GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 54 maj BYEN UDEN EGENSKABER Rem Koolhaas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 54 maj 2002. BYEN UDEN EGENSKABER Rem Koolhaas"

Transkript

1 GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 54 maj 2002 BYEN UDEN EGENSKABER Rem Koolhaas Oversættelse fra: Rem Koolhaas: "The generic city" i Koolhaas/Mau : S,M,L,XL og Rem Koolhaas: Die Stadt ohne Eigenschaften i Arch af Morten Daugaard og Hans Mammen, september Indledning 1. 1 Er den moderne by som den moderne lufthavn - "ens over det hele"? Er det muligt at teoretisere over dette sammenfald? Og i bekræftende fald - hvad fører denne udvikling i sidste instans frem til? Konvergens fører naturnødvendigt til identitetstab. Et forhold der sædvanligvis anskues som et tab. Men i forhold til den skala, hvori det finder sted, må det betyde noget. Hvad er ulemperne ved identitet? og modsat, hvad er fordelene ved det tomme/ubeskrevne? Hvad hvis denne tilsyneladende tilfældige - og sædvanligvis beklagede - homogenisering var en intentionel proces, en bevidst bevægelse bort fra forskelle mod ligheder? Hvad hvis vi er vidne til en global befrielsesbevægelse: " Ned med alt karakteristisk!" Hvad er der tilbage, når enhver form for identitet er skrællet af? Det fælles /det uden særlige egenskaber? 1. 2 I den udstrækning at identitet bestemmes ud fra den fysiske substans, fra det historiske, fra konteksten, fra det virkelige, kan vi på en eller anden måde ikke forestille os, at noget moderne - lavet af os - bidrager til det. Men det faktum, at menneskehedens vækst er eksponentiel, medfører at fortiden på et tidspunkt vil blive "for lille" til at kunne bebos og deles af alle levende. Vi udmatter selv vores fortid. I den udstrækning at en væsentlig del af historien materialiserer sig i arkitektur, vil den allerede eksisterende menneskemasse uundgåeligt sprænge og tømme gamle rammer. Hvis man opfatter identitet som denne form for 'deling af fortiden' er der tale om en forældet, uholdbar forestilling: Forudsætter man en stabil model for kontinuert befolkningsudvikling - er der ikke alene forholdsmæssigt mindre og mindre at dele, men historien indeholder derudover en yderst kedelig 'halveringstid' - efterhånden som den misbruges mere og mere taber den i relevans - op til et punkt, hvor dens ynkelige almisser nærmest bliver en prøvelse. Denne udtynding forværres af den konstant voksende strøm af turister, som en lavine, der i deres uophørlige jagt på det 'karakteristiske' kværner enhver overlevende identitet til meningsløst støv Identitet er ligesom en musefælde, hvor flere og flere mus skal deles om den samme lille originale lokkemad; og det så viser sig fælden har været tom i årevis. Jo stærkere identiteten er, jo mere indsnævrer den, jo mere modsætter den sig udvidelser, fortolkninger, fornyelser, modsigelser. I sin ubevægelighed og énsidige fastlæggelse er identiteten ligesom et fyrtårn, det kan kun skifte position eller signalmønster på bekostning af en destabilisering af navigationen. (Paris kan kun blive endnu mere 'parisisk' - den er allerede på vej mod et Hyperparis, en højglanspoleret karikatur. Der er undtagelser: London - dens eneste identitet er en mangel på klar identitet - den bliver ovenikøbet stadig mindre London og derfor stadig mere åben og dynamisk.) 1. 4 Identitet centraliserer; den holder fast på en sjæl, et midtpunkt. Det tragiske ved identiteten kan opfattes i simple geometriske termer. Efterhånden som indflydelsessfæren ekspanderer, bliver de flader, der karakteriseres af

2 centrum større og større, hvorved ikke blot kraften fra centrum, men også kernens autoritet bliver uhjælpeligt svagere; uundgåeligt forøges afstanden mellem centrum og omkreds, så bristepunktet nærmer sig. I dette perspektiv er den relativt nye, men for sene opdagelse af periferien som en potentiel værdifuld zone - som en slags præ-historisk sfære der også fortjener arkitektonisk opmærksomhed - kun en forklædt insisteren på og afhængighed af et centrum: uden centrum, ingen periferi; det tillokkende hos den ene antages at kompensere for tomheden hos den anden. Konceptuelt ladt i stikken, bliver betingelserne for periferien nærmest gjort værre af, at moderen stadig er i live og stjæler al opmærksomhed ved bl.a. at gøre opmærksom på afkommets utilstrækkeligheder. De sidste suk, der udgår fra det afkræftede centrum, er med til at forhindre, at periferien begribes som kritisk masse. Ikke alene er centrum pr. definition for lille til at opfylde dets tiltænkte opgaver, det er heller ikke længere det rigtige centrum, men et hult blændværk tæt på implosion; og dog nægter dets illusoriske tilstedeværelse resten af byen dens legitimitet. (Manhattan gør nærmest grin med dem der har brug for infrastrukturel støtte til til at komme ind i byen og kalder dem 'bro- og tunnelfolkene' samtidig med at man lader dem betale for ulemperne). Den stædige fastholdelse af det koncentriske princip som en fiks idé gør os alle til bro- og tunnelfolk, andenklasses borgere i vores egen civilisation, gjort retsløse af et dumt tilfældigt sammentræf i vores kollektive eksil fra centrum Indenfor rammerne af vores koncentriske form for programmering (forfatteren tilbragte en del af sin ungdom i Amsterdam, byen med den ultimative centralitet) er fastholdelsen af centrum som kerne for værdi og mening, som kilde til al betydning dobbelt destruktiv - ikke alene gør den den stadigt forøgede mængde af afhængigheder til en næsten ubærlig belastning, den betyder også at centrum konstant må holdes ved lige, hvilket betyder at det hele tiden må 'moderniseres': Som det 'vigtigste sted' må det paradoksalt nok på samme tid være det ældste og det nyeste, det mest faste og det mest dynamiske; det undergår den mest intense og konstante tilpasning, som så underlægges kompromiser og kompliceres af det faktum, at det må være ikke-erkendt transformation, usynlig for det blotte øje. (Byen Zürich har fundet den mest radikale og dyre løsning og besluttet sig for en slags omvendt arkæologi: lag efter lag af nye højmoderne indretninger - indkøbscentre, parkeringshuse, banker med bokshvælvninger, laboratorier - konstrueres nedenunder centrum. Centret ekspanderer ikke længere udad eller opad, men indad mod selve jordens centrum.) Fra podningen af mere eller mindre diskrete trafikårer, omfartsveje, undergrundstunneller, over konstruktionen af stadig flere tilfældige 'tangenter', til rutineforvandling af boligområder til kontorer, varehuse og lagerbygninger til gallerier, forladte kirker til natklubber, fra massebankerotter og efterfølgende genåbninger af specialforretninger i stadig dyrere forretningskvarterer til formålsløse forvandlinger af 'nytterum' til offentligt rum, fodgængerisering, skabelsen af nye parker, beplantning, udstilling, en systematisk restaurering af historisk middelmådighed: al autencitet bliver nådesløst evakueret Byen uden egenskaber er den by, der er befriet fra centrums kvælertag, fra identitetens spændetrøje. Byen uden egenskaber bryder med denne destruktive uafhængighedscyklus: den er intet andet end en genspejling af nuværende behov og evner. Den er byen uden historie. Den giver plads nok til alle. Den er ukompliceret. Den kræver ingen vedligeholdelse. Hvis den bliver for lille ekspanderer den bare. Hvis den bliver for gammel, så fungerer den selvdestruktivt og fornyer sig. Den er lige spændende - eller uspændende - alle steder. Den er 'overfladisk' som et Hollywood filmstudie og kan hver mandag morgen producere en ny identitet. 2. Statistisk 2. 1 Byen uden egenskaber er vokset dramatisk i de sidste par tiår. Det er ikke kun dens størrelse, der forøget, dens antal er også. I de tidlige 70'ere var den beboet af gennemsnitligt 2,5 mill. indb. (og +/ uofficielle); nu tikker den ind omkring 15 millioner-mærket Begyndte byen uden egenskaber sin eksistens i Amerika? Er den egentlig så dybt uoriginal, at den kun kan importeres? I hvert fald eksisterer byen uden egenskaber nu også i Asien, Europa, Australien, Afrika. Den defitive bevægelse bort fra landet, væk fra landbrugsdyrkningen til byen er ikke en bevægelse til byen, som vi kendte den: det er en bevægelse til byen uden egenskaber, en by der er så ekspansiv, at den er taget på landet. 2.3 Nogle kontinenter, som Asien, stræber efter den egenskabsløse by; andre skammer sig over den. Fordi den går mod det tropiske - den optræder ofte omkring ækvator - er en stor del af egenskabsløse byer asiatiske - tilsyneladende en modsigelse i sig selv. Det mere end velkendte beboet af det helt uudgrundelige. En dag bliver den egenskabsløse by, dette udrangerede produkt af den europæiske civilisation, sikkert exotisk igen gennem de nye begreber, som den alene fører med sig Sommetider bliver en gammel enestående by, som f.eks. Barcelona, til en by uden egenskaber fordi den oversimplificerer sin identitet. Den bliver gennemsigtig som et logo. Det modsatte sker aldrig... i det mindste indtil videre. 3. Almindeligt Byen uden egenskaber er det der bliver til overs, når store dele af det urbane liv er krydset over i cyberspace. Det er et sted med svage og overdrevne fornemmelser, hvor følelsesudbrud er sjældne; tavst og hemmelighedsfuldt som et stort rum oplyst af én sengelampe. Sammenlignet med den klassiske by er den egenskabsløse by rolig, sædvanligvis oplevet fra en stillesiddende position. I stedet for koncentration - konstant nærvær - er de individuelle 'øjeblikke' i den egenskabsløse by spredt bredt ud for at skabe en slags

3 trancetilstand; næsten umærkelige æstetiske oplevelser: Farvespillene i en kontorbygnings fluorescerende lys lige før solnedgang. Som ved japansk mad kan fornemmelserne rekonstitueres og intensiveres i tanken eller simpelthen ignoreres. (Man har et valg). Dette overalt gennemtrængende fravær af utålmodighed og insisteren fungerer som 'hård narkotika', det fremtvinger en hallucination af det normale. 3.2 I en drastisk omvending af det, der formodentlig er den traditionelle bys mest karakteristiske 'egenskab' - "forjagethed og stress" - er det dominerende indtryk af den egenskabsløse by en spøgelsesagtig ro: jo roligere den er, jo nærmere kommer den idealtilstanden. Byen uden egenskaber bekymrer sig om det 'onde' som vi tilskrev den traditionelle by, før vi begyndte at elske den betingelsesløst. Den egenskabsløse bys upåvirkelige ro opnås gennem evakueringen af den offentlige sfære som evakueringen ved en brandøvelse. Den urbane flade tilpasser sig nu kun den nødvendige bevægelse, i første omgang bilen; motorveje er en overlegen version af boulevarder og pladser og de bruger stadig mere plads; deres design, der tilsyneladende er rettet mod den gnidningsløse trafikafvikling, er i virkeligheden overraskende sanselig som et nyttigt påskud, der trænger ind i det glatte rums domæne. Det nye vedrørende dette bevægelige offentlige rum består i at man ikke kan måle dets dimensioner. Den samme (f.eks 50 km-strækning byder på et utal af helt forskellige erfaringer: den kan vare 5 min.(!) eller 40; man kan være næsten alene eller dele den med hele befolkningen; den kan byde på på den totale fornøjelse af ren uforfalsket fart - her kan indtrykket af den egenskabsløse by næsten blive intensiv eller i det mindste føles tæt - eller stilstandens næsten klaustrofobiske øjeblikke - hvor flygtigheden eller mangelen på substans ved byen uden egenskaber bliver mest mærkbar Byen uden egenskaber er fraktal, en endeløs gentagelse af det samme simple strukturelle modul; det er muligt at rekonstruere den fra dens mindste enhed, en desk-top computer, måske bare en diskette Golfbaner er alt hvad der er tilbage af noget anderledes Byen uden egenskaber har nemme telefonnumre, ikke de genstridige 10-cifrede, 'panden-mod-en-mur' - numre, som er kendetegnende for den traditionelle by, men glattere versioner, hvor de midterste numre f.eks. er identiske.3. 6 Dens hovedattraktion er dens anomi (normløshed).4. Lufthavn 4. 1 Lufthavne, som engang var manifestationer af den højeste grad af neutralitet hører til de mest enestående og karakteristiske elementer i den egenskabsløse by og bliver dens mest markante forskelskriterium. Og det må de også være fordi de bliver det eneste gennemsnitspersonen erfarer fra en bestemt by. Som en overdådig parfumedemonstration, sørger store vægfotos, vegetation og lokale kostumer for at give den første - og ofte den sidste - koncentrerede konfrontation med den lokale identitet. Langt væk, komfortabelt, exotisk, polar, regional, østlig, rustik, ny, sågar "uopdaget": det er det følesregister, der påkaldes. Således begrebsmæssigt ladet bliver lufthavne til symbolske tegn indprentet i det globale kollektivt ubevidste gennem den hæmningsløse omsiggriben af alle mulige attraktioner, der ikke har en pind med luftfart at gøre - tax-free shopping, spektakulære rumlige kvaliteter, frekvensen og pålideligheden af deres forbindelser til andre lufthavne. Ifølge dens ikonografi / performance er lufthavnen et koncentrat af både det hyper-lokale og det hyper-globale - hyper-global på den måde at man kan få varer der, som man ikke engang kan få i byen, hyper-lokal på den måde at man der kan få varer, som man ikke kan få noget som helst andet sted Lufthavnens form tenderer mod stadig større autonomi: undertiden er de også praktisk fuldstændig uden relation til en specifik egenskabsløs by.efterhånden som de bliver større og større, udstyret med stadig flere faciliteter uden nogen forbindelse til rejse overhovedet, er de på vej til at erstatte byen. Transit-tilstanden er ved at blive universel. Tilsammen har lufthavnene en millionbefolkning plus den største daglige arbejdsstyrke. I fuldkommenheden af deres faciliteter, er de som kvarterer i byen uden egenskaber, somme tider er de endda grunden til at byen er der (dens centrum?), med den ekstraattraktion at være et lukket system, hvorfra der ikke er nogen flugtmulighed undtagen til en anden lufthavn Fødselsdagen / alderen af den egenskabsløse by kan rekonstrueres ud fra en omhyggelig aflæsning af geometrien i dens lufthavn. En hexagonal plan (i særlige tilfælde 5- eller 7-kantede): 60'erne. Retvinklede planer og snit : 70'erne. Collage City: 80'erne. Et enkelt let kurvet snit, uendelig udstrakt i en lineær plan: sandsynligvis 90'erne (Hvor strukturen forgrener sig ud som et egetræ: Tyskland) Lufthavne foreligger i to størrelser: for stor eller for lille. Alligevel har deres størrelse ingen indflydelse på hvad de yder. Dette tyder på, at det mest interessante aspekt ved enhver form for infrastruktur er deres grundlæggende elasticitet. Beregnet ud fra det eksakt optalte - passagerer pr. år - bliver lufthavnene invaderet af utallige og overlever udstrakt mod den fuldstændige ubestemthed. 5. Befolkning 5. 1 Byen uden egenskaber er i allerhøjeste grad multiracial, i gennemsnit 8% sorte, 12 % hvide, 27% af spansk afstamning, 37% kinesisk/asiatisk afstamning, 6% ubestemt, 10% andet. Ikke bare multiracial, men også multikulturel; derfor kommer det ikke som nogen overraskelse at se templer mellem boligblokkene, drager på de store boulevarder, Buddaher i det centrale finansdisstrikt Den egenskabsløse by bliver hele tiden grundlagt af folk i bevægelse, parat til at bevæge sig videre. Dette forklarer det substansløse i dens grundlæggelse. Som de flager der pludselig dannes i en klar væske, nå to kemikalier blandes i, for til sidst at lægge sig i en uformelig bunke på bunden, sammenstødet mellem eller sammenstrømningen af to

4 migrationsbevægelser - f.eks. cubanske immigranter, der bevæger sig nordpå og jødiske pensionister, der bevæger sig sydpå; begge på vej et helt andet sted hen, etablerer et fælles bosted ud af det blå. En egenskabsløs by er født. 6. Urbanisme 6. 1 Den store originalitet i byen uden egenskaber består i at forlade det, der ikke virker - alt hvad der har overlevet sin brug - at nedbryde idealismens asfaltlag med realismens lufthammer, og acceptere hvad der kommer til at vokse frem i dens sted. På den måde bliver byen uden egenskaber hjemsted for både det oprindelige og det futuristiske - faktisk kun disse to. Byen uden egenskaber er det der bliver tilbage af det, der plejede at være en by. Byen uden egenskaber er efter-byen, der opstår på exbyens grund Byen uden egenskaber holdes ikke længere sammen af en fordringsfuld offentlig sfære - der er i tiltagende omfang forringes i en overraskende lang proces, hvor Forum Romanum forholder sig til den græske agora som det moderne indkøbscentrum forholder sig til den klassiske forretningsgade, men af det ubenyttede, det der er til overs. I modernisternes oprindelige model var det tiloversblevne som regel grønne flader, hvis overvågede pænhed stod som en moralsk bekræftigelse på gode intentioner og dermed afskrækkede fra selskabelighed eller praktisk udnyttelse. Da civilisationsskallen i den egenskabsløse by er så tynd og fordi den typisk er beliggende i troperne, bliver alt det vegetative forvandlet til en paradisisk rest, som bliver den primære identitetsbærer: en hybrid mellem politik og landskab. Samtidig med at den bliver tilflugtssted for de illegale, det ukontrollerede, ovenikøbet genstand for endeløse manipulationer, repræsenterer den triumfen for det manicurerede og det oprindelige. Den egenskabsløse bys amoralske yppighed kompenserer for dens fattigdom på andre felter. Da den i allerhøjeste grad er uorganisk, bliver det organiske grundlaget for den kraftigste myte i byen uden egenskaber Gaden er død - en opdagelse der tidsmæssigt er faldet sammen med de hektiske forsøg på dens genoplivning. 'Kunst i det offentlige rum' er der over det hele. Som om to døde bragt sammen ville betyde liv. Fodgængeriseringen - som havde til formål at bevare - bliver snarere kanaler for den strøm af folk der er dømt til at ødelægge den tilbedte genstand med deres fødder Den egenskabsløse by er på sin vej fra horisontalitet til vertikalitet. Skyskraberen ser ud som om den vil blive den sidste definitive typologi. Den har slugt alt andet. Den eksisterer overalt: På en rismark, eller i midten af byen - det gør ingen forskel mere. Tårnene står ikke længere sammen, men så rumligt uordnede, at de ikke længere kan interagere. Isoleret tæthed er idealet Boligbyggeri er ikke længere noget problem. : Det er enten løst eller fuldstændig overladt til tilfældighedernes spil; i det første tilfælde er boligen legal, i det andet tilfælde er den "illegal"; i det første tilfælde handler det om højhuse, eller blokke (oftest 15 meter dybe), i det andet tilfælde ( som den fuldstændige komplementaritet) en skal af interimistiske barakker. Den ene løsning konsumerer himlen, den anden jorden. Det er mærkeligt, at dem med de færreste penge bebor den dyreste vare - jorden; dem der betaler, det der er gratis - luften. I begge tilfælde ser boligbyggeriet overraskende nok ud til at fungere: Ikke alene fordobles befolkningstallet pr. år gennem snart mange år, men med det løsnede greb fra de forskellige religioner, halveres det gennemsnitlige antal beboere - via skilsmisse og andre familieadskillende fænomener. Samtidig med at indbyggerantallet i den egenskabsløse by går op, går befolkningstætheden konstant nedad Enhver by uden egenskaber opstår ud fra en tabula rasa situation; der hvor der ikke var noget, er den nu; der hvor der var noget, har den erstattet det, der var. Sådan må det også være, for ellers var den historisk Bylandskabet i den egenskabsløse by er i reglen en blanding af alt for ordnede enkeltdele - der altsammen stammer fra dens tidlige faser, hvor 'magten' endnu ikke var udvandet - og friere naturgroede arrangementer imellem de sammenhængende bebyggelser Den egenskabsløse by er multiple-choice princippets apoteose: kryds i alle firkanter, en antologi af samtlige muligheder. Sædvanligvis er byen uden egenskaber "planlagt", ikke i den sædvanlige forstand af en eller anden byrokratisk organisation, der kontrollerer dens udvikling, men ligesom hvis forskellige ekkoer, sporer, troper, metaforer og frø faldt på jorden, så tilfældigt som i naturen, og fik fat - idet de udnyttede terrænets naturlige fertilitet - og nu danner et hele: en tilfældig bunke arveanlæg, der engang imellem producerer forbløffende resultater Byens skrift er undertiden udechifrerbar, mangelfuld, men det betyder ikke, at der ikke findes skrivning; måske har vi bare udviklet en ny form for analfabetisme, en ny form for blindhed. En omhyggelig undersøgelse åbenbarer de temaer, partikler og strenge, der kan isoleres fra denne Wagnerianske ur-suppes tilsyneladende mørke: noter efterladt på en tavle af et geni, der var på besøg for 50 år siden, stencilerede FN-rapporter, der går i opløsning i deres Manhattan glassilo, opdagelser af tidligere koloniale tænkere med et vågent øje for klimaet, uforudsigelige tilbageslag fra arkitekt- og designstudier, der forsøger at vinde styrke som en global rengøringsproces Den bedste definition af æstetikken i byen uden egenskaber er 'fri stil'. Hvordan kan man beskrive det? Man forestiller sig et åbent rum, en rydning i en skov, en nivelleret by. Der er tre elementer: veje, bygninger og natur; de hængersammen i fleksible relationer, tilsyneladende uden mening, i imponerende organisatorisk mangfoldighed. Hvilkensomhelst af de tre elementer kan dominere: sommetider forsvinder "vejen" og når man genfinder den, snor den sig i en fuldstændig uforståelig omvej; mange gange ser man ingen bygninger, kun natur; pludseligt er

5 man, uforudsigeligt, kun omringet af bygninger. På enkelte foruroligende steder mangler alle tre elementer på én gang. På disse 'grunde' ( hvad er egentlig det modatte af en grund, de er ligesom huller boret ind igennem vores begreb om by) dukker 'offentlig kunst' frem som Loch Ness-uhyret, lige dele figurativt og abstrakt, som regel selvrensende Mens karakteriske byer stadig seriøst diskuterer arkitekternes fejltagelser - f.eks. deres forslag om at skabe hævede fodgængerzoner med forgreninger, der forbinder de enkelte blokke med hinanden som en afhjælpning af trafikmylderet i bymidten - så nyder den egenskabsløse by simpelthen godt af deres opfindelser: dæk, broer tunneller, motorveje - en sand eksplosion af forbindelsesmuligheder - der ofte er dækket af bregner og blomster ( som gjaldt det om at kompensere for arvesynden) så der skabes et sandt plantemylder, kraftigere end i en science-fiction film fra 50'erne Vejene er kun for biler. Folk (fodgængere) bliver (som i en forlystelsespark) sendt ud på særlige ture, på 'promenader der løfter dem op fra fra jorden, og derefter udsætter dem for et helt katalog af overdrevne betingelser - vind, hede, stilhed, kulde, inde, ude, røg, damp - i en rækkefølge, der er en grotesk karikatur af livet i den historiske by Der er horisontalitet i byen uden egenskaber, men den er på vej ud. Den består enten af historie, der endnu ikke er slettet, eller af Tudoragtige enklaver, der gentager sig rundt om centrum som nyprægede emblemer på bevaring og konservering Ironisk nok, eftersom den selv er ny, er den egenskabsløse by omkranset af en konstellation af nye byer: New Towns er som årringe. På en eller anden måde bliver de gamle meget hurtigt, på samme måde som et fem-årigt barn kan udvikle rynker og slidgigt ved den sygdom, der kaldes progeria Byen uden egenskaber repræsenterer planlægningens endelige død. Hvorfor? ikke fordi den ikke er planlagt - faktisk så lader komplementære mængder af byrokrater og develop'ere helt ufattelige strømme af energi og penge flyde ned til dens færdiggørelse; for de samme penge kunne man dække dens åbne områder med diamanter, og brolægge dens mudderfelter med ædelstene... Men dens farligste og mest ophidsende opdagelse er, at planlægning ikke gør nogen forskel overhovedet. Bygninger kan placeres godt ( et tårn nær ved en metrostation) eller dårligt (hele centre langt væk fra enhver form for vej). De blomstrer op /forsvinder uforudsigeligt. Alle former for netværk bliver overbelastet, gamle, rådner, bliver forældede; befolkninger fordobles, tredobles, firedobles, for så pludselig at forsvinde. Byens overflade eksploderer, økonomien accelererer, går langsommere, bryder sammen, kollapser. Som urtidsmødre, der stadig mader deres titaniske embryoer, er hele byer bygget på koloniale infrastrukturer, hvor undertrykkerne tog tegningerne med sig hjem. Ingen ved hvor, hvordan, siden hvornår kloakkerne løber, den nøjagtige lokalisering af telefonlinjer, hvad der var grunden til centrums placering lige dér, hvor de monumentale akser ender. Alt hvad det beviser er, at der er uendelige skjulte ressourcer, et kollosalt ekstra spillerum, en kontinuert organisk tilpasningsproces for målestok og adfærd; som hos et yderst vagtsomt dyr ændrer forventningerne sig instinktivt. I denne multiple-choice princippets apoteose bliver det aldrig mere muligt at rekonstruere årsag og virkning. Tingene fungerer - og det er nok Den egenskabsløse bys forkærlighed for troperne betyder automatisk, at enhver nok så svag fortolkning af byen som befæstning eller citadel må tilbagevises; den er åben og indbydende som en mangroveskov. 7. Politik Byen uden egenskaber plejer relationerne (sommetider på afstand) til et mer eller mindre autoritært regime- det være lokalt eller nationalt. Gode, gamle venner af "lederen" - hvem det så end måtte være - beslutter i reglen at udvikle en bid af downtown eller af periferien eller sågar at starte en ny by i midten af "nowhere" og trykker dermed på aftrækkeren til det boom, der planter byen på landkortet Meget ofte har regimet udviklet en forbløffende grad af usynlighed således at byen uden egenskaber, alene i kraft af sin tolerance, kommer til at virke immun overfor det diktatoriske. 8. Sociologi Det er egentlig overraskende at den egenskabsløse bys triumftog ikke er faldet sammen med sociologiens, en disciplin hvis arbejdsområde byen uden egenskaber har udvidet i en helt usandsynlig grad. Byen uden egenskaber er levende sociologi. Enhver by uden egenskaber er en Petri- skål - eller en grænseløst tålmodig vægtavle, hvor der praktisk talt kan føres bevis for enhver hypotese, ligesom den kan viskes ud, for derefter i al evighed at forsvinde fra forfatterens eller hans auditoriums bevidsthed Der foregår en uoverskuelig, eksplosionsagtig formering af samfund - en sociologisk zappen - som umuliggør en enkelt monokausal tolkning. Byen uden egenskaber løsner enhver struktur som før i tiden fik nogetsomhelst til at hænge sammen Samtidig med at byen uden egenskaber er uendeligt tålmodig er den også aldeles modstandsdygtig overfor spekulation. Dette beviser at sociologien er det formodentlig slettest tænkelige system til at fatte en sociologi under tilblivelse. Den bortargumenterer enhver kritik. Den bidrager med enorme mængder bevismateriale for og - i endnu mere imponerende mængder - imod enhver hypotese. I tilfælde A fører et højhus til selvmord, i tilfælde B til evig lykke og velsignelse. I tilfælde C ses højhuset som det første trin mod menneskelig frigørelse (antagelig under en eller anden form for usynlig "tvang"), i tilfælde D anses højhuset ganske enkelt for at være passé. Hvor højhusene i K opføres i et utroligt antal bliver de bortsprængt i L. Kreativitet er uforklarlig høj i E og fraværende i F. G er en sammenhængende etnisk mosaik, H bestandigt i separatismens vold om ikke på randen af borgerkrig. Model Y har ingen fremtid fordi den griber ind i

6 familiestrukturerne, mens Z af samme årsag blomstrer (et ord som akademikere aldrig ville bruge om aktiviteter i byen uden egenskaber). Religionen eroderer i V, overlever i W, forvandles i X Mærkeligt nok har ingen tænkt på, at sammenlagt underbygger tolkningernes endeløse modsigelser den egenskabsløse bys rigdom. Det er den eneste hypotese der kan afvises på forhånd. 9. Bydele Der findes altid en bydel som hedder øjentjener, hvor et minimum af fortiden konserveres. Som regel kører der gamle sporvogne eller dobbeltdækkerbusser, der bimler med ildevarslende ringeklokker - civiliserede udgaver af den flyvende hollænders spøgelsesskib. Telefonboksene er enten røde eller importeret fra London eller er kronet af små kinesiske tage. Bydelen øjentjener - også kaldet Bagklogskab, eller Havnekvarteret, For Sent, 42nd Street eller simpelthen Landsbyen eller endog Underground - er et nøje udtænkt mytisk forehavende: den fejrer det forgangne som man kun kan begejstres over det man nys har fattet. Den er en maskine Byen uden egenskaber havde - før i tiden - en fortid. I dens stræben efter betydning forsvandt store dele af den ubemærket, og i første omgang uden beklagelse. Det forgangne var åbenbart overraskende uhygiejnisk, ja sågar farligt - og så, som ud af den blå luft - forvandledes lettelse til beklagelse. Visse profeter - med langt hvidt hår, grå sokker og sandaler - havde vedvarende insisteret på at fortiden måtte være nødvendig: en ressource. Knirkende blev ødelæggelsesmaskinen efterhånden bragt til standsning: på den rengjorte euklidiske flade bliver et par vilkårligt udvalgte, brøstfældige barakker reddet og stråler efter deres restaurering i en glans, som de aldrig før har besiddet Til trods for dens ikke-eksistens er historie hovedbeskæftigelsen for byen uden egenskaber, om ikke dens væsentligste virksomhed. På det befriede territorium, udenom de restaurerede barakker, bliver der opført stadig flere hoteller til at rumme et supplement af turister direkte proportionalt med afviklingen af fortiden. Dens forsvinden har ingen indflydelse på deres antal, eller måske er der blot tale om et allersidste øjebliks hastværk. Turismen er nu uafhængig af destination I stedet for specifike erindringer fremkalder byen uden egenskaber associationer som generelle erindringer, erindringer om erindringer: om ikke en samtidighedens erindringer så i det mindste en abstrakt, symbolsk erindren, et endeløst déja vu, en generel erindring Til trods for sit beskedne fysiske nærvær (et øjentjenerskab er aldrig mere end tre etager i højden: hyldest til / hævn over Jane Jacobs? ) kondenserer den (bydelen) historien i et enkelt kompleks. Historien vender her tilbage, ikke som en farce, men som en service : udklædte handlende (morsomme hatte, nøgne navler, slør) iscenesætter tilstande (slaveri, tyranni, epidemier, fattigdom, kolonialisme) som deres eget folk en gang gik i krig for at bekæmpe. Som en virus, der løbende og verdensomspændende fordobles, ser det koloniale ud til at være en uudtømmelig kilde til det autentiske nd Street: steder, hvor fortiden tilsyneladende er bedst bevaret, er i virkeligheden de steder hvor fortiden har forandret sig mest, er længst borte - som så man på den gennem den forkerte ende af en kikkert - eller endda definitivt elimineret Kun erindringen om tidligere ekcesser er stærk nok til at fylde tomheden med indhold. Som om man ville varme sig ved en udslukt vulkan er de mest afholdte egne (blandt turister, og i byen uden egenskaber er enhver turist) de, der er stærkest forbundet med sex og dårlig opførsel. De uskyldige invaderer de forhenværende samlingssteder for alfonser, prostituerede, falsknere, transvestiter og kunstnere (hvor sidstnævnte dog besidder en noget mindre tiltrækningskraft). I en tid hvor den informationsteknologiske motorvej kan læsse hele vognladninger pornografi af i menneskenes dagligstuer, ser det paradoksalt ud til at de vil føle sig anderledes og mere levende såfremt de går på opvarmede gløder fra lovovertrædelser og synd. I en epoke, som ikke frembringer en ny aura stiger værdien af forhåndenværende aura til stratosfæriske højder. Er denne vandring på aske det, der kommer skyldfølelse nærmest? Eksistentialisme udvandet til intensiteten i en Perrier? Enhver by uden egenskaber har et havnekvarter, som ikke behøver at ligge ved vandet- for eksempel kan det godt ligge op til en ørken - eller i det mindste op til en grænse, hvor det konfronteres med noget andet, som om følelsen af at have været døden nær på en hårsbredde er den bedste garanti for virkelig at kunne nyde byen. Her flokkes turisterne om sammenklumpede salgssteder. Horder af "markskrigere" prøver at sælge byens "enestående" træk. Den egenskabsløse bys enestående bydele udgør tilsammen et universelt souvenir, en videnskabelig krydsning af Eiffeltårn, Sacré Coeur og Frihedsstatuen: et højt bygværk (som regel mellem 200 og 300 meter højt) indkapslet i en lille glaskugle fyldt med vand og dalende snefnug, eller, i nærheden af ækvator, med guldstøv. Dagbøger med koparrede læderomslag, hippisandaler - også i lande hvor de ægte hippies udvises uden varsel. Turister kærtegner disse sager- endnu har ingen set dem blive solgt - og sætter sig bagefter på en af restauranterne langs kajen. Der afkrydser de hele skalaen af samtidig madkultur: skarpt krydret (den første og vel også den mest pålidelige indikator for at man er andetsteds), postejformet (hakket okse eller køderstatning), råt (en atavistisk praksis der bliver almindelig i det tredie årtusind) Rejer er den ultimative forret. På grund af fødekædens simplificering - og tilberedelsens omskifteligheder - smager de som engelske muffins, d.v.s. af ingenting. 10. Program Der findes stadigvæk kontorer, faktisk tager de til i tal. Det siges at de ikke mere er nødvendige. Om fem eller ti år vil alle arbejde hjemme. Men så får vi brug for større boliger - så store at vi kan

7 afholde konferencer. Så bliver det nødvendigt at forvandle kontorer til boliger Den eneste aktivitet er indkøb. Men hvorfor opfatter vi ikke indkøbet som noget foreløbigt, noget provisorisk? Det afventer bedre tider. Vi er selv skyld deri - vi har ikke tænkt på at beskæftige os med noget bedre. Det ville være herligt hvis de samme rum var programmeret med andre ting - som biblioteker, badeanstalter eller universiteter. Vi ville måbe i ærefrygt over deres pragt I byen uden egenskaber bliver hoteller den almindelige form for bosætning, den almindeligste bygningstype. Det var før i tiden kontorbygningerne - som i det mindste antydede en kommen og gåen og tydede på tilstedeværelsen af andet betydende husrum andetsteds. Hoteller ligner nu beholdere, som i kraft af udbredelsen og fuldkommenheden af faciliteter gør næsten alle andre bygninger overflødige. Da de også fungerer som indkøbscentre, er de tættest på urban eksistens i det 21. århundredes stil Hotellet står nu for fængsling, en frivillig stuearrest. Der findes ikke et konkurrerende sted som du kan opsøge. Du kommer og forbliver. Kumulativt beskriver dette en storby hvor ti millioner mennesker er lukket inde på deres værelser, en slags omvendt byliv (animation) - en imploderet fortætning. 11. Arkitektur Luk øjnene og forestil dig en eksplosion i beige. I epicentret af eksplosionen splatter farven fra (ikke erigerede) skamlæber, en matteret metallisk aubergine, khaki changerende tobaksbrun, støvet græskargul; altsammen biler på vej til en brylluppets hvidhed I byen uden egenskaber findes der interessante og kedsommelige bygninger, som i alle byer. Begge kategorier kan spore deres oprindelse tilbage til Mies van der Rohe - den første til hans asymmetriske højhus i Friedrichsstrasse (1921), den anden til de kasser, som han tegnede kort tid efter. Rækkefølgen er vigtig: efter eksperimenter i begyndelsen besluttede Mies sig øjensynligt en gang for alle for at være imod det interessante og for det kedsommelige. De senere pojekter indeholder i bedste fald ånden fra hans tidligere arbejder - sublimeret, fortrængt? - i form af et mere eller mindre udpræget fravær, men han foreslog aldrig siden "interessante" projekter til realiserbart byggeri. Byen uden egenskaber modsiger ham: dens mere dristige arkitekter har givet sig selv den udfordring, som Mies har unddraget sig, indtil det punkt hvor man i dag næppe mere kan finde en kasse. Ironisk nok beviser denne overdrevne hyldest af den interessante Mies at Mies var galt på den I byen uden egenskaber er arkitekturen per definition smuk. Opført i en utrolig fart, og planlagt i et endnu mere utroligt tempo, går der i gennemsnit 27 forkastede versioner på hver virkeliggjort - selv om det ikke er den helt rammende betegnelse - bebyggelse. De bliver forberedt på tegnestuer som man aldrig har hørt om og hver eneste tegnestue sprudler med friske idéer. Medarbejderne på disse tegnestuer, som antageligt er mere beskedne end deres mere berømte kolleger, deler den kollektive overbevisning at der er et eller andet i vejen med arkitekturen, som kun kan blive bragt i orden ved deres anstrengelser. Deres talmæssige overlegenhed forlener dem med en vidunderlig, strålende arrogance. De er de eneste der tegner uden tøven. Fra 1001 forskellige kilder trækker de med brutal præcision rigdomme hjem som genier kun tør drømme om. Deres uddannelse har i gennemsnit kostet dollars (uden rejse- og opholdsudgifter). 23 % af dem modtog den endelige afpudsning på amerikanske Ivy League universiteter, hvor man - ganske vist for meget korte tidsrum - konfronterede dem med den anden "officielle", højtlønnede professions elite. Heraf følger, at en totalinvestering på 300 milliarder dollar ( ) i arkitekturundervisning ( (gennemsnitsomkostning) x 100 (gennemsnitligt antal medarbejdere per tegnestue) x ( antal tegnestuer over hele jorden)) på et hvilketsomhelst tidspunkt arbejder på at producere byer uden egenskaber Bygninger med komplekse former afhænger af curtain - wall industrien, af stadig mere effektive klæbemidler og forseglingsmaterialer som forvandler en hvilkensomhelst bygning til en kombination af spændetrøje og ilttelt. Brugen af silicone - " vi strækker facaden så langt det skal være" - har fladet alle facader ud, klæbet glas til sten til beton i en rumalderens urenhed. Den storslåede anvendelse af en transparent, spermatuøs substans til at holde sammen på disse forbindelser, snarere ved intuition end gennem design, skaber indtryk af intellektuel strenghed - klisterets triumf over materialernes integritet. Som alt andet i byen uden egenskaber er også arkitekturens modstandskraft gjort føjelig, en epidemi, der uvikles fordi man ikke længere anvender principer men systematisk virker gennem det principløse Fordi byen uden egenskaber i vidt omfang er asiatisk er dens arkitektur i almindelighed air-conditioned. Her er det at paradokset i det aktuelle paradigmeskift - at byen ikke længere repræsenterer maksimal udvikling men marginal underudvikling - bliver tydeligt: de brutale virkemidler, hvormed en universel klimakontrol opnås, mimer indendørs de klimatiske forhold, der tidligere fandt sted udendørs - pludselige stormvejr, mini-tornadoer, kuldenedslag i cafeteriet, hedebølger, endog tåge. En mekanikens provinsialisme, forladt af de små grå celler i jagten på de elektroniske. Inkompetence eller kreativ fantasi? Det ironiske er at når byen uden egenskaber på denne måde er mest ødelæggende, mest ideologisk, da løfter den middelmådighed til et højere niveau. Den er som Kurt Schwitters Merzbau overført i byens skala, byen uden egenskaber er en Merzcity Facadernes vinkler er det eneste pålidelige indeks for arkitektonisk genius: 3 points for at hælde bagover, 12 points for at hælde fremover, 2 strafpoint for set-back (for nostalgisk) Den tilsyneladende faste substans i

8 byen uden egenskaber er misvisende. 51 % af dens volumen består af atrier. Med sin evne til at forlene det substansløse med substans er atriet et djævelsk redskab. Dets romerske betegnelse garanterer i al evighed dets arkitektoniske klasse - dets historiske oprindelse gør temaet uudtømmeligt. I sin hårdnakkede forsyning med storbykomfort giver det huleboeren husly Atriet er det tomme rum og tomrum er den grundlæggende byggesten i byen uden egenskaber. Paradoksalt forsikrer dens hulhed om dens fysiske substans, oppumpning af volumen er det eneste påskud for at manifestere sig fysisk. Jo mere fuldstændige og monotone dens interiørerer, jo mindre lægges der mærke til den grundlæggende gentagelse Stilen er valgt postmoderne og det vil den vedblivende være. Postmodernismen er den eneste stilart der har magtet at forbinde arkitekturens praksis med panikens. Postmodernisme er ikke en doktrin baseret på en højt civiliseret læsning af arkitekturens historie, men en metode, en mutation i professionel arkitektur, som producerer resultater hurtigt nok til at holde trit med udviklingen af byen uden egenskaber. I stedet for at skabe bevidsthed, som dens oprindelige opfindere måtte have håbet, skaber den en ny bevidtløshed. Den er moderniseringens lille hjælper. Enhver kan gøre det - en skyskraber med udgangspunkt i en kinesisk pagode og/ eller en toskansk bjergby Enhver modstand mod postmodernismen er anti-demokratisk. Den svøber en "stealth" (fly som er usynligt på radar) indpakning om arkitekturen som gør den uimodståelig, ligesom en julegave fra caritas Er der en sammenhæng mellem de allestedsnærværende spejle i byen uden egenskaber (er det for at fejre intethed gennem multiplikation eller et desperat forsøg på at indfange essensen inden den fordamper?) og "gaverne" som, i århundreder, blev anset for at være de mest populære og effektive presenter til de vilde? Maxim Gorky taler i forbindelse med Coney Island om "varieret kedsomhed". Han opfatter tydeligvis ordet som en tilsyneladende selvmodsigelse. Variation kan ikke være kedelig. Kedsomhed kan ikke varieres. Men den uendelige variation af byen uden egenskaber kommer i det mindste tæt på at gøre variation til det normale. Banalt udtrykt er gentagelsen, som forventningens modsætning, blevet det usædvanlige og derfor potentielt dristigt og begejstrende. Men det gælder først i det 21. århundrede. 12. Geografi Byen uden egenskaber befinder sig i et klima der er varmere end sædvanligt, sydpå -i nærheden af ækvator - langt borte fra det rod som norden gjorde det 20. århundrede til. Dens koncept befinder sig i en tilstand af vandring. Dens endelige skæbne er at blive tropisk - bedre klima, smukkere mennesker. Den bebos af dem som ikke bryder sig om andre steder I byen uden egenskaber er folk ikke alene smukkere end deres ligemænd, de har også ry for at være mere ligevægtige, mindre bekymrede for deres arbejde, mindre fjendtlige, mere behagelige - med andre ord er de bevis for at der er en forbindelse mellem arkitektur og opførsel, at byen kan skabe bedre mennesker med metoder, der ganske vist endnu ikke er identificeret Et af de mest slående karakteristika ved byen uden egenskaber er det pålidelige vejr - ingen årstider, udsigt til solskin - samtidig med at der forkyndes spådomme om forestående forandringer og fremtidig nedbrydning: skyer over Karachi. Fra det etiske og religiøse har dommedag flyttet sig til meterologiens fængslende domæne. I det store og hele er dårligt vejr den eneste trussel der svæver over byen uden egenskaber. 13 Identitet Byen uden egenskaber har tilegnet sig en ikonografi, der vidner om beregnet (?) overflod. Hvis den ligger ved vandet så spredes vandbaserede symboler over hele dens territorium. Hvis den er en havn så vil skibe og kraner dukke op langt inde på land.( Imidlertid ville det ikke give mening at vise selve beholderne: man kan ikke tydeliggøre det egenskabsløse med det egenskabsløse). Hvis den er asiatisk vil "delikate" (sensuelle, gådefulde) kvinder posere smidigt idet de tilbyder (religiøs, seksuel) underkastelse overalt. Hvis den er i besiddelse af et bjerg vil brochurer, menukort, billetter og plakatsøjler insistere på dette bjerg som om intet mindre end en tautologi kunne overbevise for alvor. Dens identitet er som et mantra. 14. Historie Det er en trættende refleks bestandigt at skulle beklage manglen på historie. Dette åbenbarer en uudtalt konsensus om det ønskværdige i historiens nærvær. Men hvem siger at det virkelig forholder sig sådan? En by er en flade, som på den mest effektive måde beslaglægges af mennesker og processer og i de fleste tilfælde virker historiens nærvær negativt ind på dens ydeevne Historisk nærvær stiller sig i vejen for den rene udbytning af den teoretiske værdi af historiens fravær I løbet af menneskehedens samlede historie - for at begynde et afsnit på amerikansk manér - er byerne vokset i kraft af en konsolideringsprocess. Forandringer er foregået på stedet. Ting er blevet forbedret. Kulturer blomstrer, forfalder, kommer sig og forsvinder. De bliver udplyndret, besat, ydmyget og voldtaget. De triumferer og bliver genfødt, har deres guldalder og forstummer ganske pludseligt - altsammen på samme sted. Det er derfor arkæologi er en udgravningens profession, den blotlægger lag efter lag af civilisation (d.v.s. byen). Byen uden egenskaber bliver, ligesom en ufuldendt skitse, aldrig forbedret men forladt. Forestillinger om lagdannelse, intensivering og fuldendelse er den fremmed: den har ingen lag. Afsætter den et nyt lag, så foregår det et andet sted eller lige ved siden af - det kan være så stort som et helt land - eller et hvilketsomhelst andet sted. Arkæologen (= arkæologi i en mere vidtgående tolkning), der beskæftiger sig med det 20. århundrede, har ikke brug for en skovl, men for et ubegrænset forråd af flybilletter Ved at eksportere eller afstøde sine

9 forbedringer foreviger byen uden egenskaber sit hukommelsestab (dens eneste forbindelse med evigheden?). Dens arkæoælogi vil derfor bevidne dens fremadskridende glemsel, dokumentationen af dens flygtighed. Dens genius vil stå tilbage med tomme hænder, ikke som kejseren uden klæder, men som arkæologen uden fund og måske endda uden graveplads. 15. Infrastruktur Infrastrukturer, der før i tiden supplerede og styrkede hinanden, konkurrerer nu med hinanden og bliver lokale. De foregiver ikke længere at danne fungerende sammenhænge, men afstøder funktionelle enheder. I stedet for netværk og levende organismer danner den nye infrastruktur enklaver og stilstand: ikke længere le grand récit (den store fortælling) men den parasitære undvigemanøvre. (Bangkok har godkendt planer for tre konkurrerende højbanesystemer med hvilke man kan komme fra A til B - gid den stærkeste må vinde!) De tider hvor infrastrukturer var et mer eller mindre forsinket svar på et mere eller mindre påtrængende behov er forbi. Nu udgør de et strategisk våben, en profeti: havn X bliver ikke udvidet for at tjene et bagland med paniske forbrugere men for at forhindre eller besværliggøre at havn Y overlever det 21. århundrede. På en enkelt ø bliver den i syd beliggende nye metropol Z bevilget en undergrundsbane for at den i nord beliggende, etablerede, metropol W kan fremstå ubehjælpsom, overbefolket og forældet. Tilværelsen i V bliver nemmere for at livet, i sin yderste konsekens, bliver uudholdeligt i U. 16. Kultur Kun det overflødige tæller I enhver tidszone opføres Cats mindst tre forskellige steder. Verden er omgivet af en Saturnring af miav-lyde Tidligere var verden et udstrakt seksuelt jagtrevir. Byen uden egenskaber er som et escortagentur: den bringer uophørligt udbud og efterspørgsel i balance. Orgasme i stedet for pinsel. Fremskridt findes altså. De mest obskøne tilbud annonceres i den reneste typografi. Helvetica er blevet pornografisk. 17. Slut Forestil dem en Hollywood-filmatisering af bibelen! En by et eller andet sted i det hellige land. Markedsscene: statister i farveglade pjalter, skind og silke kommer ind i billedet fra venstre og højre, skrigende, gestikulerende, med rullende øjne, kamplystne, leende, de kradser sig i skægget, med parykker hvorfra der drypper klister, og strømmer ind mod midten af billedet, hvor de fægter i luften med kæppe og næver, vælter salgsboder omkuld og tramper dyr til døde. Mennesker brøler. Sælger de varer? Forkynder de fremtiden? Besværger de guderne? Pengepunge bliver stjålet. Kriminelle bliver forfulgt af mængden (eller taget i forvaring?). Præster trygler om fred. Børn løber amok i en hvirvel af ben og tøjbylter. Hunde gør. Statuer går omkuld. Kvinder skriger. Panisk? Ekstatisk? Den kværnende masse er et ocean. Bølger kammer over. Nu drejes der af for lyden - ro, en velkommen lettelse - og nu køres filmen baglæns. Synligt ophidsede, men nu tavse, mænd og kvinder stolprer baglæns. Tilskueren holder op med blot at opfatte mennesker og registrerer nu også afstandene imellem dem. Billedfladens centrum tømmes, de sidste skygger forsvinder ud af billedrammens firkant mens de formodentlig beklager sig, men heldigvis kan vi ikke høre dem. Roen forstærkes nu af tomheden. Billedet viser forladte salgsboder og her og der fladtrampet affald. Lettelse - det er overstået. Det er byens historie. Byen eksisterer ikke mere. Vi kan nu forlade forestillingen... Arkitektskolen i Aarhus Forskningsafdelingen Forskningstema II Den Moderne By

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER Denne oversigt inkluderer alle udvidelserne i Carcassonne Big Box 2, samt TÅRNE og den seneste udvidelse, BROER, BORGE OG BASARER, som er udgivet i 2010.

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

Værdibaseret planlægning. Bauman og byen. Michael Hviid Jacobsen Associate Professor, Aalborg Universitet. Hensigten med oplægget

Værdibaseret planlægning. Bauman og byen. Michael Hviid Jacobsen Associate Professor, Aalborg Universitet. Hensigten med oplægget Værdibaseret planlægning Bauman og byen - om den flydende moderne metropol Michael Hviid Jacobsen Associate Professor, Aalborg Universitet Hensigten med oplægget Præsentere et kritisk sociologisk perspektiv

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

GRID. Den planetariske hule. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 40 November 2000 - Særnummer i samarbejde med SBI

GRID. Den planetariske hule. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 40 November 2000 - Særnummer i samarbejde med SBI GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 40 November

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

DELLS GUIDE TIL MOBILITET

DELLS GUIDE TIL MOBILITET DELLS GUIDE TIL MOBILITET SOM BÆRBARE PC'ER BØR VÆRE Du vil have en bærbar pc uden kompromisser. Du vil reducere nedetid med systemer, der kan leve op til selv den mest krævende rejsende medarbejders behov.

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Slottet i skoven møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk De gode drømme starter her! HOTEL-

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere