Internet of Things og Industri 4.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internet of Things og Industri 4.0"

Transkript

1 NR. 5 I NOVEMBER I 2014 I N D U S T R I E L T E K N O L O G I O G S O F T W A R E Internet of Things og Industri 4.0 bliver en ny radikal omvæltning Af Mogens Durup Nielsen Næste store skridt i brugen af internettet bliver, når alle de elektroniske ting vi bruger i dag, snakker sammen. For producenter, bliver værdiskabelsen deres applikationer medens Internet of Things teknologien bliver noget, de køber til. Internet of Things (IoT) har mulighed for at gøre vores hverdags elektroniske apparater intelligente, så de kan opsamle data, og bruge dem intelligent til at hjælpe os. Brugerne af teknologien har ikke behov for at kende den, mens produktudviklere, som fremstiller elektronik, skal koncentrere sig om markedsføringen af løsninger med applikationerne som hovedprodukt. De sidste mange år er IoT, som begreb, blevet mere og mere udbredt, og der er udsprunget en del initiativer under IoT begrebet, ikke mindst Industri 4.0, som stammer fra Tyskland, som er en vision om at skabe en højteknologisk produktion. Der bruges også termer, som M2M (maskine-til-maskine), M2E (maskine-tilmiljøet), M2H (maskine-til-menneske) og CPS (cyberfysiske systemer) under IoT begrebet. Begrebet Industri 4.0 dækker over den fjerde industrielle revolution; masseproduktion af produkter bliver intelligente, dvs. mens produktionen af produktet pågår, vil de enkelte delprodukter og proceslinjer have mulighed for at dele data, så det totale flow vil blive det mest optimale. Herunder vil der være mulighed for at omkonfigurere produktionsenheden, så der kan specialfremstilles produkter helt ned til de individuelle enheder. Et eksempel på en typisk dag for brugerne kunne se således ud: Fem minutter før vækkeuret ringer vågner kaffemaskinen op, vækkeuret ringer, persiennerne ruller automatisk op, dit ur med indbygget pulsog temperatur måler fortæller dig, at du er ved at blive syg. De piller du skal have, er allerede bestilt over internettet, og din GPS er indstillet til at køre forbi apoteket osv. Det, som gør dette muligt, er korreleringen af de enorme mængder data, som er til rådighed, så de kan bruges af systemerne, og giver os en nemmere hverdag. I forhold til de systemer, vi kender i dag, hvor vi manuelt skal programmere dem, vil de systemer, som kommer til via IoT teknologien være selvlærende. Det betyder, at interaktionen med systemet fra brugeren kun skal foregå, hvis der er noget, brugeren manuelt beslutter, at systemet skal udføre. En af de helt store drivkræfter, der vil få markedet til at eksplodere i størrelse, er at teknologien, er robust og billig at producere. Det er muligt nu, hvor der er flere teknologier, fx sensorprodukter, som i salg vil ligge under 100 kr. ved masseproduktion. Teknologierne i Internet of Things er vigtige at forstå. For brugeren vil dette være fuldstændigt underordnet, da de vil bruge IPv6 teknologi. De forventede teknologier, der vil muliggøre IoT, vil blive i alfabetisk rækkefølge: Bluetooth smart, RFID, WiFi, ULE, Z-Wave, Zigbee. Det betyder, at de virksomheder, som vil være en del af IoT, skal koncentrere sig om udvikling af applikationerne og sin markedsføring af produkterne, og ikke den underliggende teknologi, da det blot vil være en vare, som købes til fra en tredje part. Mogens Durup Nielsen har mere end 15 års erfaring i IT branchen. Han har været i ledelsepositioner i mere end 10 år og udformet forretningsudviklingsog strategiplaner for virksomhederne. INDHOLD 2 Sådan forstår vi Industri 4.0 i GPV så langt er vi i dag 4 Dit næste sociale netværk med kunderne bliver produktionen 6 Siemens tilgang til Industry Sådan realiserer vi industriens fjerde revolution 10 Når det regner på præsten, drypper det på degnen 12 Spilteori automatiserer det intelligente hjem 13 The electrical and electronic industry as the enabler of Industrie Co-simulation af cyber-physical systemer fra flyvevåbnet 16 Embed! Connect! Stay Ahead! ITOS er finansieret og udvikles i samarbejde mellem Industriens Fond, DI ITEK, AAU, DTU og 12 virksomheder. ITOS løber over fire år og er åbent for alle danske virksomheder, som arbejder med embedded systemer.

2 Sådan forstår vi Industri 4.0 i GPV så langt er vi i dag Bo Lybæk Ceo & President, GPV International A/S Det tyske lokomotiv er i fart og vi skal med I Danmark har vi somme tider en naiv tro på, at vi er verdensmestre, mens verden suser forbi os. For at indhente den overhaling og sikre den danske EMS-branche succes, kræver det fokus på konstant at forbedre kosteffektiviteten. Og her kan vi, trods medieopmærksomheden, ikke sætte vores lid til re-shoring. Megatrenden er og bliver som vi ser det off-shoring til primært Asien, hvor der stadig er et enormt gab op til europæiske lønomkostninger. Derfor forudsætter kosteffektivitet i vesten en kontinuerligt smartere produktion. Tyskland I Tyskland satser industrien, med regeringens opbakning, massivt på den fjerde industrielle revolution, som ifølge tyske beregninger kan resultere i op mod 30 pct. større produktivitet. I USA har de The Smart Manufacturing Leadership Coalition, som er en organisation bestående af produktionsvirksomheder, forskningsinstitutioner og staten, der sammen arbejder på at skabe den industrielle infrastruktur, som Industri 4.0 kræver. Og når Tyskland som Europas største elektronikproducerende land med en i øvrigt meget stærk industri gør det, bør vi spidse ører herhjemme. Industri GPV GPV er en fokuseret viden baseret outsourcing-partner med kernekompetencer inden for produktion af elektronik- og mekanikkomponenter til totalløsninger, mekatronik produkter eller box-build produkter. Det har vi ikke altid været. I 2008 var GPV et konglomerat, der producerede en lang række varer med et meget bredt syn på værdikæden. For godt 5 år siden kom vi igennem en rekonstruktion, hvor vi måtte genopfinde os selv med et strategisk kernefokus på vores elektronikforretning og differentiering igennem in-house mekanikkompetencer. Vi kan ikke sige, vi har implementeret Industri 4.0, men vi er godt i gang med at forstå, hvad det er, og hvordan vi kan drage nytte af det. For os er det en realitet, at IKT, software og indlejrede systemer bliver stadig mere integreret i de produkter, vi leverer. Derfor er opmærksomhed på Industri 4.0 en strategisk nødvendighed i årene fremover. Sådan forstår vi Industri begrebet rummer grundlæggende visionen om, at hele fabrikken /organisationen udveksler information decentralt. I en produktionsvirksomhed vil det sige, at maskiner, produktdele og lagre gennem datadeling regulerer sig selv, igangsætter handlinger og kontrollerer hinanden uafhængigt. Hvis en produktionsstation fx løber tør for et stik, kan stationen selv kontakte lageret og rekvirere flere. Skulle stikkene være i restordre, kan de relevante maskiner omprogrammere sig selv til at producere næste produkt og automatisk få leveret de relevante komponenter og dele fra fjernlageret. Det sparer både tid og omkostninger. Alt dette skaber nogle muligheder og udfordringer, som jeg vil prøve at beskrive nærmere i det følgende. FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >> 2

3 << FORTSAT FRA FORRIGE SIDE Små serier af høj kvalitet hurtigt leveret Måske tænker vi, at denne form for smart manufacturing kun er for virksomheder med masseproduktion i millionstørrelsen. Men en af visionerne er, at specialproducere helt små serier af høj kvalitet, efter kunders individuelle specifikationer og til en konkurrencedygtig pris med meget hurtig levering. Det skal i fremtiden kunne lade sig gøre, fordi den smarte udveksling af information direkte på produktionslinjen gør det nemt og hurtigt at omstille produktionen en spændende tanke. For hvem af os oplever ikke hver dag at modtage ordrer med kortere og kortere leveringstid eller møde forventninger om hurtig udvikling eller hurtig turn-around af prototyper? ITOS Det oplever vi, fordi vores kunder oplever det samme. Derfor vil udviklingen også medføre, at kunde/leverandør dialogen starter tidligere og mere detaljeret i forhold til design, forecasts, komponentlager, logistik etc. I GPV har vi valgt, at vi vil være med, og vi vil arbejde på at blive stadig dygtigere til at kunne håndtere og omsætte den nye teknologi til værdi for vores kunder. Op i fødekæden med Big Data Efterhånden som 4.0 udfolder sig i fremtiden, kan man forestille sig, at vores kunder, som i dag lever af at producere fysiske slutprodukter, i højere grad kommer til at tjene pengene på berigede data fra produkterne altså affødte serviceydelser. Frem for blot at sælge et apparat kan vores kunde sælge analyserede målinger, der i realtid fx udløser alarmer, når fastsatte grænser overskrides ligesom målingerne over tid kan skabe grundlag for forebyggelse. Anvendelse af såkaldte Big Data. Det skridt op ad i fødekæden kan give plads til, at GPV fx producerer større dele af de fysiske produkter en klar trend, som vi allerede ser i dag. Denne forvandling kommer blot til at øges i tempo. Trussel - If you snooze, you loose Generering af de mange data gør imidlertid også produktionen yderligere transparent for kunden, hvilket kan presse vores avance. Og vi risikerer at blive reduceret til vores maskiner, hvis vi ikke formår at indgå i andre eller nye værdiskabende dele af værdikæden. Det er en brændende platform, som vi som produktionsvirksomheder har ansvaret for at adressere. Men det kræver også, at politikerne tilvejebringer de rette rammevilkår. Det forudsætter jeg, at de forstår at tage ansvaret for. Afskrivningsregler For mig at se vil effekten af afskrivningsregler i forbindelse med investeringer være væsentlig for mange virksomheder og for Danmark. På vores virksomhed i Thailand får vi ved investeringer i nye maskiner og udstyr en straks-afskrivning på hele beløbet oven i den almindelige afskrivning det vil sige 200 pct. over fem år. Man behøver ikke spørge hvor er det mon mest attraktivt at investere? RB Industry 4.0 Readiness Index 5 Germany Belgium Finland Sweden Ireland Denmark Netherlands FRONTRUNNERS 4 POTENTIALISTS Austria UK Netherlands 3 Czech Republic TRADITIONALISTS Italy Slovakia Spain Slovenia Hungary 2 Estonia Lithuania Portugal Poland HESITATORS Croatia Bulgaria Manufacturing share (% of GDP, index) Invester i ny teknologi At forfølge visionen for Industri 4.0 kræver løbende investeringer i ny teknologi, som er altafgørende for at bevare en konkurrencedygtig produktion med arbejdspladser i Danmark. Derfor har vi i GPV bl.a. også valgt at deltage i MADE Manufacturing Academy of Denmark. Så succes kræver vilje og fokus, så vi kan udnytte de muligheder, som visionen den smarte fabrik giver i form af øget fleksibilitet, konkurrenceevne og turnaround af prototyper. Det er NU for os i Danmark, hvis vi selv skal sætte dagsordenen og præmisserne, ellers løber de med det i såvel Tyskland og USA som i Asien! << Danmark har potentiale for Industri 4.0, men det kræver gode rammevilkår og fokus på, hvordan den nye teknologi kan skabe værdi Kilde til figur: Rapport af Roland Berger : THINK ACT med undertitel INDUSTRY 4.0, The new industrial revolution. How Europe will succeed, March

4 Dit næste sociale netværk med kunderne bliver produktionen Fremtidens elektronikprodukter vil indgå aktivt i netværk med andet udstyr og systemer hos kunderne og række bagud til det produktionsdomæne, de fødes fra. Af Henrik Valentin Jensen Projektleder ITOS, DI ITEK Den trend vi ser i sociale verden, hvor man altid er på og har data til rådighed, udstrækker sig nu gennem embedded systemer og sensorteknologi til fysiske produkter og produktion. Det fænomen vi kender som Internet of Things, henviser til entydige identificerbare genstande og deres virtuelle repræsentation fx i skyen og på nettet. Data for det fysiske får en virtuel repræsentation, hvilket bl.a. kan anvendes i forbindelse med Cloud Computing. Ind i fabrikshallen Fra tysk side er der taget politisk initiativ til at bringe netteknologien ind i fabrikshallen ikke mindst for at bruge teknologien som våben i kampen om markedet med de nye vækstøkonomier. Griber bagud Teknologien vil således også kunne gribe bagud i produktionskæden. Komponenter vil indeholde relevante informationer, så de kan koble sig til og fra i brugssistuationen. Det kan udnyttes, så komponenterne også kan indgå i og kende deres egen vej gennem produktionen. Det gør, at vi vil vide, hvor en komponent befinder sig, og den vil selvstændigt kunne fortælle produktionsapparatet om sin tilstand, andre komponenter der skal føjes til, fysiske bearbejdning og software og den kvalitetskontrol den skal undergå. I produktionen er en komponent eller vare bæreren af sin egen specifikation for, hvordan den skal produceres. For virksomheden og kunden vil varen være et fysisk produkt, som opfylder en bestemt funktion, og en serviceplatform til at downloade ny information og programmer. I forhold til sine omgivelser og de system-af-systemer, den indgår i, vil en løsning have sensorer og egne systemer, der hele tiden sørger for, at systemet kommunikerer, beregner og yder optimalt i samspillet med andre systemer. FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >> Tyskland satser på at videreudvikle højteknologisk produktion ved at anvende avanceret teknologier, tænke produktionen smartere og med endnu højere effektivitet. Det kaldes ganske betegnende industri 4.0. First Industrial Revolution Second Industrial Revolution Third Industrial Revolution Fourth Industrial Revolution Degree of complexity through the introduction of mechanical production facilities with the help of water and steam power through the introduction of a division of labor and mass production with the help of electrical energy through the use of electronic and IT systems that further automate production through the use of cyber-physical systems First mechanical loom, 1784 First assembly line Cincinnati slaughter houses, 1870 First programmable logic controller (PLC), Modicon 084, 1969 Time Today 4 Kilde:http://ing.dk/blog/den-4-industrille-revolution

5 Det rækker også udover den enkelte produktion. Fabrikker vil ikke længere nødvendigvis være autonome enheder. Den horisontale integration af de forskellige systemer med udveksling af materialer, energi og information mellem flere forskellige selskaber kommer til at blive stærkt integreret i et netværk med hinanden. Det gør det muligt at løfte produktiviteten og samtidig variansskabelsen. Produkter kan versioneres til den enkelte kunde meget sent i processen i nogle tilfælde af kunden selv. Produkterne kan opdateres løbende, og der vil blive et flow af feedback data mellem kunden og virksomheden, som vil spille ind på innovation og service, og skabe nye forretningsmodeller. Data vil på den måde i højere grad blive en del af kernen i den commodity, der leveres. Tysk initiativ Industri 4.0 Tyskland satser på at videreudvikle højteknologisk produktion ved at anvende ITOS << FORTSAT FRA FORRIGE SIDE avanceret teknologier, tænke produktionen smartere og med endnu højere effektivitet. Det kaldes ganske betegnende industri 4.0. Standardisering og reference arkitektur; tager sigte på integration mellem forskellige virksomheder gennem værdiskabende netværk Den tyske stat har taget en række initiativer, hvor universiteter og erhvervslivet sammen udvikler konkrete svar på hightech intelligente fremstillingsteknologier. For at kunne opfylde strategien, skal følgende Industri 4.0 features implementeres som det første: En horisontal integration gennem værdiskabende forretningsnetværk End-to-end digital integration af engineering i hele værdikæden Vertikal integration og netværksdrevne produktionssystemer Der investeres derfor i forskning og udvikling, som igen understøttes af relevante industrielle partnere og politiske beslutninger. Der peges på en række teknologiske aktionspunkter blandt andet: Håndtering af komplekse systemer; produkter og fremstillingssystemer bliver mere og mere komplekse. Derfor skal der tilbydes hensigtsmæssige planlægnings- og forklaringsmodeller, som kan danne basis for at håndtere den voksende kompleksitet. Omfattende bredbåndsinfrastruktur for industrien; pålidelig, omfattende og høj kvalitets kommunikationsnetværk er en afgørende forudsætning for Industri 4.0. Det vil give potentiale for en meget tættere integration med kunderne og samspil om produktudvikling, vedligehold og effektivitet. På den måde vil produktionen blive en fælles platform eller det næste sociale netværk vi indgår i med kunderne. 5

6 Siemens tilgang til Industry 4.0 Frank Faurholt Salgsdirektør, Siemens Digital Factory Business drivers Ny teknologi, der ikke understøtter en business case, giver ingen kommerciel mening. Det er derfor nødvendigt at forstå de business drivers, der er med til at forme vores verden og dermed vores produktudvikling, produktions- og automationsteknologier. Vi har længe talt om den globaliserede verden, med de trusler og muligheder det giver. Nødvendigheden af at bruge vores sparsomme ressourcer mere optimalt og at vores time to market hele tiden skal reduceres, ja det er jo ikke nye udfordringer. Vigtig business driver er også, at forbrugerne nu ønsker individuelle produkter, samtidig med at omkostningspresset gør, at vi skal masseproducere. Vi står altså overfor en udfordring, der kræver en helt ny måde at tænke produktudvikling og produktion på og dermed også automation. Vi står overfor et paradigmeskift. Ligeledes har de seneste år med global økonomisk krise gjort, at både lande og virksomheder har fået øjnene op for vigtigheden af produktudvikling og produktion, samt det value-add der skabes i de enkelte lande og virksomheder. Teknologi trends Tilbage i 1965 beskrev Gordon E. Moore, hvordan antallet af transistorer i en elektronisk enhed (printkort) ville fordobles hver 18. måned. Det er denne ekspotentielle udvikling (Moores lov) der nu for alvor er ved, at accelerere udviklingen inden for elektroniske komponenter. Det er forudsigelserne i Moores lov der sætter rammerne for udviklingen inden for Embedded Systems (Pervasive Computing / Ubiquitous Computing). Her er det teknologien, der skaber en situation, hvor det både er teknisk og kommercielt muligt at fremstille intelligente enheder der har en unik identitet, og kan kommunikere (gerne trådløst) via internettet, og har sensorer samt kan fjernstyres. Ligeledes kan enhederne nu være ganske små, ofte kan de fremstilles til en ganske lille pris, og deres energiforbrug er meget begrænset. Cyber-Physical Systems Det er nødvendigt at arbejde med disse intelligente enheder i fremtidens produkter, produktionsapparater og automationssystemer. Intelligente enheder, der er i stand til at kommunikere indbyrdes på en struktureret måde og dermed vil være i stand til selv at tage hurtige beslutninger og øge fleksibiliteten i produktionsapparatet. Intelligente enheder, der både findes i den virkelige verden, og som samtidig findes som en virtuel softwaremodel. Sådanne intelligente enheder kaldes Cyber-Physical Systems og udgør en helt ny måde at tænke produktudvikling (PLM), produktion, automation og industriel it på. De vil være ting på internettet, Internet of Things (IoT). Siemens langsigtede strategi Som en ledende teknologivirksomhed med en global tilstedeværelse, har vi i Siemens selvfølgelig en finger på pulsen, omkring de internationale teknologi trends og business drivers. Vi ved, at vi hele tiden skal være med helt fremme. Ja faktisk, har vi en ambition om at være med til at udvikle fremtidens digitale fabrik. Vi ser visionerne og teknologierne i den 4. industrielle revolution, herunder Industry 4.0, som en unik mulighed for, at tage nogle reelle innovations skridt, til gavn for vores kunder. Integrated Engineering Integrated Engineering er et konkret eksempel på at fremtiden allerede er her. Ved netop at tænke alle faser i et projektforløb ind i en sammenhæng, lige fra det indledende produktdesign, den digitale prototype og virtuel simulering af produktionsapparatet, viser vi konkrete eksem- FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >> 6

7 << FORTSAT FRA FORRIGE SIDE pler på at visionen faktisk allerede er ved at blive til virkelighed. Siemens Digital Factory har stor fokus på at videreføre denne strategi, således at produktdesign (PLM), automation og industriel it vokser endnu tættere sammen i de nærmeste år. Siemens Corporate Technology (CT) På tværs af vores forskellige forretningsenheder, arbejder Siemens Corporate Technology (CT) med grundforskning indenfor området. Der er en tæt dialog med en række uddannelses institutioner, offentlige myndigheder og andre virksomheder. Det er her at grundforskning bliver til kommercielle produkter, systemer og koncepter for de enkelte forretningsenheder i Siemens. Vi tager vores egen medicin I Siemens har vi en række fabrikker, som selvfølgelig også har et krav om øget produktivitet, fleksibilitet og kvalitet, således at vi fortsat kan være konkurrencedygtige. Disse fabrikker giver os en unik mulighed for at teste vores egne hardware- og software løsninger. Vi har bl.a. en fabrik i Amberg, hvor vores Simatic automationsprodukter bliver fremstillet. Denne fabrik er flere gange blevet kåret som Europas mest effektive fabrik og netop her tester og anvender vi vores nyeste software koncepter indenfor bl.a. PLM og MES. Siemens Digital Factory I Siemens tager den 4. industrielle revolution / Industry 4.0 alvorligt, vi indretter vores organisatoriske struktur på en ny og meget målrettet måde. Den division som jeg er tilknyttet, hedder pr Digital Factory. Den indeholder en rækkes business units der alle har fokus på fremtidens smarte, intelligente og digitale produkter og fabrikker, her skal fremhæves to. Forretningsenheden Product Lifecycle Management (PL) har sit hovedfokus på high-end software koncepter til bl.a. PLM og MES løsninger. Forretningsenheden Factory Automation (FA) tager sit udgangspunkt i klassisk automation. Her er fokus på at videre udvikle vores stærke PLC og MotionControl koncepter, således at de via vores engineeringsportal (TIA-portalen) bliver fundamentet for den digitale fabrik. Vi har selvfølgelig fokus på fortsat at udvikle innovative hardware komponenter, men det skal ikke være nogen hemmelighed at vores hovedfokus er industriel software i bredeste forstand. I Siemens Digital Factory vil vi ikke blot være med helt fremme i den tekniske udvikling. Vi har det klare mål at være med til at definere fremtidens digitale produktudvikling (PLM), innovative produktion via Integreted Engineering, samt skabe nye forretningsmuligheder for vores kunder via fx Data Driven Service. Læs mere her Frank Faurholt er salgsdirektør i Siemens Digital Factory, Formand for Dansk Automationsselskab (DAu) og blogger på Ingeniørens hjemmeside. Production execution Services Production planning Production engineering Product design 7

8 Sådan realiserer vi industriens fjerde revolution Af Brian Jeppesen CEO Mjølner Informatics Internet of Things, Ubiquitous Computing, Industrial Internet og nu Industri kært barn har mange navne - men hvad skal vi egentlig kunne for at skabe intelligente fabrikker? I samarbejde med vores kunder har vi gjort os en del erfaringer på området, og vi oplever, at særligt fem kompetencer er vigtige, når Industri 4.0 skal realiseres. 1. Diversitet som aktiv metode Det er afgørende, at man forstår at arbejde på tværs af fagligheder, så alle perspektiver med tænkes. Når vi vil fjernstyre fabrikkens nøglefunktioner med desktop- og webapplikationer, pushe alarmer og rapporter til direktørens mobilenhed og lade maskinerne kommunikere indbyrdes, skal vi kende alle de platforme og teknologier, det indebærer. Det betyder, at den enkelte virksomhed skal have solid erfaring med både mobile, desktop, indlejrede og web platforme samt alle de teknologier og den hardware, der knytter sig hertil, for at kunne levere helstøbte løsninger. 2. Forstå brugeren En rigere industri kræver en rigere interaktion. Brugerne skal have adgang til skyen og alle de data og funktionaliteter den rummer. Derfor skal betjeningen af maskiner gøres så simpel som mulig, så arbejdet bliver både sikkert og effektivt. Det kan kun ske, hvis vi erstatter havet af knapper og sort/hvide displays med intuitive og grafiske brugergrænseflader. Noget produkter, som f.eks. TouchGFX i dag muliggør. Som leverandør til de intelligente fabrikker skal vi have velafprøvede arbejdsgange, der kan grave viden om brugere og brugssituationerne frem i et holistisk perspektiv. Der skal tages højde for både branche-, platform- og brugerhensyn. Det er nødvendigt for at kunne levere den rette data, til den rette bruger, på det rette device og det rette tidspunkt. 3. Tænk arkitektur De mange forbindelser, og den åbenhed som en effektiv Industri 4.0 kræver, medfører naturligvis en lang række skæringspunkter. Mens det er vigtigt at forstå hvert enkelt systems teknologi, arkitektur og struktur, er det helt afgørende at kunne skabe en effektiv og bæredygtig arkitektur i sammenhængen. Det kræver forståelse for både de enkelte systemer, brancher, brugerne, arbejdsgange og allervigtigst sammenspillet. Kun med den rette arkitektur sikrer man en agil fabrik, hvor sikkerheden er i top. 4. Udnyt datamængden Ønsket om de mange Cyber Physical Systems handler i høj grad om generering, deling og prioritering af data. Hvis Industri 4.0 skal give sit absolutte afkast, skal vi som leverandører forstå at bruge den nyvundne datamængde bedst muligt, og sætte den i spil med eksisterende data. Vi skal lære kunden at se data som en kerne-ressource, der ikke bare fortæller om fortiden, men sørge for, at data også bruges til vedvarende proces- og produktudvikling. Når vi virkelig skal skabe værdi, skal vi sætte systemerne i stand til selv at handle på baggrund af den data, de genererer. Det kræver solid branche- og brugerspecifik forståelse fra fabriksejere og datainnovationer fra leverandører. FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >> 8

9 << FORTSAT FRA FORRIGE SIDE 5. Forstå bits, bites, møtrikker og mennesker Mens cloudsystemer, kommunikation maskinerne imellem og innovativ dataudnyttelse skal sikre en så automatiseret proces som muligt, skal den intelligente fabrik stadig betjenes. Derfor skal vi som leverandører kunne skabe funktionelle og sikre betjeningsenheder til de brugere, der skal betjene industriens maskiner. Det kræver indgående hardwareforståelse og teknologisk anvendelse, der kan skabe simple, sikre og effektive betjeningsenheder. For de fleste enheder er touch en måde at koge de komplekse funktionaliteter og stukturer ned til intuitiv navigation og simpel datapræsentation. Fra monolitiske enheder til forbudne satellitter Vi har af erfaring lært, at diversitet - både hvad angår faglighed, teknologi og domæner - giver de mest helstøbte, bæredygtige og effektive løsninger. I dag tænker vi fra start på tværs af platforme, teknologier og brugskontekster og løfter således løsningen op i et holistisk perspektiv. Med vores diversitet kan vi håndtere løsningerne teknisk og samtidig skabe rigere interaktion mellem mennesker og maskiner. En evne som er helt essentiel når industrien skal forvandle de monolitiske enheder til forbudne satellitter. 9

10 Når det regner på præsten, drypper det på degnen Industri 4.0 en god chance for dansk produktion. Af John Johansen Professor, Center for Industriel Produktion, AAU Af Brian Vejrum Wæhrens Lektor, Center for Industriel Produktion, AAU Den tyske industri og regering satser voldsomt på Industry 4.0, som betegnes som den fjerde industrielle revolution. Industry 4.0 bygger på digitalisering Trådløs kommunikation, Cloud Computing, Smart Robots, Big Data,3D, mv., af produktion og produktionsprocesser. Begrebet knytter sig også til begreber som Smart Manufacturing, Virtual Manufacturing, Cyper-Physical Systems (CPS), etc. Målet er den intelligente fabrik, som er karakteriseret ved høj tilpasningsevne (adaptability), ressourceeffektivitet og tæt integration med alle forretningspartnere i værdikæden, både Up Stream og Down Stream. Det er et koncept, som understøtter lokalt forankret og kunde tilpasset produktion i industriel skala (Mass Customized). Industry 4.0 er ikke nogen mirakelmedicin, men et godt bud på fremtidens konkurrencedygtige produktion. Produktion er vigtig Europa og Danmark, har de sidst to årtier tabt industrielle arbejdspladser. Det er der mange årsager til, men hovedårsagerne skal findes i manglende produktivitetsudvikling, faldende markedsandele samt stigende outsourcing/offshoring. Tyskland er faktisk en af de få lande i Europa, som de seneste år har øget sin industrielle værditilvækst. Det er efterhånden erkendt, at produktion er en vigtig bidragsyder til procesindsigt, som driver effektivitet, men også til innovation og forretningsudvikling. Når produktion nedlægges eller flyttes til nye lokationer medfører det ofte, at videnjob følger efter. Dette gælder også jobs inden for tilknyttede fagområder (produktionsforberedelse, logistik, kvalitet, produktudvikling, m.v.) og sektorer (rådgivning, service, m.v.). Hvis vi ikke ændrer denne trend, risikerer vi således i fremtiden at tabe de mest værdiskabende arbejdspladser på gulvet, ligesom vi risikerer at generere et skævt arbejdsmarked, hvor der kun er plads til de meget (ekstremt) højt uddannede. Det vil være et samfund, som ikke i fornødent omfang understøtter vores høje forventninger til social sikkerhed, fri uddannelse og et veludbygget sundhedsvæsen. Produktionen er altså vigtigt ikke blot for den enkelte virksomheds specifikations- og udviklingsevne, men i lige så høj grad for det samlede økosystem, som produktionen indgår i. Nye produktionsformer Den danske produktionssektor, står med et enormt stort ansvar. Vi har i høj grad brug for dansk produktion, men under helt nye former. Produktion er, som vi lige har set, en kilde til innovation og ikke mindst innovative forretningsprocesser 10 og produkter. Det er via denne kobling, at vi skal udvikle kloge produkter og serviceydelser, som kan sælges med et tilstrækkeligt stort dækningsbidrag, som sætter os i stand til at betale for velfærdsstaten Danmark herunder sikre anstændige lønninger til alle typer af medarbejdere. Innovationsfabrik Vi skal betragte produktionen som en videncontainer. Produktion skal ses som en innovationsfabrik, som PRO- DUCERER nye produkter og forretningsmuligheder, fleksibelt og i høj hastighed. Det kalder på nye løsninger, ledelsessystemer, organisations- og samarbejdsformer, men også nye teknologiske løsninger. Ikke mindst kræver det et nyt mindset. Industry 4.0 kan måske ses som et nyttigt koncept i denne sammenhæng, men. Strukturelle udfordringer Som nation har Danmark begrænsede ressourcer og økonomi. Vi har en industri, som primært består af små og mellemstore virksomheder. Danmark og hovedparten af de danske virksomheder har derfor vanskeligt ved at hamle op med de store lande og de globale virksomheder, når det gælder grundlæggende teknologiudvikling. Danske virksomheder skal i FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >>

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Øget produktivitet og kompleksitet

Øget produktivitet og kompleksitet Øget produktivitet og kompleksitet Intelligente netværk af mennesker, maskiner og produkter Kompleksitet, Produktivitet Dampen skaber industrielt samfund Elektriciteten og samlebånd skaber masseproduktion

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

INDUSTRI 4.0 POTENTIALERNE FOR DANSK INDUSTRIPRODUKTION

INDUSTRI 4.0 POTENTIALERNE FOR DANSK INDUSTRIPRODUKTION INDUSTRI 4.0 POTENTIALERNE FOR DANSK INDUSTRIPRODUKTION MADE styrker økosystemet omkring dansk produktion MADE skaber og deler viden baseret på industriel forskning MADE tilbyder et åbent netværk af små

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark?

Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark? Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark? blev lanceret i 2014 for at skabe en platform for anvendt forskning, udvikling og innovation i danske produktionsvirksomheder. Gennem et unikt samarbejde

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for Industri 4.0

Drivkræfter og barrierer for Industri 4.0 Drivkræfter og barrierer for Industri 4.0 Indsigt fra en større dansk undersøgelse Erik Skov Madsen Lektor, ph.d. Center for Engineering Operations Management Institut for Teknologi og Innovation Syddansk

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

Sæsonskifte Strategi og lederskab i en foranderlig verden

Sæsonskifte Strategi og lederskab i en foranderlig verden Sæsonskifte Strategi og lederskab i en foranderlig verden Jim Hagemann Snabe Copyright Copyright Snabe Snabe En ny sæson eller en nyt løb? Jim Hagemann Snabe Første fase: Dematerialisering En digital version

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds Behavior Driven Test and Development ebay Classifieds Det kommer til at handle om User Stories agil udvikling Fokus på adfærd Gherkin syntaks Afgrænsning: Sælger ikke BDD Gør os ikke til eksperter i det

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Få dit robotprojekt op af skuffen - Nye teknologier kan redde din business case 3. DECEMBER 2013

Få dit robotprojekt op af skuffen - Nye teknologier kan redde din business case 3. DECEMBER 2013 Få dit robotprojekt op af skuffen - Nye teknologier kan redde din business case 3. DECEMBER 2013 Velkommen Peter Vangsø Jeberg, - Project Manager, Ramboll Automation and Electro - Konferenceansvarlig for

Læs mere

VEE. VELUX Equipment Efficiency. Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011

VEE. VELUX Equipment Efficiency. Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011 VEE VELUX Equipment Efficiency Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011 Indhold Fakta om VELUX Fakta om VELUX Accessories / Gåsdal Bygningsindustri A/S VEE Præsentation/navn/Dato VELUX Gruppen Etableret i

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTÆNDIGE KONSULENTER - FÅ DET PERFEKTE MATCH TIL DIT PROJEKT, HER OG NU IT er et omdrejningspunkt i mange forretningsprocesser og behovene ændrer

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

10. oktober 2014 så MEgEt koster innovation - så lang tid tager det!

10. oktober 2014 så MEgEt koster innovation - så lang tid tager det! 10. oktober 2014 Så meget koster Innovation - Så lang tid tager det! Så meget koster Innovation Så lang tid tager det! Jeg vil gerne gøre mit produkt smart! Der skal teknik i! > Hvad koster det? > Hvor

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Making digital life simple on this small planet

Making digital life simple on this small planet Making digital life simple on this small planet The Mission Verden er som altid i bevægelse, Onscope ser det som sin mission at skabe eller integrere det digitale workflow med den fysiske verden. Digitalisering

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Industri 4.0. Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed. Fra information til forretning

Industri 4.0. Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed. Fra information til forretning Industri 4.0 Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed. Fra information til forretning Networking - Get knowledge of automation and become a member of a business network Dagens

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

MMT3000 Eftera rskonference Fredag 28. oktober 2016 Hotel Vejlefjord

MMT3000 Eftera rskonference Fredag 28. oktober 2016 Hotel Vejlefjord MMT3000 Eftera rskonference 2016 Fredag 28. oktober 2016 Hotel Vejlefjord Perspektivering af Industri 4.0 Charles Møller Professor, AAU Jeppe Gustafsson Associated Professor, AAU Torben Bach Pedersen Professor,

Læs mere

Rådgiverbranchen og den digitale transformation

Rådgiverbranchen og den digitale transformation Rådgiverbranchen og den digitale transformation DI Videnrådgiverne Årsdag d. 30/10 2015 Michael Borges Partner, Technology Leader micborges@deloitte.dk 2015 Deloitte Agenda Welcome to the digital era The

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

IT & Intelligent Energi ISSH-Netværket 28. Oktober 2009

IT & Intelligent Energi ISSH-Netværket 28. Oktober 2009 ISSH-Netværket 28. Oktober 2009 Dansk Energi Politisk Afdeling Richard Schalburg IT og energiforbrug IT og energibesparelser IT, energi og systemisk tænkning IT, energi og fremtiden Eksempel Slutbruger

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Visioner for automatisering i affaldssektoren

Visioner for automatisering i affaldssektoren Visioner for automatisering i affaldssektoren Finn Tang Thomsen Project manager Research projects Innosort innovationskonsortie Innovationskonsortie Et innovationskonsortium gennemfører et fælles projekt,

Læs mere

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion Væksthusenes rolle : - operatør på tilskudsprogrammet Tilskudsordning TILSKUD TIL EKSTERN UVILDIG BISTAND 100.000

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Forretning med mening og effekt

Forretning med mening og effekt Jasper Steinhausen Sustainable Business Developer COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Lyngby Telefon 4597 2211 Direkte 4597 1812 Mobil 2135 1029 E-mail jase@cowi.dk http://www.cowi.dk Forretning med mening

Læs mere

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities General Education Structure Diplomingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Softwarekonstruktion

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

KMD'S REJSE FRA OFFENTLIGT MONOPOL TIL KNIVSKARP TEKNOLOGILEVERANDØR PWC ÅRETS BESTYRELSESFORMAND

KMD'S REJSE FRA OFFENTLIGT MONOPOL TIL KNIVSKARP TEKNOLOGILEVERANDØR PWC ÅRETS BESTYRELSESFORMAND KMD'S REJSE FRA OFFENTLIGT MONOPOL TIL KNIVSKARP TEKNOLOGILEVERANDØR PWC ÅRETS BESTYRELSESFORMAND CEO EVA BERNEKE SEPTEMBER 2016 KMD HAR EN AKTIV ROLLE I DANMARKS PLACERING SOM DET MEST DIGITALISEREDE

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Valg af automationsplatform

Valg af automationsplatform Valg af automationsplatform - i en global virksomhed En global markeds leder VELUX Gruppens nøgle tal 40 salgs selskaber i hele verden 23 produktions fabrikker I elleve lande 10,000 ansatte globalt Technology

Læs mere

Critical Pervasive Computing

Critical Pervasive Computing Critical Pervasive Computing Kvalitetskrav til fremtidens pervasive computing systemer Ole Lehrmann Madsen direktør, Alexandra Instituttet A/S professor, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Pervasive

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

BIG DATA som styringsværktøj på et produktionssted. Martin Kamber, Arla Foods, Kruså dairy

BIG DATA som styringsværktøj på et produktionssted. Martin Kamber, Arla Foods, Kruså dairy BIG DATA som styringsværktøj på et produktionssted Martin Kamber, Arla Foods, Kruså dairy Navn: Martin Kamber Job: Project Manager Firma: Arla Foods Afdeling: Arla Foods, Kruså Dairy. Uddannelse: M.Sc.

Læs mere

Data proces-model for fremtidens forsynings forbrugs informations system

Data proces-model for fremtidens forsynings forbrugs informations system Data proces-model for fremtidens forsynings forbrugs informations system forsynings forbrugs informations system Måske et andet ord for et.. Fjernaflæsnings system Måske et nyt ord som beskriver det vi

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

EMO Hannover 2013 Ledsagende arrangementer fokuserer på trends inden for produktionsteknologi

EMO Hannover 2013 Ledsagende arrangementer fokuserer på trends inden for produktionsteknologi PRESSEMEDDELELSE Fra Sylke Becker Telefon +49 69 756081-33 Fax +49 69 756081-11 E-mail s.becker@vdw.de EMO Hannover 2013 Ledsagende arrangementer fokuserer på trends inden for produktionsteknologi København,

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI er. Konference hos Marketenderiet 4. december 2012

Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI er. Konference hos Marketenderiet 4. december 2012 Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI er Konference hos Marketenderiet 4. december 2012 Velkommen Konferenceudvalg: - Leif Poulsen, NNE Pharmaplan - Frank Faurholt, Siemens - Per Larsen, ABB -

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere