Værdifastsættelse af Giroen for Herning Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdifastsættelse af Giroen for Herning Kommune"

Transkript

1 Værdifastsættelse af Giroen for Herning Kommune - Værdifastsættelse 1 af de første 3 etaper af Giro d Italia ( Giroen ), afviklet maj 2012 startende i Herning og afsluttende i Horsens. - Der er alene udført en værdifastsættelse for Herning Kommune. Værdien for Horsens er anderledes. Konklusion: Herning Kommune investerede i alt DKK 12,6 mio. i Giroen og fik følgende værdi ud af arrangementet. Herning Horsens Stat og statsfinansieret Kommune Serviceydelser Tilskud region Midtjylland (excl. beredskab) Tilskud M-Fonden Budstøtte fra Sport Event Denmark Tilskud fra Sport Event Denmark Yderligere kommunalt tilskud Total Som gennemgående princip for værdifastsættelsen er der anlagt to samtidige vurderingsprincipper i alle opstillinger, opgivet som et interval i opstillingerne. Forsigtigt vurderet, der vurderer de tilgængelige tal ud fra en forsigtig tilgang til opgørelserne, såvel antal som værdiansættelse. Her er der hvor det er skønnet nødvendigt fradraget på foreliggende tal. Positivt vurderet, der vurderer de tilgængelige tal ud fra en mere positiv tilgang til såvel antal som værdiansættelse men kun efter princippet forsigtig optimistisk. Estimeret værdi af Giroen for Herning opgjort som et interval mellem forsigtigt og positivt vurderet: Effekter skabt i og for Herning af Giroen 5-7 maj 2012 Forsigtigt vurderet Positivt vurderet 1. Skatteindtægter skabt igennem den totale omsætning DKK 3,4 mio. DKK 7,2 mio. lagt i Herning på DKK mio. 2. Værdien for Herningenserne af oplevelsen DKK 1,4 mio. DKK 5,3 mio. 3. Langsigtet branding af Herning for virksomheder samt til DKK 2,3 mio. DKK 4,8 mio. at tiltrække events og arrangementer 4. Mere kortsigtede værdien af den betydelige medieomtale DKK 2,0 mio. DKK 5,0 mio. i forbindelse med Giroen I ALT DKK 9,1 mio. DKK 22,3 mio. 1 Troels Troelsen har på CBS forsket i bl.a. vurdering af events sammen med ledende forskere i udlandet. Desuden i branding værdien eller place branding af sports events. Formand for det akademiske råd i TSE Consulting, Lausanne.

2 1. Der blev skabt en total omsætning fra Giroen på DKK mio. Heraf har ca. DKK mio. været i Herning. Det som Herning-borgerne har brugt i deres egen by betragtes som forskudt forbrug (i teorien benævnt crowding-in) og fratrækkes i denne analyse i omsætningen 2. Det er således kun udenbys/tilrejsendes og udlændinges forbrug, der vurderes at have skabt merværdi. Når dette fratrækkes, har der været imellem DKK 32 mio. og DKK 70 mio. i ekstern skabt merforbrug/ værditilvækst i Herning. Denne omsætning har i Herning skabt mellem årsværksstillinger i form af ekstra indsats/overarbejde af ansatte og nyansatte. Den betydelige frivillige indsats ses der bort fra, idet den har været en yderligere ressource, og derfor enten ikke skal medregnes eller medregnes i såvel indtægter som udgifter med det samme tal. Disse heltidsstillinger skønnes at være 2/3 besat af medarbejdere i Herning kommune og har medført helårsmedarbejdere - med deraf hørende yderligere kommuneskat og mindre sociale ydelser. Skønnet DKK pr. ny heltidsarbejder = en direkte økonomisk effekt i Herning på DKK 1,4 3,2 mio. Omsætningen på mellem DKK 32 og 70 mio. har skabt yderligere afledt omsætning i Herning til underleverandører. Omsætningen og den afledte omsætning har i alt medført en efterfølgende skat eller selskabsskat til Herning på mellem DKK 2,0 og 4 mio. Alt afhængig af CVR-ejerskabsform, branche og hvordan man antager størrelsen af den afledte omsætning som har rullet videre (=kaldes multiplikatoreffekt, der fra andre undersøgelser kan antages at være mellem 1 og 1,4). I den forsigtige medregnes det ikke, dvs. at der ikke er nogen afledt omsætning og i den positive anvendes faktor 1,4. Tilsammen giver det mer-skatteindtægt for Herning som en effekt af omsætningen fra Giroen DKK 1,4 3,2 mio. + DKK 2,0 4,0 mio. = DKK 3,4-7,2 Udenfor denne undersøgelses opdrag skal det medtages, at Staten har været den store vinder igennem moms, selskabs og indkomstskat genereret af de udenlandske turisters forbrug i Danmark på DKK 40 mio. Disse DKK 40 mio. har genereret minimum DKK 16 mio. i moms, skatter og sparede offentlige ydelser. Foruden har Giroen skabt en betydelig branding værdi for Danmark, udover hvad den har skabt for arrangørbyerne. Det er i dette lys uforståeligt, at Staten sparer på tilskud til Sport Event Denmark, der igen og igen har vist sig at være en god forretning for Danmark Herning-borgere (Herningensere) så i gennemsnit Giroen 2 gange = oplevelser Det er en udbygget og udviklet kommunes opgave at give borgerne et bredt spektrum og kulturelle oplevelser, strækkende sig over hele skalaen. Klassisk jazz - rockmusik, teater, museer, oplevelser for børn, aktiv og passiv sport, parker og rekreation mm. Men dette brede spektrum af kultur er også betydelige udgifter i relation til at levere oplevelser til borgerne. 2 For estimering og udregning, se bilag A.

3 Parker og kunst / arkitektur i bybilledet som varige installationer tages for givet, men også sådanne borgeroplevelser har en pris. Og for lidt brugte parker formentlig en høj pris. Prisen for enkeltoplevelser til borgerne varierer meget alt efter art og kvalitet. I den dyre ende, klassisk musik og museumsbesøg, at svømme, ride og spille ishockey og i den billige ende udendørs sportsevents, at løbe og cykle. Intervallet for kommunens pris for en borgeroplevelse er alt fra DKK 10 (=De billigste idrætter) til DKK 1200 (=Det Kongelige Teater). Selv at tage på tur i parken er jo ikke gratis set med kommunale briller. Og tilbud om at dyrke aktiv sport er også en aktivitet leveret til borgerne. Det koster i gennemsnit en by omkring DKK 900 pr. borger og ca. DKK pr. sportsaktiv borger eller skønnet i gennemsnit DKK 30 kr. pr. aktivitetstime. Men kultur og sport giver også en lang række fordele for en befolkning som denne undersøgelse ikke værdifastsætter. Tilfredshedsmålinger har vist, at Herningenserne har haft en endog meget stor oplevelse ved at være værtsby for Giroen. Der blev skabt en regulær hype omkring Giroen. Byen og dens gader var fulde af mennesker, og den lyserøde farve var gennemgående i byen og understøttede oplevelsen. Med udgangspunkt i en række kulturelle tilbud i en tilsvarende kvalitativ ende som Giroen fra bl.a. Odense og Herning, så kan Giroen som kulturel aktivitet til borgerne værdisættes til mellem DKK 30 til DKK 100 pr. borgeroplevelse. Og her medregnes kun den oplevelse, som Herningenserne fik. Alle udenfor Herning, tilrejsende og udlændinge og folk på ruten fik denne oplevelse gratis. Samlet oplevelsesværdi for Herningenserne af Giroen værdisættes til mellem DKK 1,4 mio. DKK 5,3 mio. 3. Langsigtet branding af Herning. Hernings omdømme eller branding fastlægges af en række forskellige og usammenlignelige forhold 3 : Messecenter Herning, MCH. Måske 35 % (Jyske Bank-) Boxen 4 og Boxen -arrangementer. Måske 30 % (voksende i Danmark) De to ovennævnte har en overvældende branding værdi for Herning. Måske 65 % 5 3 Seneste Omdømmeanalyse, rapport udført for Herning Kommune i at TSN i Tallene i denne rapport varierer afhængig af tilknytningen til Herning og fra denne TSN rapport har denne analyse set det hovedsageligt fra resten af Danmarks syn på Herning. Metoden er ikke optimal til at vurdere de samlede branding faktorer for Herning, men er anvendt som væsentlig inspiration. 4 De samlede omdømmeeffekter (branding) er også vurderet efter interview med MCH s adm. direktør og en fortolkning af tallene i nedenstående Rambøll rapport. Bl.a. er Boxens bidrag til omdømmet stærkt stigende. Og i 2012 fyldte Giroens omdømmebidrag meget i det samlede billede, såvel den mellemlangsigtede branding som i værdien af medieomtalen. Interviewet indeholdt også, at det er vanskeligt at fastlægge værdien af medieomtaler, og at forsigtighedsprincippet i disse værdifastsættelser var forståeligt. 5 En anden undersøgelse er gennemført af Rambøll management for MCH i 2011, hvor disse tal også er medtaget i de aktiviteter, der brander Herning

4 Sportshold ligeligt indenfor fodbold, ishockey og i mindre grad håndbold. Måske 15 % En by der tør og får noget til at ske, og hvor beslutninger kan tages hurtigt.tekstilby. Måske 10 % Giroen. Måske 10 % 6. Heden nævnes som en faktor i omdømmeanalysen, men det medtages ikke, da det ikke brander Herning og ikke skaber turisme eller besøg. Heden er en historisk betingelse, der har skabt en vilje til at udvikle. Og et godt brand har betydning for en række interessenter i Herning: For Herningenserne, der gerne må være stolte af deres by og de mange aktiviteterne skal give dem noget at tale om. Det har betydning for tilflytningen med borgere om året, som stabiliserer ejendomspriserne (se nedenfor), og alle byer ønsker en kontrolleret vækst, som gør at byens serviceapparat udnyttes bedre. Men også nødvendigt, for som det ses i bilagene, så har Herning siden 1980 ikke udviklet sig befolkningsmæssigt hurtigere end f.eks. Esbjerg og er blevet overhalet af Horsens i tilflytning. Måske skyldes det, at tab af arbejdspladser i netop tekstilbranchen (Egetæpper som eksempel) har været kostbart for Herning og at tiltrækning af andre arbejdspladser derfor har været mere nødvendigt. Bl.a. med de ca. 420 arbejdspladser, der kan relateres til MCH s samlede aktiviteter 7. Dette værdisættes ikke. Messe Center Herning (MCH), Boxen og konferencecentret bidrager igennem det nært koordinerede og lange seje træk meget til erhvervsturismen og oplevelsesturismen i Herning og har meget stor betydning for omsætningen i Herning, såvel hotel, restauration og service som for det øvrige handelsliv. De 3 professionelle sportshold bidrager kun i lille grad til dette. Denne omsætning er i Rambøll rapporten opgjort til omsætning i MCH på DKK 252 mio. + DKK 90 mio. for HMC s leverandører i Herning + udenbys besøgendes forbrug i byen DKK 372 mio 8. I alt DKK 814 mio. Afledt omsætning er ikke medtaget og med fodnoten ovenfor taget i betragtning estimeres den samlede omsætning skabt af MCH, Boxen og Kongrescentret til at være DKK 750 mio. DKK 980 DKK. Hvert arrangement indbringer omsætning til Herning på en beregningsform, der afhænger af arrangements art. Giroen var i dette sammenhæng betydende. Alle arrangementer, koncerter, messer og events understøtter alle og gør, at Herning tænkes ind, når et arrangement skal placeres af en mulig arrangør. Store kulturelle arrangementer, 6 Giroen fyldte i 2012 mere end de nævnte 10 %, men er også mere kortvarig, hvorfor den indenfor en 5-årig tidshorisont ikke medtages med et større tal. 7 Rambøllrapporten Dagsforbrugstallene er estimeret af Rambøll til ikke lokale DKK 664 / døgn fordelt med danskere DKK 442 og udlændinge DKK 811 / døgn. Disse tal skønnes lave i sammenligning med tal kendt fra andre sammenlignelige undersøgelser fra bl.a. Sport Event Danmark og Visit Denmark.

5 sportskampe, Sport 2012, store messer osv. Herning må konstant tiltrække store arrangementer for fortsat at opretholde et brand som arrangør. Så ethvert arrangement er en investering i Hernings brand, og som derved berettiger og tiltrækker de næste arrangementer. Disse understøtter sammen med store events som Giroen Hernings brand som igen indbringer betydelige indtægter til Herning. Heri ligger Visit Herning, organisationen i MCH s værdier. Giroens bidrag til Hernings brand er ikke langvarigt, men vil aftagende fra ca. 10 % brande Herning som stedet hvor ting kan lade sig gøre og som et godt sted at arrangere og som en centralt beliggende by. En oplevelsesby og derigennem få arrangører til i samspil med MCH og deres organisation at kunne tiltrække arrangører og arrangementer. Det vil så anslået medføre en forøget omsætning i MCH grundet den forøgede branding af Herning på DKK mio. over nogle år hvorefter det vil være glemt, medmindre det gentages eller Tour de France kan tiltrækkes. Dette værdisættes på linje med tidligere beregninger under punkt 1 til = DKK 2,3-4,8 mio. Hernings samlede bygningsmasse. Dvs. boliger, erhvervsvirksomheder, kontorer, offentlige bygninger mm. En samlet opgørelse har jeg ikke, men et skøn er en samlet offentlig vurdering i Herning Kommune på DKK 70 mia. Og såfremt Hernings brand har medført en højere pris på disse med bare 5 % end sammenlignelige byer, så har brandværdien skabt en samlet relativ værdiforøgelse på DKK 3,5 mia. Betydningsfuldt også for ejendomsværdibeskatningsindtægten til Herning Kommune. Et skøn er 20,5 promille af ca. DKK 2,5 mia (da der ikke er ejendomsskat på alle bygninger og nogen er kommunale) = en merindtægt på anslået DKK 50 mio. Det vil kræve en særlig analyse, hvori der også skal indgå også kommunal udligning. Dette medregnes ikke men er muligvis den største værditilførsel fra et bedre brand for en by. Virksomhederne i Herning, der derigennem får lettere ved at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Især at tiltrække kvalificeret arbejdskraft væk fra de store universitetsbyer er en udfordring, idet det er hele familier, der skal overbevises om at flytte til en by på heden. Så skal der en god portion forskellig kultur til at tiltrække og et par motorveje. Dette er med til at fastholde erhvervsvirksomheder som på mellemlangt sigt har en stor værdi for Herning. 4. Værdien af medieomtale i forbindelse med Giroen. Der var akkrediteret 700 mediefolk til Giroen, hvoraf 400 var til stede i Danmark. Af disse var 280 udlændinge. Analysen fra Visit Denmark i samarbejde med Epinion har opgjort en række forhold omkring værdien af den betydelige mediehype, som Giroen skabte. Det er tale om en umålrettet branding af primært Giroen og sekundært Herning, Horsens og Danmark med en række potentielle fremtidige turister.

6 Visit Denmark har værdisat dette til en annonceværdi på i alt DKK 20,6 mio., hvoraf Herning, Horsens og Danmark må dele denne værdi på en ikke opgjort værdi. Anslås til DKK 5-7 mio. for Herning MEN med erfaring (ikke forskningsmæssigt underbygget) fra andre events, så vil jeg ikke medregne dette med mere end DKK 2-5 mio. Ønsket om at vende tilbage som turist blegner trods interviewsvarene, når oplevelsen har lagt sig. Og ønsket vil nok mere rette sig mod Danmark som helhed end mod Herning eller Horsens. 5. Teori og Metode Rapporten anvender forskning udført af Holger Preuss, Birgit Stöber, Troels Troelsen og Can-Seng Ooi s arbejde med Place Branding og Something to talk about (værdi for borgerne). Hvor effektanalysen ikke tager højde for de langsigtede effekter ved eksempelvis sportsbegivenheder, afdækker Place branding disse langsigtede økonomiske effekter. Teorien går på, at især sportsbegivenheder kan være med til at opbygge en bys brand. Borgerværdi understøttes af oplevelserne i sig selv og Noget at tale om - Something to talk about, hvilket omhandler værdien af borgernes stolthed over at være del af velafviklede begivenheder i deres by, som er kendt viden om. Beregningerne og estimeringerne tager udgangspunkt i en cost-benefit-analyse tilgang. Med udgangspunkt i denne samfundsøkonomiske konsekvensberegning vurderes det om en begivenhed, her Giroen, er rentabel. Der inddrages således turismeomsætning (turismeøkonomi), medieomtale, tilflytningseffekt samt eventøkonomi i vurderingerne af Giro-Starten. Estimater og tal fra turismeomsætning bygger på Visit Denmarks udregninger i Giro-Start rapporten. Til at understøtte borgerværdien er der blevet sammenlignet med andre sportslige og kulturelle arrangementer både i Herning og Odense. Der er medtaget et bredt udvalg af aktiviteter for at vise forskelligheden i borgerværdien, i forbindelse med forskellige arrangementer. Tallene er hentet fra tilsendte budgetter samt opgørelser fra Herning og Odense kommune. Beregning af udgifter i forbindelse med Giro-Start er foretaget på baggrund af de regnskabsmæssige tal for Giro-Start tilsendt af Herning kommune. Indbyggertal, til- og fraflytninger i forbindelse med den langsigtede branding værdi er fundet via Danmarks statistik. Til at understøtte beregningerne og vurderingerne af Hernings brandingeffekt i kølvandet på Giro- Starten, er en række personer blevet interviewet. Udtalelser og holdninger fra interviewpersonerne vedrørende Giro-Starten og branding af Herning er medtaget i beregningerne. De 9 personer fremgår under kilder. Derudover er der gjort brug af egne analyser samt tidligere eksterne analyser fra Sportevent Denmark, TNS Gallups omdømmeanalyse af Herning, UCI Road World Championship 2011 og generelle effektmålinger. Vurderinger i anvendelsen af eksterne kilder til denne rapport er foretaget af associate professor Troels Troelsen.

7 6. Kilder Anholt, Simon (2005). Some important distinctions in place branding Gratton, Chris, Shibli, Simon & Coleman, Richard (2000). The economic importance of major sports events: a case-study of six events. Managing Leisure 5, (2000) Gratton, Chris, Shibli, Simon & Coleman, Richard (2005). Sport and Economic Regeneration in Cities. Urban Studies, Vol. 42, Nos 5/6, , May Ooi, Can-Seng & Stöber, Birgit (2008). Authenticity-in-Context: Embedding the Arts and Culture in Branding Berlin and Singapore. Preuss, Holger & Troelsen, Troels (2010). Place Branding through Mega Sport Events and the Impact on Stakeholder Communities. Preuss, Holger & Wynsberghe Van, Robert & Sparks, Robert (2010). ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE OLYMPIC GAMES. THIRD INTERNATIONAL SPORT BUSINESS SYMPOSIUM. Preuss, Holger (2011). A method for calculating the crowding-out effect in sport mega-event impact studies: The 2010 FIFA World Cup. Stöber, Birgit (2008). Place Branding How the Private Creates the Public. Perspectives on Private Authority in Global Politics. Master UCI Road World Championship (2012) Generelle oversigter årsrapporter: Danmarks Statistik Home og Bolia s boligpris oplysninger 7. Interviewpersoner: Silas F. Christensen, direktør TM Fabrikken Herning. Ditlev Dohm, direktør MR Dohm herreekvipering Herning. Ulla Diderichsen, Direktør Hotel Eyde og Scandic Herning, Regionsrådsmedlem. Frank Hylgaard, Bykoordinater sport og kultur Herning Michael Brügger, Salgskontor Egetæpper Herning Niels Arne Markussen, Adm. Direktør Alpi Herning Alex Nielsen Adm. direktør, ansv. Chefredaktør Herning Folkeblad Lars Hajslund, Direktør Visit Herning. Adm. dir. Georg Sørensen, MCH A/S Thomas De Mik, cand. mag., tidl. spillestedsdirektør og nu booking bureau mm. i Odense. Direktør Claus Christian Kock, cand.mag., tidl. direktør for kulturafdelingen i Odense.

8 8. BILAG og BEREGNINGER (Ikke fuldkomment materiale). A: Omsætning genereret i Herning af Giroen 2012: Omsætning generet i Herning Forsigtigt vurderet Positivt vurderet Antal tilskuere i alt til Giroen ( unikke) Antal unikke tilskuere til Giroen (som kan have været der til flere gange) Antal tilskuere til Giroen i Herning og Horsens Antal unikke tilskuere til Giroen i Herning og Horsens Heraf i Herning Heraf Herning borgere 38% Heraf tilrejsende Danskere 52% Heraf udlændinge B: Økonomiske beregning af udvalgte kommunale borger aktiviteter : 1. Herning Kommune, Kort film festival - med gratis entré: Kommunens tilskud DKK Der var ca. 600 borgere/seer. Der er ikke brugt kommunal arbejdskraft. = et kommunalt bidrag på DKK 65 pr. borgeroplevelse. 2. Herning Kommune, Blues 2121 festival på Torvet. Herning Kommune havde følgende udgifter: Forplejning, lyd/lys, mandskab, oprydning = I alt: ,- Tilskuerantallet: = et kommunalt bidrag på ca. DKK 75 pr. borgeroplevelse 3. Herning Kommune, Liv i Søndre Anlæg: Tilskud DKK , tilskuere = DKK 41 pr. borger. 4. Odense Kommune, Opera på Engen en tilbagevendende aktivitet for Odenses borgere. Kommunale udgift /tilskud i alt ca. DKK , tilskuere ca = DKK 50 pr. borger. 5. Odense Kommune, 5 gratis koncerter i Kongens Have Kommunale udgifter/tilskud i alt ca. DKK DKK , tilskuere, DKK 30 pr. borgeroplevelse. 6. Odense Kommune, to samkørende regionale spillesteder, Rytmeposten og Dexter: Kommunalt tilskud DKK 2,1 mio., besøgende = DKK 40 pr. borgeroplevelse.

9 7. Museer er ikke beregnede, men har betydeligt højere tilskud pr. borgeroplevelse. 8. Odense Symfoniorkester har årsrapport, som jeg ikke nænner at medtage tallene for. Det er bare dyrt. 9. Det Kongelige Teater og Balletten har et statstilskud på omkring DKK 1200 pr. borgeroplevelse, og er formentlig ikke det dyreste i Danmark. Det må tilskrives et museum, som jeg ikke har navn på. C: Sammenlignelige hotel kapaciteter: Til at sikre erhvervs- og oplevelsesturisme er der følgende hotelkapaciteter i 3 sammenlignelige byer. Tallene yderst til højre (ex. 4,74/1000) er hvor mange hotelværelser kommunen har pr indbyggere. Jo større tal jo større behov må dette antal antages at skulle tilfredsstille. Herning har ca. 2½ gange så mange hotelværelser som sammenlignelige byer. Antal hoteller Antal senge antal værelser Esbjerg Kommune : Randers Kommune : Herning Kommune : ,74/ ,76/ ,0/1000 D: Udvikling i indbyggertal for sammenlignelige kommuner i regionen. Herning har et brand og en selvopfattelse af en kommune i vækst. Derfor er Herning by og kommune nedenstående sammenlignet siden 1980 med andre kommuner i hhv. regionen (Silkeborg, Viborg, Holstebro og Ringkøbing) og store jyske byer, Randers og Esbjerg. Som ses nedenfor, så vokser Herning men andre kommuner vokser ca. lignende. Væksten i jyske provinsbyer skyldes bl.a. en stigende urbaniseringsgrad, som formentlig er særlig udpræget i det jyske med landsbydød mm. Etablering og fastholdelse af arbejdspladser ekstremt vigtigt. Og her vurderer jeg uden statistisk baggrundsmateriale, at på trods af at Herning er regionens største by, så har netop baggrunden i at være en tekstilby været en ulempe. I tekstilbranchen har der været en usædvanlig stor udflytning af arbejdspladser til lande med billig arbejdsplads, og det har stillet store krav til etablering af nye arbejdspladser.

10 Derfor har en etablering af Herning også som en messe, arrangement- og event by været meget vigtigt for at fastholde arbejdsplader. Befolkningsudviklingen for region Østjylland og Midtjylland er vokset mere end landsgennemsnittet under sidste opsving ( ). Befolkningsvækst i procent for kommune og by for de regionale sammenligningskommuner: Befolkningsvækst & I alt vækst i kommunen før kommunesammenlægning I alt vækst i byen efter kommunesammenlægning I alt vækst i kommunen efter kommunesammenlægning Herning 7 % 5 % 4 % Silkeborg 19 % 5 % 5 % Viborg 13 % 10 % 4 % Holstebro 16 % 8 % 1 % Ringkøbing 13 % 2 % 0 % Befolkningsvækst i procent for kommune og by for en række jyske sammenligningskommuner. Befolkningsvækst & I alt vækst i kommunen før kommunesammenlægning I alt vækst i byen efter kommunesammenlægning I alt vækst i kommunen efter kommunesammenlægning Esbjerg 4 % -0,4% 0,6 % Randers -3% 9 % 3 % Herning 7 % 5 % 3 % 9 Definitionen af byens udstrækning er ikke klart defineret i Danmarks Statistik. 10 Definitionen af byens udstrækning er ikke klart defineret i Danmarks Statistik.

11 Horsens 7 % 6 % 7 % Indbyggertal for en række regionale sammenligningskommuner før kommunesammenlægningerne. Indbyggertal for de regionale sammenligningskommuner efter kommunesammenlægninger.

12 Indbyggertal i byerne i de regionale sammenligningskommuner Indbyggertal for de samme byer

13 Indbyggertal i jyske sammenligningskommuner efter kommunesammenlægninger Indbyggertal i jyske sammenligningsbyer

14 Indbyggertal i jyske sammenligningsbyer E: Antal udenlandske artikler via Factiva. Søgefelt: Giro d Italia Denmark

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Nykøbing F., Roskilde, Svendborg, Horsens Jon Sundbo RUC/CEUS Kan danske byer skabe vækst gennem den kreative klasse og oplevelsesøkonomi?

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Eventvurdering af VM i ishockey 2018

Eventvurdering af VM i ishockey 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering af VM i ishockey 2018 Danmark har i august 2013 indgivet en formel tilkendegivelse til det internationale ishockeyforbund

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces.

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. - Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. 1 Bilag 3: SWOT Analyse. Bilag 4: PESTEL Analyse Bilag 5: 2 Superligaklubbernes hjemmeside: AaB: http://aabsport.dk

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School Formål med kortlægning Strategi for: S1: Kommunal og regional livskvalitet

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Evaluering af Giro-starten 2012. - Tilskueroplevelse, turismeomsætning og markedsføringseffekter

Evaluering af Giro-starten 2012. - Tilskueroplevelse, turismeomsætning og markedsføringseffekter Evaluering af Giro-starten 2012 - Tilskueroplevelse, turismeomsætning og markedsføringseffekter Giro starten 2012 i Danmark Forord I maj 2012 fik Giro d Italia den nordligste start nogensinde, da cykelløbet

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

EJERLEDELSE I DANMARK

EJERLEDELSE I DANMARK EJERLEDELSE I DANMARK Rapport 1: Ejerledelse - baggrund og udbredelse Pixi-version Morten Bennedsen Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise Director of INSEAD Family Business

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET ERHVERVSSTRATEGI RANDERS - Randers Regnskov - --------- - Danish Crown VIBORG - Viborg Domkirke - Kongepladsen - -------------- HERNING -Boxen - Messecenter Herning

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom?

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Oplæg på

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab;

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab; Mellem på den ene side Københavns Kommune Kultur- og Fritidsudvalget (kommunen) og på den anden side World Outgames 2009 (Selskabet) er der Præambel Idet kommunen sammen med Fonden Wonderful Copenhagen

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy.

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. ENERGI I FORANDRING Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. Gry Egstrup, DONG Energy, Danmark Hvem er DONG Energy? DONG

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Danmark har talent lad os bruge det!

Danmark har talent lad os bruge det! PROGRAM 10.30 GENERALFORSAMLING Alle s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen. Check-in åbner kl. 10.00 og finder sted i Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Koncertsal (tidl. Radiohusets

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere