Vejledning i VIAS 4.3. Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i VIAS 4.3. Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4"

Transkript

1 Vejledning i VIAS 4.3 Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4

2 Bemærk: Denne vejledning er henvendt til leverandører, der leverer ydelser i forbindelse med koordineringen af specialrådgivningen (KaS) under VISO fra 1. juli De benævnes i vejledningen som KaS-leverandører. Det gælder i perioden 1. juli december 2015 følgende tilbud: Center for Døvblindhed og Høretab Center for Høretab Børnekliniken Instituttet for Blinde og Svagsynede Synscenter Refsnæs Specialrådgivning om Epilepsi v. Filadelfia 2

3 Forord til vejledning Denne brugervejledning beskriver anvendelsen af VIAS-systemet i forbindelse med koordinering af specialrådgivningen (KaS) under VISO. KaS udspringer af lovændringerne i serviceloven på baggrund af Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov, som Folketingets partier indgik den 13. november Vejledningen passer til den version af VIAS, som kører fra 1. juli For at læse vejledninger og supportmaterialer online skal du åbne denne webside: eller rette henvendelse til Support (se sidste side for kontaktinfo). På supportsiden finder du: VIAS brugervejledning for leverandører Vejledning for leverandørers adgang til VIAS Socialstyrelsens hjemmeside Nyheder om VISO for VISOs specialister lanceres løbende på Socialstyrelsens hjemmeside under Rådgivning. Her findes også altid nyeste udgave af vejledninger til VIAS og aktuel driftsstatus. Introduktion til VIAS VIAS er VISOs Administrative System, som styrer registreringen af henvendelser til leverandørerne samt overførsel af økonomiske midler hver måned fra Socialstyrelsen til leverandøren. VIAS er bygget således op, at man som bruger har adgang til alle henvendelser, som pt. er registreret af VISO-specialisten. Forudsætninger for at kunne logge på VIAS Du kan kun logge på VIAS, når følgende forudsætninger er opfyldt: Du skal have en digital medarbejdersignatur eller NEM ID installeret på arbejdscomputeren Din computer skal have adgang til internettet Systemet er tilgængeligt på alle gængse platforme, men skærmbillederne er ikke tilpasset smartphones. For yderligere vejledning i at komme på VIAS henvises til "Vejledning for Leverandørers adgang til VIAS", som kan findes på Socialstyrelsens hjemmeside (se linket ovenfor). 3

4 Centrale definitioner Udredning Udredning er en aktivitet, hvor en leverandør afdækker en persons funktionsevne i det omfang, det er nødvendigt for planlægning af indsatsen. Udredning kan bestå af en systematisk, helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret undersøgelse og vurdering af for eksempel en persons funktionsevne eller funktionsnedsættelse og/eller andre forhold, der har eller kan få betydning for en persons livssituation. Specialrådgivning: Specialrådgivning er en ydelse, hvor en fagperson gennem dialog og formidling inden for et specifikt emne hjælper en person eller en gruppe af personer med at klarlægge problemer og opstille løsningsforslag og handlemuligheder for derved at sætte den rådsøgende i stand til at foretage valg og handlinger i forhold til den situation, der ligger til grund for henvendelsen. Rådgivning finder sted på initiativ fra henvender og kan ske i form af fysiske møder, telefonsamtaler eller skriftlig kommunikation. Målgruppen for rådgivning kan være både borgere og fagfolk, herunder leverandører eller repræsentanter for en myndighed. Rådgivning kan ydes både til enkeltpersoner og grupper af personer. Emnet kan være forskellige metoder i relation til en given funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer samt kompensationsmuligheder i forhold hertil. Rådgivning finder typisk sted i borgerens eget hjem eller på dennes arbejdsplads, uddannelsessted, på et tilbud eller hos myndigheden. Udgangspunktet er, at rådgivningen foregår der, hvor det er mest hensigtsmæssigt for den rådsøgende part. Leverandør: Den konkrete leverandør, der udfører de faglige ydelser, jf. de realydelser, der er nævnt i punkt 21 i rammeaftalen mellem driftsherren og VISO. Leverandørens data fremgår af rammeaftalens punkt. 1. Specialist: Den konkrete fagperson, som er ansat ved leverandøren, og som udfører de faglige ydelser. 4

5 Indholdsfortegnelse Forord til vejledning... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Del 1: Vejledning til registrering... 6 FAQ Til registrering Del 2: Registrering af henvendelse... 7 Del 3: Praktiske funktioner og værktøjer Del 4: Teknisk support FAQ Ofte stillede spørgsmål Meld en fejl i VIAS Kontakt til support:

6 Del 1: Vejledning til registrering Henvendelser kan handle om mange forskellige ting, men det er kun henvendelser, der handler om rådgivning eller udredning, der skal registreres. Desuden er det, så vidt muligt, kun nye henvendelser om rådgivning eller udredning, der skal registreres. Al kontakt, der efterfølgende er med en henvender i forbindelse med et rådgivnings- eller udredningsforløb, registreres derfor ikke. Denne kontakt betragtes som en del af rådgivningen eller udredningen og beskrives i årsrapporten. Registreringen i VIAS skal alene give et billede af efterspørgslen på tilbuddets ydelser, samt den umiddelbare faglige vurdering af, hvordan henvendelsen forventes at blive håndteret. Registreringen af en henvendelse kan foretages i forbindelse med modtagelsen af henvendelsen, men kan også foretages efterfølgende. Registreringen af henvendelsen foretages i udgangspunktet af den medarbejder, der modtager henvendelsen. I nedenstående kan du læse svar på nogle af de spørgsmål, der ofte stilles om registreringen i VIAS. FAQ Til registrering. Skal man ved henvendelse fra en syns- eller døvekonsulent registrere barnets hjemkommune eller den kommune eller region, som konsulenten henvender sig fra? Svar: Det er den kommune eller region, som konsulenten arbejder i, der skal registreres. Skal man ved henvendelse fra et tilbud registrere betalingskommune eller handlekommune? Svar: Det er den kommune, hvor tilbuddet er beliggende, der skal registreres. Skal interne henvendelser fra tilbuddets takstfinansierede områder registreres som henvendelser? Svar: Nej, kun henvendelser fra eksterne aktører registreres. Hvem registrerer man, hvis der er flere henvendere i en sag? Svar: Man vurderer, hvem der er den primære henvender og registrerer denne. Ved henvendelse om udredning af et barn til f.eks. et sygehus, skal man da registrere barnets hjemkommune eller sygehusets hjemsted? Svar: Det er sygehusets beliggenhed, der skal registreres. 6

7 Del 2: Registrering af henvendelse Når du skal registrere en henvendelse i VIAS, skal du først logge ind på VIAS som ekstern leverandør. Du skal til det formål bruge følgende link til at logge på VIAS: Når du har logget ind via linket, vil du se nedenstående skærmbillede. For at registrere en ny henvendelse skal du klikke på Ny Henvendelse i hovedmenuen. Figur 1. 7

8 Der vil nu dukke en henvendelsesformular op (se Figur 2). På de følgende sider kan du se, hvad de forskellige felter betyder i henvendelsesformularen. Figur 2. Sagsnr. Øverst på siden finder du feltet Sagsnr.: Sagsnummer angives automatisk. Du kan derfor ikke redigere i dette felt. Figur 3. 8

9 Henvendelsesdato Derunder finder du feltet Henvendelsesdato. Systemet angiver automatisk dags dato, men du har mulighed for at vælge en anden dato for henvendelsen ved at klikke på firkanten til højre for feltet (se Figur 4.). Figur 4. Henvender Her skal du vælge, hvem henvendelsen stammer fra. Klik på trekanten i feltet og vælg en profil. Figur 5. 9

10 Kommune: Her skal du vælge den kommune, som er relevant for henvendelsen. Hvis henvendelsen er fra en borger eller en pårørende til en borger, skal du angive hvilken kommune, borgeren er bosiddende i. Hvis henvendelsen er fra en fagperson, skal du angive hvilken kommune fagpersonens arbejdsplads ligger i. Du har mulighed for at vælge Kommune ikke oplyst, hvis henvenderen ikke oplyser en kommune. Figur 6. Formål: Her skal du angive formålet med henvendelsen. Da du kun skal registrere henvendelser om rådgivning eller udredning, skal du vælge et af disse to formål. Figur 7. 10

11 Håndtering af henvendelse: Her skal du registrere, hvordan du forventer at håndtere henvendelsen. Du skal sætte mindst et kryds, og hvis du har henvist henvenderen til andre instanser, skal du markere, hvem du har henvist henvenderen til. I det nederste felt kan du skrive en uddybende kommentar. Figur 8. 11

12 I den højre halvdel af skærmbilledet kan du se en række målgruppeklassifikationer. Her skal du markere, hvilke målgrupper, henvendelsen handler om. Du skal markere alle de målgrupper, som henvendelsen handler om. Den samme borger kan have mange forskellige problemstillinger og tilhøre mange forskellige målgrupper, og derfor er der ingen grænser for, hvor mange målgrupper, du kan afkrydse. Afkrydsningen af målgrupper skal ske ud fra et fagligt skøn, og ud fra hvad du får at vide i forbindelse med henvendelsen. Hvis du senere finder ud af, at henvendelsen handlede om andre eller flere målgrupper, skal du ikke ændre registreringen. Figur 9. Nederst på siden kan du se to knapper, Gem samt Gem og luk. Hvis du klikker på Gem, bliver formularen gemt, og du forbliver på siden. Hvis du klikker på Gem og luk, bliver formularen gemt, og du kommer tilbage til forsiden. Figur

13 Del 3: Praktiske funktioner og værktøjer Denne del beskriver en række af de forskellige funktioner, som er tilgængelige i VIAS. Disse funktioner kan være tilgængelige i en bestemt sag, men har ofte tværgående karakter, eksempelvis oversigter/rapporter. Mine oplysninger Du har mulighed for at rette dine egne brugeroplysninger. Hvis du har angivet en adresse, vil du modtage nyhedsbreve, herunder information om driften af VIAS. Hvis der er fejl i specialistens (leverandørens) navn eller adresse, så skal det dog rettes af VISO centralt. Figur 11. For at gemme ændringerne udfyldes først alle felter markeret med * stjerne. Derpå klikkes "Gem mine oplysninger". Ændringerne er nu gemt. Er du ved en fejl tilknyttet den forkerte leverandør, kontaktes Support (se kontakt info på sidste side), som snarest vil rette dette. 13

14 Del 4: Teknisk support Supporten hjælper dig med praktisk og teknisk vejledning samt fejlrapportering. De kan kontaktes på flere måder: - via telefon; via ; eller - ved at oprette en supportsag direkte på hjemmesiden: FAQ Ofte stillede spørgsmål Liste over typiske spørgsmål og tilhørende svar: Spørgsmål: Hvordan logger jeg på VIAS? Svar: Du logger på VIAS ved at benytte dette link: (Vær opmærksom på, at der skelnes mellem store og små bogstaver.) Vælg nu det log-in, som passer til den type digital medarbejdersignatur eller NEM-ID, som du har. Herefter angives dit password, og du kommer derefter direkte ind på VIAS forside. Hvis du oplever problemer med log-in, så læs i vejledningen om, hvordan man får adgang til VIAS. Du kan også kontakte vores support. 14

15 Spørgsmål: Hvordan logger man ud? Svar: Brug log-udfunktionen for at være sikker på, at du lukker VIAS korrekt, så andre personer ikke kan genskabe de data, som du har haft fremme på skærmen. Det gøres på følgende måde: Øverst i højre hjørne findes en log-ud-knap. Tryk på den. Herefter lukkes den aktuelle fane. Der vil ske en automatisk lukning af sessionen efter 30 minutters inaktivitet. VIAS-siden skal være tilføjet Websteder, du har tillid til: 1. Åben Explorer 2. Vælg: Funktioner Indstillinger Sikkerhed Websteder, du har tillid til Websteder 3. Tilføj følgende websted til zonen: 1. Indtast denne hjemmeside: k 2. Klik på knappen "Tilføj". Webstedet tilføjes nu under "Websteder" 3. Luk vinduet 4. Tast i feltet og klik på knappen "Tilføj" 5. Klik på "Luk" for at afslutte vinduet. 6. Klik "OK" for at lukke internetindstillingerne. 7. Du kan nu fortsætte arbejdet. 15

16 Hvis du ikke kan redigere denne side, er det fordi, at den er låst af en gruppepolitik. I dette tilfælde skal du kontakte din egen supportorganisation og bede dem om at indsætte webstedet i tillidszonen. Spørgsmål: Er mit medarbejdercertifikat gyldigt? Svar: Certifikater udstedt af DAN-ID har en gyldighedsperiode på 2 år, hvorefter de skal fornys. Hvis certifikatet er udløbet, vil det ikke give adgang til at logge på VIAS. Du kan kontrollere udløbsdatoen på dit certifikat således: 1. Åben Internet Explorer. 2. Klik på Link til VIAS: 3. I Dialogenboksen "VIAS Login med Medarbejdercertifikat" klikker du på knappen Funktioner. 4. Fra menuen vælges "Certifikatdetaljer". 5. Du kan nu aflæse udløbsdato. Spørgsmål: Hvordan fornyer jeg min digitale signatur Svar 1: To uger inden din digitale signatur udløber, modtager du en automatiseret e- mail fra DAN-id med et fornyelseslink. Ved at klikke på linket indleder du en fornyelsesproces, som genbruger din nuværende (stadig gyldige) signatur til at udstede en ny. På den måde behøver du ikke vente på et nyt pinkode-brev. Du skal dog være opmærksom på, at alle sikkerhedskopier, du har taget, også udløber. Dette betyder, at du er nødt til at lave en ny sikkerhedskopi, når du har fornyet din digitale signatur. Svar 2: Du har også altid mulighed for selv at forny din digitale signatur (hvis du for eksempel i en periode ikke kan tilgå dine s). Det gør du på følgende måde: Klik på nedenstående link. 1. https://bestilling.certifikat.tdc.dk/pocesselfservice/index.html 2. Klik på "log på selvbetjening". 3. Vælg dit certifikat og klik på "ok". 4. Indtast koden til din digitale signatur og klik på "ok". 5. Klik på "her" under Forny Digital Signatur. 6. Følg anvisningerne på skærmen. Svar 3: Hvis din signatur er udløbet, så skal der bestilles en ny, og hele oprettelsesproceduren skal gentages. 16

17 Spørgsmål: Hvordan tester jeg min digitale signatur? Svar: 1. Åbn Interner Explorer. 2. Gå til danid's hjemmeside: https://www.certifikat.dk/export/sites/dk.certifikat.oc/da/demo/test_adga ngskontol.html 3. Klik på "Test adgangskontrol". 4. I dialogen vælger du det certifikat, du skal afprøve, og klikker OK. 5. Angiv dit kodeord til dit certifikat. 6. Du kommer nu til danid's "Certificeringscenter", som bekræfter oplysninger vedrørende dit certifikat. 7. Hvis du ikke kommer til denne side, skal du bestille en ny digital medarbejdersignatur 17

18 Meld en fejl i VIAS Skulle uheldet være ude, og du møder en fejl i VIAS-systemet, vil vi bede dig melde fejlen til Socialstyrelsen. På den måde kan vi hele tiden gøre VIAS bedre. Du kan indmelde en fejl via eller telefon til Support, som vil sørge for en løsning så hurtigt som muligt. BEMÆRK: Socialstyrelsen har ikke mulighed for at afhjælpe fejl, som skyldes, at den enkelte bruger ikke har adgang til Internettet, eller at brugerens adgang til VIAS er spærret på grund af firewalls eller andre tekniske blokeringer. Ved disse fejl henvises til egen netværksadministrator. Når en fejl meldes, skal der oplyses om følgende: 1. Beskriv fejlmeddelelsen. 2. Hvad foretog du dig i systemet op til fejlen kom? 3. Hvem har registreret fejlen (bruger)? 4. Hvornår blev fejlen registreret? 5. Vedhæft eventuelt skærmdump. Send fejl til supporten: Kontakt til support: Telefon til supporten er er 18

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere

is EjendomsAdministration Brugervejledning

is EjendomsAdministration Brugervejledning is EjendomsAdministration Brugervejledning InfoShare Juli 2012 1 Resume Dette er en brugervejledning til InfoShares program isea EjendomsAdministration. Der findes en supplerende vejledning vedrørende

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere