ETIK MÅDEN VI ARBEJDER PÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETIK MÅDEN VI ARBEJDER PÅ"

Transkript

1 ETIK MÅDEN VI ARBEJDER PÅ 2007

2 INDHOLD L ORÉAL KULTUREN FORORD af Sir Lindsay Owen-Jones og Jean-Paul Agon FORORD af koncernledelsen SÅDAN ANVENDES DENNE KODEKS RESPEKT FOR DEN ENKELTE, RESPEKT FOR LOVEN OG RESPEKT FOR LOKALE SKIKKE TALE ÅBENT SOM FORRETNING Produktsikkerhed og -kvalitet Nøjagtighed i finansiel og forretningsmæssig dokumentation Brug af virksomhedens ressourcer Fortrolige oplysninger Når man repræsenterer virksomheden Gaver og underholdning Bestikkelse og betalinger under bordet SOM MEDARBEJDER Sundhed, sikkerhed og tryghed Diversitet Chikane og mobning Sexchikane Privatlivets fred Interessekonflikter SOM EN ANSVARLIG MEDBORGER Politiske aktiviteter Bidrag til lokalsamfundet Miljøhensyn YDERLIGERE vejledning FOR LEDERE Lederens rolle Annoncering og markedsføring Insiderhandel Udvælgelse af leverandører og rimelig behandling af leverandører Fair konkurrence Skatter og afgifter

3 KULTUREN Hos L ORÉAL mener vi, at alle stræber efter skønhed. Vores mission er at hjælpe mænd og kvinder over hele verden med at virkeliggøre denne stræben, og udtrykke deres individuelle personligheder fuldt ud. Det er dette, der giver vores forretning og vores medarbejderes arbejdsliv mening og værdi. Vi er stolte af vores arbejde. Som forretning Vores strategi for lederskab er baseret på fortsatte investeringer i strengt videnskabelig forskning og udvikling. Dette gør det muligt for vores mærker at levere produkter, som er innovative, særdeles effektive, praktiske og behagelige at bruge, og som fremstilles i henhold til de mest krævende standarder for kvalitet og sikkerhed. Vi stræber efter udmærkelse, og udfordrer konstant os selv og vores metoder. Vi lægger stor vægt på ærlighed og klarhed: vores forbrugerannoncering er baseret på beviselig virkning og videnskabelige data. Vi forpligter os til at opbygge stærke og langvarige forbindelser med vores kunder og leverandører, med udgangspunkt i tillid og gensidigt udbytte. Vi driver vores forretning med hæderlighed: vi respekterer lovgivningen i de lande, hvor vi opererer, og overholder god ledelsesmæssig praksis. Vi opretholder høje standarder inden for regnskabsføring og -rapportering, og støtter kampen imod korruption. Vi leverer langsigtet, vedvarende værdi for vores aktionærer ved at beskytte og udnytte virksomhedens aktiver på den mest effektive måde. Som medarbejder Vi stræber efter at gøre L ORÉAL til en god arbejdsplads. Vi ved, at vores medarbejdere er vores største aktiv. De er berettiget til at nyde godt af et sikkert og sundt arbejdsmiljø: et arbejdsmiljø hvor personligt talent og værdi anerkendes, diversitet værdsættes, privatlivets fred respekteres, og hvor der tages hensyn til balancen mellem arbejds- og privatliv. Vi ønsker at tilbyde vores medarbejdere et stimulerende miljø, spændende personlige muligheder og muligheden for at gøre en forskel. Vi opmuntrer til åbenhed, mod, gavmildhed og respekt, således at alle vores medarbejdere føler sig frie til at fremkomme med alle de spørgsmål, ideer og bekymringer, de måtte have. Som en ansvarlig medborger Vi spiller vores rolle i skabelsen af en verden af skønhed og retfærdighed. Vi er opmærksomme på vores indvirkning på vores natur og miljøet omkring os, herunder biodiversiteten, og søger konstant at minimere den: vi er fast besluttet på ikke at gå på kompromis med fremtiden af hensyn til resultater i dag. Vi bidrager positivt til de lande og de samfund, hvor vi er til stede, og respekterer lokale kulturer og særpræg. Vi forpligter os til at respektere menneskerettighederne. Vi ønsker at medvirke til at standse udnyttelse af børnearbejde og anvendelse af tvangsarbejde. Vi ønsker at afskaffe dyreforsøg i vores industri, og vi bidrager til udviklingen og accepten af alternative metoder. Vi opsøger aktivt og giver fortrinsret til forretningspartnere, der deler vores værdier og vores etiske forpligtelser. Det er i denne ånd, at vi opererer: L ORÉAL KULTUREN. 1

4 FORORD Af Sir Lindsay Owen-Jones og Jean-Paul Agon L ORÉAL bygger på et sæt af fundamentale værdier, som har været vores rettesnor gennem hele virksomhedens levetid, og som fortsat er det. Vores værdier har formet vores kultur, og de underbygger vores omdømme. Igennem mange år har vi givet disse værdier videre mundtligt. Men nu hvor vi er så mange, og med vores tilstedeværelse i stadig flere lande, mener vi, at tiden er inde til at samle alle vores værdier i et enkelt dokument: Et dokument, som både kan virke som inspiration og bringe os alle tættere på hinanden. Vi lever i en tidsalder, der er præget af hurtige ændringer. Det er ikke længere tilstrækkeligt blot at dele en fælles overbevisning. Vi har også behov for i dette nye dokument klart at kunne give udtryk for, hvordan vi i praksis lever op til vores ansvar. Det gør vores værdier levende og viser, hvordan de inspirerer og guider os i de beslutninger, vi træffer i vores daglige arbejde. Vi har alle et ansvar for at leve op til den adfærdskodeks, som er drivkraften bag L ORÉALs integritet og etiske standarder. Vi regner med, at hver og en af jer vil respektere dem og give dem videre. Vi tror på, at vores forpligtelse til at leve op til disse stærke værdier, og demonstrere vores høje etiske standarder i alt, hvad vi gør, vil sikre, at L ORÉAL mere end nogensinde før vil blive set som en eksemplarisk organisation: En der indgyder respekt og tillid. Sir Lindsay Owen-Jones Chairman Jean-Paul AgON Chief Executive Officer 2

5 FORORD Af koncernledelsen Vi forpligter os til at levendegøre L ORÉAL KULTUREN i vores daglige arbejde. Dette er af afgørende betydning for virksomhedens fortsatte succes Det er også derfor, at vi har udviklet denne kodeks. Den har til formål at hjælpe os alle med at forstå, hvad der forventes af os som L ORÉAL-medarbejdere. Den gælder for os alle, uanset hvor vi er beskæftiget og hvilken rolle vi spiller hvad enten vi er juniormedarbejdere eller koncerndirektører. Som ambassadører for L ORÉAL og som borgere i vores samfund forpligter vi os alle hver især til at følge kodeksen både i ånd og bogstav. 1 Jean-Jacques Lebel President L Oréal Professional Products 6 PATRICK RABAIN President L Oréal Consumer Products 11 MARC MENESGUEN President L Oréal Luxury Products Du skal altid huske på, at: Værdierne og principperne, der er beskrevet i dette 2 Brigitte liberman Managing Director Active Cosmetics International 7 Laurent attal President and Chief Executive Officer L ORÉAL USA 12 Christian mulliez Executive Vice-President Administration & Finance dokument, ikke er valgfri: de skal alle respekteres Det er dig, der skal foregå med et godt eksempel: L ORÉALs ry er, hvad du gør det til Du bliver bedømt ikke kun på det du gør, men også på måden, du gør det på Etiske spørgsmål er sjældent lette, men de skal besvares 3 Jean-Paul Agon Chief Executive Officer 4 Geoff Skingsley Executive Vice-President Human Resources 8 Jochen Zaumseil Managing Director of the Asia Zone 9 Joseph Bitton Managing Director of the Latin America Zone 13 JEAN-FRANÇOIS GROLLIER Executive Vice-President Research & Development Det er vores råd, at du ikke holder sådanne spørgsmål for dig selv: tal om dem, og søg råd. Hæderlighed og respekt er altafgørende for den måde, vi 5 BÉATRICE DAUTRESME Executive Vice-President Corporate Communications, External Affairs & Prospective 10 JEAN-PHILIPPE BLANPAIN Executive Vice-President Production & Technology arbejder på. 3

6 SÅDAN ANVENDES DENNE KODEKS MÅDEN VI ARBEJDER PÅ erstatter ikke eventuelle eksisterende politikker, og du skal blive ved med at leve op til de regler og standarder, der er etableret på din arbejdsplads. I stedet er det tanken med denne kodeks at tilvejebringe en ramme for disse politikker, så det bliver lettere for dig at forstå meningen bag dem. Men, og mindst lige så vigtigt, er den også et redskab, som kan hjælpe dig med at håndtere spørgsmål eller dilemmaer, som måtte opstå i forbindelse med den måde, vi arbejder på. Intet dokument kan naturligvis forudse og tage højde for enhver situation, som måtte kunne opstå, ikke mindst fordi mange etiske dilemmaer opstår i gråzonerne, hvor løsningerne ikke ligger lige for. Derfor skal du, hver gang du står over for, hvad du føler, er en vanskelig etisk beslutning, stille dig selv følgende spørgsmål: 1. Er det i overensstemmelse med L ORÉAL KULTUREN og MÅDEN VI ARBEJDER PÅ? Sp: Gælder dette dokument for mig? Sv: Alle os, der arbejder hos L ORÉAL, kan blive stillet over for et etisk dilemma under vores daglige arbejde: hvordan vi opfører os over for kolleger og reagerer på deres opførsel; hvordan vi håndterer vanskelige eller ubehagelige krav fra kunder eller leverandører; hvordan vi løser spørgsmål om brugen af virksomhedens aktiver. Hvert af disse spørgsmål har en etisk dimension. Denne kodeks tilvejebringer nyttige og praktiske retningslinier vedrørende disse og mange andre almindelige dilemmaer, som vi alle kan blive stillet over for fra tid til anden. L ORÉAL KULTUREN og MÅDEN VI ARBEJDER PÅ henvender sig til alle medarbejdere i L ORÉAL-koncernen og dennes datterselskaber over hele verden. Kodeksen vedr. forretningsetik findes aktuelt på 41 sprog. Den engelske version af kodeksen er referencedokumentet. 2. Er det lovligt? 3. Hvordan påvirker mine handlinger vores forskellige interessenter, og hvordan ville de reagere, hvis de fik kendskab til mine handlinger? 4. Hvis jeg ikke er sikker, har jeg så spurgt om hjælp? Vi erkender, at visse situationer ikke er nemme. I tilfælde af tvivl er den gyldne regel at tale om sagen og diskutere den åbent. Faglige problemstillinger, f.eks. vedrørende finans, HR, sundhed og sikkerhed, jura og skat, indkøb og andet, behandles bedst af interne eksperter. 4 MÅDEN VI ARBEJDER PÅ

7 RESPEKT FOR DEN ENKELTE RESPEKT FOR LOKALE SKIKKE Vi forventer, at alle medarbejdere og forretningsenheder samarbejder på en respektfuld og åben måde. På den måde kan vi opretholde en kultur, der er præget af loyalitet, tillid og solidaritet, på tværs af hele organisationen. Vi bør alle bestræbe os på at værdsætte andre personers ideer, og anerkende andres bidrag. Teamwork skal fremmes, og succeser såvel som fiaskoer skal deles. Vi skal lytte aktivt og dele oplysninger efter behov, og samtidigt overholde koncernens regler vedrørende fortrolighed. Endelig er nedgørelse af kollegaer i modstrid med L ORÉALs værdier. RESPEKT FOR LOVEN MÅDEN VI ARBEJDER PÅ er blevet til med hjælp fra L ORÉALmedarbejdere fra hele verden. Vi tror på, at kernebudskaberne vil kunne anvendes overalt og på tværs af hele vores organisation. Vi skal, overalt hvor det er muligt, sikre, at vi udfører vores aktiviteter på en måde, der tager hensyn til de kulturelle og sociale traditioner i de samfund, som vi kommer i kontakt med. Der kan opstå tilfælde, hvor retningslinierne i denne kodeks afviger fra lokal lov eller lokale skikke i et specifikt land. Hvis dette er tilfældet, skal vi altid leve op til de lokale love overalt, hvor disse sætter højere standarder end dem, der er beskrevet i vores kodeks. Hvis vores kodeks derimod sætter højere standarder, skal denne lægges til grund frem for den lokale lov - med mindre dette resulterer i, at handlingen bliver ulovlig. L ORÉAL opererer i mange lande der er hjemsteder for vidt forskellige kulturer, love og politiske systemer. Som grundregel gælder det, at vi, når vi som forretning og som enkeltpersoner udfører vores opgaver, altid skal respektere lovene i de lande, hvor L ORÉAL opererer. L ORÉAL lægger særlig stor vægt på overholdelse af lovens ånd og bogstav i tilfælde af love vedrørende: Menneskerettigheder; forbud mod børnearbejde og tvangsarbejde; diskrimination; arbejdstid og aflønning; medarbejdernes kollektive repræsentation Kvalitet, sundheds- og sikkerhedsstandarder Miljøet Korruption og bestikkelse Beskatning og den nøjagtige videregivelse af finansielle oplysninger Fair konkurrence L ORÉAL søger at udbrede disse principper til virksomhedens forretningspartnere og at sikre, i så høj grad som muligt, at sådanne partnere også respekterer disse love og regulativer. MÅDEN VI ARBEJDER PÅ 5

8 TALE ÅBENT L ORÉAL opfordrer til en kultur af åbenhed, hvor medarbejdere kan give udtryk for deres ægte bekymringer. Alle medarbejdere forventes at påtage sig et personligt ansvar for at sikre, at vores opførsel lever op til L ORÉAL KULTUREN og MÅDEN VI ARBEJDER PÅ. Vi opfordrer alle medarbejdere til at fremføre deres synspunkter, forsvare deres meninger og sige til, hvis de oplever uacceptable handlinger eller krav. Vi anerkender, at medarbejdere kan have bekymringer vedrørende visse procedurer og kan have behov for råd og vejledning for at hjælpe med at overkomme dem. Det er vores politik, at enhver bekymring, der gives udtryk for i god tro, om uredelig opførsel for så vidt angår virksomheden eller enhver af dennes medarbejdere eller forretningspartnere skal efterforskes omhyggeligt, og at der tages passende skridt for at behandle udfaldet af denne efterforskning. God tro betyder, at du videregiver oplysninger, som du mener, er ærlige og retvisende på det pågældende tidspunkt, også selv om det senere viser sig, at du tog fejl. Det er den administrerende direktør i dit land, der har det endelige ansvar for at sikre, at L ORÉAL KULTUREN og MÅDEN VI ARBEJDER PÅ respekteres. Hvis du har rejst en sag lokalt og ikke er tilfreds med de svar, den lokale ledelse har givet dig, eller i de undtagelsestilfælde, hvor det ikke er på sin plads at rejse en sag lokalt, kan du kontakte L ORÉALs Group Director for etik på følgende måde: hjemmeside: brev: Group Director of Ethics, L ORÉAL, 41, rue Martre, CLICHY, FRANKRIG Vær opmærksom på, at selv om vi ikke afviser anonyme henvendelser, så opfordrer vi til at undgå dem. Det er vores opfattelse, at vi stiller tilstrækkelige garantier, til at gøre det unødvendigt for en medarbejder, der rapporterer om en bekymring i god tro, at skjule sin identitet. Det er også vanskeligt at efterforske en sag grundigt, hvis den rapporteres anonymt. Vi vil give feedback til den enkeltperson, som har givet udtryk for en bekymring, i den udstrækning dette er passende og kan gøres uden at krænke juridiske krav eller andre forpligtelser mht. fortrolighed. Vi vil sikre en fair proces i tilfælde af en efterforskning, og vi vil særligt respektere principperne om retfærdig rettergang og formodning om uskyld. Alle oplysninger, der afgives i løbet af en efterforskning, vil blive kommunikeret på en need-to-know -basis, og enhver medarbejder, der giver udtryk for sådanne bekymringer i god tro, vil blive beskyttet imod gengældelse. Det forventes, at alle viser fuld samarbejdsvilje under en sådan efterforskning. Den normale vej, som skal følges, når man vil rejse sådanne sager, er via din direkte leder. Hvis du af den ene eller anden grund ikke føler dig tryg ved dette, skal du rejse sagen over for din Human Resources Manager. Der findes muligvis yderligere muligheder i dit land, såsom medarbejderrepræsentanter, klageprocedurer eller en hjælpelinie. 6 MÅDEN VI ARBEJDER PÅ

9 MÅDEN VI ARBEJDER PÅ SOM FORRETNING Vi stræber efter udmærkelse, og udfordrer konstant os selv og vores metoder L ORÉAL KULTUREN L ORéal 7

10 PRODUKTSIKKERHED OG -KVALITET Produktsikkerhed og -kvalitet er til alle tider altafgørende. Det er vores produkters overlegne egenskaber, kvalitet og sikkerhed, som viser vores dedikation og respekt over for vores forbrugere, som gør os værdige til deres tillid, understreger vores mærkers anseelse og sikrer, at L ORÉAL forbliver den førende inden for vores område. Vi forpligter os til at markedsføre produkter, der har bevist deres effekt og sikkerhed, garanteret af strenge afprøvninger. Hver eneste L ORÉAL-medarbejder over hele verden skal forpligte sig til opnåelsen af total produktkvalitet fra ideen bliver til og til distributionen, og selv efter at produktet er blevet markedsført. Alle os, der er involveret i udvikling, fremstilling, markedsføring, distribution og salg af vores produkter, forventes at: Overholde alle lovgivningsmæssige og regulatoriske krav vedrørende produktudvikling og mærkning Opfordre til en fri og åben udveksling af synspunkter om produktsikkerhed, således at ingen sikkerhedsmæssige problemer overses Sikre at de højeste hygiejnestandarder og stramme kvalitetskontroller anvendes på ethvert trin i produktionsprocessen Sp: Jeg arbejder på en produktionslinie, og jeg har lagt mærke til, at der er fejl på nogle af de færdige produkter, hvilket viser, at der er en maskine, som giver anledning til nogle kvalitetsproblemer. Jeg ved, at det er meningen, at vi skal stoppe produktionen, når noget sådant sker, men min overordnede har ikke reageret. Jeg ved, at produktionsplanerne er meget stramme. Skal jeg stole på, at hun ved, hvad hun gør, når hun ignorerer problemet? Sv: L ORÉAL har etableret kvalitetskontroller ved hvert trin af produktionsprocessen for at sikre, at vores kunder modtager produkter af den højeste kvalitet. Kvaliteten har første prioritet, uanset produktionsplanerne. Du skal uden tøven standse linien, og åbent forklare din leder problemet, og samarbejde med hende og resten af teamet for at løse problemet, før produktionen igangsættes igen. Sp: Vi har modtaget en rapport fra en leverandør, hvoraf det fremgår, at der kan være opstået forurening af en nylig sending ingredienser. Produkterne, der indeholder de pågældende ingredienser, er allerede blevet afsendt til vores kunde, og der er ikke konkrete tegn på forurening af vores produkter. Har vi pligt til at tilbagekalde hele den pågældende produktion? Sv: Hos L ORÉAL reagerer vi prompte på enhver bekymring, der vedrører vores produktsikkerhed. Du bør med det samme diskutere problemet med din leder eller din sikkerhedsrepræsentant. Husk: Hvis du står med et problem, der vedrører produktsikkerhed, må du ikke holde det for dig selv. Du kan få hjælp og opbakning ved at diskutere det med din ledelse, din sikkerhedsrepræsentant eller din Human Resources Manager (se også kapitlet om Tale åbent ). Sikre at alle uønskede effekter hos forbrugere rapporteres til afdelingen for post-marketing overvågning Reagere prompte på enhver bekymring vedrørende mulige problemer med produktsikkerhed, tolerance og kvalitetskontrol 8 MÅDEN VI ARBEJDER PÅ

11 NØJAGTIGHED I FINANSIEL OG FORRETNINGSMÆSSIG DOKUMENTATION Nøjagtighed er altafgørende for en succesrig forretning. Det er en væsentlig del af det at køre en forretning lovligt, ærligt og effektivt. Vi har alle pligt til at sørge for, at al vores dokumentation, både finansiel og anden dokumentation, er nøjagtig. I særdeleshed er det afgørende for at kunne give vores aktionærer gennemskuelig, regelmæssig og troværdig information. Det forventes af os alle, at: Vi påtager os vores del af ansvaret for, at der til enhver tid opretholdes en nøjagtig finansiel og forretningsmæssig dokumentation Vi opbevarer dokumentationen sikkert og følger eventuelle retningslinier vedrørende opbevarelse af dokumentation Vi samarbejder med vores interne og eksterne revisorer Vi afviser enhver transaktion med kontanter. Hvis der ikke er andre alternativer, skal kontante transaktioner udtrykkeligt autoriseres, registreres og dokumenteres korrekt Vi sikrer, at vi ikke sælger, overfører eller kasserer noget L ORÉAL-aktiv uden korrekt autorisation og dokumentation Sp: Jeg er blevet bedt om at kontrollere den salgsrapport, som min leder har udarbejdet til årsopgørelsen. Under gennemgangen har jeg fundet noget, som jeg tror, er en fejl, som ingen ellers ser ud til at have opdaget. Jeg er lidt nervøs for at nævne det, for jeg vil nødig ødelægge mit forhold til min leder. Hvad bør jeg gøre? Sv: Grunden til at du er blevet bedt om at kontrollere salgsrapporten er netop for at sikre, at der ikke er nogen fejl. Hvis du ikke siger noget om det, gør du ikke dit arbejde godt nok, og du tjener ikke virksomhedens interesser. Du bør tale med din leder, om det du har fundet. Han eller hun har ingen grund til at blive vred på dig; tvært imod, du har gjort som du skal ved at forhindre, at unøjagtige oplysninger bliver sendt videre op i systemet. Sp: Dagligdagen er nogen gange lidt hektisk, og jeg kan ikke altid lige finde alle de kvitteringer, jeg skal bruge for at få udbetalt mine udlæg. Er det i orden, at jeg tilføjer nogle fiktive udgiftsposter, som er mindre end det beløb, der kræver kvittering, for på den måde at komme op på det korrekte samlede beløb? Det vil ikke på nogen måde være uhæderligt, da jeg ikke vil få udbetalt mere end det, jeg har krav på. Jeg vil bare sikre, at jeg får, hvad jeg har krav på. Sv: Nej, dette er ikke i orden. Det vil betyde at udgiftsrapporterne er unøjagtige, og det vil videre medføre en unøjagtig bogføring. Du er nødt til at påtage dig ansvaret for at beholde alle dine kvitteringer; det er den eneste garanti for, at du vil få de udbetalinger, du har krav på. Sp: En af vores kunder har spurgt, om de kan betale via forskellige konti og ved en kombination af kontanter og checks. Er dette acceptabelt? Hvad bør jeg gøre? Sv: Du skal udvise særlig forsigtighed med transaktioner af denne type. Der kan være tale om hvidvaskning af penge, en proces hvor penge, der er opnået gennem ulovlige aktiviteter (f.eks. narko, bestikkelse og prostitution) skjules eller gives udseende af at være lovlige. Du skal derfor altid informere din direkte leder før du accepterer betalingen, og du skal gøre alt, hvad du kan, for at sikre dig, at der er tale om en redelig transaktion. Blandt de faresignaler, man skal holde øje med, er: betalinger foretaget i andre valutaer end den i fakturaen angivne; forsøg på at foretage betaling med kontanter; betalinger foretaget af personer, der ikke er kontrahenter; betalinger til og fra en konto, der er forskellig fra den, der bruges i det normale forretningsforhold; og anmodninger om at foretage en overbetaling. Husk: Hvis du står med et problem, der vedrører finansiel nøjagtighed, må du ikke holde det for dig selv. Du kan få hjælp og opbakning ved at diskutere det med din ledelse, din Financial Director eller din Human Resources Manager (se også kapitlet om Tale åbent ). MÅDEN VI ARBEJDER PÅ 9

12 BRUG AF VIRKSOMHEDENS RESSOURCER Virksomhedens ressourcer er beregnet til at hjælpe medarbejderne med at opnå L ORÉALs forretningsmæssige mål. Misbrug eller spild af virksomhedens ressourcer, herunder medarbejdernes tid, skader os alle og skader L ORÉALs driftsmæssige og finansielle resultater. Det forventes af os alle, at: Vi som hovedregel undgår privat brug af virksomhedens aktiver. Begrænset anvendelse af kommunikationsmidler såsom , telefon og Internettet kan være acceptabelt, så længe det ikke medfører urimelige omkostninger og ikke griber forstyrrende ind i udførelsen af dit arbejde Vi respekterer og beskytter virksomhedens aktiver for at sikre, at de hverken går tabt, beskadiges, misbruges eller spildes, lånes ud til andre, overføres, sælges eller doneres uden autorisation Vi undgår upassende anvendelse af computersystemer, virksomhedens konti og Internettet Vi anerkender, at alle virksomhedens aktiver og dokumenter tilhører L ORÉAL Sp: Jeg har mistanke om, at et medlem i mit team kører sin egen konsulentvirksomhed i arbejdstiden, og at han anvender virksomhedens laptop og til dette. Jeg har nævnt dette for en ven i IT-afdelingen. Han kan skaffe sig adgang til fyrens , og har tilbudt mig at hjælpe mig med at snuse lidt rundt for at finde ud af, hvad der foregår. Er dette i orden? Sv: Nej. Hvis du får mistanke om sådanne forhold, skal du tale direkte med din leder om det. Virksomheden har klare procedurer for, hvordan og hvornår man skaffer sig adgang til medarbejdernes konti i forbindelse med efterforskning af uredelig opførsel eller af andre lovlige grunde. Selv om din ven i IT-afdelingen har adgang til disse konti, må han ikke anvende denne til dette formål uden korrekt autorisation via virksomhedens officielle kanaler. Sp: Vores printer derhjemme er gået i stykker, og min kone har akut behov for at sende sit CV i forbindelse med et muligt job. Er det i orden, hvis jeg skriver det ind og printer det på arbejdet? Sv: Generelt er det i orden, at du bruger computeren uden for arbejdstiden til at skrive personlige dokumenter, så længe det kun sker af og til, i et rimeligt omfang og ikke griber forstyrrende ind i udførelsen af dit arbejde. Sp: Jeg modtager løbende s med dagens vits fra en ven i en anden afdeling, nogen af dem er rigtig sjove. Jeg har lyst til at sende dem videre til mine kolleger, og give dem lidt at smile af på en mandag morgen, men jeg er ikke sikker på, om min leder vil synes om det. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg slette hende fra min liste over kontaktpersoner? Sv: Brug din almindelige sunde fornuft. Husk på, at ikke alle har den samme humor, og du bør tænke dig om to gange, før du videresender disse vitser. Du skal særligt være opmærksom på, at virksomhedens og Internet-adgangssystemer ikke må anvendes til at åbne, gemme, sende eller publicere materiale, som ikke er i overensstemmelse med L ORÉAL KULTUREN herunder især respekten for den enkelte. Dette inkluderer naturligvis pornografiske billeder eller billeder med et åbenlyst seksuelt, politisk eller religiøst indhold, eller noget som kan fremme vold, had eller intolerance. Sp: På arbejdet kan vi købe produkter med rabat i virksomhedens medarbejdershop. Nogen gange får jeg også gratis produkter fra mine venner i Marketing. Jeg har foræret nogle af disse produkter til min tante, og hun har foreslået, at vi kunne sælge dem på Internettet. Er dette i orden? Sv: Nej, du må ikke sælge disse produkter. Medarbejderne har adgang til gratis produkter eller til produkter med rabat, fordi vi føler, at det er vigtigt for alle L ORÉAL-medarbejdere, uanset deres funktion, at de kender og kan nyde godt af vores produkter. Det er en del af det at være stolt over vores arbejde. Dette betyder også, at produkterne er til personligt brug. Du kan også give dem væk som gaver til familie og venner, men det skal være undtagelsen der bekræfter reglen. Husk: Hvis du står med et problem, der vedrører brugen af virksomhedens aktiver, må du ikke holde det for dig selv. Du kan få hjælp og opbakning ved at diskutere det med din ledelse eller din Human Resources Manager (se også kapitlet om Tale åbent ). 10 MÅDEN VI ARBEJDER PÅ

13 FORTROLIGE OPLYSNINGER Uautoriseret offentliggørelse af fortrolige oplysninger kan være skadeligt for L ORÉAL. Vi skal alle sikre, at alle oplysninger, der ikke er almindeligt kendte i offentligheden, holdes strengt fortroligt. De af os, der har adgang til fortrolige oplysninger, der tilhører vores forretningspartnere, har en tilsvarende forpligtelse til at beskytte disse mod offentliggørelse. Det forventes af os alle, at: Vi begrænser videregivelsen af fortrolige oplysninger til personer med et legitimt behov for at vide, som tjener L ORÉALs interesser Vi sikrer alle fortrolige kunde- og leverandørdata, både på papir og i elektronisk form Vi forhindrer afsløring af fortrolige oplysninger til tredjeparter uden for L ORÉAL (herunder medarbejdernes familiemedlemmer) Vi undgår at diskutere eller arbejde med fortrolige oplysninger på offentlige steder, hvor samtaler kan blive overhørt eller data kan blive kompromitteret Vi sørger for, at vi ikke afslører en tidligere medarbejders fortrolige oplysninger Vi afleverer alle fortrolige oplysninger (herunder alle kopier af originalt materiale), når vi forlader L ORÉAL Sp: Mine venner spørger mig ofte om mit arbejde hos L ORÉAL: de er nysgerrige om, præcis hvad det er, vi kommer i vores produkter, og hvilke nye produktlanceringer, vi arbejder med. Det er klart, at jeg i kraft af mit arbejde kender en stor del af svarene men, hvor meget kan jeg fortælle dem? Sv: Enhver oplysning (skriftlig, elektronisk eller i anden form), som ikke er offentligt tilgængelig, og som du kender til i kraft af din ansættelse hos L ORÉAL, skal betragtes som værende fortrolig. At afsløre sådanne oplysninger, selv til venner, som man har fuld tillid til, er upassende. Det kan skade L ORÉALs interesser. Sp: Forleden dag ledsagede jeg en kunde til et møde. På vej til mødelokalet passerede vi forbi en kollegas kontor. Hans dør var åben, og han var i gang med at tale med en anden kunde om vores prisbetingelser med medhør slået til på telefonen. Netop som vi passerede, kunne vi høre, hvordan han tilbød nogle særlige vilkår alt sammen inden for min kundes hørevidde! Han skal da være mere forsigtig, ikke? Sv: Vi skal alle træffe de nødvendige forholdsregler til at beskytte fortrolige oplysninger, også på selve arbejdspladsen: for eksempel ved at overholde politikken om et rent skrivebord, ved at holde filer og arkiver under lås, ved at ændre vores kodeord regelmæssigt og udvise forsigtighed, når vi anvender medhør på telefonen. Man kan aldrig vide, hvem der kan komme forbi, og selv blandt L ORÉALmedarbejdere må kommercielt følsomme oplysninger kun deles på en need-to-know -basis. Husk: Hvis du står med et problem, der vedrører fortrolighed, skal du tage passende skridt til at løse det. Du kan få hjælp og opbakning ved at diskutere det med din ledelse, finansafdelingen eller din Human Resources Manager (se også kapitlet om Tale åbent ). MÅDEN VI ARBEJDER PÅ 11

14 NÅR MAN REPRÆSENTERER VIRKSOMHEDEN L ORÉALs anseelse afhænger af vores alle sammens opførsel og handlemåde. Det forventes af os alle, at: Vi agerer under hensyntagen til L ORÉALs bedste interesser Vi demonstrerer L ORÉALs værdier i vores professionelle optræden Vi undgår at tale eller skrive på vegne af L ORÉAL, med mindre vi er korrekt autoriserede til det Vi undgår at tale eller skrive om emner, der ligger uden for vores personlige ekspertise Vi sikrer os, at der ikke opstår uklarhed om, hvad der er vores personlige holdninger, og hvad der er virksomhedens. (Du skal således for eksempel undgå at anvende L ORÉALs brevpapir eller til at udtrykke personlige holdninger eller til personlige forretningsformål.) Sp: Jeg var inde på en kollegas blog og så, at han udtrykte en række personlige holdninger til L ORÉALs ledelse. Han oplyste ikke, at han var medarbejder hos L ORÉAL, men det var ret let at gennemskue ud fra andre oplysninger, han anførte, som for eksempel Jeg arbejder for verdens førende kosmetikvirksomhed! Burde jeg tage en snak med ham om dette? Sp: Vores team deltog i en konference, som betød at vi skulle overnatte og spise middag på konferencehotellet. En af mine team-kolleger drak mere, end han burde have gjort under middagen, og begyndte at opføre sig dumt, fortælle dumme vittigheder og optræde aggressivt over for hotelpersonalet. Hvad skal jeg sige til ham om hans opførsel? Sv: Selv om optrinet fandt sted om aftenen, så var din kollega alligevel ude i forretningsmæssigt øjemed. For andre omkring ham repræsenterede han L ORÉAL. Det er klart, at hans opførsel ikke var acceptabel. Sp: Nogen gange synes det som om, at Internettet er fyldt med misvisende oplysninger om L ORÉAL. Er det ikke mit ansvar at sørge for at det bliver korrigeret? Sv: Nej. Hvis der cirkulerer fejlagtige oplysninger i offentligheden, skal du fortælle det til din leder eller til kommunikationsafdelingen, og de vil så tage affære, hvis det er påkrævet. Men, ingen medarbejder, der ikke er autoriseret til at gøre det, må videregive virksomhedsoplysninger eller virksomhedssynspunkter på Internettet eller andre steder. Husk: Hvis du står med et problem, der vedrører det at repræsentere virksomheden, må du ikke holde det for dig selv. Du kan få hjælp og opbakning ved at diskutere det med din ledelse, kommunikationsafdelingen eller din Human Resources Manager (se også kapitlet om Tale åbent ). Sv: Weblogs (blogs) er ved at udvikle sig til en meget populær måde at udtrykke sig på. Når medarbejdere deltager i blogs, skal de gøre det klart, at de udtrykker deres egne, personlige holdninger, og tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at disse ikke på nogen måde kan misforstås som værende L ORÉALs. I de fleste tilfælde vil det ikke være korrekt at identificere en selv som L ORÉAL-medarbejder i en sådan blog. Du bør tage problemet op med din kollega først. Det er meget muligt, at han ikke har indset, at hans handlinger kan være i modstrid med L ORÉALs interesser. Om nødvendigt kan du eventuelt beslutte at gå til din leder. 12 MÅDEN VI ARBEJDER PÅ

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

ESSILOR PRINCIPPER. Vores principper stammer fra nogle af Essilors definerende egenskaber:

ESSILOR PRINCIPPER. Vores principper stammer fra nogle af Essilors definerende egenskaber: ESSILOR PRINCIPPER I vort professionelle liv deler vi alle Essilors ansvar og omdømme. Derfor skal vi kende og overholde de principper, som gælder for alle. Det betyder, at vi skal forstå og dele de værdier,

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Etisk kodeks Måden vi arbejder på

Etisk kodeks Måden vi arbejder på Etisk kodeks Måden vi arbejder på 3. udgave SKØNHEDEN I ETIKKEN ETIKKEN I SKØNHEDEN INDHOLD 3 L'ORÉAL KULTUREN 4 Forord af Jean-Paul AGON af Emmanuel LULIN 5 af forretningsudvalget 6 Hvem vedrører dette

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere