Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)"

Transkript

1 Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Respondenter... 5 er... 6 Analyse Hvor vigtigt er det for dig at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet? Hvordan vil du betegne din viden om, hvilke konsekvenser det kan få for dit kommende barn, hvis du udsættes for kemiske stoffer før og under en graviditet? Hvordan vil du betegne din viden om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet? Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg kan ikke overskue alle de ting, kvinder skal passe på i forbindelse med en graviditet Jeg savner konkrete råd til, hvordan jeg skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet Jeg søger generelt alt den information, jeg kan få, om regler og anbefalinger for gravide Jeg føler mig velinformeret og har overblik over den nødvendige viden om kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet Inden for hvilke af følgende kategorier forsøger du primært at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før eller under en graviditet? Er der bestemte kemiske stoffer, du forsøger at undgå før eller under en graviditet? Jeg undgår tobaksrøg Jeg undgår alkohol Jeg spiser varieret hver dag Jeg undgår parfume Jeg undgår kosmetik, fx cremer og makeup, der ikke er miljømærket Jeg undgår hårfarve Jeg tager medicin (herunder også smertestillende medicin) og kosttilskud efter aftale med lægen...24 Side 2 af 48

3 7.8. Jeg skyller frugt og grønt før brug Jeg undgår at bruge maling, lim, fugemasse osv Der bliver luftet grundigt ud i mit hjem mindst to gange om dagen Jeg/min samlever køber primært miljømærkede produkter, fx mærket med Svanen, Blomsten osv Jeg/min samlever køber primært dansk og økologisk frugt og grønt Der bliver støvsuget og støvet af mindst én gang om ugen i mit hjem Jeg tænker over, om der er kemi i den emballage, jeg bruger til at opbevare madvarer i Jeg/min samlever vasker nyt sengetøj, tøj og håndklæder før brug Jeg/min samlever tjekker kemiske stoffer i indholdsdeklarationen, når jeg/vi handler ind Segmentanalyse Hvordan vil du betegne din viden om, hvilke konsekvenser det kan få for dit kommende barn, hvis du udsættes for kemiske stoffer før og under en graviditet? Hvordan vil du betegne din viden om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet? Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg savner konkrete råd til, hvordan jeg skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet Jeg undgår alkohol Jeg undgår parfume Jeg undgår kosmetik, fx cremer og makeup, der ikke er miljømærket Jeg undgår hårfarve Jeg undgår at bruge maling, lim, fugemasse osv Appendix Hvis du har lyst til at fortælle om, hvordan du håndterer/undgår/er påvirket af kemikalier i dagligdagen, kan du gøre det her...42 Side 3 af 48

4 Introduktion Denne undersøgelse er foretaget med henblik på at få indsigt i danske kvinders viden om, holdning til og adfærd i forhold til kemiske stoffers påvirkning af kvinde og barn/foster før eller under graviditet. Målgruppen for undersøgelsen er derfor danske kvinder, som enten er gravide, forsøger at blive gravide eller planlægger at blive det inden for de næste par år. Disse er efterfølgende i rapporten betegnet som de danske kvinder. Undersøgelsen giver et indblik i danske kvinders tanker og overvejelser omkring kemi i hverdagen før og under en graviditet. Hensigten med denne undersøgelse er også at kunne formidle budskaber om kemi og graviditet fra Miljøstyrelsen, hvilket 473 har tilkendegivet ønske om at modtage. Ligeledes giver denne undersøgelse mulighed for at rekruttere cases blandt 206 respondenter til kommende PR historier m.m. I analysedelen er der udarbejdet et særligt afsnit segmentanalyse, hvor udvalgte resultater, som er særkrydset på de tre kvindemålgrupper, er vist. Om undersøgelsen og respondenterne Undersøgelsen er foretaget af Kompas Kommunikation for Miljøstyrelsen i perioden 29. oktober 9. november 2014 via internettet. Der er i alt gennemført CAWI-interview med danske kvinder. Rekruttering af respondenter er sket primært i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, hvor undersøgelsen er målrettet danske kvinder inden for de tre målgrupper; gravide, forsøger at blive gravide eller har planer om at blive gravid inden for de næste par år. Kompas Kommunikation har renset de indsamlede data for at sikre, at alle respondenter har angivet valide besvarelser på alder (særligt iht. fertilitet) og region, samt at ingen respondenter har deltaget mere end én gang i undersøgelsen. Respondenter, der har svaret ingen af ovenstående på spørgsmålet om hvilket udsagn, der bedst passer til dem, er blevet sorteret fra (jf. spørgsmål 1). Undersøgelsens respondenter afspejler den geografiske fordeling i henhold til Danmarks Statistiks oplyste data pr. 1. april I tabeller og grafer er alle procenter afrundet uden decimaler. Derfor summerer ikke alle tabeller og grafers sum til 100 procent. Det er Kompas Kommunikations anbefaling, at konklusioner kun drages på tal, hvor n > 100 Se fordelingen af respondenter på næste side. Side 4 af 48

5 Respondenter Aldersgrupper Antal Procent Under 25 år % år % år % Over 36 år % Total % Har du børn i forvejen? Antal Procent Ja % Nej % Total % Regioner Antal Procent Region Hovedstaden % Region Sjælland 116 8% Region Syddanmark % Region Midtjylland % Region Nordjylland % Total % Hvilket af følgende udsagn passer bedst på dig? (vælg ét svar) Antal Procent Jeg er gravid % Jeg forsøger at blive gravid % Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år Ingen af ovenstående 0 0% Total % Side 5 af 48

6 er Viden om kemi og graviditet Størstedelen af de danske kvinder (87 %) synes, at det er vigtigt eller meget vigtigt at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet. Og lidt mere end halvdelen (54 %) ved også nogenlunde, hvordan de skal begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet. Alligevel svarer næsten halvdelen (47 %) af respondenterne, at de ikke synes, de har nok viden om, hvilke konsekvenser udsættelsen for kemiske stoffer har før og under en graviditet, og næsten 3 ud af 10 (29 %) ved ikke nok om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer. Andelen af kvinder, der finder alt det, man skal passe på i forbindelse med en graviditet, uoverskueligt, er på hele 49 %. Og mere end halvdelen af kvinderne (57 % er enige eller meget enige) savner konkrete råd til, hvordan de skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet. Adfærd i relation til kemiske stoffer og graviditet Parabener er den gruppe af kemiske stoffer, som flest af de adspurgte forsøger at undgå. Således svarer næsten to tredjedele af respondenterne (63 %), at de forsøger at undgå parabener før eller under en graviditet. Miljømærkning, parfume og økologi er derimod ikke lige så udslagsgivende for kvindernes adfærd: 42 % af de danske kvinder undgår i høj eller meget høj grad kosmetik, der ikke er miljømærket, før eller under en graviditet, 47 % af de danske kvinder forsøger i høj eller meget høj grad at undgå parfume før eller under en graviditet, mens 21 % i lav eller meget lav grad undgår kosmetik, der ikke er miljømærket. Andelen af kvinder og/eller samlevere, der i høj eller i meget høj grad køber primært dansk og økologisk frugt og grønt er lige så stor, som den andel, der kun i lav eller meget lav grad gør det (32 % i høj grad/meget høj grad og 32 % i lav grad eller meget lav grad). Kemi i emballage til fødevarer tænker 31 % af de danske kvinder i høj eller meget høj grad over, mens 37 % tænker over det i lav eller meget lav grad. Derimod er flertallet opmærksomme på kemiske stoffer i nyt tøj, sengetøj og håndklæder 69 % vasker i høj eller meget høj grad nyt sengetøj, tøj og håndklæder inden brug i forbindelse med en graviditet. Indholdsdeklarationer tjekkes i høj eller meget høj grad af 29 % af de danske kvinder og/eller deres samlevere, mens 37 % kun tjekker deklarationen i lav eller meget lav grad, når de køber ind. Side 6 af 48

7 Forskelle på regioner, aldersgrupper og segmenter Der er i besvarelserne ikke de store markante forskelle regionerne og aldersgrupperne imellem. Dog ses der ved nogle af spørgsmålene enkelte forskelle, når der inddeles på grupperne gravid, forsøger at blive gravid og planlægger graviditet inden for de kommende par år. Derfor er der i rapporten tilføjet et ekstra appendix med datakryds, der viser de mest tydelige forskelle grupperne imellem. Segmenteringen viser, at der især er et oplysnings- og rådgivningsbehov blandt kvinder, der prøver eller planlægger at blive gravide (hhv. 30 % og 31 % ved ikke nok om begrænselsen af kemiske stoffer før og under graviditet, og hhv. 56 % og 59 % savner konkrete råd til hvordan de skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet). Omkring halvdelen af de gravide (52 %) synes, de ved tilstrækkeligt om konsekvenserne for det kommende barn af kemiske stoffer før og under graviditet, men der er alligevel 35 %, der stadig ikke synes, de ved nok. Der er således godt belæg for en relancering af kampagnens budskaber til alle tre segmenter med øje for, at de gravide ønsker viden om konsekvenser, hvor de endnu ikke gravide både ønsker mere viden og gode råd. Sementeringen viser også, at enkelte af kampagnens budskaber allerede er modtaget godt af nogle grupper: Således efterlever 75 % af de gravide alkohol-rådet i meget høj grad, mod 53 % af dem, der prøver at blive gravide og 61 % af dem, der planlægger graviditet. Også hårfarve og maling, lim, fugemasse mv. holder de gravide sig fra. Hhv. 91 % og 89 % af de gravide undgår i høj eller meget høj grad hårfarve og maling, lim, fugemasse mv. før eller under en graviditet, mod 74 % (hårfarve) og 69 % (maling, lim, fugemasse mv.) af dem, der prøver at blive gravide og 79 % (hårfarve) og 62 % (maling, lim, fugemasse mv.) af dem, der planlægger graviditet. Lidt mindre forskel er der på kvinderne, når det kommer til at undgå parfume og ikke-miljømærket kosmetik før eller under en graviditet. 63 % gravide holder sig i høj grad eller meget høj grad fra parfume, mens hhv. 44 % og 45 % af dem, der prøver at blive gravide eller planlægger graviditet, undgår parfume. 54 % af de gravide undgår ikke-miljømærket kosmetik, hvor hhv. 40 % og 41 % af dem, der prøver at blive gravide eller planlægger graviditet, undgår kosmetik, der ikke er miljømærket. Side 7 af 48

8 . Analyse 1. Hvor vigtigt er det for dig at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet? Hvor vigtigt er det for dig at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet? 87 % af de danske kvinder synes, det er vigtigt eller meget vigtigt at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet. Meget vigtigt Vigtigt 38% 49% Mindre vigtigt 10% Ikke vigtigt 1% 2% Hvor vigtigt er det for dig at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet? Meget vigtigt 38% 40% 41% 44% 3 34% 38% 37% 42% 39% Vigtigt 49% 48% 48% 42% 55% 49% 49% 49% 46% 49% Mindre vigtigt 10% 9% 9% 10% 11% 15% 11% 11% 8% 11% Ikke vigtigt 1% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 0% Side 8 af 48

9 . 2. Hvordan vil du betegne din viden om, hvilke konsekvenser det kan få for dit kommende barn, hvis du udsættes for kemiske stoffer før og under en graviditet? Næsten halvdelen (47 %) af respondenterne mener ikke, at de har nok viden om konsekvenserne ved udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet. 42 % mener, at de har tilstrækkelig viden om konsekvenserne. Hvordan vil du betegne din viden om, hvilke konsekvenser det kan få for dit kommende barn, hvis du udsættes for kemiske stoffer før og under en graviditet? Jeg ved meget om konsekvenserne Jeg ved tilstrækkeligt om konsekvenserne 10% 42% Jeg ved ikke nok om konsekvenserne 47% 1% Hvordan vil du betegne din viden om, hvilke konsekvenser det kan få for dit kommende barn, hvis du udsættes for kemiske stoffer før og under en graviditet? Jeg ved meget om konsekvenserne 10% 10% 9% 12% 6% 12% 10% 10% 10% 10% Jeg ved tilstrækkeligt om konsekvenserne 42% 41% 41% 46% 39% 46% 37% 4 44% 44% Jeg ved ikke nok om konsekvenserne 47% 48% 49% 41% 52% 42% 52% 46% 44% 45% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 0% 1% 2% 1% Side 9 af 48

10 3. Hvordan vil du betegne din viden om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet? Hvordan vil du betegne din viden om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet? Lidt mere end halvdelen (54 %) af respondenterne ved nogenlunde, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet. Næsten 3 ud af 10 (29 %) ved ikke nok om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer. Jeg ved meget om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer Jeg ved nogenlunde, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer 16% 54% Jeg ved ikke nok om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer 29% 1% Hvordan vil du betegne din viden om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet? Jeg ved meget om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer 16% 15% 22% 15% 14% 19% 12% 15% 19% 19% Jeg ved nogenlunde, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer 54% 55% 41% 57% 55% 50% 51% 55% 57% 52% Jeg ved ikke nok om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer 29% 29% 36% 26% 29% 30% 37% 29% 21% 27% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 0% 1% 2% Side 10 af 48

11 4. Hvor enig er du i følgende udsagn? 4.1. Jeg kan ikke overskue alle de ting, kvinder skal passe på i forbindelse med en graviditet Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg kan ikke overskue alle de ting, kvinder skal passe på i forbindelse med en graviditet Næsten halvdelen (49 %) af de danske kvinder er enten enige eller meget enige i, at de ikke kan overskue alle de ting, kvinder skal passe på i forbindelse med en graviditet. Meget uenig Uenig 6% 2 Hverken enig eller uenig 20% Enig 35% Meget enig 14% 1% Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg kan ikke overskue alle de ting, kvinder skal passe på i forbindelse med en graviditet Meget uenig 6% 7% 10% 5% 2% 11% 4% 6% 7% 8% Uenig 2 22% 19% 22% 29% 20% 20% 2 25% 28% Hverken enig eller uenig 20% 21% 21% 22% 17% 2 22% 20% 21% 19% Enig 35% 35% 3 38% 36% 28% 35% 37% 34% 32% Meget enig 14% 1 16% 11% 14% 17% 18% 1 10% 1 1% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 0% Side 11 af 48

12 4.2. Jeg savner konkrete råd til, hvordan jeg skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg savner konkrete råd til, hvordan jeg skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet 57 % af respondenterne er enten enige eller meget enige i, at de savner konkrete råd til, hvordan de skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet. Meget uenig 4% Uenig Hverken enig eller uenig 17% 19% Enig 39% Meget enig 18% Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg savner konkrete råd til, hvordan jeg skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet Meget uenig 4% 5% 10% 2% 2% 5% 2% 4% 6% 5% Uenig 17% 15% 16% 18% 17% 18% 11% 16% 20% 21% Hverken enig eller uenig 19% 18% 12% 2 19% 20% 18% 20% 20% 18% Enig 39% 40% 36% 40% 39% 37% 4 39% 37% 37% Meget enig 18% 18% 22% 14% 21% 17% 2 17% 12% 18% 2% 4% 1% Side 12 af 48

13 4.3. Jeg søger generelt alt den information, jeg kan få, om regler og anbefalinger for gravide Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg søger generelt alt den information, jeg kan få, om regler og anbefalinger for gravide Over halvdelen (54 %) af de danske kvinder er enten enige eller meget enige i, at de generelt søger al den information, de kan få, om regler og anbefalinger for gravide. Meget uenig 4% Uenig 14% Hverken enig eller uenig 25% Enig 36% Meget enig 18% Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg søger generelt alt den information, jeg kan få, om regler og anbefalinger for gravide Meget uenig 4% 5% 4% 4% 2% 4% 4% Uenig 14% 15% 9% 11% 15% 14% 14% 15% 14% 10% Hverken enig eller uenig 25% 26% 25% 26% 24% 25% 27% 25% 25% 2 Enig 36% 34% 34% 37% 38% 35% 3 35% 37% 39% Meget enig 18% 15% 24% 20% 17% 22% 17% 17% 18% 2 4% 4% 2% 2% 4% 2% Side 13 af 48

14 4.4. Jeg føler mig velinformeret og har overblik over den nødvendige viden om kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg føler mig velinformeret og har overblik over den nødvendige viden om kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet 37 % af respondenterne er enten uenige eller meget uenige i, at de føler sig velinformerede og har overblik over den nødvendige viden om kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet. 32 % føler omvendt, at de er velinformederede og har overblik. Meget uenig Uenig 6% 31% Hverken enig eller uenig 28% Enig 25% Meget enig 7% Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg føler mig velinformeret og har overblik over den nødvendige viden om kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet Meget uenig 6% 6% 8% 6% 6% 9% 10% 6% 4% 6% Uenig 31% 34% 28% 27% 31% 30% 3 32% 28% 28% Hverken enig eller uenig 28% 27% 30% 28% 30% 28% 30% 28% 28% 27% Enig 25% 2 19% 31% 24% 21% 21% 25% 28% 26% Meget enig 7% 7% 12% 5% 6% 12% 6% 10% 11% 1% 2% 1% Side 14 af 48

15 5. Inden for hvilke af følgende kategorier forsøger du primært at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før eller under en graviditet? Inden for hvilke af følgende kategorier forsøger du primært at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før eller under en graviditet? (vælg max. 4 svar) Mere end 8 ud af 10 (81 %) af de danske kvinder forsøger at begrænse anvendelsen af plejeprodukter med kemiske stoffer under en graviditet. Plejeprodukter som fx kosmetik, hårfarve, creme og shampoo Husholdningsartikler og rengøringsmidler 6 81% 63 % begrænser udsættelsen for kemiske stoffer i husholdningsartikler og rengøringsmidler, mens lidt over halvdelen (55 %) forsøger at begrænse udsættelsen fra medicin og kosttilskud. Medicin og kosttilskud Fødevarer som fx frugt/grønt og fisk Hobbyartikler som fx maling, fugemasse og lim 45% 44% 55% Mere end 4 ud af 10 (45 %) er opmærksomme på fødevarer som frugt/grønt og fisk, mens 44 % er opmærksomme på hobbyartikler som maling, fugemasse og lim. På arbejdspladsen Tøj Elektronik 2% 10% 10% Kun hhv. 10 %, 2 % og 1 % er opmærksomme på kategorierne tøj, elektronik og møbler. Møbler Andet 1% 1% Ingen af ovenstående Se tabel på næste side Side 15 af 48

16 Inden for hvilke af følgende kategorier forsøger du primært at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før eller under en graviditet? (vælg max. 4 svar) Plejeprodukter som fx kosmetik, hårfarve, creme og shampoo 81% 81% 81% 79% 84% 76% 79% 82% 8 80% Husholdningsartikler og rengøringsmidler 6 65% 65% 6 61% 57% 60% 64% 6 65% Medicin og kosttilskud 55% 50% 61% 58% 57% 54% 55% 57% 48% 58% Fødevarer som fx frugt/grønt og fisk 45% 5 41% 37% 45% 41% 41% 41% 50% 5 Hobbyartikler som fx maling, fugemasse og lim 44% 42% 45% 47% 46% 38% 40% 46% 44% 44% På arbejdspladsen 10% 7% 15% 10% 1 1 8% 12% 10% 10% Tøj 10% 11% 14% 12% 7% 7% 9% 8% 12% 12% Elektronik 2% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% Møbler 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 2% Andet 1% 1% 2% 0% 2% 0% 1% 1% 1% 1% Ingen af ovenstående 4% 1% 2% 4% 4% 2% 2% 2% 4% 5% 7% 4% 4% 2% Side 16 af 48

17 6. Er der bestemte kemiske stoffer, du forsøger at undgå før eller under en graviditet? Er der bestemte kemiske stoffer, du forsøger at undgå før eller under en graviditet? (vælg evt. flere svar) Næsten to tredjedele af respondenterne (63 %) forsøger at undgå parabener før eller under en graviditet. 56 % forsøger at undgå parfume, mens 45 % forsøger at undgå ftalater. Ja, parabener Ja, parfume 56% 6 Ja, ftalater 45% Ja, bisphenol A Ja, triclosan 21% 19% Ja, andre end de nævnte Nej 8% 11% 14% Er der bestemte kemiske stoffer, du forsøger at undgå før eller under en graviditet? (vælg evt. flere svar) Ja, parabener 6 65% 60% 61% 66% 57% % 67% Ja, parfume 56% 55% 54% 54% 57% 58% 50% 59% 61% 50% Ja, ftalater 45% 45% 51% 45% 47% 40% 35% 46% 49% 55% Ja, bisphenol A 21% 21% 22% 22% 20% 19% 16% 21% 25% 25% Ja, triclosan 19% 18% 2 19% 18% 17% 16% 15% 21% 28% Ja, andre end de nævnte 8% 10% 4% 9% 6% 4% 4% 9% 8% 10% Nej 11% 11% 12% 14% 9% 11% 14% 11% 10% 11% 14% 1 11% 15% 15% 19% 19% 15% 11% 11% Side 17 af 48

18 Jeg undgår tobaksrøg - Jeg undgår tobaksrøg 84 % af de danske kvinder undgår i høj eller meget høj grad tobaksrøg før eller under en graviditet. I meget lav grad I lav grad 2% 2% I nogen grad 10% I høj grad 21% I meget høj grad 6 2% - Jeg undgår tobaksrøg I meget lav grad 2% 2% 2% 2% 2% 2% I lav grad 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% I nogen grad 10% 12% 12% 7% 10% 5% 7% 10% 10% 12% I høj grad 21% 19% 20% 22% 22% 22% 21% 22% 20% 19% I meget høj grad 6 62% 62% 62% 6 67% 64% 61% 62% 65% 2% 2% 2% 4% 2% 1% 4% 2% 2% 1% Side 18 af 48

19 Jeg undgår alkohol - Jeg undgår alkohol 82 % af de danske kvinder undgår i høj eller meget høj grad alkohol før eller under en graviditet. I meget lav grad I lav grad 2% I nogen grad 10% I høj grad 21% I meget høj grad 61% - Jeg undgår alkohol I meget lav grad 2% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 2% I lav grad 4% 2% 4% 1% I nogen grad 10% 12% 7% 9% 11% 9% 10% 10% 12% 11% I høj grad 21% 22% 15% 21% 2 18% 18% 20% 22% 27% I meget høj grad 61% 57% 72% 6 61% 67% % 59% 2% 2% 2% 0% Side 19 af 48

20 7.3. Jeg spiser varieret hver dag - Jeg spiser varieret hver dag 65 % af de danske kvinder forsøger i høj eller meget høj grad at spise varieret hver dag før eller under en graviditet. I meget lav grad I lav grad 1% 2% I nogen grad 30% I høj grad 41% I meget høj grad 24% - Jeg spiser varieret hver dag I meget lav grad 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% I lav grad 2% 2% 2% 1% 4% 4% 2% 2% 2% I nogen grad 30% 29% 3 30% 31% 30% 30% 30% 32% 28% I høj grad 41% 42% 35% 40% 41% 4 42% 41% 39% 39% I meget høj grad 24% 25% 27% 25% 2 20% 19% 24% 25% 30% 4% 2% 4% 2% 0% Side 20 af 48

21 7.4. Jeg undgår parfume - Jeg undgår parfume 47 % af de danske kvinder undgår i høj eller meget høj grad parfume før eller under en graviditet, mens knap 2 ud af 10 (18 %) undgår parfume i lav eller meget lav grad. I meget lav grad I lav grad 5% 1 I nogen grad 31% I høj grad I meget høj grad 24% 2 - Jeg undgår parfume I meget lav grad 5% 6% 6% 6% 4% 5% 7% 4% 5% 7% I lav grad % 12% 14% 1 15% 14% 11% 14% I nogen grad 31% 29% 31% 3 34% 30% 35% 31% 29% 29% I høj grad 24% 24% 22% 2 27% 19% 22% 26% 25% 22% I meget høj grad 2 24% 22% 2 18% 30% 17% 22% 27% 28% 2% 4% 4% 5% 1% Side 21 af 48

22 7.5 Jeg undgår kosmetik, fx cremer og makeup, der ikke er miljømærket - Jeg undgår kosmetik, fx cremer og makeup, der ikke er miljømærket 42 % af de danske kvinder undgår i høj eller meget høj grad kosmetik, der ikke er miljømærket, før eller under en graviditet, mens 21 % i lav eller meget lav grad undgår kosmetik uden miljømærkning. I meget lav grad 7% I lav grad 14% I nogen grad 3 I høj grad 2 I meget høj grad 19% - Jeg undgår kosmetik, fx cremer og makeup, der ikke er miljømærket I meget lav grad 7% 8% 9% 7% 5% 6% 8% 6% 6% 9% I lav grad 14% 14% 15% 14% 15% 14% 15% 16% 9% 15% I nogen grad 3 32% 34% 3 37% 30% 37% 34% 31% 29% I høj grad 2 21% 21% 25% 26% 2 20% 24% 25% 2 I meget høj grad 19% 21% 20% 18% 14% 24% 15% 16% 25% 22% 4% 5% 1% Side 22 af 48

23 7.6. Jeg undgår hårfarve - Jeg undgår hårfarve 79 % af de danske kvinder undgår i høj eller meget høj grad hårfarve før eller under en graviditet. I meget lav grad I lav grad 4% 4% I nogen grad I høj grad 10% 15% I meget høj grad 64% - Jeg undgår hårfarve I meget lav grad 4% 4% 5% 4% 1% 5% 2% 4% 5% I lav grad 4% 5% 4% 5% 4% 5% 4% 4% 6% I nogen grad 10% 11% 15% 9% 8% 11% 9% 9% 11% 14% I høj grad 15% 14% 11% 18% 18% 16% 18% 16% 11% 16% I meget høj grad 64% 6 65% 61% 67% 62% 6 65% 65% 60% 2% 4% 2% 2% 4% 1% Side 23 af 48

24 7.7. Jeg tager medicin (herunder også smertestillende medicin) og kosttilskud efter aftale med lægen - Jeg tager medicin (herunder også smertestillende medicin) og kosttilskud efter aftale med lægen 51 % af de danske kvinder tager i høj eller meget høj grad medicin og kosttilskud efter aftale med lægen før eller under en graviditet, mens 2 ud af 10 (21 %) i lav eller meget lav grad efterlever dette råd. I meget lav grad I lav grad 9% 12% I nogen grad I høj grad 19% 20% I meget høj grad 31% 8% - Jeg tager medicin (herunder også smertestillende medicin) og kosttilskud efter aftale med lægen I meget lav grad 12% 14% 14% 14% 7% 9% 10% 1 9% 15% I lav grad 9% 6% 16% 12% 9% 9% 11% 9% 6% 9% I nogen grad 19% 19% 14% 20% 20% 20% 18% 19% 20% 20% I høj grad 20% 21% 17% 18% 22% 21% 2 19% 19% 22% I meget høj grad 31% 32% 34% 28% 31% 34% 27% 31% 37% 30% 8% 8% 5% 9% 11% 7% 11% 8% 9% 4% Side 24 af 48

25 7.8. Jeg skyller frugt og grønt før brug - Jeg skyller frugt og grønt før brug 82 % af de danske kvinder skyller i høj eller meget høj grad frugt og grønt før brug, før eller under en graviditet. I meget lav grad I lav grad 2% 2% I nogen grad 11% I høj grad 21% I meget høj grad 61% 4% - Jeg skyller frugt og grønt før brug I meget lav grad 2% 2% 2% 2% 0% 2% 1% 1% 1% I lav grad 2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% I nogen grad 11% 11% 7% 11% 10% 14% 11% 10% 12% 11% I høj grad 21% 20% 12% 24% 22% 25% 25% 2 17% 19% I meget høj grad 61% 61% 74% 56% 62% 55% 54% 60% 65% 66% 4% 4% 5% 2% 5% 4% 4% 1% Side 25 af 48

26 Jeg undgår at bruge maling, lim, fugemasse osv. - Jeg undgår at bruge maling, lim, fugemasse osv. 66 % af de danske kvinder undgår i høj eller meget høj grad maling, lim, fugemasse osv. før eller under en graviditet. I meget lav grad I lav grad 6% I nogen grad 17% I høj grad 26% I meget høj grad 40% 8% - Jeg undgår at bruge maling, lim, fugemasse osv. I meget lav grad 2% 2% 4% 2% I lav grad 6% 6% 7% 5% 6% 7% 8% 6% 5% 5% I nogen grad 17% 18% 17% 14% 19% 21% 19% 16% 17% 19% I høj grad 26% 21% 28% 31% 29% 22% 25% 26% 25% 27% I meget høj grad 40% 42% 44% 38% 38% 40% 35% 40% 45% 42% 8% 9% 9% 6% 7% 11% 9% 5% 4% Side 26 af 48

27 8.2 Der bliver luftet grundigt ud i mit hjem mindst to gange om dagen - Der bliver luftet grundigt ud i mit hjem mindst to gange om dagen 45 % af de danske kvinder får i høj eller meget høj grad luftet grundigt ud i hjemmet mindst to gange om dagen før eller under en graviditet. I meget lav grad I lav grad 15% I nogen grad 35% I høj grad I meget høj grad 2 22% - Der bliver luftet grundigt ud i mit hjem mindst to gange om dagen I meget lav grad 2% 2% 6% 4% 4% 2% I lav grad 15% 15% 17% 12% 17% 12% 15% 18% 1 10% I nogen grad 35% 3 36% 3 38% 41% 36% 34% 36% 34% I høj grad 2 22% 16% 27% 22% 20% 22% 22% 2 25% I meget høj grad 22% 2 25% 22% 19% 20% 19% 19% 2 29% 4% 4% 2% 2% 5% 0% Side 27 af 48

28 8.3 Jeg/min samlever køber primært miljømærkede produkter, fx mærket med Svanen, Blomsten osv. 48 % af de danske kvinder/deres samlever køber i høj eller meget høj grad primært miljømærkede produkter før eller under en graviditet, mens knap 2 ud af 10 (18 %) køber primært miljømærkede produtker i lav eller meget lav grad. - Jeg/min samlever køber primært miljømærkede produkter, fx mærket med Svanen, Blomsten osv. I meget lav grad 6% I lav grad 12% I nogen grad 31% I høj grad 26% I meget høj grad 22% 4% - Jeg/min samlever køber primært miljømærkede produkter, fx mærket med Svanen, Blomsten osv. I meget lav grad 6% 6% 7% 6% 7% 7% 8% 5% 5% 8% I lav grad 12% 11% 10% 1 12% 17% 1 1 9% 11% I nogen grad 31% 29% 37% 29% 34% 25% 32% 31% 28% 32% I høj grad 26% 28% 18% 27% 27% 21% 26% 26% 29% 22% I meget høj grad 22% 22% 24% 22% 17% 25% 15% 21% 26% 26% 4% 4% 4% 6% 6% 4% 4% 1% Side 28 af 48

29 8.4. Jeg/min samlever køber primært dansk og økologisk frugt og grønt - Jeg/min samlever køber primært dansk og økologisk frugt og grønt 32 % af de danske kvinder/deres samlever køber i høj eller meget høj grad primært dansk og økologisk frugt og grønt før eller under en graviditet. Hvorimod 32 % køber i lav eller meget lav grad dansk og økologisk frugt og grønt. I meget lav grad I lav grad 10% 22% I nogen grad 32% I høj grad 19% I meget høj grad 1 - Jeg/min samlever køber primært dansk og økologisk frugt og grønt I meget lav grad 10% 9% 16% 10% 9% 14% 11% 12% 8% 10% I lav grad 22% 18% 22% 25% 2 24% % 18% I nogen grad 32% 32% 28% 31% 36% 31% 34% 32% 31% 32% I høj grad 19% 22% 1 19% 19% 15% 17% 16% 25% 22% I meget høj grad 1 15% 18% 11% 10% 1 10% % 5% 2% 2% 5% 4% 2% 1% Side 29 af 48

30 8.5. Der bliver støvsuget og støvet af mindst én gang om ugen i mit hjem - Der bliver støvsuget og støvet af mindst én gang om ugen i mit hjem 53 % af de danske kvinder søger i høj eller meget høj grad for, at der bliver støvsuget og støvet af mindst én gang om ugen i hjemmet. I meget lav grad I lav grad 12% I nogen grad I høj grad I meget høj grad 26% 28% 27% - Der bliver støvsuget og støvet af mindst én gang om ugen i mit hjem I meget lav grad 5% 7% 1% 1% 4% 2% 6% I lav grad 12% 1 10% 9% 1 15% 12% 14% 10% 11% I nogen grad 28% 31% 19% 27% 30% 26% 30% 30% 30% 19% I høj grad 26% 24% 25% 29% 27% 27% 28% 25% 25% 29% I meget høj grad 27% 24% 37% 30% 27% 26% 22% 25% 31% 35% 2% 4% 2% 2% 5% 2% 0% Side 30 af 48

31 8.6. Jeg tænker over, om der er kemi i den emballage, jeg bruger til at opbevare madvarer i - Jeg tænker over, om der er kemi i den emballage, jeg bruger til at opbevare madvarer i 31 % af de danske kvinder tænker i høj eller meget høj grad over, om der er kemi i mademballagen, mens 37 % i lav eller meget lav grad tænker over dette. I meget lav grad 12% I lav grad 25% I nogen grad 28% I høj grad 19% I meget høj grad 12% 4% - Jeg tænker over, om der er kemi i den emballage, jeg bruger til at opbevare madvarer i I meget lav grad 12% 1 15% 11% 9% 17% 11% 14% 11% 11% I lav grad 25% 24% 17% 25% 27% 32% 27% 27% 2 21% I nogen grad 28% 29% 26% 26% 32% 22% 25% 30% 29% 28% I høj grad 19% 17% 22% 22% 20% 14% 20% 15% 19% 24% I meget høj grad 12% 1 18% 11% 8% 1 11% 10% 15% 15% 4% 4% 5% 4% 2% 6% 4% 1% Side 31 af 48

32 8.7. Jeg/min samlever vasker nyt sengetøj, tøj og håndklæder før brug - Jeg/min samlever vasker nyt sengetøj, tøj og håndklæder før brug 69 % af de danske kvinder vasker i høj eller meget høj grad nyt sengetøj, tøj og håndklæder inden brug før eller under en graviditet. I meget lav grad I lav grad 9% I nogen grad 16% I høj grad 21% I meget høj grad 48% - Jeg/min samlever vasker nyt sengetøj, tøj og håndklæder før brug I meget lav grad 6% 2% 2% 4% 2% I lav grad 9% 10% 8% 7% 9% 9% 10% 11% 8% 4% I nogen grad 16% 15% 12% 16% 16% 20% 18% 17% 1 12% I høj grad 21% 2 21% 19% 22% 21% 2 20% 22% 21% I meget høj grad 48% 45% 52% 51% 49% 47% 39% 46% 54% 58% 2% 5% 2% 1% 5% 2% 1% Side 32 af 48

33 8.8. Jeg/min samlever tjekker kemiske stoffer i indholdsdeklarationen, når jeg/vi handler ind - Jeg/min samlever tjekker kemiske stoffer i indholdsdeklarationen, når jeg/vi handler ind 29 % af de danske kvinder og/eller deres samlever tjekker i høj eller meget høj grad indholdsdeklarationen, når der handles ind før eller under en graviditet, mens 37 % tjekker i lav eller meget lav grad indholdsdeklarationen, når der handles ind. I meget lav grad I lav grad 1 24% I nogen grad 30% I høj grad 18% I meget høj grad 11% 4% - Jeg/min samlever tjekker kemiske stoffer i indholdsdeklarationen, når jeg/vi handler ind I meget lav grad 1 12% 1 11% 14% 20% 1 15% 10% 1 I lav grad 24% 25% 24% % 18% 28% 24% 21% I nogen grad 30% 30% 24% 30% 3 29% 30% 29% 3 28% I høj grad 18% 19% 17% 20% 16% 1 20% 15% 18% 20% I meget høj grad 11% 10% 19% 12% 9% 12% 11% 9% 11% 17% 4% 4% 6% 4% 5% 8% 4% 4% 1% Side 33 af 48

34 . Segmentanalyse 9. Hvordan vil du betegne din viden om, hvilke konsekvenser det kan få for dit kommende barn, hvis du udsættes for kemiske stoffer før og under en graviditet? Omkring halvdelen af de gravide (52 %) synes, de ved tilstrækkeligt om konsekvenserne ved kemiske stoffer før og under graviditet. Og som forventet ved kvinder mindre, jo længere ude i fremtiden, deres graviditet ligger. Dog er der over 1/3 (35 %) gravide, der ikke synes, de ved nok. Hvordan vil du betegne din viden om, hvilke konsekvenser det kan få for dit kommende barn, hvis du udsættes for kemiske stoffer før og under en graviditet? Jeg ved meget om konsekvenserne Jeg ved tilstrækkeligt om konsekvenserne Jeg ved ikke nok om konsekvenserne 12% 11% 9% 35% 44% 40% 44% 49% 52% 1% 1% 1% Hvordan vil du betegne din viden om, hvilke konsekvenser det kan få for dit kommende barn, hvis du udsættes for kemiske stoffer før og under en graviditet? Jeg forsøger at blive gravid Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år Total Jeg er gravid Jeg ved meget om konsekvenserne 10% 12% 11% 9% Jeg ved tilstrækkeligt om konsekvenserne 42% 52% 44% 40% Jeg ved ikke nok om konsekvenserne 47% 35% 44% 49% 1% 1% 1% 1% Total Jeg er gravid Jeg forsøger at blive gravid Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år Side 34 af 48

35 10. Hvordan vil du betegne din viden om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet? 60 % af de gravide ved nogenlunde, hvordan de begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet. Men blandt de kvinder, der planlægger graviditet eller prøver at blive gravide, ved hhv. 31 % og 30 % ikke nok om, hvordan de begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet. Jeg ved meget om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer Jeg ved nogenlunde, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer Jeg ved ikke nok om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer Hvordan vil du betegne din viden om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet? 1% 2% 1% 17% 14% 12% 28% 30% 31% 51% 54% 60% Jeg er gravid Jeg forsøger at blive gravid Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år Hvordan vil du betegne din viden om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet? Jeg ved meget om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer Jeg ved nogenlunde, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer Jeg ved ikke nok om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer Total Jeg er gravid Jeg forsøger at blive gravid Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år 16% 28% 17% 14% 54% 60% 51% 54% 29% 12% 30% 31% 1% 1% 2% 1% Total Side 35 af 48

36 11. Hvor enig er du i følgende udsagn? 11.1 Jeg savner konkrete råd til, hvordan jeg skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet Især kvinder, der prøver at blive gravide og kvinder, der planlægger graviditet, savner konkrete råd til, hvordan de skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet. Hhv. 56 % og 59 % svarer enig eller meget enig til spørgsmålet. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg savner konkrete råd til, hvordan jeg skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet Meget uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig 1% 4% 4% 9% 15% 14% 1 12% 22% 19% 20% 18% 30% 34% 36% 41% Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg savner konkrete råd til, hvordan jeg skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet Jeg forsøger at Jeg planlægger at blive gravid Total Jeg er gravid blive gravid inden for de næste par år Meget uenig 4% 9% 4% 4% Uenig 17% 34% 15% 14% Hverken enig eller uenig 19% 1 22% 19% Enig 39% 30% 36% 41% Meget enig 18% 12% 20% 18% 1% Total Jeg er gravid Jeg forsøger at blive gravid Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år Side 36 af 48

37 Jeg undgår alkohol Der er forskel på, hvilke segmenter der følger rådet om at undgå alkohol i forbindelse med en graviditet. Færre kvinder, der prøver at blive gravide (53 %), og kvinder, der planlægger graviditet (61 %) efterlever rådet i meget høj grad, mod 75 % af de gravide. I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad - Jeg undgår alkohol 0% 4% 1% 1% 4% 5% 10% 16% 18% 22% 21% I meget høj grad 1% 1% 5 61% 75% Jeg er gravid Jeg forsøger at blive gravid Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år - Jeg undgår alkohol Jeg forsøger at Jeg planlægger at blive gravid Total Jeg er gravid blive gravid inden for de næste par år I meget lav grad 2% 0% 4% 1% I lav grad 1% 4% I nogen grad 10% 5% 16% 10% I høj grad 21% 18% 22% 21% I meget høj grad 61% 75% 5 61% 1% 1% Total Side 37 af 48

38 12.2. Jeg undgår parfume Omkring to tredjedel af de gravide (63 %) undgår i høj eller meget høj grad parfume før eller under en graviditet, hvor tallet er 44 % blandt de kvinder, der prøver at blive gravide, og 45 % blandt de kvinder, der planlægger graviditet. I meget lav grad I lav grad I nogen grad - Jeg undgår parfume 5% 7% 9% 1 19% 25% 29% 3 I høj grad 21% 24% 27% I meget høj grad 0% 1% 4% 2 21% 36% Jeg er gravid Jeg forsøger at blive gravid Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år - Jeg undgår parfume Jeg forsøger at Jeg planlægger at blive gravid Total Jeg er gravid blive gravid inden for de næste par år I meget lav grad 5% 7% 5% I lav grad 1 9% 19% 1 I nogen grad 31% 25% 29% 3 I høj grad 24% 27% 21% 24% I meget høj grad 2 36% 2 21% 0% 1% 4% Total Side 38 af 48

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

65.000 grunde til bedre kemi

65.000 grunde til bedre kemi 65.000 grunde til bedre kemi Tumlingens kemiske cocktail 65000.dk 65.000 grunde til bedre kemi Der er cirka 65.000 toårige børn i Danmark. Tumlingerne har masser af fællestræk, når de spiser, bader, sover

Læs mere

60% 50% 40% 30% 20% 10%

60% 50% 40% 30% 20% 10% Køn 6 5 4 51% 4 Mand 524 4 Kvinde 550 51% Total 1074 10 3 2 1 Mand Kvinde Alder: 3 2 25% 2 25% 2 15-25 105 1 26-34 120 11% 35-49 280 2 50-64 269 25% 65+ 300 2 Total 1074 10 1 1 11% 5% 15-25 26-34 35-49

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl..

Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl.. Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl.. Vedlagt spørgeskema samt 7 dages maddagbog bedes udfyldt og returneres til mig senest 3 dage før, vi skal mødes. Udfyld spørgeskemaet så godt du kan

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl..

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Vedlagt spørgeskema samt 7 dages maddagbog bedes udfyldt og returneres til nedenstående adr. inden vi mødes første gang. Returneres ca. 3 dage inden aftalen.

Læs mere

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER 10 GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER DEN VIGTIGSTE INGREDIENS I BABYPLEJE ER KÆRLIGHED OG SUND FORNUFT Verdens

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Marie Louise Holmer Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag om kemi og graviditet - 8. april 2011 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning Kapitel 5.4 Kost 5.4 Kost Kosten har stor betydning for befolkningens sundhedstilstand. Således kan et usundt være en medvirkende årsag til udviklingen af de store folkesygdomme, såsom hjerte-kar-sygdomme,

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Hjemmelavede vingummi

Hjemmelavede vingummi Hjemmelavede vingummi Skrevet af Sidse-Marie Stæhr Rasmussen, Freja Chemnitz Kirches og Jakob Bloch Jørgensen I værkstedet Kemi i køkkenet laver eleverne selv vingummi De hjemmelavede vingummier smager

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Guide FARLIGE. Undgå kemikalier i dit hjem. Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide FARLIGE. Undgå kemikalier i dit hjem. Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus FARLIGE Undgå kemikalier i dit hjem Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten Få et kemikaliefrit hjem INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Mød dine nye sunde guider

Mød dine nye sunde guider 7 dages kickstart til en sundere krop Mød dine nye sunde guider Andrea og louise Andrea Elisabeth Rudolph og Louise Bruun er to travle kvinder, der har gjort det naturlige til deres levevej. På de næste

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Spanien. nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter. oplæg til nordeuropæiske producenter

Spanien. nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter. oplæg til nordeuropæiske producenter Spanien nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter oplæg til nordeuropæiske producenter Ingen blomster! Ingen svaner! de miljørigtige plejeprodukter har endnu ikke

Læs mere

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU Nordfyns Højskole er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. OM SKOLEN Skolen er omgivet af skøn natur,

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

FOR FREMTIDENS SKYLD

FOR FREMTIDENS SKYLD FOR FREMTIDENS SKYLD DERMA - FOR FREMTIDENS SKYLD Din hudpleje er et nemt sted at starte, hvis du vil ha en renere og sundere hverdag. Vælger du at pleje din hud uden brug af parfume, parabener og farvestoffer,

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver?

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Hvem er vi? Danmarks største arbejdsmiljørådgiver Autoriseret Landsdækkende Afdelinger i: Virum Odense Århus Kolding Ca. 750 medarbejdere i ALECTIA Herunder

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler?

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler? POST 1 Køb økologisk. Økologisk landbrug er bedre for miljøet, og der gennemføres hele tiden forsøg for at se, om det også er sundere at spise. På noget kaffe, te, chokolade og bananer er der mærket fairtrade.

Læs mere

Råd om mad og motion. Når du er gravid

Råd om mad og motion. Når du er gravid Råd om mad og motion Når du er gravid 2 Når du er gravid s. 3 Spis sundt og varieret s. 4-5 Hvor meget skal du spise? s. 6-7 Hvad skal du undgå? s. 8-9 Hvilke vitaminer og mineraler har du brug for? s.

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter.

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Ved at lave et plejetestamente har du muligheden for at give udtryk for dine ønsker

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere