Værdifastsættelse af Giroen for Herning Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdifastsættelse af Giroen for Herning Kommune"

Transkript

1 Værdifastsættelse af Giroen for Herning Kommune - Værdifastsættelse 1 af de første 3 etaper af Giro d Italia ( Giroen ), afviklet maj 2012 startende i Herning og afsluttende i Horsens. - Der er alene udført en værdifastsættelse for Herning Kommune. Værdien for Horsens er anderledes. Konklusion: Herning Kommune investerede i alt DKK 12,6 mio. i Giroen og fik følgende værdi ud af arrangementet. Herning Horsens Stat og statsfinansieret Kommune Serviceydelser Tilskud region Midtjylland (excl. beredskab) Tilskud M-Fonden Budstøtte fra Sport Event Denmark Tilskud fra Sport Event Denmark Yderligere kommunalt tilskud Total Som gennemgående princip for værdifastsættelsen er der anlagt to samtidige vurderingsprincipper i alle opstillinger, opgivet som et interval i opstillingerne. Forsigtigt vurderet, der vurderer de tilgængelige tal ud fra en forsigtig tilgang til opgørelserne, såvel antal som værdiansættelse. Her er der hvor det er skønnet nødvendigt fradraget på foreliggende tal. Positivt vurderet, der vurderer de tilgængelige tal ud fra en mere positiv tilgang til såvel antal som værdiansættelse men kun efter princippet forsigtig optimistisk. Estimeret værdi af Giroen for Herning opgjort som et interval mellem forsigtigt og positivt vurderet: Effekter skabt i og for Herning af Giroen 5-7 maj 2012 Forsigtigt vurderet Positivt vurderet 1. Skatteindtægter skabt igennem den totale omsætning DKK 3,4 mio. DKK 7,2 mio. lagt i Herning på DKK mio. 2. Værdien for Herningenserne af oplevelsen DKK 1,4 mio. DKK 5,3 mio. 3. Langsigtet branding af Herning for virksomheder samt til DKK 2,3 mio. DKK 4,8 mio. at tiltrække events og arrangementer 4. Mere kortsigtede værdien af den betydelige medieomtale DKK 2,0 mio. DKK 5,0 mio. i forbindelse med Giroen I ALT DKK 9,1 mio. DKK 22,3 mio. 1 Troels Troelsen har på CBS forsket i bl.a. vurdering af events sammen med ledende forskere i udlandet. Desuden i branding værdien eller place branding af sports events. Formand for det akademiske råd i TSE Consulting, Lausanne.

2 1. Der blev skabt en total omsætning fra Giroen på DKK mio. Heraf har ca. DKK mio. været i Herning. Det som Herning-borgerne har brugt i deres egen by betragtes som forskudt forbrug (i teorien benævnt crowding-in) og fratrækkes i denne analyse i omsætningen 2. Det er således kun udenbys/tilrejsendes og udlændinges forbrug, der vurderes at have skabt merværdi. Når dette fratrækkes, har der været imellem DKK 32 mio. og DKK 70 mio. i ekstern skabt merforbrug/ værditilvækst i Herning. Denne omsætning har i Herning skabt mellem årsværksstillinger i form af ekstra indsats/overarbejde af ansatte og nyansatte. Den betydelige frivillige indsats ses der bort fra, idet den har været en yderligere ressource, og derfor enten ikke skal medregnes eller medregnes i såvel indtægter som udgifter med det samme tal. Disse heltidsstillinger skønnes at være 2/3 besat af medarbejdere i Herning kommune og har medført helårsmedarbejdere - med deraf hørende yderligere kommuneskat og mindre sociale ydelser. Skønnet DKK pr. ny heltidsarbejder = en direkte økonomisk effekt i Herning på DKK 1,4 3,2 mio. Omsætningen på mellem DKK 32 og 70 mio. har skabt yderligere afledt omsætning i Herning til underleverandører. Omsætningen og den afledte omsætning har i alt medført en efterfølgende skat eller selskabsskat til Herning på mellem DKK 2,0 og 4 mio. Alt afhængig af CVR-ejerskabsform, branche og hvordan man antager størrelsen af den afledte omsætning som har rullet videre (=kaldes multiplikatoreffekt, der fra andre undersøgelser kan antages at være mellem 1 og 1,4). I den forsigtige medregnes det ikke, dvs. at der ikke er nogen afledt omsætning og i den positive anvendes faktor 1,4. Tilsammen giver det mer-skatteindtægt for Herning som en effekt af omsætningen fra Giroen DKK 1,4 3,2 mio. + DKK 2,0 4,0 mio. = DKK 3,4-7,2 Udenfor denne undersøgelses opdrag skal det medtages, at Staten har været den store vinder igennem moms, selskabs og indkomstskat genereret af de udenlandske turisters forbrug i Danmark på DKK 40 mio. Disse DKK 40 mio. har genereret minimum DKK 16 mio. i moms, skatter og sparede offentlige ydelser. Foruden har Giroen skabt en betydelig branding værdi for Danmark, udover hvad den har skabt for arrangørbyerne. Det er i dette lys uforståeligt, at Staten sparer på tilskud til Sport Event Denmark, der igen og igen har vist sig at være en god forretning for Danmark Herning-borgere (Herningensere) så i gennemsnit Giroen 2 gange = oplevelser Det er en udbygget og udviklet kommunes opgave at give borgerne et bredt spektrum og kulturelle oplevelser, strækkende sig over hele skalaen. Klassisk jazz - rockmusik, teater, museer, oplevelser for børn, aktiv og passiv sport, parker og rekreation mm. Men dette brede spektrum af kultur er også betydelige udgifter i relation til at levere oplevelser til borgerne. 2 For estimering og udregning, se bilag A.

3 Parker og kunst / arkitektur i bybilledet som varige installationer tages for givet, men også sådanne borgeroplevelser har en pris. Og for lidt brugte parker formentlig en høj pris. Prisen for enkeltoplevelser til borgerne varierer meget alt efter art og kvalitet. I den dyre ende, klassisk musik og museumsbesøg, at svømme, ride og spille ishockey og i den billige ende udendørs sportsevents, at løbe og cykle. Intervallet for kommunens pris for en borgeroplevelse er alt fra DKK 10 (=De billigste idrætter) til DKK 1200 (=Det Kongelige Teater). Selv at tage på tur i parken er jo ikke gratis set med kommunale briller. Og tilbud om at dyrke aktiv sport er også en aktivitet leveret til borgerne. Det koster i gennemsnit en by omkring DKK 900 pr. borger og ca. DKK pr. sportsaktiv borger eller skønnet i gennemsnit DKK 30 kr. pr. aktivitetstime. Men kultur og sport giver også en lang række fordele for en befolkning som denne undersøgelse ikke værdifastsætter. Tilfredshedsmålinger har vist, at Herningenserne har haft en endog meget stor oplevelse ved at være værtsby for Giroen. Der blev skabt en regulær hype omkring Giroen. Byen og dens gader var fulde af mennesker, og den lyserøde farve var gennemgående i byen og understøttede oplevelsen. Med udgangspunkt i en række kulturelle tilbud i en tilsvarende kvalitativ ende som Giroen fra bl.a. Odense og Herning, så kan Giroen som kulturel aktivitet til borgerne værdisættes til mellem DKK 30 til DKK 100 pr. borgeroplevelse. Og her medregnes kun den oplevelse, som Herningenserne fik. Alle udenfor Herning, tilrejsende og udlændinge og folk på ruten fik denne oplevelse gratis. Samlet oplevelsesværdi for Herningenserne af Giroen værdisættes til mellem DKK 1,4 mio. DKK 5,3 mio. 3. Langsigtet branding af Herning. Hernings omdømme eller branding fastlægges af en række forskellige og usammenlignelige forhold 3 : Messecenter Herning, MCH. Måske 35 % (Jyske Bank-) Boxen 4 og Boxen -arrangementer. Måske 30 % (voksende i Danmark) De to ovennævnte har en overvældende branding værdi for Herning. Måske 65 % 5 3 Seneste Omdømmeanalyse, rapport udført for Herning Kommune i at TSN i Tallene i denne rapport varierer afhængig af tilknytningen til Herning og fra denne TSN rapport har denne analyse set det hovedsageligt fra resten af Danmarks syn på Herning. Metoden er ikke optimal til at vurdere de samlede branding faktorer for Herning, men er anvendt som væsentlig inspiration. 4 De samlede omdømmeeffekter (branding) er også vurderet efter interview med MCH s adm. direktør og en fortolkning af tallene i nedenstående Rambøll rapport. Bl.a. er Boxens bidrag til omdømmet stærkt stigende. Og i 2012 fyldte Giroens omdømmebidrag meget i det samlede billede, såvel den mellemlangsigtede branding som i værdien af medieomtalen. Interviewet indeholdt også, at det er vanskeligt at fastlægge værdien af medieomtaler, og at forsigtighedsprincippet i disse værdifastsættelser var forståeligt. 5 En anden undersøgelse er gennemført af Rambøll management for MCH i 2011, hvor disse tal også er medtaget i de aktiviteter, der brander Herning

4 Sportshold ligeligt indenfor fodbold, ishockey og i mindre grad håndbold. Måske 15 % En by der tør og får noget til at ske, og hvor beslutninger kan tages hurtigt.tekstilby. Måske 10 % Giroen. Måske 10 % 6. Heden nævnes som en faktor i omdømmeanalysen, men det medtages ikke, da det ikke brander Herning og ikke skaber turisme eller besøg. Heden er en historisk betingelse, der har skabt en vilje til at udvikle. Og et godt brand har betydning for en række interessenter i Herning: For Herningenserne, der gerne må være stolte af deres by og de mange aktiviteterne skal give dem noget at tale om. Det har betydning for tilflytningen med borgere om året, som stabiliserer ejendomspriserne (se nedenfor), og alle byer ønsker en kontrolleret vækst, som gør at byens serviceapparat udnyttes bedre. Men også nødvendigt, for som det ses i bilagene, så har Herning siden 1980 ikke udviklet sig befolkningsmæssigt hurtigere end f.eks. Esbjerg og er blevet overhalet af Horsens i tilflytning. Måske skyldes det, at tab af arbejdspladser i netop tekstilbranchen (Egetæpper som eksempel) har været kostbart for Herning og at tiltrækning af andre arbejdspladser derfor har været mere nødvendigt. Bl.a. med de ca. 420 arbejdspladser, der kan relateres til MCH s samlede aktiviteter 7. Dette værdisættes ikke. Messe Center Herning (MCH), Boxen og konferencecentret bidrager igennem det nært koordinerede og lange seje træk meget til erhvervsturismen og oplevelsesturismen i Herning og har meget stor betydning for omsætningen i Herning, såvel hotel, restauration og service som for det øvrige handelsliv. De 3 professionelle sportshold bidrager kun i lille grad til dette. Denne omsætning er i Rambøll rapporten opgjort til omsætning i MCH på DKK 252 mio. + DKK 90 mio. for HMC s leverandører i Herning + udenbys besøgendes forbrug i byen DKK 372 mio 8. I alt DKK 814 mio. Afledt omsætning er ikke medtaget og med fodnoten ovenfor taget i betragtning estimeres den samlede omsætning skabt af MCH, Boxen og Kongrescentret til at være DKK 750 mio. DKK 980 DKK. Hvert arrangement indbringer omsætning til Herning på en beregningsform, der afhænger af arrangements art. Giroen var i dette sammenhæng betydende. Alle arrangementer, koncerter, messer og events understøtter alle og gør, at Herning tænkes ind, når et arrangement skal placeres af en mulig arrangør. Store kulturelle arrangementer, 6 Giroen fyldte i 2012 mere end de nævnte 10 %, men er også mere kortvarig, hvorfor den indenfor en 5-årig tidshorisont ikke medtages med et større tal. 7 Rambøllrapporten Dagsforbrugstallene er estimeret af Rambøll til ikke lokale DKK 664 / døgn fordelt med danskere DKK 442 og udlændinge DKK 811 / døgn. Disse tal skønnes lave i sammenligning med tal kendt fra andre sammenlignelige undersøgelser fra bl.a. Sport Event Danmark og Visit Denmark.

5 sportskampe, Sport 2012, store messer osv. Herning må konstant tiltrække store arrangementer for fortsat at opretholde et brand som arrangør. Så ethvert arrangement er en investering i Hernings brand, og som derved berettiger og tiltrækker de næste arrangementer. Disse understøtter sammen med store events som Giroen Hernings brand som igen indbringer betydelige indtægter til Herning. Heri ligger Visit Herning, organisationen i MCH s værdier. Giroens bidrag til Hernings brand er ikke langvarigt, men vil aftagende fra ca. 10 % brande Herning som stedet hvor ting kan lade sig gøre og som et godt sted at arrangere og som en centralt beliggende by. En oplevelsesby og derigennem få arrangører til i samspil med MCH og deres organisation at kunne tiltrække arrangører og arrangementer. Det vil så anslået medføre en forøget omsætning i MCH grundet den forøgede branding af Herning på DKK mio. over nogle år hvorefter det vil være glemt, medmindre det gentages eller Tour de France kan tiltrækkes. Dette værdisættes på linje med tidligere beregninger under punkt 1 til = DKK 2,3-4,8 mio. Hernings samlede bygningsmasse. Dvs. boliger, erhvervsvirksomheder, kontorer, offentlige bygninger mm. En samlet opgørelse har jeg ikke, men et skøn er en samlet offentlig vurdering i Herning Kommune på DKK 70 mia. Og såfremt Hernings brand har medført en højere pris på disse med bare 5 % end sammenlignelige byer, så har brandværdien skabt en samlet relativ værdiforøgelse på DKK 3,5 mia. Betydningsfuldt også for ejendomsværdibeskatningsindtægten til Herning Kommune. Et skøn er 20,5 promille af ca. DKK 2,5 mia (da der ikke er ejendomsskat på alle bygninger og nogen er kommunale) = en merindtægt på anslået DKK 50 mio. Det vil kræve en særlig analyse, hvori der også skal indgå også kommunal udligning. Dette medregnes ikke men er muligvis den største værditilførsel fra et bedre brand for en by. Virksomhederne i Herning, der derigennem får lettere ved at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Især at tiltrække kvalificeret arbejdskraft væk fra de store universitetsbyer er en udfordring, idet det er hele familier, der skal overbevises om at flytte til en by på heden. Så skal der en god portion forskellig kultur til at tiltrække og et par motorveje. Dette er med til at fastholde erhvervsvirksomheder som på mellemlangt sigt har en stor værdi for Herning. 4. Værdien af medieomtale i forbindelse med Giroen. Der var akkrediteret 700 mediefolk til Giroen, hvoraf 400 var til stede i Danmark. Af disse var 280 udlændinge. Analysen fra Visit Denmark i samarbejde med Epinion har opgjort en række forhold omkring værdien af den betydelige mediehype, som Giroen skabte. Det er tale om en umålrettet branding af primært Giroen og sekundært Herning, Horsens og Danmark med en række potentielle fremtidige turister.

6 Visit Denmark har værdisat dette til en annonceværdi på i alt DKK 20,6 mio., hvoraf Herning, Horsens og Danmark må dele denne værdi på en ikke opgjort værdi. Anslås til DKK 5-7 mio. for Herning MEN med erfaring (ikke forskningsmæssigt underbygget) fra andre events, så vil jeg ikke medregne dette med mere end DKK 2-5 mio. Ønsket om at vende tilbage som turist blegner trods interviewsvarene, når oplevelsen har lagt sig. Og ønsket vil nok mere rette sig mod Danmark som helhed end mod Herning eller Horsens. 5. Teori og Metode Rapporten anvender forskning udført af Holger Preuss, Birgit Stöber, Troels Troelsen og Can-Seng Ooi s arbejde med Place Branding og Something to talk about (værdi for borgerne). Hvor effektanalysen ikke tager højde for de langsigtede effekter ved eksempelvis sportsbegivenheder, afdækker Place branding disse langsigtede økonomiske effekter. Teorien går på, at især sportsbegivenheder kan være med til at opbygge en bys brand. Borgerværdi understøttes af oplevelserne i sig selv og Noget at tale om - Something to talk about, hvilket omhandler værdien af borgernes stolthed over at være del af velafviklede begivenheder i deres by, som er kendt viden om. Beregningerne og estimeringerne tager udgangspunkt i en cost-benefit-analyse tilgang. Med udgangspunkt i denne samfundsøkonomiske konsekvensberegning vurderes det om en begivenhed, her Giroen, er rentabel. Der inddrages således turismeomsætning (turismeøkonomi), medieomtale, tilflytningseffekt samt eventøkonomi i vurderingerne af Giro-Starten. Estimater og tal fra turismeomsætning bygger på Visit Denmarks udregninger i Giro-Start rapporten. Til at understøtte borgerværdien er der blevet sammenlignet med andre sportslige og kulturelle arrangementer både i Herning og Odense. Der er medtaget et bredt udvalg af aktiviteter for at vise forskelligheden i borgerværdien, i forbindelse med forskellige arrangementer. Tallene er hentet fra tilsendte budgetter samt opgørelser fra Herning og Odense kommune. Beregning af udgifter i forbindelse med Giro-Start er foretaget på baggrund af de regnskabsmæssige tal for Giro-Start tilsendt af Herning kommune. Indbyggertal, til- og fraflytninger i forbindelse med den langsigtede branding værdi er fundet via Danmarks statistik. Til at understøtte beregningerne og vurderingerne af Hernings brandingeffekt i kølvandet på Giro- Starten, er en række personer blevet interviewet. Udtalelser og holdninger fra interviewpersonerne vedrørende Giro-Starten og branding af Herning er medtaget i beregningerne. De 9 personer fremgår under kilder. Derudover er der gjort brug af egne analyser samt tidligere eksterne analyser fra Sportevent Denmark, TNS Gallups omdømmeanalyse af Herning, UCI Road World Championship 2011 og generelle effektmålinger. Vurderinger i anvendelsen af eksterne kilder til denne rapport er foretaget af associate professor Troels Troelsen.

7 6. Kilder Anholt, Simon (2005). Some important distinctions in place branding Gratton, Chris, Shibli, Simon & Coleman, Richard (2000). The economic importance of major sports events: a case-study of six events. Managing Leisure 5, (2000) Gratton, Chris, Shibli, Simon & Coleman, Richard (2005). Sport and Economic Regeneration in Cities. Urban Studies, Vol. 42, Nos 5/6, , May Ooi, Can-Seng & Stöber, Birgit (2008). Authenticity-in-Context: Embedding the Arts and Culture in Branding Berlin and Singapore. Preuss, Holger & Troelsen, Troels (2010). Place Branding through Mega Sport Events and the Impact on Stakeholder Communities. Preuss, Holger & Wynsberghe Van, Robert & Sparks, Robert (2010). ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE OLYMPIC GAMES. THIRD INTERNATIONAL SPORT BUSINESS SYMPOSIUM. Preuss, Holger (2011). A method for calculating the crowding-out effect in sport mega-event impact studies: The 2010 FIFA World Cup. Stöber, Birgit (2008). Place Branding How the Private Creates the Public. Perspectives on Private Authority in Global Politics. Master UCI Road World Championship (2012) Generelle oversigter årsrapporter: Danmarks Statistik Home og Bolia s boligpris oplysninger 7. Interviewpersoner: Silas F. Christensen, direktør TM Fabrikken Herning. Ditlev Dohm, direktør MR Dohm herreekvipering Herning. Ulla Diderichsen, Direktør Hotel Eyde og Scandic Herning, Regionsrådsmedlem. Frank Hylgaard, Bykoordinater sport og kultur Herning Michael Brügger, Salgskontor Egetæpper Herning Niels Arne Markussen, Adm. Direktør Alpi Herning Alex Nielsen Adm. direktør, ansv. Chefredaktør Herning Folkeblad Lars Hajslund, Direktør Visit Herning. Adm. dir. Georg Sørensen, MCH A/S Thomas De Mik, cand. mag., tidl. spillestedsdirektør og nu booking bureau mm. i Odense. Direktør Claus Christian Kock, cand.mag., tidl. direktør for kulturafdelingen i Odense.

8 8. BILAG og BEREGNINGER (Ikke fuldkomment materiale). A: Omsætning genereret i Herning af Giroen 2012: Omsætning generet i Herning Forsigtigt vurderet Positivt vurderet Antal tilskuere i alt til Giroen ( unikke) Antal unikke tilskuere til Giroen (som kan have været der til flere gange) Antal tilskuere til Giroen i Herning og Horsens Antal unikke tilskuere til Giroen i Herning og Horsens Heraf i Herning Heraf Herning borgere 38% Heraf tilrejsende Danskere 52% Heraf udlændinge B: Økonomiske beregning af udvalgte kommunale borger aktiviteter : 1. Herning Kommune, Kort film festival - med gratis entré: Kommunens tilskud DKK Der var ca. 600 borgere/seer. Der er ikke brugt kommunal arbejdskraft. = et kommunalt bidrag på DKK 65 pr. borgeroplevelse. 2. Herning Kommune, Blues 2121 festival på Torvet. Herning Kommune havde følgende udgifter: Forplejning, lyd/lys, mandskab, oprydning = I alt: ,- Tilskuerantallet: = et kommunalt bidrag på ca. DKK 75 pr. borgeroplevelse 3. Herning Kommune, Liv i Søndre Anlæg: Tilskud DKK , tilskuere = DKK 41 pr. borger. 4. Odense Kommune, Opera på Engen en tilbagevendende aktivitet for Odenses borgere. Kommunale udgift /tilskud i alt ca. DKK , tilskuere ca = DKK 50 pr. borger. 5. Odense Kommune, 5 gratis koncerter i Kongens Have Kommunale udgifter/tilskud i alt ca. DKK DKK , tilskuere, DKK 30 pr. borgeroplevelse. 6. Odense Kommune, to samkørende regionale spillesteder, Rytmeposten og Dexter: Kommunalt tilskud DKK 2,1 mio., besøgende = DKK 40 pr. borgeroplevelse.

9 7. Museer er ikke beregnede, men har betydeligt højere tilskud pr. borgeroplevelse. 8. Odense Symfoniorkester har årsrapport, som jeg ikke nænner at medtage tallene for. Det er bare dyrt. 9. Det Kongelige Teater og Balletten har et statstilskud på omkring DKK 1200 pr. borgeroplevelse, og er formentlig ikke det dyreste i Danmark. Det må tilskrives et museum, som jeg ikke har navn på. C: Sammenlignelige hotel kapaciteter: Til at sikre erhvervs- og oplevelsesturisme er der følgende hotelkapaciteter i 3 sammenlignelige byer. Tallene yderst til højre (ex. 4,74/1000) er hvor mange hotelværelser kommunen har pr indbyggere. Jo større tal jo større behov må dette antal antages at skulle tilfredsstille. Herning har ca. 2½ gange så mange hotelværelser som sammenlignelige byer. Antal hoteller Antal senge antal værelser Esbjerg Kommune : Randers Kommune : Herning Kommune : ,74/ ,76/ ,0/1000 D: Udvikling i indbyggertal for sammenlignelige kommuner i regionen. Herning har et brand og en selvopfattelse af en kommune i vækst. Derfor er Herning by og kommune nedenstående sammenlignet siden 1980 med andre kommuner i hhv. regionen (Silkeborg, Viborg, Holstebro og Ringkøbing) og store jyske byer, Randers og Esbjerg. Som ses nedenfor, så vokser Herning men andre kommuner vokser ca. lignende. Væksten i jyske provinsbyer skyldes bl.a. en stigende urbaniseringsgrad, som formentlig er særlig udpræget i det jyske med landsbydød mm. Etablering og fastholdelse af arbejdspladser ekstremt vigtigt. Og her vurderer jeg uden statistisk baggrundsmateriale, at på trods af at Herning er regionens største by, så har netop baggrunden i at være en tekstilby været en ulempe. I tekstilbranchen har der været en usædvanlig stor udflytning af arbejdspladser til lande med billig arbejdsplads, og det har stillet store krav til etablering af nye arbejdspladser.

10 Derfor har en etablering af Herning også som en messe, arrangement- og event by været meget vigtigt for at fastholde arbejdsplader. Befolkningsudviklingen for region Østjylland og Midtjylland er vokset mere end landsgennemsnittet under sidste opsving ( ). Befolkningsvækst i procent for kommune og by for de regionale sammenligningskommuner: Befolkningsvækst & I alt vækst i kommunen før kommunesammenlægning I alt vækst i byen efter kommunesammenlægning I alt vækst i kommunen efter kommunesammenlægning Herning 7 % 5 % 4 % Silkeborg 19 % 5 % 5 % Viborg 13 % 10 % 4 % Holstebro 16 % 8 % 1 % Ringkøbing 13 % 2 % 0 % Befolkningsvækst i procent for kommune og by for en række jyske sammenligningskommuner. Befolkningsvækst & I alt vækst i kommunen før kommunesammenlægning I alt vækst i byen efter kommunesammenlægning I alt vækst i kommunen efter kommunesammenlægning Esbjerg 4 % -0,4% 0,6 % Randers -3% 9 % 3 % Herning 7 % 5 % 3 % 9 Definitionen af byens udstrækning er ikke klart defineret i Danmarks Statistik. 10 Definitionen af byens udstrækning er ikke klart defineret i Danmarks Statistik.

11 Horsens 7 % 6 % 7 % Indbyggertal for en række regionale sammenligningskommuner før kommunesammenlægningerne. Indbyggertal for de regionale sammenligningskommuner efter kommunesammenlægninger.

12 Indbyggertal i byerne i de regionale sammenligningskommuner Indbyggertal for de samme byer

13 Indbyggertal i jyske sammenligningskommuner efter kommunesammenlægninger Indbyggertal i jyske sammenligningsbyer

14 Indbyggertal i jyske sammenligningsbyer E: Antal udenlandske artikler via Factiva. Søgefelt: Giro d Italia Denmark

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

Instruktion til brug af prognosemodellen for events

Instruktion til brug af prognosemodellen for events Instruktion til brug af prognosemodellen for events 1.0 Introduktion Modellen kan bruges både før en begivenhed (pre-event), og efter en begivenhed har fundet sted (post-event). Pre-event kan modellen

Læs mere

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 Dansk Håndbold Forbund (DHF) er af International Handball Federation (IHF) blevet tildelt værtskabet for VM i herrehåndbold i 2019. Mesterskabets

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Konferencen NBEN. Ernst Trillingsgaard. Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center

Konferencen NBEN. Ernst Trillingsgaard. Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center Konferencen NBEN Ernst Trillingsgaard Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center Besøgstal for 2014 Møder og Kongresser 137.305 personer 1523 arrangementer Teater, koncerter og andre kulturelle arrangementer

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Nykøbing F., Roskilde, Svendborg, Horsens Jon Sundbo RUC/CEUS Kan danske byer skabe vækst gennem den kreative klasse og oplevelsesøkonomi?

Læs mere

Resultatkontrakt. vedrørende samarbejde. mellem Herning Kommune og MCH A/S. Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer

Resultatkontrakt. vedrørende samarbejde. mellem Herning Kommune og MCH A/S. Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer Resultatkontrakt vedrørende samarbejde mellem Herning Kommune og MCH A/S Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer 1. Parterne Mellem Herning Kommune Adresse: Torvet, 7400 Herning EAN-nr.: 5798005510253

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Eventen har været afviklet siden 2010 og har udviklet sig til verdens største IRONMAN triatlonfestival med mere end 9.000 tilmeldte i 2015.

Eventen har været afviklet siden 2010 og har udviklet sig til verdens største IRONMAN triatlonfestival med mere end 9.000 tilmeldte i 2015. Bilag 4. Eventvurdering - Ironman Copenhagen 2016 Link til ansøgningen IRONMAN Copenhagen er en triatlonfestival, der består af tre dage (torsdag, fredag og lørdag) med motionstriatlon, 4:18:4 (400 meter

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

09-06-2015. Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016. Sagsnr. 2015-0111599. Link til ansøgning. Dokumentnr. 2015-0111599-6

09-06-2015. Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016. Sagsnr. 2015-0111599. Link til ansøgning. Dokumentnr. 2015-0111599-6 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016 Link til ansøgning Velothon er et ungt og international cykelløbs-koncept. Målet er at skabe

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Powered by Bang & Olufsen 10 KM & HALVMARATHON I STRUER LYDENS BY

Powered by Bang & Olufsen 10 KM & HALVMARATHON I STRUER LYDENS BY Powered by Bang & Olufsen 10 KM & HALVMARATHON I STRUER LYDENS BY Om arrangøren f.reklame: Sport, marketing og events f.reklame A/S er en virksomhed med en bred kontaktflade. Vi har i mere end 40 år beskæftiget

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

OVERNATNINGSSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSSTATISTIKKER FOR RANDERS OKTOBER 2014 Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre byer og hele

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - December & Total 2013 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune

Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune Notat Maj 2010 Manto A/s Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indhold 1 De hårde facts...1 1.1

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgning til Region Midtjyllands Vækstforums eventpulje om tilskud til forberedelse, udvikling og gennemførelse af europamesterskaberne

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - December & Total 2014 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Nye analyser og fremtidige behov

Nye analyser og fremtidige behov Nye analyser og fremtidige behov Trine Bille Associate Professor, cand.polit., Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Fra analyser til erhvervsudvikling Vidensdag

Læs mere

Eventvurdering af VM i ishockey 2018

Eventvurdering af VM i ishockey 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering af VM i ishockey 2018 Danmark har i august 2013 indgivet en formel tilkendegivelse til det internationale ishockeyforbund

Læs mere

ÅRSRAPPORT EVENTS 2017

ÅRSRAPPORT EVENTS 2017 ÅRSRAPPORT EVENTS 2017 Årsrapport Events 2017, 1. udgave Trykt af Odense Kommune, Flakhaven 2 5000 Odense C Fotografer: Helena Kristiansson, Odincon Jonathan Notlev, Tinderbox Odense Kommune, NBA3X Starke,

Læs mere

Udviklingen i da bstallene siden 1990

Udviklingen i da bstallene siden 1990 Udviklingen i da bstallene siden 1990 Af Steen Marqvard Rasmussen, sociolog i Landsforeningen af Menighedsråd, 2015 Udviklingen i dåbstallene siden 1990 Denne tekst er alene en beskrivelse af dåbstallene,

Læs mere

Aktivitetsniveauet i Viborg Kommune og den private sektor. v/ Erhvervs og Udviklingschef Kristian Brøns Nielsen

Aktivitetsniveauet i Viborg Kommune og den private sektor. v/ Erhvervs og Udviklingschef Kristian Brøns Nielsen Aktivitetsniveauet i Viborg Kommune og den private sektor v/ Erhvervs og Udviklingschef Kristian Brøns Nielsen Program Kl. 08.00 Velkomst Kl. 08.05 Viborg Kommune - Aktivitetsniveauet i Viborg Kommune

Læs mere

EMK 2017 har et budget på godt 24 mio. kr. Det samlede offentlige tilskudsbehov er på 17 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune ansøges om 6 mio. kr.

EMK 2017 har et budget på godt 24 mio. kr. Det samlede offentlige tilskudsbehov er på 17 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune ansøges om 6 mio. kr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering EM Svømning Kortbane 2017 i Royal Arena Dansk Svømmeunion ønsker i samarbejde med Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen at afvikle EM Svømning Kortbane /LEN

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS April 214 Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre byer og hele landet

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BE- TYDNING FOR VÆRTS- BYEN

DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BE- TYDNING FOR VÆRTS- BYEN Til SkillsDenmark Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2016 DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BE- TYDNING FOR VÆRTS- BYEN DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BETYDNING FOR VÆRTSBYEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Bilag 1. Effekter af internationale events i København

Bilag 1. Effekter af internationale events i København KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT 10-08-2016 Sagsnr. 2016-0215259 Bilag 1. Effekter af internationale events i København 2016-2020 Dokumentnr. 2016-0215259-1 Med afsæt

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208 Aalborg Kommune Flytteanalyse COWI A/S Maren Turis Gade 2 9 Aalborg Udgivelsesdato 1228 1 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling i Aalborg Kommune. Type 22 23 24 25 26 27 22-27 28 Bestand 19.671 19.96

Læs mere

Synlighed i jagten på kendskab og omdømme

Synlighed i jagten på kendskab og omdømme Vores hyldevarer SEAS-NVE Superbrand Synlighed i jagten på kendskab og omdømme Synlighed i jagten på kendskab og omdømme Sponsoraterne er en del af orkestreringen i jagten på resultater via kendskab

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere