BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoCom 2. Kom hurtigt i gang"

Transkript

1 BeoCom 2 Kom hurtigt i gang

2 Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDNbase. Bemærk, at visse funktioner er anderledes eller ikke tilgængelige, hvis du bruger håndsættet med en af disse baser. Forskellene er beskrevet i denne vejledning.

3 Indhold 3 Tastatur og display, 4 Dette kapitel giver et overblik over håndsættet til BeoCom 2 og dets funktioner, herunder tastaturets udformning og displayoplysninger. Tilmelding og opsætning af håndsættet, 8 Dette kapitel beskriver, hvordan du oplader batteriet, melder håndsættet til en BeoLine base, indstiller ur og dato og vælger de mest velegnede omgivelser for håndsættet. Til din orientering, 14 Dette kapitel giver dig oplysninger om de forhold, BeoCom 2 kan forventes at fungere under. Følg denne fremgangsmåde, når du sætter BeoCom 2 op: 1 Tilslut laderen som beskrevet i den vejledning, der følger med laderen 2 Oplad håndsætbatteriet i mindst en time 3 Tilslut BeoLine basen som beskrevet i den vejledning, der følger med basen 4 Meld håndsættet til basen. Du må ikke på nogen måde forlænge eller ændre basen eller den ledning, der hører til laderen, da det vil forårsage funktionsfejl i produktet!

4 4 Håndsættets tastatur Når telefonen ikke er i brug, vises håndsættets nummer og det aktuelle klokkeslæt. Hvis du ikke har givet håndsættet et navn, vises håndsættets nummer i dit telefonsystem i stedet (1 8*). Køkken 10:41 Få vist informationer i displayet og gå gennem menuerne Pegepinden, som sidder over tasten, anvendes til at navigere i menuerne. Tryk Pegepinden opad, nedad, til 5 6 venstre eller til højre. Tryk Pegepinden op eller ned for at justere lydstyrken 7 8 under en samtale 9 0 Godkender og gemmer indtastninger og valg i displayet Afhængig af telefonen får du, når du R trykker på, adgang til ekstra funktioner eller valgmuligheder, som C A. V du kan se ved at trykke Pegepinden ned Tryk på tasten, og hold den nede for INT at slukke håndsættet 0 9 Taltaster til indtastning af telefonnumre Bruges i telefonnumre, til Viderestilling og andre automatiske tjenester Tilslutter og afbryder mikrofonen. Bruges også til at indsætte en pause i et telefonnummer

5 5 R Bruges sammen med Viderestilling, Banke-På og andre automatiske tjenester C Tryk for at slette den seneste indtastning. Tryk på tasten, og hold den nede for at forlade en funktion AV Tryk for at få adgang til at regulere lydstyrken på Bang & Olufsen musikog videosystemer INT Tryk for at få adgang til at ringe op til et internt håndsæt. Du kan gennemse listen over håndsæt ved at bruge Pegepinden eller vælge et håndsæt ved at indtaste håndsættets nummer (1 8*) Tryk for at ringe op og afslutte en samtale. Tryk på tasten for at tænde for håndsættet *Hvis du bruger en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, kan du kun tilmelde seks håndsæt.

6 6 Håndsættets display Sprog Dansk? En sort pil angiver, at flere muligheder er tilgængelige, hvis du trykker Pegepinden i den angivne retning. Dan Jensen 10:41 En sort linje angiver et igangværende opkald. Tænd displayet > Tryk på, mens håndsættet er i stand-by. > Tryk Pegepinden ned for at få vist mulighederne i displayet. > Tryk på for at vælge en mulighed. Valgmuligheder i hovedmenuen Genkaldsliste Gå ind i listen over udgående opkald. Se side 10 i vejledningen. Vis nr.-liste Gå ind i listen over opkald, du har modtaget. Se side 12 i vejledningen. Lydløs? Slå håndsættets ringesignal fra. Se side 5 i vejledningen. Slet lister* Sletter indholdet af Genkaldseller Vis nummer-listen. Se side 20 i vejledningen. Indstillinger Aktivér, reguler eller deaktiver funktioner. Se side 26 i vejledningen En blinkende linje angiver et indgående opkald. Køkken 10:41 En stiplet linje angiver et igangværende opkald på et andet håndsæt. Vis nye, ubesvarede opkald Når håndsættet er i stand-by, informerer displayet dig om eventuelle ubesvarede opkald, du måtte have modtaget. Menuen forsvinder, når du har fået vist opkaldene, og opkaldsinformationerne flyttes til Vis nummer-listen. 3 nye opkald vises i displayet > Tryk på for at få vist nummer, klokkeslæt og dato for det seneste opkald. Hvis navnet er gemt i Telefonbogen, vises navnet i stedet for nummeret. Hvis du ikke ønsker at få vist oplysninger om nye opkald, skal du blot trykke Pegepinden ned. > Tryk Pegepinden ned for at få vist de andre opkald. > Når du har set de nye opkald, skal du trykke på C for at forlade menuen. *BEMÆRK! Dette er kun muligt, hvis du bruger håndsættet sammen med en BeoLine base.

7 7 Fejlfinding via displayet menuen Alarm Hvis der er opstået en situation, der hindrer eller påvirker optimal brug af telefonen, vises teksten Alarm i displayet, når telefonen er i stand-by. Teksten vises, så længe den pågældende situation varer. Alarm vises i displayet > Tryk på for at få adgang til at se årsagen til alarmen. > Tryk Pegepinden ned for at se, om andre forhold gør sig gældende. > Tryk på for at få adgang til at justere de relevante indstillinger, hvis de er tilgængelige. > Tryk Pegepinden op eller ned for at justere indstillingerne, og tryk på for at gemme dem. Andre meddelelser i stand-by: Tilmeld håndsæt til base? Håndsættet er ikke tilmeldt en base. Tryk på for at igangsætte proceduren for førstegangsopsætning. Stue Lyd slået fra Hvis du ikke ønsker at se alarmen, skal du bare trykke Pegepinden ned. Lyden er slået fra på håndsættet. Tryk på for at få adgang til at deaktivere funktionen Lydløs. Ingen kontakt med base Der er ingen forbindelse mellem basen og håndsættet. Linien optaget Linjen er optaget. Tryk på og derefter på for at bryde ind i samtalen. Dette er kun muligt, hvis du bruger håndsættet sammen med en BeoLine base.

8 8 Oplad håndsætbatteriet Hvis håndsættet skal oplades, sker det automatisk, når håndsættet placeres i laderen. Af sikkerhedsgrunde oplades batteriet ikke, før det afsendes fra fabrikken. Vi anbefaler dig at oplade håndsættet i mindst en time, før du går videre med førstegangstilmelding af håndsættet. Opladning Laderen skal være tilsluttet lysnettet. Det tager fire timer at oplade batteriet helt. Den maksimale taletid pr. opladning er ca. 15 timer. Stand-by-tid pr. opladning er ca. 180 timer. Håndsættet kontrollerer opladningen af batteriet, så du kan roligt placere håndsættet i laderen efter brug, også selvom batteriet ikke skal oplades. Det forringer ikke batteriets levetid, at håndsættet står i laderen. Batteriet skal genoplades Du får besked via håndsættets display, når batteriet trænger til at blive ladet op. Hvis du har et igangværende opkald, lyder der også et bip fra håndsættet.

9 Vælg et menusprog 9 Når du har ladet håndsætbatteriet op, kan du tænde for håndsættet og igangsætte proceduren for førstegangsopsætning. Det første trin består i at vælge det sprog, oplysningerne i displayet skal vises i. > Tryk på for at tænde for håndsættet. Bang & Olufsens logo vises kortvarigt. > Du bliver via displayet bedt om at vælge et sprog. > Tryk Pegepinden ned for at vælge et sprog. > Tryk på for at gemme det valgte sprog. Du kan herefter tilmelde håndsættet som beskrevet på næste side.... Sprog English? Sprog Dansk Gemt Dansk

10 10 Tilmelding af håndsættet til en base For at basen og håndsættet skal kunne kommunikere med hinanden, skal håndsættet tilmeldes basen. Der kan meldes op til otte* håndsæt til den samme base. Du kan ikke melde et håndsæt til mere end én base. Indikatorlampe BeoLine basen. > Afbryd strømmen til basen i mindst to sekunder, og tilslut den derefter igen. Indikatorlampen blinker, og basen er åben for tilmelding i fem minutter. Når basen er åben for tilmelding, skal du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet på næste side. *Hvis du bruger en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, kan du kun tilmelde seks håndsæt.

11 11 > Tryk på for at tænde for håndsættet. Tilmeld håndsæt til base? vises i displayet. > Tryk på. Håndsættet søger efter en åben base. > Når der er fundet en base, vises basens PARKnummer*. Sammenlign nummeret med det nummer, der står på basen. > Hvis numrene ikke er ens, skal du trykke Pegepinden ned for at få vist de ledige baser. Hvis din base ikke vises, skal du åbne basen for tilmelding igen og gentage fremgangsmåden. > Hvis numrene er ens, skal du trykke på for at melde håndsættet til basen. > Hvis basen beder dig om en pinkode, skal du indtaste den og trykke på. Displayet fortæller dig, når tilmeldingen er gennemført. Du kan herefter give håndsættet et navn, som beskrevet på side 12. *Afhængigt af, hvilken base du bruger, findes mærkaten med PARK-nummeret bag stikdækslet, på stikdækslet eller på bunden af basen. Tilmeld håndsæt til base? Søger base Vent Base 1/2: Base 2/2: Tilmelder Vent Indtast håndsætnavn?

12 12 Navngiv håndsættet Indtast håndsætnavn? Køk A a ABCDEF......klmnopqrstu... Køkken A a abcdef... Køkken gemt Når tilmeldingen er gennemført, bliver du via displayet bedt om at navngive håndsættet. Det er praktisk, hvis du har mere end ét håndsæt. Du kan f.eks. navngive håndsættet efter det rum, det er placeret i, eller efter den person, der bruger det mest. Du kan eventuelt navngive håndsættet senere. > Du bliver via displayet bedt om at indtaste et navn. > Tryk på for at få adgang til at gøre det, eller tryk på C, hvis du vil springe over dette trin. > Tryk Pegepinden til venstre eller højre for at vælge bogstaver. Du kan både vælge store og små bogstaver. Tryk på Aa for at skifte mellem store og små bogstaver, og for at bruge sprogspecifikke bogstaver*. > Tryk på for at gemme det valgte bogstav. Hvis du gemmer et stort bogstav, skifter markøren automatisk til små bogstaver. Hvis du gemmer et mellemrum eller symbol, f.eks. &, skifter markøren automatisk til store bogstaver. > Når du har indtastet navnet, skal du trykke Pegepinden til venstre eller højre for at flytte markøren til symbolet. > Tryk på for at gemme navnet. Nu kan du indstille ur og dato. Hvis du melder et håndsæt, der allerede er navngivet, til basen, vises navnet i displayet, når tilmeldingen er gennemført. Hvis du vil blive ved med at bruge det navn, skal du flytte markøren til symbolet og trykke på. * Aa og er kun tilgængelige, hvis du bruger håndsættet sammen med BeoLine basen.

13 Indstil ur og dato 13 Når du har tilmeldt og navngivet håndsættet, opfordres du via displayet til at indstille ur og dato. Uret vises, når telefonen ikke er i brug, og når der ikke vises nye oplysninger i displayet. Ur og dato vises også sammen med oplysningerne Vis nummer og Genkald. > Indstil ur og dato? vises. > Tryk på for at få adgang til at indstille ur og dato, eller tryk på C, hvis du vil springe over dette trin. > Tryk Pegepinden op eller ned for at indstille år. > Tryk på for at gemme og gå til indstilling af måned. > Indstil måned, dag, time og minut ved at trykke Pegepinden op eller ned og trykke på. > Du bliver via håndsættet bedt om at tilmelde flere håndsæt*. Tryk på for at kunne tilmelde flere håndsæt, eller tryk på C, hvis du vil forlade menuen. *Dette er kun muligt, hvis du bruger håndsættet sammen med BeoLine basen. Indstil ur og dato? Vælg år 2005? Vælg måned jan? Vælg dag 1? Indstil timer 12? Indstil min. 00? Gemt 16:35 9 jan... Tilmeld flere håndsæt?

14 14 Placering og omgivelser Telefonen må ikke placeres i fugtige, støvede eller forurenede omgivelser. Desuden må telefonen ikke udsættes for direkte sollys eller væskepåvirkning. Sørg for, at håndsættets opladningskontakter ikke kommer i kontakt med metal eller fedtede dele. Rengør BeoCom 2 Rengør BeoCom 2 med en hårdt opvredet, blød klud dyppet i vand tilsat et par dråber mildt rengøringsmiddel. Til rengøring af laderens og håndsættets ladekontakter og kun disse dele bruges en vatpind og isopropylalkohol. Brug ikke isopropylalkohol til at rengøre andre dele af laderen eller håndsættet! Bemærk, at håndsættets overflade kan blive beskadiget ved hård behandling, f.eks. slag eller skraben imod hårde eller ujævne overflader. BeoCom 2 kan kun bruges sammen med det viste Bang & Olufsen ekstraudstyr: Bordlader Væglader

15 15

16 16 Indeks Indekset er sorteret alfabetisk efter emne. De relevante henvisninger til kapitler og sidenumre står anført under hvert enkelt emne. Sidenumre på kapitler i vejledningen står anført med Vejledning foran. Sidenumre uden tekst foran henviser til kapitler i denne håndbog. Base BeoLine basen, 10 Gør et håndsæt personligt eller fælles, Vejledning s. 31 Menuen Base, Vejledning s. 26 Tilmelding af håndsættet til en base, 10 Batteri Oplad håndsætbatteriet, 8 BeoLine BeoLine basen, 10 Tilmelding af håndsættet til en base, 10 BeoLink Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter, Vejledning s. 22 Displayvisninger og menuer Fejlfinding via displayet menuen Alarm, 7 Få vist opkaldsinformation for et udgående opkald, Vejledning s. 10 Håndsætdisplayet, 6 Valgmuligheder i hovedmenuen, 6 Visning af nye, ubesvarede opkald, 6 Ekstraudstyr Ekstraudstyr til BeoCom 2, 14 Genkald Brug Genkald, Vejledning s. 10 Få vist opkaldsinformation for et udgående opkald, Vejledning s. 10 Gem numre fra Genkald og Vis nummer, Vejledning s. 19 Ring op fra Genkaldslisten, Vejledning s. 10 Slet et nummer på Genkaldslisten, Vejledning s. 11 Slet indholdet af Vis nummereller Genkaldslisten, Vejledning s. 20 Håndsæt Gør et håndsæt personligt eller fælles, Vejledning s. 31 Håndsætdisplayet, 6 Håndsættets tastefunktioner, 4 Indstil håndsættet til Lydløs, Vejledning s. 5 Indstil ur og dato, 13 Menuen Håndsæt, Vejledning s. 26 Navngiv håndsættet, 12 Oplad håndsætbatteriet, 8 Ring op til et andet håndsæt, Vejledning s. 30 Slå håndsættets ringesignal fra, Vejledning s. 4 Tilmelding af håndsættet til en base, 10 Indstillinger Gør et håndsæt personligt eller fælles, Vejledning s. 31 Indstil ur og dato, 13 Indstil håndsættet til Lydløs, Vejledning s. 5 Lydstyrke og mikrofon, Vejledning s. 6 Menuen Base, Vejledning s. 26 Menuen Flashtid, Vejledning s. 27 Menuen Håndsæt, Vejledning s. 26 Menuen Nyheder, Vejledning s. 26 Menuen Omstilling, Vejledning s. 27 Menuen Ringer, Vejledning s. 26 Menuen Sprog, Vejledning s. 27 Menuen Ur og dato, Vejledning s. 26 Navngiv håndsættet, 12 Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter, Vejledning s. 22

17 17 Vælg et hovednummer, Vejledning s. 25 Konferenceopkald Foretag et internt konferenceopkald, Vejledning s. 33 Ringesignal Indstil håndsættet til Lydløs, Vejledning s. 5 Menuen Ringer, Vejledning s. 26 Slå håndsættets ringesignal fra, Vejledning s. 4 Lokalnumre Ring op til og gem et lokalnummer i Telefonbogen, Vejledning s. 23 Lydstyrke Lydstyrke og mikrofon, Vejledning s. 6 Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter, Vejledning s. 22 Mikrofon Lydstyrke og mikrofon, Vejledning s. 6 Opkald Foretag et internt konferenceopkald, Vejledning s. 33 Gem et telefonnummer efter en samtale, Vejledning s. 7 Opkald fra Vis nummer-listen, Vejledning s. 12 Ring op fra Genkaldslisten, Vejledning s. 10 Ring op og besvar opkald, Vejledning s. 4 Ring op til et andet håndsæt, Vejledning s. 30 Ring op til og gem et lokalnummer i Telefonbogen, Vejledning s. 23 Søg i Telefonbogen og ring op, Vejledning s. 9 Viderestil eksterne opkald, Vejledning s. 32 Opladning Oplad håndsætbatteriet, 8 Placering Placering og omgivelser, 14 Sletning Slet et navn eller nummer i Telefonbogen, Vejledning s. 18 Slet et nummer på Genkaldslisten, Vejledning s. 11 Slet et nummer på Vis nummerlisten, Vejledning s. 13 Slet indholdet af Vis nummereller Genkaldslisten, Vejledning s. 20 Søgning Opkald fra Vis nummer-listen, Vejledning s. 12 Ring op fra Genkaldslisten, Vejledning s. 10 Søg i Telefonbogen og ring op, Vejledning s. 9 Telefonbog Gem et telefonnummer efter en samtale, Vejledning s. 7 Gem numre fra Genkald og Vis nummer, Vejledning s. 19 Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbogen, Vejledning s. 14 Ring op til og gem et lokalnummer i Telefonbogen, Vejledning s. 23 Slet et navn eller nummer i Telefonbogen, Vejledning s. 18 Søg i Telefonbogen og ring op, Vejledning s. 9 Ændre et navn eller nummer i Telefonbogen, Vejledning s. 16 Tilmelding BeoLine basen, 10 Førstegangstilmelding af håndsættet til en base, 10 Vedligeholdelse Rengør BeoCom 2, 14

18 18 Vis nummer Brug Vis nummer, Vejledning s. 12 Gem numre fra Genkald og Vis nummer, Vejledning s. 19 Opkald fra Vis nummer-listen, Vejledning s. 12 Slet et nummer på Vis nummerlisten, Vejledning s. 13 Slet indholdet af Vis nummereller Genkaldslisten, Vejledning s. 20 Ændring Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbogen, Vejledning s. 14 Slet et navn og nummer i Telefonbogen, Vejledning s. 18 Ændre et navn eller nummer i Telefonbogen, Vejledning s. 16

19 Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper. Dette produkt opfylder betingelserne i EUdirektiverne 89/336 og 73/23. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel! Version

20

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 6000 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600

SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600 BeoCom 1600 SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600 BeoCom 1600 er beregnet til brug på det offentlige analoge telefonnet. Telefonen kan kun forventes at fungere optimalt i det land, som den er produceret

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af BEOLAB 8000 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Butterfly Brugervejledning D3030B

Butterfly Brugervejledning D3030B Butterfly Brugervejledning D3030B Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D4550 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Jabra. Talk 15. Brugervejledning

Jabra. Talk 15. Brugervejledning Jabra Talk 15 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TAK... 2 OM DIT JABRA TALK 15... 2 HEADSETTETS FUNKTIONER........................... 3 KOM GODT I GANG.... 4 OPLAD DIT HEADSET.... 4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900B KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D130 D135 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

BeoLab 10. Vejledning

BeoLab 10. Vejledning BeoLab 10 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300 DANSK

Quick-guide til Konftel 300 DANSK Quick-guide til Konftel 300 DANSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik, mobil/ DECT-telefon eller computer. På www.konftel.com/300 finder du en håndbog

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D230 D235 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Introduktion af BeoTalk 1200

Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 værner om privatlivets fred og giver dig frihed Bestem selv, hvem du vil tale med, og hvornår! Se i displayet eller hør, hvem der ringer. Hør eller

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

BeoTalk R v/henriksens ELEK

BeoTalk R v/henriksens ELEK BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 værner om privatlivets fred og giver dig frihed Bestem selv, hvem du vil tale med, og hvornår! Se i displayet eller hør, hvem der ringer. Hør eller se, hvem der har ringet, og

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere