NORA fact finding mission til Skotland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORA fact finding mission til Skotland"

Transkript

1 NORA fact finding mission til Skotland november 2011 Afrapportering med Arbejdsudvalgets observationer NORA (Nordisk Atlantsamarbejde) Tórshavn den 12. december

2 Kilde: 2

3 Indledning NORA har gennem de seneste år arbejdet for et tættere samarbejde mellem NORA landene og Nordens naboer i vest. I 2008 arrangerede NORA en fact finding mission til Canada med fokus på atlanterhavsprovinserne. Denne rejse medførte, at NORA oprettede kontakt med flere canadiske organisationer og institutioner. Siden den gang er der etableret et frugtbart samarbejde med ACOA (Atlantic Canada Opportunities Agency) og NRC IRAP (National Research Council Industrial Research Assistance Programme). Rejsen blev i 2010 fulgt op med konferencen North Atlantic Opportunities, som blev arrangeret i samarbejde med ACOA og NRC IRAP. Som et resultat af fact finding missionen og den efterfølgende konference omfatter NORAs projektportefølje for tiden 6 aktive NORA projekter med canadisk deltagelse, og antallet af ansøgninger med canadiske partnere er støt stigende. NORAs fremtrædende rolle i samarbejdet med vores vestlige naboer blev fremhævet på Nordisk Råds Session I Nordisk Råds behandling af Ministerrådsforslag om retningslinjer for samarbejdet med Nordens naboer i vest blev NORA fremdraget som en organisation med stor erfaring og kompetence i forhold til samarbejdet med naboerne i vest, og at NORA derfor skal have en fremtrædende rolle i samarbejdet fremover. For at styrke samarbejdet med Nordens vestlige naboer yderligere, gennemførte NORA en factfinding mission til Skotland i oktober I denne rapport har sekretariatet opsummeret de emner, som blev behandlet i løbet af dagene november Rapporten skal anvendes i NORAs arbejde for at etablere tættere bånd med de organisationer og kontakter, som NORA mødtes med på rejsen. Det er desuden NORAs håb, at afrapporteringen, på samme måde som den forrige rapport fra NORAs fact finding mission til Canada, vil kunne bruges af andre organisationer indenfor det nordiske samarbejde til at styrke Nordens bånd til Skotland og de skotske øer. Fact finding missionens program Missionen blev indledt med et endags ophold i Edinburgh, efterfulgt af en dag i Inverness (Highlands), og to dage i Kirkwall (Orkneyøerne). Færøernes repræsentation i London planlagde fact finding missionen i samarbejde med NORAs hovedsekretariat. Den færøske repræsentation udførte dette med stor omhyggelighed og sørgede for, at NORAs delegation etablerede kontakt til de mest relevante samarbejdspartnere i Skotland og på Orkneyøerne. Den færøske repræsentant i London, Jóannes V. Hansen, akkompagnerede NORA på hele rejsen med stor hjælpsomhed og entusiasme. Det endelige program for missionen findes i bilag 1. Formålet med NORAs rejse var for det første at vise Skotland og de skotske øer, at NORA regionen er interesseret i at udvide samarbejdet med sine nabolande. Videre var det NORAs ønske at finde 3

4 samarbejdspartnere, som kan være med til at sætte i gang konkrete samarbejdsprojekter med NORA deltagere og deltagere fra Skotland. NORAs delegation bestod af Nils R. Sandal (formand, Norge), Helga Haraldsdóttir (komitémedlem, Island), Anders U. La Cour Vahl (komitémedlem, Grønland), Thomas Arabo (komitémedlem, Færøerne), Lars Thostrup (direktør, NORA), Jákup Sørensen (projektkoordinator, NORA) og Lars Meling (projektkoordinator, NORA). EDINBURGH 8. oktober 2011 I Skotlands hovedstad Edinburgh mødtes NORAs delegation med udviklingsorganisationen Scottish Enterprise og flere direktorater under den skotske regering. NORAs første møde var med David Gass, konsulent for Upper Quartile, som arbejder med udviklingsstrategier. NORA har tidligere været i kontakt med Gass, da han var en af to peerreviewers af OECDs analyse af NORA regionen. Gass gav NORA delegationen en introduktion til Skotland og skotske organisationer, med fokus på overordnede samarbejdsmuligheder mellem Skotland og NORA. Generelt foregår langt størstedelen af økonomisk aktivitet i Skotland omkring de to store byer, Edinburgh og Glasgow. Aberdeen er hovedsæde for olie og gas sektoren. Inverness er det økonomiske centrum for Highlands and Islands. I de nordlige og nord vestlige områder er økonomien meget domineret af landbrug og andre landlige erhverv. Gass fremhævede fem sektorer hvor der er gode muligheder for samarbejde mellem Skotland og NORA regionen, turisme, mad og drikke, sundhed, fornybar energi og transport og kommunikation. I forhold til turisme lagde Gass vægt på, at både Skotland og NORA regionen bliver mere og mere populære som destinationer for cruise turisme. Men alle landene har også udfordringer i forhold til hvordan lokalsamfundet kan tjene på denne form for turisme. Samarbejde om dette vil være oplagt. Men også samarbejde om andre turistformer, kan Gass se en fremtid i. I denne forbindelse findes der et skotsk Tourism Innovation Fund som potentielt kunne være med til at finansiere fælles NORA Skotland projekter indenfor turisme. Skotland satser også stort på mad og drikke. Ifølge Gass er begge to, i Skotlands tilfælde specielt whisky og oksekød, vigtige for landets økonomi. Mange turister kommer til Skotland pga. dette. Scottish Food and Health Innovation Centre giver støtte til denne sektor. Fornybar energi er det største satsningsområde i Skotland for øjeblikket. Vindkraft, tidevand, bølgekraft, biomasse energi. Alle disse områder er i vækst i Skotland, specielt i Highlands and Islands, hvor naturressourcerne er blandt de bedste i verden. European Marine Energy Center (EMEC) testcenter på Orkneyøerne er det førende i verden. 4

5 Transport og kommunikation. På dette område har Skotland store udfordringer, specielt i Highlands & Islands. Internetadgang og hastighed er meget dårlig, og her har Skotland meget at lære fra naboerne i NORA regionen. Generelt mente Gass, at det på dette område er store samarbejdsmuligheder. Transport Scotland er hovedaktøren indenfor transport i Skotland og for tiden satses der stærkt på udvikling af jernbanenettet. Gass fremhævede organisationen Scottish Enterprise (SE), Skotlands største økonomiske udviklingsorganisation, som en mulig samarbejdspartner for NORA. SE fokuserer på de sektorer med størst vækstpotentiale i Skotland. Organisationen samarbejder med langt over 1000 virksomheder indenfor fornybar energi, mad og drikke, life science, turisme m.fl. SE har, udover at give økonomisk støtte, industry teams, som er specialiserede på forskellige områder og giver råd og vejledning til den private sektor. Et andet skotsk program, som Gass mente at NORA kunne lære af, er GlobalScot programmet. Dette handler om, at Skotland, på samme måde som NORA landene, har mange udflyttere som bor i andre lande. GlobalScot går ud på at udnytte udflytternes patriotisme og fortsatte tilknytning til hjemlandet. Mange af dem har enorme potentialer og vil gerne være med til at drive Skotland fremover. GlobalScot arrangerer konferencer, møder o.l. hvor udflytterne kobles sammen med businessudviklere m.m. i Skotland. På den måde for skotske virksomheder førstehåndsinformation om hvordan de bedst kan vokse som eksportvirksomheder. Scottish Development International (SDI) er ifølge Gass en anden organisation, som NORA muligvis kunne samarbejde med. SDI arbejder for både eksport promovering i udlandet og for at tiltrække udenlandske investorer til Skotland. Ifølge Gass er det største problem for både NORA regionen og Skotland mangelen på kritisk masse. Det er simpelthen ikke et stort nok marked i hvert enkelt land. Dette indebærer at samarbejde, specielt handelssamarbejde, men også i fht. serviceydelser fra den offentlige sektor, udover de enkelte lands grænser er vigtig. I forhold til public service delivery nævnte Gass at Skotland gerne vil udvikle e learning, e health m.m. I Highlands and Islands satses der også på hybrider mellem private og offentlige, hvor private virksomheder i yderkantsområder udfører opgaver som post, apotek o.l. på vegne af det offentlige. I forhold til demografiske udfordringer, minder Skotland om NORA regionen. De unge flytter til de store byer, når de får barn og familie er der dog en tendens til at flytte hjem igen. Skotland vil gerne opretholde bosættelser i hele landet, og et eksempel på hvad man gør at imødekomme dette ønske er oprettelsen af University of the Highlands and Islands (UHI). Med hovedsæde i Inverness og mange mindre afdelinger andre steder i Nordskotland og på øerne, skaber UHI nye muligheder for unge mennesker med akademiske kompetencer. 5

6 Scottish Enterprise Delegationen mødtes her med Paul McCafferty, Scottish Enterprise (SE), Tourism strategy and policy development. I Skotland er turismesektoren en meget stor del af den samlede økonomi. Samlet er det 68 millioner turistovernatninger hvert år i Skotland, og turisterne bruger tilsammen 4,1 milliarder pund årlig. Industrien står for arbejdspladser. Turisme er derfor også et nøgleområde i den skotske regerings økonomiske strategi. Overordnet fokuserer Skotland turismeindsatsen på de destinationer, hvor det er størst vækstmuligheder. Edinburgh er uden sammenligning vigtigst. Derudover satses der stort på typisk skotske produkter, som whisky oplevelser, golf, gåture og terræncykling. De vigtigste offentlige partnere er SE, VisitScotland, HIE, lokale myndigheder, brancheorganisationer og lokale iværksættere. De to nationale organisationer har hvert sit fokusområde: SE fokuserer på business støtte, mens VisitScotland er markedsføringsorganisationen. SEs turismemålsætning er at realisere Skotlands fulde økonomiske potentiale på de seks vigtigste turistdestinationer, Edinburgh, Glasgow, St. Andrews, Loch Lomond, Highland Perthshire og Royal Desside. SE fokuserer på det største vækstmuligheder og bidrager med en udviklingsplan for hver destination. Nye estimater viser, at de seks destinationer tilsammen har potentiale til at generere millioner pund inden Udover at satse overordnet på udvikling af de vigtigste destinationer fokuserer SE på at give støtte til virksomheder med vækstpotentiale. Her er målsætningen at udvikle stærke lederskabs og management evner, der ses som nøglen til at opnå Skotlands mål. Gennem Tourism Innovation Programme er SEs mål at etablere en stærk innovationskultur i turismebranchen. De gennemfører bl.a. workshops, hvor over 3200 virksomheder indtil videre har deltaget. I tillæg findes et Tourism Innovation Fund, som årlig uddeler en pengepræmie til den mest innovative turismeaktør. Dette skaber incitament til iværksætteri. enterprise.com/ European Research Policy Centre, Strathclyde University Prof. John Bachtler og Dr. Irene MacMaster informerede NORA om sine studier av det eksisterende Nordisk Skotske samarbejde, samt mulighederne for mere samarbejde i fremtiden. EPRC er en forskningscenter med 20 ansatte og et varierende antal phd studerende. Centeret fokuserer på design, implementering og evaluering af politik, specielt økonomisk politik og regional udvikling. Hoveddelen af arbejdet er forskning, og på baggrund af dette giver centeret politiske anbefalinger. Skotsk nordisk samarbejde er en af EPRCs interesseområder. Skotsk nordisk samarbejde har eksisteret i varierende omfang i lang tid, men det fik en renæssance i begyndelsen af 90 erne, hvor 6

7 der var meget bilateralt arbejde relateret til de skandinaviske EU afstemninger. I denne periode var der bl.a. fokus på hvordan Norden og Skotland, som små økonomier kunne samarbejde i EU. EPRC har arbejdet mest med de skandinaviske lande, men også Island og Færøerne. Nordisk Ministerråd finansierer en del af EPRCs forskning i nordisk politik. Territorielt samarbejde mellem NORA regionen og Skotland eksisterer allerede, men ikke i et stort omfang, sammenlignet med andre lande. Ifølge Irene MacMaster skaber ny udvikling i verdens nordområder et ideelt grundlag for at udvide samarbejdet. Samtidig bliver territorielt samarbejde mere og mere almindelig i Europa og andre steder i verden. Det får stor opmærksomhed i dagens internationale politiske klima. I tillæg er der politiske ændringsprocesser i gang i Nordatlanten. Island forhandler med EU, Færøerne og Grønland opnår gradvis større selvstændighed i forhold til Danmark. Den nye kontekst skaber nye muligheder. I dag er der en tendens til at fokusere regionalt samarbejde på konkrete områder, i stedet for det bredere samarbejde, som var mere udbredt i 90 erne. Fokus for fremtidens samarbejde er innovation, arbejde og social inkludering og klimahåndtering. EU programmer fokuserer i dag mere begrænset end tidligere, på nøgleaktiviteter. Dette bør NORA regionen og Skotland være forsigtige med. Det er en god idé i regionale samarbejder med mange indbyggere, men i Nordatlanten er faldhøjden for fejlsatsning større, og det kan få alvorlige konsekvenser. Det kan medføre, at man overser gyldne muligheder. NORA har større frihed end EU programmer, dette bør udnyttes. Mens EU skærer ned, kan NORA udvide. NORA regionen og Skotland har mange udfordringer tilfælles. Disse er 1) at skabe en mere diversificeret økonomi, 2) at sikre en bæredygtig udvikling af nøglesektorer, 3) at udvide og intensivere globale links, 4) at forbedre kommunikation og tilgængelighed og 5) at håndtere klimaforandringer. Indenfor for disse hovedkategorier findes der flere felter med gode samarbejdsmuligheder. John Bachtler og Irene MacMaster pegede på 10, som de selv mente var mest aktuelle: 1) Miljø og klima. 2) Fiskeindustrien. 3) Økonomisk diversifikation. 4) Støtte til mikro, små og mellemstore virksomheder. 5) Turisme. 6) Bæredygtig lokalsamfundsudvikling. 7) Levering af offentlige ydelser. 8) Transport og kommunikation. 9) Støtte til videreuddannelse og kapacitetsbygning. 10) Forskning, innovation og kundskab. 7

8 Scottish Government NORAs delegation havde to møder med fire forskellige afdelinger under den skotske regering, Digital Infrastructure, Rural Affairs, Tourism and Major Events Team og Marine Scotland. NORA mødtes først med Aileen McKechnie, Deputy Director, Innovation, Investment and Industries Division (Digital Infrastructure), Tara McGregor, Tourism and Major Events Team og David Thomson, Deputy Director, Food, Drink and Rural Communities Division (Rural Affairs). I sine præsentationer fokuserede disse tre på hvert sit område, med overordnet fokus på regional udvikling. Den skotske befolkningsmasse er meget koncentreret omkring Glasgow og Edinburgh og langs østkysten op til Aberdeen. Omkring 4,2 millioner mennesker bor i dette område, den resterende million af den skotske befolkning er spredt udover resten af Skotland og de skotske øer. Den totale landmasse er i dette område den samme som i hele England. Det siger derfor sig selv, at befolkningskoncentrationen er meget lille, og de udfordringer, denne giver, er hovedsagligt de samme som i NORA regionen. De vigtigste udfordringer i Highlands and Islands, som de nordlige og nordvestlige dele af Skotland kaldes, er transport og kommunikationsvanskeligheder, adgang til sundhedstjenester og mangel på arbejdspladser. Oveni disse mere almindelige udfordringer har Skotland en udfordring i, at et fåtal af mennesker, nobles, ejer næsten al jorden. Dette kan i nogle tilfælde medføre, at mulighederne for at skabe innovation og udvikling er meget små. Nogle steder er hele samfund derfor gået sammen om at opkøbe land, og på denne måde skabe sine egne muligheder. Den digitale infrastruktur i Skotland er ikke godt udviklet. Der er problemer med internetadgang over hele Skotland, men specielt i Highlands and Islands. Det blev fremhævet, at Skotland har meget at lære af NORA regionen på dette område. En væsentlig strukturel forskel mellem NORAlandene og Skotland på dette område er, at netværket er privat ejet i Skotland. Dette medfører, at selskaberne ikke er så tilbøjelige til at investere i udsatte og tyndt befolkede områder. Selv om de ikke tjener så mange penge på turisme i det rurale Nordskotland som i resten af Skotland, er turismesektoren alligevel en vigtig del af økonomien i Highlands and Islands. Highlands and Island Enterprise (HIE) giver både rådgivning og økonomisk støtte til aktører indenfor turismebranchen. Marine Scotland Det andet møde hos Scottish Government var med Linda Rosborough, Acting Director of Marine Scotland, Allan Gibb, Head of Sea Fisheries Operations og Caro Cowan, Head of Fisheries Negotiation and Stock Conservation Branch. NORA blev af disse præsenteret for den skotske regerings forvaltning af landets marine ressourcer. 8

9 Marine Scotland er et relativt nyt direktorat, som har det overordnede ansvar for forvaltningen af Skotlands havmiljø. Formålet med direktoratet er at skabe økonomisk og bæredygtig udvikling i hele den skotske marine sektor ved at inddrage ekspertise fra alle underområderne indenfor sektoren. Alle marine næringer er samlet i Marine Scotland, fra havfiskeri over ferskvandsfiskeri til marin energiproduktion. Ved at samle alle marine sektorer indenfor samme direktorat er målsætningen bedre at kunne håndtere de forskellige sektorers ønsker og udfordringer på en mere integreret måde. Dette vil forhåbentligt minimere konflikter mellem forskellige marine industrier og maksimere det samlede udbytte. En af Marine Scotland største satsninger er udarbejdelsen af en omfattende national marin handlingsplan. Et eksempel på en udfordring, som Marine Scotland prøver at håndtere, relaterer sig til Skotlands store satsning på fornybar marin energi. Skotlands mål er at blive verdensledende på dette område, og det økonomiske potentiale i marin energi er stort. Men samtidig kan en udbygning af offshore vindkraft, tidevandskraft og bølgekraft få en negativ indflydelse på havmiljøet og traditionelle erhverv som fiskeri. Marine Scotland arbejder derfor med at lægge forholdene til rette på en måde, hvor fiskeindustrien ikke bliver glemt, men kan tjene på den nye udvikling. De små lokalsamfund skal kunne tjene på, at der f.eks. ligger en marin vindpark udenfor deres vinduer. NORAs observationer I den skotske regerings økonomiske strategi satses der på fem hovedsektorer: Mad og drikke, biologi, sundheds og ernæringsforskning (life sciences), fornybar energi, transport og kommunikation (connectivity) og turisme. Dette sammenfalder i stor grad med NORAs prioriteter i strategiprogrammet for og handlingsplanen for NORA regionen har mange af de samme udfordringer som Skotland. Dette gælder specielt områderne fornybar energi, turisme, bedre udnyttelse af marine ressourcer, produktion af lokale råvarer og kunsthåndværk, digital kommunikation, samt levering af offentlige ydelser. Indenfor disse områder er der derfor gode potentialer for udvikling af konkrete samarbejdsprojekter. De to vigtigste skotske udviklingsorganisationer Scottish Enterprise (SE) og Highland & Island Enterprise (HIE) arbejder både på nationalt og lokalt niveau. De deler landet i to mellem sig, og begge organisationer har lokale kontorer spredt udover sit geografiske ansvarsområde. SE har fokus på de største økonomiske vækstcentre i Skotland, men HIE arbejder med den nordlige del af Skotland og de skotske øer, Hebriderne, Orkneyøerne og Shetlandsøerne. I første række vurderes derfor HIE til at være den mest oplagte samarbejdspartner for NORA. Med hensyn til uddannelse indenfor turismesektoren kunne Scottish Enterprise være en mulig samarbejdspartner. Specielt indenfor innovation og management kunne NORAregionen og Skotland lære af hinanden. 9

10 INVERNESS 9. oktober 2011 Inverness er hovedstaden i Highlands and Islands og har en befolkning på Highlands and Islands dækker Nord og Nordvestskotland, samt Hebriderne, Orkneyøerne og Shetlandsøerne. Der bor (2009) mennesker i regionen. Det første møde i Inverness var med Vanessa Halhead, udviklingskonsulent, som har arbejdet med regional udvikling i mange år. Halhead informerede NORA om tidligere samarbejde mellem partnere i Skotland og NORA regionen og potentiale for konkrete projektsamarbejder i fremtiden. For det første mente Halhead, at tidspunktet for at udvide samarbejdet mellem NORA og Skotland politisk set netop nu er det rette. Den skotske regering arbejder for et mere uafhængigt Skotland, og de ser i større grad mod nord end sine forgængere. På den anden side er det et dårligt tidspunkt økonomisk. Skotland har, som alle andre lande i vesten, økonomiske problemer og transnationalt arbejde er ikke det som prioriteres højest. Det er derfor vigtig at have klare prioriteter, og samtidig være klar over hvad prioriteterne i Skotland er. Potentialet for samarbejde er meget bredt, fra store fornybar energiprojekter over marine projekter til små lokalsamfundsprojekter. Det er så mange fællestræk mellem Skotland og NORA at finde fælles interesser ikke burde være noget problem. Halhead har selv arbejdet med lokalsamfundsprojekter i perifere områder og har i den sammenhæng været med i flere projekter med skotske og vestnorske partnere. Et af projekterne hun trak frem var Dutchas Project, hvis formål var at skabe bånd mellem lokalsamfund i Skotland og Vestnorge og danne grundlag for lokale udviklingsprojekter. 22 skotske organisationer, tre distrikter i Highlands, og Sogn og Fjordane Fylkeskommune i Norge deltog i projektet. I alt kom der 18 lokale projekter ud af Duchas projektet. Highlands and Islands Enterprise Hos Highlands and Islands Enterprise (HIE) mødte NORA delegationen Robert Clarke, Head of Policy, Regional Development Directorate og Kateryna McKinnon, Economist, Strategic Planning. HIEs hovedkontor ligger i Inverness, men de har totalt 14 kontorer spredt udover Highlands and Islands (H&I). Total dækker H&I halvdelen af Skotlands landmasse, men kun 9% af Skotlands befolkning bor i regionen. En af befolkningens store udfordringer er dyre eller manglende transportforbindelser. Formålet med HIE er at skabe velstand og økonomisk udvikling. I dag er arbejdsledigheden mindre end den var tidligere og der er befolkningsvækst i regionen som helhed, selv om der er fraflytning fra mange små lokalsamfund. I de sidste år har befolkningsvæksten faktisk været højere i H&I end i resten af Skotland. De to vigtigste økonomiske sektorer er den offentlige sektor og private services og distribution. De fleste virksomheder i regionen er SMEs. Faktisk har kun 30% af virksomhederne over 100 ansatte. 10

11 H&Is hovedudfordringer er 1) stor afhængighed af den offentlige sektor, 2) at militæret og marinen skærer ned, hvilket gør at mange samfund mister sin hovedindtægt, 3) at byggebranchen reduceres og 4) mangel på erhvervsmuligheder for dem med mellemlang og lang uddannelse. I sit arbejde satser HIE på at udvikle nøglesektorer. HIE har udvalgt seks sektorer, hvor de mener, at der er størst vækstpotentiale. Disse er 1) kreativ industri, 2) finans 3) mad og drikke, 4) turisme, 5) fornybar energi og 6) biologi, sundheds og ernæringsforskning. Udover dette er det også HIEs målsætning at styrke sårbare områder i Skotland. Organisationen har derfor ikke kun økonomiske, men også sociale målsætninger. To af HIEs største aktive projekter er European Marine Energy Centre på Orkney og University of Highlands and Islands, Inverness Campus. NORAs observationer: I Inverness blev det klart at desto længere væk man kom fra centrum af Skotland desto større var interessen for samarbejde. Fælles udfordringer som spredt befolkning, mangel på diversifikation i økonomien, sårbare yderkantsområder, og transport og kommunikationsudfordringer, giver et godt grundlag for samarbejde. Det politiske klima i Skotland, om uafhængighed fra UK, koblet med et ønske om et større samarbejde med naboerne i nord, blev flere gange fremhævet i Inverness. NORA bemærkede dog samtidigt, at den økonomiske situation i Skotland ikke er specielt god, og at den offentlige sektor er præget af nedskæringer. Disse kunne ramme bevillinger, som allokeres til transnationalt samarbejde. Det økonomiske klima for et udvidet samarbejde med NORA regionen er dermed ikke så positivt som det politiske. HIEs målsætninger og måde at arbejde på minder meget om NORAs. Med fokus på både økonomisk vækst generelt og på styrkelse af de små samfund i regionen lægger organisationen op til bredt samarbejde på tværs af sektorer og industrier. Præsentationen NORA fik var godt forberedt, og interessen for at mødes med NORA virkede genuin. I og med at HIEs hovedkontor ligger i Inverness, og kontakten ud til regionale kontorer i resten af det nordlige Skotland organiseres derfra, bør NORA søge at opretholde kontakten med dette kontor. KIRKWALL, Orkney november Kirkwall er hovedstaden på Orkneyøerne. Byen har i overkanten af 8500 indbyggere. I alt bor der mennesker på Orkneys 18 øer. Dette svarer til 0,4 % af Skotlands befolkning. På samme måde som NORA regionen er relativt perifer i forhold til resten af Norden, er Orkney perifer i forhold til UK og London. Der går fly og færger fra Orkney direkte til flere steder i Skotland og til Shetland. Der er desuden direkte fly til Bergen om sommeren. De 18 øer er koblet sammen af færgeforbindelser og 11

12 lokale flyruter. Øernes lokale myndighed, Orkney Islands Council (OIC), havde været med til at arrangere det flotte program for NORA delegationens tredages besøg, og repræsentanter fra OIC, Stuart Allison og Morag Robertson, tog i mod og ledsagede NORA under hele besøget. Highlands and Islands Enterprise Orkney En af HIEs lokale afdelinger ligger i Kirkwall, Orkney. NORAs delegation aflagde dem et besøg og fik en præsentation af deres arbejde af Kenneth M. Grant, Area Manager og Ruth Kirkpatrick, Senior Development Manager. Orkneyøerne har en lang særegen historie og specielt den fælles vikingehistorie med NORA regionen blev fremhævet. De fleste stednavne er stadigvæk nordiske og vikingehistorien spiller en vigtig rolle i turismeindustrien. Turisterne, som besøger Orkneyøerne, kommer hovedsagligt til Mainland Orkney (hovedøen). De fleste øer har dog hoteller eller B&B. Orkneyøerne er UKs største cruisedestination med over 65 skibe hvert år. På samme måde som i NORA regionen er der problemer med at få cruiseturisterne til at bruge penge på land. HIE arbejder på at få de lokale turoperatører til at samarbejde med andre lokale virksomheder i større grad end de gør i dag, og samtidig finde nye muligheder for at tjene på de cruiseturister, som ikke deltager på busturene. Der kommer ca turister til Orkneyøerne hvert år, de fleste af dem fra UK. Ca. 20 % kommer fra resten af verden. Udover turisme er mad og drikke, kunsthåndværk/produktfremstilling og energiproduktion de vigtigste økonomiske sektorer på Orkneyøerne. Orkneyøerne har mere kvæg end noget andet sted i H&I. Totalt er der ca kvæg, hvoraf de aller fleste bruges til kødproduktion af dem anvendes til mælk og osteproduktion. Øerne har desuden ca får. I alt arbejder tæt på 2000 mennesker i landbruget. Fiskeri betyder mindre for Orkneyøernes økonomi end landbrug. Omkring 160 båder og 330 mennesker arbejder indenfor fiskeribranchen. Udover dette er der en del fiskeopdræt. I over 20 år har HIE, OIC og private virksomheder arbejdet sammen om at skabe et Orkney brand. Dette gælder for alle madvarer, og de alle fleste virksomheder ser meget positivt på at have et fælles brand. Det mest kendte produkt er Highland Park whisky. Kunsthåndværk og anden produktfremstilling giver arbejde til over 300 mennesker, og den totale årlige omsætning ligger på 12 millioner pund. Industrien er domineret af smykke og juvelsektoren, men også stole, keramik, skabe m.m. Vikingehistorien spiller også en stor rolle indenfor denne branche. Der går el kabler fra Skotland ud til Orkneyøerne, men de producerer også meget elektricitet selv. Til tider eksporterer Orkneyøerne mere el end de importerer. En anden vigtig energiindustri er olieraffinering. En tiendedel af UKs olieproduktion kommer fra Flotta Oil Terminal, som ligger på en af de sydlige øer. Orkneyøerne har desuden nogen af de bedste tidevands og bølgelokaliteter i verden. Et af HIEs største projekter er European Marine Energy Centre (EMEC), hvor der investeres stort i fornybar marin energi. Lokale virksomheder tjener på at have dette center i området, og de forbereder sig på, at aktiviteten kommer til at øge. 12

13 Generelt er der et veludviklet og velfungerende samarbejde mellem det private og det offentlige på Orkneyøerne. Økonomien baserer sig på en række aktiviteter og produkterne, som kommer fra øerne, har et stærkt varemærke. Som der blev anført af Kenneth M. Grant er Orkneyøerne et lille sted med store ambitioner. and islands/area information/orkney/ Orkney Renewable Energy Forum og Xodus Peter Tipler fra Orkney Renewable Energy Forum, som er et offentligt/privat samarbejde, og Xodus, som er en privat miljø og energikonsulentvirksomhed, præsenterede udviklingen i den marine energisektor på Orkneyøerne. Orkneyøerne har en lang historie i fornybar energi. Det begyndte allerede i 1950 erne og fra havde øerne verdens største vindmølle. Vindmøllene leverer i dag til tider mere elektricitet end hvad Orkneyøerne selv forbruger. Det marine energipotentiale i farvandet rundt om Orkneyøerne er enormt. Siden 2003 er mange forskellige tidevands og bølgekraftsinstallationer blevet testet, men industrien befinder sig stadigvæk i opstartsfasen. Investeringer og indtjening matcher endnu ikke hinanden. Flere mennesker og selskaber arbejder i dag indenfor marin energi end på noget tidligere tidspunkt, og Orkneyøerne har langt den største erfaring på området i verden. Både lokale og tilflyttere arbejder i sektoren. Et af problemerne de står overfor i Orkney er, at havbunden tilhører the Crown Estate. Dette indebærer, at investorerne og udviklerne ikke selv kan bestemme, hvor og hvordan havbunden kan anvendes. Et af projekterne som Xodus arbejder på, udføres for en virksomhed fra NORA regionen som hedder Hammerfest Strøm. Hammerfest Strøm, som kommer fra Finnmark i Nord Norge, udvikler marine energiinstallationer og Xodus udfører tests hvordan installationerne påvirker havmiljøet for dem. European Marine Energy Centre NORAs delegation var ude for at se European Marine Energy Centre s (EMEC) testområdet og fik derefter en præsentation af Liza MacKenzie fra markedsføringsafdelingen i EMEC. EMEC begyndte i 1999 med at planlægge et testområde for marin energi. Konstruktionen begyndte i 1999 og i dag ligger otte store bølge og vindkraftsinstallationer og flere småskalainstallationer i Orkneys farvand. Mange støttekroner er gået ind i projektet, men i dag er EMEC selvfinansierede ved at private selskaber betaler for at teste installationer på EMECs testlokaliteter og på andre servicer. 13

Bilagsoversigt: Eftersendelser:

Bilagsoversigt: Eftersendelser: Bilagsoversigt: Bilag 1 Til 5.5.b: Evaluering af Grønlands deltagelse i internationale programsamarbejder og fonde, Udenrigsdirektoratet. Bilag 2 Til 5.8.c: Inuit Circumpolar Council Årsrapport Deloitte

Læs mere

Internationale casestudier til inspiration for Region Sjælland

Internationale casestudier til inspiration for Region Sjælland Internationale casestudier til inspiration for Region Sjælland Erfaringer fra undersøgelser af byer og regioner, som er lokaliseret uden for storbyer/hovedstæder Byen Stirling og Forth Valley samarbejdet

Læs mere

Udarbejdet af Oxford Research A/S for Copenhagen Finance IT Region. Redaktionen afsluttet 1. juli 2009. Analysen er støttet af:

Udarbejdet af Oxford Research A/S for Copenhagen Finance IT Region. Redaktionen afsluttet 1. juli 2009. Analysen er støttet af: 1 København på det finansielle verdenskort Analyse af styrkepositioner og udfordringer for den danske finanssektor med fokus på krydsfeltet mellem finans og IT Udarbejdet af Oxford Research A/S for Copenhagen

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VIDEN TIL TIDEN NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VÆKST FRA ANALYSE OG ERHVERVSFREMME, TEKNOLOGISK INSTITUT NR. 6 - April 2012 Samsø - fremtidens ø-samfund? >1 Det digitale potentiale Afrikanske

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

TALENT. Den globale forbindelse

TALENT. Den globale forbindelse TALENT Den globale forbindelse Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 RESUMÉ... 3 2 INDLEDNING... 3 3 MANGEL PÅ TALENT... 4 3.1 Men kan Danmark præstere

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning 2040 : Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion En analyse af den fremtidige energisituation København 2010 79 About

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark USA

Vækst via Eksport: Danmark USA um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark USA 23 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Januar 14 Eksportrådet 2 Vækst via Eksport: Danmark

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige.

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige. Sammenfatning Projektets hovedmål: At styrke regionens vækst og erhvervsfremme ved at give regionale SMVer et kompetenceløft til at udnytte CSR-drevet innovation som en styrkeposition og vækstmulighed.

Læs mere

Rapport fra Fremtidspanelet

Rapport fra Fremtidspanelet Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Indhold Forord 5 K a p i t e

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Aktører Uddannelse Effektanalyse

Aktører Uddannelse Effektanalyse Socialøkonomiske virksomheder - øjebliksbillede fra landene omkring det Baltiske Hav Aktører Uddannelse Effektanalyse Projekt Social entrepreneurship development in Baltic Sea region er iværksat under

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig

Læs mere

SUCCESFULD TURISTUDVIKLING

SUCCESFULD TURISTUDVIKLING SUCCESFULD TURISTUDVIKLING NØGLEN TIL INNOVATION I TURISME Christjan Fussing Jensen Jan Mattsson Jon Sundbo April 2002 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Rapportens sigte 5 2. Modellen for udnyttelse af

Læs mere

Best practice i cluster management

Best practice i cluster management Best practice i cluster management - seks casestudier af klyngeorganisationer Rapport udarbejdet af Copenhagen Cleantech Cluster Kontakt: Michael Johansen mjo@cphcleantech.com www.cphcleantech.com Disclaimer

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

Konferencecentre i Nordsjælland - anbefalinger til Destination Nordsjælland

Konferencecentre i Nordsjælland - anbefalinger til Destination Nordsjælland Konferencecentre i Nordsjælland - anbefalinger til Destination Nordsjælland LO-Skolen Bymose Hegn Marienlyst Bautahøj Borupgaard Udarbejdet af: Ditte Møller Munch, Gorjan Dimitrov, Rory Rick, Simone Zeitler

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

En handlingsplan for dansk turisme. Lise Lyck

En handlingsplan for dansk turisme. Lise Lyck En handlingsplan for dansk turisme Lise Lyck En handlingsplan for dansk turisme 1. udgave, 1. oplag, 2011 Forfatteren, København 2011 Forfatter: Lise Lyck (ll.tcm@cbs.dk) Trykt: Frederiksberg bogtrykkeri,

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

København - Som Eventdestination

København - Som Eventdestination København - Som Eventdestination Jesper Wiinholdt Glasius Bachelorprojekt Virksomhedsstudier, 5. semester Afleveret 20. december 2007 Vejleder: Svend Tychsen Copenhagen as an event destination This project

Læs mere