstendamm. Der er elevator, reception, morgenmadslokal og en krostue med bar. Alle værelser er med bad/toilet, tv og telefon. Medlemmer med ledsager og børn kan tilmelde sig turen senest den 3. maj. Tilmeldinger er efter først-til-mølle princippet. Pris pr. deltager ved min. 40 betalende kr ,-. Hvis der er ledige pladser efter 3. maj, vil disse kunne tilbydes andre interesserede. Betaling senest den 1. juni på kto , husk at skrive navn på. Max. deltagerantal er 54. Prisen indeholder Buskørsel - Ophold i delt dobbeltværelser. 1/4 pension fra 2. dags morgen til sidste dags morgen - 1 aftensmad Al udflugtskørsel excl. entreer - Dansk og tysk moms - Rejsegarantifond Teknisk arrangør: Gislev Rejser. Der er frokost ved bussen nogle af dagene, men det er ikke med i prisen. 12

13 OVERVEJER DU EFTERLØN HVAD MED DINE PENSIONER..? Indbydelse til informationsmøde den 7. April 2010 kl på afdelingskontoret, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart For medlemmer m. ledsager - A-kasseleder Jette Olsen Ørum fortæller om efterlønsordningen samt reglerne for modregning af pensioner - Hans Stougaard, Pension Danmark kommer og fortæller om arbejdsmarkedspensionen og betydningen af de valg man træffer. Afdelingen er vært med kaffe og brød. Tilmelding til arrangementet skal ske ved henvendelse i afdelingen - på eller på tlf senest den 26. marts Husk at oplyse om du tager en ledsager med. 13

14 Faglig Nyt (fortsat) Ingen eller næsten ingen lønstigning til regionale og kommunalt ansatte pr. 1. april 2010 Lønnen på de offentlige områder er sammensat af generelle lønstigninger aftalt ved overenskomstforhandlingerne og reguleringsordningen. Reguleringsordningen er den ordning, der gør, at de offentligt ansatte reguleres op og ned, alt afhængig af lønudviklingen i det private. I grove træk sikrer reguleringsordningen, at de offentligt ansatte får 80% af det efterslæb, der måtte opstå i forhold til det private arbejdsmarked. Pr. 1. april 2010 stiger de generelle lønninger og pensioner med 1,0887 pct. på det statslige område Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev der aftalt en generel lønforhøjelse pr. 1. april 2010 svarende til 2,40 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts Der blev samtidigt skønnet, at reguleringsordningen, som sammenkæder lønudviklingen i den statslige sektor med lønudviklingen i den private sektor, ville udmønte 0,54 pct. Men reguleringsordningen blev denne gang negativ, da den private lønudvikling (fra 3. kv til 3. kv. 2009) kun blev på 2,8 pct. mens den statslige lønudvikling i samme periode blev 4,6 pct. Og omvendt: Hvis det private arbejdsmarked ikke udvikler sig så meget, bliver de offentlige ansattes løn reguleret ned. Men altså også kun med 80% På grund af en mindre lønudvikling på de private arbejdspladser end forventet, går reguleringsordningen i minus, så nu skylder vi. Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 aftalte man, at lønningerne til kommunalt ansatte skulle stige med 0,5% den 1. april Disse bliver nu reduceret til ca. 0,18 % Tilsvarende skulle lønningerne til de regionalt ansatte stige 0,32%. Det sker ikke og lønningerne pr. 1. april 2010 vil være de samme som lønningerne pr. 1. oktober 2009 Dette er baggrund for, at de generelle lønninger og pensioner på det statslige område kun stiger med 1,0887 pct. Procentreguleringen af løn forhøjes med 1,4116 procentpoint fra 29,6544 pr. 1. oktober 2009 til 31,0660 pr. 1. april 2010, svarende til en stigning i lønnen med 1,0887 pct. Procentreguleringen af lønnen indeholder både de aftalte generelle lønforbedringer og den negative udmøntning fra reguleringsordningen. Selve lønbilagene vil blive udsendt til de enkelte arbejdspladser. Sæt X i kalenderen ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne. 20. april Middelfart, Langelandsvej eller 27. april Assens, Skovvej Infomøder for TR-SR FAGLIGT FÆLLES FORBUND 14

15 Nye lønninger Kommunale område pr. 1. april 2010 Regionale område pr. 1. oktober 2009 Månedsløn og årsløn er for en helårsansat ansat på 37 timer om ugen Løntrin Timeløn Månedsløn Årsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Reguleringsprocenten er 1, Den skal du bruge for at udregne værdien af kr. og øre tillæg givet i niveau. Løntrin Timeløn Månedsløn Årsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Reguleringsprocenten er 1, Den skal du bruge for at udregne værdien af kr. og øre tillæg givet i niveau. 15

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Nr. 2 2008 Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Sommerudflugt Nyt fra 3F Vestfyn Din økonomi - din selvstændighed Referat fra generalforsamling Faglig Nyt Lønninger

Læs mere

Fastelavn i Middelfart

Fastelavn i Middelfart Nr. 2 2007 Fastelavn i Middelfart 1. maj Sommerudflugt til zoo Skattepolitik og velfærdssamfund i blinde Nyt fra 3F Vestfyn Sommerudflugt til Odense Zoo Faglig Nyt Nyt fra A-kassen Mødet med Allan Olsen

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn. AKT Netværksmøde. Mandag den 11. marts 2013. Nr. 1 2013

Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn. AKT Netværksmøde. Mandag den 11. marts 2013. Nr. 1 2013 Nr. 1 2013 Nytårskur pensionister Forårsinspiration - invitation AKT Netværksmøde Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn Mandag den 11. marts 2013 Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra A-kassen Set og Sket

Læs mere

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel Nr. 2 2015 Odense Zoo 22. august God dag og farvel Sangkoret Skjold på Værftet Nyuddannede Rengøringsteknikere Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Generationsskifte i 3F Vestfyn Set og Sket i 3F-Vestfyn Sommerudflugt

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad Marts 2010 - Nr. 2 Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13 Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15 Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER Jørn Larsen

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

God jul og godt nytår. Odense Industri. Hjemmeside: www.3f.dk/odense-industri Email: odense-industri@3f.dk. Årg. 5 INDEX:

God jul og godt nytår. Odense Industri. Hjemmeside: www.3f.dk/odense-industri Email: odense-industri@3f.dk. Årg. 5 INDEX: Nr. 3 DECEMBER 2009 Årg. 5 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund God jul og godt nytår Afdelingen holder lukket d. 24.12 og d. 31.12 INDEX: Synspunkt... 3 Kontingent i 2010... 4 Nyt fra a-kassen... 6

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden! -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf. 70 30 09 16 Ansvarshavende redaktør: Kjeld

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os! Vi er der - når du har brug for os! LECA-produktion i modvind - læs tillidsrepræsentantens indlæg på side 8, 9 og 10 Nr. 1 - Marts 2012 Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts se side 3! Vi er

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere

Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Generalforsamling. i afdelingen Onsdag den 18. april 2007 kl. 16.30. Spisning fra kl. 15.30

Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Generalforsamling. i afdelingen Onsdag den 18. april 2007 kl. 16.30. Spisning fra kl. 15.30 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2007 3. årgang Generalforsamling i afdelingen Onsdag den 18. april 2007 kl. 16.30 Spisning fra kl. 15.30 Tilmelding til spisning senest fredag 13. april på telefon

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr.

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 5 December 2014 Lommebog 2015 - se bagsiden Kontingent 2015 - se bagsiden -nyt I DECEMBER 2014 I Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf.

Læs mere

3F Als Nyt udgives af: 3F Als, Nørreled 29, Guderup 6430 Nordborg udkommer i marts, juni, september og december. Indhold

3F Als Nyt udgives af: 3F Als, Nørreled 29, Guderup 6430 Nordborg udkommer i marts, juni, september og december. Indhold Ny formand Lager og transport Nyt liv 3F Als 7. årgang Nr. 1 2011 3F Als Nyt udgives af: 3F Als, Nørreled 29, Guderup 6430 Nordborg udkommer i marts, juni, september og december. Redaktionen: Eva Christensen

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere