WebReq Teknisk manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WebReq Teknisk manual"

Transkript

1 BackEnd Juli WebReq Teknisk manual For laboratoriesuperbrugere Ved yderligere information kontakt DMDD Tlf:

2 Indhold MANUALENS OPBYGNING ADGANG TIL BACKEND GENNEMGANG AF REKVIRENTER Søgning af rekvirent Redigér rekvirent Slet rekvirent Rekvisitioner (fra udvalgt rekvirent) Personer (oprettelse af superbrugere) Oprettelse af superbruger login med digital signatur Redigering af superbruger login med digital signatur Slet superbruger login med digital signatur Oprettelse af superbruger login uden digital signatur Redigering af superbruger uden digital signatur Slet superbruger uden digital signatur Oprettelse af rekvirent Egenskaber for rekvirenter KLINISK BIOKEMISK LABORATORIUM Oprettelse af laboratorium, klinisk biokemi Laboratorium, klinisk biokemi Egenskaber for klinisk biokemi laboratorie LABORATORIUM, KLINISK MIKROBIOLOGI Oprettelse af laboratorium Laboratorium, klinisk mikrobiologi Egenskaber for klinisk mikrobiologisk laboratorie

3 5. LABORATORIUM, PATOLOGI Oprettelse af laboratorium Laboratorium, patologi Egenskaber for patologi laboratorie GENNEMGANG AF ANALYSER I KLINISK KEMI OG KLINISK MIKROBIOLOGI Analyseoversigt Farvekode ved analyse Skift visning (kun i klinisk kemi) Analyse søgning Udskrivning af analyseregister Slet analyse Eksporter XML Importer XML Redigér analyse Oprettelse af analyse Egenskaber for klinisk kemi analyse Egenskaber for klinisk mikrobiologi analyse KATALOGLISTE I KLINISK MIKROBIOLOGI EGENSKABER FOR PATOLOGI ANALYSE Analyseliste BILAG: KATALOGLISTE I KLINISK BIOKEMI BILAG: KATALOGLISTE I KLINISK MIKROBIOLOGI

4 7.0 ANALYSEGRUPPER FRA MENUEN LABORATORIE Rekvirentrapport fra menuen Laboratorie Nulstil nyhedsindikatorer fra menuen Laboratorie Eget lab fra menuen Laboratorie Eget lab - Arbejdsområde funktioner: Opret lægens eget Laboratorium - fra menuen Laboratorie Egenskaber for lægens eget laboratorie Udskrivning af lægens egne analyser - fra menuen Laboratorie Eksporter XML - fra menuen Laboratorie Importer XML - fra menuen Laboratorie Importer XML - fra menuen Laboratorie - fortsat Oprettelse af lægens egne analyser fra menuen Laboratorie Egenskaber for lægens analyser Analyser til indskrivning af eget måleresultat menuen Laboratorie GENNEMGANG AF REKVISITIONER Nummer søgning fra menuen Rekvisitioner Laboratorie genudsendelse fra menuen Rekvisitioner DOWNLOAD Antal rekvirenter pr laboratorie.csv fra menuen Download Rekvirenter.csv fra menuen Download Prompter.csv / Prompter.txt - fra menuen Download LOG AF FRA MENUEN LABORATORIE OPRETTELSE AF LABORATORIETS PROFILER Profil oplysninger Rediger profil oplysninger

5 11.3 Tilføj / Fjern analyse / analyser Slet profil Funktionsbjælke i opret/rediger profiler

6 Manualens opbygning I manualen henvises til WebReq administrator yderligere informationer: Kontakt på tlf.: Mandag torsdag Fredage Kontakt på mail: Besøgsadresse: Storhaven 12, 7100 Vejle I manualen benævnes dette område Menubjælke I manualen benævnes dette område Arbejdsområde Pilene har en bestemt rækkefølge. Pilenes rækkefølge

7 1. Adgang til BackEnd 1. Log ind på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. 2. Eller foretag login med digital signatur. Laboratoriets administrator giver sine brugere adgang til BackEnd, så de kan benytte digital signatur som adgang til BackEnd. Ved oprettelsen skal administratoren indtaste den nye brugers cprnummer samt tildele brugeren en midlertidig adgangskode. Administratoren skal i adgangskortet tildele brugeren rettigheder. En bruger kan tildeles adgange til flere rekvirenter samt laboratorier og egne laboratorier. Første gang brugeren logger på BackEnd knyttes forbindelsen mellem det administrator har indtastet og brugerens digital signatur. Fra en liste vælges hvilket laboratorium, rekvirent eller eget laboratorium som brugeren vil have adgang til. Administrator kan også give sine brugere adgang til BackEnd uden brug af digital signatur. 7

8 2. Gennemgang af rekvirenter 2.1 Søgning af rekvirent Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Fra menubjælken vælges Rekvirenter. Fra arbejdsområdet kan der i Filtrér efter indtastes en søgestreng ex. et ydernummer, et navn osv. Fra arbejdsområdet Modul kan der fra drop-down listen vælges i hvilket modul søgningen skal foretages. Hvis Alle vælges vil der søges i alle moduler. Klik: Hent 2.2 Redigér rekvirent Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet kan der i Filtrér efter indtastes en søgestreng ex. et ydernummer, et navn osv. Fra arbejdsområdet Modul kan der fra drop-down listen vælges i hvilket modul søgningen skal foretages. Hvis Alle vælges vil der søges i alle moduler. Udvælg rekvirenten hvor der skal foretages ændringer, dobbeltklik eller vælg fra arbejdsområdet Redigér. Efter redigering. Klik: Gem. 8

9 2.3 Slet rekvirent Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet kan der i Filtrér efter indtastes en søgestreng ex. et ydernummer, et navn osv. Fra arbejdsområdet Modul kan der fra drop-down listen vælges i hvilket modul søgningen skal foretages. Hvis Alle vælges vil der søges i alle moduler. Klik: Hent Udvælg rekvirenten der skal slettes. Fra arbejdsområdet vælges Slet. Hvis rekvirenten har profiler tilknyttet kan denne ikke slettes i disse tilfælde fjernes fluebenet i feltet. rekvirenter. Aktiv i egenskaber for rekvirenten. Se afsnit 2.6.1Egenskaber for 9

10 2.4 Rekvisitioner (fra udvalgt rekvirent) Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet kan der i Filtrér efter indtastes en søgestreng ex. et ydernummer, et navn osv. Fra arbejdsområdet Modul kan der fra drop-down listen vælges i hvilket modul søgningen skal foretages. Hvis Alle vælges vil der søges i alle moduler. Klik: Hent Udvælg den fremsøgte rekvirent. Fra arbejdsområdet vælges Rekvisition. 10

11 I næste skærmbillede vises de sidste 4 ugers rekvisitioner den fremsøgte rekvirent har sendt. En udvalgt rekvisition kan vælges at genudsendes eller at udskrives. Udvælg rekvisitionen som skal gensendes fra arbejdsområdet vælges Genudsend Udvælg rekvisitionen som skal udskrives fra arbejdsområdet vælges Udskriv Tallene foran firkanten=antal gange rekvisitionen er sendt. GRØN = OK, rekvisitionen er sendt. RØD = Fejl, forsendelse af rekvisitionen er fejlet. BLÅ = OK, rekvisitionen er hentet med en webservice. 11

12 2.5 Personer (oprettelse af superbrugere) Oprettelse af superbruger login med digital signatur Når et laboratoriet oprettes af WebReq administratoren, bliver der samtidigt oprettet en laboratorie rekvirent. Denne rekvirent skal superbrugerne knyttes til ved brug af digital signatur. Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet kan der i Filtrér efter indtastes laboratoriet superbrugeren skal tilknyttes. Klik: Hent Udvælg det fremsøgte laboratorium. Fra arbejdsområdet vælges Personer. Fra arbejdsområdet i næste skærmbillede vælges Opret. 12

13 Indtast superbrugerens cprnummer og et kodeord. I Adgangskort vælges Labsøgning. Fra arbejdsområdet vælges Gem for at afslutte oprettelse af superbruger. Ved fortryd vælg fra arbejdsområdet Tilbage. Første gang superbrugeren logger på BackEnd knyttes forbindelsen mellem det administratoren har indtastet og superbrugerens digital signatur. 13

14 2.5.2 Redigering af superbruger login med digital signatur Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes det laboratorium superbrugeren er tilknyttes. Klik: Hent Udvælg det fremsøgte laboratorium. Fra arbejdsområdet vælges Personer. Fra arbejdsområdet i næste skærmbillede vælges Rediger eller dobbeltklik på den fremsøgte. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. For at afslutte og gemme rettelser vælges fra arbejdsområdet Gem. For at afslutte uden at gemme vælges fra arbejdsområdet Tilbage. 14

15 2.5.3 Slet superbruger login med digital signatur Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes det laboratorium superbrugeren er tilknyttes. Klik: Hent Udvælg det fremsøgte laboratorium. Udvælg den fremsøgte. Fra arbejdsområdet vælges Personer. Fra arbejdsområdet i næste skærmbillede vælges Slet. 15

16 2.5.4 Oprettelse af superbruger login uden digital signatur Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet vælges Opret. Udfyld egenskaber for superbrugeren. I feltet Ydernr indtastes brugerens navn. I Adgangskort sættes et flueben i Labsøgning. For at afslutte og gemme rettelser vælges fra arbejdsområdet Gem. 16

17 2.5.5 Redigering af superbruger uden digital signatur Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes superbrugerens navn. Udvælg den fremsøgte. Fra arbejdsområdet vælges Redigér eller dobbeltklik på navnet. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. For at afslutte og gemme rettelser vælges fra arbejdsområdet Gem. For at afslutte uden at gemme vælges fra arbejdsområdet Tilbage. 17

18 2.5.6 Slet superbruger uden digital signatur Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes superbrugerens navn. Udvælg den fremsøgte. Fra arbejdsområdet vælges Slet. 18

19 2.6 Oprettelse af rekvirent Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet vælges Opret. Udfyld egenskaber for rekvirenten. For at afslutte og gemme vælges fra arbejdsområdet Gem. For at afslutte uden at gemme vælges fra arbejdsområdet Tilbage. 19

20 2.6.1 Egenskaber for rekvirenter Navn: Lægens/lægehusets navn. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PTB (2.linie) Navn 1: Lægens navn. Aktiv: Her kan angives aktiv/passiv. Ydernr. (Ydernummer): Lægens ydernummer på 6 cifre (foranstillede nuller). Ved flere ydernumre i klinikken, oprettes hver enkelt læge. Ved tilmelding af sygehusafdelinger angives her afdelingens SKS nummer. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PrøveTagningsBlanketten (1. linie). SOR kode: Her angives SORkode. Ydernummertype: Her vælges typen af koden fra drop-down listen der benyttes. Person-navn eller initialer: Lægens initialer, ex. forbogstaver. Ved sygehusafdeling, afdelingens kodenavn ex. A1 Adresse: Klinikkens gade og husnr. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PTB (3.linie) Postnummer: Byens postnummer. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PTB (4.linie) Bynavn: By hvor klinikken ligger. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PTB (4.linie) Tlf.: Klinikken kontakttelefonnummer, normalt den alm. kliniktelefon. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PTB (5.linie) Fax: Evt. faxnummer på klinikken. Aktiv til klinikken. Denne sættes automatisk ind ved lægens kontakt med WebReq support (ønskebrønd, servicesite) Lokationsnummer: Lægehusets lokationsnummer. Data Anvendes KUN af WebReq. Speciale: Lægens speciale nummer som angivet af sygesikringen. Findes i kvalifikator listen til Den gode KKA rekvisition. PTB udskriftstype: Her kan angives udskriftstype (HTML eller PDF) Webservice bruger: Sættes aktiv ved brug af Webservice. Requester.Project: Sættes aktiv ved deltagelse i et projekt. Redigeret (dato): Ved oprettelse/redigering sættes en tidsstempling ved opdatering/gem. Rettet af: Ved oprettelse/redigering sættes organisation og initialer på den der opretter/redigerer. Skiftet til WebReq1/WebReq2 dato: Sættes automatisk af WebReq. 20

21 Webreq system: Må ikke ændres, der skal vælges WebReq2. Redigeret (dato): Sættes automatisk af WebReq, der vises dato og klokkeslæt. Rettet af: Sættes automatisk af WebReq, der vises initialer for den bruger der har foretaget ændringer af rekvirenten. Klinisk Kemi Rekvirering: Her sættes et flueben, hvis der ønskes at rekvirere klinisk kemi undersøgelser. Default Laboratorium: Fra drop-down listen vælges det laboratorium som skal være lægens foretrukne til klinisk kemi. Nyheder fra defaultlaboratorium: Her sættes automatisk et flueben, når lægen har læst seneste aktuelle nyhed. Eget Laboratorium: Fra drop down menuen vælges lægens eget laboratorium Normalt ydernr+lab. Forudsætter at lægens eget lab. er oprettet først. Se afsnit Default rekvisitionstype: Fra drop- down listen vælges foretrukne rekvisitionstype. Lab.SchemeLab: Her tilkobles lægen WebReq modulet WebPatient. Webquality CPR nummer: Indsættelse af et cprnummer til rekvirering af WebQuality analyser. WebQuality sidst bestilt: Automatisk udfyldt med dato og tid for sidste bestilling. Mikrobiologi Rekvirering: Her sættes et flueben, hvis der ønskes at rekvirere Mikrobiologi undersøgelser. Default Laboratorium: Fra drop-down listen vælges det laboratorium, som skal være lægens foretrukne til mikrobiologi. Nyheder fra defaultlaboratorium: Her sættes automatisk et flueben, når lægen har læst seneste aktuelle nyhed. Rekvisitionsnummer: Er automatisk udfyldt af WebReq. Patologi Rekvirering Her sættes et flueben, hvis der ønskes at rekvirere patologiundersøgelser. Default Laboratorium Fra drop- down listen vælges det laboratorium, som skal være lægens foretrukne til patologi. Nyheder fra defaultlaboratorium Her sættes automatisk et flueben, når lægen har læst seneste aktuelle nyhed. Rekvisitionsnummer Er automatisk udfyldt af WebReq. 21

22 Rekvisitionsnummer til mikrobiologi og patologi Rekvisitionsnummerpræfix: Her anføres de sidste 6 cifre af rekvirentens lokationsnummer. Kan ændres når en given læge (yder) skifter lokationsnummer, men ikke ydernummer. Fortløbende rekvisitionsnummer-tæller: Ved start af en lægepraksis kan der tidligere have været anvendt fortrykte stregkodeetiketter. For at undgå sammenblanding kan man her bestemme hvorfra WebReq nummertildelingen starter. Vær opmærksom på at der ved flere ydere på samme lokationsnummer skal hvert ydernummer oprettes og der skal tildeles nummerserie så første yder starter med nr. 1, den næste med nr , den tredje med nr osv. Rekvisitionsnummer-format: Fra drop down listen vælges formatet på stregkodeetikettens numre. Seneste tildelte rekvisitionsnummer: Her kan man se, hvor langt WebReq er kommet i tildelingen af numre til den aktuelle læge. Adgangskontrol Adgangskode: Lægens adgangskode til WebReq. Adgangskort: Rekvirent: Vælges ved oprettelse af rekvirent. Eget laboratorium: Benyttes IKKE ved oprettelse af rekvirent. Vælges ved oprettelse af lægens eget laboratorium. Debugger: Benyttes ikke. Laboratorium: Benyttes IKKE ved oprettelse af rekvirent. Vælges ved oprettelse af et laboratorium. KopiSvarmodtager: Sygehusafdeling, der kan være kopisvarmodtager, der kan max oprettes 25 kopisvarmodtagere i listen. Labsøgning: Kun adgang til at søge rekvisitioner i back-end. Personaleansvarlig: Tilladelse til at tilknytte personer til rekvirenter. 22

23 3. Klinisk biokemisk laboratorium 3.1 Oprettelse af laboratorium, klinisk biokemi Når et nyt laboratorium skal i gang skal følgende foretages: Oprettelse på WebReq serveren. Udarbejdelse af analyserepertoire i PRODAT (kun klinisk biokemi). Udtræk af MDS analyserepertoire (kun klinisk mikrobiologi). Kontakt WebReq administrator på tlf.: , som giver vejledning til tilmelding. Herefter oprettes laboratoriet og BackEnd kodeord og BackEnd login tildeles af WebReq administratoren. Der kan nu rekvireres fra den dag startdatoen er angivet. PRODAT analyserepertoiret skal udarbejdes og indlægges i WebReq serveren inden brug. Det tilrådes at oprettelse af et repertoire foretages i Gamma versionen af WebReq (http://gammabackend.webreq.dk ) hvor al test kan udføres. Når alt ser ud til at være klar til brug, kan det endelige repertoire importeres direkte i WebReq. 23

24 3.1.1 Laboratorium, klinisk biokemi Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Laboratorie. Fra drop-down listen vælges Rediger dit laboratorium. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. Gem De indtastede ændringer gemmes, siden forlades Opdatér De indtastede ændringer gemmes, siden forlades ikke Tilbage De indtastede ændringer gemmes ikke, siden forlades 24

25 3.1.2 Egenskaber for klinisk biokemi laboratorie Kort navn: Laboratoriets navn i daglig tale. Ex. Holbæk KBA/Odsherreds sundhedscenter, Sygehus Nord, RSJ. Bliver skrevet på adresselabelen på PrøveTagningsBlanketten (1. linie). Navn: Laboratoriets fulde navn. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB (2. linie). Status: Til eller fravælg status. Modul: Klinisk kemi. Kode: Laboratoriets 2- eller 3-cifrede kode som anvendes i analyseregistret. Fås fra MedCom. Adresse: Gadenavn og nr. på laboratoriet. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (3. linie). Postnummer: Bynavnets postnummer. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Bynavn: By hvor laboratoriet ligger. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Amt: Benyttes ikke. Region: Fra en drop-down listen vælges region. Mailadr.: WebReq koordinatoren eller laboratoriets kontaktperson. Tlf.: Laboratoriets kontakttelefon vedr. WebReq. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Fax: Laboratoriets kontakt fax vedr. WebReq. URL: Internetlink til laboratoriets generelle vejledning / informationsside ex. omkring åbningstider. Skal ikke nødvendigvis bruges. NyhedsURL: Internetlink til laboratoriets nyhedsinformationsside. Det er en facilitet, hvor laboratoriet kan lægge nyheder op på WebReq siden. Når der laves en ny Nyhed nulstiller laboratorie-linket og alle laboratoriets læger vil få en alarm (farveskift af linket) om, at der er en ulæst nyhed. Ved læsning af nyheden vil denne alarm automatisk nulstilles. Lokationsnummer: Lokationsnummeret som det aktuelle laboratorium modtager rekvisitioner på. Klassifikationsnummer: Laboratoriets SKS kode. Data Anvendes KUN af WebReq administrator. Benyt mobillaboratorium: Til eller fravælge brug af mobillaboratorium. Angiv eventuel ledetekst, som lægen skal svare på ved valg af mobillaboratorium. Linieskift angives som \\: Felt til angivelse af ledetekst til spørgsmål ved mobillaboratorium. Ex. Kontakt tlf.:\\kontakt navn:\\ugenummer:\\prøvetagningsadresse:\\. Max. antal linier 5. Udskriv barkoder ved byforretning: Til eller fravælge brug af udskrivning med barkoder, ved rekvisitionstype Prøve tages af mobillaboratorium. 25

26 Udskriv barkoder på pipeetiketter: Til eller fravælge brug af udskrivning med barkoder på pippeetiketter, ved rekvisitionstype Prøve tages på laboratorium. Lab.HotelTagesPaaLab: Til eller fravælge om rekvisitionstypen Prøve taget på laboratorium, skal sendes via EDI-fact eller lægges på rekvisitionshotel. Antal dage inden reminder om webquality (0=deaktiveret) Indsæt antal dage for reminder. Ustruktureret kopimodtager (blank=bliver sendt som FTX+KOP): Her kan indsættes et ydernummer som benyttes ved ukendte rekvirenter i laboratoriesystemet. Når lægen skriver i feltet kopisvar. Lab.UsePrices: Til eller fravælg brug af priser. Pris Prøve indsendes: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven indsendes. Pris Prøve tages på laboratorium: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøve tages på laboratorium. Pris Prøve tages af mobillab: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven tages af mobillaboratorium. Pris Prøve afleveres af patienten: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven afleveres af patienten. Redigeret (dato): Udfyldes automatisk Sidst rettet af: Her udfyldes automatisk den der retter/opretter og dennes initialer Indstillinger for analyser Analyselink: Link til Laboratoriets håndbog når der er adgang til den via Internettet. Anvendes dybe link hvor laboratoriets analysekode er nøglen til vejledning, kan WebReq automatisk gå til denne analyse. Når linket til analysen i analysevejledningen er analysekoden skal der KUN sættes et link her og IKKE ved de enkelte analyser. Analysekodeformat i URL: Fra en drop-down liste kan vælges: 0. Ingen analysekode 1. Alfanummerist )a-z, A-z, 1-9) 2. Nummerist (0-9) Antal analyser i kviklisten: Her angives maksimum antal analyser, som kan vises i Listevisning. I normalvisning vises alle analyser op til Antal analyser i kviklisten. Vær opmærksom på at analyser der ikke ønskes vist i listevisning skal have et nummer, større end det der angives her. Adgangskontrol: Back-end login: Login som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end password: Password som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end bruger: Initialer/navn på superbrugeren der har adgang til laboratoriets Back-end ovenfor. 26

27 Adgangskort: Rekvirent: Vælges ved oprettelse af rekvirent. Eget laboratorium: Benyttes IKKE ved oprettelse af rekvirent. Vælges ved oprettelse af lægens eget laboratorium. Debugger: Benyttes ikke. Laboratorium: Benyttes IKKE ved oprettelse af rekvirent. Vælges ved oprettelse af et laboratorium. KopiSvarmodtager: Sygehusafdeling, der kan være kopisvarmodtager, der kan max oprettes 25 kopisvarmodtagere i listen. Labsøgning: Kun adgang til at søge rekvisitioner i back-end. Personaleansvarlig: Tilladelse til at tilknytte personer til rekvirenter. Front-end: Anvendes når laboratoriets superbruger vil have adgang til Front-end for at oprette profiler der kan nedarves. Håndtering af rekvisitionsnumre Nummerering: Fra en drop-down liste kan vælges: Angiv om det skal være Ét rekvisitionsnummer per rekvisition - Benyttes ikke Angiv om det skal være Ét rekvisitionsnummer per rekvisition og ét nummer per glastype (Labka II). Nummerrulle: Fra en drop-down liste vælges NPN National nummerrulle PTB-udskrift: Udskriftskode: Fra en drop-down liste vælges formatet på etiketterne der skal printes ud. Der skal vælges: Labka 2: Som Labka, men suppleret med et lodret rekvisitionsnummer efter glasbogstav. De øvrige muligheder benyttes IKKE. 27

28 4. Laboratorium, klinisk mikrobiologi 4.1 Oprettelse af laboratorium Når et nyt laboratorium skal i gang skal følgende foretages: Oprettelse på WebReq serveren. Udarbejdelse af analyserepertoire i PRODAT (kun klinisk biokemi). Udtræk af MDS analyserepertoire (kun klinisk mikrobiologi). Kontakt WebReq administratoren på tlf.: , som giver vejledning til tilmelding. Herefter oprettes laboratoriet og BackEnd kodeord og BackEnd login tildeles af WebReq administratoren. Der kan nu rekvireres fra den dag startdatoen er angivet. Analyserepertoiret skal udarbejdes og indlægges i WebReq serveren inden brug. Det tilrådes at oprettelse af et repertoire foretages i Gamma versionen af WebReq (http://gammabackend.webreq.dk ) hvor al test kan udføres. 28

29 4.1.1 Laboratorium, klinisk mikrobiologi Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Laboratorie. Fra drop-down vælges Rediger dit laboratorium. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. Gem De indtastede ændringer gemmes, siden forlades Opdatér De indtastede ændringer gemmes, siden forlades ikke Tilbage De indtastede ændringer gemmes ikke, siden forlades 29

30 4.1.2 Egenskaber for klinisk mikrobiologisk laboratorie Kort navn: Laboratoriets navn i daglig tale. Ex. Vejle, Mikrobiologisk laboratorium. Bliver skrevet på adresselabelen på PrøveTagningsBlanketten, (1. linie). Langt navn: Laboratoriets fulde navn. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (2. linie) Status: Til eller fravælg status. Modul: Mikrobiologi. Kode: Laboratoriets 2- eller 3-cifrede kode som anvendes i analyseregistret. Fås fra MedCom. Adresse: Gadenavn og nr. på laboratoriet. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (3. linie). Postnummer: Bynavnets postnummer. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Bynavn: By hvor laboratoriet ligger. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Amt: Udfyldes ikke længere Region: Udfyldes med aktuel region Mailadr.: WebReq koordinatoren eller laboratoriets kontaktperson. Tlf.: Laboratoriets kontakttelefon vedr. WebReq. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie) Fax: Laboratoriets kontakt fax vedr. WebReq. URL: Internetlink til laboratoriets generelle vejledning / informationsside ex. omkring åbningstider. Skal ikke nødvendigvis bruges. NyhedsURL: Internetlink til laboratoriets nyhedsinformationsside. Det er en facilitet, hvor laboratoriet kan lægge nyheder op på WebReq siden. Når der laves en ny Nyhed nulstiller laboratoriet linket og alle laboratoriets læger vil få en alarm (farveskift af linket) om, at der er en ulæst nyhed. Ved læsning af nyheden vil denne alarm automatisk nulstilles. Lokationsnummer: Lokationsnummeret som det aktuelle laboratorium modtager rekvisitioner på. Klassifikationsnummer: Laboratoriets SKS kode. Lab.UsePrices: Til eller fravælg brug af priser. Pris Prøve indsendes: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven indsendes. Pris Prøve tages på laboratorium: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøve tages på laboratorium. Pris Prøve tages af mobillab: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven tages af mobillaboratorium. Pris Prøve afleveres af patienten: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven afleveres af patienten. 30

31 Redigeret (dato): Udfyldes automatisk Sidst rettet af: Her udfyldes automatisk den der retter/opretter og dennes initialer Indstillinger for analyser Analyselink: Link til Laboratoriets håndbog når der er adgang til den via Internettet. Anvendes dybe link hvor laboratoriets analysekode er nøglen til vejledning, kan WebReq automatisk gå til denne analyse. Anvendes der andre former for elektronisk opslagsværk, kan linket til dette indsættes her. Analysekodeformat i URL: Vælges fra en drop-down liste. Der kan anvendes forskellige kodekombinationer baseret på MDS koderne cifre, så er koden baseret udelukkende på Undersøgelsestyperne cifre, så er koden baseret på en kombination af Undersøgelseskode (ciffer 1-5) og af materialekode (ciffer 6-10) cifre, så er koden der styrer linket baseret på den fulde MDS kode: Undersøgelse, Materiale og Lokalisation. Anvendes sikkert sjældent. Adgangskontrol: Back-end login: Login som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end password: Password som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end bruger: Initialer/navn på superbrugeren der har adgang til laboratoriets Back-end ovenfor. Håndtering af rekvisitionsnumre Nummerering: Fra en drop-down liste kan vælges: Angiv om det skal være Ét rekvisitionsnummer per rekvisition - Benyttes ikke Angiv om det skal være Ét rekvisitionsnummer per rekvisition og ét nummer per glastype (Labka II). Nummerrulle: Fra en drop-down liste vælges NPN National nummerrulle PTB-udskrift: Udskriftskode: Fra en drop-down liste vælges formatet på etiketterne der skal printes ud. Der skal vælges: Normal 31

32 5. Laboratorium, patologi 5.1 Oprettelse af laboratorium Når et nyt laboratorium skal i gang skal følgende foretages: Oprettelse på WebReq serveren. Der findes et landsdækkende laboratorium, som indeholder de analyser der kan tilknyttes de lokale laboratorier. Kontakt WebReq administratoren på tlf.: , som giver vejledning til tilmelding. Herefter oprettes laboratoriet og BackEnd kodeord og BackEnd login tildeles af WebReq administratoren. Der kan nu rekvireres fra den dag startdatoen er angivet. 32

33 5.1.1 Laboratorium, patologi Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Laboratorie Fra drop-down listen vælges Rediger dit laboratorium. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. Gem De indtastede ændringer gemmes, siden forlades Opdatér De indtastede ændringer gemmes, siden forlades ikke Tilbage De indtastede ændringer gemmes ikke, siden forlades 33

34 5.1.2 Egenskaber for patologi laboratorie Kort navn: Laboratoriets navn I daglig tale. Ex. Bispebjerg Hospital, Patologiafd. Bliver skrevet på adresselabelen på PrøveTagningsBlanketten, (1. linie). Langt navn: Laboratoriets fulde navn. Bliver skrevet på PTB (2.linie) Status: Til eller fravælg status. Benyt cervixetikette: Til eller fravælg placering af cervixetiketten på prøvetagningsblanketten. Fjernes fluebenet placeres cervixetiketten som 1. etikette på PTB. Modul: Patologi. Kode: Laboratoriets 2- eller 3-cifrede kode. Fås fra MedCom. Adresse: Gadenavn og nr. på laboratoriet. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (3. linie). Postnummer: Bynavnets postnummer. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Bynavn: By hvor laboratoriet ligger. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Amt: Amt anvendes ikke længere. Region: Region hvor laboratoriet ligger. Mailadr.: WebReq koordinatoren eller laboratoriets kontaktperson. Tlf.: Laboratoriets kontakttelefon vedr. WebReq. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB (4.linie) Fax: Laboratoriets kontakt fax vedr. WebReq. URL: Internetlink til laboratoriets generelle vejledning / informationsside ex. omkring åbningstider. Skal ikke nødvendigvis bruges. NyhedsURL: Internetlink til laboratoriets nyhedsinformationsside. Det er en facilitet, hvor laboratoriet kan lægge nyheder op på WebReq siden. Når der laves en ny Nyhed nulstiller laboratoriet linket og alle laboratoriets læger vil få en alarm (farveskift af linket) om, at der er en ulæst nyhed. Ved læsning af nyheden vil denne alarm automatisk nulstilles. Lokationsnummer: Lokationsnummeret som det aktuelle laboratorium modtager rekvisitioner på. Klassifikationsnummer: Laboratoriets SKS kode. Data Benyttes kun af WebReq administration. Lab.UsePrices: Til eller fravælg brug af priser. Pris Prøve indsendes: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven indsendes. 34

35 Pris Prøve tages på laboratorium: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøve tages på laboratorium. Pris Prøve tages af mobillab: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven tages af mobillaboratorium. Pris Prøve afleveres af patienten: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven afleveres af patienten. Redigeret (dato): Udfyldes automatisk Sidst rettet af: Her udfyldes automatisk den der retter/opretter og dennes initialer Indstillinger for analyser Analyselink: Vælges fra en drop-down liste 1. Patologikode. Systemanalyser: Her afkrydses de analyser som den aktuelle patologiafdeling udfører. Analyserne oprettes i den landsdækkende patologidefinition af WebReq administrator. Adgangskontrol Back-end login: Login som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end password: Password som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end bruger: Initialer/navn på superbrugeren der har adgang til laboratoriets Back-end ovenfor. Adgangskort: Rekvirent: Anvendes ikke her kun for rekvirenter. Anvendes ikke her kun for rekvirenter. Laboratorie: Anvendes til at angive at det er et laboratorium. Udfyldes altid her. Debugger: Anvendes til redigering. Funktionen sættes op af WebReq administratoren, bruges sjældent. Front-end: Anvendes når laboratoriets superbruger vil have adgang til Front-end, for at oprette profiler der kan nedarves. Anvendes i dag kun i klinisk kemi. Håndtering af rekvisitionsnumre: Nummering Vælges fra en drop-down liste: Et nummer per rekvisition (vælges) Et nummer per rekvisition og et nummer per glastype Nummerrulle: Ingen (vælges) PTB Udskrift: Udskriftskode: Normal 35

36 6. Gennemgang af analyser i klinisk kemi og klinisk mikrobiologi 6.1 Analyseoversigt Ved opstart uploades et repertoire med det pågældende laboratoriums analyserepertoire. Dette sker ved en import af en XML fil i WebReq BackEnd. Analyser som findes i den Nationale Kortnavnetabel kan IKKE redigeres, analyserne grupperes samtidig efter samme tabel. Analysernes placering i visningen under katalogerne er bestemt på laboratorieniveau. MedComs liste med kortnavne inkl. gruppering findes på Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. I analyseoversigten vises: Katologerne som laboratoriet har valgt at benytte. Tallet i parentesen viser hvor mange analyser, der er oprettet under det pågældende katalog. + - Katalogerne åbnes ved at klikke på + eller klik på katalognavnet Katalogerne lukkes ved at klikke på - eller klik på katalognavnet 36

37 6.1.1 Farvekode ved analyse Analysekoden samt analysens kortenavn vises i oversigten, en analyse kan vises i flere katologer (max. 3). Ved analysen er der en markering af analysens sorteringskode, markeringen er firkanter i fire farver. Farvernes betydning: Grå Analysen er ikke aktiv. Rød Analysen er ikke synlig og kan ikke fremsøges. Snr.: >850 Gul Analysen er ikke synlig men kan fremsøges. Snr.: Grøn Analysen er synlig. Snr.:

38 6.1.2 Skift visning (kun i klinisk kemi) Fra arbejdsområdet vælges Skift visning, analyser med sorteringsnumre under 25 vises med fed skrift, øvrige analyser vises efter placering (Snummer). Man kan skifte mellem disse visninger her. 38

39 6.1.3 Analyse søgning Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes en søgestreng. Klik: Hent Katalogerne med søgeresultatet åbnes ved at klikke på + eller klik på katalognavnet. De/den enkelte analyse vises. 39

40 6.1.4 Udskrivning af analyseregister Fra arbejdsområdet vælges Udskriv, fra en drop-down liste kan der vælges om disse skal udskrives til et Excel regneark, en printvenlig side eller til en simpel tekstfil. I næste skærmbillede vises øverst i skærmbilledet en liste med de felter der kan medtages i udskriften af analyserne. Ønsket nogle felter fjernet fra udskriften fjernes fluebenet ved feltet. Listen med felter til udskrift er sorteret alfabetisk. Ved klik på Alle fjernes fluebenet ved de enkelte felter. Ønskes en bestemt sortering i udskriften kan der fra en drop-down liste vælges denne. 40

41 Nederst i skærmbilledet vises analysegrupperne (kataloger) der kan medtages i udskriften af analyserne. Ønsket nogle felter fjernet fra udskriften fjernes fluebenet ved feltet. Listen med analysegrupperne er sorteret alfabetisk. Ved klik på Alle fjernes fluebenet ved de enkelte felter. - Eks. af et udskrift til et Excel regneark - 41

42 6.1.5 Slet analyse. Klik: Hent Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes en søgestreng. Udvælg analysen der skal slettes, denne kan også findes manuelt uden brug af søgefeltet. Fra arbejdsområdet vælges Slet, hvis analysen IKKE indgår i én eller flere rekvisitioner fremkommer denne dialogboks. Hvis analysen indgår i en eller flere analyser kan denne ikke slette følgende dialogboks fremkommer. Ved at ændre status i egenskaber for analysen til Udgået, vil denne ikke være tilgængelig i WebReq. Se afsnit 6.2 Egenskaber for klinisk kemi analyse. 42

43 6.1.6 Eksporter XML. Hvis man vil gemme en kopi af sine analyser kan man eksportere hele analyseregistret til en fil. Fra arbejdsområdet vælges Eksporter XML en dialogboks fremkommer. Vælg OK. En dialogboks fremkommer. Vælg Gem som og angiv hvor filen skal gemmes. 43

44 6.1.7 Importer XML. Skal et nyt importeres i WebReq, vælges Importer XML PAS PÅ Alle lægernes profiler vil ødelægges, da analyserne man uploader vil få et andet ID i Databasen! DERFOR denne funktion benyttes kun i særlige tilfælde. Fra arbejdsområdet vælges Importer XML en dialogboks fremkommer I feltet Vælg fil Vælges Gennemse, den gemte fil vælges. repertoiret. uploades. Fra arbejdsområdet vælges Tilføj, hvis der skal tilføjes ændringer til Fra arbejdsområdet vælges Komplet, hvis et nyt repertoire skal 44

45 6.1.8 Redigér analyse. Klik: Hent Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes en søgestreng. Udvælg analysen der skal redigeres, denne kan også findes manuelt uden brug af søgefeltet. Fra arbejdsområdet vælges Rediger eller dobbelt klik på analysen for at åbne egenskaberne for analysen. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. Gem De indtastede ændringer gemmes, siden forlades Opdatér De indtastede ændringer gemmes, siden forlades ikke Tilbage De indtastede ændringer gemmes ikke, siden forlades 45

46 6.1.9 Oprettelse af analyse Fra arbejdsområdet vælges Opret. Udfyld egenskaber for analysen. Gem De indtastede ændringer gemmes, siden forlades Opdatér De indtastede ændringer gemmes, siden forlades ikke Tilbage De indtastede ændringer gemmes ikke, siden forlades 46

47 6.2 Egenskaber for klinisk kemi analyse Kort navn: Analysens korte navn, efterfulgt af; og system. Må max. Være på 35 tegn. Navn: Analysen lange navn, ex. systematisk IUPAC navn. I WebReq vises det det ved at føre musen hen over analysens kortenavn. Status: Fra en drop-down list kan vælges: Ny Default. Eksisterende samme funktion som Ny. Udgået Analysen er udgået. Reintroduceret Analysen er genåbnet. Afventer introduktion Analysen er inaktiv. Labsvar portal Analysen benyttes KUN for link til analysevejledning på svarportal. Kode: Analysens kode. Skal / bør altid være en IUPAC kode. Her kan dog benyttes en lokal kode ved oprettelse af gruppeanalyser ved ex. thyreoideakontrol eller andre gruppeanalyser. Lokalkode: Til eller fravælg om analysekoden er lokal. Projektanalyse: Til eller fravælg om analysen er en projektanalyse. Test.ProjectText: Tekst til dialogboks der vises ved bestilling af analysen. Placering (1-25) vises i listevisning,(25-400) vises i normalvisning,( ) kan kun søges (>= 850) kan ikke søges: Placering (1-25) Rækkefølgen af analyserne som de vises i WebReq. Både i Katalog i Normalvisning og i Listevisning. Vær opmærksom på at analyser, der skal vises i Katalog og i Listevisning, skal have et Placeringsnummer som er mindre en det valgte antal analyser i laboratoriets Back-end: Antal analyser i Kviklisten. Farvekode grøn. Placering vises kun i normalvisning: Farvekode grøn. Placering (skjulte analyser) vises ikke i WebReq: Farvekode gul. Kan findes ved brug af søgefunktionen og kan så rekvireres på normal måde. Placering>=850 kan ikke søges i WebReq: Farvekode rød. Glasgruppe (analyser med samme glasgruppe kan tages i samme glas): Analyser, der skal tages i samme glas, skal have samme glasgruppe identifikation (nummer eller bogstaver ex. 2000). Glasgruppe teksten skrives på stregkodeetiketten, når der vælges Normal fra drop-down listen Udskriftskode i laboratoriets egenskaber under PTB-udskrift. 47

48 Glasgruppe navn: Analyser der skal tages i samme glas, skal have samme identifikation (nummer eller bogstaver) ex. glasgruppe navn OLYMPUS. OBS: Se dog punktet: Glasgruppens vægt. Teksten i glasgruppe navn skrives på stregkodeetiketten, når der vælges enten Labka eller labka2 fra drop-down listen Udskriftskode i laboratoriets egenskaber under PTB-udskrift. Labka Labka2 (glasnummer på højkant) Glasgruppens vægt: I en given analyse i samme glasgruppe (samme analyse i samme glas) kan teksten, der skrives på etiketten (ex. HÆMA), erstattes af den tekst, der står på den aktuelle (hæmoglobin) analyse (ex. HB), når den er vægtet højest. Vægtningsgraden kan prioriteres fra Ved angivelse af 0 anvendes den fælles angivelse for glasgruppen, som er angivet i Glasgruppenavn. Angives ingenting er det default 0. Glasgruppevægt sat på hæmoglobin analysen. 48

49 Glastype: Typen af glas som anvendes, ex. 5GEL. Teksten skrives altid på etiketten. Ved oprettelse af en bestillingsanalyse uden tilhørende glasinformationer udskrives ingen etiketter ved bestillingsanalysen. Glastype navn (beskrivelse af glastype): Glasbeskrivelse er den beskrivelse af glasset, som laboratoriet anvender til fuld beskrivelse. Skrives ikke på etiketten. Glastypens vægt: Angiver at en given analyse i samme glasgruppe får en overordnet prioritering af glastypen, så den pågældende analyses glas overruller de øvrige i samme glasgruppe (ex. normalt et 5LILLA), men en bestemt analyse i samme glasgruppe kræver et 3LILLA. Vægtningsgraden kan prioriteres fra Angives ingenting er det default 0. Glastypens vægt er sat på hæmoglobin analysen. Antal glas / etiketter: Antallet af glas der skal bruges på denne analyse. 1 = en etikette 2 = to etiketter osv. Antal analyser pr glas (0=deaktiveret): Antal analyser der udløser et ekstra glas. 49

50 Afpipetteringstekst (mængde) Angivelse af prøvemængde på pippeetikette. Husk: At tilvælge i feltet Skal afpipetteres, for at teksten skrives på etiketten. Synonymer/søgeord Angivelse af synonymer eller søgeord til analysen. Ved angivelse af et synonym vises dette når musen føres hen over analysen. Format på PTB-ens glasetikette: Fra en drop-down liste kan vælges: Uspecificeret = anvender det der er valgt i den generelle opsætning, her klinisk kemi standard. Vælges ved grundopsætning af WebReq i master back-end. Klinisk Kemi standard = Ydernummer. Klinisk Kemi m. prøvetagningstid = Prøvetagningsdato og klokkeslæt. Klinisk Kemi m. Glasgruppenavn = Glasgruppenavn. Klinisk Kemi med CPR = Medtager cpr-nr. Klinisk kemi med CPR og patientnavn = Medtager cpr-nr., skriver en ny linie med efternavn og fornavn(e). Stregkoden bliver lidt mindre i højden. Klinisk kemi blodbank = Medtager efternavn og fornavn(e), skriver ny linie med CPR yderligere ny linie med prøvetagningsdato og klokkeslæt. Stregkoden er CPR-nr. IKKE rekvisitionsnummer. Klinisk kemi venstre stillet = Stregkoden ervenstrestillet. Stregkoden bliver kortere. Mikrobiologi standard = Benyttes kun i klinisk mikrobiologi. Patologi standard = Benyttes kun i klinisk patologi. 50

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN

MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN Tutorials Seneste ændringer Udskriv www.klinmik.dk MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. MADS Manualen er under

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere