Beskæftigelsen er faldet med langt over på et enkelt år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år"

Transkript

1 Beskæftigelsen er faldet med langt over på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal I den private sektor er beskæftigelsen faldet fuldtidspersoner. Det betyder, at 67 procent af beskæftigelsesstigningen i den private sektor fra den seneste højkonjunktur allerede nu er sat over styr. af chefanalytiker Frederik I. Pedersen 26. august 2009 & stud.polit. Jeppe Druedahl Analysens hovedkonklusioner Den private beskæftigelse fortsætter sit styrtdyk. På kun ét år er den private beskæftigelse faldet med fuldtidspersoner. Vi har således på få kvartaler mistet 67,5 procent af den beskæftigelsesfremgang, vi høstede under seneste højkonjunktur. Selvom vi igen skulle få positive BNP-vækstrater i 2. halvår, vil det gå for langsomt fremad til at kunne trække gang i arbejdsmarkedet igen i den nærmeste fremtid. Beskæftigelsen vil derfor fortsætte med at falde de kommende år. Den meget alvorlige udvikling risikerer at skade den langsigtede beskæftigelse og den finanspolitiske holdbarhed. Derfor er der god samfundsøkonomi i en ny vækstpakke med offentlige investeringer. Alle dele af den private sektor er hårdt ramt. Industri og byggeri står imidlertid som de største tabere. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil Presseansvarlig Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Beskæftigelsen falder fortsat kraftigt Beskæftigelsen baseret på ATP-indbetalingerne for lønmodtagere er iflg. Danmarks Statistik faldet med fuldtidspersoner fra 1. kvartal til 2. kvartal 2009 (sæsonkorrigeret). Det kraftige beskæftigelsesfald fortsætter dermed med stor styrke, ovenpå det kæmpe fald på ikke mindre end fuldtidspersoner, der blev registeret i 1. kvartal Siden toppunktet i 1. Kvartal 2008 er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet med hele fuldtidspersoner og i den private sektor med hele fuldtidspersoner. Krisens omfang og styrke perspektiveres med al tydelighed i, at vi på ganske få kvartaler har sat 67½ pct. af den private beskæftigelsesfremgang over styr, som blev høstet under den seneste høj konjunktur fra starten af 2004 til toppunktet i Det viser figur 1. Figur 1. Udviklingen i ATP-beskæftigelsen fukdtidsersoner fuldtidspersoner K1 2008K3 2008K1 2007K3 2007K1 2006K3 2006K1 2005K3 2005K1 2004K3 2004K1 2003K3 2003K1 2002K3 2002K1 2001K3 2001K1 2000K3 2000K1 1999K3 1999K1 Beskæftigelsen i alt Privat beskæftigelse (højreakse) Faldet i den samlede beskæftigelse dækker over et fald på godt fuldtidspersoner i den private beskæftigelse, mens beskæftigelsen i den offentlige sektor er steget fuldtidspersoner det seneste kvartal. Det viser tabel 1. Tabel 1. ATP-beskæftigelse, ledighed og arbejdsstyrke 1. kvt halvår kvt fuldtidspersoner (procent) 1. halvår 2008 ATP-beskæftigelse -18,8-79,1-88,2-87,1 (-3,7) Heraf Offentlig 3,5 9,4 28,2 17,1 (2,2) Privat -22,2-88,6-116,4-104,2 (-6,7) Arbejdsløshed 25,8 33,9 50,8 34,4 (66,8) Arbejdsstyrke 1) 7,0-45,2-37,4-52,8 (-2,2) 1) Baseret på sæsonkorrigerede tal. Udviklingen i arbejdsstyrken er her defineret via udviklingen i den registrerede ledighed og ATPbeskæftigelsen. Som følge af strejken i den offentlige sektor skal man være påpasselig med at tolke arbejdsstyrken. 2

3 Beskæftigelsen i den offentlige sektor var i 2. kvartal 2008 stærkt påvirket af strejken, hvorfor det giver bedre mening at fokusere på den private beskæftigelse, når vi kigger over det seneste år. Når det er sagt, så underbygger ATP-beskæftigelsestallene ikke, at der skulle have været en markant beskæftigelsesfremgang i det offentlige i 1. kvartal Fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 (en periode der ikke er påvirket af strejken) er beskæftigelsen i det offentlige i følge ATP-statistikken steget med godt knap fuldtidspersoner. Der er lang vej op til de fuldtidsstillinger, som nævnes på forsiden af Jyllandsposten i dag. Vi vil se flere offentlig ansatte de kommende år og færre private fordi, krisen rammer den private sektor hårdest, mens den offentlige beskæftigelse i højere grad er uafhængig af konjunkturerne. Forskydningen er således et symptom på krisen. Det seneste år er den private beskæftigelse faldet med hele fuldtidspersoner, og sammenlignes med 1. halvår 2008 er der tale om et fald på fuldtidspersoner - det svarer til hele 6,7 pct. Man skal altid fortolke den kvartalsvise udvikling i ATP-beskæftigelsen forsigtigt. Tallene kan være påvirket af betalingsforskydninger, forsinkede indbetalinger, påskens placering mv. Endvidere kan ændringer i den gennemsnitlige arbejdstid snyde i forhold til beskæftigelsen opgjort i hoveder. Brugen af arbejdsfordeling i mange danske virksomheder har reduceret den gennemsnitlige arbejdstid og ATPbeskæftigelsen, uden at beskæftigelsen er faldet i samme grad, når vi måler hoveder. ATPbeskæftigelsen overvurderer derfor formentlig faldet målt i hoveder, men det ændrer ikke ved, at arbejdsmarkedet er enormt hårdt ramt af krisen, både hvad angår hoveder og arbejdstid. Som det fremgår af tabel 1, er ledigheden det seneste kvartal steget mere, end beskæftigelsen er faldet ifølge ATP-statistikken. Ser man på udviklingen fra 1. Halvår 2008 til 1. Halvår 2009 er ledigheden dog steget langt mindre end beskæftigelsen er faldet, således at der i perioden har været tale om et fald i arbejdsstyrken på næsten fuldtidspersoner. Det bekræfter endnu en gang at arbejdsmarkedet er hårdere ramt end det ledighedstallene giver indtryk af. Stadig behov for vækstpakke med offentlige investeringer I lyset af den vækst vi har haft, og de vækstudsigter der tegner sig, vil beskæftigelsen fortsætte med at falde i de kommende år. Vi står til at miste hele den beskæftigelsesfremgang, der har været under den seneste højkonjunktur. Det er en katastrofal udvikling. Gårsdagens præsentation af regeringens finanslovsforslag indeholdt desværre ingen nye vækstpakker. AE anbefaler stadig en vækstpakke med fokus på offentlige investeringer eller tiltag med lignende direkte effekt i størrelsesorden 10 mia. kr. næste år. Det er på linje med De Økonomiske Vismænd. Krisens omfang kan endvidere vise sig så stort, at der kan blive behov for at gøre endnu mere. Det kortsigtede behov for en vækstpakke er ikke i konflikt med det langsigtede krav om en holdbar finanspolitik tværtimod er der god samfundsøkonomi i en vækstpakke. Offentlige investeringer for 30 mia. kr. over to år vil øge beskæftigelsen med ca personer i det andet år. Er der alene tale om fremrykkede investeringer er holdbarheden upåvirket, mens sidegevinsten er en automatisk finanspoli- 3

4 tisk opstramning, når krisen er ovre. Hvis der er tale om øgede offentlige investeringer kræver det blot, at af disse personer fastholdes i varig beskæftigelse, for at vækstpakken er fuldt finansieret og derved ikke svækker finanspolitikkens holdbarhed. Det gælder altså om at begrænse stigningen i langtidsledigheden samt afgangen fra arbejdsmarkedet. Krisen rammer bredt - industrien hårdest ramt det seneste kvartal Tabel 2 viser, at krisen har ramt meget bredt. Fra 1. kvartal 2009 til 2. kvartal 2009 har der været beskæftigelsesfald inden for alle hovedområder af den private sektor. Industrien har dog været relativt hårdest ramt med en beskæftigelsesnedgang på fuldtidspersoner. Det viser tabel 2. Sammenlignes med 1. halvår 2008 er industribeskæftigelsen faldet med fuldtidspersoner (10 pct.), bygge- og anlægsbeskæftigelsen er faldet med fuldtidspersoner (14,7 pct.), mens beskæftigelsen i de private serviceerhverv er nede med knap fuldtidspersoner (4,8 pct.). Den kraftige stigning inden for offentlige og personlige tjenester skal bl.a. ses i lyset af strejken i den offentlige sektor i 2. kvartal sidste år. Tabel 2. Ændring i ATP-beskæftigelsen på hovederhverv 1. kvt halvår kvt fuldtidspersoner (procent) 1. halvår 2008 Industri -11,1-30,3-41,7-36,6 (-10,0) Bygge og anlæg -1,2-21,1-24,8-24,6 (-14,7) Private serviceerhverv -12,2-34,3-49,2-42,0 (-4,8) Offentlige og personlige tjenester 6,5 6,1 28,2 16,8 (1,9) Restgruppe 1-0,8 0,4-0,7-0,7 (-1,5) I alt -18,8-79,1-88,2-87,1 (-3,7) 1) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding, energi- og vandforsyning samt uoplyst aktivitet. Anm.: Sæsonkorrigerede tal. Afrunding gør, at summerne ikke nødvendigvis passer med totalerne. At beskæftigelsen er faldet markant inden for de private serviceerhverv, byggeriet og industrien i 1. halvår 2009, harmonerer med de beskæftigelsesindikatorer, vi har fra konjunkturbarometrene for disse hovederhverv. Samtidig peger indikatorerne på fortsatte beskæftigelsesfald ind i 3. kvartal 2009, omend styrken i faldet ifølge indikatorerne vil tage lidt af. Det viser figur 2. 4

5 Figur 2. Beskæftigelsesindikatorer i de tre private hovederhverv Nettotal Nettotal Privat service B&A Industri Anm.: Den lodrette streg markerer overgangen til 3. Kvartal Beskæftigelsesindikatoren afspejler virksomhedernes vurdering af udviklingen i måneden og de foregående to måneder undtagen sidste observation, der afspejler et gennemsnit af forventningerne til de kommende tre måneder. Detaljeret erhvervsbeskæftigelse Tabel 3 nedenfor viser beskæftigelsen på brancheniveau. Beskæftigelsen er faldet inden for alle brancher det seneste kvartal bortset fra kemisk industri, finansiering og forsikring, og offentlige og personlige tjenester. For de to sidste er beskæftigelsen steget. Sammenligner vi med 1. halvår 2008 er beskæftigelsen faldet inden for alle brancher bortset fra offentlige og personlige tjenester (bl.a. påvirket af strejken) samt energi og vandforsyning. Relativt hårdest ramt er industrierhverv som Møbelindustri og anden industri, Sten-, Ler- og Glasindustri, Træ-, Papir- og Grafisk industri og Tekstil- og Læderindustrien. Her er beskæftigelsen faldet med mellem 14 og 18 pct. I Bygge- og anlægssektoren er beskæftigelsen faldet med 14,7 pct. Inden for de private serviceerhverv er beskæftigelsen også faldet inden for alle erhverv fra 1. halvår 2008 til. De største procentuelle fald finder vi inden for Engroshandel, Post og tele, Hoteller og Restauranter samt Transport. Det mindste fald findes inden for Finansiering og Forsikring. 5

6 Tabel 3. Ændring i ATP-beskæftigelsen på hovederhverv 1. kvt halvår kvt halvår fuldtidspersoner Landbrug, gartneri og skovbrug -0,5-0,6-1,2-1,0 (-3,2) Fiskeri -0,1-0,1-0,1-0,1 (-8,0) Råstofudvinding 0,0-0,1-0,1 0,0 (-1,5) Føde-, drikke- og tobaksvareindustri -1,1-2,9-5,4-5,0 (-8,2) Tekstil- og læderindustri -0,4-0,8-1,2-1,0 (-14,1) Træ-, papir- og grafisk industri -1,6-4,0-6,6-6,2 (-14,3) Kemisk industri og plastindustri 0,0-1,9-3,2-3,4 (-6,9) Sten-, ler- og glasindustri -0,3-2,6-3,1-3,0 (-17,7) Jern- og metalindustri -6,8-15,5-18,1-14,3 (-8,5) Møbelindustri og anden industri -0,9-2,7-4,1-3,9 (-17,9) Energi- og vandforsyning -0,1 1,1 0,7 1,0 (9,7) Bygge og anlæg -1,2-21,1-24,8-24,6 (-14,7) Autohandel, service og tankstationer -0,4-2,2-2,7-2,6 (-5,3) Engroshandel undtagen med biler -3,8-9,2-13,0-10,7 (-7,0) Detailh. Og reparationsvirks. Undt. Biler -1,5-3,5-5,7-5,2 (-4,0) Hoteller og restauranter -1,0-2,0-3,2-2,7 (-5,9) Transport -1,7-5,5-7,9-6,7 (-5,8) Post og tele -0,4-1,2-2,4-2,8 (-6,5) Finansiering og forsikring 0,5-1,0-0,8-0,5 (-0,7) Udlejning og ejendomsformidling -0,3-1,7-1,7-1,2 (-3,3) Forretningsservice -3,6-8,2-11,8-9,6 (-4,2) Offentlige og personlige tjenester 6,5 6,1 28,2 16,8 (1,9) Uoplyst aktivitet -0,1 0,1 0,0-0,6 (-42,3) I alt -18,8-79,1-88,2-87,1 (-3,7) Anm.: På grund af omlægninger af ATP-bidragssatser i 2006 bliver branchen Offentlige og personlige tjenesteydelser ikke yderligere opdelt. Sæsonkorrigerede tal. Afrunding gør, at summerne ikke nødvendigvis passer med totalerne. 6

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede?

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede? MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 mindre syge end uforsikrede? Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere