Innovative. Den. jernbane. Den Danske Banekonference. The Danish Rail Conference København d. 9. maj 2012 JETRA. Copenhagen, 9 May 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovative. Den. jernbane. Den Danske Banekonference. The Danish Rail Conference København d. 9. maj 2012 JETRA. Copenhagen, 9 May 2012"

Transkript

1 Den Innovative jernbane Den Danske Banekonference The Danish Rail Conference København d. 9. maj 2012 Copenhagen, 9 May The Innovative Railway I samarbejde med/in collaboration with

2 Den Danske Banekonference: Den innovative jernbane The Danish Rail Conference: - The Innovative Railway Mød blandt andre transportminister Henrik Dam Kristensen Velkommen BaneBranchen indbyder for jerde gang til Den Danske Banekonference. I år samarbejder BaneBranchen med DI, Danish Railway Group, CenSec, og NJS for at opnå et endnu bedre og bredere bud på, hvad der rører sig i branchen og for igen at sikre, at alle, der har en aktie i den danske jernbane, har mulighed for at mødes og udveksle meninger og synspunkter. Der er fuld damp på den danske jernbane. Det betyder, at branchen har muligheden for at tænke nyt og innovativt hvilket også er nødvendigt for at kunne håndtere de mange nye projekter. For at sætte fokus på hvordan der kan opnås en endnu bedre jernbane for pengene gennem innovative løsninger, har vi i år valgt overskriften Den innovative jernbane. Det innovative tema dækker bredt indenfor bl.a. planlægning, organisering og infrastruktur indenfor såvel gods- som passagertransport på jernbanen, og afspejler således hele branchens interesser. Der er blevet taget vældig godt imod de sidste års banekonferencer og vi har fået mange konstruktive tilbagemeldinger. De sidste års succes har betydet, at vi igen i år har satset stort både hvad angår lokaler og antallet af sessioner. Det betyder, at vi har mulighed for at præsentere et stort, spændende og varieret program med indlæg på både dansk og engelsk. På vegne af programkomiteen og samarbejdspartnere - Vel mødt. Welcome For the fourth time, the Danish Rail Sector Association (BaneBranchen) invites you to the annual Danish Rail Conference. This year BaneBranchen and the Confederation of Danish Industry (DI), Danish Railway Group, and NJS have teamed up to achieve an even better and broader bid on what goes on within the industry and yet again to ensure that everyone who has an interest in the Danish railway has an opportunity to meet and exchange opinions and views. The steam is up for the development of the railway. It means that the sector has the possibility to be innovative which is necessary to handle the many new projects. To focus on how to achieve an even better railway for money through innovation, the title for the conference is The innovative Railway Innovation is a broad theme that amongst others covers planning, organisation and infrastructure within both rail freight and passenger transport, and hence the theme re lects all interests of the sector. The railway conferences of previous years have been received very well and we have obtained many constructive and positive responses. The success of the past years means that again this year, we aim high both with regard to location and number of sessions. This makes it possible to have a large, exciting and varied conference programme for 2012 with contributions in both Danish and English. Welcome. Peter Sonne Formand / Chairman BaneBranchen

3 Program Programme Resultatet af samarbejdet mellem arrangørerne fra BaneBranchen, CenSec, Danish Railway Group, DI Transport, og NJS er et program bestående af åbningstaler ved transportminister Henrik Dam Kristensen og Sund&Bælts administrerende direktør Leo Larsen. Hovedindholdet er i alt 56 indlæg af ca. 25 minutters varighed efterfulgt af ca. 5 minutters spørgsmål. Konferencen afrundes af Banedanmarks administrerende direktør Jesper Hansen og DSBs direktør for Fjernog Regionaltog Susanne Mørch Koch. BaneBranchen, DI,, NJS, Danish Railway Group og CenSec arbejder alle for at øge forståelsen for og styrkelsen af den danske jernbanesektor til gavn for virksomheder og borgere. Organisationerne ønsker gennem faglige aktiviteter at skabe offentlig debat samt styrke vidensdelingen og de personlige netværk i jernbanesektoren, og er derfor gået sammen om at arrangere Den Danske Banekonference Programkomité Programme Commitee Alex Landex DTU Transport & Peter Sonne Bombardier & Kristian Madsen Sund&Bælt & Per Henriksen DI Transport Flemming Lund FL Ledelsesrådgivning & Poul-Erik Hansen CenSec Knud Møllenbach Nordivox & Louise Hopkinson DNV & Christian Algreen-Ussing Alstom & The Programme is a result of the cooperation between the organisers from the Danish Rail Sector Association (BaneBranchen), Center for Defence Space & Security (CenSec), Danish Railway Group, Danish Transport Federation (DI Transport), Danish Railway engineers () and Forum for Nordic Railway Association (NJS). Opening speeches are given by Minister of Transport, Henrik Dam Kristensen and Managing director of Sund&Bælt, Leo Larsen. The main programme of the conference consists of, in total, 56 presentations of app. 25 minutes duration followed by app. 5 minutes of debate. The conference is closed by Managing director of Rail Net Denmark (Banedanmark), Jesper Hansen and DSBs director for the long distance trains Susanne Mørch Koch. BaneBranchen, DI,, NJS, Danish Railway Group and CenSec all work to increase the understanding and strength of the Danish railway sector for the bene it of companies and citizens. Through professionel activities, the organisations want to create public debate and also strengthen knowledge sharing and personal networking within the rail sector and to this aim they have gathered together to arrange the Danish Rail Conference Thomas Rasch Vectura & Sa ia Ullah COWI & Bernd Schittenhelm Banedanmark & Gra isk identitet og layout Graphic identity and layout Stefan Kiel Nielsen Spørgsmål Questions Atkins & Spørgsmål i forbindelse med konferencen kan stilles til Questions with regard to the conference may be rendered to Troels Richter

4 Banekonference.dk Railconference.dk Programmet bliver løbende opdateret på Den Danske Banekonferences hjemmeside: På hjemmesiden vil man desuden få adgang til: Link til elektronisk tilmelding Download af slideshows efter konferencen Konferenceprogrammet og eventuelle programændringer Oplysninger om udstillingsområdet Oplysninger om konferencestedet Tivoli Congress Center Link til tidligere konferencer Oplysning om overnatningsmuligheder The programme will be continuously updated on the website of the Danish Rail Conference: On the website, there is also access to: Link to electronic enrolment Download of slideshows following the conference Conference programme and any programme changes Information about the fair area Information on the conference site Tivoli Congress Center Link to previous conferences Information about accommodation TÆNK FREM...

5 Den Innovative Jernbane - The Innovative railway Tid Aktivitet 8:00 Registrering og kaffe / Registration and morning coffee 9:00- Formanden for BaneBranchen, Peter Sonne: Velkomst/Welcome 10:30 Transportminister Henrik Dam Kristensen: Åbning Administrerende direktør, Sund&Bælt, Leo Larsen: Innovation med store investeringer Formand for BaneBranchen, Peter Sonne & Uddannelsesansvarlig i BaneBranchen, Alex Landex: Future challenges in the railway sector 10:30 Pause Letbaner Light Rail Langtidsplanlægning Planning for the future Towards a common standard Infrastruktur Infrastructure De STORE danske projekter Innovation & Eksport Innovation & Export Lessons learned 10:45-11:15 11:15-11:45 11:45-12:15 Why light rail? Modellering Signalling systems Catenary systems IT til folket Industriløsninger Lessons learned Organising new light rail systems Olaf Scholtz-Knobloch OSK-Consult Advantages of light rail? Jonas Andersen DTU Transport Bybanen: Experiences and future plans Jimmy Schmincke Bybanen AS 12:15 Frokost 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30 Pause 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 Kollektiv tra ik i Landstra ikmodellen Otto Anker Nielsen DTU Transport Hvad kan Landstra ikmodellen bruges til? Jens Brix Tra ikstyrelsen Samfundsøkonomisk optimale køreplanstillæg Mikkel Thorhauge DTU Transport Secure the ERTMS deployment of signaling and on-board operation Didier Lapalus & Christian Algreen-Ussing Alstom The Signalling Programme Tender Process - The suppliers view Per Bredesgaard & Bent Hansen Balfour Betty & Thales Close cooperation between costumer and supplier Niels Henning Madsen Siemens A new approach to the design and planning of catenary systems for high-speed rail Beat Furrer Furrer & Frey DC Traction Substations with Braking Energy Recuperation René Jenni ABB High performance overhead catenary systems Tommy O. Jensen Atkins Rejsekortet - fremtidens billetsystem Bjørn Wahlsten Rejsekort Rejseplanen: Mobile irst Birgitte Woolridge Rejseplanen Rejseplanen: Realtid til masserne Jonas Ask Homaa Rejseplanen Fra Forsvars- og sikkerhedsindustrien til jernbaneindustrien Poul-Erik Hansen CenSec Offentlige investeringer som afsæt for nye industrieventyr? Lars Goldschmidt DI Udbud som alternativ materielstrategi Thomas Øster Arriva Passagervækst på 30% over 5 år hvor kommer de fra? Kurt Lauridsen Lokalbanen Storstrømsbroen, akut lukning af en stor bro og hvordan den igen blev åbnet for tra ik Jørgen Steen Nielsen Banedanmark Optimering af banedæmninger Carsten Steen Sørensen COWI Letbaneprojekter Tools for planning Implementing ERTMS Kørestrøm Vejen til Tyskland Railway export Indkøbsstrategier Hvorfor letbane på Ring 3? Niels Jørgen Langkilde CNN Sammenbinding af byudvikling med letbaner Odense som case Andreas Isager Isager Architects Training and Certi ication of Safety Related Staff New Rules and Revised Schemes Morten Brok Tra ikstyrelsen Common Safety Methods when using code of practice Joachim Böcher DNV The Botnia railway line innovation equals success Morteza Rouholamin Bombardier Introduction of ERTMS in the UK Peter Leppard Arriva Pas på køreledningerne Hans Steenberg Image House Hvorfor er det 40% billigere at lave kørestrøm i Sverige? Clas Larsson Vectura Innovationens rammer for Femerns bygherreorganisation Johnny Restrup-Sørensen Femern Den nye bane København- Ringsted fra planer til udførelse Jan Schneider-Tilli Banedanmark The Global Rail Market Jérémie Pélerin UNIFE Railway export Anna Marie Damgaard Kristensen Focon Electronic Systems Kan udbudsprocessen for udbud af drift af bl.a. It-, Radio- og Informationssystemer forbedres? Kim Remmer Banedanmark Hvordan oplevedes udbudsprocessen som entreprenør Morten Simonsen Eltel Networks Fremtidens bytransport Fokus på kunderne Migration of ERTMS Large projects Samfundets behov Godsløsninger Cost-ef icient projects Langsigtet planlægning af bus og togtra ik i Skåne Mats Ameen Skånetra iken Udbud og tekniske løsninger for Århus Letbane Morten Springdorf & Ole Sørensen COWI & MidtTra ik Ny letbane hvordan påvirkes bustra ikken? Torsten Rasmussen Movia Stadieplanlægning som effektiviseringsværktøj Steen Nørbæk Madsen Rambøll Stadieplanlægning ved jernbanebyggeri en afgørende betingelse for en mere effektiv udførelse Svend Poulsen Atkins Metroens kundefokus og Ny Nørreport Rebekka Nymark Metroselskabet ERTMS and freight operators Stig Kyster-Hansen Db Schenker Rail ERTMS in Norway Jarle Rasmussen Jernbaneverket The high-speed cross-boarder ERTMS operation between The Netherlands and Belgium Vincent Passau Alstom What s in it for the Danes? Henrik Andersson Vectura TEN-T the Swedish success story Peter Roslund Norrbotniabanegruppan TEN-T: what makes a rail project a priority project? To be announced DG Move / TEN-T IC4 den tekniske udfordring Torben Kronstam DSB Strategisk analyse af elektri icering af banenettet i Danmark Martin Munk Hansen Banedanmark Finansieringsmuligheder for jernbaneprojekter Jørn Holdt Sund & Bælt 16:30 PAUSE 16:45 Fjern- & Regionaltogsdirektør, Susanne Mørch Koch, DSB Skær ind til kerneproduktet Administrerende direktør Jesper Hansen, Banedanmark: Innovation på banen 17:30 Formand for BaneBranchen Peter Sonne: Afrunding/Closing 18:15- Netværksmiddag / Network Dinner A new way of thinking in technical solutions Roger Jönsson Kockums Nytænkning omkring tekniske løsninger Railrunner Henrik Baasch RailRunner Fra gummihjul til jernhjul Heine Blach Jensen og Jacob Axel Nielsen Safe green logistics Using benchmarking for costef icient rail projects Inara Trabo Banedanmark & DTU Transport Delivery of Successful Rolling Stock Projects in a Competitive Railway Industry Nick Watson Hitatchi Rail Europe Green HVAC Steffen Poser Faiveley

6 BaneBranchen og medarrangører BaneBranchen and co-organisers BaneBranchen BaneBranchen er en organisation, der søger at løse jernbanens ud fordringer på det lange sigt gennem uddan nelse af ingeniører, som er specialister i jernbane teknologi, og som kan løse de tek niske ud fordringer og arbejde tvær fagligt. Derudover for midler BaneBranchen viden om jern banens ud fordringer og mulig heder til sine med lemmer og varetager jern banens interesser gennem oplysning. En gang om året a holder BaneBranchen den Store Danske Banekonference, hvor industri og politikere mødes. CenSec CenSec er den primære danske klynge organisation for virksomheder med inter esse i høj teknologiske brancher. CenSec har næsten 100 medlemsvirksom heder med kompe tencer i avanceret fabrika tion, elektronik- og soft ware udvik ling. CenSec arbejder på at skabe innova tion og forretningsmuligheder for medlemsvirksom hederne. CenSec er bl.a. støttet af Ministe riet for Videnskab, Region Midt jylland og EU. Danish Railway Group Danish Railway Group (DRWG) er et in nova tivt netværk af videns stærke danske virksomheder, der foku serer på eksport til den inter nationale jern baneindustri. DRWG er en sektion under Eksport foreningen. DRWG arbejder med deling af innovation og viden med øget eksport som mål bart resultat. Aktiviteterne omfatter bl.a. fælles eksport fremstød på ud valgte markeder og net working. DRWG står for den danske fælles stand på Innotrans i Berlin. RailWay-Group DI Transport DI Transport er et branchefælles skab i DI, der arbejder for de bedste ramme vilkår for transport erhvervene. Medlemskredsen består af godt 3000 virksom heder, der arbejder indenfor gods transport, logistik, luft fart, person transport (bus, jernbane, taxa) og havnerelaterede aktivi teter. DI Transport har fokus på transportens rolle som forud sætning for mobilitet og til gænge lighed i den globali serede verden. Selskabet for Jernbane transport () med virker til styrkelsen af jern bane sektoren og dens rolle som national og international sam færdsels funktion. er derfor initiativ tager til en række aktivi teter, arrangementer og konfe rencer, hvis formål er at styrke den videnskabelige, tekniske og samfundsmæssige ud vikling inden for jernbane området. Er du ingeniør, stude rende, arbej der inden for jernbane området, eller blot har inter esse i jernbane teknik, så meld dig ind i. NJS NJS, Forum for Nordisk Jernbanesam arbejde, er et net værk af enkelt personer og organisationer med profes sionel tilknytning til jernbane sektoren i norden. Formålet er at udvikle de fag lige kompe tencer og kund skaber og fremme et aktivt netværk inden for de nordiske lande. NJS a holder gå hjem møder om aktuelle emner og udgiver NJT, Nordens ledende jernbane tidsskrift. BaneBranchen The Danish Rail Sector Association (BaneBranchen) is an organisation that strives to solve the challenges of the railway in the long term. This is done through education of engineers who are specialists in railway technology and can solve the technical challenges and work interdisciplinary. In addition, BaneBranchen communicates and disseminates knowledge on the railway challenges and possibilities to its members and safeguards railway interests through facts. Once a year, BaneBranchen hosts the Annual Danish Rail Conference where industry, scholars and politicians meet. CenSec CenSec is the prime Danish cluster organization for companies with an interest in high tech industries. CenSec has almost 100 member companies with skills in advanced manufacturing, electronic and software development. CenSec supports innovation and creates business opportunities for member companies. CenSec is supported a.o. by The Ministry of Science, Central Denmark Region and EU. Danish Railway Group Danish Railway Group (DRWG) is an innovative business network organisation with the international railway industry in focus. DRWG is a part of the Danish Export Association. DRWG members share innovation and knowledge, and it is leading to increased export. Activities include export promotions in selected markets and networking. DRWG is organising the Danish pavilion at Innotrans in Berlin. DI Transport DI Transport (Danish Transport Federation) is an association of trans port companies under the umbrella of the Confederation of Danish Industries. It comprises app companies within various transport sectors, such as cargo and logistics, aviation, bus and rail and port operations. DI Transport promotes the key role of transport as primer for mobility and accessibility in a globalised world. The Danish railway transport association contributes to a strengthening of the railway sector and its role as national and international traf ic function. For this reason, is initiator of a number of activities, events and conferences strengthening the scienti ic, technical and social expansion within the railway area. Are you an engineer, a student, are you working within the railway area engineer or merely interested in railway technology, then join. NJS NJS, Forum for Nordic Railway Cooperation, is a network of individuals and organisations with professional attachments to the Nordic railway sector. The aim is to develop the members professional skills and knowledge, and promote an active network in the Nordic railway industry. NJS arranges go home meetings on current topics and publishes NJT, the leading Nordic railway journal.

7 Sponsorer Sponsors Medlemmer Members Guldmedlemmer Gold members Siemens er Platinsponsor for Den Danske Banekonference 2012 Siemens is Platinum Sponsor for the Danish Rail Conference 2012 Network Lounge Sponsor Rambøll sponsorerer network loungen, hvor det er muligt at mødes med kollegaer og samarbejdspartnere over en forfriskning eller få et velfortjent hvil. The network lounge is sponsored by Rambøll. Here it is possible to have a refreshment with colleagues and collaborators or have a time-out. Sølvmedlemmer Silver members

8 Praktiske oplysninger Practical information Konferencesprog Både foredrag og slideshows er skandinavisk eller engelsk uden tolkning. Engelske foredrag er markeret med rødt i programoversigten. Konferencerapport Der udgives ikke en konferencerapport, men slideshows vil være tilgængelige på Den Danske Banekonferences hjemmeside (www.banekonference.dk) efter konferencen. Tid Onsdag den 9. maj 2012 kl. 8:00-18:00 efterfulgt af middag. Sted Tivoli Congress Center Arni Magnussonsgade København V Danmark Adgang til Tivoli Congress Center Tivoli Congress Center ligger i gåafstand fra Københavns Hovedbanegård, men det er også muligt at benytte buslinje 11A der kører lige til døren fra Københavns Hovedbanegård. Ved ankomst med bil til Tivoli Congress Center, er det muligt at købe en heldags P-billet i Tivoli Congress Centers reception. Overnatning kan reserveres gennem Tivoli Hotel: Tlf.: (+45) WakeUp Copenhagen: Tlf.: (+45) Tilmelding Tilmelding: Tilmelding til konferencen skal ske ved at udfylde tilmelding på Den Danske Banekonferences hjemmeside (www.banekonference.dk ) senest den 29. april. Konferenceafgift Deltagere: kr. Studerende: 250 kr. (gælder ikke ph.d.-stud.) Alle priser er i danske kroner (DKK). Prisen inkluderer morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe og middagsarrangement. A bud A bud til konferencen modtages uden beregning til og med 26. april. Herefter er tilmeldingen bindende. Registrering Registrering ved ankomst foregår i Tivoli foyeren, hvor der serveres morgenkaffe. Velkomst er i Tivoli Congress Hall. Conference language Both speeches and slideshows are in Scandinavian or English without interpretation. English sessions are marked red in the conference program. Conference report A conference report will not be published, but slideshows will be available on the conference website (www.railconference.dk) following the conference. Time Wednesday 9 May :00-18:00 followed by a dinner. Place Tivoli Congress Center Arni Magnussonsgade København V Denmark Access to Tivoli Congress Center Tivoli Congress Center is located in walking distance from Copenhagen Central station (København H). However, it is also possible to use bus 11A from Copenhagen Central station to the entrance of Tivoli Congress Center. If arriving by car, it is possible to by a oneday parking ticket at the reception of Tivoli Congress Center Overnight accommodation can be booked via Tivoli Hotel: Tlph.: (+45) / WakeUp Copenhagen: Tlph.: (+45) / Enrolment Enrolment for the conference is mandatory illing out an enrolment application on the website of the conference (www. railconference.dk) at the latest 29 April Conference fee Participants: DKK 2.600,-. Students: DKK 250,- (not PhD students) The price includes morning coffee, lunch, afternoon coffee and dinner. Cancellation Cancellations for the conference are received without calculation until 26 April Hereafter, the enrolment is binding. Registration Registration happens at arrival at the foyer. Morning coffee will be served at the Tivoli foyer. The welcome will be in the Tivoli Congress Hall.

9 Platinsponsor / platinum sponsor 2012 Mobilitet skaber vækst og velfærd Mobilitet er essentielt for at det moderne samfund kan fungere og i særdeleshed for at der kan skabes vækst i samfundet. Dermed er mobilitet også nøglen til at sikre velfærd for borgerne. Det forudsætter at samfundet råder over effektiv og pålidelig mobilitet, således at mennesker og gods kan transporteres hurtigt, sikkert og miljørigtigt. Upålidelig og ineffektiv mobilitet betyder kødannelser og forsinkelser, hvilket koster tid, penge og livskvalitet med andre ord tab af vækst og velfærd. Løsninger, der sikrer en effektiv, miljørigtig og pålidelig mobilitet, hører til Siemens kernekompetencer. I talrige projekter verden over, har vi bevist at vi har de rigtige løsninger til at sikre mobilitet såvel på vejnettet som i den kollektive transport på skinner. Siemens byder velkommen til BaneBranchens konference 2012!

Udfordringer. Jernbanens. Den Danske Banekonference. The Danish Rail Conference København d. 21. maj 2013. Challenges Of The Railway JETRA

Udfordringer. Jernbanens. Den Danske Banekonference. The Danish Rail Conference København d. 21. maj 2013. Challenges Of The Railway JETRA Jernbanens Udfordringer Challenges Of The Railway Den Danske Banekonference The Danish Rail Conference København d. 21. maj 2013 Copenhagen, 21 May 2013 www.banekonference.dk www.railconference.dk I samarbejde

Læs mere

MEGAvækst? Jernbanen i. BOOM of the Danish Railway? BaneBranchens årlige jernbanekonference København d. 11. maj 2011. I samarbejde med DI Transport

MEGAvækst? Jernbanen i. BOOM of the Danish Railway? BaneBranchens årlige jernbanekonference København d. 11. maj 2011. I samarbejde med DI Transport Jernbanen i MEGAvækst? BOOM of the Danish Railway? BaneBranchens årlige jernbanekonference København d. 11. maj 2011 The Annual Danish Railway Conference Copenhagen, 11 May, 2011 I samarbejde med DI Transport

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Jernbanen. på vej mod 2020

Jernbanen. på vej mod 2020 Jernbanen på vej mod 2020 Banebranchens første jernbanekonference København d. 18. maj 2009 Banebranchens første konference: Jernbanen - på vej mod 2020 Mød blandt andre Lars Barfoed og Tor Nørretranders

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 21 st Probably the largest RFID Events in Scandinavia in 2015 We are very pleased to invite to what is probably

Læs mere

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet Magasinet Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 3 marts 2012 Ny Nørreport Branchen i forandring Risikostyring Uddannelse med jobgaranti Få morgendagens trafik til at glide De private jernbane -

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd One of the largest RFID Events in Scandinavia in 2014 We are very pleased to invite to what is probably the

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd One of the largest RFID Events in Scandinavia in 2014 We are very pleased to invite to what is probably the

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed Partnere i Symposiet 2010 / NORDNET 2010 NORDNET 2010 NORDNET 2010 is this year s Nordic Conference. One complete stream is in English. See page 7, 12, 13, 28-31 and 45-46. Symposiet projektledelse arrangeres

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + +

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + + Årsrapport 212 Annual Report 212 = = = Årsrapport 212 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 212 / ANNUAL REPORT 212 Ansvarshavende redaktør / Chief editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editorial team Kim Gladstone

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

= + = Årsrapport 2013

= + = Årsrapport 2013 =Annual Report 213 = = = Årsrapport 213 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 213 / ANNUAL REPORT 213 Ansvarshavende redaktør / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Kim Gladstone Herlev, Charlotte

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Årsberetning Videnregnskab 2006 Annual Report Intellectual Capital Statement Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editor Oversættelse / Translation

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 KARRIEREMESSEN 2013 For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 Indholdsfortegnelse 1 Velkomst ved Science JobLink, arrangør af Karrieremessen

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2013. 12. 14. marts 2013 Hotel Opus Horsens

INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2013. 12. 14. marts 2013 Hotel Opus Horsens INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2013 12. 14. marts 2013 Hotel Opus Horsens Museet på tværs Tiden er løbet fra den isolerede institution, der lukker sig om egen faglighed og ekspertise. På alle niveauer

Læs mere

TORSDAG D. 29. NOVEMBER KL.

TORSDAG D. 29. NOVEMBER KL. KARRIEREMESSEN 2012 FOR STUDERENDE PÅ SCIENCE AND TECHNOLOGY KARRIEREMESSE 2012 e x @ @ HO 2 e x E=mc 2 HO 2 CO 2 e x @ E=mc 2 HO 2 CO 2 e x @ e x CO 2 e x @ E=mc 2 E=mc 2 CO 2 @ @ e x @ e x HO 2 E=mc

Læs mere

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center B Ø R S E N I T V A L U E 2 014 Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center Årets vigtigste begivenhed for CXO er Husk 14. og 15. maj elkommen til V Børsen sætter den digitale dagsorden for Danmarks

Læs mere