the place to be. Photo Andrei Nekrassov Fotolia.com / Collage Fuenfwerken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "the place to be. Photo Andrei Nekrassov Fotolia.com / Collage Fuenfwerken"

Transkript

1 the place to be. Photo Andrei Nekrassov Fotolia.com / Collage Fuenfwerken 20 Years of Change Berlin Days in Copenhagen August 28 30, Years of Change Berlin Days i København den august Berlin celebrates 20 years of freedom, change and creativity by bringing you a selection of the city s top designers, artists, Djs and films over the course of three days. Berlin markerer 20 år med frihed, forandring og kreativitet ved at sende byens ypperligste designere, kunstnere, discjockeyer og film til København i 3 dage.

2 2 3 Matthias Fischer Jürgen Stumpe Sven Werkmeister A free space for new ways of thinking Plads til nye måder at tænke på 2009 marks the 20th anniversary of the Peaceful Revolution and the fall of the Berlin Wall. These events set off a profound global transformation and ultimately marked the end of both the Cold War and the division of Europe. Many people from Germany and all over the world can still remember those exciting weeks in the fall of After the Wall came down, the city didn t just grow together; it also saw the emergence of a number of open spaces that, even today, continue to attract creative people to the city. I am delighted that Berlin has chosen to present itself on this very important anniversary in Copenhagen. From August 28 to 30, 2009, you are all invited to take a look behind-the-scenes at fashion and movies made in Berlin and listen to the sound of the city. You just might be surprised! be inspired, be successful, be berlin. I 2009 er der gået 20 år siden den fredelige revolution og Berlin-murens fald. Disse begivenheder satte gang i verdensomspændende omvæltninger og markerede afslutningen på både den kolde krig og delingen af Europa. Mange mennesker i både Tyskland og resten af verden husker endnu de nervepirrende uger i efteråret Efter nedrivningen af den forhadte mur voksede byen ikke bare sammen. Der dukkede også en masse tomrum op, som den dag i dag fortsat får mange kreative mennesker til at søge til Berlin. Jeg er glad for, at Berlin har valgt København som ramme om markeringen af dette vigtige jubilæum. Fra den 28. til den 30. august 2009 har alle mulighed for at danne sig et indtryk af, hvad Berlin har at byde på med hensyn til mode og film og for at lytte til byens lyd. Kom og oplev årets opdagelse! be inspired, be successful, be berlin. Today, Berlin is a major generator of new trends, and you can experience the future first-hand at cutting-edge locations throughout the city. Combined with its affordable living conditions and palpable international flair, the city has fostered an inspiring atmosphere in which the fashion, film and design industries, in particular, can now be counted among the city s most important growth sectors. Klaus Wowereit Governing Mayor of Berlin I dag er Berlin smeltedigel for nye tendenser, og man kan opleve fremtiden på nært hold på fremtrædende lokaliteter i hele byen. Sammenholdt med de rimelige leveomkostninger og det åbenlyst internationale islæt har byen frembragt en inspirerende atmosfære, hvor i første række mode-, film- og designbrancherne nu kan henregnes til byens vigtigste vækstområder. Klaus Wowereit regerende borgmester for Berlin Haus der Kulturen der Welt / Sabine Wenzel, 2001

3 4 5 Potsdamer Platz Berlin i tal East Side Gallery / 3 operaer, 150 teatre, over kulturelle arrangementer om dagen / Medlem af det globale»creative Cities Network«/ Europas største koncentration af gallerier (over 400) / Attraktivt forretningscenter midt i Europa / 240 millioner gæster i Berlin-Brandenburg regionen om året / Tysklands vigtigste turistmål / Den tredjevigtiste by i Europa efter London og Paris / Rimelige priser på butiks- og kontorlokaler, både på ejer- og lejebasis be open, be free, be berlin be open, be free, be berlin Berlin is a vibrant city open, tolerant and brimming with life. It is a city that attracts artists and creative professionals from all over the world. Berlin is in constant motion, forever exuding a one-of-a-kind atmosphere and providing open space for all types of people and lifestyles was a year of change for Berlin. On November 9, the Berlin Wall came down. The event marked the end of the Cold War and allowed East and West to once again grow together. Berlin reinvented itself the once divided city became the capital and political center of a reunited Germany and a vibrant metropolis at the heart of Europe. Still, Berlin s urban landscape with its new landmarks, such as Potsdamer Platz and the government district buildings was not the only thing that changed. The reunified city also saw the emergence of spaces that allowed Berlin s urban diversity to unfold in a unique way in terms of culture, business, science and city life. Twenty years later, creativity is more than just a way of life. Indeed, the creative industries are now a vital economic factor that contributes to Berlin s strategic advantages as a business location. Today, Berlin is a city of media, fashion, art and music. The Berlin Film Festival, Berlin Fashion Week, the Premium as well as the Bread & Butter trade show and the DMY International Design Festival Berlin bring creative professionals together and inspire new trends. Major gala events, such as the ECHO Awards and Cinema for Peace, are well-known at the international level. At the same time, Berlin is an attractive location for business, science and R&D. International companies and leading associations have made Berlin their home. Here, they can take advantage of the city s outstanding infrastructure and the availability of highly qualified employees and affordable rents. Likewise, the capital s central geographic location makes it a strategic stepping stone between East and West. Berlin is also popular with travelers, as can be seen by the over 240 million visitors who flock to the Berlin-Brandenburg region each year and help lend the city its growing international flair. Today, Berlin is hands down one of the most interesting cities in Europe an open space that inspires new ways of thinking. For roughly 3.4 million people from over 180 nations, Berlin is the place to be. Berlin er en pulserende by åben, tolerant og sprudlende af liv. Byen tiltrækker kunstnere og kreative fagfolk fra hele verden. Berlin er i konstant bevægelse og udbreder til stadighed en enestående atmosfære, ligesom byen byder på spillerum for alle slags mennesker og levemåder var et forandringens år for Berlin. Den 9. november blev der slået hul i muren. Det var en begivenhed, der kom til at markere afslutningen på den kolde krig, og som gjorde det muligt, at Øst og Vest kunne vokse sammen igen. Berlin blev bogstavelig talt genfødt. Den tidligere delte by blev hovedstad og politisk midtpunkt i det genforenede Tyskland og samtidig en pulserende storby i Europas midte. Og det var ikke kun byens urbane landskab med de nye arkitektoniske vartegn som fx. Potsdamer Platz og regeringskvarteret, der gennemgik en revolutionerende forandring. Den genforenede by opdagede også de spillerum, der gør det muligt for Berlins urbane mangfoldighed at komme til udtryk på en enestående måde inden for kultur, erhvervsliv, forskning og folkelige aktiviteter. I dag, 20 år senere, er kreativitet blevet til mere end blot en livsstil. De kreative brancher har virkelig udviklet sig til en vital økonomisk faktor, der bidrager til at fremme Berlins strategiske fordele som forretningscentrum. I dag har Berlin udviklet sig til et midtpunkt for medier, mode, kunst og musik. Berlins Filmfestival, Berlins modeuge, Premium og Bread & Butter salgsudstillingerne og DMY International Design Festival Berlin er mødesteder for kreative fagfolk, der inspirerer til udvikling af nye tendenser. De store galaforestillinger som fx ECHO prisuddelingen og Cinema for Peace er velkendte på det internationale plan. Samtidig er Berlin en attraktiv adresse for handel, forskning og udvikling. En række internationale virksomheder og ledende organisationer har placeret deres hovedsæder i Berlin. Her kan de nyde godt af byens fremragende infrastruktur, det store antal højtuddannede fagfolk og det rimelige huslejeniveau. Et vigtigt aspekt er Berlins centrale geografiske placering, der gør byen til et strategisk knudepunkt mellem Øst og Vest. Berlin er også et populært rejsemål, hvilket ses af, at Berlin-Brandenburg regionen hvert år besøges af over 240 millioner udefra kommende, der bidrager til at give byen sit internationale præg. I dag er Berlin uden overdrivelse en af Europas mest spændende byer, hvor alle døre står åbne for inspiration og nye tankegange. For de rundt regnet 3,4 millioner mennesker fra over 180 lande er Berlin bare the place to be. Facts & Figures / 3 opera houses, 150 stages, over 1,500 cultural events every day / member of the global»creative Cities Network«/ Europe s largest concentration of galleries (more than 400) / attractive business location at the heart of Europe / 240 million annual visitors to the Berlin-Brandenburg region / Germany s No. 1 tourist destination / No. 3 in the ranking of European cities after London and Paris / affordable commercial real estate for rent or purchase

4 6 7 Your message for Berlin History with a Domino Effect The Berlin Wall fell on November 9, Berlin is celebrating this major event with guests from all over the world in a»festival of Freedom«on both sides of the Brandenburg Gate. One highlight of events in Istanbul will be the»your message for Berlin«action, hosted by the be Berlin campaign in cooperation with Kulturprojekte Berlin GmbH. During the campaign s international tour, visitors to the Berlin Days will be able to paint a 2.5 meter high polystyrene»stone«and write their personal message for Berlin on it. The»stones«will be built up into a symbolic Wall and then torn down on November 9, 2009 during the celebration of»20 years since the fall of the Wall 20 years of a changing Berlin«at the Brandenburg Gate. The Goethe Institute is sending some of the other 1,000»stones«on tour through various countries with its»mauerreise the Wall in the world project«, while others will be decorated by children and young people from Berlin, who will explore the historical background of the fall of the Wall in the run-up to the events. This unusual art event will build a bridge between the past and the present in a most impressive manner. A total of five»stones«will also be inscribed or painted during the Berlin Days in Copenhagen. A further highlight of the Berlin Days in Copenhagen will be the»berlin City of Change«touring exhibition. 20 years after the fall of the Wall, Berlin is still undergoing a process of emergence and transformation, as an attractive cultural capital, a center of innovation for business and science, and a city of sports and fashion. On 16 information panels, the exhibition portrays the history and development of the divided and reunified city from its foundation in the 13th century, to the building of the Berlin Wall, through to Reunification and provides an insight into the multi-faceted present of this diverse and unique metropolis. Fredag den 28. august 2009 Kl Åbning af murstensaktion»bricks to Berlin«over emnet»20 år siden murens fald«public Wall Art Project i samarbejde med Kulturprojekte GmbH Sted: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V Din hilsen til Berlin histore med dominoeffekt Press conference»domino Aktion«20 Years of Change Berlin Days i København Fredag den 28. august til søndag den 30. august august 2009 Kl Mustensaktionen i samarbejde med Kulturprojekte Berlin GmbH Sted: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København 20 Years of Change Berlin Days in Copenhagen Friday August Friday, August 28, pm Opening of the»bricks to Berlin«installation celebrating the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall Public Wall Art Project in cooperation with Kulturprojekte GmbH Location: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 Copenhagen V August 29 30, am 6 pm»bricks to Berlin«in cooperation with Kulturprojekte Berlin GmbH Location: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 Copenhagen V Den 9. november 1989 blev der slået hul i Berlinmuren. Berlin fejrer denne store begivenhed sammen med gæster fra hele verden med en»frihedens festival«på begge sider af Brandenburger Tor. Et af højdepunkterne på festivalen i Istanbul bliver aktionen»din hilsen til Berlin«, der arrangeres af be Berlin-kampagnen i samarbejde med Kulturprojekte Berlin GmbH. Under kampagnens rundtur i hele verden kan publikum til Berlin Days male en 2,5 meter høj mursten af polystyren og skrive deres personlige hilsen til Berlin på den.»stenene«vil blive brugt til at bygge en symbolsk mur med, som vil blive revet ned den 9. november 2009 som led i festlighederne i anledning af 20- året for murens fald og for de 20 års forandringer, Berlin har gennemgået siden da, der finder sted ved Brandenburger Tor. Goethe Instituttet sender en anden del af de 1.000»sten«rundt i forskellige lande på deres»murrejse«verden rundt, mens andre sten vil blive dekoreret af børn og unge fra Berlin, der forbereder begivenheden ved at udforske de historiske baggrunde for murens fald. Den usædvanlige kunstaktion slår bro mellem fortiden og nutiden på en måde, der ikke vil gå i glemmebogen foreløbigt. På Berlin Days i København vil der blive malet og skrevet på i alt 5»sten«. En anden uforglemmelig begivenhed under Berlin Days i København bliver vandreudstillingen»berlin City of Change«. 20 år efter murens fald er Berlin endnu præget af opbrudsstemning og store forandringer. Byen er i dag kendt som en attraktiv kulturby, som et vigtigt midtpunkt for innovation inden for erhvervslivet og forskningssektoren, som en idrætsby og som et center for modebranchen. De i alt 16 informationsplancher beskriver den delte og genforenede bys historie og udvikling lige fra grundlæggelsen i 1200-tallet, via opførelsen af muren og indtil genforeningen og giver et indblik i de mange aspekter af den nutidige mangfoldige og enestående storby.

5 Years of Change Berlin Days i København Matthias Fischer Fredag den 28. august 2009 Kl Åbning af murstensaktion»bricks to Berlin«over emnet»20 år siden murens fald«public Wall Art Project i samarbejde med Kulturprojekte GmbH Sted: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V Kl Fashion Show next vision: bright green fashion SHOW by invitation only Efter showet er der modtagelse med præsentation af Berlin Sted: City Hall of Copenhagen, Festsalen, Rådhuspladsen 1, 1599 København Modebranchen i Berlin i tal / Der bor omkring 800 modedesignere i Berlin / Overkommelige priser for butikker, atelierer og showrooms / Et stort antal udsædvanlige fremvisningssteder / Velfungerende netværker for hele branchen / Politisk støtte til modebranchen / Mange specialiserede leverandører / Berlin Fashion Week med Mercedes-Benz Fashion Week Berlin / Premium og Bread & Butter salgsudstillingerne / 9 modeskoler i Berlin Dan Lecca Kilian Kerner Matthias Fischer Berlin Fashion Week Berlin inspired by change Berlin inspireret af forandringerne Berlin is a city of fissures. The new and the old stand side by side, as do the beautiful and the ugly, the colorful and the gray. This raw and candid urban mix attracts fashion designers, photographers and fashion scouts to Berlin from all over the world. In trendy districts, such as Prenzlauer Berg, Kreuzberg and Friedrichshain and especially in and around the famous Hackesche Hofe in Mitte there are a number of shops, showrooms and ateliers. Roughly 800 young designers and labels foster Berlin s reputation as a flourishing fashion metropolis. Berlin fashion is not the haute couture of Parisian or Milanese fashion houses; it is characterized much more by fresher, unusual creations that are often wild but always individual and inspired by Berlin s unique lifestyle. One high- light is Berlin Fashion Week, which transforms the German capital into a fashion Mecca twice a year. At roughly 60 events alongside the catwalks of the Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, which is held on Berlin s historic Bebelplatz, established brands such as Zac Posen and Strenesse present their creations alongside young Berlin pioneers such as Michalsky and c.neeon. Each year, the Premium fair attracts buyers and visitors from all over the world. And the Bread & Butter trade fair presents exciting streetwear and urban wear in the historical hangars of the now vacant Tempelhof Airport. City-wide fashion sales platforms, such as Berlinomat and Berlinerklamotten, offer young designers a chance to display and sell their creations and also showcase the works of graduates from Berlin s nine fashion schools. Young talent awards, such as the Moet & Chandon Fashion Debut, the Premium Young Designers Award and the Beck s Fashion Experience, are also conferred annually in Berlin. Fashion»Made in Berlin«is now a unique trademark. The City of Berlin actively supports the fashion industry and works together with networks and companies to improve general business conditions. It also co-finances sales distribution platforms and supports presentations abroad. This is one of the fundamental reasons why the contemporary Berlin fashion scene is as dazzling and creative today as it was before the Second World War. It thrives on a wealth of new ideas that tourists and buyers from all over the world have come to appreciate tremendously. 20 Years of Change Berlin Days in Copenhagen Berlin er en modsætningernes by. Nyt og gammelt står side om side. Det gælder også for smukt og grimt, kulørt og gråt. Det er denne ufærdige og ærlige blanding, der trækkker modedesignere, fotografer og modespejdere til Berlin fra hele verden. I de smarte kvarterer som fx Prenzlauer Berg, Kreuzberg og Friedrichshain og især omkring og i de berømte gårde på Hackescher Markt i bydelen Mitte findes der et utal af små butikker, showrooms og atelierer. Der skønnes at være ca. 800 unge designere og modemærker, der fremmer Berlins ry som florerende modecentrum. Modebranchen i Berlin er ikke præget af haute couture som i Paris eller Milano. Den karakteriseres meget bedre af sine friske og usædvanlige kreationer, der mange gange godt kan være vilde, men altid er individuelle og inspireret af Berlins sjældne livsstil. Et af årets højdepunkter er Berlin Fashion Week, der 2 gange om året forvandler Tysklands hovedstad til et modemekka. På omkring 60 arrangementer, der afholdes parallelt med opvisningerne under Mercedes- Benz Fashion Week, der foregår på Berlins historiske Bebelplatz, præsenterer etablerede mærker som fx Zac Posen og Strenesse deres kreationer side om side med unge berlinske pionerer som fx Michalsky og c.neeon. Hvert år trækker Premium Fair opkøbere og publikum til fra hele verden. Og Bread & Butter handelsmessen præsenterer spændende streetwear og urban wear i de gamle hangarer i den nedlagte Tempelhof Lufthavn. Modehjemmesider, der dækker hele byen, som fx Berlinomat og Berlinerklamotten, giver unge designere en chance for at vise deres ting frem og sælge deres kreationer og også for at give de nybagte kandidater fra Berlins 9 modeskoler lejlighed til at præsentere deres værker. De forskellige priser for unge talenter, som fx Moet & Chandon Fashion Debut, Premium Young Designers Award og Beck s Fashion Experience, uddeles også hvert år i Berlin. Mode fra Berlin har for længst markeret sig som et varemærke for sig. Delstatsregeringen i Berlin støtter modeindustrien aktivt og samarbejder med netværker og firmaer for at fremme de generelle forretningsmæssige betingelser. Regeringen støtter også finansieringen af salgs- og distributionsplatforme og støtter præsentationer i udlandet. Det er en af de grundlæggende årsager til, at den nutidige modescene i Berlin i dag er så kreativ og har ligeså stor succes som før 2. verdenskrig. Den blomster og trives på grund af et væld af nye ideer, som turister og opkøbere fra hele verden har lært at sætte overordentlig stor pris på. Friday, August 28, pm Opening of the»bricks to Berlin«installation celebrating the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall Public Wall Art Project in cooperation with Kulturprojekte GmbH Lodation: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 Copenhagen V 12 am 6 pm Fashion Show next vision: bright green fashion SHOW by invitation only After-show reception with Berlin-presentation Location: City Hall of Copenhagen, Festsalen, Rådhuspladsen 1, 1599 Copenhagen Facts & Figures / roughly 800 fashion designers in Berlin / affordable rents for shops, ateliers and showrooms / wide array of unusual event locations / industry-wide networks / political support for the fashion business / many specialized suppliers / Berlin Fashion Week with Mercedes-Benz Fashion Week Berlin / Premium and Bread & Butter trade fairs / 9 Berlin Fashion Schools

6 10 11 next vision: bright green fashion Esther Perbandt Ten young and talented designers present their vision of sustainability in fashion design:»next vision: bright green fashion«is a project of collaboration between the designers network Create Berlin and the Creative Forum Copenhagen. Initiated and organized by the company Inpolis (a Berlin Partner) and Fashion Patrons, the project has several targets: build an international creative network, share knowledge in the field of fashion design and access new potential markets. Five young & talented designers from each city were invited to take an active part in the project. This way they engage in a next generation design thinking and are encouraged to rethink sustainability in the fashion industry. The project got underway on May 4 6, 2009 at Berlin s Esmod International Fashion School. Danish and Berlin designers both newcomers and established labels exchanged ideas and experiences in lectures, workshops and roundtable discussions, before presenting their work to an international audience. The overall question of the workshop was:»what s Bright Green? And what criteria are we setting up for our outfits?«after three days of intense discussions all designers agreed on the following points for their Bright Green garments: / Fabrics: All participants have to use only natural fibers (e.g. organic cotton) and/or recycled materials. / Treatment: No chlorine bleach, no heavy metal content in dyestuffs, mechanical treatment only (allowing softener and enzymes, not allowing chemicals). / Production: Materials and consumables have to be produced locally or, if purchased from Asia or other distanced countries, produced and traded fairly hence signed with a Fair trade label. The»next vision: bright green fashion«main event will take place within the Copenhagen Design Week in August 2009: Again, Danish and Berlin designers will be exchanging their ideas and experiences in lectures, workshops and roundtable discussions in line with their fashion presentation at the Copenhagen Town hall s Ballroom in a joint fashion show and on the Copenhagen Show How exhibition. next vision at Berlin Days in Copenhagen Mischa Heinze Magdalena Schaffrin Facts & Figures / five Berlin and five Danish designers present their next vision of sustainable design / organized by the designers network Create Berlin and the Creative Forum Copenhagen / embedded in the BerliNordik project series, initiated by Inpolis and Fashion Patrons / aims: build international creative networks, share knowledge in fashion design, access new potential markets August 26 and 27, 2009 Designers Workshop roundtable discussions and knowledge exchange Friday, August 28, pm Berlin Days Copenhagen press conference by attendance of the Governing Mayor of Berlin, Klaus Wowereit, and selected Berlin Designers Location: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 Copenhagen V 4.30 pm VIP and press fashion show at Copenhagen City Hall by invitation only opening speeches by the Lord Mayor of Copenhagen, Mrs. Ritt Bjerregaard and the Governing Mayor of Berlin, Mr. Klaus Wowereit After-show reception by invitation of the Copenhagen Creative Forum Location: City Hall of Copenhagen, Festsalen, Rådhuspladsen 1, 1599 Copenhagen 6.30 pm Second fashion show hosted by Copenhagen Creative Forum and Create Berlin by invitation only After-show reception by invitation of the German Embassy in Copenhagen, be Berlin and Create Berlin Location: City Hall of Copenhagen, Festsalen, Rådhuspladsen 1, 1599 Copenhagen Sebastian Stottele / Model Beck Naylor, M4 Models The BerlINordik series»next vision: bright green fashion«is the first project of the BerlINordik series. Drawing on the talents of its»in:projectis«business field, Inpolis was jointly with Fashion Patrons GmbH responsible for initiating and launching the BerlINordik project series and its»next vision: bright green fashion«project. Inpolis core expertise in the creation and management of international networks and projects particularly within the creative industries guides their work as one of the main partners of this innovative and cross-border design project. The fundamental idea behind the BerlINordik project series and its initial Berlin-Copenhagen collaboration project was to encourage designers to learn more about environmental sustainability, to create links to potential new markets and to achieve a merging of cooperative forces. In a broader sense, however, the project is much more: it involves the active participation of cities, professionals and experts as strategic international partners namely Bombardier as the global leader in rail technology, which is committed to preserve the natural environment for future generations by minimizing the ecological impact of its industrial activities and products. Also Dr. Hauschka Skin Care, which has stood for more than 40 years for pure, authentic natural cosmetics, and hessnatur, one of the few companies which has devoted themselves to the protection of the planet and its people since the inception of the environmental movement, are part of the project. Our partners pr oject participation inspires them to work together to actually create sustainability and examine more closely this important issue that has tremendous implications for the future.

7 12 13 BerlINordik serien next vision: bright green fashion 10 unge og dygtige designere præsenterer deres forestillinger om bæredygtighed inden for modedesign:»next vision: bright green fashion«er et samarbejdsprojekt mellem designernes netværk Create Berlin og det Kreative Forum i København. Det var firmaet Inpolis, der tog initiativ til at oprette Inpolis (en partner i Berlin) og Fashion Patrons, og projektet har flere formål: For det første at opbygge et internationalt kreativt netværk, udveksle erfaringer inden for modedesign og få adgang til nye potentielle markeder. 5 unge og dygtige desig-nere fra hver by blev inviteret til at deltage aktivt i projektet. På den måde beskæftiger de sig med den næste generations måde at omgås design, og de opmuntres til at gøre sig grundlæggende overvejelser om modebranchen. Projektet blev startet den 4. 6.maj 2009 på Esmod International Fashion School i Berlin. Designere fra Danmark og Berlin både nyetablerede og allerede kendte mærker udvekslede ideer og erfaringer i form af foredrag, workshopper og rundbordsdiskussioner, inden de præsenterede deres arbejde for et internationalt publikum. Det overordnede spørgsmål for workshoppen var:»hvad er Bright Green? Og hvilke kriterier opstiller vi for det tøj, vi tager på?«efter 3 dages intensive diskussioner var alle designere enige om følgende punkter for deres Bright Green beklædning: / Råstoffer: Alle deltagere må kun benytte naturfibre (fx organisk bomuld) og/eller recirkulerede materialer. / Behandling: Ingen klorblegning, ingen tungmetaller i farvestoffer, kun mekanisk behandling (blødgøringsstoffer og enzymer er tilladte, men kemiske stoffer er forbudte). / Produktion: Materialerne og detailhandelsvarerne skal fremstilles lokalt eller de skal, hvis de indkøbes i Asia eller andre fjerne lande, produceres og forhandles fair, ligesom de skal være mærket med et Fair trade skilt. Hovedarrangementet»Next vision: Bright green fashion«kommer til at løbe af stabelen i forbindelse med Copenhagen Design Week i august 2009: Også her vil designere fra Danmark og Berlin udveksle ideer og erfaringer i form af foredrag, workshopper og rundbordsdiskussioner parallelt med deres modeopvisning i festsalen på Københavns rådhus i form af en fælles modeopvisning på Københavns Show How udstilling.»next vision: bright green fashion«er det første projekt i BerlINordik serien. Ved at tage udgangspunkt i talenterne fra sit»in:projectis«forretningsfelt har Inpolis sammen med Fashion Patrons GmbH været ansvarlig for initiativet til og starten på BerlINordik projektserien og dets»next vision: Bright green fashion«-projekt. Inpolis vigtigste ekspertise er at udvikle og administrere internationale netværker og projekter især inden for de kreative erhvervsgrene, og det er hensigten med deres arbejde som en af de vigtigste partnere i forbindelse med dette innovative og grænseoverskridende designprojekt. Den grundlæggende ide bag BerlINordik-projektserien og dets inledende Berlin-København samarbejdsprojekt er at opmuntre designere til at lære mere om miljø-bæredygtighed, etablere forbindelser til potentielle markeder og til at opnå en forøgelse af effekten af samarbejdet. I videre forstand spænder projektet dog meget bredere: Det omfatter aktiv deltagelse af byer, eksperter og fagfolk som strategiske internationale partnere, især Bombardier, der er førende i verden med hensyn til jernbaneteknologi og har engageret sig i at bevare det naturlige miljø af hensyn til de kommende generationer ved at mindske de økologiske bivirkninger ved koncernens industriproduktion og produkter. Dr. Hauschka Skin Care, der i mere end 40 år har stået for ren og autentisk naturlig kosmetik, og også hessnatur, der er en af de få virksomheder, der lige siden miljøbevægelsens grundlæggelse har forpligtet sig selv til at beskytte planeten og menneskeheden, deltager i projektet. Vores partneres deltagelse i projektet stimulerer dem til at samarbejde for at skabe grundlag for en virkelig bæredygtighed og beskæftige sig mere med dette vigtige emne, der har enorme konsekvenser for fremtiden. Vilsbøl de Arce Kort og godt om modedesign / 5 designere fra Berlin og 5 fra Danmark præsenterer deres næste vision om miljørigtigt design / Tilrettelagt af designernes netværk Create Berlin og Kreativforum København / En del af BerliNordik projektserien, som Inpolis og Fashion Patrons har taget initiativ til / Målsætning: At opbygge internationale kreative netværker, udveksle viden om modedesign og få adgang til nye potentielle markeder next vision på Berlin Days Days i København Den 26. og 27. august 2009 Designerworkshop rundbordsdiskussioner og udveksling af viden Den 28. august 2009 Kl Pressekonference på Berlin Days i København med deltagelse af Berlins regerende borgmester, Klaus Wowereit, og udvalgte designere fra Berlin Sted: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V Kl Modeopvisning for VIP'er på Københavns rådhus by invitation only åbningstaler af Københavns overborgmester, Ritt Bjerregaard, og Berlins regerende borgmester, Klaus Wowereit Bagefter reception med København Creative Forum som vært Sted: City Hall of Copenhagen, Festsalen, Rådhuspladsen 1, 1599 København Kl Den 2. modeopvisning arrangeret af København Creative Forum og Create Berlin by invitation only Bagefter reception med den tyske ambassade i København, be Berlin og Create Berlin som vært Sted: City Hall of Copenhagen, Festsalen, Rådhuspladsen 1, 1599 København

8 Years of Change Berlin Days in Copenhagen Saturday, August 29, am 6 pm»bricks to Berlin«Public Wall Art Project in cooperation with Kulturprojekte GmbH Lodation: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 Copenhagen V 1st show: 7 pm 2nd show: 9 pm be Berlin Film Night by invitation only Exclusive sneak preview of the film»24 h Berlin.«This portrait of a dynamic yet torn city takes a look at Berliners different living environments and documents a day in the life of this unique metropolis Location: culture box aps, Kronprinsessegade 54, 1306 Copenhagen K 11 pm b e Berlin Club Night At the Berlin Club Night, Berlin DJ Gunnar Stiller will bring the sound of Berlin s nightlife directly to Copenhagen Location: culture box aps, Kronprinsessegade 54, 1306 Copenhagen K»24 h BerlinThe Reader«OSTKREUZ / zero one film Filmbyen Berlin i tal / Der bliver indspillet over 300 film om året i regionen / Filmbranchen beskæftiger ca mennesker / Omsætningen er på ca. 2,5 milliarder euro / Mange produktioner har vundet store internationale priser / Ideelle produktionsbetingelser / 3 større studiebyer: Studio Babelsberg, Studio Berlin Adlershof og Berliner Union-Film / Et bredt spektrum af uddannelsesinstitutioner / Stærke partnere sørger for finansieringen og for at udnytte støttemulighederne til filmprojekter Studio Babelsberg AG / Senator Berlin film city on the rise Berlin filmby med vokseværk Rain patters on the asphalt as Interpol agent Louis Salinger lies wounded on the ground looking into the frozen eyes of his fellow agent, now dead. The facade of Berlin s Hauptbahnhof Train Station rises up behind them It s no coincidence that Tom Tykwer s action thriller»the International«begins in Berlin. Indeed, the opening film at this year s Berlin International Film Festival was filmed almost entirely in Berlin and Potsdam. Several other major international productions were also either partly or entirely produced here, including»valkyrie«with Film»24 h Berlin«Facts & Figures Tom Cruise, Stephen Daldry s»the Reader«and Quentin Tarantino s»inglorious Basterds.«Roughly 300 feature films are made each year in the German capital in addition to a number of leading TV productions. Berlin offers filmmakers from Germany and abroad excellent production conditions and ideal locations. The sheer number of talented authors, actors, composers and production companies make Berlin the ideal place for producing films. Also attractive are the region s many funding programs. For example, the Berlin-based German Federal Film Board (FFA) supports film production in Germany with 60 million in annual funding. Last year, the Medienboard Berlin-Brandenburg provided a total of 284 film projects with roughly 29 million in support funds. This year s 59th annual Berlin International Film Festival enjoyed record attendances and roughly 270,000 tickets were sold. Berlin has once again become a film city of international importance evoking comparisons to its golden age in the 1920s. Regnen styrter ned på asfalten, da Interpolagent Louis Salinger ligger såret på jorden og kigger ind i de frosne øjne på sin agentkollega, der lige er død. Facaden på Berlins Hovedbanegård rejser sig i vejret i baggrunden Det er ingen tilfældighed, at Tom Tykwers spændingsroman»the International«begynder i Berlin. Faktisk er næsten hele åbningsfilmen på dette års Internationale Filmfestival i Berlin optaget i Berlin og Potsdam. Adskillige andre store internationale produktioner er også helt eller delvist produceret her, bl.a.»valkyrien«med Tom Cruise, Stephen Daldrys»Oplæseren«og Quentin Tarantinos»Inglorious Basterds«. I den tyske hovedstad produceres der gennemsnitligt omkring 300 spillefilm om året, hvortil kommer et stort antal vigtige tv-produktioner. Berlin byder på fremragende betingelser og ideelle skuepladser for filmfolk fra ikke kun Tyskland, men også fra udlandet. Alene det store antal dygtige manuskriptforfattere, skuespillere, komponister og produktionsselskaber gør Berlin til det ideelle sted at lave film på. Regionen er også attraktiv på grund af de mange støtteprogrammer. Et eksempel er det Tyske Forbundsfilminstitut, FFA, med hovedsæde i Berlin, der støtter den tyske filmproduktion med ikke mindre end 60 millioner euro om året. I fjor ydede Medierådet i Berlin-Brandenburg omkring 29 mio. euro i støtte til i alt 284 filmprojekter. I år høstede Berlins Internationale Filmfestival nr. 59 rekordstor opmærksomhed, og der blev solgt ikke mindre end ca billetter. Berlin har endnu engang indtaget en af de forreste pladser blandt verdens vigtigste filmbyer og sammenligningen med de gyldne tyvere er ikke helt ved siden af. Filmen»24 h Berlin«24 h Berlin tegner et portræt af en delt, energiladet by ved at dokumentere livet i et helt døgn i denne specielle storby. Filmen er optaget af flere forskellige filmhold, der var i sving hele døgnet for at indfange denne ene dag, den 5. september 2008, på bånd og lagerchips. 24 h Berlin vil blive sendt af tvsenderen ARTE nøjagtigt et år senere. På»Berlin Days«i København bliver der for første gang vist korte klip fra filmen.»24h Berlin«is a portrait of a riven, energy-driven city, documenting a day in the life of this unique metropolis. A number of film teams filmed this 24-hour documentary on just one day, September 5, 2008.»24h Berlin«will be broadcast on the ARTE channel exactly one year later. Short clips from the film will be shown for the first time in a sneak preview during the»berlin Days«in Copenhagen. / over 300 films made each year in the region / a workforce of roughly 14,000 with / 2.5 billion in turnover / producers of award-winning international productions / ideal production conditions / 3 major studios: Studio Babelsberg, Studio Berlin Adlershof and Berliner Union-Film / wide spectrum of educational opportunities / strong partners for the financing and support of film projects 20 Years of Change Berlin Days i København Lørdag den 29. august 2009 Kl »Bricks to Berlin«Public Wall Art Project i samarbejde med Kulturprojekte GmbH Sted: Øksnehallen, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V Kl Kl be Berlin-filmaften by invitation only Eksklusiv forpremiere på filmen»24 h Berlin«, der forsøger Kl at tegne et portræt af en splittet og energiladet by og give et overblik over befolkningens forskellige livssfærer ved at indfange og gemme et helt døgn i denne enestående storby Sted: culture box aps, Kronprinsessegade 54, 1306 København K b e Berlin Club night I løbet af Berlin-klubnatten henter DJ Gunnar Stiller fra Berlin stemningen fra det berlinske natteliv direkte til København Sted: culture box aps, Kronprinsessegade 54, 1306 København K

9 16 17 Erik-Jan Ouwerkerk Oliver Walterscheid Christopher Street Day Club Weekend Carnival of Cultures Daniela Incoronato Berlin Sound of the City Berlin byens lyd Berlin s club and party scene is phenomenal. In hip clubs like Berghain, which was recently named Best Club in the World by British magazine»dj Mag«, in Watergate, Maria am Ostbahnhof, and in many other locations across the city, internationally renowned djs and bands are proving that Berlin s music scene is providing a stimulus for the rest of the world. Whether electronic, pop, or world music, jazz or classical, the city on the Spree opens up new spaces for modern sounds beyond high culture and opera. The city s club culture is an inseparable part of Berliners urban attitude to life. Time never stands still here and nights can be long. In summer, countless major events and festivals transform Berlin into a huge open-air stage. People from over 80 nations take part in Kreuzberg s annual Carnival of Cultures, Berlin s gay and lesbian scene celebrates Christopher Street Day in a lively street parade with the entire city, and every year the Fête de la Musique music festival signals the start of summer in Berlin. ing the 20th anniversary of the fall of the Wall, the 2009 MTV Europe Music Awards will be held for the second time since 1994 in the German capital. This event will be held in part at the Brandenburg Gate delighting Berlin fans and tourists alike. The Berlin Sound is still one of the main attractions drawing visitors to the city on the Spree. Facts & Figures / approximately 1,600 companies with a workforce of over 13,700 / annual turnover of just on 1 billion Euros / headquarters of Universal Music Deutschland, MTV and DEAG / Echo Awards, 2009 MTV Europe Music Awards / creative music scene providing a vital impulse for the music industry / Germany s richest range of concerts / home to major networks and leading organizations such as the Phono Verband, Club Commission, Label Commission and Berlin Music Commission Berlins club- og festscene er fænomenal. I hippe clubber som fx Berghain, som det britiske magasin»dj Mag«for nylig udnævnte til verdens bedste club, i»watergate«,»maria am Ostbahnhof«og på utallige andre spillesteder rundt omkring i byens centrum beviser internationalt kendte discjockeyer, at Berlins musikscene er i stand til at sende impulser ud i resten af verden. Hvadenten man er til electronic, pop eller world music, jazz eller klassisk, har man her langs Spree-flodens bredder åbnet alle døre op på vid gab for moderne musikalske stilretninger på den anden side af højkultur og opera. Nattelivet på byens spillesteder er en uadskillelig del af Berlinernes livsholdning som storbybeboere. Tiden står aldrig stille her, og nætterne kan blive lange. Om sommeren forvandler et uendeligt antal Berlin is a city of nightlife and music and this generates profits not only for the around 7,500 restaurants, pubs, cafés and bars, but also for the city s music industry. The industry s approximately 1,600 companies, including market leaders such as Universal Music Deutschland and the Viacom Germany Group, with broadcasters VIVA and MTV, generate just on a billion Euros in turnover annually. Germany s most important music prize, the Echo, is also awarded in Berlin every Spring. Markstørre events og festivaler Berlin til en eneste open air-scene. Der deltager folk fra over 80 nationer i det årlige Carnival of Cultures i bydelen Kreuzberg, Berlins bøsser og lesbiske fejrer Christopher Street Day med et broget optog gennem gaderne sammen med hele byen, og hvert år bliver sommeren skudt i gang med musikfestivalen Fête de la Musique. Berlin er kendt for sit natteliv og sin musik. Det giver ikke kun grundlag for de cirka restauranter, pubber, cafeer og barer, men også for en kæmpemæssig musikindustri. De omkring selskaber, inklusive markedsførere som Universal Music Deutschland og Viacom Germany Group, der driver tv-selskaberne VIVA og MTV, skønnes at have en omsætning på tæt ved 1 milliard euro om året. Tysklands vigtigste musikpris, Echo, uddeles også i Berlin hvert forår. I anledning af 20 års dagen for murens fald vil MTV's Europæiske Musikpris for anden gang siden 1994 blive uddelt i den tyske hovedstad. En del af arrangementet kommer til at foregå foran Brandenburger Tor til stor glæde for både de mange Berlin-fans og turisterne. Den såkaldte Berlin-sound er fortsat en af de vigtigste grunde til, at så mange ønsker at lære byen at kende. Kort og godt om Berlins sound / Omkring firmaer med over beskæftigede / Den årlige omsætning er på knap 1 milliard euro / Hjemsted for Universal Music Deutschland, MTV og DEAG / Echo prisen, MTV's Europæiske Musikpris 2009 / En kreativ musikscene giver stærke impulser til musikbranchen / Tysklands rigeste koncertlandskab / Hjemsted for en række vigtige organisationer og brancheforeninger som fx Phono Verband, Club Commission, Label Commission og Berlin Music Commission anna.k.o.

10 Den Midlertidige Kunstudstilling i Berlin Temporäre Kunsthalle Berlin / Architect Krischanitz ZT GmbH / Photo Lukas Roth Christine Würmell»Dissonanzproduktion«Facts & Figures Temporäre Kunsthalle with Fernsehturm and Berlin Dome / located at Schlossplatz, Berlin-Mitte / free admission to the exhibition / open until August 2010 / shows contemporary fine art produced in Berlin / opening hours: daily am to 6.00 pm, thursdays until 9.00 pm Den Midlertidige Kunstudstilling i Berlin er et engangsprojekt. På Schlossplatz midt i byens centrum danner den ramme om nutidskunst af højeste kvalitet og frembragt i Berlin. Udstillingen, der kun skal vare i 2 år, er etableret på privat initiativ for at støtte Berlins vigtige funktion som både produktionssted og udstillingsvindue for international nutidskunst. Udstillingen, der tilrettelægges af gæsteudstillingsarrangører, gøres tilgængelige for et bredt, internationalt publikum ved hjælp af moderne præsentationsmetoder. Der er planlagt et bredt spektrum af arrangementer i form af rundbordssamtaler, paneldiskussioner og video-forevisninger, og Mandagsbaren gør Adolf Krischanitz bygning til et nyt kulturelt mødested i bogstaveligste forstand på bredden af floden Spree. Den Midlertidige Kunstudstilling i Berlin kommer til at beskæftige sig med relevante emner for vores tid og indbyder publikum til at deltage aktivt i kulturdebatten. Den skal fremme opbygningen af et nationalt og inter- nationalt netværk med deltagelse af kultur, politik og erhvervsliv, der støttes af stærke partnere. Den Midlertidige Kunstudstilling i Berlin kan føre sine rødder tilbage til udstillingen»36 x 27 x 10«i december 2005, der blev arrangeret spontant i en»hvid Terning«inde i den hule skal, der var tilovers af»republikkens Palads«, af en gruppe af udenlandske kunstnere i Berlin. Det var denne legendære udstilling, der gjorde kunst made in Berlin til midtpunkt for opmærksomheden og resulterede i en debat om en ny kunstudstillingsbygning i Berlin. Initiatorerne har lige siden kørt en kampagne for Kunstudstillingen på Schlossplatz. Fonden»Stiftung Zukunft Berlin«har støttet Den Midlertidige Kunstudstilling i Berlin siden marts I oktober 2007 vedtog Berlins Senat forslaget om at gennemføre projektet, og i juni 2008 blev det første spadestik taget. Det tog mindre end 5 måneder at opføre bygningen, og i slutningen af oktober 2008 blev dørene slået op for et projekt, der skal vare i 2 år. Eftersom der er tale om en provisorisk løsning, er Den Midlertidige Kunstudstilling i Berlin et udtryk for et frit rum, der er opført på en af de kendteste arealer i hjertet af Berlin. I stedet for at opføre et monument, der skal blive stående i al evighed, frembringes der med den midlertidige funktion et usædvanligt og eksperimentelt forum for kunst. Den Midlertidige Kunstudstilling i tal / Gratis adgang til udstillingen / Den Midlertidige Kunstudstilling kan opleves indtil august 2010 / Den Midlertidige Kunstudstilling viser nutidig kunst, der er frembragt i Berlin / Den Midlertidige Kunstudstilling befinder sig på Schlossplatz i bydelen Berlin-Mitte / Åbningstider: Alle dage kl , torsdag til kl Temporäre Kunsthalle Berlin, Christine Würmell Katharina Grosse»shadowbox«Temporäre Kunsthalle Berlin The»Temporäre Kunsthalle Berlin«is an one-time project: At Schlossplatz, in the city centre of the capital, it offers contemporary fine art produced in Berlin a platform for a period of two years. Funded exclusively by private means, it supports Berlin s significant scene of international contemporary art as a production site and showcase. The exhibitions of which guest curators are in charge are made accessible to a broad, international audience through lively mediation formats. A varied event program of round table talks, panel discussions, video screenings, and the Montags Bar make Adolf Krischanitz building a new cultural meeting place on the banks of the Spree. With its program, the Temporäre Kunsthalle Berlin address- es relevant issues of our time and invites the audience to actively participate in cultural discussions. It maintains a national and international network with culture, politics, business, and is supported by strong partners. The Temporäre Kunsthalle Berlin has its origins in the exhibition»36 x 27 x 10«of December 2005, held spontaneously in a»white Cube«inside the former»palace of the Republic«by international artists living in Berlin. This legendary exhibition brought art made in Berlin to centre-stage and resulted in the debate about a new Kunsthalle in Berlin. The initiators have been campaigning since then for the Kunsthalle at Schlossplatz. The foun- dation Stiftung Zukunft Berlin has been a supporter of Temporäre Kunsthalle Berlin since March In October 2007 the Berlin Senate accepted the project s tender and the ground-breaking ceremony took place in June Within less than five months of constructing, at the end of October 2008 the new exhibition space opened its doors for a two years project. As a provisional solution, the Temporäre Kunsthalle Berlin represents a free space, erected on one of the most prominent sites at the heart of Berlin. Instead of building a monument for eternity, the interim use creates an extraordinary, experimental space for art. Temporäre Kunsthalle Berlin / Katharina Grosse, VG Bild-Kunst, Bonn 2009

11 20 21 Business & Conventions Berlin is one of Europe s most exciting cities and is widely acknowledged to be an international trendsetting metropolis. The German capital s vibrant lifestyle embraces art, culture, history, architecture, academia, science, entertainment and a unique club scene. For growing numbers of event organizers, Berlin is also a key conference hub between Western and Eastern Europe. Berlin offers excellent value for your money. Its outstanding range of accommodation facilities, which are especially tailored to conferences, makes up one of the largest and most modern hotel landscapes in Europe. The metropolis boasts an exceptional array of special event locations and a congress center. In 2008, the International Congress Centre ICC Berlin won one of the world s most coveted awards for congress venues, the World Travel Award, for the fifth consecutive year. Berlin is also an attractive location for major international companies, such as Universal Music and MTV. They have all set up their central European headquarters or main offices here. The city s dynamic energy and contemporary atmosphere also make it a prime location for future technology companies, including information and communication technologies, multimedia, music, advertising and media, biotechnologies, medial and environmental technologies and transport engineering. No other European region has anything like Berlin s dense concentration of facilities for research, science and academia: nearly 300 universities, universities of applied sciences, research institutes and technology parks provide an outstanding basis for excellence in research and development. No matter where congress participants and business travelers set off from, they will always find it extremely easy to get to Berlin. With around 2,100 weekly flights from Berlin, the city is connected to more than 130 destinations. The city has an excellent public transport system. The brand-new» Airport Berlin Brandenburg International BBI«is currently under construction and is scheduled to open in 2011.»Airport Berlin Brandenburg International BBI«www.visitberlin.de Checkpoint Charlie Et handels- og kongrescenter Berliner Flughäfen Berlin er en af Europas mest spændende byer og er kendt viden om som en storby, der viser, hvilken vej udviklingen går. Det pulserende liv i den tyske hovedstad indbefatter både kunst, kultur, historie, arkitektur, læreanstalter, forskning og en enestående underholdningsbranche. Berlin har også for et stigende antal arrangører af store arrangementer udviklet sig til et knudepunkt for udvekslingen af ideer mellem Vest- og Østeuropa. I Berlin har man indtryk af, at pengene er meget mere værd. Det brede udvalg af overnatningsmuligheder, der er som skræddersyede til møder og konferencer, frembyder et af de mest moderne hotellandskaber i Europa. Byen har en exceptionel udstråling på grund af de specielle udstillingsfacili- teter og som kongrescenter. I 2008 vandt Berlins Internationale Kongrescenter ICC Berlin en af verdens mest eftertragtede priser for kongresarrangører, World Travel Award, for 5. gang i træk. Berlin er også en eftertragtet adresse for en lang række store internationale selskaber, fx Universal Music og MTV. De har alle placeret deres europæiske hovedkvarter eller vigtigste kontorer her. Byens dynamiske energi og den nutidige atmosfære gør den også til en fremtrædende lokalitet for fremtidens teknologifirmaer, herunder informations og komunikationsteknologierne, multimedia, musik, reklamer og medier, bioteknologier, medie- og miljøteknologier og udvikling af transportmidler. Ingen anden region i Europa kan måle sig med Berlins tætte koncentration af forskningscentre og læreanstalter. Der findes henved 300 universiteter, læreanstalter, forskningsinstitutter og teknologiparker, der skaber et fremragende grundlag for fremragende resultater inden for forskning og udvikling. Lige meget hvor kongresdeltagerne og de forretningsrejsende påbegynder deres rejse fra, kan de altid regne med, at det er hurtigt og nemt at komme til Berlin. Fra byens lufthavne er der ruter til mere end 130 destinationer med ugentlige flyafgange. Byens kollektive trafik fungerer fremragende. For tiden er der ved at blive opført en splinterny»berlin Brandenburg International Airport BBI«, som påregnes indviet i 2011.

12 22 The Danes and their 23 the place to be for fashion. homes in Berlin The Danes curiosity about Berlin is enormous and has steadily increased in recent years, with more and more Danes travelling, even going on pilgrimage, to Berlin. They work and study in the city, or just spend their free time comfortably here. They may also be the biggest group of foreigners running in the Berlin Marathon. Danes have recognized that Berlin is a magnet. Berlin won t let you go. Few Danes who have discovered the diversity, size and proximity of this city can content themselves with just memories after they return home to their kingdom. The Danes keep coming back, either by plane or by car, thanks to the short journey time. They all come back, from the staunch Copenhagener to the frugal Jutlander. Berlin is so different and its special world offers something for everyone. Berlin is colorful and multifaceted. This city s diversity is just one reason why so many Danes have bought apartments in Berlin in recent years. The entire Danish media has been reporting on the Berlin housing market since In the spring of by Hans-Oluf Meyer 2007 the Danish legal profession journal also published a feature on the run of the Danes on apartments in Berlin and in a four-page spread described my work as a Danish lawyer with offices on the Kurfürstendamm. I have advised over 1,000 Danes on buying an apartment in Berlin since 2005 and I m still doing it. The journal article started by quoting the sentence,» Why do want to buy an apartment in Berlin? That s the first question Hans-Oluf Meyer asks when Danes dreaming of buying an apartment in one of Europe s most attractive cities contact him«. When I ask this question, it s to make sure that the buyer isn t investing in a Berlin apartment in the expectation of making a fast profit. There are some speculators who hope apartment prices will rise and invest for that reason, but few Danes buy apartments in Berlin as investment properties. Few of them rent out their apartments, rather, they use them themselves as oases in this exciting metropolis. German tax exemptions and write-offs for prop- erties in need of renovation are also not important to the Danes, because they re of no benefit to taxpayers in Denmark. And so the most frequent answer to the question cited in the Danish legal journal was more logical than might be expected. Most of the Danes would like an apartment in Berlin for themselves, so they can discover the city, because it s such a patchwork, with so many different areas and environments that you can feel at ease and at home in. It s an attractive, exciting city that s always changing. That s Berlin. I ve lived here for almost 10 years, so I can understand my compatriots who are discovering it for the first time and anyone else who already has a pied-á-terre here. Danskerne og deres lej- be open, be free, be berlin. Berlin city of fashion. Berlin s look is entirely unique. The same can be said for its fashion scene, which is also as diverse as the city itself. Fashion in Berlin is just as much street as catwalk, and just as much grunge as glamour. Scores of exciting designers, labels and events help to create a clear-cut fashion statement: Berlin is the rising star in the fashion universe. To find out more, visit ligheder i Berlin Danskernes nysgerrighed efter Berlin er enorm. Den er steget støt de seneste år, og der rejser flere og flere danskere til Berlin så mange at det nogle gange nærmest ligner en pilgrimsfærd. Mange læser her, en del arbejder her, og resten slapper bare af eller går på opdagelse her. Men det sker også, at de som den største gruppe af udlændinge deltager i det berlinske maratonløb. Danskerne har fundet ud af, at Berlin er en magnet. Berlin giver ikke slip i en, når man først er her. Og når danskerne først har snuset til mangfoldigheden, størrelsesforholdene, men også nærheden i denne by, nøjes de efter hjemkomsten til deres lille hyggelige kongerige ikke med at svælge i erindringerne. Nej, de kommer hellere igen, takket være de korte rejsetider med fly eller i bil. For Berlin er bare anderledes og har virkeligt noget at byde på for enhver smag. Berlin er broget og mangfoldig. Byens diversitet er til syvende og sidst også grunden til, at så mange danskere har købt ejerlejligheder i Berlin i de sidste år. Alle danske medier har siden 2005 beskæftiget sig med boligmarkedet. Det danske advokatblad havde Af Hans-Oluf Meyer i foråret 2007 også en artikel om danskernes stormløb på boligmarkedet i Berlin og præsenterede på 4 sider mit virke som dansk advokat med kontor på Kurfürstendamm. Siden 2005 har jeg nok rådgivet over 1000 danskere angående køb af ejerlejlighed i Berlin, og det gør jeg fortsat. Artiklen i Advokatbladet begynder med spørgsmålet:» Hvorfor vil du købe lejlighed i Berlin? Det er det første spørgsmål, jeg stiller, når der henvender sig danskere til mig, der drømmer om at købe en lejlighed i en af de mest attraktive storbyer i Europa.«Når jeg stiller det spørgsmål, er det for at være sikker på, at investeringen i en lejlighed i Berlin ikke sker for at score hurtig gevinst. Naturligvis findes der også spekulanter, der håber, at priserne stiger, og investerer deres opsparing her. Men faktisk er det de færreste danskere, der køber en lejlighed i Berlin for at sikre sig en højere forrentning. Det er nemlig ikke mange lejligheder, der bliver lejet ud til andre. Nej, de bruger dem selv, når de holder ferie som i en fjern oase i en spændende storby. Danskerne går heller ikke meget op i tysk skattefrihed og tyske afskrivningsregler for saneringsejendomme, for det spiller ingen rolle for dem som skattepligtige i Danmark. Det svar, der bliver givet flest gange på spørgsmålet i Advokatbladet, er dermed mere logisk end umiddelbart ventet. De fleste danskere ønsker sig en lejlighed i Berlin, fordi de selv vil opleve byen. Fordi byen er sammensat af så mange forskellige elementer, består af så mange vidt forskellige kvarterer og miljøer, og fordi man kan være sikker på at finde et sted, hvor man kan føle sig tryg og rigtigt hjemme. Dertil kommer, at det er en attraktiv og spændende by, der hele tiden forandrer sig. Det er Berlin. Jeg har nu selv boet her i næsten 10 år, og jeg kan virkelig forstå mine landsmænd, der opdager byen for første gang, og alle de andre, der allerede har mere end deres kuffert her.

13 Convention Office Berlin Convention Office (BCO) The Berlin Convention Office of Berlin Tourismus Marketing GmbH is the official representative of the city of Berlin in the field of conventions, meetings, company events and incentives. Its highly professional staff has promoted this destination both nationally and internationally since BCO assists with official convention applications for Berlin, hotel contingents and their management, sources meeting and convention venues, locations and helps with expert partner contacts, site inspections, accompanying programs, pre- and post-convention tours and incentives. The Berlin Convention Office is a member of MPI, SITE, ICCA, GCB, ECM and UIA. Berlin Convention Office Am Karlsbad Berlin Deutschland / Tyskland Berlins Kongresbureau Berlins Kongresbureau, BCO, der drives af byens turistcentral, er Berlins officielle repræsentation med hensyn til kongresser, generalforsamlinger, møder, firmapræsentationer og markedsføring. BCO's professionelle medarbejderstab har siden 2001 gjort byen kendt i ind-og udland. BCO står til rådighed som arrangør af officielle kongresser for Berlin, sørger for hotelreserveringer, for markedsføring af kongresser, organiserer lokaliteter og assisterer med ekspertrådgivning med hensyn til etablering af kontakter, tilsyn med mødelokalerne, ledsagende programmer, forberedende og opfølgende udflugter og omtale i medierne. Berlins Kongresbureau er medlem af MPI, SITE, ICCA, GCB, ECM og UIA. T F Berlin Partner GmbH Berlin Partner GmbH is the central contact agency in Berlin helping investors settle in the city, assisting local companies in all matters relating to foreign trade, and promoting the capital as a business location. The agency receives the majority of its financial support from private companies and is commissioned by the Berlin State Senate to develop and implement location marketing strategies and capital city promotion. 170 prominent German and international private»partner«companies support Berlin Partner and share a common interest in advertising the capital on a regional, national and international level. Ludwig Erhard Haus Fasanenstrasse Berlin Deutschland / Tyskland Managing Director: René Gurka Chairman of the Supervisory Board: Harald Wolf, Senator for Economics, Technology, and Women s Issues Berlin Partner GmbH Berlin Partner GmbH er det centrale kontaktsted i Berlin, der yder assistance til investorer i forbindelse med etablering i byen og hjælper lokale firmaer i alle henseender i forbindelse med udenrigshandel. Firmaet er også ansvarligt for markedsføringen af Berlin som ramme om forretningsaktiviteter. Berlin Partner GmbH modtager størstedelen af sine økonomiske midler fra private firmaer og er af Berlins regering udpeget til at udvikle og inmplementere markedsføringsstrategier for etablering i byen og for alle pr-aktiviteter for byen. 170 fremtrædende tyske og udenlandske private»partnere«yder tilskud til Berlin Partner og samarbejder om markedsføring af byen på det regionale, nationale og internationale plan. T F Administrerende direktør: René Gurka Bestyrelsesformand: Harald Wolf, senator for økonomi, teknologi og kvindeanliggender Impressum Ludwig Erhard Haus Fasanenstrasse Berlin Deutschland / Tyskland Managing Director: René Gurka Chairman of the Supervisory Board: Harald Wolf, Senator for Economics, Technology, and Women s Issues T F Administrerende direktør: René Gurka Bestyrelsesformand: Harald Wolf, senator for økonomi, teknologi og kvindeanliggender Gestaltung:

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur, mode, design

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Et betagende hotel An enchanting hotel

Et betagende hotel An enchanting hotel Et betagende hotel Med spændende associationer til Tivoli, Danmarks kendte forlystelses have, er Tivoli Hotel Københavns første temahotel. Hotellet er tegnet af Kim Utzon og opført i et samarbejde mellem

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City Scandic IN DENMARK Denmark Norway Sweden Netherlands Belgium Germany Poland Finland Estonia 23 hotels In 2012: Opening of Scandic Aarhus City An upgraded experience SCANDIC SYDHAVNEN Meeting and conference

Læs mere

Referencer og duftcases

Referencer og duftcases Referencer og duftcases Kokkedal Slot Copenhagen Unik duft til nyrenoveret hotel og mødested i Nordsjælland Vi har i samarbejde med ambient idea fundet vores unikke duft, som understøtter fortællingen

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Kreativ vækst Kerneformål Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Vi skaber produkter af høj kvalitet, som hjælper arkitekter

Læs mere

Superior værelse / Superior room

Superior værelse / Superior room Superior værelse / Superior room Suite Junior suite Velkommen til Tivoli Hotel moderne & spektakulært hotel med luksuriøse faciliteter Med spændende associationer til Tivoli, Danmarks kendte forlystelseshave,

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Superior værelse / Superior room

Superior værelse / Superior room Superior værelse / Superior room Suite Junior suite Et betagende hotel Med spændende associationer til Tivoli, Danmarks kendte forlystelseshave, er Tivoli Hotel Københavns første temahotel. Hotellet er

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Designguide for Aarhus internationale brand

Designguide for Aarhus internationale brand Designguide for Aarhus internationale brand Indhold Introduktion... 4 Farver... 6 Navnetræk... 9 Typografiske billeder... 15 Skrifter... 18 Kontakt... 19 introduktion Introduktion 4 Vær med til at styrke

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning Ude af kontrol Medlemsrapport 1 2010 Klaus Æ. Mogensen Anarconomy vs. det kommercielle Gratis, copyleft Baseret på frivilligt arbejde Produceres og distribueres decentralt Opdateres løbende Ingen har ansvar

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere