sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer"

Transkript

1 sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu

2 oversigt Indledning 3. Sex, krop, køn og seksualitet s.4 Unge har behov for seksualundervisning s. 36 Introduktion s. 5 Sådan kommer du i gang med seksualundervisning s : Et godt sex- og kærlighedsliv. Visionsøvelse S. 6 S. 7 Aftaler om seksualundervisning Indledende øvelse: God stil i seksualundervisningen. Aftale/forventningsafstemning s. 39 s : Normer for at være dreng og pige. Refleksionsøvelse 3.3: Fordele og ulemper ved at se porno S. 8 Mangfoldighed i undervisningsrummet s : Fordele og ulemper ved købesex 1. Prævention og sexsygdomme 4. Grænser - det er dig, der bestemmer S. 10 Introduktion s. 45 Introduktion S. 11 S. 15 S. 24 S : Quiz om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet 1.2: Prævention på spil: brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet 1.3: Klamydia og hiv. Konsekvenser ved sexsygdomme. Tekstuddrag 1.4: Smitte, ansvar og parforhold: dilemmaøvelse/rollespil s. 48 s. 49 s. 50 s. 51 s : At vise og aflæse følelser. Rollespil 4.2: At sætte grænser. Kropsoplevelses- og vurderingsøvelse 4.3: Krop, grænser og om at sige fra. Rollespil 4.4: Ja eller nej det er altid dig, der bestemmer! Dokumentarfilm 4.5: Sex på spil. Onlinespil om grænser, sex, seksualitet og relationer 2. Graviditet og abort s. 30 Introduktion s : Fordele og ulemper ved at blive tidligt forældre. Refleksions-/diskussionsøvelse s : Uønsket graviditet og abort: de fire hjørner /vurderingsøvelse s : Graviditet, krop og følelser: de ti trin fra det første møde til abort. Vurderingsøvelse Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu 2

3 Indledning Sex & Samfund har udarbejdet denne seksualundervisningspakke til Uge Sex-kampagnen 2014 på erhvervsuddannelserne, produktionsskolerne og erhvervsgrunduddannelsen (egu). Formålet med Uge Sex-kampagnen er at inspirere til god og målrettet seksualundervisning på ungdomsdannelserne. Denne undervisningspakke er udviklet efter Sex & Samfunds formål om målrettet og dialogbaseret seksualundervisning, der skal bidrage til, at unge udvikler handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed. Formålet med seksualundervisning til unge er også at skabe øget mangfoldighed og bekæmpelse af diskrimination. Undervisningsmaterialet er således baseret på principper om tryghed i undervisningen, aktiv læring, dialog og handlingsorienteret perspektiv på viden, respekt for forskellighed og mangfoldighed, samt et bredt og positivt sundhedssyn. Seksualundervisning til unge handler om mange forskellige emner. Det handler både om prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet, abort, krop, fertilitet, men vedrører også vigtige emner som sundhed, seksualitet og køn, trivsel, rettigheder, diskrimination og respekt for forskellighed. Denne seksualundervisningspakke indeholder øvelser, quiz, spil, film og arbejdsopgaver om disse emner og er målrettet fag og temaforløb på de erhvervsfaglige uddannelser. Undervisningspakken er udviklet på baggrund af resultaterne fra Sex & Samfunds kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne og er således tilpasset de forskellige faglige niveauer og specifikke behov, som findes blandt unge på EUD, produktionsskoler og egu. Materialerne og øvelserne kan med fordel anvendes sammen med undervisningshjemmesiden Du kan finde flere øvelser til seksualundervisningen, baggrundstekster om unge og sex og didaktiske forslag til seksualundervisning til unge på de erhvervsfaglige uddannelser på Uge Sex 2014 Sex & Samfund, 2014 ISBN nr Kopiering tilladt til undervisningsbrug mod kildeangivelse. Indhold: Morten Emmerik Wøldike og Mette Gundersen Artikler: Mette Gundersen, Morten Emmerik Wøldike, Freja Mannov Olesen og Lone Smidt Ansvars- og ophavsretshavende redaktør: Marianne Lomholt Illustrationer og fotos: Lars Nybøll, LGBTUniAndes, Stephen Monaghan, Fotosearch og Sex & Samfund Layout: Marianne & Robin og Claus Mattebjerg Andersen Sex på Spil er udviklet med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Tak til alle, der har bidraget ved at fortælle deres historier og deltage i interviews eller stillet materiale til rådighed. Alle fotos i materialet er modelfotos. Alle citater i materialets artikler er udtryk for interviewpersonernes personlige holdninger. Seksualundervisning på STU Selv om dette undervisningsmateriale ikke er direkte målrettet STU-uddannelserne og unge med forskellige særlige behov, har mange undervisere på STU dog god erfaring med at bruge materialet. Det kan suppleres med Sex & Samfunds Uge Sex-materialer til specialklasser og et visuelt materiale med fil og billeder, som undervisere på STU har god erfaring med. Materialet er gratis og ligger på sex & samfund anbefaler Uanset hvilket fag eller forløb du planlægger seksualundervisning i, anbefaler Sex & Samfund, at du læser afsnittet Sådan kommer du i gang med seksualundervisning og indleder din undervisning med, at I arbejder med øvelsen God Stil i seksualundervisningen, som kan hjælpe til at skabe en god og tryg ramme for alle og for dig i undervisningen. Om sex & samfund Sex & Samfund støtter og igangsætter projekter, der øger menneskers viden og bevidsthed om seksualitet, sexsygdomme, prævention, graviditet og abort. Målet er, at alle mennesker skal have mulighed for at tage informerede og frie valg om deres seksualliv. Sex & Samfund driver blandt andet en præventionsklinik i København, en landsdækkende telefon- og internetrådgivning, Sexlinien for Unge, en række hjemmesider om prævention, sexsygdomme og abort samt et projekt, der via undervisning, kurser og en hjemmeside skal bidrage til at forbedre seksualundervisningen i Danmark. Derudover har Sex & Samfund et stort internationalt program med projekter i Afrika og Asien. Læs mere om Sex & Samfund på Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu 3

4 Unge har behov for seksualundervisning Det er i ungdomsårene, og mens de unge går på en ungdomsuddannelse, at de fleste har deres seksuelle debut. Og det er også i ungdomsårene, at de unge har travlt med at opfinde sig selv, herunder deres seksualitet og køn. De reflekterer over, hvem de vil være, hvordan de vil være, og hvordan de vil se ud. For de fleste unge er ungdomsårene fyldt med nye muligheder, usikkerhed og masser af ubesvarede spørgsmål. Seksualundervisning er en god faglig ramme at tage disse emner op i. Det positive budskab er det centrale, når man underviser og taler med unge om seksualitet, sex, køn og krop. Seksualitet er for mange en vigtig del af livet, og noget, der forhåbentlig forbindes med positive følelser som glæde, nysgerrighed og respekt. En vigtig forudsætning for at skabe et godt og positivt sexliv er imidlertid, at de unge har gode redskaber til at passe på sig selv og hinanden. Og selv om unge i Danmark generelt har en stor viden om seksuel sundhed og trivsel, er det i aldersgruppen år, at der bliver konstateret flest sexsygdomme. Seksualundervisning kan være et vigtigt element i udviklingen af viden såvel som refleksion og handlingsorienterede redskaber hos de unge. Undersøgelser og erfaringer viser, at det er afgørende for både den individuelle og sociale trivsel og sundhed, at der er respekt og refleksion omkring emner som seksualitet, køn, krop, lyst, rettigheder og identitet. Også på uddannelsen. Et positivt fokus på mangfoldighed, rettigheder og normer omkring køn, seksualitet, familie og krop kan styrke både det sociale fællesskab på uddannelsen og den enkeltes personlige selvværd og selvtillid, som begge dele kan have betydning for, at de unge gennemfører deres uddannelse. Resultater fra Sex & Samfunds kortlægning af ungdomsuddannelserne I 2011 deltog over unge fra mange ungdomsuddannelser i Sex & Samfunds nationale kortlægning af, hvad unge i Danmark har af ønsker og behov til seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne. Unge på erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu mangler viden om for eksempel sexsygdomme, kroppen, prævention, seksuelle rettigheder, overgreb og køn. Unge på erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu får væsentlig viden om sex og seksualitet fra seksualundervisningen. Unge på erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu bruger internettet i mindre grad end gennemsnittet af unge til at søge viden og information. Mange unge på erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu taler ikke med voksne om seksualitet, sex, prævention med mere. Seksualundervisning kan styrke unges handlekompetence Sexlinien for Unge Sexlinien for Unge er en landsdækkende informations- og rådgivningsportal, hvor unge mellem år kan finde information og få anonym rådgivning om sex, seksualitet, krop, sexsygdomme, prævention, følelser, rettigheder, seksuelle problemer, seksuelle overgreb, lyst og relationer. Se Formålet med at arbejde med seksualundervisning på de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser er at bidrage til, at unge udvikler handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed. Det vil sige, at seksualundervisningen kan understøtte unges mulighed for at handle selv og dermed aktivt medvirke til at fremme positiv forandring vedrørende seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed i deres eget liv og i de fællesskaber, de indgår i. Dialogbaseret seksualundervisning kan også bidrage til øget mangfoldighed på uddannelsen og modvirke diskrimination, for eksempel i forhold til køn, seksualitet, etnicitet eller fysiske eller psykiske funktionsevner. Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu 4

5 Sådan kommer du i gang med seksualundervisning Denne undervisningspakke indeholder både målrettede undervisningsmaterialer til målgruppen og konkrete forslag og anbefalinger til, hvordan du kan gribe undervisningen an på en tryg og faglig kvalificeret måde. Disse forslag og anbefalinger finder du både i denne introduktion og løbende under alle øvelserne. Du kan således tilrettelægge din undervisning med udgangspunkt i denne undervisningspakke. Det kan dog være en god idé at orientere dig lidt på og Sex & Samfund anbefaler, at du som underviser gør dig nogle overvejelser om det faglige niveau og behov hos de unge, som du skal undervise, inden du går i gang med undervisningsforløbet. For at støtte dig som underviser, der skal i gang med at bruge Uge Sex-materialet, har Sex & Samfund derfor samlet nogle af de vigtigste principper og anbefalinger, som bygger på erfaringer med seksualundervisning til børn og unge. Vi har ligeledes udviklet en guide til, hvilke aftaler det kan være godt lave med deltagerne, inden I går i gang med undervisningen. taler bygger på en række sundhedspædagogiske/didaktiske begrundelser og mange års erfaring med seksualundervisning til unge, men du supplere med andre aftaler, eller du kan bruge forslagene som inspiration til jeres dialog om, hvordan I ønsker, at undervisningen skal foregå. Boksen med aftalerne kan kopieres til deltagerne og kan bruges som huskeliste, når I skal formulere jeres aftaler. Du kan bruge indledende øvelse: God stil i seksualundervisningen som en ramme til at få formuleret nogle fælles aftaler om undervisningen. Formulér aftaler med de unge om undervisningen Der er mange grunde til at skabe en god og tryg ramme for alle deltagere i et forløb om seksualundervisning. For den enkelte unge kan et forløb om seksualundervisning være forbundet med usikkerhed. Måske fordi de aldrig har talt med nogen om emner som krop, kærlighed, følelser, familie, seksualitet og lignende. Måske er det svært at tale om disse emner med de sociale hierarkier, som er på uddannelsen eller holdet. Deltagerne kan også være usikre på, hvad der skal ske i undervisningen; de tror måske, at de skal fortælle private ting om deres eget liv. Eller de kan have oplevelser med i bagagen, der er ubehagelige at tale om. Forskning og Sex & Samfunds mangeårige arbejde med seksualundervisning til unge viser nemlig, at tryghed er afgørende for, at deltagere får en positiv oplevelse og et godt udbytte af undervisningen i prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet, seksualitet, krop osv. Sex & Samfund anbefaler derfor, at du indleder din undervisning med at skabe en god og tryg ramme for undervisningen. Seksualundervisning i det multietniske klasserum Sex & Samfund har i undervisningsmaterialet Seksualundervisning i det multietniske klasserum med særligt fokus på undervisning af etniske minoritetspiger udviklet en række målrettede anbefalinger, øvelser og metoder. Materialet kan købes i Sex & Samfunds webshop. Lav aftalerne i fællesskab Du kan skabe en god og tryg ramme om undervisningen ved at formulere nogle aftaler sammen med deltagerne om, hvordan undervisningen skal foregå. Sex & Samfund anbefaler, at du laver aftalerne sammen med deltagerne, ved eksempelvis at få dem til at sætte ord på, hvilke rammer de mener, der skaber et trygt læringsrum, og supplere med de pointer, som de unge ikke selv kommer ind på. I boksen Aftaler om seksualundervisning finder du Sex & Samfunds anbefalinger til aftaler, som er udviklet specifikt til øvelserne i denne undervisningspakke. Sex & Samfunds anbefalinger til af- Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu 5

6 Aftaler om seksualundervisning Huskeliste: Underviser og deltagere taler ikke privat eller meget personligt om sig selv eller andre tilstedeværende (et anonymt rum). Underviser og deltagere taler inden for et lukket rum, det vil eksempelvis sige, at der ikke efterfølgende tales med klassekammerater om, hvad andre har sagt og gjort i undervisningen. I taler respektfuldt til og om hinanden og viser respekt for forskelligheder (for eksempel i forhold til seksuelle lyster, kønsidentitet, etnicitet og hudfarve, familiebaggrund, stil, udtryk, holdninger med videre). Negative og diskriminerende ord og udsagn accepteres ikke (for eksempel med udgangspunkt i køn: piger/kvinder, der er sammen med mange, er klamme/billige/ludere, eller med udgangspunkt i seksualitet: bøsse, bøsser er klamme og så videre). Ingen af jer føler sig udstillet eller nedgjort (man griner ikke af andre eller andres spørgsmål og kommentarer). Alle ved, hvad der skal ske i undervisningen (man præsenterer deltagerne for emnerne, før man begynder forløbet). I deltager og er aktive i undervisningen, men har mulighed for at sige fra og ikke deltage i øvelser (hvis der er noget, I finder anstødeligt eller ubehageligt). Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu 6

7 indledende Øvelse: God stil i seksualundervisningen Aftale/forventningsafstemning Tidsforbrug minutter. Forberedelse Ingen. Beskrivelse Deltagerne inddeles i grupper, og grupperne diskuterer spørgsmålet: Hvilke aftaler kan vi lave, som sikrer tryghed for alle i seksualundervisningen? Grupperne skal komme med minimum to forslag til aftaler, som de skriver med store bogstaver på hver sit ark papir. De får cirka 10 minutter til dette. Herefter præsenterer hver gruppe sine forslag og forklarer, hvorfor de er vigtige. Du supplerer med øvrige aftaler, som, du mener, er vigtige. Alle aftalerne lægges på gulvet, og alle stiller sig på den aftale, der er mest vigtig for dem. De, der har lyst, fortæller, hvorfor de har valgt at stille sig der. Aftalerne skrives eller hænges op, så de er synlige i resten af forløbet. Det er vigtigt, at aftalerne tages alvorligt i resten af forløbet. Ofte vil deltagerne selv gøre opmærksom på det, hvis en aftale brydes, men det er vigtigt, at du som underviser også er opmærksom på det. Sex & Samfund anbefaler Hvis du indgår en aftale med de unge om ikke at anvende negative og diskriminerende ord, for eksempel bøsserøv, eller at piger/kvinder er ludere eller klamme, er det vigtigt, at du i undervisningen tager afstand fra, at disse ord bruges. Hvis du som underviser ikke griber ind over for den slags udsagn hver gang, giver du en stiltiende accept og blåstempling af diskrimination blandt de unge. Ligeledes skal deltagere, der taler personligt om sig selv eller andre, stoppes i det, hvis I har lavet en aftale om ikke at tale personligt om jer selv og hinanden i undervisningen. Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu 7

8 Mangfoldighed i undervisningsrummet Du kan som underviser gøre meget for at skabe tryghed for alle unge ved at inkludere alle samfundets og de unges forskelligheder i hele undervisningen. Se mere om et inkluderende sprog i seksualundervisningen på Denne seksualundervisningspakke afspejler mangfoldigheden i etnicitet, kønsudtryk, familieformer, seksualitet, ungdomskultur, kroppen og udseende, seksuelle lyster og funktionsniveau, som gør det muligt at præsentere de unge for et tidssvarende billede af mangfoldigheden i seksualitet, familieformer, køn, etnicitet med mere og derved inkludere alle unge i seksualundervisningen. Det betyder blandt andet, at der løbende er eksempler og billeder, der viser, at unge kvinder og mænd er forskellige. Eksempelvis piger/kvinder, der er sammen med piger/kvinder, og drenge/mænd, der er sammen med drenge/mænd. Eller unge, der ikke er interesseret i sex og kærlighed, børn og unge, der føler sig som et andet køn end deres biologiske køn, børn, der bor i kernefamilier såvel som i regnbuefamilier (familier, hvor én eller flere forældre er homoseksuelle, biseksuelle eller transkønnede), samt i enlige og sammenbragte familier med mere. Du kan se mere om mangfoldighed i undervisningen på Et inkluderende sprog Uanset om de unge i gruppen føler sig trygge eller utrygge, er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle typer udsagn og måder at tale om for eksempel familie, køn, seksualitet, krop og sex på kan virke ubehageligt for nogle unge, uden at andre er bevidste om dette. Når unge taler om seksualitet, sker det ofte, at nogle af dem giver udtryk for, at de ikke bryder sig om homoseksualitet. Dette kan være meget ubehageligt for de unge i gruppen, der definerer sig som homoseksuelle eller overvejer deres seksualitet, og/eller de unge, der har venner eller familie, der er homoseksuelle. Derfor er det vigtigt at stoppe udsagn, der kan støde unge i klassen, og begrunde, hvorfor sådanne udsagn ikke er okay. Her kan du med fordel henvise til, at alle mennesker har lige ret til at være, som de er. Det kan derfor være en god idé inden undervisningen at reflektere over, hvilke ord og begreber, du vil anvende og ikke anvende. Ord og sprog kan virke ekskluderende eller inkluderende. Omvendt er det også vigtigt at være opmærksom på, at sproget altid er med til at skabe en god stemning i undervisningen, hvor der er plads til mangfoldighed og humor også i det man siger. Det vigtigste er dog at sikre, at der ikke bliver lavet sjov på nogens bekostning! Sex & Samfund anbefaler at lave klare aftaler om sprogbrug før et seksualundervisningsforløb - både i klasser og grupper, der i forvejen er trygge og velfungerende, og som ikke er trygge eller kender hinanden så godt Typiske antagelser Her er en række antagelser, som man let kan komme ind på i undervisningen, men som betyder, at man ekskluderer nogle unge: Eksempel: En almindelig penis er cm. Hvad med dem, der har en penis på 8 eller 22 cm.? Eksempel: (Et heteroseksuelt) samleje er den normale form for sex? Har unge, der har sex med eget køn, og/ eller foretrækker andre former for sex, så unormal sex? Eksempel: Kondom er den eneste prævention, der beskytter mod sexsygdomme. Kan to piger, der har sex, så ikke beskytte sig mod sexsygdomme? Kan man ikke beskytte sig mod sexsygdomme ved oralsex på en pige? Eksempel: Drenge har mere lyst til sex end piger. Hvad med de drenge, der ikke har lyst til sex? Og de piger, der har meget lyst til sex? Eksempel: Hvis man har lyst til sex med flere eller er forelsket i flere, så skal man vælge. Hvad med dem, der har flere kærester og/ eller åbne forhold? Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu 8

9 Et positivt syn på unge og seksualitet Sex & Samfund mener, at overskriften for seksualundervisning er, at seksualitet for mange mennesker er en dejlig og berigende del af livet. Men også at sex og seksualitet kommer forskelligt til udtryk og bliver forskelligt udlevet. Seksualitet er dynamisk og kan ændre og udvikle sig igennem hele livet. Det er derfor vores anbefaling, at du i seksualundervisningen anerkender seksuallivets udfordringer, men sætter et positivt fokus på seksualitet og trivsel gennem de eksempler, fortællinger, billeder og øvelser, der anvendes. Den positive tilgang betyder også, at man godt må grine og bruge humor i undervisningen, men uden at man ekskluderer eller udstiller andre. Du kan læse mere om et positivt syn på unge og seksualitet i undervisningen på Du kan læse mere om god seksualundervisning på Fokus på normer ikke på normbrydere! I en del af øvelserne i dette undervisningsmateriale lægges der op til diskussion og kritisk stillingtagen til samfundets normer i forhold til køn, krop, seksualitet eller etnicitet. Her er det vigtigt, at fokus bliver på normerne - og ikke på dem, der bryder dem. Eksempelvis at man i undervisningen diskuterer forskellige seksualiteter og ikke homoseksualitet eller biseksualitet alene, eller at man diskuterer forskellige familieformer og ikke regnbuefamilier. Hvis du fokuserer overvejende på afvigerne, kan det forstærke de unges opfattelse af, at der er noget, der er mere rigtigt end andet. Ligesom det kan være ubehageligt for nogle unge i gruppen at blive genstand for diskussion, hvis de for eksempel er opvokset i en skilsmissefamilie eller kun har én forældre eller har venner og familie tæt på, som er det. Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu 9

10 1. Prævention og sexsygdomme INTRODUKTION Sex & Samfunds kortlægning af ungdomsuddannelserne fra 2011 viser, at unge på erhvervsuddannelserne, produktionsskoler og egu efterspørger mere viden om prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet og abort samt kroppen. Kortlægningen viser ligeledes, at underviserne ser et behov for at sætte mere fokus på seksuel sundhed og seksualundervisning til de unge på uddannelserne. Et højt vidensniveau om prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet, abort og kroppen er helt afgørende i et forebyggelsesperspektiv. Hvis de unge mangler basal viden om for eksempel, hvordan man beskytter sig mod sexsygdomme, eller hvordan man bliver gravid, har de dårlige forudsætninger for at passe på sig selv og på hinanden. Øvelserne om prævention og sexsygdomme er handlingsorienterede og lægger op til diskussioner og kritisk refleksion. De tager udgangspunkt i kortlægningen, der viser, at unge på erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu har et stort ønske om, at undervisningen i højere grad tager udgangspunkt i billeder, film og spil. Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu 10

11 Kan kopieres til eleverne INFOARK: prævention og sexsygdomme De mest brugte præventionsformer blandt unge er p-piller og kondomer. (1) Hvis en dreng/mand og en pige/kvinde har samleje i skeden, er kondom den eneste form for prævention, der beskytter både mod uønsket graviditet og sexsygdomme. (5) Sexsygdomme er de sygdomme, der smitter mellem mennesker via seksuel kontakt. (5) Sexsygdomme kan også smitte ved oralsex. Ved oralsex på drenge/mænd kan man beskytte sig med kondom, på piger/kvinder med slikkelap. (5) Næsten halvdelen af de unge synes ikke selv, at de har tilstrækkelig viden om sexsygdomme. (4) De fleste unge er veloplyste om sex, seksualitet, prævention, sexsygdomme og graviditet, men det betyder ikke, at de handler herefter. (2 og 3) Omkring halvdelen af de unge mellem år bruger ikke kondom, når de har sex med en ny partner. (3) Sexsygdomme kan forårsages af bakterier, virus, svampe og parasitter. De mest udbredte sexsygdomme i Danmark er klamydia, herpes og kønsvorter (kondylomer). (5) Antallet af unge, der testes positive for sexsygdommene klamydia og kønsvorter (HPV), har i de seneste tre år været faldende, men der er stadig mange unge, der smittes med sexsygdomme, og i 2012 vurderes det, at unge blev smittet med klamydia (6) Man regner med, at cirka 5 % af alle unge mellem er smittet med klamydia. (5) De unge har først og fremmest deres viden om sexsygdomme og graviditet fra jævnaldrende, selv om uddannelsen og forældrene også spiller en betydelig rolle. Men der er også en relativt stor gruppe, der slet ikke taler med nogen om sexsygdomme eller graviditet. (2, 4) Kilder: 1. Sundhedsstyrelsen (2007): Ung åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. 2. Christian Graugaard (2010): Vokseværker et signalement af unge danskeres seksuelle liv. 3. Sundhedsstyrelsen (2012): Undersøgelse af unge, sex og holdninger. 4. Sex & Samfund (2011): Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge en kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelser i Danmark. 5. Sexlinien for Unge, 6. Sundhedsstyrelsen, Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu 11

12 1.1 Quiz om prævention, sex- sygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug minutter. Forberedelse Ingen Beskrivelse Underviseren laver for eksempel en fiktiv linje på gulvet i klasse- værelset. I den ene ende af linjen lægges et stykke papir, hvorpå der står a, midt på linjen lægges et papir med bogstavet b og i den anden ende af linjen et papir med bogstavet c. Når underviseren har læst et spørgsmål op, placerer deltagerne sig på det bogstav, som viser deres svar. Herefter spørger underviseren ind til hver gruppe af deltagere ( Hvorfor har I placeret jer her? ), og deltagerne argumenterer så efterfølgende for deres svar. På denne måde gennemgås alle spørgsmålene ét for ét. Der kan også arbejdes med quizzen om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet online på Link til quizzen: Som opsamling kan der for eksempel tales om: Hvor mange rigtige svar fik I? Var der nogle svar, der overraskede jer? Hvorfra tror I, at I har jeres viden om sexsygdomme, prævention og abort? Tror I, at der er mange myter om prævention, sexsygdomme og abort blandt unge? Hvilke? Sex & Samfund anbefaler At du fokuserer på forskelligheder og undlader ord som normal og almindelig. Sex & Samfund får mange henvendelser fra unge på Sexlinien for Unge og de er meget optagede af, om de er normale og okay. At bruge ord som normal og almindelig kan understøtte dette ønske om at være normal og stemple nogle som det modsatte, nemlig unormal eller ualmindelig. At du fremstiller sex og kærlighed som en relation mellem mennesker, der kan have både samme eller forskelligt køn og seksualitet. Man kan nemt komme til at fremstille sex og kærlighed som en relation udelukkende mellem to modsatte køn (den såkaldte heteronorm). At du både i eksempler, billeder og cases viser forskelligheder mellem piger/kvinder og forskelligheder mellem drenge/mænd, så piger/kvinder og drenge/mænd, der falder udenfor kønsnormerne, også inkluderes i undervisningen. At du også fokuserer på ligheder mellem piger/kvinder og drenge/mænd frem for kun forskelligheder. At du er særligt opmærksom på forestillinger om, hvad man kan og ikke kan som ung, pige/kvinde, dreng/mand, etnisk minoritet, ung med funktions- nedsættelse og så videre. Forestillingerne er ofte stereotype og generaliserende og kan være med til at fastholde de unge i nogle snævre roller. At du taler om pigers/kvinders og drenges/mænds kroppe og seksualitet i termer af både lyst og reproduktion. Der kan være en tendens til at fokusere på reproduktion ved piger/kvinder (menstruation, hofternes bredde, ægløsning etc.) og lyst ved drenge/mænd (onani, porno, sædafgang etc.). En faldgrube, der er nærliggende i seksualundervisningen, er også at tale om en drengekrop Fortsættes på næste side... Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu 12

13 1.1 quiz om prævention... Fortsat fra forrige side og en pigekrop i relation til hinanden, fx at pigekroppen gøres klar til manden, at skeden er lavet til penis, at drengen/ manden kan tilfredsstille pigen/kvinden på forskellige måder samt forskellige samlejestillinger, en pige/kvinde og en dreng/mand kan udføre. Denne relationelle tænkning er uhensigtsmæssig af forskellige årsager. For det første kan man komme til at sende et signal om, at det ene køns krop skal stå til rådighed for det andet køn. Pigens krop gør sig klar, skeden er lavet til penis. Men en krop eller en skede er jo meget mere end en seksuel funktion, og det er vigtigt at signalere, at kroppen og skeden har en værdi i sig selv. For det andet ekskluderer tankegangen deltagere, der har, eller vil have, sex med eget køn. Hvis pigekroppen betragtes som en funktion af manden, har de piger/kvinder, der ikke har sex med drenge/mænd, ingen funktion. At du ikke tager for givet, at alle unge har sex med andre eller lyst til sex med andre. Nogle unge har ikke lyst til eller mulighed for at have et sexliv. At du ikke bruger ordet sex uden at definere, hvad der menes med det. Man har helt forskellige definitioner af sex, men tror ofte, at andre har den samme definition, som man selv har. Ligesom man har forskellige lyster og præferencer, men er tilbøjelige til at tro, at andre har de samme lyster og præferencer. Spørgsmål til refleksion: Kan man have sex alene? Kan man have sex uden at have fysisk kontakt over telefon, via sms og så videre? Er sex altid forbundet med lyst? Er sex altid dejligt? Er sex altid forbundet med penetration? Foregår sex i kroppen eller i hovedet? De rigtige svar på quizzen: 1:B, 2:A, 3:A, 4:A, 5:B, 6:B, 7:C, 8:A, 9:C, 10:B Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu 13

lærervejledning for HHX

lærervejledning for HHX lærervejledning for HHX Indledning Unge på hhx mangler viden om sexsygdomme, herunder symptomer og behandlingsformer. Unge på hhx efterspørger seksualundervisning om alternative præventionsformer, hetero-,

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Køn og seksualitet i det senmoderne samfund

Køn og seksualitet i det senmoderne samfund Køn og seksualitet i det senmoderne samfund Undervisningsmateriale til stx, hf, hhx og htx Samfundsfag, Samtidshistorie, Dansk, Historie, Mediefag, Psykologi oversigt indledning s.4 s. 5 S. 6 S. 7 Hvordan

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- ORIENTERet seksualundervisning Af Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 9 / HELHEDSORIENTERet seksualundervisning 147 I Sex & Samfunds optik er der ingen tvivl om,

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested Den Unge Piges Bog Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding Praktiserende læge Lise Petri Praktiserende læge Liselotte Hyllested Praktiserende læge Malene Graae Praktiserende læge

Læs mere

Prævention hvad skal du vælge?

Prævention hvad skal du vælge? Prævention hvad skal du vælge? Skal du have samleje for første gang? Har du brug for prævention ofte eller sjældent? Har du en kæreste eller skiftende partnere? Kan du huske at bruge prævention (fx tage

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

15 år og fuld fart frem?

15 år og fuld fart frem? Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Redaktør Signe Ramstedt Bertelsen Indlæg kan sendes til redaktion@notorius.dk 15 år og fuld fart frem? Deadline 11. december December 2007 Næste

Læs mere

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund kys frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund illustration Caspar Ronak, glad)tegnestue Kys Frøen

Læs mere

MINoriteter og MANGfoldighed

MINoriteter og MANGfoldighed Den forbandede kærlighed en workshop om MINoriteter og MANGfoldighed Marianne Nøhr Larsen En håndbog om en workshop Homoseksualitet. Etniske minoriteter. Religion. En sprængfarlig kombination? Håndbogen

Læs mere

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Sårbar ogsøgende Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Forord 3 Introduktion til materialet 4 Nettet er en ressource 5 Spejling og identitet på nettet

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013

Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013 Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013 Seksualitet en definition Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og aspekt af det at være menneske, som ikke

Læs mere

Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge En kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark

Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge En kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge En kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på i Danmark samt strategi og anbefalinger til styrkelse af seksualundervisningen på Sex &

Læs mere

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 & SEX ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SAMLIV Under hastig forvandling Danskerne er sexfrigjorte som aldrig før, og den seksuelle trivsel har derfor gode

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Sex og kondom og sånn 2013 1 Indholdsfortegnelse Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3 Metodik... 4 Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Kapitel 1: Anvendelse af kondom

Læs mere

En bog om krop, kærester, kærlighed mm

En bog om krop, kærester, kærlighed mm spiseforstyrrelser prævention overgreb graviditet kroppen kærlighed sexsygdomme forelskelse forældre homoseksualitet den første gang venner En bog om krop, kærester, kærlighed mm www.libresse.dk Denne

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Sex skal være sjovt og trygt 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere