Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R11V. 29. marts Ret til ændringer forbeholdes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R11V. 29. marts 2011. Ret til ændringer forbeholdes"

Transkript

1 Hold R11V 29. marts 2011 Ret til ændringer forbeholdes

2 Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer... 5 Studieintroduktion... 7 Radiografi, teoretisk undervisning... 9 Førstehjælp Radiografisk billeddannelse Radiologi og patologi Strålebiologi og strålebeskyttelse Bogliste

3 Tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod røntgenapparatur og billeddokumentation i radiografi. I relation til teknologien er der overvejende fokus på teori og metode til løsning af problemstillinger ved radiografisk billeddannelse, herunder minimering af skade på mennesket. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: viden om udvalgte fysiske principper som grundlag for frembringelse af røntgenstråling indsigt i røntgenstrålernes interaktion med forskellige vævsstrukturer forståelse af billeddannelse ved hjælp af røntgenstråling viden om udvalgte patologiske tilstande forståelse af hvordan udvalgte patologiske forandringer manifesterer sig på radiografiske billeder viden om og kan vælge den rette strålebeskyttelse i forhold til almindeligt forekommende undersøgelser/ behandlinger indsigt i kroppens vitale funktioner som forudsætning for førstehjælp færdigheder i at identificere patologiske forandringer på radiografiske billeder inden for udvalgte undersøgelser forudsætninger for at kunne yde førstehjælp teknikker til at anvende grundlæggende metoder til løsning af teoretiske problemer i forhold til radiografisk billeddannelse kompetence til at anvende viden og færdigheder i klinisk praksis. 3

4 Oversigt over modul 2 uge 16/45 uge 17/46 uge 18/47 uge 19/48 uge 20/49 uge 21/50 Online individuel studieforberedelse Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Strålebeskyttelse uge 22/51 uge 23/1 uge 24/2 uge 25/3 uge 26/4 Radiologi og patologi Radiologi og patologi Radiologi og patologi Radiografi Radiografi Radiografi Studieintroduktion: Klinisk undervisning Studieintroduktion: Klinisk undervisning Førstehjælp Modulprøve 4

5 Prøve Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. Skemaer Denne plan for modul 2 er et udgangspunkt for skemalægning, men da ydre rammer (fx tilgængelige lokaler og undervisere) varierer år for år, er de konkrete ugeskemaer ikke identiske med denne plan. Konkrete ugeskemaer findes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Følg stien: Information Til -> Studerende -> Find dit hold -> -> R08S. Litteratur Litteratur, der er opgivet til undervisning på de følgende sider er gældende, med mindre underviser meddeler andet på It's Learning. Ændringer til litteratur meddeles ca. én uge før undervisningen finder sted. ECTS, studietid og undervisningsformer Hvert fag omfatter et bestemt antal ECTS-points. European Credit Transfer System points er et pointsystem som anvendes i Europa for gøre det enkelt at sammenligne uddannelser med hensyn til indhold og studietid. 1 ECTS points svarer til gennemsnitligt 28 timers studier for den enkelte studerende. tilrettelægger en del af denne tid i forskellige former og kategorier af undervisning: Individuelle studier Denne kategori omfatter undervisningsmetoder, hvor den studerende læser litteratur, iagttager klinisk radiografi, søger information på internettet, læser noter som underviseren har lagt ud på nettet, anvender faglige softwareprogrammer og lign. Parvise studier Kategorien omfatter: gruppearbejde i par, en studerende vejledes af sin vejleder - ansigt til ansigt eller online, to studerende arbejder sammen omkring et softwareprogram, chat mellem to studerende vedr. en fælles opgave m.v. Studier i grupper Denne kategori rummer gruppearbejde i større grupper, projektarbejde, online diskussionsfora eller chat (asynkron og synkron kommunikation) med flere deltagere. Studier i hold I denne kategori findes forelæsninger i auditorier eller online, holdundervisning, studerende der præsenterer temaer for hinanden og lign. I denne modulbeskrivelse ses hvordan underviserne har tilrettelagt de studerendes studier med de forskellige fag og emner. Ved undervisning, der kræver fysisk tilstedeværelse af undervisere og studerende, er der afsat et bestemt timeantal. Ved de øvrige undervisningsformer, der foregår i grupper eller individuelt, er der ikke skrevet timetal, da det vil være individuelt hvor megen tid der skal anvendes for at gennemføre de forskellige aktiviteter; nogle kan nøjes med at bruge lidt 5

6 mindre, andre lidt mere end den gennemsnitlige tid på 28 timer pr. ECTS. Men som studerende er det vigtigt at være opmærksom på, at undervisningen er tilrettelagt i en blanding mellem fysisk og virtuel tilstedeværelse, og at man skal forberede sig til og være aktiv deltager i begge dele for at nå målene for uddannelsen. 6

7 Studieintroduktion Hensigt Hensigt med studieintroduktion er at støtte den studerende i at udvikle sin kompetence til at anvende viden og færdigheder i klinisk praksis. Plan for indhold Lektioner Dette er en plan - se det konkrete skema på hjemmesiden Kaffe og rundstykkere Emne Underviser uge 17/46 mandag UCN: 4 lektioner uge 22/51 fredag UCN: 1 lektion uge 23/1 fredag It's Learning Individuel aktivitet og studiegruppeaktivitet uge 24/2 tirsdag UCN: 1 lektion uge 24/2 tirsdag UCN: 3 lektioner Lokale 307 eller 312 eller 362 uge 24/2 fredag UCN: 2 lektioner Uge 18/47 torsdag Fysisk tilstedeværelse på UCN: 2 lektioner. Uge 22/51 tirsdag Fysisk tilstedeværelse på UCN: 2 lektioner. Mere introduktion til netstøttet undervisning: Evaluering af holdets etikette Evaluering af studiegruppers etikette Drøftelse af behov for ændring af studiegruppers sammensætning Kort og klar præsentation af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag Mere introduktion til undervisningsformer - fx peer feed back Mere introduktion til anvendelse af It's Learning og Adobe Connect til social kontakt på holdet Præsentation af tilrettelæggelse af modul 2. Introduktion til intern prøve på modul 2 Forberedelse til introduktion til klinisk undervisning: LÆS gældende plan for klinisk undervisning i radiografuddannelsen (tilgængelig på It's Learning og på UCN's intra- og internet) Formulér individuelle forudsætninger og læg dem i eportfolio Hver studiegruppe tildeles et emne i relation til klinisk undervisning og forbereder præsentation om emnet for resten af holdet. Præsentationen gennemføres ved efterfølgende tilstedeværelse på UCN. Introduktion til Foreningen af Radiografer i Danmark Mødepligt Introduktion til klinisk undervisning, modul 3 og 4: Undervisningsplan, forudsætningssamtale, refleksion, refleksionsøvelser, prøver. Mødepligt Bekæmpelse af brand. Studerende som ikke deltager, er selv ansvarlige for at kontakte studiesekretær med henblik på deltagelse på kommende modul. Tilbud til radiografstuderende: Studiecafé I studiecaféen kan du diskutere faglige og praktiske spørgsmål med undervisere og medstuderende, fx spørgsmål om radiografisk billeddannelse, om bøger eller It's Learning. Du vil kunne få svar eller blive vejledt om hvor du kan finde svar. Tilbud til radiografstuderende: Studiecafé I studiecaféen kan du diskutere faglige og praktiske spørgsmål med undervisere og medstuderende, fx spørgsmål om radiografisk billeddannelse, om bøger eller It s Learning. Du vil kunne få svar eller blive vejledt om hvor du kan finde svar. FRD / Patricia Svendsen Christian Gøtsch?? Ekstern: Ib René Posborg og og 7

8 Studieintroduktion Litteratur og materialer Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr 262 af 20/03/2007. Lokaliseret 3. februar 2010 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr 766 af 26/06/2007. Lokaliseret 3. februar 2010 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Undervisningsministeriet 2009, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi. BEK nr 307 af 24/04/2009. Lokaliseret 3. februar 2010 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= University College Nordjylland, Gældende Eksamensordning for professionsbacheloruddannelserne ved University College Nordjylland. Lokaliseret 3. februar 2010 på dieinfo%2fsund%2feksamensreglement_januar+2010_version_ _endelig_til+net.pdf University College Nordjylland: Gældende Plan for klinisk undervisning, radiografuddannelsen. Tillæg til studieordning. Lokaliseret 3. februar 2010 på lser%2fradiograf%2fklinisk+vejledning%2fplan+for+klinisk+undervisning+moduluddannelse pdf University College Nordjylland: Gældende Studieordning for radiografuddannelsen, maj 2009 Lokaliseret 3. februar 2010 på lser%2fradiograf%2fom+uddannelsen%2fstudieordning_radiografuddannelsen_2009.pdf 8

9 Radiografi, teoretisk undervisning 1,5 teoretiske ECTS Hensigt Hensigten med studier af faget er, at den studerende udvikler viden, færdigheder og kompetencer i samspillet mellem sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige, human og samfundsvidenskabelige områder, således at den studerende er i stand til at forene og anvende dette i radiografi faglige udfordringer. Centrale Temaer Udvalgte patologiske forandringers manifestation på radiografiske billeder. Undersøgelsesteknik i forhold til udvalgte undersøgelser. Læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Hvordan udvalgte patologiske forandringer manifesterer sig på radiografiske billeder. Radiografi som et samspil mellem menneske og teknologi ved billeddiagnostik og behandling. Den studerende har udviklet færdigheder i At identificere, analysere og begrunde patientens behov for omsorg/pleje i tilknytning til radiografi faglige problemstillinger Den studerende har udviklet kompetence til At anvende viden og færdigheder i klinisk praksis. 9

10 Plan for undervisning Lektioner Dette er en plan se det konkrete skema på hjemmesiden Emne Radiografi i forhold til patienter med lidelser i bevægeapparatet Underviser uge 23/1 torsdag It s Learning uge 23/1 fredag UCN: 3 lektioner Lokale 362 og 4 grupperum uge 25/3 mandag It s Learning Litteraturstudie samt gruppearbejde med besvarelse af studiespørgsmål a-g ud fra én af tre cases omhandlende bevægeapparatet, der er lagt på It s Learning under faget Radiografi i mappen bevægeapparatet Senest fredag uge 2 oploades en samlet besvarelse af casen til It s Learning i faget Radiografi. Litteratur: Bontrager (2010) kap. 1 samt relevante kapitler for ekstremiteter og columna Nielsen bind 2 (2008) kapitel 11 & 12. Al øvrig litteratur på modulet indtil nu er også relevant. Radiografi i forhold til patienter med lidelser i bevægeapparatet Røntgenundersøgelse af bevægeapparat Hensigt: At radiografstuderende får forståelse for, hvordan radiografen kombinerer kundskab om menneske og kundskab om teknik i forhold til undersøgelse af patienter med lidelse i bevægeapparatet. At radiografstuderende arbejder med grundlæggende begreber i radiografi At radiografstuderende får viden om og forståelse for undersøgelsesteknikker ved almindeligt forekommende billeddiagnostisk undersøgelse/behandling. Indhold og undervisningsform: Kort oplæg omkring radiografisk anatomi, terminologi og positioneringsprincipper. Udvalgte grupper fremlægger/diskutere væsentlige pointer fra deres case-besvarelse. Forsat gruppearbejde omkring casen med besvarelse af spørgsmål h-p. Litteratur: Bontrager (2010) kap. 1 samt relevante kapitler for ekstremiteter og columna totalis Nielsen bind 2 (2008) kapitel 11 & 12. Al øvrig litteratur på modulet indtil nu er også relevant. Radiografi i forhold til patienter med lidelse i luftveje og hjerte. Litteraturstudie samt gruppearbejde med besvarelse af studiespørgsmål a-g ud fra én af tre cases handlende thorax, der er lagt på It s Learning under faget Radiografi i mappen thorax Senest torsdag uge 3 oploades en samlet besvarelse af casen til It s Learning i faget Radiografi. Litteratur: Bontrager (2010) kap. 1 og 3 Nielsen bind 2 (2008) kapitel 3 og 4 Al øvrig litteratur på modulet indtil nu er også relevant. og og og 10

11 Lektioner Dette er en plan se det konkrete skema på hjemmesiden uge 25/3, tirsdag UCN: 3 lektioner Lokale 362 og 4 grupperum uge 25/3 tirsdag UCN: 2 lektioner Lokale 362 og to lokaler med brikse eller senge bookes Emne Røntgenundersøgelse af thorax Radiografi i forhold til patienter med lidelser i luftveje og hjerte Hensigt: At radiografstuderende får forståelse for, hvordan radiografen kombinerer kundskab om menneske og kundskab om teknik i forhold til undersøgelse af patienter med lidelse i luftveje og hjerte At radiografstuderende arbejder med grundlæggende begreber i radiografi At radiografstuderende får viden om og forståelse for undersøgelsesteknikker ved almindeligt forekommende billeddiagnostisk undersøgelse/behandling. Indhold og undervisningsform: Kort oplæg omkring radiografisk anatomi, terminologi og positioneringsprincipper. Udvalgte grupper fremlægger/diskutere væsentlige pointer fra deres case-besvarelse. Forsat gruppearbejde omkring casen til thorax med besvarelse af spørgsmål h-q. Litteratur: Bontrager (2010) kapitel 2 og 3, Nielsen bind 2 (2008) kapitel 3 og 4 Praktiske øvelser i måling og observation af pulsfrekvens og blodtryk Oplæg fra undervisere omkring observationer generelt samt måling af puls og blodtryk: Hvad er der generelt at observere hos patienter. Pulsfrekvens steder for pulspalpering. Blodtryk fremgangsmåder ved måling af blodtryk (Auskultatorisk- eller palpatorisk måling). Øvelser i måling af puls og blodtryk Holdet deler sig i 6-8 grupper. Lav et skema (ternet papir) hvor I plotter nedenstående værdier ind for hvert gruppemedlem: Alle deltagere i hver gruppe øver pulsmåling på hinanden (hvilepuls) på følgende arterier: A. radialis og A. carotis. evt.( A. femoralis, A. temporalis, A. dorsalis pedis, A. tibialis posterior, A. poplitea, A. brachialis og A. facialis). Måling af blodtryk på hinanden med BT-app. Med manometer, både auskultatorisk (+stetoskob) og palpatorisk. Prøv herefter at måle BT og puls med det digitale app. Hvordan måles orthostatisk blodtryk? Prøv det! Hvilken pt. gruppe er udsat for dette på rtg.? Er i friske så find ud af hvilken betydning en hurtig tur på skolens trapper har i forhold til puls og blodtryk? Litteratur: PDF filer på it s learning Underviser og og Litteratur Bontrager, K L & Lampignano, J P 2010, Textbook of radiographic positioning and related anatomy. 7. ed. St Louis, Elsevier Mosby. Kjøllesdal, Astrid (1998). Teknologi. I: Moesmand, Anna Marie & Kjøllesdal, Astrid. Å være akutt kritisk syk. Oslo: Universitetsforlaget, kapitel 4 (kopi) Nielsen, B K (red) 2008, Sygeplejebogen 2, del 2. Klinisk sygepleje 2. udg. GAD, København. 11

12 Førstehjælp 1 teoretisk ECTS Hensigt Hensigten er at give den studerende et teoretisk og praktisk kendskab til basal livreddende førstehjælp, så de bliver i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter efter en ulykken er sket, eller pludselig sygdom/komplikation er opstået, indtil en læge eller redningsmandskabet overtager ansvaret. Centrale temaer Introduktion. Med fokus på førstehjælp privat samt et begyndende kendskab til professionel førstehjælp. Førstehjælpens fire hovedpunkter Skab sikkerhed, Vurder personen, Tilkald hjælp og Giv førstehjælp. Trinvise førstehjælp, observation af den tilskadekomne/syge. Den relevante anatomi/topografisk anatomi og fysiologi til forståelse for førstehjælpsbaggrunden til den basale livreddende førstehjælp. Sikring af de frie luftveje fjernelse af fremmedlegeme i luftvejene lejring kunstigt åndedræt. Standsning livstruende blødninger hjerte-lunge-redning. Øvelser i nødflytning, lejring, shock forebyggelse samt hjerte-lunge-redning til børn og voksne. Øvelse i brugen af ventilationsmaske og ventilationspose samt hjertestarter. Læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Den relevante anatomi og fysiologi som baggrund for udførelse af den korrekte førstehjælp, samt forståelse for anvendelse af de forskellige førstehjælpsmæssige håndgreb, i de første livsvigtige minutter. Årsag, virkning og symptomer i forbindelse med livreddende førstehjælp. Den studerende har udviklet færdigheder i At udføre den trinvise førstehjælp, lejring, standsning af livstruende blødninger, samt hjerte lunge redning til børn og voksne. At anvende ventilationsmaske og ventilationspose samt hjertestarter. Den studerende har udviklet kompetence til At kunne vurdere og igangsætte den nødvendige førstehjælp i de første vigtige minutter efter ulykken er sket, pludselig sygdom/komplikation er opstået. 12

13 Plan for undervisning Lektioner Dette er en plan se det konkrete skema på hjemmesiden uge 25/3 mandag It s Learning Emne Individuel forberedelse: Førstehjælp Litteratur: Førstehjælp. 1 udg af Ann Hiort Madsen Dansk Røde Kors. Mødepligt Underviser Kristian Vejle uge 25/3 tirsdag UCN: 3 lektioner Lokale 307 eller 312 eller 362 uge 25/3 onsdag It s Learning uge 25/3 torsdag UCN: 3 lektioner formiddag: studiegruppe 3-5 eftermiddag: studiegruppe 1-2 Lokale 123 (gymnastiksal) bookes Introduktion med fokus på førstehjælp privat samt et begyndende kendskab til professionel førstehjælp. Førstehjælpens fire hovedpunkter Skab sikkerhed, Vurder personen, Tilkald hjælp og Giv førstehjælp. Den trinvise førstehjælp, observation af den tilskadekomne/syge. Den relevant anatomi/topografisk anatomi og fysiologi til forståelse for førstehjælpsbaggrunden til den basale livreddende førstehjælp. Sikring af de frie luftveje fjernelse af fremmedlegeme i luftvejene lejring kunstig åndedræt. Standsning af blødninger shock forebyggelse hjertemassage. Studerende som ikke deltager, er selv ansvarlig for at kontakte studiesekretær for deltagelse på kommende hold. Individuel forberedelse: Førstehjælp Litteratur: Relevante hjemmesider http: http: http: http: http: Mødepligt Tre workshop hvor grupperne øver følgende: 1. Grupperne træner trinvis førstehjælp og aflåst sideleje samt kunstig åndedræt og hjertemassage til børn og voksne. 2. Førstehjælps træning ved hjælp af interaktiv CD-Rom. 3. De studerende bliver tjekket enkeltvis i udførelsen af kunstig åndedræt og hjertemassage til børn og voksne her bliver de også introduceret til brugen af ventilationsmaske og ventilationspose. Studerende som ikke deltager, er selv ansvarlig for at kontakte studiesekretær for deltagelse på kommende hold. Kristian Vejle Kristian Vejle Kristian Vejle Litteratur Madsen, A H 2009, Førstehjælp. Dansk Røde Kors, København Relevante hjemmesider http: http: http: http: http: [Lokaliseret 11. marts 2009] 13

14 Radiografisk billeddannelse 7,5 teoretiske ECTS Hensigt At den radiografstuderende opnår viden om og forståelse af anvendte teorier, der danner baggrund for opbygningen og funktionen af de forskellige modaliteter. Faget skaber forudsætninger for at kunne udføre radiografiske procedurer, samt skaber grundlag for refleksion over teknologien der ligger til grund for billeddannelse og billedkvalitet. Centrale temaer Røntgenrøret og dannelsen af røntgenfotoner Røntgenfotoners vej gennem objektet Det digitale billede og billedbehandling. Billedkvalitet Arkivering af billeder Læringsudbytte Den studerende har udviklet viden og forståelse af og kan reflektere over udvalgte fysiske principper som grundlag for frembringelse af ioniserende stråling den ioniserende/ elektromagnetiske strålings interaktion med forskellige vævsstrukturer. billeddannelse ved hjælp af elektromagnetisk stråling til almindelig forekommende undersøgelser/behandlinger. grundlæggende digital teknik. Den studerende har udviklet færdigheder i At anvende grundlæggende metoder til løsning af teoretiske problemer i faget radiografisk billeddannelse. Den studerende har udviklet kompetence til at anvende viden og færdigheder i forhold til grundlæggende problemstillinger. 14

15 Radiografisk billeddannelse Plan for undervisning Lektioner Dette er en plan se det konkrete skema på hjemmesiden Uge 17/46 onsdag Its Learning Uge 17/46 torsdag UCN: 2 lektioner Uge 18/47 onsdag og torsdag Its Learning Uge 18/47 torsdag Its Learning Uge 18/47 torsdag UCN: 4 lektioner Uge 18/47 fredag Its Learning Uge 19/48 mandag UCN: 6 lektioner Uge 19/48 tirsdag its learning Emne Grundlæggende begreber Litteraturstudier som forberedelse til grundlæggende begreber: atomer, bindingsenergier og røntgenstråler Litteratur: Carlton kap. 2 Bushberg s (indscannet) Grundlæggende begreber Forelæsning om grundlæggende begreber: atomer, bindingsenergier og røntgenfotoner. Røntgenrøret, filtrering og eksponeringsfaktorer De studerende skal i studiegrupper udarbejde en test i It's Learning, der omfatter 10 multiple choice spørgsmål med 4 svarmuligheder (eks. på multiple choice - røntgenstråler opstår ved: 1) opbremsning af fotoner i anoden, 2) opbremsning af elektroner i anoden, 3) opbremsning af elektroner i katoden, 4) opbremsning af fotoner i katoden.). Litteratur: Carlton(2006) kap. 6. Desuden skimming af kap. 3 side og kap. 5 side Vejledning til hvordan multiple choice spg. laves findes i Itslearning i mappen til emnet Røntgenrøret, filtrering og eksponeringsfaktorer Røntgenrøret, filtrering og eksponeringsfaktorer Alle studerende gennemfører individuelt alle studiegruppers tests om røntgenrøret på its Learning. Røntgenrøret, filtrering og eksponeringsfaktorer Forelæsning om røntgenrørets opbygning, filtrering og eksponeringsfaktorer. Litteratur: Carlton (2006) kap. 6, kap. 10, kap. 11, kap. 15 side og kap.29 side 431. Desuden skimming af kap. 3 side og kap. 5 side Interaktioner og attenuation Litteraturstudie som forberedelse til interaktioner i anoden og i objektet samt attenuation. Litteratur: Carlton (2006) kap. 7, 12 og kap. 16 Bushberg side og 51 (indscannet) Interaktioner og attenuation Delvis forelæsning om interaktioner i anoden og i objektet samt attenuation. Desuden studiegruppearbejde ud fra casen til Interaktioner og attenuation. Casen findes i Itslearning i mappen til emnet. Interaktioner og attenuation Studiegrupperne arbejder videre med besvarelsen af casen til Interaktioner og attenuation Besvarelsen afleveres i its Learning senest tirsdag kl. 15. Underviser 15

16 Radiografisk billeddannelse Lektioner Dette er en plan se det konkrete skema på hjemmesiden Uge 19/48 onsdag Its Learning Uge 19/48 torsdag Its Learning Uge 19/48 fredag UCN: 3 lektioner Uge 19/48 torsdag fredag its learning Uge 20/49 mandag UCN: 1 lektioner Emne CR og DR systemer Litteraturstudie og studiegruppearbejde til CR og DR-systemer. Studerende arbejder i studiegrupper ud fra studiespørgsmål til casen til CR og DR systemer. Casen findes i Itslearning i mappen til emnet og besvarelserne afleveres i samme mappe. Gruppe 1-3 arbejder med og afleverer besvarelserne til casen ang. CR Gruppe 4-5 arbejder med og afleverer besvarelserne til casen ang. DR Besvarelserne skal afleveres senest onsdag aften i Itslearning Litteratur: CR: Carlton s og Carter & Vealé s og 90-97(indscannet) DR: Carlton s Carter & Vealé s (indscannet) Bushberg (2002) side indirekte DR samt fill-faktor (indscannet) CR og DR systemer Studiegrupperne giver peer-feed back. Grupperne bytter dokumenter og kvalificerer hinandens casebesvarelse ved uklare områder. Kommentarer afleveres senest kl. 12 i its Learning. Resten af dagen arbejder studiegrupperne igen med opkvalificering af egen besvarelse og uddyber de spørgsmål og kommentarer den anden gruppe har givet. Gruppe 1 kvalificerer gruppe 4 s casebesvarelse Gruppe 2 kvalificerer gruppe 5 s casebesvarelse Gruppe 3 kvalificerer gruppe 1 s casebesvarelse Gruppe 4 kvalificerer gruppe 2 s casebesvarelse Gruppe 5 kvalificerer gruppe 3 s casebesvarelse CR og DR systemer Forelæsning om de forskellige billedsystemer Digitalisering, digital billedbehandling og PACS Litteraturstudie som forberedelse til digitalisering og digital billedbehandling Arbejde med besvarelse og aflevering af studiespørgsmål i its Learning til emnet Litteratur: Carter & Vealé s (indscannet) Carlton (2006) s , , Seeram (2009) , (indscannet) PACS: Bushberg side , , , (indscannet) Digitalisering, digital billedbehandling og PACS Forelæsning om billedarkiveringssystemet PACS. Underviser 16

17 Radiografisk billeddannelse Lektioner Dette er en plan se det konkrete skema på hjemmesiden Uge 20/49 mandag UCN: 3 lektioner Lokale 312 Uge 20/49 mandag its learning Uge 20/49 mandag-onsdag Its Learning Uge 20/49 torsdag UCN: 4 lektioner Lokale 312 Uge 21/50 mandag-tirsdag Its Learning Uge 21/50 Tirsdag UCN: 6 lektioner Lokale 312 Uge 21/50 onsdag Its Learning Uge 21/50 torsdag Uge21/50 fredag UCN: 6 lektioner Lokale 312 Emne Digitalisering, digital billedbehandling og PACS Indhold: - Forelæsning - Gennemgang af studieopgaver (ImageJ) - Praktiske øvelser i EasyViz Digitalisering, digital billedbehandling og PACS Underviser kommenterer studiegruppernes besvarelser til emnet Billedkvalitet Studerende arbejder individuelt. Litteraturstudie ud fra studiespørgsmål om eksponeringsfaktorer, raster, bucky og røntgenbilledets basiskvalitet (densitet og kontrast). Litteratur til hele temaet omkring billedkvalitet: Carlton (2006): Kap. 5 side , 10, 11, 15, 16, 18, 28, 29, 30, 31, 34 og 37. Billedkvalitet Forelæsning om eksponeringsfaktorer, raster, bucky og billedkvalitet. Billedkvalitet Gruppevis arbejde med om anode-hæleffekt og eksponeringskontrol. Underviser vejleder og kommenterer. Billedkvalitet Indhold kommer senere Billedkvalitet Studerende arbejder gruppevis. Alle besvarelser lægges på its learning senest kl Grupperne forholder sig til hinandens bearbejdninger og giver peer-feedback i Its Learning. Underviser strukturerer processen og angiver hvem der forholder sig til hvilke andre bearbejdninger. Gruppe 1 kvalificerer gruppe 4 s dokument Gruppe 2 kvalificerer gruppe 5 s dokument Gruppe 3 kvalificerer gruppe 1 s dokument Gruppe 4 kvalificerer gruppe 2 s dokument Gruppe 5 kvalificerer gruppe 3 s dokument Afslutningsseminar. Individuel forberedelse til fredagens afslutningsseminar. Forslag til emner der ønskes uddybet lægges på Its Learning senest kl. 10. Afslutningsseminar Face 2 face diskussion styret af LGZ og CTE. Diskussion af emner der er centrale og kræver særlig opmærksomhed. Spørgsmål fra studiegrupper diskuteres i plenum. Kort evaluering omkring forløbet. Underviser Gøran Zetterberg Gøran Zetterberg og Litteratur Bushberg, J T et al. 2002, The essential physics of medical imaging. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins (indscannet) 17

18 Radiografisk billeddannelse Litteratur Carlton, R R & Adler, A M 2006, Principles of radiographic imaging: an art and a science. 4rd ed. Albany: Delmar Thomson Learning Carter C. & Vealé B. 2008, Digitale Radiography and PACS. St. Louis: Mosby Elsevier (indscannet) Seeram, E. 2009, Computed Tomography Physical Principles, Clinical Applications and Quality Control. 3rd ed. St. Louis: Saunders Elsevier (indscannet?) 18

19 Radiologi og patologi Radiologi: 2,5 teoretiske ECTS Patologi: 1 teoretisk ECTS Hensigt Radiologi: At den radiografstuderende får indblik i og opnår viden om og forståelse af diagnosticering og behandling ud fra billedmateriale, samt den beslutningsproces, der fører til en radiologisk diagnose og eller behandling. At den radiografstuderende opnår forudsætninger for at kunne udføre radiografiske procedurer i en kvalitet, så radiologen har optimale muligheder for at stille radiologiske diagnoser. At den radiografstuderende udvikler kritisk blik til vurdering af billedmateriale med henblik på kunne reducere fejlkilder. Patologi: Hensigt med studier af faget er, at den studerende udvikler viden om og forståelse for sygdomsprocesser i menneskets krop. Centrale temaer Radiologi: Normal radiologisk anatomi og normale anatomiske variationer ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser. Faktorer der indgår i radiologernes vurdering af radiologisk billedmateriale ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser. Patologiske tilstandes karakteristika ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser. Radiologiske krav til billedmaterialet ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser. Patologi: Eksemplariske sygdomstilstande i forbindelse med almindeligt forekommende billeddiagnostisk undersøgelse/behandling. 19

20 Radiologi og patologi Læringsudbytte Radiologi: Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over den normale anatomi og normale anatomiske variationer, ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser de faktorer der indgår i radiologernes vurdering af radiologisk billedmateriale, ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser patologiske tilstandes karakteristika, ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser. radiologiske krav til billedmaterialet, ved almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser Den studerende har udviklet færdigheder i at anvende viden om den normale anatomi og variationer herfor, ved planlægning, udførelse og vurdering af almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser anvende viden om de faktorer der indgår i radiologernes vurdering af radiologisk billedmateriale, ved planlægning, udførelse og vurdering af almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser fremstille patologiske tilstandes karakteristika, ved udførelsen af almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser. Planlægge, uføre og vurdere de almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser under hensyntagen til de radiologiske krav til billedmaterialet. Den studerende har udviklet kompetence til at anvende radiologisk viden og færdigheder ved planlægning, udførelse og vurdering af almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser så den radiologiske problemstilling fremstilles bedst muligt. Være undrende, refleksiv og opsøgende i forhold til at indhente ny viden og udfordre egne evner i forhold til at planlægge, udføre og vurdere almindeligst forekomne billeddiagnostiske undersøgelser Patologi: Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over patologiske processer i den menneskelige organisme i forhold til udvalgte områder sammenhængen mellem patologiske processer og deres radiografiske manifestationer på billedmateriale. 20

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 20. februar 2010. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 20. februar 2010. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Hold R08S 20. februar 2010 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 7... 4 Prøve... 5 Skemaer... 6 Litteratur... 6 ECTS og studietid...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V Modul 14 Hold R10V 10. oktober 2012 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 14... 3 Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion... 5... 6 Bachelorseminar... 9 Praktisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Røntgenstråling : Røntgenstråling

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

Tekstfeedbackspillet i brug

Tekstfeedbackspillet i brug Tekstfeedbackspillet i brug!? META- FEEDBACK 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Læringsudbytte af peer-feedback...4 Peer-feedback bygger på følgende principper...5 Peer-feedback i undervisningen...6 Tekstfeedbackspillets

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V 04. oktober 2012 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS og

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen. Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol.

10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen. Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol. 10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol.dk Agenda: Dogmeregler Dogmeregler i praksis Effekt af dogmeregler

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

nye til sundhedsprofession ern e forår 2015 bøger Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen

nye til sundhedsprofession ern e forår 2015 bøger Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen nye forår 2015 bøger til sundhedsprofession ern e Stærkt revideret udgave af en velkendt lærebog Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen Ny bog i serien Sygeplejebogen Sygeplejebogen

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere