Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner"

Transkript

1 Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag Papiret gennemgår de tekniske baggrunde for valget af datagrundlag til AE s indkomstanalyser, herunder analyserne om fattigdom i Danmark. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 7. juni 2011 Analysens hovedkonklusioner AE har ind til nu benyttet Lovmodellens datagrundlag fra Finansministeriet som grundlag for analyserne af indkomstfordelingen i den årlige publikation Fordeling og Levevilkår. I årets publikation af Fordeling og Levevilkår går vi over til at benytte Danmarks Statistiks indkomstregistre direkte og deres definition af indkomster. Skiftet i datagrundlag skyldes, at Danmarks Statistiks registre er mindst ét år foran datagrundlaget fra Finansministeriet, og d.d. kan man således kun bruge indkomstdata i lovmodellen frem til 2007, mens Danmarks Statistiks registre er opdaterede til Den præcise afgræsning af datagrundlaget har betydning for bl.a. opgørelsen af antallet af fattige. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag I publikationerne Fordeling og Levevilkår har AE anvendt lovmodellens datagrundlag og Finansministeriets (FM) indkomstdefinitioner til analyser af indkomstfordeling, opgørelser af fattigdom, analyser af formuefordelinger mm. Til Fordeling og Levevilkår 2011 overgår AE til at bruge Danmarks Statistiks (DS) officielle registre og Danmarks Statistiks definition af disponibel indkomst 1. Skiftet i datagrundlag skyldes, at Danmarks Statistiks registre er mindst ét år foran datagrundlaget fra Finansministeriet, og d.d. kan man således kun bruge indkomstdata i lovmodellen frem til 2007, mens Danmarks Statistiks registre er opdaterede til FM s metode til ækvivalering af indkomster fastholdes, og der tages også udgangspunkt i metoder, der ligger tæt op ad FM s metoder, til at af befolkningen som indgår i fordelingsanalyserne.. Den præcise afgrænsning af befolkningen som indgår i fordelingsanalyserne er angivet i boks 1, mens metoden til ækvivalering er beskrevet i boks 2. I AE s analyser af fattigdom strammes begrænsninger på befolkningen yderligere, da opgørelsen af fattige renses for studerende, således familier, hvor blot en af forsørgerne er studerende helt fjernes blandt de fattige. Boks 1. Krav for at være med i indkomstanalyser og fattigdomsopgørelsen Til at af befolkningen i fordelingsanalyserne er nedenstående kriterier valgt. Disse kriterier læner sig tæt op ad de kriterier som FM normalt anvender. Kriterierne er: 1. Man skal være skattepligtig i Danmark og være skattemæssigt lignet. 2. Efterlevende fjernes. Dvs. personer hvis ægtefælle er afdød i året medregnes ikke. 3. Ikke hjemmeboende børn under 18 år medregnes ikke. 4. Mindst 350 skattepligtige dage i Danmark. 5. Personer der er i familie med en person der ikke opfylder ovenstående slettes. 6. Familier med en ækvivaleret disponibel indkomst på præcis 0 kr. fjernes 7. Familier med en ækvivaleret disponibel indkomst på -5 mio. kr. eller derunder fjernes. 8. Familier med en ækvivaleret disponibel indkomst på over 20 mio. kr. fjernes. Derudover er der teknisk lagt den begrænsning på opgørelsen af fattige, at personer med en husstandsækvivaleret disponibelindkomst mindre end minus fattigdomsn ikke indgår i opgørelsen af antallet af fattige. Det skyldes at en lille gruppe af personer med meget store negative indkomster adskiller sig fra andre i gruppen af fattige, og selvom de antalsmæssigt udgør en mindre del påvirker de det samlede billede af gruppen af fattige uhensigtsmæssigt meget. Udover ovenstående, opgør AE også antallet af fattige, hvor man fjerner familier hvor mindst en af forsørgerne er studerende. 1 Danmarks Statistiks definition af disponibel indkomst kan findes her: Danmarks Statistik skiftede i 2002 definition af disponibel indkomst og der er derfor et databrud i opgørelsen af antallet af fattige på Danmarks Statistiks registre fra Udviklingen i antallet af fattige beskrives derfor for perioden efter dette databrud, dvs. fra

3 Boks 2. Ækvivalering af indkomster For at kunne sammenligne de disponible indkomster mellem individer er det hensigtsmæssigt at korrigere indkomsterne for forskelle i familiernes størrelse og sammensætning. Det skyldes, at det er økonomisk fordelagtigt at bo som par, fordi en række udgifter som f.eks. boligudgifter kan deles. De disponible indkomster er derfor korrigeret med ækvivalensfaktoren, der grundlæggende er et mål for, hvor mange enlige voksne en familie indkomstmæssigt svarer til. Ækvivalensfaktoren beregnes som (antal voksne + antal børn)^0,6, som svarer til den ækvivaleringsskala som Finansministeriet benytter. En familie med to voksne uden børn har f.eks. en ækvivalensfaktor på 1,52. Den disponible indkomst for et familiemedlem beregnes som den samlede familieindkomst divideret med ækvivalensfaktoren. Alle familiemedlemmer herunder eventuelle børn får således tildelt samme disponible indkomst. I en familie med to voksne, der hver har en disponibel indkomst på henholdsvis og kr., vil de begge i fordelingsanalysen optræde med en disponibel indkomst på ( )/1,52 = Den familiemæssige ækvivalering af indkomsterne medfører således en omfordeling inden for familien. Opgørelse af fattigdom og betydningen af begrænsningen af data Begrænsningen af data har stor betydning for antallet af fattige. Som udgangspunkt benyttes OECD s fattigdoms på 50 pct. af medianen for at af gruppen af fattige. Tager man udgangspunkt i registeret fra Danmarks Statistik, der dækker hele befolkningen i Danmark pr. 1. januar 2010 er der knap personer med en indkomst under OECD s fattigdoms i Danmark. Fjerner man personer, der ikke opfylder kravene i boks 1 for at være med i fordelingsanalyser ender man på omkring personer. Hvis man fraregner de familier, hvor bare en af forsørgerne er studerende ender man på fattige. Det er vist i tabel 1. Tabel 1. Antal personer med indkomst under 50 pct. af medianen, 2009 Antal personer under 50 pct. n 1. Hele befolkningen medregnes Kun personer der opfylder kravene i boks Samme som 2. men ekskl. studerende Anm: De præcise kriterier er beskrevet i boks 1. Som det fremgår af tabel 1, er et bud på antallet af fattige på godt personer et godt stykke under de personer som ligger under fattigdomsn, hvis man inkluderer hele befolkningen i analysen. Samtidig ligger det et godt stykke under de tal EU rapporterer som antallet af personer med en indkomst under 50 pct. af medianen, som ligger på næsten personer. Derudover opererer EU typisk med 60 pct. af medianen som risk-of-poverty, og med dette mål angiver EU, at der er personer under denne. Opgørelsen af antallet af fattige på godt personer er altså et underkantsskøn, der ligger et godt stykke under eksempelvis EU s opgørelser. I tabel 2 er AE s opgørelser af antallet af fattige sammenlignet med Eurostats og Finansministeriets opgørelser af antallet af personer med en indkomst under 50 pct. af medianen. Det skal bemærkes, at Eurostats opgørelse baseres på en mindre stikprøve af befolkningen, FM s opgørelse er baseret på Lovmodellens datagrundlag og er en stikprøve på 33 pct. af befolkningen, mens AE s opgørelse baserer sig på et register, der som udgangspunkt indeholder hele befolkningen. 3

4 Tabel 2. Sammenligninger af antallet af fattige Eurostat risk-ofpoverty, 60 pct. Eurostat 50 pct. FM 50 pct. AE 50 pct. AE 50 pct. ekskl. studerende Kilde: AE på baggrund af Eurostat, Indkomstudvikling og fordeling i Danmark , Finansministeriet og Danmarks Statistiks registre. Næsten samme udvikling i antal fattige uanset afgrænsning af befolkning Den præcise afgrænsning af befolkningen som tæller med blandt de fattige har stor betydning for niveauet af fattige. Som det fremgik af tabel 1, er der næsten dobbelt så mange fattige hvis hele befolkningen tælles med i grundlaget, i forhold til de mest restriktive krav der er oplistet i boks 1. Men ser man på udviklingen i fattigdommen, er der en tydelig stigende tendens op gennem 2000 erne, uanset hvilket udgangspunkt man tager. Hvis hele befolkningen bruges som datagrundlag har der således været en vækst på 47 pct. i antallet af fattige i perioden Ser man kun på de fattige, der opfylder de mest restriktive kriterier, så er antallet af fattige steget med 55 pct. i samme periode. Udviklingen i antallet af fattige med de forskellige opgørelser er vist i figur 1 og tabel 3. Figur 1. Udvikling i antal personer med indkomst under 50 pct. af medianen Hele befolkningen 2. Kun personer der opfylder krav i boks 1 3. Som 2. men ekskl. studerende Anm: Se boks 1. 4

5 Tabel 3. Udvikling i antal personer med indkomst under 50 pct. af medianen Vækst Relativ vækst Pct. 1. Hele befolkningen 298,1 436,9 138,9 46,6 2. Kun personer der opfylder kravene i boks 1 238,6 346,4 107,8 45,2 3. Som 2. men ekskl. studerende 151,1 234,1 83,0 54,9 Anm: Se boks 1. 5

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013 Fordeling & Levevilkår 213 Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark Fordeling & Levevilkår 213 Fordeling & Levevilkår 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere