industriservice Udlejning er størst inden for industriservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "industriservice Udlejning er størst inden for industriservice"

Transkript

1 55 UDLEJNINGSSERVICE 56 TEKNISK KONTROL OG ANALYSE 58 PAKKERI- OG LAGERVIRKSOMHED

2 SIDE 53 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE INDUSTRISERVICE Området industriservice beskæftiger sig med opgaver inden for brancherne bygge- og anlægsservice, udlejningsservice, teknisk kontrol og analyse samt pakkeri- og lagervirksomhed. I denne analyse ses der dog bort fra bygge- og anlægsservice, som deler mange fællestræk med den operationelle servicesektor, men som også er en integreret del af byggebranchen. Branchen som beskæftiger sig med bl.a. funderingsundersøgelser, stilladsopsætning, bygningsfærdiggørelse, damprensning og sandblæsning anses dog stadig som en del af området for industriservice. Data fra bygge- og anlægsservice er således regnet med i samlede beregninger for industriservice, som grafer og figurer vil afsløre, mens branchen som sådan vil ikke vil blive nærmere beskrevet. Industriservice omsatte samlet set i for 31,7 mia. kr., hvilket er ca. 1,6 mia. kr. mere end i eller hvad der svarer til en vækst på ca. fem pct. I perioden har området oplevet en samlet vækst på mere end 47 pct. Hele området for industriservice beskæftiger omkring personer og havde i en samlet eksport på 4,3 Udlejning er størst inden for industriservice Branchernes omsætning i pct. af områdets samlede omsætning Pakkeri- og lagervirksomhed 38 pct. Teknisk kontrol og analyse: 12 pct. Omsætningfordeling. Branchen for udlejningsservice er størst inde for industriservice målt på omsætning. Danmark Statistik Bygge- og anlægsservice: 23 pct. Udlejningsservice: 27 pct. Udlejning er størst inden for industriservice Branchernes omsætning i mia. kr Omsætningsudvikling Branchen for udlejningsservice er størst for industriservice, men det er pakkeri- og lagervirksomhed, der har klaret sig bedst de seneste par år. 4 Udlejningsservice 2 Bygge- og anlægsservice 0 Pakkeri og lagervirksomhed Teknisk kontrol og analyse Danmarks Statistik og DI-beregninger

3 DI ANALYSE Serviceindustrien 2009 SIDE 54 TOP fem vigtigste faktorer når kunden skal vælge leverandør Hvordan leverandørerne mener at kunderne prioriterer Pct Pris Kvalitet/kontrolsystem Leveringssikkerhed Vigtigste faktorer Inden for industriservice vurderes det, at den vigtigste faktor for den ikke-offentlige kunde er prisen. Det samme gælder for den offentlige kunde. Eksisterende relationer Leverandørens image/størrelse Private kunder Offentlige kunder DI Service mia. kr., eller hvad der svarer til 13,5 pct. af omsætningen, hvilket gør industriservice til en af de største eksportområder indenfor den operationelle servicesektor. De tre brancher, der beskrives nærmere i denne analyse er: udlejningsservice, pakkeri- og lagervirksomhed, og teknisk kontrol og analyse. Det er branchen for udlejningsservice, der er størst inden for området industriservice med 31 pct. af den samlede omsætningen på området. Brancherne for pakkeri- og lagervirksomhed og bygge- og anlægsservice følger dog lige i hælene med henholdsvis 29 og 27 pct., mens teknisk kontrol og analyse tegner sig for 13 pct. af den samlede omsætning for området. I området for industriservice oplever leverandørerne pris og leveringssikkerhed som de to vigtigste faktorer for både offentlige og ikke-offentlige kunder. Herefter prioriterer de ikke-offentlige kunder eksisterende relationer, kvalitet og image som de vigtigste faktorer i valg af serviceleverandør, ifølge leverandørerne selv. Serviceleverandørerne for industriservice vurderer endvidere, at områdets største udfordring inden for de næste fem år er udbredelsen af kendskab til nye produkter. Det er især branchen for udlejningsservice, der har trukket væksten i industriservice i perioden, og ligeledes er denne branche dominerende i området for industriservice opgjort på omsætning. Dog har pakkeri- og lagervirksomhed de seneste par år haft de største vækstrater med en mere end 15 pct. stigning for og. De tre resterende brancher har haft enkelte perioder i med meget høj vækst, som har ligget væsentligt over områdets samlede vækstgennemsnit på seks pct. for perioden.

4 SIDE 55 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE UDLEJNINGSSERVICE Branchen for udlejningsservice omfatter: Udlejning af lastbiler, entreprenørmateriel, containere samt motorer og turbiner, måle- og kontroludstyr, radio-, tv- og kommunikationsudstyr samt udstyr til minedrift og oliefelter. Branchen omsatte for 11 mia. kr. i, hvilket gør branchen til den største i industriservice med 38 pct. af den samlede omsætning. Branchen har i perioden oplevet en gennemsnitlig vækst på otte pct. årligt og en vækst på mere end 12 pct. årligt i perioden. Branchen tæller samlet virksomheder og ca fuldtidsbeskæftigede i. Branchestruktur Branchen for udlejningsservice består af mindre grupperinger af virksomheder, der knytter sig til forskellige brancher som eksempelvis landtransport, maskinstationer og anlægsgartnere eller råstofudvinding. B2B-udlejning foregår i stigende grad som operationel leasing med langtidskontrakter, der giver kunderne fuld brugsret og valgfri andel af de faste omkostninger forbundet med leasingen. Branchen har i de senere år kunnet mærke en stigende tendens hos kunderne til at leje frem for at eje, hvilket er en god udvikling for branchen. Således er udlejningsbranchens andel af de danske virksomheders materiel, på få år steget fra omkring 25 pct. til ca. 40 pct. Specielt i bygge- og anlægssektoren har udlejningsbranchen fået et solidt fodfæste. Professionelle funktionsløsere I branchen for materieludlejning er man gradvist gået fra udelukkende at udleje stort eller dyrt materiel, som kun bruges sjældent, til at agere professionelle funktionsløsere. Alt fra forlængerledninger over boremaskiner til skurvogne udlejes nu til kunder, der endvidere kan blive serviceret med løbende vedligeholdelse eller omgående erstatning af materiel, samt rådgivning om de bedste løsninger for den enkelte virksomhed. I branchen har man, ifølge Dansk Byggeris materielsektion, oplevet en modsatrettet tendens i forholdet pris og kvalitet. Samtidig med at kvaliteten i udlejningsmateriel er højnet gevaldigt, er priserne for at leje faldet stødt. Siden er branchens omsætning fordoblet, mens antallet af virksomheder i samme periode blot er vokset med ca. ni pct. Dette tyder på, at konkurrencen i branchen er blevet mere intens i den givne periode og at entrybarriererne gør det svært for nye virksomheder at træde ind på markedet og overtage markedsandele fra andre. Flot vækstperiode afløses af afmatning Branchens omsætning i mia. kr Omsætningsudvikling Branchen for udlejningsservice har oplevet en støt vækst i perioden, som i blev afløst af en afmatning. Danmarks Statistik 0

5 DI ANALYSE Serviceindustrien 2009 SIDE 56 TEKNISK KONTROL OG ANALYSE Branchen for teknisk kontrol og analyse omfatter: Afprøvning og kontrol vha. akustik, vibrationer, modeller, sammensætning, renhed, styrke, egnethed, pålidelighed, præstation, radiografi, samt sikkerheds-afprøvning, fejlanalyse og levnedsmiddelkontrol. Branchen omfatter også miljøtekniske målinger og analyser. I omsatte branchen for 4,7 mia. kr. Branchen har siden oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på fem pct. med lidt ustabil udvikling fra år til år. Det store omsætningshop i skyldes i høj grad privatiseringen af landets bilsynsvirksomheder, som derfor naturligt øger branchens omsætning betragteligt. Branchen tæller omkring 870 virksomheder og beskæftiger ca personer. Selvom man som udgangspunkt godt kunne tro, at kontrol og tilsyn med virksomheder er en typisk offentlig opgave, bør det nævnes at eksempelvis 57 pct. af kommunernes budgetter til miljøtilsyn med virksomheder er konkurrenceudsat, og derfor i nogen grad, varetages af private virksomheder. Desuden varetager private virksomheder øvrige tilsyn og undersøgelser for, hvad der svarer til 56 pct. af de kommunale budgetter. Det vil sige, at en betydelig del af de tilsyns- og kontrol opgaver, som kommunerne er pålagt at gennemføre, i praksis bliver udført af private virksomheder. Den største kundegruppe i branchen for teknisk kontrol og analyse er dog fortsat den private sektor, der i repræsenterede 80 pct. af branchens samlede omsætning. De sidste 20 pct. kom- Test, test og mere test Branchens aktiviteter som andel af branchens samlede omsætning Undervisning og andre serviceydelser: 3 pct. Rådgivningsydelser: 8 pct. Miljøtekniske målinger og analyser: 7 pct. Certificering: 21 pct. Sikkerhedsafprøvning af motorkøretøjer: 9 pct. Omsætningsfordeling på aktiviteter indenfor teknisk kontrol og analyse. Branchens største aktivitet er afprøvning og analyse, som bidrager med 43 pct. af den samlede omsætning. Dernæst følger certificering med 21 pct. af omsætningen. Danmark Statistik Kontrol af levnedsmidler: 9 pct. Afprøvning og analyse: 43 pct. mer således fra den offentlige sektor. Samme år eksporterede branchen ca. 20 pct. af den samlede omsætning, hvilket svarer til knap en mia. kr. Stagnationen fortsætter Branchens omsætning i mia. kr. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Vigtigste faktorer Branchen for teknisk kontrol og analyse har oplevet en mere eller mindre ustabil udvikling siden. Danmarks Statistik og DI-beregninger 2,0

6 SIDE 57 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE Boom i teknisk afprøvning og kontrol Branchenrnes omsætning i mio. kr Omsætningsudvikling Teknisk afprøvning og kontrol samt geologiske undersøgelser ser ud til fortsat at trives på trods af den økonomiske krise. 500 Geologiske undersøgelser mv. 0 Kontrol af levnedsmidler Teknisk afprøvning og kontrol Anden måling og teknisk analyse Danmarks Statistik og DI-beregninger Høj grad af specialviden Karakteristisk for branchen for teknisk kontrol og analyse er indsamlingen og struktureringen af specialviden. Det siges ofte, at Danmark skal leve af viden i fremtiden, hvilket for denne branche er et godt udgangspunkt for vækst, såfremt man følger med udviklingen og kontinuerligt indsamler ny viden for at blive dygtigere. Ansatte i denne branche findes i høj grad på værksteder, fabrikker og i laboratorier. Laboratorierne spiller en stor rolle i uddannelsen af kandidater til jobs i denne branche. Således er uddannelsesniveauet for denne branche højere end for de tre andre brancher i området for industriservice på grund af den nødvendige specialviden.

7 DI ANALYSE Serviceindustrien 2009 SIDE 58 PAKKERI- OG LAGERVIRKSOMHED Branchen for pakkeri- og lagervirksomhed omfatter: Pakkevirksomhed på honorar- eller kontraktbasis. Påfyldning af væsker på flasker, indpakning af faste stoffer, emballering af farmaceutiske produkter, etikettering, frankering og stempling samt indpakning af pakker og gaveindpakning. Herunder også pakhus- og lagervirksomhed, såsom drift af oplagrings- og pakhusfaciliteter til alle varetyper samt drift af kornsiloer, stykgodspakhuse, kølehuse, lagertanke mv. Branchen omsatte for 6,9 mia. kr. i, hvilket gør branchen til den tredjestørste på området for industriservice med 22 pct. af den samlede omsætning. Branchen har siden oplevet en samlet vækst på 30 pct., med en gennemsnitlig vækst på fire pct. om året. Det er især pakkerivirksomhederne, der har trukket væksten i denne branche med en vækst på mere end 130 pct. siden. Denne udvikling kan have at gøre med en stigende tendens for outsourcing hos virksomheder, der har fokus på andre kerneområder end pakning af produkter. I oplevede branchen en vækst i omsætningen på 15 pct. Branchen forventer i 2009 en gennemsnitlig vækst på to pct. i forhold til. Således en meget mere beskeden vækst end i det forgangne år. Branchen tæller samlet 340 virksomheder og omkring personer. Omkring 80 pct. af de beskæftigede i pakkeri- og lagervirksomheder er ufaglærte, mens faglærte tæller 15 pct. Resten fem pct. er gymnasielt- og videreuddannede medarbejdere. Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede for branchen har været forholdsvis stabil i perioden til trods for branchens fald i omsætningen i. Branchestruktur Karakteristisk for virksomhederne i branchen for pakkeri- og lagervirksomhed synes at være en høj grad af fleksibilitet i forhold til kundernes behov. Omstilling af arbejdsprocesser i de enkelte virksomheder kan i mange tilfælde tilpasses efterspørgslen, således at virksomhederne har en bred vifte af produkter og services, der ikke nødvendigvis falder ind under samme kategori. For pakkerivirksomhederne gælder dette for eksempel pakning af food og non-food produkter, som ikke nødvendigvis er adskilt på trods af proces forskelle. Ifølge DI Services egen undersøgelse genereres mere end 85 pct., af pakkeri- og lagervirksomheders omsætning inden for handels- og finanssektoren, nærmere betegnet i detailhandlen. Herefter følger fremstillingssektoren med knap 10 pct. af omsætningen. Stilstand afløst af fremgang Branchens omsætning i mia. kr Omsætningsudvikling Branchen for pakkeri- og lagervirksomhed har siden oplevet en støt vækst i omsætningen. Danmarks Statistik og DI-beregninger

8 SIDE 59 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE Omsætningsfordeling på kundegrupper Branchernes omsætning i mio. kr. Andet: 3 pct. Offentlig administration: 1 pct. Servicesektor: 1 pct. Fremstilling: 8 pct. Handel & Finans: 87 pct. Omsætningfordeling. Branchen for pakkeri- og lagervirksomhed servicerer primært handelsog finanssektoren, nærmere betegnet detailhandlen. Forandrede jobprofiler på lagrene Med globaliseringen, ændrede konkurrencemæssige vilkår og ikke mindst den teknologiske udvikling i de danske lagre, har lagerjobbets sammensætning de seneste år ændret sig. Mens der fortsat er behov for en række rutineprægede basisfunktioner på lagrene, oplever branchen nu også et behov for specialiserede funktioner med mere komplekse kvalifikationskrav til medarbejderen. Disse funktioner drejer sig blandt andet om lagerstyring, kvalitetsstyring og håndtering af IT systemer så som stregkodeteknologi. Sammensætningen i forholdet mellem faglærte og ufaglærte vil således gradvist ændres de kommende år, med en større andel faglærte medarbejdere til specialfunktionerne og færre ufaglærte i forbindelse med den teknologiske udvikling i branchen. DI Service

medregnet i de samlede beregninger for området, selvom branchen som sådan ikke vil blive nærmere

medregnet i de samlede beregninger for området, selvom branchen som sådan ikke vil blive nærmere 39 POST- OG KURERTJENESTE 41 VIKAR OG REKRUTTERINGSVIRKSOMHED 46 KONTOR- OG EJENDOMSSERVICE 48 KANTINE- OG CATERINGSSERVICE SIDE 37 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE FORRETNINGSSERVICE

Læs mere

Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed 2002-2011

Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed 2002-2011 branchestatistik Vagt og sikkerhed 2011 Vagt- og sikkerhedsbranchen omfatter vagttjenester og patruljering, værdihåndtering, personbeskyttelse, overvågning og kontrolcentraler. Branchens samlede omsætning

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Rapportens formål... 1 1.2 Analysedesign...

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

GTS-institutternes markedsposition

GTS-institutternes markedsposition Publikationen indeholder to dele: Innovationspresset på danske virksomheder - GTS-nettets anbefalinger GTS-institutternes markedsposition og potentiale - baggrundsanalyse Om publikationen Denne publikation

Læs mere

Iværksættere og nye virksomheder

Iværksættere og nye virksomheder Tema 5 Iværksættere og nye virksomheder Af Dorte Koch og Peter Bøegh Nielsen Flest nye virksomheder bliver etableret i 2000 Nye virksomheder udvikler nye produkter Figur 1 I perioden 1990 til 2000 blev

Læs mere

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar 2005. KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI 2005-2008 BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 4: Uddannelse Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Uddannelse skaber viden og er et grundvilkår for vækst

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland DI ANALYSE Ny vækst i handel rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland Sammenfatning Ny vækst i handel er en komparativ analyse, der har fokus på handelserhvervets

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indledning... 3 Resumé... 4 Læsevejledning... 6 Præsentation af klyngen... 8 Det centrale produkt......

Læs mere

Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse

Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse Kandidatafhandling af: Martin Ingemann - 2006 1 Indledning Op igennem tiden har flere undersøgelser sået tvivl omkring udbyttet ved virksomheders

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater og konklusioner Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink akf forlaget November 2004 Forord Denne rapport stiller skarpt på

Læs mere

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 5 Læsevejledning...

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

VÆKSTFORUM NORDJYLLAND

VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 1 al Vækstredegørelse 2010 VÆKSTFORUM NORDJYLLAND al Vækstredegørelse 2010 al Udvikling Niels Bohrs vej 30 9200 Aalborg Ø www.rn.dk tlf. 96 35 13 01 Om kilder og data i rapporten baseret på beregninger

Læs mere

Vækstanalyse Bornholm

Vækstanalyse Bornholm BILAG 7 Bornholms Vækstforum BILAG 23 3. juni 2013 Bornholms Vækstforum 30. september 2013 Vækstanalyse Bornholm September 2013 Titel: Vækstanalyse Bornholm Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere