Teknisk analyse. HD Finansiering, 8. semester HD-afhandling Erhvervsøkonomisk Institut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk analyse. HD Finansiering, 8. semester HD-afhandling Erhvervsøkonomisk Institut"

Transkript

1 HD Finansiering, 8. semester HD-afhandling Erhvervsøkonomisk Institut Forfattere: Thomas Zefting Thiesen Christian Rydiger Jepsen Vejleder: Otto Friedrichsen Teknisk analyse Er det muligt at skabe et overnormalt afkast ved hjælp af tekniske handelsstrategier? Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2011

2 Indholdsfortegnelse Abstract Indledning Problemformulering Disposition Metode Afgrænsning Begrebsdefinitioner Markedsefficiens Markedspsykologi Teknisk analyse The Dow Theory Tekniske indikatorer Glidende gennemsnit Glidende gennemsnit som signal Test af 200-dages glidende gennemsnit Test af 50-dages glidende gennemsnit Test af det optimerede glidende gennemsnit på S&P Test af det optimerede glidende gennemsnit på OMXC Relative strenght index RSI Relative Strengt Index som handelsstrategi Test af den oprindelige model Test af den optimerede model MACD Moving Average Convergence/Divergence MACD Moving Average Convergence/Divergence som handelsstrategi Test af den optimerede model på perioden 1985 til Test af den oprindelige model på perioden 1985 til Analyse af tekniske handelsstrategier Handelsstrategi - Golden Cross Optimering af glidende gennemsnit på S&P Test af Golden Cross i perioden Sammenligning af to perioder på S&P Sammenligning af to indeks S&P 500 og OMX C Opsummering Handelsstrategi - RSI kombineret med glidende gennemsnit

3 6.2.1 Sammenligning af to perioder på S&P Sammenligning af to indeks S&P 500 og OMX C Test af den optimerede handelsstrategi på S&P Handelsstrategi MACD kombineret med RSI Sammenligning af to perioder på S&P Sammenligning af to indeks S&P 500 og OMX C Test af den optimerede handelsstrategi på S&P Handelsstrategi MACD kombineret med glidende gennemsnit Sammenligning af to perioder på S&P Sammenligning af to indeks S&P 500 og OMXC Test af den optimerede handelsstrategi på S&P Handelsstrategi bestående af MACD, RSI og glidende gennemsnit Sammenligning af to perioder på S&P Sammenligning af to indeks S&P 500 og OMX C Test af den optimerede handelsstrategi på S&P VIX-model Analyse af VIX-model med glidende gennemsnit Analyse af VIX-model uden glidende gennemsnit Optimal VIX-strategi med ren limit Optimal VIX-strategi med ren limit i perioden VIX-strategi med ren limit i perioden på OMXC Optimal VIX-strategi med ren limit i perioden på OMXC Opsummering Opsummering på de tekniske handelsstrategier Konklusion Efterskrift Litteraturliste Bilagsoversigt

4 Abstract Investors have continuously tried to make extraordinary market returns. According to the efficient market hypothesis this is not possible when looking over a longer period of time. The efficient market hypothesis states that all available information is already included in the market prices, and therefore it is pointless to analyze the market with the intent to out conquer it. There are, however, many skeptics with regards to this theory. They tend to criticize the efficient market hypothesis for stating that the market is rational at all times, but many investors, stock dealers and other stakeholders do not agree. They think on the other hand, that the stock market represent both rationality and irrationality, which they explain by the psychological factors imbedded within the market. Thus, the nature of the human being does not make it possible to be rational all the time. The investors are thus typically affected by greed, fear, nativity, optimism and pessimism. These concepts all affect the investors behavior with regards to decision-making. This Thesis intends to investigate the possibilities of generating an extraordinary market return by using technical analysis. Technical indicators will be combined to trade strategies. These trade strategies will afterwards be optimized for a period from the beginning of 1995 to the end of 2010 on the S&P 500 index. The optimized strategy will then be tested in another period on S&P 500 and also on the OMXC20. The technical trade strategies will be consisting of Moving Average, Relative Strength Index and Moving Average Convergence/Divergence. After combining the indicators into a trade strategy, the strategy will be optimized. The technical indicators criteria will be adjusted in order for the trade strategy to generate the highest return during the period from 1995 to This optimum will then be tested on another period and a different index. As an alternative, a trade strategy build on volatility will be tested. Here the idea is that the trade strategy will buy and sell depending on the risk within the market. To define the risk in the market the volatility index VIX will be used. This index describes a scenario where the idea is that when the index is high the risk is also high. 4

5 By testing the trade strategies the results showed that it could be possible to create an extraordinary return by using technical analysis. In this case the technical trade strategies generated large returns by going short in the market. The indexes ranging from 1995 to 2010 are characterized by a large volatility which is an advantage when you go long as well as short on the index. The tests showed that most of the trade strategies made an extraordinary return in the optimized period. As mentioned earlier it could be ascribed the short positions in the market. Afterwards the optimized trade strategy was tested on the period from 1980/1985 to None of the trade strategies could perform better than the market returns in this period but some of them made an acceptable return during the period. Then the optimized strategy is tested on OMXC20 from 1995 to 2010 and here the strategy also made a fine return as did the S&P 500 during the same period. The last S&P 500 test executed on the trade strategies is with regards to the period ranging from 1985 to 2010 and like the previous tests, the purpose is to find out if the trade strategy in question can perform better than the market return for the whole period. The tests showed that four out of five strategies could generate an extraordinary return. All the strategies were superior in the period ranging from 1995 to 2010 and the great return in that period was the main reason why the trade strategy could beat the market return. The trade strategy build on the VIX index did not provide convincing results. The idea of buying when the risk is low and selling when the risk is high did not give an extraordinary return for the period from 1995 to Here it was found that the trade strategy concerning the VIX index did not show the same results as the trade strategies build on the technical indicators. By analyzing the trade strategies it became clear that the technical trade signals served a protective function with regards to the investors fortune. The technical signals thus told the investor to sell before the market fell to much and advised the investor to buy before it rose to much. The weakness of this thesis is that it should have been much more comprehensive. It should have tested a larger amount of periods with different patterns. The analysis in this Thesis 5

6 shows that you can beat the market return by using technical analysis, but you have to make more tests of trade strategies before the test is valid enough. 6

7 1. Indledning Spekulation og investering er igennem flere århundreder blevet mere og mere udbredt. Tidligere var det ikke en særlig stor befolkningsdel der beskæftigede sig med emnet, dels fordi interessen ikke var der, men i ligeså høj grad fordi man før i tiden ikke havde samme opsparinger og friværdier. Derudover var markedet heller ikke så tilgængeligt - i dag er det stort set muligt at handle alle former for aktivklasser via sin netbank. Udviklingen af internettet har derfor gjort det lettere og billigere at handle via netbank, men derudover har internettets udbredelse også givet investoren adgang til uanede mængder af information om netop de aktiver der investeres i. Den største udfordring for investoren er at sortere og vurdere informationen. Hvornår er informationen allerede fuldt ud indregnet i aktiekursen og hvornår er informationen blevet undervurderet eller slet ikke indregnet? Dette kan for amatørinvestoren være en udfordring der ikke er til at overskue. Mennesket er sådan, at det naivt tror, at det vedkommende gør er det rigtige, og at personen på ingen måde kan tage fejl i sine antagelser. Dette betyder, at vedkommende til tider vil agere irrationelt og dermed træffe nogle beslutninger som kan komme til at koste penge. Den stolthed som fritidsinvestoren har kan betyde, at vedkommende ikke erkender sine fejlvurderinger i tide, og dermed kommer til at tabe unødig kapital. Derudover så kan det også omvendt betyde, at vedkommende ikke tager sine gevinster løbende, da man typisk kan blive grebet af grådighed. Alt dette vil blive belyst meget mere i afhandlingen, men det understreger bare, at mennesket har forsøgt sig med et hav af strategier for at slå markedet. Nogle tror blindt på, at de kan slå markedet ved at købe de rigtige aktier og så sælge dem når tid er, uden nogen egentlig strategi. En anden gruppe er fundamentalanalytikere som forsøger at slå markedet ved at udregne aktiens fremtidige værdi, ved hjælp af eksempelvis DCF-modeller, hvor der er indbygget en hel masse forudsætninger for fremtidens udvikling. Problemet med DCF-modellen kan være, at alle de informationer der tastes ind i DCF-modellen er informationer som alle andre kender, og som dermed er indkalkuleret i markedspriserne. De forudsætninger som analytikeren selv bidrager til modellen med er selvfølgelig individuelle, men samtidig er det også forudsætninger, der ikke med sikkerhed holder i fremtiden. 7

8 En tredje og måske lidt mere udskældt gruppe er tekniske analytikere. De vil forsøge, at slå markedet ved at kigge på historik og tidligere handelsmønstre. Med andre ord vil den tekniske analytiker kigge på historiske bevægelser, trends og momentum for at fortælle noget om fremtiden. Den tekniske analytiker er overbevist om, at historien, i nogen grad, gentager sig selv. Markedsdeltagerne agerer altså på samme måde næste gang der kommer en krise på de finansielle markeder. Derudover så tror den tekniske analytiker, at psykologien spiller en stor rolle i bevægelserne på de forskellige indeks. Der er mange der ikke vil skænke det en tanke hvis et indeks bryder nogle modstandspunkter og samtidig bryder 200 dages glidende gennemsnit. Det kan derimod være meget afgørende for den tekniske analytiker og hans tilgang til hvordan markedet vil bevæge sig fremadrettet. Faktum er, at der sidder mange børsmæglere og kigger på teknik, og det i sig selv har en selvopfyldende virkning. Denne afhandling vil beskæftige sig med hvorvidt der kan skabes et overnormalt afkast ved hjælp af teknisk analyse. 1.1 Problemformulering Formålet med denne afhandling er, at undersøge hvorvidt man kan skabe et overnormalt afkast ved hjælp af teknisk analyse. Afhandlingens hovedspørgsmål formuleres således: Hovedspørgsmål Er det muligt at skabe et overnormalt afkast ved hjælp af teknisk analyse? Problemstillinger: For at besvare hovedspørgsmålet, vil afhandlingen tage udgangspunkt i følgende problemstillinger: Er de finansielle markeder egentlig så efficiente som teorien beretter? Hvilken rolle spiller børspsykologi på de finansielle markeder? Kan man skabe et overnormalt afkast ved hjælp af kendskab til historiske bevægelser og performance? 8

9 Beskrivende problemformulering Vi vil redegøre for den efficiente markedshypotese og dens forudsætninger. I denne gennemgang vil vi analysere hvorvidt forudsætningerne for den efficiente markedshypotese er opfyldt. Efterfølgende vil vi undersøge psykologiens betydning for de finansielle markeder. Her vil der være fokus på, hvorvidt markedet altid er rationelt prisfastsat. I forlængelse af gennemgangen af den efficiente markedshypotese og børspsykologi vil vi på baggrund af de fundne resultater konkludere hvorvidt markedet er efficient og om psykologi spiller en rolle på de finansielle markeder. Efterfølgende vil vi gennemgå de tekniske indikatorer som vi har valgt at undersøge i vores afhandling. Disse indikatorer danner baggrund for vores handelsstrategier og vi vil efterfølgende kombinere de tekniske indikatorer til handelsstrategier. Derefter vil vi justere kriterierne for hver af indikatorerne, så handelsstrategierne optimeres bedst muligt. Her vil vi undersøge de tekniske indikatorers mønstre i forhold til hinanden. Efter sammensætningen af handelsstrategierne vil vi analysere, hvorvidt man kan drage fordel ved at følge den. Denne analyse tager udgangspunkt i historisk data og det vil ske på baggrund af back-tests. Vi vil samtidig undersøge om der er nogle perioder hvor teknisk analyse virker bedre her tænkes der normalt marked contra kriseperioder. Efterfølgende undersøges det hvorfor netop denne handelsstrategi virker bedst. Er dette anderledes hvis man kigger på andre perioder eller andre indeks? Slutteligt vil vi konkludere samlet på den efficiente markedshypoteses berettigelse, investeringspsykologiens påvirkning, og om markedsafkastet kan slås ved hjælp af vores sammensatte handelsstrategi. 9

10 1.2 Disposition Som det fremgår af problemformuleringen, besvares hovedspørgsmålet ved hjælp af tre delspørgsmål. De to første delspørgsmål omhandler markedsefficiens og markedspsykologi. Disse to spørgsmål danner baggrund for besvarelsen af afhandlingens hovedspørgsmål. Formålet med afsnittet omkring markedsefficiens er at stille spørgsmålstegn ved den efficiente markedshypotese. Afhandlingen vil forsøge at belyse mærkværdige bevægelser i markedet. Dette gøres ved at belyse historiske markedsbevægelser, herunder vil der blive fokuseret på børskrak, januareffekter og weekendeffekter. Disse anomalier fører naturligt opgaven videre til afsnittet om markedspsykologi. Afsnittet omkring markedspsykologi har til formål at belyse hvorledes markedsdeltagere reagerer i forskellige situationer. De specielle udsving der gennemgås i afsnittet omkring markedsefficiens, forsøges forklaret ved hjælp af blandt andet flokadfærd, grådighed, frygt, støtte- og modstandspunkter. Et inefficient marked forklaret af markedspsykologien danner baggrund for en mulig gevinst ved anvendelse af teknisk analyse. Efterfølgende vil det blive testet om det er muligt at generere et overnormalt afkast ved hjælp af teknisk analyse. Analyseafsnittet vil blive indledt med en gennemgang af de tre udvalgte tekniske indikatorer. Disse tre tekniske indikatorer er RSI, MACD og glidende gennemsnit. Efterfølgende vil de tre indikatorer blive kombineret med henblik på, at udarbejde en handelsstrategi. Disse handelsstrategier vil blive sammenlignet med køb-og-behold-strategien på de respektive indeks. Analyseafsnittet vil blive afsluttet med at forsøge at udarbejde en volatilitetsmodel. Modellen skal forsøge at optimere afkastet på S&P500 indekset i forhold til bestemte niveauer i VIX indekset. Årsagen til at denne model vil blive udarbejdet er, at det kunne være interessant, at undersøge om man kan beskytte investor ved at handle på baggrund af markedets volatilitet og dermed risiko. Slutteligt opsummeres afhandlingens resultater, og der vil blive konkluderet hvorvidt analysen viser om det er muligt, at slå markedet ved hjælp af teknisk analyse. 10

11 1.3 Metode I dette afsnit redegøres der for de metodiske valg der er foretaget i forbindelse med denne afhandling. Hovedspørgsmålet i problemformuleringen vil blive besvaret ved hjælp af sekundær data. Der vil blive benyttet ekstern litteratur til at belyse hovedspørgsmålet. Teoribøgernes synsvinkler og holdninger danner baggrund for teori og analyser i afhandlingen. Der anvendes tekniske indikatorer til at skabe handelsstrategier. Disse handelsstrategiers berettigelse vil blive analyseret ved hjælp af back-tests. Back-testene vil blive udarbejdet på baggrund af den sekundære data. Der vil blive taget udgangspunkt i perioden fra primo 1995 til ultimo 2010 på S&P500 indekset. Denne periode anvendes til at optimere modellerne. Efterfølgende vil modellerne blive testet, først i en anden periode og sekundært på OMXC20 indekset. Dette gøres for at teste om den optimale handelsstrategi kan skabe et overnormalt afkast i en anden periode eller på et andet indeks. Back-testene udføres ved hjælp af BCView, der kan sammensætte de optimale kriterier ved hjælp af de historiske data. BCView er et teknisk analyseværktøj hvor man blandt andet kan sammensætte tekniske handelsstrategier og teste dem 1. Selve sammensætningen af de optimale strategier gøres ved at teste de enkelte kriterier for hver af de tekniske indikatorer. Kriterierne justeres efterfølgende kontinuerligt indtil det optimale resultat er opnået. Når man sammensætter handelsstrategier ved hjælp af flere tekniske indikatorer, så medfører det ligeledes at der er mange variabler der skal kombineres. Disse variabler fastsættes i første omgang til standardkriterierne fra lærebøgerne. Derefter justeres de indtil modellen har givet det bedst mulige afkast for perioden. Dette gøres reelt set ved at ændre på hver enkelt variabel for at se hvad det betyder for afkastet. Denne justering kan tage meget lang tid da ændringer i nogle variabler ikke nødvendigvis harmonerer med ændringer i andre variabler. Til sidst når man er nået frem til en endelig model undersøger man om den endelige sammensætning af kriterier ser fornuftig ud

12 1.4 Afgrænsning I afhandlingen vil der udelukkende blive analyseret på aktier. Andre aktivklasser vil ikke blive berørt på grund af omfanget af denne afhandling. I vores afhandling anvendes de tekniske indikatorer; Relativ Strenght Index (RSI), Moving average convergens/divergens (MACD) og glidende gennemsnit. Der vælges udelukkende at fokusere på disse tre indikatorer på grund af afhandlingens omfang, samt at disse tekniske indikatorer ofte benyttes. Udgangspunktet for alle optimeringer er S&P500 indekset i perioden primo 1995 til ultimo Årsagen til valget af S&P500 indekset skyldes, at det er en meget likvidt samt at det indeholder mange store aktier. Derudover vil der blive fokuseret på perioden 1980/1985 til 1995 på S&P 500 og OMXC20 fra 1995 til 2010 i forbindelse med test af optimeringen. Baggrunden for disse valg skyldes muligheden for at sammenligne de enkelte handelsstrategier på forskellige perioder og indeks. Alle handelsstrategier anvender som udgangspunkt både korte og lange positioner. Strategien er ligeledes hele tiden aktiv, og det vil sige, at positionen enten er kort eller lang. Derudover foretages alle handler på de pågældende lukkekurser for indekset. Dette gøres på baggrund af de signaler de enkelte strategier giver. Udgangspunktet for strategierne er, at der vil blive geninvesteret det akkumulerede beløb. I forbindelse med den tekniske indikator, glidende gennemsnit, vil der som udgangspunkt i afhandlingen blive benyttet simpelt glidende gennemsnit. Der vil altså ikke blive lavet optimeringer og beregninger på handelsstrategier der indeholder vægtet glidende gennemsnit og eksponentielt glidende gennemsnit. Dette omfatter dog ikke de tekniske indikatorer hvor udgangspunktet er et andet. Her tænkes der eksempelvis på MACD hvor der underliggende i indikatoren anvendes eksponentielt glidende gennemsnit. Dette er også årsagen til at de forskellige typer af glidende gennemsnit præsenteres under afsnittet om glidende gennemsnit. Alle handler i afhandlingen foretages uden omkostninger. Der vil ligeledes ikke blive taget højde for skat og eventuelle valutapåvirkninger. 12

13 1.5 Begrebsdefinitioner Lang: Det betyder at der købes i markedet og at man forventer markedet vil stige. Når der i afhandlingen skrives at der købes, så betyder det også at gå lang i markedet. Kort: Hvis man går kort i markedet giver det overskud hvis markedet falder. Der spekuleres i at markedet falder. Købssignal: Det er det samme som at gå lang i markedet. Salgssignal: Det er det samme som at gå kort i markedet. Trend: Afspejler hvilken retning markedet tilsyneladende har, når man ser på volumen og trendlinjer. Bull-marked: Et bull-marked er karakteriseret som en længerevarende opadgående trend, som løbende laver højere toppe og bunde. Bear-marked: Et bear-marked består modsat af længerevarende faldende trend som løbende laver toppe og bunde. Volatilitet: Det er et andet ord for udsving og risiko i markedet. Markedsafkastet: Omtales i afhandlingen som værende indeksets performance. Model: Der menes her, at de tekniske indikatorer anvendes til at skabe en handelsstrategi. Køb-og-behold-strategien: Man køber når handelsstrategien starter og sælger ved strategiens afslutning. 2. Markedsefficiens Eugene Fama (1970 og 1991) 2 fremlagde teorien om den efficiente markedshypotese. Han påstår, at al tilgængelig viden er indregnet i kursen på et givent aktiv, og ved ny information vil kursen tilpasse sig med det samme. Det er ligeledes umuligt at forudsige ny information og dermed udviklingen i aktivet. Sagt på en anden måde, så er det altså ikke muligt at skabe et overnormalt afkast. 2 Fama, Eugene, Efficient Capital Markets : A review of Theory and Empirial Work og 1991, Efficient Capital Markets II 13

14 Famas teori har været genstand for megen interesse, og mange teoretikere er overbevist om, at Famas teori om det efficiente marked er opfyldt. Der findes samtidig også skeptikere af Fama, der er overbevist om at markedet ikke er efficient, men derimod til tider er inefficient. Flere teoretikere deler Famas synspunkt, men da det er Famas teori om den efficiente markedshypotese der oftest henvises til, så er det også hans teori der bliver belyst i denne afhandling. Teorien vedrørende de effektive kapitalmarkeder udtrykker, at al tilgængelig information er indregnet i priserne. Dette betyder, at aktiverne er korrekt prisfastsat ud fra den information der er tilgængelig. Tre former for markedsefficiens Fama opstiller tre forskellige former for markedsefficiens, alt efter hvilke oplysninger der er tilgængelige: Svag form: Markedskurserne indeholder historisk information, herunder kurser, afkast, trends og volumen. Teknisk analyse kan ikke skabe overnormalt afkast hvis markedet er efficient i den svage form. Semi-stærk form: Markedskurserne indeholder udover den historiske information også al offentlig tilgængelig viden. Det kunne eksempelvis være information om indtjening, ordrer, emissioner, aktiesplits, patenter, vækstmuligheder, politiske tiltag osv. Alle disse informationer anvendes i en fundamentalanalyse af et selskab, og kan via eksempelvis DCF-modellen forudsige selskabets værdi. Fundamentalanalyser kan ikke skabe et overnormalt afkast hvis markedet er efficient i den semi-stærke form. Stærk form: Markedskurserne afspejler i den stærke form også insider information. Hvis markedet deslige er efficient i den stærke form, så vil det stadig ikke været muligt, at skabe et overnormalt afkast. 14

15 Der er til gengæld generel enighed om, at den stærke form ikke kan holde, da man typisk vil kunne opnå forbedrede afkast ved insider viden. Handelsmønstrene vil formentlig hurtigt røbe, at der handles på information der endnu ikke er tilgængelig i markedet og derfor vil kursen hurtigt stige eller falde. 3 Forudsætninger for den efficiente markedshypotese Der er nogle forudsætninger der skal være gældende for, at den efficiente markedshypotese holder i praksis. Ingen transaktionsomkostninger, afgifter eller skatter Al information er tilgængelig for alle Informationen kan erhverves uden omkostninger Alle markedsdeltagere agerer rationelt Markedspriserne bestemmes ud fra udbud og efterspørgsel i et marked med fuldkommen konkurrence Ingen investorer har komparative fordele 4 Aktierne skal ligeledes følge en martingale, dvs. kurserne må ikke kunne forklares ud fra viden tilgængelig i markedet. Frem til 1960 erne anvendte man den mere restriktive random walk-model som udgangspunkt for den efficiente markedshypotese. Martingale modellen betragtes mere som en økonomisk ligevægtsmodel for prisdannelsen af finansielle aktiver. 5 Kritik af forudsætningerne Ikke alle forudsætninger synes at kunne opfyldes i praksis. En af forudsætningerne for den efficiente markedshypotese er, at der ikke må være omkostninger forbundet med at handle i markedet. Dette er umuligt i praksis. Handelsplatformene hos flere pengeinstitutter er klart forbedrede, og priserne ved handel er også faldet markant de senere år, men det ændrer 3 Christensen, Michael og Pedersen, Frank, Aktieinvestering teori og praktisk anvendelse, s Christensen, Michael, Udviklingslinier i Finansiering, s Christensen, Michael, Udviklingslinier i Finansiering s

16 stadig ikke på, at der altid vil være omkostninger forbundet med handel på børserne. Pengeinstitutterne har systemer og programmer der skal betales for og ligeledes vedligeholdes, og disse omkostninger vil altid lande hos forbrugerne. Hvis den efficiente markedshypotese holder, så kan man selvfølgelig reducere mængden af handler da der ikke vil være grundlag for at handle aktivt. Strategien køb-og-behold kan dermed minimere omkostningerne til handel. Ligeledes forudsættes det også, at al tilgængelig information er til rådighed uden omkostninger, og dette synes heller ikke at være opfyldt. De professionelle investorer har i højere grad adgang til informationssystemer som Bloomberg, Reuters og finanshusenes analyser. Den efficiente markedshypotese antager, at hvis informationen kræver betaling så vil investoren ikke betale, da informationen allerede kan aflæses i markedskurserne. Problemet ved denne antagelse er, at hvis ingen ville bruge tid på analyser af såvel regnskab som marked, så vil det formentlig betyde at al tilgængelig information ikke var til stede i markedet. Det er ofte analytikere og andre markedsinteressenter der tildeler markedet al tilgængelig information. Det er ligeledes faktum at mange investorer betaler for rådgivning og analyser. Så forudsætningerne om al information tilgængelig for alle, informationen kan erhverves uden omkostninger og at markedsdeltagerne ikke vil betale for information synes ikke nødvendigvis at blive opfyldt. Frem til 1960 erne var udgangspunktet for den efficiente markedshypotese, at der var fuldstændig uafhængighed mellem successive prisændringer. Samuelson (1965) ændrede denne holdning og det blev erkendt at random walk-modellen var for restriktiv. Derfor inddragede man den mindre restriktive martingale model. I en martingale model er det ikke nødvendigt at der er fuldstændig uafhængighed i prisændringerne. 6 Historien har været med til at revurdere, hvordan man skal se markedet. Man er gået fra holdningen om, at markedet er en random walk, til at markedet er en martingale. Der er mange markedsdeltagere der er endnu mere skeptiske og mener, at markedet direkte er inefficient. 6 Christensen, Michael, Udviklingslinier i finansiering, s

17 Empiri om efficiens Der er eksempler fra historien der er yderst svære at forklare i forhold til et efficient marked i den semi-stærke form. Banz (1981) viser, at små virksomheders afkast er gennemsnitligt 20 % bedre end større virksomheder i USA i perioden 1936 til Derudover er det interessant at undersøge januareffekten og weekendeffekten. Keim & Stambaugh (1986) viser, at afkastene fra 1904 frem til 1980 erne bærer præg af, at januar klarer sig bedre end de andre 11 måneder. Weekend effekten viser ifølge Fortune (1991), at afkast fra fredag til mandag er systematisk lavere end afkastet fra mandag til fredag. Anormaliteterne forsøges forklaret ved at virksomheder typisk offentliggør dårlige nyheder efter markedets lukketid fredag, og derved åbner negativt mandag morgen. Januareffekten forklares med at mange af de små virksomheder stiger meget i januar som resultat af skatteeffekter og årsregnskab. Det kan dog virke lidt pudsigt, at det tilsyneladende overrasker hvert år. Endnu en anormalitet er analyseret i forbindelse med selskabers første børsnotering. Ifølge Ritter & Welch (2002) viser det sig at disse selskaber på helt kort sigt giver et anormalt højt afkast på op til 20 %, og på længere sigt giver et signifikant negativ afkast i forhold til markedet. I en analyse af det danske aktiemarked konkluderer Svart & Camp (1990) at køb-og-beholdstrategien kan slås ved hjælp af teknisk analyse. Markedet er altså ikke efficient i den svage form. Samme undersøgelse viser dog paradoksalt nok at markedet er efficient i den semistærke form. Ovenstående empiriske analyser indikerer at markedet kan være inefficient. Deres eneste problem består i at præsentere et teoretisk grundlag for anormaliteterne. 7 7 Christensen, Michael, Udviklingslinier i finansiering, s

18 Irrationelle markeder I modsætning til ovenstående tilfælde, hvor markedet omtales som et marked med anormale bevægelser, går Lars Tvede (1990) skridtet videre og kalder markedet irrationelt. Han bruger de mange børskraks igennem tiden som argument. Historien har gennemlevet masser af eksempler på bobler der sprænger og kurser der efterfølgende falder som en sten. Krakket i Holland i 1636 Der er blandt andet tulipankrakket i Holland i 1636 hvor et sjældent tulipanløg koster 4600 floriner, en ny vogn, to grå heste og et komplet sæt seletøj. Det kan her nævnes at en fed okse på det tidspunkt kostede 120 floriner. En anden sjælden type blev solgt for 24 vognlæs korn, otte fede svin, fire køer, fire tønder øl, 1000 pund smør og nogle tons ost. Disse eksempler viser tydeligt at det er spekulanter, der presser priserne op. Den store efterspørgsel bevirkede, at der blev indført handel med tulipaner på aktiebørser og det blev ligeledes muligt at handle optioner. I løbet af kort tid begynder tvivlen dog at sprede sig. Er de tulipanløg i øvrigt så meget værd som de er handlet for? Mange hollændere er på det tidspunkt rige og har hele deres formue i tulipanløg. Da markedet så begynder at falde, forsøger alle at komme af med deres tulipanløg. Den hollandske børs krakker, og Holland gennemlever efterfølgende en lang og hård depression. Krakket i Wall Street 1929 Børskrakket i Wall Street i 1929 er historiens mest omtalte krak, og selve krakket var resultatet af et stort spekulationsvanvid. Det amerikanske Dow Jones Industrials indeks steg meget fra 1926 frem til Årene op til 1929 var samtidig også præget af en stor industriproduktion. Derudover var markedet præget af en lav inflation, og den stigende optimisme og lave rente lagt sammen medførte, at investorer lånte penge til investering, hvilket gav stor likviditet og købekræft på aktiemarkederne. Roger Ward Babson holdte sin kendte tale den 5. september 1929, hvor han advarede om det nært forestående krak. Reaktionen fra markedsdeltagerne var blot latter og ingen tog ham seriøs. Efter det første fald fra toppen rettede markedet sig igen en anelse og denne 18

19 korrektion anvendte professor Irving Fischer til at udtrykke sin forventning om stigende aktiemarkeder. Irving Fischer og resten af verden oplevede herefter at markedet faldt 85 % over de næste tre år. USA s økonomi var ramt af den største depression nogensinde og det kom til at tage lang tid før USA var på foged. Kendetegnende for de fleste af disse kraks er, at faldene ikke nødvendigvis udløses af nogle markante nyheder. Dette kan i nogen grad indikere at psykologi spiller en rolle når først markedet begynder at falde. 8 Noise traders Begrebet Noise-Traders opstod i forbindelse med, at man til tider ikke forstod hvorfor markedet bevægede sig, som det gjorde. Da eksperterne ikke kunne forklare bevægelserne, blev amatørerne gjort ansvarlige for disse irrationelle bevægelser. Fisher Black (1986) samlede al irrationel adfærd under begrebet Noise-Trading. Kendetegnet ved de såkaldte Noise-Traders er, at de er overbevist om at de kan slå markedet med den viden, de besidder. Problemet består i, at den information de handler ud fra er støj frem for reel information. Noise-Traders køber derfor ofte for dyrt og sælger for billigt, men hvis der er tilpas mange Noise-Traders, så betyder det reelt set at de kan presse priserne på aktiverne, hvilket vil få markedet til at tro, at der er ny information i markedet der retfærdiggør den højere pris. På længere sigt vil disse irrationelle investorer typisk tabe penge, da de rationelle investorer vil købe de aktiver som Noise-Traderen sælger for billigt og sælge de aktiver som Noise-Traderen køber for dyrt. De rationelle investorer vil skubbe prisen tilbage til fundamentalværdien. Dette vil ligeså stille presse Noise-Traderen ud af markedet. Spørgsmålet er så om Fisher Black har ret i sin antagelse? Det kan skabe undren at Noise- Traders bliver i markedet, når de med stor sikkerhed taber penge. Den simple forklaring på 8 Tvede, Lars, Børshandlens psykologi s

20 dette fænomen kan forklares ved, at mislykkede Noise-Traders erstattes af nye håbefulde Noise-Traders der ankommer med troen på, at de kan slå markedet. 9 Om det er Eugene Fama og hans tilhængere eller alle skeptikerne der har ret, vil denne afhandling, ligesom mange tidligere, forsøge at kaste et lys over. Man kan hurtigt konkludere, at teknisk analyse bruges i stor stil i mange investeringsbanker og foreninger. Nogle bruger det i langt højere grad end andre, men fælles for de fleste, så tror de på, at de kan skabe en fordel ved at se på historiske priser og bevægelser. Dette i sig selv kan have en selvopfyldende virkning især når mange tror på det. 3. Markedspsykologi Overordnet set prisfastsættes aktier ud fra hvorledes økonomien udvikler sig. Dette kan ses ud fra et mikro- og makroøkonomisk synspunkt. Makroøkonomien kan aflæses i de løbende offentliggjorte nøgletal verden over, mens mikroøkonomien kan aflæses i de enkelte selskabers regnskaber. Værdiansættelse af de enkelte selskaber bliver fastsat efter virksomhedernes evne til at tjene penge. Hvis man ser på en tilfældig graf over udviklingen på et aktieindeks fra år 2000 til år 2010, vil udviklingen være meget svingende. En af årsagerne til disse udsving kan tilskrives ændrede forudsætninger for de mikro- eller makroøkonomiske forhold. Det er dog ikke alle udsvingene der kan tilskrives disse forhold. Til gengæld kan disse tilskrives en eller anden form for markedspsykologi. Hvis man har et indgående kendskab til, hvorledes markedsdeltagerne reagerer i forskellige situationer, kan dette muligvis benyttes til at give signaler på, hvorledes markedsdeltageren skal reagere i markedet. Den bevidste/ubevidste personlighed Der findes overordnet set to mekanismer der styrer menneskers adfærd, dette er den bevidste og den ubevidste personlighed. Den bevidste personlighed dækker over hvorledes en person foretager forskellige valg. Dette gøres ud fra den erfaring og indlæring individet har 9 Christensen, Michael, Udviklingslinier i Finansiering s

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

IFTA e-bog. Copyright - IFTA ApS. Alle rettigheder forbeholdt - CVR-NR. 3396 0557. OOo Kontakt: CHjort@ifta.dk

IFTA e-bog. Copyright - IFTA ApS. Alle rettigheder forbeholdt - CVR-NR. 3396 0557. OOo Kontakt: CHjort@ifta.dk De Fem Markedsstrukturer Når du laver en undersøgelse af eventuelle emner, er det vigtigt at huske, at kursbevægelsen kun afslører en håndfuld af muligheder i forbindelse med de større tidsrammer. De større

Læs mere

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!?

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!? NYHEDSBREV I maj måneds nyhedsbrev viste vi en oversigt fra Financial Times, at 8 ud af 10 forvaltere ikke slår deres benchmark over en 10-årig periode. Forestil dig enhver anden branche, hvor de prøver

Læs mere

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Jeg har i figur 1 vist henholdsvis Leading, Coincident og Lagging Indicator for den amerikanske økonomi. Data bag graferne er fra Conference

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig.

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. NYHEDSBREV Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. Lad os starte med Warren Buffet. Take the probability of loss times the

Læs mere

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-09-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i optrend. Stærkest er oplægget for Nasdaq. C20 falder i dag, og dermed lægges der pres på 50 dages

Læs mere

Aktieskolen Teknisk analyse I

Aktieskolen Teknisk analyse I Aktieskolen Teknisk analyse I Aktieraadet.dk Velkommen til Lars Persson Cockpit Formål Med baggrund i Teknisk Analyse bliver deltageren introduceret til at kunne analysere og vurdere aktier på en ny og

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden)

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Opdateret den 16-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: I denne uge har vi set en koordineret nedadrettet korrektion på alle indeks. De tre amerikanske indeks ligger dog fortsat i stærkt

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

A.P. Møller B Indlæg købsordre

A.P. Møller B Indlæg købsordre Opdateret den 09-12-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det tyske DAX-indeks er i denne uge steget med hele 7 %. Optimismen er generelt meget stor, og alle indeks bortset fra det danske ligger

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Kontaktdata. Spidskompetencer. Handelsrådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde Rådgivning handel Analyse

Kontaktdata. Spidskompetencer. Handelsrådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde Rådgivning handel Analyse Kontaktdata Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Rådgivning handel Analyse Handelsrådgiver John Jensen Vi reagerer alle forskelligt ELLER Dagsorden Risiko som begreb og beregningsmulighed Risiko som begreb

Læs mere

Performanceevaluering af den tekniske analysemetode glidende gennemsnit på det danske aktiemarked

Performanceevaluering af den tekniske analysemetode glidende gennemsnit på det danske aktiemarked Performanceevaluering af den tekniske analysemetode glidende gennemsnit på det danske aktiemarked Performance evaluation of the technical analysis method moving average in the Danish stock market Kandidatafhandling

Læs mere

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson.

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson. Opdateret den 05-04-2013 Indledning til denne uges tekniske analyser: Helligdagene er ovre og der er nu igen fuld fart på aktierne. De amerikanske indeks ligger alle godt med klare tekniske købssignaler.

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 24-02-2012 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det har igen været en god uge for aktierne. Trods ugens opgang er kun C20 overkøbt, mens de øvrige indeks alle er i en position til

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok.

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok. Teknisk analyse for de fundamentalt orienterede investorer. Langt hovedparten af de investorer der har en merkantil uddannelse, benytter sig hovedsagligt eller udelukkende af fundamental analyse. De splitter

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Intro til Matøk-studerende 2012

Intro til Matøk-studerende 2012 Intro til Matøk-studerende 2012 Nedbrud af de finansielle markeder Søren Hesel Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi 30. august 2012 Om mig Kandidat i 2010 Speciale i Optimal Investering for en Inside

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Trends og tendenser // risikostyring

Trends og tendenser // risikostyring Trends og tendenser // risikostyring Risikostyring et must i fremtidens landbrug Per Sveistrup Finansrådgiver Bjørn Asmussen Råvarerådgiver Risikostyring Finansiel risikostyring i Landbruget Billeder af

Læs mere

Århus, den 19. maj 2015

Århus, den 19. maj 2015 Århus, den 19. maj 2015 Styrk dine kompetencer - også som forretningsmand Stadig flere landmænd må erkende, at man også skal være forretningsmand, hvis man vil have en sund landbrugsvirksomhed. 34-årige

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Husk Sun Tzu Observer

Husk Sun Tzu Observer NYHEDSBREV Husk Sun Tzu Overblik giver ro. I bund og grund handler det om forberedelse. Du kan let gøre brug af 1.000 variabler, og sidde foran 3 skærme 24/7. Det bliver det blot sjældent bedre af. Uagtet

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Kursus i Teknisk Analyse Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 12. april 212 12. april 212 Oversigt 12. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Aktiemarkedet er i gang med en korrektionsfase, der udvikler sig forskelligt på tværs af større landeindex. I USA er Dow

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

KvægKongres Kontrakt på foderet, når priserne svinger. Hans Fink

KvægKongres Kontrakt på foderet, når priserne svinger. Hans Fink KvægKongres 2017 Kontrakt på foderet, når priserne svinger Hans Fink Kompetencer Analytiker og Chefredaktør agromarkets.dk Foredragsholder Finansstrategi Råvarestrategi Strategi for landbrug Driftsøkonomi

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. Oversigt 11. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Obligationsmarkedet i Danmark, Tyskland og USA har fået et pænt løft de seneste handelsdage. Det sker i kølvandet på en skuffende arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Ansvarsfraskrivelse: følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som købs- eller salgsanbefalinger, men skal derimod betragtes som generel information om

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i %

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % 19. oktober 212 19. oktober 212 Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % USD/DKK 61 6 59 GBP/DKK 95 94 58 93 57 92 56 55 91 54 9 Growth cycle 89 Amplituden 15 1 95 88 87 1

Læs mere

www.minagro.dk Sådan analyserer jeg Råvarer og Ak3er US hvedefutures Åbyhøj, 24 oktober 2013

www.minagro.dk Sådan analyserer jeg Råvarer og Ak3er US hvedefutures Åbyhøj, 24 oktober 2013 www.minagro.dk Sådan analyserer jeg Råvarer og Ak3er www.minagro.dk Om mig Analy3ker og trader www.minagro.dk Peter Arendt, 40 år Adm. Direktør og ejer af minagro analyse af: Afgrøder/Råvarer, Valuta og

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre?

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Der er rigtig mange holdninger til den aktuelle værdiansættelse af aktier. Desværre bliver

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 5-2008

ØkonomiNyt nr. 5-2008 ØkonomiNyt nr. 5-2008 Kontrakter Futures Det finansielle marked Kontrakter, -salg og køb. Handelsaftaler vedr. varer i relation til en landbrugsbedrift får større og større betydning, dels fordi prisudsvingene

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

USA: Jobrapport for marts

USA: Jobrapport for marts USA: Jobrapport for marts Vækstbilledet til eksamen Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk 4/1/2014 Side 1/13 USA: Vækstbilledet til eksamen Et af de store

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier?

Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier? Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier? Af Charlotte Christiansen, Lektor, Handelshøjskolen i Århus, Juanna S. Joensen, Cand.Scient.Oecon., ph.d.-studerende,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere