Nord-Bo Nyt. 10års Jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nord-Bo Nyt. 10års Jubilæum"

Transkript

1 Nord-Bo Nyt 10års Jubilæum

2 Nyt Ord-Bo Indholdsfortegnelse Et Historisk Rids Nord-Bo s Første Ugeskema Interview - Maiken Roland Petersen Tanja s Streg Ekstern Undervisning Interview - Dennis Sørensen Interview med Nord-Bo s Brugere Billeder fra Franks Jubilæum Billeder fra de tidlige år Interview - Jesper Wøldike Smith Rejsedagbog fra London Interview - Micael Andersen Terapihaven Job og Praktik på Nord-Bo Ture med Nord-Bo Billeder fra Ture med Nord-Bo Side 2

3 Et Historisk Rids Autismecenter Nord-Bo s første 10 år Af Frank Ibsen - Forstander Et historisk rids af Autismecenter Nord-Bo s første 10-års periode. I det følgende beskrives Autismecenter Nord-Bo s udvikling i en kronologisk oversigt. Tankerne og ideerne bag den første afdeling af Nord-Bo har sit udgangspunkt i de daværende amtslige Kontaktklasser på Kærbyskolen i Aalborg kommune. På baggrund af et stadigt stigende behov i begyndelsen af 1990 erne for at kunne udskrive de ældste elever i K-klasserne til et relevant, pædagogisk helhedstilbud, blev der af en projektgruppe udarbejdet oplæg til Nordjyllands amt om at etablere et pædagogisk helhedstilbud til unge, voksne personer med kontaktvanskeligheder. Den daværende amtsskolepsykolog vurderede, at behovet for et sådan tilbud var til stede, men der var imidlertid ikke afsat økonomiske til dette i amtsrådets budgetter. Herefter besluttede projektgruppen at etablere tilbudet som en selvejende institution og Fonden Nord-Bo blev stiftet den 3. januar Bestyrelsen bestod da af følgende bestyrelsesmedlemmer: Søren Kristiansen Jens Bang-Andersen Flemming Nielsen Jonna Nielsen John Hall I Juni måned 1998 giver Nordjyllands amt og Aabybro kommune godkendelse af : Nord-Bo et pædagogisk helhedstilbud til 5 unge, voksne med kontaktvanskeligheder I Juni måned 1998 erhverver Fonden Nord-Bo ejendommen Industrivej 12, Aabybro, med overtagelse den 15. juli Ejendommen rummer i alt: ca. 300 m2: Med 5 værelser, køkken, bad/toilet, bryggers, stue, garage, værksted, produktionslokale m.m. Sideløbende med køb af ejendom ansættes følgende personalegruppe: Frank Ibsen ansættes som forstander den 1. juli John Hall ansættes som pædagogisk medarbejder med ansvar for intern og ekstern undervisning den 15. juli Jesper Schmith, Jonna Nielsen, Marianne Juul, Thomas Haagensen og Dorte Budolfsen ansættes som pædagogiske medarbejdere den 1. august Side 3

4 Nyt Ord-Bo Nord-Bo er herefter klar til at modtage de 5 første brugere, som starter den 3. og 4. august Den 1. juli 1999 erhverver Fonden Nord-Bo en landejendom med tilhørende 9 tdr. land jord, beliggende Tranekærvej 70 i daværende Pandrup kommune og i løbet af August-September måned 1999 flytter 5 unge, voksne brugere ind her. Jonna Nielsen ansættes som afdelingsleder. I august måned 1999 starter den første Nord-Bo bruger på VUC. Den 1. August 2000 overtager Nord-Bo 165 m2 af AMU-Center Nordjyllands lejemål på Industrivej 2 i Aabybro og her starter opbygningen af dagbehandlingstilbudet. 12 brugere starter i dagbehandlingstilbudet. Nord-Bo overtager løbende en større del af lejemålet på Industrivej 2 og fra August 2002 har Nord-Bo et lejemål her på i alt ca. 950 m2. Ejendommen ejes af daværende Aabybro kommune (senere Jammerbugt kommune). Den 1. august 2002 er der indskrevet 18 brugere i dagbehandlingstilbudet. I løbet af efteråret 2002 kommer der ny lovgivning og som følge af denne oprettes der den 1. Januar 2003 af Fonden Nord-Bo 2 selvstændige fonde: Fonden Birkely som et botilbud for 5 voksne personer med autismespektrumforstyrrelser og Fonden Tranekær som et botilbud for 5 voksne personer med autismespektrumforstyrrelser. Beboerne fra de 2 botilbud får mulighed for at deltage i Nord-Bo s dagbehandlingstilbud. Den 1. januar 2003 oprettes: Bo-selvafdelingen på Nord-Bo. I foråret 2003 indgås lejemål på ca. 250 m2 med tømrermester Per Larsen, der ejer ejendommen Østergade 107 og den 1. Januar 2004 oprettes: Projektafdelingen på Nord-Bo med kurser-rådgivning-udredning og diagnosticering. Afdelingen skifter i foråret 2008 navn til: Rådgivningsafdelingen. Den 1. august 2005 er der indskrevet 50 brugere i dagbehandlingstilbudet og samtidig er der nu oprettet 12 individuelle botilbud. I forbindelse med, at Nord-Bo ligeledes i 2005 af Aabybro kommune, erhverver et jordstykke på i alt ca m2 på Torngaardsvej 14, Aabybro igangsættes et innovativt projekt. Projektet omfatter opbygning af en terapihave, havebrug, smådyrshold, velfærdsbygning m.v. I 2006 skifter Nord-Bo navn til Autismecenter Nord-Bo og Fonden Nord-Bo skifter navn til: Fonden Autismecenter Nord-Bo. I maj måned 2006 udvider Autismecenter Nord-Bo sine geografiske rammer, idet ejendommen beliggende Side 4

5 Skansevej 7, Nørresundby erhverves til brug for etablering af et dagbehandlingstilbud i Aalborg kommune. I foråret/sommeren 2006 oprettes individuelle bo-tilbud i lejemål i bygningerne: Industrivej 1 og Industrivej 8 i Aabybro. I mellemtiden har jordstykket på Torngaardsvej 14 taget form, idet der i løbet af perioden 2006 til 2007 opbygges velfærdsbygning, mellembygning og stald/ladebygning på Torngaardsvej 14 med indvielse i Juni måned Den 1. juli 2007 erhverver Autismecenter Nord-Bo hele ejendommen Østergade i Aabybro. Der etableres i forbindelse med overtagelsen bl.a. en Kollegieafdeling med plads til 5 beboere. I hele bygningen kan disponeres over i alt ca m2. Den 1. august 2007 er der indskrevet 75 brugere i de 2 dagbehandlingstilbud og der er oprettet 21 individuelle botilbud. Den 1. august 2007 oprettes afdelingen med Beskyttet Beskæftigelse (senere benævnt De Gule Værksteder) på Autismecenter Nord-Bo. Der indgås lejemål på Industrivej 13 i Aabybro til dette formål og desuden indgår lokaler på Østergade til beskyttet beskæftigelse. I sommeren 2007 indgås aftale med Nørresundby Boligselskab om, at Autismecenter Nord-Bo kan disponere over i alt 8 lejligheder i det nyrenoverede bygningskompeks beliggende Skrågade i Nørresundby til brug for individuelle botilbud for brugere, der indgår i ét af dagtilbudene på Autismecenter Nord-Bo, samt til brug for personale-/mødested. I foråret 2008 erhverver Autismecenter Nord-Bo ejendommene Industrivej 13 og 27 A, Aabybro, (De Gule Værksteder) til brug for den fortsatte opbygning af beskyttet beskæftigelse. I august 2008 erhverver Autismecenter Nord-Bo et jordstykke på 5600m2 beliggende Peter Løthsvej, Aabybro, til brug for opførelse af 18 stk 2-værelses lejligheder samt et fælleshus i et bofællesskabslignende miljø. Den 1. august 2008 er der: 100 brugere indskrevet i dagbehandlings-/ungdomsuddannelsestilbudene i Aabybro og på Skansevej i Nørresundby. 32 individuelle botilbud 12 medarbejdere i De Gule Værksteder. I Rådgivningsafdelingen forestås 34 fuldstændige udredninger, ligesom der er en omfattende rådgivningsog kursusvirksomhed samt etablering af familiepleje. Organisationen omfatter en personalegruppe på 72 personer incl. 2 flexjobstillinger. Side 5

6 Nyt Ord-Bo Der er etableret seks job med løntilskud på Autismecenter Nord-Bo for brugere, der desuden i nedsat omfang indgår i dagbehandlingstilbuddet. Som et led i uddannelsesafklaringen for brugere i dagbehandlingstilbuddet er der et tæt samarbejde med bl.a. VUC i Aabybro og i Aalborg. I undervisningsåret 2007/2008 har der været tilmeldt i alt 28 kursister fra Autismecenter Nord-Bo på VUC uddannelsesforløb. Bestyrelsen består i jubilæumsåret af: Søren Kristiansen Jens Bang-Andersen Flemming Nielsen Bodil Riishede John Hall Autismecenter Nord-Bo Grundlagt 1998 Rådgivningsafdeling Østergade 107 Aabybro Dagbeh. tilbud Industrivej 2 Aabybro Dagbeh. tilbud Skansevej Aalborg Bo-Selv Afdeling Østergade 109 Aabybro Beskyttet Beskæftigelse Industrivej 13 & 27A Aabybro Etableret 2004 Etableret 2000 Etableret Pladser 30 Pladser Etableret Støtteprojekter Etableret Arbejdspladser - Kurser - Rådgivning - Udredning - Diagnosticering - Familiepleje - Erhvervsafklaring - Uddannelsesafklaring - Boafklaring - Egenafklaring - Ungdoms Uddannelse - Bo-selv støtte i egen lejlighed i Nordjylland - Beskæftigelse efter 103 Målgruppe: Unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og herunder Aspergers Syndrom. Side 6

7 Side 7

8 Nyt Ord-Bo Interview - Maiken Hvad er dit navn? Maiken Roland Pedersen. Hvornår startede du på Nord-Bo? Januar Hvad havde du af moduler eller fag, på daværende tidspunkt? Birkely, Hjælpe brugerne med bo træning og udover det, moduler i produktionen og kantinen. Hvad var dine fremtidsplaner dengang? Maiken udtaler at hun havde lyst til at blive på Nord-Bo og lære at takle brugerer med autisme og asperger syndrom. Hvorfor valgte du at starte på Nord-Bo? Jeg havde en nevø, der er autist. Da jeg så at dagtilbudet på Nord-Bo var startet, ringede jeg til Jesper for at høre om jeg kunne få stillingen. Efter at Jesper havde snakket med Frank, blev det valgt at tage mig ind, hvorefter jeg fik at vide, der ville blive evaluering hvert halve år. Hvordan er det gået, siden du startede på Nord-Bo? Det er gået super godt. I 2006 overtog jeg stillingen i produktionen, og har det rigtig godt med kolleger og brugerne. Hvad er dine fremtidsplaner nu? Jeg kan rigtig godt tænke mig at blive på Nord-Bo og få nogle flere samarbejdspartnere og nye fremmedartede opgaver. Har ansættelsen indtil nu været positiv eller negativ? Der er jo nok altid et eller andet, men jeg syntes det næsten har været 100% positivt hele vejen igennem. Side 8

9 Tanjas Streg Af Tanja Vickie Voersaa Det er dybt uansvarligt at lade ens børn være alene i et rum med deres fader, hvis han elsker at fremsige alenlange taler... Side 9

10 Nyt Ord-Bo Ekstern Undervisning Af John Hall Det er nu ved at være 9 år siden vi startede med ekstern undervisning, som et af de mange tilbud der findes på Autismecenter Nord-Bo. Det var en spændende udfordring for os tilbage i 1999 og ikke mindst for Mads P. Jensen, som var den første bruger fra ANB der startede undervisningen på VUC i Aabybro i faget dansk trin 2. Vi har igennem årene bl.a. etableret et tæt og frugtbart samarbejde med VUC-centre rundt om i landsdelen. ANB giver faglig og personlig støtte til den enkelte samt studievejledning i samarbejde med VUC. Vi har i dag et kombineret læringsmiljø mellem VUC og ANB som giver den enkelte mulighed for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt i det tempo som passer den enkelte. Dem, som har bestået adgangsgivende eksamen i fagpakker ( AVU eller HF ). Kan indgå i en længerevarende uddannelsesplan på andre eksterne uddannelsesinstitutioner som f.eks. Teknisk Skole, HTX, Studenterkursus, Musikkonservatoriet eller Universitetet. For at beskrive udviklingen mere konkret i den eksterne undervisning kan bl.a. nævnes, at der i studieåret 2007/2008 var 24 brugere som gennemførte ekstern undervisning med i alt 55 beståede eksamener. Generelt ligger eksamensgennemsnittet over landsgennemsnittet og det kan nævnes, at der ud af de 55 eksamener blev givet 24 karakterer der ligger på 10 eller 12. AVU-fag som blev gennemført og bestået i dette studieår: Dansk, matematik, engelsk, informatik, EDB-Layout og EDB1. HF-fag som blev gennemført og bestået i dette studieår: Dansk, matematik, engelsk, historie, psykologi, samfundsfag, religion, biologi, eksamensprojekt og større skriftlig opgave. -En bruger forventes at blive HF-student i august Igennem årene har vi haft 3 brugere som har bestået en gymnasial uddannelse. -En bruger har bestået Bachelor eksamen på musikkonservatoriet og læser videre på Kandidatuddannelsen. -En bruger mangler kun en eksamen for at bestå den specialiserede Microsoft-uddannelse MCSA ( Microsoft Certified System Administrator ). Ekstern undervisning tager ofte udgangspunkt i, at den enkelte burger har modtaget intern undervisning på ANB. Herigennem afklares og forberedes den enkelte bruger igennem individuelt tilrettelagte undervisningsforløb inden ekstern undervisning igangsættes. I dag modtager ca. halvdelen af alle brugere som er tilknyttet ANB enten intern- eller ekstern undervisning på afdelingerne i Aabybro og Aalborg. Side 10

11 Interview - Dennis Sørensen Hvad er dit navn? Dennis Sørensen Hvornår startede du på Nord-Bo? August 2004 Hvad havde du af moduler eller fag på daværende tidspunkt? Jeg startede som løs vikar i klubben, afløser i motion, produktion og i UV-lokaler. Hvad var dine fremtids planer dengang? At blive fastansat. Hvorfor valgte du at starte på Nord-Bo? Havde hørt meget godt om stedet, med gode fremtidsmuligheder. Hvordan er det gået siden du startede på Nord-Bo? Jeg er blevet fastansat, fået moduler, der interesserer mig såsom foto og virksomheden. Hvad er dine fremtidsplaner nu? Flere foto moduler i løbet af ugen om formiddagen, da jeg pt. er på deltid. Har ansættelsen indtil nu været positivt eller negavtivt? Rigtig positivt, gode kollleger, god ledelse. Der tager hånd om personalet. Side 11

12 Nyt Ord-Bo Mark Hansen Hvornår startede du på Nord-Bo? 1 september Hvad havde du af moduler? Dansk og Produktion, m.m Hvad var dine fremtidsplaner? At komme i køkkenet og arbejde. Hvorfor valgte du at starte på Nord-Bo? Jeg fik bo-tilbud på Tranekær, samtidig i dagtilbudet på Birkely. Hvad er dine fremtidsplaner nu? Jeg startede med praktik her i kanteninen på I2, fra I 2004 blev jeg ansat som servicemedarbejder. Det job vil gerne bevare. Har opholdet indtil nu været positivt eller negativt? Begge dele men mest positivt. Helena Ochwat Hvornår startede du på Nord-Bo? I år 2001 Hvad havde du af moduler? Jeg kan huske, at jeg var i kantinen. Hvad var dine fremtidsplaner? Jeg havde ønske om at flytte til Åbybro, fra Tranekær, men det blev alligevel ikke til noget. Hvorfor valgte du at starte på Nord-Bo? Det lød til at være spændende. Hvad er dine fremtidsplaner nu? At flytte til Åbybro, fra Tranekær, når jeg er klar til det. Har opholdet indtil nu været positivt eller negativt? Det har været positivt. Side 12

13 Esben Nielsen Hvornår startede du på Nord-Bo? Jeg startede på Autismecenter Nord-Bo i 2001 Hvad havde du af moduler eller fag, på daværende tidspunkt? Informatik & Matematik på VUC. På NB havde jeg produktion og forberedelses timer. Fredagen rengøring. Hvad var dine fremtids planer dengang? Mine planer var oprindelig at blive student på Vejlefjord Gymnasium, hvor jeg startede i 10. klasse, men droppede ud i 1g. Her på NB ville jeg forsat prøve at tage en uddannelse, men med færre fag af gangen på VUC. Hvorfor valgt du at starte på Nord-Bo? Gasværket i Hjørring var alt for kedeligt. NB synes at være mere spændende. Jonas Wiwe Hvornår startede du på Nord-Bo? Jeg startede den 1 september Hvad havde du af moduler? Kantine, Produktion, Dansk, Matematik. Hvad var dine fremtidsplaner? Jeg ville være IT-Supporter. Hvorfor valgte du at starte på Nord-Bo? Fordi at det var det bedste tilbud. Hvad er dine fremtidsplaner nu? Det samme som dengang. Har opholdet indtil nu været positivt eller negativt? Ja det er positivt, men syntes nu at standarten er faldende. Hvordan er det gået siden du startede på Nord-Bo? Siden jeg startede er det gået meget bedre, godt nok fik jeg kun taget et halvt pc kørekort, kørekort til bil og Informatik. Egentlig havde jeg overvurderet, hvad jeg kunne holde til. Hvad er dine fremtidsplaner nu? Måske at tage fag på VUC igen, men lige nu arbejder jeg i BB (Beskyttet Beskæftigelse). Har opholdet indtil nu været positivt? I starten var det træls, men efterhånden er jeg kommet op igen og blevet mindre stresset i min hverdag. Side 13

14 Nyt Ord-Bo Billeder fra Franks 10 års Jubilæum Side 14

15 Side 15

16 Nyt Ord-Bo Billeder fra de tidlige år... Side 16

17 Side 17

18 Nyt Ord-Bo Side 18

19 Interview - Jesper Wøldike Schmith Hvad er dit navn? Jesper Wøldike Schmith Hvornår startede du på Nord-Bo? 1. august 1998 Hvad havde du af moduler eller fag, på daværende tidspunkt? Jeg indgik som pædagogisk medarbejder i det der dengang var et heltidstilbud, dvs. at jeg havde arbejde i døgnvagten, almindelig dagvagter samt weekendvagter. I dagvagterne havde jeg ansvaret for at opbygge et værksted samt at opbygge job & praktikområdet. Jeg indgik desuden i undervisning og motion/løbeture. I døgnvagterne og weekendvagterne bestod det mest af Botræningsaktiviteter og sociale aktiviteter. Hvad var dine fremtids planer dengang? På det tidspunkt (1998) havde jeg ikke gjort mig de store tanker om det. Jeg var nyuddannet, og skulle ud og prøve kræfter med at arbejde. At det så har udviklet til det der er i dag, har været rigtig spændene at være en del af. Hvorfor Valgte du at starte på Nord-Bo? Jeg så en jobannonce i Nordjyske en søndag i juni 1998 og valgte så at søge, da det så spændende ud. Hvordan er det gået siden du startede på Nord-Bo? Det er en lang historie, men som fortalt søgte jeg en afdelingsleder stilling i 2000 og siden da har jeg beskæftiget mig mest med ledelse, og herunder bl.a. efteruddannelse indenfor dette. Hvad er dine fremtidsplaner nu? Jeg vil gerne forsætte min personlige og faglige udvikling i arbejdet på Autismecenter Nord-Bo, i min nuværende stilling som viceforstander. Har opholdet indtil nu været positivt eller negativt? Det har været ti rigtig gode og udviklende år som jeg har været glad for. Samarbejdet med brugere og kollegaer er meget spændene og berigende såvel fagligt som personligt, så det må siges at have været positivt. Side 19

20 Nyt Ord-Bo Rejsedagbog fra London Af Kantinen Vi har fået en lille rejsedagbog fra Kantinens Londontur hvor Pia beretter Onsdag: Vi kom hurtigt igennem en travl Aalborg lufthavn. På vej til Billund startede studieturen, Helena og Vibeke bemærkede, at skyerne mindede om en flødeskumslagkage, der manglede kun lige et kirsebær. I Billund lufthavn, bemærkede Karoline, da vi checkede ind, at der var styr på egenkontrollen. (vores billetter blev checket) Politibetjenten checkede vores pas og ønskede os en god rejse! Vi ankom til London, her hankede fem friske piger op i kufferterne og så af sted. Først med tog ind til Victoria St. og så herefter med undergrunden til K. (Red: KFUM) Der blev kæmpet bravt med, at forcere kæmpe rulletrapper ud og ind af tog i en nogenlunde samlet trop, og ikke mindst mange, mange mennesker omkring os. Vi fandt hurtigt på, at kalde os for græshopperne - altså sådan som vi sprang af og på tog. Dét gik rigtig godt. Vejen op til K, var noget mere stejl end Pia lige kunne erindre - den bliver faktisk kaldt The Killing Hill. Endelig ankom vi til K godt brugte. Hér blev vi godt modtaget og alle følte sig velkomne med det samme. Vi fik sundet os, fordelt værelser og indtog en god dansk frokost. Om eftermiddagen gik turen igen ned af The Killing Hill. Det var dejligt let uden kufferter og græshopperne sprang igen på undergrundstoget ind til Kensington, hvor vi besøgte en flot broderiforretning, som Karoline havde ønsket. Hun købte et fint broderi og var meget tilfreds med, at have set forretningen. Vi fik en kop te på en udendørscafe. Herefter gik vi til Kensington Gardens, vi så Kensington Palace hvor prinsesse Diana boede. Vi gik en tur igennem parken, sprang vi på en Londonbus ind til Bond street station, hvor vi så igen sprang på undergrunden hjemaf. Det var lidt af en oplevelse midt i myldretrafikken, men alle klarede også denne del og hjem til K. Vi spiste aftentens på K og Karoline sørgede lige for at få opskriften med hjem. Herefter fik vi et velfortjent bad og gik tidligt i seng efter en lang og oplevelsesrig dag. Side 20

21 Torsdag: Vi startede fra K kl.9.00 som aftalt og tog direkte ind Lyceum Theatre for at købe billetter til The Lion King. Det viste sig, at der kun var billetter til samme aften, dem tog vi. Vi gik ned til Chinatown, hvor vi studerede de specielle bygnings- konstruktionen, de mange forretninger og restaurationers tilbud af forskellige råvarer og retter. Vi fandt et lille kinesisk tehus hvor vi fik kinesisk te og nogle spændende boller med forskelligt fyld, helt sikkert ideer vi kan bruge hjemme i kantinen. Vi går videre ned af Shaftesbury Avenue, hvor vi ser de mange teatrer. Vi havde planlagt at se Madame Tussaud s Rock Circus på Piccadilly Circus, men det var desværre lukket. Det blev hurtigt vedtaget, at vi gik en tur til Hamley s verdens største legetøjbutik istedetfor. Tilbage til Piccadilly Circus for at få lidt frokost på Planet Hollywood, det var rigtige amerikanske burgere., og de filminteresserede fik mulighed for at se udstillinger og klip fra mange kendte film. Burgerne var en stor bid og vi var lidt trætte, så vi tog lige en bustur på 1.sal lidt frem og tilbage, en ældre herre fortalte om de forskellige bygninger vi passerede - Det er flot med privat guide! Vi står af ved St. Pauls Cathedral. Vi ser os lidt omkring. Det var især hvor prinsesse Diana gik ind, da hun blev gift, der havde interesse. Vi springer på en bus igen og tager ud for at se Tower og Tower Bridge. Vi tager os en kop kaffe og nyder livet lidt på en bænk ved Tower, snakker lidt om den historie der har udspillet sig her. Optimistiske drager vi så ud mod Tower pier, for at tage en båd ind til Westminster, men nej! de sejler ikke endnu, det er ikke sæson. Vi beslutter os for at tage ind mod byen igen for at komme så tæt på Teatret som muligt, så vi springer på en bus. Vi var i god tid, der blev lige tid til et besøg på en lokal pub, hvor vi får et glas cider, det bringer farve i kinderne og vi er klar til aftenens teaterforestilling. Aftenens forestilling var en kæmpe oplevelse. Vi var så heldige at forestillingen startede med skuespillere i to af vores bokse - det var noget pigerne kunne li, dét at være i rampelyset. Starten efter pausen startede også fra vores bokse, det var dejligt at alle fik den oplevelse med. Alle var meget imponeret over forestillingen og alle fik hele forløbet med, på trods af, at det var afslutningen på en lang dag. Vi flottede os og tog en taxa hjem, jo det var godt, vi havde tilbagelagt 14 timers oplevelser, så et bad og i seng gik det hurtigt med. Side 21

22 Nyt Ord-Bo Fredag: Afgang fra K, vi tager ind til Camden Lock for at tage en kanalbåd, for ud at sejle måtte vi jo! Vi finder båden i den meget hyggelige irskprægede bydel, Camden. Båden sejler os igennem et kanalsystem forbi London Zoo og de mange farverige husbåde. Græshopperne springer igen på et undergrundstog mod Petticot lane marked. Vi beslutter os for at spise frokost først på en indisk restaurant. Det var et godt valg, vi blev rigtig kræset om af værten, han kom med smagsprøver og vi prøvede indisk kylling og lam - flere gode ideer til kantinen. I Restauranten var der ophængt et hygiejnebevis, som vi bare måtte fotografere. En god oplevelse og et pænt sted. Videre gik det mod Petticot Lane marked. Det var ikke lige noget for os - der var for meget skrammel. Vi tog derefter ind til Covent Garden, som også er et marked. Pigerne fik mulighededen for at købe smart tøj, gaver og souvenirs. Aftensmaden blev indtaget på K. Aftenshygge på K. Lørdag: Afgang fra K kl Vi starter med at købe forskellige sandwich til frokosten. Vi tager bussen ind til Trafalgar Square. Vi ser Lord Nelson, løverne, kigger lidt på souvenirs, og går så ned for at se vagtskiftet ved The Horse Guards. Vi går videre derfra og ser Big Ben og Westminster Abby. Nu har vi også set hvor Diana blev begravet. Turen går så videre til Buckingham Palace hvor vi også ser et vagtskifte. Vi går over i Hyde Park hvor vi spiser vores sandwich, igen ideer til kantinen. Derefter går turen udenfor og langs med parken, hvor der er en masse boder- -med ting og sager man kan se og købe. Vi springer på en bus og når lige at shoppe lidt på Oxford St. inden turen går hjem til K med bus. Resten af eftermiddagen pakkes der og vi bliver pyntet til afskedsmiddagen, som vi har besluttet skal være i Hampsted i gåafstand fra K. Vi fandt en græsk restaurant, her havde vi en dejlig afslutningsaften på vores studietur, vi fik spændende mad og god betjening, det var rigtigt hyggeligt. Søndag: Kl.5.30 drog vi fra K i taxa til Victoria st. videre med tog til Gatwick og på flyet til DK - mættet med gode oplevelser. Side 22 Tak for godt selskab Pia

23 Interview - Micael Andersen Hvad er dit navn? Micael Andersen Hvornår startede du på Nord-Bo? Jeg blev ansat på Nord-Bo pr. 1 august Hvad havde du af moduler eller fag, på daværende tidspunkt? Jeg deltog i Motion, Botræning, indkøb, madlavning, ture ud af huset og produktion. Hvad var dine fremtids planer dengang? Jeg ville gerne deltage i Nord-Bos udvikling, så vi fik et godt tilbud til de 5 bruger vi havde. Hvorfor valgte du at starte på Nord-Bo? Jeg hørte om Nord-Bo gennem Frank Ibsen, da vi var kolleger på Kærbyskolen, før Nord-Bo startede. Hvordan er det gået siden du startede på Nord-Bo? Nord-Bo er jo bare vokset og vokset, da der har været et kæmpe behov for pladser til unge/voksne med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse). Hvad er dine fremtidsplaner nu? At udvikle job & praktikområdet sammen med Moli. Har ansættelsen indtil nu været positivt eller negativt? Det har kun været positivt at deltage og hjælpe med udviklingen af Nord-Bo. Side 23

24 Nyt Ord-Bo Terapihaven Af Sonja Madsen Autismecenter Nord-Bos Terapihave fra bar mark til Terapihave. En fortælling i billeder omkring tilblivelsen af Terapihaven, helt fra den bare mark til en funktionel Terapihave, som der stadig arbejdes på. Hele vejen har brugerne indgået i arbejdsprocesser, sammen med personalet og fået tillært gode færdigheder. Se godt på billederne, rigtig mange har haft fornøjelsen af at være med i arbejdet, siden juli 2005, hvor jordstykket blev købt af Autismecenter Nord-Bo. Jeg tror at rigtig mange vil tænke tilbage, med et smil på læben og have gode minder hver især. Sjovt har det været. Den 1 ha. store grund blev indkøbt af Autismecenter Nord-Bo til Terapihave i juli Siden har der været livlig aktivitet på jordstykket. Billedet viser den første start på at bygge modne grunden. Der plantes læbeplantning hele vejen rundt om den nye grund, her er brugere i gang med det gode arbejde. Brugere efter endt arbejde på jordstykket. Der sættes sokkel til bygningerne på Torngårdsvej 14. Side 24

25 Den spæde start på velfærdsbygningerne. Alle er godt i gang. Der lægges fliser i ladebygning, på en dejlig solskinsdag i Formiddagskaffe under byggeriet. Rejsegilde den 24. juni Der arbejdes på huset. Der er tag på første hus så der kan arbejdes indendørs det har regnet længe, så der er meget vand på grunden. En velfortjent pause. Side 25

26 Nyt Ord-Bo Der laves loft. Bygninger tager form, der arbejdes på værkstedet. Der arbejdes på huset, her Gitte med sømpistolen. Indvielse af bygningerne juni 2007, med mange besøgende. Billeder over haveanlægget, her udsigtshøj og begyndelsen på junglesti. Nyanlæg i haven, her stenbed. Side 26 Nytanlæg i haven, her havebassin. Indvielse af bålplads der bages snobrød.

27 Job og Praktik på Nord-Bo Af Moli Mark Berthelsen Siden det første praktikforløb blev sat i værk i efteråret 1998, har job og praktikområdet udvidet sig meget. I løbet af 2007 og 2008 har der været startet 24 afklaringspraktikker, 3 trivselspraktikker og 6 i reelle jobtræningsforløb. Derudover er der i årenes løb iværksat 6 job med løntilskud, 2 fleksjob og et ordinært job, alle som følger af gode praktikforløb. Af nedenstående skema fremgår det, at der er tale om mange forskellige jobtyper, det er kun fantasien, der sætter grænser. Vi er dog også afhængige af virksomhedernes samarbejdsvilje og der er vi stort set alle steder, vi er kommet, blevet godt modtaget og der har været mange gode eksempler på succesrige forløb. Praktikforløb på Autismecenter Nord-Bo Jobfunktion Firma Jobtype IT-supporter IT-manden Jobtræning Rengøringsass ANB/VUC Jobtræning Butiksass. Bauhaus Jobtræning Butiksass. Bauhaus Afklaringspraktik Servicemedarbejder ANB Trivselspraktik Medarbejder i BB ANB Afklaringspraktik Softwaretester TK Validate Afklaringspraktik Pedelmedhjælper ANB Afklaringspraktik Landbrugsmedhj. Søndergård Afklaringspraktik Lagermedhjælper Nordlux Trivselspraktik Pedelmedhjælper Kærbyskolen Afklaringspraktik Lagermedhjælper Elap Music Afklaringspraktik Butiksass. Føtex Afklaringspraktik Tømrer Flemming Vittrup Afklaringspraktik Montagemedarbejder Grundfos Afklaringspraktik Afdelingsleder EB Games Afklaringspraktik Butiksass. Bilka Skalborg Afklaringspraktik Butiksass. Papirhuset Afklaringspraktik Pedelmedhjælper ANB (Daniel B.N) Afklaringspraktik Medarbejder i BB ANB (Nicolay) Afklaringspraktik Butiksass. Bøger og Papir Afklaringspraktik Onside supporter Capana Operations Afklaringspraktik Bagerassistent Føtex Afklaringspraktik Butiksass. Telekæden Afklaringspraktik Anlægsgartner Nygaard Afklaringspraktik Maskinmekaniker Almas Afklaringspraktik Dyrehandler Akvariekælderen Trivselspraktik Pedelmedhjælper ANB Afklaringspraktik Konservator Kim Hansen Afklaringspraktik Staldmedhjælper Fristrup Rideklub Afklaringspraktik Side 27

28 Nyt Ord-Bo Jobforløb på Autismecenter Nord-Bo Jobfunktion Firma Jobtype Lagermedhjælper Nordlux Job med løntilskud Job med Kantinemedhjælper ANB (Mark) løntilskud Job med Lagermedhjælper Migatronic løntilskud Klargøringsmedarbejder Citytrafi k Fleksjob Job med Kantinemedhjælper ANB (Mikkel) løntilskud Job med Servicemedarbejder Bog & Idé løntilskud Job med Rengøringsass. ANB og VUC løntilskud Butiksassistent Bauhaus Fleksjob Onside supporter Capana Operations Ordinært job Der er oprettet et job og praktik team, som består af Micael Andersen, praktik og jobkoordinator og Moli Mark Berthelsen, som er uddannet socialrådgiver. De tager sig af alle henvendelser fra brugere, som gerne vil i praktik samt det eksterne samarbejde med arbejdsgivere og praktiksteder. Side 28

29 Ture med Nord-Bo Af Mads Poul Jensen Af de mange aktiviteter Nord-Bo kan tilbyde, har Nord-Bo turene været populære fra første færd. Birkely havde ikke nået at købe en bus til Sälen, så der måtte lejes en bus til 8 personer. Men der var ingen vinterdæk, så turen foregik med sommerdæk indtil bussen kørte fast ca. 5 km. fra mål. Men bussen blev trukket fri, så turen kunne fortsætte. Der blev erhvervet 4 vinterdæk til hjemturen og så var det problem løst. Her er en lille oversigt over, hvilke ture, der har været i årenes løb. ÅR VINTERTURE FORÅRSTURE SOMMERTURE 1999 Sälen Ingen Vigsø Bugt Feriecenter 2000 Golå Ingen Samsø 2001 Trysil Ingen Frankrig 2002 Trysil Ingen Belgien 2003 Trysil Ingen Tisvilde 2004 Trysil Ingen Lalandia 2005 Hovden Ingen Rønbje rg Feriecenter 2006 Trysil København Skallerup Klit Feriecenter 2007 Trysil København Skallerup Klit Feriecenter 2008 Trysil København Lalandia Side 29

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder.

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Seværdigheder. Tower Bridge & Tower of London Tate museum of Modern Art British Museum Big Ben

Læs mere

Lørdag d. 31. marts lørdag d. 7. april 2012 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole

Lørdag d. 31. marts lørdag d. 7. april 2012 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole Lørdag d. 31. marts lørdag d. 7. april 2012 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole LONDON CALLING Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole tilbyder dig hermed en forrygende storbyoplevelse i påskeferien, hvor vi afvikler

Læs mere

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Studietur 2.a 2013 London Musik (PE) og Engelsk (LE) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Fredag den 15 3 13 AT (opgave på rejsen). 12:00 Mødetid vi mødes under uret på Århus H 12:27 Afgang fra Århus H.

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM LONDON 2m 21.-27. marts 2014 Dato Fredag 21/3 Aktivitet 5.15 Mødetid i ventesalen på Århus Hovedbanegård. 5.40: Afgang med tog mod København.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Dagsorden: 1: Præsentation af program 2: Praktiske oplysninger 3: Metrogrupper: 4: Økonomi 5: Regler Evt:

Dagsorden: 1: Præsentation af program 2: Praktiske oplysninger 3: Metrogrupper: 4: Økonomi 5: Regler Evt: London 2015 Dagsorden: 1: Præsentation af program 2: Praktiske oplysninger 3: Metrogrupper: 4: Økonomi 5: Regler Evt: Program London 2015: Dolphin Hotel 32-34, Norfolk Square London W2 +44 020 7402 4943

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Fredag d.15. maj 2009

Fredag d.15. maj 2009 Fredag d.15. maj 2009 Fredag blev det så endelig den store dag, hvor musikhold 1 skulle sætte kursen mod England og storbyen London. Spændingen var stor inden afgang fra skolen, hvor Peter S. og vores

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Kompetenceudvikling 2012

Kompetenceudvikling 2012 Kompetenceudvikling Personalegruppe Det teknisk-/administrative personale Sekretariatet Under forudsætning af at der ikke sker personaleudskiftninger i sekretariatet udover elevpladsen forventes et reduceret

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Engelsk 2015. Datoer:

Engelsk 2015. Datoer: Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for London. Cambridge universitet består af flere colleges, der alle samlet kaldes Cambridge University.

Læs mere

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685 er en sprogrejse for dig fra 16 år, som gerne vil have nogle ugentlige aktiviteter og udflugter Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

I sommerferien skulle vi ønske mellem de praktikpladser der var tilbage, og have det på plads med Flemming som er manden bag Rise Above.

I sommerferien skulle vi ønske mellem de praktikpladser der var tilbage, og have det på plads med Flemming som er manden bag Rise Above. Rejsebrev 1 fra Laila Madsen Fra overvejelse til Filippinerne: Min forberedelse startede med at jeg tog kontakt til min internationale koordinator, lige før sommerferien, om at komme i udenlandspraktik,

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Min rejse. til. London

Min rejse. til. London Min rejse til London 4. april 2003 14. april 2003 Punkt...Side Fredag den 4. april... 3 Lørdag den 5. april... 4 Søndag den 6. april... 5 Mandag den 7. april... 6 Tirsdag den 8. april... 8 Onsdag den 9.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Med 2a til New York Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Praktiske oplysninger: Adresse i New York The West Side YMCA 5 West 63rd Street New York, NY 10023 Tlf.: +001 212 875

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Nyhedsbrev juni Langemosen

Nyhedsbrev juni Langemosen NYBORG UNGDOMSSKOLE Nyhedsbrev juni Langemosen Juni 2015 DENN E G ANG: Nyt på skolen 1 Program for resten af skoleåret 2 Tider for mundtlige prøver i uge 25 Invitation til dimission 3 Københavnertur d.

Læs mere

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Bilag 102 Offentligt Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 NB: Programpunkter med fed er for hele udvalget med kursiv er for enkeltmedlemmer.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklings - hæmning hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Unge mennesker med udviklingshæmning skal have en reel mulighed for at

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Uddannelseskaravane på rundtur i Nordjylland

Uddannelseskaravane på rundtur i Nordjylland Uddannelseskaravane på rundtur i Nordjylland I uge 41 2011 drog uddannelseskaravanen på tur i Nordjylland. Mandag d. 10 oktober. Turen starter i Hals, hvor vi er holder ved Hals Hotel & Bowling. Bussen

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere