WebReq Teknisk manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WebReq Teknisk manual"

Transkript

1 BackEnd Juli WebReq Teknisk manual For laboratoriesuperbrugere Ved yderligere information kontakt DMDD Tlf:

2 Indhold MANUALENS OPBYGNING ADGANG TIL BACKEND GENNEMGANG AF REKVIRENTER Søgning af rekvirent Redigér rekvirent Slet rekvirent Rekvisitioner (fra udvalgt rekvirent) Personer (oprettelse af superbrugere) Oprettelse af superbruger login med digital signatur Redigering af superbruger login med digital signatur Slet superbruger login med digital signatur Oprettelse af superbruger login uden digital signatur Redigering af superbruger uden digital signatur Slet superbruger uden digital signatur Oprettelse af rekvirent Egenskaber for rekvirenter KLINISK BIOKEMISK LABORATORIUM Oprettelse af laboratorium, klinisk biokemi Laboratorium, klinisk biokemi Egenskaber for klinisk biokemi laboratorie LABORATORIUM, KLINISK MIKROBIOLOGI Oprettelse af laboratorium Laboratorium, klinisk mikrobiologi Egenskaber for klinisk mikrobiologisk laboratorie

3 5. LABORATORIUM, PATOLOGI Oprettelse af laboratorium Laboratorium, patologi Egenskaber for patologi laboratorie GENNEMGANG AF ANALYSER I KLINISK KEMI OG KLINISK MIKROBIOLOGI Analyseoversigt Farvekode ved analyse Skift visning (kun i klinisk kemi) Analyse søgning Udskrivning af analyseregister Slet analyse Eksporter XML Importer XML Redigér analyse Oprettelse af analyse Egenskaber for klinisk kemi analyse Egenskaber for klinisk mikrobiologi analyse KATALOGLISTE I KLINISK MIKROBIOLOGI EGENSKABER FOR PATOLOGI ANALYSE Analyseliste BILAG: KATALOGLISTE I KLINISK BIOKEMI BILAG: KATALOGLISTE I KLINISK MIKROBIOLOGI

4 7.0 ANALYSEGRUPPER FRA MENUEN LABORATORIE Rekvirentrapport fra menuen Laboratorie Nulstil nyhedsindikatorer fra menuen Laboratorie Eget lab fra menuen Laboratorie Eget lab - Arbejdsområde funktioner: Opret lægens eget Laboratorium - fra menuen Laboratorie Egenskaber for lægens eget laboratorie Udskrivning af lægens egne analyser - fra menuen Laboratorie Eksporter XML - fra menuen Laboratorie Importer XML - fra menuen Laboratorie Importer XML - fra menuen Laboratorie - fortsat Oprettelse af lægens egne analyser fra menuen Laboratorie Egenskaber for lægens analyser Analyser til indskrivning af eget måleresultat menuen Laboratorie GENNEMGANG AF REKVISITIONER Nummer søgning fra menuen Rekvisitioner Laboratorie genudsendelse fra menuen Rekvisitioner DOWNLOAD Antal rekvirenter pr laboratorie.csv fra menuen Download Rekvirenter.csv fra menuen Download Prompter.csv / Prompter.txt - fra menuen Download LOG AF FRA MENUEN LABORATORIE OPRETTELSE AF LABORATORIETS PROFILER Profil oplysninger Rediger profil oplysninger

5 11.3 Tilføj / Fjern analyse / analyser Slet profil Funktionsbjælke i opret/rediger profiler

6 Manualens opbygning I manualen henvises til WebReq administrator yderligere informationer: Kontakt på tlf.: Mandag torsdag Fredage Kontakt på mail: Besøgsadresse: Storhaven 12, 7100 Vejle I manualen benævnes dette område Menubjælke I manualen benævnes dette område Arbejdsområde Pilene har en bestemt rækkefølge. Pilenes rækkefølge

7 1. Adgang til BackEnd 1. Log ind på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. 2. Eller foretag login med digital signatur. Laboratoriets administrator giver sine brugere adgang til BackEnd, så de kan benytte digital signatur som adgang til BackEnd. Ved oprettelsen skal administratoren indtaste den nye brugers cprnummer samt tildele brugeren en midlertidig adgangskode. Administratoren skal i adgangskortet tildele brugeren rettigheder. En bruger kan tildeles adgange til flere rekvirenter samt laboratorier og egne laboratorier. Første gang brugeren logger på BackEnd knyttes forbindelsen mellem det administrator har indtastet og brugerens digital signatur. Fra en liste vælges hvilket laboratorium, rekvirent eller eget laboratorium som brugeren vil have adgang til. Administrator kan også give sine brugere adgang til BackEnd uden brug af digital signatur. 7

8 2. Gennemgang af rekvirenter 2.1 Søgning af rekvirent Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Fra menubjælken vælges Rekvirenter. Fra arbejdsområdet kan der i Filtrér efter indtastes en søgestreng ex. et ydernummer, et navn osv. Fra arbejdsområdet Modul kan der fra drop-down listen vælges i hvilket modul søgningen skal foretages. Hvis Alle vælges vil der søges i alle moduler. Klik: Hent 2.2 Redigér rekvirent Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet kan der i Filtrér efter indtastes en søgestreng ex. et ydernummer, et navn osv. Fra arbejdsområdet Modul kan der fra drop-down listen vælges i hvilket modul søgningen skal foretages. Hvis Alle vælges vil der søges i alle moduler. Udvælg rekvirenten hvor der skal foretages ændringer, dobbeltklik eller vælg fra arbejdsområdet Redigér. Efter redigering. Klik: Gem. 8

9 2.3 Slet rekvirent Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet kan der i Filtrér efter indtastes en søgestreng ex. et ydernummer, et navn osv. Fra arbejdsområdet Modul kan der fra drop-down listen vælges i hvilket modul søgningen skal foretages. Hvis Alle vælges vil der søges i alle moduler. Klik: Hent Udvælg rekvirenten der skal slettes. Fra arbejdsområdet vælges Slet. Hvis rekvirenten har profiler tilknyttet kan denne ikke slettes i disse tilfælde fjernes fluebenet i feltet. rekvirenter. Aktiv i egenskaber for rekvirenten. Se afsnit 2.6.1Egenskaber for 9

10 2.4 Rekvisitioner (fra udvalgt rekvirent) Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet kan der i Filtrér efter indtastes en søgestreng ex. et ydernummer, et navn osv. Fra arbejdsområdet Modul kan der fra drop-down listen vælges i hvilket modul søgningen skal foretages. Hvis Alle vælges vil der søges i alle moduler. Klik: Hent Udvælg den fremsøgte rekvirent. Fra arbejdsområdet vælges Rekvisition. 10

11 I næste skærmbillede vises de sidste 4 ugers rekvisitioner den fremsøgte rekvirent har sendt. En udvalgt rekvisition kan vælges at genudsendes eller at udskrives. Udvælg rekvisitionen som skal gensendes fra arbejdsområdet vælges Genudsend Udvælg rekvisitionen som skal udskrives fra arbejdsområdet vælges Udskriv Tallene foran firkanten=antal gange rekvisitionen er sendt. GRØN = OK, rekvisitionen er sendt. RØD = Fejl, forsendelse af rekvisitionen er fejlet. BLÅ = OK, rekvisitionen er hentet med en webservice. 11

12 2.5 Personer (oprettelse af superbrugere) Oprettelse af superbruger login med digital signatur Når et laboratoriet oprettes af WebReq administratoren, bliver der samtidigt oprettet en laboratorie rekvirent. Denne rekvirent skal superbrugerne knyttes til ved brug af digital signatur. Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet kan der i Filtrér efter indtastes laboratoriet superbrugeren skal tilknyttes. Klik: Hent Udvælg det fremsøgte laboratorium. Fra arbejdsområdet vælges Personer. Fra arbejdsområdet i næste skærmbillede vælges Opret. 12

13 Indtast superbrugerens cprnummer og et kodeord. I Adgangskort vælges Labsøgning. Fra arbejdsområdet vælges Gem for at afslutte oprettelse af superbruger. Ved fortryd vælg fra arbejdsområdet Tilbage. Første gang superbrugeren logger på BackEnd knyttes forbindelsen mellem det administratoren har indtastet og superbrugerens digital signatur. 13

14 2.5.2 Redigering af superbruger login med digital signatur Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes det laboratorium superbrugeren er tilknyttes. Klik: Hent Udvælg det fremsøgte laboratorium. Fra arbejdsområdet vælges Personer. Fra arbejdsområdet i næste skærmbillede vælges Rediger eller dobbeltklik på den fremsøgte. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. For at afslutte og gemme rettelser vælges fra arbejdsområdet Gem. For at afslutte uden at gemme vælges fra arbejdsområdet Tilbage. 14

15 2.5.3 Slet superbruger login med digital signatur Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes det laboratorium superbrugeren er tilknyttes. Klik: Hent Udvælg det fremsøgte laboratorium. Udvælg den fremsøgte. Fra arbejdsområdet vælges Personer. Fra arbejdsområdet i næste skærmbillede vælges Slet. 15

16 2.5.4 Oprettelse af superbruger login uden digital signatur Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet vælges Opret. Udfyld egenskaber for superbrugeren. I feltet Ydernr indtastes brugerens navn. I Adgangskort sættes et flueben i Labsøgning. For at afslutte og gemme rettelser vælges fra arbejdsområdet Gem. 16

17 2.5.5 Redigering af superbruger uden digital signatur Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes superbrugerens navn. Udvælg den fremsøgte. Fra arbejdsområdet vælges Redigér eller dobbeltklik på navnet. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. For at afslutte og gemme rettelser vælges fra arbejdsområdet Gem. For at afslutte uden at gemme vælges fra arbejdsområdet Tilbage. 17

18 2.5.6 Slet superbruger uden digital signatur Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes superbrugerens navn. Udvælg den fremsøgte. Fra arbejdsområdet vælges Slet. 18

19 2.6 Oprettelse af rekvirent Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Rekvirenter. Fra arbejdsområdet vælges Opret. Udfyld egenskaber for rekvirenten. For at afslutte og gemme vælges fra arbejdsområdet Gem. For at afslutte uden at gemme vælges fra arbejdsområdet Tilbage. 19

20 2.6.1 Egenskaber for rekvirenter Navn: Lægens/lægehusets navn. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PTB (2.linie) Navn 1: Lægens navn. Aktiv: Her kan angives aktiv/passiv. Ydernr. (Ydernummer): Lægens ydernummer på 6 cifre (foranstillede nuller). Ved flere ydernumre i klinikken, oprettes hver enkelt læge. Ved tilmelding af sygehusafdelinger angives her afdelingens SKS nummer. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PrøveTagningsBlanketten (1. linie). SOR kode: Her angives SORkode. Ydernummertype: Her vælges typen af koden fra drop-down listen der benyttes. Person-navn eller initialer: Lægens initialer, ex. forbogstaver. Ved sygehusafdeling, afdelingens kodenavn ex. A1 Adresse: Klinikkens gade og husnr. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PTB (3.linie) Postnummer: Byens postnummer. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PTB (4.linie) Bynavn: By hvor klinikken ligger. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PTB (4.linie) Tlf.: Klinikken kontakttelefonnummer, normalt den alm. kliniktelefon. Bliver skrevet på klinikkens oplysninger på PTB (5.linie) Fax: Evt. faxnummer på klinikken. Aktiv til klinikken. Denne sættes automatisk ind ved lægens kontakt med WebReq support (ønskebrønd, servicesite) Lokationsnummer: Lægehusets lokationsnummer. Data Anvendes KUN af WebReq. Speciale: Lægens speciale nummer som angivet af sygesikringen. Findes i kvalifikator listen til Den gode KKA rekvisition. PTB udskriftstype: Her kan angives udskriftstype (HTML eller PDF) Webservice bruger: Sættes aktiv ved brug af Webservice. Requester.Project: Sættes aktiv ved deltagelse i et projekt. Redigeret (dato): Ved oprettelse/redigering sættes en tidsstempling ved opdatering/gem. Rettet af: Ved oprettelse/redigering sættes organisation og initialer på den der opretter/redigerer. Skiftet til WebReq1/WebReq2 dato: Sættes automatisk af WebReq. 20

21 Webreq system: Må ikke ændres, der skal vælges WebReq2. Redigeret (dato): Sættes automatisk af WebReq, der vises dato og klokkeslæt. Rettet af: Sættes automatisk af WebReq, der vises initialer for den bruger der har foretaget ændringer af rekvirenten. Klinisk Kemi Rekvirering: Her sættes et flueben, hvis der ønskes at rekvirere klinisk kemi undersøgelser. Default Laboratorium: Fra drop-down listen vælges det laboratorium som skal være lægens foretrukne til klinisk kemi. Nyheder fra defaultlaboratorium: Her sættes automatisk et flueben, når lægen har læst seneste aktuelle nyhed. Eget Laboratorium: Fra drop down menuen vælges lægens eget laboratorium Normalt ydernr+lab. Forudsætter at lægens eget lab. er oprettet først. Se afsnit Default rekvisitionstype: Fra drop- down listen vælges foretrukne rekvisitionstype. Lab.SchemeLab: Her tilkobles lægen WebReq modulet WebPatient. Webquality CPR nummer: Indsættelse af et cprnummer til rekvirering af WebQuality analyser. WebQuality sidst bestilt: Automatisk udfyldt med dato og tid for sidste bestilling. Mikrobiologi Rekvirering: Her sættes et flueben, hvis der ønskes at rekvirere Mikrobiologi undersøgelser. Default Laboratorium: Fra drop-down listen vælges det laboratorium, som skal være lægens foretrukne til mikrobiologi. Nyheder fra defaultlaboratorium: Her sættes automatisk et flueben, når lægen har læst seneste aktuelle nyhed. Rekvisitionsnummer: Er automatisk udfyldt af WebReq. Patologi Rekvirering Her sættes et flueben, hvis der ønskes at rekvirere patologiundersøgelser. Default Laboratorium Fra drop- down listen vælges det laboratorium, som skal være lægens foretrukne til patologi. Nyheder fra defaultlaboratorium Her sættes automatisk et flueben, når lægen har læst seneste aktuelle nyhed. Rekvisitionsnummer Er automatisk udfyldt af WebReq. 21

22 Rekvisitionsnummer til mikrobiologi og patologi Rekvisitionsnummerpræfix: Her anføres de sidste 6 cifre af rekvirentens lokationsnummer. Kan ændres når en given læge (yder) skifter lokationsnummer, men ikke ydernummer. Fortløbende rekvisitionsnummer-tæller: Ved start af en lægepraksis kan der tidligere have været anvendt fortrykte stregkodeetiketter. For at undgå sammenblanding kan man her bestemme hvorfra WebReq nummertildelingen starter. Vær opmærksom på at der ved flere ydere på samme lokationsnummer skal hvert ydernummer oprettes og der skal tildeles nummerserie så første yder starter med nr. 1, den næste med nr , den tredje med nr osv. Rekvisitionsnummer-format: Fra drop down listen vælges formatet på stregkodeetikettens numre. Seneste tildelte rekvisitionsnummer: Her kan man se, hvor langt WebReq er kommet i tildelingen af numre til den aktuelle læge. Adgangskontrol Adgangskode: Lægens adgangskode til WebReq. Adgangskort: Rekvirent: Vælges ved oprettelse af rekvirent. Eget laboratorium: Benyttes IKKE ved oprettelse af rekvirent. Vælges ved oprettelse af lægens eget laboratorium. Debugger: Benyttes ikke. Laboratorium: Benyttes IKKE ved oprettelse af rekvirent. Vælges ved oprettelse af et laboratorium. KopiSvarmodtager: Sygehusafdeling, der kan være kopisvarmodtager, der kan max oprettes 25 kopisvarmodtagere i listen. Labsøgning: Kun adgang til at søge rekvisitioner i back-end. Personaleansvarlig: Tilladelse til at tilknytte personer til rekvirenter. 22

23 3. Klinisk biokemisk laboratorium 3.1 Oprettelse af laboratorium, klinisk biokemi Når et nyt laboratorium skal i gang skal følgende foretages: Oprettelse på WebReq serveren. Udarbejdelse af analyserepertoire i PRODAT (kun klinisk biokemi). Udtræk af MDS analyserepertoire (kun klinisk mikrobiologi). Kontakt WebReq administrator på tlf.: , som giver vejledning til tilmelding. Herefter oprettes laboratoriet og BackEnd kodeord og BackEnd login tildeles af WebReq administratoren. Der kan nu rekvireres fra den dag startdatoen er angivet. PRODAT analyserepertoiret skal udarbejdes og indlægges i WebReq serveren inden brug. Det tilrådes at oprettelse af et repertoire foretages i Gamma versionen af WebReq (http://gammabackend.webreq.dk ) hvor al test kan udføres. Når alt ser ud til at være klar til brug, kan det endelige repertoire importeres direkte i WebReq. 23

24 3.1.1 Laboratorium, klinisk biokemi Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Laboratorie. Fra drop-down listen vælges Rediger dit laboratorium. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. Gem De indtastede ændringer gemmes, siden forlades Opdatér De indtastede ændringer gemmes, siden forlades ikke Tilbage De indtastede ændringer gemmes ikke, siden forlades 24

25 3.1.2 Egenskaber for klinisk biokemi laboratorie Kort navn: Laboratoriets navn i daglig tale. Ex. Holbæk KBA/Odsherreds sundhedscenter, Sygehus Nord, RSJ. Bliver skrevet på adresselabelen på PrøveTagningsBlanketten (1. linie). Navn: Laboratoriets fulde navn. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB (2. linie). Status: Til eller fravælg status. Modul: Klinisk kemi. Kode: Laboratoriets 2- eller 3-cifrede kode som anvendes i analyseregistret. Fås fra MedCom. Adresse: Gadenavn og nr. på laboratoriet. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (3. linie). Postnummer: Bynavnets postnummer. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Bynavn: By hvor laboratoriet ligger. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Amt: Benyttes ikke. Region: Fra en drop-down listen vælges region. Mailadr.: WebReq koordinatoren eller laboratoriets kontaktperson. Tlf.: Laboratoriets kontakttelefon vedr. WebReq. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Fax: Laboratoriets kontakt fax vedr. WebReq. URL: Internetlink til laboratoriets generelle vejledning / informationsside ex. omkring åbningstider. Skal ikke nødvendigvis bruges. NyhedsURL: Internetlink til laboratoriets nyhedsinformationsside. Det er en facilitet, hvor laboratoriet kan lægge nyheder op på WebReq siden. Når der laves en ny Nyhed nulstiller laboratorie-linket og alle laboratoriets læger vil få en alarm (farveskift af linket) om, at der er en ulæst nyhed. Ved læsning af nyheden vil denne alarm automatisk nulstilles. Lokationsnummer: Lokationsnummeret som det aktuelle laboratorium modtager rekvisitioner på. Klassifikationsnummer: Laboratoriets SKS kode. Data Anvendes KUN af WebReq administrator. Benyt mobillaboratorium: Til eller fravælge brug af mobillaboratorium. Angiv eventuel ledetekst, som lægen skal svare på ved valg af mobillaboratorium. Linieskift angives som \\: Felt til angivelse af ledetekst til spørgsmål ved mobillaboratorium. Ex. Kontakt tlf.:\\kontakt navn:\\ugenummer:\\prøvetagningsadresse:\\. Max. antal linier 5. Udskriv barkoder ved byforretning: Til eller fravælge brug af udskrivning med barkoder, ved rekvisitionstype Prøve tages af mobillaboratorium. 25

26 Udskriv barkoder på pipeetiketter: Til eller fravælge brug af udskrivning med barkoder på pippeetiketter, ved rekvisitionstype Prøve tages på laboratorium. Lab.HotelTagesPaaLab: Til eller fravælge om rekvisitionstypen Prøve taget på laboratorium, skal sendes via EDI-fact eller lægges på rekvisitionshotel. Antal dage inden reminder om webquality (0=deaktiveret) Indsæt antal dage for reminder. Ustruktureret kopimodtager (blank=bliver sendt som FTX+KOP): Her kan indsættes et ydernummer som benyttes ved ukendte rekvirenter i laboratoriesystemet. Når lægen skriver i feltet kopisvar. Lab.UsePrices: Til eller fravælg brug af priser. Pris Prøve indsendes: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven indsendes. Pris Prøve tages på laboratorium: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøve tages på laboratorium. Pris Prøve tages af mobillab: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven tages af mobillaboratorium. Pris Prøve afleveres af patienten: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven afleveres af patienten. Redigeret (dato): Udfyldes automatisk Sidst rettet af: Her udfyldes automatisk den der retter/opretter og dennes initialer Indstillinger for analyser Analyselink: Link til Laboratoriets håndbog når der er adgang til den via Internettet. Anvendes dybe link hvor laboratoriets analysekode er nøglen til vejledning, kan WebReq automatisk gå til denne analyse. Når linket til analysen i analysevejledningen er analysekoden skal der KUN sættes et link her og IKKE ved de enkelte analyser. Analysekodeformat i URL: Fra en drop-down liste kan vælges: 0. Ingen analysekode 1. Alfanummerist )a-z, A-z, 1-9) 2. Nummerist (0-9) Antal analyser i kviklisten: Her angives maksimum antal analyser, som kan vises i Listevisning. I normalvisning vises alle analyser op til Antal analyser i kviklisten. Vær opmærksom på at analyser der ikke ønskes vist i listevisning skal have et nummer, større end det der angives her. Adgangskontrol: Back-end login: Login som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end password: Password som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end bruger: Initialer/navn på superbrugeren der har adgang til laboratoriets Back-end ovenfor. 26

27 Adgangskort: Rekvirent: Vælges ved oprettelse af rekvirent. Eget laboratorium: Benyttes IKKE ved oprettelse af rekvirent. Vælges ved oprettelse af lægens eget laboratorium. Debugger: Benyttes ikke. Laboratorium: Benyttes IKKE ved oprettelse af rekvirent. Vælges ved oprettelse af et laboratorium. KopiSvarmodtager: Sygehusafdeling, der kan være kopisvarmodtager, der kan max oprettes 25 kopisvarmodtagere i listen. Labsøgning: Kun adgang til at søge rekvisitioner i back-end. Personaleansvarlig: Tilladelse til at tilknytte personer til rekvirenter. Front-end: Anvendes når laboratoriets superbruger vil have adgang til Front-end for at oprette profiler der kan nedarves. Håndtering af rekvisitionsnumre Nummerering: Fra en drop-down liste kan vælges: Angiv om det skal være Ét rekvisitionsnummer per rekvisition - Benyttes ikke Angiv om det skal være Ét rekvisitionsnummer per rekvisition og ét nummer per glastype (Labka II). Nummerrulle: Fra en drop-down liste vælges NPN National nummerrulle PTB-udskrift: Udskriftskode: Fra en drop-down liste vælges formatet på etiketterne der skal printes ud. Der skal vælges: Labka 2: Som Labka, men suppleret med et lodret rekvisitionsnummer efter glasbogstav. De øvrige muligheder benyttes IKKE. 27

28 4. Laboratorium, klinisk mikrobiologi 4.1 Oprettelse af laboratorium Når et nyt laboratorium skal i gang skal følgende foretages: Oprettelse på WebReq serveren. Udarbejdelse af analyserepertoire i PRODAT (kun klinisk biokemi). Udtræk af MDS analyserepertoire (kun klinisk mikrobiologi). Kontakt WebReq administratoren på tlf.: , som giver vejledning til tilmelding. Herefter oprettes laboratoriet og BackEnd kodeord og BackEnd login tildeles af WebReq administratoren. Der kan nu rekvireres fra den dag startdatoen er angivet. Analyserepertoiret skal udarbejdes og indlægges i WebReq serveren inden brug. Det tilrådes at oprettelse af et repertoire foretages i Gamma versionen af WebReq (http://gammabackend.webreq.dk ) hvor al test kan udføres. 28

29 4.1.1 Laboratorium, klinisk mikrobiologi Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Laboratorie. Fra drop-down vælges Rediger dit laboratorium. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. Gem De indtastede ændringer gemmes, siden forlades Opdatér De indtastede ændringer gemmes, siden forlades ikke Tilbage De indtastede ændringer gemmes ikke, siden forlades 29

30 4.1.2 Egenskaber for klinisk mikrobiologisk laboratorie Kort navn: Laboratoriets navn i daglig tale. Ex. Vejle, Mikrobiologisk laboratorium. Bliver skrevet på adresselabelen på PrøveTagningsBlanketten, (1. linie). Langt navn: Laboratoriets fulde navn. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (2. linie) Status: Til eller fravælg status. Modul: Mikrobiologi. Kode: Laboratoriets 2- eller 3-cifrede kode som anvendes i analyseregistret. Fås fra MedCom. Adresse: Gadenavn og nr. på laboratoriet. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (3. linie). Postnummer: Bynavnets postnummer. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Bynavn: By hvor laboratoriet ligger. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Amt: Udfyldes ikke længere Region: Udfyldes med aktuel region Mailadr.: WebReq koordinatoren eller laboratoriets kontaktperson. Tlf.: Laboratoriets kontakttelefon vedr. WebReq. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie) Fax: Laboratoriets kontakt fax vedr. WebReq. URL: Internetlink til laboratoriets generelle vejledning / informationsside ex. omkring åbningstider. Skal ikke nødvendigvis bruges. NyhedsURL: Internetlink til laboratoriets nyhedsinformationsside. Det er en facilitet, hvor laboratoriet kan lægge nyheder op på WebReq siden. Når der laves en ny Nyhed nulstiller laboratoriet linket og alle laboratoriets læger vil få en alarm (farveskift af linket) om, at der er en ulæst nyhed. Ved læsning af nyheden vil denne alarm automatisk nulstilles. Lokationsnummer: Lokationsnummeret som det aktuelle laboratorium modtager rekvisitioner på. Klassifikationsnummer: Laboratoriets SKS kode. Lab.UsePrices: Til eller fravælg brug af priser. Pris Prøve indsendes: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven indsendes. Pris Prøve tages på laboratorium: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøve tages på laboratorium. Pris Prøve tages af mobillab: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven tages af mobillaboratorium. Pris Prøve afleveres af patienten: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven afleveres af patienten. 30

31 Redigeret (dato): Udfyldes automatisk Sidst rettet af: Her udfyldes automatisk den der retter/opretter og dennes initialer Indstillinger for analyser Analyselink: Link til Laboratoriets håndbog når der er adgang til den via Internettet. Anvendes dybe link hvor laboratoriets analysekode er nøglen til vejledning, kan WebReq automatisk gå til denne analyse. Anvendes der andre former for elektronisk opslagsværk, kan linket til dette indsættes her. Analysekodeformat i URL: Vælges fra en drop-down liste. Der kan anvendes forskellige kodekombinationer baseret på MDS koderne cifre, så er koden baseret udelukkende på Undersøgelsestyperne cifre, så er koden baseret på en kombination af Undersøgelseskode (ciffer 1-5) og af materialekode (ciffer 6-10) cifre, så er koden der styrer linket baseret på den fulde MDS kode: Undersøgelse, Materiale og Lokalisation. Anvendes sikkert sjældent. Adgangskontrol: Back-end login: Login som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end password: Password som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end bruger: Initialer/navn på superbrugeren der har adgang til laboratoriets Back-end ovenfor. Håndtering af rekvisitionsnumre Nummerering: Fra en drop-down liste kan vælges: Angiv om det skal være Ét rekvisitionsnummer per rekvisition - Benyttes ikke Angiv om det skal være Ét rekvisitionsnummer per rekvisition og ét nummer per glastype (Labka II). Nummerrulle: Fra en drop-down liste vælges NPN National nummerrulle PTB-udskrift: Udskriftskode: Fra en drop-down liste vælges formatet på etiketterne der skal printes ud. Der skal vælges: Normal 31

32 5. Laboratorium, patologi 5.1 Oprettelse af laboratorium Når et nyt laboratorium skal i gang skal følgende foretages: Oprettelse på WebReq serveren. Der findes et landsdækkende laboratorium, som indeholder de analyser der kan tilknyttes de lokale laboratorier. Kontakt WebReq administratoren på tlf.: , som giver vejledning til tilmelding. Herefter oprettes laboratoriet og BackEnd kodeord og BackEnd login tildeles af WebReq administratoren. Der kan nu rekvireres fra den dag startdatoen er angivet. 32

33 5.1.1 Laboratorium, patologi Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. Vælg fra menubjælken Laboratorie Fra drop-down listen vælges Rediger dit laboratorium. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. Gem De indtastede ændringer gemmes, siden forlades Opdatér De indtastede ændringer gemmes, siden forlades ikke Tilbage De indtastede ændringer gemmes ikke, siden forlades 33

34 5.1.2 Egenskaber for patologi laboratorie Kort navn: Laboratoriets navn I daglig tale. Ex. Bispebjerg Hospital, Patologiafd. Bliver skrevet på adresselabelen på PrøveTagningsBlanketten, (1. linie). Langt navn: Laboratoriets fulde navn. Bliver skrevet på PTB (2.linie) Status: Til eller fravælg status. Benyt cervixetikette: Til eller fravælg placering af cervixetiketten på prøvetagningsblanketten. Fjernes fluebenet placeres cervixetiketten som 1. etikette på PTB. Modul: Patologi. Kode: Laboratoriets 2- eller 3-cifrede kode. Fås fra MedCom. Adresse: Gadenavn og nr. på laboratoriet. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (3. linie). Postnummer: Bynavnets postnummer. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Bynavn: By hvor laboratoriet ligger. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB, (4. linie). Amt: Amt anvendes ikke længere. Region: Region hvor laboratoriet ligger. Mailadr.: WebReq koordinatoren eller laboratoriets kontaktperson. Tlf.: Laboratoriets kontakttelefon vedr. WebReq. Bliver skrevet på adresselabelen på PTB (4.linie) Fax: Laboratoriets kontakt fax vedr. WebReq. URL: Internetlink til laboratoriets generelle vejledning / informationsside ex. omkring åbningstider. Skal ikke nødvendigvis bruges. NyhedsURL: Internetlink til laboratoriets nyhedsinformationsside. Det er en facilitet, hvor laboratoriet kan lægge nyheder op på WebReq siden. Når der laves en ny Nyhed nulstiller laboratoriet linket og alle laboratoriets læger vil få en alarm (farveskift af linket) om, at der er en ulæst nyhed. Ved læsning af nyheden vil denne alarm automatisk nulstilles. Lokationsnummer: Lokationsnummeret som det aktuelle laboratorium modtager rekvisitioner på. Klassifikationsnummer: Laboratoriets SKS kode. Data Benyttes kun af WebReq administration. Lab.UsePrices: Til eller fravælg brug af priser. Pris Prøve indsendes: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven indsendes. 34

35 Pris Prøve tages på laboratorium: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøve tages på laboratorium. Pris Prøve tages af mobillab: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven tages af mobillaboratorium. Pris Prøve afleveres af patienten: Indsætte pris på rekvisitionstypen Prøven afleveres af patienten. Redigeret (dato): Udfyldes automatisk Sidst rettet af: Her udfyldes automatisk den der retter/opretter og dennes initialer Indstillinger for analyser Analyselink: Vælges fra en drop-down liste 1. Patologikode. Systemanalyser: Her afkrydses de analyser som den aktuelle patologiafdeling udfører. Analyserne oprettes i den landsdækkende patologidefinition af WebReq administrator. Adgangskontrol Back-end login: Login som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end password: Password som anvendes af laboratoriets superbruger til adgang til laboratoriets Back-end. Back-end bruger: Initialer/navn på superbrugeren der har adgang til laboratoriets Back-end ovenfor. Adgangskort: Rekvirent: Anvendes ikke her kun for rekvirenter. Anvendes ikke her kun for rekvirenter. Laboratorie: Anvendes til at angive at det er et laboratorium. Udfyldes altid her. Debugger: Anvendes til redigering. Funktionen sættes op af WebReq administratoren, bruges sjældent. Front-end: Anvendes når laboratoriets superbruger vil have adgang til Front-end, for at oprette profiler der kan nedarves. Anvendes i dag kun i klinisk kemi. Håndtering af rekvisitionsnumre: Nummering Vælges fra en drop-down liste: Et nummer per rekvisition (vælges) Et nummer per rekvisition og et nummer per glastype Nummerrulle: Ingen (vælges) PTB Udskrift: Udskriftskode: Normal 35

36 6. Gennemgang af analyser i klinisk kemi og klinisk mikrobiologi 6.1 Analyseoversigt Ved opstart uploades et repertoire med det pågældende laboratoriums analyserepertoire. Dette sker ved en import af en XML fil i WebReq BackEnd. Analyser som findes i den Nationale Kortnavnetabel kan IKKE redigeres, analyserne grupperes samtidig efter samme tabel. Analysernes placering i visningen under katalogerne er bestemt på laboratorieniveau. MedComs liste med kortnavne inkl. gruppering findes på Login på https://backend.webreq.dk med de tildelte koder. I analyseoversigten vises: Katologerne som laboratoriet har valgt at benytte. Tallet i parentesen viser hvor mange analyser, der er oprettet under det pågældende katalog. + - Katalogerne åbnes ved at klikke på + eller klik på katalognavnet Katalogerne lukkes ved at klikke på - eller klik på katalognavnet 36

37 6.1.1 Farvekode ved analyse Analysekoden samt analysens kortenavn vises i oversigten, en analyse kan vises i flere katologer (max. 3). Ved analysen er der en markering af analysens sorteringskode, markeringen er firkanter i fire farver. Farvernes betydning: Grå Analysen er ikke aktiv. Rød Analysen er ikke synlig og kan ikke fremsøges. Snr.: >850 Gul Analysen er ikke synlig men kan fremsøges. Snr.: Grøn Analysen er synlig. Snr.:

38 6.1.2 Skift visning (kun i klinisk kemi) Fra arbejdsområdet vælges Skift visning, analyser med sorteringsnumre under 25 vises med fed skrift, øvrige analyser vises efter placering (Snummer). Man kan skifte mellem disse visninger her. 38

39 6.1.3 Analyse søgning Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes en søgestreng. Klik: Hent Katalogerne med søgeresultatet åbnes ved at klikke på + eller klik på katalognavnet. De/den enkelte analyse vises. 39

40 6.1.4 Udskrivning af analyseregister Fra arbejdsområdet vælges Udskriv, fra en drop-down liste kan der vælges om disse skal udskrives til et Excel regneark, en printvenlig side eller til en simpel tekstfil. I næste skærmbillede vises øverst i skærmbilledet en liste med de felter der kan medtages i udskriften af analyserne. Ønsket nogle felter fjernet fra udskriften fjernes fluebenet ved feltet. Listen med felter til udskrift er sorteret alfabetisk. Ved klik på Alle fjernes fluebenet ved de enkelte felter. Ønskes en bestemt sortering i udskriften kan der fra en drop-down liste vælges denne. 40

41 Nederst i skærmbilledet vises analysegrupperne (kataloger) der kan medtages i udskriften af analyserne. Ønsket nogle felter fjernet fra udskriften fjernes fluebenet ved feltet. Listen med analysegrupperne er sorteret alfabetisk. Ved klik på Alle fjernes fluebenet ved de enkelte felter. - Eks. af et udskrift til et Excel regneark - 41

42 6.1.5 Slet analyse. Klik: Hent Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes en søgestreng. Udvælg analysen der skal slettes, denne kan også findes manuelt uden brug af søgefeltet. Fra arbejdsområdet vælges Slet, hvis analysen IKKE indgår i én eller flere rekvisitioner fremkommer denne dialogboks. Hvis analysen indgår i en eller flere analyser kan denne ikke slette følgende dialogboks fremkommer. Ved at ændre status i egenskaber for analysen til Udgået, vil denne ikke være tilgængelig i WebReq. Se afsnit 6.2 Egenskaber for klinisk kemi analyse. 42

43 6.1.6 Eksporter XML. Hvis man vil gemme en kopi af sine analyser kan man eksportere hele analyseregistret til en fil. Fra arbejdsområdet vælges Eksporter XML en dialogboks fremkommer. Vælg OK. En dialogboks fremkommer. Vælg Gem som og angiv hvor filen skal gemmes. 43

44 6.1.7 Importer XML. Skal et nyt importeres i WebReq, vælges Importer XML PAS PÅ Alle lægernes profiler vil ødelægges, da analyserne man uploader vil få et andet ID i Databasen! DERFOR denne funktion benyttes kun i særlige tilfælde. Fra arbejdsområdet vælges Importer XML en dialogboks fremkommer I feltet Vælg fil Vælges Gennemse, den gemte fil vælges. repertoiret. uploades. Fra arbejdsområdet vælges Tilføj, hvis der skal tilføjes ændringer til Fra arbejdsområdet vælges Komplet, hvis et nyt repertoire skal 44

45 6.1.8 Redigér analyse. Klik: Hent Fra arbejdsområdet Filtrér efter indtastes en søgestreng. Udvælg analysen der skal redigeres, denne kan også findes manuelt uden brug af søgefeltet. Fra arbejdsområdet vælges Rediger eller dobbelt klik på analysen for at åbne egenskaberne for analysen. I næste skærmbillede kan de indtastede data redigeres. Gem De indtastede ændringer gemmes, siden forlades Opdatér De indtastede ændringer gemmes, siden forlades ikke Tilbage De indtastede ændringer gemmes ikke, siden forlades 45

46 6.1.9 Oprettelse af analyse Fra arbejdsområdet vælges Opret. Udfyld egenskaber for analysen. Gem De indtastede ændringer gemmes, siden forlades Opdatér De indtastede ændringer gemmes, siden forlades ikke Tilbage De indtastede ændringer gemmes ikke, siden forlades 46

47 6.2 Egenskaber for klinisk kemi analyse Kort navn: Analysens korte navn, efterfulgt af; og system. Må max. Være på 35 tegn. Navn: Analysen lange navn, ex. systematisk IUPAC navn. I WebReq vises det det ved at føre musen hen over analysens kortenavn. Status: Fra en drop-down list kan vælges: Ny Default. Eksisterende samme funktion som Ny. Udgået Analysen er udgået. Reintroduceret Analysen er genåbnet. Afventer introduktion Analysen er inaktiv. Labsvar portal Analysen benyttes KUN for link til analysevejledning på svarportal. Kode: Analysens kode. Skal / bør altid være en IUPAC kode. Her kan dog benyttes en lokal kode ved oprettelse af gruppeanalyser ved ex. thyreoideakontrol eller andre gruppeanalyser. Lokalkode: Til eller fravælg om analysekoden er lokal. Projektanalyse: Til eller fravælg om analysen er en projektanalyse. Test.ProjectText: Tekst til dialogboks der vises ved bestilling af analysen. Placering (1-25) vises i listevisning,(25-400) vises i normalvisning,( ) kan kun søges (>= 850) kan ikke søges: Placering (1-25) Rækkefølgen af analyserne som de vises i WebReq. Både i Katalog i Normalvisning og i Listevisning. Vær opmærksom på at analyser, der skal vises i Katalog og i Listevisning, skal have et Placeringsnummer som er mindre en det valgte antal analyser i laboratoriets Back-end: Antal analyser i Kviklisten. Farvekode grøn. Placering vises kun i normalvisning: Farvekode grøn. Placering (skjulte analyser) vises ikke i WebReq: Farvekode gul. Kan findes ved brug af søgefunktionen og kan så rekvireres på normal måde. Placering>=850 kan ikke søges i WebReq: Farvekode rød. Glasgruppe (analyser med samme glasgruppe kan tages i samme glas): Analyser, der skal tages i samme glas, skal have samme glasgruppe identifikation (nummer eller bogstaver ex. 2000). Glasgruppe teksten skrives på stregkodeetiketten, når der vælges Normal fra drop-down listen Udskriftskode i laboratoriets egenskaber under PTB-udskrift. 47

48 Glasgruppe navn: Analyser der skal tages i samme glas, skal have samme identifikation (nummer eller bogstaver) ex. glasgruppe navn OLYMPUS. OBS: Se dog punktet: Glasgruppens vægt. Teksten i glasgruppe navn skrives på stregkodeetiketten, når der vælges enten Labka eller labka2 fra drop-down listen Udskriftskode i laboratoriets egenskaber under PTB-udskrift. Labka Labka2 (glasnummer på højkant) Glasgruppens vægt: I en given analyse i samme glasgruppe (samme analyse i samme glas) kan teksten, der skrives på etiketten (ex. HÆMA), erstattes af den tekst, der står på den aktuelle (hæmoglobin) analyse (ex. HB), når den er vægtet højest. Vægtningsgraden kan prioriteres fra Ved angivelse af 0 anvendes den fælles angivelse for glasgruppen, som er angivet i Glasgruppenavn. Angives ingenting er det default 0. Glasgruppevægt sat på hæmoglobin analysen. 48

49 Glastype: Typen af glas som anvendes, ex. 5GEL. Teksten skrives altid på etiketten. Ved oprettelse af en bestillingsanalyse uden tilhørende glasinformationer udskrives ingen etiketter ved bestillingsanalysen. Glastype navn (beskrivelse af glastype): Glasbeskrivelse er den beskrivelse af glasset, som laboratoriet anvender til fuld beskrivelse. Skrives ikke på etiketten. Glastypens vægt: Angiver at en given analyse i samme glasgruppe får en overordnet prioritering af glastypen, så den pågældende analyses glas overruller de øvrige i samme glasgruppe (ex. normalt et 5LILLA), men en bestemt analyse i samme glasgruppe kræver et 3LILLA. Vægtningsgraden kan prioriteres fra Angives ingenting er det default 0. Glastypens vægt er sat på hæmoglobin analysen. Antal glas / etiketter: Antallet af glas der skal bruges på denne analyse. 1 = en etikette 2 = to etiketter osv. Antal analyser pr glas (0=deaktiveret): Antal analyser der udløser et ekstra glas. 49

50 Afpipetteringstekst (mængde) Angivelse af prøvemængde på pippeetikette. Husk: At tilvælge i feltet Skal afpipetteres, for at teksten skrives på etiketten. Synonymer/søgeord Angivelse af synonymer eller søgeord til analysen. Ved angivelse af et synonym vises dette når musen føres hen over analysen. Format på PTB-ens glasetikette: Fra en drop-down liste kan vælges: Uspecificeret = anvender det der er valgt i den generelle opsætning, her klinisk kemi standard. Vælges ved grundopsætning af WebReq i master back-end. Klinisk Kemi standard = Ydernummer. Klinisk Kemi m. prøvetagningstid = Prøvetagningsdato og klokkeslæt. Klinisk Kemi m. Glasgruppenavn = Glasgruppenavn. Klinisk Kemi med CPR = Medtager cpr-nr. Klinisk kemi med CPR og patientnavn = Medtager cpr-nr., skriver en ny linie med efternavn og fornavn(e). Stregkoden bliver lidt mindre i højden. Klinisk kemi blodbank = Medtager efternavn og fornavn(e), skriver ny linie med CPR yderligere ny linie med prøvetagningsdato og klokkeslæt. Stregkoden er CPR-nr. IKKE rekvisitionsnummer. Klinisk kemi venstre stillet = Stregkoden ervenstrestillet. Stregkoden bliver kortere. Mikrobiologi standard = Benyttes kun i klinisk mikrobiologi. Patologi standard = Benyttes kun i klinisk patologi. 50

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

WebReq -Brugermøde. klik

WebReq -Brugermøde. klik WebReq -Brugermøde Velkomst, referat Siden sidst Status på WebReq udvikling Udviklingen af sommer 2010 versionen, hvad kom med. Laboratoriemedicin, Side 4 (Helle & Thøger) klik WebReq teknisk status Forslag

Læs mere

Hjælp til egne analyser i WebReq

Hjælp til egne analyser i WebReq INDHOLD Hjælp til egne analyser i WebReq Lægens egne analyser 01 Introduktion 02 Oprettelse af egen analyse 04 Forklaring til felterne i analyseoplysninger 05 Redigere egne analyser 06 Sletning af egen

Læs mere

Hjælp til WebQuality i WebReq

Hjælp til WebQuality i WebReq INDHOLD Hjælp til WebQuality i WebReq WEBQUALITY 02 Indledning 03 Åbning af WebQuality 04 Bestilling af analyser 05 Indsendelse af prøvemateriale Hjælp 07 Hvor findes WebReq manualen 08 Hvor kan man få

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

Laboratorierekvisition 2013-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin

Laboratorierekvisition 2013-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Laboratorierekvisition 2013-1 WebReq Brugermanual Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Indhold 1. HVAD ER WEBREQ EN KORT BESKRIVELSE...6 2. DE FIRE FORSKELLIGE MODULER...7 2.1

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq Hjælp til profiler i WebReq Brugervejledning 2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Gennemgang af klinik profiler... 3 2.1 Klinik profiler... 3 2.2 Oprettelse af klinik profiler... 4 2.3 Profil oplysninger...

Læs mere

TT2. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer

TT2. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer z Rekvirering af undersøgelser til klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi og patologi via web-browser med anvendelse af MedComs EDI og XML standarder Beskrivelse og brugermanual for

Læs mere

Laboratorierekvisition 2012-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin

Laboratorierekvisition 2012-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Laboratorierekvisition 2012-1 WebReq Brugermanual Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Indhold 1. HVAD ER WEBREQ EN KORT BESKRIVELSE... 5 2. DE FIRE FORSKELLIGE MODULER... 6

Læs mere

WebErfamøde Dagsorden -

WebErfamøde Dagsorden - WebErfamøde 2010 - Dagsorden - Velkomst og præsentationsrunde. Opfølgning på referatet fra sidste møde. Arbejdsgrupper fordelt på specialer. Fælles opfølgning på arbejdsgruppernes arbejde. Margit WebReq

Læs mere

Nyt i WebReq December opdateringen 2015

Nyt i WebReq December opdateringen 2015 Nyt i WebReq December opdateringen 2015 Rekvirent/originalrekvirent med i oversigten I Sendte kan man i oversigten under Rekvirent se hvem der er original rekvirent, de samme oplysninger vises ved at føre

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Beskrivelse og brugermanual for lægepraksis 9. Udgave Juni 2009-1 - - 2 - - 3 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Dagsorden. 8. Erstatnings-CPR-numre - Hvor er vi henne? 9. Erfaringsrunde Gode idéer 10. Næste møde - hvornår og hvem arrangerer?

Dagsorden. 8. Erstatnings-CPR-numre - Hvor er vi henne? 9. Erfaringsrunde Gode idéer 10. Næste møde - hvornår og hvem arrangerer? WebErfa - 2013 Dagsorden 1. Velkomst, referat fra sidst - http://medcom.dk/dwn5358 Praktisk referatet skrives af Region Sjælland 2. Siden sidst - Nationale kortnavne, Nationale prøvenumre (Margit) 3. Nyheder

Læs mere

WebReq-brugermøde DAGSORDEN: Velkomst, 2. Siden sidst

WebReq-brugermøde DAGSORDEN: Velkomst, 2. Siden sidst WebReq-brugermøde DAGSORDEN: 30.01.2013 1. Velkomst, 2. Siden sidst MedCom8 sådan går laboratorieprojekterne. Proces med indførelse af kortnavne, NPN mv. 3. Udvidelse af WebReq-brugergruppen med yderligere

Læs mere

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-18

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-18 Region Hovedstadens 120051-18 WebReq Vejledning til elektronisk rekvisition for rekvirenter K:\Akkreditering\Netlab 2\120051-1818 WebReq-vejledning.docx Side 1 af 52 Indhold 1. ADGANG TIL WEBREQ... 5 2.

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Release - Brugere. WebReq opdateres mandag den 1. december 2008 med følgende ændringer for brugere

Release - Brugere. WebReq opdateres mandag den 1. december 2008 med følgende ændringer for brugere Release - Brugere WebReq opdateres mandag den 1. december 2008 med følgende ændringer for brugere 1. Afkrydsede analyser vises organiseres i grupper. Tidligere blev afkrydsede analyser vist alfabetisk

Læs mere

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Beskrivelse og brugermanual for lægepraksis 12. Udgave December 2010 Se de vigtigste ændringer

Læs mere

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Beskrivelse og brugermanual for lægepraksis 8. Udgave December 2008 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-16

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-16 Region Hovedstadens 120051-16 WebReq Vejledning til elektronisk rekvisition for rekvirenter K:\Akkreditering\Netlab 2\120051-16 WebReq-vejledning.docx Side 1 af 50 Indhold 1. ADGANG TIL WEBREQ... 5 2.

Læs mere

WebErfa Dagsorden -

WebErfa Dagsorden - WebErfa 2011 - Dagsorden - 1.Velkomst 2. Rekvisitionshotellet 3. WebReq2 v/ Margit 4. Regionerne rundt. Hvor langt er man med diverse delprojekter (national nummerrulle, erstatnings-cpr, nationale kortnavne)?

Læs mere

WebReq-brugermøde. 3. Releasen 1. juni 2012 Dette er med Kort gennemgang.

WebReq-brugermøde. 3. Releasen 1. juni 2012 Dette er med Kort gennemgang. WebReq-brugermøde 05.09.2012 DAGSORDEN: 1. Velkomst, 2. Siden sidst MedCom8 sådan går laboratorieprojekterne, kortnavne indføres ved decemberreleasen 2012, Laboratoriesvarportalen - ny brugergruppe. 3.

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

Dagsorden. 2. Siden sidst. Nyt regeringsudspil om indsats på sundhedsområdet. - 5 indsatsområder

Dagsorden. 2. Siden sidst. Nyt regeringsudspil om indsats på sundhedsområdet. - 5 indsatsområder Dagsorden 1. Velkomst 2. Siden sidst 3. Releasen juni 2014 4. Prioritering af indkomne ønsker 5. Patologi 6. Anbefalinger mv. 7. Nationale profiler. 8. Deadlines, testdatoer, opdateringsdatoer 9. DMDD,

Læs mere

WebReq Brugermøde 3. Releasen juni 2013

WebReq Brugermøde 3. Releasen juni 2013 Dagsorden 1. Velkomst, referat fra sidst - http://medcom.dk/dwn5853 2. Siden sidst MedCom8, MedCom9 sådan går laboratorieprojekterne (Ib) 3. Releasen juni 2013 Kort gennemgang 4. Mellemrelease hvad var

Læs mere

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ. Emne Darwin version 3.21 Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.1 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 INFORMATION OM WEBREQ... 2 3 OPRET REKVISITION KLINISK KEMI... 3 3.1 Felter... 3 3.2 Knapper...

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6 NKN Delprojekt 6 Formål Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU navne. Desuden at anbefale en præsentationsrækkefølge

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

WebReq opdateres torsdag den 15. maj 2008 med følgende ændringer:

WebReq opdateres torsdag den 15. maj 2008 med følgende ændringer: Release WebReq opdateres torsdag den 15. maj 2008 med følgende ændringer: 1. Flere specialer ved rekvirentoprettelse. Listen i BackEnd med lægernes specialer er udvidet med MedComs liste over specialer.

Læs mere

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin...

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin... WebReq integration Indhold Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger....3 Kald af WebReq fra...4 Opsætning af WebReq Følgende filer skal forefindes i det dataområde

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

WebReq blev opdateret torsdag den 01. nov. 2007

WebReq blev opdateret torsdag den 01. nov. 2007 WebReq blev opdateret torsdag den 01. nov. 2007 med følgende ændringer: 1.U N33 - Label Teksten er ændret til DIAGOSTISKE PRØVER Biologisk stof, kategori B 2.Side nummerering & små rettelser a. Normal

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Laboratorierekvisition WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin

Laboratorierekvisition WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Laboratorierekvisition 2012-2 WebReq Brugermanual Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Indhold 1. HVAD ER WEBREQ EN KORT BESKRIVELSE... 5 2. DE FIRE FORSKELLIGE MODULER... 6

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Klik øverst i WebReq på klinikkens navn, en dialogboks åbnes, udfyld klinikkens data.

Klik øverst i WebReq på klinikkens navn, en dialogboks åbnes, udfyld klinikkens data. 1 WebReq i praksishverdagen Åben WebReq ved at klikke på genvejen 00xxx.HTM på skrivebordet 1. Godkend grønbesked fra WebReq Åben WebReq, en grønbesked dukker op, aktiver den 2. Udfyld klinikken stamdata

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Tips og ideer til Web-Labka september 2009

Tips og ideer til Web-Labka september 2009 Tips og ideer til Web-Labka september 2009 Via Laboratorievejledning kan dette dokument samt tidligere Tips og ideer til Web-Labka findes. Med virkning fra 2/9-09 kommer der en opdateret version af LABKA

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Laboratorierekvisitioner

Laboratorierekvisitioner Trekantsproblematik - host ede analyser KKA (IMU), MIK og PAT Analyseforskelligheder kodesystemer Prompt forskelligheder (kodede ikke kodede) Laboratorieegenskaber Kommunikationsforskelligheder (EDI standarder)

Læs mere

WebReq Brugermøde. 2. Siden sidst - Nyt om laboratorieprojekterne i MC9

WebReq Brugermøde. 2. Siden sidst - Nyt om laboratorieprojekterne i MC9 Dagsorden 19. 1. Velkomst 2. Siden sidst 3. Releasen december 2014 4. Prioritering af indkomne ønsker 5. WebPatient 6. Anbefalinger mv. 7. Nationale profiler. 8. Deadlines, testdatoer, opdateringsdatoer

Læs mere

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem Baggrund for funktionen: Lab tilbage svar er en funktion, som sikrer, at prøver kan spores hele vejen i processen fra bestilling, til afgivelse af svar til patienten. Det kan bruges på mange niveauer,

Læs mere

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi.

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. MidtEPJ Test og Support, EPJ-Produkter Adgang til mikrobiologi foregår via Rekvisition/svar, der er kommet en ny fane som hedder Mikrobiologi. Side 1 af

Læs mere

Tilbagesvar projektet Brugerdatabasen DMDD, version 1.00

Tilbagesvar projektet Brugerdatabasen DMDD, version 1.00 Tilbagesvar projektet Brugerdatabasen DMDD, version 1.00 Teknisk beskrivelse af setup - MedCom W 1 W 1 DMDD A/S, version 1.00-2016-08-15 1 Bruger Databasen DMDD version 1.00 Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 24.01.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

MDS koder. Oprette eller passivere landsdækkende koder for Undersøgelser

MDS koder. Oprette eller passivere landsdækkende koder for Undersøgelser MDS koder MADS ONLINE MANUAL: - Revideret 07-02-07 - SIDE 1 Introduktion I programmet MDS Koder gives et overblik over de landsdækkende kodesæt og promptsæt. Der er mulighed for at oprette undersøgelsesgrupper

Læs mere

Procedure hos den bestillende læge:

Procedure hos den bestillende læge: Procedure hos den bestillende læge: Speciallægen bestiller prøverne på normal vis i Webreq. Bestilleren går videre til næste side i Webreq, hvor det er vigtigt at udfylde ønsket prøvedato og rekvisitionstype

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Udarbejdet af DMDD, Storhaven 12, 7100 Vejle

WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Udarbejdet af DMDD, Storhaven 12, 7100 Vejle 2016-1 WebReq Brugermanual Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin 2013-1 Udarbejdet af DMDD, Storhaven 12, 7100 Vejle Telefon 7572 0177 E-post: support@webreq.dk Indhold 1. HVAD

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Den gode notifikation

Den gode notifikation Den gode notifikation Reminder-styring for projekt tilbagesvar. Dokumentation for de webservices der skal anvendes ved opfølgning på prøvetagning og prøvesvar i primærsektoren. Version 1.1 d. 15.08.2016

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Region Nordjylland har i samarbejde med Aalborg Universitetshospital, Aalborg Kommune og Falck udarbejdet en mobil blodprøvetagningsordning for borgere i Aalborg

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Hjælp til WebPatient i WebReq

Hjælp til WebPatient i WebReq Hjælp til WebPatient i WebReq Brugervejledning 2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Bestilling... 3 2.1 Funktionen oplysninger... 4 3. Vejledninger... 5 4. WebPatient Arkiv... 6 1 1. Forord Webpatient er et

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere