WebReq Teknisk manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WebReq Teknisk manual"

Transkript

1 BackEnd Juli WebReq Teknisk manual For laboratoriesuperbrugere Ved yderligere information kontakt DMDD Tlf:

2 Indhold MANUALENS OPBYGNING ADGANG TIL BACKEND GENNEMGANG AF REKVIRENTER Søgning af rekvirent Redigér rekvirent Slet rekvirent Rekvisitioner (fra udvalgt rekvirent) Personer (oprettelse af superbrugere) Oprettelse af superbruger login med digital signatur Redigering af superbruger login med digital signatur Slet superbruger login med digital signatur Oprettelse af superbruger login uden digital signatur Redigering af superbruger uden digital signatur Slet superbruger uden digital signatur Oprettelse af rekvirent Egenskaber for rekvirenter KLINISK BIOKEMISK LABORATORIUM Oprettelse af laboratorium, klinisk biokemi Laboratorium, klinisk biokemi Egenskaber for klinisk biokemi laboratorie LABORATORIUM, KLINISK MIKROBIOLOGI Oprettelse af laboratorium Laboratorium, klinisk mikrobiologi Egenskaber for klinisk mikrobiologisk laboratorie

3 5. LABORATORIUM, PATOLOGI Oprettelse af laboratorium Laboratorium, patologi Egenskaber for patologi laboratorie GENNEMGANG AF ANALYSER I KLINISK KEMI OG KLINISK MIKROBIOLOGI Analyseoversigt Farvekode ved analyse Skift visning (kun i klinisk kemi) Analyse søgning Udskrivning af analyseregister Slet analyse Eksporter XML Importer XML Redigér analyse Oprettelse af analyse Egenskaber for klinisk kemi analyse Egenskaber for klinisk mikrobiologi analyse KATALOGLISTE I KLINISK MIKROBIOLOGI EGENSKABER FOR PATOLOGI ANALYSE Analyseliste BILAG: KATALOGLISTE I KLINISK BIOKEMI BILAG: KATALOGLISTE I KLINISK MIKROBIOLOGI

4 7.0 ANALYSEGRUPPER FRA MENUEN LABORATORIE Rekvirentrapport fra menuen Laboratorie Nulstil nyhedsindikatorer fra menuen Laboratorie Eget lab fra menuen Laboratorie Eget lab - Arbejdsområde funktioner: Opret lægens eget Laboratorium - fra menuen Laboratorie Egenskaber for lægens eget laboratorie Udskrivning af lægens egne analyser - fra menuen Laboratorie Eksporter XML - fra menuen Laboratorie Importer XML - fra menuen Laboratorie Importer XML - fra menuen Laboratorie - fortsat Oprettelse af lægens egne analyser fra menuen Laboratorie Egenskaber for lægens analyser Analyser til indskrivning af eget måleresultat menuen Laboratorie GENNEMGANG AF REKVISITIONER Nummer søgning fra menuen Rekvisitioner Laboratorie genudsendelse fra menuen Rekvisitioner DOWNLOAD Antal rekvirenter pr laboratorie.csv fra menuen Download Rekvirenter.csv fra menuen Download Prompter.csv / Prompter.txt - fra menuen Download LOG AF FRA MENUEN LABORATORIE OPRETTELSE AF LABORATORIETS PROFILER Profil oplysninger Rediger profil oplysninger

5 11.3 Tilføj / Fjern analyse / analyser Slet profil Funktionsbjælke i opret/rediger profiler

6 Manualens opbygning I manualen henvises til WebReq administrator yderligere informationer: Kontakt på tlf.: Mandag torsdag Fredage Kontakt på mail: Besøgsadresse: Storhaven 12, 7100 Vejle I manualen benævnes dette område Menubjælke I manualen benævnes dette område Arbejdsområde Pilene har en bestemt rækkefølge. Pilenes rækkefølge

7 1. Adgang til BackEnd 1. Log ind på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. 2. Eller foretag login med digital signatur. Laboratoriets administrator giver sine brugere adgang til BackEnd, så de kan benytte digital signatur som adgang til BackEnd. Ved oprettelsen skal administratoren indtaste den nye brugers cprnummer samt tildele brugeren en midlertidig adgangskode. Administratoren skal i adgangskortet tildele brugeren rettigheder. En bruger kan tildeles adgange til flere rekvirenter samt laboratorier og egne laboratorier. Første gang brugeren logger på BackEnd knyttes forbindelsen mellem det administrator har indtastet og brugerens digital signatur. Fra en liste vælges hvilket laboratorium, rekvirent eller eget laboratorium som brugeren vil have adgang til. Administrator kan også give sine brugere adgang til BackEnd uden brug af digital signatur. 7

8 2. Gennemgang af rekvirenter 2.1 Søgning af rekvirent Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Fra menubjælken vælges Rekvirenter. Fra arbejdsområdet kan der i Filtrér efter indtastes en søgestreng ex. et ydernummer, et navn osv. Fra arbejdsområdet Modul kan der fra drop-down listen vælges i hvilket modul søgningen skal foretages. Hvis Alle vælges vil der søges i alle moduler. Klik: Hent 2.2 Redigér rekvirent Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet kan der i Filtrér efter indtastes en søgestreng ex. et ydernummer, et navn osv. Fra arbejdsområdet Modul kan der fra drop-down listen vælges i hvilket modul søgningen skal foretages. Hvis Alle vælges vil der søges i alle moduler. Udvælg rekvirenten hvor der skal foretages ændringer, dobbeltklik eller vælg fra arbejdsområdet Redigér. Efter redigering. Klik: Gem. 8

9 2.3 Slet rekvirent Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet kan der i Filtrér efter indtastes en søgestreng ex. et ydernummer, et navn osv. Fra arbejdsområdet Modul kan der fra drop-down listen vælges i hvilket modul søgningen skal foretages. Hvis Alle vælges vil der søges i alle moduler. Klik: Hent Udvælg rekvirenten der skal slettes. Fra arbejdsområdet vælges Slet. Hvis rekvirenten har profiler tilknyttet kan denne ikke slettes i disse tilfælde fjernes fluebenet i feltet. rekvirenter. Aktiv i egenskaber for rekvirenten. Se afsnit 2.6.1Egenskaber for 9

10 2.4 Rekvisitioner (fra udvalgt rekvirent) Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet kan der i Filtrér efter indtastes en søgestreng ex. et ydernummer, et navn osv. Fra arbejdsområdet Modul kan der fra drop-down listen vælges i hvilket modul søgningen skal foretages. Hvis Alle vælges vil der søges i alle moduler. Klik: Hent Udvælg den fremsøgte rekvirent. Fra arbejdsområdet vælges Rekvisition. 10

11 I næste skærmbillede vises de sidste 4 ugers rekvisitioner den fremsøgte rekvirent har sendt. En udvalgt rekvisition kan vælges at genudsendes eller at udskrives. Udvælg rekvisitionen som skal gensendes fra arbejdsområdet vælges Genudsend Udvælg rekvisitionen som skal udskrives fra arbejdsområdet vælges Udskriv Tallene foran firkanten=antal gange rekvisitionen er sendt. GRØN = OK, rekvisitionen er sendt. RØD = Fejl, forsendelse af rekvisitionen er fejlet. BLÅ = OK, rekvisitionen er hentet med en webservice. 11

12 2.5 Personer (oprettelse af superbrugere) Oprettelse af superbruger login med digital signatur Når et laboratoriet oprettes af WebReq administratoren, bliver der samtidigt oprettet en laboratorie rekvirent. Denne rekvirent skal superbrugerne knyttes til ved brug af digital signatur. Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet kan der i Filtrér efter indtastes laboratoriet superbrugeren skal tilknyttes. Klik: Hent Udvælg det fremsøgte laboratorium. Fra arbejdsområdet vælges Personer. Fra arbejdsområdet i næste skærmbillede vælges Opret. 12

13 Indtast superbrugerens cprnummer og et kodeord. I Adgangskort vælges Labsøgning. Fra arbejdsområdet vælges Gem for at afslutte oprettelse af superbruger. Ved fortryd vælg fra arbejdsområdet Tilbage. Første gang superbrugeren logger på BackEnd knyttes forbindelsen mellem det administratoren har indtastet og superbrugerens digital signatur. 13

14 2.5.2 Redigering af superbruger login med digital signatur Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes det laboratorium superbrugeren er tilknyttes. Klik: Hent Udvælg det fremsøgte laboratorium. Fra arbejdsområdet vælges Personer. Fra arbejdsområdet i næste skærmbillede vælges Rediger eller dobbeltklik på den fremsøgte. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. For at afslutte og gemme rettelser vælges fra arbejdsområdet Gem. For at afslutte uden at gemme vælges fra arbejdsområdet Tilbage. 14

15 2.5.3 Slet superbruger login med digital signatur Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes det laboratorium superbrugeren er tilknyttes. Klik: Hent Udvælg det fremsøgte laboratorium. Udvælg den fremsøgte. Fra arbejdsområdet vælges Personer. Fra arbejdsområdet i næste skærmbillede vælges Slet. 15

16 2.5.4 Oprettelse af superbruger login uden digital signatur Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet vælges Opret. Udfyld egenskaber for superbrugeren. I feltet Ydernr indtastes brugerens navn. I Adgangskort sættes et flueben i Labsøgning. For at afslutte og gemme rettelser vælges fra arbejdsområdet Gem. 16

17 2.5.5 Redigering af superbruger uden digital signatur Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes superbrugerens navn. Udvælg den fremsøgte. Fra arbejdsområdet vælges Redigér eller dobbeltklik på navnet. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. For at afslutte og gemme rettelser vælges fra arbejdsområdet Gem. For at afslutte uden at gemme vælges fra arbejdsområdet Tilbage. 17

18 2.5.6 Slet superbruger uden digital signatur Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes superbrugerens navn. Udvælg den fremsøgte. Fra arbejdsområdet vælges Slet. 18

19 2.6 Oprettelse af rekvirent Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet vælges Opret. Udfyld egenskaber for rekvirenten. For at afslutte og gemme vælges fra arbejdsområdet Gem. For at afslutte uden at gemme vælges fra arbejdsområdet Tilbage. 19

20 2.6.1 Egenskaber for rekvirenter Navn: Lægens/lægehusets navn. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PTB (2.linie) Navn 1: Lægens navn. Aktiv: Her kan angives aktiv/passiv. Ydernr. (Ydernummer): Lægens ydernummer på 6 cifre (foranstillede nuller). Ved flere ydernumre i klinikken, oprettes hver enkelt læge. Ved tilmelding af sygehusafdelinger angives her afdelingens SKS nummer. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PrøveTagningsBlanketten (1. linie). SOR kode: Her angives SORkode. Ydernummertype: Her vælges typen af koden fra drop-down listen der benyttes. Person-navn eller initialer: Lægens initialer, ex. forbogstaver. Ved sygehusafdeling, afdelingens kodenavn ex. A1 Adresse: Klinikkens gade og husnr. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PTB (3.linie) Postnummer: Byens postnummer. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PTB (4.linie) Bynavn: By hvor klinikken ligger. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PTB (4.linie) Tlf.: Klinikken kontakttelefonnummer, normalt den alm. kliniktelefon. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PTB (5.linie) Fax: Evt. faxnummer på klinikken. Aktiv til klinikken. Denne sættes automatisk ind ved lægens kontakt med WebReq support (ønskebrønd, servicesite) Lokationsnummer: Lægehusets lokationsnummer. Data Anvendes KUN af WebReq. Speciale: Lægens speciale nummer som angivet af sygesikringen. Findes i kvalifikator listen til Den gode KKA rekvisition. PTB udskriftstype: Her kan angives udskriftstype (HTML eller PDF) Webservice bruger: Sættes aktiv ved brug af Webservice. Requester.Project: Sættes aktiv ved deltagelse i et projekt. Redigeret (dato): Ved oprettelse/redigering sættes en tidsstempling ved opdatering/gem. Rettet af: Ved oprettelse/redigering sættes organisation og initialer på den der opretter/redigerer. Skiftet til WebReq1/WebReq2 dato: Sættes automatisk af WebReq. 20

21 Webreq system: Må ikke ændres, der skal vælges WebReq2. Redigeret (dato): Sættes automatisk af WebReq, der vises dato og klokkeslæt. Rettet af: Sættes automatisk af WebReq, der vises initialer for den bruger der har foretaget ændringer af rekvirenten. Klinisk Kemi Rekvirering: Her sættes et flueben, hvis der ønskes at rekvirere klinisk kemi undersøgelser. Default Laboratorium: Fra drop-down listen vælges det laboratorium som skal være lægens foretrukne til klinisk kemi. Nyheder fra defaultlaboratorium: Her sættes automatisk et flueben, når lægen har læst seneste aktuelle nyhed. Eget Laboratorium: Fra drop down menuen vælges lægens eget laboratorium Normalt ydernr+lab. Forudsætter at lægens eget lab. er oprettet først. Se afsnit Default rekvisitionstype: Fra drop- down listen vælges foretrukne rekvisitionstype. Lab.SchemeLab: Her tilkobles lægen WebReq modulet WebPatient. Webquality CPR nummer: Indsættelse af et cprnummer til rekvirering af WebQuality analyser. WebQuality sidst bestilt: Automatisk udfyldt med dato og tid for sidste bestilling. Mikrobiologi Rekvirering: Her sættes et flueben, hvis der ønskes at rekvirere Mikrobiologi undersøgelser. Default Laboratorium: Fra drop-down listen vælges det laboratorium, som skal være lægens foretrukne til mikrobiologi. Nyheder fra defaultlaboratorium: Her sættes automatisk et flueben, når lægen har læst seneste aktuelle nyhed. Rekvisitionsnummer: Er automatisk udfyldt af WebReq. Patologi Rekvirering Her sættes et flueben, hvis der ønskes at rekvirere patologiundersøgelser. Default Laboratorium Fra drop- down listen vælges det laboratorium, som skal være lægens foretrukne til patologi. Nyheder fra defaultlaboratorium Her sættes automatisk et flueben, når lægen har læst seneste aktuelle nyhed. Rekvisitionsnummer Er automatisk udfyldt af WebReq. 21

22 Rekvisitionsnummer til mikrobiologi og patologi Rekvisitionsnummerpræfix: Her anføres de sidste 6 cifre af rekvirentens lokationsnummer. Kan ændres når en given læge (yder) skifter lokationsnummer, men ikke ydernummer. Fortløbende rekvisitionsnummer-tæller: Ved start af en lægepraksis kan der tidligere have været anvendt fortrykte stregkodeetiketter. For at undgå sammenblanding kan man her bestemme hvorfra WebReq nummertildelingen starter. Vær opmærksom på at der ved flere ydere på samme lokationsnummer skal hvert ydernummer oprettes og der skal tildeles nummerserie så første yder starter med nr. 1, den næste med nr , den tredje med nr osv. Rekvisitionsnummer-format: Fra drop down listen vælges formatet på stregkodeetikettens numre. Seneste tildelte rekvisitionsnummer: Her kan man se, hvor langt WebReq er kommet i tildelingen af numre til den aktuelle læge. Adgangskontrol Adgangskode: Lægens adgangskode til WebReq. Adgangskort: Rekvirent: Vælges ved oprettelse af rekvirent. Eget laboratorium: Benyttes IKKE ved oprettelse af rekvirent. Vælges ved oprettelse af lægens eget laboratorium. Debugger: Benyttes ikke. Laboratorium: Benyttes IKKE ved oprettelse af rekvirent. Vælges ved oprettelse af et laboratorium. KopiSvarmodtager: Sygehusafdeling, der kan være kopisvarmodtager, der kan max oprettes 25 kopisvarmodtagere i listen. Labsøgning: Kun adgang til at søge rekvisitioner i back-end. Personaleansvarlig: Tilladelse til at tilknytte personer til rekvirenter. 22

23 3. Klinisk biokemisk laboratorium 3.1 Oprettelse af laboratorium, klinisk biokemi Når et nyt laboratorium skal i gang skal følgende foretages: Oprettelse på WebReq serveren. Udarbejdelse af analyserepertoire i PRODAT (kun klinisk biokemi). Udtræk af MDS analyserepertoire (kun klinisk mikrobiologi). Kontakt WebReq administrator på tlf.: , som giver vejledning til tilmelding. Herefter oprettes laboratoriet og BackEnd kodeord og BackEnd login tildeles af WebReq administratoren. Der kan nu rekvireres fra den dag startdatoen er angivet. PRODAT analyserepertoiret skal udarbejdes og indlægges i WebReq serveren inden brug. Det tilrådes at oprettelse af et repertoire foretages i Gamma versionen af WebReq (http://gammabackend.webreq.dk ) hvor al test kan udføres. Når alt ser ud til at være klar til brug, kan det endelige repertoire importeres direkte i WebReq. 23

24 3.1.1 Laboratorium, klinisk biokemi Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Laboratorie. Fra drop-down listen vælges Rediger dit laboratorium. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. Gem De indtastede ændringer gemmes, siden forlades Opdatér De indtastede ændringer gemmes, siden forlades ikke Tilbage De indtastede ændringer gemmes ikke, siden forlades 24

25 3.1.2 Egenskaber for klinisk biokemi laboratorie Kort navn: Laboratoriets navn i daglig tale. Ex. Holbæk KBA/Odsherreds sundhedscenter, Sygehus Nord, RSJ. Bliver skrevet på adresselabelen på PrøveTagningsBlanketten (1. linie). Navn: Laboratoriets fulde navn. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB (2. linie). Status: Til eller fravælg status. Modul: Klinisk kemi. Kode: Laboratoriets 2- eller 3-cifrede kode som anvendes i analyseregistret. Fås fra MedCom. Adresse: Gadenavn og nr. på laboratoriet. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (3. linie). Postnummer: Bynavnets postnummer. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Bynavn: By hvor laboratoriet ligger. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Amt: Benyttes ikke. Region: Fra en drop-down listen vælges region. Mailadr.: WebReq koordinatoren eller laboratoriets kontaktperson. Tlf.: Laboratoriets kontakttelefon vedr. WebReq. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Fax: Laboratoriets kontakt fax vedr. WebReq. URL: Internetlink til laboratoriets generelle vejledning / informationsside ex. omkring åbningstider. Skal ikke nødvendigvis bruges. NyhedsURL: Internetlink til laboratoriets nyhedsinformationsside. Det er en facilitet, hvor laboratoriet kan lægge nyheder op på WebReq siden. Når der laves en ny Nyhed nulstiller laboratorie-linket og alle laboratoriets læger vil få en alarm (farveskift af linket) om, at der er en ulæst nyhed. Ved læsning af nyheden vil denne alarm automatisk nulstilles. Lokationsnummer: Lokationsnummeret som det aktuelle laboratorium modtager rekvisitioner på. Klassifikationsnummer: Laboratoriets SKS kode. Data Anvendes KUN af WebReq administrator. Benyt mobillaboratorium: Til eller fravælge brug af mobillaboratorium. Angiv eventuel ledetekst, som lægen skal svare på ved valg af mobillaboratorium. Linieskift angives som \\: Felt til angivelse af ledetekst til spørgsmål ved mobillaboratorium. Ex. Kontakt tlf.:\\kontakt navn:\\ugenummer:\\prøvetagningsadresse:\\. Max. antal linier 5. Udskriv barkoder ved byforretning: Til eller fravælge brug af udskrivning med barkoder, ved rekvisitionstype Prøve tages af mobillaboratorium. 25

26 Udskriv barkoder på pipeetiketter: Til eller fravælge brug af udskrivning med barkoder på pippeetiketter, ved rekvisitionstype Prøve tages på laboratorium. Lab.HotelTagesPaaLab: Til eller fravælge om rekvisitionstypen Prøve taget på laboratorium, skal sendes via EDI-fact eller lægges på rekvisitionshotel. Antal dage inden reminder om webquality (0=deaktiveret) Indsæt antal dage for reminder. Ustruktureret kopimodtager (blank=bliver sendt som FTX+KOP): Her kan indsættes et ydernummer som benyttes ved ukendte rekvirenter i laboratoriesystemet. Når lægen skriver i feltet kopisvar. Lab.UsePrices: Til eller fravælg brug af priser. Pris Prøve indsendes: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven indsendes. Pris Prøve tages på laboratorium: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøve tages på laboratorium. Pris Prøve tages af mobillab: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven tages af mobillaboratorium. Pris Prøve afleveres af patienten: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven afleveres af patienten. Redigeret (dato): Udfyldes automatisk Sidst rettet af: Her udfyldes automatisk den der retter/opretter og dennes initialer Indstillinger for analyser Analyselink: Link til Laboratoriets håndbog når der er adgang til den via Internettet. Anvendes dybe link hvor laboratoriets analysekode er nøglen til vejledning, kan WebReq automatisk gå til denne analyse. Når linket til analysen i analysevejledningen er analysekoden skal der KUN sættes et link her og IKKE ved de enkelte analyser. Analysekodeformat i URL: Fra en drop-down liste kan vælges: 0. Ingen analysekode 1. Alfanummerist )a-z, A-z, 1-9) 2. Nummerist (0-9) Antal analyser i kviklisten: Her angives maksimum antal analyser, som kan vises i Listevisning. I normalvisning vises alle analyser op til Antal analyser i kviklisten. Vær opmærksom på at analyser der ikke ønskes vist i listevisning skal have et nummer, større end det der angives her. Adgangskontrol: Back-end login: Login som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end password: Password som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end bruger: Initialer/navn på superbrugeren der har adgang til laboratoriets Back-end ovenfor. 26

27 Adgangskort: Rekvirent: Vælges ved oprettelse af rekvirent. Eget laboratorium: Benyttes IKKE ved oprettelse af rekvirent. Vælges ved oprettelse af lægens eget laboratorium. Debugger: Benyttes ikke. Laboratorium: Benyttes IKKE ved oprettelse af rekvirent. Vælges ved oprettelse af et laboratorium. KopiSvarmodtager: Sygehusafdeling, der kan være kopisvarmodtager, der kan max oprettes 25 kopisvarmodtagere i listen. Labsøgning: Kun adgang til at søge rekvisitioner i back-end. Personaleansvarlig: Tilladelse til at tilknytte personer til rekvirenter. Front-end: Anvendes når laboratoriets superbruger vil have adgang til Front-end for at oprette profiler der kan nedarves. Håndtering af rekvisitionsnumre Nummerering: Fra en drop-down liste kan vælges: Angiv om det skal være Ét rekvisitionsnummer per rekvisition - Benyttes ikke Angiv om det skal være Ét rekvisitionsnummer per rekvisition og ét nummer per glastype (Labka II). Nummerrulle: Fra en drop-down liste vælges NPN National nummerrulle PTB-udskrift: Udskriftskode: Fra en drop-down liste vælges formatet på etiketterne der skal printes ud. Der skal vælges: Labka 2: Som Labka, men suppleret med et lodret rekvisitionsnummer efter glasbogstav. De øvrige muligheder benyttes IKKE. 27

28 4. Laboratorium, klinisk mikrobiologi 4.1 Oprettelse af laboratorium Når et nyt laboratorium skal i gang skal følgende foretages: Oprettelse på WebReq serveren. Udarbejdelse af analyserepertoire i PRODAT (kun klinisk biokemi). Udtræk af MDS analyserepertoire (kun klinisk mikrobiologi). Kontakt WebReq administratoren på tlf.: , som giver vejledning til tilmelding. Herefter oprettes laboratoriet og BackEnd kodeord og BackEnd login tildeles af WebReq administratoren. Der kan nu rekvireres fra den dag startdatoen er angivet. Analyserepertoiret skal udarbejdes og indlægges i WebReq serveren inden brug. Det tilrådes at oprettelse af et repertoire foretages i Gamma versionen af WebReq (http://gammabackend.webreq.dk ) hvor al test kan udføres. 28

29 4.1.1 Laboratorium, klinisk mikrobiologi Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Laboratorie. Fra drop-down vælges Rediger dit laboratorium. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. Gem De indtastede ændringer gemmes, siden forlades Opdatér De indtastede ændringer gemmes, siden forlades ikke Tilbage De indtastede ændringer gemmes ikke, siden forlades 29

30 4.1.2 Egenskaber for klinisk mikrobiologisk laboratorie Kort navn: Laboratoriets navn i daglig tale. Ex. Vejle, Mikrobiologisk laboratorium. Bliver skrevet på adresselabelen på PrøveTagningsBlanketten, (1. linie). Langt navn: Laboratoriets fulde navn. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (2. linie) Status: Til eller fravælg status. Modul: Mikrobiologi. Kode: Laboratoriets 2- eller 3-cifrede kode som anvendes i analyseregistret. Fås fra MedCom. Adresse: Gadenavn og nr. på laboratoriet. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (3. linie). Postnummer: Bynavnets postnummer. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Bynavn: By hvor laboratoriet ligger. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Amt: Udfyldes ikke længere Region: Udfyldes med aktuel region Mailadr.: WebReq koordinatoren eller laboratoriets kontaktperson. Tlf.: Laboratoriets kontakttelefon vedr. WebReq. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie) Fax: Laboratoriets kontakt fax vedr. WebReq. URL: Internetlink til laboratoriets generelle vejledning / informationsside ex. omkring åbningstider. Skal ikke nødvendigvis bruges. NyhedsURL: Internetlink til laboratoriets nyhedsinformationsside. Det er en facilitet, hvor laboratoriet kan lægge nyheder op på WebReq siden. Når der laves en ny Nyhed nulstiller laboratoriet linket og alle laboratoriets læger vil få en alarm (farveskift af linket) om, at der er en ulæst nyhed. Ved læsning af nyheden vil denne alarm automatisk nulstilles. Lokationsnummer: Lokationsnummeret som det aktuelle laboratorium modtager rekvisitioner på. Klassifikationsnummer: Laboratoriets SKS kode. Lab.UsePrices: Til eller fravælg brug af priser. Pris Prøve indsendes: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven indsendes. Pris Prøve tages på laboratorium: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøve tages på laboratorium. Pris Prøve tages af mobillab: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven tages af mobillaboratorium. Pris Prøve afleveres af patienten: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven afleveres af patienten. 30

31 Redigeret (dato): Udfyldes automatisk Sidst rettet af: Her udfyldes automatisk den der retter/opretter og dennes initialer Indstillinger for analyser Analyselink: Link til Laboratoriets håndbog når der er adgang til den via Internettet. Anvendes dybe link hvor laboratoriets analysekode er nøglen til vejledning, kan WebReq automatisk gå til denne analyse. Anvendes der andre former for elektronisk opslagsværk, kan linket til dette indsættes her. Analysekodeformat i URL: Vælges fra en drop-down liste. Der kan anvendes forskellige kodekombinationer baseret på MDS koderne cifre, så er koden baseret udelukkende på Undersøgelsestyperne cifre, så er koden baseret på en kombination af Undersøgelseskode (ciffer 1-5) og af materialekode (ciffer 6-10) cifre, så er koden der styrer linket baseret på den fulde MDS kode: Undersøgelse, Materiale og Lokalisation. Anvendes sikkert sjældent. Adgangskontrol: Back-end login: Login som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end password: Password som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end bruger: Initialer/navn på superbrugeren der har adgang til laboratoriets Back-end ovenfor. Håndtering af rekvisitionsnumre Nummerering: Fra en drop-down liste kan vælges: Angiv om det skal være Ét rekvisitionsnummer per rekvisition - Benyttes ikke Angiv om det skal være Ét rekvisitionsnummer per rekvisition og ét nummer per glastype (Labka II). Nummerrulle: Fra en drop-down liste vælges NPN National nummerrulle PTB-udskrift: Udskriftskode: Fra en drop-down liste vælges formatet på etiketterne der skal printes ud. Der skal vælges: Normal 31

32 5. Laboratorium, patologi 5.1 Oprettelse af laboratorium Når et nyt laboratorium skal i gang skal følgende foretages: Oprettelse på WebReq serveren. Der findes et landsdækkende laboratorium, som indeholder de analyser der kan tilknyttes de lokale laboratorier. Kontakt WebReq administratoren på tlf.: , som giver vejledning til tilmelding. Herefter oprettes laboratoriet og BackEnd kodeord og BackEnd login tildeles af WebReq administratoren. Der kan nu rekvireres fra den dag startdatoen er angivet. 32

33 5.1.1 Laboratorium, patologi Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Laboratorie Fra drop-down listen vælges Rediger dit laboratorium. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. Gem De indtastede ændringer gemmes, siden forlades Opdatér De indtastede ændringer gemmes, siden forlades ikke Tilbage De indtastede ændringer gemmes ikke, siden forlades 33

34 5.1.2 Egenskaber for patologi laboratorie Kort navn: Laboratoriets navn I daglig tale. Ex. Bispebjerg Hospital, Patologiafd. Bliver skrevet på adresselabelen på PrøveTagningsBlanketten, (1. linie). Langt navn: Laboratoriets fulde navn. Bliver skrevet på PTB (2.linie) Status: Til eller fravælg status. Benyt cervixetikette: Til eller fravælg placering af cervixetiketten på prøvetagningsblanketten. Fjernes fluebenet placeres cervixetiketten som 1. etikette på PTB. Modul: Patologi. Kode: Laboratoriets 2- eller 3-cifrede kode. Fås fra MedCom. Adresse: Gadenavn og nr. på laboratoriet. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (3. linie). Postnummer: Bynavnets postnummer. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Bynavn: By hvor laboratoriet ligger. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Amt: Amt anvendes ikke længere. Region: Region hvor laboratoriet ligger. Mailadr.: WebReq koordinatoren eller laboratoriets kontaktperson. Tlf.: Laboratoriets kontakttelefon vedr. WebReq. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB (4.linie) Fax: Laboratoriets kontakt fax vedr. WebReq. URL: Internetlink til laboratoriets generelle vejledning / informationsside ex. omkring åbningstider. Skal ikke nødvendigvis bruges. NyhedsURL: Internetlink til laboratoriets nyhedsinformationsside. Det er en facilitet, hvor laboratoriet kan lægge nyheder op på WebReq siden. Når der laves en ny Nyhed nulstiller laboratoriet linket og alle laboratoriets læger vil få en alarm (farveskift af linket) om, at der er en ulæst nyhed. Ved læsning af nyheden vil denne alarm automatisk nulstilles. Lokationsnummer: Lokationsnummeret som det aktuelle laboratorium modtager rekvisitioner på. Klassifikationsnummer: Laboratoriets SKS kode. Data Benyttes kun af WebReq administration. Lab.UsePrices: Til eller fravælg brug af priser. Pris Prøve indsendes: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven indsendes. 34

35 Pris Prøve tages på laboratorium: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøve tages på laboratorium. Pris Prøve tages af mobillab: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven tages af mobillaboratorium. Pris Prøve afleveres af patienten: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven afleveres af patienten. Redigeret (dato): Udfyldes automatisk Sidst rettet af: Her udfyldes automatisk den der retter/opretter og dennes initialer Indstillinger for analyser Analyselink: Vælges fra en drop-down liste 1. Patologikode. Systemanalyser: Her afkrydses de analyser som den aktuelle patologiafdeling udfører. Analyserne oprettes i den landsdækkende patologidefinition af WebReq administrator. Adgangskontrol Back-end login: Login som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end password: Password som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end bruger: Initialer/navn på superbrugeren der har adgang til laboratoriets Back-end ovenfor. Adgangskort: Rekvirent: Anvendes ikke her kun for rekvirenter. Anvendes ikke her kun for rekvirenter. Laboratorie: Anvendes til at angive at det er et laboratorium. Udfyldes altid her. Debugger: Anvendes til redigering. Funktionen sættes op af WebReq administratoren, bruges sjældent. Front-end: Anvendes når laboratoriets superbruger vil have adgang til Front-end, for at oprette profiler der kan nedarves. Anvendes i dag kun i klinisk kemi. Håndtering af rekvisitionsnumre: Nummering Vælges fra en drop-down liste: Et nummer per rekvisition (vælges) Et nummer per rekvisition og et nummer per glastype Nummerrulle: Ingen (vælges) PTB Udskrift: Udskriftskode: Normal 35

36 6. Gennemgang af analyser i klinisk kemi og klinisk mikrobiologi 6.1 Analyseoversigt Ved opstart uploades et repertoire med det pågældende laboratoriums analyserepertoire. Dette sker ved en import af en XML fil i WebReq BackEnd. Analyser som findes i den Nationale Kortnavnetabel kan IKKE redigeres, analyserne grupperes samtidig efter samme tabel. Analysernes placering i visningen under katalogerne er bestemt på laboratorieniveau. MedComs liste med kortnavne inkl. gruppering findes på Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. I analyseoversigten vises: Katologerne som laboratoriet har valgt at benytte. Tallet i parentesen viser hvor mange analyser, der er oprettet under det pågældende katalog. + - Katalogerne åbnes ved at klikke på + eller klik på katalognavnet Katalogerne lukkes ved at klikke på - eller klik på katalognavnet 36

37 6.1.1 Farvekode ved analyse Analysekoden samt analysens kortenavn vises i oversigten, en analyse kan vises i flere katologer (max. 3). Ved analysen er der en markering af analysens sorteringskode, markeringen er firkanter i fire farver. Farvernes betydning: Grå Analysen er ikke aktiv. Rød Analysen er ikke synlig og kan ikke fremsøges. Snr.: >850 Gul Analysen er ikke synlig men kan fremsøges. Snr.: Grøn Analysen er synlig. Snr.:

38 6.1.2 Skift visning (kun i klinisk kemi) Fra arbejdsområdet vælges Skift visning, analyser med sorteringsnumre under 25 vises med fed skrift, øvrige analyser vises efter placering (Snummer). Man kan skifte mellem disse visninger her. 38

39 6.1.3 Analyse søgning Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes en søgestreng. Klik: Hent Katalogerne med søgeresultatet åbnes ved at klikke på + eller klik på katalognavnet. De/den enkelte analyse vises. 39

40 6.1.4 Udskrivning af analyseregister Fra arbejdsområdet vælges Udskriv, fra en drop-down liste kan der vælges om disse skal udskrives til et Excel regneark, en printvenlig side eller til en simpel tekstfil. I næste skærmbillede vises øverst i skærmbilledet en liste med de felter der kan medtages i udskriften af analyserne. Ønsket nogle felter fjernet fra udskriften fjernes fluebenet ved feltet. Listen med felter til udskrift er sorteret alfabetisk. Ved klik på Alle fjernes fluebenet ved de enkelte felter. Ønskes en bestemt sortering i udskriften kan der fra en drop-down liste vælges denne. 40

41 Nederst i skærmbilledet vises analysegrupperne (kataloger) der kan medtages i udskriften af analyserne. Ønsket nogle felter fjernet fra udskriften fjernes fluebenet ved feltet. Listen med analysegrupperne er sorteret alfabetisk. Ved klik på Alle fjernes fluebenet ved de enkelte felter. - Eks. af et udskrift til et Excel regneark - 41

42 6.1.5 Slet analyse. Klik: Hent Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes en søgestreng. Udvælg analysen der skal slettes, denne kan også findes manuelt uden brug af søgefeltet. Fra arbejdsområdet vælges Slet, hvis analysen IKKE indgår i én eller flere rekvisitioner fremkommer denne dialogboks. Hvis analysen indgår i en eller flere analyser kan denne ikke slette følgende dialogboks fremkommer. Ved at ændre status i egenskaber for analysen til Udgået, vil denne ikke være tilgængelig i WebReq. Se afsnit 6.2 Egenskaber for klinisk kemi analyse. 42

43 6.1.6 Eksporter XML. Hvis man vil gemme en kopi af sine analyser kan man eksportere hele analyseregistret til en fil. Fra arbejdsområdet vælges Eksporter XML en dialogboks fremkommer. Vælg OK. En dialogboks fremkommer. Vælg Gem som og angiv hvor filen skal gemmes. 43

44 6.1.7 Importer XML. Skal et nyt importeres i WebReq, vælges Importer XML PAS PÅ Alle lægernes profiler vil ødelægges, da analyserne man uploader vil få et andet ID i Databasen! DERFOR denne funktion benyttes kun i særlige tilfælde. Fra arbejdsområdet vælges Importer XML en dialogboks fremkommer I feltet Vælg fil Vælges Gennemse, den gemte fil vælges. repertoiret. uploades. Fra arbejdsområdet vælges Tilføj, hvis der skal tilføjes ændringer til Fra arbejdsområdet vælges Komplet, hvis et nyt repertoire skal 44

45 6.1.8 Redigér analyse. Klik: Hent Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes en søgestreng. Udvælg analysen der skal redigeres, denne kan også findes manuelt uden brug af søgefeltet. Fra arbejdsområdet vælges Rediger eller dobbelt klik på analysen for at åbne egenskaberne for analysen. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. Gem De indtastede ændringer gemmes, siden forlades Opdatér De indtastede ændringer gemmes, siden forlades ikke Tilbage De indtastede ændringer gemmes ikke, siden forlades 45

46 6.1.9 Oprettelse af analyse Fra arbejdsområdet vælges Opret. Udfyld egenskaber for analysen. Gem De indtastede ændringer gemmes, siden forlades Opdatér De indtastede ændringer gemmes, siden forlades ikke Tilbage De indtastede ændringer gemmes ikke, siden forlades 46

47 6.2 Egenskaber for klinisk kemi analyse Kort navn: Analysens korte navn, efterfulgt af; og system. Må max. Være på 35 tegn. Navn: Analysen lange navn, ex. systematisk IUPAC navn. I WebReq vises det det ved at føre musen hen over analysens kortenavn. Status: Fra en drop-down list kan vælges: Ny Default. Eksisterende samme funktion som Ny. Udgået Analysen er udgået. Reintroduceret Analysen er genåbnet. Afventer introduktion Analysen er inaktiv. Labsvar portal Analysen benyttes KUN for link til analysevejledning på svarportal. Kode: Analysens kode. Skal / bør altid være en IUPAC kode. Her kan dog benyttes en lokal kode ved oprettelse af gruppeanalyser ved ex. thyreoideakontrol eller andre gruppeanalyser. Lokalkode: Til eller fravælg om analysekoden er lokal. Projektanalyse: Til eller fravælg om analysen er en projektanalyse. Test.ProjectText: Tekst til dialogboks der vises ved bestilling af analysen. Placering (1-25) vises i listevisning,(25-400) vises i normalvisning,( ) kan kun søges (>= 850) kan ikke søges: Placering (1-25) Rækkefølgen af analyserne som de vises i WebReq. Både i Katalog i Normalvisning og i Listevisning. Vær opmærksom på at analyser, der skal vises i Katalog og i Listevisning, skal have et Placeringsnummer som er mindre en det valgte antal analyser i laboratoriets Back-end: Antal analyser i Kviklisten. Farvekode grøn. Placering vises kun i normalvisning: Farvekode grøn. Placering (skjulte analyser) vises ikke i WebReq: Farvekode gul. Kan findes ved brug af søgefunktionen og kan så rekvireres på normal måde. Placering>=850 kan ikke søges i WebReq: Farvekode rød. Glasgruppe (analyser med samme glasgruppe kan tages i samme glas): Analyser, der skal tages i samme glas, skal have samme glasgruppe identifikation (nummer eller bogstaver ex. 2000). Glasgruppe teksten skrives på stregkodeetiketten, når der vælges Normal fra drop-down listen Udskriftskode i laboratoriets egenskaber under PTB-udskrift. 47

48 Glasgruppe navn: Analyser der skal tages i samme glas, skal have samme identifikation (nummer eller bogstaver) ex. glasgruppe navn OLYMPUS. OBS: Se dog punktet: Glasgruppens vægt. Teksten i glasgruppe navn skrives på stregkodeetiketten, når der vælges enten Labka eller labka2 fra drop-down listen Udskriftskode i laboratoriets egenskaber under PTB-udskrift. Labka Labka2 (glasnummer på højkant) Glasgruppens vægt: I en given analyse i samme glasgruppe (samme analyse i samme glas) kan teksten, der skrives på etiketten (ex. HÆMA), erstattes af den tekst, der står på den aktuelle (hæmoglobin) analyse (ex. HB), når den er vægtet højest. Vægtningsgraden kan prioriteres fra Ved angivelse af 0 anvendes den fælles angivelse for glasgruppen, som er angivet i Glasgruppenavn. Angives ingenting er det default 0. Glasgruppevægt sat på hæmoglobin analysen. 48

49 Glastype: Typen af glas som anvendes, ex. 5GEL. Teksten skrives altid på etiketten. Ved oprettelse af en bestillingsanalyse uden tilhørende glasinformationer udskrives ingen etiketter ved bestillingsanalysen. Glastype navn (beskrivelse af glastype): Glasbeskrivelse er den beskrivelse af glasset, som laboratoriet anvender til fuld beskrivelse. Skrives ikke på etiketten. Glastypens vægt: Angiver at en given analyse i samme glasgruppe får en overordnet prioritering af glastypen, så den pågældende analyses glas overruller de øvrige i samme glasgruppe (ex. normalt et 5LILLA), men en bestemt analyse i samme glasgruppe kræver et 3LILLA. Vægtningsgraden kan prioriteres fra Angives ingenting er det default 0. Glastypens vægt er sat på hæmoglobin analysen. Antal glas / etiketter: Antallet af glas der skal bruges på denne analyse. 1 = en etikette 2 = to etiketter osv. Antal analyser pr glas (0=deaktiveret): Antal analyser der udløser et ekstra glas. 49

50 Afpipetteringstekst (mængde) Angivelse af prøvemængde på pippeetikette. Husk: At tilvælge i feltet Skal afpipetteres, for at teksten skrives på etiketten. Synonymer/søgeord Angivelse af synonymer eller søgeord til analysen. Ved angivelse af et synonym vises dette når musen føres hen over analysen. Format på PTB-ens glasetikette: Fra en drop-down liste kan vælges: Uspecificeret = anvender det der er valgt i den generelle opsætning, her klinisk kemi standard. Vælges ved grundopsætning af WebReq i master back-end. Klinisk Kemi standard = Ydernummer. Klinisk Kemi m. prøvetagningstid = Prøvetagningsdato og klokkeslæt. Klinisk Kemi m. Glasgruppenavn = Glasgruppenavn. Klinisk Kemi med CPR = Medtager cpr-nr. Klinisk kemi med CPR og patientnavn = Medtager cpr-nr., skriver en ny linie med efternavn og fornavn(e). Stregkoden bliver lidt mindre i højden. Klinisk kemi blodbank = Medtager efternavn og fornavn(e), skriver ny linie med CPR yderligere ny linie med prøvetagningsdato og klokkeslæt. Stregkoden er CPR-nr. IKKE rekvisitionsnummer. Klinisk kemi venstre stillet = Stregkoden ervenstrestillet. Stregkoden bliver kortere. Mikrobiologi standard = Benyttes kun i klinisk mikrobiologi. Patologi standard = Benyttes kun i klinisk patologi. 50

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder.

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. , Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. Ib Johansen 1, Margit Rasmussen 2. 1, Center for Sundheds-telematik, MedCom, Rugaardsvej15,2.sal, 5000 Odense

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Forside. 1 Introduktion

Forside. 1 Introduktion Forside MADS MENU: MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) Revideret 19-08-2011 1 Introduktion I programmet Forside registreres modtagne prøver via den tilhørende prøvetagningsseddel (manuelle rekvisition).

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk et interaktivt skema til måling af Hjemmeblodtryk 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 VTC Vejledning til VTC-registrering for medarbejder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Arbejdsmiljøsystemet...3 2. Medarbejderstartside...4 3. Udfyld

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere