Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2011 for indsatsområderne for året 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2011 for indsatsområderne for året 2012"

Transkript

1 1. Bedre Psykiatri Frederikssund Lokalafd. Information, rådgivning, hjælp & støtte for pårørende til psykisk syge. 1. Etablering af en netværks/selvhjælps-gruppe for pårørende til psykisk syge (anslået deltagerantal: 10 personer) Budget: kr informations- og oplysningsaftener om psykisk sygdom, rollen som pårørende, behandling, rådgivning m.m. (Anslået deltagerantal: personer) Budget: kr Tilbud til lokale støtte- og hjælpefunktioner for pårørende til psykisk syge Budget: kr Målgruppen er medlemmer af lokalafdelingen. Kontakten til målgruppen af kommende medlemmer opnås via annoncering i lokalaviserne, opslag på psykiatriske behandlings-, bo-, og aktivitetssteder, foldere samt omtale i de lokale medier. Formålet er at støtte, rådgive og hjælpe de pårørende, således at de bliver bedre i stand til at være en ressource for den psykisk syge i behandlingsforløbet og at de bliver bedre i stand til at tage vare på sig selv. Kr Ja Kr Informationsog oplysningsaften henvises evt. til at søge midler via Folkeoplysnings loven 2. Lokal SIND i Frederikssund & Egedal kommuner Sociale- og kulturelle tilbud til medlemmer af Lokal SIND 1. Ture/Ekskursioner 2. Foredrag 3. Rådgivning Anslået deltagerantal på ovenstående aktiviteter: medlemmer. Målgruppen er medlemmer af Lokal SIND i Frederikssund & Egedal kommuner (pt. 82 personer) Der er tale om nuværende og tidligere psykiatribrugere samt pårørende og behandlere. Formålet er et sigte mod at opfylde udviklingen af frivilligt socialt arbejde. De sindslidende er en socialt udsat gruppe i samfundet. Ambitionen er derfor at forhindre udstødelse og stigmatisering af medlemmerne og muliggøre at de kan klare hverdagen Kr Ja Kr Tilskuddet begrundes i, at der er tale om en socialt udsat gruppe, der ikke kan opsøge almindelige tilbud, der bliver udbudt i kommunen.

2 3. Idrætsforeningen Vikingerne Idrætsaktiviteter for psykisk syge i Frederikssund Kommune 1. Idræts- og Kulturfestival Budget: kr Golfsamarbejde Budget: kr Floorball Budget: kr Gaustadløbet Budget: kr Frilufts-uge i Helsingør Budget: kr Idrætsfestival i Vejle Budget: kr Volleyball DM i Vejle Budget: kr Skitur til Branäs Budget: kr Rekvisitter Budget: kr Sct. Hans løb i Fælledparken Budget: kr Sejladsprojekt Budget: kr Målgruppen er medlemmer af Vikingerne. Idrætsaktiviteter for målgruppen kræver megen erfaring og individuel tilgang til den enkelte. En del deltagere har dobbelt-diagnoser i form af både misbrug og psykisk sygdom. Idræt for sindslidende har til formål at styrke idrætslige og sociale kompetencer. Der medvirkes til at styrke den enkeltes recovery-proces gennem idrætten og herved skabe rehabilitering. Der lægges i aktiviteterne vægt på inklusion og sundhedsfremme. Der arbejdes med differentierede og varierede tilbud, som sikrer at alle sindslidende kan få et kvalitativt idrætstilbud uanset funktionsniveau. Kr Ja : Idræts- og kulturfestival 2011: Golf Kr Begrundelsen for støtten skal ses i, at der er tale om en særlig udsat gruppe, der har brug for et specialtilbud, der ikke findes i det almindelige foreningsliv.

3 4. Idrætsforeningen Team 2010 Idrætsaktiviteter for udviklingshæmmede over 16 år i Frederikssund Kommune. Idrætsforeningen er en frivillig idrætsforening for udviklingshæmmede. 1. Idræts- og kulturfestival (Anslået deltagerantal: 200 personer) Budget: kr Pårørendearrangement op til festivalen Budget: kr Friluftstur til Pibergården Budget: kr Special Olympics Festival i Jylland Budget: kr Tour de Bornholm Budget: kr Golf Budget: kr Bowling Budget: kr Stolegymnastik Budget: kr Team 2010 samarbejder med de kommunale bofællesskaber og beskæftigelsestilbud for udviklingshæmmede. Derudover samarbejdes med Frederikssund Golfklub og Frederikssund Bowlingklub. Formålet er at stille skarpt på udviklingshæmmedes muligheder for at dyrke idræt. Via samarbejde med bl.a. Frederikssund Golfklub og Frederikssund Bowlingklub, styrkes idrætsfagligheden og ved at tilbyde idrætten i de rammer, som ikkehandicappede dyrker idræt i, styrkes medlemmernes sociale netværk. Indsatsen vil have betydning på flere områder: - Udvidet socialt netværk både med andre udviklingshæmmede og ikkehandicappede - Bedre sundhedstilstand - Succesoplevelser gennem idrætten - Fælles oplevelser med pårørende Kr Ja 2011: Idræts- og kulturfestival, Bowling Tour de Bornholm Golf Kr Begrundelsen for tildeling af støtte, er at der er behov for specialtilbud til målgruppen i form af tilbud udenfor eget hjem.

4 5. Forældregruppen til Downs Syndrombørn i Nordsjælland Juletræsfest 1. Juletræsfest (Anslået deltagerantal: børn og deres familier) Målgruppen er familier med Downs Syndrombørn i Nordsjælland. Formålet er netværksskabende aktiviteter, herunder erfaringsudveksling, socialt samvær, støtte til søskende af handicappede børn og et frirum, hvor man ikke er anderledes. Downs Syndrombørn er trygge når de oplever begivenheder, som de har prøvet før. Kr Ja Henvisning til den Fælleskom munale Pulje 6. Hjerneskadeforeningen, Frederikssund Afd. Weekendkursus Hjerneskade og egen livsopfattelse Hvordan lærer man at leve med en erhvervet hjerneskade 1. Weekend-kursus (Anslået deltagerantal: 20 personer) Målgruppen er medlemmer af hjerneskadeforeningen, som er skadede samt pårørende til personer, der som unge/voksne har pådraget sig en hjerneskade efter hovedtraume, apopleksi, tumorer m.m. Kr Nej Afslag henvises evt. til at søge midler via Folkeoplysnings loven Formålet er, gennem dette eksterne kursus med en underviser, at give en kort introduktion til hjernens funktion og opbygning samt forståelse for hvilke konsekvenser hjerneskader kan have. At fremme den skadede samt pårørendes evne til at forstå skadens følger. At bane vejen for en øget kvalitet i støtten til den skadede samt at arbejde med deltagernes egne følelsesmæssige reaktioner på en ændret livssituation.

5 7. Hjerneskadeforeningen, Frederikssund Afd. 1. Oversættelse og genoptryk af informationspjece om hjerneskadeforeningen og kommunens indsats på mindst ét arabisk sprog (trykkes i 200 eksemplarer) Budget: kr Foredragsaften for medlemmer og borgere af anden etnisk herkomst end dansk Budget: kr Onsdagsklubben/Aftenarrangement kun for pårørende til onsdagsklubbens medlemmer. Budget: kr Social bistand, Telefonrådgivning & Kontorhold Budget: kr Pjecen: Beskriver kommunens indsats for borgere med erhvervet hjerneskade samt foreningens tilbud. Pjecen lægges ud på hospitalet, lægehuse, biblioteker m.fl. Foredragsaften: Formålet er at sætte fokus på de problemstillinger familier står overfor når et medlem af familien rammes af en hjerneskade, ikke mindst når familien ikke har dansk sproglig og kulturel baggrund. Foredraget vil være med en neuropsykolog eller forsker indenfor hjerneskadeområdet. Onsdagsklubben: Formålet er foredrag og forskellige sociale tilbud og alm. samvær. Derudover ønskes det at afholde et aftenarrangement for pårørende til onsdagsklubbens 17 medlemmer, hvor de kan mødes uden deres skadede familiemedlemmer. Social bistand: Ønsket er fortsat at kunne give skadede medlemmer og deres pårørende bisidderbistand, telefonrådgivning mv. Disse aktiviteter er nødvendige, men samtidig en stor belastning for foreningens budget. Kr Ja (til onsdagsklubben) Kr Mht. Foredragsaften henvises evt. til at søge midler via Folkeoplysnings loven

6 8. Hjernesagen i Nordsjælland Viemosegård Viemosegård 1. Drift af værestedet 2. Diverse aktiviteter og arrangementer - Fysisk træning - Holdtræning i varmtvandsbassin på Frederikssund Hospital m. instruktører - Kognitiv træning (kortspil, skak, tegning og maling) - Taletræning (sang og musik) - Rådgivning - Tegne & malekursus v/lof - Træsløjdværksted - IT-stue/netcafé - Søndagsarrangementer med foredrag, oplæsning og sang gange pr. år arrangeres udflugter til f.eks. koncerter - 5-dages ferietur i Danmark hvert år. 3. Opstart af nye aktiviteter: - Silkemaling - Encaustic voksbehandling - træsnitværksted - optimering af IT-stue/netcafé 4. Løntilskud til flexjobansat Målgruppen er mennesker, der har været ramt af blodprop i hjernen, hjerneblødning eller andre former for erhvervet hjerneskade samt deres pårørende samt andre interesserede. Formålet er via værestedets mange aktiviteter, at give målgruppen mulighed for dels at etablere netværk og dels via IT-stuen, at tilbyde hjælp til internet-adgang, så kontakt og kommunikation med omverdenen vedligeholdes. Kr Ja, men ikke de 3 nye aktiviteter Kr Der ydes ikke tilskud til løntilskud til flexjobansat og optimering af IT-stue og Netcafé. Begrundelsen for støtte skal findes i, at der ikke findes et lignende tilbud til denne gruppe borgere. En henvisning til Den Fælleskommunale Pulje indskrives i bevillingsskrivelsen.

7 9. Scleroseforeningen 1. Cafémøder m. foredrag Budget: kr Foredrag -Alternative behandlinger Budget: kr Foredragsaften Budget: kr Cafémøder Er for unge under 40 år med sclerose. Mødes én gang om måneden og diskuterer hvordan man får hverdagen, familien og børnene til at fungere, samtidig med at sygdommen udløser attacks og kræver meget søvn. De kan her oprette et socialt netværk, som de kan søge hjælp hos når hverdagen går i hårknude. Derudover afholdes foredrag, hvor de unge får indsigt og mere viden om sygdommen. Alternative behandlinger: En aften, hvor der inviteres alternative behandlere til at fortælle om deres speciale og med efterfølgende demonstration af, hvordan behandlingen foregår. Undersøgelser viser, at sygdomme forbedres når den syge tager medansvar for egne behandlinger og med dette behøver man kendskab til blandt andet de alternative behandlingsmetoder, der findes samt kendskab til sygdommen gennem oplysning. Foredragsaften Titlen er de 5 m er og vil være en foredragsaften i Elværket Frederikssund (ingen yderligere beskrivelse) Kr Nej Kr Foredrag Alternative behandlinger henvises evt. til at søge midler via Folkeoplysnings loven

8 10. Dansk Blindesamfund Klub Frederikssund Dækning af transportudgifter til medlemmer bosiddende i Frederikssund Kommune, der ønsker at deltage i Klub Frederikssund. Målgruppen er blinde og stærkt svagsynede i Frederikssund og omkringliggende kommuner. Ansøgningen dækker dog kun medlemmer i Frederikssund Kommune. Kr Ja (2011: kr ) Kr Klubbens aktiviteter er: - Hyggeligt samvær - Foredrag - Fællessang med musikledsagelse - Erfaringsudveksling i og løsning af hverdagens problemer, som synshandicappet medfører Formålet med Klub Frederikssund er at: - Arbejde for højnelse af medlemmernes sociale kår - Hjælpe medlemmerne til den bedst mulige udnyttelse af egne evner - Støtte det kulturelle arbejde blandt medlemmerne - Arbejde med og erfaringsudveksle hverdagens problemer, som synshandicappet medfører

9 11. PTU Nordsjælland 12. Kræftens Bekæmpelse, Lokalforening Frederikssund Besøg i Birkegårdens Haver med temaet Havens dag sommeren 2012 (juni/juli) PTU Nordsjælland er en afdeling under Landsforeningen af Polio-, Trafik-, og ulykkesskadede. Ansøgningen vedrører dog kun Frederikssund-borgere (107 personer) - Entré til Birkegårdens haver - Bus m. lift - Bespisning i haven Kræft-Café for kræftramte, pårørende og efterladte samt Walk-and-Talk. - Cafémøder månedligt med vejledning af diætist, socialrådgiver, fysioterapeut eller psykolog - Cafémøder månedligt med fokus på brystopereredes genoptræning. - Walk-and-Talk månedligt, hvor vandreturen vil danne grund for at samtale om bl.a. sygdom, livssituation og velbefindende. Målgruppen er PTU s medlemmer, som har en funktionsnedsættelse. Mange af medlemmerne har meget svære fysiske handicaps og sidder i kørestol. Formålet med Havens Dag er at bidrage til medlemmernes livskvalitet ved en dag med socialt samvær på tværs af generationer og muligheden for at skabe netværk. Pga. medlemmernes nedsatte funktionsniveau, har de svært ved, på egen hånd, at komme ud og deltage socialt i samfundslivet. Dette behov kan dækkes med denne tur. Målgruppen er kræftramte, pårørende og efterladte, der har behov for at tale med andre i samme situation, lytte og blive lyttet til samt søge oplysninger om eller indgangsveje til deres situation. Målgruppen omfatter begge køn, alle aldre og uanset religiøse eller etniske tilhørsforhold. Formålet er at deltagerne får mulighed for, sammen med andre ligestillede, at tale om deres oplevelser og tanker i situationen, også hvor deres familie, venner og arbejdskollegaer ikke længere er så lyttende. Herved bliver hverdagen lettere at tackle. Kr Nej Kr Kr Ja Kr

10 13. Kræftens Bekæmpelse, Lokalforening Frederikssund Leg & Motion 3 timers arrangement en søndag i En dag, hvor det opleves at motion også kan være leg. Børn og voksne i Frederikssund Kommune på tværs af alder, socialt tilhørsforhold og sproglige forudsætninger. Dagen vil blive styret af professionelle instruktører, som vil vise forskellige fælleslege i fællesskab med børn og voksne. Formålet er at vise motion på en sjov måde, der samtidig kan være med til at forebygge kræft. Kr Nej, men til lign. arrangement før år 2010 Afslag Henvisning til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets forebyggelsespulje 14. Hjerteforeningen, Lokalkomité Frederikssund Hjertecaféer & lignende aktiviteter i Lokalkomitéen. Målgruppen er yngre og ældre hjertepatienter og deres pårørende, som har brug for oplysning og rådgivning, for at leve et godt liv med og på trods af sygdommen. Kr Ja Kr Formålet er, at hjertecaféen og andet samvær typisk virker som en støttegruppe for målgruppen. Gennem bl.a. cafémøder med foredragsholdere (fortrinsvis læger) samt ved ugentlige guidede vandreture i by og skov, opfyldes deres behov for socialt samvær med ligestillede. Derudover gives der mulighed for gennem erfaringsudveksling med andre, samtidig at få en forståelse for og hjælp til at klare egen situation.

11 15. Dansk Flygtningehjælp Frederikssund 16. Netværk for flygtninge i Slangerup 17. Baunehøj Efterskole Frivilliggruppe (netværksgruppe) med forskellige aktiviteter med fokus på at fremme integrationen. - Tal-dansk-café - Cykelkursus - Madlavningsdag - Udflugter Hjælp og støtte til flygtninge og flygtningefamilier i form af: - Aktiviteter - Samvær - Praktisk bistand m.m. Der ydes lektiehjælp såsom hjælp til forberedelse af diverse opgaver, sprogindlæring og hjælp til at forstå henvendelser og til at klare sig i samfundet m.m. Forskellighed & Fællesskab 2012 En uges familieferie for ca. 50 forælde og børn, bedsteforældre og børnebørn med samvær på tværs af lokale grænser og etniske skel. Målgruppen er flygtninge og indvandrere i Frederikssund Kommune. Formålet er at styrke kendskabet til det danske sprog og den danske kultur. Herved gives mulighed for en mere aktiv deltagelse i det danske samfund og bedre muligheder for job. Målgruppen er flygtninge og flygtningefamilier i Slangerup. Formålet er at hjælpe og støtte flygtningene til at integrere sig i lokalsamfundet og samfundet generelt. Målgruppen er nydanske og gammeldanske familier med bopæl i Frederikssund Kommune, der har lyst og behov for samvær på tværs af generationer og etniske skel. Målet er at give en forståelse og en samhørighed på tværs af generationer og etniske skel. Kr Ja 2008 Kr Kr Ja fra 2007 og frem Kr Ja Kr Afslag, idet aktiviteten er for åben, dvs. alle kan deltage uanset om de er i kategorien socialt udsatte. Henvises evt. til at søge midler via Kultur- og Fritidsafd.

12 18. Børns Vilkår Børns Vilkårs rådgivning til børn og unge BørneTelefonen -BørneChatten -BørneBrevkassen - -Forældretelefonen Målgruppen er børn og unge, der har problemer i deres hverdag og som umiddelbart ikke har andre, at tale om problemerne med. På Forældretelefonen er målgruppen endvidere børnenes forældre. Problemerne spænder fra oplevelser i hverdagen i skolen eller hjemmet såsom drillerier, konflikter m.m. En stor del af rådgivningerne omhandler imidlertidigt meget alvorlige problemer, hvor der oftest er tale om omsorgssvigt af barnet. Der er fokus på omsorgssvigtede og udsatte børn. Ansøgningen er baseret på seneste årsstatistik fra 2010, som anslår at 0,6% af Børns Vilkårs brugere, er bosat i Frederikssund Kommune. Formålet er via telefon- og chat, at yde rådgivning, støtte og vejledning til børn, som har problemer. Barnet hjælpes til at finde mulige løsninger på deres problemer. Kr Ja 2011 Kr

13 19. Frederikssund Golfklub 20. Røde Kors Frederikssund Skolegolf samt Golf & Leg Skolegolf (April 2012), som et tilbud til kommunens skoleklasser, der uden betaling tilbydes en dag med undervisning og muligheden for at spille golf. Budget: kr. til at dække leje af udstyr og golfbolde samt betaling af instruktører/trænere og en sodavand Golf & Leg (Maj September 2012), som er et tilbud til alle under 15 år, som tilbydes at komme lørdag eller søndag i 2 timer og deltage i undervisningen og leg i golfklubben. Budget: kr. til at dække betaling af instruktører/trænere En anerkendelse af en mangeårig frivillig indsats i form af en udflugt til Røde Kors fordelingscenter i Taulov v/ Kolding. Udflugt i lejet bus for de lokale nørkledamer, som hovedsagelig er pensionister. Der vil på udflugten blive budt på en let frokost og kaffe/kage og der påtænkes ydermere et besøg i Frøslevlejren. Målgruppen er unge mellem 8 og 18 år. Formålet er at tilbyde sociale arrangementer, der har til formål, at aktivere de unge og få dem væk fra computerskærmene og ud i den friske luft. Derudover ønskes at give de unge en interesse for golfsporten og det sociale liv blandt juniorgolferne, så det dalende medlemstal rettes op. Målgruppen er frivillige ældre nørkledamer fra Røde Kors Frederikssund. Nørkledamerne mødes hver 14. dag i Langes Magasin, hvor de strikker tøj, tæpper og dukker, som sendes til Hviderusland, roma-børn i Serbien og forældreløse børn i Zimbabwe. Nørkledamerne indsamler selv stof og garnrester. Formålet er at deltagerne med egne øjne kan se, hvordan nørkletøjet samles, pakkes og forsendes. Derudover er det en fælles udflugt, som vil gavne det sociale samvær i den frivillige gruppe. Formålet er endvidere at anerkende deres mangeårige frivillige indsats. Kr Nej Afslag Er allerede ved ansøgningens modtagelse blevet henvist til Kultur og fritidsafd. Kr Nej Afslag, idet der ikke er tale om, ydelse af frivilligt socialt arbejde til gavn for lokale Frs.sundborgere, men til en udflugt for de frivillige arbejdere. Målgruppen er forældre-løse børn og ikke nørkledamerne, som er de frivillige.

14 21. Røde Kors Frederikssund 22. Røde Kors Slangerup 23. Samrådets telefonstjerne Busudflugt til et naturskønt sted for ensomme ældre med fysiske og psykiske lidelser Udflugten vil foregå i en lejet handicap-bus og der vil i løbet af dagen blive budt på en let frokost med øl og snaps samt kaffe og kage. Udflugt i kørestolsbus for besøgstjenesten og dens modtagere i Slangerup En tur i omegnen af Frederikssund Kommune i maj 2012, for at opleve naturen og nyde en bid brød og en kop kaffe. Telefonstjerne Der ringes op hver morgen ml Målgruppen er ensomme ældre med fysiske og psykiske lidelser, der modtager besøg af Røde Kors besøgsvenner. Formålet er at dække målgruppens behov for at kunne opretholde sociale relationer, som er meget vanskeliggjort af deres forskellige handicap. Derudover vil udflugten forebygge total ensomhedsfølelse og depression samt give mulighed for at komme udenfor deres hjem. Målgruppen er besøgsmodtagere og besøgsvenner, som mødes hver uge, men som ønsker en fælles tur med oplevelse uden for hjemmet. Formålet er at give de deltagende personer en ny oplevelse samt muligheden for at mødes med andre besøgsmodtagere og -venner Målgruppen er ældre og svagelige Formålet er at give tryghed Kr Ja Kr Kr Ja Kr Kr Ja Kr

15 24. Ældresagen Frederikssund, Lokalbestyrelsen 25. Ældresagen Frederikssund, Lokalkomitéen 26. Ældresagen Frederikssund, Lokalkomitéen Besøgsvennetjenesten Der foretages besøg hos målgruppen 2 timer ugentligt, hvor der enten gås en tur, fås en snak eller bliver læst el.lign. Ansøgningen dækker over: - Telefongodtgørelse, porto m.v. (budget: kr ) - Kørselsgodtgørelse (budget: kr ) - Udflugt for frivillige og besøgsværter (budget: kr ) Aktiviteter på plejehjemmet Østergården Ældresagens frivillige har etableret en gruppe på plejehjemmet, som gennemfører løbende aktiviteter, motion og andre mindre udflugter. Udflugter (budget: kr ) Nyt materiel (budget: kr ) Andet (budget: kr ) Telefonkæden Der ringes ml og 9.00 til borgeren først på listen, som ringere videre til næste borger på listen og sidste borger i kæden ringer retur til den frivillige. Ansøgningen dækker over: - Telefongodtgørelse (budget: kr ) - Kontorudgifter (budget: kr ) - Annoncering (budget: kr ) - Andet (budget: kr ) Målgruppen er ældre og svagelige personer, der har behov for kontakt og samvær uden for hjemmet. Formålet er at målgruppens livskvalitet øges og det giver stor individuel tryghed for den enkelte og deres familie. Derudover mindsker det ensomhed og skaber mulighed for kontakt. Målgruppen er patienter på Østergården Målet er, at der gennem diverse aktiviteter og underholdning gives daglig adspredelse for patienterne. Herved får målgruppen bedre humør, adspredelse og motion og tilsammen giver det bedre livsvilkår. Målgruppen er Ældre i Frederikssund Kommune. Målet er at give de ældre tryghed for, at de ikke ligger hjælpeløse uden kontakt med omverdenen. Telefonkæden giver stor individuel tryghed for både deltager og familie. Det mindsker ensomhed og skaber mulighed for kontakt. Kr Ja Kr Kr Nej Kr Der ydes ikke tilskud til nyt materiel. Der henvises evt. til 79 Kr Ja Kr

16 27. Ældresagen Slangerup 28. Ældresagen Skibby Computerhjælp til pensionister Oprettelse af hold med pensionister, som får hjælp af klasses elever i 10 lektioner á 2 timers varighed. Ansøgningen dækker over: - Indkøb af 10 stk. bærbare computere med trådløs internetadgang (budget: kr ) - Lokaleleje (budget: kr ) - Kontorartikler (budget: kr. 500) Telefonstjerne Telefonisk kontakt til ældre og ensomme hver morgen. Målgruppen er pensionister, der er medlem af Ældresagen i Slangerup og som har brug for hjælp til brug af pc. Formålet er hjælp til bl.a. at kunne benytte selvbetjening på kommunens hjemmeside. Målgruppen er enlige ældre, som måske kun får besøg af en hjemmehjælper én gang pr. uge eller pr. 14. dag. Kr Nej Afslag, der ydes ikke tilskud til anskaffelser. Undervisningen kan oprettes i aftenskoleregi. Der tilbydes løbende hjælp/kurser i kommunalt regi bl.a. via bibliotekerne Mht. selvbetjening tilbydes hjælp af kommunen via telefon eller ved henvendelse i Borgerservice Kr Ja Kr Ansøgningen dækker over: - Telefongodtgørelse (budget: kr ) - Juleafslutning (budget: kr. 500) Formålet er at give de ældre en tryghed ved at blive kontaktet hver dag. Det betyder, at den ældre ikke skal være bange for, at komme til at ligge upåagtet i længere tid hvis der sker en ulykke.

17 29. Ældresagen Skibby Besøgstjeneste Ca. 20 besøgsvenner besøger hver uge én eller flere ældre ensomme. Der er ca. 25 ensomme, der får besøg til en kop kaffe eller en gåtur. Målgruppen er de meget svage ældre, der bor alene hjemme og som trænger til kontakt med samfundet udenfor hjemmets fire vægge. Kr Ja Kr Ældresagen Jægerspris Ansøgningen dækker over: - Telefongodtgørelse & Porto (budget: kr ) - Gaver m.m. v/runde dage og begravelser m.m. (budget: kr. 600) - Kørselsgodtgørelse (budget: kr ) - Busudflugt m/spisning (budget: kr ) Styrk din krop Motion for ældre v/ uddannet instruktør Formålet er at de ældre ikke bliver helt så isoleret. De fleste kan ikke bevæge sig uden hjælp. Besøgstjenesten betyder i sidste ende, at den ældre kan blive boende i eget hjem længere end ellers. Målgruppen er ældre Formålet er at motionere ældre under trygge forhold med kyndig vejledning. De ældres fysiske og psykiske livskvalitet forbedres. Motionen giver positive oplevelser, socialt samvær og en afveksling i hverdagen. Kr Ja Afslag, idet frivilligt socialt arbejde ikke er kernen i aktiviteten, men en uddannet instruktør. Aktiviteten bærer præg af et undervisnings -tilbud.

18 31. Ældresagen Jægerspris 32. Egepensionisterne Jægerspris Underholdning for beboere på De 3 Ege Ældresagen sørger for socialt samvær på tværs af bo-enhederne og oplevelser ud af huset. Derudover dækker ansøgningen også over de frivilliges ledsagerudgifter. Ansøgningen dækker over: -Musikunderholdning i januar kvartal (budget: kr ) -Musikunderholdning i april kvartal (budget: kr ) -Musikunderholdning i oktober kvartal inkl. juleunderholdning (budget: kr ) -Diverse evt. skovtur med beboerne (budget: kr ) Udflugter for beboerne på De 3 Ege, som er medlem. - Påskeudflugt inkl. bus (budget: kr ) - Sommerudflugt inkl. bus (budget: kr ) - Julefrokost inkl. bus (budget: kr ) - Underholdning med kaffe (budget: kr ) Målgruppen er beboerne på De 3 Ege. Formålet er at underholde beboerne og give dem mulighed for socialt samvær og positive oplevelser. Målgruppen er beboerne på De 3 Ege. Formålet er at give beboerne nogle positive oplevelser. Kr Ja Kr Beløbet er nedskrevet, da denne forening og Egepensionist erne, ikke har kunne samarbejde i 2011 omkring aktiviteter for den samme målgruppe, som udvalget ønskedes det. Kr Ja Kr Beløbet er nedskrevet. Se ovenstående begrundelse til Ældresagen Jægerspris. Beløbet frigives først når regnskabet for 2011 med behørige bilag er modtaget.

19 Foreningernes Dag 2012 I samarbejde med Kultur- og Fritid, påtænkes at etablere en Foreningernes dag, hvor alle foreninger uanset om det er kulturelle, idrætslige eller frivillige foreninger, kan profilere sig og skabe opmærksomhed og interesse hos borgerne. I alt kr (Budget 2012) Administrationen vil foreligge en selvstændig sag på vegne af Kulturog Fritids - og Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget vedr. en dag i foreningernes tegn. Kr (Ansøgninger) Kr (Indstillinger)

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2012 for indsatsområderne for 2013

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2012 for indsatsområderne for 2013 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2013 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/Afslag

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2015 Ansøger Aktivitet/Projekt Formål/indsats Ansøgt beløb Indstilling 1. Hjerneskadefore ningen

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 18. november 2016 for indsatsområderne for 2017

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 18. november 2016 for indsatsområderne for 2017 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 18. november for indsatsområderne for 2017 1. Røde Kors, Afd. Hjemsted Butikken Spiseklubber og fælles ture Der søges om midler til to

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2013 for indsatsområderne for 2014

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2013 for indsatsområderne for 2014 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 1. Syg i Søger om støtte til transportabelt kontor, bestående 1. Bærbar PC og trådløs Printer.

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansøgningen sendes til: Hørsholm Kommune Center for Politik og Borgerservice Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Mail: pob-post@horsholm.dk

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2015 for indsatsområderne for 2016

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2015 for indsatsområderne for 2016 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 1. Hjerneskadefore ningen afdeling. Aktivitetens titel Liv der reddes skal leves Weekend Kursus

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Sekretariat Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) SZS 9 1. 01. 6 1, OL099391. FREDERICIAKOMMUNE 1, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00 Budget 2012-276.000 Side 1 Samlet oversigt for 2012.xls Nr. Dato Ansøger Hjemmehørende Beløb søgt i 1 24. maj Den Selvejende Institution Kultur- og litteratur for læsehandicappede (KLO) 2 2.feb Dansk Landsforening

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96.

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96. 79 midler 2013 Forening Kontaktperson aktivitet Forslag før reduktion formue telefonstjern e/besøgsord ning lokaleleje kørsel formuse under 20000 Opsamling Lokaleleje 33.250,00 28.150 Aktivitetsbestemt

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Budget/regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra møde den 20. november 2014 1 3 Scleroseforeningen - lokalafdeling

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2015 beløb i kr. beløb i 2016 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Tønder Kommune yder tilskud til forskellige aktiviteter, som har et aktiverende og forebyggende sigte jf.

Læs mere

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne Foreningens navn Aktivitetscenter Vikingegården Balle Hyllested Rosmus Beboerpårørenderådet, v. Plejeboligerne Ringparken Bruger pårørende råd Mørke/Ådalen Ældreområdet Formål Søger om Kr. Tildelt. Kr.

Læs mere

Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008.

Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008. Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008. Nr. Ansøger Att. Ansøgt beløb Bemærkning Aktivitet Målgruppe 1 Lokalkomite i 19.000 kr. ønskes Fik tildelt

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Information om kognitive vanskeligheder

Information om kognitive vanskeligheder Information om kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE En erhvervet hjerneskade medfører for de fleste en ændret livssituation. Det gælder for den ramte, og det gælder for de pårørende. Denne

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Aktiviteter på Pedershave

Aktiviteter på Pedershave Aktiviteter på Pedershave Farvekoderne refererer til de områder, der stimuleres hos beboeren. Farvekoderne er beskrevet i pjecen. Aktiviteter for alle: Gymnastik Træning af smidighed, styrke, balance,

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 31 Godkendelse af referatet fra møde 5. september 2013 1 32 Budget/Regnskab

Læs mere

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet:

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Jeg bor 8 km herfra er stadig selvstændig At vi kan komme frem Senior dans Dårlig gang, svimmelhed Underviser i it Spiller

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Administrationens bemærkninger til ansøgninger om tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde

Administrationens bemærkninger til ansøgninger om tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde Kultur og Fritid Notat Til: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Sagsnr.: 2011/00328 Dato: 29-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Administrationens bemærkninger til ansøgninger om tilskud til Frivilligt

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Hjerteforeningens rådgivning

Hjerteforeningens rådgivning Hjerteforeningens rådgivning Hvem er i vi. Hjertesygeplejersker, kliniske diætister, fysioterapeuter Og nu også psykologer Anne Mose og Trine Veile Lund som dækker alle Rådgivningerne og socialrådgivere

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2009

Medlemsundersøgelse 2009 Spg. 1. Er det korrekt, at du er medlem af PTU? Ja 100 100% Nej 0 0% Spg. 2. Hvor længe har du været medlem af PTU? Under 1 år 4 4% 1-2 år 4 4% 3-5 år 11 11% 6-8 år 15 15% 9-12 år 22 22% 13-15 år 11 11%

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2013 - budgetramme: 899000 Ansøger 1. Svage ældre Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling a) Ældrecentre o.lign. OK-klubben i Hobro Omsorgsarbejde for svage ældre Holder til

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Ideer og gode historier

Ideer og gode historier Ideer og gode historier IF Frisk Stor idrætsdag i Sorø Fodboldfitness, glæden ved at dyrke fysisk aktivitet, brugere som instruktører (selvtillid) Idrætsaften (fællesskabet). Slagelse, Annika Ring Træning

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr.

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr. Budget pulje 2016 328.760 24.500 fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling 304.260 Side 1 i 1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder København N DCCA udfører anonym rådgivning

Læs mere