the place to be. Photo Andrei Nekrassov Fotolia.com / Collage Fuenfwerken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "the place to be. Photo Andrei Nekrassov Fotolia.com / Collage Fuenfwerken"

Transkript

1 the place to be. Photo Andrei Nekrassov Fotolia.com / Collage Fuenfwerken 20 Years of Change Berlin Days in Copenhagen August 28 30, Years of Change Berlin Days i København den august Berlin celebrates 20 years of freedom, change and creativity by bringing you a selection of the city s top designers, artists, Djs and films over the course of three days. Berlin markerer 20 år med frihed, forandring og kreativitet ved at sende byens ypperligste designere, kunstnere, discjockeyer og film til København i 3 dage.

2 2 3 Matthias Fischer Jürgen Stumpe Sven Werkmeister A free space for new ways of thinking Plads til nye måder at tænke på 2009 marks the 20th anniversary of the Peaceful Revolution and the fall of the Berlin Wall. These events set off a profound global transformation and ultimately marked the end of both the Cold War and the division of Europe. Many people from Germany and all over the world can still remember those exciting weeks in the fall of After the Wall came down, the city didn t just grow together; it also saw the emergence of a number of open spaces that, even today, continue to attract creative people to the city. I am delighted that Berlin has chosen to present itself on this very important anniversary in Copenhagen. From August 28 to 30, 2009, you are all invited to take a look behind-the-scenes at fashion and movies made in Berlin and listen to the sound of the city. You just might be surprised! be inspired, be successful, be berlin. I 2009 er der gået 20 år siden den fredelige revolution og Berlin-murens fald. Disse begivenheder satte gang i verdensomspændende omvæltninger og markerede afslutningen på både den kolde krig og delingen af Europa. Mange mennesker i både Tyskland og resten af verden husker endnu de nervepirrende uger i efteråret Efter nedrivningen af den forhadte mur voksede byen ikke bare sammen. Der dukkede også en masse tomrum op, som den dag i dag fortsat får mange kreative mennesker til at søge til Berlin. Jeg er glad for, at Berlin har valgt København som ramme om markeringen af dette vigtige jubilæum. Fra den 28. til den 30. august 2009 har alle mulighed for at danne sig et indtryk af, hvad Berlin har at byde på med hensyn til mode og film og for at lytte til byens lyd. Kom og oplev årets opdagelse! be inspired, be successful, be berlin. Today, Berlin is a major generator of new trends, and you can experience the future first-hand at cutting-edge locations throughout the city. Combined with its affordable living conditions and palpable international flair, the city has fostered an inspiring atmosphere in which the fashion, film and design industries, in particular, can now be counted among the city s most important growth sectors. Klaus Wowereit Governing Mayor of Berlin I dag er Berlin smeltedigel for nye tendenser, og man kan opleve fremtiden på nært hold på fremtrædende lokaliteter i hele byen. Sammenholdt med de rimelige leveomkostninger og det åbenlyst internationale islæt har byen frembragt en inspirerende atmosfære, hvor i første række mode-, film- og designbrancherne nu kan henregnes til byens vigtigste vækstområder. Klaus Wowereit regerende borgmester for Berlin Haus der Kulturen der Welt / Sabine Wenzel, 2001

3 4 5 Potsdamer Platz Berlin i tal East Side Gallery / 3 operaer, 150 teatre, over kulturelle arrangementer om dagen / Medlem af det globale»creative Cities Network«/ Europas største koncentration af gallerier (over 400) / Attraktivt forretningscenter midt i Europa / 240 millioner gæster i Berlin-Brandenburg regionen om året / Tysklands vigtigste turistmål / Den tredjevigtiste by i Europa efter London og Paris / Rimelige priser på butiks- og kontorlokaler, både på ejer- og lejebasis be open, be free, be berlin be open, be free, be berlin Berlin is a vibrant city open, tolerant and brimming with life. It is a city that attracts artists and creative professionals from all over the world. Berlin is in constant motion, forever exuding a one-of-a-kind atmosphere and providing open space for all types of people and lifestyles was a year of change for Berlin. On November 9, the Berlin Wall came down. The event marked the end of the Cold War and allowed East and West to once again grow together. Berlin reinvented itself the once divided city became the capital and political center of a reunited Germany and a vibrant metropolis at the heart of Europe. Still, Berlin s urban landscape with its new landmarks, such as Potsdamer Platz and the government district buildings was not the only thing that changed. The reunified city also saw the emergence of spaces that allowed Berlin s urban diversity to unfold in a unique way in terms of culture, business, science and city life. Twenty years later, creativity is more than just a way of life. Indeed, the creative industries are now a vital economic factor that contributes to Berlin s strategic advantages as a business location. Today, Berlin is a city of media, fashion, art and music. The Berlin Film Festival, Berlin Fashion Week, the Premium as well as the Bread & Butter trade show and the DMY International Design Festival Berlin bring creative professionals together and inspire new trends. Major gala events, such as the ECHO Awards and Cinema for Peace, are well-known at the international level. At the same time, Berlin is an attractive location for business, science and R&D. International companies and leading associations have made Berlin their home. Here, they can take advantage of the city s outstanding infrastructure and the availability of highly qualified employees and affordable rents. Likewise, the capital s central geographic location makes it a strategic stepping stone between East and West. Berlin is also popular with travelers, as can be seen by the over 240 million visitors who flock to the Berlin-Brandenburg region each year and help lend the city its growing international flair. Today, Berlin is hands down one of the most interesting cities in Europe an open space that inspires new ways of thinking. For roughly 3.4 million people from over 180 nations, Berlin is the place to be. Berlin er en pulserende by åben, tolerant og sprudlende af liv. Byen tiltrækker kunstnere og kreative fagfolk fra hele verden. Berlin er i konstant bevægelse og udbreder til stadighed en enestående atmosfære, ligesom byen byder på spillerum for alle slags mennesker og levemåder var et forandringens år for Berlin. Den 9. november blev der slået hul i muren. Det var en begivenhed, der kom til at markere afslutningen på den kolde krig, og som gjorde det muligt, at Øst og Vest kunne vokse sammen igen. Berlin blev bogstavelig talt genfødt. Den tidligere delte by blev hovedstad og politisk midtpunkt i det genforenede Tyskland og samtidig en pulserende storby i Europas midte. Og det var ikke kun byens urbane landskab med de nye arkitektoniske vartegn som fx. Potsdamer Platz og regeringskvarteret, der gennemgik en revolutionerende forandring. Den genforenede by opdagede også de spillerum, der gør det muligt for Berlins urbane mangfoldighed at komme til udtryk på en enestående måde inden for kultur, erhvervsliv, forskning og folkelige aktiviteter. I dag, 20 år senere, er kreativitet blevet til mere end blot en livsstil. De kreative brancher har virkelig udviklet sig til en vital økonomisk faktor, der bidrager til at fremme Berlins strategiske fordele som forretningscentrum. I dag har Berlin udviklet sig til et midtpunkt for medier, mode, kunst og musik. Berlins Filmfestival, Berlins modeuge, Premium og Bread & Butter salgsudstillingerne og DMY International Design Festival Berlin er mødesteder for kreative fagfolk, der inspirerer til udvikling af nye tendenser. De store galaforestillinger som fx ECHO prisuddelingen og Cinema for Peace er velkendte på det internationale plan. Samtidig er Berlin en attraktiv adresse for handel, forskning og udvikling. En række internationale virksomheder og ledende organisationer har placeret deres hovedsæder i Berlin. Her kan de nyde godt af byens fremragende infrastruktur, det store antal højtuddannede fagfolk og det rimelige huslejeniveau. Et vigtigt aspekt er Berlins centrale geografiske placering, der gør byen til et strategisk knudepunkt mellem Øst og Vest. Berlin er også et populært rejsemål, hvilket ses af, at Berlin-Brandenburg regionen hvert år besøges af over 240 millioner udefra kommende, der bidrager til at give byen sit internationale præg. I dag er Berlin uden overdrivelse en af Europas mest spændende byer, hvor alle døre står åbne for inspiration og nye tankegange. For de rundt regnet 3,4 millioner mennesker fra over 180 lande er Berlin bare the place to be. Facts & Figures / 3 opera houses, 150 stages, over 1,500 cultural events every day / member of the global»creative Cities Network«/ Europe s largest concentration of galleries (more than 400) / attractive business location at the heart of Europe / 240 million annual visitors to the Berlin-Brandenburg region / Germany s No. 1 tourist destination / No. 3 in the ranking of European cities after London and Paris / affordable commercial real estate for rent or purchase

4 6 7 Your message for Berlin History with a Domino Effect The Berlin Wall fell on November 9, Berlin is celebrating this major event with guests from all over the world in a»festival of Freedom«on both sides of the Brandenburg Gate. One highlight of events in Istanbul will be the»your message for Berlin«action, hosted by the be Berlin campaign in cooperation with Kulturprojekte Berlin GmbH. During the campaign s international tour, visitors to the Berlin Days will be able to paint a 2.5 meter high polystyrene»stone«and write their personal message for Berlin on it. The»stones«will be built up into a symbolic Wall and then torn down on November 9, 2009 during the celebration of»20 years since the fall of the Wall 20 years of a changing Berlin«at the Brandenburg Gate. The Goethe Institute is sending some of the other 1,000»stones«on tour through various countries with its»mauerreise the Wall in the world project«, while others will be decorated by children and young people from Berlin, who will explore the historical background of the fall of the Wall in the run-up to the events. This unusual art event will build a bridge between the past and the present in a most impressive manner. A total of five»stones«will also be inscribed or painted during the Berlin Days in Copenhagen. A further highlight of the Berlin Days in Copenhagen will be the»berlin City of Change«touring exhibition. 20 years after the fall of the Wall, Berlin is still undergoing a process of emergence and transformation, as an attractive cultural capital, a center of innovation for business and science, and a city of sports and fashion. On 16 information panels, the exhibition portrays the history and development of the divided and reunified city from its foundation in the 13th century, to the building of the Berlin Wall, through to Reunification and provides an insight into the multi-faceted present of this diverse and unique metropolis. Fredag den 28. august 2009 Kl Åbning af murstensaktion»bricks to Berlin«over emnet»20 år siden murens fald«public Wall Art Project i samarbejde med Kulturprojekte GmbH Sted: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V Din hilsen til Berlin histore med dominoeffekt Press conference»domino Aktion«20 Years of Change Berlin Days i København Fredag den 28. august til søndag den 30. august august 2009 Kl Mustensaktionen i samarbejde med Kulturprojekte Berlin GmbH Sted: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København 20 Years of Change Berlin Days in Copenhagen Friday August Friday, August 28, pm Opening of the»bricks to Berlin«installation celebrating the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall Public Wall Art Project in cooperation with Kulturprojekte GmbH Location: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 Copenhagen V August 29 30, am 6 pm»bricks to Berlin«in cooperation with Kulturprojekte Berlin GmbH Location: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 Copenhagen V Den 9. november 1989 blev der slået hul i Berlinmuren. Berlin fejrer denne store begivenhed sammen med gæster fra hele verden med en»frihedens festival«på begge sider af Brandenburger Tor. Et af højdepunkterne på festivalen i Istanbul bliver aktionen»din hilsen til Berlin«, der arrangeres af be Berlin-kampagnen i samarbejde med Kulturprojekte Berlin GmbH. Under kampagnens rundtur i hele verden kan publikum til Berlin Days male en 2,5 meter høj mursten af polystyren og skrive deres personlige hilsen til Berlin på den.»stenene«vil blive brugt til at bygge en symbolsk mur med, som vil blive revet ned den 9. november 2009 som led i festlighederne i anledning af 20- året for murens fald og for de 20 års forandringer, Berlin har gennemgået siden da, der finder sted ved Brandenburger Tor. Goethe Instituttet sender en anden del af de 1.000»sten«rundt i forskellige lande på deres»murrejse«verden rundt, mens andre sten vil blive dekoreret af børn og unge fra Berlin, der forbereder begivenheden ved at udforske de historiske baggrunde for murens fald. Den usædvanlige kunstaktion slår bro mellem fortiden og nutiden på en måde, der ikke vil gå i glemmebogen foreløbigt. På Berlin Days i København vil der blive malet og skrevet på i alt 5»sten«. En anden uforglemmelig begivenhed under Berlin Days i København bliver vandreudstillingen»berlin City of Change«. 20 år efter murens fald er Berlin endnu præget af opbrudsstemning og store forandringer. Byen er i dag kendt som en attraktiv kulturby, som et vigtigt midtpunkt for innovation inden for erhvervslivet og forskningssektoren, som en idrætsby og som et center for modebranchen. De i alt 16 informationsplancher beskriver den delte og genforenede bys historie og udvikling lige fra grundlæggelsen i 1200-tallet, via opførelsen af muren og indtil genforeningen og giver et indblik i de mange aspekter af den nutidige mangfoldige og enestående storby.

5 Years of Change Berlin Days i København Matthias Fischer Fredag den 28. august 2009 Kl Åbning af murstensaktion»bricks to Berlin«over emnet»20 år siden murens fald«public Wall Art Project i samarbejde med Kulturprojekte GmbH Sted: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V Kl Fashion Show next vision: bright green fashion SHOW by invitation only Efter showet er der modtagelse med præsentation af Berlin Sted: City Hall of Copenhagen, Festsalen, Rådhuspladsen 1, 1599 København Modebranchen i Berlin i tal / Der bor omkring 800 modedesignere i Berlin / Overkommelige priser for butikker, atelierer og showrooms / Et stort antal udsædvanlige fremvisningssteder / Velfungerende netværker for hele branchen / Politisk støtte til modebranchen / Mange specialiserede leverandører / Berlin Fashion Week med Mercedes-Benz Fashion Week Berlin / Premium og Bread & Butter salgsudstillingerne / 9 modeskoler i Berlin Dan Lecca Kilian Kerner Matthias Fischer Berlin Fashion Week Berlin inspired by change Berlin inspireret af forandringerne Berlin is a city of fissures. The new and the old stand side by side, as do the beautiful and the ugly, the colorful and the gray. This raw and candid urban mix attracts fashion designers, photographers and fashion scouts to Berlin from all over the world. In trendy districts, such as Prenzlauer Berg, Kreuzberg and Friedrichshain and especially in and around the famous Hackesche Hofe in Mitte there are a number of shops, showrooms and ateliers. Roughly 800 young designers and labels foster Berlin s reputation as a flourishing fashion metropolis. Berlin fashion is not the haute couture of Parisian or Milanese fashion houses; it is characterized much more by fresher, unusual creations that are often wild but always individual and inspired by Berlin s unique lifestyle. One high- light is Berlin Fashion Week, which transforms the German capital into a fashion Mecca twice a year. At roughly 60 events alongside the catwalks of the Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, which is held on Berlin s historic Bebelplatz, established brands such as Zac Posen and Strenesse present their creations alongside young Berlin pioneers such as Michalsky and c.neeon. Each year, the Premium fair attracts buyers and visitors from all over the world. And the Bread & Butter trade fair presents exciting streetwear and urban wear in the historical hangars of the now vacant Tempelhof Airport. City-wide fashion sales platforms, such as Berlinomat and Berlinerklamotten, offer young designers a chance to display and sell their creations and also showcase the works of graduates from Berlin s nine fashion schools. Young talent awards, such as the Moet & Chandon Fashion Debut, the Premium Young Designers Award and the Beck s Fashion Experience, are also conferred annually in Berlin. Fashion»Made in Berlin«is now a unique trademark. The City of Berlin actively supports the fashion industry and works together with networks and companies to improve general business conditions. It also co-finances sales distribution platforms and supports presentations abroad. This is one of the fundamental reasons why the contemporary Berlin fashion scene is as dazzling and creative today as it was before the Second World War. It thrives on a wealth of new ideas that tourists and buyers from all over the world have come to appreciate tremendously. 20 Years of Change Berlin Days in Copenhagen Berlin er en modsætningernes by. Nyt og gammelt står side om side. Det gælder også for smukt og grimt, kulørt og gråt. Det er denne ufærdige og ærlige blanding, der trækkker modedesignere, fotografer og modespejdere til Berlin fra hele verden. I de smarte kvarterer som fx Prenzlauer Berg, Kreuzberg og Friedrichshain og især omkring og i de berømte gårde på Hackescher Markt i bydelen Mitte findes der et utal af små butikker, showrooms og atelierer. Der skønnes at være ca. 800 unge designere og modemærker, der fremmer Berlins ry som florerende modecentrum. Modebranchen i Berlin er ikke præget af haute couture som i Paris eller Milano. Den karakteriseres meget bedre af sine friske og usædvanlige kreationer, der mange gange godt kan være vilde, men altid er individuelle og inspireret af Berlins sjældne livsstil. Et af årets højdepunkter er Berlin Fashion Week, der 2 gange om året forvandler Tysklands hovedstad til et modemekka. På omkring 60 arrangementer, der afholdes parallelt med opvisningerne under Mercedes- Benz Fashion Week, der foregår på Berlins historiske Bebelplatz, præsenterer etablerede mærker som fx Zac Posen og Strenesse deres kreationer side om side med unge berlinske pionerer som fx Michalsky og c.neeon. Hvert år trækker Premium Fair opkøbere og publikum til fra hele verden. Og Bread & Butter handelsmessen præsenterer spændende streetwear og urban wear i de gamle hangarer i den nedlagte Tempelhof Lufthavn. Modehjemmesider, der dækker hele byen, som fx Berlinomat og Berlinerklamotten, giver unge designere en chance for at vise deres ting frem og sælge deres kreationer og også for at give de nybagte kandidater fra Berlins 9 modeskoler lejlighed til at præsentere deres værker. De forskellige priser for unge talenter, som fx Moet & Chandon Fashion Debut, Premium Young Designers Award og Beck s Fashion Experience, uddeles også hvert år i Berlin. Mode fra Berlin har for længst markeret sig som et varemærke for sig. Delstatsregeringen i Berlin støtter modeindustrien aktivt og samarbejder med netværker og firmaer for at fremme de generelle forretningsmæssige betingelser. Regeringen støtter også finansieringen af salgs- og distributionsplatforme og støtter præsentationer i udlandet. Det er en af de grundlæggende årsager til, at den nutidige modescene i Berlin i dag er så kreativ og har ligeså stor succes som før 2. verdenskrig. Den blomster og trives på grund af et væld af nye ideer, som turister og opkøbere fra hele verden har lært at sætte overordentlig stor pris på. Friday, August 28, pm Opening of the»bricks to Berlin«installation celebrating the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall Public Wall Art Project in cooperation with Kulturprojekte GmbH Lodation: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 Copenhagen V 12 am 6 pm Fashion Show next vision: bright green fashion SHOW by invitation only After-show reception with Berlin-presentation Location: City Hall of Copenhagen, Festsalen, Rådhuspladsen 1, 1599 Copenhagen Facts & Figures / roughly 800 fashion designers in Berlin / affordable rents for shops, ateliers and showrooms / wide array of unusual event locations / industry-wide networks / political support for the fashion business / many specialized suppliers / Berlin Fashion Week with Mercedes-Benz Fashion Week Berlin / Premium and Bread & Butter trade fairs / 9 Berlin Fashion Schools

6 10 11 next vision: bright green fashion Esther Perbandt Ten young and talented designers present their vision of sustainability in fashion design:»next vision: bright green fashion«is a project of collaboration between the designers network Create Berlin and the Creative Forum Copenhagen. Initiated and organized by the company Inpolis (a Berlin Partner) and Fashion Patrons, the project has several targets: build an international creative network, share knowledge in the field of fashion design and access new potential markets. Five young & talented designers from each city were invited to take an active part in the project. This way they engage in a next generation design thinking and are encouraged to rethink sustainability in the fashion industry. The project got underway on May 4 6, 2009 at Berlin s Esmod International Fashion School. Danish and Berlin designers both newcomers and established labels exchanged ideas and experiences in lectures, workshops and roundtable discussions, before presenting their work to an international audience. The overall question of the workshop was:»what s Bright Green? And what criteria are we setting up for our outfits?«after three days of intense discussions all designers agreed on the following points for their Bright Green garments: / Fabrics: All participants have to use only natural fibers (e.g. organic cotton) and/or recycled materials. / Treatment: No chlorine bleach, no heavy metal content in dyestuffs, mechanical treatment only (allowing softener and enzymes, not allowing chemicals). / Production: Materials and consumables have to be produced locally or, if purchased from Asia or other distanced countries, produced and traded fairly hence signed with a Fair trade label. The»next vision: bright green fashion«main event will take place within the Copenhagen Design Week in August 2009: Again, Danish and Berlin designers will be exchanging their ideas and experiences in lectures, workshops and roundtable discussions in line with their fashion presentation at the Copenhagen Town hall s Ballroom in a joint fashion show and on the Copenhagen Show How exhibition. next vision at Berlin Days in Copenhagen Mischa Heinze Magdalena Schaffrin Facts & Figures / five Berlin and five Danish designers present their next vision of sustainable design / organized by the designers network Create Berlin and the Creative Forum Copenhagen / embedded in the BerliNordik project series, initiated by Inpolis and Fashion Patrons / aims: build international creative networks, share knowledge in fashion design, access new potential markets August 26 and 27, 2009 Designers Workshop roundtable discussions and knowledge exchange Friday, August 28, pm Berlin Days Copenhagen press conference by attendance of the Governing Mayor of Berlin, Klaus Wowereit, and selected Berlin Designers Location: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 Copenhagen V 4.30 pm VIP and press fashion show at Copenhagen City Hall by invitation only opening speeches by the Lord Mayor of Copenhagen, Mrs. Ritt Bjerregaard and the Governing Mayor of Berlin, Mr. Klaus Wowereit After-show reception by invitation of the Copenhagen Creative Forum Location: City Hall of Copenhagen, Festsalen, Rådhuspladsen 1, 1599 Copenhagen 6.30 pm Second fashion show hosted by Copenhagen Creative Forum and Create Berlin by invitation only After-show reception by invitation of the German Embassy in Copenhagen, be Berlin and Create Berlin Location: City Hall of Copenhagen, Festsalen, Rådhuspladsen 1, 1599 Copenhagen Sebastian Stottele / Model Beck Naylor, M4 Models The BerlINordik series»next vision: bright green fashion«is the first project of the BerlINordik series. Drawing on the talents of its»in:projectis«business field, Inpolis was jointly with Fashion Patrons GmbH responsible for initiating and launching the BerlINordik project series and its»next vision: bright green fashion«project. Inpolis core expertise in the creation and management of international networks and projects particularly within the creative industries guides their work as one of the main partners of this innovative and cross-border design project. The fundamental idea behind the BerlINordik project series and its initial Berlin-Copenhagen collaboration project was to encourage designers to learn more about environmental sustainability, to create links to potential new markets and to achieve a merging of cooperative forces. In a broader sense, however, the project is much more: it involves the active participation of cities, professionals and experts as strategic international partners namely Bombardier as the global leader in rail technology, which is committed to preserve the natural environment for future generations by minimizing the ecological impact of its industrial activities and products. Also Dr. Hauschka Skin Care, which has stood for more than 40 years for pure, authentic natural cosmetics, and hessnatur, one of the few companies which has devoted themselves to the protection of the planet and its people since the inception of the environmental movement, are part of the project. Our partners pr oject participation inspires them to work together to actually create sustainability and examine more closely this important issue that has tremendous implications for the future.

7 12 13 BerlINordik serien next vision: bright green fashion 10 unge og dygtige designere præsenterer deres forestillinger om bæredygtighed inden for modedesign:»next vision: bright green fashion«er et samarbejdsprojekt mellem designernes netværk Create Berlin og det Kreative Forum i København. Det var firmaet Inpolis, der tog initiativ til at oprette Inpolis (en partner i Berlin) og Fashion Patrons, og projektet har flere formål: For det første at opbygge et internationalt kreativt netværk, udveksle erfaringer inden for modedesign og få adgang til nye potentielle markeder. 5 unge og dygtige desig-nere fra hver by blev inviteret til at deltage aktivt i projektet. På den måde beskæftiger de sig med den næste generations måde at omgås design, og de opmuntres til at gøre sig grundlæggende overvejelser om modebranchen. Projektet blev startet den 4. 6.maj 2009 på Esmod International Fashion School i Berlin. Designere fra Danmark og Berlin både nyetablerede og allerede kendte mærker udvekslede ideer og erfaringer i form af foredrag, workshopper og rundbordsdiskussioner, inden de præsenterede deres arbejde for et internationalt publikum. Det overordnede spørgsmål for workshoppen var:»hvad er Bright Green? Og hvilke kriterier opstiller vi for det tøj, vi tager på?«efter 3 dages intensive diskussioner var alle designere enige om følgende punkter for deres Bright Green beklædning: / Råstoffer: Alle deltagere må kun benytte naturfibre (fx organisk bomuld) og/eller recirkulerede materialer. / Behandling: Ingen klorblegning, ingen tungmetaller i farvestoffer, kun mekanisk behandling (blødgøringsstoffer og enzymer er tilladte, men kemiske stoffer er forbudte). / Produktion: Materialerne og detailhandelsvarerne skal fremstilles lokalt eller de skal, hvis de indkøbes i Asia eller andre fjerne lande, produceres og forhandles fair, ligesom de skal være mærket med et Fair trade skilt. Hovedarrangementet»Next vision: Bright green fashion«kommer til at løbe af stabelen i forbindelse med Copenhagen Design Week i august 2009: Også her vil designere fra Danmark og Berlin udveksle ideer og erfaringer i form af foredrag, workshopper og rundbordsdiskussioner parallelt med deres modeopvisning i festsalen på Københavns rådhus i form af en fælles modeopvisning på Københavns Show How udstilling.»next vision: bright green fashion«er det første projekt i BerlINordik serien. Ved at tage udgangspunkt i talenterne fra sit»in:projectis«forretningsfelt har Inpolis sammen med Fashion Patrons GmbH været ansvarlig for initiativet til og starten på BerlINordik projektserien og dets»next vision: Bright green fashion«-projekt. Inpolis vigtigste ekspertise er at udvikle og administrere internationale netværker og projekter især inden for de kreative erhvervsgrene, og det er hensigten med deres arbejde som en af de vigtigste partnere i forbindelse med dette innovative og grænseoverskridende designprojekt. Den grundlæggende ide bag BerlINordik-projektserien og dets inledende Berlin-København samarbejdsprojekt er at opmuntre designere til at lære mere om miljø-bæredygtighed, etablere forbindelser til potentielle markeder og til at opnå en forøgelse af effekten af samarbejdet. I videre forstand spænder projektet dog meget bredere: Det omfatter aktiv deltagelse af byer, eksperter og fagfolk som strategiske internationale partnere, især Bombardier, der er førende i verden med hensyn til jernbaneteknologi og har engageret sig i at bevare det naturlige miljø af hensyn til de kommende generationer ved at mindske de økologiske bivirkninger ved koncernens industriproduktion og produkter. Dr. Hauschka Skin Care, der i mere end 40 år har stået for ren og autentisk naturlig kosmetik, og også hessnatur, der er en af de få virksomheder, der lige siden miljøbevægelsens grundlæggelse har forpligtet sig selv til at beskytte planeten og menneskeheden, deltager i projektet. Vores partneres deltagelse i projektet stimulerer dem til at samarbejde for at skabe grundlag for en virkelig bæredygtighed og beskæftige sig mere med dette vigtige emne, der har enorme konsekvenser for fremtiden. Vilsbøl de Arce Kort og godt om modedesign / 5 designere fra Berlin og 5 fra Danmark præsenterer deres næste vision om miljørigtigt design / Tilrettelagt af designernes netværk Create Berlin og Kreativforum København / En del af BerliNordik projektserien, som Inpolis og Fashion Patrons har taget initiativ til / Målsætning: At opbygge internationale kreative netværker, udveksle viden om modedesign og få adgang til nye potentielle markeder next vision på Berlin Days Days i København Den 26. og 27. august 2009 Designerworkshop rundbordsdiskussioner og udveksling af viden Den 28. august 2009 Kl Pressekonference på Berlin Days i København med deltagelse af Berlins regerende borgmester, Klaus Wowereit, og udvalgte designere fra Berlin Sted: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V Kl Modeopvisning for VIP'er på Københavns rådhus by invitation only åbningstaler af Københavns overborgmester, Ritt Bjerregaard, og Berlins regerende borgmester, Klaus Wowereit Bagefter reception med København Creative Forum som vært Sted: City Hall of Copenhagen, Festsalen, Rådhuspladsen 1, 1599 København Kl Den 2. modeopvisning arrangeret af København Creative Forum og Create Berlin by invitation only Bagefter reception med den tyske ambassade i København, be Berlin og Create Berlin som vært Sted: City Hall of Copenhagen, Festsalen, Rådhuspladsen 1, 1599 København

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS:

FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS: FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS: Svein Hertel-Aas (2, 10, 32, 40, 41, 44, 54, 55, 56, 64), Agnete Schlichtkrull (5, 6, 15, 27, 60), Carsten Snejbjerg (5, 6), Adam Mørk (28), HBG UK Ltd. (37), Åke Lindman (41),

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege Guide En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F Vordingborg & Stege Tumult Guide En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege 22. august 24. oktober 2010 A Public

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + +

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + + Årsrapport 212 Annual Report 212 = = = Årsrapport 212 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 212 / ANNUAL REPORT 212 Ansvarshavende redaktør / Chief editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editorial team Kim Gladstone

Læs mere

= + = Årsrapport 2013

= + = Årsrapport 2013 =Annual Report 213 = = = Årsrapport 213 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 213 / ANNUAL REPORT 213 Ansvarshavende redaktør / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Kim Gladstone Herlev, Charlotte

Læs mere

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Årsberetning Videnregnskab 2006 Annual Report Intellectual Capital Statement Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editor Oversættelse / Translation

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

NYHEDSBREV - December 2012

NYHEDSBREV - December 2012 Danmarks Ambassader Beirut og Damaskus NYHEDSBREV - December 2012 1. Dansk bistand til organisationsarbejde Når dialogen forpligter The Refugee crisis: Minister for Development Cooperation Christian Friis

Læs mere

CIFF. When? 9-12 August 2012. Opening hours Thursday 9am-6pm Friday 9am-6pm Saturday 9am-6pm Sunday 9am-5pm

CIFF. When? 9-12 August 2012. Opening hours Thursday 9am-6pm Friday 9am-6pm Saturday 9am-6pm Sunday 9am-5pm When? 9-12 August 2012 Opening hours Thursday 9am-6pm Friday 9am-6pm Saturday 9am-6pm Sunday 9am-5pm Where? Bella Center Center Boulevard 5 2300 Copenhagen S Organiser Bella Center Website www.ciff.dk

Læs mere

Deltagerhåndbog. Competition Handbook 14 TH EUROPEAN VETERANS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS STADIA ÅRHUS & RANDERS, DENMARK 22 JULY - 1 AUGUST 2004

Deltagerhåndbog. Competition Handbook 14 TH EUROPEAN VETERANS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS STADIA ÅRHUS & RANDERS, DENMARK 22 JULY - 1 AUGUST 2004 Deltagerhåndbog Competition Handbook Pris/Price: Eur 2,-/Dkk 15,- 14 TH EUROPEAN VETERANS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS STADIA ÅRHUS & RANDERS, DENMARK 22 JULY - 1 AUGUST 2004 ÅRHUS RANDERS København Odense

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

The Royal Danish Academy of Fine Arts The Schools of Visual Arts. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne

The Royal Danish Academy of Fine Arts The Schools of Visual Arts. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne Hvad optager unge kunstnere og akademiets undervisere? Hvilke idéer og materialer indgår i deres arbejde? Mød dem, der tager Afgang fra Kunstakademiets Billedkunstskoler og få indsigt i de studerendes

Læs mere

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision årsberetning 2007 annual report 2007 The magazine issue Winter 2008 flot år for nordvision A splendid year for Nordvision Programudvekslingen bliver digital i 2008 Programme exchange goes digital in 2008

Læs mere

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 KLASSIK MODERNE MØBELKUNST kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 VELKOMMEN TIL KLASSIK MODERNE MØBELKUNST WELCOME TO KLASSIK MODERNE MØBELKUNST Èn af de ting, som jeg finder mest spændende ved

Læs mere

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Årsrapport 2010 Annual report 2010 EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Ansvarshavende / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Erik Johansen, Charlotte Koldbye, Mikkel

Læs mere

150 ÅR YEARS. Jesper Böttzauw

150 ÅR YEARS. Jesper Böttzauw 150 ÅR YEARS Jesper Böttzauw DAMAS 150 år Firmaportrætbog af Jesper Böttzauw Først udgivet i 2013 Forside: DAMAS Trykt i Danmark ISBN 000-000-000 Copyright DAMAS Der tages forbehold for faktuelle oplysninger,

Læs mere

DI s Executive Program 2010

DI s Executive Program 2010 DI s Executive Program 2010 Modul 3: Studietur til Kina fra den 13.-20. november 2010 KINA RAPPORT Deltagere Adm. Direktør Bo Lybæk, GPV International, Managing Director Jette Lykke Mikkelsen, RMIG A/S,

Læs mere