Teknisk analyse. HD Finansiering, 8. semester HD-afhandling Erhvervsøkonomisk Institut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk analyse. HD Finansiering, 8. semester HD-afhandling Erhvervsøkonomisk Institut"

Transkript

1 HD Finansiering, 8. semester HD-afhandling Erhvervsøkonomisk Institut Forfattere: Thomas Zefting Thiesen Christian Rydiger Jepsen Vejleder: Otto Friedrichsen Teknisk analyse Er det muligt at skabe et overnormalt afkast ved hjælp af tekniske handelsstrategier? Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2011

2 Indholdsfortegnelse Abstract Indledning Problemformulering Disposition Metode Afgrænsning Begrebsdefinitioner Markedsefficiens Markedspsykologi Teknisk analyse The Dow Theory Tekniske indikatorer Glidende gennemsnit Glidende gennemsnit som signal Test af 200-dages glidende gennemsnit Test af 50-dages glidende gennemsnit Test af det optimerede glidende gennemsnit på S&P Test af det optimerede glidende gennemsnit på OMXC Relative strenght index RSI Relative Strengt Index som handelsstrategi Test af den oprindelige model Test af den optimerede model MACD Moving Average Convergence/Divergence MACD Moving Average Convergence/Divergence som handelsstrategi Test af den optimerede model på perioden 1985 til Test af den oprindelige model på perioden 1985 til Analyse af tekniske handelsstrategier Handelsstrategi - Golden Cross Optimering af glidende gennemsnit på S&P Test af Golden Cross i perioden Sammenligning af to perioder på S&P Sammenligning af to indeks S&P 500 og OMX C Opsummering Handelsstrategi - RSI kombineret med glidende gennemsnit

3 6.2.1 Sammenligning af to perioder på S&P Sammenligning af to indeks S&P 500 og OMX C Test af den optimerede handelsstrategi på S&P Handelsstrategi MACD kombineret med RSI Sammenligning af to perioder på S&P Sammenligning af to indeks S&P 500 og OMX C Test af den optimerede handelsstrategi på S&P Handelsstrategi MACD kombineret med glidende gennemsnit Sammenligning af to perioder på S&P Sammenligning af to indeks S&P 500 og OMXC Test af den optimerede handelsstrategi på S&P Handelsstrategi bestående af MACD, RSI og glidende gennemsnit Sammenligning af to perioder på S&P Sammenligning af to indeks S&P 500 og OMX C Test af den optimerede handelsstrategi på S&P VIX-model Analyse af VIX-model med glidende gennemsnit Analyse af VIX-model uden glidende gennemsnit Optimal VIX-strategi med ren limit Optimal VIX-strategi med ren limit i perioden VIX-strategi med ren limit i perioden på OMXC Optimal VIX-strategi med ren limit i perioden på OMXC Opsummering Opsummering på de tekniske handelsstrategier Konklusion Efterskrift Litteraturliste Bilagsoversigt

4 Abstract Investors have continuously tried to make extraordinary market returns. According to the efficient market hypothesis this is not possible when looking over a longer period of time. The efficient market hypothesis states that all available information is already included in the market prices, and therefore it is pointless to analyze the market with the intent to out conquer it. There are, however, many skeptics with regards to this theory. They tend to criticize the efficient market hypothesis for stating that the market is rational at all times, but many investors, stock dealers and other stakeholders do not agree. They think on the other hand, that the stock market represent both rationality and irrationality, which they explain by the psychological factors imbedded within the market. Thus, the nature of the human being does not make it possible to be rational all the time. The investors are thus typically affected by greed, fear, nativity, optimism and pessimism. These concepts all affect the investors behavior with regards to decision-making. This Thesis intends to investigate the possibilities of generating an extraordinary market return by using technical analysis. Technical indicators will be combined to trade strategies. These trade strategies will afterwards be optimized for a period from the beginning of 1995 to the end of 2010 on the S&P 500 index. The optimized strategy will then be tested in another period on S&P 500 and also on the OMXC20. The technical trade strategies will be consisting of Moving Average, Relative Strength Index and Moving Average Convergence/Divergence. After combining the indicators into a trade strategy, the strategy will be optimized. The technical indicators criteria will be adjusted in order for the trade strategy to generate the highest return during the period from 1995 to This optimum will then be tested on another period and a different index. As an alternative, a trade strategy build on volatility will be tested. Here the idea is that the trade strategy will buy and sell depending on the risk within the market. To define the risk in the market the volatility index VIX will be used. This index describes a scenario where the idea is that when the index is high the risk is also high. 4

5 By testing the trade strategies the results showed that it could be possible to create an extraordinary return by using technical analysis. In this case the technical trade strategies generated large returns by going short in the market. The indexes ranging from 1995 to 2010 are characterized by a large volatility which is an advantage when you go long as well as short on the index. The tests showed that most of the trade strategies made an extraordinary return in the optimized period. As mentioned earlier it could be ascribed the short positions in the market. Afterwards the optimized trade strategy was tested on the period from 1980/1985 to None of the trade strategies could perform better than the market returns in this period but some of them made an acceptable return during the period. Then the optimized strategy is tested on OMXC20 from 1995 to 2010 and here the strategy also made a fine return as did the S&P 500 during the same period. The last S&P 500 test executed on the trade strategies is with regards to the period ranging from 1985 to 2010 and like the previous tests, the purpose is to find out if the trade strategy in question can perform better than the market return for the whole period. The tests showed that four out of five strategies could generate an extraordinary return. All the strategies were superior in the period ranging from 1995 to 2010 and the great return in that period was the main reason why the trade strategy could beat the market return. The trade strategy build on the VIX index did not provide convincing results. The idea of buying when the risk is low and selling when the risk is high did not give an extraordinary return for the period from 1995 to Here it was found that the trade strategy concerning the VIX index did not show the same results as the trade strategies build on the technical indicators. By analyzing the trade strategies it became clear that the technical trade signals served a protective function with regards to the investors fortune. The technical signals thus told the investor to sell before the market fell to much and advised the investor to buy before it rose to much. The weakness of this thesis is that it should have been much more comprehensive. It should have tested a larger amount of periods with different patterns. The analysis in this Thesis 5

6 shows that you can beat the market return by using technical analysis, but you have to make more tests of trade strategies before the test is valid enough. 6

7 1. Indledning Spekulation og investering er igennem flere århundreder blevet mere og mere udbredt. Tidligere var det ikke en særlig stor befolkningsdel der beskæftigede sig med emnet, dels fordi interessen ikke var der, men i ligeså høj grad fordi man før i tiden ikke havde samme opsparinger og friværdier. Derudover var markedet heller ikke så tilgængeligt - i dag er det stort set muligt at handle alle former for aktivklasser via sin netbank. Udviklingen af internettet har derfor gjort det lettere og billigere at handle via netbank, men derudover har internettets udbredelse også givet investoren adgang til uanede mængder af information om netop de aktiver der investeres i. Den største udfordring for investoren er at sortere og vurdere informationen. Hvornår er informationen allerede fuldt ud indregnet i aktiekursen og hvornår er informationen blevet undervurderet eller slet ikke indregnet? Dette kan for amatørinvestoren være en udfordring der ikke er til at overskue. Mennesket er sådan, at det naivt tror, at det vedkommende gør er det rigtige, og at personen på ingen måde kan tage fejl i sine antagelser. Dette betyder, at vedkommende til tider vil agere irrationelt og dermed træffe nogle beslutninger som kan komme til at koste penge. Den stolthed som fritidsinvestoren har kan betyde, at vedkommende ikke erkender sine fejlvurderinger i tide, og dermed kommer til at tabe unødig kapital. Derudover så kan det også omvendt betyde, at vedkommende ikke tager sine gevinster løbende, da man typisk kan blive grebet af grådighed. Alt dette vil blive belyst meget mere i afhandlingen, men det understreger bare, at mennesket har forsøgt sig med et hav af strategier for at slå markedet. Nogle tror blindt på, at de kan slå markedet ved at købe de rigtige aktier og så sælge dem når tid er, uden nogen egentlig strategi. En anden gruppe er fundamentalanalytikere som forsøger at slå markedet ved at udregne aktiens fremtidige værdi, ved hjælp af eksempelvis DCF-modeller, hvor der er indbygget en hel masse forudsætninger for fremtidens udvikling. Problemet med DCF-modellen kan være, at alle de informationer der tastes ind i DCF-modellen er informationer som alle andre kender, og som dermed er indkalkuleret i markedspriserne. De forudsætninger som analytikeren selv bidrager til modellen med er selvfølgelig individuelle, men samtidig er det også forudsætninger, der ikke med sikkerhed holder i fremtiden. 7

8 En tredje og måske lidt mere udskældt gruppe er tekniske analytikere. De vil forsøge, at slå markedet ved at kigge på historik og tidligere handelsmønstre. Med andre ord vil den tekniske analytiker kigge på historiske bevægelser, trends og momentum for at fortælle noget om fremtiden. Den tekniske analytiker er overbevist om, at historien, i nogen grad, gentager sig selv. Markedsdeltagerne agerer altså på samme måde næste gang der kommer en krise på de finansielle markeder. Derudover så tror den tekniske analytiker, at psykologien spiller en stor rolle i bevægelserne på de forskellige indeks. Der er mange der ikke vil skænke det en tanke hvis et indeks bryder nogle modstandspunkter og samtidig bryder 200 dages glidende gennemsnit. Det kan derimod være meget afgørende for den tekniske analytiker og hans tilgang til hvordan markedet vil bevæge sig fremadrettet. Faktum er, at der sidder mange børsmæglere og kigger på teknik, og det i sig selv har en selvopfyldende virkning. Denne afhandling vil beskæftige sig med hvorvidt der kan skabes et overnormalt afkast ved hjælp af teknisk analyse. 1.1 Problemformulering Formålet med denne afhandling er, at undersøge hvorvidt man kan skabe et overnormalt afkast ved hjælp af teknisk analyse. Afhandlingens hovedspørgsmål formuleres således: Hovedspørgsmål Er det muligt at skabe et overnormalt afkast ved hjælp af teknisk analyse? Problemstillinger: For at besvare hovedspørgsmålet, vil afhandlingen tage udgangspunkt i følgende problemstillinger: Er de finansielle markeder egentlig så efficiente som teorien beretter? Hvilken rolle spiller børspsykologi på de finansielle markeder? Kan man skabe et overnormalt afkast ved hjælp af kendskab til historiske bevægelser og performance? 8

9 Beskrivende problemformulering Vi vil redegøre for den efficiente markedshypotese og dens forudsætninger. I denne gennemgang vil vi analysere hvorvidt forudsætningerne for den efficiente markedshypotese er opfyldt. Efterfølgende vil vi undersøge psykologiens betydning for de finansielle markeder. Her vil der være fokus på, hvorvidt markedet altid er rationelt prisfastsat. I forlængelse af gennemgangen af den efficiente markedshypotese og børspsykologi vil vi på baggrund af de fundne resultater konkludere hvorvidt markedet er efficient og om psykologi spiller en rolle på de finansielle markeder. Efterfølgende vil vi gennemgå de tekniske indikatorer som vi har valgt at undersøge i vores afhandling. Disse indikatorer danner baggrund for vores handelsstrategier og vi vil efterfølgende kombinere de tekniske indikatorer til handelsstrategier. Derefter vil vi justere kriterierne for hver af indikatorerne, så handelsstrategierne optimeres bedst muligt. Her vil vi undersøge de tekniske indikatorers mønstre i forhold til hinanden. Efter sammensætningen af handelsstrategierne vil vi analysere, hvorvidt man kan drage fordel ved at følge den. Denne analyse tager udgangspunkt i historisk data og det vil ske på baggrund af back-tests. Vi vil samtidig undersøge om der er nogle perioder hvor teknisk analyse virker bedre her tænkes der normalt marked contra kriseperioder. Efterfølgende undersøges det hvorfor netop denne handelsstrategi virker bedst. Er dette anderledes hvis man kigger på andre perioder eller andre indeks? Slutteligt vil vi konkludere samlet på den efficiente markedshypoteses berettigelse, investeringspsykologiens påvirkning, og om markedsafkastet kan slås ved hjælp af vores sammensatte handelsstrategi. 9

10 1.2 Disposition Som det fremgår af problemformuleringen, besvares hovedspørgsmålet ved hjælp af tre delspørgsmål. De to første delspørgsmål omhandler markedsefficiens og markedspsykologi. Disse to spørgsmål danner baggrund for besvarelsen af afhandlingens hovedspørgsmål. Formålet med afsnittet omkring markedsefficiens er at stille spørgsmålstegn ved den efficiente markedshypotese. Afhandlingen vil forsøge at belyse mærkværdige bevægelser i markedet. Dette gøres ved at belyse historiske markedsbevægelser, herunder vil der blive fokuseret på børskrak, januareffekter og weekendeffekter. Disse anomalier fører naturligt opgaven videre til afsnittet om markedspsykologi. Afsnittet omkring markedspsykologi har til formål at belyse hvorledes markedsdeltagere reagerer i forskellige situationer. De specielle udsving der gennemgås i afsnittet omkring markedsefficiens, forsøges forklaret ved hjælp af blandt andet flokadfærd, grådighed, frygt, støtte- og modstandspunkter. Et inefficient marked forklaret af markedspsykologien danner baggrund for en mulig gevinst ved anvendelse af teknisk analyse. Efterfølgende vil det blive testet om det er muligt at generere et overnormalt afkast ved hjælp af teknisk analyse. Analyseafsnittet vil blive indledt med en gennemgang af de tre udvalgte tekniske indikatorer. Disse tre tekniske indikatorer er RSI, MACD og glidende gennemsnit. Efterfølgende vil de tre indikatorer blive kombineret med henblik på, at udarbejde en handelsstrategi. Disse handelsstrategier vil blive sammenlignet med køb-og-behold-strategien på de respektive indeks. Analyseafsnittet vil blive afsluttet med at forsøge at udarbejde en volatilitetsmodel. Modellen skal forsøge at optimere afkastet på S&P500 indekset i forhold til bestemte niveauer i VIX indekset. Årsagen til at denne model vil blive udarbejdet er, at det kunne være interessant, at undersøge om man kan beskytte investor ved at handle på baggrund af markedets volatilitet og dermed risiko. Slutteligt opsummeres afhandlingens resultater, og der vil blive konkluderet hvorvidt analysen viser om det er muligt, at slå markedet ved hjælp af teknisk analyse. 10

11 1.3 Metode I dette afsnit redegøres der for de metodiske valg der er foretaget i forbindelse med denne afhandling. Hovedspørgsmålet i problemformuleringen vil blive besvaret ved hjælp af sekundær data. Der vil blive benyttet ekstern litteratur til at belyse hovedspørgsmålet. Teoribøgernes synsvinkler og holdninger danner baggrund for teori og analyser i afhandlingen. Der anvendes tekniske indikatorer til at skabe handelsstrategier. Disse handelsstrategiers berettigelse vil blive analyseret ved hjælp af back-tests. Back-testene vil blive udarbejdet på baggrund af den sekundære data. Der vil blive taget udgangspunkt i perioden fra primo 1995 til ultimo 2010 på S&P500 indekset. Denne periode anvendes til at optimere modellerne. Efterfølgende vil modellerne blive testet, først i en anden periode og sekundært på OMXC20 indekset. Dette gøres for at teste om den optimale handelsstrategi kan skabe et overnormalt afkast i en anden periode eller på et andet indeks. Back-testene udføres ved hjælp af BCView, der kan sammensætte de optimale kriterier ved hjælp af de historiske data. BCView er et teknisk analyseværktøj hvor man blandt andet kan sammensætte tekniske handelsstrategier og teste dem 1. Selve sammensætningen af de optimale strategier gøres ved at teste de enkelte kriterier for hver af de tekniske indikatorer. Kriterierne justeres efterfølgende kontinuerligt indtil det optimale resultat er opnået. Når man sammensætter handelsstrategier ved hjælp af flere tekniske indikatorer, så medfører det ligeledes at der er mange variabler der skal kombineres. Disse variabler fastsættes i første omgang til standardkriterierne fra lærebøgerne. Derefter justeres de indtil modellen har givet det bedst mulige afkast for perioden. Dette gøres reelt set ved at ændre på hver enkelt variabel for at se hvad det betyder for afkastet. Denne justering kan tage meget lang tid da ændringer i nogle variabler ikke nødvendigvis harmonerer med ændringer i andre variabler. Til sidst når man er nået frem til en endelig model undersøger man om den endelige sammensætning af kriterier ser fornuftig ud

12 1.4 Afgrænsning I afhandlingen vil der udelukkende blive analyseret på aktier. Andre aktivklasser vil ikke blive berørt på grund af omfanget af denne afhandling. I vores afhandling anvendes de tekniske indikatorer; Relativ Strenght Index (RSI), Moving average convergens/divergens (MACD) og glidende gennemsnit. Der vælges udelukkende at fokusere på disse tre indikatorer på grund af afhandlingens omfang, samt at disse tekniske indikatorer ofte benyttes. Udgangspunktet for alle optimeringer er S&P500 indekset i perioden primo 1995 til ultimo Årsagen til valget af S&P500 indekset skyldes, at det er en meget likvidt samt at det indeholder mange store aktier. Derudover vil der blive fokuseret på perioden 1980/1985 til 1995 på S&P 500 og OMXC20 fra 1995 til 2010 i forbindelse med test af optimeringen. Baggrunden for disse valg skyldes muligheden for at sammenligne de enkelte handelsstrategier på forskellige perioder og indeks. Alle handelsstrategier anvender som udgangspunkt både korte og lange positioner. Strategien er ligeledes hele tiden aktiv, og det vil sige, at positionen enten er kort eller lang. Derudover foretages alle handler på de pågældende lukkekurser for indekset. Dette gøres på baggrund af de signaler de enkelte strategier giver. Udgangspunktet for strategierne er, at der vil blive geninvesteret det akkumulerede beløb. I forbindelse med den tekniske indikator, glidende gennemsnit, vil der som udgangspunkt i afhandlingen blive benyttet simpelt glidende gennemsnit. Der vil altså ikke blive lavet optimeringer og beregninger på handelsstrategier der indeholder vægtet glidende gennemsnit og eksponentielt glidende gennemsnit. Dette omfatter dog ikke de tekniske indikatorer hvor udgangspunktet er et andet. Her tænkes der eksempelvis på MACD hvor der underliggende i indikatoren anvendes eksponentielt glidende gennemsnit. Dette er også årsagen til at de forskellige typer af glidende gennemsnit præsenteres under afsnittet om glidende gennemsnit. Alle handler i afhandlingen foretages uden omkostninger. Der vil ligeledes ikke blive taget højde for skat og eventuelle valutapåvirkninger. 12

13 1.5 Begrebsdefinitioner Lang: Det betyder at der købes i markedet og at man forventer markedet vil stige. Når der i afhandlingen skrives at der købes, så betyder det også at gå lang i markedet. Kort: Hvis man går kort i markedet giver det overskud hvis markedet falder. Der spekuleres i at markedet falder. Købssignal: Det er det samme som at gå lang i markedet. Salgssignal: Det er det samme som at gå kort i markedet. Trend: Afspejler hvilken retning markedet tilsyneladende har, når man ser på volumen og trendlinjer. Bull-marked: Et bull-marked er karakteriseret som en længerevarende opadgående trend, som løbende laver højere toppe og bunde. Bear-marked: Et bear-marked består modsat af længerevarende faldende trend som løbende laver toppe og bunde. Volatilitet: Det er et andet ord for udsving og risiko i markedet. Markedsafkastet: Omtales i afhandlingen som værende indeksets performance. Model: Der menes her, at de tekniske indikatorer anvendes til at skabe en handelsstrategi. Køb-og-behold-strategien: Man køber når handelsstrategien starter og sælger ved strategiens afslutning. 2. Markedsefficiens Eugene Fama (1970 og 1991) 2 fremlagde teorien om den efficiente markedshypotese. Han påstår, at al tilgængelig viden er indregnet i kursen på et givent aktiv, og ved ny information vil kursen tilpasse sig med det samme. Det er ligeledes umuligt at forudsige ny information og dermed udviklingen i aktivet. Sagt på en anden måde, så er det altså ikke muligt at skabe et overnormalt afkast. 2 Fama, Eugene, Efficient Capital Markets : A review of Theory and Empirial Work og 1991, Efficient Capital Markets II 13

14 Famas teori har været genstand for megen interesse, og mange teoretikere er overbevist om, at Famas teori om det efficiente marked er opfyldt. Der findes samtidig også skeptikere af Fama, der er overbevist om at markedet ikke er efficient, men derimod til tider er inefficient. Flere teoretikere deler Famas synspunkt, men da det er Famas teori om den efficiente markedshypotese der oftest henvises til, så er det også hans teori der bliver belyst i denne afhandling. Teorien vedrørende de effektive kapitalmarkeder udtrykker, at al tilgængelig information er indregnet i priserne. Dette betyder, at aktiverne er korrekt prisfastsat ud fra den information der er tilgængelig. Tre former for markedsefficiens Fama opstiller tre forskellige former for markedsefficiens, alt efter hvilke oplysninger der er tilgængelige: Svag form: Markedskurserne indeholder historisk information, herunder kurser, afkast, trends og volumen. Teknisk analyse kan ikke skabe overnormalt afkast hvis markedet er efficient i den svage form. Semi-stærk form: Markedskurserne indeholder udover den historiske information også al offentlig tilgængelig viden. Det kunne eksempelvis være information om indtjening, ordrer, emissioner, aktiesplits, patenter, vækstmuligheder, politiske tiltag osv. Alle disse informationer anvendes i en fundamentalanalyse af et selskab, og kan via eksempelvis DCF-modellen forudsige selskabets værdi. Fundamentalanalyser kan ikke skabe et overnormalt afkast hvis markedet er efficient i den semi-stærke form. Stærk form: Markedskurserne afspejler i den stærke form også insider information. Hvis markedet deslige er efficient i den stærke form, så vil det stadig ikke været muligt, at skabe et overnormalt afkast. 14

15 Der er til gengæld generel enighed om, at den stærke form ikke kan holde, da man typisk vil kunne opnå forbedrede afkast ved insider viden. Handelsmønstrene vil formentlig hurtigt røbe, at der handles på information der endnu ikke er tilgængelig i markedet og derfor vil kursen hurtigt stige eller falde. 3 Forudsætninger for den efficiente markedshypotese Der er nogle forudsætninger der skal være gældende for, at den efficiente markedshypotese holder i praksis. Ingen transaktionsomkostninger, afgifter eller skatter Al information er tilgængelig for alle Informationen kan erhverves uden omkostninger Alle markedsdeltagere agerer rationelt Markedspriserne bestemmes ud fra udbud og efterspørgsel i et marked med fuldkommen konkurrence Ingen investorer har komparative fordele 4 Aktierne skal ligeledes følge en martingale, dvs. kurserne må ikke kunne forklares ud fra viden tilgængelig i markedet. Frem til 1960 erne anvendte man den mere restriktive random walk-model som udgangspunkt for den efficiente markedshypotese. Martingale modellen betragtes mere som en økonomisk ligevægtsmodel for prisdannelsen af finansielle aktiver. 5 Kritik af forudsætningerne Ikke alle forudsætninger synes at kunne opfyldes i praksis. En af forudsætningerne for den efficiente markedshypotese er, at der ikke må være omkostninger forbundet med at handle i markedet. Dette er umuligt i praksis. Handelsplatformene hos flere pengeinstitutter er klart forbedrede, og priserne ved handel er også faldet markant de senere år, men det ændrer 3 Christensen, Michael og Pedersen, Frank, Aktieinvestering teori og praktisk anvendelse, s Christensen, Michael, Udviklingslinier i Finansiering, s Christensen, Michael, Udviklingslinier i Finansiering s

16 stadig ikke på, at der altid vil være omkostninger forbundet med handel på børserne. Pengeinstitutterne har systemer og programmer der skal betales for og ligeledes vedligeholdes, og disse omkostninger vil altid lande hos forbrugerne. Hvis den efficiente markedshypotese holder, så kan man selvfølgelig reducere mængden af handler da der ikke vil være grundlag for at handle aktivt. Strategien køb-og-behold kan dermed minimere omkostningerne til handel. Ligeledes forudsættes det også, at al tilgængelig information er til rådighed uden omkostninger, og dette synes heller ikke at være opfyldt. De professionelle investorer har i højere grad adgang til informationssystemer som Bloomberg, Reuters og finanshusenes analyser. Den efficiente markedshypotese antager, at hvis informationen kræver betaling så vil investoren ikke betale, da informationen allerede kan aflæses i markedskurserne. Problemet ved denne antagelse er, at hvis ingen ville bruge tid på analyser af såvel regnskab som marked, så vil det formentlig betyde at al tilgængelig information ikke var til stede i markedet. Det er ofte analytikere og andre markedsinteressenter der tildeler markedet al tilgængelig information. Det er ligeledes faktum at mange investorer betaler for rådgivning og analyser. Så forudsætningerne om al information tilgængelig for alle, informationen kan erhverves uden omkostninger og at markedsdeltagerne ikke vil betale for information synes ikke nødvendigvis at blive opfyldt. Frem til 1960 erne var udgangspunktet for den efficiente markedshypotese, at der var fuldstændig uafhængighed mellem successive prisændringer. Samuelson (1965) ændrede denne holdning og det blev erkendt at random walk-modellen var for restriktiv. Derfor inddragede man den mindre restriktive martingale model. I en martingale model er det ikke nødvendigt at der er fuldstændig uafhængighed i prisændringerne. 6 Historien har været med til at revurdere, hvordan man skal se markedet. Man er gået fra holdningen om, at markedet er en random walk, til at markedet er en martingale. Der er mange markedsdeltagere der er endnu mere skeptiske og mener, at markedet direkte er inefficient. 6 Christensen, Michael, Udviklingslinier i finansiering, s

17 Empiri om efficiens Der er eksempler fra historien der er yderst svære at forklare i forhold til et efficient marked i den semi-stærke form. Banz (1981) viser, at små virksomheders afkast er gennemsnitligt 20 % bedre end større virksomheder i USA i perioden 1936 til Derudover er det interessant at undersøge januareffekten og weekendeffekten. Keim & Stambaugh (1986) viser, at afkastene fra 1904 frem til 1980 erne bærer præg af, at januar klarer sig bedre end de andre 11 måneder. Weekend effekten viser ifølge Fortune (1991), at afkast fra fredag til mandag er systematisk lavere end afkastet fra mandag til fredag. Anormaliteterne forsøges forklaret ved at virksomheder typisk offentliggør dårlige nyheder efter markedets lukketid fredag, og derved åbner negativt mandag morgen. Januareffekten forklares med at mange af de små virksomheder stiger meget i januar som resultat af skatteeffekter og årsregnskab. Det kan dog virke lidt pudsigt, at det tilsyneladende overrasker hvert år. Endnu en anormalitet er analyseret i forbindelse med selskabers første børsnotering. Ifølge Ritter & Welch (2002) viser det sig at disse selskaber på helt kort sigt giver et anormalt højt afkast på op til 20 %, og på længere sigt giver et signifikant negativ afkast i forhold til markedet. I en analyse af det danske aktiemarked konkluderer Svart & Camp (1990) at køb-og-beholdstrategien kan slås ved hjælp af teknisk analyse. Markedet er altså ikke efficient i den svage form. Samme undersøgelse viser dog paradoksalt nok at markedet er efficient i den semistærke form. Ovenstående empiriske analyser indikerer at markedet kan være inefficient. Deres eneste problem består i at præsentere et teoretisk grundlag for anormaliteterne. 7 7 Christensen, Michael, Udviklingslinier i finansiering, s

18 Irrationelle markeder I modsætning til ovenstående tilfælde, hvor markedet omtales som et marked med anormale bevægelser, går Lars Tvede (1990) skridtet videre og kalder markedet irrationelt. Han bruger de mange børskraks igennem tiden som argument. Historien har gennemlevet masser af eksempler på bobler der sprænger og kurser der efterfølgende falder som en sten. Krakket i Holland i 1636 Der er blandt andet tulipankrakket i Holland i 1636 hvor et sjældent tulipanløg koster 4600 floriner, en ny vogn, to grå heste og et komplet sæt seletøj. Det kan her nævnes at en fed okse på det tidspunkt kostede 120 floriner. En anden sjælden type blev solgt for 24 vognlæs korn, otte fede svin, fire køer, fire tønder øl, 1000 pund smør og nogle tons ost. Disse eksempler viser tydeligt at det er spekulanter, der presser priserne op. Den store efterspørgsel bevirkede, at der blev indført handel med tulipaner på aktiebørser og det blev ligeledes muligt at handle optioner. I løbet af kort tid begynder tvivlen dog at sprede sig. Er de tulipanløg i øvrigt så meget værd som de er handlet for? Mange hollændere er på det tidspunkt rige og har hele deres formue i tulipanløg. Da markedet så begynder at falde, forsøger alle at komme af med deres tulipanløg. Den hollandske børs krakker, og Holland gennemlever efterfølgende en lang og hård depression. Krakket i Wall Street 1929 Børskrakket i Wall Street i 1929 er historiens mest omtalte krak, og selve krakket var resultatet af et stort spekulationsvanvid. Det amerikanske Dow Jones Industrials indeks steg meget fra 1926 frem til Årene op til 1929 var samtidig også præget af en stor industriproduktion. Derudover var markedet præget af en lav inflation, og den stigende optimisme og lave rente lagt sammen medførte, at investorer lånte penge til investering, hvilket gav stor likviditet og købekræft på aktiemarkederne. Roger Ward Babson holdte sin kendte tale den 5. september 1929, hvor han advarede om det nært forestående krak. Reaktionen fra markedsdeltagerne var blot latter og ingen tog ham seriøs. Efter det første fald fra toppen rettede markedet sig igen en anelse og denne 18

19 korrektion anvendte professor Irving Fischer til at udtrykke sin forventning om stigende aktiemarkeder. Irving Fischer og resten af verden oplevede herefter at markedet faldt 85 % over de næste tre år. USA s økonomi var ramt af den største depression nogensinde og det kom til at tage lang tid før USA var på foged. Kendetegnende for de fleste af disse kraks er, at faldene ikke nødvendigvis udløses af nogle markante nyheder. Dette kan i nogen grad indikere at psykologi spiller en rolle når først markedet begynder at falde. 8 Noise traders Begrebet Noise-Traders opstod i forbindelse med, at man til tider ikke forstod hvorfor markedet bevægede sig, som det gjorde. Da eksperterne ikke kunne forklare bevægelserne, blev amatørerne gjort ansvarlige for disse irrationelle bevægelser. Fisher Black (1986) samlede al irrationel adfærd under begrebet Noise-Trading. Kendetegnet ved de såkaldte Noise-Traders er, at de er overbevist om at de kan slå markedet med den viden, de besidder. Problemet består i, at den information de handler ud fra er støj frem for reel information. Noise-Traders køber derfor ofte for dyrt og sælger for billigt, men hvis der er tilpas mange Noise-Traders, så betyder det reelt set at de kan presse priserne på aktiverne, hvilket vil få markedet til at tro, at der er ny information i markedet der retfærdiggør den højere pris. På længere sigt vil disse irrationelle investorer typisk tabe penge, da de rationelle investorer vil købe de aktiver som Noise-Traderen sælger for billigt og sælge de aktiver som Noise-Traderen køber for dyrt. De rationelle investorer vil skubbe prisen tilbage til fundamentalværdien. Dette vil ligeså stille presse Noise-Traderen ud af markedet. Spørgsmålet er så om Fisher Black har ret i sin antagelse? Det kan skabe undren at Noise- Traders bliver i markedet, når de med stor sikkerhed taber penge. Den simple forklaring på 8 Tvede, Lars, Børshandlens psykologi s

20 dette fænomen kan forklares ved, at mislykkede Noise-Traders erstattes af nye håbefulde Noise-Traders der ankommer med troen på, at de kan slå markedet. 9 Om det er Eugene Fama og hans tilhængere eller alle skeptikerne der har ret, vil denne afhandling, ligesom mange tidligere, forsøge at kaste et lys over. Man kan hurtigt konkludere, at teknisk analyse bruges i stor stil i mange investeringsbanker og foreninger. Nogle bruger det i langt højere grad end andre, men fælles for de fleste, så tror de på, at de kan skabe en fordel ved at se på historiske priser og bevægelser. Dette i sig selv kan have en selvopfyldende virkning især når mange tror på det. 3. Markedspsykologi Overordnet set prisfastsættes aktier ud fra hvorledes økonomien udvikler sig. Dette kan ses ud fra et mikro- og makroøkonomisk synspunkt. Makroøkonomien kan aflæses i de løbende offentliggjorte nøgletal verden over, mens mikroøkonomien kan aflæses i de enkelte selskabers regnskaber. Værdiansættelse af de enkelte selskaber bliver fastsat efter virksomhedernes evne til at tjene penge. Hvis man ser på en tilfældig graf over udviklingen på et aktieindeks fra år 2000 til år 2010, vil udviklingen være meget svingende. En af årsagerne til disse udsving kan tilskrives ændrede forudsætninger for de mikro- eller makroøkonomiske forhold. Det er dog ikke alle udsvingene der kan tilskrives disse forhold. Til gengæld kan disse tilskrives en eller anden form for markedspsykologi. Hvis man har et indgående kendskab til, hvorledes markedsdeltagerne reagerer i forskellige situationer, kan dette muligvis benyttes til at give signaler på, hvorledes markedsdeltageren skal reagere i markedet. Den bevidste/ubevidste personlighed Der findes overordnet set to mekanismer der styrer menneskers adfærd, dette er den bevidste og den ubevidste personlighed. Den bevidste personlighed dækker over hvorledes en person foretager forskellige valg. Dette gøres ud fra den erfaring og indlæring individet har 9 Christensen, Michael, Udviklingslinier i Finansiering s

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

www.minagro.dk Sådan analyserer jeg Råvarer og Ak3er US hvedefutures Åbyhøj, 24 oktober 2013

www.minagro.dk Sådan analyserer jeg Råvarer og Ak3er US hvedefutures Åbyhøj, 24 oktober 2013 www.minagro.dk Sådan analyserer jeg Råvarer og Ak3er www.minagro.dk Om mig Analy3ker og trader www.minagro.dk Peter Arendt, 40 år Adm. Direktør og ejer af minagro analyse af: Afgrøder/Råvarer, Valuta og

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Intro til Matøk-studerende 2012

Intro til Matøk-studerende 2012 Intro til Matøk-studerende 2012 Nedbrud af de finansielle markeder Søren Hesel Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi 30. august 2012 Om mig Kandidat i 2010 Speciale i Optimal Investering for en Inside

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, 2011 1 / 31 Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted Møde i Dansk Aktionærforening: "Skal man investere selv eller via investeringsforeninger?" 8 september,

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Kursus i Teknisk Analyse Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i %

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % 19. oktober 212 19. oktober 212 Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % USD/DKK 61 6 59 GBP/DKK 95 94 58 93 57 92 56 55 91 54 9 Growth cycle 89 Amplituden 15 1 95 88 87 1

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne

Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne Undgå tab i krisetider Invester med konjunkturerne En test af vores investeringsstrategi viser et gennemsnitligt årligt afkast på 8,98 %. Kontakt os hvis du ønsker dokumentation på testen. Klog investering

Læs mere

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest Side 1 af 9 Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest William Demant går i salg og sender barometerstanden fra 95 til nu 90 procent. I tråd med det nye

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Investor afværger tab med hjemmestrikket model

Investor afværger tab med hjemmestrikket model MANDAG 20. OKTOBER NR. 202 / 2014 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Investor afværger tab med hjemmestrikket model Med en egenudviklet model har

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Point&Figure af Peter Konner

Point&Figure af Peter Konner Point&Figure af Peter Konner Herunder har jeg forsøgt at lave en grundlæggende beskrivelse af teorien omkring Point&Figure-metoden. For yderligere information henvises til litteraturlisten sidst i artiklen.

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Estimation af volatilitet på aktiemarkedet

Estimation af volatilitet på aktiemarkedet H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Foråret 2009 ---------------------------- Opgaveløser: Daniel Laurits Jensen Vejleder: Bo Vad Steffensen Opgave nr. 21 Estimation af volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok.

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok. Teknisk analyse for de fundamentalt orienterede investorer. Langt hovedparten af de investorer der har en merkantil uddannelse, benytter sig hovedsagligt eller udelukkende af fundamental analyse. De splitter

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Riga Stock Exchange is. established. NASDAQ surpasses the New York Stock Exchange in yearly share volume. Vilnius Stock. Exchange is. established.

Riga Stock Exchange is. established. NASDAQ surpasses the New York Stock Exchange in yearly share volume. Vilnius Stock. Exchange is. established. NASDAQ OMX 1 Dansk Industri - 8. april 2014 AGENDA Kort om NASDAQ OMX Hvor godt er aktiemarkedet i dag? Hvorfor ser vi en øget interesse for at lave en børsnotering? Hvad er formålet med at gå på en markedsplads?

Læs mere

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1290/oz. Vi anbefaler nettokøbere at afdække i USD /oz og/eller forsikre mod eventuelle prisstigninger

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Abstract...5

Indholdsfortegnelse. 1.0 Abstract...5 Indholdsfortegnelse 1.0 Abstract...5 2.0 Indledning...10 2.1 Problemformulering...11 2.2 Metode...12 2.3 Afgrænsning...14 2.4 Definitioner...15 2.5 Databeskrivelse...15 2.5.1 OMXC20...16 2.5.2 Valg af

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Den ultimative guide til handel med binære optioner

Den ultimative guide til handel med binære optioner Woody Woodstock Den ultimative guide til handel med binære optioner For nybegyndere! Den ultimative guide til handel med binære optioner. For nybegyndere 2. udgave, 1. oplag 2015 Woody Woodstock Omslag:

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Landmandens Fokus. Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling

Landmandens Fokus. Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling Landmandens Fokus Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling Tilgang til de finansielle markeder 10% tjener penge - 90% leverer Er du bedre end gennemsnittet? Der er ingen nemme penge. (Kommerciel

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere