Nyhedsbrev nr. 51 April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 51 April 2013"

Transkript

1 , Nyhedsbrev nr. 51 April 2013 Et spændende forår venter i marken En usædvanlig lang vinter er ved at finde sin afslutning de fleste steder i Europa. Spændende er det for planteavlerne at finde ud af, hvor stor skade den har forvoldt i marken. Meldingerne er meget forskellige, som det vil fremgå fra de medlemmer, vi har taget forårspulsen på. Det er også spændende for husdyrbrugerne, da en stor udvintring af afgrøderne vil kunne skubbe yderligere til i forvejen ret små overgangsbeholdninger af såvel korn som soyaskrå og dermed betyde prisstigninger på foderet. Med ønsket om et godt forår Med venlig hilsen Erik Jantzen, formand DFA Aktiviteter i Danish Farmers Abroad Landemøde i Rumæniens-gruppen Mandag den 3. og tirsdag den 4. juni afholdes møde i Rumæniensgruppen Program: Mandag den 3. juni: Kl. 12:00: Besøg hos DanBred Arges agerbruget DanBred Arges har siden 2005 opbygget et landbrug med hektar agerjord samt årssøer full line Kl. 16:30 ERFA møde med orientering af Ionel Chiriac og Nicu Benza, DanBred Arges samt Christian Haldrup, VFL, Bukarest Kl. 18:30: Middag på gården Kl. 22:00 Afgang til Hotel i Petesti Tirsdag den 4. juni: Kl. 08:00 Afgang til Agri Invest A/S`s farm Agriconsortium i Videle Denne site består af et planteavlsbrug på hektar ud af Dan Agri s samlede landbrugsareal på hektar i Rumænien Omkostningerne til arrangementet deles mellem deltagerne og faktureres efterfølgende. For mere udførligt program - se på DFAs hjemmeside 1

2 Tovholdere på arrangementet er: Richardt Duus og Laurids Søndergaard Tilmelding til DFAs sekretariat v. Johs. V. Hansen eller senest fredag den 24. maj. DFA konference den 20. april i Brædstrup Som de seneste to år afholder Danish Farmers Abroad også i år en heldagskonference i juni måned. Konferencen afvikles torsdag den 20. juni på Hotel Pejsegården Brædstrup. Programmet er stadig under planlægning, men vil i løbet af maj blive udsendt til hele medlemskredsen med tilhørende netværk. Men reserver allerede nu datoen. Studietur til Rusland i oktober Som nævnt på generalforsamlingen i DFA den 17. januar planlægges en studietur til Rusland for alle foreningens medlemmer. Overvejelserne gik på en tur i juni måned, men på grund af sammenfald med en række andre arrangementer har vi valgt at flytte turen til oktober. Programmet for turen er under planlægning, og der vil naturligvis blive orienteret løbende om dette. FPM hold 5 forventes startet i november Hold 3 og 4 er i fuld gang med Farm Production Manager uddannelsen, og de foreløbige evalueringer er rigtig gode. Vi planlægger derfor at kunne tilbyde opstart af FPM hold 5 til november. Der vil ved dette kunne tilbydes et supplerende engelskkursus forud for og sideløbende med kursusforløbet. Nærmere oplysning og tilmelding til kursus koordinator Povl Nørgaard på eller - eller eventuelt til DFAs sekretariat. Hold 3 afslutter kursusforløbet i løbet af sommeren Vi vil til denne gruppe forsøge at etablere en fortsættende ERFA gruppe for såvel planteavl som svineproduktion. Der arbejdes p.t. på at finde koordinatorer til dette. Forår i marken hos DFAs medlemmer Polen Hos Scan-pol Farming i den nordvestlige del af Polen melder driftsleder Ib Dinesen Jensen, at det ser ud til, at såvel raps som hvede og vinterbyg har overlevet den strenge frost. Der har været lidt sneskimmel i vinterbyggen, men ellers står alle afgrøder rigtig pænt i øjeblikket. 2

3 Letland Det ser ud til, at % af afgrøderne overlever. Vi er pt. så småt i gang med gødning, men der er ingen vækst startet endnu. Væksten forventes dog at komme nu, hvor der loves højere temperatur fremad. Citat: Henrik Gøttrup, SIA Agroduo Forår i Letland Foto: Henrik Gøttrup Ukraine I Danosha (130 km syd for L viv) er markarbejdet først startet sidste weekend, så det bliver en kort sæson. Området er ikke repræsentativt for hele Ukraine, men officielle prognoser forventer et udbytte nedgang på pct. i landet på grund af det sene forår. Citat: Kristian Brokop Jackobsen, CEO Danosha Slovakiet I Slovakiet kommer foråret meget sent. Vi havde en uges tid med fint forårsvej midt i marts, herefter kom vinteren tilbage, og vi har ikke kunnet lave noget fornuftigt i marken før nu, midt i april. Vi har fået mere nedbør end normalt -- i 1. kvartal ca. 200 mm, og der står blankt vand på mange af vore marker. På trods af ekstrem tørke i efteråret ser vinterafgrøderne fornuftige ud de steder, hvor der ikke står vand. Pt. ser potentialet rimeligt ud forudsat, at vejrforholdene vil være med os resten af vækstsæsonen. I modsætning til sidste år har vi jo i det mindste noget vand i jorden at komme i gang på. Forårssåningen bliver meget forsinket. Den sene såning er specielt problematisk for majsen, som ofte har skuffet kvalitetsmæssigt, når den er blevet sået i maj. Kort sagt: Nu vil vi bare gerne have noget sol og varme, til vi er færdige med forårsarbejdet. Citat: Mogens Hansen, CEO, Dan-Slovakia Agrar a.s., Slovakiet. 3

4 Bulgarien Her i det nordøstlige Bulgarien har vi haft 30 grader, men nu er temperaturen nede på 20 grader Celsius igen. Vi er færdige med gødningsspredning bortset fra vandlidende områder og er i fuld gang med såning af solsikker og sprøjtning af vintersæd. Vinterbyg og hvede har overlevet vinteren pænt. Her hos BD-Agri døjer vi dog med for tynd en bestand af hvede. Der var store problemer med såning i solsikkestub, og så-skærene har slæbt voldsomt. Mange steder er hele rækker simpelt hen hyppet af bageste så-skær. I hvede efter majs er det gået bedre. Vinterbyg sået efter hvede har fin plantebestand. Der er lidt meldug i flere hvedemarker og bladplet i vinterbyg. En mark er ved at blive ædt af smelderlarver. Den er sprøjtet ned, og vi prøver med solsikker. Raps blev der ikke sået, da der var meget tørt i efteråret, og godt det samme. Naboer, der fik sået, har heller ingen raps. Citat: Kurt Østergaard og Andreas, BD-Agri, Bulgarien Rusland En kort beretning fra Tambov Danrus Pct. færdig i forhold til plan Afgrøde Gødning Jordbearbejdning Såning Vinter Hvede Vårbyg Ærter Solsikker Majs I alt Efter et meget koldt forår med ned til minus 16 C. nogle dage i slutningen af marts er arbejdet for alvor kommet i gang, og temperaturen er steget til grader. Forårstemperaturer er oplevet i ca. en uge. Etableringen af afgrøderne er meget betinget af nedbør fra nu af. Vi har oplevet 6 uger uden vand efter såning og 35 graders varme. Citat: Frank K. Johansen, Danrus 4

5 Rumænien Storken er kommet til Rumænien Foto: Christian Haldrup Forår i Rumænien Der sås, spredes gødning, spredes gylle og sprøjtes mellem bygerne. Rumænien er stor - ca. 5 gange større end Danmark - og både jordbundsforhold og vejret er forskelligt. I efteråret 2012 lykkedes det at få vintersæd og raps etableret og veludviklet i størstedelen af Rumænien. Øst for Bukarest var der på grund af tørke nogle problemer med at få rapsen til at spire og udvikle sig tilstrækkeligt. Vinteren bød på 20 0 C frost, men der er ikke skader af vinteren, fordi afgrøderne var dækket af sne i den kolde periode. Foråret har været køligt med ned til C frost. Det har været ustadigt, og der er i flere områder kommet forholdsvis meget regn. Vintersæden og vinterrapsen står generelt godt. De tidligste rapsmarker begynder at blomstre i slutningen af denne uge. Hveden og vinterbyggen når i de bedste marker op til støvlekanten. I området øst og syd for Bukarest er der gødet, der er gang i såninger og der sprøjtes mod ukrudt, sygdomme og skadedyr. Vejret driller, så der er højest sået 10-20% af arealerne, der skal dyrkes med solsikke og majs. Kommer vi længere nord på, er der også gødet, men såningen og sprøjtningerne er på grund af nedbør og kulde knapt kommet i gang. Øst for Bukarest driller vejret også med byger, der går og kommer. På de fleste jorde i dette område varer det nogle dage, inden der kan køres efter regn. Indholdet af ler og silt er højt, og indholdet af humus er forholdsvist lavt. Der er spredt gødning, men såning og sprøjtning er knap kommet i gang. I Vestrumænien Timisoara, Arad er der kommet store mængder af nedbør. Her står vand på nogle marker med hvede og raps. I det tidlige forår var det muligt at gødske, men herefter har det hele næsten stået stille. Der er dog udsigt til tørvejr. Alle er klar til at rykke ud, men jorderne er meget lerholdige (40-50% ler + silt) og med forholdsvis lavt indhold af humus, hvilket medfører, at disse jorde har svært ved at dræne og tørre og blive klar til såning. 5

6 Grundlaget for en god høst af raps, vinterbyg og vinterhvede er til stede men, men, men - der er endnu lang tid til høst. Ingen kender udbyttet, før afgrøden er under tag - og i Rumænien ikke før pengene er på kontoen! Christian Haldrup, Knowledge Center for Agriculture, Bucharest Landenyt i øvrigt Argentina Høsten i Argentina 2012/2013 Af Henrik Hansen, Marie Elena S.A På San Marcos er høsten fremskreden. Der har været gode overraskelser med følgende resultater: Soja 1: 4,3 t/ha 45% høstet. Gennemsnit salg 314 usd/t Maiz 1: 9,6 t/ha. 73% høstet. Gennemsnit salg 189 usd/t Solsikker: 2,9 t/ha. 100% høstet. Gennemsnit salg 350 usd/t Pisingallo (til popcorn) majs: 4,5 t/ha. 54% høstet. (Pris fastsættes ved levering). Vi har solgt ca. 60 % af vores samlede projekterede produktion (ca t). Det er gode resultater, som kompenserer for den ringe hvede, byg og rapshøst. Derefter kommer de sent såede afgrøder (majs 2 og soja 2), som dette år blev sået meget sent som følge af det historisk regnfyldte Mod vores forventninger blev regnen afløst af 45 dages tørke (vi havde forventet konvektiv regn), hvilket gjorde, at vi sparede brugen af fungicider, og der ikke har været problemer med de tunge maskiner ved arbejdet. Heldigvis var grundvandet højt, hvilket kan ses af resultaterne. I weekenden fik vi årets første lette frostvejr (1 grad i tre timer), og resultatet af dette er mærket på en række af de sent såede afgrøder. Det er svært at sige, hvor meget i dag, men det kan være mellem 10 20% mindre udbytte, hvilket dog ikke rammer den budgetterede produktion så meget på grund af gode resultater. På landsbasis forventes en rekord majshøst på 25 millioner t, og en pæn sojahøst på 48,5 m t. Den estimerede sojahøst faldt noget fra de første optimistiske bud på 58 m t. Solsikkehøsten blev på 3,3 m t. Henrik Hansen i en høstklar soyamark Foto: En medarbejder 6

7 Vi er ved at så rapsen færdig (godt 300 ha), vintergræs, og indenfor 40 dage begynder vi at så hvede. Det har været et spændende år, hvor oversvømmelserne på den lejede jord er blevet fulgt op med genforhandlede 5-års kontrakter. Vi begynder så at sige næsten forfra, lidt som den berømte ludobrik, men med et meget bedre udgangspunkt, da vi har grundvandet på et godt niveau og installationerne i orden. Det er også et år, hvor landbrugsorganisationerne har varslet, at de lukker for sojahanen, salget af høsten, i maj måned for dermed at vise regeringen, at vi som sektor ikke er enige i deres aggressive kassefinansiering, lukkede markeder og kortsigtede politikker. Derudover har producenterne ikke nogen interesse i at sælge deres produkter, da afgrødeprisen i kraftigt devaluerede argentinske pesos ikke kan bruges til at købe dollars eller mursten (kun via den 60% dyrere dollarkurs på det sorte marked), de to traditionelle opsparingsdestinationer. Som lokal producent har man groft sagt fire valg: Afbetaling af gæld, køb af produkter til næste års produktion eller andre pesos investeringer (f.eks. kødproduktion), eller at gemme kornet til man skal sælge for dermed at have en vis beskyttelse mod inflationen på +25% og den konstante devaluering af den lokale møntfod. De to omstændigheder kan skubbe priserne den anden vej eller bremse faldet i Chicago. Der er dog en del gæld fra de seneste års dårlige resultater, som gør, at producenterne ikke har samme kraft som tidligere. Utilfredsheden og vreden er dog stor, hvilket trækker den anden vej. Som dansk farmer kan jeg kun blive ved med at anbefale, at risikovillige investorer kigger herned. Risikoen er stor, og det samme er den langsigtede gevinst. Januar-februar (ferieperiode) tog de argentinske turister til udlandet for at forbruge i dollars, selvom regeringen havde lagt en ekstraskat på kreditkortkøb på 15%, da det stadig er billigere end de 60%, som dollaren koster ekstra på det sorte marked. Frie dollarkøb er stærkt begrænset med en række uigennemskuelige og diskriminerede regler. Og på den anden side strømmede turisterne fra nabolandet Uruguay til Argentina for at veksle deres valuta til argentinske pesos og dermed spare 60% på deres rejser, da alt stadig formelt set handles i den officielle valuta. Den slags aparte situationer havde man sidst i 2002, og det er derfor, vi mener, at aktiver er relativt billige i Argentina i dag. Kvaliteten og kvantiteten af landbruget er den samme. Man kan ikke købe jord, men man kan godt starte virksomheder og produktion op. Da dollarmarkedet er lukket, er jordpriserne faldet internt som det eneste land i regionen. Eller, eksempel nummer 2, hvis det lykkes at importere varer til Argentina, står man i den heldige situation, at prisen betales i den fastsatte udenlandske valutakurs, men internt er varen mere værd, fordi det er den billige officielle dollarkurs, og dermed mere attraktivt. Henrik Hansen Brasilien AgroBrazil A/S et dansk selskab, der køber og driver jord i Brasilien Af Bruno Østergaard, AgroBrazil For godt et år siden købte AgroBrazil A/S en ejendom på godt ha i delstaten Tocantins, der ligger midt i Brasilien. Ejendommen ligger ca. 100 km fra Tocantins hovedstad, Palmas. En del af ejendommen har været ryddet til kvæghold. Dette område på 350 ha fik vi ret hurtigt tilladelse til at rydde og dyrke. Samtidig gik vi i gang med at søge tilladelse til at rydde den re- 7

8 sterende del af ejendommen. I staten Tocantins kan man ikke få lov til at opdyrke mere end 65% af ejendommens areal. Den resterende del kaldes legal reserve. Herudover er der regler for bræmmer på 30 meter til vandløb, søer m.m., som kaldes permanent reserve. På vores ejendom er 5% af jorden permanent reserve. De 350 ha var groet godt til igen, så vi måtte i gang med at vælte vegetationen med to traktorer og en kraftig kæde. Herefter blev marken harvet med en 32 tallerkenharve. Efter dette blev der spredt kalk, som ligeledes blev harvet ned med 32 tallerkenharve. Efter hver harvning skal der samles rødder. Rodsamlingen sker med håndkraft. Det er meget hårdt arbejde, når temperaturen er 35C i skyggen, og der er ikke skygge, når alle træer og buske er væltet. Efter de to harvninger med 32 harve blev jorden harvet med en 28 harve og til sidst med en 20 såbeds harve. Herefter gik vi i gang med at så sojabønner. Vi havde købt en såmaskine med 11 rækker, der samtidig placerer gødning lige ved siden af såsæden. Når man arbejder med jord, der ikke har været dyrket før, kan man ikke regne med, at sojaen kan få fat i knoldbakterier. De findes simpelthen ikke i denne jord. Derfor er man nødt til enten at bejdse bakterien på såsæden sammen med øvrige bejdsemidler eller sprøjte levende bakterier direkte ned i så rækken. Der er meget delte meninger om denne sidste metode. Vi lyttede til alle og endte med at bruge begge metoder. Det viste sig senere, at sprøjtemetoden er langt mere effektiv. Det fik vi klart syn for, da vores sprøjtetank gik i stykker. Nogle uger senere var de bønner, der var sået uden de levende bakterier meget lysegrønne, mens de andre var helt mørkegrønne. Senere var det, som om forskellen blev mindre, men nu tæt på høst kan vi se, at det område, der ikke fik levende bakterier, visner før resten af marken. Vi endte med at så 208 ha med soja. 91 ha med ris og 44 ha med sorghum. Vi valgte at så ris (tørlandsris) i områder, hvor der var mange rødder. Ris har aks i toppen af planten, hvorimod sojabønner sætter bønnerne på hele stænglen - også tæt på jorden. Når der er mange rødder, kan man hæve skærebordet, når der høstes ris og sorghum. Markerne ser godt ud. Men klimaet her giver nogle store udfordringer. Når man hver dag har 30 35C, og der samtidig kommer rigtig meget regn. Siden regntiden begyndte midt i oktober, har vi fået godt 1600 mm. Under disse betingelser sker ting hurtigt, planterne vokser hurtigt, og det gør skadedyr som larver og biller også. Det hele kan forværres af korte tørkeperioder på en eller to uger. Når det er tørt, virker en del af sprøjtemidlerne ikke. Det har vi også prøvet, og det har vi lært en del af. 8

9 Markerne skal først ryddes for trævækst i baggrunden en dyrket mark Foto: Bruno Østergaard Vi regner med at gå i gang med at høste om et par uger. Den første mark er allerede ret gul, og når alle blade er visnet og stænglerne tørre, er det høsttid for sojabønner. Vi har solgt en del af den kommende høst for at sikre prisen. I år lejer vi os til mejetærsker. Vi har fået licens til at rydde den resterende del af ejendommen. Vi har indgået en kontrakt med et selskab, der vælter cerradoen med kæde og skubber det sammen i rækker. Vi har indgået kontrakt med et andet firma, der samler rødder og en kontrakt med et tredje firma, der fjerner træet og betaler den afgift, der er på hver rummeter at træet. Firmaet der rydder, er kommet langt med at vælte cerrado. Ca. 350 ha er væltet, og en stor del af dette er skubbet sammen. Ifølge kontrakten skal hele arbejdet være afsluttet indenfor 90 dage. Vi er begyndt at harve mellem det sammenskubbede, og i denne uge starter rodsamlingen. Derefter skal vi i gang med at sprede kalk og harve igen. Til den kommende vækstsæson (oktober maj) skal vi høste 2 gange på de 350 ha, vi har dyrket i denne vækstsæson. Derudover skal vi høste en gang på de 550 ha, vi nu er i gang med at rydde. I den legale reserve (35 %), vi har nu, er der en del jord, der udmærket kan dyrkes. Efter en nylig ændring af miljøloven er det nu muligt at købe dårlig jord i en anden del af Tocantins og flytte vores legale reserve derhen. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis vi flytter hele den legale reserve på en gang. Der er områder i Tocantins, hvor jorden er meget sandet, og hvor det samtidig ikke regner ret meget. Jordpriserne her er meget lave, og selvom priserne er steget, vil det stadig være en stor fordel for os at udnytte en større del af vores nuværende ejendom. Vi er også gået i gang med at forhandle med en nabo om køb af 375 ha. På længere sigt er der andre naboer, som også er interesserede i at sælge jord. 9

10 Rismark i blomst hos AgroBrazil Foto: Bruno Østergaard Det er muligt at se billeder og videoer fra vores ejendom på AgroBrazil A/S hjemmeside: Bruno Østergaard Polen Strategirapport: "Genopbygning og udvikling af Polens svineproduktion indtil 2030 Rapporten Genopbygning og udvikling af Polens svineproduktion indtil 2030 blev offentliggjort denne uge. Rapporten er udarbejdet af en række eksperter i samarbejde med POLSUS og Landbrugsministeriets styrelse for markedsordninger (ARR). Rapporten er finansieret af fonden til promotion for svinekød. Rapporten beskriver situationen i produktionen, udviklingstendenser og lovforslag på området. Herudover indeholder rapporten en række strategianbefalinger til industrien omkring lovgivning, uddannelse og træning, opstaldning, sundhed, kultur, markeder og promovering, foder og ernæring, vertikalt samarbejde og medierne. Rapporten opererer med en målsætning om, at Polens svinebestand på lang sigt skal producere 25 mio. svin om året fra 1 mio. søer. Strategien fastholder målgruppen for den foreslåede støtte til producenter eller producentsammenslutninger med søer. Andre anbefalinger handler om, at programmet finansieres gennem Landdistriktspuljen (RDP) , og at der oprettes demonstrationsgårde. Landbrugsministeriet arbejder på implementeringen af anbefalingerne. Kilde: Poul Jacob Erikstrup, statskonsulent på den danske ambassade Warszawa Polsk kyllingeproduktion stiger samtidig med prisen Polen har længe set stigninger i fjerkræproduktionen, bl.a. på 12 pct. fra 2011 til Eksperter, der samarbejder med Landbrugsministeriets styrelse for markedsordninger (ARR), forudser en fortsat, men lidt mindre, vækst i produktionen i 2013 på 4-5 pct. Væksten hænger sammen med fjerkræspriserne, der er væsentligt lavere end priserne på andre kødtyper, men el- 10

11 lers er høje pga. høje foderpriser og lavere købekraft blandt forbrugerne. Ifølge estimater fra Landbrugs- og Fødevareøkonomisk Institut (IERiGZ) var det polske forbrug af fjerkræ pr. indbygger 26,5 kg i 2012, hvilket var en stigning på 6 pct. fra Ifølge instituttet vil den gennemsnitlige polak i år spise 27 kg hvidt kød. Eksperter forudser desuden fortsat vækst i fjerkræpriserne i Sidste år steg fjerkræpriserne 6 pct. fra 2011, mens priserne på svine- og oksekød steg henholdsvis 10 og 14 pct. Kilde: Poul Jacob Erikstrup, statskonsulent på den danske ambassade Warszawa Billig polsk landbrugsjord Priserne på landbrugsjord i Polen er nogle af de hurtigst voksende i Europa. Men der er plads til at vokse, for priserne er i gennemsnit 2-3 gange lavere end EU-gennemsnittet. Malta har førstepladsen i de højeste priser med gennemsnitligt EUR pr. hektar, mens Nederlandene tager andenpladsen med EUR pr. hektar. I Polen kan en hektar landbrugsjord erhverves væsentligt billigere - i gennemsnit for EUR Jordpriserne har de seneste år oplevet stor stigning, og en hektar var fem gange så dyr i sidste kvartal af 2012 som i Kilde: Poul Jacob Erikstrup, statskonsulent på den danske ambassade Warszawa Kroatien --- EU's nye medlemsland Muligheder i landbrugs sektoren i Kroatien Af Kim Bretting, RELINK Kroatien har været på en lang og til tider hård rejse gennem tiderne. Alene siden 1918 har landet skiftet nationalitet 4 gange frem til 1991, hvor Kroatien udråbte sig selv som selvstændig stat og løsrev sig fra ex-jugoslavien. EU indledte optagelsesforhandlinger med Kroatien i oktober 2005 og den 1. juli 2013 bliver Kroatien det 28. medlem af EU. Hvad betyder det for landbruget og mulighederne for at investere i Kroatien? Hvad forventer Kroatien af EU medlemskabet? Indenfor landbrug og fødevarer har Kroatien et stort problem som netto importør af langt de fleste produkter, ligesom landbrugssektoren ikke har udviklet sig, men stadig har mange meget små brug samt en række store kooperativer, som er under privatisering. Kroatien har en klar forventning om øget import fra de europæiske markeder, når grænse- og toldbarrierer forsvinder den 1. juli, hvorfor det er med en vis bekymring for landmændene, at Kroatien træder ind i EU. Omvendt har Kroatien et meget stort potentiale som landbrugsland, men det kommende budget for er endnu ikke er på plads. Da der er udsigt til nedskæringer, er kroatiske landmænd og relaterede virksomheder afventende. IPARD afløses af det nye EU landbrugsprogram og budget i Kroatien. Potentialet er stort, og mange forventer at kunne få nemmere adgang til de mange tilskudsmidler, der allerede findes i dag, og som helt sikkert vil blive allokeret til Kroatien de kommende år 11

12 indenfor landbrug, fødevarer og relaterede industrier. Generelt har kroatiske landmænd været dårlige til at søge disse midler pga. manglende erfaring og tro på succes. Kroatien har været protektionistisk siden selvstændigheden i 1995, hvorfor det skal blive interessant at se, om landbrugsinvesteringer vil vokse i samme hast som ejendomme, infrastruktur og specielt turisme, der er Kroatiens vigtigste indtægtskilde. Væksten lå på 8 10 % årligt frem til 2008, men ligger nu på knap 1 %. Hvad kan Kroatien tilbyde EU? Kroatien har muligheden for at blive brobygger mellem de øvrige markeder i regionen som f.eks. Serbien, der er Balkans største landbrugsland, Bosnien samt Montenegro i Syd, Slovenien mod vest og Østrig-Ungarn i nord. Med et fremragende klima til planteavl, hvor der høstes op til 3 gange årligt på visse afgrøder, et stærkt voksende forbrug indenfor fødevarer med vækst på 10-12% årligt i regionen og 11 millioner turister, der besøger Kroatiens rene og uspolerede kyster fra Umag til Dubrovnik, har Kroatien meget at tilbyde EU. Kroatien er investeringsvenligt med gode tilskuds- og fradragsmuligheder, ligesom der er række særordninger i forbindelse med sammenlægninger af landbrugsland. Det er vanskeligt at erhverve større landbrugsarealer, med mindre man opkøber selskaber, der ejer land. Det kan man til gengæld. Der er skatte begunstigelsesregler. Afsætningsmulighederne for fødevarer er gode i Kroatien Både grossist og supermarkederne har hidtil været kontrolleret at få store spillere som f.eks. Konzume ejet af Agrokor, men der er sket meget de seneste år med en række nye spillere som eksempelvis METRO, LIDL, BILA og Mercator, hvorfor der er øget konkurrence i detailleddet. Der efterspørges specielt kød, men også en række andre forarbejdede produkter f.eks. mælk. Der er en stadig voksende import af kød og mælkeprodukter fra Europa og Sydamerika, som er foregået via Norge og altså uden om EU. Her opstår nye muligheder for den danske eksport, når Kroatien indtræder i den europæiske union. Muligheder for danske landbrugsinvesteringer i Kroatien Priserne på landbrugsarealer og skov er stadig langt under det danske niveau; man skal dog ikke forvente rumænske priser. Omvendt er Kroatien langt mere udviklet end både Rumænien, Bulgarien, Slovakiet, Ukraine og de Baltiske lande. Kroatien kan bedst sammenlignes med Italien eller Slovenien. På en række områder med et bureaukrati og korruption, der ligger på højde med lande som resten af central Europa. Med de rigtige rådgivere kan disse udfordringer løses. 12

13 Der er rigtig gode muligheder for danske landbrugsinvesteringer - specielt indenfor plantagedrift, gartnerier, kartoffelproduktion, svine- og kylling produktion, også økologisk drift. Priserne på landbrugsarealer varierer i forhold til, hvilke regioner man interesserer sig for og højest i kystområderne, der kun har mindre arealer. Prisen starter fra omkring EUR pr. ha og kan komme så højt op som EUR pr ha. for arealer, der er velegnet til vin og oliven i f.eks. Dalmatien og Istria, der er de dyreste regioner. Muligheder for dansk eksport til Kroatien Der er gode muligheder for at afsætte danske eksportvarer til Kroatien, f.eks. kød, mælkeprodukter og foder. Import af frugt og grønt sker i dag primært fra regionen og fra Holland, hvorfor det nok er tvivlsomt, om dansk frugt og grønt kan gøre sig gældende på det kroatiske marked. Her bør i stedet etableres lokal produktion. Der er ligeledes gode muligheder for at eksportere dansk knowhow, f.eks. genetik der i dag allerede eksporteres af DanBred. Fjerkræsindustrien har lignende muligheder i Kroatien. Der er niche markeder indenfor produktions- og inventarudstyr samt stort behov for drivhus og kølefaciliteter, der kan sikre den ubrudte kølekæde både ved import og eksport af fødevarer til og fra Kroatien. Artiklens forfatter arbejder for RELINK, der er et rådgivnings- og investeringsselskab, der har arbejdet i Kroatien siden Den danske ambassade og Nordic Chamber Commerce er også gode steder at søge yderligere information. Artiklen er skrevet af: Kim Bretting, der har boet og arbejdet i Kroatien, Serbien og regionen siden Kontakt på tlf for yderligere information. Bulgarien Bulgarien efterlyser danske investorer i landbrugs sektoren. Den bulgarske landbrugsproduktion er inde i en negativ udvikling med faldende produktion for næsten alle produktions grene. Produktionen foregår stadig i overvejende grad i små enheder og en kraftig strukturudvikling er nødvendig, hvis landet skal fastholde eller øge den indenlandske produktion. Derfor efterlyser den bulgarske regering nu udenlandske og herunder ikke mindst danske investeringer i deres landbrugssektor. Dette kom frem på en konference på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 20. marts. Mødet var kommet i stand på initiativ af den bulgarske ambassade i København i et samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Danish Farmers Abroads medlemmer var inviteret med og udgjorde da også den overvejende del af de ca. 45 deltagere i mødet.` 13

14 På mødet var der fra ambassaden indlæg af ambassadør H.E. Valentin Poriazov og chef for den økonomiske afdeling Johanes Krikorian samt to repræsentanter for det bulgarske landbrugsministerium Diana Trifonova og Silvia Vasileva. Som afslutning gav landmand Ole Andersen et indlæg om sine erfaringer med som en af de få danskere at drive landbrug i Bulgarien. Bulgarien er med sine 11,1 mio. hektar godt dobbelt så stor som Danmark. Halvdelen af arealet anvendes til landbrugsmæssige formål, men kun 3,2 mio. hektar er dyrket agerjord, hvilket nogenlunde svarer til det, der dyrkes i Danmark. Der tages dog p.t. meget mere jord ind til dyrkning, og i 2011 faldt andelen af ikke dyrket jord med ikke mindre end 23 pct. Der findes ikke mindre end landbrugsbedrifter i Bulgarien, men en kraftig strukturudvikling er i gang. Siden 2007 er antallet af landbrug med under 2 hektar faldet med 28 pct., medens antallet af bedrifter på over 100 hektar modsat er steget med 25 pct. Der dyrkes overvejende hvede, byg, majs og solsikker. Nedbørsmængden ligger i det meste af landet på mm. Der er dog områder med noget højere nedbør. Husdyrproduktionen faldende Som det fremgår af nedenstående søjlediagram, er kødproduktionen i Bulgarien kraftigt faldende, medens antallet af malkekøer er stabilt. Livestock breeding holdings /1000/ DC SC Sheep Goats Pigs Sows Hens/ pullet species and categories Ch ,7 1,5 104,2 91,6 98,2 6,1 181,7 10, ,8 1,1 74,3 65,8 61,2 6,6 165,1 3, Husdyrproduktionen foregår i meget små enheder, hvor den gennemsnitlige størrelse for en malkekvægsbesætning er 4,3 ko og for en svinebesætning på 8,1 årsso. Da der forventes en dramatisk strukturudvikling af husdyrproduktionen, er det forventningen, at dette vil føre til yderligere et fald i produktionen, med mindre det lykkes at få etableret nye moderne produktionsenheder, der kan producere med høj effektivitet. Stor goodwill til danske landbrugs investorer Ole Andersen, Tylstrup har drevet landbrug i Bulgarien siden 2006 i selskabet DANBUL Agro. Det hele startede med, at han blev bedt om at levere læggekartofler til netop Bulgarien, at han, efter at have besøgt landet, fik den ide, at de lige så godt kunne dyrkes der. DANBUL Agro er beliggende ved byen Ichtiman km sydøst for Sofia. Ejendommen består i dag af 350 hektar agerjord. Ud over kartofler dyrkes hvede, majs og solsikke. 14

15 Ole Andersen er meget begejstret for samarbejdet med bulgarerne og har mødt meget stor opbakning fra myndighederne i Bulgarien. Ole ser store muligheder i opbygning af en noget større landbrugsproduktion med agerbrug sammen med en svineproduktion. Han mener, at han er blevet for gammel til selv at gøre det, men vil gerne være med sammen med en investorgruppe, som kan se mulighederne i landet og i at udnytte de kontakter og erfaringer, han har fået i landet de sidste 7 år. Ole Andersen kan kontaktes på mobil , fast net eller Kina Dansk modelfarm i Kina - investorprojekt Af Bjarne Kornbek Pedersen, Danish Farm Design A/S Kineserne er i gang med en kraftig udvidelse og omlægning af deres svineproduktion til en mere effektiv og miljørigtig produktion. OECDs prognoser viser, at kødforbruget vil blive øget med ca. 5,4 kg pr. indbygger fra , og at hele forøgelsen vil ske i Kina. Kun en begrænset del af kødforsyningen vil ske via import. Forøgelsen i kødindtag svarer til en stigning i produktionen på ca. 150 mio. grise om året! Når det samtidig tages i betragtning, at kun 15% af den kinesiske produktion gennemføres i moderne anlæg, er der desuden en enorm produktion, som skal lægges om. Som dansk leverandørvirksomhed til svineproduktion vil det naturligvis være rart at kunne få en bid af kagen. Udfordringen er at finde ud af, hvor og hvordan man kommer ind på markedet. Som enkeltvirksomhed kan det være svært at finde ressourcer og let at drukne i et marked, hvor alle udenlandske konkurrenter også er til stede. Det kan derfor være nødvendigt at gå andre veje. Gennem det sidste halve år har Danish Farm Design arbejdet med at udvikle en dansk demofarm for svineproduktion i Kina. Ideen er kommet fra Vitfoss, og virksomhedens forhandler i Kina Husheng Agricultural Technology Company, som har forhandlere i alle provinser i Kina. Hovedmålet med farmen er at øge salg af dansk teknologi, avlsdyr og andre produkter samt know-how. Foreløbigt er der udarbejdet et projektforslag til en svinefarm med 500 søer full line med mulighed for udvidelse til 1000 søer full line. Farmen er opbygget efter dansk idegrundlag med dansk teknologi, danske avlsdyr og management samt indretning i henhold til vores dyrevelfærds- og miljøregler svineproduktion. Desuden skal farmen omfatte et showroom, hvor besøgende via video kan få indsigt i indretning og managementprocedurer samt få forevist noget af den teknologi, som bliver anvendt. Endelig er det tanken at vise, hvordan moderne gyllehåndtering og næringsstoffer fra gyllen kan udnyttes. Herunder skal det vises, hvordan produktionen kan dokumenteres via foder- og produktionsdata, veterinære data mv., da kineserne har stor fokus på denne del qua de mange fødevareskandaler. Hensigten er, at danske virksomheder kan leje sig ind i showroomet, hvor de får mulighed for at udstille deres produkter samt medbringe potentielle kunder. Tanken er at etablere farmen som et joint-ventureprojekt med investering fra kinesisk og dansk side. IFU er meget interesseret i modellen, der falder godt i tråd med de intentioner, der er om at fremme dansk systemeksport. Budgettet for første fase af projektet omfattende 500 søer og 15

16 showroom udgør 50 mio. kr. Målet er, at kineserne bidrager med en tredjedel af investeringen. En anden tredjedel skal komme fra en eller flere danske investorer og den sidste tredjedel fra IFU. Husheng Agricultural Technology Company er klar til at gå ind i projektet som kinesisk investor. Fra dansk side er der flere virksomheder, som har ytret interesse for at gå ind i projektet. Lokaliteten til projektet er også fundet i Henan-provinsen i Kinas hvedebælte ca. 500 km sydvest for Beijing, hvor myndighederne er særdeles positive overfor projektet og er klar til at stille jord til rådighed. Forretningsgrundlaget vil dels være svineproduktionen, og dels er det meningen, at en procentdel af indtægterne fra udlejning af showroom skal bidrage til driften. På nuværende stadie er vi i gang med de indledende øvelser med at finde en eller flere danske investorer. Interesserede investorer er velkommen til at kontakte forfatteren (Bjarne K. Pedersen) for yderligere oplysninger på tlf eller FIRMAPROFIL Danvet K/S er et landsdækkende dyrlægefirma, og der er p.t. 14 dyrlæger tilknyttet firmaet. Dyrlægerne kører ud fra deres private adresser, mens administration er placeret i Hobro. Danvet's dyrlæger er alle højt kvalificerede, og flere har taget den specialiserede uddannelse til svinefagdyrlæge. Gruppen tilbyder komplet rådgivning til såvel danske som udenlandske 16

17 svineproducenter med det mål at kunne være med til at løfte og opretholde besætningens sundhedstilstand og produktivitet til blandt de 25% mest effektive. BIO SECURITY Af Kasper Jeppesen, Danvet Biosikkerhed er nøgleordet for store svineproduktioner --- især i udlandet Som bekendt kan en nysmitte med en uønsket sygdom i svineproduktionen være dels en psykisk belastning, dels er det ofte katastrofalt for økonomien. Vi kender alle de sygdomsmæssige og økonomiske problemer, de gængse SPF sygdomme kan forvolde, men lige nu er Klassisk og Afrikansk Svinepest på kraftig fremmarch i Østeuropa og Rusland. Begge sygdomme, som oftest vil have fatal udgang for produktionen og dermed for økonomien. En danskejet besætning i Rusland har for nylig slået besætningen ned på netop den konto. (læs i øvrigt om nye fund i Rusland sidst i disse nyhedsklip). Ligesom SPF sygdommene er Svinepest en sygdom, som vi selv kan gøre meget for at forhindre kommer ind i besætningen. Det kræver dog en høj standard af bio security. Desværre viser vores indgående kendskab til besætninger i ind- og udland ofte, at der er væsentlige huller i bedriftens biosecurity, ligesom bedriftens medarbejdere ofte mangler selv basal viden og forståelse for smittebeskyttelse. Huller, der i værste fald kan resultere i reinfektion af en SPF sygdom, Afrikansk eller Klassisk Svinepest. Vi mener, det er på høje tid, at der sættes den nødvendige fokus på denne problemstilling. Derfor tilbyder undertegnede svinedyrlæge Kasper Jeppesen, Danvet K/S et besøg med primær fokus på optimering af bio security. Produktionsgennemgang vil foregå i det omfang, I ønsker det. Selve besøget følges op med fyldestgørende rapport på dansk eller engelsk, hvor de biosecurity-mæssige udfordringer vil blive udpeget, og der vil blive foreslået løsningsforslag til disse. Besøget kan foretages i samarbejde med Professor i Svinesygdomme ved Københavns Universitet Jens Peter Nielsen, som ligeledes er formand for den permanente ekspertkomite for Klassisk og Afrikansk Svinepest. Han vil desuden holde et oplæg om Klassisk og Afrikansk Svinepest, der anskueliggør de største risikofaktorer for at få svinepest ind i besætningen. Der er på Danosha, Ukraine, og på Premium Porc, Rumænien allerede foretaget succesfulde bio security besøg. Medarbejdernes forståelse for smittebeskyttelse er øget, og der er iværksat handlingsplaner, der skal forhindre nysmitte i svineproduktionen. Kun på den måde sikres den fremtidige drift og i særdeleshed driftsøkonomi. Hvis ovenstående har interesse, kan forfatteren kontaktes på eller på tlf

18 DFA NYHEDSKLIP UK McDonald's commits to high welfare pork in UK Friday April McDonald's has become the first high street restaurant chain in the UK to commit to sourcing all its pork from farms approved under the Freedom Food welfare scheme. The move makes the fast food giant the UK's second largest buyer of Freedom Food pork, all of which comes from farms monitored by the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). David Squair from RSPCA Freedom Food described the move as a "milestone for animal welfare". "We hope this move will encourage other restaurants to follow suit and use Freedom Food pork, which hopefully in turn will mean more farmers rearing to higher welfare standards and more animals benefitting from better lives," he said in a statement. The investment is part of McDonald's commitment to align the quality and sourcing of ingredients with consumers' changing preferences and expectations. McDonalds UK has served free range eggs throughout Britain for more than eight years. The Freedom Food scheme operates by implementing the RSPCA species specific welfare standards on farms, hauliers and abattoirs throughout the country. It ensures that pigs are reared in spacious pens and meet higher standards for food, lighting and ventilation than that which is legally required. According to RSPCA figures, around ten million pigs are reared for food in the UK, of which nearly a third (30%) are reared under the Freedom Food scheme. McDonald's will reportedly launch an advertising campaign next week highlighting the new commitment. Source: Agrar Europe Romania Romania grain exports fall in January Friday April Romania's wheat exports fell in January following a poor harvest in 2012 due to drought. Wheat shipments were pegged at tonnes in the month, including 11t which had been imported from Hungary, Bulgaria and Moldova. Iraq (52 000t) and Turkey (17 000t) were the largest export markets in January. Maize net exports also fell in the month to t. Shipments were low compared with 2012 volumes when wheat and maize exports amounted to 2.2 million tonnes each, up by 44% and down by 6%, respectively, on Drought damaged Romanian crops in 2012 with Coceral reporting a 50% drop in maize to 5.23 million tonnes in December. Wheat production was down by 28% in 2012 to 5.0mt. In its latest forecasts in March, Coceral predicted Romania wheat production to rise by 23% in 2013 to 6.12mt with maize output up by 60% to 8.63mt. Source: Agrar Europe 18

19 Moldova Moldova. Agricultural producers to pay 8% VAT Moldova s agricultural producers will be exempted from payment of 12% tax. Now they will pay 8% of VAT, according to a bill passed into law by 80 deputies. So, the government decided that producers shall pay 20% VAT and the state shall return them 12% within 30 days. Source: Agrar Europe Montenegro Comment: Montenegro must improve agriculture sector prior to EU membership Wednesday April EU membership is a step closer this spring for Montenegro, but this small Balkans state badly needs investment to boost its flagging agricultural sector. Alan Bullion writes: The Irish Presidency has agreed, on behalf of the Council of the European Union, with Montenegro to provisionally open the second chapter in its negotiations under its EU accession process since this started in June However, there is still much more progress to be made to proceed to the next stage, for instance on media freedom and gender equality. "We expect to see this work continuing and intensifying, particularly in areas of core importance to the process, especially the chapters on judiciary and fundamental rights, and justice, freedom and security. "Montenegro also has vital work to do to tackle rule of law issues in the country. We will work to achieve further progress in the negotiations during the remainder of our term," said Irish ambassador Rory Montgomery. The country already uses the euro as its currency even though it is not yet an EU member, as well as being part of the Schengen passport-free travel zone. In order to avoid inflation, Montenegro in 1999 decided to abandon its own dinar currency. It introduced the German mark with the consent of officials in Berlin. In 2002, when the euro currency was introduced, Montenegro started using it too. Now Montenegro is imposing strict austerity measures, such as the freezing of pensions and additional taxation of earnings, and other fiscal rules, all in attempt to retain the euro as its currency when it eventually joins the EU. Source: Agrar Europe Ukraine Ukraine. Grain crop prospects good - weather center April 19, 2013 The difficult weather conditions, which have brought a lot of troubles to Ukraine, will not harm the current grain crop, the national weather center head, Mykola Kulbida, told a briefing on Thursday. According to him, winter crops on all the territory of Ukraine have entered into their growing season, even in the extreme northwest regions: "Their general condition can be assessed as good and very good. And quite a small amount of acreage is in a satisfactory condition. Kulbida is sure that the losses will be small - from 5% to 8%. "This is a very small amount, because the average percentage of land that comes out of winter in a poor condition in Ukraine is about 10% per year," he explained, advising not to worry about winter crops: "They are in a good condition. And we can assess their potential yield by percent higher than last year." 19

20 Regarding spring crops, the weather center head said they suffered from a significant flooding of inundated areas and agricultural land in the Polisia zone. "The delay in sowing of spring crops here will be essential. It will be from 10 to 15 days, at least. And this delay automatically entails a reduction of the future crop by 15-18%," Source: Black Sea Grain Ukraine needs more tractors to meet crop target Monday April Ukraine agriculture minister Mykola Prysyazhnyuk has announced plans to increase tractor and harvester production to and units, respectively, in order to meet the country's harvest goals by "To achieve 80 million tonnes of gross grain harvest we need technical re-equipment," the minister said. "Thus today we should support domestic high productive harvester production with leading foreign companies to achieve this goal." The minister announced five investment projects that will enable Ukraine meet its 2017 harvest goal. Prysyazhnyuk stressed that small and medium sized producers would be able to purchase new equipment through agro leasing programmes. Ukraine was the world's fourth largest maize exporter in 2012 with exports more than doubling to 15.6 million tonnes, according to customs data. Wheat exports also more than doubled to 8.7mt in the year. Egypt, Spain and Iran were the Ukraine's largest maize markets with Egypt, Spain and Israel the biggest wheat customers. The agriculture ministry reported this month that shipments Source: Agrar Europe Russia Russian Spring-Grain Sowing Seen More Than Double Year-Ago April 18, 2013 Grain sowing in Russia, this season s fifth-biggest wheat exporter, is proceeding at more than double last year s rate after an early spring in southern regions, the Agriculture Ministry said. Spring grains and pulses covered 1.45 million hectares (3.6 million acres) with hectare a year ago. Russian farmers, who lost a quarter of their crops to a drought last year, sped up sowing in a bid to meet the ministry s goal of reaping as much as 95 million metric tons of grains. The government aims to cover 30.3 million hectares in total with spring grains and pulses, today s response showed. Farmers in the Southern Federal District sowed spring crops on 796,300 hectares so far, about 30 percent of the target for the region and up from 255,100 hectares last year, the ministry said. In the North Caucasus Federal District, plants covered 276,800 hectares, 36 percent of the local goal. The total grain and pulse harvest for the season beginning July 1 is forecast at 90 million to 92 million tons and may reach 95 million tons if weather is favorable. Last year s crop came to 70.9 million tons, according to government statistics. Source: Black Sea Grain New cases of ASF in Russia, Tver region African Swine Fever Virus (ASF) was again found in the wild in Kesovogorskaya Kesovogorsky districts) and Rumelko-Sporting (Kashinsky district) of the Tver region 20

DFA FIRMAPROFIL + NYHEDSKLIP 51

DFA FIRMAPROFIL + NYHEDSKLIP 51 DFA FIRMAPROFIL + NYHEDSKLIP 51 FIRMAPROFIL: Danvet K/S er et landsdækkende dyrlægefirma, og der er p.t. 14 dyrlæger tilknyttet firmaet. Dyrlægerne kører ud fra deres private adresser, mens administration

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Slovakiet Mælkeproduktion Staldbyggeri Markbrug Køb af Mlyn Zahorie A/S

Slovakiet Mælkeproduktion Staldbyggeri Markbrug Køb af Mlyn Zahorie A/S Årsrapport 2007 Hovedpunkter i 2007 I regnskabsperioden er der realiseret en omsætning på 58,8 mio. kr., et EBITresultat på -3,8 mio. kr. og et resultat før skat på 6,3 mio. kr. Resultatet før skat er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 11. juni 2015 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Går jorden under? Vandforbruget i landbruget i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d

Går jorden under? Vandforbruget i landbruget i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Vandforbruget i landbruget 2010-2050 i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d 28.2.2013 Christen D Børgesen Finn Plauborg Inge T Kristensen

Læs mere

Program for DFA konference 19. juni 2014 1. Velkomst samt orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen 2. Forventningerne om markedsudviklingen på

Program for DFA konference 19. juni 2014 1. Velkomst samt orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen 2. Forventningerne om markedsudviklingen på 1... Program for DFA konference 19. juni 2014 1. Velkomst samt orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen 2. Forventningerne om markedsudviklingen på plante-, kød- pg mælkeprodukter v. Rupert Claxton,

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 Danmarks ambassade, Stockholm Side 2 af 6 Fødevarebranchen er Sveriges fjerdestørste industri

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Udvikling i landbrugets produktion og struktur

Udvikling i landbrugets produktion og struktur Udvikling i landbrugets produktion og struktur Indlæg ved jens Ejner Christensen Verdens befolkning fremskrevet i mia. personer Befolkningsvækst og fødevareefterspørgsel, pct. pr. år 1979-99 2000-15* 2015-30*

Læs mere

Fald i produktionen af hvede på verdensplan

Fald i produktionen af hvede på verdensplan Fald i produktionen af hvede på verdensplan Forventningerne til den globale hvedeproduktion for 2009/2010 falder med 1,6 millioner ton. Faldet er ikke stort og ikke andet en markederne havde forventet.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 4. januar 2016 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Millioner tons Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Ny rekord i forventningerne til den globale hvedeproduktion. USDA forventer 684,4 millioner

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Serbien Bosnien & Hercegovina - Investeringsmuligheder i Landbrug

Serbien Bosnien & Hercegovina - Investeringsmuligheder i Landbrug Serbien Bosnien & Hercegovina - Investeringsmuligheder i Landbrug SØREN ENGELBRECHT HANSEN, KONSULENT TLF. 42 36 47 41 / SOREN_ENGELBRECHT_HANSEN@YAHOO.COM Korte landefakta SERBIEN 7,2 mio. indbyggere

Læs mere

Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia

Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia Rusland Januar 2015 Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia Tidligere erfaringer Internationaliseringsrådgiver, Væksthus Midtjylland Handels Attaché,

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 28. Februar 2011 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Den 26. januar afholdes foreningens generalforsamling på Hotel Pejsegården, Brædstrup. Generalforsamlingen kombineres med en konference, som vil være åbent for alle. Se

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter Sådan arbejder jeg med indkøbsstrategi med foder (Sådan har jeg indledt arbejdet) Hans Wildenschild SI-centeret Tummelsbjerg, gråsten Dorthe og Hans Wildenschild Etableret 1987 1000 søer salg af 9 kg grise

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013.

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. Program edition: 13 10 05 Subtitel: Large scale farming in Russia Søndag den

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 10. oktober 2017 Uge 41 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Kursusforløb for dyrlæger. som arbejder med svineproduktion og svinesygdomme. SUNDE GRISE - GIVER SUND ØKONOMI

Kursusforløb for dyrlæger. som arbejder med svineproduktion og svinesygdomme. SUNDE GRISE - GIVER SUND ØKONOMI Kursusforløb for dyrlæger som arbejder med svineproduktion og svinesygdomme. SUNDE GRISE - GIVER SUND ØKONOMI OM KURSET BAGGRUND I samarbejde mellem Ø-Vet A/S og Danish Farmers Abroad etableres et kursusforløb

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2009 - August 2010 DJF Markbrug nr. 335 NOVEMBER 2010 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2009-2010 Vækståret som helhed var lidt vådere end normalt.

Læs mere

Landbrug i Kina visioner og politik. De store linjer i den 13. femårsplan 8. Marts 2017 Louise Krogh Johnson

Landbrug i Kina visioner og politik. De store linjer i den 13. femårsplan 8. Marts 2017 Louise Krogh Johnson Landbrug i Kina visioner og politik De store linjer i den 13. femårsplan 8. Marts 2017 Louise Krogh Johnson Nogle af Kinas udfordringer Migration fra land til by har efterladt mange landområder relativt

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Dyrevelfærd - i forhold til et globaliseret marked - og krav fra forbrugerne

Dyrevelfærd - i forhold til et globaliseret marked - og krav fra forbrugerne marked - og krav fra forbrugerne d. 12. juni 2012, Koldinghus Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S ESIGN ISH FARM D DAN Danish Farm Design A/S Sanderumvej 16B DK-5250 Odense SV Phone +45 6317

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser. Globale tendenser

Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser. Globale tendenser Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser Efterårskonference 216 23. november Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2008 - August 2009 DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2008-2009 Vækståret som helhed var lunt og solrigt. Middeltemperaturen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 37 Juli 2011

Nyhedsbrev nr. 37 Juli 2011 Nyhedsbrev nr. 37 Juli 2011 Kære Danish Farmers Abroad Tak til alle, der deltog i vores finansieringskonference den 15. juni 2011. Vi fik input fra nogle af de mest erfarne erhvervsfolk med tilknytning

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst Læs mere Polsk landbrug bør opretholde sin konkurrenceevne

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. februar 2015 Uge 8 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 31. marts 28 Uge 14 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Den danske ambassade i Beograd DFA 12. januar 2016 - Serbien på vej frem. Søren Engelbrecht Hansen Eksportrådgiver +381 11 3679 506 sohans@um.

Den danske ambassade i Beograd DFA 12. januar 2016 - Serbien på vej frem. Søren Engelbrecht Hansen Eksportrådgiver +381 11 3679 506 sohans@um. Den danske ambassade i Beograd DFA 12. januar 2016 - Serbien på vej frem Søren Engelbrecht Hansen Eksportrådgiver +381 11 3679 506 sohans@um.dk Kort om eksportrådet Ambassaden arbejder for danske interesser

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 16. juni 2016 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere