Tilfredsstillende kompromis om NOx-regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredsstillende kompromis om NOx-regler"

Transkript

1 Tilfredsstillende kompromis om NOx-regler Miljø Medlemslandene i IMO s Miljøkomité har indgået NOx-udstyr installeret. et kompromis om den kommende NOx-lovgivning. Rederiforeningen er tilfreds med resultatet. Rusland og fastholdt 2016 for både eksisterende og frem- Vi kunne have stået i en situation, hvor man nedstemte tidige NECA er. Det havde blot betydet, at Rusland fortsat Det lykkedes ikke Rusland at få opbakning til at udsætte de ville have blokeret for et NECA i Østersøen. Nu gælder det ellers vedtagne regler for udledning af NOx fra 2016 til om for formyndighederne i arbejdet med at skabe et NECA i Det er resultatet af et ugelangt møde i miljøkomitéen i FN s Nord- og Østersøen at sikre transparens og forudsigelighed, internationale søfartsorganisation, IMO, i London. således at erhvervet ved, hvornår der indgives en NECAansøgning. Og desuden bliver inddraget i fastsættelsen af Danmarks Rederiforening ser med tilfredshed på resultatet, idet kravet til NOx-udstyr på skibe bygget fra 2016 fastholdes i de allerede eksisterende NECA er (NOx Emission ikrafttrædelsesdatoen, siger Maria Bruun Skipper. Control Areas), hvilket omfatter Nordamerika og Caribien. Ballastvand var et af de andre centrale temaer på MEPC i London. Her kom man bl.a. frem til en pragmatisk løsning for Det, der har været helt afgørende for os, er, at danske rederiers indsats for at leve op til den kommende lovgivning vis FPSO, mobile havanlæg og installationsfartøjer. Konven- skibe, der undtagelsesvis går i international fart, eksempel- ikke har været forgæves. Reglerne blev vedtaget i 2008, og tionen vil skulle efterleves, når skibet går i international fart, de danske rederier har dermed forberedt sig på fra 2016 at men skibet vil i den nye juristiktion på ny kunne udtræde af skulle bygge skibe, der kan opfylde kravet om 80 % reduktion konventionen. i NOx emissionerne, siger chefkonsulent Maria Bruun Skipper. Jeg er meget glad for denne afklaring, der vil kunne få Rusland ønskede at udsætte kravet for alle NECA er til stor betydning for en del af offshore-medlemmerne i Danmarks Rederiforening og Rederiforeningen af 2010, siger 2021, men det fik de ikke opbakning til. Til gengæld blev landene enige om et kompromis, der indebærer, at for fremtidige NECA er, eksempelvis Nord- og Østersøen, skal ikraft- sekretariatschef Peter Olsen fra Rederiforeningerne. trædelsesdatoen fastsættes af landene i området. Skibe Kontakt: Chefkonsulent Maria Bruun Skipper, bygget fra den dato, hvor IMO beslutter NECA et, skal have Sekretariatschef Peter Olsen, Nyt offshoreudvalg i Rederiforeningerne Offshore Som en del af det øgede fokus på offshore-segmentet i dansk skibsfart har Rederiforeningerne stiftet et nyt offshoreudvalg. I spidsen for udvalget står offshorechef i Rederiforeningerne, Michael Wengel-Nielsen. Udvalget, der havde sit første møde 27. marts, repræsenterer en bred skare af rederier beskæftiget inden for offshore, både fra Danmarks Rederiforening og Rederiforeningen af Vi har længe følt, at vi har kunnet fokusere endnu mere på offshore. Det er jo faktisk en perle i Det Blå Danmark, der selv i krisetider har leveret vækst og beskæftigelse. I udvalget vil vi blandt andet tale om rammevilkårene for maritimt offshore i Danmark og på de regulatoriske områder, der påvirker området, sagde vicedirektør i Danmarks Rederiforening Jan Fritz Hansen ved mødet. Siden 1. december 2013 har Rederiforeningen haft en særskilt offshore-sektion bestående af to medarbejdere. Kontakt: Vicedirektør Jan Fritz Hansen, Offshorechef Michael Wengel-Nielsen, 1

2 Regeringens produktivitetskommission fremhæver skibsfarten Produktivitet I sin afsluttende rapport fremhæver Produktivitetskommissionen skibsfarten som et af de få danske erhverv, der har forbedret sin produktivitet på et niveau som de allerbedst præsterende lande. Produktivitetskommissionen, som regeringen nedsatte for to år siden med tidligere overvismand Peter Birch Sørensen i spidsen, har afsluttet sit arbejde og offentliggjorde den 31. marts sin syvende og sidste rapport. Ekspertgruppen konkluderer, at særligt produktiviteten i serviceerhverv rettet mod hjemmemarkedet halter efter, mens serviceerhverv, der er udsat for international konkurrence, har haft en vækst svarende til de bedste lande. Her fremhæves skibsfarten som et erhverv, der har forbedret sin produktivitet på linje med de bedst præsterende lande i verden. i et meget konkurrencepræget globalt marked. Danske rederier har været gode til at omstille sig til nye tider uden at slække på serviceniveauet og har også fortsat med at tænke langsigtet og investeret i ny tonnage, siger afdelingschef i Danmarks Rederiforening Jacob K. Clasen. Valutaindsejlingen fra danske rederier har, med undtagelse af 2009, været støt stigende i perioden 1999 til 2013, hvor indtjeningen slog alle rekorder med 201 mia. kr. Udviklingen skyldes bl.a. et ambitiøst nybygningsprogram fra flere danske rederier, hvor der fokuseres på at udbygge flådekapaciteten med moderne, omkostningseffektive og mere miljøvenlige fragtskibe. Den samlede danske ordrebog har ved indgangen til 2. kvartal en samlet værdi på mere end 45 mia. kr. Konklusionen passer godt ind i det generelle billede af skibsfarten, som trods krisetider har formået at øge omsætningen Kontakt: Afdelingschef Jacob K. Clasen, Økonom Rasmus With, Sidste overenskomster er snart på plads Arbejdsmarked Fornyelsen af 1. marts-overenskomsterne for de menige søfarende i de danske rederier er efterhånden på plads og er, sammen med overenskomsterne på det øvrige arbejdsmarked, sendt til afstemning blandt medlemmerne. Resultatet af afstemningerne skal foreligge den 11. april, hvor Forligsmanden offentliggør afstemningsresultatet, som forventes at blive et ja. Derefter kan arbejdet med at implementere ændringerne i overenskomsterne, gennemføre forhandlinger om særoverenskomster og lave lønberegninger gå i gang. Der er herefter taget hul på forhandlinger om fornyelse af 1. april-overenskomster for officerer. I Bilfærgernes Rederiforening er man i sidste uge blevet enige med Søfartens Ledere og Maskinmestrenes Forening om fornyelse af overenskomsterne for maskinmestre og navigatører og i Danmarks Rederiforening er forhandlingerne med Maskinmestrenes Forening og Dansk Metals Maritime afdeling også påbegyndt. Vi har haft et positivt forløb omkring vores overenskomstforhandlinger, og kun i begrænset omfang har det været nødvendigt at få hjælp fra Forligsmanden. Alt i alt har forhandlingerne været gode og konstruktive, sige vicedirektør i Danmarks Rederiforening Pia E. Voss. Kontakt: Afdelingschef Anne Louise Wulff, Vicedirektør Pia E. Voss, 2

3 Rederiforeningen positiv over for alternativ til Panamá-kanalen Passage Det mellemamerikanske land Nicaragua har planer om at bygge en kanal gennem landet som konkurrent til Panamá-kanalen. Om fem år er det muligt at sejle gennem Mellemamerika ad The Grand Interoceanic Canal of Nicaragua. Det er i hvert fald ambitionen i det mellemamerikanske land, der er støttet af en kinesisk storinvester. I mandags besøgte en nicaraguansk delegation, ledet af præsidentens særlige rådgiver, minister Dr. Paul Oquist, Rederiforeningen for at fortælle om det ambitiøse projekt, der efter planen påbegyndes næste år. En af fordelene ved den ca. 200 km lange kanal vil være, at selv de største skibe kan sejle igennem den, hvilket ikke er tilfældet i Panamá-kanalen, heller ikke efter den er udbygget. Det var et interessant møde. Hvorvidt projektet rent faktisk bliver til virkelighed, er nok for tidligt at spå om. Men det er et spændende projekt, og vi er naturligvis altid interesserede i at skærpe konkurrencen mest muligt, siger vicedirektør i Danmarks Rederiforening Jan Fritz Hansen. En lille håndfuld dansk-kontrollerede skibe gennemsejler dagligt Panamá-kanalen. Nicaragua-Kanalen anslås at koste i omegnen af 40 mia. USD, den bliver 22 meter dyb og vil være i stand til at håndtere containerskibe i Triple E-størrelsen. Kontakt: Vicedirektør Jan Fritz Hansen, Maritim inspirationstur til OECD Besøg På initiativ fra Rederiforeningen har en delegation af blå organisationer i form af Dansk Metal, Danske Havne, Danske Maritime, CBS, Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening besøgt OECD-hovedsædet i Paris. Formålet med inspirationsturen, der er anden i rækken, var at give delegationen en overordnet introduktion til OECD forummet hvor de 34 medlemslande arbejder for at stimulere økonomisk vækst og udvikling og at tage temperaturen på verdensøkonomien. Delegationen besøgte desuden bl.a. den danske OECD-ambassadør, Klavs A. Holm, og den danske ambassadør i Paris, Anne Dorte Riggelsen. Det var en tur med mange lyspunkter, og hvor vi på forskellig vis fik talt om vigtigheden af frihandel. Det var desuden interessant at høre, at OECD fortsat arbejder med egentlige maritim-økonomiske analyser, og vi vil selvsagt følge dette arbejde tæt, siger vicedirektør i Danmarks Rederiforening Jan Fritz Hansen. Rederiforeningen benyttede desuden lejligheden til at mødes med repræsentanter for det franske forsvarsministerium, for at drøfte de voksende udfordringer med pirateri i Vestafrika. Kontakt: Vicedirektør Jan Fritz Hansen, 3

4 Skibsfarten kan skabe vækst i EU EU-rapport EU skal etablere sig som en stærk global spiller med flere frihandelsaftaler og bedre rammevilkår, lyder budskabet fra Danmarks Rederiforening i en ny rapport. Den danske og europæiske skibsfart har kolossal betydning for handel, vækst og beskæftigelse i EU. Alene i Danmark er op mod beskæftiget inden for Det Blå Danmark, mens personer i Europa arbejder for skibsfarten. I Danmark leverer rederierne det største enkeltbidrag til den danske betalingsbalance senest over 200 mia. kr. i Men skibsfartens mulighed for at skabe vækst i EU er dybt afhængig af, at EU indgår flere frihandelsaftaler, holder igen med regional særlovgivning, der skader den globale konkurrenceevne, og i endnu højere grad udnytter sin størrelse og internationale status til at løse globale udfordringer som pirateri og miljø- og klimaproblemer. Sådan lyder hovedpointerne i rapporten From Stem to Stern: Danish Shipowners Recommendations to the EU, som Danmarks Rederiforening netop har offentliggjort. Læs og download rapporten på Adm. direktør i Danmarks Rederiforening, Anne H. Steffensen, mener, at EU ved at arbejde mere konstruktivt og løsningsorienteret med de særlige udfordringer, skibsfarten har som global branche, kan spille en større rolle for en udvikling af den europæiske skibsfart til gavn for hele EU. Verdens bindes i høj grad sammen af europæiske rederier, som skaber vækst og udvikling globalt og sikrer en global samhandel, som kommer alle til gode. Men vi har brug for et stærkt EU, som forstår vigtigheden af frihandel og effekten af EUlovgivningen og som i det hele taget forstår, at skibsfarten er en afgørende sektor for EU, i dag og i fremtiden, siger hun. En netop offentliggjort rapport fra Oxford Economics og den europæiske rederiforening, ECSA, viser, at den europæiske skibsfart er vokset med over 70 procent siden 2005, beskæftiger mennesker og tegner sig for 40 procent af verdens samlede tonnage. Danmarks Rederiforening har været fast repræsenteret i Bruxelles i en årrække og arbejder tæt og konstruktivt sammen med EU-institutionerne. Den nye rapport fra Rederiforeningen er med til at give ansatte i EU-institutionerne overblik over og konkrete input til komplekse sager og beslutningsprocedurer i relation til skibsfarten ikke mindst efter Europa-Parlamentsvalget i næste måned. Vi vil bruge denne rapport i vores daglige arbejde med både politikere og institutioner i EU, og ved hjælp af facts og konkrete eksempler fra vores medlemmer vise den direkte indflydelse, EU-lovgivning har på rederiernes kommercielle operationer, både positivt og negativt, siger Simon C. Bergulf, der er leder af Rederiforeningens kontor i Bruxelles. Kontakt: Adm. direktør Anne H. Steffensen, Sekretariatsleder Simon C. Bergulf, Samarbejde med Maskinmestrenes Forening om Karriere-events Blå karriere For andet år i træk afholder World Careers de såkaldte Karriere-events sammen med Maskinmestrene Forening. I år besøger de studerende på landets seks maskinmesterskoler virksomheder med relation til bl.a. Det Blå Danmark. Karriere-eventene begyndte i sidste uge og fortsætter de kommende uger. Omkring 450 maskinmesterstuderende deltager i dette års events. Formålet er at give de studerende, som alle er i gang med sidste del af deres uddannelse, er indblik i karrieremulighederne som sejlende maskinmester, som landbaseret maskinmester og som maskinmester inden for offshore. Vi har et rigtig godt samarbejde med Maskinmestrenes Forening om Karriere-events og oplever en enorm interesse fra de studerendes side for at søge inspiration til deres fremtidige karriere gennem disse besøg, siger kampagneleder fra World Careers, Anne Bay Riisager. Kontakt: Kampagneleder Anne Bay Riisager, 4

5 NYT OM REKRUTTERINGSKAMPAGNEN FOR DET BLÅ DANMARK OFFSHORE event 2014 Stor efterspørgsel blandt virksomheder og studerende Den 6. maj 2014 løber dette års OFFSHORE event af stablen. I år har A.P. Møller Mærsk stillet deres flotte lokaler til rådighed, når 220 studerende og 20 offshorevirksomheder deltager i eventet. April 14 Efterspørgslen for at deltage i dette event blandt de studerende er helt enorm, fortæller kampagneleder Anne Bay Riisager. Vi har oplevet en meget stor interesse i år. Der er ingen tvivl om, at de studerende er meget interesseret i at vide mere om uddannelses- og karrieremulighederne i offshore branchen. Desuden trækker det også, at så mange virksomheder deltager, for dem vil de unge rigtig gerne i dialog med. På nuværende tidspunkt er der en venteliste på 150 studerende, så vi er fuldstændig overvældede, slutter Anne Bay Riisager. Eventen er bygget op omkring caseindlæg, hvor de studerende får et dybdegående kendskab til hvad man helt konkret kan komme ud og lave i den pågældende virksomhed efter endt studie. Der bliver et spor målrettet maskinmestre og et spor målrettet de forskellige uddannelsesretninger på DTU. For mere information se worldcareers.dk hvor der også er video og billeder fra sidste års OFFSHORE event. For yderligere oplysninger: Kampagneleder Anne Bay Riisager, tlf , Det Blå Danmark på facebook

6 NYT OM REKRUTTERINGSKAMPAGNEN FOR DET BLÅ DANMARK Den 2. april startede turen rundt til 5 virksomheder fordelt i hele Danmark, hvor 450 maskinmesterstuderende over de næste uger kommer til at få et indblik i uddannelses- og karrieremulighederne i Det Blå Danmark. De studerende vil, via caseindlæg fra virksomheder, blive introduceret til karrieremuligheder til søs, offshore og i industrien. Karrieredagene er et samarbejde mellem World Careers og Maskinmestrenes Forening. For yderligere oplysninger: Kampagneleder Anne Bay Riisager, tlf , Det Blå Danmark på facebook April 14 Danmarksturne i samarbejde med MMF 450 maskinmesterstuderende får indblik i karrieremulighederne i Det Blå Danmark Bachelor event 2014 Introduktion til CBS s internationale shipping bachelor-uddannelse Den 30. april 2014 afholder World Careers Bachelor event, som har til formål at introducere de unge til den nye shipping uddannelse på CBS. Målet er, at ca. 75 unge vil deltage i eventen, hvor de med et indlæg fra CBS vil få et dybdegående indblik i uddannelsens opbygning, teori m.m. Alle rederier har mulighed for at deltage med en repræsentant til eventen og hermed give de unge et indblik i dagligdagen hos et rederi. For nærmere information, kontakt kampagneleder Anne Bay Riisager. World Careers på DSE Messen 2014 DSE Messen i Lyngby er Danmarks største job- og karrieremesse for ingeniørstuderende, med ca besøgende og mere end 135 deltagende virksomheder og organisationer. World Careers deltager for første gang med en stand og får her en unik mulighed for at markedsføre Det Blå Danmark effektivt overfor den næste generation af ingeniører. Messen løber af stablen den april 2014 på DTU.

Polarkoden: Det hårde arbejde er overstået

Polarkoden: Det hårde arbejde er overstået Polarkoden: Det hårde arbejde er overstået Arktis Arbejdet med den såkaldte polarkode, som skal regulere skibsfarten i de polare farvande, er tæt på at være færdigt. Nu mangler blot finjusteringen. Som

Læs mere

Dansk handelsflåde vokser fortsat

Dansk handelsflåde vokser fortsat OBS: Kompas bliver digitalt fra 1. september - læs mere på bagsiden. No. 7 Dansk handelsflåde vokser fortsat Nøgletal Antallet af skibe under dansk flag har nået et nyt højdepunkt, viser opgørelse fra

Læs mere

DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015

DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015 DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015 FORENINGEN Danmarks Rederiforening blev grundlagt i 1884 og er den brancheorganisation, der varetager dansk rederierhvervs interesser i forhold til offentlige myndigheder

Læs mere

Færgefart i danmark 2014

Færgefart i danmark 2014 Færgefart i danmark 2014 2 Årsberetning 2014 Foreningen Bilfærgernes Rederiforening er en branche- og arbejdsgiverforening for danske rederier, der driver færgedrift med bilfærger, dvs. skibe i fast rutefart,

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4 Videnregnskab 2001 Indhold Direktørens beretning... 3 Videnfortælling En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4 Søfartsstyrelsens organisering... 4 Søfartsstyrelsens mission Hvorfor

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Tema: Havvindmøller Giver jobs til søs og på havne 13 døgns brandslukning charlotte mærsk læs overstyrmandens

Læs mere

Mærsk Seeker Store drenge - stort legetøj Vi var om bord i Singapore. MarNav Kursusvirksomhed WW sikrer beskæftigelse på Ærø

Mærsk Seeker Store drenge - stort legetøj Vi var om bord i Singapore. MarNav Kursusvirksomhed WW sikrer beskæftigelse på Ærø Mærsk Seeker Store drenge - stort legetøj Vi var om bord i Singapore MarNav Kursusvirksomhed WW sikrer beskæftigelse på Ærø DIS-sagen Afklaring af søfarendes rettigheder nødvendig Nr. 3 2012 The elephant

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VIDEN TIL TIDEN NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VÆKST FRA ANALYSE OG ERHVERVSFREMME, TEKNOLOGISK INSTITUT NR. 6 - April 2012 Samsø - fremtidens ø-samfund? >1 Det digitale potentiale Afrikanske

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

ANALYSE AF RAMMEBETINGELSERNES BETYDNING FOR TILTRÆKNING AF SHIPMANAGEMENTVIRKSOMHEDER TIL DANMARK

ANALYSE AF RAMMEBETINGELSERNES BETYDNING FOR TILTRÆKNING AF SHIPMANAGEMENTVIRKSOMHEDER TIL DANMARK ANALYSE AF RAMMEBETINGELSERNES BETYDNING FOR TILTRÆKNING AF SHIPMANAGEMENTVIRKSOMHEDER TIL DANMARK Per Nykjaer Jensen SeaMall, August 2013 Indledning Danmark har en meget stærk maritim klynge, men der

Læs mere

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding Generalforsamling lørdag den 31. marts 2012 på Comwell Kolding Direktørens bertning v/adm. direktør Jacob Chr. Nielsen Side 1 af 7 ITD s generalforsamling 1. Indledning 2011 er det første år, hvor jeg

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER eksportfokus sydøsteuropa i vækst De fem lande Tyrkiet, Rumænien, Israel, Bulgarien og Grækenland er blandt de hurtigste voksende økonomier i både EU og resten af verden. Ikke mindst på det store tyrkiske

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

SOMMERMAGASIN DE STUDERENDE FOKUS PÅ DE STUDERENDES VIGTIGE ROLLE I ALLE LED AF AKKREDITERING

SOMMERMAGASIN DE STUDERENDE FOKUS PÅ DE STUDERENDES VIGTIGE ROLLE I ALLE LED AF AKKREDITERING DE STUDERENDE FOKUS PÅ DE STUDERENDES VIGTIGE ROLLE I ALLE LED AF AKKREDITERING AFTAGERDIALOG FOKUS PÅ DIALOGEN MELLEM UDDANNELSESINSTITUTIONER OG AFTAGERE - OG HVORDAN DEN KAN STYRKES Danmarks Akkrediteringsinstitutions

Læs mere

Public affairs i dansk shipping -Med særligt fokus på lobbyismen i EU Afleveret: Februar 2013

Public affairs i dansk shipping -Med særligt fokus på lobbyismen i EU Afleveret: Februar 2013 2013 Public affairs i dansk shipping -Med særligt fokus på lobbyismen i EU Afleveret: Februar 2013 Forfatter: Morten Hukiær Jensen Uddannelse: Cand.Ling.Merc Vejleder: Lars Abel Ekstern lektor Department

Læs mere

MARTS 2015. Treklang får vindteknologien helt op i gear. Vindmøller i verdensklasse. Testcenter i superligaen. Udvikling og kvalitet går hånd i hånd

MARTS 2015. Treklang får vindteknologien helt op i gear. Vindmøller i verdensklasse. Testcenter i superligaen. Udvikling og kvalitet går hånd i hånd # 04 MARTS 2015 Treklang får vindteknologien helt op i gear Vindmøller i verdensklasse Testcenter i superligaen Udvikling og kvalitet går hånd i hånd LOOKOUT # 04 MARTS 2015 UDGIVER LINDØ port of ODENSE

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere