GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 54 maj BYEN UDEN EGENSKABER Rem Koolhaas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 54 maj 2002. BYEN UDEN EGENSKABER Rem Koolhaas"

Transkript

1 GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 54 maj 2002 BYEN UDEN EGENSKABER Rem Koolhaas Oversættelse fra: Rem Koolhaas: "The generic city" i Koolhaas/Mau : S,M,L,XL og Rem Koolhaas: Die Stadt ohne Eigenschaften i Arch af Morten Daugaard og Hans Mammen, september Indledning 1. 1 Er den moderne by som den moderne lufthavn - "ens over det hele"? Er det muligt at teoretisere over dette sammenfald? Og i bekræftende fald - hvad fører denne udvikling i sidste instans frem til? Konvergens fører naturnødvendigt til identitetstab. Et forhold der sædvanligvis anskues som et tab. Men i forhold til den skala, hvori det finder sted, må det betyde noget. Hvad er ulemperne ved identitet? og modsat, hvad er fordelene ved det tomme/ubeskrevne? Hvad hvis denne tilsyneladende tilfældige - og sædvanligvis beklagede - homogenisering var en intentionel proces, en bevidst bevægelse bort fra forskelle mod ligheder? Hvad hvis vi er vidne til en global befrielsesbevægelse: " Ned med alt karakteristisk!" Hvad er der tilbage, når enhver form for identitet er skrællet af? Det fælles /det uden særlige egenskaber? 1. 2 I den udstrækning at identitet bestemmes ud fra den fysiske substans, fra det historiske, fra konteksten, fra det virkelige, kan vi på en eller anden måde ikke forestille os, at noget moderne - lavet af os - bidrager til det. Men det faktum, at menneskehedens vækst er eksponentiel, medfører at fortiden på et tidspunkt vil blive "for lille" til at kunne bebos og deles af alle levende. Vi udmatter selv vores fortid. I den udstrækning at en væsentlig del af historien materialiserer sig i arkitektur, vil den allerede eksisterende menneskemasse uundgåeligt sprænge og tømme gamle rammer. Hvis man opfatter identitet som denne form for 'deling af fortiden' er der tale om en forældet, uholdbar forestilling: Forudsætter man en stabil model for kontinuert befolkningsudvikling - er der ikke alene forholdsmæssigt mindre og mindre at dele, men historien indeholder derudover en yderst kedelig 'halveringstid' - efterhånden som den misbruges mere og mere taber den i relevans - op til et punkt, hvor dens ynkelige almisser nærmest bliver en prøvelse. Denne udtynding forværres af den konstant voksende strøm af turister, som en lavine, der i deres uophørlige jagt på det 'karakteristiske' kværner enhver overlevende identitet til meningsløst støv Identitet er ligesom en musefælde, hvor flere og flere mus skal deles om den samme lille originale lokkemad; og det så viser sig fælden har været tom i årevis. Jo stærkere identiteten er, jo mere indsnævrer den, jo mere modsætter den sig udvidelser, fortolkninger, fornyelser, modsigelser. I sin ubevægelighed og énsidige fastlæggelse er identiteten ligesom et fyrtårn, det kan kun skifte position eller signalmønster på bekostning af en destabilisering af navigationen. (Paris kan kun blive endnu mere 'parisisk' - den er allerede på vej mod et Hyperparis, en højglanspoleret karikatur. Der er undtagelser: London - dens eneste identitet er en mangel på klar identitet - den bliver ovenikøbet stadig mindre London og derfor stadig mere åben og dynamisk.) 1. 4 Identitet centraliserer; den holder fast på en sjæl, et midtpunkt. Det tragiske ved identiteten kan opfattes i simple geometriske termer. Efterhånden som indflydelsessfæren ekspanderer, bliver de flader, der karakteriseres af

2 centrum større og større, hvorved ikke blot kraften fra centrum, men også kernens autoritet bliver uhjælpeligt svagere; uundgåeligt forøges afstanden mellem centrum og omkreds, så bristepunktet nærmer sig. I dette perspektiv er den relativt nye, men for sene opdagelse af periferien som en potentiel værdifuld zone - som en slags præ-historisk sfære der også fortjener arkitektonisk opmærksomhed - kun en forklædt insisteren på og afhængighed af et centrum: uden centrum, ingen periferi; det tillokkende hos den ene antages at kompensere for tomheden hos den anden. Konceptuelt ladt i stikken, bliver betingelserne for periferien nærmest gjort værre af, at moderen stadig er i live og stjæler al opmærksomhed ved bl.a. at gøre opmærksom på afkommets utilstrækkeligheder. De sidste suk, der udgår fra det afkræftede centrum, er med til at forhindre, at periferien begribes som kritisk masse. Ikke alene er centrum pr. definition for lille til at opfylde dets tiltænkte opgaver, det er heller ikke længere det rigtige centrum, men et hult blændværk tæt på implosion; og dog nægter dets illusoriske tilstedeværelse resten af byen dens legitimitet. (Manhattan gør nærmest grin med dem der har brug for infrastrukturel støtte til til at komme ind i byen og kalder dem 'bro- og tunnelfolkene' samtidig med at man lader dem betale for ulemperne). Den stædige fastholdelse af det koncentriske princip som en fiks idé gør os alle til bro- og tunnelfolk, andenklasses borgere i vores egen civilisation, gjort retsløse af et dumt tilfældigt sammentræf i vores kollektive eksil fra centrum Indenfor rammerne af vores koncentriske form for programmering (forfatteren tilbragte en del af sin ungdom i Amsterdam, byen med den ultimative centralitet) er fastholdelsen af centrum som kerne for værdi og mening, som kilde til al betydning dobbelt destruktiv - ikke alene gør den den stadigt forøgede mængde af afhængigheder til en næsten ubærlig belastning, den betyder også at centrum konstant må holdes ved lige, hvilket betyder at det hele tiden må 'moderniseres': Som det 'vigtigste sted' må det paradoksalt nok på samme tid være det ældste og det nyeste, det mest faste og det mest dynamiske; det undergår den mest intense og konstante tilpasning, som så underlægges kompromiser og kompliceres af det faktum, at det må være ikke-erkendt transformation, usynlig for det blotte øje. (Byen Zürich har fundet den mest radikale og dyre løsning og besluttet sig for en slags omvendt arkæologi: lag efter lag af nye højmoderne indretninger - indkøbscentre, parkeringshuse, banker med bokshvælvninger, laboratorier - konstrueres nedenunder centrum. Centret ekspanderer ikke længere udad eller opad, men indad mod selve jordens centrum.) Fra podningen af mere eller mindre diskrete trafikårer, omfartsveje, undergrundstunneller, over konstruktionen af stadig flere tilfældige 'tangenter', til rutineforvandling af boligområder til kontorer, varehuse og lagerbygninger til gallerier, forladte kirker til natklubber, fra massebankerotter og efterfølgende genåbninger af specialforretninger i stadig dyrere forretningskvarterer til formålsløse forvandlinger af 'nytterum' til offentligt rum, fodgængerisering, skabelsen af nye parker, beplantning, udstilling, en systematisk restaurering af historisk middelmådighed: al autencitet bliver nådesløst evakueret Byen uden egenskaber er den by, der er befriet fra centrums kvælertag, fra identitetens spændetrøje. Byen uden egenskaber bryder med denne destruktive uafhængighedscyklus: den er intet andet end en genspejling af nuværende behov og evner. Den er byen uden historie. Den giver plads nok til alle. Den er ukompliceret. Den kræver ingen vedligeholdelse. Hvis den bliver for lille ekspanderer den bare. Hvis den bliver for gammel, så fungerer den selvdestruktivt og fornyer sig. Den er lige spændende - eller uspændende - alle steder. Den er 'overfladisk' som et Hollywood filmstudie og kan hver mandag morgen producere en ny identitet. 2. Statistisk 2. 1 Byen uden egenskaber er vokset dramatisk i de sidste par tiår. Det er ikke kun dens størrelse, der forøget, dens antal er også. I de tidlige 70'ere var den beboet af gennemsnitligt 2,5 mill. indb. (og +/ uofficielle); nu tikker den ind omkring 15 millioner-mærket Begyndte byen uden egenskaber sin eksistens i Amerika? Er den egentlig så dybt uoriginal, at den kun kan importeres? I hvert fald eksisterer byen uden egenskaber nu også i Asien, Europa, Australien, Afrika. Den defitive bevægelse bort fra landet, væk fra landbrugsdyrkningen til byen er ikke en bevægelse til byen, som vi kendte den: det er en bevægelse til byen uden egenskaber, en by der er så ekspansiv, at den er taget på landet. 2.3 Nogle kontinenter, som Asien, stræber efter den egenskabsløse by; andre skammer sig over den. Fordi den går mod det tropiske - den optræder ofte omkring ækvator - er en stor del af egenskabsløse byer asiatiske - tilsyneladende en modsigelse i sig selv. Det mere end velkendte beboet af det helt uudgrundelige. En dag bliver den egenskabsløse by, dette udrangerede produkt af den europæiske civilisation, sikkert exotisk igen gennem de nye begreber, som den alene fører med sig Sommetider bliver en gammel enestående by, som f.eks. Barcelona, til en by uden egenskaber fordi den oversimplificerer sin identitet. Den bliver gennemsigtig som et logo. Det modsatte sker aldrig... i det mindste indtil videre. 3. Almindeligt Byen uden egenskaber er det der bliver til overs, når store dele af det urbane liv er krydset over i cyberspace. Det er et sted med svage og overdrevne fornemmelser, hvor følelsesudbrud er sjældne; tavst og hemmelighedsfuldt som et stort rum oplyst af én sengelampe. Sammenlignet med den klassiske by er den egenskabsløse by rolig, sædvanligvis oplevet fra en stillesiddende position. I stedet for koncentration - konstant nærvær - er de individuelle 'øjeblikke' i den egenskabsløse by spredt bredt ud for at skabe en slags

3 trancetilstand; næsten umærkelige æstetiske oplevelser: Farvespillene i en kontorbygnings fluorescerende lys lige før solnedgang. Som ved japansk mad kan fornemmelserne rekonstitueres og intensiveres i tanken eller simpelthen ignoreres. (Man har et valg). Dette overalt gennemtrængende fravær af utålmodighed og insisteren fungerer som 'hård narkotika', det fremtvinger en hallucination af det normale. 3.2 I en drastisk omvending af det, der formodentlig er den traditionelle bys mest karakteristiske 'egenskab' - "forjagethed og stress" - er det dominerende indtryk af den egenskabsløse by en spøgelsesagtig ro: jo roligere den er, jo nærmere kommer den idealtilstanden. Byen uden egenskaber bekymrer sig om det 'onde' som vi tilskrev den traditionelle by, før vi begyndte at elske den betingelsesløst. Den egenskabsløse bys upåvirkelige ro opnås gennem evakueringen af den offentlige sfære som evakueringen ved en brandøvelse. Den urbane flade tilpasser sig nu kun den nødvendige bevægelse, i første omgang bilen; motorveje er en overlegen version af boulevarder og pladser og de bruger stadig mere plads; deres design, der tilsyneladende er rettet mod den gnidningsløse trafikafvikling, er i virkeligheden overraskende sanselig som et nyttigt påskud, der trænger ind i det glatte rums domæne. Det nye vedrørende dette bevægelige offentlige rum består i at man ikke kan måle dets dimensioner. Den samme (f.eks 50 km-strækning byder på et utal af helt forskellige erfaringer: den kan vare 5 min.(!) eller 40; man kan være næsten alene eller dele den med hele befolkningen; den kan byde på på den totale fornøjelse af ren uforfalsket fart - her kan indtrykket af den egenskabsløse by næsten blive intensiv eller i det mindste føles tæt - eller stilstandens næsten klaustrofobiske øjeblikke - hvor flygtigheden eller mangelen på substans ved byen uden egenskaber bliver mest mærkbar Byen uden egenskaber er fraktal, en endeløs gentagelse af det samme simple strukturelle modul; det er muligt at rekonstruere den fra dens mindste enhed, en desk-top computer, måske bare en diskette Golfbaner er alt hvad der er tilbage af noget anderledes Byen uden egenskaber har nemme telefonnumre, ikke de genstridige 10-cifrede, 'panden-mod-en-mur' - numre, som er kendetegnende for den traditionelle by, men glattere versioner, hvor de midterste numre f.eks. er identiske.3. 6 Dens hovedattraktion er dens anomi (normløshed).4. Lufthavn 4. 1 Lufthavne, som engang var manifestationer af den højeste grad af neutralitet hører til de mest enestående og karakteristiske elementer i den egenskabsløse by og bliver dens mest markante forskelskriterium. Og det må de også være fordi de bliver det eneste gennemsnitspersonen erfarer fra en bestemt by. Som en overdådig parfumedemonstration, sørger store vægfotos, vegetation og lokale kostumer for at give den første - og ofte den sidste - koncentrerede konfrontation med den lokale identitet. Langt væk, komfortabelt, exotisk, polar, regional, østlig, rustik, ny, sågar "uopdaget": det er det følesregister, der påkaldes. Således begrebsmæssigt ladet bliver lufthavne til symbolske tegn indprentet i det globale kollektivt ubevidste gennem den hæmningsløse omsiggriben af alle mulige attraktioner, der ikke har en pind med luftfart at gøre - tax-free shopping, spektakulære rumlige kvaliteter, frekvensen og pålideligheden af deres forbindelser til andre lufthavne. Ifølge dens ikonografi / performance er lufthavnen et koncentrat af både det hyper-lokale og det hyper-globale - hyper-global på den måde at man kan få varer der, som man ikke engang kan få i byen, hyper-lokal på den måde at man der kan få varer, som man ikke kan få noget som helst andet sted Lufthavnens form tenderer mod stadig større autonomi: undertiden er de også praktisk fuldstændig uden relation til en specifik egenskabsløs by.efterhånden som de bliver større og større, udstyret med stadig flere faciliteter uden nogen forbindelse til rejse overhovedet, er de på vej til at erstatte byen. Transit-tilstanden er ved at blive universel. Tilsammen har lufthavnene en millionbefolkning plus den største daglige arbejdsstyrke. I fuldkommenheden af deres faciliteter, er de som kvarterer i byen uden egenskaber, somme tider er de endda grunden til at byen er der (dens centrum?), med den ekstraattraktion at være et lukket system, hvorfra der ikke er nogen flugtmulighed undtagen til en anden lufthavn Fødselsdagen / alderen af den egenskabsløse by kan rekonstrueres ud fra en omhyggelig aflæsning af geometrien i dens lufthavn. En hexagonal plan (i særlige tilfælde 5- eller 7-kantede): 60'erne. Retvinklede planer og snit : 70'erne. Collage City: 80'erne. Et enkelt let kurvet snit, uendelig udstrakt i en lineær plan: sandsynligvis 90'erne (Hvor strukturen forgrener sig ud som et egetræ: Tyskland) Lufthavne foreligger i to størrelser: for stor eller for lille. Alligevel har deres størrelse ingen indflydelse på hvad de yder. Dette tyder på, at det mest interessante aspekt ved enhver form for infrastruktur er deres grundlæggende elasticitet. Beregnet ud fra det eksakt optalte - passagerer pr. år - bliver lufthavnene invaderet af utallige og overlever udstrakt mod den fuldstændige ubestemthed. 5. Befolkning 5. 1 Byen uden egenskaber er i allerhøjeste grad multiracial, i gennemsnit 8% sorte, 12 % hvide, 27% af spansk afstamning, 37% kinesisk/asiatisk afstamning, 6% ubestemt, 10% andet. Ikke bare multiracial, men også multikulturel; derfor kommer det ikke som nogen overraskelse at se templer mellem boligblokkene, drager på de store boulevarder, Buddaher i det centrale finansdisstrikt Den egenskabsløse by bliver hele tiden grundlagt af folk i bevægelse, parat til at bevæge sig videre. Dette forklarer det substansløse i dens grundlæggelse. Som de flager der pludselig dannes i en klar væske, nå to kemikalier blandes i, for til sidst at lægge sig i en uformelig bunke på bunden, sammenstødet mellem eller sammenstrømningen af to

4 migrationsbevægelser - f.eks. cubanske immigranter, der bevæger sig nordpå og jødiske pensionister, der bevæger sig sydpå; begge på vej et helt andet sted hen, etablerer et fælles bosted ud af det blå. En egenskabsløs by er født. 6. Urbanisme 6. 1 Den store originalitet i byen uden egenskaber består i at forlade det, der ikke virker - alt hvad der har overlevet sin brug - at nedbryde idealismens asfaltlag med realismens lufthammer, og acceptere hvad der kommer til at vokse frem i dens sted. På den måde bliver byen uden egenskaber hjemsted for både det oprindelige og det futuristiske - faktisk kun disse to. Byen uden egenskaber er det der bliver tilbage af det, der plejede at være en by. Byen uden egenskaber er efter-byen, der opstår på exbyens grund Byen uden egenskaber holdes ikke længere sammen af en fordringsfuld offentlig sfære - der er i tiltagende omfang forringes i en overraskende lang proces, hvor Forum Romanum forholder sig til den græske agora som det moderne indkøbscentrum forholder sig til den klassiske forretningsgade, men af det ubenyttede, det der er til overs. I modernisternes oprindelige model var det tiloversblevne som regel grønne flader, hvis overvågede pænhed stod som en moralsk bekræftigelse på gode intentioner og dermed afskrækkede fra selskabelighed eller praktisk udnyttelse. Da civilisationsskallen i den egenskabsløse by er så tynd og fordi den typisk er beliggende i troperne, bliver alt det vegetative forvandlet til en paradisisk rest, som bliver den primære identitetsbærer: en hybrid mellem politik og landskab. Samtidig med at den bliver tilflugtssted for de illegale, det ukontrollerede, ovenikøbet genstand for endeløse manipulationer, repræsenterer den triumfen for det manicurerede og det oprindelige. Den egenskabsløse bys amoralske yppighed kompenserer for dens fattigdom på andre felter. Da den i allerhøjeste grad er uorganisk, bliver det organiske grundlaget for den kraftigste myte i byen uden egenskaber Gaden er død - en opdagelse der tidsmæssigt er faldet sammen med de hektiske forsøg på dens genoplivning. 'Kunst i det offentlige rum' er der over det hele. Som om to døde bragt sammen ville betyde liv. Fodgængeriseringen - som havde til formål at bevare - bliver snarere kanaler for den strøm af folk der er dømt til at ødelægge den tilbedte genstand med deres fødder Den egenskabsløse by er på sin vej fra horisontalitet til vertikalitet. Skyskraberen ser ud som om den vil blive den sidste definitive typologi. Den har slugt alt andet. Den eksisterer overalt: På en rismark, eller i midten af byen - det gør ingen forskel mere. Tårnene står ikke længere sammen, men så rumligt uordnede, at de ikke længere kan interagere. Isoleret tæthed er idealet Boligbyggeri er ikke længere noget problem. : Det er enten løst eller fuldstændig overladt til tilfældighedernes spil; i det første tilfælde er boligen legal, i det andet tilfælde er den "illegal"; i det første tilfælde handler det om højhuse, eller blokke (oftest 15 meter dybe), i det andet tilfælde ( som den fuldstændige komplementaritet) en skal af interimistiske barakker. Den ene løsning konsumerer himlen, den anden jorden. Det er mærkeligt, at dem med de færreste penge bebor den dyreste vare - jorden; dem der betaler, det der er gratis - luften. I begge tilfælde ser boligbyggeriet overraskende nok ud til at fungere: Ikke alene fordobles befolkningstallet pr. år gennem snart mange år, men med det løsnede greb fra de forskellige religioner, halveres det gennemsnitlige antal beboere - via skilsmisse og andre familieadskillende fænomener. Samtidig med at indbyggerantallet i den egenskabsløse by går op, går befolkningstætheden konstant nedad Enhver by uden egenskaber opstår ud fra en tabula rasa situation; der hvor der ikke var noget, er den nu; der hvor der var noget, har den erstattet det, der var. Sådan må det også være, for ellers var den historisk Bylandskabet i den egenskabsløse by er i reglen en blanding af alt for ordnede enkeltdele - der altsammen stammer fra dens tidlige faser, hvor 'magten' endnu ikke var udvandet - og friere naturgroede arrangementer imellem de sammenhængende bebyggelser Den egenskabsløse by er multiple-choice princippets apoteose: kryds i alle firkanter, en antologi af samtlige muligheder. Sædvanligvis er byen uden egenskaber "planlagt", ikke i den sædvanlige forstand af en eller anden byrokratisk organisation, der kontrollerer dens udvikling, men ligesom hvis forskellige ekkoer, sporer, troper, metaforer og frø faldt på jorden, så tilfældigt som i naturen, og fik fat - idet de udnyttede terrænets naturlige fertilitet - og nu danner et hele: en tilfældig bunke arveanlæg, der engang imellem producerer forbløffende resultater Byens skrift er undertiden udechifrerbar, mangelfuld, men det betyder ikke, at der ikke findes skrivning; måske har vi bare udviklet en ny form for analfabetisme, en ny form for blindhed. En omhyggelig undersøgelse åbenbarer de temaer, partikler og strenge, der kan isoleres fra denne Wagnerianske ur-suppes tilsyneladende mørke: noter efterladt på en tavle af et geni, der var på besøg for 50 år siden, stencilerede FN-rapporter, der går i opløsning i deres Manhattan glassilo, opdagelser af tidligere koloniale tænkere med et vågent øje for klimaet, uforudsigelige tilbageslag fra arkitekt- og designstudier, der forsøger at vinde styrke som en global rengøringsproces Den bedste definition af æstetikken i byen uden egenskaber er 'fri stil'. Hvordan kan man beskrive det? Man forestiller sig et åbent rum, en rydning i en skov, en nivelleret by. Der er tre elementer: veje, bygninger og natur; de hængersammen i fleksible relationer, tilsyneladende uden mening, i imponerende organisatorisk mangfoldighed. Hvilkensomhelst af de tre elementer kan dominere: sommetider forsvinder "vejen" og når man genfinder den, snor den sig i en fuldstændig uforståelig omvej; mange gange ser man ingen bygninger, kun natur; pludseligt er

5 man, uforudsigeligt, kun omringet af bygninger. På enkelte foruroligende steder mangler alle tre elementer på én gang. På disse 'grunde' ( hvad er egentlig det modatte af en grund, de er ligesom huller boret ind igennem vores begreb om by) dukker 'offentlig kunst' frem som Loch Ness-uhyret, lige dele figurativt og abstrakt, som regel selvrensende Mens karakteriske byer stadig seriøst diskuterer arkitekternes fejltagelser - f.eks. deres forslag om at skabe hævede fodgængerzoner med forgreninger, der forbinder de enkelte blokke med hinanden som en afhjælpning af trafikmylderet i bymidten - så nyder den egenskabsløse by simpelthen godt af deres opfindelser: dæk, broer tunneller, motorveje - en sand eksplosion af forbindelsesmuligheder - der ofte er dækket af bregner og blomster ( som gjaldt det om at kompensere for arvesynden) så der skabes et sandt plantemylder, kraftigere end i en science-fiction film fra 50'erne Vejene er kun for biler. Folk (fodgængere) bliver (som i en forlystelsespark) sendt ud på særlige ture, på 'promenader der løfter dem op fra fra jorden, og derefter udsætter dem for et helt katalog af overdrevne betingelser - vind, hede, stilhed, kulde, inde, ude, røg, damp - i en rækkefølge, der er en grotesk karikatur af livet i den historiske by Der er horisontalitet i byen uden egenskaber, men den er på vej ud. Den består enten af historie, der endnu ikke er slettet, eller af Tudoragtige enklaver, der gentager sig rundt om centrum som nyprægede emblemer på bevaring og konservering Ironisk nok, eftersom den selv er ny, er den egenskabsløse by omkranset af en konstellation af nye byer: New Towns er som årringe. På en eller anden måde bliver de gamle meget hurtigt, på samme måde som et fem-årigt barn kan udvikle rynker og slidgigt ved den sygdom, der kaldes progeria Byen uden egenskaber repræsenterer planlægningens endelige død. Hvorfor? ikke fordi den ikke er planlagt - faktisk så lader komplementære mængder af byrokrater og develop'ere helt ufattelige strømme af energi og penge flyde ned til dens færdiggørelse; for de samme penge kunne man dække dens åbne områder med diamanter, og brolægge dens mudderfelter med ædelstene... Men dens farligste og mest ophidsende opdagelse er, at planlægning ikke gør nogen forskel overhovedet. Bygninger kan placeres godt ( et tårn nær ved en metrostation) eller dårligt (hele centre langt væk fra enhver form for vej). De blomstrer op /forsvinder uforudsigeligt. Alle former for netværk bliver overbelastet, gamle, rådner, bliver forældede; befolkninger fordobles, tredobles, firedobles, for så pludselig at forsvinde. Byens overflade eksploderer, økonomien accelererer, går langsommere, bryder sammen, kollapser. Som urtidsmødre, der stadig mader deres titaniske embryoer, er hele byer bygget på koloniale infrastrukturer, hvor undertrykkerne tog tegningerne med sig hjem. Ingen ved hvor, hvordan, siden hvornår kloakkerne løber, den nøjagtige lokalisering af telefonlinjer, hvad der var grunden til centrums placering lige dér, hvor de monumentale akser ender. Alt hvad det beviser er, at der er uendelige skjulte ressourcer, et kollosalt ekstra spillerum, en kontinuert organisk tilpasningsproces for målestok og adfærd; som hos et yderst vagtsomt dyr ændrer forventningerne sig instinktivt. I denne multiple-choice princippets apoteose bliver det aldrig mere muligt at rekonstruere årsag og virkning. Tingene fungerer - og det er nok Den egenskabsløse bys forkærlighed for troperne betyder automatisk, at enhver nok så svag fortolkning af byen som befæstning eller citadel må tilbagevises; den er åben og indbydende som en mangroveskov. 7. Politik Byen uden egenskaber plejer relationerne (sommetider på afstand) til et mer eller mindre autoritært regime- det være lokalt eller nationalt. Gode, gamle venner af "lederen" - hvem det så end måtte være - beslutter i reglen at udvikle en bid af downtown eller af periferien eller sågar at starte en ny by i midten af "nowhere" og trykker dermed på aftrækkeren til det boom, der planter byen på landkortet Meget ofte har regimet udviklet en forbløffende grad af usynlighed således at byen uden egenskaber, alene i kraft af sin tolerance, kommer til at virke immun overfor det diktatoriske. 8. Sociologi Det er egentlig overraskende at den egenskabsløse bys triumftog ikke er faldet sammen med sociologiens, en disciplin hvis arbejdsområde byen uden egenskaber har udvidet i en helt usandsynlig grad. Byen uden egenskaber er levende sociologi. Enhver by uden egenskaber er en Petri- skål - eller en grænseløst tålmodig vægtavle, hvor der praktisk talt kan føres bevis for enhver hypotese, ligesom den kan viskes ud, for derefter i al evighed at forsvinde fra forfatterens eller hans auditoriums bevidsthed Der foregår en uoverskuelig, eksplosionsagtig formering af samfund - en sociologisk zappen - som umuliggør en enkelt monokausal tolkning. Byen uden egenskaber løsner enhver struktur som før i tiden fik nogetsomhelst til at hænge sammen Samtidig med at byen uden egenskaber er uendeligt tålmodig er den også aldeles modstandsdygtig overfor spekulation. Dette beviser at sociologien er det formodentlig slettest tænkelige system til at fatte en sociologi under tilblivelse. Den bortargumenterer enhver kritik. Den bidrager med enorme mængder bevismateriale for og - i endnu mere imponerende mængder - imod enhver hypotese. I tilfælde A fører et højhus til selvmord, i tilfælde B til evig lykke og velsignelse. I tilfælde C ses højhuset som det første trin mod menneskelig frigørelse (antagelig under en eller anden form for usynlig "tvang"), i tilfælde D anses højhuset ganske enkelt for at være passé. Hvor højhusene i K opføres i et utroligt antal bliver de bortsprængt i L. Kreativitet er uforklarlig høj i E og fraværende i F. G er en sammenhængende etnisk mosaik, H bestandigt i separatismens vold om ikke på randen af borgerkrig. Model Y har ingen fremtid fordi den griber ind i

6 familiestrukturerne, mens Z af samme årsag blomstrer (et ord som akademikere aldrig ville bruge om aktiviteter i byen uden egenskaber). Religionen eroderer i V, overlever i W, forvandles i X Mærkeligt nok har ingen tænkt på, at sammenlagt underbygger tolkningernes endeløse modsigelser den egenskabsløse bys rigdom. Det er den eneste hypotese der kan afvises på forhånd. 9. Bydele Der findes altid en bydel som hedder øjentjener, hvor et minimum af fortiden konserveres. Som regel kører der gamle sporvogne eller dobbeltdækkerbusser, der bimler med ildevarslende ringeklokker - civiliserede udgaver af den flyvende hollænders spøgelsesskib. Telefonboksene er enten røde eller importeret fra London eller er kronet af små kinesiske tage. Bydelen øjentjener - også kaldet Bagklogskab, eller Havnekvarteret, For Sent, 42nd Street eller simpelthen Landsbyen eller endog Underground - er et nøje udtænkt mytisk forehavende: den fejrer det forgangne som man kun kan begejstres over det man nys har fattet. Den er en maskine Byen uden egenskaber havde - før i tiden - en fortid. I dens stræben efter betydning forsvandt store dele af den ubemærket, og i første omgang uden beklagelse. Det forgangne var åbenbart overraskende uhygiejnisk, ja sågar farligt - og så, som ud af den blå luft - forvandledes lettelse til beklagelse. Visse profeter - med langt hvidt hår, grå sokker og sandaler - havde vedvarende insisteret på at fortiden måtte være nødvendig: en ressource. Knirkende blev ødelæggelsesmaskinen efterhånden bragt til standsning: på den rengjorte euklidiske flade bliver et par vilkårligt udvalgte, brøstfældige barakker reddet og stråler efter deres restaurering i en glans, som de aldrig før har besiddet Til trods for dens ikke-eksistens er historie hovedbeskæftigelsen for byen uden egenskaber, om ikke dens væsentligste virksomhed. På det befriede territorium, udenom de restaurerede barakker, bliver der opført stadig flere hoteller til at rumme et supplement af turister direkte proportionalt med afviklingen af fortiden. Dens forsvinden har ingen indflydelse på deres antal, eller måske er der blot tale om et allersidste øjebliks hastværk. Turismen er nu uafhængig af destination I stedet for specifike erindringer fremkalder byen uden egenskaber associationer som generelle erindringer, erindringer om erindringer: om ikke en samtidighedens erindringer så i det mindste en abstrakt, symbolsk erindren, et endeløst déja vu, en generel erindring Til trods for sit beskedne fysiske nærvær (et øjentjenerskab er aldrig mere end tre etager i højden: hyldest til / hævn over Jane Jacobs? ) kondenserer den (bydelen) historien i et enkelt kompleks. Historien vender her tilbage, ikke som en farce, men som en service : udklædte handlende (morsomme hatte, nøgne navler, slør) iscenesætter tilstande (slaveri, tyranni, epidemier, fattigdom, kolonialisme) som deres eget folk en gang gik i krig for at bekæmpe. Som en virus, der løbende og verdensomspændende fordobles, ser det koloniale ud til at være en uudtømmelig kilde til det autentiske nd Street: steder, hvor fortiden tilsyneladende er bedst bevaret, er i virkeligheden de steder hvor fortiden har forandret sig mest, er længst borte - som så man på den gennem den forkerte ende af en kikkert - eller endda definitivt elimineret Kun erindringen om tidligere ekcesser er stærk nok til at fylde tomheden med indhold. Som om man ville varme sig ved en udslukt vulkan er de mest afholdte egne (blandt turister, og i byen uden egenskaber er enhver turist) de, der er stærkest forbundet med sex og dårlig opførsel. De uskyldige invaderer de forhenværende samlingssteder for alfonser, prostituerede, falsknere, transvestiter og kunstnere (hvor sidstnævnte dog besidder en noget mindre tiltrækningskraft). I en tid hvor den informationsteknologiske motorvej kan læsse hele vognladninger pornografi af i menneskenes dagligstuer, ser det paradoksalt ud til at de vil føle sig anderledes og mere levende såfremt de går på opvarmede gløder fra lovovertrædelser og synd. I en epoke, som ikke frembringer en ny aura stiger værdien af forhåndenværende aura til stratosfæriske højder. Er denne vandring på aske det, der kommer skyldfølelse nærmest? Eksistentialisme udvandet til intensiteten i en Perrier? Enhver by uden egenskaber har et havnekvarter, som ikke behøver at ligge ved vandet- for eksempel kan det godt ligge op til en ørken - eller i det mindste op til en grænse, hvor det konfronteres med noget andet, som om følelsen af at have været døden nær på en hårsbredde er den bedste garanti for virkelig at kunne nyde byen. Her flokkes turisterne om sammenklumpede salgssteder. Horder af "markskrigere" prøver at sælge byens "enestående" træk. Den egenskabsløse bys enestående bydele udgør tilsammen et universelt souvenir, en videnskabelig krydsning af Eiffeltårn, Sacré Coeur og Frihedsstatuen: et højt bygværk (som regel mellem 200 og 300 meter højt) indkapslet i en lille glaskugle fyldt med vand og dalende snefnug, eller, i nærheden af ækvator, med guldstøv. Dagbøger med koparrede læderomslag, hippisandaler - også i lande hvor de ægte hippies udvises uden varsel. Turister kærtegner disse sager- endnu har ingen set dem blive solgt - og sætter sig bagefter på en af restauranterne langs kajen. Der afkrydser de hele skalaen af samtidig madkultur: skarpt krydret (den første og vel også den mest pålidelige indikator for at man er andetsteds), postejformet (hakket okse eller køderstatning), råt (en atavistisk praksis der bliver almindelig i det tredie årtusind) Rejer er den ultimative forret. På grund af fødekædens simplificering - og tilberedelsens omskifteligheder - smager de som engelske muffins, d.v.s. af ingenting. 10. Program Der findes stadigvæk kontorer, faktisk tager de til i tal. Det siges at de ikke mere er nødvendige. Om fem eller ti år vil alle arbejde hjemme. Men så får vi brug for større boliger - så store at vi kan

7 afholde konferencer. Så bliver det nødvendigt at forvandle kontorer til boliger Den eneste aktivitet er indkøb. Men hvorfor opfatter vi ikke indkøbet som noget foreløbigt, noget provisorisk? Det afventer bedre tider. Vi er selv skyld deri - vi har ikke tænkt på at beskæftige os med noget bedre. Det ville være herligt hvis de samme rum var programmeret med andre ting - som biblioteker, badeanstalter eller universiteter. Vi ville måbe i ærefrygt over deres pragt I byen uden egenskaber bliver hoteller den almindelige form for bosætning, den almindeligste bygningstype. Det var før i tiden kontorbygningerne - som i det mindste antydede en kommen og gåen og tydede på tilstedeværelsen af andet betydende husrum andetsteds. Hoteller ligner nu beholdere, som i kraft af udbredelsen og fuldkommenheden af faciliteter gør næsten alle andre bygninger overflødige. Da de også fungerer som indkøbscentre, er de tættest på urban eksistens i det 21. århundredes stil Hotellet står nu for fængsling, en frivillig stuearrest. Der findes ikke et konkurrerende sted som du kan opsøge. Du kommer og forbliver. Kumulativt beskriver dette en storby hvor ti millioner mennesker er lukket inde på deres værelser, en slags omvendt byliv (animation) - en imploderet fortætning. 11. Arkitektur Luk øjnene og forestil dig en eksplosion i beige. I epicentret af eksplosionen splatter farven fra (ikke erigerede) skamlæber, en matteret metallisk aubergine, khaki changerende tobaksbrun, støvet græskargul; altsammen biler på vej til en brylluppets hvidhed I byen uden egenskaber findes der interessante og kedsommelige bygninger, som i alle byer. Begge kategorier kan spore deres oprindelse tilbage til Mies van der Rohe - den første til hans asymmetriske højhus i Friedrichsstrasse (1921), den anden til de kasser, som han tegnede kort tid efter. Rækkefølgen er vigtig: efter eksperimenter i begyndelsen besluttede Mies sig øjensynligt en gang for alle for at være imod det interessante og for det kedsommelige. De senere pojekter indeholder i bedste fald ånden fra hans tidligere arbejder - sublimeret, fortrængt? - i form af et mere eller mindre udpræget fravær, men han foreslog aldrig siden "interessante" projekter til realiserbart byggeri. Byen uden egenskaber modsiger ham: dens mere dristige arkitekter har givet sig selv den udfordring, som Mies har unddraget sig, indtil det punkt hvor man i dag næppe mere kan finde en kasse. Ironisk nok beviser denne overdrevne hyldest af den interessante Mies at Mies var galt på den I byen uden egenskaber er arkitekturen per definition smuk. Opført i en utrolig fart, og planlagt i et endnu mere utroligt tempo, går der i gennemsnit 27 forkastede versioner på hver virkeliggjort - selv om det ikke er den helt rammende betegnelse - bebyggelse. De bliver forberedt på tegnestuer som man aldrig har hørt om og hver eneste tegnestue sprudler med friske idéer. Medarbejderne på disse tegnestuer, som antageligt er mere beskedne end deres mere berømte kolleger, deler den kollektive overbevisning at der er et eller andet i vejen med arkitekturen, som kun kan blive bragt i orden ved deres anstrengelser. Deres talmæssige overlegenhed forlener dem med en vidunderlig, strålende arrogance. De er de eneste der tegner uden tøven. Fra 1001 forskellige kilder trækker de med brutal præcision rigdomme hjem som genier kun tør drømme om. Deres uddannelse har i gennemsnit kostet dollars (uden rejse- og opholdsudgifter). 23 % af dem modtog den endelige afpudsning på amerikanske Ivy League universiteter, hvor man - ganske vist for meget korte tidsrum - konfronterede dem med den anden "officielle", højtlønnede professions elite. Heraf følger, at en totalinvestering på 300 milliarder dollar ( ) i arkitekturundervisning ( (gennemsnitsomkostning) x 100 (gennemsnitligt antal medarbejdere per tegnestue) x ( antal tegnestuer over hele jorden)) på et hvilketsomhelst tidspunkt arbejder på at producere byer uden egenskaber Bygninger med komplekse former afhænger af curtain - wall industrien, af stadig mere effektive klæbemidler og forseglingsmaterialer som forvandler en hvilkensomhelst bygning til en kombination af spændetrøje og ilttelt. Brugen af silicone - " vi strækker facaden så langt det skal være" - har fladet alle facader ud, klæbet glas til sten til beton i en rumalderens urenhed. Den storslåede anvendelse af en transparent, spermatuøs substans til at holde sammen på disse forbindelser, snarere ved intuition end gennem design, skaber indtryk af intellektuel strenghed - klisterets triumf over materialernes integritet. Som alt andet i byen uden egenskaber er også arkitekturens modstandskraft gjort føjelig, en epidemi, der uvikles fordi man ikke længere anvender principer men systematisk virker gennem det principløse Fordi byen uden egenskaber i vidt omfang er asiatisk er dens arkitektur i almindelighed air-conditioned. Her er det at paradokset i det aktuelle paradigmeskift - at byen ikke længere repræsenterer maksimal udvikling men marginal underudvikling - bliver tydeligt: de brutale virkemidler, hvormed en universel klimakontrol opnås, mimer indendørs de klimatiske forhold, der tidligere fandt sted udendørs - pludselige stormvejr, mini-tornadoer, kuldenedslag i cafeteriet, hedebølger, endog tåge. En mekanikens provinsialisme, forladt af de små grå celler i jagten på de elektroniske. Inkompetence eller kreativ fantasi? Det ironiske er at når byen uden egenskaber på denne måde er mest ødelæggende, mest ideologisk, da løfter den middelmådighed til et højere niveau. Den er som Kurt Schwitters Merzbau overført i byens skala, byen uden egenskaber er en Merzcity Facadernes vinkler er det eneste pålidelige indeks for arkitektonisk genius: 3 points for at hælde bagover, 12 points for at hælde fremover, 2 strafpoint for set-back (for nostalgisk) Den tilsyneladende faste substans i

8 byen uden egenskaber er misvisende. 51 % af dens volumen består af atrier. Med sin evne til at forlene det substansløse med substans er atriet et djævelsk redskab. Dets romerske betegnelse garanterer i al evighed dets arkitektoniske klasse - dets historiske oprindelse gør temaet uudtømmeligt. I sin hårdnakkede forsyning med storbykomfort giver det huleboeren husly Atriet er det tomme rum og tomrum er den grundlæggende byggesten i byen uden egenskaber. Paradoksalt forsikrer dens hulhed om dens fysiske substans, oppumpning af volumen er det eneste påskud for at manifestere sig fysisk. Jo mere fuldstændige og monotone dens interiørerer, jo mindre lægges der mærke til den grundlæggende gentagelse Stilen er valgt postmoderne og det vil den vedblivende være. Postmodernismen er den eneste stilart der har magtet at forbinde arkitekturens praksis med panikens. Postmodernisme er ikke en doktrin baseret på en højt civiliseret læsning af arkitekturens historie, men en metode, en mutation i professionel arkitektur, som producerer resultater hurtigt nok til at holde trit med udviklingen af byen uden egenskaber. I stedet for at skabe bevidsthed, som dens oprindelige opfindere måtte have håbet, skaber den en ny bevidtløshed. Den er moderniseringens lille hjælper. Enhver kan gøre det - en skyskraber med udgangspunkt i en kinesisk pagode og/ eller en toskansk bjergby Enhver modstand mod postmodernismen er anti-demokratisk. Den svøber en "stealth" (fly som er usynligt på radar) indpakning om arkitekturen som gør den uimodståelig, ligesom en julegave fra caritas Er der en sammenhæng mellem de allestedsnærværende spejle i byen uden egenskaber (er det for at fejre intethed gennem multiplikation eller et desperat forsøg på at indfange essensen inden den fordamper?) og "gaverne" som, i århundreder, blev anset for at være de mest populære og effektive presenter til de vilde? Maxim Gorky taler i forbindelse med Coney Island om "varieret kedsomhed". Han opfatter tydeligvis ordet som en tilsyneladende selvmodsigelse. Variation kan ikke være kedelig. Kedsomhed kan ikke varieres. Men den uendelige variation af byen uden egenskaber kommer i det mindste tæt på at gøre variation til det normale. Banalt udtrykt er gentagelsen, som forventningens modsætning, blevet det usædvanlige og derfor potentielt dristigt og begejstrende. Men det gælder først i det 21. århundrede. 12. Geografi Byen uden egenskaber befinder sig i et klima der er varmere end sædvanligt, sydpå -i nærheden af ækvator - langt borte fra det rod som norden gjorde det 20. århundrede til. Dens koncept befinder sig i en tilstand af vandring. Dens endelige skæbne er at blive tropisk - bedre klima, smukkere mennesker. Den bebos af dem som ikke bryder sig om andre steder I byen uden egenskaber er folk ikke alene smukkere end deres ligemænd, de har også ry for at være mere ligevægtige, mindre bekymrede for deres arbejde, mindre fjendtlige, mere behagelige - med andre ord er de bevis for at der er en forbindelse mellem arkitektur og opførsel, at byen kan skabe bedre mennesker med metoder, der ganske vist endnu ikke er identificeret Et af de mest slående karakteristika ved byen uden egenskaber er det pålidelige vejr - ingen årstider, udsigt til solskin - samtidig med at der forkyndes spådomme om forestående forandringer og fremtidig nedbrydning: skyer over Karachi. Fra det etiske og religiøse har dommedag flyttet sig til meterologiens fængslende domæne. I det store og hele er dårligt vejr den eneste trussel der svæver over byen uden egenskaber. 13 Identitet Byen uden egenskaber har tilegnet sig en ikonografi, der vidner om beregnet (?) overflod. Hvis den ligger ved vandet så spredes vandbaserede symboler over hele dens territorium. Hvis den er en havn så vil skibe og kraner dukke op langt inde på land.( Imidlertid ville det ikke give mening at vise selve beholderne: man kan ikke tydeliggøre det egenskabsløse med det egenskabsløse). Hvis den er asiatisk vil "delikate" (sensuelle, gådefulde) kvinder posere smidigt idet de tilbyder (religiøs, seksuel) underkastelse overalt. Hvis den er i besiddelse af et bjerg vil brochurer, menukort, billetter og plakatsøjler insistere på dette bjerg som om intet mindre end en tautologi kunne overbevise for alvor. Dens identitet er som et mantra. 14. Historie Det er en trættende refleks bestandigt at skulle beklage manglen på historie. Dette åbenbarer en uudtalt konsensus om det ønskværdige i historiens nærvær. Men hvem siger at det virkelig forholder sig sådan? En by er en flade, som på den mest effektive måde beslaglægges af mennesker og processer og i de fleste tilfælde virker historiens nærvær negativt ind på dens ydeevne Historisk nærvær stiller sig i vejen for den rene udbytning af den teoretiske værdi af historiens fravær I løbet af menneskehedens samlede historie - for at begynde et afsnit på amerikansk manér - er byerne vokset i kraft af en konsolideringsprocess. Forandringer er foregået på stedet. Ting er blevet forbedret. Kulturer blomstrer, forfalder, kommer sig og forsvinder. De bliver udplyndret, besat, ydmyget og voldtaget. De triumferer og bliver genfødt, har deres guldalder og forstummer ganske pludseligt - altsammen på samme sted. Det er derfor arkæologi er en udgravningens profession, den blotlægger lag efter lag af civilisation (d.v.s. byen). Byen uden egenskaber bliver, ligesom en ufuldendt skitse, aldrig forbedret men forladt. Forestillinger om lagdannelse, intensivering og fuldendelse er den fremmed: den har ingen lag. Afsætter den et nyt lag, så foregår det et andet sted eller lige ved siden af - det kan være så stort som et helt land - eller et hvilketsomhelst andet sted. Arkæologen (= arkæologi i en mere vidtgående tolkning), der beskæftiger sig med det 20. århundrede, har ikke brug for en skovl, men for et ubegrænset forråd af flybilletter Ved at eksportere eller afstøde sine

9 forbedringer foreviger byen uden egenskaber sit hukommelsestab (dens eneste forbindelse med evigheden?). Dens arkæoælogi vil derfor bevidne dens fremadskridende glemsel, dokumentationen af dens flygtighed. Dens genius vil stå tilbage med tomme hænder, ikke som kejseren uden klæder, men som arkæologen uden fund og måske endda uden graveplads. 15. Infrastruktur Infrastrukturer, der før i tiden supplerede og styrkede hinanden, konkurrerer nu med hinanden og bliver lokale. De foregiver ikke længere at danne fungerende sammenhænge, men afstøder funktionelle enheder. I stedet for netværk og levende organismer danner den nye infrastruktur enklaver og stilstand: ikke længere le grand récit (den store fortælling) men den parasitære undvigemanøvre. (Bangkok har godkendt planer for tre konkurrerende højbanesystemer med hvilke man kan komme fra A til B - gid den stærkeste må vinde!) De tider hvor infrastrukturer var et mer eller mindre forsinket svar på et mere eller mindre påtrængende behov er forbi. Nu udgør de et strategisk våben, en profeti: havn X bliver ikke udvidet for at tjene et bagland med paniske forbrugere men for at forhindre eller besværliggøre at havn Y overlever det 21. århundrede. På en enkelt ø bliver den i syd beliggende nye metropol Z bevilget en undergrundsbane for at den i nord beliggende, etablerede, metropol W kan fremstå ubehjælpsom, overbefolket og forældet. Tilværelsen i V bliver nemmere for at livet, i sin yderste konsekens, bliver uudholdeligt i U. 16. Kultur Kun det overflødige tæller I enhver tidszone opføres Cats mindst tre forskellige steder. Verden er omgivet af en Saturnring af miav-lyde Tidligere var verden et udstrakt seksuelt jagtrevir. Byen uden egenskaber er som et escortagentur: den bringer uophørligt udbud og efterspørgsel i balance. Orgasme i stedet for pinsel. Fremskridt findes altså. De mest obskøne tilbud annonceres i den reneste typografi. Helvetica er blevet pornografisk. 17. Slut Forestil dem en Hollywood-filmatisering af bibelen! En by et eller andet sted i det hellige land. Markedsscene: statister i farveglade pjalter, skind og silke kommer ind i billedet fra venstre og højre, skrigende, gestikulerende, med rullende øjne, kamplystne, leende, de kradser sig i skægget, med parykker hvorfra der drypper klister, og strømmer ind mod midten af billedet, hvor de fægter i luften med kæppe og næver, vælter salgsboder omkuld og tramper dyr til døde. Mennesker brøler. Sælger de varer? Forkynder de fremtiden? Besværger de guderne? Pengepunge bliver stjålet. Kriminelle bliver forfulgt af mængden (eller taget i forvaring?). Præster trygler om fred. Børn løber amok i en hvirvel af ben og tøjbylter. Hunde gør. Statuer går omkuld. Kvinder skriger. Panisk? Ekstatisk? Den kværnende masse er et ocean. Bølger kammer over. Nu drejes der af for lyden - ro, en velkommen lettelse - og nu køres filmen baglæns. Synligt ophidsede, men nu tavse, mænd og kvinder stolprer baglæns. Tilskueren holder op med blot at opfatte mennesker og registrerer nu også afstandene imellem dem. Billedfladens centrum tømmes, de sidste skygger forsvinder ud af billedrammens firkant mens de formodentlig beklager sig, men heldigvis kan vi ikke høre dem. Roen forstærkes nu af tomheden. Billedet viser forladte salgsboder og her og der fladtrampet affald. Lettelse - det er overstået. Det er byens historie. Byen eksisterer ikke mere. Vi kan nu forlade forestillingen... Arkitektskolen i Aarhus Forskningsafdelingen Forskningstema II Den Moderne By

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 14 Februar 2000. Det Eget Rum. Jeg søger i, og tror at jeg finder, mit eget selv.

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 14 Februar 2000. Det Eget Rum. Jeg søger i, og tror at jeg finder, mit eget selv. GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 14 Februar

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

Indretningsdesign højhus

Indretningsdesign højhus Indretningsdesign højhus Anchelika V. Skjødt Og Lasse B. Troelsen Design C 1/8 Indhold Introduktion... 3 Planlægning... 3 Produktet... 4 Kvaliteter... 5 Fordele og ulemper... 5 Andre designs... 6 Overvejelser...

Læs mere

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5 indhold 1 Længsel efter Gud 2 Stands op for Guds virkelighed 3 Ånden gør levende 4 At kende Gud 5 Guds hellige mysterium 6 Menneskeligt og guddommeligt 7 Guds hemmelighed: Kristus i mig 8 Som vand over

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer:

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer: Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10 Salmer: Jeg tænker, at alle mennesker flere gange i deres liv har oplevet at møde fællesskaber, der lukkede sig om sig selv. Fællesskaber, man egentlig gerne ville være

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Trinitatis Søndag. Salmevalg

Trinitatis Søndag. Salmevalg Trinitatis Søndag Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin søn os til Herre 417: Herre Jesus, vi er her 69: Du fødtes på jord 364: Al magt på jorden og i himlen 375: Alt står i Guds Faderhånd Dette

Læs mere

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør.

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. KVK Mark. 16,1-8 2015 Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. Opstandelse kan opleves som et menneskehav, der skyller

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

PRÆDIKEN PALMESØNDAG DEN 17.APRIL 2011 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Zak.9,-10; Fil.2,5-11; Matth. 21,1-9 Salmer: 380,56,68,176,217

PRÆDIKEN PALMESØNDAG DEN 17.APRIL 2011 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Zak.9,-10; Fil.2,5-11; Matth. 21,1-9 Salmer: 380,56,68,176,217 PRÆDIKEN PALMESØNDAG DEN 17.APRIL 2011 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Zak.9,-10; Fil.2,5-11; Matth. 21,1-9 Salmer: 380,56,68,176,217 Vær, Jesus, da mit liv, min lyst, Den skjulte perle i

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Natur/teknologi Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Når vi har vinter og koldt vejr i Danmark, er der andre steder, hvor det er stegende hedt. Det er

Læs mere

Verden er, som den er

Verden er, som den er Verden er, som den er MERETE PRYDS HELLE En forfatter skal altid vælge, og altid vælge i begyndelsen af teksten; skal denne novelle eller roman være skrevet i første person, i tredie person, eller i en

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Lihme Nu går solen sin vej, 889 Du skal elske din næste som dig selv, 696 Kærlighed er lysets kilde, 775 Der står et slot

Lihme Nu går solen sin vej, 889 Du skal elske din næste som dig selv, 696 Kærlighed er lysets kilde, 775 Der står et slot Tekster: 5 Mos 24,17-22; Rom 14,7-13; Matt 5,43-48 Salmer: Rødding 10.30 747 Lysets engel, 289 Nu bede vi den Helligånd, 889 Du skal elske din næste som dig selv, 696 Kærlighed er lysets kilde, 438 Hellig,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 38 Oktober 2000 - Særnummer i samarbejde med Pro 2

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 38 Oktober 2000 - Særnummer i samarbejde med Pro 2 GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 38 Oktober

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

Tekster: 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26

Tekster: 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Tekster: 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 756 Nu gløder øst 493 Gud herren så (mel. Schultz) 884 Fordi han kom 518 På Guds nåde (Mel. Herrnhut 1740) Lihme 10.30 12 Min sæl,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå.

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå. Næste gang: Lørdag d. 16. april 2016 Kl. 10.00 16.00 5 TRIN TIL DINE DRØMME Kan man få, hvad man beder om? Ja! Men det kræver indsigt og træning. Få her 5 trin, der sætter dig på sporet til at nå dine

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Hvad sker der efter døden?

Hvad sker der efter døden? Lektion 10 Hvad sker der efter døden? Teorien om alles frelse bliver af modstandere skudt i skoene, at den har et svagt bibelsk belæg, og det er sandt, at skriftstederne, der taler for alles frelse, er

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

HVOR BLEV RETFÆRDIGHEDEN AF?

HVOR BLEV RETFÆRDIGHEDEN AF? Prædiken af Morten Munch 21. s. e. trinitatis, 2. tekstrække, 16/10-2016 Tekst: Luk 13,1-9 Luk 13,1-9 s.1 HVOR BLEV RETFÆRDIGHEDEN AF? Forklaringer på det onde Det ondes tilstedeværelse i vores verden

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

Prædiken Alle Helgens søndag

Prædiken Alle Helgens søndag Prædiken Alle Helgens søndag Salmer: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang (mel. Crüger) DDS 544: Som dug på slagne enge DDS 571: Den store hvide flok vi se // DDS 573: Helgen her og helgen hisset DDS 406:

Læs mere

tækkers visuelle univers

tækkers visuelle univers tækkers visuelle univers inspiration og udvikling 2006 Fra skovens skygge til coorporate identity En sommernat i skoven mellem teltdug og fuldmånen stod skyggen af et egeblad. En silhuet, en form, en fortælling,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

25. søndag efter Trinitatis

25. søndag efter Trinitatis 25. søndag efter Trinitatis Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 235: Verden igenfødelse 563: Sørger ej for dem, der sove 320: Midt iblandt os er Guds rige 536: Udrust dig, helt

Læs mere

Tips til figurdesign og tegneserietegning

Tips til figurdesign og tegneserietegning Tips til figurdesign og tegneserietegning Tekst og illustrationer Jakob Kramer Hero Tænk geometrisk Byg din figur op af simple geometriske former kugler, kasser, cylindre osv. Det gør den meget lettere

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Det, der først bliver opdaget, når det er for sent. For forsiden ser jo fin ud. Og det må være forsiden, der er sandheden. Eller hvad?

Det, der først bliver opdaget, når det er for sent. For forsiden ser jo fin ud. Og det må være forsiden, der er sandheden. Eller hvad? PRÆDIKEN SØNDAG DEN 11.MARTS 2012 3.SØNDAG I FASTEN VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 2.Mos.32,7-10.30-32; Åb.2,1-7; Joh.8,42-51 Salmer: 4,390,341,155,217 Fader vor i høje sale, Kom din pagt

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 26. december 2014 Kirkedag: 2. juledag/a Tekst: Matt 23,34-39 Salmer: SK: LL: 114 * 122 * 128 * 130 * 473 * 109

Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 26. december 2014 Kirkedag: 2. juledag/a Tekst: Matt 23,34-39 Salmer: SK: LL: 114 * 122 * 128 * 130 * 473 * 109 Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 26. december 2014 Kirkedag: 2. juledag/a Tekst: Matt 23,34-39 Salmer: SK: LL: 114 * 122 * 128 * 130 * 473 * 109 Henning Nabe-Nielsen, sygehuspræst ved Rigshospitalet,

Læs mere

12. søndag efter trinitatis, den 23. august 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Mk 7,31-37 Salmer: 751, 434, 392, 449 v.1-3, 417, 160, 466, 473, 730.

12. søndag efter trinitatis, den 23. august 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Mk 7,31-37 Salmer: 751, 434, 392, 449 v.1-3, 417, 160, 466, 473, 730. 1 12. søndag efter trinitatis, den 23. august 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Mk 7,31-37 Salmer: 751, 434, 392, 449 v.1-3, 417, 160, 466, 473, 730. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Klassetrinmål: 1. klasse:

Klassetrinmål: 1. klasse: Klassetrinmål: 1. klasse: Skoven beskrive udvalgte dyr dyr og planter fra og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne naturområder henføre dem til grupper planters og dyrs livscyklus gennem året

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn...

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn... Arbejdspapir Grib dagen livet venter ikke 2017 Navn... Din bedst mulige fremtid Livet er det, der sker, mens du har travlt med at lægge andre planer - John Lennon Tiden er nu, og det er tid til at sætte

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

DE UNDERJORDISKE LYRIK ALBUM: IND I FLAMMERNE

DE UNDERJORDISKE LYRIK ALBUM: IND I FLAMMERNE DE UNDERJORDISKE LYRIK ALBUM: IND I FLAMMERNE 1. Ind I Flammerne Selvom jeg ved at der kun er mørke for enden af tunnelen kaster jeg mig hovedløst ind i flammerne der omgiver dig Du efterlader mig i et

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER

REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER Reminiscens - vejen til Udstillingsintroduktion. - Offernedlæggelser - hellige ceremonier overgangsritualer omkring liv og død - menneske og dyreofringer

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard En Adaptiv Struktur 25719 Ide til Filmen: Budbringeren - Manifest - Synopsis - Storyboard Manifest for Danmarks fremtid - En Adaptiv struktur Historien viser, at det nærmest er umuligt at forestille sig

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed Tekster: Præd 5,9-19, 1 Tim 6,6-12, Luk 12,13-21 Salmer: Rødding 9.00: 321 O kristelighed 367 Vi rækker vore hænder frem 633 Har hånd du lagt 726 Gak uf min sjæl Lem 10.30 321 O kristelighed 307 Gud Helligånd,

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere