Et idrætscentrum i den bæredygtige bydel. AD10-ARK1 Kirsten Priess Harving & Stine Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et idrætscentrum i den bæredygtige bydel. AD10-ARK1 Kirsten Priess Harving & Stine Jacobsen"

Transkript

1 Et idrætscentrum i den bæredygtige bydel AD10-ARK1 Kirsten Priess Harving & Stine Jacobsen

2 Summary in English The sustainable neighborhood Nordhavnen in Copenhagen now has a sports center which is sustainable in all aspects; zero energy consumption, environmentally sustainable materials, health nursing function and functionally and aesthetically designed to last for many years. Projekttitel: Et idrætscentrum i den bæredygtige bydel Antal sider: 210 Vejleder: Michael Lauring Teknisk vejleder: Olena Kalyanova AD10-Ark1 Kirsten Priess Harving Stine Jacobsen

3

4 Indhold Indledning 4 Konkurrencevision 6 OMRÅDET Områdeanalyse 10 Strukturplan 18 Placering 20 BEHOV Målgruppe 24 Rumprogram 30 Rumdiagram 32 Belastningsprofil 33 Klima 36 KLIMA Sol 37 Vind 40 Vand 44 Materialer 46 Udtryk 48 BÆRE- DYGTIGHED Energiklasser 56 Energikilder 58 Designprincipper 62 Volumenstudier 66 AFSÆT Designkriterier 70 Projektvision 72 Koncept 7I 4

5 PRÆSENTATION Idrætscenteret 80 Situationsplan 82 Uderum 84 Udtryk 86 Planer 88 Facader 92 Forhal 94 Cafeteria 98 Omklædning 100 Hallen 102 Salen 104 Fitness 106 Hotellobby 108 Hotel 110 Vurdering 112 Perspektivering 114 FORMALIA PROCES Processen 118 Udtryk 120 Formkoncept 126 Formfunktioner 128 Bygningsdele 130 Døgnmiddel 132 Samling 134 Månedsmiddel 136 Landskab omkring bygningen 138 Situationsplanen 140 Taget 146 Forhallen 148 Cafeteriaet 156 Omklædning 158 Idrætshallen 160 Gymnastiksalen 164 Fitness 166 Hotellobby 168 Hotellet 172 Facaderne 178 Materialer 182 Energi 186 Opsummering 188 Kilder 192 Illustrationsliste 194 Bilag 01: Luftskifte 198 Bilag 02: Personbelastning 202 Bilag 03: Skyggediagrammer 206 Bilag 04: BSim for Fitness 208 5

6 Forord Rapporten er en gennemgang af et 10. semester projekt fra uddannelsen til Civilingeniør i Arkitektur & Design med speciale i arkitektur. Projektet omhandler designet af et bæredygtigt idrætscenter med hotelfunktioner til den nye bæredygtige bydel Nordhavnen i København. Rapporten er bygget op af tre overordnede dele: program, præsentation og proces. Programmet indeholder en undersøgelse af Nordhavnen, med de forudsætninger området byder på, den potentielle målgruppe og dennes behov, klimaet i området og hvordan det kan bruges i arkitekturen. Herudover forskellige bæredygtige tilgange til byggeri og en vurdering og vægtning af disse i forhold til dette projekt og sidst en vision og koncept for projektet. Præsentationen viser det færdige skitseforslag med beskrivelser af funktioner og resultater. Den sidste del viser den proces der er gennemgået i arbejdet med at skabe idrætscenteret, både på det funktionelle, æstetiske og tekniske plan. Sidst i rapporten findes en række bilag, der blandt andet uddyber beregningerne, som danner grundlaget for projektet. Yderligere er vedhæftet en CD som blandt andet indeholder konkurrenceoplægget og de forskellige beregningsfiler. 6

7 ill.1 7

8 Indledning Der er igennem de sidste år kommet større og større fokus på miljøet, det er ikke længere kun en lille befolkningsgruppe, som spiser økologisk og bor i bæredygtige huse. I dag er begrebet så udbredt at det er tilgængeligt for alle, og med klimatopmødet i København 2009 vil der blive lagt endnu mere vægt på bæredygtighed i den nærmeste fremtid. Det er derfor et meget relevant emne, som også vil have stor indflydelse på byggebranchen i fremtiden. Bæredygtighed kan dække over mange ting, lige fra økologisk mad, bygninger med lavt energiforbrug og bæredygtigt producerede materialer til for eksempel tekstiler og byggeri. Men bæredygtighed kan også betyde en langsigtet strategi, der indbefatter levetid af materialer eller et produkts attraktivitet. Det kan ligefrem dække over en hel bydel, som er bæredygtig idet der i samtlige bygninger og trafikale strukturer er tænkt på co 2 udslip og bæredygtige materialer, samtidig med at byens sammensætning af forskellige programmer og former gør den attraktiv at bo i, også langt ud i fremtiden. En sådan bydel har man nu visioner om at skabe i Københavns kommune, og derfor har Udviklingsselskabet By & Havn I/S nu udskrevet en åben international idékonkurrence om Nordhavnen den nordligste del af Københavns havn som skal være en ny bæredygtig bydel i storbyen. Nordhavnen skal være bæredygtig på mange forskellige planer, både energi- og miljømæssigt, men også socialt og økonomisk. I konkurrenceoplægget lægges der meget stor vægt på sports og fritidsfaciliteter i området. Bydelen skal som en del af sin bæredygtighed være med til at forbedre borgernes muligheder for et sundt og aktivt liv. Der er i området behov for faciliteter til organiseret og uorganiseret idræt, som også kan fungere som mødesteder og sunde opholdssteder for den blandede befolkningsgruppe. Det er et sådant sted vi med dette projekt ønsker at skabe. 8

9 ill.2 Stemningsindtryk fra Nordhavnen 9

10 Konkurrencevision Fremtidens bæredygtige by er den overordnede vision for Københavns nye bydel, Nordhavnen. Denne vision bygger på seks centrale temaer for byudviklingen: EN MILJØVENLIG BY - Fokus på vedvarende energi og nye energiformer - Optimal ressourceudnyttelse og genanvendelse af ressourcer - Miljøvenlige transportformer - Levende og mangfoldig bynatur, både på land og vand - En bæredygtig by- og bebyggelsesstruktur EN LEVENDE BY - En åben og indbydende by for alle københavnere - Intenst byliv med mangfoldige typer aktiviteter - Tilbud om oplevelser på og ved vand - Et bredt udbud af butikker, kultur og idræt - Byrum, der inviterer til oplevelser, begejstring og udfoldelse for alle EN BY FOR ALLE - Varierede boligtyper i alle prisniveauer, så også københavnere uden høje indkomster kan bo ud til vandet - Integreret blanding af boliger og erhverv - Mangfoldighed, der sikrer plads til alle også udsatte befolkningsgrupper - En venlig by, som både beboere og besøgende har en følelse af er deres - Dialog med borgere og kommende brugere om byudviklingen EN BY VED VANDET - Boliger og udadvendte aktiviteter langs vandet - Offentligt tilgængelige havnefronter, kajarealer og kyststrækninger - Bystrande, havnebade og idræt på og ved vand EN DYNAMISK BY - Et rigt udvalg af institutioner, indkøbsmuligheder og oplevelsestilbud - Grundlag for nye arbejdspladser og initiativer - Attraktive miljøer for vidensarbejdere og studerende - Realisering af København som markant international vidensby EN BY MED GRØN TRAFIK - Cykler og kollektiv trafik som det naturlige valg - Et enkelt vejnet og en effektiv kollektiv trafik - Et fintmasket net af komfortable cykel- og gangforbindelser, der forbinder Nordhavnens institutioner og butikker, pladser, parker, vandaktiviteter, rekreative og kulturelle tilbud og på den måde sammenknytter byområderne - Udvikling af byområderne med udgangspunkt i fodgængere og cyklisters behov 10

11 Konkurrencen havde deadline den 25. september 2008 og omfatter en overordnet plan for hele Nordhavnen og en konkret bebyggelsesplan for Indre Nordhavn, der bliver første etape af projektet, samt en strategi for realisering af planerne. På grund af denne deadline er det ikke muligt for os at deltage i konkurrencen, og da konkurrenceforslaget i højere grad er et urbant projekt end et arkitektonisk, har vi valgt at tage udgangspunkt i oplægget og designe en enkelt relevant bygning til området, nemlig et idrætscenter. Der er med konkurrencevisionen opstillet visioner for stort set alle aspekter i den nye bydel. Det er ikke alle som vil have direkte indflydelse i dette projekt, da en del af dem er meget overordnede og møntet på urban planlægning eller boligbyggeri. Men flere at udsagnene kan knyttes enten til selve det bæredygtige aspekt eller idrætscentrets funktion og samspil med byen. I denne vision er begrebet bæredygtighed, i forhold til bygningsdesign, ikke særligt detaljeret, det er således nødvendigt at undersøge dette emne nærmere. Forskellige tilgange til bæredygtighed vil derfor blive behandlet senere under afsnittet Designprincipper. Projektet vil tage udgangspunkt i visionen og konkurrencematerialet, men med yderligere analyser af brugergrupper og bæredygtighedsbegrebet. 11

12 12

13 OMRÅDET13 13

14 Områdeanalyse Denne beskrivelse af området tager udgangspunkt i analyserne præsenteret i konkurrenceprogrammet. REGIONEN Øresundsbroens sammenbinding af Sverige og Sjælland, har medført en Øresundsregion i stærk vækst. København kan sammen med Malmø, nu måle sig med de største storbyer i Europa. NORDHAVNEN KØBENHAVN SVERIGE 14 ill.3 Nordhavnens placering

15 BYEN Ligesom regionen er i enorm udvikling, er selve København også voksende både med hensyn til befolkningstal og aktivitet. Den store ændring fra industriby til vidensby har positivt påvirket antallet af arbejdspladser, og København er blevet en attraktiv by at placere sit firma i. Befolkningstallet er ligeledes steget, Københavns kommune har ca indbyggere, og det forventes at stige med ca indtil Den kraftige vækst i befolkningstallet giver naturligt også mere trafik og større belastning på vejnettet, og selvom flere og flere københavnere cykler eller tager metroen på arbejde er antallet af veje med kritisk trængsel steget med ca. 30 %. ill.4 Københavns midtby 15

16 ill.6 Nordhavnen fra nordøst 16 ill.5 Nordhavnen fra øst

17 HAVNEN NE N Erhvervstrafikken på havneområdet er hørt op som en naturlig følge af, at de fleste af industriarealerne er blevet frigjort. Dette betyder imidlertid at der er blevet dannet rum, der kan udnyttes som et rekreativt område omgivet af boliger, erhvervsdomiciler, uddannelsesinstitutioner og kulturelle bygninger som Operaen, Skuespilhuset og Det Kongelige bibliotek. Sammen med Refshaleøen og det nordøstlige Amager udgør Nordhavnen de sidste muligheder for byomdannelse i dette område. RI NG BA SVANEMØLLEBUGTEN GR ØN T BÆ LT E LA NG S NORDHAVNEN TRAFIKAL HOVEDÅRE ØSTERBRO ill.7 Vigtige elementer i området LOKALOMRÅDET Områderne omkring Nordhavnen har mange forskellige udtryk og funktioner, men især er det domineret af at det afgrænses af vand. Den mindre del mod sydvest, der kæder Nordhavnen sammen med resten af København, grænser op til en trafikal hovedåre, med regionalveje og jernbaneterræn. Lidt længere ude ligger Østerbro som er kendetegnet ved at være befolket af folk med højere uddannelsesniveau og højere indtægter end resten af byen. Udover den kraftige trafik nær ved området, grænser bydelen også op til Svanemøllebugten med strandpromenade og planlagt badestrand. Desuden løber et parkbælte langs Ringbanen. 17

18 HISTORIEN Nordhavnens historie går helt tilbage til 1880 erne, hvor Nordbassinet blev anlagt. Op igennem åerene indtil ca er selve området Nordhavn blevet fyldt op og gav med denne udvikling store muligheder for etablering af industri. Større skibe var nu i stand til at anløbe havnen og en større industrihavn blev muliggjort. I dag er det kun ca. halvdelen af området, der bliver udnyttet til erhverv og havnerelaterede funktioner, resten ligger som et efterladt område. ill.8 Historiske billeder fra området LANDSKABET OG NATUREN Landskabet i og omkring Nordhavnen byder på nogle fantastiske kvaliteter med store rummelige muligheder. Den nære kontakt med vandet overalt i Nordhavn, er karakteristisk for området, med bassiner, dokker og kanaler som alle skaber vidt forskellige vandrum med stensætninger, bolværker og kajkanter som afgrænsning til det åbne vand. Fra det ydre Nordhavn er der udsigt ud over vandet mod Sverige og fra den østlige del af området er der kig ind over byen forbi havnerummet. 18

19 ill.9 Udsigt fra Nordhavnen ill.10 Udsigt fra Nordhavnen 19

20 INFRASTRUKTUR Der er på nuværende tidspunkt ikke et bevaringsværdigt vejnetværk, og da hele området står for en større omlægning er der kun ganske få ting som ligger fast. På illustration 11 er skitseret de elementer der er planlagt. Det drejer sig specielt om en tunnelforbindelse til Nordhavnsvej og en tilkobling på Nordhavn station for kollektiv trafik. Derudover er der planer om at lave vandbusser, og derigennem give en ny mulighed for at komme rundt i området, der er lettilgængeligt fra vandet. Planlagt opfyldning Tunnelvej Muligt opkørselsområde Krydstogtskaj Gangbro Indkørselsveje Vandbusser ill.11 Infrastrukturelle planer for Nordhavnen 20

21 LOKALE AFSTANDE Især med henblik på den trafikale del af den bæredygtige tilgang, er det en fordel, at det er muligt at komme omkring uden nødvendigvis at bruge en bil. På illustrationen angives hvordan afstandsforholdene er i området. Det antages at man typisk vil gå, hvis afstanden drejer sig om 1-2 km og tage cyklen optil 5-6 km, hvilket, som det ses på illustrationen, gør at det reelt er muligt at bevæge sig fra Nordhavnen og til store dele af det indre København uden motorkøretøjer. Det er desuden ofte lettere at færdes til fods eller på cykel i en storby, hvor mængden af trafik er stigende, idet man er mere fleksibel, og har lettere ved at finde parkeringsplads, end hvis man er i bil. 5 KM 4 KM 3 KM 2 KM 1 KM RÅDHUSPLADSEN ill.12 Afstande fra Nordhavnens centrum 21

22 Placering Den 25. september 2008 var afleveringsdato for konkurrenceforslag til planerne for det nye Nordhavn. I uge 42 blev alle 181 forslag udstillet for offentligheden. Fra disse forslag har vi udvalgt et enkelt, som ikke radikalt laver om på landskabet, og derfor giver os bedre mulighed for at forholde os til de nuværende forhold. Forslaget er desuden valgt fordi det klart formulerer en placering af et idrætscenter af passende størrelse, på et sted som allerede inden udstillingen åbnede, var på tale for dette projekt. Ud over det klart definerede projektområde og de omkransende bygninger forholder vi os ikke til konkurrenceforslaget. Placering her på spidsen af molen, som det ses på illustration 14, er eksponeret mod den store indsejling til København, hvor forskellige turistbåde og de kommende vandbusser færdes. Centeret kan på den måde være med til at eksponere bydelen som et bæredygtigt og aktivt sted. En anden vigtig faktor ved placeringen er at bygningen vil være fri på mindst to sider og derved er der mulighed for at arbejde med passiv solvarme uden at ligge under for eventuelt tilstødende bygninger som enten skygger for eller reflekterer lys på en uhensigtsmæssig måde. Der er desuden en god kontakt med vandet, og således mulighed for sejlsport. Centeret bliver med denne placering i periferien, et fristed med god luft og horisont som kontrast til den tætte storby. 22 ill.13 Udstillingen af de mange konkurrenceforslag

23 ill.14 Konkurrenceplakat med markering af idrætscenter 23

24 24

25 BEHOV 25

26 Målgruppe I konkurrenceoplægget lægges der stor vægt på en mangfoldig befolkningsgruppe i Nordhavnen. Det er meget vigtigt, at der er plads til alle, og at folk har gode muligheder for at mødes på tværs af alder og metier. Derfor må dette idrætscenter være målrettet en bred gruppe af brugere med forskellige krav. En ny undersøgelse af Danskernes motions- og sportsvaner 2007 fra Idan viser klare nye tendenser indenfor valg og brug af idræt. Man bruger ikke som før, at gå til en bestemt type idræt hele livet igennem, men zapper i stedet rundt alt efter skiftende interesser og fritid i forhold til skiftende jobs eller uddannelse. Derfor er der en forespørgsel efter langt flere forskellige idrætsaktiviteter end tidligere [Bille, 2008]. Denne zapper-kultur fremmer også den selvorganiserede idræt, hvor man selv tager initiativ, når man har lyst, og det passer ind i éns skema. Dette kræver dog, at der er tilgængelige faciliteter, som kan udnyttes og at åbningstiderne for disse er fleksible. DGI-huse & haller, som er en institution, der rådgiver i forbindelse med renovering og nybygning af idrætshuse og haller, anbefaler at nye idrætsfaciliteter bliver mere åbne og udadvendte for at imødekomme kravet om fleksibilitet og lettilgængelighed. 26 ill.15 I Kina bliver parkerne flittigt brugt til selvorganiseret idræt

27 Der er yderligere en række krav som DGI-huse og haller stiller til nye idrætsbyggerier: Et DGI-hus eller hal er en moderne ramme for idræt, sundhed, kultur og fællesskab. Et DGI-hus eller en DGI-hal har følgende karakteristika: ÅBENHED Et DGI-hus eller hal er kendetegnet ved, at der rent fysisk er en åbenhed mellem rummene, så forskellige aktiviteter er synlige for brugerne. FLEKSIBILITET Fleksibilitet i brugen af lokaler, betyder at forskellige hold og udøvere kan dyrke motion på samme tid med hver deres formål, og at rummene kan indrettes til forskellige formål afhængig af arrangementets karakter. MANGFOLDIG BRUGERSAMMENSÆTNING Den fysiske indretning skal på lige fod med aktiviteter være med til at tiltrække forskellige målgrupper, idet en mangfoldig brugergruppe skaber et spændende og tiltrækkende hus. ET IDRÆTSEKSPERIMENTARIUM Et DGI-hus eller hal er innovativ, kreativ, modig og er med til at præge den folkelige idræt. TILGÆNGELIGHED En stor grad af tilgængelighed både i form af lange åbningstider i hverdagene samt i ferieperioder tiltrækker flere brugere. Derudover vil DGI-huset og hallens tilbud være tilgængelige på internettet, hvor man kan booke sig ind på aktiviteterne. SYNERGI MELLEM FORSKELLIGE KULTUR, SUNDHEDS- OG FRITIDSTILBUD Et DGI-hus eller hal er et miljø, der emmer af liv og forskelligartede tilbud, så huset bliver det foretrukne sted for borgere at bruge deres fritid. EN MOTIVERENDE STEMNING Rummene er præget af lys, luft og venlighed, så brugerne føler sig velkomne og trygge og får lyst til både at motionere og tage del i det sociale liv i huset. [DGI-huse & haller, 2008] 27

28 TENDENSER De unge mennesker har især flyttet sig fra den gamle model, med faste hold og faste ugentlige træningstider, over mod friere rammer, hvor træningstider og idrætsform varierer alt efter humør og tid i den enkelte uge. Før i tiden var der en tydelig sammenhæng mellem voksende alder og faldende aktivitet, denne sammenhæng er nu vendt, og der er faktisk en stigende aktivitet efter 40års alderen. Denne gruppe udgør derved en stor del af de idrætsudøvende. Mange mennesker lægger stor vægt på fællesskab i forbindelse med idræt, ikke nødvendigvis på store hold, men at idrætten bruges som mødested og giver mulighed for at være sammen med andre mennesker [Larsen, 2008]. Flere unge mennesker giver udtryk for at de ville være mere aktive, hvis der var bedre faciliteter i deres nærmiljø, der er også en stor efterspørgsel efter en kombination af leg og motion for eksempel ved computerspil der kombineres med virkelige aktiviteter. 28 ill.16 Udendørs basketball kan være en lettilgængelig idrætsgren

29 UDENDØRS ANLÆG Der er i Danmark kommet en tendens, der går i retning af flere udendørs idræts- og motionsanlæg. I lande som USA, Kina og Vietnam er det en del af kulturen at dyrke motion udendørs i parker og stræder, men også herhjemme skal vi til at vænne os til at dyrke idræt alle tænkelige steder. Denne tendens harmonerer godt med ovenfor nævnte bevægelse mod mere individuelle og frie idrætsvalg. Desuden viser undersøgelser at både børn og deres forældre anser udendørs leg og idræt som meget vigtig for børnene, udendørs aktivitet tillægges tilmed større betydning for børnenes udvikling end indendørs idræt [Bille, 2008]. Det er derfor vigtigt at skabe gode udendørs idrætsprægede og motorisk alsidige legerum til børn. ill.17 Udendørs idrætspavilloner til fri afbenyttelse 29

30 BRUGERE OG BÆREDYGTIGHED Det må antages at de lokale, som anses for at være de daglige brugere af idrætscenteret, efterhånden vil få et udbredt kendskab til bæredygtige byggerier, eftersom hele bydelen vil bestå af sådanne. Der vil dog angiveligt komme brugere fra andre områder indimellem, og det er derfor vigtigt at bygningen udviser stor brugervenlighed, så den bliver nem at gennemskue og betjene. Eftersom størstedelen af brugergruppen, antages at have et godt kendskab til bæredygtighed, vil det være muligt at inddrage brugeren aktivt i den daglige bevægelse af bygningen i forhold til for eksempel naturlig ventilation og solafskærmning. Bæredygtighed og økologi hænger i mange menneskers bevidsthed tæt sammen med sundhed og sunde produkter [Wier, 2004]. Det er derfor blandt andet vigtigt at bygningen ikke lugter af materialer der afgasser længe efter byggeperioden, og det er vigtigt at cafeteriaet ikke sælger usund frituremad, men i stedet sundt og nærende mad både til idrætsudøverne og de der bare kommer for at se deres børn spille fodboldkamp eller lignende. 30

31 ill.18 31

32 Rumprogram Rumprogrammet er opstillet ud fra kravene om lettilgængelighed og et alsidigt udvalg. Stort set alle faciliteter kan benyttes til selvorganiseret idræt, samtidig med at der er faciliteter til at danne et solidt grundlag for et omfattende foreningsarbejde. Der lagt stor vægt på de sociale faciliteter med et centralt cafeteria og opholdsområde, desuden vil der omkring på centerområdet være forskellige udkigsposter hvor man kan tage en pause og betragte andre i spil. Disse udkigsposter vil fungere som sociale mødesteder og danne bånd mellem forskellige idrætsgrene. Data om de forskellige idrætsgrene er hentet fra loa-fonden.dk. Idrætshal Gymnastiksal Fitness Cafeteria Forhal Min. areal 45x30m 30x15m 400m 2 450m 2 100m 2 Min. rumhøjde (m) Komfort temperatur( o C) Varmebehov lille middel lille stort stort Lysbehov (lux) Kontakt til ude god god god god god Udtryk åben åben lukket åben åben Åben/lukket Ventilations-princip mekanisk nat. Cross mekanisk nat. Cross mekanisk nat. Cross mekanisk nat. Cross mekanisk nat. Cross Luftskifte for atmosfærisk komfort (h -1 ) 0,75 1,31 3,21 0,38 0,16 Omklædning Møde Kontor Hotel Min. areal 800m 2 50m 2 50m 2 500m 2 Min. rumhøjde (m) ,7 Komfort temperatur ( o C) Varmebehov stort middel middel stort Lysbehov (lux) Kontakt til ude ingen middel middel middel Udtryk lukket lukket lukket lukket Åben/lukket Ventilations-princip mekanisk mekanisk mekanisk mekanisk nat. singlesided Luftskifte for atmosfærisk komfort (h -1 ) 1,33 1,95 0,36 0,31 32

33 UDENDØRS Aktivitet: m 2 Krav: Legeplads/forhindringsbane 50 Motorisk fremmende Træningspavillion 40 Forskellige træningsøvelser Løb 787 Længde: 130m Banerne skal have en bredde på 1,22 m Forskellige løberuter har udgangspunkt ved centeret. Længdespring og trespring Tilløbsbanens bredde: 1,22 m det samme gælder for afsætsplanken. Stangspring/ Højdespring 25 Landingsområdets minimumsstørrelse på 5,0 x 5,0 m Tilløbsbanen: Bredde: 1,22 m Fodbold Minimum 90x45m Maksimum 120x90m Minimum to stk. Basketball m x 15m Evt. boldhegn. Skaterbane 100 Asfalteret område med diverse ramper. Hokeybane x40m Skøjtebane 300 Fladt udendørs område min. 15x20m Klatring - Væg højere end 10m Petanque To baner Officielt 4x15m, min 3x12m VED VANDET Sejlsport (optimistjolle, europajolle og lignende) ca. 70 Opbevaring til både udendørs Aflåst opbevaring til sejl og lignende Nem adgang til vandet Kano og kajak ca. 50 Aflåst opbevaring til både og pagajer Nem adgang til vandet Roning ca. 50 Aflåst opbevaring til både og årer Nem adgang til vandet Havnebad ca. 50 Sauna og omklædning nær ved 33

34 Rumdiagram Rumdiagrammet illustrerer grupperingerne af de forskellige aktiviteter og faciliteter. I midten markeret med en rød cirkel findes fællesfaciliteterne. Klatremuligheder Længde-, tre-, stang-, og højdespring Sejlsport Roning Kano/kajak Træningspavillion Redskabsrum Opbevaring til sejlsport Gymnastiksal Fitnessrum Idrætshal Sauna Havnebad Omklædningsrum Fodboldbane Opbevaring til bolde Basketballbane Cafeteria/Opholdsområde Personalerum Mødelokale Hotel Kontorer Legeplads/forhindringsbane Hockey/Skøjtebane Skaterbane Petanque ill.19 Rumdiagram 34

35 Belastningsprofil Aktivitetsdiagrammet illustrerer den forventede brugstid i løbet af dagen; om morgenen inden folk tager på arbejde, om formiddagen for pensionister og skoler, eftermiddagen for de unge og aftenen for de som igen har fri fra arbejde. Petanque Klatremuligheder Diverse springaktiviter Træningspavillion Legeplads/forhindring Basketballbane Fodboldbane Sejlsport Havnebad Skaterbane Hockey/Skøjtebane Kontor (MET 1,5) Personalerum (MET 1,5) Gymnastiksal (MET 7) Fitnessrum (MET 8) Mødelokale (MET 1,5) Omklædningsrum (MET 2) Cafeteria/Ophold (MET 1,5) ill.20 Belastningsprofil Antal personer:

36 36

37 KLIMA 37

38 Klima For at sikre et godt indeklima er det nødvendigt at skabe gode dagslys- og ventilationsforhold. Dette kan gøres på mange måder, og når det drejer sig om lavenergibygninger gælder det om at udnytte de forudsætninger der er i området og opnå de gode forhold via passivenergi. På følgende sider vil der blive givet eksempler på forskellige passiv-principper for at skabe et katalog over de forskellige muligheder. 38

39 Sol Solen har en meget stor indflydelse på det danske byggeri, og hvis de rette foranstaltninger bliver taget, kan solens bidrag betyde store fordele i bygningen, både i forhold til energi og indeklima. Solens energi kan blandt andet udnyttes til opvarmning af bygningen og brugsvand, det vil altså sige, at hvis der tages hensyn til solens vinkel og højde på det pågældende sted, er der store energibesparelser at hente. København er placeret på breddegrad 55o43 N og længdegrad 12o34 E. Soldiagrammet herunder viser, blandt andet, at København har en lav solvinkel om vinteren, lange dagslystimer og en smule solvarmevinding fra nord om sommeren. Da stedet hvor bygningen placeres, er et tæt byområde, vil solen ikke nødvendigvis have optimale forhold, idet andre bygninger og beplantning fra andre grunde kan danne uhensigtsmæssig skygge. Man kan, ved at placere boldbaner og lignende strategisk rigtigt, skabe afstand til skyggende elementer. Nord 20 h 4 h Sommer solhverv 330 Jun 21 Jun Maj 21 Jul Apr h 5 h Aug h 6 h Mar 21 Vest 17 h 7 h Øst Sep 22 Feb h 15 h 14 h 13 h h60 11 h 10 h 9 h 8 h Okt 21 Jævndøgn Jan 21 Dec Nov 21 Dec Syd Vinter solhverv ill.21 Soldiagram 39

40 OPVARMNING Er der behov for opvarmning, er store glasfacader mod syd velegnede til at lade solens varme og energi trænge ind i bygningen. I det tilfælde er det vigtigt også, at holde på varmen. Dette gøres via termisk masse, som ved en høj varmekapacitet, akkumulerer varmen og frigiver den, når der bliver køligere i bygningen, for eksempel om natten, med dette princip undgår man også for store temperatursvingninger. Retningen af glasfacaden kan varieres lidt, enten mod sydøst eller sydvest, dette påvirker så tidspunktet for den maksimale opvarmning. Hvis man for eksempel har vendt facaden mod sydøst vil opvarmningen ske lidt tidligere på dagen, som følge af solens gang fra øst mod vest. Det er desuden vigtigt at sørge for, at der ikke falder uhensigtsmæssig skygge på bygningen fra andre bygninger og lignende. På illustration 22 ses skyggevirkningen af forskellige bygningshøjder i forhold til solens højde på himlen, som varierer gennem årstiderne. 16 m 21 m 100 m 8 m 10 m 50 m 3 m 4 m 17 m Sommer Jævndøgn Vinter ill.22 Bygningshøjder og tilhørende skygge Sommer Jævndøgn Vinter 40 ill.23 Sollys inde i bygningen

41 AFSKÆRMNING Har man i bygningen problemer med overophedning, er det vigtigt at minimere vinduespartier mod syd, eller sørge for afskærmning der holder solens stråler ude. Et udhæng kan i dette tilfælde være en mulig løsning. Et sådan udhæng kan dimensioneres, så det lige nøjagtig skygger hele vinduespartiet på de varmeste sommerdage, men lader solen slippe ind og varme bygningen op, på de kolde vinterdage, hvor solen står helt ned til 11 højde på himlen, se illustration 23. KØLING Hvis der er yderligere behov for køling kan større vinduer mod nord være gavnlige, idet der ikke kommer direkte sol fra denne side, og vinduet derfor udelukkende vil bidrage til varmetab. Desuden giver vinduer mod nord et godt diffust lys inde i bygningen. LYS Hvis man ønsker at få maksimalt dagslys ind ad et mindre vindue, kan en løsning være at lade solens stråler ramme på en lyshylde, hvorved det, som illustration 23 viser, vil reflektere op i loftet og fordele sig ud i rummet. Således kan man også få det mere gyldne sydlys ind i bygningen uden generende blændingsproblemer. Generelt er det en fordel at placere vinduet så tæt på andre flader inde i rummet som muligt, og lade disse være lyse, således at lyset reflekteres videre ud i rummet via disse flader. På grund af refleksionen vil lyset blive mere diffust og man vil undgå blænding. ill.24 Direkte skarpt og varmt lys gennem et sydvendt vindue ill.25 Diffust og køligt lys gennem et nordvendt vindue 41

42 Vind I Danmark er den dominerende vindretning vest og sydvest næsten hele året, dog kan der især i perioderne februar-maj og oktober-november, forekomme vinde fra øst og sydøst. Vinden giver gode muligheder for at skabe naturlig ventilation i bygningen. Dog kan den til tider ret stærke vind være generende især i uderummet, og man vil være nød til at tage hensyn til vind og læ her. Især er det vigtigt i dette projekt, da uderummene med boldbaner og lignende har behov for nogenlunde vindfredelige forhold. Desuden ligger Nordhavnen noget mere udsat for vind end det øvrige København, da det er omgivet af åbent vand på tre af siderne. Vindroserne i diagrammet viser den procentvise vindretning i fire forskellige måneder i året, målt ved Kastrup lufthavn ca. 10km fra Nordhavnen. De giver et overblik over vindhastigheder og retninger og er et godt redskab at tage med i designprocessen. Det er nødvendigt at se på vindroserne i forhold til den aktuelle placering. Bygningens placering ude på molen vil være særligt udsat idet vinden ofte er stærkere ude over vandet, men da Kastrup lufthavn er et lige så udsat sted, burde vindroserne være gældende. Marts Juni N N V Ø V Ø 5% 5% 10% 10% % 15% 20% 20% % S 25% S September December N N V 5% Ø V 5% Ø Procent: > 11.0m/s m/s % 15% % 15% m/s 20% 20% % S % S 42 ill.26 Vindroser fra Kastrup lufthavn

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Arkitektur og hverdagsliv

KOMFORT HUSENE. - Arkitektur og hverdagsliv KOMFORT HUSENE - Arkitektur og hverdagsliv Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supervisors: Per Heiselberg, Professor Mary-Ann Knudstrup, Associated

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Passivhus Norden konference, 7. oktober 2010 Tine S. Larsen Lektor, PhD Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET. TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu

COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET. TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu Koncept Arkitektonisk skabes der med boligens fire vægge rum som spænder

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Energirenovering af boliger og indeklima

Energirenovering af boliger og indeklima Energirenovering af boliger og indeklima Hvilke forbedringer af indeklimaet oplever beboerne efter energirenovering Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet København Hvordan

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg!

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fordele ved fjernkøling Miljøfordele betydelig CO2-reduktion (op til 70 %) Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ØKONOMIbesparelser på op

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Christensen & Co Arkitekter AS

Christensen & Co Arkitekter AS Christensen & Co Arkitekter AS Michael Christensen, arkitekt maa, direktør michael@cco.as Campus Albano 95.000 m², Stockholm Bygherre: Akademiska Hus og Svenske Bostäder Campus Albano 95.000 m², Stockholm

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Præsentation af Solar Mapping og dagslysanalyser af Hyldespjældet

Præsentation af Solar Mapping og dagslysanalyser af Hyldespjældet Præsentation af Solar Mapping og dagslysanalyser af Hyldespjældet Workshop d. 13.11.2012 Thomas Fænø Mondrup Nikolaj Nørregård Rasmussen Simon Christoffer Uth Agenda Introduktion til solarmapping Metode

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Byggeri af lavenergi i Egedal Kommune Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Jan Poulsen Specialkonsulent Egedal Kommune jan.poulsen@egekom.dk Byudvikling med omtanke 2003 Vækstområde

Læs mere

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm Page 1 of 7 Be06 model: Energiramme Dato 17.01.2008 11.17 Bæredygtig enfamiliehus BBR-nr Ejer Adresse Bygningen Bygningstype Fritliggende bolig Rotation 45,0 deg Opvarmet bruttoareal 187,0 m² Varmekapacitet

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere