Evaluering af Convention Bureau Bornholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Convention Bureau Bornholm"

Transkript

1 Evaluering af Convention Bureau Bornholm december 2013

2 2

3 Evaluering af projekt Erhvervsturismesekretariat Convention Bureau Bornholm Udarbejdet for Business Center Bornholm af Anja Bach-Jensen, Center for Regional- og Turismeforskning December

4 Indhold 1 Baggrund for projektet Evalueringsdesign og metode Resultater Evaluering af projektets succeskriterier Skematisk overblik over projektforløbet Erhvervsturismesekretariat i drift Økonomisk bæredygtigt Velfungerende og i drift I regi af Green Solution House Bornholm kendt som møde- og konferenceø Bornholm er sjældent i spil men er interessant Hvorfor vælge Bornholm? Udnyttelse af fordele ved grøn erhvervsturisme Interesse og 1310 deltagere men begrænset mersalg Bornholm med i nationale grønne arrangørers programmer Vækst i mødeturismens andel af turismen på Bornholm Overordnet udvikling i antallet af (erhvervs)turismeovernatninger Forretningsrejsende i grupper Forretningsrejsende individuelt (Folkemødeeffekten) Anbefalinger Markedsføring og salg Bornholm kendt som smart og grøn mødedestination Bornholm som noget særligt Bilag Respondentoversigt Spørgeguides

5 1 Baggrund for projektet Business Center Bornholm (BCB) har i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2012 (med forlængelse til 30. april 2013) gennemført projektet Erhvervsturismesekretariat - Convention Bureau Bornholm i daglig tale Bright Conventions. Projektet har haft et samlet budget på ,- heraf ,- fra Bornholms Vækstforum (Regionale Udviklingsmidler), ,- fra Fonden for Beskæftigelsesfremmende Initiativer samt ,- i indtægter fra deltagervirksomheder i det bornholmske erhvervsliv. Projektets overordnede succeskriterium har været at gøre Bornholm kendt som møde- og konference-ø. Dette kriterium har projektet haft til hensigt at opnå gennem at etablere og forankre et fælles erhvervsturismesekretariat for Bornholm samt gennemføre aktiviteter med det formål at øge mødeturismens andel af den samlede turisme på Bornholm. 2 Evalueringsdesign og metode Center for Regional- og Turismeforskning har evalueret projekt Bright Conventions. Budgettet har været kroner, og evalueringen er gennemført i juni 2013 dvs. efter projektafslutning. Evalueringens fokus har været såvel aktiviteter gennemført i regi af projektet samt effekterne af projektindsatsen. Der evalueres med udgangspunkt i projektets fire overordnede succeskriterier: A. Et økonomisk bæredygtigt og velfungerende erhvervsturismesekretariat i drift i regi af Green Solution House el. andre centrale aktører B. Bornholm er kendt som møde- og konference-ø i Danmark og Sydsverige C. Udnyttelse af fordele forbundet med grøn erhvervsturisme (Energy Tours) D. Vækst i mødeturismens andel af den samlede turisme på Bornholm Kriterium A og til dels B er evalueret gennem korte interviews (hhv. personlige, telefoniske og baserede) med projektaktørerne suppleret med andre erhvervsturismeaktører på Bornholm. Kriterium B er endvidere evalueret gennem interviews (hhv. personlige, telefoniske og baserede) med danske konferencearrangører samt beslutningstagere fra 21 private og offentlige virksomheder primært fra Københavnsområdet 1. De personlige interviews er foretaget i forbindelse med Folkemødet på Bornholm. Spørgeguider samt oversigt over respondentvirksomheder fremgår af Bilag. Kriterium C afdækkes gennem data udleveret af BCB og kriterium D med udgangspunkt i overnatningsdata fra Danmarks Statistik. Siden projektstart er Bornholms Regionskommune blevet værter for Folkemødet Danmarks politik-festival som havde premiere i 2011 og har vokset sig større i løbet af både 2012 og Begivenheden er af en sådan størrelse og karakter, at den har haft indflydelse på både udviklingen i antallet af erhvervsovernatninger i juni 2011 og 2012 samt på danskernes opfattelse af Bornholm som mødedestination. I evalueringen er fokuseret på at adskille effekten af Folkemødet fra effekten af Bright Conventions. Tillige berøres anbefalinger forbundet med Folkemødet i relation til at øge erhvervsturismen på Bornholm. 1 Evalueringsrammen har ikke muliggjort en decideret markedsundersøgelse for så vidt angår kendskabet til og opfattelsen af Bornholm som mødedestination. Der er ikke foretaget en nulpunktsmåling af kendskabsgraden ved projektstart. 5

6 3 Resultater Projektperioden har ikke budt på gunstige vilkår for målsætninger om øget erhvervsturisme. Projekt Bright Conventions blev udtænkt i kølvandet på en periode med stor vækst og dermed bl.a. øget konference aktivitet 2, men i projektforløbet fik finanskrisen med økonomisk smalhals og restriktive (rejse)budgetter for alvor fat 3. I tillæg har projektet været præget af en række organisatoriske og personalemæssige udfordringer og valg. Projekt Bright Conventions kan i mindre udstrækning leve op til succeskriterierne: A. Der er ikke etableret et økonomisk bæredygtigt og velfungerende erhvervsturismesekretariat i drift i regi af Green Solution House el. andre centrale aktører. Dertil har projektet bl.a. haft for mange bemandingsudfordringer, og ressourcerne i projektet er derfor blevet fokuseret på aktivitet, som har været nemmere at udføre og med umiddelbart bedre udsigter til effekt. B. Bornholm er ikke kendt som møde- og konference-ø i Danmark og Sydsverige, men er dog interessant. Fordommene om dyr og besværlig transport til øen er stadig for dominerende, og argumenterne for og fordelene ved at flytte møder og konferencer ud i Østersøen er for få og for ukendte. Der er ikke arbejdet med opfølgende salg med afsæt i det øgede kendskab til Bornholm blandt danske beslutningstagere, som Folkemødet har medført. C. Der er udnyttet fordele forbundet med grøn erhvervsturisme, i det der er afholdt 98 Energy Tours med i alt 1310 deltagere, som formodes at have skabt en omsætning på ca. 2,8 mio. kr. Bornholm er på programmet hos nationale arrangører af grønne ekskursioner. Der er kun arbejdet begrænset med opfølgende salg i forhold til deltagerne på Energy Tours. D. Erhvervsturismeovernatningernes andel af det samlede antal registrerede overnatninger på hotel og feriecentre er i projektperioden øget fra 8 til 11 %. Samlet er erhvervsturismeovernatningerne steget med 9 % i projektperioden (svarende til en omsætning på 7,6 mio. kr.). Stigningen er primært sket i 2012 og inden for individuelle forretningsrejsende samt mindre grupper. Turismeovernatningerne generelt er faldet med 13 % (svarende til 123,4 mio. kr.) i samme periode. Folkemødet har haft stor indflydelse på udviklingen, for målt på individuelle forretningsrejsende tegner juni sig for en fremgang på 85 %, og juni måned udgør 56 % af den samlede fremgang. Totalt har dette segment en fremgang på 20 %. Antal overnatninger for forretningsrejsende i grupper faldt fra i 2008 til i I 2010 steg antallet af disse overnatninger til men i perioden er udviklingen stagneret og lå i 2012 på overnatninger. Et stykke fra projektmålet om overnatninger. Andelen af overnatninger for forretningsrejsende i grupper har i projektforløbet ligget konstant på 3 % af de samlede hotelovernatninger. 2 Stor vækst i kursus- og konferencemarkedet. Magasinet Lederne nr. 2, februar vaekst+i+kursus+og+konferencemarkedet.htm 3 Historisk svært år for konferencemarkedet. Børsen 8. april Hentet på: HJnZW5zZW47TEFSUyBCRVJOSEFSRCBK2FJHRU5TRU47QmVybmhhcmQgSvhyZ2Vuc2Vu. 6

7 4 Evaluering af projektets succeskriterier På de efterfølgende sider præsenteres resultaterne af evalueringen. 4.1 Skematisk overblik over projektforløbet Projekt Bright Conventions har haft et forløb på næsten 3½ år. Skemaet herunder giver et overblik over projektets væsentligste indhold, milepæle, delresultater og udfordringer. Kvartal Koncept og finansieringsmodel fastlagt De første Energy Tours gennemført Møder i regi af event- og sportsklyngen Energy Tours Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Direkte salg 2. Sekretariat bemandet - to personer Energy Tours Messedeltagelse Markedsføringsmateriale og aktiviteter 3. Energy Tour Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Direkte salg Sælger fratrådte stilling 4. Energy Tours Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Direkte salg Diskussioner vedr. eventsekretariat Resultater Sekretariat i funktion Vækst i antal overnatninger for forretningsrejsende 22 Energy Tours med 270 deltagere Bemanding Sekretariatsmedarbejder fratrådte Deltidsmedarbejder til salg ansat Energy Tours Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Direkte salg Energy Tours Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Direkte salg Deltidsmedarbejders ansættelse ophørt Energy Tours Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Sekretariat i funktion Markedsføring og PR for Bornholm 42 Energy Tours med 450 deltagere Bemanding + projektledelse Green Solution House forsinket Ringe konferenceprodukt på Bornholm Kvartal Uddannelsesforløb for partnere Energy Tours Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Diskussioner vedr. driftsfase/afslutning Energy Tours Projektafslutning 2. Energy Tours Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Evaluering Energy Tours 3. Som ovenfor Evaluering 4. Som ovenfor Diskussioner vedr. driftsfase/afslutning Energy Tours Resultater 18 Energy Tours med 160 deltagere Markedsføring og PR for Bornholm 16 Energy Tours med 430 deltagere Markedsføring og PR for Bornholm Udfordringer Intet opsøgende salg Green Solution House forsinket Vanskelig forankring af sekretariat Intet opsøgende salg Green Solution House forsinket Ingen forankring af sekretariat 7

8 4.2 Erhvervsturismesekretariat i drift Projekt Bright Conventions skulle udvikle et erhvervsturismesekretariat for Bornholm. Ved projektets afslutning var det målet, at sekretariatet var økonomisk bæredygtigt (dvs. finansieret via bidrag/kontingent fra erhvervsturismeaktører på Bornholm), velfungerende og i drift (dvs. arbejdende og udførende i henhold til de tiltænkte opgaver) i regi af Green Solution House eller en anden central aktør. Dette succeskriterium er ikke opfyldt. Projektet har ikke resulteret i et egentlig sekretariat, og således har der ikke været noget at forankre samt sætte i drift. Årsagerne dertil er flere, og kan opsummeres til: Personalemæssige udfordringer vedr. sekretariatets etablering. Manglende fokus på og succes med udførelse af den primære opgave tiltænkt sekretariatet, nemlig direkte salgsarbejde. Divergerende opfattelser blandt projektaktørerne om sekretariatets fremadrettede opgaver samt det reelle behov for en central aktør til at varetage disse opgaver på Bornholm vegne. Manglende enighed om placering og forankring af sekretariatet. Bl.a. som konsekvens af ovenstående har turisterhvervets økonomiske bidrag været faldende, og erhvervet har svært ved at tage stilling til, om de vil bakke op om et sekretariat fremadrettet, da form og fokus ikke er kendt. Årsagerne til manglende målopfyldelse uddybes neden for Økonomisk bæredygtigt Det samlede projektbudget var på ,-. Heraf ,- i form af indtægter fra bornholmske erhvervsaktører herunder Færgen og Cimber Sterling. Som det fremgår af nedenstående uddrag af det samlede projektregnskab, nåede projektet med ,- næsten de tiltænkte indtægter. Dette på trods af at Cimber Sterling gik konkurs, og dermed bortfaldt et bidrag på ,- for 2012, da der ikke blev indgået aftale med det nye selskab DAT. Eksterne indtægter Regnskab Total Budget Difference Færgen Cimber EnergyTours Partnere Resultat Til gengæld hentede projektet ,- hjem i ikke-budgetterede indtægter fra Energy Tours og fra annoncesalg til den tilhørende brochure. Tillige 1.393,- mere end budgetteret fra øvrige partnervirksomheder. Erhvervsaktørernes bidrag Bidragene fra aktørerne i erhvervslivet har været nedadgående i løbet af projektets levetid. Indtægterne i 2012 udgjorde 58 % af indtægterne i 2010, og der er ikke hentet indtægter 8

9 hjem til De tilbageværende projektaktiviteter kan således ikke på nuværende tidspunkt hvile i sig selv baseret på erhvervets bidrag alene. Det vigende bidrag er et kraftigt signal om, at det direkte (telefon)salg, som blev gennemført frem til udgangen af 2011, har været en forudsætning for partnernes bidrag, og i begyndelsen af 2011 blev det også på et seminar med samarbejdspartnerne pointeret, at de ville se langt større markedsføring og direkte salg 4. Markedsføring i form af presse- og PR-arbejde, messedeltagelse samt gennemførelse af Energy Tours har ikke været tilstrækkeligt til, at turisterhvervet ønskede at bidrage økonomisk i større udstrækning. Erhvervsaktørernes opbakning De faldende indtægter er ikke i sig selv et signal om, at der er manglende opbakning i erhvervet til en erhvervsturismesekretariatsfunktion, som den var tænkt oprindeligt. I projektets vorden berettede projektledelsen da også om en rigtig god og positiv dialog med samarbejdsparterne 5. Situationen i 2013 er dog en anden, end da projektet blev formuleret i 2009, som det også vil blive uddybet under 4.3 Bornholm kendt som møde- og konferenceø. Dels pga. generel økonomisk afmatning og dels pga. projektets vanskeligheder med at udføre de oprindeligt tiltænkte funktioner og opnå de forventede mål. En aktør har således angivet, at når modellen kendes, vil vi vurdere for så vidt angår bidrag. En anden aktør efterlyser viden om de reelle kommercielle fordele, førend de er parat til at tage stilling. Destination Bornholms direktør Pernille Kofod Lydolph mener, at hvor vidt aktørerne vil bidrage, afhænger af om de tror på effekten. De seneste års manglende effekt taler negativt for støtten til en fremtidig løsning. Tidligere projektleder for Bright Conventions Trine Richter er nu formand for Destination Bornholm og direktør for projekt Green Solution House, som forventes færdigt ultimo 2014 og oprindeligt var tiltænkt som stedet og organisationen, hvor sekretariatet skulle forankres ved projektets ophør. Hun vurderer heller ikke, at partnerne i projektet har tillid til den nuværende form af Conventions Bornholm. Jeg tror ikke længere på en central forankring af Conventions. Både BCB og Destination Bornholm vurderer, at imagemarkedsføring af Bornholm som mødeø vil kunne varetages af Destination Bornholm finansieret gennem bidrag fra virksomheder med fokus på erhvervsturisme. Ifølge Trine Richter bør erhvervsturisme indgå i den almindelige markedsføring, som udføres i dag. Opsøgende salgsarbejde er det derimod af konkurrencehensyn ikke hensigtsmæssigt at placere hos Destination Bornholm, og jf. vedtægterne er det ej heller en del af selskabets virke Velfungerende og i drift Det var fra starten hensigten, at sekretariatets bærende opgave skulle være opsøgende salg over for mødeindkøbere i Danmark (primært Københavnsområdet) og Sydsverige samt håndtering af henvendelser, dialog og tilbudsfase. Konkrete bookinger mm. skulle varetages af eksisterende bureauer på Bornholm. Sekretariatet skulle ej heller løfte praktiske opgaver i forbindelse med events men alene det at tiltrække events til Bornholm og assistere med sponsorater og kontakt til lokale myndigheder. Markedsføringen af Bornholm som konference ø skulle ske i tæt samarbejde med Destination Bornholm og turisterhvervets aktører på messer, konferencer, internationale møder m.m. 4 Afrapportering til Vækstforum, november Afrapportering til Bornholms Vækstforum 29. november

10 I praksis blev direkte telefonsalg udført i perioden maj 2010 til oktober Projektet var både i denne periode samt efterfølgende præget af bemandingsmæssige udfordringer. Forventningen var, at sekretariatet skulle bemandes med to medarbejdere i form af en sælger samt en medarbejder med en salgsunderstøttende funktion. Denne bemanding var på plads i maj 2010, men var kun en realitet i en kort periode, da samarbejdet med sælgeren måtte afbrydes. Den administrative medarbejder overtog derefter salgsopgaven, men opsagde sin stilling i foråret Herefter fulgte en tidsbegrænset ansættelse af en tredje salgsansvarlig frem til udløbet af oktober Herefter overtog den daværende erhvervschef projektlederskabet for Bright Conventions, og det blev besluttet at koncentrere salgsindsatsen om Energy Tours, da man her oplevede størst kundeinteresse og tillige havde størst ekspertise i huset. Projektet har i 2012 og 2013 haft fokus på PR, markedsføring og Energy Tours, men der har ikke været et egentligt salgssekretariat. Der er udsendt salgs- og informationsbreve via mailinglister, som er blevet udbygget løbende med kontakter fra bl.a. Energy Tours og andre arrangementer, men der er ikke prioriteret ressourcer til telefonsalg. Der er ikke samarbejdet strategisk med erhvervet om salgsarbejde som opfølgning på kontakter skabt gennem Energy Tours og ej heller i forhold til organisationer og virksomheder, som gennem deltagelse i Folkemødet 2010 og 2011 i større eller mindre grad må have fået øjnene op for Bornholm og øens muligheder i forhold til møder og konferencer. Grundet ovennævnte forløb og de beskrevne prioriteringer kan projektet ikke overlevere en decideret kunde/relationsdatabase til viderebearbejdning. I regi af projektet er der dog gennemført i alt 98 Energy Tours, om hvilke data er sammenstillet, og disse kan videreformidles til en kommende udførende aktør. Der er således i en vis udstrækning skabt et fundament, som kan være en del af afsættet for en videre proces med at trække konferencegæster og mødeturister til Bornholm I regi af Green Solution House Sekretariatet var tænkt forankret i sammenhæng med konferencecenteret Green Solution House. En plan som dog undervejs er blevet udfordret af forsinkelser i finansierings- og byggeprocessen. Den oprindelige plan for forankring af sekretariatet blev fortsat diskuteret ultimo 2012, dog med en tiltænkt overgangsorganisation indtil Green Solution House fuldt ud ville være i stand til at overtage aktiviteterne. Green Solution House forventes i skrivende stund færdigt ultimo Der er ikke truffet endelig beslutning om, hvor vidt et eventuelt centralt konferencesekretariat for Bornholm vil kunne placeres i tilknytning dertil. 10

11 4.3 Bornholm kendt som møde- og konferenceø Det overordnede succeskriterium for projekt Bright Conventions var helt oprindelig at gøre Bornholm kendt som møde- og konferenceø i primært Danmark og Sverige. Efterhånden som Bright Green Island strategien i løbet af projektets levetid fik øget tyngde, og der samtidig skete en afmatning af konferencemarkedet, blev projektets målgruppe præciseret. Således har fokus i praksis været at gøre virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med udvikling og test af bæredygtige løsninger og produkter, bevidste om konference- og mødemuligheder på Bornholm. Succeskriteriet kan på baggrund af den gennemførte analyse ikke betragtes som opfyldt. Projektet har været oppe mod hårde odds, men der er fremtidige potentialer at spore Bornholm er sjældent i spil men er interessant 19 ud af 21 (90 %) adspurgte svarer, at Bornholm aldrig eller kun sjældent er i spil som møde- eller konferencedestination. Til gengæld mener 71 %, at Bornholm i større eller mindre grad er en interessant destination med muligheder. Hvor ofte er Bornholm i spil? 0% 19% 10% Aldrig Sjældent Af og til 71% 0fte Er Bornholm interessant som konferencedestination? 24% 9% 29% Slet ikke I mindre grad I nogen grad 38% I høj grad Base: 21 respondenter 11

12 Det vil være forkert at udlede, at de lidet opmuntrende svar skyldes manglende succes med projektets tiltag. De adspurgte fremhæver nemlig overvejende nogle gammelkendte problematikker som betydende for, hvorfor det kun meget sjældent er på tale at placere møder og konferencer på Bornholm. Disse har projektet kun i meget ringe grad kunnet påvirke, for det handler om at: det er dyrt at rejse til Bornholm, det er besværligt og tager lang tid, Bornholm er langt væk, og konkurrerer derfor med fx Skåne, Berlin og Spanien. Erhvervsturismen på Bornholm kæmper således med nogenlunde samme udfordringer som ferieturismen i forhold til pris, tilgængelighed og konkurrerende destinationer. I kølvandet på finanskrisen har det såkaldte staycation fænomen også ramt erhvervsturismen, i det 37 % svarer, at de holder flere møder og konferencer inhouse. 31 % holder billigere og 26 % holder færre konferencer 6. Den stramme ressourcestyring kolliderer med den udbredte (mis)forståelse om, at det er besværligt, tager lang tid og er forholdsvis bekosteligt at tage til Bornholm. Bornholm er fjernt og eksotisk men så er Skåne billigere, Berlin mere hip og Spanien har flere solskinstimer Hvorfor vælge Bornholm? Den overvejende andel af de adspurgte fremhæver Bornholm som en interessant destination i forhold til møder og konferencer, hvis man beder dem se bort fra transportudfordringen. Bornholm er særlig interessant fordi: Der er relevante bornholmske cases i både privat og offentligt regi. Samarbejdspartnere eller innovative cases på øen er helt afgørende argumenter for flere, hvis det skal komme på tale at lægge møder på øen. På tilsvarende vis er fraværet af sådanne relationer betydende for, at Bornholm for andre er helt udelukket. Bornholm er isoleret. En ulempe ved korte møder, hvor folk fx skal kunne droppe ind efter frokost eller gå tidligt. Flere er dog også helt opmærksomme på fordelene i forhold til skærpet fokus og større tilstedeværelse. I tillæg til konferenceproduktet kan Bornholm byde på en række kulturelle og naturmæssige tilbud på Bornholm. Herunder også events som Folkemødet og Etape Bornholm, hvor Bornholm kan byde på noget unikt. Green Solution House vil også tilføje øen attraktivitet. Alle ovenstående argumenter bekræfter, at projekt Bright Conventions (og erhvervsturismetiltag på Bornholm i øvrigt) i sit udgangspunkt rammer rigtigt. Barriererne for at afholde møder og konferencer på Bornholm er dog så store, at fordelene er vanskelige at bringe i spil over for beslutningstagerne. Bornholm bliver fravalgt uden at få en chance. 68 % af de adspurgte mener ikke, at Bornholms position som mødedestination har ændret sig i de forgangne 5 år. De åbne besvarelser fremgår i deres fulde længde af skemaet på efterfølgende side. 6 Konferencemarked i frit fald. Undersøgelse foretaget af DFDS Seaways blandt konferenceansvarlige i 128 danske virksomheder. Marts

13 Kommentarer til Bornholm som møde- og konferencedestination Bornholm er en dyr destination i forhold til alle de gode tilbud, som Skåne kommer med. Priserne er stadig høje i forhold til lokationen. Det er for langt væk. Vores deltagere fra Jylland synes allerede, at København er langt væk, og de har ikke tid til ekstra rejsetid. Bornholm er bare aldrig i spil, og har aldrig været det. Benytter steder hvor andre universiteter/forskningsinstitutioner kan besøges. Folkemødet undtaget er Bornholm ikke mere interessant end for 5 år siden. Transporttiden og omkostningen til Bornholm generelt er en barriere. Det er sikkert fordomme, men jeg ved at flere meget travle deltagere, vil finde det uhensigtsmæssigt, at de ikke kan komme til og fra øen på lige det tidspunkt, der passer dem, hvis de pludselig bliver forsinket eller kald til akutte møder og det sker. Det er mest i forhold til ture, hvor grupper vises rundt til grønne løsninger og mødes med Business Bornholm for at høre om visioner. Det er ikke mit kerneprodukt, men hvis jeg blev kontaktet for at planlægge et møde eller konference, ville jeg helt sikkert overveje Bornholm (især med det nye hotel der bygges). Bornholm er uden tvivl mere interessant i dag end for 5 år siden. Jo mere der sker på det grønne område, jo mere interessant er det for mig at foreslå mine grupper. Det er dog samtidigt dyrt og besværligt at komme dertil, hvorfor destinationen måske ofte vil tabe til fx København. Derfor er gode tilbud/sammensatte pakker eller unikke løsninger nok en god idé for at gøre sig mere konkurrencedygtig. Det er for bøvlet pga. transport. Både økonomisk og tidsmæssigt. Bornholm er blevet mere interessant pga. Folkemødet. Ellers er Bornholm kun relevant, når mødet vedrører bornholmske problemstillinger, og bornholmske virksomheder eller andre aktører skal deltage. Ellers er transporten for problematisk. De fleste steder er jo interessante. Men det er for bøvlet at komme til Bornholm. Folkemødet har gjort det mere relevant at rejse til Bornholm de seneste år. Jeg har ikke indtryk af at transportmulighederne er blevet bedre. Hvis vi ellers skal lægge møder uden for København, så søger vi mod Nordjylland, hvor vi har aktiviteter og rødder. Bornholm er noget helt andet, og man kan lægge noget kulturelt ind samtidigt. Men der er en barriere i form af afstand - transporttid og pris. Jeg kender ikke til mulighederne for at holde møder på Bornholm. Man skal have et behov for at opsøge det. Jeg er på Bornholm lige nu pga. Almegårds Kasserne - dét at forsvaret har aktiviteter på Bornholm. Ellers havde jeg ikke været her. Bornholm er anderledes i forhold til alt andet. Det giver noget merværdi i forhold til selve konferencen. Men en større konferencefacilitet er en mangel. De mange events og begivenheder - Etape Bornholm, Wonderfestiwall, Folkemødet - gør Bornholm mere interessant end tidligere. Og Bornholm som Grøn Testø giver rigtig god mening. Bornholm skal konkurrere på noget andet end tilgængelighed. En konference på Bornholm bliver nærværende i en helt anden grad, fx fordi folk kommer til at bo på samme hotel og være sammen om aftenen, hvor de fx i København forsvinder ud i byen. Bornholms Hospital har et særligt samarbejde ml. Region og kommune, som gør det til en interessant case. Bornholm er mere interessant for mig i dag end for 5 år siden, fordi jeg er i en anden organisation, hvor der er noget at rejse til Bornholm for. Inden for det københavnske sygehusvæsen, hvor jeg var før, har man egne konferencefaciliteter og prioriterer ikke midler til at rejse til Bornholm. Der er mange gode steder på Bornholm, men det er for dyrt og besværligt at komme hertil. Bornholm føles lidt langt væk. Vi har benyttet Bornholm. Det er et alternativ til Berlin - når vi tager andre steder hen. Men infrastrukturen er væsentlig også fx når man nu laver Folkemøde. Der er ingen samarbejdsmuligheder el. lign., som retfærdiggør rejsen til Bornholm. Konferencer bliver oftest lagt i de store byer. Mine kolleger, der sidder med mindre møder og events, kender ikke nok til mulighederne til at foreslå Bornholm. 13

14 4.4 Udnyttelse af fordele ved grøn erhvervsturisme Projekt Bright Conventions tog helt fra start afsæt i brandingstrategien Bright Green Island. BCB og BRK oplevede, at den grønne strategi samt private og offentlige virksomheders energitiltag gav anledning til, at flere og flere udenøs virksomheder samt ambassader, kommuner m.v. ønskede at afholde studieture, møder og konferencer på Bornholm med fokus på bæredygtighed. BCB valgte derfor allerede før projektstart at deltage i det på daværende tidspunkt landsdækkende netværk Energy Tours etableret af VisitDenmark. Succeskriteriet om at udnytte fordelene ved Energy Tours til at øge erhvervsturismen på Bornholm er til dels opfyldt. Energy Tours har udviklet sig til projektets bærende element og primære fokus, og Bornholmske tilbud er med hos nationale arrangører af grønne ekskursioner. Potentialer for mersalg er dog ikke blevet fuldt udnyttet Interesse og 1310 deltagere men begrænset mersalg På Energy Tours besøger virksomheder og vidensinstitutioner Bornholm for at se igangværende bæredygtige projekter og høre om Bornholms arbejde med at blive et bæredygtigt samfund. I løbet af projektet er Energy Tours programmet blevet udviklet, professionaliseret og markedsført. BCB melder om fortsat god interesse for at opleve det grønne Bornholm og har et godt samarbejde med grønne erhvervsaktører på Bornholm. Energy Tours konceptet er blevet standardiseret med henblik på, at også det bornholmske turisterhverv skulle kunne tilbyde sådanne ture som en del af deres konferencepakker. I regi af projekt Bright Conventions har Energy Tours fået egen præsentationshjemmeside under samt brochuremateriale med præsentation af de enkelte ture og samarbejdspartnere, og hvor transport- og overnatningsmuligheder (virksomheder som har bidraget med finansiering) også er kort beskrevet. Som det fremgår af tabellen nedenfor samt af det indledende skematiske overblik over projektforløbet, blev Energy Tours særligt i 2011 en stor del af sekretariatets fokusområde, da det skabte flere kunder end det opsøgende salg over for mødearrangører. Den daværende erhvervschef var i store dele af 2011 projektleder for Bright Conventions og udførte salgsarbejde for Energy Tours konceptet i forbindelse med messer, foredrag og andre former for repræsentation. I 2012 og 2013 er Energy Tours ligeledes blevet solgt på salgsmesser og gennem presseture, og markedsføringsmaterialet er blevet opdateret. I sær i 2013 har der været mange deltagere. I 2012 var der foruden de 18 ture planlagt yderligere 9 ture, som enten blev aflyst eller udskudt til Ture Deltagere Ture Deltagere Ture Deltagere Ture Deltagere Total: 98 ture med 1310 deltagere. I praksis er det altovervejende BCB, som i dag står for at markedsføre og gennemføre Energy Tours. Deltagerne er overvejende ambassader fra fjerne destinationer men også forskellige råd og videninstitutioner samt kommunale og private aktører fra Danmark og norden. BCB har arbejdet for at hjemtage ture, der vanskeligt kunne gennemføres på en enkelt dag, for derved at sikre omsætning til øen i form af bl.a. overnatning og restaurantbesøg. Samlet 14

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Destination Bornholm Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Bornholms turismestrategi for 2013-2016, som Destination Bornholm

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Yderligere information: Bornholms Akademi Snorrebakken 66 3700 Rønne akademi@brk.dk, tlf. 56 92 16 10 Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Nedenstående dokument

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews.

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews. Gateways Projekt Rekreative Ruter har haft som mål at skabe udvikling i brugen af vandre- cykel- og rideruter i projektområdet, blandt andet ved at gøre disse ruter bedre, og give nemmere adgang til information,

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere