Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA."

Transkript

1 Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med de almindelige betingelser, skal den ses som bilag til kontrakten mellem Leverandøren og kunden. Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. 2. Definitioner I dette afsnit defineres nogle af de begreber, som anvendes i denne SLA: Reaktionstid: Oppetid: Nedetid: Indenfor normal arbejdstid Udenfor normal arbejdstid Servicevederlag: Den garanterede tid fra fejl registreres af Flexfones overvågning, eller fejlmeldes af kunden, til fejlhåndtering er påbegyndt. Den garanterede oppetid er den tid, som produktet eller tillægsydelsen er til rådighed over en given tidsperiode (dog med forbehold for Standard SLA, hvor nedetid udenfor normal arbejdstid ikke influerer på udregningen af oppetiden). Nedetid beregnes ud fra tiden, hvor et produkt eller en tillægsydelse ikke er funktionsdygtigt, fra fejlmelding sker (mundtligt eller skriftligt), eller Flexfones overvågning har registreret fejlen, til det pågældende produkt fungerer igen efter udbedring, eller parterne er enige om, at fejlen er rettet (dog med forbehold for Standard SLA, hvor timer udenfor normal arbejdstid ikke tæller med). Hverdage fra 8:00 16:00, helligdage undtaget. Hverdage fra 16:00 8:00, samt weekender og helligdage. Det samlede vederlag for det eller de berørte produkter og/eller tillægsydelser, jf. Kontrakten. 3. Vedligeholdelsesprocedurer I følgende afsnit er forretningsgangen vedrørende Flexfones vedligeholdelsesprocedurer beskrevet. Flexfone forbeholder sig ret til at udføre forebyggende vedligeholdelse samt udbygning og ændring af infrastrukturen, som leveres til kunden, for herved til stadighed at leve op til og Side 1 af 5

2 forbedre de tekniske specifikationer. Flexfone planlægger og udfører dog vedligeholdelse af infrastrukturen, så det påvirker kunden så lidt som muligt og med minimal nedetid. Flexfones produkter og/eller tillægsydelser anses for at være funktionsdygtige under varslet vedligeholdelse af infrastrukturen. Varsling, vedrørende planlagt vedligeholdelsesarbejde af infrastrukturen (f.eks. i form af netværksændringer og opgraderinger), er delt op i to kategorier service påvirkeligt arbejde og ikke-service påvirkeligt arbejde. Service påvirkeligt planlagt arbejde skal af Flexfone annonceres i rimelig tid, inden arbejdet påbegyndes. Der kan i Flexfoneløsninger forekomme akut servicearbejde, der typisk vil have kortere varsling. Flexfone annoncerer planlagt vedligeholdelsesarbejde også kaldet servicevinduer via driftsudmeldinger, som kan tilmeldes på forsiden af PBXadmin. Generelt forsøger Flexfone at planlægge større servicevinduer til at finde sted mellem 00:00 og 06:00 natten / morgenen. Der kan dog forekomme servicevinduer udenfor dette tidsrum. Hvis kunden selv planlægger service påvirkeligt arbejde, dvs. arbejde, som kan udløse alarm hos Flexfone, skal kunden på forhånd informere Flexfone herom. Hos Flexfone udløses alarm, hvis enten strømmen til det kundeplacerede udstyr (CPE) frakobles, eller uplink kablet fjernes fra CPE en. 4. Fejlmeldingsprocedurer Flexfone har et Network Operation Center (herefter NOC), hvorfra netværket overvåges proaktivt. Flexfone NOC er overvåget 24 timer i døgnet, 365 dage om året med vagtordning udenfor normal arbejdstid. Personalet i Flexfones NOC registrerer alle observerede fejl og påbegynder fejlretning efterfølgende. Flexfone har etableret følgende kontaktflade for henvendelser vedr. internet: Type 1. line 2. line Supporthenvendelse Flexfone forhandleren Ændringsanmodning Flexfone forhandleren Fejlmelding (indenfor åbningstid) Fejlmelding (udenfor åbningstid) SLA Flexfone tilbyder et fast SLA niveau kaldet Døgn SLA. Døgn SLA er standard med mindre andet er eksplicit angivet i kontrakten. Service på ikke brofaste øer Flexfone tilbyder ikke Døgn SLA, og der kan ikke tegnes serviceaftaler for tjenester, der leveres til installationsadresser på øer i Danmark uden fast broforbindelse til Jylland, Fyn, Sjælland eller Bornholm. Hvis sådan serviceaftale fejlagtigt er særskilt indgået, er aftalen ugyldig. Side 2 af 5

3 5.1. Fejl observeret af kunden Fejl på produkter eller tillægsydelser, som konstateres af kunden, bør indenfor normal arbejdstid altid rapporteres til forhandleren eller til Flexfones supportafdeling. Udenfor normal arbejdstid reagerer Flexfone NOC kun på fejlmeldinger per telefon til vagtnummeret. Kontaktinformation til NOC fremgår af afsnit 4. Kunden bør kunne svare på følgende tjekliste, inden Flexfone kontaktes vedrørende en fejlmelding: Hvilket kredsløbsnummer drejer fejlmeldingen sig om? Er der strøm på udstyr? Er der lys på uplink port på CPE? Er det muligt at komme på internettet? Ved kontakt via skal fejlmeddelelsen indeholde følgende: En beskrivelse af det pågældende problem. Teknisk dokumentation som f.eks. tidspunkter, traceroutes, ping tider, etc. Kontaktoplysninger (navn, telefonnummer og ). Oplysninger om fysisk adresse, kaldenavn, samt evt. Flexfones kredsløbsnummer. Husk altid at følge skriftlige fejlmeldinger op med telefonopkald, og oplys sagsnummer. Når fejlen er rettet, lukkes og arkiveres sagen, og der afsendes en besked til kunden telefonisk eller på mail. Fejlen betragtes herefter som udbedret, med mindre Kunden gør indsigelse herom Fejl observeret af Flexfone Hvis Flexfone konstaterer fejl på produkter eller tillægsydelser, så bliver der, fra Flexfone side, reageret og handlet i følgende prioriterede rækkefølge: De implicerede kunder identificeres. Når flere kunder er berørt, udsendes en driftsmeddelse. Fejlsøgning og -retning iværksættes Særlige forhold Flexfone forbeholder sig ret til at fakturere for opkald til vores NOC foretaget udenfor normal arbejdstid, som ikke er dækket af Døgn SLA eksempelvis opkald af supportmæssig karakter. Flexfone forbeholder sig ret til at fakturere kunden for alt medgået tid, kørsel og eventuelt materiel i forbindelse med kundens fejlmelding, hvor årsagen viser sig at skyldes kunden, dennes installation/udstyr eller øvrige underleverandør(er). Derudover forbeholder Flexfone sig yderlige ret til at fakturere kunden, hvis kunden har givet ukorrekte informationer i forbindelse med installation eller reparation. Kunden skal på Flexfones forlangende assistere under fejlretningen uden omkostninger for Flexfone. Unødig ventetid i forbindelse med kundeassistance, herunder ventetid på kundens ankomst, ventetid på adgang til en adresse, informationer vedrørende fejlen m.v., er ikke medregnet i reaktions- og nedetiden. Der kan ikke kræves kompensation ved fejl, som direkte eller indirekte kan tilskrives Kunden, dennes udstyr og system eller underleverandør(er). Side 3 af 5

4 6. Klassificering af fejl Flexfone afgør om en fejl er major eller minor, jf. nedenfor. Flexfone kan til hver en tid omklassificere fejlen fra major til minor eller fra minor til major, hvis det i forbindelse med fejlretningen eller i øvrigt viser sig, at fejlen er forkert klassificeret. Major fejl Kundens løsning er afbrudt eller kvalitetsmæssigt forringet, så kunden er afskåret fra brug af tjenestens mest basale funktioner. Major fejl omfatter bl.a. Forbindelsen er afbrudt. Internettet kan ikke tilgås via forbindelsen. Der kan ikke ringes fra kundens forbindelse (telefonitjenester). Routerfejl, hvor alle brugere, applikationer eller tjenester er nede. Minor fejl Mindre fejl, hvor kunden oplever en forringet kvalitet af tjenesten eller en begrænsning i tilgængeligheden af tjenestens funktioner. Kabelfejl, som kræver gravning, behandles altid som minor fejl. Minor fejl omfatter bl.a.: Kabelfej, som kræver gravning. Støj på forbindelsen. Periodiske udfald. Hastighedsforringelser. Pakketab. Routerfejl, hvor enkelt brugere, applikationer eller tjenester er nede. Bemærk: WIFI-forbindelsen på hjemmearbejdspladser betragtes ikke som en kritisk tjeneste, og der ydes derfor kun fejlretning indenfor normal åbningstid. Fejl, som har opsættende virkning I visse situationer kan Flexfone ikke fejlrette som følge af forhold uden for Flexfones kontrol. Disse situationer omfatter bl.a. følgende: Særlige fysiske forhold, der besværliggør eller umuliggør Flexfones fejlretning. Alvorlige kabelfejl, og andre alvorlige fejl, i Flexfones anlæg og installationer, som omfatter flere kunder, og hvor det ikke er praktisk muligt at fremskynde fejlafhjælpning f.eks. ved at indsætte flere ressourcer. Forhold, som bevirker et særligt stort tidsforbrug (indhentelse af gravetilladelser, behov for ekspropriation, myndighedskrav om koordinering med andre ledningsejere, forbud fra offentlige myndigheder mv.). Situationer omfattet af force majeure. Svigt i leveringer fra Flexfones leverandører. Fejl, som skyldes produktionsfejl eller lignende i udstyr, hardware og/eller software, og som forekommer i alle produkter af samme produktionsserie, og hvor fejlen derfor eskaleres til Flexfones leverandør. Side 4 af 5

5 7. Reaktionstider I følgende afsnit beskrives og illustreres, hvilke reaktionstider kunden kan forvente af Flexfone ved fejlmeldinger. Services element Døgn SLA Support Hverdage (Fredag ) Ændringsanmodninger Hverdage (Fredag ) Fejlservices Hele døgnet Reaktionstid Major fejl 1 time Reaktionstid Minor fejl 2 timer Fejlafhjælpningstid Major fejl 4 timer Fejlafhjælpningstid Minor fejl Næste arbejdsdag I tilfælde af defekt CPE udstyr vil Flexfone hurtigst muligt få bragt nyt udstyr ud på leveringsadressen. I sådan tilfælde kan der opstå længere fejlafhjælpningstid end 3 timer grundet geografiske og logistikmæssige forhold. 8. Support Support og ændringsanmodninger kan ske på alle hverdage mellem 8:00 og 16:00 (Fredag ). Der udføres kun support på den del af Kundens løsning, som tilhører Leverandøren. Al support på Kundes eget udstyr, eller andre fejl, der er opstået i forbindelse med evt. misvedligeholdelse, faktureres pr. påbegyndt time. Er der behov for kørende teknikere eller 3.level teknikere, så faktureres dette på timebasis. Eventuelle udgifter til materialer ved teknikerbesøg afholdes kunden Support på opsætning af adgangen til det leverede WIFI-netværk på hjemmearbejdspladser ydes ikke. Side 5 af 5

DLG Servieaftaler Privat

DLG Servieaftaler Privat DLG Servieaftaler Privat Samlet oversigt over alle serviceaftaler til private 1. Generelt om serviceaftaler... 1 Få den serviceaftale der passer til dit behov for sikkerhed.... 1 2. Serviceaftale på Fastnet...

Læs mere

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) 1 Indholdsfortegnelse 2 Hensigtserklæring... 3 2.1 Reference... 3 3 Definitioner... 3 3.1 Hostingplatform... 3 3.2 Nedetid...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Internet Access Service Level Aftale

Internet Access Service Level Aftale Internet Access Service Level Aftale Version 2.0 NYS-1057 /2010.01.26 Version: 2.0 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. BEGREBER OG DEFINITIONER... 3 2.1 EKSEMPEL 4 3. SERVICENIVEAUER...

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND Dine fordele og det med småt Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT. Mobilt Bredbånd og Bredbånd

DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT. Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd Version 13 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd og Telefoni,

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere