Internet of Things og Industri 4.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internet of Things og Industri 4.0"

Transkript

1 NR. 5 I NOVEMBER I 2014 I N D U S T R I E L T E K N O L O G I O G S O F T W A R E Internet of Things og Industri 4.0 bliver en ny radikal omvæltning Af Mogens Durup Nielsen Næste store skridt i brugen af internettet bliver, når alle de elektroniske ting vi bruger i dag, snakker sammen. For producenter, bliver værdiskabelsen deres applikationer medens Internet of Things teknologien bliver noget, de køber til. Internet of Things (IoT) har mulighed for at gøre vores hverdags elektroniske apparater intelligente, så de kan opsamle data, og bruge dem intelligent til at hjælpe os. Brugerne af teknologien har ikke behov for at kende den, mens produktudviklere, som fremstiller elektronik, skal koncentrere sig om markedsføringen af løsninger med applikationerne som hovedprodukt. De sidste mange år er IoT, som begreb, blevet mere og mere udbredt, og der er udsprunget en del initiativer under IoT begrebet, ikke mindst Industri 4.0, som stammer fra Tyskland, som er en vision om at skabe en højteknologisk produktion. Der bruges også termer, som M2M (maskine-til-maskine), M2E (maskine-tilmiljøet), M2H (maskine-til-menneske) og CPS (cyberfysiske systemer) under IoT begrebet. Begrebet Industri 4.0 dækker over den fjerde industrielle revolution; masseproduktion af produkter bliver intelligente, dvs. mens produktionen af produktet pågår, vil de enkelte delprodukter og proceslinjer have mulighed for at dele data, så det totale flow vil blive det mest optimale. Herunder vil der være mulighed for at omkonfigurere produktionsenheden, så der kan specialfremstilles produkter helt ned til de individuelle enheder. Et eksempel på en typisk dag for brugerne kunne se således ud: Fem minutter før vækkeuret ringer vågner kaffemaskinen op, vækkeuret ringer, persiennerne ruller automatisk op, dit ur med indbygget pulsog temperatur måler fortæller dig, at du er ved at blive syg. De piller du skal have, er allerede bestilt over internettet, og din GPS er indstillet til at køre forbi apoteket osv. Det, som gør dette muligt, er korreleringen af de enorme mængder data, som er til rådighed, så de kan bruges af systemerne, og giver os en nemmere hverdag. I forhold til de systemer, vi kender i dag, hvor vi manuelt skal programmere dem, vil de systemer, som kommer til via IoT teknologien være selvlærende. Det betyder, at interaktionen med systemet fra brugeren kun skal foregå, hvis der er noget, brugeren manuelt beslutter, at systemet skal udføre. En af de helt store drivkræfter, der vil få markedet til at eksplodere i størrelse, er at teknologien, er robust og billig at producere. Det er muligt nu, hvor der er flere teknologier, fx sensorprodukter, som i salg vil ligge under 100 kr. ved masseproduktion. Teknologierne i Internet of Things er vigtige at forstå. For brugeren vil dette være fuldstændigt underordnet, da de vil bruge IPv6 teknologi. De forventede teknologier, der vil muliggøre IoT, vil blive i alfabetisk rækkefølge: Bluetooth smart, RFID, WiFi, ULE, Z-Wave, Zigbee. Det betyder, at de virksomheder, som vil være en del af IoT, skal koncentrere sig om udvikling af applikationerne og sin markedsføring af produkterne, og ikke den underliggende teknologi, da det blot vil være en vare, som købes til fra en tredje part. Mogens Durup Nielsen har mere end 15 års erfaring i IT branchen. Han har været i ledelsepositioner i mere end 10 år og udformet forretningsudviklingsog strategiplaner for virksomhederne. INDHOLD 2 Sådan forstår vi Industri 4.0 i GPV så langt er vi i dag 4 Dit næste sociale netværk med kunderne bliver produktionen 6 Siemens tilgang til Industry Sådan realiserer vi industriens fjerde revolution 10 Når det regner på præsten, drypper det på degnen 12 Spilteori automatiserer det intelligente hjem 13 The electrical and electronic industry as the enabler of Industrie Co-simulation af cyber-physical systemer fra flyvevåbnet 16 Embed! Connect! Stay Ahead! ITOS er finansieret og udvikles i samarbejde mellem Industriens Fond, DI ITEK, AAU, DTU og 12 virksomheder. ITOS løber over fire år og er åbent for alle danske virksomheder, som arbejder med embedded systemer.

2 Sådan forstår vi Industri 4.0 i GPV så langt er vi i dag Bo Lybæk Ceo & President, GPV International A/S Det tyske lokomotiv er i fart og vi skal med I Danmark har vi somme tider en naiv tro på, at vi er verdensmestre, mens verden suser forbi os. For at indhente den overhaling og sikre den danske EMS-branche succes, kræver det fokus på konstant at forbedre kosteffektiviteten. Og her kan vi, trods medieopmærksomheden, ikke sætte vores lid til re-shoring. Megatrenden er og bliver som vi ser det off-shoring til primært Asien, hvor der stadig er et enormt gab op til europæiske lønomkostninger. Derfor forudsætter kosteffektivitet i vesten en kontinuerligt smartere produktion. Tyskland I Tyskland satser industrien, med regeringens opbakning, massivt på den fjerde industrielle revolution, som ifølge tyske beregninger kan resultere i op mod 30 pct. større produktivitet. I USA har de The Smart Manufacturing Leadership Coalition, som er en organisation bestående af produktionsvirksomheder, forskningsinstitutioner og staten, der sammen arbejder på at skabe den industrielle infrastruktur, som Industri 4.0 kræver. Og når Tyskland som Europas største elektronikproducerende land med en i øvrigt meget stærk industri gør det, bør vi spidse ører herhjemme. Industri GPV GPV er en fokuseret viden baseret outsourcing-partner med kernekompetencer inden for produktion af elektronik- og mekanikkomponenter til totalløsninger, mekatronik produkter eller box-build produkter. Det har vi ikke altid været. I 2008 var GPV et konglomerat, der producerede en lang række varer med et meget bredt syn på værdikæden. For godt 5 år siden kom vi igennem en rekonstruktion, hvor vi måtte genopfinde os selv med et strategisk kernefokus på vores elektronikforretning og differentiering igennem in-house mekanikkompetencer. Vi kan ikke sige, vi har implementeret Industri 4.0, men vi er godt i gang med at forstå, hvad det er, og hvordan vi kan drage nytte af det. For os er det en realitet, at IKT, software og indlejrede systemer bliver stadig mere integreret i de produkter, vi leverer. Derfor er opmærksomhed på Industri 4.0 en strategisk nødvendighed i årene fremover. Sådan forstår vi Industri begrebet rummer grundlæggende visionen om, at hele fabrikken /organisationen udveksler information decentralt. I en produktionsvirksomhed vil det sige, at maskiner, produktdele og lagre gennem datadeling regulerer sig selv, igangsætter handlinger og kontrollerer hinanden uafhængigt. Hvis en produktionsstation fx løber tør for et stik, kan stationen selv kontakte lageret og rekvirere flere. Skulle stikkene være i restordre, kan de relevante maskiner omprogrammere sig selv til at producere næste produkt og automatisk få leveret de relevante komponenter og dele fra fjernlageret. Det sparer både tid og omkostninger. Alt dette skaber nogle muligheder og udfordringer, som jeg vil prøve at beskrive nærmere i det følgende. FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >> 2

3 << FORTSAT FRA FORRIGE SIDE Små serier af høj kvalitet hurtigt leveret Måske tænker vi, at denne form for smart manufacturing kun er for virksomheder med masseproduktion i millionstørrelsen. Men en af visionerne er, at specialproducere helt små serier af høj kvalitet, efter kunders individuelle specifikationer og til en konkurrencedygtig pris med meget hurtig levering. Det skal i fremtiden kunne lade sig gøre, fordi den smarte udveksling af information direkte på produktionslinjen gør det nemt og hurtigt at omstille produktionen en spændende tanke. For hvem af os oplever ikke hver dag at modtage ordrer med kortere og kortere leveringstid eller møde forventninger om hurtig udvikling eller hurtig turn-around af prototyper? ITOS Det oplever vi, fordi vores kunder oplever det samme. Derfor vil udviklingen også medføre, at kunde/leverandør dialogen starter tidligere og mere detaljeret i forhold til design, forecasts, komponentlager, logistik etc. I GPV har vi valgt, at vi vil være med, og vi vil arbejde på at blive stadig dygtigere til at kunne håndtere og omsætte den nye teknologi til værdi for vores kunder. Op i fødekæden med Big Data Efterhånden som 4.0 udfolder sig i fremtiden, kan man forestille sig, at vores kunder, som i dag lever af at producere fysiske slutprodukter, i højere grad kommer til at tjene pengene på berigede data fra produkterne altså affødte serviceydelser. Frem for blot at sælge et apparat kan vores kunde sælge analyserede målinger, der i realtid fx udløser alarmer, når fastsatte grænser overskrides ligesom målingerne over tid kan skabe grundlag for forebyggelse. Anvendelse af såkaldte Big Data. Det skridt op ad i fødekæden kan give plads til, at GPV fx producerer større dele af de fysiske produkter en klar trend, som vi allerede ser i dag. Denne forvandling kommer blot til at øges i tempo. Trussel - If you snooze, you loose Generering af de mange data gør imidlertid også produktionen yderligere transparent for kunden, hvilket kan presse vores avance. Og vi risikerer at blive reduceret til vores maskiner, hvis vi ikke formår at indgå i andre eller nye værdiskabende dele af værdikæden. Det er en brændende platform, som vi som produktionsvirksomheder har ansvaret for at adressere. Men det kræver også, at politikerne tilvejebringer de rette rammevilkår. Det forudsætter jeg, at de forstår at tage ansvaret for. Afskrivningsregler For mig at se vil effekten af afskrivningsregler i forbindelse med investeringer være væsentlig for mange virksomheder og for Danmark. På vores virksomhed i Thailand får vi ved investeringer i nye maskiner og udstyr en straks-afskrivning på hele beløbet oven i den almindelige afskrivning det vil sige 200 pct. over fem år. Man behøver ikke spørge hvor er det mon mest attraktivt at investere? RB Industry 4.0 Readiness Index 5 Germany Belgium Finland Sweden Ireland Denmark Netherlands FRONTRUNNERS 4 POTENTIALISTS Austria UK Netherlands 3 Czech Republic TRADITIONALISTS Italy Slovakia Spain Slovenia Hungary 2 Estonia Lithuania Portugal Poland HESITATORS Croatia Bulgaria Manufacturing share (% of GDP, index) Invester i ny teknologi At forfølge visionen for Industri 4.0 kræver løbende investeringer i ny teknologi, som er altafgørende for at bevare en konkurrencedygtig produktion med arbejdspladser i Danmark. Derfor har vi i GPV bl.a. også valgt at deltage i MADE Manufacturing Academy of Denmark. Så succes kræver vilje og fokus, så vi kan udnytte de muligheder, som visionen den smarte fabrik giver i form af øget fleksibilitet, konkurrenceevne og turnaround af prototyper. Det er NU for os i Danmark, hvis vi selv skal sætte dagsordenen og præmisserne, ellers løber de med det i såvel Tyskland og USA som i Asien! << Danmark har potentiale for Industri 4.0, men det kræver gode rammevilkår og fokus på, hvordan den nye teknologi kan skabe værdi Kilde til figur: Rapport af Roland Berger : THINK ACT med undertitel INDUSTRY 4.0, The new industrial revolution. How Europe will succeed, March

4 Dit næste sociale netværk med kunderne bliver produktionen Fremtidens elektronikprodukter vil indgå aktivt i netværk med andet udstyr og systemer hos kunderne og række bagud til det produktionsdomæne, de fødes fra. Af Henrik Valentin Jensen Projektleder ITOS, DI ITEK Den trend vi ser i sociale verden, hvor man altid er på og har data til rådighed, udstrækker sig nu gennem embedded systemer og sensorteknologi til fysiske produkter og produktion. Det fænomen vi kender som Internet of Things, henviser til entydige identificerbare genstande og deres virtuelle repræsentation fx i skyen og på nettet. Data for det fysiske får en virtuel repræsentation, hvilket bl.a. kan anvendes i forbindelse med Cloud Computing. Ind i fabrikshallen Fra tysk side er der taget politisk initiativ til at bringe netteknologien ind i fabrikshallen ikke mindst for at bruge teknologien som våben i kampen om markedet med de nye vækstøkonomier. Griber bagud Teknologien vil således også kunne gribe bagud i produktionskæden. Komponenter vil indeholde relevante informationer, så de kan koble sig til og fra i brugssistuationen. Det kan udnyttes, så komponenterne også kan indgå i og kende deres egen vej gennem produktionen. Det gør, at vi vil vide, hvor en komponent befinder sig, og den vil selvstændigt kunne fortælle produktionsapparatet om sin tilstand, andre komponenter der skal føjes til, fysiske bearbejdning og software og den kvalitetskontrol den skal undergå. I produktionen er en komponent eller vare bæreren af sin egen specifikation for, hvordan den skal produceres. For virksomheden og kunden vil varen være et fysisk produkt, som opfylder en bestemt funktion, og en serviceplatform til at downloade ny information og programmer. I forhold til sine omgivelser og de system-af-systemer, den indgår i, vil en løsning have sensorer og egne systemer, der hele tiden sørger for, at systemet kommunikerer, beregner og yder optimalt i samspillet med andre systemer. FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >> Tyskland satser på at videreudvikle højteknologisk produktion ved at anvende avanceret teknologier, tænke produktionen smartere og med endnu højere effektivitet. Det kaldes ganske betegnende industri 4.0. First Industrial Revolution Second Industrial Revolution Third Industrial Revolution Fourth Industrial Revolution Degree of complexity through the introduction of mechanical production facilities with the help of water and steam power through the introduction of a division of labor and mass production with the help of electrical energy through the use of electronic and IT systems that further automate production through the use of cyber-physical systems First mechanical loom, 1784 First assembly line Cincinnati slaughter houses, 1870 First programmable logic controller (PLC), Modicon 084, 1969 Time Today 4 Kilde:http://ing.dk/blog/den-4-industrille-revolution

5 Det rækker også udover den enkelte produktion. Fabrikker vil ikke længere nødvendigvis være autonome enheder. Den horisontale integration af de forskellige systemer med udveksling af materialer, energi og information mellem flere forskellige selskaber kommer til at blive stærkt integreret i et netværk med hinanden. Det gør det muligt at løfte produktiviteten og samtidig variansskabelsen. Produkter kan versioneres til den enkelte kunde meget sent i processen i nogle tilfælde af kunden selv. Produkterne kan opdateres løbende, og der vil blive et flow af feedback data mellem kunden og virksomheden, som vil spille ind på innovation og service, og skabe nye forretningsmodeller. Data vil på den måde i højere grad blive en del af kernen i den commodity, der leveres. Tysk initiativ Industri 4.0 Tyskland satser på at videreudvikle højteknologisk produktion ved at anvende ITOS << FORTSAT FRA FORRIGE SIDE avanceret teknologier, tænke produktionen smartere og med endnu højere effektivitet. Det kaldes ganske betegnende industri 4.0. Standardisering og reference arkitektur; tager sigte på integration mellem forskellige virksomheder gennem værdiskabende netværk Den tyske stat har taget en række initiativer, hvor universiteter og erhvervslivet sammen udvikler konkrete svar på hightech intelligente fremstillingsteknologier. For at kunne opfylde strategien, skal følgende Industri 4.0 features implementeres som det første: En horisontal integration gennem værdiskabende forretningsnetværk End-to-end digital integration af engineering i hele værdikæden Vertikal integration og netværksdrevne produktionssystemer Der investeres derfor i forskning og udvikling, som igen understøttes af relevante industrielle partnere og politiske beslutninger. Der peges på en række teknologiske aktionspunkter blandt andet: Håndtering af komplekse systemer; produkter og fremstillingssystemer bliver mere og mere komplekse. Derfor skal der tilbydes hensigtsmæssige planlægnings- og forklaringsmodeller, som kan danne basis for at håndtere den voksende kompleksitet. Omfattende bredbåndsinfrastruktur for industrien; pålidelig, omfattende og høj kvalitets kommunikationsnetværk er en afgørende forudsætning for Industri 4.0. Det vil give potentiale for en meget tættere integration med kunderne og samspil om produktudvikling, vedligehold og effektivitet. På den måde vil produktionen blive en fælles platform eller det næste sociale netværk vi indgår i med kunderne. 5

6 Siemens tilgang til Industry 4.0 Frank Faurholt Salgsdirektør, Siemens Digital Factory Business drivers Ny teknologi, der ikke understøtter en business case, giver ingen kommerciel mening. Det er derfor nødvendigt at forstå de business drivers, der er med til at forme vores verden og dermed vores produktudvikling, produktions- og automationsteknologier. Vi har længe talt om den globaliserede verden, med de trusler og muligheder det giver. Nødvendigheden af at bruge vores sparsomme ressourcer mere optimalt og at vores time to market hele tiden skal reduceres, ja det er jo ikke nye udfordringer. Vigtig business driver er også, at forbrugerne nu ønsker individuelle produkter, samtidig med at omkostningspresset gør, at vi skal masseproducere. Vi står altså overfor en udfordring, der kræver en helt ny måde at tænke produktudvikling og produktion på og dermed også automation. Vi står overfor et paradigmeskift. Ligeledes har de seneste år med global økonomisk krise gjort, at både lande og virksomheder har fået øjnene op for vigtigheden af produktudvikling og produktion, samt det value-add der skabes i de enkelte lande og virksomheder. Teknologi trends Tilbage i 1965 beskrev Gordon E. Moore, hvordan antallet af transistorer i en elektronisk enhed (printkort) ville fordobles hver 18. måned. Det er denne ekspotentielle udvikling (Moores lov) der nu for alvor er ved, at accelerere udviklingen inden for elektroniske komponenter. Det er forudsigelserne i Moores lov der sætter rammerne for udviklingen inden for Embedded Systems (Pervasive Computing / Ubiquitous Computing). Her er det teknologien, der skaber en situation, hvor det både er teknisk og kommercielt muligt at fremstille intelligente enheder der har en unik identitet, og kan kommunikere (gerne trådløst) via internettet, og har sensorer samt kan fjernstyres. Ligeledes kan enhederne nu være ganske små, ofte kan de fremstilles til en ganske lille pris, og deres energiforbrug er meget begrænset. Cyber-Physical Systems Det er nødvendigt at arbejde med disse intelligente enheder i fremtidens produkter, produktionsapparater og automationssystemer. Intelligente enheder, der er i stand til at kommunikere indbyrdes på en struktureret måde og dermed vil være i stand til selv at tage hurtige beslutninger og øge fleksibiliteten i produktionsapparatet. Intelligente enheder, der både findes i den virkelige verden, og som samtidig findes som en virtuel softwaremodel. Sådanne intelligente enheder kaldes Cyber-Physical Systems og udgør en helt ny måde at tænke produktudvikling (PLM), produktion, automation og industriel it på. De vil være ting på internettet, Internet of Things (IoT). Siemens langsigtede strategi Som en ledende teknologivirksomhed med en global tilstedeværelse, har vi i Siemens selvfølgelig en finger på pulsen, omkring de internationale teknologi trends og business drivers. Vi ved, at vi hele tiden skal være med helt fremme. Ja faktisk, har vi en ambition om at være med til at udvikle fremtidens digitale fabrik. Vi ser visionerne og teknologierne i den 4. industrielle revolution, herunder Industry 4.0, som en unik mulighed for, at tage nogle reelle innovations skridt, til gavn for vores kunder. Integrated Engineering Integrated Engineering er et konkret eksempel på at fremtiden allerede er her. Ved netop at tænke alle faser i et projektforløb ind i en sammenhæng, lige fra det indledende produktdesign, den digitale prototype og virtuel simulering af produktionsapparatet, viser vi konkrete eksem- FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >> 6

7 << FORTSAT FRA FORRIGE SIDE pler på at visionen faktisk allerede er ved at blive til virkelighed. Siemens Digital Factory har stor fokus på at videreføre denne strategi, således at produktdesign (PLM), automation og industriel it vokser endnu tættere sammen i de nærmeste år. Siemens Corporate Technology (CT) På tværs af vores forskellige forretningsenheder, arbejder Siemens Corporate Technology (CT) med grundforskning indenfor området. Der er en tæt dialog med en række uddannelses institutioner, offentlige myndigheder og andre virksomheder. Det er her at grundforskning bliver til kommercielle produkter, systemer og koncepter for de enkelte forretningsenheder i Siemens. Vi tager vores egen medicin I Siemens har vi en række fabrikker, som selvfølgelig også har et krav om øget produktivitet, fleksibilitet og kvalitet, således at vi fortsat kan være konkurrencedygtige. Disse fabrikker giver os en unik mulighed for at teste vores egne hardware- og software løsninger. Vi har bl.a. en fabrik i Amberg, hvor vores Simatic automationsprodukter bliver fremstillet. Denne fabrik er flere gange blevet kåret som Europas mest effektive fabrik og netop her tester og anvender vi vores nyeste software koncepter indenfor bl.a. PLM og MES. Siemens Digital Factory I Siemens tager den 4. industrielle revolution / Industry 4.0 alvorligt, vi indretter vores organisatoriske struktur på en ny og meget målrettet måde. Den division som jeg er tilknyttet, hedder pr Digital Factory. Den indeholder en rækkes business units der alle har fokus på fremtidens smarte, intelligente og digitale produkter og fabrikker, her skal fremhæves to. Forretningsenheden Product Lifecycle Management (PL) har sit hovedfokus på high-end software koncepter til bl.a. PLM og MES løsninger. Forretningsenheden Factory Automation (FA) tager sit udgangspunkt i klassisk automation. Her er fokus på at videre udvikle vores stærke PLC og MotionControl koncepter, således at de via vores engineeringsportal (TIA-portalen) bliver fundamentet for den digitale fabrik. Vi har selvfølgelig fokus på fortsat at udvikle innovative hardware komponenter, men det skal ikke være nogen hemmelighed at vores hovedfokus er industriel software i bredeste forstand. I Siemens Digital Factory vil vi ikke blot være med helt fremme i den tekniske udvikling. Vi har det klare mål at være med til at definere fremtidens digitale produktudvikling (PLM), innovative produktion via Integreted Engineering, samt skabe nye forretningsmuligheder for vores kunder via fx Data Driven Service. Læs mere her Frank Faurholt er salgsdirektør i Siemens Digital Factory, Formand for Dansk Automationsselskab (DAu) og blogger på Ingeniørens hjemmeside. Production execution Services Production planning Production engineering Product design 7

8 Sådan realiserer vi industriens fjerde revolution Af Brian Jeppesen CEO Mjølner Informatics Internet of Things, Ubiquitous Computing, Industrial Internet og nu Industri kært barn har mange navne - men hvad skal vi egentlig kunne for at skabe intelligente fabrikker? I samarbejde med vores kunder har vi gjort os en del erfaringer på området, og vi oplever, at særligt fem kompetencer er vigtige, når Industri 4.0 skal realiseres. 1. Diversitet som aktiv metode Det er afgørende, at man forstår at arbejde på tværs af fagligheder, så alle perspektiver med tænkes. Når vi vil fjernstyre fabrikkens nøglefunktioner med desktop- og webapplikationer, pushe alarmer og rapporter til direktørens mobilenhed og lade maskinerne kommunikere indbyrdes, skal vi kende alle de platforme og teknologier, det indebærer. Det betyder, at den enkelte virksomhed skal have solid erfaring med både mobile, desktop, indlejrede og web platforme samt alle de teknologier og den hardware, der knytter sig hertil, for at kunne levere helstøbte løsninger. 2. Forstå brugeren En rigere industri kræver en rigere interaktion. Brugerne skal have adgang til skyen og alle de data og funktionaliteter den rummer. Derfor skal betjeningen af maskiner gøres så simpel som mulig, så arbejdet bliver både sikkert og effektivt. Det kan kun ske, hvis vi erstatter havet af knapper og sort/hvide displays med intuitive og grafiske brugergrænseflader. Noget produkter, som f.eks. TouchGFX i dag muliggør. Som leverandør til de intelligente fabrikker skal vi have velafprøvede arbejdsgange, der kan grave viden om brugere og brugssituationerne frem i et holistisk perspektiv. Der skal tages højde for både branche-, platform- og brugerhensyn. Det er nødvendigt for at kunne levere den rette data, til den rette bruger, på det rette device og det rette tidspunkt. 3. Tænk arkitektur De mange forbindelser, og den åbenhed som en effektiv Industri 4.0 kræver, medfører naturligvis en lang række skæringspunkter. Mens det er vigtigt at forstå hvert enkelt systems teknologi, arkitektur og struktur, er det helt afgørende at kunne skabe en effektiv og bæredygtig arkitektur i sammenhængen. Det kræver forståelse for både de enkelte systemer, brancher, brugerne, arbejdsgange og allervigtigst sammenspillet. Kun med den rette arkitektur sikrer man en agil fabrik, hvor sikkerheden er i top. 4. Udnyt datamængden Ønsket om de mange Cyber Physical Systems handler i høj grad om generering, deling og prioritering af data. Hvis Industri 4.0 skal give sit absolutte afkast, skal vi som leverandører forstå at bruge den nyvundne datamængde bedst muligt, og sætte den i spil med eksisterende data. Vi skal lære kunden at se data som en kerne-ressource, der ikke bare fortæller om fortiden, men sørge for, at data også bruges til vedvarende proces- og produktudvikling. Når vi virkelig skal skabe værdi, skal vi sætte systemerne i stand til selv at handle på baggrund af den data, de genererer. Det kræver solid branche- og brugerspecifik forståelse fra fabriksejere og datainnovationer fra leverandører. FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >> 8

9 << FORTSAT FRA FORRIGE SIDE 5. Forstå bits, bites, møtrikker og mennesker Mens cloudsystemer, kommunikation maskinerne imellem og innovativ dataudnyttelse skal sikre en så automatiseret proces som muligt, skal den intelligente fabrik stadig betjenes. Derfor skal vi som leverandører kunne skabe funktionelle og sikre betjeningsenheder til de brugere, der skal betjene industriens maskiner. Det kræver indgående hardwareforståelse og teknologisk anvendelse, der kan skabe simple, sikre og effektive betjeningsenheder. For de fleste enheder er touch en måde at koge de komplekse funktionaliteter og stukturer ned til intuitiv navigation og simpel datapræsentation. Fra monolitiske enheder til forbudne satellitter Vi har af erfaring lært, at diversitet - både hvad angår faglighed, teknologi og domæner - giver de mest helstøbte, bæredygtige og effektive løsninger. I dag tænker vi fra start på tværs af platforme, teknologier og brugskontekster og løfter således løsningen op i et holistisk perspektiv. Med vores diversitet kan vi håndtere løsningerne teknisk og samtidig skabe rigere interaktion mellem mennesker og maskiner. En evne som er helt essentiel når industrien skal forvandle de monolitiske enheder til forbudne satellitter. 9

10 Når det regner på præsten, drypper det på degnen Industri 4.0 en god chance for dansk produktion. Af John Johansen Professor, Center for Industriel Produktion, AAU Af Brian Vejrum Wæhrens Lektor, Center for Industriel Produktion, AAU Den tyske industri og regering satser voldsomt på Industry 4.0, som betegnes som den fjerde industrielle revolution. Industry 4.0 bygger på digitalisering Trådløs kommunikation, Cloud Computing, Smart Robots, Big Data,3D, mv., af produktion og produktionsprocesser. Begrebet knytter sig også til begreber som Smart Manufacturing, Virtual Manufacturing, Cyper-Physical Systems (CPS), etc. Målet er den intelligente fabrik, som er karakteriseret ved høj tilpasningsevne (adaptability), ressourceeffektivitet og tæt integration med alle forretningspartnere i værdikæden, både Up Stream og Down Stream. Det er et koncept, som understøtter lokalt forankret og kunde tilpasset produktion i industriel skala (Mass Customized). Industry 4.0 er ikke nogen mirakelmedicin, men et godt bud på fremtidens konkurrencedygtige produktion. Produktion er vigtig Europa og Danmark, har de sidst to årtier tabt industrielle arbejdspladser. Det er der mange årsager til, men hovedårsagerne skal findes i manglende produktivitetsudvikling, faldende markedsandele samt stigende outsourcing/offshoring. Tyskland er faktisk en af de få lande i Europa, som de seneste år har øget sin industrielle værditilvækst. Det er efterhånden erkendt, at produktion er en vigtig bidragsyder til procesindsigt, som driver effektivitet, men også til innovation og forretningsudvikling. Når produktion nedlægges eller flyttes til nye lokationer medfører det ofte, at videnjob følger efter. Dette gælder også jobs inden for tilknyttede fagområder (produktionsforberedelse, logistik, kvalitet, produktudvikling, m.v.) og sektorer (rådgivning, service, m.v.). Hvis vi ikke ændrer denne trend, risikerer vi således i fremtiden at tabe de mest værdiskabende arbejdspladser på gulvet, ligesom vi risikerer at generere et skævt arbejdsmarked, hvor der kun er plads til de meget (ekstremt) højt uddannede. Det vil være et samfund, som ikke i fornødent omfang understøtter vores høje forventninger til social sikkerhed, fri uddannelse og et veludbygget sundhedsvæsen. Produktionen er altså vigtigt ikke blot for den enkelte virksomheds specifikations- og udviklingsevne, men i lige så høj grad for det samlede økosystem, som produktionen indgår i. Nye produktionsformer Den danske produktionssektor, står med et enormt stort ansvar. Vi har i høj grad brug for dansk produktion, men under helt nye former. Produktion er, som vi lige har set, en kilde til innovation og ikke mindst innovative forretningsprocesser 10 og produkter. Det er via denne kobling, at vi skal udvikle kloge produkter og serviceydelser, som kan sælges med et tilstrækkeligt stort dækningsbidrag, som sætter os i stand til at betale for velfærdsstaten Danmark herunder sikre anstændige lønninger til alle typer af medarbejdere. Innovationsfabrik Vi skal betragte produktionen som en videncontainer. Produktion skal ses som en innovationsfabrik, som PRO- DUCERER nye produkter og forretningsmuligheder, fleksibelt og i høj hastighed. Det kalder på nye løsninger, ledelsessystemer, organisations- og samarbejdsformer, men også nye teknologiske løsninger. Ikke mindst kræver det et nyt mindset. Industry 4.0 kan måske ses som et nyttigt koncept i denne sammenhæng, men. Strukturelle udfordringer Som nation har Danmark begrænsede ressourcer og økonomi. Vi har en industri, som primært består af små og mellemstore virksomheder. Danmark og hovedparten af de danske virksomheder har derfor vanskeligt ved at hamle op med de store lande og de globale virksomheder, når det gælder grundlæggende teknologiudvikling. Danske virksomheder skal i FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >>

Vejen. til innovation. Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Juni 2012. Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger«

Vejen. til innovation. Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Juni 2012. Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger« Juni 2012 8 Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger«nye værktøjer til tidlig softwaretest giver danske virksomheder et forspring 14 Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Vejen til innovation

Læs mere

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer December 2014 Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer 1. Indledning... 3 2. Om big data... 4 2.1. Datadreven vækst i Danmark... 6 2.2. Effekter og potentialer...

Læs mere

TEMA. HMI Human Machine Interface HMI TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 04 2012 NOVEMBER. 2 Produktivitet skaber vi vi mellem

TEMA. HMI Human Machine Interface HMI TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 04 2012 NOVEMBER. 2 Produktivitet skaber vi vi mellem 04 2012 NOVEMBER TEMA HMI Human Machine Interface 2 Produktivitet skaber vi vi mellem mennesker mellem mennesker og maskiner og maskiner 3 Grunddesign Grunddesign af af operatør operatør HMI HMI hos hos

Læs mere

Fra idé til bundlinje. Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder

Fra idé til bundlinje. Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder Fra idé til bundlinje Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder forord Danske virksomheder investerer hvert år ca. 35 mia. kr. i forskning og udvikling, der på lang sigt kan fremtidssikre

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 KOLOFON BIG FUTURE 2025 FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST - Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet

Læs mere

Brug af GPS, bredbånd og mobilkommunikation kan reducere tidsforbruget med næsten en tredjedel, viser undersøgelse.

Brug af GPS, bredbånd og mobilkommunikation kan reducere tidsforbruget med næsten en tredjedel, viser undersøgelse. Et erhvervsmedie fra: Nr. 09 september 2013 40. årgang Supply Chain Management Inspiration til ledelse af forsyningskæden www.scm.dk Gennemsigtighed er konge De bedste virksomheder kombinerer standarder

Læs mere

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn Spådom uden Hokus Pokus Vi lever i et konvergerende samfund. Teknologier,

Læs mere

CFIR NORDISK FINTECH HUB

CFIR NORDISK FINTECH HUB CFIR NORDISK FINTECH HUB Årsmødepublikation 2015 2 // CFIRs ÅRSMØDEPUBLIKATION 2015 VELKOMMEN til den første årsmødepublikation for Copenhagen Fintech Innovation and Research CFIR. CFIRs mål er at fremme

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Smarte Produkter og Internet of Things

Teknologi- og innovationsfremsyn. Smarte Produkter og Internet of Things Teknologi- og innovationsfremsyn Smarte Produkter og Internet of Things 1 Titel: Smarte Produkter og Internet of Things Udarbejdet for: Styrelsen for Forskning og Innovation Udarbejdet af: GTS-nettet i

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere.

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. - incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. Speciale af Mads Pedersen Årskortnummer 19970401 Vejleder Dr. phil. Jens Christensen Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet,

Læs mere

i arbejdstøjet Tag temperaturen Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6

i arbejdstøjet Tag temperaturen Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6 i arbejdstøjet Tag temperaturen på Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6 Amtet Styr Side på 7 IT påside 15 roser CISS medicinen pumperne CISS - stærke på viden til virksomhederne Rektor

Læs mere

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010 Indholdsfortegnelse Center for Industriel Produktion

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

DIGITALISERING NÅR TEKNOLOGISK FORANDRING FÅR EKSPONENTIELLE KRÆFTER!

DIGITALISERING NÅR TEKNOLOGISK FORANDRING FÅR EKSPONENTIELLE KRÆFTER! AAU WHITE PAPER DIGITALISERING NÅR TEKNOLOGISK FORANDRING FÅR EKSPONENTIELLE KRÆFTER! INDHODSFORTEGNELSE: 1.Introduktion... 3 1.1. Introduktion digitalisering skaber forandringer dybt og bredt... 4 1.2.

Læs mere

Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted. Nye Aktører. Design og teknologi i samfundets interesse. Dansk Design Center A

Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted. Nye Aktører. Design og teknologi i samfundets interesse. Dansk Design Center A Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted Nye Innovations- Aktører Design og teknologi i samfundets interesse Dansk Design Center A Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted Nye innovationsaktører Design og

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Distribueret global produktion - den strategiske konfigurering af produktionsnetværk

Distribueret global produktion - den strategiske konfigurering af produktionsnetværk Distribueret global produktion - den strategiske konfigurering af produktionsnetværk Brian Vejrum Sørensen, John Johansen og Jens O. Riis Center for Industriel Produktion Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet Nr.1/Marts 13 Business Intelligence BI er afgørende for f oto: Jahn teigen/scanpix vores virksomhed Søren Halskov Nissen: BI er livsnerven for vores succes

Læs mere

Fra udfordring til forandring

Fra udfordring til forandring 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

IT S SAFE ÅRGANG 4 FREMTIDEN ER ALLEREDE GODT I GANG TO STORE & PROTECT 52 FRA 3 TIMER TIL NOGLE FÅ MINUTTER 54 BILFORHANDLER SKYDER DIGITAL GENVEJ

IT S SAFE ÅRGANG 4 FREMTIDEN ER ALLEREDE GODT I GANG TO STORE & PROTECT 52 FRA 3 TIMER TIL NOGLE FÅ MINUTTER 54 BILFORHANDLER SKYDER DIGITAL GENVEJ FREMTID ARTIKLER CASES NYHEDER INSPIRATION IT S SAFE ÅRGANG TO STORE & PROTECT 2015 4 FREMTIDEN ER ALLEREDE GODT I GANG Med BIC (Business Innovation Centre) har Konica Minolta sat turbo på udviklingen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere