Referat fra ESBC Generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ESBC Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Referat fra ESBC Generalforsamling 2013 Søndag den 6. oktober 2013, kl. 15:00 Bowl n Fun, Holstebro Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Kassererens beretning herunder aflæggelse af regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse - Kasserer (Børge Keller) genopstiller - Bestyrelsesmedlem (Lise Mollerup Sørensen) genopstiller - Bestyrelsessuppleant (Jes Jakobsen) genopstiller 7. Valg af: - Bilagskontrollant (Liselotte Dahl) genopstiller - Bilagskontrollantsuppleant 1 år (Jette Olesen) genopstiller 8. a) EM-stævne 2013 i München, Tyskland b) EM-stævne 2104 i Helsinki, Finland 9. Eventuelt Referat: Formand Lars Klokkedal byder velkommen til årets generalforsamling, og kommer med nogle praktiske bemærkninger om, at man af hensyn til referenten skal præsentere sig inden et indlæg, og at mobiltelefoner skal slukkes. Lars gør herefter opmærksom på, at der er en enkelt bowlingspiller tilstede, som ikke er medlem af ESBC (hun har endnu ikke nået den alder som kræves for at kunne bliver medlem). Ingen har indvendinger imod, at denne person overværer mødet. Ad. 1 Bestyrelsen foreslår herefter Preben Dahl som dirigent, og Preben bliver valgt. Preben takker for valget og den tillid som der atter i år er vist ham. Preben fortsætter med, at han selv har modtaget en indkaldelse den 9/9, som var dateret den 6/ det vil sige, at fristen på 3 uger er overholdt. Preben konstaterede desuden, at der er fremmødt 33 stemmeberettigede medlemmer, der sammen med 4 fuldmagter giver 37 stemmer hvilket betyder, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

2 Ad 2 Lars Klokkedal aflægger bestyrelsens beretning: Desværre vandt vi ingen medaljer ved årets EM i München, men vi har tæt på, selv om det selvfølgelig ikke giver nogen medalje. Hos herrerne i single var Henning Bjerregaard med en 4. plads og et snit på 218,00 bedst og det var kun 10 kegler mindre end Nordmanden der fik bronze. Danmark havde yderligere 1 herre blandt de 10 bedste i single i aldersgruppe A. Bedste resultat hos damerne i single var en 6. plads til Susanne Duemose og et snit på 187,67 kun 9 kegler mindre end bronze medaljetageren fra Finland. Et flot resultat ikke mindst når man tager i betragtning af, det var Susannes første EM stævne. Men herudover havde Danmark yderligere 2 damer i single blandt de 10 bedste i aldersgruppe C. Bedste dame par blev Conny Stenstrup og Inger Junker med en 4 plads og et snit på 181,50, der var 62 kegler op til bronzemedaljen. I aldersgruppe C var der også 3 danske hold blandt de 10 bedst par. Bedste herre par blev Finn Bjerre Andersen og Henning Bjerregaard med en 5. plads og et snit på hele 209,33 og 23 kegler fra bronze medaljetagerne fra Belgien. Vi havde yderligere et par blandt de 10 bedste i aldersgruppe C og dette par var ligeledes 23 kegler fra en bronzemedalje. I trio blev det bedste resultat en 19. plads blandt de 105 hold til Dorthe Bierregaard, Bodil Matthiesen og Annette Christiansen med et snit på 167,68. Hos herrerne i trio blev den bedste placering en 45. plads til Willy Pedersen, Lars Klokkedal og Henning Bjerregaard blandt de 250 mandskaber med et snit på 188,08 I All Event kvalificerede Henning Bjerregaard sig med en totalscore over de indledende 18 serier på 3776 snit 209,78 med en delt 3. plads sig til finalen, hvor han sluttede som nummer 6. Henning opnåede et totalsnit under hele EM på de 23 serier på 206,57. Hos damerne havde vi ingen der kvalificerede sig til All Event finalerne. Nærmest var Anni Grete Nielsen med en 11. plads. Vinderne af de to ESBC vandrepokaler, som vil blive overrakt lidt senere under generalforsamlingen blev hos damerne Susanne Duemose, Center og hos herrerne endnu engang Henning Bjerregaard, Sundby. Samtlige danske resultater kan ses på vor hjemmeside, hvor man også via et link kan få en oversigt over alle resultater fra EM. Som alle ved, afholdes næste års EM i Finland i Helsingfors i uge 26 fra den 21. til den 27. juni. Der er udsendt materiale vedrørende dette stævne, som Lise under punkt 8b på dagsordenen vil komme nærmere ind på.

3 EM 2015 afholdes i Italien i Bologna. Det blev besluttet på ESBC mødet i München efter afstemning mellem London og Bologna. I bestyrelsen havde vi en lang snak om, hvilken af de 2 byer Danmark skulle stemme på. Vi var ikke enige i bestyrelsen, der var fordele og ulemper for begge kandidaters vedkommende, men vi besluttede os til sidst for Bologna. Afstemningen om hvor EM 2015 skulle afholdes blev afgjort med 1 stemmes flertal for Italien, så må man sige, at Danmark med sin stemme havde afgørende indflydelse på valget. Danmark har lagt billet ind på afholdelse af EM stævnet i 2016 i København. Som det ser ud i øjeblikket, skal vi kæmpe med London om værtskabet. Vi har en fornemmelse af, at vi står godt rustet i kampen om at få overdraget at arrangere det 25. Europamesterskab for Seniorer, men den endelige afgørelse træffes først på mødet til sommer i Helsingfors. På ESBC mødet var der genvalg til posten som sekretær til Lia Fievert fra Holland. Bestyrelsen er af den mening, at vi så vidt muligt skal afholde vor generalforsamling i forbindelse med DM for Old Boys/Girls, men vi er også opmærksomme på, at hvis DM fremover flere år i træk afholdes på den samme side af Storebælt, så bør vi overveje, at afholde vor generalforsamling i forbindelse med et ESBC stævne, som vedtægterne giver mulighed for. Som følge heraf fremsendte vi i marts forud for afholdelsen af repræsentantskabsmødet i Danmarks Bowling Forbund et brev til Forbundsbestyrelsen, hvor vi gjorde rede for vor bekymring over denne udvikling, og hvor vi opfordrede til, at se positivt på vort ønske om at vende tilbage til den tidligere praksis med hensyn til afvikling af DM for Old Boys/Girls. Forbundsbestyrelsens svar var, at man godt forstår vor bekymring, men at man er nødt til at følge de beslutninger, der bliver vedtaget på repræsentantskabsmøderne, da Forbundsbestyrelsen kun administrerer klubbernes ønsker og de beslutninger der træffes. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til aktivt at arbejde for, at deres respektive klubber fremover går ind for, at DM for Old Boys/Girls på skift afholdes øst og vest for Storebælt, således at det udvalg der bestemmer hvor DM skal afholdes, er af samme mening. Medlemstallet har ikke ændret sig meget siden sidste generalforsamling. Vi er stadigvæk omkring 160 medlemmer, så for at få flere og nye medlemmer så vil jeg bede jer om at tage nogle brochurer om ESBC Danmark med hjem til jeres respektive bowling haller, og så i øvrigt omtale ESBC for andre bowlingspillere, som I mener kan være interesserede. Det viser sig rent faktisk, at der rundt omkring i vore bowling haller er mange licensspillere som ikke har kendskab til ESBC, og til den mulighed der er, for alle licensspillere uanset snit til at komme rundt i Europa og bowle. I bestyrelsen har vi som vi plejer i løbet af året afholdt bestyrelsesmøder for at planlægge og udføre det nødvendige arbejde og fordele de forskellige arbejdsopgaver.

4 Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse for det arbejde de har udført i årets løb, det har for det meste været en let sag at styre slagets gang. Det var bestyrelsens beretning, som hermed overgives til generalforsamlingen. Dirigenten takker for beretningen og opfordrer til spørgsmål / kommentarer: Christian Thomsen vil gerne vide hvor Fyn ligger. Lars Klokkedal slår fast, at Fyn ligger vest for Storebælt, og fortsætter derefter med, at mesterskabet for 3. år i træk bliver afholdt i vest, når man allerede på nuværende tidspunkt har planlagt at mesterskabet i 2014 afholdes i Odense. Beretningen bliver herefter godkendt uden yderligere kommentarer. Ad 3 Kasserer Børge Keller gennemgår det reviderede regnskab, og har kun få kommentarer til enkelte konti. Børge gennemgår herefter regnskabet for turen til München (en tur som næsten alle tilstedeværende medlemmer deltog i). Regnskabet indeholder følgende udgifter: - Deltagergebyr - Hotelregning - Middag torsdag aften i MAX Münich Bowling, hvor alle danske deltagere deltog - Besøg på Paulaner bryggeriet Regnskabet for EM 2013 slutter med et underskud på kr En del af dette underskud er bestyrelsens deltagergebyr, hvilket vil sige at det reelle underskud er på kr , som svarer til det underskud, der tidligere er godkendt. Pr. 31/ er der en likvid beholdning på kr Der er ikke købt nye pins i dette regnskabsår. Den udgift der står på pins i regnskabet er de pins der er hentet på lageret og solgt. Lagerbeholdningen af tøj og pins er opgjort til kr Børge afslutter med at spørge, om vi skal have nye pins til EM2014 (efterlyser forslag). Dirigenten takker for gennemgangen af regnskabet og opfordrer til spørgsmål / kommentarer. Leif Makholm anbefaler, at restbeholdningen af pins fra 2008 bliver afskrevet Børge Keller er enig, og lover at disse bliver afskrevet Hans-Jørgen Parling spørger ind til udgiften på kr som der er i regnskabet på pins.

5 Børge Keller fortæller, at dette er en udgift på de pins som vi har købt fra vores eget lager. Det vil sige, at når vi sælger pins, så bliver lageret nedskrevet (udgiftsført). Lise Mollerup Sørensen indskyder, at hun er i besiddelse af 5 eller 6 forslag til nye pins (forslag der er modtaget fra Henning Bjerregaard) hvilket vil sige, at der er forslag til nye pins til næste år. Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer Ad. 4 Børge Keller foreslår uændret kontingent hvilket der ikke er indvendinger imod. Ad 5 Dirigenten konstaterer, at der foreligger 3 ændringsforslag til vedtægterne. Ændringsforslag til 5 Forpligtelser (fremsendt af bestyrelsen): Nuværende ordlyd: Bestyrelsen er altid spilleberettiget, og udgiften til spil betales af ESBC Danmark. Forslag til ny ordlyd: Bestyrelsen er altid spilleberettiget, og udgiften til deltagergebyr betales af ESBC Danmark. Motivation: Det har altid været således, at det er det samlede deltagergebyr der betales, og ikke kun den del af deltagergebyret der dækker selve spillet. Bestyrelsen finder det derfor rigtigt, at der anføres det korrekte ordvalg. Der var ingen yderligere kommentarer til forslaget som blev enstemmigt vedtaget. Ændringsforslag til 6 Generalforsamlingen (fremsendt af bestyrelsen): Nuværende ordlyd af punkt 8 på dagsordenen: Indeværende og kommende stævne Forslag til ny ordlyd af punkt 8 på dagsordenen: Kommende stævne Motivation: Det er for nærværende således, at bestyrelsens beretning indeholder omtale af det netop afholdte EM stævne for så vidt angår de opnåede resultater, ESBC-mødet og andre informationer om ESBC hvorimod omtalen af arrangørernes tilrettelæggelse og udførelse af selve stævnet, samt ESBC-Danmarks aktiviteter under stævnet omtales under punkt 8 (indeværende og kommende EM stævne). Bestyrelsen finder det naturligt og hensigtsmæssigt, at den samlede omtale finder sted i bestyrelsens beretning. Der var ingen yderligere kommentarer til forslaget som blev enstemmigt vedtaget. Ændringsforslag til 6 Generalforsamlingen (fremsendt af Dorthe Bierregaard og Willy Pedersen). Nuværende ordlyd af sidste sætning inden dagsordenen: Generalforsamlingen afholdes hvert år i forbindelse med DM Old Boys/Girls, eller et ESBC stævne, og har følgende dagsorden. Forslag til ny ordlyd af sidste sætning inden dagsordenen: Generalforsamlingen afholdes

6 hvert andet år øst for Storebælt og hvert andet år vest for Storebælt i forbindelse med DM Old Boys/Girls, eller et ESBC stævne, og har følgende dagsorden. Motivation: Da strukturen i DBwF efterhånden er på en måde, hvor næsten alle forbundsstævner foregår i Vest mener vi, at det er rimeligt, at dele sol og vind lige i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen. Leif Makholm er enig i det fremsendte forslag, men mener at vi har et startproblem, da det allerede på nuværende tidspunkt er besluttet, at stævnet i 2014 skal afvikles i Odense. Vi har et håb om, at forbundet fra 2015 og fremefter placerer mesterskabet skiftevis i øst og vest. Vi skal derfor passe på, at vi ikke kommer til at køre skævt af forbundet. Leif har følgende ændringsforslag: Generalforsamlingen afholdes øst for Storebælt i ulige år og vest for Storebælt i lige år, i forbindelse med DM Old Boys/Girls, eller et ESBC stævne, og har følgende dagsorden. Jes Jakobsen mener at det er en god formulering med lige og ulige år. Lars Klokkedal konkluderer, at forslaget fra Dorthe og Willy vil betyde, at vi næste år skal afholde generalforsamlingen i Øst. Den formulering som Leif har foreslået tager hensyn til, at vi allerede nu ved, at DM skal afvikles i Odense næste år. Leifs forslag er nemmere, og man er aldrig i tvivl. Det vil altid i vedtægterne stå præcis, hvor generalforsamlingen skal afholdes. Jes Jakobsen spørger ind til, om ESBC er forpligtiget til at afholde et stævne, hvis der et år ikke afvikles et DM-stævne Svend Erik Larsen er i tvivl om, hvor mange der vil komme til en generalforsamling der afholdes skævt i forhold til forbundsmesterskabet. Svend Erik opfordrer til, at de som alligevel vil tage til forbundsmesterskabet stemmer NEJ til forslaget. Hvis man ikke gider tage til forbundsmesterskab, så gider man formodentlig heller ikke tage til den anden side til et stævne Liselotte Dahl fortæller, at hun aldrig var taget til DM, hvis det ikke var fordi der også var generalforsamling. Er sikker på, at der er mange andre fra Øst der har det på samme måde. Finn Andersen spørger ind til, om man ikke kunne afholde generalforsamlingen på turen til Helsinki. Lars Klokkedal mener ikke, at vi kan kræve at man tager med på turen for at komme til generalforsamlingen.

7 Lise Mollerup Sørensen mener klart, at det er bedst at afholde generalforsamlingen i forbindelse med DM. Er desuden overbevist om, at forbundet i 2015 lægger mesterskabet i Øst. Svend Erik Larsen opfordrer til, at vi stemmer nej til begge forslag, og afventer om forbundsbestyrelsen ændrer praksis. Gør opmærksom på, at det er det samme, om man kommer fra Nordjylland eller man kommer fra København. Der er lige langt til Odense. Hans-Jørgen Parling spørger om, hvor mange ESBC medlemmer der deltager i DM. Lise Mollerup Sørensen fortæller, at JBU har flest Old Boys/Girls licenser end KBU og SBwU til sammen. Men der er flere ESBC medlemmer som bor øst for Storebælt. Finn Andersen mener at vi skal stemme ja til Leifs forslag, og så se hvad forbundet beslutter fremover. Hans Jørgen Parling gør opmærksom på, at det er klubberne der bestemmer. Lise Mollerup Sørensen korrigerer denne opfattelse. Det er besluttet, at det er DM/DT udvalget der beslutter hvor DM skal afvikles. Lise fortæller videre, at hun har hørt at DM for Old Boys/Girls kommer til at ligge i Øst i 2015 Martin Guldager undrer sig over, at man kan love at stævnet bliver placeret i Øst i Placering af DM er en ren udbudsforretning, og kan kun spilles i haller med over 20 baner. Dirigenten spørger om det skal opfattes som et nyt forslag fra Svend Erik. Lars Klokkedal fortæller, at der er forskel på et ændringsforslag og et hovedforslag. Mener at Svend Erik skal lade være med at stille sit forsalg. Dirigenten sætter først ændringsforslaget fra Leif Makholm til afstemning: Her er der 9 der stemmer for forslaget, og stemmer pr. fuldmagt der stemmer imod hvilket betyder at forslaget falder. Dirigenten sætter herefter forslaget fra Dorthe Bierregaard og Willy Pedersen til afstemning: Her er der kun 2 stemmer pr. fuldmagt der stemme for, og resten stemmer imod forslaget hvilket betyder at forslaget falder. Dirigenten konstaterer, at vi nu står hvor vi stod da vi kom altså ingen ændring. Lars Klokkedal håber at problemet løser sig selv og opfordrer til, at vi forsøger at påvirke de kloge hoveder der bestemmer.

8 Ad 6 Herefter var der valg til bestyrelsen: Børge Keller blev genvalgt som kasserer Lise Mollerup Sørensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Jes Jacobsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant Ad 7 Liselotte Dahl er på valg som Bilagskontrollant og blev genvalgt Jette Olesen blev genvalgt som Bilagskontrollantsuppleant. Ad 8a Lars Klokkedal fortæller om stævnet i München, Tyskland. For mange vil stævnet i München sikkert blive husket for to ting. En ualmindelig hyggelig sammenkomst torsdag aften i restauranten på 1. sal i Max Munich Bowling, og for bussen der aldrig kom. Åbningshøjtideligheden fandt sted i Dream Bowl Palace med 52 baner ud i et uden søjler og med restaurant, mødelokaler indendørs minigolf m.v. i 3 etager. En imponerende hal Europas største ifølge arrangørerne. Transporten fra vort hotel til Dream Bowl Palace foregik med busser, der afgik fra hotellet på forskellige klokkeslæt. Desværre dukkede den sidste bus ifølge planen aldrig, hvilket betød at et stor del af de danske deltager aldrig nåede frem til Åbningsceremonien. Forklaringen fra arrangørernes side om at man regnede med, at alle var kommet af sted, da den næstsidste bus ifølge deres forklaring ikke var fyldt op, kan ikke godtages. For det første var den næstsidste bus ifølge deltagerne nærmest overfyldt, og for det andet kan man ikke udlevere en bus plan, hvor man så uden advisering bare sløjfer en afgang uanset årsag. Det var ganske enkelt for dårligt og synd for de deltagere, der således ikke fik mulighed for at overvære åbningen, hvilket vi også med store bogstaver gjorde klart overfor arrangørerne. At de pågældende så senere af arrangørerne fik et lille plaster på såret med en gratis drink ændrede ikke på vort syn på sagen Det skal i øvrigt bemærkes, at der også for andre landes vedkommende var store forsinkelser m.v. i afhentningen til åbningen, hvilket betød at Åbningshøjtideligheden først kom i gang med stor forsinkelse. Selve arrangementet er der for så vidt ikke meget at skrive hjem om, bortset fra en ganske original indmarch til de forskellige landes nationalmelodier og i den forbindelse udlevering af en maskot til alle de deltagende lande. Efter indmarchen var der de

9 obligatoriske taler og den officielle åbning, men da var ret mange af deltagerne allerede på vej hjem. Der blev inden åbningsceremonien gik i gang serveret et enkelt glas vin men ellers intet andet. Det skulle senere vise sig, at arrangørerne havde valgt denne løsning, for at man så til gengæld kunne få frie drikkevarer til afslutningsfesten. Det havde været en god ide, hvis man havde oplyst dette på Captains Meeting, så havde der uden tvivl været forståelse og accept fra deltagernes side, og så havde det været lettere at acceptere det noget farveløse åbnings- arrangement. Afslutningsfesten fandt sted i Löwenbräukeller. Det var et godt arrangement i smukke og særprægede omgivelser med mad og drikkevarer ad libitum underholdning og dans, og vi var over 1000 mennesker, så betjeningen havde noget at se til. Det betød desværre også., at et bord hvor nogle af de danske deltagere var bænket blev overset ved serveringen af hovedretten, som derfor blev serveret med en del forsinkelse og ikke i fuld omfang. Selve spillet forløb upåklagelig med meget få tekniske fejl ikke mindst antallet af deltagere taget i betragtning. Baneforholdene i de to haller forekom noget forskellige, selvom der var anvendt samme oliering i begge haller. Banerne i Max Munich Bowling hvor damerne afviklede deres 18 indledende serier var vanskelige at spille på, hvilket også for mange gav sig udtryk i de opnåede resultater. I Dream Bowl Palace, hvor herrerne spillede var der derimod ingen problemer. Bustransporten mellem hotellerne og bowling hallerne forløb udmærket, men det havde været ønskeligt, hvis man havde udarbejdet en bus plan, hvor der ved visse starter havde været mindre ventetid efter spillet. Alle de officielle hoteller lå i udkanten af München, således også vort hotel Stay 2 Munich, hvilket betød at der var nogen transport tid ind til centrum. Det var et udmærket hotel med pæne værelser, en flot morgenbuffet og en restaurant og bar og udendørs terrasse. Desværre havde restauranten ikke åbent alle dage om aftenen, og vejret gjorde også, at det var så som så med benyttelsen af den udendørs terrasse, men det skal arrangørerne nu ikke havde skyld for. Hotellet lå i område med erhverv og stort set ingen beboelse og også mangel på små hyggelige steder, hvor man kunne få stillet sin sult og slukket sin tørst, men det fandt ikke mindst de danske deltagere råd for i den hyggelige restaurant og bar i Max Munich Bowling. Vi har gemt det bedste til sidst. Vor hyggeaften torsdag aften. Som tidligere nævnt fandt den sted i restauranten på 1. sal i Max Munich Bowling et par hundrede meter fra vort hotel. Det var en glæde for bestyrelsen at samtlige deltagere deltog i arrangementet. Vi fik en aldeles fortrinlig og omfangsrig buffet med varmt og koldt. Det var til 5 kokkehuer. Og da der også var mulighed for indtagelse af våde varer i passende mængder alt

10 efter deltagernes formåen, så varede det ikke længe før stemningen var helt i top, og der holdt den sig hele aftenen. Og så havde Sylvia Krasznai rund fødselsdag som blev fejret på behørig vis. Nævnes skal det også, at et kært medlem Vera Blaase bidrog til den gode stemning på bedste mexicanske vis. Mon ikke vi alle havde en dejlig aften, som vi sent vil glemme. En aften der bliver svær at overgå. En stor tak til det meget servicemindede personale, der virkeligt fik en til at føle sig velkommen. Her kunne nogle danske bowling haller lære en hel del om, hvordan man betjener kunder, så de føler sig velkommen og glæder sig til at komme igen. Lørdag var der udflugten til Paulaner bryggeriet. En spændende og interessant tur, hvor vejret desværre ikke var med os. Det er bestyrelsens opfattelse, at på trods de nævnte svipsere fra arrangørernes side, så var det et tilfredsstillende stævne med et stort islæt af social samvær, og bestyrelsen vil gerne sige deltagerne tak for en god tur og på gensyn i Helsingfors. Lars Klokkedal afsluttede beretningen om 2013 med uddeling af vandrepokaler til den dame og den herre som havde det højeste snit i de indledende 18 serier. Hos damerne blev pokalen vundet af Susanne Duemose. Hos herrerne blev pokalen vundet af Henning Bjerregaard, som nu har vundet pokalen for 3. år i træk. Der var ingen bemærkninger til denne beretning. Ad 8b Lise Mollerup Sørensen fortæller om næste års tur til Helsinki i Findland, hvor der i forvejen er udsendt et brev med diverse informationer. Der er allerede en del der har bestilt deres billetter til flyet, i en forventning om, at priserne stiger. Det er stadig muligt at få billetter til kr med det tidlige morgenfly (kl. 07:00). Lørdag morgen er der også en afgang via Stockholm til en billig pris (men med en rejsetid på 4 timer). ESBC er registreret som sportskunde hos SAS hvilket giver den fordel, at man kan have 2 x 23 kg baggage med flyet. For at opnå denne fordel, skal billetten bestilles gennem én fra bestyrelsen. Det er også en mulighed at tage bus og tog til Stockholm og så sejle derfra til Helsinki. Sejlturen skulle være helt fantastisk, men den er ikke billig. Det hotel vi skal bo på er i den dyre ende. Men det er et stort fælles hotel, med spillere fra andre lande. Hotellet ligger centralt ved havnen, så der vil ikke være udgift til transport, hvis man skal ind til byen.

11 Lise fortæller videre, at det er flotte og velplejede haller i Helsinki. Den store bowlinghal har 36 baner og en fast tribune. Christian Thomsen gør opmærksom på, at det også er et fly senere end kl. 7:00 lørdag morgen Lise Mollerup Sørensen svarer, at det er korrekt, men det senere fly er ikke til samme pris. Det er morgenfly der er de billigste. Vær opmærksom på, at priserne ændrer sig fra dag til dag. Ring til én fra bestyrelsen. Lars Klokkedal indskyder, at det tidligste fly fra Helsinki er kl. 10:00, men det ændrer sig. Man kan give lidt flere penge for fly, hvis man først kommer lørdag (så sparer man udgiften til hotelværelse natten mellem fredag og lørdag). Herefter var der ikke flere spørgsmål til ESBC stævnet i Helsinki næste år. Ad 9 Dirigenten gør nu opmærksom på, at vi er nået til Punkt 9 Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke besluttes noget og ordet er frit. Dirigenten vil dog gerne tillade at vi fraviger denne regel. Ved stævnet i München fik hvert land overrakt en strikbamse, og denne strikbamse skal have et navn. Bestyrelsen har opfordret medlemmerne om at komme med forslag til navn, og der er indkommet 2 forsalg som vi skal stemme om. Hans Jørgen Parling mener ikke at dette er en egentlig beslutning så OK. Børge Keller fortæller at det ene fremsendte forslag er Holger, og det andet fremsendte forslag er Holger. Liselotte Parling foreslår at strikbamsen skal hedde Christian (efter Christian). Christian Thomsen forslår at strikbamsen skal hedde Mynde (til minde om München). Martin Guldager mener det kan være ligegyldigt, for Børge glemmer den alligevel Dirigenten foretog en afstemning mellem de tre forslag (Holger, Christian og Mynde), og der var flertal for Christian. Lars Klokkedal forestod dåben af strikbamsen med ordene: Vi døber dig Christian og håber at du vil sørge for, at vi fremover får mange medaljer. Svend Erik Larsen tager emnet om placering af DM i øst eller vest op igen, og hentyder her til de økonomiske problemer der har været nævnt i den forbindelse. Svend Erik gør

12 opmærksom på, at fly altid afgår fra København og dermed pålægges deltagere fra Jylland en ekstra udgift på kr i forhold til de deltagere der kommer fra København Susanne Duemose mener at det er en diskussion han må tage med SAS. Lise Mollerup Sørensen indskyder, at Nina og Svend Erik allerede har købt deres billet til flyet, og de tager nattoget fra Ålborg til Kastrup, da en tillægsbillet til flyet er dyr. Lise fortsætter med, at Finland nu ligger mere gunstigt fra København. Andre steder kan man få billet til samme pris fra Billund, som fra København. Ejvind Brinch Rødgaard spørger om man konkurssikrer flybilletterne. Lise Mollerup Sørensen svarer, at det kan man godt, det koster 30 kr. pr billet. Lise fortsætte med at fortælle, at billetter i sportskonceptet kan ændres. Liselotte Dahl opfordrer til, at man betaler sin flybillet med sit MasterCard, da man så er dækket ind med forsikring. Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden. Lars Klokkedal afsluttede med at takke dirigenten med ordene: Tak for god afvikling af generelforsamlingen. Preben får overrakt en flaske som tak for hjælpen. Sidst ønskes alle en god tur hjem. Referent: Bente Makholm ( )

Referat fra ESBC Generalforsamling 2014

Referat fra ESBC Generalforsamling 2014 Referat fra ESBC Generalforsamling 2014 Lørdag den 1. november 2014, kl. 11:00 World Cup Hallen, Rødovre Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Kassererens beretning

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad International Ungdomsturnering i Odense Bowlinghal 7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad Se mere på siden tilmelding og priser INVITATION BOWLING Odense Bowlinghal har den store fornøjelse at invitere unge

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere