Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R11V. 29. marts Ret til ændringer forbeholdes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R11V. 29. marts 2011. Ret til ændringer forbeholdes"

Transkript

1 Hold R11V 29. marts 2011 Ret til ændringer forbeholdes

2 Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer... 5 Studieintroduktion... 7 Radiografi, teoretisk undervisning... 9 Førstehjælp Radiografisk billeddannelse Radiologi og patologi Strålebiologi og strålebeskyttelse Bogliste

3 Tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod røntgenapparatur og billeddokumentation i radiografi. I relation til teknologien er der overvejende fokus på teori og metode til løsning af problemstillinger ved radiografisk billeddannelse, herunder minimering af skade på mennesket. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: viden om udvalgte fysiske principper som grundlag for frembringelse af røntgenstråling indsigt i røntgenstrålernes interaktion med forskellige vævsstrukturer forståelse af billeddannelse ved hjælp af røntgenstråling viden om udvalgte patologiske tilstande forståelse af hvordan udvalgte patologiske forandringer manifesterer sig på radiografiske billeder viden om og kan vælge den rette strålebeskyttelse i forhold til almindeligt forekommende undersøgelser/ behandlinger indsigt i kroppens vitale funktioner som forudsætning for førstehjælp færdigheder i at identificere patologiske forandringer på radiografiske billeder inden for udvalgte undersøgelser forudsætninger for at kunne yde førstehjælp teknikker til at anvende grundlæggende metoder til løsning af teoretiske problemer i forhold til radiografisk billeddannelse kompetence til at anvende viden og færdigheder i klinisk praksis. 3

4 Oversigt over modul 2 uge 16/45 uge 17/46 uge 18/47 uge 19/48 uge 20/49 uge 21/50 Online individuel studieforberedelse Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Strålebeskyttelse uge 22/51 uge 23/1 uge 24/2 uge 25/3 uge 26/4 Radiologi og patologi Radiologi og patologi Radiologi og patologi Radiografi Radiografi Radiografi Studieintroduktion: Klinisk undervisning Studieintroduktion: Klinisk undervisning Førstehjælp Modulprøve 4

5 Prøve Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. Skemaer Denne plan for modul 2 er et udgangspunkt for skemalægning, men da ydre rammer (fx tilgængelige lokaler og undervisere) varierer år for år, er de konkrete ugeskemaer ikke identiske med denne plan. Konkrete ugeskemaer findes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Følg stien: Information Til -> Studerende -> Find dit hold -> -> R08S. Litteratur Litteratur, der er opgivet til undervisning på de følgende sider er gældende, med mindre underviser meddeler andet på It's Learning. Ændringer til litteratur meddeles ca. én uge før undervisningen finder sted. ECTS, studietid og undervisningsformer Hvert fag omfatter et bestemt antal ECTS-points. European Credit Transfer System points er et pointsystem som anvendes i Europa for gøre det enkelt at sammenligne uddannelser med hensyn til indhold og studietid. 1 ECTS points svarer til gennemsnitligt 28 timers studier for den enkelte studerende. tilrettelægger en del af denne tid i forskellige former og kategorier af undervisning: Individuelle studier Denne kategori omfatter undervisningsmetoder, hvor den studerende læser litteratur, iagttager klinisk radiografi, søger information på internettet, læser noter som underviseren har lagt ud på nettet, anvender faglige softwareprogrammer og lign. Parvise studier Kategorien omfatter: gruppearbejde i par, en studerende vejledes af sin vejleder - ansigt til ansigt eller online, to studerende arbejder sammen omkring et softwareprogram, chat mellem to studerende vedr. en fælles opgave m.v. Studier i grupper Denne kategori rummer gruppearbejde i større grupper, projektarbejde, online diskussionsfora eller chat (asynkron og synkron kommunikation) med flere deltagere. Studier i hold I denne kategori findes forelæsninger i auditorier eller online, holdundervisning, studerende der præsenterer temaer for hinanden og lign. I denne modulbeskrivelse ses hvordan underviserne har tilrettelagt de studerendes studier med de forskellige fag og emner. Ved undervisning, der kræver fysisk tilstedeværelse af undervisere og studerende, er der afsat et bestemt timeantal. Ved de øvrige undervisningsformer, der foregår i grupper eller individuelt, er der ikke skrevet timetal, da det vil være individuelt hvor megen tid der skal anvendes for at gennemføre de forskellige aktiviteter; nogle kan nøjes med at bruge lidt 5

6 mindre, andre lidt mere end den gennemsnitlige tid på 28 timer pr. ECTS. Men som studerende er det vigtigt at være opmærksom på, at undervisningen er tilrettelagt i en blanding mellem fysisk og virtuel tilstedeværelse, og at man skal forberede sig til og være aktiv deltager i begge dele for at nå målene for uddannelsen. 6

7 Studieintroduktion Hensigt Hensigt med studieintroduktion er at støtte den studerende i at udvikle sin kompetence til at anvende viden og færdigheder i klinisk praksis. Plan for indhold Lektioner Dette er en plan - se det konkrete skema på hjemmesiden Kaffe og rundstykkere Emne Underviser uge 17/46 mandag UCN: 4 lektioner uge 22/51 fredag UCN: 1 lektion uge 23/1 fredag It's Learning Individuel aktivitet og studiegruppeaktivitet uge 24/2 tirsdag UCN: 1 lektion uge 24/2 tirsdag UCN: 3 lektioner Lokale 307 eller 312 eller 362 uge 24/2 fredag UCN: 2 lektioner Uge 18/47 torsdag Fysisk tilstedeværelse på UCN: 2 lektioner. Uge 22/51 tirsdag Fysisk tilstedeværelse på UCN: 2 lektioner. Mere introduktion til netstøttet undervisning: Evaluering af holdets etikette Evaluering af studiegruppers etikette Drøftelse af behov for ændring af studiegruppers sammensætning Kort og klar præsentation af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag Mere introduktion til undervisningsformer - fx peer feed back Mere introduktion til anvendelse af It's Learning og Adobe Connect til social kontakt på holdet Præsentation af tilrettelæggelse af modul 2. Introduktion til intern prøve på modul 2 Forberedelse til introduktion til klinisk undervisning: LÆS gældende plan for klinisk undervisning i radiografuddannelsen (tilgængelig på It's Learning og på UCN's intra- og internet) Formulér individuelle forudsætninger og læg dem i eportfolio Hver studiegruppe tildeles et emne i relation til klinisk undervisning og forbereder præsentation om emnet for resten af holdet. Præsentationen gennemføres ved efterfølgende tilstedeværelse på UCN. Introduktion til Foreningen af Radiografer i Danmark Mødepligt Introduktion til klinisk undervisning, modul 3 og 4: Undervisningsplan, forudsætningssamtale, refleksion, refleksionsøvelser, prøver. Mødepligt Bekæmpelse af brand. Studerende som ikke deltager, er selv ansvarlige for at kontakte studiesekretær med henblik på deltagelse på kommende modul. Tilbud til radiografstuderende: Studiecafé I studiecaféen kan du diskutere faglige og praktiske spørgsmål med undervisere og medstuderende, fx spørgsmål om radiografisk billeddannelse, om bøger eller It's Learning. Du vil kunne få svar eller blive vejledt om hvor du kan finde svar. Tilbud til radiografstuderende: Studiecafé I studiecaféen kan du diskutere faglige og praktiske spørgsmål med undervisere og medstuderende, fx spørgsmål om radiografisk billeddannelse, om bøger eller It s Learning. Du vil kunne få svar eller blive vejledt om hvor du kan finde svar. FRD / Patricia Svendsen Christian Gøtsch?? Ekstern: Ib René Posborg og og 7

8 Studieintroduktion Litteratur og materialer Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr 262 af 20/03/2007. Lokaliseret 3. februar 2010 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr 766 af 26/06/2007. Lokaliseret 3. februar 2010 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Undervisningsministeriet 2009, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi. BEK nr 307 af 24/04/2009. Lokaliseret 3. februar 2010 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= University College Nordjylland, Gældende Eksamensordning for professionsbacheloruddannelserne ved University College Nordjylland. Lokaliseret 3. februar 2010 på dieinfo%2fsund%2feksamensreglement_januar+2010_version_ _endelig_til+net.pdf University College Nordjylland: Gældende Plan for klinisk undervisning, radiografuddannelsen. Tillæg til studieordning. Lokaliseret 3. februar 2010 på lser%2fradiograf%2fklinisk+vejledning%2fplan+for+klinisk+undervisning+moduluddannelse pdf University College Nordjylland: Gældende Studieordning for radiografuddannelsen, maj 2009 Lokaliseret 3. februar 2010 på lser%2fradiograf%2fom+uddannelsen%2fstudieordning_radiografuddannelsen_2009.pdf 8

9 Radiografi, teoretisk undervisning 1,5 teoretiske ECTS Hensigt Hensigten med studier af faget er, at den studerende udvikler viden, færdigheder og kompetencer i samspillet mellem sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige, human og samfundsvidenskabelige områder, således at den studerende er i stand til at forene og anvende dette i radiografi faglige udfordringer. Centrale Temaer Udvalgte patologiske forandringers manifestation på radiografiske billeder. Undersøgelsesteknik i forhold til udvalgte undersøgelser. Læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Hvordan udvalgte patologiske forandringer manifesterer sig på radiografiske billeder. Radiografi som et samspil mellem menneske og teknologi ved billeddiagnostik og behandling. Den studerende har udviklet færdigheder i At identificere, analysere og begrunde patientens behov for omsorg/pleje i tilknytning til radiografi faglige problemstillinger Den studerende har udviklet kompetence til At anvende viden og færdigheder i klinisk praksis. 9

10 Plan for undervisning Lektioner Dette er en plan se det konkrete skema på hjemmesiden Emne Radiografi i forhold til patienter med lidelser i bevægeapparatet Underviser uge 23/1 torsdag It s Learning uge 23/1 fredag UCN: 3 lektioner Lokale 362 og 4 grupperum uge 25/3 mandag It s Learning Litteraturstudie samt gruppearbejde med besvarelse af studiespørgsmål a-g ud fra én af tre cases omhandlende bevægeapparatet, der er lagt på It s Learning under faget Radiografi i mappen bevægeapparatet Senest fredag uge 2 oploades en samlet besvarelse af casen til It s Learning i faget Radiografi. Litteratur: Bontrager (2010) kap. 1 samt relevante kapitler for ekstremiteter og columna Nielsen bind 2 (2008) kapitel 11 & 12. Al øvrig litteratur på modulet indtil nu er også relevant. Radiografi i forhold til patienter med lidelser i bevægeapparatet Røntgenundersøgelse af bevægeapparat Hensigt: At radiografstuderende får forståelse for, hvordan radiografen kombinerer kundskab om menneske og kundskab om teknik i forhold til undersøgelse af patienter med lidelse i bevægeapparatet. At radiografstuderende arbejder med grundlæggende begreber i radiografi At radiografstuderende får viden om og forståelse for undersøgelsesteknikker ved almindeligt forekommende billeddiagnostisk undersøgelse/behandling. Indhold og undervisningsform: Kort oplæg omkring radiografisk anatomi, terminologi og positioneringsprincipper. Udvalgte grupper fremlægger/diskutere væsentlige pointer fra deres case-besvarelse. Forsat gruppearbejde omkring casen med besvarelse af spørgsmål h-p. Litteratur: Bontrager (2010) kap. 1 samt relevante kapitler for ekstremiteter og columna totalis Nielsen bind 2 (2008) kapitel 11 & 12. Al øvrig litteratur på modulet indtil nu er også relevant. Radiografi i forhold til patienter med lidelse i luftveje og hjerte. Litteraturstudie samt gruppearbejde med besvarelse af studiespørgsmål a-g ud fra én af tre cases handlende thorax, der er lagt på It s Learning under faget Radiografi i mappen thorax Senest torsdag uge 3 oploades en samlet besvarelse af casen til It s Learning i faget Radiografi. Litteratur: Bontrager (2010) kap. 1 og 3 Nielsen bind 2 (2008) kapitel 3 og 4 Al øvrig litteratur på modulet indtil nu er også relevant. og og og 10

11 Lektioner Dette er en plan se det konkrete skema på hjemmesiden uge 25/3, tirsdag UCN: 3 lektioner Lokale 362 og 4 grupperum uge 25/3 tirsdag UCN: 2 lektioner Lokale 362 og to lokaler med brikse eller senge bookes Emne Røntgenundersøgelse af thorax Radiografi i forhold til patienter med lidelser i luftveje og hjerte Hensigt: At radiografstuderende får forståelse for, hvordan radiografen kombinerer kundskab om menneske og kundskab om teknik i forhold til undersøgelse af patienter med lidelse i luftveje og hjerte At radiografstuderende arbejder med grundlæggende begreber i radiografi At radiografstuderende får viden om og forståelse for undersøgelsesteknikker ved almindeligt forekommende billeddiagnostisk undersøgelse/behandling. Indhold og undervisningsform: Kort oplæg omkring radiografisk anatomi, terminologi og positioneringsprincipper. Udvalgte grupper fremlægger/diskutere væsentlige pointer fra deres case-besvarelse. Forsat gruppearbejde omkring casen til thorax med besvarelse af spørgsmål h-q. Litteratur: Bontrager (2010) kapitel 2 og 3, Nielsen bind 2 (2008) kapitel 3 og 4 Praktiske øvelser i måling og observation af pulsfrekvens og blodtryk Oplæg fra undervisere omkring observationer generelt samt måling af puls og blodtryk: Hvad er der generelt at observere hos patienter. Pulsfrekvens steder for pulspalpering. Blodtryk fremgangsmåder ved måling af blodtryk (Auskultatorisk- eller palpatorisk måling). Øvelser i måling af puls og blodtryk Holdet deler sig i 6-8 grupper. Lav et skema (ternet papir) hvor I plotter nedenstående værdier ind for hvert gruppemedlem: Alle deltagere i hver gruppe øver pulsmåling på hinanden (hvilepuls) på følgende arterier: A. radialis og A. carotis. evt.( A. femoralis, A. temporalis, A. dorsalis pedis, A. tibialis posterior, A. poplitea, A. brachialis og A. facialis). Måling af blodtryk på hinanden med BT-app. Med manometer, både auskultatorisk (+stetoskob) og palpatorisk. Prøv herefter at måle BT og puls med det digitale app. Hvordan måles orthostatisk blodtryk? Prøv det! Hvilken pt. gruppe er udsat for dette på rtg.? Er i friske så find ud af hvilken betydning en hurtig tur på skolens trapper har i forhold til puls og blodtryk? Litteratur: PDF filer på it s learning Underviser og og Litteratur Bontrager, K L & Lampignano, J P 2010, Textbook of radiographic positioning and related anatomy. 7. ed. St Louis, Elsevier Mosby. Kjøllesdal, Astrid (1998). Teknologi. I: Moesmand, Anna Marie & Kjøllesdal, Astrid. Å være akutt kritisk syk. Oslo: Universitetsforlaget, kapitel 4 (kopi) Nielsen, B K (red) 2008, Sygeplejebogen 2, del 2. Klinisk sygepleje 2. udg. GAD, København. 11

12 Førstehjælp 1 teoretisk ECTS Hensigt Hensigten er at give den studerende et teoretisk og praktisk kendskab til basal livreddende førstehjælp, så de bliver i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter efter en ulykken er sket, eller pludselig sygdom/komplikation er opstået, indtil en læge eller redningsmandskabet overtager ansvaret. Centrale temaer Introduktion. Med fokus på førstehjælp privat samt et begyndende kendskab til professionel førstehjælp. Førstehjælpens fire hovedpunkter Skab sikkerhed, Vurder personen, Tilkald hjælp og Giv førstehjælp. Trinvise førstehjælp, observation af den tilskadekomne/syge. Den relevante anatomi/topografisk anatomi og fysiologi til forståelse for førstehjælpsbaggrunden til den basale livreddende førstehjælp. Sikring af de frie luftveje fjernelse af fremmedlegeme i luftvejene lejring kunstigt åndedræt. Standsning livstruende blødninger hjerte-lunge-redning. Øvelser i nødflytning, lejring, shock forebyggelse samt hjerte-lunge-redning til børn og voksne. Øvelse i brugen af ventilationsmaske og ventilationspose samt hjertestarter. Læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Den relevante anatomi og fysiologi som baggrund for udførelse af den korrekte førstehjælp, samt forståelse for anvendelse af de forskellige førstehjælpsmæssige håndgreb, i de første livsvigtige minutter. Årsag, virkning og symptomer i forbindelse med livreddende førstehjælp. Den studerende har udviklet færdigheder i At udføre den trinvise førstehjælp, lejring, standsning af livstruende blødninger, samt hjerte lunge redning til børn og voksne. At anvende ventilationsmaske og ventilationspose samt hjertestarter. Den studerende har udviklet kompetence til At kunne vurdere og igangsætte den nødvendige førstehjælp i de første vigtige minutter efter ulykken er sket, pludselig sygdom/komplikation er opstået. 12

13 Plan for undervisning Lektioner Dette er en plan se det konkrete skema på hjemmesiden uge 25/3 mandag It s Learning Emne Individuel forberedelse: Førstehjælp Litteratur: Førstehjælp. 1 udg af Ann Hiort Madsen Dansk Røde Kors. Mødepligt Underviser Kristian Vejle uge 25/3 tirsdag UCN: 3 lektioner Lokale 307 eller 312 eller 362 uge 25/3 onsdag It s Learning uge 25/3 torsdag UCN: 3 lektioner formiddag: studiegruppe 3-5 eftermiddag: studiegruppe 1-2 Lokale 123 (gymnastiksal) bookes Introduktion med fokus på førstehjælp privat samt et begyndende kendskab til professionel førstehjælp. Førstehjælpens fire hovedpunkter Skab sikkerhed, Vurder personen, Tilkald hjælp og Giv førstehjælp. Den trinvise førstehjælp, observation af den tilskadekomne/syge. Den relevant anatomi/topografisk anatomi og fysiologi til forståelse for førstehjælpsbaggrunden til den basale livreddende førstehjælp. Sikring af de frie luftveje fjernelse af fremmedlegeme i luftvejene lejring kunstig åndedræt. Standsning af blødninger shock forebyggelse hjertemassage. Studerende som ikke deltager, er selv ansvarlig for at kontakte studiesekretær for deltagelse på kommende hold. Individuel forberedelse: Førstehjælp Litteratur: Relevante hjemmesider http: http: http: http: http: Mødepligt Tre workshop hvor grupperne øver følgende: 1. Grupperne træner trinvis førstehjælp og aflåst sideleje samt kunstig åndedræt og hjertemassage til børn og voksne. 2. Førstehjælps træning ved hjælp af interaktiv CD-Rom. 3. De studerende bliver tjekket enkeltvis i udførelsen af kunstig åndedræt og hjertemassage til børn og voksne her bliver de også introduceret til brugen af ventilationsmaske og ventilationspose. Studerende som ikke deltager, er selv ansvarlig for at kontakte studiesekretær for deltagelse på kommende hold. Kristian Vejle Kristian Vejle Kristian Vejle Litteratur Madsen, A H 2009, Førstehjælp. Dansk Røde Kors, København Relevante hjemmesider http: http: http: http: http: [Lokaliseret 11. marts 2009] 13

14 Radiografisk billeddannelse 7,5 teoretiske ECTS Hensigt At den radiografstuderende opnår viden om og forståelse af anvendte teorier, der danner baggrund for opbygningen og funktionen af de forskellige modaliteter. Faget skaber forudsætninger for at kunne udføre radiografiske procedurer, samt skaber grundlag for refleksion over teknologien der ligger til grund for billeddannelse og billedkvalitet. Centrale temaer Røntgenrøret og dannelsen af røntgenfotoner Røntgenfotoners vej gennem objektet Det digitale billede og billedbehandling. Billedkvalitet Arkivering af billeder Læringsudbytte Den studerende har udviklet viden og forståelse af og kan reflektere over udvalgte fysiske principper som grundlag for frembringelse af ioniserende stråling den ioniserende/ elektromagnetiske strålings interaktion med forskellige vævsstrukturer. billeddannelse ved hjælp af elektromagnetisk stråling til almindelig forekommende undersøgelser/behandlinger. grundlæggende digital teknik. Den studerende har udviklet færdigheder i At anvende grundlæggende metoder til løsning af teoretiske problemer i faget radiografisk billeddannelse. Den studerende har udviklet kompetence til at anvende viden og færdigheder i forhold til grundlæggende problemstillinger. 14

15 Radiografisk billeddannelse Plan for undervisning Lektioner Dette er en plan se det konkrete skema på hjemmesiden Uge 17/46 onsdag Its Learning Uge 17/46 torsdag UCN: 2 lektioner Uge 18/47 onsdag og torsdag Its Learning Uge 18/47 torsdag Its Learning Uge 18/47 torsdag UCN: 4 lektioner Uge 18/47 fredag Its Learning Uge 19/48 mandag UCN: 6 lektioner Uge 19/48 tirsdag its learning Emne Grundlæggende begreber Litteraturstudier som forberedelse til grundlæggende begreber: atomer, bindingsenergier og røntgenstråler Litteratur: Carlton kap. 2 Bushberg s (indscannet) Grundlæggende begreber Forelæsning om grundlæggende begreber: atomer, bindingsenergier og røntgenfotoner. Røntgenrøret, filtrering og eksponeringsfaktorer De studerende skal i studiegrupper udarbejde en test i It's Learning, der omfatter 10 multiple choice spørgsmål med 4 svarmuligheder (eks. på multiple choice - røntgenstråler opstår ved: 1) opbremsning af fotoner i anoden, 2) opbremsning af elektroner i anoden, 3) opbremsning af elektroner i katoden, 4) opbremsning af fotoner i katoden.). Litteratur: Carlton(2006) kap. 6. Desuden skimming af kap. 3 side og kap. 5 side Vejledning til hvordan multiple choice spg. laves findes i Itslearning i mappen til emnet Røntgenrøret, filtrering og eksponeringsfaktorer Røntgenrøret, filtrering og eksponeringsfaktorer Alle studerende gennemfører individuelt alle studiegruppers tests om røntgenrøret på its Learning. Røntgenrøret, filtrering og eksponeringsfaktorer Forelæsning om røntgenrørets opbygning, filtrering og eksponeringsfaktorer. Litteratur: Carlton (2006) kap. 6, kap. 10, kap. 11, kap. 15 side og kap.29 side 431. Desuden skimming af kap. 3 side og kap. 5 side Interaktioner og attenuation Litteraturstudie som forberedelse til interaktioner i anoden og i objektet samt attenuation. Litteratur: Carlton (2006) kap. 7, 12 og kap. 16 Bushberg side og 51 (indscannet) Interaktioner og attenuation Delvis forelæsning om interaktioner i anoden og i objektet samt attenuation. Desuden studiegruppearbejde ud fra casen til Interaktioner og attenuation. Casen findes i Itslearning i mappen til emnet. Interaktioner og attenuation Studiegrupperne arbejder videre med besvarelsen af casen til Interaktioner og attenuation Besvarelsen afleveres i its Learning senest tirsdag kl. 15. Underviser 15

16 Radiografisk billeddannelse Lektioner Dette er en plan se det konkrete skema på hjemmesiden Uge 19/48 onsdag Its Learning Uge 19/48 torsdag Its Learning Uge 19/48 fredag UCN: 3 lektioner Uge 19/48 torsdag fredag its learning Uge 20/49 mandag UCN: 1 lektioner Emne CR og DR systemer Litteraturstudie og studiegruppearbejde til CR og DR-systemer. Studerende arbejder i studiegrupper ud fra studiespørgsmål til casen til CR og DR systemer. Casen findes i Itslearning i mappen til emnet og besvarelserne afleveres i samme mappe. Gruppe 1-3 arbejder med og afleverer besvarelserne til casen ang. CR Gruppe 4-5 arbejder med og afleverer besvarelserne til casen ang. DR Besvarelserne skal afleveres senest onsdag aften i Itslearning Litteratur: CR: Carlton s og Carter & Vealé s og 90-97(indscannet) DR: Carlton s Carter & Vealé s (indscannet) Bushberg (2002) side indirekte DR samt fill-faktor (indscannet) CR og DR systemer Studiegrupperne giver peer-feed back. Grupperne bytter dokumenter og kvalificerer hinandens casebesvarelse ved uklare områder. Kommentarer afleveres senest kl. 12 i its Learning. Resten af dagen arbejder studiegrupperne igen med opkvalificering af egen besvarelse og uddyber de spørgsmål og kommentarer den anden gruppe har givet. Gruppe 1 kvalificerer gruppe 4 s casebesvarelse Gruppe 2 kvalificerer gruppe 5 s casebesvarelse Gruppe 3 kvalificerer gruppe 1 s casebesvarelse Gruppe 4 kvalificerer gruppe 2 s casebesvarelse Gruppe 5 kvalificerer gruppe 3 s casebesvarelse CR og DR systemer Forelæsning om de forskellige billedsystemer Digitalisering, digital billedbehandling og PACS Litteraturstudie som forberedelse til digitalisering og digital billedbehandling Arbejde med besvarelse og aflevering af studiespørgsmål i its Learning til emnet Litteratur: Carter & Vealé s (indscannet) Carlton (2006) s , , Seeram (2009) , (indscannet) PACS: Bushberg side , , , (indscannet) Digitalisering, digital billedbehandling og PACS Forelæsning om billedarkiveringssystemet PACS. Underviser 16

17 Radiografisk billeddannelse Lektioner Dette er en plan se det konkrete skema på hjemmesiden Uge 20/49 mandag UCN: 3 lektioner Lokale 312 Uge 20/49 mandag its learning Uge 20/49 mandag-onsdag Its Learning Uge 20/49 torsdag UCN: 4 lektioner Lokale 312 Uge 21/50 mandag-tirsdag Its Learning Uge 21/50 Tirsdag UCN: 6 lektioner Lokale 312 Uge 21/50 onsdag Its Learning Uge 21/50 torsdag Uge21/50 fredag UCN: 6 lektioner Lokale 312 Emne Digitalisering, digital billedbehandling og PACS Indhold: - Forelæsning - Gennemgang af studieopgaver (ImageJ) - Praktiske øvelser i EasyViz Digitalisering, digital billedbehandling og PACS Underviser kommenterer studiegruppernes besvarelser til emnet Billedkvalitet Studerende arbejder individuelt. Litteraturstudie ud fra studiespørgsmål om eksponeringsfaktorer, raster, bucky og røntgenbilledets basiskvalitet (densitet og kontrast). Litteratur til hele temaet omkring billedkvalitet: Carlton (2006): Kap. 5 side , 10, 11, 15, 16, 18, 28, 29, 30, 31, 34 og 37. Billedkvalitet Forelæsning om eksponeringsfaktorer, raster, bucky og billedkvalitet. Billedkvalitet Gruppevis arbejde med om anode-hæleffekt og eksponeringskontrol. Underviser vejleder og kommenterer. Billedkvalitet Indhold kommer senere Billedkvalitet Studerende arbejder gruppevis. Alle besvarelser lægges på its learning senest kl Grupperne forholder sig til hinandens bearbejdninger og giver peer-feedback i Its Learning. Underviser strukturerer processen og angiver hvem der forholder sig til hvilke andre bearbejdninger. Gruppe 1 kvalificerer gruppe 4 s dokument Gruppe 2 kvalificerer gruppe 5 s dokument Gruppe 3 kvalificerer gruppe 1 s dokument Gruppe 4 kvalificerer gruppe 2 s dokument Gruppe 5 kvalificerer gruppe 3 s dokument Afslutningsseminar. Individuel forberedelse til fredagens afslutningsseminar. Forslag til emner der ønskes uddybet lægges på Its Learning senest kl. 10. Afslutningsseminar Face 2 face diskussion styret af LGZ og CTE. Diskussion af emner der er centrale og kræver særlig opmærksomhed. Spørgsmål fra studiegrupper diskuteres i plenum. Kort evaluering omkring forløbet. Underviser Gøran Zetterberg Gøran Zetterberg og Litteratur Bushberg, J T et al. 2002, The essential physics of medical imaging. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins (indscannet) 17

18 Radiografisk billeddannelse Litteratur Carlton, R R & Adler, A M 2006, Principles of radiographic imaging: an art and a science. 4rd ed. Albany: Delmar Thomson Learning Carter C. & Vealé B. 2008, Digitale Radiography and PACS. St. Louis: Mosby Elsevier (indscannet) Seeram, E. 2009, Computed Tomography Physical Principles, Clinical Applications and Quality Control. 3rd ed. St. Louis: Saunders Elsevier (indscannet?) 18

19 Radiologi og patologi Radiologi: 2,5 teoretiske ECTS Patologi: 1 teoretisk ECTS Hensigt Radiologi: At den radiografstuderende får indblik i og opnår viden om og forståelse af diagnosticering og behandling ud fra billedmateriale, samt den beslutningsproces, der fører til en radiologisk diagnose og eller behandling. At den radiografstuderende opnår forudsætninger for at kunne udføre radiografiske procedurer i en kvalitet, så radiologen har optimale muligheder for at stille radiologiske diagnoser. At den radiografstuderende udvikler kritisk blik til vurdering af billedmateriale med henblik på kunne reducere fejlkilder. Patologi: Hensigt med studier af faget er, at den studerende udvikler viden om og forståelse for sygdomsprocesser i menneskets krop. Centrale temaer Radiologi: Normal radiologisk anatomi og normale anatomiske variationer ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser. Faktorer der indgår i radiologernes vurdering af radiologisk billedmateriale ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser. Patologiske tilstandes karakteristika ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser. Radiologiske krav til billedmaterialet ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser. Patologi: Eksemplariske sygdomstilstande i forbindelse med almindeligt forekommende billeddiagnostisk undersøgelse/behandling. 19

20 Radiologi og patologi Læringsudbytte Radiologi: Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over den normale anatomi og normale anatomiske variationer, ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser de faktorer der indgår i radiologernes vurdering af radiologisk billedmateriale, ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser patologiske tilstandes karakteristika, ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser. radiologiske krav til billedmaterialet, ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser Den studerende har udviklet færdigheder i at anvende viden om den normale anatomi og variationer herfor, ved planlægning, udførelse og vurdering af almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser anvende viden om de faktorer der indgår i radiologernes vurdering af radiologisk billedmateriale, ved planlægning, udførelse og vurdering af almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser fremstille patologiske tilstandes karakteristika, ved udførelsen af almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser. Planlægge, uføre og vurdere de almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser under hensyntagen til de radiologiske krav til billedmaterialet. Den studerende har udviklet kompetence til at anvende radiologisk viden og færdigheder ved planlægning, udførelse og vurdering af almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser så den radiologiske problemstilling fremstilles bedst muligt. Være undrende, refleksiv og opsøgende i forhold til at indhente ny viden og udfordre egne evner i forhold til at planlægge, udføre og vurdere almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser Patologi: Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over patologiske processer i den menneskelige organisme i forhold til udvalgte områder sammenhængen mellem patologiske processer og deres radiografiske manifestationer på billedmateriale. 20

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R10S. 15. november 2010. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R10S. 15. november 2010. Ret til ændringer forbeholdes Hold R10S 15. november 2010 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 2... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer...

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R10V. 20. april 2010. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R10V. 20. april 2010. Ret til ændringer forbeholdes Hold R10V 20. april 2010 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 2... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer... 5

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til modulet i løbet af de første uger. 2. Modulets fokusområde Modulet retter sig mod Radiografi med fokus på

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R09S. 8. januar 2010. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R09S. 8. januar 2010. Ret til ændringer forbeholdes Hold R09S 8. januar 2010 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 2... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer... 5

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA 130903

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA 130903 Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og

Læs mere

Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi. Modul 2 - Teori

Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi. Modul 2 - Teori Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi Modul 2 - Teori Marts 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R08S. 2. december 2008. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R08S. 2. december 2008. Ret til ændringer forbeholdes Hold R08S 2. december 2008 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 2... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer...

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R11V. 9. marts Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R11V. 9. marts Ret til ændringer forbeholdes Hold R11V 9. marts 2011 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 2... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer... 5

Læs mere

Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi. Hold R15S. 8. september 2015. Ret til ændringer forbeholdes

Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi. Hold R15S. 8. september 2015. Ret til ændringer forbeholdes Hold R15S 8. september 2015 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 2... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer...

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Radiografuddannelsen. Plan for teoretisk undervisning. 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R08V. 7. marts 2008

Radiografuddannelsen. Plan for teoretisk undervisning. 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R08V. 7. marts 2008 Plan for teoretisk undervisning 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R08V 7. marts 2008 Indholdsfortegnelse Hensigt med 1. semester... 3 Tilrettelæggelse af teoretisk undervisning i 1. semester...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Valgfagets titel (dansk/engelsk): Traumepatienten i den akutte fase / The traumatised patient ECTS-point: 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

R A D I O G R A F U D D A N N E L S E N. Plan for teoretisk undervisning. 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R07S

R A D I O G R A F U D D A N N E L S E N. Plan for teoretisk undervisning. 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R07S R A D I O G R A F U D D A N N E L S E N Plan for teoretisk undervisning 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R07S 5. september 2007 Indholdsfortegnelse Hensigt med 1. semester... Tilrettelæggelse

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010 3. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2008 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Modul 6 Teori / Klinik

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Modul 6 Teori / Klinik Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 6 Teori / Klinik Marts 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan anvendes i hverdagen ift. at

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

4. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Katrine Borg-Hansen, august 2013

4. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Katrine Borg-Hansen, august 2013 4. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2008 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. oktober 2015 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning

Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. august 2010 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4. Fagenes

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R10S. 31. august 2010. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R10S. 31. august 2010. Ret til ændringer forbeholdes Hold R10S 31. august 2010 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 1... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer...

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R11V. 3. marts 2011. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R11V. 3. marts 2011. Ret til ændringer forbeholdes Hold R11V 3. marts 2011 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 1... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer... 5

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R10S. 3.Marts 2012. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R10S. 3.Marts 2012. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Ret til ændringer forbeholdes Modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Hold R10S 3.Marts 2012 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 7... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. september 2012 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik 1. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 1. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter...

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 3. februar 2010. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 3. februar 2010. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Hold R08S 3. februar 2010 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 7... 4 Prøve... 5 Skemaer... 6 Litteratur... 6 ECTS og studietid...

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, 8. Modulbeskrivelse Gældende efteråret 2016 Katrine Borg-Hansen, 160808 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Hold R12V. 14. Marts 2013

Radiografuddannelsen. Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Hold R12V. 14. Marts 2013 Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Hold R12V 14. Marts 2013 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 6... 4 Prøve...

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 6. Modul 6. Gældende pr. november KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 6. Modul 6. Gældende pr. november KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Gældende pr. november 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til modulet... 4 2. Modulets fokusområde... 4 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 4 3.1 Fordeling af klinisk og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 7. Hold R12V. 15. august 2013. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 7. Hold R12V. 15. august 2013. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Ret til ændringer forbeholdes Modul 7 Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Hold R12V 15. august 2013 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 7... 4 Prøve... 5 Skemaer...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse Stråleterapi

Modulbeskrivelse Stråleterapi Modulbeskrivelse Stråleterapi Modul 9S Teori Studieretning: Stråleterapi Oktober 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet 5 Studietid 5 Fordeling

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. februar Bo R. Mussmann, 24/

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. februar Bo R. Mussmann, 24/ 8. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. februar 2009 Bo R. Mussmann, 24/8 2011 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 20. februar 2010. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 20. februar 2010. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Hold R08S 20. februar 2010 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 7... 4 Prøve... 5 Skemaer... 6 Litteratur... 6 ECTS og studietid...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 9NR: Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Hold R09S. 2. september 2011. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 9NR: Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Hold R09S. 2. september 2011. Ret til ændringer forbeholdes Modul 9NR: Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Hold R09S 2. september 2011 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 9... 4 Skemaer... 5 Litteratur...

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Hold R09S. 15. november 2010

Radiografuddannelsen. Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Hold R09S. 15. november 2010 Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Hold R09S 15. november 2010 Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 6... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Refleksioner over et undervisningsforløb

Refleksioner over et undervisningsforløb Refleksioner over et undervisningsforløb Af Thomas Søndergaard Refleksioner over undervisningsforløb Der er mange didaktiske overvejelser i forhold til tilrettelæggelsen af undervisning. De overvejelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. februar 2009

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. februar 2009 8. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. februar 2009 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Hold R10S

Radiografuddannelsen. Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Hold R10S Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Hold R10S 9. august 2011 Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 6... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur...

Læs mere

april 2009 National studieordning for radiografuddannelsen

april 2009 National studieordning for radiografuddannelsen april 2009 National studieordning for radiografuddannelsen Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse nr. 307 af 24. april 2009 om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi og

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 9NR: Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Hold R10S. 27. August 2012. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 9NR: Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Hold R10S. 27. August 2012. Ret til ændringer forbeholdes Modul 9NR: Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Hold R10S 27. August 2012 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 9... 4 Skemaer... 5 Litteratur...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi BEK nr 307 af 24/04/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 031.536.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 29. august 2016 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Modul 13 Valgfag Epidemiologi og statistik

Modul 13 Valgfag Epidemiologi og statistik Modul 13 Valgfag Epidemiologi og statistik 1. Februar 2014 Valgfagets titel: Epidemiologi og statistik /Epidemiology and statistics ECTS-point: 10 ECTS Valgfaget afholdes på: University College Nordjylland,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 3. april 2017 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Hold R09V. 23. april 2010

Radiografuddannelsen. Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Hold R09V. 23. april 2010 Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Hold R09V 23. april 2010 Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 6... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R08S. 8. oktober 2008. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R08S. 8. oktober 2008. Ret til ændringer forbeholdes Hold R08S 8. oktober 2008 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 1... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer...

Læs mere

Modul 9S. Stråleterapeutisk retning

Modul 9S. Stråleterapeutisk retning Modul 9S Stråleterapeutisk retning Gældende pr. august 2015 1 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer

Læs mere

Stråleterapeutisk studieretning

Stråleterapeutisk studieretning Modul 10 beskrivelse Stråleterapeutisk studieretning Gældende pr. 1. marts 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere