Evaluering af Convention Bureau Bornholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Convention Bureau Bornholm"

Transkript

1 Evaluering af Convention Bureau Bornholm december 2013

2 2

3 Evaluering af projekt Erhvervsturismesekretariat Convention Bureau Bornholm Udarbejdet for Business Center Bornholm af Anja Bach-Jensen, Center for Regional- og Turismeforskning December

4 Indhold 1 Baggrund for projektet Evalueringsdesign og metode Resultater Evaluering af projektets succeskriterier Skematisk overblik over projektforløbet Erhvervsturismesekretariat i drift Økonomisk bæredygtigt Velfungerende og i drift I regi af Green Solution House Bornholm kendt som møde- og konferenceø Bornholm er sjældent i spil men er interessant Hvorfor vælge Bornholm? Udnyttelse af fordele ved grøn erhvervsturisme Interesse og 1310 deltagere men begrænset mersalg Bornholm med i nationale grønne arrangørers programmer Vækst i mødeturismens andel af turismen på Bornholm Overordnet udvikling i antallet af (erhvervs)turismeovernatninger Forretningsrejsende i grupper Forretningsrejsende individuelt (Folkemødeeffekten) Anbefalinger Markedsføring og salg Bornholm kendt som smart og grøn mødedestination Bornholm som noget særligt Bilag Respondentoversigt Spørgeguides

5 1 Baggrund for projektet Business Center Bornholm (BCB) har i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2012 (med forlængelse til 30. april 2013) gennemført projektet Erhvervsturismesekretariat - Convention Bureau Bornholm i daglig tale Bright Conventions. Projektet har haft et samlet budget på ,- heraf ,- fra Bornholms Vækstforum (Regionale Udviklingsmidler), ,- fra Fonden for Beskæftigelsesfremmende Initiativer samt ,- i indtægter fra deltagervirksomheder i det bornholmske erhvervsliv. Projektets overordnede succeskriterium har været at gøre Bornholm kendt som møde- og konference-ø. Dette kriterium har projektet haft til hensigt at opnå gennem at etablere og forankre et fælles erhvervsturismesekretariat for Bornholm samt gennemføre aktiviteter med det formål at øge mødeturismens andel af den samlede turisme på Bornholm. 2 Evalueringsdesign og metode Center for Regional- og Turismeforskning har evalueret projekt Bright Conventions. Budgettet har været kroner, og evalueringen er gennemført i juni 2013 dvs. efter projektafslutning. Evalueringens fokus har været såvel aktiviteter gennemført i regi af projektet samt effekterne af projektindsatsen. Der evalueres med udgangspunkt i projektets fire overordnede succeskriterier: A. Et økonomisk bæredygtigt og velfungerende erhvervsturismesekretariat i drift i regi af Green Solution House el. andre centrale aktører B. Bornholm er kendt som møde- og konference-ø i Danmark og Sydsverige C. Udnyttelse af fordele forbundet med grøn erhvervsturisme (Energy Tours) D. Vækst i mødeturismens andel af den samlede turisme på Bornholm Kriterium A og til dels B er evalueret gennem korte interviews (hhv. personlige, telefoniske og baserede) med projektaktørerne suppleret med andre erhvervsturismeaktører på Bornholm. Kriterium B er endvidere evalueret gennem interviews (hhv. personlige, telefoniske og baserede) med danske konferencearrangører samt beslutningstagere fra 21 private og offentlige virksomheder primært fra Københavnsområdet 1. De personlige interviews er foretaget i forbindelse med Folkemødet på Bornholm. Spørgeguider samt oversigt over respondentvirksomheder fremgår af Bilag. Kriterium C afdækkes gennem data udleveret af BCB og kriterium D med udgangspunkt i overnatningsdata fra Danmarks Statistik. Siden projektstart er Bornholms Regionskommune blevet værter for Folkemødet Danmarks politik-festival som havde premiere i 2011 og har vokset sig større i løbet af både 2012 og Begivenheden er af en sådan størrelse og karakter, at den har haft indflydelse på både udviklingen i antallet af erhvervsovernatninger i juni 2011 og 2012 samt på danskernes opfattelse af Bornholm som mødedestination. I evalueringen er fokuseret på at adskille effekten af Folkemødet fra effekten af Bright Conventions. Tillige berøres anbefalinger forbundet med Folkemødet i relation til at øge erhvervsturismen på Bornholm. 1 Evalueringsrammen har ikke muliggjort en decideret markedsundersøgelse for så vidt angår kendskabet til og opfattelsen af Bornholm som mødedestination. Der er ikke foretaget en nulpunktsmåling af kendskabsgraden ved projektstart. 5

6 3 Resultater Projektperioden har ikke budt på gunstige vilkår for målsætninger om øget erhvervsturisme. Projekt Bright Conventions blev udtænkt i kølvandet på en periode med stor vækst og dermed bl.a. øget konference aktivitet 2, men i projektforløbet fik finanskrisen med økonomisk smalhals og restriktive (rejse)budgetter for alvor fat 3. I tillæg har projektet været præget af en række organisatoriske og personalemæssige udfordringer og valg. Projekt Bright Conventions kan i mindre udstrækning leve op til succeskriterierne: A. Der er ikke etableret et økonomisk bæredygtigt og velfungerende erhvervsturismesekretariat i drift i regi af Green Solution House el. andre centrale aktører. Dertil har projektet bl.a. haft for mange bemandingsudfordringer, og ressourcerne i projektet er derfor blevet fokuseret på aktivitet, som har været nemmere at udføre og med umiddelbart bedre udsigter til effekt. B. Bornholm er ikke kendt som møde- og konference-ø i Danmark og Sydsverige, men er dog interessant. Fordommene om dyr og besværlig transport til øen er stadig for dominerende, og argumenterne for og fordelene ved at flytte møder og konferencer ud i Østersøen er for få og for ukendte. Der er ikke arbejdet med opfølgende salg med afsæt i det øgede kendskab til Bornholm blandt danske beslutningstagere, som Folkemødet har medført. C. Der er udnyttet fordele forbundet med grøn erhvervsturisme, i det der er afholdt 98 Energy Tours med i alt 1310 deltagere, som formodes at have skabt en omsætning på ca. 2,8 mio. kr. Bornholm er på programmet hos nationale arrangører af grønne ekskursioner. Der er kun arbejdet begrænset med opfølgende salg i forhold til deltagerne på Energy Tours. D. Erhvervsturismeovernatningernes andel af det samlede antal registrerede overnatninger på hotel og feriecentre er i projektperioden øget fra 8 til 11 %. Samlet er erhvervsturismeovernatningerne steget med 9 % i projektperioden (svarende til en omsætning på 7,6 mio. kr.). Stigningen er primært sket i 2012 og inden for individuelle forretningsrejsende samt mindre grupper. Turismeovernatningerne generelt er faldet med 13 % (svarende til 123,4 mio. kr.) i samme periode. Folkemødet har haft stor indflydelse på udviklingen, for målt på individuelle forretningsrejsende tegner juni sig for en fremgang på 85 %, og juni måned udgør 56 % af den samlede fremgang. Totalt har dette segment en fremgang på 20 %. Antal overnatninger for forretningsrejsende i grupper faldt fra i 2008 til i I 2010 steg antallet af disse overnatninger til men i perioden er udviklingen stagneret og lå i 2012 på overnatninger. Et stykke fra projektmålet om overnatninger. Andelen af overnatninger for forretningsrejsende i grupper har i projektforløbet ligget konstant på 3 % af de samlede hotelovernatninger. 2 Stor vækst i kursus- og konferencemarkedet. Magasinet Lederne nr. 2, februar vaekst+i+kursus+og+konferencemarkedet.htm 3 Historisk svært år for konferencemarkedet. Børsen 8. april Hentet på: HJnZW5zZW47TEFSUyBCRVJOSEFSRCBK2FJHRU5TRU47QmVybmhhcmQgSvhyZ2Vuc2Vu. 6

7 4 Evaluering af projektets succeskriterier På de efterfølgende sider præsenteres resultaterne af evalueringen. 4.1 Skematisk overblik over projektforløbet Projekt Bright Conventions har haft et forløb på næsten 3½ år. Skemaet herunder giver et overblik over projektets væsentligste indhold, milepæle, delresultater og udfordringer. Kvartal Koncept og finansieringsmodel fastlagt De første Energy Tours gennemført Møder i regi af event- og sportsklyngen Energy Tours Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Direkte salg 2. Sekretariat bemandet - to personer Energy Tours Messedeltagelse Markedsføringsmateriale og aktiviteter 3. Energy Tour Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Direkte salg Sælger fratrådte stilling 4. Energy Tours Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Direkte salg Diskussioner vedr. eventsekretariat Resultater Sekretariat i funktion Vækst i antal overnatninger for forretningsrejsende 22 Energy Tours med 270 deltagere Bemanding Sekretariatsmedarbejder fratrådte Deltidsmedarbejder til salg ansat Energy Tours Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Direkte salg Energy Tours Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Direkte salg Deltidsmedarbejders ansættelse ophørt Energy Tours Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Sekretariat i funktion Markedsføring og PR for Bornholm 42 Energy Tours med 450 deltagere Bemanding + projektledelse Green Solution House forsinket Ringe konferenceprodukt på Bornholm Kvartal Uddannelsesforløb for partnere Energy Tours Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Diskussioner vedr. driftsfase/afslutning Energy Tours Projektafslutning 2. Energy Tours Markedsføringsmateriale og aktiviteter Pressearbejde Evaluering Energy Tours 3. Som ovenfor Evaluering 4. Som ovenfor Diskussioner vedr. driftsfase/afslutning Energy Tours Resultater 18 Energy Tours med 160 deltagere Markedsføring og PR for Bornholm 16 Energy Tours med 430 deltagere Markedsføring og PR for Bornholm Udfordringer Intet opsøgende salg Green Solution House forsinket Vanskelig forankring af sekretariat Intet opsøgende salg Green Solution House forsinket Ingen forankring af sekretariat 7

8 4.2 Erhvervsturismesekretariat i drift Projekt Bright Conventions skulle udvikle et erhvervsturismesekretariat for Bornholm. Ved projektets afslutning var det målet, at sekretariatet var økonomisk bæredygtigt (dvs. finansieret via bidrag/kontingent fra erhvervsturismeaktører på Bornholm), velfungerende og i drift (dvs. arbejdende og udførende i henhold til de tiltænkte opgaver) i regi af Green Solution House eller en anden central aktør. Dette succeskriterium er ikke opfyldt. Projektet har ikke resulteret i et egentlig sekretariat, og således har der ikke været noget at forankre samt sætte i drift. Årsagerne dertil er flere, og kan opsummeres til: Personalemæssige udfordringer vedr. sekretariatets etablering. Manglende fokus på og succes med udførelse af den primære opgave tiltænkt sekretariatet, nemlig direkte salgsarbejde. Divergerende opfattelser blandt projektaktørerne om sekretariatets fremadrettede opgaver samt det reelle behov for en central aktør til at varetage disse opgaver på Bornholm vegne. Manglende enighed om placering og forankring af sekretariatet. Bl.a. som konsekvens af ovenstående har turisterhvervets økonomiske bidrag været faldende, og erhvervet har svært ved at tage stilling til, om de vil bakke op om et sekretariat fremadrettet, da form og fokus ikke er kendt. Årsagerne til manglende målopfyldelse uddybes neden for Økonomisk bæredygtigt Det samlede projektbudget var på ,-. Heraf ,- i form af indtægter fra bornholmske erhvervsaktører herunder Færgen og Cimber Sterling. Som det fremgår af nedenstående uddrag af det samlede projektregnskab, nåede projektet med ,- næsten de tiltænkte indtægter. Dette på trods af at Cimber Sterling gik konkurs, og dermed bortfaldt et bidrag på ,- for 2012, da der ikke blev indgået aftale med det nye selskab DAT. Eksterne indtægter Regnskab Total Budget Difference Færgen Cimber EnergyTours Partnere Resultat Til gengæld hentede projektet ,- hjem i ikke-budgetterede indtægter fra Energy Tours og fra annoncesalg til den tilhørende brochure. Tillige 1.393,- mere end budgetteret fra øvrige partnervirksomheder. Erhvervsaktørernes bidrag Bidragene fra aktørerne i erhvervslivet har været nedadgående i løbet af projektets levetid. Indtægterne i 2012 udgjorde 58 % af indtægterne i 2010, og der er ikke hentet indtægter 8

9 hjem til De tilbageværende projektaktiviteter kan således ikke på nuværende tidspunkt hvile i sig selv baseret på erhvervets bidrag alene. Det vigende bidrag er et kraftigt signal om, at det direkte (telefon)salg, som blev gennemført frem til udgangen af 2011, har været en forudsætning for partnernes bidrag, og i begyndelsen af 2011 blev det også på et seminar med samarbejdspartnerne pointeret, at de ville se langt større markedsføring og direkte salg 4. Markedsføring i form af presse- og PR-arbejde, messedeltagelse samt gennemførelse af Energy Tours har ikke været tilstrækkeligt til, at turisterhvervet ønskede at bidrage økonomisk i større udstrækning. Erhvervsaktørernes opbakning De faldende indtægter er ikke i sig selv et signal om, at der er manglende opbakning i erhvervet til en erhvervsturismesekretariatsfunktion, som den var tænkt oprindeligt. I projektets vorden berettede projektledelsen da også om en rigtig god og positiv dialog med samarbejdsparterne 5. Situationen i 2013 er dog en anden, end da projektet blev formuleret i 2009, som det også vil blive uddybet under 4.3 Bornholm kendt som møde- og konferenceø. Dels pga. generel økonomisk afmatning og dels pga. projektets vanskeligheder med at udføre de oprindeligt tiltænkte funktioner og opnå de forventede mål. En aktør har således angivet, at når modellen kendes, vil vi vurdere for så vidt angår bidrag. En anden aktør efterlyser viden om de reelle kommercielle fordele, førend de er parat til at tage stilling. Destination Bornholms direktør Pernille Kofod Lydolph mener, at hvor vidt aktørerne vil bidrage, afhænger af om de tror på effekten. De seneste års manglende effekt taler negativt for støtten til en fremtidig løsning. Tidligere projektleder for Bright Conventions Trine Richter er nu formand for Destination Bornholm og direktør for projekt Green Solution House, som forventes færdigt ultimo 2014 og oprindeligt var tiltænkt som stedet og organisationen, hvor sekretariatet skulle forankres ved projektets ophør. Hun vurderer heller ikke, at partnerne i projektet har tillid til den nuværende form af Conventions Bornholm. Jeg tror ikke længere på en central forankring af Conventions. Både BCB og Destination Bornholm vurderer, at imagemarkedsføring af Bornholm som mødeø vil kunne varetages af Destination Bornholm finansieret gennem bidrag fra virksomheder med fokus på erhvervsturisme. Ifølge Trine Richter bør erhvervsturisme indgå i den almindelige markedsføring, som udføres i dag. Opsøgende salgsarbejde er det derimod af konkurrencehensyn ikke hensigtsmæssigt at placere hos Destination Bornholm, og jf. vedtægterne er det ej heller en del af selskabets virke Velfungerende og i drift Det var fra starten hensigten, at sekretariatets bærende opgave skulle være opsøgende salg over for mødeindkøbere i Danmark (primært Københavnsområdet) og Sydsverige samt håndtering af henvendelser, dialog og tilbudsfase. Konkrete bookinger mm. skulle varetages af eksisterende bureauer på Bornholm. Sekretariatet skulle ej heller løfte praktiske opgaver i forbindelse med events men alene det at tiltrække events til Bornholm og assistere med sponsorater og kontakt til lokale myndigheder. Markedsføringen af Bornholm som konference ø skulle ske i tæt samarbejde med Destination Bornholm og turisterhvervets aktører på messer, konferencer, internationale møder m.m. 4 Afrapportering til Vækstforum, november Afrapportering til Bornholms Vækstforum 29. november

10 I praksis blev direkte telefonsalg udført i perioden maj 2010 til oktober Projektet var både i denne periode samt efterfølgende præget af bemandingsmæssige udfordringer. Forventningen var, at sekretariatet skulle bemandes med to medarbejdere i form af en sælger samt en medarbejder med en salgsunderstøttende funktion. Denne bemanding var på plads i maj 2010, men var kun en realitet i en kort periode, da samarbejdet med sælgeren måtte afbrydes. Den administrative medarbejder overtog derefter salgsopgaven, men opsagde sin stilling i foråret Herefter fulgte en tidsbegrænset ansættelse af en tredje salgsansvarlig frem til udløbet af oktober Herefter overtog den daværende erhvervschef projektlederskabet for Bright Conventions, og det blev besluttet at koncentrere salgsindsatsen om Energy Tours, da man her oplevede størst kundeinteresse og tillige havde størst ekspertise i huset. Projektet har i 2012 og 2013 haft fokus på PR, markedsføring og Energy Tours, men der har ikke været et egentligt salgssekretariat. Der er udsendt salgs- og informationsbreve via mailinglister, som er blevet udbygget løbende med kontakter fra bl.a. Energy Tours og andre arrangementer, men der er ikke prioriteret ressourcer til telefonsalg. Der er ikke samarbejdet strategisk med erhvervet om salgsarbejde som opfølgning på kontakter skabt gennem Energy Tours og ej heller i forhold til organisationer og virksomheder, som gennem deltagelse i Folkemødet 2010 og 2011 i større eller mindre grad må have fået øjnene op for Bornholm og øens muligheder i forhold til møder og konferencer. Grundet ovennævnte forløb og de beskrevne prioriteringer kan projektet ikke overlevere en decideret kunde/relationsdatabase til viderebearbejdning. I regi af projektet er der dog gennemført i alt 98 Energy Tours, om hvilke data er sammenstillet, og disse kan videreformidles til en kommende udførende aktør. Der er således i en vis udstrækning skabt et fundament, som kan være en del af afsættet for en videre proces med at trække konferencegæster og mødeturister til Bornholm I regi af Green Solution House Sekretariatet var tænkt forankret i sammenhæng med konferencecenteret Green Solution House. En plan som dog undervejs er blevet udfordret af forsinkelser i finansierings- og byggeprocessen. Den oprindelige plan for forankring af sekretariatet blev fortsat diskuteret ultimo 2012, dog med en tiltænkt overgangsorganisation indtil Green Solution House fuldt ud ville være i stand til at overtage aktiviteterne. Green Solution House forventes i skrivende stund færdigt ultimo Der er ikke truffet endelig beslutning om, hvor vidt et eventuelt centralt konferencesekretariat for Bornholm vil kunne placeres i tilknytning dertil. 10

11 4.3 Bornholm kendt som møde- og konferenceø Det overordnede succeskriterium for projekt Bright Conventions var helt oprindelig at gøre Bornholm kendt som møde- og konferenceø i primært Danmark og Sverige. Efterhånden som Bright Green Island strategien i løbet af projektets levetid fik øget tyngde, og der samtidig skete en afmatning af konferencemarkedet, blev projektets målgruppe præciseret. Således har fokus i praksis været at gøre virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med udvikling og test af bæredygtige løsninger og produkter, bevidste om konference- og mødemuligheder på Bornholm. Succeskriteriet kan på baggrund af den gennemførte analyse ikke betragtes som opfyldt. Projektet har været oppe mod hårde odds, men der er fremtidige potentialer at spore Bornholm er sjældent i spil men er interessant 19 ud af 21 (90 %) adspurgte svarer, at Bornholm aldrig eller kun sjældent er i spil som møde- eller konferencedestination. Til gengæld mener 71 %, at Bornholm i større eller mindre grad er en interessant destination med muligheder. Hvor ofte er Bornholm i spil? 0% 19% 10% Aldrig Sjældent Af og til 71% 0fte Er Bornholm interessant som konferencedestination? 24% 9% 29% Slet ikke I mindre grad I nogen grad 38% I høj grad Base: 21 respondenter 11

12 Det vil være forkert at udlede, at de lidet opmuntrende svar skyldes manglende succes med projektets tiltag. De adspurgte fremhæver nemlig overvejende nogle gammelkendte problematikker som betydende for, hvorfor det kun meget sjældent er på tale at placere møder og konferencer på Bornholm. Disse har projektet kun i meget ringe grad kunnet påvirke, for det handler om at: det er dyrt at rejse til Bornholm, det er besværligt og tager lang tid, Bornholm er langt væk, og konkurrerer derfor med fx Skåne, Berlin og Spanien. Erhvervsturismen på Bornholm kæmper således med nogenlunde samme udfordringer som ferieturismen i forhold til pris, tilgængelighed og konkurrerende destinationer. I kølvandet på finanskrisen har det såkaldte staycation fænomen også ramt erhvervsturismen, i det 37 % svarer, at de holder flere møder og konferencer inhouse. 31 % holder billigere og 26 % holder færre konferencer 6. Den stramme ressourcestyring kolliderer med den udbredte (mis)forståelse om, at det er besværligt, tager lang tid og er forholdsvis bekosteligt at tage til Bornholm. Bornholm er fjernt og eksotisk men så er Skåne billigere, Berlin mere hip og Spanien har flere solskinstimer Hvorfor vælge Bornholm? Den overvejende andel af de adspurgte fremhæver Bornholm som en interessant destination i forhold til møder og konferencer, hvis man beder dem se bort fra transportudfordringen. Bornholm er særlig interessant fordi: Der er relevante bornholmske cases i både privat og offentligt regi. Samarbejdspartnere eller innovative cases på øen er helt afgørende argumenter for flere, hvis det skal komme på tale at lægge møder på øen. På tilsvarende vis er fraværet af sådanne relationer betydende for, at Bornholm for andre er helt udelukket. Bornholm er isoleret. En ulempe ved korte møder, hvor folk fx skal kunne droppe ind efter frokost eller gå tidligt. Flere er dog også helt opmærksomme på fordelene i forhold til skærpet fokus og større tilstedeværelse. I tillæg til konferenceproduktet kan Bornholm byde på en række kulturelle og naturmæssige tilbud på Bornholm. Herunder også events som Folkemødet og Etape Bornholm, hvor Bornholm kan byde på noget unikt. Green Solution House vil også tilføje øen attraktivitet. Alle ovenstående argumenter bekræfter, at projekt Bright Conventions (og erhvervsturismetiltag på Bornholm i øvrigt) i sit udgangspunkt rammer rigtigt. Barriererne for at afholde møder og konferencer på Bornholm er dog så store, at fordelene er vanskelige at bringe i spil over for beslutningstagerne. Bornholm bliver fravalgt uden at få en chance. 68 % af de adspurgte mener ikke, at Bornholms position som mødedestination har ændret sig i de forgangne 5 år. De åbne besvarelser fremgår i deres fulde længde af skemaet på efterfølgende side. 6 Konferencemarked i frit fald. Undersøgelse foretaget af DFDS Seaways blandt konferenceansvarlige i 128 danske virksomheder. Marts

13 Kommentarer til Bornholm som møde- og konferencedestination Bornholm er en dyr destination i forhold til alle de gode tilbud, som Skåne kommer med. Priserne er stadig høje i forhold til lokationen. Det er for langt væk. Vores deltagere fra Jylland synes allerede, at København er langt væk, og de har ikke tid til ekstra rejsetid. Bornholm er bare aldrig i spil, og har aldrig været det. Benytter steder hvor andre universiteter/forskningsinstitutioner kan besøges. Folkemødet undtaget er Bornholm ikke mere interessant end for 5 år siden. Transporttiden og omkostningen til Bornholm generelt er en barriere. Det er sikkert fordomme, men jeg ved at flere meget travle deltagere, vil finde det uhensigtsmæssigt, at de ikke kan komme til og fra øen på lige det tidspunkt, der passer dem, hvis de pludselig bliver forsinket eller kald til akutte møder og det sker. Det er mest i forhold til ture, hvor grupper vises rundt til grønne løsninger og mødes med Business Bornholm for at høre om visioner. Det er ikke mit kerneprodukt, men hvis jeg blev kontaktet for at planlægge et møde eller konference, ville jeg helt sikkert overveje Bornholm (især med det nye hotel der bygges). Bornholm er uden tvivl mere interessant i dag end for 5 år siden. Jo mere der sker på det grønne område, jo mere interessant er det for mig at foreslå mine grupper. Det er dog samtidigt dyrt og besværligt at komme dertil, hvorfor destinationen måske ofte vil tabe til fx København. Derfor er gode tilbud/sammensatte pakker eller unikke løsninger nok en god idé for at gøre sig mere konkurrencedygtig. Det er for bøvlet pga. transport. Både økonomisk og tidsmæssigt. Bornholm er blevet mere interessant pga. Folkemødet. Ellers er Bornholm kun relevant, når mødet vedrører bornholmske problemstillinger, og bornholmske virksomheder eller andre aktører skal deltage. Ellers er transporten for problematisk. De fleste steder er jo interessante. Men det er for bøvlet at komme til Bornholm. Folkemødet har gjort det mere relevant at rejse til Bornholm de seneste år. Jeg har ikke indtryk af at transportmulighederne er blevet bedre. Hvis vi ellers skal lægge møder uden for København, så søger vi mod Nordjylland, hvor vi har aktiviteter og rødder. Bornholm er noget helt andet, og man kan lægge noget kulturelt ind samtidigt. Men der er en barriere i form af afstand - transporttid og pris. Jeg kender ikke til mulighederne for at holde møder på Bornholm. Man skal have et behov for at opsøge det. Jeg er på Bornholm lige nu pga. Almegårds Kasserne - dét at forsvaret har aktiviteter på Bornholm. Ellers havde jeg ikke været her. Bornholm er anderledes i forhold til alt andet. Det giver noget merværdi i forhold til selve konferencen. Men en større konferencefacilitet er en mangel. De mange events og begivenheder - Etape Bornholm, Wonderfestiwall, Folkemødet - gør Bornholm mere interessant end tidligere. Og Bornholm som Grøn Testø giver rigtig god mening. Bornholm skal konkurrere på noget andet end tilgængelighed. En konference på Bornholm bliver nærværende i en helt anden grad, fx fordi folk kommer til at bo på samme hotel og være sammen om aftenen, hvor de fx i København forsvinder ud i byen. Bornholms Hospital har et særligt samarbejde ml. Region og kommune, som gør det til en interessant case. Bornholm er mere interessant for mig i dag end for 5 år siden, fordi jeg er i en anden organisation, hvor der er noget at rejse til Bornholm for. Inden for det københavnske sygehusvæsen, hvor jeg var før, har man egne konferencefaciliteter og prioriterer ikke midler til at rejse til Bornholm. Der er mange gode steder på Bornholm, men det er for dyrt og besværligt at komme hertil. Bornholm føles lidt langt væk. Vi har benyttet Bornholm. Det er et alternativ til Berlin - når vi tager andre steder hen. Men infrastrukturen er væsentlig også fx når man nu laver Folkemøde. Der er ingen samarbejdsmuligheder el. lign., som retfærdiggør rejsen til Bornholm. Konferencer bliver oftest lagt i de store byer. Mine kolleger, der sidder med mindre møder og events, kender ikke nok til mulighederne til at foreslå Bornholm. 13

14 4.4 Udnyttelse af fordele ved grøn erhvervsturisme Projekt Bright Conventions tog helt fra start afsæt i brandingstrategien Bright Green Island. BCB og BRK oplevede, at den grønne strategi samt private og offentlige virksomheders energitiltag gav anledning til, at flere og flere udenøs virksomheder samt ambassader, kommuner m.v. ønskede at afholde studieture, møder og konferencer på Bornholm med fokus på bæredygtighed. BCB valgte derfor allerede før projektstart at deltage i det på daværende tidspunkt landsdækkende netværk Energy Tours etableret af VisitDenmark. Succeskriteriet om at udnytte fordelene ved Energy Tours til at øge erhvervsturismen på Bornholm er til dels opfyldt. Energy Tours har udviklet sig til projektets bærende element og primære fokus, og Bornholmske tilbud er med hos nationale arrangører af grønne ekskursioner. Potentialer for mersalg er dog ikke blevet fuldt udnyttet Interesse og 1310 deltagere men begrænset mersalg På Energy Tours besøger virksomheder og vidensinstitutioner Bornholm for at se igangværende bæredygtige projekter og høre om Bornholms arbejde med at blive et bæredygtigt samfund. I løbet af projektet er Energy Tours programmet blevet udviklet, professionaliseret og markedsført. BCB melder om fortsat god interesse for at opleve det grønne Bornholm og har et godt samarbejde med grønne erhvervsaktører på Bornholm. Energy Tours konceptet er blevet standardiseret med henblik på, at også det bornholmske turisterhverv skulle kunne tilbyde sådanne ture som en del af deres konferencepakker. I regi af projekt Bright Conventions har Energy Tours fået egen præsentationshjemmeside under samt brochuremateriale med præsentation af de enkelte ture og samarbejdspartnere, og hvor transport- og overnatningsmuligheder (virksomheder som har bidraget med finansiering) også er kort beskrevet. Som det fremgår af tabellen nedenfor samt af det indledende skematiske overblik over projektforløbet, blev Energy Tours særligt i 2011 en stor del af sekretariatets fokusområde, da det skabte flere kunder end det opsøgende salg over for mødearrangører. Den daværende erhvervschef var i store dele af 2011 projektleder for Bright Conventions og udførte salgsarbejde for Energy Tours konceptet i forbindelse med messer, foredrag og andre former for repræsentation. I 2012 og 2013 er Energy Tours ligeledes blevet solgt på salgsmesser og gennem presseture, og markedsføringsmaterialet er blevet opdateret. I sær i 2013 har der været mange deltagere. I 2012 var der foruden de 18 ture planlagt yderligere 9 ture, som enten blev aflyst eller udskudt til Ture Deltagere Ture Deltagere Ture Deltagere Ture Deltagere Total: 98 ture med 1310 deltagere. I praksis er det altovervejende BCB, som i dag står for at markedsføre og gennemføre Energy Tours. Deltagerne er overvejende ambassader fra fjerne destinationer men også forskellige råd og videninstitutioner samt kommunale og private aktører fra Danmark og norden. BCB har arbejdet for at hjemtage ture, der vanskeligt kunne gennemføres på en enkelt dag, for derved at sikre omsætning til øen i form af bl.a. overnatning og restaurantbesøg. Samlet 14

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Segmentanalyse maj 2011 på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Beregningen baseres på følgende kilder: Overnatningsstatistik, Danmarks

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017 Faaborg 1. feb. 2017 Status Outdoor Sydfyn 2017 Outdoor Sydfyn blev afviklet den 19.-21. august 2016. Umiddelbart efter festivalen blev der gennemfør en evaluering blandt deltagerne. Med afsæt i godt 200

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Fra hjertet Bornholm har Behov for ny vækstmodel; brændende platform Dygtige virksomheder; succes Industriel kerne (foruden landbrug/turisme);

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER

EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER EVENT BORNHOLM F.M.B.A STRATEGI 2012-2015 UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED VIBE - VIDENCENTER FOR BEGIVENHEDER & PANKOKE CONSULT DEN EURO PÆISKE UNION Den Europæiske Fond

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR Guldborgsund Kommune Økonomi og It, Styringsenheden 10. februar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 FORARBEJDE TIL

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

EVALUERING AF TILFLYTTERINDSATSER PÅ BORNHOLM. Center for Regional- og Turismeforskning

EVALUERING AF TILFLYTTERINDSATSER PÅ BORNHOLM. Center for Regional- og Turismeforskning EVALUERING AF TILFLYTTERINDSATSER PÅ BORNHOLM Center for Regional- og Turismeforskning Tilgang til evalueringen Indsatsen i sig selv: Passer de udførte indsatser med projektets egen målsætning? Det overordnede

Læs mere