PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter"

Transkript

1 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol 1,2 mg. Amylmetakresol 0,6 mg Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Sugetabletter Udseende: Lyserød, rund sugetablet med et S trykt på hver side af sugetabletten. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Symptomatisk lindring af øm og irriteret hals. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Dosering Voksne og børn over 6 år: 1 sugetablet hver time. Børn på 6-11 år: Lægemidlet skal administreres under en voksens opsyn Børn under 6 år: På grund af lægemidlets form skal administrationen begrænses til børn over 6 år Ældre: Det er ikke nødvendigt at justere dosis til ældre Side 1 af 5

2 Patienten bør kontakte lægen ved tvivlsspørgsmål eller hvis symptomerne ikke er mindsket i løbet af få dage. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Bør ikke anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans. Indeholder isomalt og maltitol som kan have en mild virkning som afføringsmiddel. Overskrid ikke den anbefalede dosis. Patienten bør kontakte lægen ved tvivlsspørgsmål eller hvis symptomerne ikke er mindsket i løbet af få dage. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Ingen. 4.6 Graviditet og amning Fertilitet: Ingen meddelelser om teratogen effekt. Absorberes i ringe grad. Graviditet: Strepsils kan anvendes til gravide. Amning: Strepsils kan anvendes i ammeperioden. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Strepsils påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Under 0,1 % af de behandlede patienter kan forvente at få bivirkninger. De almindeligste bivirkninger er overfølsomhedsreaktioner. Immunsystemet Sjælden (>1/ og <1/1000) Mave-tarmkanalen Sjælden (>1/ og <1/1000) Meget sjældent (<1/10.000) Overfølsomhedsreaktioner med udslæt, prikkende eller brændende fornemmelse eller hævelser i mundhule eller svælg. En smertefuld tunge kan forekomme. Slimhindeirritation kan udvikles ved længere tids brug. Gastrointestinelle gener såsom kvalme og dyspepsi Side 2 af 5

3 kan forekomme. 4.9 Overdosering Symptomer: Gastrointestinalt ubehag. Behandling: Symptomatisk behandling Udlevering HF 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation R 02 AA Farmakodynamiske egenskaber 2,4-dichlorbenzyl alkohol og amylmetacresol har antiseptiske antibakteriele, antimykotiske og antivirale egenskaber. De aktive indholdsstoffer blokerer reversibelt spændingsafhængige ionkanaler på en lignende måde, som lokalt bedøvende midler Kombinationen af de to aktive substanser giver en synergistisk antibakteriel effekt, hvilket medfører det reducerede indhold af de to aktiver i Strepsils sugetabletter. Den antibakteriele og antimykotiske virkning af Strepsils sugetabletter er blevet vist i både in-vitro og in-vivo studier. In-vitro antiviral effekt mod kappeklædte vira er også blevet demonstreret for Strepsils sugetabletter efter 1 minuts kontakt. Strepsils har været anvendt verden over og i mange år, men der har ikke været beviser for resistens overfor Strepsils. Strepsils smertestillende effekt på øm hals og effekt på lindring af synkebesvær er blevet bevist i kliniske studier, hvor virkningen indtræffer efter 5 minutter og varer i op til 2 timer. Effekten, af op til 3 dages behandling med Strepsils sugetabletter, er signifikant bedre end ved brug af ikke-medicinske sugetabletter. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Et biotilgængelighedsstudie med Strepsils sugetabletter viste en hurtigt frigivelse af 2,4 diklorobenzylalkohol og amylkretasol i saliva, og peakkoncentrationer opnået inden for 3-4 minutters sugning på sugetabletten. En fordobling af volumen af saliva blev observeret inden for et minut og niveauer over baseline var opretholdt mens sugetabletten langsomt blev opløst i ca. 6 minutter. Kvantificerbare mængder af de aktive stoffer kunne findes i op til minutter efter indtagelse af sugetabletten, og samlet genfinding af de aktive substanser antyder en forlænget residens i munden og i slimhinderne i halsen. Scintigrafiske studier med Strepsils sugetabletter har vist at den gradvise opløsning af sugetabletten i munden og i halsen, giver en effekt efter 2 minutter og i op til 2 timer efter indtagelse af sugetabletten Side 3 af 5

4 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Den akute orale toksisitet af 2, 4 diklorobenzylalkohol og amylmetakresol er lav med en høj sikkerhedsmargen og toksikologiske studie antyder kun en meget lille skade på nyrerne ved en firedobbelt dosis i forhold til den dagligt anbefalede dosis. I kroniske toksikologiske studier på rotter, er der fundet en forøget lever- og nyrevægt, efter behandling med daglig oral dosis på 200 og 400 mg/kg af 2,4 diklorobenzylalkohol. Dette overstiger langt den anbefalede daglige dosis af Strepsils sugetabletter. Yderligere er der observeret dosisafhængig skade på det gastriske epithel. Ulcerøse erosioner og nekrose samt hyperplasi og hyperkeratose af ephitelet forekom. In-vitro og in-vivo test af genetisk toksikologi på de aktive substanser gav ingen beviser på et klinisk relevant genotoksisk potentiale for Strepsils. De genotoksiske data og studier på langvarigt brug, gav ingen karcinogene resultater. Et embryotoksitetsstudie i kaniner og et prospektivt humant sikkerhedsstudie gav ingen teratogene resultater. Studiet i kaniner, med 50 gange daglig dosis af Strepsils, viste ingen indflydelse på graviditet, fosterudvikling og medførte ikke fosterskader. Der findes hverken data angående mandlig og kvindelig fertilitet eller data om den præ- og postnatale udvikling. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Isomalt (E953) Maltitol, flydende (E965) Vinsyre (E334) Anthocyaner (E163) Jordbæraroma Saccharinnatrium (E954) 6.2 Uforligeligheder Ingen. 6.3 Opbevaringstid 2 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares i original emballage. Må ikke opbevares over 25 C. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Blisterpakning (PVC/PVDC/Aluminium folie): 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48 og 72 stk.. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført Side 4 af 5

5 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Reckitt Benckiser Healthcare International Limited Bath Road, Slough Berkshire, SL1 3UH England Repræsentant Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 21. april DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 24. april Side 5 af 5

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 10. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 28299 1. LÆGEMIDLETS NAVN Monopex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 1

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Nebcina, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Nebcina, injektionsvæske, opløsning 1. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Nebcina, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3113 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nebcina 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tobramycin 40 mg/ml som tobramycinsulfat Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Euthyrox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Euthyrox, tabletter 10. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Euthyrox, tabletter 0. D.sp.nr. 20863 1. LÆGEMIDLETS NAVN Euthyrox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Levothyroxinnatrium 25 g, 50 g, 75 g, 100 g, 125 g, 150 g,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR. 06026 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dukoral, suspension og brusegranulat til oral suspension. Oral vaccine mod kolera. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis vaccinesuspension (3

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. LÆGEMIDLETS NAVN Efient 5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg prasugrel (som hydrochlorid). Hjælpestof: Hver tablet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 39 51 Tabletter 0,5 mg 19 97 37 Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk.

Læs mere

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG)

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG) PRODUKTRESUMÉ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin...

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Plavix 75 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som hydrogensulfat)

Læs mere