Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv"

Transkript

1 NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer markedet nogenlunde, både når det går op og ned. Finanskrisen var dog en undtagelse. Forvirringen var stor, og udbudspriserne ramte helt skævt af markedet. Det fremgår af en ny statistisk indikator, som Realkreditforeningen har udviklet - forvirringsindikatoren. Da finanskrisen for alvor brød igennem i Danmark i efteråret 2008, var det vanskeligt at vide, hvad selv den nære fremtid ville bringe. Usikkerheden var pludselig stor. Det gjaldt også boligmarkedet, hvor sælgerne godt kunne regne ud, at finanskrisen ikke var en god nyhed, men ikke kunne vurdere, om det var bedst at sætte sin pris ned, eller om det var bedre at vente og se tiden an. Hvor stor en nedsættelse skulle der til, og kunne det nytte noget, hvis også køberne ville se tiden an? Hvor købere, sælgere og ejendomsmæglere før havde haft nogenlunde samme opfattelse af markedet, var forventningerne nu spredte, og der var ikke længere samme grundlag for at købere og sælgere kunne nå til enighed. Der var grus i maskineriet på boligmarkedet. Denne ustabilitet i forventningerne, eller forvirring om man vil, har Realkreditforeningen nu sat tal på. Tallene viser en forbavsende stabilitet i forventningerne i perioden , selv om markedet vendte i perioden. Først med finanskrisen opstod der forvirring, og den har muligvis ikke helt fortaget sig endnu.

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2011 Indikatoren Når markedsprisen falder, mens en bolig er til salg, så må prisen som regel følge med ned. En sælger må nødvendigvis sætte den første pris efter det aktuelle marked, og siden følge med markedet. Denne effekt kunne i høj grad observeres under krisen, og er ikke i sig selv udtryk for forvirring. Men hvad hvis boligerne sælges væsentligt under deres første udbudspriser, uden at det skyldes markedsudviklingen? Så må priserne jo fra begyndelsen havde været for høje. Denne udvikling kunne observeres for boliger, der blev sat til salg fra sidst i 2008 og nogle kvartaler frem. Disse boliger blev fra starten prissat for højt, fordi der var stor usikkerhed på markedet. Realkreditforeningens nye indikator viser, hvor meget sælgerne må give i afslag uden at det skyldes markedets udvikling i salgsperioden, eller med andre ord, hvor præcist den første udbudspris afspejlede markedet på det tidspunkt, hvor den blev fastsat. Hvis mæglere og sælgere var dårlige til at ramme markedet, må det tages som udtryk for usikkerhed i markedsaktørernes forventningsdannelse, eller prisforvirring, om man vil. Indikatoren er nedenfor vist for perioden , for parcel- og rækkehuse i Hovedstadsområdet og i hele landet. I hele perioden frem til finanskrisen var forventningsdannelsen stabil, både under opgangsperioden frem mod 2006 og den efterfølgende vending. Først i forbindelse med finanskrisen slås forventningerne helt ud af kurs. De er nu langsomt ved at komme på sporet igen. Udviklingen kan være mere positiv end grafen viser, idet de seneste tal altid afspejler situationen da de boliger, der sælges i dag, først blev sat til salg. De seneste tal for 3. kvartal 2010 vedrører således boliger, der i gennemsnit blev sat til salg i begyndelsen af På det tidspunkt var forventningerne altså mærkbart stabiliseret sammenlignet med de værste krisemåneder et år tidligere. De kommende kvartalers tal vil vise, om forventningsdannelsen blev yderligere stabiliseret i løbet af Det vil også vise sig, om den seneste tids opbremsning i prisstigningerne i nogle områder er blevet korrekt indbygget i forventningsdannelsen.

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2011 Indikator for ustabilitet i forventningsdannelsen 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Huse, Hovedstadsregionen Huse, hele landet Anm.: Der vises forskellen mellem det faktiske prisnedslag fra første udbudspris til salgspris og den prisændring, der forventes, hvis prisen på den enkelte bolig ændrer sig i takt med markedet i salgsperioden. Sidstnævnte beregnes på grundlag af de konstaterede salgstider og prisudviklingen i en periode af samme længde som salgstiden. Kilde: Boligmarkedsstatistikken samt egne beregninger. Der henvises til baggrundsnotat. Beltoft: Overraskende stabile forventninger og adfærd før finanskrisen "Det er bemærkelsesværdigt, hvor ensartet adfærden ved fastsættelse af udbudspriser var før finanskrisen. Når priserne stiger og alle kender markedets retning, er det naturligt at forventningerne bliver ens, men det interessante er, at vendingen i markedet omkring 2006 ikke skabte ustabilitet. I hele perioden frem til 2009 lå de korrigerede afslagsprocenter stabilt på 6-9 procent på tværs af geografi og ejendomstyper" siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. "Markedsforholdene var ret gennemskuelige for aktørerne, men det ændrede sig alt sammen meget pludseligt, da finanskrisen kom. Pludselig var det ikke kun fremtiden, der var usikkerhed om, men også markedet her og nu. I en sådan unik situation, er det knap så overraskende, at udbudspriserne ramte helt skævt," siger Karsten Beltoft.

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2011 Afdragsfrie lån er et københavnerfænomen Københavnere er vilde med dem nordjyder holder igen. Realkreditlån uden afdrag deler Danmark. Der er noget om det at jyder og københavnere er forskellige. De holder ikke bare med forskellige fodboldhold og har forskellige navne til samme slags bagerbrød. Afdragsfrie lån kan skam også skille vandene. Mens næsten fire ud af ti boligejere i hovedstadsområdet har optaget lån, hvor de betaler renter, men ikke afdrag, er det kun godt to ud af ti boligejere i Nordjylland, der har afdragsfrie lån. Det viser en undersøgelse, som Realkreditforeningen har fået foretaget. Undersøgelsen omfatter 500 boligejere landet over og er gennemført af meningsmålingsinstituttet Voxmeter. 38 procent af boligejerne i Region Hovedstaden har afdragsfrie lån. På andenpladsen kommer boligejere fra det øvrige Sjælland med 30 procent, og midtjyderne kommer ind som nummer tre med 29 procent. Blandt nordjyder er det kun 23 procent, der har realkreditlån i huset uden afdrag. Tendensen er samtidig, at det er de velaflagte boligejere, der optager afdragsfrie lån. I husstande med årsindtægter på kroner eller mere har 36 procent et afdragsfrit lån. I husstande med en indtægt på kroner eller mindre er det kun 16 procent. Og hvad bliver de afdragsfrie lån så anvendt til? Hyppigt til at give boligen et løft, men også flere andre ting. 27 procent af de boligejere, der har optaget afdragsfrie lån, oplyser, at de havde brug for midler til at finansiere en forbedring af deres bolig. Der er også en god del 20 procent der svarer, at de har optaget afdragsfrie lån for at få økonomien til at hænge sammen. Den sidste større gruppe har brugt de afdragsfrie lån til andre formål. Et godt stykke længere nede ad listen finder vi bl.a. en gruppe på 5 procent, der angiver at have optaget de særlige lån til at finansiere en ny bil, en ferierejse eller et andet forbrugsgode.

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2011 Beltoft: Forklaringen er der Er det overraskende, at københavnere har taget de afdragsfrie lån til sig med åbne arme, mens specielt nordjyderne er klart mere afventende? Ikke hvis man tænker over det, mener Realkreditforeningens direktør Karsten Beltoft. Det giver god mening at tage et afdragsfrit lån, hvis man i forvejen sparer meget op i sin bolig ved at have købt et dyrt hus. Den situation gælder for mange i hovedstadsområdet, hvor boligerne jo gennemsnitligt er dyrere og beslaglægger mere af folks indtægt end i resten af landet. Populært sagt kan københavnerne få den luft i økonomien, som jyderne har, fordi deres huse er billigere, ved at tage et afdragsfrit lån, så når den københavnske boligejer skal på pension, har han som oftest en større boligformue end den jyske boligejer på trods af københavnerens afdragsfrihed. Københavnerne vil alligevel spare meget op i deres huse. Så logikken er der, siger Karsten Beltoft. Landbruget optager flere korte euro-lån for at mindske rentebyrden Selv om besparelsen er blevet særdeles overskuelig, er danske landmænd fortsat klart mere interesserede i at låne i euro end i danske kroner, når de optager rentetilpasningslån Det viser en opgørelse over, hvad landbruget havde af lån i denne lånetype ved udgangen af I alt 223 mia. kr. havde landmænd optaget i rentetilpasningslån ved årets udgang, og heraf var små 70 procent optaget i euro. Dette selv om besparelsen i forhold til et lån i danske kroner er ganske behersket. "Forskellen for landmændene ved at optage rentetilpasningslån i euro og danske kroner er blevet mindre end den var for et år siden. Det skyldes "euro"-urolighederne, som har styrket den danske krone i forhold til euro. Landmændene foretrækker dog stadigvæk euro-lån, selvom besparelsen er svundet ind til 0,2 procent-point," forklarer Realkreditforeningens direktør Karsten Beltoft.

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2011 I 2010 var der et betydeligt fald i nyudlånet. Landbruget optager fortsat nye lån, men slet ikke i samme omfang som i de tidligere år. I 2010 var nyudlånet blot på ca. 5 mia. kr., hvor det i årene var på mia. kr. årligt. Til gengæld fortsætter mange landmænd med at omlægge eksisterende fastforrentede lån til korte rentetilpasning lån. Mange landmænd vælger korte euro-lån, og en del vælger at afdække renterisikoen med renteswaps. Tilvæksten i korte euro-lån steg med ca. 13 mia. kr. i 2010, og antallet af fastforrentede lån faldt til gengæld med ca. 9 mia. kr. Det viser, at flere landmænd har optaget rentetilpasningslån i euro med rente på 1,3 procent for at få en billigere ydelse på lånet i stedet for et fastforrentet lån på 4 eller 5 procent. "Der er ingen tvivl om, at mange landmænd finder det attraktivt at få omlagt deres fastforrentede lån til korte rentetilpasningslån, fordi rentebyrde derved bliver mindre, og samtidig kan man via swaps opnå et billigere fastforrentet lån end ellers," forklarer Karsten Beltoft. Figuren viser fordelingen af rentetilpasningslån, variable og fastforrentede lån i landbruget fra 2003 og frem til i dag. Landbrugets gæld fordelt på lånetyper (ultimo året) mia. kr. Rentetilpasningslån op til 1 år Variable forrentede lån i øvrigt Fast forrentede lån Kilde: Nationalbanken December auktioner de foregående år var denne 1-årige rente i danske kroner og euro

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2011 Tabel 1: F1-renten i danske kroner og euro ved december-auktionen F1 DKK F1 Euro Forskel Dec ,77 1,35 0,42 Dec ,51 1,33 0,18 Anm.: Tallene kan variere en smule fra institut til institut Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Martin Kjeldsen-Kragh Flemming Dengsø Nielsen Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Lad os få ro om dansk boligfinansiering

Lad os få ro om dansk boligfinansiering NR 3. DECEMBER 2009 Lad os få ro om dansk boligfinansiering SDO-lån er kommet for at blive; lad os derfor lægge SDO-diskussionerne bag os og få ro om den danske boligfinansieringsmodel. Da SDO-reglerne

Læs mere

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 NR. 5 JUNI 2013 Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 Realkreditforeningens beregninger viser, at de boligejere som optog afdragsfrie lån i 2003 bør være i stand til at betale

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Flest tvangsauktioner i landdistrikterne

Flest tvangsauktioner i landdistrikterne NR. 1 FEBRUAR 2013 Flest tvangsauktioner i landdistrikterne Ny analyse fra Realkreditforeningen af de 2.796 tvangsauktioner i Danmark i 2012 viser, at Lolland Falster og Syd- og Vestsjælland var hårdest

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne NR. 2 FEBRUAR 2012 Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne Boligpriserne er faldet mest i "pendlerkommuner", der ligger mellem 40-80 km fra København. Det giver kommende boligejere et nyt valg:

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Vælg det lån med afdrag

Vælg det lån med afdrag Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Vælg det lån med afdrag RIGTIGE Få eksperternes lånetips Privatøkonomi og boliglån INDHOLD: Sværere at få afdragsfrie

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

En kvart million danskere overvejer at købe ny bolig

En kvart million danskere overvejer at købe ny bolig NR. 7 SEPTEMBER 2012 En kvart million danskere overvejer at købe ny bolig Frem mod sommeren kom der tegn på bedring på boligmarkedet, og bedringen ser ud til at have bidt sig fast. Klart flere overvejer

Læs mere