Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85

2 Leder INDHOLD: Side 8: Fagligt fra BKK Side 9: Fagligt fra GBK Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider Side 12: Planer eller penge Side 14: Fagligt fra Thule Så blev generalforsamlingerne i vores klubber og organisation afholdt, og der var flere steder, hvor der blev debatteret voldsomt. Man bør i denne sammenhæng huske, at det er ved disse lejligheder, medlemmerne har mulighed for at øve indflydelse! Side 15: Hvad er en overenskomst Side 17: Seniornyt Side 19: BI-nyt Bemærkelsesværdigt er det, at der ikke kommer flere til organisationens generalforsamling, hvor der i år var såvel overenskomst som 60- alternativt 70-årsafgangsalder til debat; men det viser åbenbart bare, at medlemmerne ikke interesserer sig for disse væsentlige emner. På nordisk plan har vi været af sted til det sidste møde om et udvidet nordisk samarbejde, og indstillingen fra arbejdsgruppen er nu blevet sendt til de respektive forbund. Norge har på det sidste møde accepteret deltagelse i et videre samarbejde. Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé Formand for Brandfolkenes Organisation Mail adr.: Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Gert Jensen (PF/DJ) Mobiltelefon: Forsidefoto: Onsdag den 21 marts sprængte terrorrister en fyldt bus i luften på Østerbro i København. Døde og sårede lå spredt mellem bussens forvredne vragdele og det danske terrorberedskab blev testet. Heldigvis var der kun tale om en øvelse og heldigvis var der»kun«én bus og kun ét sted i byen. Hvem husker ikke London. Økonomiansvarlig: Søren Tipsmark Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Tommy Kjær Telefon: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 Deadline: Næste nummer 31/ Næste nummer udkommer i uge: 16 2

3 PERSONALIA Vestegnen: Den 1. marts er: Jørgen Andersen ansat som brandmand 91, brandmand 65 Henrik Hillestrøm udnævnt til underbrandmester, brandmand 74 Christoffer Tønner Nygaard udnævnt til underbrandmester, brandmand 79 Jens Kempf udnævnt til underbrandmester. København: Taksigelser: En hjertelig tak til Københavns Brandvæsen og Seniorklubben for opmærksomheden ved min 80 årsfødselsdag. Med venlig hilsen Haakon Sørensen, tidligere 186 Tak til Københavns Brandvæsen for opmærksomheden ved min 75-års-fødselsdag i januar måned. Med venlig hilsen Ove, tidligere 288, St. Ø Tusinde mange tak til Københavns Brandvæsen og Stiftelsesforeningen for opmærksomheden ved min 70-årsfødselsdag. Med venlig hilsen Hans Å Hansen, tidligere 632 (Røde Hans) Hjertelig tak til Brandfolkenes Seniorklub og Stiftelsesforeningen for opmærksomheden på min 70 års fødselsdag. 644 Taxa Bent Der skal herfra sendes en varm tak til Københavns Brandvæsen, seniorklubben og 1958-holdet for de flotte hilsner i anledning af min 75-års-fødselsdag. Kollegiale hilsner tidligere 317 Jeppe Afgang: Overchauffør 184 Ole Munk Pedersen afgår med udgangen af maj måned. Brandmand 299 Svend Erik Seidler afgår med udgangen af april måned. Overbrandmester 143 Ole Amtsbiller afgår med udgangen af maj måned. Brandmand 146 Brian Tom Andersen er afgået med udgangen af februar måned. Brandmand 878 Niels Østergaard Pedersen afgår med udgangen af maj måned. STT-assistent 626 Johnny Sloth Wolf afgår med udgangen af maj måned. Overbrandmester 717 Bjarne Stanley Jensen er afgået med udgangen af marts måned. Brandmand 698 Keld Pedersen er afgået med udgangen af marts måned. Brandmand 709 Jan Harry Milling Hansen er afgået med udgangen af marts måned. Brandmand 3028 Birger Richard Osuch er afgået med udgangen af marts måned. Brandmand 3041 Kurt Møller er afgået med udgangen af marts måned. Ansættelser: Den 1. marts blev følgende ansat på Alarm- og vagtcentralen: 4063 Michael Vognbjerg 4064 Jan Hansen 4065 Rikke Bøge Sørensen 4066 Carsten Høyer Vick 4067 Carsten Kümler Rasmussen 4067 Susanne Lüthje Duus 4069 Salvatore Cappai Den 1. april er følgende ansat som overbrandmestre ved røgdykkertjenesten: brandmester 177 Poul-Erik Lagermand

4 PERSONALIA brandmester 530 Brian Højme Nielsen brandmester 232 Steen Kjeldsen brandmester 250 Kristian Reith brandmester 759 Carsten Scharling Mortensen brandmester 208 Flemming Suhr brandmester 515 Per Kruse Christiansen brandmester 550 Jesper Støttrup Sloth Dødsfald: 631 Børge Jensen er afgået ved døden den 30. marts. Frederiksberg: Den 1. marts er følgende ansat som brandmænd: 5137 Lasse A. Henningsen 5138 Brian Ask Jensen 5139 Michael von Elling 5140 Johnny Persson 5141 Dennis Hendriksen 5142 Daniel Steen 5143 Morten Bidek 5144 Palle Jensen 5145 Anders Petersson 5146 Flemming Jensen Tårnby Brandvæsen: Johnny Anderson er udnævnt til brandmester pr. 1. juni Ole Rathje er udnævnt til underbrandmester pr. 1. juni Ronald Mortensen har 40-års jubilæum den 8. maj Ronald Mortensen går på efterløn/pension den 31. maj Gentofte: Ansættelser pr. 1. marts Henrik Juhl Jensen Pension Lau Mølgaard, med udgangen af februar måned Fratrædelser/opsigelser Thomas Frederiksen, med udgangen af marts måned Jan Bernburg, med udgangen af april måned Jubilæum Bent Henning Jensen, 25 år 4 nr. 2 / April 2007 /

5 The VIKING advantage Når hvert liv tæller VIKINGs branddragter bruges af brandmænd i hele verden. Vores produkter udvikles i tæt samarbejde med kunder verden over, som stiller høje krav til sikkerhed og komfort. Vores internationale erfaring betyder, at vi kan levere alt fra nyudviklede dragter med specialfunktioner til standardmodeller. Alle vores branddragter opfylder naturligvis de internationale krav til varme- og flammebeskyttelse som f.eks. EN469 og NFPA. Vores omfattende servicepakke og internationale erfaring sikrer det størst mulige udbytte af dit brandudstyr. Kontakt os for yderligere information eller se vores sortiment på 5 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S Sædding Ringvej 13 DK-6710 Esbjerg V Danmark Tlf Fax

6 ORIENTERING FRA D Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Formand: Per Keldsen 5057 Intet nyt fra BKF Telefon: frederiksberg.dk Brandfolkenes klub Gentofte GBK Formand: Henrik Poulsen 09 Telefon Alt i alt er vi kommet godt fra start i den nye udvidede bestyrelse, som nu er på 9 mand. Jeg håber, at vi får et rigtigt godt samarbejde på tværs af de forskellige grupper. Mødet, som jeg har ventet længe på, mellem FOA og Gentofte Kommune bliver den 10. april. Mødet går i al sin enkelhed ud på, at der er nogle tvivlsspørgsmål vedrørende den gamle overenskomst for 2005, og fremadrettet vil det vel være på sin plads, at der er styr på dette, inden den nye overenskomst for 2008 bliver sparket i gang. Fortsættes på side 9 Brandfolkenes klub København BKK Formand: Lars Ousen 355 Fælledvejs Brandstaton Fælledvej 20A, 1th 2200 København N Telefon Høringssvar til Region Hovedstaden - et samarbejde på tværs Fortsættes på side 8 Af næstformand Anders Villadsen Brandmandskluben Rudersdal Hørsholm BRH Intet nyt fra BRH Formand: Torben Blomberg 10 Telefon

7 7 E FAGLIGE KLUBBER Intet nyt fra Tårnby Den faste klub Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon Her på Thulebasen er vinteren så småt begyndt at aftage; perioden med totalt mørke er nu afløst af dejlig sol. Den forgangne periode har vi bl.a. været igennem øvelser, hvor vores kunde (U.S. Air Force) har lavet bedømmelser af vores arbejde. Den ene af øvelserne svarer til det, vi hjemme i Danmark har fra Beredskabsstyrelsen, med køretid, indsats m.m. Alle øvelser gik langt over forventning faktisk modtog brandfolkene to udmærkelser fra vores kunde. Fortsættes på side 14 Thule air base Formand: Jørgen Wegeberg Mobil Dk: Mobil GL: Efter endt generalforsamling er der følgende ændringer i vores klub Ny tillidsmand station Glostrup Ny tillidsmand brandmester gruppen Brian Scheil Henrik Dahl Samt en stor tak til de gamle tillidsfolk og den gode tilslutning til vores generalforsamling Brandfolkenes klub Vestegnen Formand: Michael Schou 54 Telefon Med venlig hilsen Michael

8 FAGLIGT FRA KØBENHAVN BKK fortsat. Brandfolkenes Klub København besluttede i efteråret, at det ville være formålstjenligt at afgive høringssvar til Region Hovedstaden for at sikre, at ikke behandlingskrævende sygetransporter (grønne vogne) vil blive en del af ambulanceudbuddet i forbindelse med hospitalsplanen. Brandfolkenes Klub København valgte sammen med Brandfolkenes Organisation at forelægge ideen for Reddernes Faglige Klub (RFK), som organiserer Falckredderne i regionen. De var positive over for tanken, og der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra begge parter, som arbejdede dygtigt med et oplæg til en rapport. Slutteligt blev dette sammenfattet til en 10-siders-rapport om uddannelse, bemanding og andre forhold, som er blevet sendt sammen med en følgeskrivelse lavet i samarbejde med sektorformand Bent Larsen, FOA (Fag og Arbejde), og formanden for 3F, Chaufførernes Fagforening København, Per Petersen. Følgebrevet kan læses her på siden, og rapporten kan fås ved henvendelse til Brandfolkenes Klub København, da den er for omfattende at gå i dybden med her. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med redderne fra RFK, og det er et samarbejde Brandfolkenes Klub København agter at fortsætte med i fremtiden. Anders Villadsen næstformand Brandfolkenes Klub København Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød København d. 3. april 2007 Vi finder det fornuftigt, at der sker en adskillelse af den akutte ambulanceindsats og den almindelige patienttransport. Det er der flere grunde til, bl.a. kan nævnes - at der her åbnes mulighed for, at afhjælpe den aktuelle mangel på uddannede reddere, da deres opgaver hermed kan koncentreres omkring den akutte ambulancekørsel - at der kan leves op til den fornuftige hensigt om at Det sikres endvidere, at ambulancepersonalets kompetencer udnyttes fuld ud (Hospitalplanen, s. 48). Høringssvar til Region Hovedstadens hospitalsplan Hermed fremsendes Chaufførernes Fagforenings og FOA Fag og Arbejdes bemærkninger til den udsendte hospitalsplan for Region Hovedstaden. Vores bemærkninger er rettet til planens afsnit 6 om den præhospitale indsats og specielt planen om at sende regionens ambulancekørsel i udbud. Vi er opmærksomme på, at det både af den tilhørende folder og af det udsendte resume fremgår, at der i forlængelse af hospitalsplanen skal udarbejdes en særlig plan for regionens præhospitale indsats. Da det imidlertid ikke fremgår om en sådan plan sendes i høring, har vi valgt at fremsende vores bemærkninger allerede nu. Såfremt den varslede plan sendes i høring vil vi naturligvis vurdere de konkrete forslag. Imidlertid gives der nu mulighed for, at vores bemærkninger kan indarbejdes forud for høringsrunden. Gennem lovgivningen er fastsat krav til den præhospitale indsats for så vidt angår ambulancekørsel. Der findes derimod ikke formelle krav vedrørende den liggende patientbefordring. Vi har imidlertid bemærket, at der i Hospitalplanen (s. 49) står at Der skal således etableres fælles retningslinier i regionen, hvorved der fastlægges fælles krav til kvalitet, ledsagelse og dokumentation. Dette er vi enige i er nødvendigt, da det giver mulighed for at udfylde de mangler der er lovgivningsmæssigt. Desuden vil forudsætningen for at sende den liggende patienttransport i udbud være, at der ligger en detaljeret kravsbeskrivelse. Til det videre arbejde hermed, fremsender vi derfor vedlagte Rapport om udførsel af liggende patienttransport, som er udarbejdet af faglige repræsentanter fra Københavns Brandvæsen (FOA - Fag og Arbejde) og Falck (Chaufførernes Fagforening). Ambulanceudbud Region Hovedstaden Af afsnittet Akut ambulancekørsel og liggende patientbefordring fremgår det, at Regionens ambulancekørsel sendes i samlet udbud i Den liggende patientbefordring må forventes afklaret (sendt i udbud) i samme periode. I den forbindelse kan der opstå en ny situation for det samlede sundhedsberedskab, idet der i nyere tid ikke været tradition for, at liggende patienttransport udføres af andet personale end ambulancemandskab eller udføres i andre køretøjer end ambulancer, bortset fra en kortere periode fra 2002 til 2007 i Københavns Brandvæsen. Bent Larsen Sektorformand FOA Fag Og Arbejde Per Petersen Formand Chaufførernes Fagforening København 8 nr. 2 / April 2007 /

9 FAGLIGT FRA GENTOFTE GBK fortsat. Vores efterhånden hårdt prøvede radiosystem fungerer desværre stadigvæk ikke optimalt. Dækningen er elendig mange steder i kommunen, og i disse situationer er det rart, at vi enten har vores egne mobiltelefoner eller den, der er monteret i køretøjerne, for ellers har vi ikke en jordisk chance for at rekvirere assistance eller i det hele taget få kontakt til vagtcentralen eller vores kollegaer i andre køretøjer. En ny sender skulle dog være monteret på Skovshoved Skole. Om det giver et bedre signal i det område, tja, det må tiden vise. Men ét er sikkert, mandskabet er stadig meget utilfredse med systemet. Det virker, som om der er nogle personer, der prøver at bremse udviklingen. Hvordan kan det mon være? Overrækkelse af orden i forbindelse med ambulancekørsel med Kong Christian X efter fald fra hest i København under krigen. Billedet er venligst udlånt af: Københavns Brandvæsens Museumsforening Tv: 13 Frederiksen Th: 152 Arne Jensen ( kongechafføren ) Tonen på stationen På stationen i Gentofte er der, som på så mange andre stationer, en speciel humor. Nogle gange kan denne form for humor godt blive opfattet for negativt blandt kollegaer, men så sandelig også i ledelsen. Af og til er kommunikationen så ringe, at alle hakker på hinanden, og der opstår et rigtigt dårligt klima. Dette har man så valgt at gøre noget ved. Sikkerhedsudvalget tog et rigtigt godt initiativ, nemlig at involvere en psykolog til at forsøge at løse nogle af problemerne. Fremgangsmåden var simpel: Han skulle holde møder med de fire vagthold for at høre vores version af problemerne. Derefter skulle han holde møde med ledelsen. Her skulle han fremlægge nogle af de ting, som vi havde bragt frem. Efterfølgende skal han så deltage i rodeorienteringerne, som foregår en gang om måneden, for at få løst nogle af de kommunikationsbrist, der nu engang måtte være. Alt i alt er det en god idé at tilknytte en psykolog til sådanne problemer, men der skal jo også lige følges op på det, og så skulle kommunikationen jo også gerne blive bedre. Om den så bliver det, tja, man kan jo håbe. Men solen skinner da også i Gentofte, så nyd det nu, mens I kan. 9 Venlig hilsen Henrik Poulsen Side 9

10 »DE GRÅ Tak, fordi så mange af jer mødte op til min reception 31. januar 2007 for at sige farvel og på gensyn til mig. I var med til at gøre min sidste vagt til en dag, jeg aldrig vil glemme. Tak for alle de fine flasker øl, vin og spiritus, I gav mig. Jeg vil tænke på jer, når jeg nyder dem. Mange tak for de personlige ord, I skrev til mig. Ja, jeg troede faktisk, at jeg var død, men det var jeg heldigvis ikke. En speciel tak til gutterne på mit hold, 3. rode St. C. Uden jeres hjælp kunne det ikke have ladet sig gøre. Tak til jer. Jeg har været brandmand i 36 år, og jeg har været glad for jobbet. Jeg var lidt rystet over, at jeg pludselig skulle stoppe, men jeg tror ikke, at jeg har psyke til flere nedskæringer eller stramninger, så derfor er det måske godt nok at komme væk. Jeg har aldrig forstået, hvorfor der er nogle, der har så ondt af, at vi ikke er 100 % effektive. De skulle prøve at være med os ude i marken, så kunne det være, de også undte os lidt socialt samvær. Alt i alt har jeg haft det godt, med de op- og nedture, der har været, men jeg kan også godt se, at det var kammeraterne, der trak. Nu må I have det godt alle sammen og passe godt på jer selv der er ikke andre, der gør det. Kærlig hilsen til jer alle sammen Kurt (245) Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det! 0 nr. 2 / April 2007 / Jeg vil gerne sende en stor tak til alle mine fremmødte kolleger, samt en stor tak til mit hold 3. rode St.Tomsgården for den udsædvanlige fine og festlige afskedsreception den 28. marts Mange hilsener Keld Pedersen (698) På grund af pladsmangel i bladet, vil artiklerne vedrørende sikkerheden omkring indsatser i asbestforurenede områder, samt redegørelsen omkring pension fra Pensam, blive bragt i et senere nummer af Brandmanden. Redaktøren

11 SIDER«Røgfrit TAK! Endelig endelig slap vi af med tobaksrøgen på vores arbejdsplads. Hvilken glæde for os ikke-rygere. Nu er det slut med at spise morgenmad, frokost og aftensmad i tobakståger. Selvom der har været indført rygepolitik med opdeling i ryge- og ikke-ryge-rum, er man ofte blevet mødt med bemærkninger som jeg ryger, hvor det passer mig. Nu er forbuddet endelig kommet på tryk, og så skulle den diskussion jo være slut, men ak og ve. Fra redaktøren Tommy Kjær kommer der en masse klynkeri, fordi han og de andre rygere må gå ud i det fri for at ryge. Han mener desuden, at der ikke bliver taget hensyn til hans ryge-trang! Jamen, der er ingen, der forbyder jer at ryge. I må ryge alt det, I lyster, bare I ikke generer alle os andre med det. Hvorfor skal vi risikere at blive belemret med rygerelaterede sygdomme fra jeres tobak? Her er hverken tale om intolerance, hævn eller magtbegær; her er tale om ganske almindelig sund fornuft, og hvor sympatien er? Det må hver enkelt selv dømme. At I rygere skal stå til offentligt skue i uniform og fremvise jeres tobakstrang, er jo nok det næste, der vil blive debatteret. Det problem har man snildt løst på f.eks. hospitaler og andre store virksomheder, ved simpelthen at forbyde tobaksrygning på matriklen. Dertil er vi ikke kommet endnu, sååååååå stop klynkeriet, sæt kæden på igen, og lad os komme videre. René Schultz 219»De Grå Sider«er dine frie sider til små indlæg og kommentarer, både positivt og negativt. Spørgsmål til BO eller din faglige klub. Sjove historier fra din station. Kort sagt, alt hvad der ligger dig på sinde. Du må også gerne være anonym, bare redaktøren kender din ID. Ring eller mail til mig. Redaktøren 11 INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL :

12 PLANER ELLER PENGE Kære alle Med udgangen af april 2007 er det min tur til at forlade Københavns Brandvæsen, og jeg vil i den forbindelse gerne sige tak til alle dem, som var med til at gøre Noget i den retning skriver de fleste, når de går på efterløn eller bliver pensioneret, og det havde jeg også set frem til, men sådan skulle det altså ikke være. Efter 38 år forlader jeg brandvæsnet, næsten ad bagdøren. Dette var bestemt ikke mit ønske, men en brandchef og en vicebrandchef gjorde det umuligt at tage afsked på anden måde. Nogle har lagt mærke til, at jeg ikke har været på Brand- og Redningsskolen de sidste syv måneder, samt at Flemming Suhr er overført til at arbejde på Brand- og Redningsskolen. Jeg er i den forbindelse blevet spurgt af mange, hvor jeg blev af. Alt det har naturligvis en forklaring, og da det indtil nu kun er direktionens ord, der er hørt og læst, mener jeg, at tiden nu er inde til at fortælle årsagen til, at jeg forsvandt. I slutningen af november 2005 blev der afholdt et chefseminar. På Brand- og Redningsskolen havde vi talt om, at skolens fremtid nok også ville komme på dagsordenen på dette seminar. Dette skyldtes den viden, vi havde omkring personaleafdelingens og Forebyggende Afdelings ønske om at have Brand- og Redningsskolen som en del af netop deres afdeling. Alle på Brand- og Redningsskolen inklusive instruktørerne ønskede ikke sammenlægning med nogen af disse afdelinger. Faktisk var vi alle meget imod disse tanker. På denne baggrund opsøgte jeg brandchefen få dage før omtalte seminar, og her fik jeg en klar udmelding fra Jan Axlev: Der sker intet med Brand- og Redningsskolen, uden at I er med i arbejdet, og det er i øvrigt slet ikke skolen, vi skal tale om. Jeg spurgte, om jeg kunne gå tilbage med denne klare besked. Det kan du roligt gøre, var svaret. Beskeden fra Jan Axlev blev rundkastet straks ved hjemkomsten til Brand- og Redningsskolen. Trods denne klare udmelding ringede Søren Brydholm den dag, seminaret var forbi, med besked om, at der i løbet af højst et halvt år ville blive ansat en tungere skolechef, og at Brand- og Redningsskolen skulle ændre navn til Uddannelsescenter. Søren Brydholm havde desværre ikke tid til at fortælle mere, da han også skulle ringe til Klaus Glundø med samme besked. Ifølge Søren Brydholm var årsagen til den telefoniske besked den, at det var vigtigt for ham, at vi hørte det fra hans mund og ikke som rygte. Vi ville høre mere efter 8-10 dage, når Søren Brydholm havde sammenskrevet sine notater fra seminaret. Den besked, vi fik, var så dårlig, at den ikke kunne bruges til noget. Samme aften blev referatet fra seminaret fremlagt af stationschef Niels Lauridsen og brugt som tilskud til underholdningen ved brandfolkenes julefrokost. Næste dags morgen blev jeg ringet op af brandfolk, der spurgte, om jeg vidste, jeg ikke mere skulle være leder af Brandog Redningsskolen. Hvad betød nu alt dette? Skulle der være både en skoleleder og en skolechef? Klaus Glundø og jeg talte sammen flere gange i løbet af weekenden. Spørgsmålene var mange, og vi var mildt sagt noget forvirrede. Mandag morgen hørte vi over anlægget, at personaleafdelingen var lukket et par timer grundet orientering! Det kunne ikke være rigtigt, at vi intet fik at vide, når alle andre vidste besked. Vi ringede derfor til Søren Brydholm for at få et møde i stand. Vi ville ikke vente i 8-10 dage. Dagen efter mødtes vi så hos Søren Brydholm, der gentog, at der skulle ansættes en skolechef. Der skulle også oprettes en ny stilling som øvelseskoordinator, der ville få nogle spændende opgaver, og det var ikke hvem som helst, der kunne få denne stilling. Det var helt tydeligt, at forventningen var, at jeg ville 2

13 PLANER ELLER PENGE søge denne spændende stilling. Jeg gjorde Søren Brydholm opmærksom på, at det sikkert var en spændende stilling, men ikke en stilling, jeg ville søge. Da vi gik fra mødet, havde Klaus Glundø og jeg stadig ikke fået svar på, hvad der skulle ske, så jeg skrev en mail til Søren Brydholm, hvori jeg bad om uddybende svar på, om jeg ikke skulle være skoleleder mere, og i givet fald, om det var på grund af fejl, mangler, klager eller andet. Som svar fik jeg en lang mail med besked om, at Søren Brydholm var på vej ud af huset og ikke havde tid lige nu til at svare, men vi kunne mødes en dag og tale om tingene. Faktisk var mailen så lang, at det halve havde været nok til at besvare mit spørgsmål, endda meget grundigt. Det var nu tydeligt, at der var noget, der ikke rigtigt gik som forventet, og at Søren Brydholm ikke ønskede noget på tryk. Jeg var stadig temmelig forvirret. At det stadig var direktionens mening, at der skulle ansættes en skolechef, fremkom også på Hovedsamarbejdsudvalget i december/januar 2005/2006, hvor brandchefen fortalte om disse ændringer, som også blev ført til referat. Jeg har talt med nogle medlemmer, der hørte Jan Axlev sige disse ting, men de hæftede sig ikke nærmere ved det, for deres forventning var da, at det bare var mig, der fik en ny titel og ikke meget andet. I nogle måneder før alt dette skete, havde personaleafdelingen spurgt Klaus Glundø, om de skulle fjerne de forskellige tillæg, Klaus Glundø havde, så hans løn kun bestod af en fast løn uden tillæg. Klaus Glundø svarede, at det var i orden, blot han ikke gik ned i løn, og dermed blev dette gennemført. Nogle måneder senere kom personaleafdelingen igen for at få ændret den underskrevne aftale. Det viste sig, at den indgåede aftale betød, at Klaus Glundø fremover ville få omkring fire gange så meget som andre, når han steg et løntrin, og dermed ville han hurtigt blive en af de højst lønnede i kommunen. Aftalen var underskrevet og dermed bindende. FOA kom ind i billedet og kørte herefter sagen for Klaus Glundø. Klaus Glundø og jeg talte en del om, hvordan brandvæsnet ville ordne denne lønsag. Jeg fortalte Klaus Glundø, at såfremt direktionen spurgte os, om vi ville hjælpe dem med at komme ud af denne knibe, ville jeg gerne skifte plads med Klaus Glundø, da jeg tænkte på at gå på efterløn, når dette var muligt, og så var alt jo i orden Men direktionen spurgte ikke. I stedet for fandt direktionen og deres såkaldte rådgivere under seminaret ud af, at hvis Klaus Glundø blev chef i stedet for leder, så skulle han skifte fagforening, og dermed ville lønaftalen blive annulleret med Klaus Glundø. Nu er vi så tilbage til, hvorfor der så hurtigt efter seminaret skulle ansættes en tungere skolechef. I februar/marts 2006, et par dage før stillingen som skolechef skulle i korpsbefalingen, talte jeg med Kjeld Astradsson om sagen og spurgte, om de virkelig ville gøre dette. Det forholdt sig sådan, at jeg blandt andre også havde kontakt til sagsbehandlerne i FOA, og alle fortalte, at det, brandvæsnet ville, ikke kunne lade sig gøre. Hvis brandvæsnet ønskede mig fjernet fra stillingen, skulle der være en begrundelse. Hvis stillingen skulle nedlægges, skulle jeg tilbydes en tilsvarende stilling eller ventepenge. Hvis det var, fordi jeg var uegnet eller ikke passede mit job, burde der ligge noget skriftligt omkring dette, men der var intet. Kort sagt kunne det ikke lade sig gøre, og stillingen blev heller ikke opslået i korpsbefalingen. I samme periode havde Kjeld Astradsson fået en aftale med Kommunernes Landsforening således, at det kun var denne ene gang, Klaus Glundø ville få så meget i lønstigning, og der var derfor heller ingen grund til at gennemføre skiftet, der herefter blev droppet helt. Om den spændende stilling som øvelseskoordinator kommer igen, er nok også et godt spørgsmål Efterfølgende fik jeg på et lille møde med Søren Brydholm at vide, at det hele var indstillet, og at ledelsen forventede, at jeg ville fortsætte som skoleleder med samme lyst og energi som hidtil Jeg måtte desværre sige til Søren Brydholm, at dette ikke var muligt, og at jeg ønskede at forlade brandvæsnet her og nu med tre års rådighedsløn, hvad jeg i øvrigt mente, han burde kunne forstå. Efter alt dette forsvandt tilliden til ledelsen, og lysten til arbejdet forsvandt ligeledes. På et møde, der tog fem minutter, med direktionen, Kjeld Astradsson og Klaus Glundø gentog jeg, at jeg ikke ønskede at fortsætte som skoleleder, og derfor blev Klaus Glundø konstitueret skolechef, og jeg blev faglig leder. Mange ting ændrede sig markant. Brandchefen, der før i tiden jævnligt kom på besøg, ophørte med disse besøg, og jeg har ikke talt med ham efter november 2005, hvor han fortalte, at der intet ville ske. Min 13

14 FAGLIGT FRA THULE arbejdsmæssige indsats blev stadig mindre, og dette førte til, at Klaus Glundø og Torben Sønder (talsmand for ildløsinstruktørerne) for at støtte mig gik til Jan Axlev, hvilket medførte, at jeg kunne blive hjemme med fuld løn de sidste syv måneder, indtil jeg kunne gå på efterløn. Der var intet, jeg hellere ville; derfor forsvandt jeg i løbet af en uge. Hvis jeg forlod brandvæsnet, når jeg blev 60 år, ville jeg få et par ekstra pensionsår påskrevet, således at jeg fik fuld pension, og det passede mig fint. Jan Axlev forblev tavs til det sidste. Alt dette skete, mens Jan Axlev, Søren Brydholm samt andre ledende personer i brandvæsnet havde travlt med at fortælle, hvor vigtigt det var med kommunens værdigrundlag og værdibaseret ledelse. Jeg vil gerne slutte med at sige, at jeg har haft nogle rigtigt gode år, faktisk de første 37 af mine 38 år, og ikke mindst de sidste 14 år som skoleleder var nærmest perfekte, så jeg skal ikke klage. Jeg har mødt mange dejlige mennesker i og uden for brandvæsnet, som jeg aldrig vil glemme. Desværre fik jeg ikke lejlighed til at sige ordentligt farvel til disse mennesker. Opbakningen fra skolens faste stab samt ildløs- og pionerinstruktørgruppen var stor, og den var virkelig noget, jeg havde brug for i denne lange periode, og en opbakning, som jeg stadig er meget taknemlig for. Værdigrundlag er tilsyneladende mange ting. Ole 172 Thule fortsat: Når det så er sagt, ja, så kan vi jo ikke komme uden om, at også vi heroppe er i fuld gang med den kommende overenskomst. Virksomheden har jo det seneste år skåret drastisk ned på alle aktiviteter heroppe. Også brandvæsnet blev ramt, senest med nedskæring fra 13 mand på hvert vagthold til 9 mand (vi er 2 vagthold). Desværre må vi nok erkende, at vi ikke har set det sidste endnu. Dette har medført en utrolig stor uro og utilfredshed blandt brandmændene, da man ikke på nuværende tidspunkt aner noget som helst om, hvor firmaet vil hen, men især ikke aner noget som helst om, hvad firmaet vil med brandvæsnet i fremtiden. Senest har vi haft besøg af en risiko-dimensionerings-ekspert, og dette er de fleste jo bekendt med. Det eneste, der hidtil har kunnet skaffe brandfolk hertil, er det antal timer, man arbejder. Skulle der blive pillet ved vores timetal, begynder det at se ret sort ud, da vores timeløn i forvejen ligger meget langt under den danske gennemsnitstimeløn, og muligheden for at tjene lidt ekstra i forhold til Danmark dermed forsvinder. Skatten er heller ikke lille mere. Lige p.t. betaler vi 37 % i ren skat af indkomsten, og der er allerede varslet om en kraftig skattestigning inden for de kommende år. Dette sammenholdt med, at de unge i dag stiller helt andre krav og har helt andre værdier, vil medføre, at ingen ønsker at rejse mere end km væk fra familie og venner for at påtage sig et job. Også på boligområdet kan jeg mærke et langt større krav fra de unge i dag. De tager det som en selvfølge, at man som minimum har eget bad og toilet i det 21. århundrede. Egne boliger med eget bad og toilet er desværre stadigvæk kun forbeholdt arbejdsledere. Vores overenskomstforhandlinger er planlagt til at foregå i København i perioden fra 16. til 30. maj. Dette tidsrum er, hvad der indtil videre er planlagt, men alt kan jo ske vi skal jo vente, til alt hjemme er færdiggjort. Der er ingen tvivl om, at det bliver en af de hårdeste overenskomster i mands minde, og jeg skal, sammen med repræsentanten fra Brandfolkenes Organisation, virkelig op på dupperne for at kunne gøre mine medlemmer tilfredse. Det er på tide, ikke kun her, men på landsplan, at man tager vores fag alvorligt og begynder at honorere de mange tusinde professionelle brand- og redningsfolk, der er i Danmark, for deres arbejde. Stat, amt, kommuner og private må se at komme til lommerne, så alle brand- og redningsfolk kan modtage en anstændig løn svarende til de krav, der bliver stillet i dag. Jeg håber, at alle vil støtte op omkring deres tillidsmænd, så vi alle i fællesskab kan yde maksimalt tryk og opnå maksimalt udbytte. I ønskes alle en rigtig god overenskomst. De bedste hilsner til jer alle og jeres familier. 4 nr. 2 / April 2007 / Jørgen Wegeberg tillidsmand Brand- & Redningstjenesten Thule Air Base

15 HVAD ER EN OVERENSKOMST Hvad er en overenskomst, og hvorfor laver man en overenskomst? Så er det igen blevet tiden, hvor overenskomstforhandlingerne skal i gang, men det er jo en kendt situation, der kommer med års mellemrum. Nu er så spørgsmålet bare: Hvem og hvor mange interesserer sig egentlig for overenskoms tforhandlinger, og her er svaret: alt for få. På brandområdet, hvis man spørger medlemmerne, så kan man få den opfattelse, at det nok kun er dem, der sidder ved forhandlingsbordet, der interesserer sig for overenskomster. I 1995 var jeg som formand med ved forhandlingsbordet på Københavns Rådhus sammen med repræsentanter fra Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentlig Ansatte. Fra Forbundet af Offentligt Ansattes hovedkontor på Staunings Plads over Rådhuspladsen og til Christiansborg demonstrerede brandfolk fra hele landet for første gang, for at få ganske rimelige og enkle krav om arbejdstid tilgodeset og opfyldt. Demonstrationen havde intet at gøre med, at der netop den samme dag var afsat tid til forhandling vedrørende Københavns og Frederiksbergs brandfolk. Forhandlingens vigtigste punkt var 60-årsafgangsalder med fuld pension for de brandfolk, der var ansat efter 1971, idet de ikke i lighed med den daværende udrykningsstyrke havde 60-årsafgangsalder, men først kunne gå på pension den dag, de fyldte 67 år. Efter timers tovtrækkeri (læs forhandling) blev resultatet, at Københavns Kommune forlangte, at alle blev afskediget den dag, de fyldte 60 år. Det var et resultat, som jeg havde ønsket, men aldrig troet ville blive en realitet. Min indgangsvinkel var, at hvis vi bare kunne opnå samme regler, som de tidligere ansatte havde, så var meget nået. På det tidspunkt var der endnu ikke noget fremme om, at tjenestemandsansættelse af brandfolk skulle erstattes af overenskomstansættelse; det kom nogle år senere. Det tager flere år at komme så langt; det føles nogle gange opslidende at deltage i sådanne forhandlinger, som oftest ender med, at der sættes en ny dato for videre forhandlinger, da der ikke er opnået noget resultat. Nu hører jeg så, at der blandt brandfolkene er enkelte, der ikke ønsker at rette sig efter overenskomstens ordlyd, men i stedet henvender sig til Københavns Kommune uden om Brandfolkenes Organisation for at få lov til at blive i udrykningsstyrken efter det fyldte 60. år. Nu er der vel ikke nogen medlemmer, der går uden om organisationen og forhandler egne ansættelsesforhold; hvad har disse mennesker tænkt sig? Hvor var de, da oplægget til aftalen blev lavet? Hvor var de, dengang aftalen blev indgået? Havde de dengang indvendinger imod aftalen? Har de i de mellemliggende år fremsat forslag om at få afgangsalderen ændret? Hvor var de henne tirsdag den 13. marts 2007, da der var generalforsamling? Nu er det jo ikke tilfældigt, at der er en afgangsalder på 60 år det er, fordi brandfolk over 60 år dur ikke. Dette er ikke noget nyt; det har jeg som formand for Brandfolkenes Organisation sagt for flere år siden og aldrig mødt kritik af, tværtimod. Når man populært siger, at brandfolk er ansat i et hjælpekorps, så er det jo ikke, fordi de skal hjælpes, men fordi de gerne skulle kunne hjælpe andre. Kære venner, giv aldrig slip på den 60-års-afgangsalder. Jeg ved godt, at efterlønnen er blevet og bliver ændret hen ad vejen, men det er regeringsbestemt og kan ændres mange gange hen ad vejen. Lad være med at blande efterløn og pension sammen; det er som æbler og pærer, det har intet med hinanden at gøre, men se i stedet for at være på forkant med tiden, få i samarbejde med fagforeningen Brandfolkenes Organisation (læs på generalforsamlingen) fremsat krav til fremtidens overenskomst, som fortsat skal sikre jer en 60-års-afgangsalder med pensionsforhold, der matcher virkeligheden i fremskrevet retning, således at det ikke bliver efterlønnen, der sætter dagsordenen. Overenskomsten er et vigtigt sæt spilleregler, der i en flerårig periode forpligter parterne på begge sider af forhandlingsbordet. Sven Præst 15

16 HVAD ER EN OVERENSKOMST 6 nr. 6 / december 2003 /

17 SENIORNYT Generalforsamlingen tirsdag den 13. februar forløb som sædvanlig i god ro og orden, og bestyrelsen blev genvalgt uden modkandidater. Jeg vil gerne takke formanden for Brandfolkenes Organisation, Jesper Bronée, og næstformanden, Søren Tipsmark, som gav en god orientering og svar på, hvad der rører sig i brandvæsnerne. Det gav lige vores generalforsamling et ekstra pift. Det er altid interessant at høre, hvad der sker på de gamle arbejdspladser. Generalforsamlingen havde et godt fremmøde der deltog ikke mindre end 77 medlemmer, og den blev sædvanen tro afsluttet med et par stykker mad, en øl og en snaps. Bestyrelsens sammensætning er i dag således: fra venstre formand Sven Præst, næstformand Erik Christensen, kasserer Bent Wenneberg, sekretær Bent Nielsen, bestyrelsesmedlem Palle Rosenvard og suppleant Erling Salhauge. 17

18 SENIORNYT Onsdag den 21. marts havde Brandfolkenes Seniorklub arrangeret et besøg på museet for moderne kunst ARKEN ved Ishøj Strand. Vi var 22 deltagere, som kl blev modtaget af en af ARKENs medarbejdere, Mogens Jensen. Han gav os en meget interessant rundvisning, hvor vi blev sat ind i ARKENs historie og mysterier. Museet er i øjeblikket under ombygning, så kun halvdelen er tilgængeligt. Det åbner igen i fuldt omfang i Lige nu er der en meget interessant udstilling af Duanne Hanson, Skulpturer af den amerikanske drøm. Den kunne vi godt have brugt meget mere tid på. Det har vi taget ved lære af, når vi en anden gang laver et lignende arrangement. Kl. 12 var der frokost i Restaurant Hummeren, som ligger i Ishøj Havn, og her var dækket op med 3 stk. smørrebrød og en fadøl samt en snaps til dem, der havde lyst. Onsdag den 6. juni har seniorklubben sin årlige sommerudflugt, og vi har i år flyttet den tættere på de varme sommermåneder, så det må forventes at blive en rigtig god tur med godt og lunt sommervejr. Turen går denne gang til en af sydhavsøerne, nærmere bestemt til Restaurant Landsbyen i Våbensted på Lolland, hvor vi helt sikkert får en hyggelig dag. Busserne starter fra hjørnet af Ingerslevsgade og Tietgensgade kl og kører derfra til Dæmningen. Her vil det også være muligt at komme med. På vej til målet er det muligt at komme med bussen på tankstationen på motorvejen ved Karlslunde ca. kl. 10 og på tankstationen ved Tappernøje ca. kl Jeg vil benytte lejligheden til at takke for en god vintersæson. Vi får forhåbentlig en dejlig lang og varm sommer, og så mødes vi igen friske og med godt humør i oktober måned, hvor vi har vores første møde i den nye vintersæson. Vi fortsætter vores møder i næste sæson om fredagen i den 2. hele uge i måneden. Møderne i efteråret 2007: fredag den 12. oktober 2007 fredag den 16. november 2007 fredag den 14. december 2007 (julemøde) Runde fødselsdage i de næste to måneder, maj og juni 672 Mogens Espersen, Åvej 3, 3210 Rågeleje. Den 9 juni 2007, 70 år Hvis du endnu ikke er blevet medlem af Brandfolkenes Seniorklub og gerne vil med på sommerudflugten sammen med de gamle kollegaer, så skynd dig til telefonen og ring til kassereren så ordner han det fornødne! Bent Wenneberg, tlf.: Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer. Sven Præst 8 nr. 2 / April 2007 /

19 Badminton Bjergklub Cykling Dykkerklub Ergometerroning Floorball Fodbold Golf Kajak Motion MTB Orientering Skiklub Skydning Svømning - Triatlon SPORT Leveret af BI-news Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf , BI-news i Brandmanden BI-news fortsætter med en fast side i Brandmanden i hvert nummer gennem hele året. Her vil blive bragt uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt evt. kommende store arrangementer i BI regi Alle artikler kan læses på Svømmeafdelingen Velkommen til en unik oplevelse Åbent vand svømning i Danmark. De danske fjorde og havne er gennem de senere år blevet renere og renere. Dette giver mulighed for at arrangere anderledes svømme arrangementer. Arrangementerne er under planlægning, hvorfor ændringer og udvikling af arrangementerne vil forekomme. Nyeste informationer vil kunne findes på hjemmesiden Arrangementerne for 2007 er Læs det hele i BI-news nr. 166 ERGOmeterafdelingen C2-Cup 2. afdeling Vinder af 500m distancen blev 829 Jan Ruby. Tillykke med den flotte tid. Stor tilslutning til 2. afdeling af C2-Cup. Nu er vi oppe på 30 deltagere hvilket er ny rekord i afdelingens levetid. Som formand er det en fornøjelse at have så mange aktive. Der er stadig plads til mange flere, det er aldrig for sent Læs det hele i BI-news nr. 165 ERGOmeterafdelingen. C2-Cup 3. afdeling Vinder af 3. afdeling blev 198 Torben Kristiansen, med suveræn hurtigste korrigeret tid. Endnu engang stor tilslutning til C2-Cup. Vi er nu oppe på 34 deltagere, hvilket er ny rekord igen. Som formand er det rart at se, så mange har taget udfordringen op. Selvom julemaden har ligget tungt Læs det hele i BI-news nr. 166 VH Henrik 834, BI-news redaktør MTB / Cykelafdelingen Her i skrivende stund kan vi konkludere at interessen for årets trænings/hygge tur til solskinsøen MALLORCA har nået nye rekorder. Ialt har 47 aktive medlemmer nu betalt depositum og skal med i "bjergene" den sidste uge i april. Det er en fin blanding af "gamle" kendinge og nye ansigter. Det er over 20% mere end sidste år Læs det hele i BI-news nr ½ uge WPFG 2009 WPFG gruppen informerer Det er alt hvad der er tilbage før Idrætsforeningen drager ud på den længste rejse i foreningens 87 årige historie. Ja, man kan næsten ikke komme længere væk: kilometer... AUSTRALIEN eller "Down Under" er vores mål. Vi har forberedt os i de sidste 5 år og mandag den 12. marts klokken letter vi med kursen sat mod den anden side af jorden. Det endelige deltagerantal til turen er 57 og hvis man prøver at gange det ud i personkilometer, så bliver det et astronomisk tal ( KM). SÅDAN... Ud af de 57 er de 24 aktive deltagere og skal kæmpe i så forskellige ting som TRI, havsvømning, cykling, golf, styrkeløft, bænkpress, havfiskeri og meget andet. Man må sige at vi denne gang er repræsenteret i rigtig mange forskellige. 871 Per og 834 Henrik NB. Dette indlæg skrevet ultimo februar ERGOmeterafdelingen. Stor succes ved Danske Mesterskaber i Gladsaxe: 2 Guld, 1 Sølv og 2 Bronze Man kan roligt sige, at BI`s roere havde sat de blå blink på ved DM. Der blev kæmpet om hvert et sekund, så nu ved alle roklubber i Danmark hvem Brandvæsenets Idrætsforening er. En fyldt Gladsaxe.. Læs det hele i BI-news nr. 167 Næste gang World Police & Fire Games afholdes bliver det i Vancouver, Canada.!! Dato: 31/7-9/ INFO hos Per 871 på eller Henrik 834 på

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr Generalforsamling i BO Velkommen til...ha ha.. Ja. Og det finder vi os ikke i!! Formand Jesper Bronee`på talerstolen To hunde modtager genoplivning fra to brandmænd efter at de var blevet reddet ud af en brændende bygning. Set af fotograf Gert Jensen Mennesket ER hundens bedste ven. Alle fire overlevede.

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Dagsprøjten Side 5: BI anno 2007 OVERENSKOMST 2008 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Onsdag den 10.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 LEDER INDHOLD: Side 4: Leder Side 5: Redderuddannelsen Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Formandens

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Ambulancer redder liv Side 5: Svar fra PenSam Hvad er samarbejde? Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Vi

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 5: En politisk brandmand Side 6: De Faglige Klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation OK 2008 I oktober

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Midten: De Grå Sider Side 12: Det er da løgn Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Den

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1 BRANDESKIKLUB.dk En ny sæson begynder. Skiturene i 2009 er planlagte til Hovden i uge 5 og Skeikampen i uge 7. Vi har i løbet af sommeren delt foldere ud. Vi har haft en annonce i avisen, og i hele august

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86 Leder INDHOLD: Side 4: Kære Gert Side 5: Seniornyt Side 6: De faglige klubber F O R S I D E N 2 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Side 7: Udbud og fremtid Midten: De Grå Sider Hvad blev der af OK? Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere