NORA fact finding mission til Skotland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORA fact finding mission til Skotland"

Transkript

1 NORA fact finding mission til Skotland november 2011 Afrapportering med Arbejdsudvalgets observationer NORA (Nordisk Atlantsamarbejde) Tórshavn den 12. december

2 Kilde: 2

3 Indledning NORA har gennem de seneste år arbejdet for et tættere samarbejde mellem NORA landene og Nordens naboer i vest. I 2008 arrangerede NORA en fact finding mission til Canada med fokus på atlanterhavsprovinserne. Denne rejse medførte, at NORA oprettede kontakt med flere canadiske organisationer og institutioner. Siden den gang er der etableret et frugtbart samarbejde med ACOA (Atlantic Canada Opportunities Agency) og NRC IRAP (National Research Council Industrial Research Assistance Programme). Rejsen blev i 2010 fulgt op med konferencen North Atlantic Opportunities, som blev arrangeret i samarbejde med ACOA og NRC IRAP. Som et resultat af fact finding missionen og den efterfølgende konference omfatter NORAs projektportefølje for tiden 6 aktive NORA projekter med canadisk deltagelse, og antallet af ansøgninger med canadiske partnere er støt stigende. NORAs fremtrædende rolle i samarbejdet med vores vestlige naboer blev fremhævet på Nordisk Råds Session I Nordisk Råds behandling af Ministerrådsforslag om retningslinjer for samarbejdet med Nordens naboer i vest blev NORA fremdraget som en organisation med stor erfaring og kompetence i forhold til samarbejdet med naboerne i vest, og at NORA derfor skal have en fremtrædende rolle i samarbejdet fremover. For at styrke samarbejdet med Nordens vestlige naboer yderligere, gennemførte NORA en factfinding mission til Skotland i oktober I denne rapport har sekretariatet opsummeret de emner, som blev behandlet i løbet af dagene november Rapporten skal anvendes i NORAs arbejde for at etablere tættere bånd med de organisationer og kontakter, som NORA mødtes med på rejsen. Det er desuden NORAs håb, at afrapporteringen, på samme måde som den forrige rapport fra NORAs fact finding mission til Canada, vil kunne bruges af andre organisationer indenfor det nordiske samarbejde til at styrke Nordens bånd til Skotland og de skotske øer. Fact finding missionens program Missionen blev indledt med et endags ophold i Edinburgh, efterfulgt af en dag i Inverness (Highlands), og to dage i Kirkwall (Orkneyøerne). Færøernes repræsentation i London planlagde fact finding missionen i samarbejde med NORAs hovedsekretariat. Den færøske repræsentation udførte dette med stor omhyggelighed og sørgede for, at NORAs delegation etablerede kontakt til de mest relevante samarbejdspartnere i Skotland og på Orkneyøerne. Den færøske repræsentant i London, Jóannes V. Hansen, akkompagnerede NORA på hele rejsen med stor hjælpsomhed og entusiasme. Det endelige program for missionen findes i bilag 1. Formålet med NORAs rejse var for det første at vise Skotland og de skotske øer, at NORA regionen er interesseret i at udvide samarbejdet med sine nabolande. Videre var det NORAs ønske at finde 3

4 samarbejdspartnere, som kan være med til at sætte i gang konkrete samarbejdsprojekter med NORA deltagere og deltagere fra Skotland. NORAs delegation bestod af Nils R. Sandal (formand, Norge), Helga Haraldsdóttir (komitémedlem, Island), Anders U. La Cour Vahl (komitémedlem, Grønland), Thomas Arabo (komitémedlem, Færøerne), Lars Thostrup (direktør, NORA), Jákup Sørensen (projektkoordinator, NORA) og Lars Meling (projektkoordinator, NORA). EDINBURGH 8. oktober 2011 I Skotlands hovedstad Edinburgh mødtes NORAs delegation med udviklingsorganisationen Scottish Enterprise og flere direktorater under den skotske regering. NORAs første møde var med David Gass, konsulent for Upper Quartile, som arbejder med udviklingsstrategier. NORA har tidligere været i kontakt med Gass, da han var en af to peerreviewers af OECDs analyse af NORA regionen. Gass gav NORA delegationen en introduktion til Skotland og skotske organisationer, med fokus på overordnede samarbejdsmuligheder mellem Skotland og NORA. Generelt foregår langt størstedelen af økonomisk aktivitet i Skotland omkring de to store byer, Edinburgh og Glasgow. Aberdeen er hovedsæde for olie og gas sektoren. Inverness er det økonomiske centrum for Highlands and Islands. I de nordlige og nord vestlige områder er økonomien meget domineret af landbrug og andre landlige erhverv. Gass fremhævede fem sektorer hvor der er gode muligheder for samarbejde mellem Skotland og NORA regionen, turisme, mad og drikke, sundhed, fornybar energi og transport og kommunikation. I forhold til turisme lagde Gass vægt på, at både Skotland og NORA regionen bliver mere og mere populære som destinationer for cruise turisme. Men alle landene har også udfordringer i forhold til hvordan lokalsamfundet kan tjene på denne form for turisme. Samarbejde om dette vil være oplagt. Men også samarbejde om andre turistformer, kan Gass se en fremtid i. I denne forbindelse findes der et skotsk Tourism Innovation Fund som potentielt kunne være med til at finansiere fælles NORA Skotland projekter indenfor turisme. Skotland satser også stort på mad og drikke. Ifølge Gass er begge to, i Skotlands tilfælde specielt whisky og oksekød, vigtige for landets økonomi. Mange turister kommer til Skotland pga. dette. Scottish Food and Health Innovation Centre giver støtte til denne sektor. Fornybar energi er det største satsningsområde i Skotland for øjeblikket. Vindkraft, tidevand, bølgekraft, biomasse energi. Alle disse områder er i vækst i Skotland, specielt i Highlands and Islands, hvor naturressourcerne er blandt de bedste i verden. European Marine Energy Center (EMEC) testcenter på Orkneyøerne er det førende i verden. 4

5 Transport og kommunikation. På dette område har Skotland store udfordringer, specielt i Highlands & Islands. Internetadgang og hastighed er meget dårlig, og her har Skotland meget at lære fra naboerne i NORA regionen. Generelt mente Gass, at det på dette område er store samarbejdsmuligheder. Transport Scotland er hovedaktøren indenfor transport i Skotland og for tiden satses der stærkt på udvikling af jernbanenettet. Gass fremhævede organisationen Scottish Enterprise (SE), Skotlands største økonomiske udviklingsorganisation, som en mulig samarbejdspartner for NORA. SE fokuserer på de sektorer med størst vækstpotentiale i Skotland. Organisationen samarbejder med langt over 1000 virksomheder indenfor fornybar energi, mad og drikke, life science, turisme m.fl. SE har, udover at give økonomisk støtte, industry teams, som er specialiserede på forskellige områder og giver råd og vejledning til den private sektor. Et andet skotsk program, som Gass mente at NORA kunne lære af, er GlobalScot programmet. Dette handler om, at Skotland, på samme måde som NORA landene, har mange udflyttere som bor i andre lande. GlobalScot går ud på at udnytte udflytternes patriotisme og fortsatte tilknytning til hjemlandet. Mange af dem har enorme potentialer og vil gerne være med til at drive Skotland fremover. GlobalScot arrangerer konferencer, møder o.l. hvor udflytterne kobles sammen med businessudviklere m.m. i Skotland. På den måde for skotske virksomheder førstehåndsinformation om hvordan de bedst kan vokse som eksportvirksomheder. Scottish Development International (SDI) er ifølge Gass en anden organisation, som NORA muligvis kunne samarbejde med. SDI arbejder for både eksport promovering i udlandet og for at tiltrække udenlandske investorer til Skotland. Ifølge Gass er det største problem for både NORA regionen og Skotland mangelen på kritisk masse. Det er simpelthen ikke et stort nok marked i hvert enkelt land. Dette indebærer at samarbejde, specielt handelssamarbejde, men også i fht. serviceydelser fra den offentlige sektor, udover de enkelte lands grænser er vigtig. I forhold til public service delivery nævnte Gass at Skotland gerne vil udvikle e learning, e health m.m. I Highlands and Islands satses der også på hybrider mellem private og offentlige, hvor private virksomheder i yderkantsområder udfører opgaver som post, apotek o.l. på vegne af det offentlige. I forhold til demografiske udfordringer, minder Skotland om NORA regionen. De unge flytter til de store byer, når de får barn og familie er der dog en tendens til at flytte hjem igen. Skotland vil gerne opretholde bosættelser i hele landet, og et eksempel på hvad man gør at imødekomme dette ønske er oprettelsen af University of the Highlands and Islands (UHI). Med hovedsæde i Inverness og mange mindre afdelinger andre steder i Nordskotland og på øerne, skaber UHI nye muligheder for unge mennesker med akademiske kompetencer. 5

6 Scottish Enterprise Delegationen mødtes her med Paul McCafferty, Scottish Enterprise (SE), Tourism strategy and policy development. I Skotland er turismesektoren en meget stor del af den samlede økonomi. Samlet er det 68 millioner turistovernatninger hvert år i Skotland, og turisterne bruger tilsammen 4,1 milliarder pund årlig. Industrien står for arbejdspladser. Turisme er derfor også et nøgleområde i den skotske regerings økonomiske strategi. Overordnet fokuserer Skotland turismeindsatsen på de destinationer, hvor det er størst vækstmuligheder. Edinburgh er uden sammenligning vigtigst. Derudover satses der stort på typisk skotske produkter, som whisky oplevelser, golf, gåture og terræncykling. De vigtigste offentlige partnere er SE, VisitScotland, HIE, lokale myndigheder, brancheorganisationer og lokale iværksættere. De to nationale organisationer har hvert sit fokusområde: SE fokuserer på business støtte, mens VisitScotland er markedsføringsorganisationen. SEs turismemålsætning er at realisere Skotlands fulde økonomiske potentiale på de seks vigtigste turistdestinationer, Edinburgh, Glasgow, St. Andrews, Loch Lomond, Highland Perthshire og Royal Desside. SE fokuserer på det største vækstmuligheder og bidrager med en udviklingsplan for hver destination. Nye estimater viser, at de seks destinationer tilsammen har potentiale til at generere millioner pund inden Udover at satse overordnet på udvikling af de vigtigste destinationer fokuserer SE på at give støtte til virksomheder med vækstpotentiale. Her er målsætningen at udvikle stærke lederskabs og management evner, der ses som nøglen til at opnå Skotlands mål. Gennem Tourism Innovation Programme er SEs mål at etablere en stærk innovationskultur i turismebranchen. De gennemfører bl.a. workshops, hvor over 3200 virksomheder indtil videre har deltaget. I tillæg findes et Tourism Innovation Fund, som årlig uddeler en pengepræmie til den mest innovative turismeaktør. Dette skaber incitament til iværksætteri. enterprise.com/ European Research Policy Centre, Strathclyde University Prof. John Bachtler og Dr. Irene MacMaster informerede NORA om sine studier av det eksisterende Nordisk Skotske samarbejde, samt mulighederne for mere samarbejde i fremtiden. EPRC er en forskningscenter med 20 ansatte og et varierende antal phd studerende. Centeret fokuserer på design, implementering og evaluering af politik, specielt økonomisk politik og regional udvikling. Hoveddelen af arbejdet er forskning, og på baggrund af dette giver centeret politiske anbefalinger. Skotsk nordisk samarbejde er en af EPRCs interesseområder. Skotsk nordisk samarbejde har eksisteret i varierende omfang i lang tid, men det fik en renæssance i begyndelsen af 90 erne, hvor 6

7 der var meget bilateralt arbejde relateret til de skandinaviske EU afstemninger. I denne periode var der bl.a. fokus på hvordan Norden og Skotland, som små økonomier kunne samarbejde i EU. EPRC har arbejdet mest med de skandinaviske lande, men også Island og Færøerne. Nordisk Ministerråd finansierer en del af EPRCs forskning i nordisk politik. Territorielt samarbejde mellem NORA regionen og Skotland eksisterer allerede, men ikke i et stort omfang, sammenlignet med andre lande. Ifølge Irene MacMaster skaber ny udvikling i verdens nordområder et ideelt grundlag for at udvide samarbejdet. Samtidig bliver territorielt samarbejde mere og mere almindelig i Europa og andre steder i verden. Det får stor opmærksomhed i dagens internationale politiske klima. I tillæg er der politiske ændringsprocesser i gang i Nordatlanten. Island forhandler med EU, Færøerne og Grønland opnår gradvis større selvstændighed i forhold til Danmark. Den nye kontekst skaber nye muligheder. I dag er der en tendens til at fokusere regionalt samarbejde på konkrete områder, i stedet for det bredere samarbejde, som var mere udbredt i 90 erne. Fokus for fremtidens samarbejde er innovation, arbejde og social inkludering og klimahåndtering. EU programmer fokuserer i dag mere begrænset end tidligere, på nøgleaktiviteter. Dette bør NORA regionen og Skotland være forsigtige med. Det er en god idé i regionale samarbejder med mange indbyggere, men i Nordatlanten er faldhøjden for fejlsatsning større, og det kan få alvorlige konsekvenser. Det kan medføre, at man overser gyldne muligheder. NORA har større frihed end EU programmer, dette bør udnyttes. Mens EU skærer ned, kan NORA udvide. NORA regionen og Skotland har mange udfordringer tilfælles. Disse er 1) at skabe en mere diversificeret økonomi, 2) at sikre en bæredygtig udvikling af nøglesektorer, 3) at udvide og intensivere globale links, 4) at forbedre kommunikation og tilgængelighed og 5) at håndtere klimaforandringer. Indenfor for disse hovedkategorier findes der flere felter med gode samarbejdsmuligheder. John Bachtler og Irene MacMaster pegede på 10, som de selv mente var mest aktuelle: 1) Miljø og klima. 2) Fiskeindustrien. 3) Økonomisk diversifikation. 4) Støtte til mikro, små og mellemstore virksomheder. 5) Turisme. 6) Bæredygtig lokalsamfundsudvikling. 7) Levering af offentlige ydelser. 8) Transport og kommunikation. 9) Støtte til videreuddannelse og kapacitetsbygning. 10) Forskning, innovation og kundskab. 7

8 Scottish Government NORAs delegation havde to møder med fire forskellige afdelinger under den skotske regering, Digital Infrastructure, Rural Affairs, Tourism and Major Events Team og Marine Scotland. NORA mødtes først med Aileen McKechnie, Deputy Director, Innovation, Investment and Industries Division (Digital Infrastructure), Tara McGregor, Tourism and Major Events Team og David Thomson, Deputy Director, Food, Drink and Rural Communities Division (Rural Affairs). I sine præsentationer fokuserede disse tre på hvert sit område, med overordnet fokus på regional udvikling. Den skotske befolkningsmasse er meget koncentreret omkring Glasgow og Edinburgh og langs østkysten op til Aberdeen. Omkring 4,2 millioner mennesker bor i dette område, den resterende million af den skotske befolkning er spredt udover resten af Skotland og de skotske øer. Den totale landmasse er i dette område den samme som i hele England. Det siger derfor sig selv, at befolkningskoncentrationen er meget lille, og de udfordringer, denne giver, er hovedsagligt de samme som i NORA regionen. De vigtigste udfordringer i Highlands and Islands, som de nordlige og nordvestlige dele af Skotland kaldes, er transport og kommunikationsvanskeligheder, adgang til sundhedstjenester og mangel på arbejdspladser. Oveni disse mere almindelige udfordringer har Skotland en udfordring i, at et fåtal af mennesker, nobles, ejer næsten al jorden. Dette kan i nogle tilfælde medføre, at mulighederne for at skabe innovation og udvikling er meget små. Nogle steder er hele samfund derfor gået sammen om at opkøbe land, og på denne måde skabe sine egne muligheder. Den digitale infrastruktur i Skotland er ikke godt udviklet. Der er problemer med internetadgang over hele Skotland, men specielt i Highlands and Islands. Det blev fremhævet, at Skotland har meget at lære af NORA regionen på dette område. En væsentlig strukturel forskel mellem NORAlandene og Skotland på dette område er, at netværket er privat ejet i Skotland. Dette medfører, at selskaberne ikke er så tilbøjelige til at investere i udsatte og tyndt befolkede områder. Selv om de ikke tjener så mange penge på turisme i det rurale Nordskotland som i resten af Skotland, er turismesektoren alligevel en vigtig del af økonomien i Highlands and Islands. Highlands and Island Enterprise (HIE) giver både rådgivning og økonomisk støtte til aktører indenfor turismebranchen. Marine Scotland Det andet møde hos Scottish Government var med Linda Rosborough, Acting Director of Marine Scotland, Allan Gibb, Head of Sea Fisheries Operations og Caro Cowan, Head of Fisheries Negotiation and Stock Conservation Branch. NORA blev af disse præsenteret for den skotske regerings forvaltning af landets marine ressourcer. 8

9 Marine Scotland er et relativt nyt direktorat, som har det overordnede ansvar for forvaltningen af Skotlands havmiljø. Formålet med direktoratet er at skabe økonomisk og bæredygtig udvikling i hele den skotske marine sektor ved at inddrage ekspertise fra alle underområderne indenfor sektoren. Alle marine næringer er samlet i Marine Scotland, fra havfiskeri over ferskvandsfiskeri til marin energiproduktion. Ved at samle alle marine sektorer indenfor samme direktorat er målsætningen bedre at kunne håndtere de forskellige sektorers ønsker og udfordringer på en mere integreret måde. Dette vil forhåbentligt minimere konflikter mellem forskellige marine industrier og maksimere det samlede udbytte. En af Marine Scotland største satsninger er udarbejdelsen af en omfattende national marin handlingsplan. Et eksempel på en udfordring, som Marine Scotland prøver at håndtere, relaterer sig til Skotlands store satsning på fornybar marin energi. Skotlands mål er at blive verdensledende på dette område, og det økonomiske potentiale i marin energi er stort. Men samtidig kan en udbygning af offshore vindkraft, tidevandskraft og bølgekraft få en negativ indflydelse på havmiljøet og traditionelle erhverv som fiskeri. Marine Scotland arbejder derfor med at lægge forholdene til rette på en måde, hvor fiskeindustrien ikke bliver glemt, men kan tjene på den nye udvikling. De små lokalsamfund skal kunne tjene på, at der f.eks. ligger en marin vindpark udenfor deres vinduer. NORAs observationer I den skotske regerings økonomiske strategi satses der på fem hovedsektorer: Mad og drikke, biologi, sundheds og ernæringsforskning (life sciences), fornybar energi, transport og kommunikation (connectivity) og turisme. Dette sammenfalder i stor grad med NORAs prioriteter i strategiprogrammet for og handlingsplanen for NORA regionen har mange af de samme udfordringer som Skotland. Dette gælder specielt områderne fornybar energi, turisme, bedre udnyttelse af marine ressourcer, produktion af lokale råvarer og kunsthåndværk, digital kommunikation, samt levering af offentlige ydelser. Indenfor disse områder er der derfor gode potentialer for udvikling af konkrete samarbejdsprojekter. De to vigtigste skotske udviklingsorganisationer Scottish Enterprise (SE) og Highland & Island Enterprise (HIE) arbejder både på nationalt og lokalt niveau. De deler landet i to mellem sig, og begge organisationer har lokale kontorer spredt udover sit geografiske ansvarsområde. SE har fokus på de største økonomiske vækstcentre i Skotland, men HIE arbejder med den nordlige del af Skotland og de skotske øer, Hebriderne, Orkneyøerne og Shetlandsøerne. I første række vurderes derfor HIE til at være den mest oplagte samarbejdspartner for NORA. Med hensyn til uddannelse indenfor turismesektoren kunne Scottish Enterprise være en mulig samarbejdspartner. Specielt indenfor innovation og management kunne NORAregionen og Skotland lære af hinanden. 9

10 INVERNESS 9. oktober 2011 Inverness er hovedstaden i Highlands and Islands og har en befolkning på Highlands and Islands dækker Nord og Nordvestskotland, samt Hebriderne, Orkneyøerne og Shetlandsøerne. Der bor (2009) mennesker i regionen. Det første møde i Inverness var med Vanessa Halhead, udviklingskonsulent, som har arbejdet med regional udvikling i mange år. Halhead informerede NORA om tidligere samarbejde mellem partnere i Skotland og NORA regionen og potentiale for konkrete projektsamarbejder i fremtiden. For det første mente Halhead, at tidspunktet for at udvide samarbejdet mellem NORA og Skotland politisk set netop nu er det rette. Den skotske regering arbejder for et mere uafhængigt Skotland, og de ser i større grad mod nord end sine forgængere. På den anden side er det et dårligt tidspunkt økonomisk. Skotland har, som alle andre lande i vesten, økonomiske problemer og transnationalt arbejde er ikke det som prioriteres højest. Det er derfor vigtig at have klare prioriteter, og samtidig være klar over hvad prioriteterne i Skotland er. Potentialet for samarbejde er meget bredt, fra store fornybar energiprojekter over marine projekter til små lokalsamfundsprojekter. Det er så mange fællestræk mellem Skotland og NORA at finde fælles interesser ikke burde være noget problem. Halhead har selv arbejdet med lokalsamfundsprojekter i perifere områder og har i den sammenhæng været med i flere projekter med skotske og vestnorske partnere. Et af projekterne hun trak frem var Dutchas Project, hvis formål var at skabe bånd mellem lokalsamfund i Skotland og Vestnorge og danne grundlag for lokale udviklingsprojekter. 22 skotske organisationer, tre distrikter i Highlands, og Sogn og Fjordane Fylkeskommune i Norge deltog i projektet. I alt kom der 18 lokale projekter ud af Duchas projektet. Highlands and Islands Enterprise Hos Highlands and Islands Enterprise (HIE) mødte NORA delegationen Robert Clarke, Head of Policy, Regional Development Directorate og Kateryna McKinnon, Economist, Strategic Planning. HIEs hovedkontor ligger i Inverness, men de har totalt 14 kontorer spredt udover Highlands and Islands (H&I). Total dækker H&I halvdelen af Skotlands landmasse, men kun 9% af Skotlands befolkning bor i regionen. En af befolkningens store udfordringer er dyre eller manglende transportforbindelser. Formålet med HIE er at skabe velstand og økonomisk udvikling. I dag er arbejdsledigheden mindre end den var tidligere og der er befolkningsvækst i regionen som helhed, selv om der er fraflytning fra mange små lokalsamfund. I de sidste år har befolkningsvæksten faktisk været højere i H&I end i resten af Skotland. De to vigtigste økonomiske sektorer er den offentlige sektor og private services og distribution. De fleste virksomheder i regionen er SMEs. Faktisk har kun 30% af virksomhederne over 100 ansatte. 10

11 H&Is hovedudfordringer er 1) stor afhængighed af den offentlige sektor, 2) at militæret og marinen skærer ned, hvilket gør at mange samfund mister sin hovedindtægt, 3) at byggebranchen reduceres og 4) mangel på erhvervsmuligheder for dem med mellemlang og lang uddannelse. I sit arbejde satser HIE på at udvikle nøglesektorer. HIE har udvalgt seks sektorer, hvor de mener, at der er størst vækstpotentiale. Disse er 1) kreativ industri, 2) finans 3) mad og drikke, 4) turisme, 5) fornybar energi og 6) biologi, sundheds og ernæringsforskning. Udover dette er det også HIEs målsætning at styrke sårbare områder i Skotland. Organisationen har derfor ikke kun økonomiske, men også sociale målsætninger. To af HIEs største aktive projekter er European Marine Energy Centre på Orkney og University of Highlands and Islands, Inverness Campus. NORAs observationer: I Inverness blev det klart at desto længere væk man kom fra centrum af Skotland desto større var interessen for samarbejde. Fælles udfordringer som spredt befolkning, mangel på diversifikation i økonomien, sårbare yderkantsområder, og transport og kommunikationsudfordringer, giver et godt grundlag for samarbejde. Det politiske klima i Skotland, om uafhængighed fra UK, koblet med et ønske om et større samarbejde med naboerne i nord, blev flere gange fremhævet i Inverness. NORA bemærkede dog samtidigt, at den økonomiske situation i Skotland ikke er specielt god, og at den offentlige sektor er præget af nedskæringer. Disse kunne ramme bevillinger, som allokeres til transnationalt samarbejde. Det økonomiske klima for et udvidet samarbejde med NORA regionen er dermed ikke så positivt som det politiske. HIEs målsætninger og måde at arbejde på minder meget om NORAs. Med fokus på både økonomisk vækst generelt og på styrkelse af de små samfund i regionen lægger organisationen op til bredt samarbejde på tværs af sektorer og industrier. Præsentationen NORA fik var godt forberedt, og interessen for at mødes med NORA virkede genuin. I og med at HIEs hovedkontor ligger i Inverness, og kontakten ud til regionale kontorer i resten af det nordlige Skotland organiseres derfra, bør NORA søge at opretholde kontakten med dette kontor. KIRKWALL, Orkney november Kirkwall er hovedstaden på Orkneyøerne. Byen har i overkanten af 8500 indbyggere. I alt bor der mennesker på Orkneys 18 øer. Dette svarer til 0,4 % af Skotlands befolkning. På samme måde som NORA regionen er relativt perifer i forhold til resten af Norden, er Orkney perifer i forhold til UK og London. Der går fly og færger fra Orkney direkte til flere steder i Skotland og til Shetland. Der er desuden direkte fly til Bergen om sommeren. De 18 øer er koblet sammen af færgeforbindelser og 11

12 lokale flyruter. Øernes lokale myndighed, Orkney Islands Council (OIC), havde været med til at arrangere det flotte program for NORA delegationens tredages besøg, og repræsentanter fra OIC, Stuart Allison og Morag Robertson, tog i mod og ledsagede NORA under hele besøget. Highlands and Islands Enterprise Orkney En af HIEs lokale afdelinger ligger i Kirkwall, Orkney. NORAs delegation aflagde dem et besøg og fik en præsentation af deres arbejde af Kenneth M. Grant, Area Manager og Ruth Kirkpatrick, Senior Development Manager. Orkneyøerne har en lang særegen historie og specielt den fælles vikingehistorie med NORA regionen blev fremhævet. De fleste stednavne er stadigvæk nordiske og vikingehistorien spiller en vigtig rolle i turismeindustrien. Turisterne, som besøger Orkneyøerne, kommer hovedsagligt til Mainland Orkney (hovedøen). De fleste øer har dog hoteller eller B&B. Orkneyøerne er UKs største cruisedestination med over 65 skibe hvert år. På samme måde som i NORA regionen er der problemer med at få cruiseturisterne til at bruge penge på land. HIE arbejder på at få de lokale turoperatører til at samarbejde med andre lokale virksomheder i større grad end de gør i dag, og samtidig finde nye muligheder for at tjene på de cruiseturister, som ikke deltager på busturene. Der kommer ca turister til Orkneyøerne hvert år, de fleste af dem fra UK. Ca. 20 % kommer fra resten af verden. Udover turisme er mad og drikke, kunsthåndværk/produktfremstilling og energiproduktion de vigtigste økonomiske sektorer på Orkneyøerne. Orkneyøerne har mere kvæg end noget andet sted i H&I. Totalt er der ca kvæg, hvoraf de aller fleste bruges til kødproduktion af dem anvendes til mælk og osteproduktion. Øerne har desuden ca får. I alt arbejder tæt på 2000 mennesker i landbruget. Fiskeri betyder mindre for Orkneyøernes økonomi end landbrug. Omkring 160 båder og 330 mennesker arbejder indenfor fiskeribranchen. Udover dette er der en del fiskeopdræt. I over 20 år har HIE, OIC og private virksomheder arbejdet sammen om at skabe et Orkney brand. Dette gælder for alle madvarer, og de alle fleste virksomheder ser meget positivt på at have et fælles brand. Det mest kendte produkt er Highland Park whisky. Kunsthåndværk og anden produktfremstilling giver arbejde til over 300 mennesker, og den totale årlige omsætning ligger på 12 millioner pund. Industrien er domineret af smykke og juvelsektoren, men også stole, keramik, skabe m.m. Vikingehistorien spiller også en stor rolle indenfor denne branche. Der går el kabler fra Skotland ud til Orkneyøerne, men de producerer også meget elektricitet selv. Til tider eksporterer Orkneyøerne mere el end de importerer. En anden vigtig energiindustri er olieraffinering. En tiendedel af UKs olieproduktion kommer fra Flotta Oil Terminal, som ligger på en af de sydlige øer. Orkneyøerne har desuden nogen af de bedste tidevands og bølgelokaliteter i verden. Et af HIEs største projekter er European Marine Energy Centre (EMEC), hvor der investeres stort i fornybar marin energi. Lokale virksomheder tjener på at have dette center i området, og de forbereder sig på, at aktiviteten kommer til at øge. 12

13 Generelt er der et veludviklet og velfungerende samarbejde mellem det private og det offentlige på Orkneyøerne. Økonomien baserer sig på en række aktiviteter og produkterne, som kommer fra øerne, har et stærkt varemærke. Som der blev anført af Kenneth M. Grant er Orkneyøerne et lille sted med store ambitioner. and islands/area information/orkney/ Orkney Renewable Energy Forum og Xodus Peter Tipler fra Orkney Renewable Energy Forum, som er et offentligt/privat samarbejde, og Xodus, som er en privat miljø og energikonsulentvirksomhed, præsenterede udviklingen i den marine energisektor på Orkneyøerne. Orkneyøerne har en lang historie i fornybar energi. Det begyndte allerede i 1950 erne og fra havde øerne verdens største vindmølle. Vindmøllene leverer i dag til tider mere elektricitet end hvad Orkneyøerne selv forbruger. Det marine energipotentiale i farvandet rundt om Orkneyøerne er enormt. Siden 2003 er mange forskellige tidevands og bølgekraftsinstallationer blevet testet, men industrien befinder sig stadigvæk i opstartsfasen. Investeringer og indtjening matcher endnu ikke hinanden. Flere mennesker og selskaber arbejder i dag indenfor marin energi end på noget tidligere tidspunkt, og Orkneyøerne har langt den største erfaring på området i verden. Både lokale og tilflyttere arbejder i sektoren. Et af problemerne de står overfor i Orkney er, at havbunden tilhører the Crown Estate. Dette indebærer, at investorerne og udviklerne ikke selv kan bestemme, hvor og hvordan havbunden kan anvendes. Et af projekterne som Xodus arbejder på, udføres for en virksomhed fra NORA regionen som hedder Hammerfest Strøm. Hammerfest Strøm, som kommer fra Finnmark i Nord Norge, udvikler marine energiinstallationer og Xodus udfører tests hvordan installationerne påvirker havmiljøet for dem. European Marine Energy Centre NORAs delegation var ude for at se European Marine Energy Centre s (EMEC) testområdet og fik derefter en præsentation af Liza MacKenzie fra markedsføringsafdelingen i EMEC. EMEC begyndte i 1999 med at planlægge et testområde for marin energi. Konstruktionen begyndte i 1999 og i dag ligger otte store bølge og vindkraftsinstallationer og flere småskalainstallationer i Orkneys farvand. Mange støttekroner er gået ind i projektet, men i dag er EMEC selvfinansierede ved at private selskaber betaler for at teste installationer på EMECs testlokaliteter og på andre servicer. 13

14 Orkneyøerne blev valgt som testområdet for EMEC på grund af den lokale energi og marinekspertise og på grund af de hårde vejrforhold, som gør testresultaterne mere robuste. EMECs målsætning er at forblive det verdens ledende testcentre for marin energi. I dag kommer energiselskaber til Orkneyøerne fra hele verden for at teste sine instrumenter. I tillæg til testning af energiindretninger udfører EMEC konsulentopgaver for virksomheder andre steder i verden og er desuden involveret i forskning og udviklingsprojekter. EMECs målsætninger er, at marin energi skal levere 20% af Storbritanniens elektricitet og skabe 500 permanente arbejdspladser i Orkney. På den måde vil de bidrage til lokal industriudvikling og skabe teknologi, som kan eksporteres. Udfordringerne er dog mange, men de to væsentligste er, at marine energiinstallationer er dyre at producere, og teknologien er stadigvæk ikke vejrsikker. Priserne må derfor ned og produkterne må blive stærkere for at industrien kan vokse. Centre for Nordic Studies Donna Heddle, direktør for Centre for Nordic Studies, præsenterede institutionens formål og arbejdsopgaver. Centeret åbnede i 2006 og har i dag tre ansatte i Kirkwall og en afdeling med to ansatte i Scalloway på Shetland. Centeret er en del af University of Highlands and Islands. Udover forskning i nordisk historie i det nordlige Skotland og resten af Nordatlanten, uddanner centeret turguides, som er med til at forbedre turisternes oplevelser, og de arbejder sammen med mad og drikke producenter med at giver branding til Orkneyprodukter. Dermed bidrager centeret også til den lokale økonomi. Centeret holder desuden sommerkursus og nordiske konferencer, som giver gode indtægter til dem selv og til overnatnings og restaurationsbranchen m.m. på Orkneyøerne. Ifølge en analyse som centeret har fået udarbejdet, bidrager en konferencedeltager, der opholder sig på Orkney i to dage, med ca pund til den lokale økonomi. En sommerstuderende, der er på Orkneyøerne i otte dage, skaber en samlet økonomisk værdi på omkring 5000 pund. Centeret får støtte fra HIE, OIC og EU programmer, men arbejder på at blive økonomisk uafhængige. Orkney Tourism Group NORA delegationen fik en introduktion til turismeindustrien på Orkneyøerne af Samantha Berston, koordinator for Orkney Tourism Group (OTG). OTG blev startet i 2005 for at samle turistaktørerne på Orkneyøerne under en fælles organisation, for at give dem en fælles stemme og for at give støtte til de enkelte aktører. Hovedformålet med OTG er at forhøje kvaliteten af turismeoplevelserne på Orkneyøerne og gennem dette skabe øgt indtjening for hele branchen. Organisationen er åben for alle turismeaktører og i dag er

15 virksomheder medlem. Organisationen er finansieret af Highland and Island Enterprise og Orkney Island Council og har en fultidsansat. Turismeindustrien er i vækst på Orkneyøerne. I 2009 var der ca overnatninger, og sammenligner man 2005 med 2009, er den årlige indtjening øgt med 6,5 millioner pund. OTG laver informationsmateriale til turister, arrangerer workshops for medlemmene, bl.a. turist for en dag hvor virksomheder deltager og giver kritik på hinandens produkter. Denne aktivitet har fået meget gode tilbagemeddelelser fra branchen. De er også tilstede på færgeterminaler i Skotland, eller ombord på færgerne, for udlevere foldere m.m. at promovere de aktiviteter som deres medlemmer kan tilbyde turisterne. Når turistsæsonen er over laver OTG en Industrial Seasonal Review og holder en turismeindustrikonference, hvor sæsonens successer og mangler bliver gennemgået. NORAs observationer: Velkomsten NORA delegationen fik på Orkneyøerne var meget gæstfri. Orkney Island Council havde arrangeret et særdeles godt program og alle organisationer og institutioner NORA mødtes med var tydelig interesseret i udvidet samarbejde med partnere i NORAregionen. NORA vurderer, at Orkneyøerne nok er det sted, hvor mulighederne for at iværksætte samarbejdsprojekter først bør undersøges. Orkney Islands Council og Highland and Islands Entreprise Orkney er to institutitioner som NORA bør opretholde kontakt med. Orkney Island Council var interesseret i at udvide samarbejdet med sine naboer i nord og HIE Orkneys måde at arbejde på minder meget om NORAs. NORA mener at der er flere interessante områder hvor samarbejde mellem NORA regionen og Orkneyøerne kan igangsættes. De vigtigste er lokale råvarer, kunsthåndværk, cruiseturisme og anden turisme specielt hvordan man kan øge den lokale indtjening, fornybar energi, og til sidst IKT udvikling, hvor Nordskotland generelt og Orkneyøerne specielt har udfordringer som partnere i NORA regionen måske kunne bidrage til at løse. EMEC og Orkney Renewable Energy Forum udgør to interessante partnere indenfor fornybar energiudvikling i NORA regionen, som OECD anbefalede NORA at satse på. Fornybar energiprojekter i NORA regionen kan derfor med fordel undersøge muligheder for at samarbejde med partnere fra Orkneyøerne, herunder EMEC og Orkney Renewable Energy Forum. 15

16 Bilag 1: Program for NORAs fact finding mission til Skotland REPRESENTATION OF Sendistova Föroya í THE FAROES Bretlandi Programme for NORA s fact finding mission to Scotland 7 th 12 th November Members of Delegation: Mr Nils R. Sandal, Norway, Chairman of the NORA Comittée Ms Helga Haraldsdóttir, Iceland, Member of the NORA Comittée Mr Anders U. La Cour Vahl, Greenland, Member of the NORA Comittée Mr Thomas Arabo, Faroe Islands, Member of the NORA Comittée Mr Lars Thostrup, Director of NORA Mr Jákup Sørensen, Project Coordinator, NORA Mr Lars Meling, Project Coordinator, NORA The delegation was accompanied by Mr Jóannes V Hansen, Representative of the Faroes in London Monday 7 th November Helga Haraldsdottir departs from Iceland FI 440 TA, LT, LM and JS depart from the Faroe Islands RC 450 Helga Haraldsdottir arrives in Manchester TA, LT, LM and JS arrive in Copenhagen Jóannes V. Hansenn departs from London BA1442 Helga Haraldsdottir departs to Edinburgh NS, ACV, TA, LT, LM and JS depart to Edinburgh BD 1604 Jóannes V. Hansenn arrives in Edinburgh BA1442 Helga Haraldsdóttir arrives in Edinburgh Taxi booked for Helga and Jóannes to Hotel NS, ACV, TA, LT, LM and JS arrive in Edinburgh Taxi booked for NS, ACV, TA, LT, LM and JS to hotel 16

17 15.00 All members of delegation have arrived at the King James Hotel (107 Leith Street St. James Centre, Edinburgh EH1 3SW) Internal meeting about the purpose of visit and programme (Hotel Lounge) Departure from hotel with mini bus 19:30 Evening meal hosted by Jóannes V. Hansen, The Representation of the Faroes, at Wedgewood the Restaurant (Royal Mile, 267 Canongate Edinburgh EH8 8BQ) Pick up by mini bus back to hotel Tuesday 8th November 7:30 Breakfast 8:00 Meeting with David Gass, Upper Quartile. One of two Scottish peer reviewers of the OECD analysis of the NORA Region. 9:30 Meeting with Scottish Enterprise at the Holyrood Suite, King James Hotel Presentation by Paul McCafferty, Tourism strategy and policy development Tea and coffee break 11:00 Meeting with Prof. John Bachtler, Director and Dr Irene MacMaster Senior Research Fellow at European policies research centre, Strathclyde University Presentation & discussions on opportunities and challenges for Scottish Scandinavian cooperation 12:30 Lunch at King James Hotel 13:35 Pick up by minibus from King James Hotel to the Scottish Government 14:00 Visit at the Scottish Government (Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ) Presentations & discussions with: Aileen McKechnie, Deputy Director, Innovation, Investment and Industries Division (Digital Infrastructure), David Thomson, Deputy Director, Food, Drink and Rural Communities Division (Rural Affairs), Tara McGregor, Tourism and Major Events Team 15:30 Break Visit at Marine Scotland, Scottish Government (Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ) Presentations & discussions with: Linda Rosborough, Interim Director of Marine Scotland Allan Gibb, Head of Sea Fisheries Operations Caro Cowan, Head of Fisheries Negotiation and Stock Conservation Branch Departure for hotel with minibus Evening meal at the King James Hotel Restaurant 17

18 Wednesday 9th November Breakfast (check out before breakfast) 8.00 Pick up by minibus to Edinburgh Rail Depart from Edinburgh with train Arrive in Inverness Rail Station pick up by mini bus Lunch the Lunch the King Mills Culcabock Road, Inverness, IV2 3LP. Accompanied by Vanessa Halhead Pick up by minibus Meeting with Vanessa Halhead, rural development expert (meeting takes place at Highland and Island Enterprise Offices (HIE) Visit at Highland and Islands Enterprise Meeting with Robert Clarke, head of policy, Regional Development Directorate and Kateryna McKinnon, Economist, Strategic Planning Departure from HIE to Inverness Airport Arrival at Inverness Airport Check in closes at Depart from Inverness BE6919/BE Arrive Orkney, Kirkwall Airport Welcome at airport by Stuart Allison, Economic Development Manager, Orkney Islands Council Check in at the Kirkwall Hotel (Harbour Street, KW15 1LF) Evening meal at The Kirkwall Hotel Thursday 10 November 9.15 Leave Hotel 9.25 Arrival at the Highland & Island Enterprise Orkney (14 Queen Street, KW15 1JE) 9.30 Meeting with HIE, OIC and Economic Development Services (EDS) Presentation: Setting the Orkney Scene by Ken Grant, Area Manager, HIE Presentation: Peter Tipler, Environmental Consultant Renewable Energy Tea and coffee break Meeting with HIE, OIC, and EDS continues 18

19 12.45 Pick up by Explore Orkney / Drive to Standing Stones Hotel Lunch at the Standing Stones Hotel (Stenness, Orkney, KW16 3JX) Departure from Standing Stones Hotel Minibus to Stromness, Pier Head Visit Pier Arts Centre (Victoria Street, Strommness) Minibus from Piers Arts Centre Visit to Billia Croo and EMEC Wave Test facility Leave EMEC Wave Test facility Visit at European Marine Energy Centre, EMEC (Back Road, Stromness, Orkney, KW16 3AW) Minibus to Kirkwall Arrive at Kirkwall Hotel for freshen up Depart Kirkwall Hotel Evening meal hosted by the Convener, Mr Stephen Hagan, Orkney Islands Council, at the Lynnfield Hotel (Holm Road, St Ola, KW15 1SU) Friday 11 November 8.00 Breakfast 9.30 Walk from Kirkwall Hotel to Nordic Studies Centre (Kiln Corner, Kirkwall) 9.45 Visit at the Nordic Studies Centre Tea and coffee break Presentation by Orkney Tourism Group at the Nordic Studies Centre Walk to Ayre Hotel Lunch at Ayre Hotel. Accompanied by Donna Heddle, Nordic Studies Centre, Sam Berston, Orkney Tourism Group and Morag Robertson, OIC 13:30 Walk from Ayre Hotel to Cathedral Visit to Cathedral guided tour Visit at Orkney Museum guided tour 19

20 16.00 Free time for shopping Internal NORA meeting at the Study at Kirkwall Hotel Break Evening meal at the Kirkwall Hotel Saturday 12 November 6.45 Pick up from hotel by taxi for 6 persons plus luggage 7.00 Arrive Kirkwall Airport 7.45 Flight departs Orkney 9.00 Jóannes V. Hansen pick up at hotel Arrive at Kirkwall Airport Check in Jóannes V. Hansen flight departs Orkney BA :30 Helga Haraldsdottir pick up at hotel Arrival at Airport check in at Helga Haraldsdóttir flight departs Orkney Important contacts Representation of the Faroes Rannvá Arnadóttir Mobile Scottish Government Harry Emambocus Tel.: Scottish Marine Jackie McDonald Tel.: +44 (0) Orkney Morag Robertson Tel.: Ext and out of hours it is Contacts at the Representation of the Faroes in London: Jóannes V Hansen, Head of Representation, mobile number: +44 (0) Rannvá Arnadóttir, Faroese affairs officer, mobile number +44 (0) Annika Klæmintsdóttir Olsen, Intern, phone: +44 (0)

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 12. marts 2012 Interparlamentarisk møde i København den

Læs mere

NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde

NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde 1 NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde Kære venner. Bedste nordiske frænder. Kære gæster. Det er en stor glæde og hæder for mig som færøsk fiskeriminister, som

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

WEIB. WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event

WEIB. WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event WEIB WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event Danmarks største, nationale klyngeorganisation med mere end 280 medlemmer National kompetencecenter & innovation netværk for dansk offshore

Læs mere

Studietur til Manchester 3-5. februar 2016

Studietur til Manchester 3-5. februar 2016 Studietur til Manchester 3-5. februar 2016 Deltagerliste Søren Sten Andersen Assens Kommune Rejsegruppe 1 Finn G Johansen Assens Kommune Rejsegruppe 1 Hans Luunbjerg Kerteminde Kommune Rejsegruppe 1 Tim

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale med Shanghai Byprovins og delegationsrejse til Shanghai

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale med Shanghai Byprovins og delegationsrejse til Shanghai Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale med Shanghai Byprovins og delegationsrejse til Shanghai Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 10 Aftale om oprettelse af Søsterby

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Aarhus 2017 vision og mission

Aarhus 2017 vision og mission Aarhus 2017 vision og mission Vision Aarhus 2017 viser vores evne til at udvikle os selv og vores samfund ved at bruge kunst og kultur til at gentænke morgendagens udfordringer Mission Aarhus 2017 skaber

Læs mere

Forankrede fyrtårne. kampen for lokalt ejerskab JANUAR

Forankrede fyrtårne. kampen for lokalt ejerskab JANUAR Forankrede fyrtårne kampen for lokalt ejerskab JANUAR 2008 Fyrtårnsprojekter Udvikling kan finde sted på mange måder. Det kan spænde fra de helt små lokale initiativer over mellemstore projekter til de

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Introduktion til IMCC s AM2012-delegation

Introduktion til IMCC s AM2012-delegation Introduktion til IMCC s AM2012-delegation... men først - meet n greet! IFMSA International Federation of Medical Students Associations Verdens største fagspecifikke studenterorganisation Repræsenterer

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Færøske erfaringer med lovgivning og initiativer i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer på Færøerne.

Færøske erfaringer med lovgivning og initiativer i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer på Færøerne. Færøske erfaringer med lovgivning og initiativer i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer på Færøerne. OLAVUR GREGERSEN, MANAGING PARTNER I SYNTESA PARTNERS & ASSOICIATES SYNTESA PARTNERS &

Læs mere

England: Hvad er Carbon Trust?

England: Hvad er Carbon Trust? England: Hvad er Carbon Trust? Jørn Scharling Holm, Technology Development Manager, DONG Energy Power Medlem af styregruppen for Carbon Trust Offshore Wind Accelerator MEGAVIND konference den 15. marts

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Folketinget Finansudvalget, Det Politisk-Økonomiske Udvalg og Skatteudvalget

Folketinget Finansudvalget, Det Politisk-Økonomiske Udvalg og Skatteudvalget Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget, Skatteudvalget PØU alm. del - Bilag 78,SAU alm. del - Bilag 130,FIU alm. del - Bila Offentligt Folketinget Finansudvalget, Det Politisk-Økonomiske Udvalg

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

Mål og planer for det nationale olie/gas forskningscenter på DTU

Mål og planer for det nationale olie/gas forskningscenter på DTU Mål og planer for det nationale olie/gas forskningscenter på DTU Bo Cerup-Simonsen Direktør, Center for Olie og Gas DTU Baggrund Kilde: ENS, Quartz 2013 Baggrund Raison d etre The centre is part of the

Læs mere

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of PROGRAMME For the information visit to the European Commission of FEM (ASSOCIATION OF ENERGY AND ENVIRONMENT JOURNALISTS) Visit number: 406921 Bruxelles, 12. NOVEMBER, 2015 Practical Information Visit

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Studietur til Edinburgh for Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg

Studietur til Edinburgh for Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg Studietur til Edinburgh for Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg 18. 21. marts 2012 Program Søndag d. 18. marts Kl. 15.50 Afrejse Danmark Ankomst Edinburgh Med minibus fra ASA Ladywell til hotel

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 3 Beskrivelse 4 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

KIC Project on Raw Materials

KIC Project on Raw Materials KIC Workshop, Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, Greenland, May 1, 2013 KIC Project on Raw Materials Life expectancy HDI Education and training Sustainable Exploitation of Raw Materials in the Arctic

Læs mere

Driftssikker Vindmølle

Driftssikker Vindmølle Driftssikker Vindmølle Kingspan Wind er det seneste produkt i Kingspan Groups miljøvenlige sortiment. Resultatet af 30 års forskning, udvikling og innovation med installationer i mere end 60 lande og på

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

BARCELONA SMART CITY EXPO 2016 NETVÆRKSPAKKEN november 2016

BARCELONA SMART CITY EXPO 2016 NETVÆRKSPAKKEN november 2016 BARCELONA SMART CITY EXPO 2016 NETVÆRKSPAKKEN 14. 17. november 2016 DANISH PROGRAM PARTNERS AND EXHIBITORS CLEANS SMART CITY ÅRSKONFERENCE På den årlige Smart City Expo & World Congres i Barcelona har

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Gæster (+ studerende og nye medarbejdere ) Turisme Business Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Beslutningsgrundlag 4 overordnede indgangsvinkler til beslutninger omkring

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Ved Anne Mette Wandsøe Turist og erhvervsdirektør samt LAG koordinator for LAG Langeland Baggrund Tilflytter

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN ved Forskningsdirektør Per Falholt Novozymes A/S Novozymes har produkter indenfor en række forskellige industrier Food and Beverages Biofuels and biomass conversion Household

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007 Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter 1 Offshore Center Danmark 1. Indledning Offshore Center Danmark (OCD) Baggrund Markeder

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

- ren bæredygtig eksport

- ren bæredygtig eksport Environment Denmark - ren bæredygtig eksport Vision & mission Teamet Vores markedsplacering Afgrænsning af arbejdsfelt Forretningskoncept Vigtigste udfordringer Et eksportnetværk for danske energi- og

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere