Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann"

Transkript

1 Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann 15. december 2014

2 Navn Studienummer Titel Projekttype Fagområde Semester Udd. Institution Vejleder Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann A10541 og M10764 Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg Bachelorprojekt Køl 9. semester Aarhus Maskinmesterskole Poul Høgh, Lektor Dato for aflevering 15. december 2014 Normalsider Omslagsbillede 30,9 ( anslag inkl. mellemrum) Fotoserie fra R290 anlægget på Thyborøn Havn Lars Hørup Jensen Jesper Hoffmann Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 2

3 Abstract Project title: Technical analysis and optimization of a R290 refrigeration system This project is about to illuminate the natural refrigerant R290 (propane) as more widespread refrigerant. R290 has a history as refrigerant, but due to flammability, and synthetic competitors, it has not been popular the last decades. Now EU strongly suggests the refrigeration industry to focus on systems using natural refrigerants. One option could be the refrigerant R290. This report takes output in an internship at the company Multi Køl A/S, who built a R290 refrigeration system for a cold storage depot in Thyborøn. The company already had a R744 (carbon dioxide) refrigeration system, but due to the expansion of cold storage, the company needs extra freezing capacity. The companys first choice was to expand its existing R744 refrigeration system, but instead they choose to install a R290 refrigeration system, as this would be a cheaper option. In this study, the R744 and R290 systems were analyzed, in terms of different factors including thermodynamic and chemical properties of the refrigerants, energy consumption, operation and maintenance. The analysis is completed with LCC of a period of 10 years. The R290 refrigeration system is a pilot project, and the report also includes proposals for how the R290 refrigeration system can be further optimized, both in terms of daily operations, but also in terms of energy consumption. The outcome of this report concludes R290 refrigerant system is the cheapest solution, when speaking of the category of refrigeration systems, with natural refrigerant. However propane is a flammable refrigerant, so precautions have to be implemented, when installing a propane refrigerant system. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 3

4 Indholdsfortegnelse Abstract Nomenklaturliste Forord Påskønnelser Læsevejledning Bilag Kildehenvisning Beregninger Problemformulering Projektbeskrivelse Problemstilling Hovedspørgsmål Afgrænsning Metode Skrivning Kølemidler Anlægsanalyse og optimering Energitilskud Liste over respondenter Vurdering af indhentet empiri Metode ved brug af beregningsprogrammer Metode til analyse Behandling af resultater Kølemidler Kølemidlernes udvikling Lovgivning for kølemidler ODP GWP-faktor TEWI-faktor Grundlæggende køleteknik trins køleproces Farlige egenskaber for propan (R290) Farlige egenskaber for kuldioxid (R744) Delkonklusion kølemidler Anlægsanalyse over R290 anlæg i Thyborøn Opbygning Varmeveksler Pump-down kompressor styring Virkemåde af varmgasafrimning Fordele ved varmgasafrimning Sikkerhed Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 4

5 6.7.1 Brandmyndigheder Gasdetektorer Pressostater og sikkerhedsventiler Yderligere tiltag LCC Anskaffelsespris på R290- og R744 anlægget Forskel på komponenter Vedligehold Energiudgifter for R290- og R744 anlægget stk. R744 anlæg stk. R290 anlæg El afrimning Energitilskud Resultater af LCC analyse TEWI-værdi Delkonklusion Kildekritik til afsnit Optimering Flydende kondensering Energi beregning på flydende kondensering kontra kondensering ved 32 C Kritik af programmet Opbygning af flydende kondensering Güntner GMM modul Optimering af anlægsopbygning Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bøger PDF og filer Links Billeder Pc-programmer Firmaer Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 5

6 1. Nomenklaturliste AAMS AKV-ventil BLEVE COP Frostanlæg GWP HC kølemidler HFC kølemidler HCFC kølemidler HT-siden KVR-ventil Køleanlæg LCC LFL LT-siden Multi Køl NC ODP R290 R744 Aarhus Maskinmesterskole Elektronisk ekspansion ventil Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion Coefficient Of Performance Kølemaskine som arbejder ved rumtemperatur -18 til -30 C Global Warming Potential Hydrocarboner (kulbrinter) Hydroflourocarboner Hydroklorofluorocarboner Højtrykssiden af et køleanlæg Kondenseringstrykregulatorventil En termisk maskine som flytter varme fra et rum Life Cycle Cost Lower Flameable Level Lavtrykssiden af et køleanlæg Multi Køl A/S, køleentreprenør Normally Closed Ozone Depletion Potential Propan, C3H8 Kuldioxid, CO2 Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 6

7 2. Forord Idéen bag denne rapport er, at belyse fordele og ulemper ved R290 som kølemiddel. Projektgruppen finder det spændende, at kigge på miljørigtige alternativer til de kendte kølemidler. R290 har været brugt som kølemiddel i mange år, men har ikke været udbredt i det 20. århundrede grundet de syntetiske kølemidler, som har været på markedet. Lovgivningen for brug af disse kølemidler er med tiden blevet skærpet, og de naturlige kølemidler vil formentlig vinde større indpas i fremtiden. 2.1 Påskønnelser Projektet kunne ikke være lavet uden den store hjælp, som er blevet ydet til os fra flere sider. Derfor skal der lyde en stor tak til: Poul Høgh, Vejleder under bachelorforløb, Lektor, Aarhus Maskinmesterskole. Svend Vinther Pedersen, Senior Konsulent i køle- og varmepumpeteknik, Teknologisk Institut. Desuden en særlig tak til Multi Køl A/S, for at stille en praktikplads til rådighed, samt den imødekommenhed og interesse vi er altid blevet mødt med ved henvendelser og spørgsmål. Tak til: Svend Nielsen, Salgsingeniør Bent Møller, Direktør Kenneth Haüser, Administrationschef Frederik Grønkjær, Køletekniker Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 7

8 2.2 Læsevejledning Rapporten er opdelt i 3 hoveddele: En teoridel, en anlægsanalyse og en optimeringsdel. Teoridelen henvender sig primært til dem, som måtte ønske en uddybning af den teoretiske del af køleprocessen, men alle uanset profession og niveau kan drage nytte af teoridelen. Alle tryk i denne rapport er angivet i bar(a), absolut. Hovedafsnit 5 og 7 er afsluttet med en lille delkonklusion for at samle op på det gennemgåede stof Bilag Til rapporten medfølger en bilagsrapport, som det anbefales læseren, at have ved sin side under læsningen af denne rapport. Bilagene er placeret i kronologisk rækkefølge, og sidste del af bilagsrapporten udgør en fotoserie med forklaring af de enkelte komponenter på R290 anlægget i Thyborøn Kildehenvisning Såfremt der er benyttet kilder, er disse nævnt i teksten eller fremgår i en parentes. Parentesen henviser til afsnit 11 i litteraturlisten, hvor den komplette kildeangivelse er angivet Beregninger I rapporten er alle beregninger og formler benævnt med nummer. Det er skrevet som (B5.1) som hentyder til beregning 1 i afsnit 5. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 8

9 3. Problemformulering Multi Køl A/S er en landsdækkende totalleverandør inden for køle-, fryse- og klimaløsninger. Virksomheden udfører kundetilpassede løsninger til industri, kontor og marine. Projekternes størrelser er meget individuelle, og spænder fra mindre anlæg som kan sættes op på få timer, til større anlæg hvor konstruktion og opstilling løber over flere måneder. Virksomheden har 21 ansatte og har kontorer i Aarhus, Brøndby og Holstebro. Hovedkontoret har beliggenhed i Aarhus, hvor praktikforløbet blev afviklet. Figur Organisationsdiagram for Multi Køl A/S (Multi Køl). I takt med tidens ånd om en grøn profil samt større krav til kølemidler og miljø, vil Multi Køl gerne tilbyde nye alternativer inden for kølemidler. Disse skal overtage for de gamle HCFCog nyere HFC kølemidler, da de forventes at blive udfaset og erstattet med mere miljøvenlige kølemidler inden for en overskuelig årrække. Dette udsagn underbygges af Eigil Nielsens udtalelser i Ajour programmet 2014: På sigt kan det ikke udelukkes, at man politisk beslutter en udfasning af alle fluorbaserede kølemidler til fordel for naturlige kølemidler (Nielsen, Ajour program, 2014) Under praktikopholdet ved Multi Køl var det primære fokusområde at bistå en salgsingeniør med at konstruere et R290 frostanlæg, til en virksomhed i Thyborøn. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 9

10 Virksomheden ønskede at forøge sin kølekapacitet, og overvejede i første omgang at udbygge deres eksisterende R744 anlæg. Driftsberegninger og energitilskud betød, at R290 anlægget ville være en sundere investering både driftsmæssigt og økonomisk. 3.1 Projektbeskrivelse I denne rapport sammenlignes det opsatte R290 anlæg med et tilsvarende R744 anlæg, og derved belyses fordele og ulemper på begge typer anlæg. Projektet vil primært henvende sig til frostanlæg med kølemiddelfyldninger på over 10 kg, da disse kun må benytte naturlige kølemidler. Derfor sammenlignes R290 anlægget med et R744 anlæg, da dette anses for at være nærmeste konkurrent. 3.2 Problemstilling Det er et problem for miljøet, at mange køleanlæg drives med HFC kølemidler med stor GWP-faktor. Dette underbygges af EU, som har vedtaget F-gas lovgivningen. R290 er et brændbart kølemiddel, og det er forbundet med en risiko at bruge det, hvis ikke de rigtige sikkerhedsforanstaltninger tages i brug. Ydermere vil der også være en naturlig skepsis for kunder om at benytte et nyt kølemiddel og derfor vil denne rapport forsøge, at belyse de tekniske og økonomiske faktorer, som gør sig gældende for et R290 frostanlæg. Projektet vil som nævnt tage udgangspunkt i et nyligt opsat R290 frostanlæg. Dette anlæg er tænkt som et pilotprojekt. Ud over at undersøge tekniske og økonomiske faktorer, vil mulighederne for yderligere optimering af R290 anlægget også blive undersøgt. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 10

11 3.3 Hovedspørgsmål I opgaven vil følgende problemstillinger blive besvaret: Hvor godt et alternativ er et frostanlæg med R290 som kølemiddel, i forhold til et frostanlæg med R744 som kølemiddel, set ud fra et økonomisk, drifts- og sikkerhedsmæssigt perspektiv? o Hvordan kan det nuværende R290 anlæg på Thyborøn Havn optimeres i forhold til anlægskonstruktion, drift og energiforbrug? For at svare på ovenstående spørgsmål, vil følgende emner blive behandlet: Analysere og belyse kølemidlerne R290 og R744 Anlæggenes virkemåde og opbygning Anlæggenes LCC Muligheder for at søge energitilskud Optimering af det opstillede R290 anlæg Ved at behandle ovenstående emner, vil det være muligt at komme rundt i alle aspekter af R290 anlægget, og dermed kan hovedspørgsmålet i problemstillingen besvares. 3.4 Afgrænsning I udarbejdelsen af projektet fokuseres der udelukkende på sammenligningen mellem et totrins R744 frostanlæg med el-afrimning, og et et-trins R290 frostanlæg med varmgasafrimning. Disse to ovenstående anlæg er dimensioneret til samme kuldeydelse og der arbejdes videre med de to anlæg, da det er dem, som har været tilbudt til virksomheden i Thyborøn. Der vil ikke blive analyseret på optimering af det tilbudte R744 anlæg, da dette anlæg ikke fysisk eksisterer. Det tilbudte R744 anlæg, bruges primært til sammenligning af LCC. Ifølge salgsingeniør Svend Nielsen skønnes der, at et ammoniak anlæg typisk vil koste det dobbelte af et kulbrinteanlæg. Køleanlæg med ammoniak som kølemiddel vil derfor ikke blive behandlet, da de på nuværende tidspunkt, økonomisk set, ikke vil kunne konkurrere med R290- og R744 anlæg. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 11

12 4. Metode Formålet med dette afsnit er bibringe læseren en oversigt over de metodemæssige fremgangsmåder, som er benyttet i de enkelte afsnit i rapporten. 4.1 Skrivning Ifølge AAMS s kvalitetssystems dokument om udarbejdelse af afsluttende bachelorprojekt, Undervisningsplan modul 31, bachelorprojekt står der: Den studerende skal lære at arbejde udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et projekt. Den studerende skal ved at drage sammenhænge mellem erfaring, praktiske færdigheder og teoretisk viden kunne identificere og analysere problemstillinger, der er centrale i forhold til professionen som maskinmester. Projektet er et casebaseret projekt, som tager udgangspunkt i bachelorpraktik hos virksomheden Multi Køl. Projektet er opbygget som en problembaseret analyse af R290 s muligheder som fremtidigt kølemiddel til frostanlæg med direkte køling. Frostanlægget er placeret i Thyborøn, og af hensyn til virksomhedens anonymitet, vil denne blive omtalt i opgaven som, virksomheden i Thyborøn. Rapporten opbygges efter AAMS s vejledning for dette (Krestens og Andressen, 2012). Som yderligere inspiration til interview teknik, indsamling af data, samt den metodemæssige fremgangsmåde i rapporten er: Filosofiske tilbageblik og guldkorn (Høgh, 2014), Adgang til Empiri gennem søgning i tilgængelig viden (Høgh, 2014) og Videnskabsteori for begyndere (Thurén, 2008) benyttet. Ved henvisning til kilder, figurer, teorier, modeller mv., benyttes Harvard-stilen. 4.2 Kølemidler Informationer for gældende kølelovgivning vil blive indhentet fra Kølebranchens Miljøordning (kmo.dk). Dette er formaliseret viden og informationer fra kmo.dk betragtes som værende pålidelige. De kvantitative deduktive teorier der benyttes til at afdække kølemidlernes termodynamiske og kemiske egenskaber, er fra undervisningsmateriale benyttet på AAMS. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 12

13 4.3 Anlægsanalyse og optimering Data til analyse i dette projektet vil blive indhentet fra Multi Køl. I arbejdet med at få adgang til relevante oplysninger, opsættes der et møde med projektlederen for entreprisen i Thyborøn, salgsingeniør Svend Nielsen. Oplysningerne som har projektets interesse er indkøbspris, drifts- og vedligeholdelsesudgifter som tilsammen udgør LCC. Disse data kategoriseres som kvalitative induktive, da informationerne stammer fra én virksomhed. I forbindelse med indsamlingen af data for R290 anlægget vil virksomheden i Thyborøn blive aflagt et besøg, hvor Multi Køls køletekniker testkører anlægget inden det idriftsættes fuldt ud. Anlægget vil blive gennemgået komponent for komponent, og køleteknikeren vil blive interviewet for at belyse de problemstillinger, som må forventes under en indkøringsfase. Interviewet vil også danne grundlag for, at afsøge anlæggets mulige optimerings muligheder. Interviewet med køleteknikeren betegnes som kvalitativ induktive data. Data for driftsforholdene på R290- og R744 anlægget vil blive beregnet ud fra den optagne effekt på kompressoren under fuldlast. R744 kan køre både subkritisk og transkritisk drift, afhængig af udetemperaturen. Det vil derfor blive antaget, hvor stor en del af året anlægget kører hhv. subkritisk eller transkritisk drift. 4.4 Energitilskud Regler, krav samt baggrund for at kunne ansøge energitilskud ved elselskabet NRGi, vil blive belyst gennem et kvalitativt interview af energirådgiver Steffan Lohff Nielsen. Data fra dette interview vil være både induktiv og formaliseret viden, da Steffan forvalter lovgivningen. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 13

14 4.5 Liste over respondenter I dette afsnit vurderes de enkelte respondenter. Respondent Beskrivelse og vurdering Svend Nielsen, Svend er ansat som salgsingeniør hos Multi Køl, og har stor Salgsingeniør, Multi erfaring med salg og dimensionering af køleanlæg af alle typer. Køl Svend har været projektleder på R290 anlægget i Thyborøn. Svends udtalelser vurderes som valide, da han har stor erfaring i kølebranchen. Multi Køl har en interesse i at få succes med deres R290 anlæg, og kan derfor være farvede i deres udtalelser omkring konkurrerende anlæg. Multi Køl sælger også R744 anlæg som ikke er fra egen produktion, og det vurderes at avancen var blevet den samme, uanset hvilken type anlæg Multi Køl havde solgt til virksomheden i Thyborøn. Frederik Grønkjær, Frederik er ansat som køletekniker hos Multi Køl og har mange års Køletekniker, Multi erfaring i at opstille, indkøre og fejlfinde på alle typer af køleanlæg. Køl Frederik har været formand på den praktiske del af installationen i Thyborøn. Frederiks udtalelser vurderes valide, da han har været i faget i mange år, og har praktisk erfaring som dækker over mange anlæg. Svend Vinter Svend er uddannet civilingeniør og tester nye køle- og Pedersen, Senior varmepumper i forhold til den COP-faktor, som producenten har Konsulent, Køle- og opgivet. Svend har udtalt sig om opbygningen af varmepumpeteknik, varmgasafrimingen på R290. Teknologisk Institut, Svends udtalelser vurderes som valide da han kigget på Aarhus opbygningen af mange forskellige typer anlæg. Herunder også hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at et anlæg er energieffektivt. Steffan Lohff Nielsen, Steffan sidder som energirådgiver hos NRGI og til daglig behandler Energirådgiver, NRGi han ansøgninger om energitilskud. Han kender lovgivningen og ved hvilke krav der skal være opfyldt til en energioptimering, før et energitilskud kan ansøges. Han vurderes på den baggrund at fremstå som valid. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 14

15 4.6 Vurdering af indhentet empiri Det vurderes at den indsamlede empiri er valid, da der er udført interviews med 4 respondenter. Ønskes yderligere validering af empirien skal der udføres flere interviews. Empirien ville være mere valid, såfremt der var udført interview med andre køleentreprenører og producenter. Reliabiliteten af de udførte interviews vurderes at være tilfredsstillende. Det forudsættes dog, at personer som udfører interviews har en vis teknisk viden inden for køleanlæg. Maskinmesterens kompetencer, som både teoretiker og praktiker, kommer her til nytte, da der er udført interviews med forskellige fagpersoner fra salgsingeniør til køletekniker. 4.7 Metode ved brug af beregningsprogrammer I rapporten benyttes flere beregningsprogrammer. Programmerne er de samme som anvendes i kølebranchen, hvilket betyder at validiteten af resultaterne må anses at være på et tidsfredsstillende niveau. De anvendte programmer er angivet i litteraturlisten. 4.8 Metode til analyse I afsnit 5.9 under den teoretiske analyse af log(p)-h diagrammerne er forudsætningen at anlægget kører stabilt, og kører med en konstant belastning. Anlægsanalysen i afsnit 6 bygger på studering af anlægsdiagram for R290 anlægget, besøget i Thyborøn, og interviews med salgsingeniør Svend Nielsen og køletekniker Frederik Grønkjær. Under analysen i afsnit 7.4 fokuseres der udelukkende på energiforbrug og COP-faktorer under fuldlast. Denne metode er også set anvendt i kølebranchen, og har dermed sin berettigelse. Det understøttes af den køletekniske undervisning på AAMS, hvor udregningerne er udført med samme metode. Dette er en brugt metode inden for maskinmesterprofessionen, for at kunne sammenligne forskellige anlæg. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 15

16 4.9 Behandling af resultater For at tage højde for usikkerheder under beregninger, afrundes alle resultater til nærmeste hele hundrede. En af grundene er at den optagne effekt på kompressoren variere fra år til år, alt efter niveauet af graddage. Ligeledes har producenter kun oplyst den optagne effekt under fuldlast og ved et givent temperatursæt. Virkeligheden vil ofte være en anden. En anden årsag er den generelle usikkerhed ved optimeringsberegninger, som bygger på antaget data. 5. Kølemidler Dette afsnit bibringer læseren et overblik over de mest anvendte termer og udtryk samt den grundlæggende viden omkring kølemidler og køleteknik.. Dette er for at klæde læseren på til de afsnit, som omhandler analyse, LCC og optimering. 5.1 Kølemidlernes udvikling Kølemidler har gennem tiden forandret sig meget. CFC-gasser er siden 1930 erne blevet brugt som drivmiddel i sprayflasker og kølemiddel i køle- og fryseanlæg. I starten af 1970 erne opdagede amerikanske forskere at klormolekyler fra CFC-gasserne var begyndt at nedbryde ozonlaget. Ozonlaget beskytter imod ultraviolette stråler fra solen, som er medvirkende til hudkræft. Efter CFC kølemidlerne kom udviklingen af først HCFC- og senere HFC kølemidlerne. I udviklingen af kølemidler lægges der vægt på gode termodynamiske egenskaber, samtidig med at kølemidlet ikke må være skadeligt for miljøet. Det betyder at kølemidlet skal have lave værdier for ODP (Ozone Depletion Potential) og GWP (Global Warming Potential). ODP og GWP vil blive gennemgået i afsnit 5.3 og Lovgivning for kølemidler Montrealprotokollen trådte i kraft 1. januar 1989, og forpligter deltagerlandene til at udfase CFC-gasser, som medvirker til nedbrydning af ozonlaget. Kyotoprotokollen trådte i kraft 11. december i 1997, og er en fælles aftale mellem medlemslandene til, at reducere udledningen af drivhusgasser. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 16

17 Ved opsætning af nye køleanlæg med fyldninger over 10 kg må der i dag kun benyttes naturlige kølemidler som kuldioxid, ammoniak eller forskellige kulbrinter (Retsinfomation.dk). Det fremgår af dansk lovgivning, som er vedtaget i forhold til Montrealog Kyotoprotokollen. Fra 1. januar 2015 træder EUs F-gas forordning i kraft, og det betyder f.eks. at kølemidlet R22 ikke må benyttes mere. Det betyder, at der ikke må opsættes nye anlæg med R22, og at eksisterende anlæg, i tilfælde af defekt, ikke må få tilført nyt eller renegeret R22 kølemiddel. F-gas ordningen betyder også, at HFC kølemidler skal begrænses fra år 2016, samtidig med at HFC kølemidler bliver pålagt afgift. Figur 5.1 EUs F-gasordning viser, hvor mange nye installationer der må fortages med HFC kølemidler de kommende år. Samtidig bliver HFC kølemidler pålagt store afgifter, og det må opfattes som et tydeligt signal fra EU om, at der bør satses på naturlige kølemidler fremadrettet (Vonsild, 2014). Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 17

18 5.3 ODP Gamle kølemidler som R12 og R11 indeholdte klor. Ved udslip bliver kølemidlet spaltet af solens UV-stråler, og der dannes kloratomer som reagerer med ozon samtidig med der dannes oxygen og klormonoxid. Klormonoxiden vil herefter igen reagere med et frit oxygenatom, og der dannes nu igen et frit klor-atom samt et frit oxygen-atom. Processen gentager sig selv, og der nedbrydes meget ozon før klor-atomet bliver inaktivt. Processen ser således ud: Figur 5.2 Bindingsdiagram for kølemidlerne R11 og R12, som viser de indeholder klor (Vonsild, 2014). Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 18

19 For at definere hvor farligt et kølemiddel er for ozonlaget er begrebet ODP (Ozone Depletion Potential) defineret. Kølemidlet R12 er brugt som reference og har værdien 1. Figur Oversigt over ODP faktor for forskellige kølemidler. Bemærk alle naturlige kølemidler har en ODP faktor på 0 (Nielsen, 2013). Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 19

20 5.4 GWP-faktor Kølemidler bidrager til forøgelse af drivhuseffekten, som er jordens naturlige måde at holde varmen på. Uden drivhuseffekten ville jorden være et koldt sted. Kølemidler er ved udslip med til at forøge drivhuseffekten, og kølemidlernes skadelige bidrag til drivhuseffekten måles i GWP (Global Warming Potential). Figur Illustration af drivhuseffekten (fjernvarme.info). Figur GWP faktor for de forskellige kølemidler. Bemærk at værdierne er defineret med CO2 til index 1. Der tages udgangspunkt i CO2, da dette er den dominerende drivhusgas i atmosfæren. CO2 sat med værdien 1, set med en tidshorisont over 100 år (Nielsen, 2013). Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 20

21 Figur 5.6 Udviklingen over udledningen af CO2 og ozonnedbrydende stoffer fra år 1950 og frem til år Efter 2010 er udviklingen baseret på prognoser som viser, at CO2 koncentrationen og de ozon nedbrydende stoffer vil falde. Fra 2010 ses det at udbredelsen af HFC kølemidler, vil kunne føre til en ny risiko for overudledning af CO2 og ozonnedbrydende stoffer, og derfor er EU s F-gas ordning indført. (Vonsild, 2014). 5.5 TEWI-faktor TEWI står for Total Equivalent Warming Impact og er en talværdi for både den direkte (GWP) og den indirekte påvirkning af miljøet. Den indirekte påvirkning er et udtryk for det CO2, som dannes ved produktion af den drift-energi, som køleanlægget forbruger. TEWI-værdien kan udtrykkes ved: TEWI = (GWP L n) + (GWP m (1 α rec )) + (n E a β) = Kg. CO 2 (B5.1) GWP Den direkte påvirkning (Drivhuspotentialet) L Lækage af kølemiddel [kg/år] n Anlæggets driftstid [år] m Anlæggets kølemiddelfyldning [kg] α!"# Genvindingsfaktoren [%] E! Anlæggets energiforbrug pr. år [kwh/år] β CO2-emissionen pr. kwh. [kg/kwh] Ved at bruge formel 5.1 er det muligt at sammenligne forskellige køleanlægs direkte og indirekte påvirkning af miljøet, målt på antal udledte kg CO2 til atmosfæren (Guntoft et al., 2003). Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 21

22 5.6 Grundlæggende køleteknik I dette afsnit vil opbygningen af et log(p)-h diagram og en 1-trins kredsproces kort blive gennemgået trins køleproces En et-trins køleproces danner den grundlæggende forståelse for et køleanlægs virkemåde og der vil blive skitseret i 6 trin. Efter figuren vil de 6 trin blive gennemgået. Figur 5.8 er også vist på bilag 1, for at læseren kan se figuren under gennemgang af de 6 trin. Figur 5.8 Log(p)-h diagram for kølemidlet R22, med en indtegnet kredsproces Diagrammet viser de fysiske egenskaber ved et kølemiddel. Det aflæses hvilken tilstandsform kølemidlet befinder sig i ved forskellige tryk og temperaturer, og indsættes en kredsproces i log(p)-h diagrammet kan entalpi ændringer udregnes. Trin 5-6 Varmeoptagelse i fordamperen For at et kølemiddel kan fordampe, kræves der en fordampningsvarme, som skal tages fra det kølerum der skal holdes koldt. Varmen fra kølerummet får kølemiddelet til at fordampe. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 22

23 Trin 6-1 Overhedning Inden kølemidlet kan sendes igennem kompressoren tilføres kølemidlet ekstra varme, for at lave en overhedning af kølemidlet. Det er for at være 100% sikker på, at alt kølemidlet er fordampet, således der ikke kommer væskeslag i kompressoren. Den del af overhedningen er med til at forøge kuldeydelsen, Qe. Trin 1-2 Kompression af kølemiddel Når kølemidlet er på dampform (x>1) kan kompressoren ansuge og komprimere kølemidlet. Trykket stiger og der tilføres varme. Kølemidlet har nu en høj entalpi, som består af energi fra kølerum og kompressor. Trin 2-3 Kondensation, afgivelse af energi For at afgive energi og derved sænke entalpien, må kølemidlet ledes igennem kondensatoren. Kondensatoren leder varmen bort ved hjælp af et andet kølemiddel f.eks. luft eller vand. Dermed kondenser kølemidlet og overgår til væskeform. Trin 3-4 Underkøling af kølemiddel Efter kondensatoren er kølemidlet kondenseret til væske, og herefter vil det yderligere miste varme, inden det sendes igennem ekspansionsventilen. Processen hvor kondenseret kølemiddel afkøles, kaldes underkøling. Trin 4-5 Ekspandering af kølemiddel Kølemidlet sendes gennem ekspansionsventilen, og trykket sænkes. Herefter kan kølemidlet igen optage varme fra omgivelserne i kølerummet. Kredsprocessen i figur 5.8, er illustreret under følgende forudsætninger: Det er en tabsfri proces Ingen trykfald gennem komponenter, rør og ventiler Ingen trykfald gennem fordamper og kondensator Kompressor arbejdet foregår reversibelt adiabatisk dvs. en tabsfri proces hvor der ikke er varmetab eller varmeoptagelse til omgivelserne Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 23

24 Figur 5.9 Kredsproces med fremhævet kuldeydelse og kompressorarbejde (Cool Pack). Ved at studere kredsprocessen nærmere i figur 5.9 kan anlæggets COP-faktor (coefficient of performance) bestemmes. COP-værdien er en faktor for, hvor effektivt køleanlægget er. Det er et udtryk for hvor meget energi der udvindes i forhold til den energi som anlægget bruger. COP-faktoren for et køleanlæg er givet ved: COP = Tilført varme til fordamper,qe Tilført energi til kompression,w (B 5.2) Såfremt den cirkulerede masse af kølemiddel(m) er kendt og de forskellige entalpier aflæses kan værdierne Qe og W beregnes: Qe = h2 h1 m (B 5.3) W = h3 h2 m (B 5.4) Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 24

25 5.8 Farlige egenskaber for propan (R290) Propans farligste egenskab er, at gassen er meget brandfarlig. Når propan kommer på dampform, er blandingen med luft brandbar i koncentrationerne fra 0,038-0,171 kg/m3. Opnås en blanding inden for antændelsesgrænserne er der risiko for en eksplosiv brand ved antændelse. Hvis beholdere som indeholder propan, udsættes for en kraftig varmepåvirkning, er der en risiko for BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). F.eks. vil en brand nær receiveren, få væsken i receiveren til at absorbere varmen, og dermed tvinge væsken til at koge. Trykket vil stige, og sikkerhedsventilen udløses. Når denne proces er sket et antal gange, vil væskestanden falde. Det overfladeareal på receiveren, der ikke er dækket med væske til at absorbere varmen, vil med tiden blive så varm, at den kan briste. Brister den, vil fyldningen blæses direkte ud til branden, og der kommer nu yderligere næring til branden. Ved brand er det essentielt at få stoppet gasudslippet hvis det er muligt, således at genantændelse kan undgås. Mindre brande kan slukkes med kulsyre-sne eller vand. Under større brande omkring komponenter, kan køling med vand være med til at forhindre BLEVE. Ved lækage eller udslip generelt, er det ligeledes vigtigt at få lukket for udslippet. Herefter skal der straks ventileres eller udluftes til det fri. Dette gøres for at komme under laveste antændelses grænse. Ved udslip er der stor risiko for forfrysning, hvis gassen rammer huden. R290 Propan R744 Kuldioxid Flammepunkt -104 C - Antændelsestemperatur 450 C - Antændelsesgrænser 1,7-10,9 % volumen (0,038-0,171 kg/m3) - Dampmassefylde (Luft=1) 1,5 1,5 Figur 5.17 Brandrelevante oplysninger for R290 og R744. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 25

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel ELFOR Projekt 339-046 Hovedrapport Morten Juel Skovrup 2010-03-11 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr.

Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr. Renere produkter J.nr. M 126-0793 Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler Forfatter(e): Kenneth B. Madsen, Teknologisk Institut René

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl EU forordning Kategori II autorisation Følgende eksisterende AMU uddannelser vil kunne anvendes til opnåelse af færdighederne og kvalifikationerne som beskrevet i bilaget til kommissionens forordning (EF)

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

CO 2 -SYSTEMER Designmanual

CO 2 -SYSTEMER Designmanual CO 2 -SYSTEMER Designmanual Januar 2007 Thomas Lund, Teknologisk Institut Industri & Energi Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 CO 2 s egenskaber...4 2.1 Fysiske egenskaber...4

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Hybridvarmepumpe En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Agenda Historie Hvordan arbejder en Hybrid Varmepumpe Hvilke komponenter

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk Køletekniker Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb Køleafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse 1. Fagrække og bedømmelsesplan... 2 2. Skoleperiodens formål... 2 3. Kommercielle køleanlæg 2-2,5

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg Member of the Danfoss group Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg KH nordtherm s baggrund Specialiseret indenfor varmepumper til landbruget Mere end 28 års erfaring Anlæg indenfor jordvarme, kartoffelkøl,

Læs mere

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling Tema: Lovgivning og standardisering Køling mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen Publ. 9.20, juli 2012 Usikkerhed om køling Baggrunden for denne artikel er den usikkerhed, som har præget ventilationsbranchen

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

R717 Høj Temperatur Varmepumper

R717 Høj Temperatur Varmepumper Cool Partners R717 Høj Temperatur Varmepumper p Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23 års erfaring fra Danfoss, Sb Sabroe, YORK og Stal Praktisk produkt kendskab og system design Thomas

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1

Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1 Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1 1 2 Indholdsfortegnelse Bilag A - Fordamperenhed... 4 A1 - fordampertyper... 4 A2 - Overhedningens påvirkning på fordampningstemperaturen...

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Ref.: AC-Sun Klimaanlæg.doc 02-04-2009 SMI / side 1 af 5

Ref.: AC-Sun Klimaanlæg.doc 02-04-2009 SMI / side 1 af 5 AC-Sun en revolution i klimadebatten Klimaanlæg er i dag den hurtigst voksende el-forbrugende komponent i verden. Enhver bestræbelse på at mindske dette el-forbrug vil være af stor betydning for den fremtidige

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik Mælken sveder i varmen Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik KB Køleteknik ApS er ejet af Kaj og Bo som hver især har mere end 20 års erfaring i at servicere kvægbrug Vi har egen import

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg SEER i teorien og i reguleringen Ecodesign og energimærkning af køleanlæg Per Henrik Pedersen, 12. november 2013 Disposition 1. Indledning Generelt om Energistyrelsens indsats Oversign over Ecodesign på

Læs mere

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Bachelorprojekt 2013 Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Titel: Projekt art: Forfatter: Studienummer: Placering i udd.: Fagområde: Uddannelse:

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 3.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 92/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 303/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 1 Nomogrammer til beregning af pris for køling og opvarmning med ATES-anlæg Enopsol ApS Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

Højeffektiv luft til vand varmepumpe

Højeffektiv luft til vand varmepumpe Højeffektiv luft til vand varmepumpe Mitsubishi ECOLUTION A2W Luft til vand varmepumpe Luft til vand varmepumpe Produkt information Luft til vand varmepumpen er et komplet moderne system til opvarmning,

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg.

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg. 4. Andre myndighedskrav Køleanlæg er også omfattet af krav i forhold til arbejdsmiljø og fødevarehygiejne. Her redegøres for de gældende regler og de konsekvenser reglerne har, herunder krav om CE-mærkning.

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Anvendelse af naturlige kølemidler i supermarkeder

Anvendelse af naturlige kølemidler i supermarkeder Miljøprojekt Nr. 658 2002 Anvendelse af naturlige kølemidler i supermarkeder Preben Bertelsen og Kim Christensen Teknologisk Institut Tom Gøttsch Super Køl A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik Indlæg med fremtidsperspektiver Teknologi og anvendelse Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut, Center for Køle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater. Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012

Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater. Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012 Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012 Navn: Dennis Christensen Studienummer: V08716 Titel: Optimering af små kondenseringsaggregater Projekttype:

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Absorptionsvarmepumper

Absorptionsvarmepumper -En teoretisk formidling henvendt til maskinmestre og lignende fagfolk Bachelor juni 2014 Jesper Lysgaard Andersen Århus Maskinmesterskole Forfatter Jesper Lysgaard Andersen Studie nummer A11032 Projekt

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Bachelorprojekt 2012. Frikøling i sammenspil med vandchillere

Bachelorprojekt 2012. Frikøling i sammenspil med vandchillere Bachelorprojekt 2012 Frikøling i sammenspil med vandchillere Thomas Grønborg Nielsen Aarhus Maskinmesterskole 19-12-2012 Titelblad Rapportens titel: Forfatter: Studienr: Projekttype: Fagområde: Uddannelse:

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...3 KP termostat med luftføler...4 KP termostat med cylindrisk føler...4 Indstilling...4 med automatisk reset...5 med maksimum

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere