Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann"

Transkript

1 Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann 15. december 2014

2 Navn Studienummer Titel Projekttype Fagområde Semester Udd. Institution Vejleder Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann A10541 og M10764 Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg Bachelorprojekt Køl 9. semester Aarhus Maskinmesterskole Poul Høgh, Lektor Dato for aflevering 15. december 2014 Normalsider Omslagsbillede 30,9 ( anslag inkl. mellemrum) Fotoserie fra R290 anlægget på Thyborøn Havn Lars Hørup Jensen Jesper Hoffmann Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 2

3 Abstract Project title: Technical analysis and optimization of a R290 refrigeration system This project is about to illuminate the natural refrigerant R290 (propane) as more widespread refrigerant. R290 has a history as refrigerant, but due to flammability, and synthetic competitors, it has not been popular the last decades. Now EU strongly suggests the refrigeration industry to focus on systems using natural refrigerants. One option could be the refrigerant R290. This report takes output in an internship at the company Multi Køl A/S, who built a R290 refrigeration system for a cold storage depot in Thyborøn. The company already had a R744 (carbon dioxide) refrigeration system, but due to the expansion of cold storage, the company needs extra freezing capacity. The companys first choice was to expand its existing R744 refrigeration system, but instead they choose to install a R290 refrigeration system, as this would be a cheaper option. In this study, the R744 and R290 systems were analyzed, in terms of different factors including thermodynamic and chemical properties of the refrigerants, energy consumption, operation and maintenance. The analysis is completed with LCC of a period of 10 years. The R290 refrigeration system is a pilot project, and the report also includes proposals for how the R290 refrigeration system can be further optimized, both in terms of daily operations, but also in terms of energy consumption. The outcome of this report concludes R290 refrigerant system is the cheapest solution, when speaking of the category of refrigeration systems, with natural refrigerant. However propane is a flammable refrigerant, so precautions have to be implemented, when installing a propane refrigerant system. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 3

4 Indholdsfortegnelse Abstract Nomenklaturliste Forord Påskønnelser Læsevejledning Bilag Kildehenvisning Beregninger Problemformulering Projektbeskrivelse Problemstilling Hovedspørgsmål Afgrænsning Metode Skrivning Kølemidler Anlægsanalyse og optimering Energitilskud Liste over respondenter Vurdering af indhentet empiri Metode ved brug af beregningsprogrammer Metode til analyse Behandling af resultater Kølemidler Kølemidlernes udvikling Lovgivning for kølemidler ODP GWP-faktor TEWI-faktor Grundlæggende køleteknik trins køleproces Farlige egenskaber for propan (R290) Farlige egenskaber for kuldioxid (R744) Delkonklusion kølemidler Anlægsanalyse over R290 anlæg i Thyborøn Opbygning Varmeveksler Pump-down kompressor styring Virkemåde af varmgasafrimning Fordele ved varmgasafrimning Sikkerhed Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 4

5 6.7.1 Brandmyndigheder Gasdetektorer Pressostater og sikkerhedsventiler Yderligere tiltag LCC Anskaffelsespris på R290- og R744 anlægget Forskel på komponenter Vedligehold Energiudgifter for R290- og R744 anlægget stk. R744 anlæg stk. R290 anlæg El afrimning Energitilskud Resultater af LCC analyse TEWI-værdi Delkonklusion Kildekritik til afsnit Optimering Flydende kondensering Energi beregning på flydende kondensering kontra kondensering ved 32 C Kritik af programmet Opbygning af flydende kondensering Güntner GMM modul Optimering af anlægsopbygning Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bøger PDF og filer Links Billeder Pc-programmer Firmaer Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 5

6 1. Nomenklaturliste AAMS AKV-ventil BLEVE COP Frostanlæg GWP HC kølemidler HFC kølemidler HCFC kølemidler HT-siden KVR-ventil Køleanlæg LCC LFL LT-siden Multi Køl NC ODP R290 R744 Aarhus Maskinmesterskole Elektronisk ekspansion ventil Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion Coefficient Of Performance Kølemaskine som arbejder ved rumtemperatur -18 til -30 C Global Warming Potential Hydrocarboner (kulbrinter) Hydroflourocarboner Hydroklorofluorocarboner Højtrykssiden af et køleanlæg Kondenseringstrykregulatorventil En termisk maskine som flytter varme fra et rum Life Cycle Cost Lower Flameable Level Lavtrykssiden af et køleanlæg Multi Køl A/S, køleentreprenør Normally Closed Ozone Depletion Potential Propan, C3H8 Kuldioxid, CO2 Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 6

7 2. Forord Idéen bag denne rapport er, at belyse fordele og ulemper ved R290 som kølemiddel. Projektgruppen finder det spændende, at kigge på miljørigtige alternativer til de kendte kølemidler. R290 har været brugt som kølemiddel i mange år, men har ikke været udbredt i det 20. århundrede grundet de syntetiske kølemidler, som har været på markedet. Lovgivningen for brug af disse kølemidler er med tiden blevet skærpet, og de naturlige kølemidler vil formentlig vinde større indpas i fremtiden. 2.1 Påskønnelser Projektet kunne ikke være lavet uden den store hjælp, som er blevet ydet til os fra flere sider. Derfor skal der lyde en stor tak til: Poul Høgh, Vejleder under bachelorforløb, Lektor, Aarhus Maskinmesterskole. Svend Vinther Pedersen, Senior Konsulent i køle- og varmepumpeteknik, Teknologisk Institut. Desuden en særlig tak til Multi Køl A/S, for at stille en praktikplads til rådighed, samt den imødekommenhed og interesse vi er altid blevet mødt med ved henvendelser og spørgsmål. Tak til: Svend Nielsen, Salgsingeniør Bent Møller, Direktør Kenneth Haüser, Administrationschef Frederik Grønkjær, Køletekniker Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 7

8 2.2 Læsevejledning Rapporten er opdelt i 3 hoveddele: En teoridel, en anlægsanalyse og en optimeringsdel. Teoridelen henvender sig primært til dem, som måtte ønske en uddybning af den teoretiske del af køleprocessen, men alle uanset profession og niveau kan drage nytte af teoridelen. Alle tryk i denne rapport er angivet i bar(a), absolut. Hovedafsnit 5 og 7 er afsluttet med en lille delkonklusion for at samle op på det gennemgåede stof Bilag Til rapporten medfølger en bilagsrapport, som det anbefales læseren, at have ved sin side under læsningen af denne rapport. Bilagene er placeret i kronologisk rækkefølge, og sidste del af bilagsrapporten udgør en fotoserie med forklaring af de enkelte komponenter på R290 anlægget i Thyborøn Kildehenvisning Såfremt der er benyttet kilder, er disse nævnt i teksten eller fremgår i en parentes. Parentesen henviser til afsnit 11 i litteraturlisten, hvor den komplette kildeangivelse er angivet Beregninger I rapporten er alle beregninger og formler benævnt med nummer. Det er skrevet som (B5.1) som hentyder til beregning 1 i afsnit 5. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 8

9 3. Problemformulering Multi Køl A/S er en landsdækkende totalleverandør inden for køle-, fryse- og klimaløsninger. Virksomheden udfører kundetilpassede løsninger til industri, kontor og marine. Projekternes størrelser er meget individuelle, og spænder fra mindre anlæg som kan sættes op på få timer, til større anlæg hvor konstruktion og opstilling løber over flere måneder. Virksomheden har 21 ansatte og har kontorer i Aarhus, Brøndby og Holstebro. Hovedkontoret har beliggenhed i Aarhus, hvor praktikforløbet blev afviklet. Figur Organisationsdiagram for Multi Køl A/S (Multi Køl). I takt med tidens ånd om en grøn profil samt større krav til kølemidler og miljø, vil Multi Køl gerne tilbyde nye alternativer inden for kølemidler. Disse skal overtage for de gamle HCFCog nyere HFC kølemidler, da de forventes at blive udfaset og erstattet med mere miljøvenlige kølemidler inden for en overskuelig årrække. Dette udsagn underbygges af Eigil Nielsens udtalelser i Ajour programmet 2014: På sigt kan det ikke udelukkes, at man politisk beslutter en udfasning af alle fluorbaserede kølemidler til fordel for naturlige kølemidler (Nielsen, Ajour program, 2014) Under praktikopholdet ved Multi Køl var det primære fokusområde at bistå en salgsingeniør med at konstruere et R290 frostanlæg, til en virksomhed i Thyborøn. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 9

10 Virksomheden ønskede at forøge sin kølekapacitet, og overvejede i første omgang at udbygge deres eksisterende R744 anlæg. Driftsberegninger og energitilskud betød, at R290 anlægget ville være en sundere investering både driftsmæssigt og økonomisk. 3.1 Projektbeskrivelse I denne rapport sammenlignes det opsatte R290 anlæg med et tilsvarende R744 anlæg, og derved belyses fordele og ulemper på begge typer anlæg. Projektet vil primært henvende sig til frostanlæg med kølemiddelfyldninger på over 10 kg, da disse kun må benytte naturlige kølemidler. Derfor sammenlignes R290 anlægget med et R744 anlæg, da dette anses for at være nærmeste konkurrent. 3.2 Problemstilling Det er et problem for miljøet, at mange køleanlæg drives med HFC kølemidler med stor GWP-faktor. Dette underbygges af EU, som har vedtaget F-gas lovgivningen. R290 er et brændbart kølemiddel, og det er forbundet med en risiko at bruge det, hvis ikke de rigtige sikkerhedsforanstaltninger tages i brug. Ydermere vil der også være en naturlig skepsis for kunder om at benytte et nyt kølemiddel og derfor vil denne rapport forsøge, at belyse de tekniske og økonomiske faktorer, som gør sig gældende for et R290 frostanlæg. Projektet vil som nævnt tage udgangspunkt i et nyligt opsat R290 frostanlæg. Dette anlæg er tænkt som et pilotprojekt. Ud over at undersøge tekniske og økonomiske faktorer, vil mulighederne for yderligere optimering af R290 anlægget også blive undersøgt. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 10

11 3.3 Hovedspørgsmål I opgaven vil følgende problemstillinger blive besvaret: Hvor godt et alternativ er et frostanlæg med R290 som kølemiddel, i forhold til et frostanlæg med R744 som kølemiddel, set ud fra et økonomisk, drifts- og sikkerhedsmæssigt perspektiv? o Hvordan kan det nuværende R290 anlæg på Thyborøn Havn optimeres i forhold til anlægskonstruktion, drift og energiforbrug? For at svare på ovenstående spørgsmål, vil følgende emner blive behandlet: Analysere og belyse kølemidlerne R290 og R744 Anlæggenes virkemåde og opbygning Anlæggenes LCC Muligheder for at søge energitilskud Optimering af det opstillede R290 anlæg Ved at behandle ovenstående emner, vil det være muligt at komme rundt i alle aspekter af R290 anlægget, og dermed kan hovedspørgsmålet i problemstillingen besvares. 3.4 Afgrænsning I udarbejdelsen af projektet fokuseres der udelukkende på sammenligningen mellem et totrins R744 frostanlæg med el-afrimning, og et et-trins R290 frostanlæg med varmgasafrimning. Disse to ovenstående anlæg er dimensioneret til samme kuldeydelse og der arbejdes videre med de to anlæg, da det er dem, som har været tilbudt til virksomheden i Thyborøn. Der vil ikke blive analyseret på optimering af det tilbudte R744 anlæg, da dette anlæg ikke fysisk eksisterer. Det tilbudte R744 anlæg, bruges primært til sammenligning af LCC. Ifølge salgsingeniør Svend Nielsen skønnes der, at et ammoniak anlæg typisk vil koste det dobbelte af et kulbrinteanlæg. Køleanlæg med ammoniak som kølemiddel vil derfor ikke blive behandlet, da de på nuværende tidspunkt, økonomisk set, ikke vil kunne konkurrere med R290- og R744 anlæg. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 11

12 4. Metode Formålet med dette afsnit er bibringe læseren en oversigt over de metodemæssige fremgangsmåder, som er benyttet i de enkelte afsnit i rapporten. 4.1 Skrivning Ifølge AAMS s kvalitetssystems dokument om udarbejdelse af afsluttende bachelorprojekt, Undervisningsplan modul 31, bachelorprojekt står der: Den studerende skal lære at arbejde udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et projekt. Den studerende skal ved at drage sammenhænge mellem erfaring, praktiske færdigheder og teoretisk viden kunne identificere og analysere problemstillinger, der er centrale i forhold til professionen som maskinmester. Projektet er et casebaseret projekt, som tager udgangspunkt i bachelorpraktik hos virksomheden Multi Køl. Projektet er opbygget som en problembaseret analyse af R290 s muligheder som fremtidigt kølemiddel til frostanlæg med direkte køling. Frostanlægget er placeret i Thyborøn, og af hensyn til virksomhedens anonymitet, vil denne blive omtalt i opgaven som, virksomheden i Thyborøn. Rapporten opbygges efter AAMS s vejledning for dette (Krestens og Andressen, 2012). Som yderligere inspiration til interview teknik, indsamling af data, samt den metodemæssige fremgangsmåde i rapporten er: Filosofiske tilbageblik og guldkorn (Høgh, 2014), Adgang til Empiri gennem søgning i tilgængelig viden (Høgh, 2014) og Videnskabsteori for begyndere (Thurén, 2008) benyttet. Ved henvisning til kilder, figurer, teorier, modeller mv., benyttes Harvard-stilen. 4.2 Kølemidler Informationer for gældende kølelovgivning vil blive indhentet fra Kølebranchens Miljøordning (kmo.dk). Dette er formaliseret viden og informationer fra kmo.dk betragtes som værende pålidelige. De kvantitative deduktive teorier der benyttes til at afdække kølemidlernes termodynamiske og kemiske egenskaber, er fra undervisningsmateriale benyttet på AAMS. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 12

13 4.3 Anlægsanalyse og optimering Data til analyse i dette projektet vil blive indhentet fra Multi Køl. I arbejdet med at få adgang til relevante oplysninger, opsættes der et møde med projektlederen for entreprisen i Thyborøn, salgsingeniør Svend Nielsen. Oplysningerne som har projektets interesse er indkøbspris, drifts- og vedligeholdelsesudgifter som tilsammen udgør LCC. Disse data kategoriseres som kvalitative induktive, da informationerne stammer fra én virksomhed. I forbindelse med indsamlingen af data for R290 anlægget vil virksomheden i Thyborøn blive aflagt et besøg, hvor Multi Køls køletekniker testkører anlægget inden det idriftsættes fuldt ud. Anlægget vil blive gennemgået komponent for komponent, og køleteknikeren vil blive interviewet for at belyse de problemstillinger, som må forventes under en indkøringsfase. Interviewet vil også danne grundlag for, at afsøge anlæggets mulige optimerings muligheder. Interviewet med køleteknikeren betegnes som kvalitativ induktive data. Data for driftsforholdene på R290- og R744 anlægget vil blive beregnet ud fra den optagne effekt på kompressoren under fuldlast. R744 kan køre både subkritisk og transkritisk drift, afhængig af udetemperaturen. Det vil derfor blive antaget, hvor stor en del af året anlægget kører hhv. subkritisk eller transkritisk drift. 4.4 Energitilskud Regler, krav samt baggrund for at kunne ansøge energitilskud ved elselskabet NRGi, vil blive belyst gennem et kvalitativt interview af energirådgiver Steffan Lohff Nielsen. Data fra dette interview vil være både induktiv og formaliseret viden, da Steffan forvalter lovgivningen. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 13

14 4.5 Liste over respondenter I dette afsnit vurderes de enkelte respondenter. Respondent Beskrivelse og vurdering Svend Nielsen, Svend er ansat som salgsingeniør hos Multi Køl, og har stor Salgsingeniør, Multi erfaring med salg og dimensionering af køleanlæg af alle typer. Køl Svend har været projektleder på R290 anlægget i Thyborøn. Svends udtalelser vurderes som valide, da han har stor erfaring i kølebranchen. Multi Køl har en interesse i at få succes med deres R290 anlæg, og kan derfor være farvede i deres udtalelser omkring konkurrerende anlæg. Multi Køl sælger også R744 anlæg som ikke er fra egen produktion, og det vurderes at avancen var blevet den samme, uanset hvilken type anlæg Multi Køl havde solgt til virksomheden i Thyborøn. Frederik Grønkjær, Frederik er ansat som køletekniker hos Multi Køl og har mange års Køletekniker, Multi erfaring i at opstille, indkøre og fejlfinde på alle typer af køleanlæg. Køl Frederik har været formand på den praktiske del af installationen i Thyborøn. Frederiks udtalelser vurderes valide, da han har været i faget i mange år, og har praktisk erfaring som dækker over mange anlæg. Svend Vinter Svend er uddannet civilingeniør og tester nye køle- og Pedersen, Senior varmepumper i forhold til den COP-faktor, som producenten har Konsulent, Køle- og opgivet. Svend har udtalt sig om opbygningen af varmepumpeteknik, varmgasafrimingen på R290. Teknologisk Institut, Svends udtalelser vurderes som valide da han kigget på Aarhus opbygningen af mange forskellige typer anlæg. Herunder også hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at et anlæg er energieffektivt. Steffan Lohff Nielsen, Steffan sidder som energirådgiver hos NRGI og til daglig behandler Energirådgiver, NRGi han ansøgninger om energitilskud. Han kender lovgivningen og ved hvilke krav der skal være opfyldt til en energioptimering, før et energitilskud kan ansøges. Han vurderes på den baggrund at fremstå som valid. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 14

15 4.6 Vurdering af indhentet empiri Det vurderes at den indsamlede empiri er valid, da der er udført interviews med 4 respondenter. Ønskes yderligere validering af empirien skal der udføres flere interviews. Empirien ville være mere valid, såfremt der var udført interview med andre køleentreprenører og producenter. Reliabiliteten af de udførte interviews vurderes at være tilfredsstillende. Det forudsættes dog, at personer som udfører interviews har en vis teknisk viden inden for køleanlæg. Maskinmesterens kompetencer, som både teoretiker og praktiker, kommer her til nytte, da der er udført interviews med forskellige fagpersoner fra salgsingeniør til køletekniker. 4.7 Metode ved brug af beregningsprogrammer I rapporten benyttes flere beregningsprogrammer. Programmerne er de samme som anvendes i kølebranchen, hvilket betyder at validiteten af resultaterne må anses at være på et tidsfredsstillende niveau. De anvendte programmer er angivet i litteraturlisten. 4.8 Metode til analyse I afsnit 5.9 under den teoretiske analyse af log(p)-h diagrammerne er forudsætningen at anlægget kører stabilt, og kører med en konstant belastning. Anlægsanalysen i afsnit 6 bygger på studering af anlægsdiagram for R290 anlægget, besøget i Thyborøn, og interviews med salgsingeniør Svend Nielsen og køletekniker Frederik Grønkjær. Under analysen i afsnit 7.4 fokuseres der udelukkende på energiforbrug og COP-faktorer under fuldlast. Denne metode er også set anvendt i kølebranchen, og har dermed sin berettigelse. Det understøttes af den køletekniske undervisning på AAMS, hvor udregningerne er udført med samme metode. Dette er en brugt metode inden for maskinmesterprofessionen, for at kunne sammenligne forskellige anlæg. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 15

16 4.9 Behandling af resultater For at tage højde for usikkerheder under beregninger, afrundes alle resultater til nærmeste hele hundrede. En af grundene er at den optagne effekt på kompressoren variere fra år til år, alt efter niveauet af graddage. Ligeledes har producenter kun oplyst den optagne effekt under fuldlast og ved et givent temperatursæt. Virkeligheden vil ofte være en anden. En anden årsag er den generelle usikkerhed ved optimeringsberegninger, som bygger på antaget data. 5. Kølemidler Dette afsnit bibringer læseren et overblik over de mest anvendte termer og udtryk samt den grundlæggende viden omkring kølemidler og køleteknik.. Dette er for at klæde læseren på til de afsnit, som omhandler analyse, LCC og optimering. 5.1 Kølemidlernes udvikling Kølemidler har gennem tiden forandret sig meget. CFC-gasser er siden 1930 erne blevet brugt som drivmiddel i sprayflasker og kølemiddel i køle- og fryseanlæg. I starten af 1970 erne opdagede amerikanske forskere at klormolekyler fra CFC-gasserne var begyndt at nedbryde ozonlaget. Ozonlaget beskytter imod ultraviolette stråler fra solen, som er medvirkende til hudkræft. Efter CFC kølemidlerne kom udviklingen af først HCFC- og senere HFC kølemidlerne. I udviklingen af kølemidler lægges der vægt på gode termodynamiske egenskaber, samtidig med at kølemidlet ikke må være skadeligt for miljøet. Det betyder at kølemidlet skal have lave værdier for ODP (Ozone Depletion Potential) og GWP (Global Warming Potential). ODP og GWP vil blive gennemgået i afsnit 5.3 og Lovgivning for kølemidler Montrealprotokollen trådte i kraft 1. januar 1989, og forpligter deltagerlandene til at udfase CFC-gasser, som medvirker til nedbrydning af ozonlaget. Kyotoprotokollen trådte i kraft 11. december i 1997, og er en fælles aftale mellem medlemslandene til, at reducere udledningen af drivhusgasser. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 16

17 Ved opsætning af nye køleanlæg med fyldninger over 10 kg må der i dag kun benyttes naturlige kølemidler som kuldioxid, ammoniak eller forskellige kulbrinter (Retsinfomation.dk). Det fremgår af dansk lovgivning, som er vedtaget i forhold til Montrealog Kyotoprotokollen. Fra 1. januar 2015 træder EUs F-gas forordning i kraft, og det betyder f.eks. at kølemidlet R22 ikke må benyttes mere. Det betyder, at der ikke må opsættes nye anlæg med R22, og at eksisterende anlæg, i tilfælde af defekt, ikke må få tilført nyt eller renegeret R22 kølemiddel. F-gas ordningen betyder også, at HFC kølemidler skal begrænses fra år 2016, samtidig med at HFC kølemidler bliver pålagt afgift. Figur 5.1 EUs F-gasordning viser, hvor mange nye installationer der må fortages med HFC kølemidler de kommende år. Samtidig bliver HFC kølemidler pålagt store afgifter, og det må opfattes som et tydeligt signal fra EU om, at der bør satses på naturlige kølemidler fremadrettet (Vonsild, 2014). Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 17

18 5.3 ODP Gamle kølemidler som R12 og R11 indeholdte klor. Ved udslip bliver kølemidlet spaltet af solens UV-stråler, og der dannes kloratomer som reagerer med ozon samtidig med der dannes oxygen og klormonoxid. Klormonoxiden vil herefter igen reagere med et frit oxygenatom, og der dannes nu igen et frit klor-atom samt et frit oxygen-atom. Processen gentager sig selv, og der nedbrydes meget ozon før klor-atomet bliver inaktivt. Processen ser således ud: Figur 5.2 Bindingsdiagram for kølemidlerne R11 og R12, som viser de indeholder klor (Vonsild, 2014). Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 18

19 For at definere hvor farligt et kølemiddel er for ozonlaget er begrebet ODP (Ozone Depletion Potential) defineret. Kølemidlet R12 er brugt som reference og har værdien 1. Figur Oversigt over ODP faktor for forskellige kølemidler. Bemærk alle naturlige kølemidler har en ODP faktor på 0 (Nielsen, 2013). Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 19

20 5.4 GWP-faktor Kølemidler bidrager til forøgelse af drivhuseffekten, som er jordens naturlige måde at holde varmen på. Uden drivhuseffekten ville jorden være et koldt sted. Kølemidler er ved udslip med til at forøge drivhuseffekten, og kølemidlernes skadelige bidrag til drivhuseffekten måles i GWP (Global Warming Potential). Figur Illustration af drivhuseffekten (fjernvarme.info). Figur GWP faktor for de forskellige kølemidler. Bemærk at værdierne er defineret med CO2 til index 1. Der tages udgangspunkt i CO2, da dette er den dominerende drivhusgas i atmosfæren. CO2 sat med værdien 1, set med en tidshorisont over 100 år (Nielsen, 2013). Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 20

21 Figur 5.6 Udviklingen over udledningen af CO2 og ozonnedbrydende stoffer fra år 1950 og frem til år Efter 2010 er udviklingen baseret på prognoser som viser, at CO2 koncentrationen og de ozon nedbrydende stoffer vil falde. Fra 2010 ses det at udbredelsen af HFC kølemidler, vil kunne føre til en ny risiko for overudledning af CO2 og ozonnedbrydende stoffer, og derfor er EU s F-gas ordning indført. (Vonsild, 2014). 5.5 TEWI-faktor TEWI står for Total Equivalent Warming Impact og er en talværdi for både den direkte (GWP) og den indirekte påvirkning af miljøet. Den indirekte påvirkning er et udtryk for det CO2, som dannes ved produktion af den drift-energi, som køleanlægget forbruger. TEWI-værdien kan udtrykkes ved: TEWI = (GWP L n) + (GWP m (1 α rec )) + (n E a β) = Kg. CO 2 (B5.1) GWP Den direkte påvirkning (Drivhuspotentialet) L Lækage af kølemiddel [kg/år] n Anlæggets driftstid [år] m Anlæggets kølemiddelfyldning [kg] α!"# Genvindingsfaktoren [%] E! Anlæggets energiforbrug pr. år [kwh/år] β CO2-emissionen pr. kwh. [kg/kwh] Ved at bruge formel 5.1 er det muligt at sammenligne forskellige køleanlægs direkte og indirekte påvirkning af miljøet, målt på antal udledte kg CO2 til atmosfæren (Guntoft et al., 2003). Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 21

22 5.6 Grundlæggende køleteknik I dette afsnit vil opbygningen af et log(p)-h diagram og en 1-trins kredsproces kort blive gennemgået trins køleproces En et-trins køleproces danner den grundlæggende forståelse for et køleanlægs virkemåde og der vil blive skitseret i 6 trin. Efter figuren vil de 6 trin blive gennemgået. Figur 5.8 er også vist på bilag 1, for at læseren kan se figuren under gennemgang af de 6 trin. Figur 5.8 Log(p)-h diagram for kølemidlet R22, med en indtegnet kredsproces Diagrammet viser de fysiske egenskaber ved et kølemiddel. Det aflæses hvilken tilstandsform kølemidlet befinder sig i ved forskellige tryk og temperaturer, og indsættes en kredsproces i log(p)-h diagrammet kan entalpi ændringer udregnes. Trin 5-6 Varmeoptagelse i fordamperen For at et kølemiddel kan fordampe, kræves der en fordampningsvarme, som skal tages fra det kølerum der skal holdes koldt. Varmen fra kølerummet får kølemiddelet til at fordampe. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 22

23 Trin 6-1 Overhedning Inden kølemidlet kan sendes igennem kompressoren tilføres kølemidlet ekstra varme, for at lave en overhedning af kølemidlet. Det er for at være 100% sikker på, at alt kølemidlet er fordampet, således der ikke kommer væskeslag i kompressoren. Den del af overhedningen er med til at forøge kuldeydelsen, Qe. Trin 1-2 Kompression af kølemiddel Når kølemidlet er på dampform (x>1) kan kompressoren ansuge og komprimere kølemidlet. Trykket stiger og der tilføres varme. Kølemidlet har nu en høj entalpi, som består af energi fra kølerum og kompressor. Trin 2-3 Kondensation, afgivelse af energi For at afgive energi og derved sænke entalpien, må kølemidlet ledes igennem kondensatoren. Kondensatoren leder varmen bort ved hjælp af et andet kølemiddel f.eks. luft eller vand. Dermed kondenser kølemidlet og overgår til væskeform. Trin 3-4 Underkøling af kølemiddel Efter kondensatoren er kølemidlet kondenseret til væske, og herefter vil det yderligere miste varme, inden det sendes igennem ekspansionsventilen. Processen hvor kondenseret kølemiddel afkøles, kaldes underkøling. Trin 4-5 Ekspandering af kølemiddel Kølemidlet sendes gennem ekspansionsventilen, og trykket sænkes. Herefter kan kølemidlet igen optage varme fra omgivelserne i kølerummet. Kredsprocessen i figur 5.8, er illustreret under følgende forudsætninger: Det er en tabsfri proces Ingen trykfald gennem komponenter, rør og ventiler Ingen trykfald gennem fordamper og kondensator Kompressor arbejdet foregår reversibelt adiabatisk dvs. en tabsfri proces hvor der ikke er varmetab eller varmeoptagelse til omgivelserne Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 23

24 Figur 5.9 Kredsproces med fremhævet kuldeydelse og kompressorarbejde (Cool Pack). Ved at studere kredsprocessen nærmere i figur 5.9 kan anlæggets COP-faktor (coefficient of performance) bestemmes. COP-værdien er en faktor for, hvor effektivt køleanlægget er. Det er et udtryk for hvor meget energi der udvindes i forhold til den energi som anlægget bruger. COP-faktoren for et køleanlæg er givet ved: COP = Tilført varme til fordamper,qe Tilført energi til kompression,w (B 5.2) Såfremt den cirkulerede masse af kølemiddel(m) er kendt og de forskellige entalpier aflæses kan værdierne Qe og W beregnes: Qe = h2 h1 m (B 5.3) W = h3 h2 m (B 5.4) Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 24

25 5.8 Farlige egenskaber for propan (R290) Propans farligste egenskab er, at gassen er meget brandfarlig. Når propan kommer på dampform, er blandingen med luft brandbar i koncentrationerne fra 0,038-0,171 kg/m3. Opnås en blanding inden for antændelsesgrænserne er der risiko for en eksplosiv brand ved antændelse. Hvis beholdere som indeholder propan, udsættes for en kraftig varmepåvirkning, er der en risiko for BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). F.eks. vil en brand nær receiveren, få væsken i receiveren til at absorbere varmen, og dermed tvinge væsken til at koge. Trykket vil stige, og sikkerhedsventilen udløses. Når denne proces er sket et antal gange, vil væskestanden falde. Det overfladeareal på receiveren, der ikke er dækket med væske til at absorbere varmen, vil med tiden blive så varm, at den kan briste. Brister den, vil fyldningen blæses direkte ud til branden, og der kommer nu yderligere næring til branden. Ved brand er det essentielt at få stoppet gasudslippet hvis det er muligt, således at genantændelse kan undgås. Mindre brande kan slukkes med kulsyre-sne eller vand. Under større brande omkring komponenter, kan køling med vand være med til at forhindre BLEVE. Ved lækage eller udslip generelt, er det ligeledes vigtigt at få lukket for udslippet. Herefter skal der straks ventileres eller udluftes til det fri. Dette gøres for at komme under laveste antændelses grænse. Ved udslip er der stor risiko for forfrysning, hvis gassen rammer huden. R290 Propan R744 Kuldioxid Flammepunkt -104 C - Antændelsestemperatur 450 C - Antændelsesgrænser 1,7-10,9 % volumen (0,038-0,171 kg/m3) - Dampmassefylde (Luft=1) 1,5 1,5 Figur 5.17 Brandrelevante oplysninger for R290 og R744. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 25

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Bachelorprojekt 2013 Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Titel: Projekt art: Forfatter: Studienummer: Placering i udd.: Fagområde: Uddannelse:

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Køleoptimering

Sydvestjysk Sygehus - Køleoptimering Fredericia Maskinmesterskole (FMS), Fredericia Afleveringsdato: Bacheloropgave: Optimeringsprojekt 27 maj 2015 Anslag rapporten:60.000, svarende til 25 normalsider Anslag abstract: 1267, svarende til 0,5

Læs mere

Optimering med absorptionsvarmepumpe

Optimering med absorptionsvarmepumpe Optimering med absorptionsvarmepumpe Kasper Andersen & Jesper Brink Nielsen 16-12-2013 Forfattere: - Jesper Brink Nielsen (JN) A10530 - Kasper Andersen (KA) V09851 Rapportens titel: Projekttype: Fagområde:

Læs mere

Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater. Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012

Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater. Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012 Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012 Navn: Dennis Christensen Studienummer: V08716 Titel: Optimering af små kondenseringsaggregater Projekttype:

Læs mere

19-12-2012 KOLDING OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL SYGEHUS. Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B

19-12-2012 KOLDING OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL SYGEHUS. Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B 19-12-2012 KOLDING SYGEHUS OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B 1 Titelblad Udarbejdet af: Projekttitel: Projekttype: Fagområde: Sted:

Læs mere

[BACHELORPROJEKT OM TRYKLUFTANLÆG]

[BACHELORPROJEKT OM TRYKLUFTANLÆG] 2013 Elopak Danmark Anders Warming [BACHELORPROJEKT OM TRYKLUFTANLÆG] Aarhus Maskinmesterskole Forfatter: Studienummer: Opgavetitel: Optimering af trykluftanlæg Projekttype: Bachelorprojekt Placering i

Læs mere

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg - En analyse af implementeringen af eldrevne kompressor varmepumper til et geotermisk anlæg. Denne rapport er udarbejdet af: Asger Løngreen, 091909 Vejledere:

Læs mere

Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem. Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen

Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem. Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen Titelblad Forfatter: Lars Pedersen Rapportens Titel: Bachelor projekt 2012 - Optimering af kølevandssystem

Læs mere

Energioptimering hos energiintensiv virksomhed

Energioptimering hos energiintensiv virksomhed Energioptimering hos energiintensiv virksomhed Figur 1. Pressebillede fra Cheminova. Kilde: www.cheminova.com/en/press_room/downloads/downloads (27/5 2014) Bachelorprojekt af ved Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Energihåndtering i Zambia

Energihåndtering i Zambia Energihåndtering i Zambia For organisationen Af Og - energiteknologer 1 Titelblad Titel: Energihåndtering i Zambia Uddannelse: Energiteknolog Uddannelsesinstitution: University College Nordjylland Sider:

Læs mere

Fiskeindustriens køleanlæg

Fiskeindustriens køleanlæg Fiskeindustriens køleanlæg Reglerne for kunstige kølemidler er ændret. Den 1. januar 2007 kan være sidste frist for at tage et køleanlæg i brug uanset om det er nyt, ombygget eller udvidet. Det afhænger

Læs mere

Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse. 2012 Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård

Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse. 2012 Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård 2012 Aarhus Maskinmesterskole 2 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård Forfatternes navne og studienumre: Projektets titel: Projektets undertitel: Projektets type: Fagområde:

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Optimering af ventilationsanlæg

Optimering af ventilationsanlæg Optimering af ventilationsanlæg Aktiv Centret - Herning Benjamin Hestehave V08709 15. Marts - 2013 Aarhus Maskinmesterskole ~ 0 ~ Projekttitel: Projekttype: Praktikvirksomhed: Uddannelse: Optimering af

Læs mere

Varmeforsyning i nyt område

Varmeforsyning i nyt område Varmeforsyning i nyt område Bachelorprojekt efterår 2013 Casper Sørensen d. 16-12-2013 Titelblad: Forfatter: Casper Sørensen Studienummer: V09874 Klasse: Klasse A. 6 semester Skole: Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Luft som varmekilde i varmepumper

Luft som varmekilde i varmepumper Luft som varmekilde i varmepumper Udrednings- og forprojekt Claus S. Poulsen Civilingeniør Prøvestationen for Varmepumpeanlæg Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2000 1 Forord Nærværende

Læs mere

Biogas som drivmiddel

Biogas som drivmiddel Biogas som drivmiddel Bachelorprojekt Lars Nielsen Juni 2013 FFffjndfsfsdfadadsds Titelblad Titel: Projekttype: Uddannelse : Uddannelsessted: Studerende: Studienummer: Fag: Biogas som drivmiddel Bachelorprojekt

Læs mere

En teknisk markedsanalyse på brugen af CO2-køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark Bachelorprojekt

En teknisk markedsanalyse på brugen af CO2-køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark Bachelorprojekt En teknisk markedsanalyse på brugen af CO2-køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark Bachelorprojekt 16-12-2013 Aarhus Maskinmesterskole Christian Krupa Jacobsen og Søren Ellegaard 1 Titel: En teknisk markedsanalyse

Læs mere

Energioptimering og brændstofsbesparelse

Energioptimering og brændstofsbesparelse 2015 Energioptimering og brændstofsbesparelse Udarbejdet af Høgni Olsen Studienummer: E20112002 Antal tegn: 61.263 med mellemrum Antal normalsider: 25,52 Afleveringsdato: 27-05/2015 Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

Energioptimering på Beder skole

Energioptimering på Beder skole 2013 Energioptimering på Beder skole Mikkel Solmer Eriksen v10908 Administration og Ejendomme, Bygninger Aarhus Kommune 12/16/2013 Forfatter: Studienummer: Titel: Projekttype: Fagområde: Mikkel Solmer

Læs mere

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Bachelorprojekt af Claus Juul Andersen Aarhus maskinmesterskole Titel: Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Emne: Vedvarende energi

Læs mere

Analyse af overskudsvarme i kølevandsanlæg

Analyse af overskudsvarme i kølevandsanlæg Analyse af overskudsvarme i kølevandsanlæg Ved Daka Proteins Martin Falkenberg Larsen Analyse af overskudsvarme i kølevandssystem - Ved Daka Proteins Bachelor projekt Af Martin Falkenberg Larsen (Studie

Læs mere

Udnyttelse af overskudsvarme 2013. Lars Jensen

Udnyttelse af overskudsvarme 2013. Lars Jensen Udnyttelse af overskudsvarme 2013 Lars Jensen Lars Jensen Energioptimering & udnyttelse af overskudsvarme Lars Jensen Energioptimering & udnyttelse af overskudsvarme Forfatter navn, studienr.: Projekt

Læs mere

Bachelorprojekt 2012. Optimering af energiudnyttelsen på Beta. Skrevet af: Jakob Mule Rasmussen

Bachelorprojekt 2012. Optimering af energiudnyttelsen på Beta. Skrevet af: Jakob Mule Rasmussen Bachelorprojekt 2012 Optimering af energiudnyttelsen på Beta Skrevet af: Jakob Mule Rasmussen Titel: Projekt type: Fag: Studie nr.: Klasse: Optimering af energiudnyttelsen på Beta Bachelorprojekt Varmetransmission,

Læs mere

Erstatning af kraftige drivhusgasser (HFC er, PFC er og SF 6 )

Erstatning af kraftige drivhusgasser (HFC er, PFC er og SF 6 ) Erstatning af kraftige drivhusgasser (HFC er, PFC er og SF 6 ) 1998 Endelig rapport Per Henrik Pedersen Civilingeniør DTI Energi DTI Energi Postboks 141 2630 Taastrup Tlf: 4350 45 23 Fax: 4350 72 22 E-mail:

Læs mere

GIBO Plast A/S. Claus Kvist FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD

GIBO Plast A/S. Claus Kvist FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD 2013 GIBO Plast A/S Claus Kvist FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD Forfatters navn: Studienummer: Forsideillustration: Claus Kvist F10131 http://images.colourbox.com/thumb_colourbox3776943.jpg http://images.colourbox.com/thumb_colourbox6923181.jpg

Læs mere

Klima og Energi Skanderborg Kommune som klimakommune

Klima og Energi Skanderborg Kommune som klimakommune Klima og Energi Skanderborg Kommune som klimakommune Lars Salomonsen A11005 Bachelorprojekt Juni 2014 Forfatter: Studie nummer: Rapportens titel: Rapportens undertitel: Projekttype: Uddannelse: Semester:

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

Energirigtigt byggeri

Energirigtigt byggeri Energirigtigt byggeri Energiteknolog Sofiendalsvej 60 Telefon 72 50 59 00 Fax 72 50 59 99 http://www.ucn.dk Titel: Afgangsprojekt. Tema: Passivhuse. Projektperiode: 4.semester afgangsprojekt. Deltager:

Læs mere

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10 Individuelle Eldrevne Varmepumper Implementering af ny teknologi fase 5-10 Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2002 1 Forord Nærværende rapport beskriver det arbejde, der er gennemført

Læs mere