Referat fra ESBC Generalforsamling 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ESBC Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Referat fra ESBC Generalforsamling 2013 Søndag den 6. oktober 2013, kl. 15:00 Bowl n Fun, Holstebro Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Kassererens beretning herunder aflæggelse af regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse - Kasserer (Børge Keller) genopstiller - Bestyrelsesmedlem (Lise Mollerup Sørensen) genopstiller - Bestyrelsessuppleant (Jes Jakobsen) genopstiller 7. Valg af: - Bilagskontrollant (Liselotte Dahl) genopstiller - Bilagskontrollantsuppleant 1 år (Jette Olesen) genopstiller 8. a) EM-stævne 2013 i München, Tyskland b) EM-stævne 2104 i Helsinki, Finland 9. Eventuelt Referat: Formand Lars Klokkedal byder velkommen til årets generalforsamling, og kommer med nogle praktiske bemærkninger om, at man af hensyn til referenten skal præsentere sig inden et indlæg, og at mobiltelefoner skal slukkes. Lars gør herefter opmærksom på, at der er en enkelt bowlingspiller tilstede, som ikke er medlem af ESBC (hun har endnu ikke nået den alder som kræves for at kunne bliver medlem). Ingen har indvendinger imod, at denne person overværer mødet. Ad. 1 Bestyrelsen foreslår herefter Preben Dahl som dirigent, og Preben bliver valgt. Preben takker for valget og den tillid som der atter i år er vist ham. Preben fortsætter med, at han selv har modtaget en indkaldelse den 9/9, som var dateret den 6/ det vil sige, at fristen på 3 uger er overholdt. Preben konstaterede desuden, at der er fremmødt 33 stemmeberettigede medlemmer, der sammen med 4 fuldmagter giver 37 stemmer hvilket betyder, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

2 Ad 2 Lars Klokkedal aflægger bestyrelsens beretning: Desværre vandt vi ingen medaljer ved årets EM i München, men vi har tæt på, selv om det selvfølgelig ikke giver nogen medalje. Hos herrerne i single var Henning Bjerregaard med en 4. plads og et snit på 218,00 bedst og det var kun 10 kegler mindre end Nordmanden der fik bronze. Danmark havde yderligere 1 herre blandt de 10 bedste i single i aldersgruppe A. Bedste resultat hos damerne i single var en 6. plads til Susanne Duemose og et snit på 187,67 kun 9 kegler mindre end bronze medaljetageren fra Finland. Et flot resultat ikke mindst når man tager i betragtning af, det var Susannes første EM stævne. Men herudover havde Danmark yderligere 2 damer i single blandt de 10 bedste i aldersgruppe C. Bedste dame par blev Conny Stenstrup og Inger Junker med en 4 plads og et snit på 181,50, der var 62 kegler op til bronzemedaljen. I aldersgruppe C var der også 3 danske hold blandt de 10 bedst par. Bedste herre par blev Finn Bjerre Andersen og Henning Bjerregaard med en 5. plads og et snit på hele 209,33 og 23 kegler fra bronze medaljetagerne fra Belgien. Vi havde yderligere et par blandt de 10 bedste i aldersgruppe C og dette par var ligeledes 23 kegler fra en bronzemedalje. I trio blev det bedste resultat en 19. plads blandt de 105 hold til Dorthe Bierregaard, Bodil Matthiesen og Annette Christiansen med et snit på 167,68. Hos herrerne i trio blev den bedste placering en 45. plads til Willy Pedersen, Lars Klokkedal og Henning Bjerregaard blandt de 250 mandskaber med et snit på 188,08 I All Event kvalificerede Henning Bjerregaard sig med en totalscore over de indledende 18 serier på 3776 snit 209,78 med en delt 3. plads sig til finalen, hvor han sluttede som nummer 6. Henning opnåede et totalsnit under hele EM på de 23 serier på 206,57. Hos damerne havde vi ingen der kvalificerede sig til All Event finalerne. Nærmest var Anni Grete Nielsen med en 11. plads. Vinderne af de to ESBC vandrepokaler, som vil blive overrakt lidt senere under generalforsamlingen blev hos damerne Susanne Duemose, Center og hos herrerne endnu engang Henning Bjerregaard, Sundby. Samtlige danske resultater kan ses på vor hjemmeside, hvor man også via et link kan få en oversigt over alle resultater fra EM. Som alle ved, afholdes næste års EM i Finland i Helsingfors i uge 26 fra den 21. til den 27. juni. Der er udsendt materiale vedrørende dette stævne, som Lise under punkt 8b på dagsordenen vil komme nærmere ind på.

3 EM 2015 afholdes i Italien i Bologna. Det blev besluttet på ESBC mødet i München efter afstemning mellem London og Bologna. I bestyrelsen havde vi en lang snak om, hvilken af de 2 byer Danmark skulle stemme på. Vi var ikke enige i bestyrelsen, der var fordele og ulemper for begge kandidaters vedkommende, men vi besluttede os til sidst for Bologna. Afstemningen om hvor EM 2015 skulle afholdes blev afgjort med 1 stemmes flertal for Italien, så må man sige, at Danmark med sin stemme havde afgørende indflydelse på valget. Danmark har lagt billet ind på afholdelse af EM stævnet i 2016 i København. Som det ser ud i øjeblikket, skal vi kæmpe med London om værtskabet. Vi har en fornemmelse af, at vi står godt rustet i kampen om at få overdraget at arrangere det 25. Europamesterskab for Seniorer, men den endelige afgørelse træffes først på mødet til sommer i Helsingfors. På ESBC mødet var der genvalg til posten som sekretær til Lia Fievert fra Holland. Bestyrelsen er af den mening, at vi så vidt muligt skal afholde vor generalforsamling i forbindelse med DM for Old Boys/Girls, men vi er også opmærksomme på, at hvis DM fremover flere år i træk afholdes på den samme side af Storebælt, så bør vi overveje, at afholde vor generalforsamling i forbindelse med et ESBC stævne, som vedtægterne giver mulighed for. Som følge heraf fremsendte vi i marts forud for afholdelsen af repræsentantskabsmødet i Danmarks Bowling Forbund et brev til Forbundsbestyrelsen, hvor vi gjorde rede for vor bekymring over denne udvikling, og hvor vi opfordrede til, at se positivt på vort ønske om at vende tilbage til den tidligere praksis med hensyn til afvikling af DM for Old Boys/Girls. Forbundsbestyrelsens svar var, at man godt forstår vor bekymring, men at man er nødt til at følge de beslutninger, der bliver vedtaget på repræsentantskabsmøderne, da Forbundsbestyrelsen kun administrerer klubbernes ønsker og de beslutninger der træffes. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til aktivt at arbejde for, at deres respektive klubber fremover går ind for, at DM for Old Boys/Girls på skift afholdes øst og vest for Storebælt, således at det udvalg der bestemmer hvor DM skal afholdes, er af samme mening. Medlemstallet har ikke ændret sig meget siden sidste generalforsamling. Vi er stadigvæk omkring 160 medlemmer, så for at få flere og nye medlemmer så vil jeg bede jer om at tage nogle brochurer om ESBC Danmark med hjem til jeres respektive bowling haller, og så i øvrigt omtale ESBC for andre bowlingspillere, som I mener kan være interesserede. Det viser sig rent faktisk, at der rundt omkring i vore bowling haller er mange licensspillere som ikke har kendskab til ESBC, og til den mulighed der er, for alle licensspillere uanset snit til at komme rundt i Europa og bowle. I bestyrelsen har vi som vi plejer i løbet af året afholdt bestyrelsesmøder for at planlægge og udføre det nødvendige arbejde og fordele de forskellige arbejdsopgaver.

4 Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse for det arbejde de har udført i årets løb, det har for det meste været en let sag at styre slagets gang. Det var bestyrelsens beretning, som hermed overgives til generalforsamlingen. Dirigenten takker for beretningen og opfordrer til spørgsmål / kommentarer: Christian Thomsen vil gerne vide hvor Fyn ligger. Lars Klokkedal slår fast, at Fyn ligger vest for Storebælt, og fortsætter derefter med, at mesterskabet for 3. år i træk bliver afholdt i vest, når man allerede på nuværende tidspunkt har planlagt at mesterskabet i 2014 afholdes i Odense. Beretningen bliver herefter godkendt uden yderligere kommentarer. Ad 3 Kasserer Børge Keller gennemgår det reviderede regnskab, og har kun få kommentarer til enkelte konti. Børge gennemgår herefter regnskabet for turen til München (en tur som næsten alle tilstedeværende medlemmer deltog i). Regnskabet indeholder følgende udgifter: - Deltagergebyr - Hotelregning - Middag torsdag aften i MAX Münich Bowling, hvor alle danske deltagere deltog - Besøg på Paulaner bryggeriet Regnskabet for EM 2013 slutter med et underskud på kr En del af dette underskud er bestyrelsens deltagergebyr, hvilket vil sige at det reelle underskud er på kr , som svarer til det underskud, der tidligere er godkendt. Pr. 31/ er der en likvid beholdning på kr Der er ikke købt nye pins i dette regnskabsår. Den udgift der står på pins i regnskabet er de pins der er hentet på lageret og solgt. Lagerbeholdningen af tøj og pins er opgjort til kr Børge afslutter med at spørge, om vi skal have nye pins til EM2014 (efterlyser forslag). Dirigenten takker for gennemgangen af regnskabet og opfordrer til spørgsmål / kommentarer. Leif Makholm anbefaler, at restbeholdningen af pins fra 2008 bliver afskrevet Børge Keller er enig, og lover at disse bliver afskrevet Hans-Jørgen Parling spørger ind til udgiften på kr som der er i regnskabet på pins.

5 Børge Keller fortæller, at dette er en udgift på de pins som vi har købt fra vores eget lager. Det vil sige, at når vi sælger pins, så bliver lageret nedskrevet (udgiftsført). Lise Mollerup Sørensen indskyder, at hun er i besiddelse af 5 eller 6 forslag til nye pins (forslag der er modtaget fra Henning Bjerregaard) hvilket vil sige, at der er forslag til nye pins til næste år. Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer Ad. 4 Børge Keller foreslår uændret kontingent hvilket der ikke er indvendinger imod. Ad 5 Dirigenten konstaterer, at der foreligger 3 ændringsforslag til vedtægterne. Ændringsforslag til 5 Forpligtelser (fremsendt af bestyrelsen): Nuværende ordlyd: Bestyrelsen er altid spilleberettiget, og udgiften til spil betales af ESBC Danmark. Forslag til ny ordlyd: Bestyrelsen er altid spilleberettiget, og udgiften til deltagergebyr betales af ESBC Danmark. Motivation: Det har altid været således, at det er det samlede deltagergebyr der betales, og ikke kun den del af deltagergebyret der dækker selve spillet. Bestyrelsen finder det derfor rigtigt, at der anføres det korrekte ordvalg. Der var ingen yderligere kommentarer til forslaget som blev enstemmigt vedtaget. Ændringsforslag til 6 Generalforsamlingen (fremsendt af bestyrelsen): Nuværende ordlyd af punkt 8 på dagsordenen: Indeværende og kommende stævne Forslag til ny ordlyd af punkt 8 på dagsordenen: Kommende stævne Motivation: Det er for nærværende således, at bestyrelsens beretning indeholder omtale af det netop afholdte EM stævne for så vidt angår de opnåede resultater, ESBC-mødet og andre informationer om ESBC hvorimod omtalen af arrangørernes tilrettelæggelse og udførelse af selve stævnet, samt ESBC-Danmarks aktiviteter under stævnet omtales under punkt 8 (indeværende og kommende EM stævne). Bestyrelsen finder det naturligt og hensigtsmæssigt, at den samlede omtale finder sted i bestyrelsens beretning. Der var ingen yderligere kommentarer til forslaget som blev enstemmigt vedtaget. Ændringsforslag til 6 Generalforsamlingen (fremsendt af Dorthe Bierregaard og Willy Pedersen). Nuværende ordlyd af sidste sætning inden dagsordenen: Generalforsamlingen afholdes hvert år i forbindelse med DM Old Boys/Girls, eller et ESBC stævne, og har følgende dagsorden. Forslag til ny ordlyd af sidste sætning inden dagsordenen: Generalforsamlingen afholdes

6 hvert andet år øst for Storebælt og hvert andet år vest for Storebælt i forbindelse med DM Old Boys/Girls, eller et ESBC stævne, og har følgende dagsorden. Motivation: Da strukturen i DBwF efterhånden er på en måde, hvor næsten alle forbundsstævner foregår i Vest mener vi, at det er rimeligt, at dele sol og vind lige i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen. Leif Makholm er enig i det fremsendte forslag, men mener at vi har et startproblem, da det allerede på nuværende tidspunkt er besluttet, at stævnet i 2014 skal afvikles i Odense. Vi har et håb om, at forbundet fra 2015 og fremefter placerer mesterskabet skiftevis i øst og vest. Vi skal derfor passe på, at vi ikke kommer til at køre skævt af forbundet. Leif har følgende ændringsforslag: Generalforsamlingen afholdes øst for Storebælt i ulige år og vest for Storebælt i lige år, i forbindelse med DM Old Boys/Girls, eller et ESBC stævne, og har følgende dagsorden. Jes Jakobsen mener at det er en god formulering med lige og ulige år. Lars Klokkedal konkluderer, at forslaget fra Dorthe og Willy vil betyde, at vi næste år skal afholde generalforsamlingen i Øst. Den formulering som Leif har foreslået tager hensyn til, at vi allerede nu ved, at DM skal afvikles i Odense næste år. Leifs forslag er nemmere, og man er aldrig i tvivl. Det vil altid i vedtægterne stå præcis, hvor generalforsamlingen skal afholdes. Jes Jakobsen spørger ind til, om ESBC er forpligtiget til at afholde et stævne, hvis der et år ikke afvikles et DM-stævne Svend Erik Larsen er i tvivl om, hvor mange der vil komme til en generalforsamling der afholdes skævt i forhold til forbundsmesterskabet. Svend Erik opfordrer til, at de som alligevel vil tage til forbundsmesterskabet stemmer NEJ til forslaget. Hvis man ikke gider tage til forbundsmesterskab, så gider man formodentlig heller ikke tage til den anden side til et stævne Liselotte Dahl fortæller, at hun aldrig var taget til DM, hvis det ikke var fordi der også var generalforsamling. Er sikker på, at der er mange andre fra Øst der har det på samme måde. Finn Andersen spørger ind til, om man ikke kunne afholde generalforsamlingen på turen til Helsinki. Lars Klokkedal mener ikke, at vi kan kræve at man tager med på turen for at komme til generalforsamlingen.

7 Lise Mollerup Sørensen mener klart, at det er bedst at afholde generalforsamlingen i forbindelse med DM. Er desuden overbevist om, at forbundet i 2015 lægger mesterskabet i Øst. Svend Erik Larsen opfordrer til, at vi stemmer nej til begge forslag, og afventer om forbundsbestyrelsen ændrer praksis. Gør opmærksom på, at det er det samme, om man kommer fra Nordjylland eller man kommer fra København. Der er lige langt til Odense. Hans-Jørgen Parling spørger om, hvor mange ESBC medlemmer der deltager i DM. Lise Mollerup Sørensen fortæller, at JBU har flest Old Boys/Girls licenser end KBU og SBwU til sammen. Men der er flere ESBC medlemmer som bor øst for Storebælt. Finn Andersen mener at vi skal stemme ja til Leifs forslag, og så se hvad forbundet beslutter fremover. Hans Jørgen Parling gør opmærksom på, at det er klubberne der bestemmer. Lise Mollerup Sørensen korrigerer denne opfattelse. Det er besluttet, at det er DM/DT udvalget der beslutter hvor DM skal afvikles. Lise fortæller videre, at hun har hørt at DM for Old Boys/Girls kommer til at ligge i Øst i 2015 Martin Guldager undrer sig over, at man kan love at stævnet bliver placeret i Øst i Placering af DM er en ren udbudsforretning, og kan kun spilles i haller med over 20 baner. Dirigenten spørger om det skal opfattes som et nyt forslag fra Svend Erik. Lars Klokkedal fortæller, at der er forskel på et ændringsforslag og et hovedforslag. Mener at Svend Erik skal lade være med at stille sit forsalg. Dirigenten sætter først ændringsforslaget fra Leif Makholm til afstemning: Her er der 9 der stemmer for forslaget, og stemmer pr. fuldmagt der stemmer imod hvilket betyder at forslaget falder. Dirigenten sætter herefter forslaget fra Dorthe Bierregaard og Willy Pedersen til afstemning: Her er der kun 2 stemmer pr. fuldmagt der stemme for, og resten stemmer imod forslaget hvilket betyder at forslaget falder. Dirigenten konstaterer, at vi nu står hvor vi stod da vi kom altså ingen ændring. Lars Klokkedal håber at problemet løser sig selv og opfordrer til, at vi forsøger at påvirke de kloge hoveder der bestemmer.

8 Ad 6 Herefter var der valg til bestyrelsen: Børge Keller blev genvalgt som kasserer Lise Mollerup Sørensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Jes Jacobsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant Ad 7 Liselotte Dahl er på valg som Bilagskontrollant og blev genvalgt Jette Olesen blev genvalgt som Bilagskontrollantsuppleant. Ad 8a Lars Klokkedal fortæller om stævnet i München, Tyskland. For mange vil stævnet i München sikkert blive husket for to ting. En ualmindelig hyggelig sammenkomst torsdag aften i restauranten på 1. sal i Max Munich Bowling, og for bussen der aldrig kom. Åbningshøjtideligheden fandt sted i Dream Bowl Palace med 52 baner ud i et uden søjler og med restaurant, mødelokaler indendørs minigolf m.v. i 3 etager. En imponerende hal Europas største ifølge arrangørerne. Transporten fra vort hotel til Dream Bowl Palace foregik med busser, der afgik fra hotellet på forskellige klokkeslæt. Desværre dukkede den sidste bus ifølge planen aldrig, hvilket betød at et stor del af de danske deltager aldrig nåede frem til Åbningsceremonien. Forklaringen fra arrangørernes side om at man regnede med, at alle var kommet af sted, da den næstsidste bus ifølge deres forklaring ikke var fyldt op, kan ikke godtages. For det første var den næstsidste bus ifølge deltagerne nærmest overfyldt, og for det andet kan man ikke udlevere en bus plan, hvor man så uden advisering bare sløjfer en afgang uanset årsag. Det var ganske enkelt for dårligt og synd for de deltagere, der således ikke fik mulighed for at overvære åbningen, hvilket vi også med store bogstaver gjorde klart overfor arrangørerne. At de pågældende så senere af arrangørerne fik et lille plaster på såret med en gratis drink ændrede ikke på vort syn på sagen Det skal i øvrigt bemærkes, at der også for andre landes vedkommende var store forsinkelser m.v. i afhentningen til åbningen, hvilket betød at Åbningshøjtideligheden først kom i gang med stor forsinkelse. Selve arrangementet er der for så vidt ikke meget at skrive hjem om, bortset fra en ganske original indmarch til de forskellige landes nationalmelodier og i den forbindelse udlevering af en maskot til alle de deltagende lande. Efter indmarchen var der de

9 obligatoriske taler og den officielle åbning, men da var ret mange af deltagerne allerede på vej hjem. Der blev inden åbningsceremonien gik i gang serveret et enkelt glas vin men ellers intet andet. Det skulle senere vise sig, at arrangørerne havde valgt denne løsning, for at man så til gengæld kunne få frie drikkevarer til afslutningsfesten. Det havde været en god ide, hvis man havde oplyst dette på Captains Meeting, så havde der uden tvivl været forståelse og accept fra deltagernes side, og så havde det været lettere at acceptere det noget farveløse åbnings- arrangement. Afslutningsfesten fandt sted i Löwenbräukeller. Det var et godt arrangement i smukke og særprægede omgivelser med mad og drikkevarer ad libitum underholdning og dans, og vi var over 1000 mennesker, så betjeningen havde noget at se til. Det betød desværre også., at et bord hvor nogle af de danske deltagere var bænket blev overset ved serveringen af hovedretten, som derfor blev serveret med en del forsinkelse og ikke i fuld omfang. Selve spillet forløb upåklagelig med meget få tekniske fejl ikke mindst antallet af deltagere taget i betragtning. Baneforholdene i de to haller forekom noget forskellige, selvom der var anvendt samme oliering i begge haller. Banerne i Max Munich Bowling hvor damerne afviklede deres 18 indledende serier var vanskelige at spille på, hvilket også for mange gav sig udtryk i de opnåede resultater. I Dream Bowl Palace, hvor herrerne spillede var der derimod ingen problemer. Bustransporten mellem hotellerne og bowling hallerne forløb udmærket, men det havde været ønskeligt, hvis man havde udarbejdet en bus plan, hvor der ved visse starter havde været mindre ventetid efter spillet. Alle de officielle hoteller lå i udkanten af München, således også vort hotel Stay 2 Munich, hvilket betød at der var nogen transport tid ind til centrum. Det var et udmærket hotel med pæne værelser, en flot morgenbuffet og en restaurant og bar og udendørs terrasse. Desværre havde restauranten ikke åbent alle dage om aftenen, og vejret gjorde også, at det var så som så med benyttelsen af den udendørs terrasse, men det skal arrangørerne nu ikke havde skyld for. Hotellet lå i område med erhverv og stort set ingen beboelse og også mangel på små hyggelige steder, hvor man kunne få stillet sin sult og slukket sin tørst, men det fandt ikke mindst de danske deltagere råd for i den hyggelige restaurant og bar i Max Munich Bowling. Vi har gemt det bedste til sidst. Vor hyggeaften torsdag aften. Som tidligere nævnt fandt den sted i restauranten på 1. sal i Max Munich Bowling et par hundrede meter fra vort hotel. Det var en glæde for bestyrelsen at samtlige deltagere deltog i arrangementet. Vi fik en aldeles fortrinlig og omfangsrig buffet med varmt og koldt. Det var til 5 kokkehuer. Og da der også var mulighed for indtagelse af våde varer i passende mængder alt

10 efter deltagernes formåen, så varede det ikke længe før stemningen var helt i top, og der holdt den sig hele aftenen. Og så havde Sylvia Krasznai rund fødselsdag som blev fejret på behørig vis. Nævnes skal det også, at et kært medlem Vera Blaase bidrog til den gode stemning på bedste mexicanske vis. Mon ikke vi alle havde en dejlig aften, som vi sent vil glemme. En aften der bliver svær at overgå. En stor tak til det meget servicemindede personale, der virkeligt fik en til at føle sig velkommen. Her kunne nogle danske bowling haller lære en hel del om, hvordan man betjener kunder, så de føler sig velkommen og glæder sig til at komme igen. Lørdag var der udflugten til Paulaner bryggeriet. En spændende og interessant tur, hvor vejret desværre ikke var med os. Det er bestyrelsens opfattelse, at på trods de nævnte svipsere fra arrangørernes side, så var det et tilfredsstillende stævne med et stort islæt af social samvær, og bestyrelsen vil gerne sige deltagerne tak for en god tur og på gensyn i Helsingfors. Lars Klokkedal afsluttede beretningen om 2013 med uddeling af vandrepokaler til den dame og den herre som havde det højeste snit i de indledende 18 serier. Hos damerne blev pokalen vundet af Susanne Duemose. Hos herrerne blev pokalen vundet af Henning Bjerregaard, som nu har vundet pokalen for 3. år i træk. Der var ingen bemærkninger til denne beretning. Ad 8b Lise Mollerup Sørensen fortæller om næste års tur til Helsinki i Findland, hvor der i forvejen er udsendt et brev med diverse informationer. Der er allerede en del der har bestilt deres billetter til flyet, i en forventning om, at priserne stiger. Det er stadig muligt at få billetter til kr med det tidlige morgenfly (kl. 07:00). Lørdag morgen er der også en afgang via Stockholm til en billig pris (men med en rejsetid på 4 timer). ESBC er registreret som sportskunde hos SAS hvilket giver den fordel, at man kan have 2 x 23 kg baggage med flyet. For at opnå denne fordel, skal billetten bestilles gennem én fra bestyrelsen. Det er også en mulighed at tage bus og tog til Stockholm og så sejle derfra til Helsinki. Sejlturen skulle være helt fantastisk, men den er ikke billig. Det hotel vi skal bo på er i den dyre ende. Men det er et stort fælles hotel, med spillere fra andre lande. Hotellet ligger centralt ved havnen, så der vil ikke være udgift til transport, hvis man skal ind til byen.

11 Lise fortæller videre, at det er flotte og velplejede haller i Helsinki. Den store bowlinghal har 36 baner og en fast tribune. Christian Thomsen gør opmærksom på, at det også er et fly senere end kl. 7:00 lørdag morgen Lise Mollerup Sørensen svarer, at det er korrekt, men det senere fly er ikke til samme pris. Det er morgenfly der er de billigste. Vær opmærksom på, at priserne ændrer sig fra dag til dag. Ring til én fra bestyrelsen. Lars Klokkedal indskyder, at det tidligste fly fra Helsinki er kl. 10:00, men det ændrer sig. Man kan give lidt flere penge for fly, hvis man først kommer lørdag (så sparer man udgiften til hotelværelse natten mellem fredag og lørdag). Herefter var der ikke flere spørgsmål til ESBC stævnet i Helsinki næste år. Ad 9 Dirigenten gør nu opmærksom på, at vi er nået til Punkt 9 Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke besluttes noget og ordet er frit. Dirigenten vil dog gerne tillade at vi fraviger denne regel. Ved stævnet i München fik hvert land overrakt en strikbamse, og denne strikbamse skal have et navn. Bestyrelsen har opfordret medlemmerne om at komme med forslag til navn, og der er indkommet 2 forsalg som vi skal stemme om. Hans Jørgen Parling mener ikke at dette er en egentlig beslutning så OK. Børge Keller fortæller at det ene fremsendte forslag er Holger, og det andet fremsendte forslag er Holger. Liselotte Parling foreslår at strikbamsen skal hedde Christian (efter Christian). Christian Thomsen forslår at strikbamsen skal hedde Mynde (til minde om München). Martin Guldager mener det kan være ligegyldigt, for Børge glemmer den alligevel Dirigenten foretog en afstemning mellem de tre forslag (Holger, Christian og Mynde), og der var flertal for Christian. Lars Klokkedal forestod dåben af strikbamsen med ordene: Vi døber dig Christian og håber at du vil sørge for, at vi fremover får mange medaljer. Svend Erik Larsen tager emnet om placering af DM i øst eller vest op igen, og hentyder her til de økonomiske problemer der har været nævnt i den forbindelse. Svend Erik gør

12 opmærksom på, at fly altid afgår fra København og dermed pålægges deltagere fra Jylland en ekstra udgift på kr i forhold til de deltagere der kommer fra København Susanne Duemose mener at det er en diskussion han må tage med SAS. Lise Mollerup Sørensen indskyder, at Nina og Svend Erik allerede har købt deres billet til flyet, og de tager nattoget fra Ålborg til Kastrup, da en tillægsbillet til flyet er dyr. Lise fortsætter med, at Finland nu ligger mere gunstigt fra København. Andre steder kan man få billet til samme pris fra Billund, som fra København. Ejvind Brinch Rødgaard spørger om man konkurssikrer flybilletterne. Lise Mollerup Sørensen svarer, at det kan man godt, det koster 30 kr. pr billet. Lise fortsætte med at fortælle, at billetter i sportskonceptet kan ændres. Liselotte Dahl opfordrer til, at man betaler sin flybillet med sit MasterCard, da man så er dækket ind med forsikring. Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden. Lars Klokkedal afsluttede med at takke dirigenten med ordene: Tak for god afvikling af generelforsamlingen. Preben får overrakt en flaske som tak for hjælpen. Sidst ønskes alle en god tur hjem. Referent: Bente Makholm ( )

Referat fra ESBC Generalforsamling 2014

Referat fra ESBC Generalforsamling 2014 Referat fra ESBC Generalforsamling 2014 Lørdag den 1. november 2014, kl. 11:00 World Cup Hallen, Rødovre Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Kassererens beretning

Læs mere

Referat fra ESBC Generalforsamling 2015

Referat fra ESBC Generalforsamling 2015 Referat fra ESBC Generalforsamling 2015 Søndag den 4. oktober 2015, kl. 14:30 Bowlernes Hal Grøndal Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning, herunder stævnet i Bologna

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning.

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning. Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning. Til generalforsamlingen var der mødt 32 deltagere heraf 18 stemmeberettigede. Jens Koch bød velkommen. Jens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal). Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal). Ifølge vedtægternes 12 er dagsordenen: a. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere