Sigurdsgade København bymæssig fortætning i del af Haraldsgade kvarteret, omkring kaffebrænderiet Merkur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sigurdsgade København bymæssig fortætning i del af Haraldsgade kvarteret, omkring kaffebrænderiet Merkur"

Transkript

1 Sigurdsgade København bymæssig fortætning i del af Haraldsgade kvarteret, omkring kaffebrænderiet Merkur boliger och småerherv AFGANGSPROGRAM vinter 2011 Madeleine Sembring, september 2010 Kunstakademiets Arkitektskole, København afdelning 5/Transformation vejleder: Nicolai Bo Andersen Charlie Steenberg Christoffer Harlang

2 indhold indledning det særlige i det almendlige 5 kontekts Sigurdsgade, Haraldsgade kvarteret 7 kort Ydre Nørrebro 13 industrisamfundets kulturarv 13 opgaven 17 kort arkitektionisk intention 21 teori og metode 21 arkitekturen som tidsmaskine Kaffebrænderiet Merkur 25 PROGRAM tvillinghuset Merkur 25 tegning arbejdsprocess Verktøjskasse Kaffebrænderiet Merkur, Sigurdsgade 25 aflevering 39 noter 41

3 det särliga i det almendliga lokal byudvikling i global kontekst Vi kender storbyen. Vi har besøgt dem, fået en fortælling om dem fra film, eller fra historier af venner og bekendte der har besøgt dem. Vi ved derfor på forhånd, at vi skal besøge Tribeca når vi er i New York, vi ved præcis hvordan Notting Hill skal føles når vi går gennem bydelens gader i London, og vi har en fornemmelse af hvordan det skal være at sidde på en sakebar og synger kareoke i Tokyo - uden at have været der eller sat en fod i nogle af landene. Nutidens generationerne får langt hurtigere kendskab til storbyerne end en helhedsforståelse om landet, hvilket gør storbyerne særlige i en global kontekst. Betragter vi de store metropolerne, er de hver især unikke i deres udtryk og vores perception af dem. Samtidig har de dog en fællesnævner i form af diversiteten og et nærvær til alting. De er det almindelige i mange byboers hverdag, samtidigt som mange tilstrømmende mennesker betragter dem som noget særligt. Det interessante er hvordan dette særlige i det almindelige genskabes i samme form når man talar om byudvikling og etablering af nye byområder. Her i Danmark har det homogene byområde gennem årtier fået et fodfæste i byplanlægning. I nyere tid ser Ørestaden ud til at være et mindre vellykket projekt hvor mange bosteder endnu står tomme og byrumskvaliteten i mange henseende mangler. Dog findes der håb om at det kan laves anderledes, hvilket Carlsberg området aktuel står overfor, med en viderebygning af det givne kulturarv. Kulturarv er en fælles erindring om fortiden. Den er afgrøde som allerede er plantet i området. Betragtes begrebet i en anden sammenhæng end arkitektur, så har restauranten Noma på Christianshavn formået at finde og blive anerkendt for den akkurate formel til nærværende ved at kombinere det nordiske køkken med det højeste gastronomiske niveau. 1. Ud fra denne formel, at kombinere det nærværende med det bedste, var retningen sat for hvilken vej dette projekt skulle tage- i det lokale. Projektet begyndte at tage hånd for et halvt år siden, og var bogstavelig talt lige uden foran mit vindue i den ydre del af Nørrebro, der hvor den sidste teglhuskarrén i København ligger i kvarteret omkring Haraldsgade. byudvikling København Det er opgavens intention at afprøve om metoden gennem en transformation af grundmatriklen for en meget karakterfuld bygning -Kafferbrænderiet Merkur- kan virke som en retningspil for området erne rådhuspladsen ørestaden Kan kulturarvet for et område på randen til indre by, med sin industrialisering og arbejderkultur transformeres om til et område med mere moderne betydning? Kan det med arkitektonisk virkning få samme effekt som Noma eksempelvis og forene det særlige med det almindelige - til det bedste. Med nybyggelse och transformation af eksisterende industribebyggelse skal nye boliger och småerhverv fordeles till en ny tæthed længs med en del af Sigurdsgade. När metron i området, med stationen Skjold Plads, står klar i 2018, står Sigurdsgade forhåbentlig klar med identitet och vittnar om at Storbyen udviklas i forskelligt goda retninger. 5 6

4 sigurdsgade [haraldsgadekvarteret] projektets kontext l y n g b y v e j 7 S 3 M M s i g u r d s g a d e S M 2 5 [kort 1] Ydre Nørrebro j a g t v e j t a g e n s v e j 1 Nørrebros Rundel 2 Nørrebro Station 3 Bispebjerg Station 4 sidste teglhuskarrén i København 5 Fogedgården, Kay Fisker, gamla Electrolux fabrikken, idag Iqra-skolan 7 gamla LK-Nes fabrikken, idag kreativt erhverv 8 Skjolds Plads 9 Vibekevang 10 CVU -professionhøjskolen Metropol 11 UCC- professionshøjskole 12 Fælledparken Kaffebrænderi Merkur Vidaregående uddannelse Post-industriell typologi, småerherv Markerade Byggninger Haraldsgadekvarteret th. O- lokalplanen tv. AII-lokalplanen m 7 8

5 Ydre Nørrebro Området på ydre Nørrebro afgrænset af Tagensvej, Jagtvej, Lersø Parkallé og banelegemet op til Bispebjerg Station [markeret kort 1], har gennem de sidste 100 år udviklet sig fra landlig idyl, over arbejder- og industrikvarter, til et område præget af socialt boligbyggeri og mere eller mindre funktionstømte industriblokke. Således vidner Haraldsgadekvarteret ikke blot om sin egen historie, men også historien om det danske industrisamfunds udvikling, samt historien om Københavns udbredelse fra voldene ud mod Nørrebro efter ophævelsen af demarkationslinjen i Industrikvarteret i det Ydre Nørrebro blev bygget op omkring Rådmandsmarken, og blev et af Københavns første industriområder. Anlæggelsen af Titanfabrikken i 1890erne var startskuddet, og industrien koncentrerede sig til områderne omkring Titanfabrikken og banelegemet langs Rovsingsgade, omkring LK-Nes fabrikken [7. kort 1]. I opgangsperiode omkring århundredeskiftet og i mellemkrigstiden opstod der således fem karakteristiske industrikvarterer i udkanten af boligkvartererne: på Ydre Nørrebro, på Vesterbro, på Østamager, ved Frederiksberg Station og i Valby. Disse moderne industriområder statuerer eksempel på, at den gamle typologi af det traditionelle industrisamfund, hvor fabrik og bolig samt arbejdsliv og fritid var integrerede, var under afvikling. Bygningerne i disse tidligere industrikvarterer er ofte meget karakteristiske arkitekttegnede anlæg opført til en bestemt produktion. I årene op til århundredeskiftet blev gadeplanen for området udviklet, der startede med de to skrågader over Rådmandsmarken: Haraldsgade og Vermundsgade, i Disse diagonalgader præger stadig området i dag, og er atypiske i sit udtryk og bredde fra øvrige Københavnske størrelser på gader. Området blev dog aldrig udbygget som et egentlig industriområde, da det i en arkitektkonkurrence år 1909 blev afgjort at Valby var det vigtigste industriområde i Københavns Kommune. 2 Dog er der i dag stadig tydelig præg af industrisamfundets kulturarv, hvor små og mellemstore virksomheder ligger tæt op ad boligbebyggelsen. Erhvervet i området har bestået af mange forskellige kompetencer, så som et klokkestøberi, andre støberier, kapselfabrik, bogtrykkeri, smedefirma, eddikebrygning, skotøjsfabrikation og mineralvandsfabrikation. Ydermere ligger der i dette område de to hidtil yngste af fredede industribygninger i Danmark, Kaffebrænderiet Merkur samt Nielsens og Jespersens Plasticfabrik. Udover disse ligger der dernæst en række andre bevaringsværdige bygninger. industrisamfundets kulturarv haraldsgadekvarteret Haraladsgadekvarteret ligger, hvor byen overgår fra den tætte by i de indre brokvarterer til det mere spredte ydredistrikt. Det findes et præg af at flertallet af grundene, var solgt til private boligspekulanter, og derfor er området generelt kendetegnet af byggeri uden overordnet byplanlægning. Dette kommer i dag til udtryk gennem den store alsidighed i området, hvor fraværet af ensartede træk netop er områdets særpræg. Da området alligevel ikke udviklede sig til et homogent industriområde i starten av århundredet blev der bygget en del arbejderboliger og socialt boligbyggeri i 1920 erne og 1930 erne ud over resten af Haraldsgadekvarteret. Byggeforeningen Vibekevang blev bygget i [9. kort 1] Hvor Titanfabrikken før lå, er der nu en rodet plæne og et kollegium. Man har i 1991 bygget almene byggeriet Titanparken. Området omkring Rådmandsgade og Titangade er præget af mindre erhvervsdrivende, bilmekanikere og ældre funktionstømte fabrikshaller og fremstår som sin egen bydel, hvor associationen til et havneområde vækkes. Småindustrien er trukket væk fra gaden, og har mange mindre bebyggelser på 1 og 2 etager. Kvarteret blev i 2006 udvalgt til et kvarterløft, som strækker sig i perioden 2008 til I Københavns Kommunes kvarterplan står det kort: der har længe været et markant behov for at gøre noget for vores kvarter. Hverken fysisk eller socialt fremtræder det som en særlig bydel - tværtimod virker det rodet, forsømt og opsplittet. /.../ 3 billede s. 11 Kaffebrænderiet udsnit af gatufacad billede s. 12 Kaffebrænderiet udsnit af gårdsfacad Fremadrettet vil området omkring Haraldsgade tilføres yderligere ressourcer via metroringen og stationen ved Skjold Plads, hvilket med stor sandsynlighed, vil sætte Haraldsgade på kortet. Det er troen på denne værdiskabelse, at en transformation og brug af den ældre industriarkitektur kan realisere en ny typologi mellem boliger, erhverv, samt en udvidelse af Københavns Universitet Visuelt byggningsregister 2 Bydelsatlas Nørrebro 3 Kvartersplan for Haraldsgadekvarterets områdeløft

6 överst Vermundsgade, Autoservice nederst Vibekevangen, frontfacade överst tv. LK-Nes fabrikken, kreaktive erhverv nederst tv. Haraldsgade -boliger överst th. Vibekevang -boliger nederst th. Titanparken, almene byggeri 15 16

7 opgaven [kort 2] Sigurdsgade H a r a l d s g a d e V e r m u n d s g a d e 11 1 Kaffebrænderiet, matr a. KASO- tv (garage byggning) b. træskur c. træskur (yoga) 2 KingsCup Catering 3 Kærlighedens Missionærer, Katolsk Søsterforbund 4 MJ biler 5 Vuggestue/Børnehave 6 Bogbinderi og Snedker 7 Autoservice 8 Musikøvelokaler 9 Datalogisk Institut 10 Dansk Frisør & Kosmetiker 11 Vibekevang, 2-etages stokbebyggelse 12 Titanparken 13 Skjolds Plads Uddannelse / Börneinstitutioner Boligbebyggelse Småerherv Opgave grund Matr L e r s ø P a r k a l l é T i t a n g a d e Her m o dsgade 1a 1b c S i g u r d s g a d e 12 R å d m a n s g a d e m 17 18

8 intention arkitektionisk intention og opgavens omfang Tiden som perspektiv kommer ind i yderligere et lag. Det er et spørgsmål om at bygge i sammenhæng med bæredygtighed. Bygningen kommer overleve både sin arkitekt og første, anden og tredje bruger, og bliver derfor opfattet og oplevet i længere tid end vi forestiller os. På samme vis som der skal tages stilling til de industribygninger der er til rådighed i dag. Den schweiziske arkitekt Dietmar Eberle har opstillede følgende struktur for levetiden af en bygning og de faser den med typisk forventning gennemgår: I den sydlige del af Haraldsgadekvarteret vil Sigurdsgade som er en af hovedvejene være udgangspunktet i overvejelsen for en bymæssig fortætning. Den allerede byggede struktur registreres, og et forslag til bymæssig fortætning på den nordlige side vil laves fra Sigurdsgade 45 til Skjolds Plads, hvor den nye metrostation vil blive opført i 2018 [markeret kort 2]. Strækningen er ikke nedskrevet i de to nyeste tillæg (tillæg 1 og 3) til lokalplan 076 fra I opgaven afgrænses der derfor til denne strækning, og kan fortolkes som et tillæg til den gamle lokalplan. Den ene triangelformet karréen er udlejet af Københavns Universitet. Lejen for de eksisterende bilforhandlere sat op, og de små og kreative erhverver vil med al sandsynlighed tvinges ud grundet den økonomiske stigning. Københavns Universitet har ydermere ingen planer for dette område, så udviklingen for området er uklart, men når metroen står færdig, vil denne trække flere ressourcer til området, hvilket taler for stigningen i prisen. sted langt over 100 år struktur over 100 år skärm år program 20 år aptering 10 år 2 Nærværende struktur ønsker jeg at arbejde efter og anvende som metode i mit projekt. At skabe en ny helhed som kan vise Haraldsgadekvarteret bygger videre på sin kulturarv og udvikle det til noget nyt. Tyngden i projektet fordeles mellem bidraget til konteksten og materialevalget. På modsatte side af gaden står den nybyggede universitetsbygning CVU Øresund, Professionshøjskolen Metropol, tegnet af KHR arkitekter 2008 [10. kort 1], og ved den afgrænser to boligkarréer af ældre årgang og de almene boliger Titanparken [12. kort 2]. De to midterste karréer med gadefacade mod Sigurdgade består i stor grad af bilforhandlere, mekanikere og små erhverv, samt en enkel nybyggede vuggestue [5. kort 2]. Den arkitektoniske intention er at fortætte området med de gamle bygninger som et springbredt centraliseret omkring det fredede Kaffebrænderi og på den måde tilføre området en ny identitet og helhed med nybebyggelse. At udnytte det allerede etableret små erhverv, supplere dette med et nyt tilskud samt boliger til en større livlig helhed. I området findes der allerede en blandede typologi, hvilket er kvaliteten i området og muligheden for at bygge videre i samme struktur, vil være det mest værdiskabende og ligefremme for den glemte del i Haraldsgadekvarteret. At fortætningen sker på baggrund af et volumestudie er derfor vigtigt - intentionen er at beholde områdets diverse udtryk. 1. I den ældre gældende lokalplan beskrives det, at bebyggelsesprocenten i område AII på 130% hhv. 110% i del O [markeret kort 1]. Det vil vurderes hvorvidt samme bebyggelsestæthed stadig vil gøre sig gældende for den fremtidig udvikling. 2. teori og metode arkitekturen som tidsmaskine och med tiden som ett bärerdygtigt aspekt. Robusthet. any three dimenstional body, existing, is at the same time moving in the time and leaves as a tracing of its movement the temporal, or fourth-dimensional body. We never see or feel this body, because of the limitations of our receptive apparatures... we see the section of it only, which section we call the three-dimensional body. Therefore we are in error in thinking that the three-dimensional body is in itself something real. It is the projection of the four-dimensional body its picture- the image of it on our plane. Ouspensky 1 /.../ it has been important to us that each piece is familiar, that it looks like what it is. This is because we believe that a quest for originality in form is a quest that ignores the essence of the object itself A/S Titan omkring Den første del af fabrikken blev anlagt ved Ta gensvej Billedet viser de store åbne arealer, der omgav København omkring år I baggrunden ses Rådmandsmarkens udebyggede jorder mod Vibenshus. Alléen i baggrunden er Jagtvejen. 2. Sigurdsgade, grunden for tillæg til lokalplan nr The essence of things, Stephen Bates Ouspensky s formulerer ovenfor at med det firedimensionale synspunkt eksisterer alle tilstedeværende aspekter og relationer mellem ting, samtidig. Carsten Thau beskriver dette med andre ord i sin nyudgivet bog arkitektur som tidsmaskine. Tiden er ikke en kontinuerlig opbygget strøm, men danner øer af tid knyttet til stedfæstede begivenheder, der lever sideordnet. Ouspensky s snitt. Det sete og det registrerede er en genskabelse af det som opleves, men oplevelser er sjældent kontinuerlige. Ens intuition, om man så vil, den fjerde dimension. Det er derfor en vigtig del at give stedet plads til at kunne beskrive det ubeskrivelige fænomenologisk i projektet. De ældre bygninger efterladt af industrien som i dag står i Haraldsgadekvarteret skal i lighed med ovenstående betegnelse, kaldes for øer. Disse opleves henholdsvis når man bevæger sig gennem om rådet. Metoden i fortætning bliver at der tages udgangspunkt i de fænomenologiske øer af sansning og bygger midt imellem. Bygninger kan vægtes forskelligt. 1 Philosophy and non-objectivity Bäredygtighed i et arkitektonisk helhedssyn 23

9 Kaffebränderiet Merkur 13 juli 1932 fremsendes en uddybende ansøgning til Bygningsinspektøren om tilladelse til opførelsen af en tre etager fabriksbygning og en garagebygning af ingeniør Carl L. Servais for Direktør Anthon Petersen. Bygningen er Kaffebrænderiet på matrikel 5581 i Udenbys Klædebo Kvarter. Den står der den dag i dag og i 1994 blev den fredet af Kulturarvstyrelsen. Byggematerialet er mursten og bygningens form afspejler den funktion, den var opført til. De tre markante skorstene understreger dette yderligere, og bygningen virkede som Kaffebrænderi fra den gang til 60erne. Indenfor er etageadskillelse af armerede betondæk, understøttede med ståldrager, hvor der i ansøgningen ansøgtes om at isolere stålkonstruktionen med terrakottavæv. Rumdisponeringen er generelt åben til fabriksproduktion. Stueetagen er bygget til hovedkontor og ekspedition med et mindre afgrænsende kontor. Henholdsvis første og anden sal står helt blottet for rummets konstruktion, hvor der skulle have været plads til et gasfyret og tre koksfyrede opstillede rister. Anden sal var forbeholdt til råvarelager. De to kortsider på huset huserede to trappetorn samt mindre rum for bland andet toiletfaciliteter. [tegning 1] Efter Kaffebrænderiet nedlæggelse har bygningen været i forskellige hænder, og blevet udlejet til en række forskellige foreninger og virksomheder over årene De nuværende ejere overtog i 2007, hvor byggeriet i dag rummer en virksomhed mens første og anden sal er ombygget til privatbolig per etage og varetager den åbne struktur der var byggede som fabrikslokale. Vinduerne ud mod gårdsiden er karakteristiske, aflange og strækker sig fra cirka midten af væghøjden helt til loftet. De tre store skorstene går fra 1. sal der hvor de gamle kafferisterne var placerede og up gennem 2. sal videre over taget. Det indebær at de dækker vægarealet mod gadesiden, hvilket også yderfacaden vidner om med kun vinduer ud mod gaden i stueetagen. Der ligger tre fritstående skure på matriklen, hvilket også udlejes til forskellige små erhverv. KAOS tv-studie har overtaget den udspringende tilbygning i mursten som først blev opført i garageformål, de to øvrige to træskure er af senere dato og står ledig til udlejning. Matriklen virker som helhed meget lukket fra gaden med to jernporte ud mod hver side af Hermodsgade og Sigurdsgade. 2. Every object has a history, and if we consider them in perspective they may appear slightly different: it is in these slight differences that they show their meaning in regard to time. Differences may be introduced, varying materials or proportions, but what must remain is the essence of the (object), or rather its relationship with the body Kaffebrænderiet 2010, Sigurdsgade/Hermodsgade 2 Alvaro Siza Program tvillinghuset Merkur På Sigurdsgade 25 og matrikel 5581 står det omtalade fredede Kaffebrænderi og tre tilbyggede skure. Matriklens nuværende funktion vil overvejes og et bud på en transformation med et nybygget tvillinghus vil omfavne opgaven. På de to tilstødende matrikler findes en række mindre bebyggelse med enkelte tilbyggede skure efter voksende behov fra de enkelte virksomheder. Tilsammen med Kaffebrænderiets tilbygninger tænkes det, at er der plads til nybebyggelse, og skabe den omtalte fortættelse. 4. skur m [Tegning 1] Kaffebrænderiet Merkur, 1932 matr Matr. 5581, gårdsrum 2 Gårdsfacade 3 Stueetage 4 1. sal 5 2. sal Sigurdsgade Indgange Fortætningen skal indfatte nybebyggelse av både boliger og små erhverv, det sidste lempeligt placeret i stueetagerne. Strukturen for boligbebyggelsen skal hovedsagelig være boliger af større kvadratmeterareal, som det også er udtrykt i den gældende kommuneplan 2005, samt kvarterplanen. 1 skur En ny slags by-og-familiebolig tilgodeses og det kan også tænkes at være et attraktivt valg for de mennesker og familier, som kommer at få nye interesser i området i takt med at det udbygges. Med dækkende behov for småbørnsfamilier, udbygning af universitet og plads til nyt erhverv kommer nybyggede boliger i høj kurs. De større boliger kan tilmed i sig selv dække et fremtid større behov af hjemmearbejdspladser. For byrummet betyder det en større koncentration af liv og aktiviteter, fordelsagtigt på alle døgnets tidspunkter. En gadeplan for beplantning, parkering, samt nybebyggelsen lysforhold vil være en del af lokalplanforslagets udformning Kvartersplan for Haraldsgadekvarterets områdeløft

10 Verktøjskassen arbejdsproces For at skabe helheden som metode afsnittet omhandler, er der behov for værktøj. Området bliver værktøjskassen, og det indsamlede materiale kommer til at være værktøjskassen i arbejdet med området. De store strukturer aflæses men der stilles også spørgsmål til hvad de enkelte bygninger vil. om nuet gives der i nuet ingen hukommelse /.../ det der foregår i nuet er genstand for sansning, det fremtidige er genstand for håbet, og det forgangne er genstand for hukommelsen. Imidlertid foregår alt i husket i tidens løb. 1 Sansningen vil være udsagnet for hvordan fortætningen og transformationen skal arbejdes ind. Det er en sværere opgave at beskrive hvordan sansning skal foretages men med troen på at Fænomenologien gør op med den moderne videnskabs tiltagende abstraktion 2, tager den som det givne redskab. Sansningen vill vara udsagnet för hvordan förtätningen och transformationen skall arbetas in. Det robuste er et alternativ til en arkitektur, som først og fremmest bygger på visuelle kvaliteter, og som derfor ofte har begrænset relevans for arkitekturen i bred almindelighed. Bygningers egentlige betydningsfulde kvaliteter er ofte sammensatte og ikke altid visuelt lettilgængelige. For at kunne bedømmes kræver de et helt andet engagement eller ligefrem nervær. 3 Det robuste skal ikke tolkes som noget groft tilhugget og derfor hårdført på en brutal måde. I stedet har det til hensigt at skabe en holdbar og mange facetteret arkitektur. /.../ Robust arkitektur omfatter projektets kontekst i bred betydning. Dens konkrete fysiske omgivelser er et aspekt af dette. 1. /.../Det robuste er derfor væsentligt, hvis arkitekturen skal tages alvorligt og medvirke til en holdbar samfundsopbygning 4 Redskabet til det fænomenologiske kan sammenfattes i tre dele; Dels at udvide kendskabet til bygningskultur- og historie, dels forfine kendte samt at udvikle nye registrerings- og repræsentationsformer og endelig at studere et eksisterende bygningsværk for en nutidig opmærksomhed som grundlag for en senere transformation. 5 Redskaberne er tegning (opmålinger og rumlige fremstillinger), fotografi og model som verktøjer til at beskrive værkets egenskaber; former, stoflige karakter, lys- og skyggeforhold, rumlige atmosføære etc. Til værktøjskassen hører en række arkitektoniske referencer til. Referencerne på følgende side formidler en vis sammenfatning af nærværende karakterer: 1. massivitet 2. repetition 3. modstand / industrialisering 6. taktilitet 7. proportion 8. lighed 9. lys Disse, og muligvis flere, kommer det refereres til. 1. mursten Kaffebränderiet Det handler om at indoptage det sete og at give det genfødt, idet man giver sig selv verktøjskasse billede s. 32 Gatufacad Sigurdsgade 6 1 Arkitektur som tidsmaskine 2 VærkSted 3 Det robuste, det inderlige Det robuste, det inderlige 5 VærkSted 6 om den gamle og den nye Tids Bygmestre

11 The Red House -Chelsea, London, UK 2001 Tony Fretton Architects The Red House -Chelsea, London, UK 2001 Tony Fretton Architects YouHwaDang Book Hall -Paju book city in South Korea Florian Beigel and ARU VH Residence, Lokeren 1995 Vincent van Duysen Upper Lawn Pavillon, 1961 Alison and Peter Smithson Gray s Inn, Bloomsbury, London 37 38

12 aflevering Aflevering 15. december 2010, følgende materiale; En begrundede forståelse i områdets udbredning, og dens punkter/øer af offentlige ophold/erhverv. En visuell beskrivelse af det omtalende i programmet bymæssiga fortætning i Sigurdsgade. Skabelsen af gatufacaden og rækken bagved. lokalplansforslag sigurdsgade skala 1:400 situationsmodell, situationsplan, gatufacade + byfortætningssnitt (1:200) rumlig illustration af gademiljøet Det konkrete nedslag og den videreudvikling af Kaffebrænderiet Merkur og matrikel Funktionsbestemt, indrettelse af boliger og disponering af små erhverv deludsnit skala 1:50 modell byggningarna sektioner / typer av rum plantegninger opstalter / gårdsrum / gatufacad rumlig illustration af det visuelle og byggningens kvaliteter Udformningen af detaljer karakteriskt for den nye bebyggelse, samt ved renovering af gamla. Kan anvendes som en byggesten i hele området detalj skala 1.5 detaljeringen af vinduer/altaner og indgangspartier markering af indgange og offentligt/privat facadbeklædning Registrering i området for brug af materialer, farversættning, fremstillet i arbejdssark samlade skritseringsprocess medfølger 39 40

13 Noter tryk Carsten Thau, 2010, Arkitektur som tidsmaskine, København: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag Skov- og Naturstyrelsen, 1996, Nørrebro Byatlas -bevaringsvärdier i byer og bygninger, København: VisoPrint Skov- og Naturstyrelsen,1995, Det Særlige Bygningssyn beretning , København: Stougaard Jensen/Scantryk Sergison Bates, 2007, Papers 2, Sergison Bates architects Paul Crowther, 2003, Philosophy and non-objectivity, Kazimir Malevich: Suprematism Published on the occasion of an exhibition at Solomon R. Guggenheim Museum, New York 2003 (DUBBELCHECK) Charlie Steenberg, Nicolai Bo Andersen og Christoffer Harlang, 2010, VærkSted, opgaveformulering forår 2010, København: Vester Kopi P.V Jensen-Klint, 1901, om den gamle og den nye Tids Bygmestre artikler Johan Celsing, Det robuste, det inderlige, Arkitekten, Juli 2010 vol112, s24 Kjeld Vindum: interview med Dietmer Eberle, Bygningens kulturelle værdi, Arkitekten, November 2009 Peter Andreas Sattrup: om von der Stadt zum Haus Dietmar Eberle og Pia Simmendinger 2007, Bæredygtighed i et arkitektonisk helhedssyn, Arkitekten November 2008 Design is based on understanding and establishing systems of order, yet we believe that the substance of architecture proceeds from subjective feeling Stephen Bates web Københavns Kommune, 1982 (1992, 2007), Lokalplan nr 76 Titangade med tillæg nr. 1 og 3 Københavns kommune, Center for Bydesign, Kvartersplan for Haraldsgadekvarterets områdeløft , Arbejdermuseet, 2008, Industri i Nordvestkvarteret &catid=24:planlaeg-besog Visuelt byggningsregister København SAVE og tilstandsvurderinger, 2006, Beskrivelse af kulturhistoriske forhold i Haraldsgadekvarteret The Guardian, Tuesday 27 April 2010, René Redzepi s Noma tops list of world s best restaurants, billedreferencer s. 2 Skov- og Naturstyrelsen,1995, Der Särlige Bygningssyn, beretning s , , , s. 22 Köbenhavns Bymuseum, foto ca s WohnGeist, Basel, øvrige billeder er taget af projektinnehavaren, se yderligere under referencer arkitektoniske referencer s. 33, 34 Red House, Tony Fretton s. 35 YouHwaDang Book Hall, Florian Beigel and ARU s. 36 VH Residence, Vincent van Duysen s. 37 Upper Lawn Pavilion, Alison and Peter Smithson flickr.com s. 38 Gray s Inn, Bloomsbury, London Papers 2, Sergison Bates (se ref. oven) 41

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: JYDERUP STATIONSBY Historie Jyderup stationsby opstod på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874,

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

M M TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG ARKITEKTER IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE

M M TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG ARKITEKTER IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE matrikel 1m IDÉOPLÆG VEDR BOLIGER PÅ GLYNGØRE HAVN På adressen: Havnen 2 Glyngøre 7870 Roslev 1 Baggrund På nuværende tidspunkt ligger en hvid murstensbygning

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand.

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand. Friområde Vandareal Visuel barriere Bygningsfront Udsigt Markant byrum og rumligt forløb Markant byrum og rumligt forløb vand Vartegn Sigtelinie Bydelsgrænse 1:20.000 0 500 m Overordnede rumlige træk.

Læs mere

Litteraturliste. Litteratur:

Litteraturliste. Litteratur: 88 Konklusion Dette projekt tager sit udgangspunkt i det nye motorvejsprojekt i og omkring Silkeborg. Den kommende motorvej i Silkeborg får store konsekvenser for byen, både negative og positive. Silkeborg

Læs mere

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Til: Lars Møller Kopi til: Ann-Mett Sepstrup, Peter Rask Fra: Tamara Winkel Henriksen 03. juni 2016 Dette notat skitserer nogle retningslinjer som

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Transformation af Gl. Estrup vandmølle

Transformation af Gl. Estrup vandmølle Transformation af Gl. Estrup vandmølle OPGAVEFORMULERING Afgang forår 2014 Katrine Mølgaard Olsen 2012653 Arkitektskolen Aarhus Vejleder: Lars Nicolai Bock Herregårde De danske herregårde har været vigtige

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby. Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk

Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby. Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Denne rustikke ejendom udsender, med sine store sprossede panoramavinduer, højloftede lokaler og udvendige elevatorafsnit,

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Gehl Architects Gehl Architects arbejder for at skabe byer som er - levende - sunde -bæredygtige -attraktive -trygge for hermed at forbedre livskvaliteten

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Bilag 1. Sagsnr Resultat af bymidtegennemgangen. Dokumentnr

Bilag 1. Sagsnr Resultat af bymidtegennemgangen. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Bilag 1 Resultat af bymidtegennemgangen Bymidterne er fastlagt i kommuneplanen og skal regulere omfanget og placeringen af

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

TJØRRING HOVEDGADE 42

TJØRRING HOVEDGADE 42 TJØRRING HOVEDGADE 42 SKITSEFORSLAG, JUNI 2015 INDHOLD Oversigtskort 4 Projektdata 5 Diagrammer 6 Situationsplan 7 Planer 1:200 8 Snit og opstalter 1:200 10 Perspektivisk illustration 12 Arkitektur og

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse

Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. april 2015 Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød Kortlægning af kulturmiljøer 2014 02: Asminderød Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Københavns Bymuseum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har foretaget en gennemgang af sagen og har følgende kommentarer.

Københavns Bymuseum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har foretaget en gennemgang af sagen og har følgende kommentarer. Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V København d. 24.9.2008. Vedr. forslag til lokalplan Carlsberg II Københavns Bymuseum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

KONFETTIRUM - 7 MURSTEN

KONFETTIRUM - 7 MURSTEN KONFETTIRUM - 7 MURSTEN Pernille Bisgaard og Theresa Himmer. I samarbejde med Teknologisk Institut og Heimir Sverrisson. Open Call 2, 2009 KONFETTIRUM Gemt inde i 7 mursten findes 7 hemmelighedsfulde rum.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg.

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. Nærværende redegørelse skal belyse og begrunde projekt Treleddet det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg, der i hovedtræk

Læs mere

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 SØMOSEARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 Danneskiold-Samsøes Allé 28 / 1434 København K Tel.: +45 3288 7844 / www.cfmoller.com rojektleder/ kontaktperson: Franz Ødum Dir. +45 3288 7842 / foe@cfmoller.com Kontekst

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde Greve Kommune Lokalplan nr.13.31 Forslag Ræveholmscentret - Karlslunde Forslag til lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med DanaForm arkitektfirma aps. Forslaget

Læs mere

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2006 J.nr.: NKN-33-00074 (tidligere 03-33/250-0184)

Læs mere

Aktuelle tendenser i boligbyggeriet

Aktuelle tendenser i boligbyggeriet Aktuelle tendenser i boligbyggeriet Hjemløsekonferencen, 26. august 2014 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i, A a l b o r g U n i v e r s i t e t Bolig hjem

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Forslag til Højhusstrategi for København

Forslag til Højhusstrategi for København Bilag 4 Forslag til Højhusstrategi for København Forord København er en attraktiv europæisk storby, der indtager en central rolle i udviklingen af en stærk Øresundsregion. Mange ønsker at arbejde og bo

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

EGENARTSANALYSE. Bilag 2 Udvikling af villaområder. Københavns villaområder. Villa. Villa. Villa. Rækkehus. Villa. Rækkehus. Skole.

EGENARTSANALYSE. Bilag 2 Udvikling af villaområder. Københavns villaområder. Villa. Villa. Villa. Rækkehus. Villa. Rækkehus. Skole. Kolonihave Kolonihave EGENARTSANALYSE Bilag 2 Udvikling af villaområder Rækkehus Skole Rækkehus Dobbelthus Dobbelthus Engvej, Amager øst Københavns villaområder Københavns villaområder er placeret i udkanten

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

New Yorker-kontor 134 m²

New Yorker-kontor 134 m² - til leje... New Yorker-kontor 134 m² Pakhusgården 12 5000 Odense C Atmosfærefyldte lokaler med bynær beliggenhed Perfekte omgivelser i eftertragtet erhvervspark Totalt nyindrettet i New Yorker-stil Smukke

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 53 1 Sammenfatning nr. er et bebygget

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

København som havneby. Slusen / Bådklubben Valby 2.3

København som havneby. Slusen / Bådklubben Valby 2.3 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København København som havneby Slusen / Bådklubben Valby 2.3 2.3 Slusen og bådklubben valby Stedet Kulturmiljøet er lokaliseret omkring Kalvebodløbet og omfatter Slusen ved

Læs mere

RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Bellahøj som case. Tina Saaby, stadsarkitekt, København

RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Bellahøj som case. Tina Saaby, stadsarkitekt, København RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Bellahøj som case Tina Saaby, stadsarkitekt, København Foreningen bæredygtige byer Bellahøj 02.10.2012 KØBENHAVN VOKSER 100.000 nye Københavnere i 2025 1000 nye

Læs mere

Unik beliggenhed midt i København

Unik beliggenhed midt i København Unik beliggenhed midt i København MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Store muligheder Butik/café med et uovertruffent omsætningspotentiale. I Frederiksstadens smukke

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net ALLAN NELSSON Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV København, den 8. november 2010 Klage over

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

Et alment boligbyggeri i København. Program til afgangsopgave Kunstakademiets Arkitektskole København Sommer 2015. Peter Andersen 4638

Et alment boligbyggeri i København. Program til afgangsopgave Kunstakademiets Arkitektskole København Sommer 2015. Peter Andersen 4638 ET ALMENT BOLIGBYGGERI I KØBENHAVN PETER ANDERSEN Program til afgangsopgave Kunstakademiets Arkitektskole København Sommer 2015 Et alment boligbyggeri i København Program til afgangsopgave Kunstakademiets

Læs mere

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen er beliggende i Værløse, i stor grønt naturskønt område. Sydlejren udgør 73 ha af området syd for

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 20: Parforcevejene

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 20: Parforcevejene Kortlægning af kulturmiljøer 2014 20: Parforcevejene Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere