Status på andelsboligmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på andelsboligmarkedet"

Transkript

1 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet med store værdier på spil for den enkelte andelshaver og andelsboliger, der nu typisk sættes til salg via mægler og ikke ventelister. Gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet er imidlertid mindre end på ejerboligmarkedet, da der ikke findes officielle statistikker omkring eksempelvis prisudvikling, handelsaktivitet og individuelle salgspriser, og samtidig skal en potentiel køber være i stand til at gennemskue den enkelte andelsboligforenings økonomi og lånesammensætning før evt. køb. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig I denne analyse ser vi nærmere på andelsboligmarkedet med udgangspunkt i vores kendskab til markedet qua Danske Bank-koncernens forretningsomfang. Status på andelsboligmarkedet er: Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring og forretningsudvikling Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Andelsboligforeninger på randen af konkurs har været et af de dominerende andelsboligtemaer i mediebilledet. Vores tal for cirka 3. andelsboligforeninger viser imidlertid, at 91 ud af 1 andelsboligforeningerne ikke er teknisk insolvente, og at langt hovedparten af foreningerne har en særdeles lav gældssætning. Region Sjælland er overrepræsenteret i statistikken over teknisk insolvente andelsboligforeninger. Selv om en andelsboligforening er teknisk insolvent, er det ikke ensbetydende med, at den er på randen af konkurs tilsvarende på ejerboligmarkedet har vi gennem de seneste år oplevet en større stigning i antallet af teknisk insolvente boligejere, men det er ikke det samme som, at alle disse boligejere er på vej mod tvangsauktion. Priserne på andelsboliger har været overraskende stabile gennem de seneste år i Region Hovedstaden. I 4. kvartal 211 lå købspriserne,7 % over niveauet fra 2. kvartal 29. Der bliver stadig givet pæne nedslag i forhold til maksimalprisen - men det gennemsnitlige nedslag er i perioden reduceret fra cirka 2 % til nu omkring 11 %. Trods stabile priser er andelsboligmarkedet ikke gået fri af de sløje økonomiske tider. Købsinteressen har været mærkbart dalende over de seneste kvartaler, men er dog fortsat noget højere end i tiden lige efter finanskrisen. Gennemsnitligt set er vores vurderinger omtrent på niveau med købspriserne, men vores tal viser også, at der kan gøres både gode og dårlige køb på andelsboligmarkedet. Overvejer man køb af andelsbolig lyder vores anbefaling som altid, at man allierer sig med en rådgiver, så man ikke ender med at havne i en andelsboligforening, hvor økonomien ikke er skruet ordentlig sammen i forhold til ens egne kriterier.

2 Økonomisk trængte andelsboligforeninger skygger for de mange sunde foreninger Andelsboligforeninger på randen af konkurs har været et af de dominerende andelsboligtemaer i mediebilledet gennem det seneste års tid. Der har også været diverse analyser, som har pointeret, at der er andelsboligforeninger, der teknisk set er insolvente altså at gælden i foreningen overstiger de samlede aktiver i foreningen. Disse historier overskygger imidlertid det faktum, at langt de fleste andelsboligforeninger har en sund økonomi. At det er et faktum, kan vi udlede ved hjælp af vores egne data for de andelsboligforeninger, hvor vi i 211 har set økonomien efter i sømmene i forbindelse med, at andelshavere har efterspurgt andelsboliglån, eller, at en boligsøgende har ønsket at købe en specifik andelsbolig. Vores data for cirka 3. andelsboligforeninger rundt omkring i landet viser, at den gennemsnitlige gældsandel altså gælden i forhold til de samlede aktiver i regnskabet er på cirka 33 %. Blot i omegnen af 5 % af andelsboligforeningerne har en gældsandel på 8 % eller derover. Figur 1: Lav gældssætning i hovedparten af andelsboligforeningerne 11 1 Gæld i forhold til aktiver - i henhold til regnskab, % Antal andelsboligforeninger, rangordnet efter laveste gældssætning Ser vi i stedet på vores egen vurdering af aktiverne i foreningen i stedet for at anvende de bogførte aktiver, så stiger den gennemsnitlige gældsandel op til godt 4 %, mens små 15 % af andelsboligforeningerne har en gældsandel på 8 % eller derover. Det viser sig også, at 9 % af andelsboligforeningerne med vores øjne har en gæld, der overstiger foreningens samlede formue. De fleste af de teknisk insolvente andelsboligforeninger befinder sig i Region Hovedstaden, men set i forhold til, at det også er her hovedparten af andelsboligforeningerne befinder sig, så er Region Hovedstaden faktisk ikke overrepræsenteret i statistikken. Dette argument forstærkes, da andelsboligforeningerne i Region Hovedstaden er overrepræsenteret i vores datasæt, hvilket der ikke er renset for i nedenstående figur 3. I stedet er det udelukkende Region Sjælland, der skiller sig negativt ud. 2

3 Figur 2: Geografisk fordeling af teknisk insolvente andelsboligforeninger Gæld i forhold til aktiver - i henhold til RD s vurderinger, % Antal andelsboligforeninger, rangordnet efter laveste gældssætning I forhold til ovenstående data har sensationsoverskrifterne desværre ofte taget overhånd. Den typiske konklusion, der er blevet fremført, har været, at tæt ved hver tiende andelsboligforening er på randen af konkurs. I relation hertil er det imidlertid værd at bide mærke i, at selv om en andelsboligforening er teknisk insolvent, er det ikke ensbetydende med, at den er på randen af konkurs tilsvarende på ejerboligmarkedet har vi gennem de seneste år oplevet en større stigning i antallet af teknisk insolvente boligejere, men det er ikke det samme som, at alle disse boligejere er på vej mod tvangsauktion. Figur 3: Geografisk fordeling af teknisk insolvente andelsboligforeninger Andel af teknisk insolvente andelsboligforeninger, % Andel af beboede private andelsboliger, % Hovedstad Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Mere retvisende er det i stedet at fokusere på, at 91 ud af 1 andelsboligforeningerne ikke er teknisk insolvente, og at langt hovedparten af foreningerne har en særdeles lav gældssætning. Med andre ord vil det være ærgerligt, hvis dette faktum overses, og fokus i stedet er på det mindretal af 3

4 foreninger, der har økonomiske problemer typisk som følge af at de blev stiftet på det forkerte tidspunkt på toppen af boligbølgen. I så fald kan det i værste fald medvirke til at afskrække potentielle købere af andelsboliger fra markedet. Tallene illustrerer dog, at man som køber skal gøre sit hjemmearbejde ordentligt og sætte sig ind i den enkelte andelsboligforenings økonomi, inden man beslutter sig for at købe. Det kan dog være vanskeligt som køber at overskue foreningens samlede økonomi, og det kan derfor kun anbefales, at man allierer sig med en rådgiver inden køb, så man ikke ender med at havne i en andelsboligforening, hvor økonomien ikke er skruet ordentlig sammen i forhold til ens egne kriterier. Andelspriserne fortsat stabile maksimalpriserne har været svagt faldende Købspriserne på andelsboliger har været overraskende stabile gennem de seneste år i Region Hovedstaden. I 4. kvartal 211 lå købspriserne således,7 % over niveauet fra 2. kvartal 29 - og ellers har der ikke været større udsving i denne periode. Det står i kontrast til ejerboligmarkedet i københavnsområdet, som både har oplevet store prisstigninger igennem dele af 29 og 21 og aktuelt set oplever prisfald. Figur 4: Særdeles stabil prisudvikling på andelsboliger i Region Hovedstaden 13. Kroner pr. kvadratmeter Regnskabspris (maksimalpris) Købspris 11 % Til gengæld har vi set, at maksimalpriserne løbende er blevet justeret ned i perioden - tilbage i 2. kvartal 29 lå de således 2 % over købspriserne, mens de nu er cirka 11 % over. Der bliver altså stadig givet pæne nedslag i forhold til maksimalprisen - men altså mindre end tidligere. Det afspejler, at andelsboligforeningerne har foretaget mindre nedjusteringer af værdien som en efterfølgende reaktion på tidligere tiders store stigninger i vurderingen. De mindre nedjusteringer af værdien kan skyldes foreninger, der har benyttet sig af valuarvurderinger - og disse er blevet justeret lidt ned i forhold til tidligere vurderinger. Eller alternativt at nogle foreninger har været konservative og sat flere penge af til hensættelser - evt. for at gardere sig mod risikoen for lavere fremtidige vurderinger. 4

5 Der er både dyre og billige andelsboliger på markedet helt som på ejerboligmarkedet Gennemsnitligt set er købspriserne på andelsboliger i Region Hovedstaden kommet nogenlunde i tråd med vores vurderinger. Der er dog stor spredning på tværs af andelsboligmarkedet, og der er andelsboliger, der ser dyre ud og andre der ligefrem ser billige ud, når vi sammenholder med vores vurderinger, jf. figur 5. Det er helt tilsvarende på ejerboligmarkedet, hvor nogle boliger også kan være skarpt prisfastsat, mens andre kan være sat urealistisk højt i udbudspris. Figur 5: Der kan være både gode og dårlige køb på andelsboligmarkedet 6 Andel, procent, 211 Købspris i forhold til RD-vurdering <% 25% 25 % 75% 75 1% 1 2% >2% Note: Data for 3.16 andelsboliger i 211 Som set af figuren har godt 55 % af købspriserne i 211 været på niveau eller endda en tand under vores vurdering, mens yderligere 2 % har været en lille smule dyrere end vores vurderinger. Til gengæld er der også andelsboliger, der ser meget dyre ud - men det er helt som med gældstallene ikke den generelle tendens på markedet. Det understreger dog nok engang, at man som potentiel køber skal gøre sit forarbejde ordentligt inden man slår til og køber en andelsbolig. Den økonomiske usikkerhed har ramt andelsboligmarkedet på aktiviteten De stabile priser på andelsboligmarkedet har ført til kommentarer om, at andelsboligmarkedet generelt klarer sig godt i disse krisetider, men krisen har nu sat sit tydelige præg på appetitten på køb af andelsbolig. Siden sommeren 21 har vi oplevet et mærkbart fald i købsinteressen for andelsboliger - og over det seneste år er antallet af købstilbud faldet med næsten 14 %. Set i forhold til tiden lige efter finanskrisen er der dog fortsat tale om et noget højere aktivitetsniveau på andelsboligmarkedet, jf. figur 6. Det er klart, at andelsboligmarkedet også bliver påvirket negativt af de sløje tider. Når der ikke er større optimisme omkring privatøkonomien og boligmarkedet generelt, så bliver potentielle købere automatisk mere tilbageholdne. Hertil kommer også, at andelsboligmarkedet i denne periode har haft sine dårlige historier at kæmpe med i form af historier om uigennemskuelige lånekonstruktioner, høj gældssætning og aggressiv prissætning med efterfølgende risiko for lavere vurderinger. Selv om det langt fra gør sig gældende for hele andelsboligmarkedet som illustreret 5

6 i denne analyse så kan det også medvirke til, at potentielle boligsøgende fravælger dette marked i deres boligsøgning. Figur 6: Købsinteressen for andelsboliger påvirket af den økonomiske usikkerhed 3 Antal købstilbud, 29k2= k2 29k4 21k2 21k4 211k2 211k4 Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 6

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt,

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere