Internet of Things og Industri 4.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internet of Things og Industri 4.0"

Transkript

1 NR. 5 I NOVEMBER I 2014 I N D U S T R I E L T E K N O L O G I O G S O F T W A R E Internet of Things og Industri 4.0 bliver en ny radikal omvæltning Af Mogens Durup Nielsen Næste store skridt i brugen af internettet bliver, når alle de elektroniske ting vi bruger i dag, snakker sammen. For producenter, bliver værdiskabelsen deres applikationer medens Internet of Things teknologien bliver noget, de køber til. Internet of Things (IoT) har mulighed for at gøre vores hverdags elektroniske apparater intelligente, så de kan opsamle data, og bruge dem intelligent til at hjælpe os. Brugerne af teknologien har ikke behov for at kende den, mens produktudviklere, som fremstiller elektronik, skal koncentrere sig om markedsføringen af løsninger med applikationerne som hovedprodukt. De sidste mange år er IoT, som begreb, blevet mere og mere udbredt, og der er udsprunget en del initiativer under IoT begrebet, ikke mindst Industri 4.0, som stammer fra Tyskland, som er en vision om at skabe en højteknologisk produktion. Der bruges også termer, som M2M (maskine-til-maskine), M2E (maskine-tilmiljøet), M2H (maskine-til-menneske) og CPS (cyberfysiske systemer) under IoT begrebet. Begrebet Industri 4.0 dækker over den fjerde industrielle revolution; masseproduktion af produkter bliver intelligente, dvs. mens produktionen af produktet pågår, vil de enkelte delprodukter og proceslinjer have mulighed for at dele data, så det totale flow vil blive det mest optimale. Herunder vil der være mulighed for at omkonfigurere produktionsenheden, så der kan specialfremstilles produkter helt ned til de individuelle enheder. Et eksempel på en typisk dag for brugerne kunne se således ud: Fem minutter før vækkeuret ringer vågner kaffemaskinen op, vækkeuret ringer, persiennerne ruller automatisk op, dit ur med indbygget pulsog temperatur måler fortæller dig, at du er ved at blive syg. De piller du skal have, er allerede bestilt over internettet, og din GPS er indstillet til at køre forbi apoteket osv. Det, som gør dette muligt, er korreleringen af de enorme mængder data, som er til rådighed, så de kan bruges af systemerne, og giver os en nemmere hverdag. I forhold til de systemer, vi kender i dag, hvor vi manuelt skal programmere dem, vil de systemer, som kommer til via IoT teknologien være selvlærende. Det betyder, at interaktionen med systemet fra brugeren kun skal foregå, hvis der er noget, brugeren manuelt beslutter, at systemet skal udføre. En af de helt store drivkræfter, der vil få markedet til at eksplodere i størrelse, er at teknologien, er robust og billig at producere. Det er muligt nu, hvor der er flere teknologier, fx sensorprodukter, som i salg vil ligge under 100 kr. ved masseproduktion. Teknologierne i Internet of Things er vigtige at forstå. For brugeren vil dette være fuldstændigt underordnet, da de vil bruge IPv6 teknologi. De forventede teknologier, der vil muliggøre IoT, vil blive i alfabetisk rækkefølge: Bluetooth smart, RFID, WiFi, ULE, Z-Wave, Zigbee. Det betyder, at de virksomheder, som vil være en del af IoT, skal koncentrere sig om udvikling af applikationerne og sin markedsføring af produkterne, og ikke den underliggende teknologi, da det blot vil være en vare, som købes til fra en tredje part. Mogens Durup Nielsen har mere end 15 års erfaring i IT branchen. Han har været i ledelsepositioner i mere end 10 år og udformet forretningsudviklingsog strategiplaner for virksomhederne. INDHOLD 2 Sådan forstår vi Industri 4.0 i GPV så langt er vi i dag 4 Dit næste sociale netværk med kunderne bliver produktionen 6 Siemens tilgang til Industry Sådan realiserer vi industriens fjerde revolution 10 Når det regner på præsten, drypper det på degnen 12 Spilteori automatiserer det intelligente hjem 13 The electrical and electronic industry as the enabler of Industrie Co-simulation af cyber-physical systemer fra flyvevåbnet 16 Embed! Connect! Stay Ahead! ITOS er finansieret og udvikles i samarbejde mellem Industriens Fond, DI ITEK, AAU, DTU og 12 virksomheder. ITOS løber over fire år og er åbent for alle danske virksomheder, som arbejder med embedded systemer.

2 Sådan forstår vi Industri 4.0 i GPV så langt er vi i dag Bo Lybæk Ceo & President, GPV International A/S Det tyske lokomotiv er i fart og vi skal med I Danmark har vi somme tider en naiv tro på, at vi er verdensmestre, mens verden suser forbi os. For at indhente den overhaling og sikre den danske EMS-branche succes, kræver det fokus på konstant at forbedre kosteffektiviteten. Og her kan vi, trods medieopmærksomheden, ikke sætte vores lid til re-shoring. Megatrenden er og bliver som vi ser det off-shoring til primært Asien, hvor der stadig er et enormt gab op til europæiske lønomkostninger. Derfor forudsætter kosteffektivitet i vesten en kontinuerligt smartere produktion. Tyskland I Tyskland satser industrien, med regeringens opbakning, massivt på den fjerde industrielle revolution, som ifølge tyske beregninger kan resultere i op mod 30 pct. større produktivitet. I USA har de The Smart Manufacturing Leadership Coalition, som er en organisation bestående af produktionsvirksomheder, forskningsinstitutioner og staten, der sammen arbejder på at skabe den industrielle infrastruktur, som Industri 4.0 kræver. Og når Tyskland som Europas største elektronikproducerende land med en i øvrigt meget stærk industri gør det, bør vi spidse ører herhjemme. Industri GPV GPV er en fokuseret viden baseret outsourcing-partner med kernekompetencer inden for produktion af elektronik- og mekanikkomponenter til totalløsninger, mekatronik produkter eller box-build produkter. Det har vi ikke altid været. I 2008 var GPV et konglomerat, der producerede en lang række varer med et meget bredt syn på værdikæden. For godt 5 år siden kom vi igennem en rekonstruktion, hvor vi måtte genopfinde os selv med et strategisk kernefokus på vores elektronikforretning og differentiering igennem in-house mekanikkompetencer. Vi kan ikke sige, vi har implementeret Industri 4.0, men vi er godt i gang med at forstå, hvad det er, og hvordan vi kan drage nytte af det. For os er det en realitet, at IKT, software og indlejrede systemer bliver stadig mere integreret i de produkter, vi leverer. Derfor er opmærksomhed på Industri 4.0 en strategisk nødvendighed i årene fremover. Sådan forstår vi Industri begrebet rummer grundlæggende visionen om, at hele fabrikken /organisationen udveksler information decentralt. I en produktionsvirksomhed vil det sige, at maskiner, produktdele og lagre gennem datadeling regulerer sig selv, igangsætter handlinger og kontrollerer hinanden uafhængigt. Hvis en produktionsstation fx løber tør for et stik, kan stationen selv kontakte lageret og rekvirere flere. Skulle stikkene være i restordre, kan de relevante maskiner omprogrammere sig selv til at producere næste produkt og automatisk få leveret de relevante komponenter og dele fra fjernlageret. Det sparer både tid og omkostninger. Alt dette skaber nogle muligheder og udfordringer, som jeg vil prøve at beskrive nærmere i det følgende. FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >> 2

3 << FORTSAT FRA FORRIGE SIDE Små serier af høj kvalitet hurtigt leveret Måske tænker vi, at denne form for smart manufacturing kun er for virksomheder med masseproduktion i millionstørrelsen. Men en af visionerne er, at specialproducere helt små serier af høj kvalitet, efter kunders individuelle specifikationer og til en konkurrencedygtig pris med meget hurtig levering. Det skal i fremtiden kunne lade sig gøre, fordi den smarte udveksling af information direkte på produktionslinjen gør det nemt og hurtigt at omstille produktionen en spændende tanke. For hvem af os oplever ikke hver dag at modtage ordrer med kortere og kortere leveringstid eller møde forventninger om hurtig udvikling eller hurtig turn-around af prototyper? ITOS Det oplever vi, fordi vores kunder oplever det samme. Derfor vil udviklingen også medføre, at kunde/leverandør dialogen starter tidligere og mere detaljeret i forhold til design, forecasts, komponentlager, logistik etc. I GPV har vi valgt, at vi vil være med, og vi vil arbejde på at blive stadig dygtigere til at kunne håndtere og omsætte den nye teknologi til værdi for vores kunder. Op i fødekæden med Big Data Efterhånden som 4.0 udfolder sig i fremtiden, kan man forestille sig, at vores kunder, som i dag lever af at producere fysiske slutprodukter, i højere grad kommer til at tjene pengene på berigede data fra produkterne altså affødte serviceydelser. Frem for blot at sælge et apparat kan vores kunde sælge analyserede målinger, der i realtid fx udløser alarmer, når fastsatte grænser overskrides ligesom målingerne over tid kan skabe grundlag for forebyggelse. Anvendelse af såkaldte Big Data. Det skridt op ad i fødekæden kan give plads til, at GPV fx producerer større dele af de fysiske produkter en klar trend, som vi allerede ser i dag. Denne forvandling kommer blot til at øges i tempo. Trussel - If you snooze, you loose Generering af de mange data gør imidlertid også produktionen yderligere transparent for kunden, hvilket kan presse vores avance. Og vi risikerer at blive reduceret til vores maskiner, hvis vi ikke formår at indgå i andre eller nye værdiskabende dele af værdikæden. Det er en brændende platform, som vi som produktionsvirksomheder har ansvaret for at adressere. Men det kræver også, at politikerne tilvejebringer de rette rammevilkår. Det forudsætter jeg, at de forstår at tage ansvaret for. Afskrivningsregler For mig at se vil effekten af afskrivningsregler i forbindelse med investeringer være væsentlig for mange virksomheder og for Danmark. På vores virksomhed i Thailand får vi ved investeringer i nye maskiner og udstyr en straks-afskrivning på hele beløbet oven i den almindelige afskrivning det vil sige 200 pct. over fem år. Man behøver ikke spørge hvor er det mon mest attraktivt at investere? RB Industry 4.0 Readiness Index 5 Germany Belgium Finland Sweden Ireland Denmark Netherlands FRONTRUNNERS 4 POTENTIALISTS Austria UK Netherlands 3 Czech Republic TRADITIONALISTS Italy Slovakia Spain Slovenia Hungary 2 Estonia Lithuania Portugal Poland HESITATORS Croatia Bulgaria Manufacturing share (% of GDP, index) Invester i ny teknologi At forfølge visionen for Industri 4.0 kræver løbende investeringer i ny teknologi, som er altafgørende for at bevare en konkurrencedygtig produktion med arbejdspladser i Danmark. Derfor har vi i GPV bl.a. også valgt at deltage i MADE Manufacturing Academy of Denmark. Så succes kræver vilje og fokus, så vi kan udnytte de muligheder, som visionen den smarte fabrik giver i form af øget fleksibilitet, konkurrenceevne og turnaround af prototyper. Det er NU for os i Danmark, hvis vi selv skal sætte dagsordenen og præmisserne, ellers løber de med det i såvel Tyskland og USA som i Asien! << Danmark har potentiale for Industri 4.0, men det kræver gode rammevilkår og fokus på, hvordan den nye teknologi kan skabe værdi Kilde til figur: Rapport af Roland Berger : THINK ACT med undertitel INDUSTRY 4.0, The new industrial revolution. How Europe will succeed, March

4 Dit næste sociale netværk med kunderne bliver produktionen Fremtidens elektronikprodukter vil indgå aktivt i netværk med andet udstyr og systemer hos kunderne og række bagud til det produktionsdomæne, de fødes fra. Af Henrik Valentin Jensen Projektleder ITOS, DI ITEK Den trend vi ser i sociale verden, hvor man altid er på og har data til rådighed, udstrækker sig nu gennem embedded systemer og sensorteknologi til fysiske produkter og produktion. Det fænomen vi kender som Internet of Things, henviser til entydige identificerbare genstande og deres virtuelle repræsentation fx i skyen og på nettet. Data for det fysiske får en virtuel repræsentation, hvilket bl.a. kan anvendes i forbindelse med Cloud Computing. Ind i fabrikshallen Fra tysk side er der taget politisk initiativ til at bringe netteknologien ind i fabrikshallen ikke mindst for at bruge teknologien som våben i kampen om markedet med de nye vækstøkonomier. Griber bagud Teknologien vil således også kunne gribe bagud i produktionskæden. Komponenter vil indeholde relevante informationer, så de kan koble sig til og fra i brugssistuationen. Det kan udnyttes, så komponenterne også kan indgå i og kende deres egen vej gennem produktionen. Det gør, at vi vil vide, hvor en komponent befinder sig, og den vil selvstændigt kunne fortælle produktionsapparatet om sin tilstand, andre komponenter der skal føjes til, fysiske bearbejdning og software og den kvalitetskontrol den skal undergå. I produktionen er en komponent eller vare bæreren af sin egen specifikation for, hvordan den skal produceres. For virksomheden og kunden vil varen være et fysisk produkt, som opfylder en bestemt funktion, og en serviceplatform til at downloade ny information og programmer. I forhold til sine omgivelser og de system-af-systemer, den indgår i, vil en løsning have sensorer og egne systemer, der hele tiden sørger for, at systemet kommunikerer, beregner og yder optimalt i samspillet med andre systemer. FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >> Tyskland satser på at videreudvikle højteknologisk produktion ved at anvende avanceret teknologier, tænke produktionen smartere og med endnu højere effektivitet. Det kaldes ganske betegnende industri 4.0. First Industrial Revolution Second Industrial Revolution Third Industrial Revolution Fourth Industrial Revolution Degree of complexity through the introduction of mechanical production facilities with the help of water and steam power through the introduction of a division of labor and mass production with the help of electrical energy through the use of electronic and IT systems that further automate production through the use of cyber-physical systems First mechanical loom, 1784 First assembly line Cincinnati slaughter houses, 1870 First programmable logic controller (PLC), Modicon 084, 1969 Time Today 4 Kilde:http://ing.dk/blog/den-4-industrille-revolution

5 Det rækker også udover den enkelte produktion. Fabrikker vil ikke længere nødvendigvis være autonome enheder. Den horisontale integration af de forskellige systemer med udveksling af materialer, energi og information mellem flere forskellige selskaber kommer til at blive stærkt integreret i et netværk med hinanden. Det gør det muligt at løfte produktiviteten og samtidig variansskabelsen. Produkter kan versioneres til den enkelte kunde meget sent i processen i nogle tilfælde af kunden selv. Produkterne kan opdateres løbende, og der vil blive et flow af feedback data mellem kunden og virksomheden, som vil spille ind på innovation og service, og skabe nye forretningsmodeller. Data vil på den måde i højere grad blive en del af kernen i den commodity, der leveres. Tysk initiativ Industri 4.0 Tyskland satser på at videreudvikle højteknologisk produktion ved at anvende ITOS << FORTSAT FRA FORRIGE SIDE avanceret teknologier, tænke produktionen smartere og med endnu højere effektivitet. Det kaldes ganske betegnende industri 4.0. Standardisering og reference arkitektur; tager sigte på integration mellem forskellige virksomheder gennem værdiskabende netværk Den tyske stat har taget en række initiativer, hvor universiteter og erhvervslivet sammen udvikler konkrete svar på hightech intelligente fremstillingsteknologier. For at kunne opfylde strategien, skal følgende Industri 4.0 features implementeres som det første: En horisontal integration gennem værdiskabende forretningsnetværk End-to-end digital integration af engineering i hele værdikæden Vertikal integration og netværksdrevne produktionssystemer Der investeres derfor i forskning og udvikling, som igen understøttes af relevante industrielle partnere og politiske beslutninger. Der peges på en række teknologiske aktionspunkter blandt andet: Håndtering af komplekse systemer; produkter og fremstillingssystemer bliver mere og mere komplekse. Derfor skal der tilbydes hensigtsmæssige planlægnings- og forklaringsmodeller, som kan danne basis for at håndtere den voksende kompleksitet. Omfattende bredbåndsinfrastruktur for industrien; pålidelig, omfattende og høj kvalitets kommunikationsnetværk er en afgørende forudsætning for Industri 4.0. Det vil give potentiale for en meget tættere integration med kunderne og samspil om produktudvikling, vedligehold og effektivitet. På den måde vil produktionen blive en fælles platform eller det næste sociale netværk vi indgår i med kunderne. 5

6 Siemens tilgang til Industry 4.0 Frank Faurholt Salgsdirektør, Siemens Digital Factory Business drivers Ny teknologi, der ikke understøtter en business case, giver ingen kommerciel mening. Det er derfor nødvendigt at forstå de business drivers, der er med til at forme vores verden og dermed vores produktudvikling, produktions- og automationsteknologier. Vi har længe talt om den globaliserede verden, med de trusler og muligheder det giver. Nødvendigheden af at bruge vores sparsomme ressourcer mere optimalt og at vores time to market hele tiden skal reduceres, ja det er jo ikke nye udfordringer. Vigtig business driver er også, at forbrugerne nu ønsker individuelle produkter, samtidig med at omkostningspresset gør, at vi skal masseproducere. Vi står altså overfor en udfordring, der kræver en helt ny måde at tænke produktudvikling og produktion på og dermed også automation. Vi står overfor et paradigmeskift. Ligeledes har de seneste år med global økonomisk krise gjort, at både lande og virksomheder har fået øjnene op for vigtigheden af produktudvikling og produktion, samt det value-add der skabes i de enkelte lande og virksomheder. Teknologi trends Tilbage i 1965 beskrev Gordon E. Moore, hvordan antallet af transistorer i en elektronisk enhed (printkort) ville fordobles hver 18. måned. Det er denne ekspotentielle udvikling (Moores lov) der nu for alvor er ved, at accelerere udviklingen inden for elektroniske komponenter. Det er forudsigelserne i Moores lov der sætter rammerne for udviklingen inden for Embedded Systems (Pervasive Computing / Ubiquitous Computing). Her er det teknologien, der skaber en situation, hvor det både er teknisk og kommercielt muligt at fremstille intelligente enheder der har en unik identitet, og kan kommunikere (gerne trådløst) via internettet, og har sensorer samt kan fjernstyres. Ligeledes kan enhederne nu være ganske små, ofte kan de fremstilles til en ganske lille pris, og deres energiforbrug er meget begrænset. Cyber-Physical Systems Det er nødvendigt at arbejde med disse intelligente enheder i fremtidens produkter, produktionsapparater og automationssystemer. Intelligente enheder, der er i stand til at kommunikere indbyrdes på en struktureret måde og dermed vil være i stand til selv at tage hurtige beslutninger og øge fleksibiliteten i produktionsapparatet. Intelligente enheder, der både findes i den virkelige verden, og som samtidig findes som en virtuel softwaremodel. Sådanne intelligente enheder kaldes Cyber-Physical Systems og udgør en helt ny måde at tænke produktudvikling (PLM), produktion, automation og industriel it på. De vil være ting på internettet, Internet of Things (IoT). Siemens langsigtede strategi Som en ledende teknologivirksomhed med en global tilstedeværelse, har vi i Siemens selvfølgelig en finger på pulsen, omkring de internationale teknologi trends og business drivers. Vi ved, at vi hele tiden skal være med helt fremme. Ja faktisk, har vi en ambition om at være med til at udvikle fremtidens digitale fabrik. Vi ser visionerne og teknologierne i den 4. industrielle revolution, herunder Industry 4.0, som en unik mulighed for, at tage nogle reelle innovations skridt, til gavn for vores kunder. Integrated Engineering Integrated Engineering er et konkret eksempel på at fremtiden allerede er her. Ved netop at tænke alle faser i et projektforløb ind i en sammenhæng, lige fra det indledende produktdesign, den digitale prototype og virtuel simulering af produktionsapparatet, viser vi konkrete eksem- FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >> 6

7 << FORTSAT FRA FORRIGE SIDE pler på at visionen faktisk allerede er ved at blive til virkelighed. Siemens Digital Factory har stor fokus på at videreføre denne strategi, således at produktdesign (PLM), automation og industriel it vokser endnu tættere sammen i de nærmeste år. Siemens Corporate Technology (CT) På tværs af vores forskellige forretningsenheder, arbejder Siemens Corporate Technology (CT) med grundforskning indenfor området. Der er en tæt dialog med en række uddannelses institutioner, offentlige myndigheder og andre virksomheder. Det er her at grundforskning bliver til kommercielle produkter, systemer og koncepter for de enkelte forretningsenheder i Siemens. Vi tager vores egen medicin I Siemens har vi en række fabrikker, som selvfølgelig også har et krav om øget produktivitet, fleksibilitet og kvalitet, således at vi fortsat kan være konkurrencedygtige. Disse fabrikker giver os en unik mulighed for at teste vores egne hardware- og software løsninger. Vi har bl.a. en fabrik i Amberg, hvor vores Simatic automationsprodukter bliver fremstillet. Denne fabrik er flere gange blevet kåret som Europas mest effektive fabrik og netop her tester og anvender vi vores nyeste software koncepter indenfor bl.a. PLM og MES. Siemens Digital Factory I Siemens tager den 4. industrielle revolution / Industry 4.0 alvorligt, vi indretter vores organisatoriske struktur på en ny og meget målrettet måde. Den division som jeg er tilknyttet, hedder pr Digital Factory. Den indeholder en rækkes business units der alle har fokus på fremtidens smarte, intelligente og digitale produkter og fabrikker, her skal fremhæves to. Forretningsenheden Product Lifecycle Management (PL) har sit hovedfokus på high-end software koncepter til bl.a. PLM og MES løsninger. Forretningsenheden Factory Automation (FA) tager sit udgangspunkt i klassisk automation. Her er fokus på at videre udvikle vores stærke PLC og MotionControl koncepter, således at de via vores engineeringsportal (TIA-portalen) bliver fundamentet for den digitale fabrik. Vi har selvfølgelig fokus på fortsat at udvikle innovative hardware komponenter, men det skal ikke være nogen hemmelighed at vores hovedfokus er industriel software i bredeste forstand. I Siemens Digital Factory vil vi ikke blot være med helt fremme i den tekniske udvikling. Vi har det klare mål at være med til at definere fremtidens digitale produktudvikling (PLM), innovative produktion via Integreted Engineering, samt skabe nye forretningsmuligheder for vores kunder via fx Data Driven Service. Læs mere her Frank Faurholt er salgsdirektør i Siemens Digital Factory, Formand for Dansk Automationsselskab (DAu) og blogger på Ingeniørens hjemmeside. Production execution Services Production planning Production engineering Product design 7

8 Sådan realiserer vi industriens fjerde revolution Af Brian Jeppesen CEO Mjølner Informatics Internet of Things, Ubiquitous Computing, Industrial Internet og nu Industri kært barn har mange navne - men hvad skal vi egentlig kunne for at skabe intelligente fabrikker? I samarbejde med vores kunder har vi gjort os en del erfaringer på området, og vi oplever, at særligt fem kompetencer er vigtige, når Industri 4.0 skal realiseres. 1. Diversitet som aktiv metode Det er afgørende, at man forstår at arbejde på tværs af fagligheder, så alle perspektiver med tænkes. Når vi vil fjernstyre fabrikkens nøglefunktioner med desktop- og webapplikationer, pushe alarmer og rapporter til direktørens mobilenhed og lade maskinerne kommunikere indbyrdes, skal vi kende alle de platforme og teknologier, det indebærer. Det betyder, at den enkelte virksomhed skal have solid erfaring med både mobile, desktop, indlejrede og web platforme samt alle de teknologier og den hardware, der knytter sig hertil, for at kunne levere helstøbte løsninger. 2. Forstå brugeren En rigere industri kræver en rigere interaktion. Brugerne skal have adgang til skyen og alle de data og funktionaliteter den rummer. Derfor skal betjeningen af maskiner gøres så simpel som mulig, så arbejdet bliver både sikkert og effektivt. Det kan kun ske, hvis vi erstatter havet af knapper og sort/hvide displays med intuitive og grafiske brugergrænseflader. Noget produkter, som f.eks. TouchGFX i dag muliggør. Som leverandør til de intelligente fabrikker skal vi have velafprøvede arbejdsgange, der kan grave viden om brugere og brugssituationerne frem i et holistisk perspektiv. Der skal tages højde for både branche-, platform- og brugerhensyn. Det er nødvendigt for at kunne levere den rette data, til den rette bruger, på det rette device og det rette tidspunkt. 3. Tænk arkitektur De mange forbindelser, og den åbenhed som en effektiv Industri 4.0 kræver, medfører naturligvis en lang række skæringspunkter. Mens det er vigtigt at forstå hvert enkelt systems teknologi, arkitektur og struktur, er det helt afgørende at kunne skabe en effektiv og bæredygtig arkitektur i sammenhængen. Det kræver forståelse for både de enkelte systemer, brancher, brugerne, arbejdsgange og allervigtigst sammenspillet. Kun med den rette arkitektur sikrer man en agil fabrik, hvor sikkerheden er i top. 4. Udnyt datamængden Ønsket om de mange Cyber Physical Systems handler i høj grad om generering, deling og prioritering af data. Hvis Industri 4.0 skal give sit absolutte afkast, skal vi som leverandører forstå at bruge den nyvundne datamængde bedst muligt, og sætte den i spil med eksisterende data. Vi skal lære kunden at se data som en kerne-ressource, der ikke bare fortæller om fortiden, men sørge for, at data også bruges til vedvarende proces- og produktudvikling. Når vi virkelig skal skabe værdi, skal vi sætte systemerne i stand til selv at handle på baggrund af den data, de genererer. Det kræver solid branche- og brugerspecifik forståelse fra fabriksejere og datainnovationer fra leverandører. FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >> 8

9 << FORTSAT FRA FORRIGE SIDE 5. Forstå bits, bites, møtrikker og mennesker Mens cloudsystemer, kommunikation maskinerne imellem og innovativ dataudnyttelse skal sikre en så automatiseret proces som muligt, skal den intelligente fabrik stadig betjenes. Derfor skal vi som leverandører kunne skabe funktionelle og sikre betjeningsenheder til de brugere, der skal betjene industriens maskiner. Det kræver indgående hardwareforståelse og teknologisk anvendelse, der kan skabe simple, sikre og effektive betjeningsenheder. For de fleste enheder er touch en måde at koge de komplekse funktionaliteter og stukturer ned til intuitiv navigation og simpel datapræsentation. Fra monolitiske enheder til forbudne satellitter Vi har af erfaring lært, at diversitet - både hvad angår faglighed, teknologi og domæner - giver de mest helstøbte, bæredygtige og effektive løsninger. I dag tænker vi fra start på tværs af platforme, teknologier og brugskontekster og løfter således løsningen op i et holistisk perspektiv. Med vores diversitet kan vi håndtere løsningerne teknisk og samtidig skabe rigere interaktion mellem mennesker og maskiner. En evne som er helt essentiel når industrien skal forvandle de monolitiske enheder til forbudne satellitter. 9

10 Når det regner på præsten, drypper det på degnen Industri 4.0 en god chance for dansk produktion. Af John Johansen Professor, Center for Industriel Produktion, AAU Af Brian Vejrum Wæhrens Lektor, Center for Industriel Produktion, AAU Den tyske industri og regering satser voldsomt på Industry 4.0, som betegnes som den fjerde industrielle revolution. Industry 4.0 bygger på digitalisering Trådløs kommunikation, Cloud Computing, Smart Robots, Big Data,3D, mv., af produktion og produktionsprocesser. Begrebet knytter sig også til begreber som Smart Manufacturing, Virtual Manufacturing, Cyper-Physical Systems (CPS), etc. Målet er den intelligente fabrik, som er karakteriseret ved høj tilpasningsevne (adaptability), ressourceeffektivitet og tæt integration med alle forretningspartnere i værdikæden, både Up Stream og Down Stream. Det er et koncept, som understøtter lokalt forankret og kunde tilpasset produktion i industriel skala (Mass Customized). Industry 4.0 er ikke nogen mirakelmedicin, men et godt bud på fremtidens konkurrencedygtige produktion. Produktion er vigtig Europa og Danmark, har de sidst to årtier tabt industrielle arbejdspladser. Det er der mange årsager til, men hovedårsagerne skal findes i manglende produktivitetsudvikling, faldende markedsandele samt stigende outsourcing/offshoring. Tyskland er faktisk en af de få lande i Europa, som de seneste år har øget sin industrielle værditilvækst. Det er efterhånden erkendt, at produktion er en vigtig bidragsyder til procesindsigt, som driver effektivitet, men også til innovation og forretningsudvikling. Når produktion nedlægges eller flyttes til nye lokationer medfører det ofte, at videnjob følger efter. Dette gælder også jobs inden for tilknyttede fagområder (produktionsforberedelse, logistik, kvalitet, produktudvikling, m.v.) og sektorer (rådgivning, service, m.v.). Hvis vi ikke ændrer denne trend, risikerer vi således i fremtiden at tabe de mest værdiskabende arbejdspladser på gulvet, ligesom vi risikerer at generere et skævt arbejdsmarked, hvor der kun er plads til de meget (ekstremt) højt uddannede. Det vil være et samfund, som ikke i fornødent omfang understøtter vores høje forventninger til social sikkerhed, fri uddannelse og et veludbygget sundhedsvæsen. Produktionen er altså vigtigt ikke blot for den enkelte virksomheds specifikations- og udviklingsevne, men i lige så høj grad for det samlede økosystem, som produktionen indgår i. Nye produktionsformer Den danske produktionssektor, står med et enormt stort ansvar. Vi har i høj grad brug for dansk produktion, men under helt nye former. Produktion er, som vi lige har set, en kilde til innovation og ikke mindst innovative forretningsprocesser 10 og produkter. Det er via denne kobling, at vi skal udvikle kloge produkter og serviceydelser, som kan sælges med et tilstrækkeligt stort dækningsbidrag, som sætter os i stand til at betale for velfærdsstaten Danmark herunder sikre anstændige lønninger til alle typer af medarbejdere. Innovationsfabrik Vi skal betragte produktionen som en videncontainer. Produktion skal ses som en innovationsfabrik, som PRO- DUCERER nye produkter og forretningsmuligheder, fleksibelt og i høj hastighed. Det kalder på nye løsninger, ledelsessystemer, organisations- og samarbejdsformer, men også nye teknologiske løsninger. Ikke mindst kræver det et nyt mindset. Industry 4.0 kan måske ses som et nyttigt koncept i denne sammenhæng, men. Strukturelle udfordringer Som nation har Danmark begrænsede ressourcer og økonomi. Vi har en industri, som primært består af små og mellemstore virksomheder. Danmark og hovedparten af de danske virksomheder har derfor vanskeligt ved at hamle op med de store lande og de globale virksomheder, når det gælder grundlæggende teknologiudvikling. Danske virksomheder skal i FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >>

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

- Teknologiske Trends - Cases - Opsummering

- Teknologiske Trends - Cases - Opsummering - Teknologiske Trends - Cases - Opsummering Et forgrenet økosystem i Danmark 13,000 borgere Tilført arbejdsværktøjer og teknisk træning 25.4 mia DKK Genereret af virksomheder i det danskemicrosoft økosystem

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012 IMS introduktion danzig 51. møde 25.10.2012 Projektleder Claus Broch Christensen Dagsorden Lyngsoe Systems introduktion Intelligent Materielestyring - IMS Baggrund og idé Systemintroduktion Interface mellem

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

One Step Ahead 2011: Fremsyn

One Step Ahead 2011: Fremsyn One Step Ahead 2011: Fremsyn 2 ONE STEP AHEAD 14. og 15. marts 2011 Infrastruktur Cloud Lars Nygaard, divisionschef Server & Cloud Microsoft Danmark ONE STEP AHEAD 14. og 15. marts 2011 Hvad er cloud?

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk MOBILE STRATEGIER Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk Agenda Tal og facts Mobil strategi Hvad betyder det for jeres organisation/webredaktører Taktiske valg Baby steps and the big picture Hvordan

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen?

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? Morten Lind Automation and Control AutomationDesign & Center for Elteknologi Forskningsprojekter Forskningsbaseret undervisning

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.dk/dk/produkter 195 DAGE GENNEMSNITLIG TILBAGEBETALINGSTID Robotter endelig indenfor din rækkevidde Med Universal

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

SORRY... DET ER VORES FEJL. Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark

SORRY... DET ER VORES FEJL. Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark SORRY... DET ER VORES FEJL Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 MEN, DET ER GÅET SÅ STÆRKT! Undersøgelser

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013 Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad Comwell Kolding den 9. april 2013 it s a mobile first world I går Find hen til computeren I dag Der er en App til det Lokation Er ikke relevant Tid Er på min side

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up MMT3000 Efterårskonference 2015 Fredag 30. oktober 2015 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart MBA brush-up Bliv opdateret på de seneste trends i MBA verdenen Charles Møller Professor Poul Israelsen Professor

Læs mere

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA CADConnect PML system til Microsoft Dynamics NAV Et praksisorienteret, generisk, intelligent interface mellem et CAD-system og Dynamics NAV. CADConnect understøtter også

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Laboratoriet i Herlev Get your ideas moving Udvikling af mekatronik til industrien og medicosektoren Opstartet i 2009. ApS. 10 mill. i omsætning High

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Automation University? To dage med præsentationer, demonstrationer, hands on labs og seminarer, samt stor udstilling fuldstændig gratis. Personlig agenda deltagere kan fastsætte deres eget program ud fra

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Om denne undersøgelse

Om denne undersøgelse Om denne undersøgelse I hele EU er der organisationer, der giver borgere adgang til og undervisning i informationsteknologi og evt. yder andre services til støtte for udsatte grupper. Disse organisationer

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4.500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere