Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann"

Transkript

1 Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann 15. december 2014

2 Navn Studienummer Titel Projekttype Fagområde Semester Udd. Institution Vejleder Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann A10541 og M10764 Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg Bachelorprojekt Køl 9. semester Aarhus Maskinmesterskole Poul Høgh, Lektor Dato for aflevering 15. december 2014 Normalsider Omslagsbillede 30,9 ( anslag inkl. mellemrum) Fotoserie fra R290 anlægget på Thyborøn Havn Lars Hørup Jensen Jesper Hoffmann Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 2

3 Abstract Project title: Technical analysis and optimization of a R290 refrigeration system This project is about to illuminate the natural refrigerant R290 (propane) as more widespread refrigerant. R290 has a history as refrigerant, but due to flammability, and synthetic competitors, it has not been popular the last decades. Now EU strongly suggests the refrigeration industry to focus on systems using natural refrigerants. One option could be the refrigerant R290. This report takes output in an internship at the company Multi Køl A/S, who built a R290 refrigeration system for a cold storage depot in Thyborøn. The company already had a R744 (carbon dioxide) refrigeration system, but due to the expansion of cold storage, the company needs extra freezing capacity. The companys first choice was to expand its existing R744 refrigeration system, but instead they choose to install a R290 refrigeration system, as this would be a cheaper option. In this study, the R744 and R290 systems were analyzed, in terms of different factors including thermodynamic and chemical properties of the refrigerants, energy consumption, operation and maintenance. The analysis is completed with LCC of a period of 10 years. The R290 refrigeration system is a pilot project, and the report also includes proposals for how the R290 refrigeration system can be further optimized, both in terms of daily operations, but also in terms of energy consumption. The outcome of this report concludes R290 refrigerant system is the cheapest solution, when speaking of the category of refrigeration systems, with natural refrigerant. However propane is a flammable refrigerant, so precautions have to be implemented, when installing a propane refrigerant system. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 3

4 Indholdsfortegnelse Abstract Nomenklaturliste Forord Påskønnelser Læsevejledning Bilag Kildehenvisning Beregninger Problemformulering Projektbeskrivelse Problemstilling Hovedspørgsmål Afgrænsning Metode Skrivning Kølemidler Anlægsanalyse og optimering Energitilskud Liste over respondenter Vurdering af indhentet empiri Metode ved brug af beregningsprogrammer Metode til analyse Behandling af resultater Kølemidler Kølemidlernes udvikling Lovgivning for kølemidler ODP GWP-faktor TEWI-faktor Grundlæggende køleteknik trins køleproces Farlige egenskaber for propan (R290) Farlige egenskaber for kuldioxid (R744) Delkonklusion kølemidler Anlægsanalyse over R290 anlæg i Thyborøn Opbygning Varmeveksler Pump-down kompressor styring Virkemåde af varmgasafrimning Fordele ved varmgasafrimning Sikkerhed Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 4

5 6.7.1 Brandmyndigheder Gasdetektorer Pressostater og sikkerhedsventiler Yderligere tiltag LCC Anskaffelsespris på R290- og R744 anlægget Forskel på komponenter Vedligehold Energiudgifter for R290- og R744 anlægget stk. R744 anlæg stk. R290 anlæg El afrimning Energitilskud Resultater af LCC analyse TEWI-værdi Delkonklusion Kildekritik til afsnit Optimering Flydende kondensering Energi beregning på flydende kondensering kontra kondensering ved 32 C Kritik af programmet Opbygning af flydende kondensering Güntner GMM modul Optimering af anlægsopbygning Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bøger PDF og filer Links Billeder Pc-programmer Firmaer Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 5

6 1. Nomenklaturliste AAMS AKV-ventil BLEVE COP Frostanlæg GWP HC kølemidler HFC kølemidler HCFC kølemidler HT-siden KVR-ventil Køleanlæg LCC LFL LT-siden Multi Køl NC ODP R290 R744 Aarhus Maskinmesterskole Elektronisk ekspansion ventil Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion Coefficient Of Performance Kølemaskine som arbejder ved rumtemperatur -18 til -30 C Global Warming Potential Hydrocarboner (kulbrinter) Hydroflourocarboner Hydroklorofluorocarboner Højtrykssiden af et køleanlæg Kondenseringstrykregulatorventil En termisk maskine som flytter varme fra et rum Life Cycle Cost Lower Flameable Level Lavtrykssiden af et køleanlæg Multi Køl A/S, køleentreprenør Normally Closed Ozone Depletion Potential Propan, C3H8 Kuldioxid, CO2 Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 6

7 2. Forord Idéen bag denne rapport er, at belyse fordele og ulemper ved R290 som kølemiddel. Projektgruppen finder det spændende, at kigge på miljørigtige alternativer til de kendte kølemidler. R290 har været brugt som kølemiddel i mange år, men har ikke været udbredt i det 20. århundrede grundet de syntetiske kølemidler, som har været på markedet. Lovgivningen for brug af disse kølemidler er med tiden blevet skærpet, og de naturlige kølemidler vil formentlig vinde større indpas i fremtiden. 2.1 Påskønnelser Projektet kunne ikke være lavet uden den store hjælp, som er blevet ydet til os fra flere sider. Derfor skal der lyde en stor tak til: Poul Høgh, Vejleder under bachelorforløb, Lektor, Aarhus Maskinmesterskole. Svend Vinther Pedersen, Senior Konsulent i køle- og varmepumpeteknik, Teknologisk Institut. Desuden en særlig tak til Multi Køl A/S, for at stille en praktikplads til rådighed, samt den imødekommenhed og interesse vi er altid blevet mødt med ved henvendelser og spørgsmål. Tak til: Svend Nielsen, Salgsingeniør Bent Møller, Direktør Kenneth Haüser, Administrationschef Frederik Grønkjær, Køletekniker Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 7

8 2.2 Læsevejledning Rapporten er opdelt i 3 hoveddele: En teoridel, en anlægsanalyse og en optimeringsdel. Teoridelen henvender sig primært til dem, som måtte ønske en uddybning af den teoretiske del af køleprocessen, men alle uanset profession og niveau kan drage nytte af teoridelen. Alle tryk i denne rapport er angivet i bar(a), absolut. Hovedafsnit 5 og 7 er afsluttet med en lille delkonklusion for at samle op på det gennemgåede stof Bilag Til rapporten medfølger en bilagsrapport, som det anbefales læseren, at have ved sin side under læsningen af denne rapport. Bilagene er placeret i kronologisk rækkefølge, og sidste del af bilagsrapporten udgør en fotoserie med forklaring af de enkelte komponenter på R290 anlægget i Thyborøn Kildehenvisning Såfremt der er benyttet kilder, er disse nævnt i teksten eller fremgår i en parentes. Parentesen henviser til afsnit 11 i litteraturlisten, hvor den komplette kildeangivelse er angivet Beregninger I rapporten er alle beregninger og formler benævnt med nummer. Det er skrevet som (B5.1) som hentyder til beregning 1 i afsnit 5. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 8

9 3. Problemformulering Multi Køl A/S er en landsdækkende totalleverandør inden for køle-, fryse- og klimaløsninger. Virksomheden udfører kundetilpassede løsninger til industri, kontor og marine. Projekternes størrelser er meget individuelle, og spænder fra mindre anlæg som kan sættes op på få timer, til større anlæg hvor konstruktion og opstilling løber over flere måneder. Virksomheden har 21 ansatte og har kontorer i Aarhus, Brøndby og Holstebro. Hovedkontoret har beliggenhed i Aarhus, hvor praktikforløbet blev afviklet. Figur Organisationsdiagram for Multi Køl A/S (Multi Køl). I takt med tidens ånd om en grøn profil samt større krav til kølemidler og miljø, vil Multi Køl gerne tilbyde nye alternativer inden for kølemidler. Disse skal overtage for de gamle HCFCog nyere HFC kølemidler, da de forventes at blive udfaset og erstattet med mere miljøvenlige kølemidler inden for en overskuelig årrække. Dette udsagn underbygges af Eigil Nielsens udtalelser i Ajour programmet 2014: På sigt kan det ikke udelukkes, at man politisk beslutter en udfasning af alle fluorbaserede kølemidler til fordel for naturlige kølemidler (Nielsen, Ajour program, 2014) Under praktikopholdet ved Multi Køl var det primære fokusområde at bistå en salgsingeniør med at konstruere et R290 frostanlæg, til en virksomhed i Thyborøn. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 9

10 Virksomheden ønskede at forøge sin kølekapacitet, og overvejede i første omgang at udbygge deres eksisterende R744 anlæg. Driftsberegninger og energitilskud betød, at R290 anlægget ville være en sundere investering både driftsmæssigt og økonomisk. 3.1 Projektbeskrivelse I denne rapport sammenlignes det opsatte R290 anlæg med et tilsvarende R744 anlæg, og derved belyses fordele og ulemper på begge typer anlæg. Projektet vil primært henvende sig til frostanlæg med kølemiddelfyldninger på over 10 kg, da disse kun må benytte naturlige kølemidler. Derfor sammenlignes R290 anlægget med et R744 anlæg, da dette anses for at være nærmeste konkurrent. 3.2 Problemstilling Det er et problem for miljøet, at mange køleanlæg drives med HFC kølemidler med stor GWP-faktor. Dette underbygges af EU, som har vedtaget F-gas lovgivningen. R290 er et brændbart kølemiddel, og det er forbundet med en risiko at bruge det, hvis ikke de rigtige sikkerhedsforanstaltninger tages i brug. Ydermere vil der også være en naturlig skepsis for kunder om at benytte et nyt kølemiddel og derfor vil denne rapport forsøge, at belyse de tekniske og økonomiske faktorer, som gør sig gældende for et R290 frostanlæg. Projektet vil som nævnt tage udgangspunkt i et nyligt opsat R290 frostanlæg. Dette anlæg er tænkt som et pilotprojekt. Ud over at undersøge tekniske og økonomiske faktorer, vil mulighederne for yderligere optimering af R290 anlægget også blive undersøgt. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 10

11 3.3 Hovedspørgsmål I opgaven vil følgende problemstillinger blive besvaret: Hvor godt et alternativ er et frostanlæg med R290 som kølemiddel, i forhold til et frostanlæg med R744 som kølemiddel, set ud fra et økonomisk, drifts- og sikkerhedsmæssigt perspektiv? o Hvordan kan det nuværende R290 anlæg på Thyborøn Havn optimeres i forhold til anlægskonstruktion, drift og energiforbrug? For at svare på ovenstående spørgsmål, vil følgende emner blive behandlet: Analysere og belyse kølemidlerne R290 og R744 Anlæggenes virkemåde og opbygning Anlæggenes LCC Muligheder for at søge energitilskud Optimering af det opstillede R290 anlæg Ved at behandle ovenstående emner, vil det være muligt at komme rundt i alle aspekter af R290 anlægget, og dermed kan hovedspørgsmålet i problemstillingen besvares. 3.4 Afgrænsning I udarbejdelsen af projektet fokuseres der udelukkende på sammenligningen mellem et totrins R744 frostanlæg med el-afrimning, og et et-trins R290 frostanlæg med varmgasafrimning. Disse to ovenstående anlæg er dimensioneret til samme kuldeydelse og der arbejdes videre med de to anlæg, da det er dem, som har været tilbudt til virksomheden i Thyborøn. Der vil ikke blive analyseret på optimering af det tilbudte R744 anlæg, da dette anlæg ikke fysisk eksisterer. Det tilbudte R744 anlæg, bruges primært til sammenligning af LCC. Ifølge salgsingeniør Svend Nielsen skønnes der, at et ammoniak anlæg typisk vil koste det dobbelte af et kulbrinteanlæg. Køleanlæg med ammoniak som kølemiddel vil derfor ikke blive behandlet, da de på nuværende tidspunkt, økonomisk set, ikke vil kunne konkurrere med R290- og R744 anlæg. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 11

12 4. Metode Formålet med dette afsnit er bibringe læseren en oversigt over de metodemæssige fremgangsmåder, som er benyttet i de enkelte afsnit i rapporten. 4.1 Skrivning Ifølge AAMS s kvalitetssystems dokument om udarbejdelse af afsluttende bachelorprojekt, Undervisningsplan modul 31, bachelorprojekt står der: Den studerende skal lære at arbejde udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et projekt. Den studerende skal ved at drage sammenhænge mellem erfaring, praktiske færdigheder og teoretisk viden kunne identificere og analysere problemstillinger, der er centrale i forhold til professionen som maskinmester. Projektet er et casebaseret projekt, som tager udgangspunkt i bachelorpraktik hos virksomheden Multi Køl. Projektet er opbygget som en problembaseret analyse af R290 s muligheder som fremtidigt kølemiddel til frostanlæg med direkte køling. Frostanlægget er placeret i Thyborøn, og af hensyn til virksomhedens anonymitet, vil denne blive omtalt i opgaven som, virksomheden i Thyborøn. Rapporten opbygges efter AAMS s vejledning for dette (Krestens og Andressen, 2012). Som yderligere inspiration til interview teknik, indsamling af data, samt den metodemæssige fremgangsmåde i rapporten er: Filosofiske tilbageblik og guldkorn (Høgh, 2014), Adgang til Empiri gennem søgning i tilgængelig viden (Høgh, 2014) og Videnskabsteori for begyndere (Thurén, 2008) benyttet. Ved henvisning til kilder, figurer, teorier, modeller mv., benyttes Harvard-stilen. 4.2 Kølemidler Informationer for gældende kølelovgivning vil blive indhentet fra Kølebranchens Miljøordning (kmo.dk). Dette er formaliseret viden og informationer fra kmo.dk betragtes som værende pålidelige. De kvantitative deduktive teorier der benyttes til at afdække kølemidlernes termodynamiske og kemiske egenskaber, er fra undervisningsmateriale benyttet på AAMS. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 12

13 4.3 Anlægsanalyse og optimering Data til analyse i dette projektet vil blive indhentet fra Multi Køl. I arbejdet med at få adgang til relevante oplysninger, opsættes der et møde med projektlederen for entreprisen i Thyborøn, salgsingeniør Svend Nielsen. Oplysningerne som har projektets interesse er indkøbspris, drifts- og vedligeholdelsesudgifter som tilsammen udgør LCC. Disse data kategoriseres som kvalitative induktive, da informationerne stammer fra én virksomhed. I forbindelse med indsamlingen af data for R290 anlægget vil virksomheden i Thyborøn blive aflagt et besøg, hvor Multi Køls køletekniker testkører anlægget inden det idriftsættes fuldt ud. Anlægget vil blive gennemgået komponent for komponent, og køleteknikeren vil blive interviewet for at belyse de problemstillinger, som må forventes under en indkøringsfase. Interviewet vil også danne grundlag for, at afsøge anlæggets mulige optimerings muligheder. Interviewet med køleteknikeren betegnes som kvalitativ induktive data. Data for driftsforholdene på R290- og R744 anlægget vil blive beregnet ud fra den optagne effekt på kompressoren under fuldlast. R744 kan køre både subkritisk og transkritisk drift, afhængig af udetemperaturen. Det vil derfor blive antaget, hvor stor en del af året anlægget kører hhv. subkritisk eller transkritisk drift. 4.4 Energitilskud Regler, krav samt baggrund for at kunne ansøge energitilskud ved elselskabet NRGi, vil blive belyst gennem et kvalitativt interview af energirådgiver Steffan Lohff Nielsen. Data fra dette interview vil være både induktiv og formaliseret viden, da Steffan forvalter lovgivningen. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 13

14 4.5 Liste over respondenter I dette afsnit vurderes de enkelte respondenter. Respondent Beskrivelse og vurdering Svend Nielsen, Svend er ansat som salgsingeniør hos Multi Køl, og har stor Salgsingeniør, Multi erfaring med salg og dimensionering af køleanlæg af alle typer. Køl Svend har været projektleder på R290 anlægget i Thyborøn. Svends udtalelser vurderes som valide, da han har stor erfaring i kølebranchen. Multi Køl har en interesse i at få succes med deres R290 anlæg, og kan derfor være farvede i deres udtalelser omkring konkurrerende anlæg. Multi Køl sælger også R744 anlæg som ikke er fra egen produktion, og det vurderes at avancen var blevet den samme, uanset hvilken type anlæg Multi Køl havde solgt til virksomheden i Thyborøn. Frederik Grønkjær, Frederik er ansat som køletekniker hos Multi Køl og har mange års Køletekniker, Multi erfaring i at opstille, indkøre og fejlfinde på alle typer af køleanlæg. Køl Frederik har været formand på den praktiske del af installationen i Thyborøn. Frederiks udtalelser vurderes valide, da han har været i faget i mange år, og har praktisk erfaring som dækker over mange anlæg. Svend Vinter Svend er uddannet civilingeniør og tester nye køle- og Pedersen, Senior varmepumper i forhold til den COP-faktor, som producenten har Konsulent, Køle- og opgivet. Svend har udtalt sig om opbygningen af varmepumpeteknik, varmgasafrimingen på R290. Teknologisk Institut, Svends udtalelser vurderes som valide da han kigget på Aarhus opbygningen af mange forskellige typer anlæg. Herunder også hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at et anlæg er energieffektivt. Steffan Lohff Nielsen, Steffan sidder som energirådgiver hos NRGI og til daglig behandler Energirådgiver, NRGi han ansøgninger om energitilskud. Han kender lovgivningen og ved hvilke krav der skal være opfyldt til en energioptimering, før et energitilskud kan ansøges. Han vurderes på den baggrund at fremstå som valid. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 14

15 4.6 Vurdering af indhentet empiri Det vurderes at den indsamlede empiri er valid, da der er udført interviews med 4 respondenter. Ønskes yderligere validering af empirien skal der udføres flere interviews. Empirien ville være mere valid, såfremt der var udført interview med andre køleentreprenører og producenter. Reliabiliteten af de udførte interviews vurderes at være tilfredsstillende. Det forudsættes dog, at personer som udfører interviews har en vis teknisk viden inden for køleanlæg. Maskinmesterens kompetencer, som både teoretiker og praktiker, kommer her til nytte, da der er udført interviews med forskellige fagpersoner fra salgsingeniør til køletekniker. 4.7 Metode ved brug af beregningsprogrammer I rapporten benyttes flere beregningsprogrammer. Programmerne er de samme som anvendes i kølebranchen, hvilket betyder at validiteten af resultaterne må anses at være på et tidsfredsstillende niveau. De anvendte programmer er angivet i litteraturlisten. 4.8 Metode til analyse I afsnit 5.9 under den teoretiske analyse af log(p)-h diagrammerne er forudsætningen at anlægget kører stabilt, og kører med en konstant belastning. Anlægsanalysen i afsnit 6 bygger på studering af anlægsdiagram for R290 anlægget, besøget i Thyborøn, og interviews med salgsingeniør Svend Nielsen og køletekniker Frederik Grønkjær. Under analysen i afsnit 7.4 fokuseres der udelukkende på energiforbrug og COP-faktorer under fuldlast. Denne metode er også set anvendt i kølebranchen, og har dermed sin berettigelse. Det understøttes af den køletekniske undervisning på AAMS, hvor udregningerne er udført med samme metode. Dette er en brugt metode inden for maskinmesterprofessionen, for at kunne sammenligne forskellige anlæg. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 15

16 4.9 Behandling af resultater For at tage højde for usikkerheder under beregninger, afrundes alle resultater til nærmeste hele hundrede. En af grundene er at den optagne effekt på kompressoren variere fra år til år, alt efter niveauet af graddage. Ligeledes har producenter kun oplyst den optagne effekt under fuldlast og ved et givent temperatursæt. Virkeligheden vil ofte være en anden. En anden årsag er den generelle usikkerhed ved optimeringsberegninger, som bygger på antaget data. 5. Kølemidler Dette afsnit bibringer læseren et overblik over de mest anvendte termer og udtryk samt den grundlæggende viden omkring kølemidler og køleteknik.. Dette er for at klæde læseren på til de afsnit, som omhandler analyse, LCC og optimering. 5.1 Kølemidlernes udvikling Kølemidler har gennem tiden forandret sig meget. CFC-gasser er siden 1930 erne blevet brugt som drivmiddel i sprayflasker og kølemiddel i køle- og fryseanlæg. I starten af 1970 erne opdagede amerikanske forskere at klormolekyler fra CFC-gasserne var begyndt at nedbryde ozonlaget. Ozonlaget beskytter imod ultraviolette stråler fra solen, som er medvirkende til hudkræft. Efter CFC kølemidlerne kom udviklingen af først HCFC- og senere HFC kølemidlerne. I udviklingen af kølemidler lægges der vægt på gode termodynamiske egenskaber, samtidig med at kølemidlet ikke må være skadeligt for miljøet. Det betyder at kølemidlet skal have lave værdier for ODP (Ozone Depletion Potential) og GWP (Global Warming Potential). ODP og GWP vil blive gennemgået i afsnit 5.3 og Lovgivning for kølemidler Montrealprotokollen trådte i kraft 1. januar 1989, og forpligter deltagerlandene til at udfase CFC-gasser, som medvirker til nedbrydning af ozonlaget. Kyotoprotokollen trådte i kraft 11. december i 1997, og er en fælles aftale mellem medlemslandene til, at reducere udledningen af drivhusgasser. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 16

17 Ved opsætning af nye køleanlæg med fyldninger over 10 kg må der i dag kun benyttes naturlige kølemidler som kuldioxid, ammoniak eller forskellige kulbrinter (Retsinfomation.dk). Det fremgår af dansk lovgivning, som er vedtaget i forhold til Montrealog Kyotoprotokollen. Fra 1. januar 2015 træder EUs F-gas forordning i kraft, og det betyder f.eks. at kølemidlet R22 ikke må benyttes mere. Det betyder, at der ikke må opsættes nye anlæg med R22, og at eksisterende anlæg, i tilfælde af defekt, ikke må få tilført nyt eller renegeret R22 kølemiddel. F-gas ordningen betyder også, at HFC kølemidler skal begrænses fra år 2016, samtidig med at HFC kølemidler bliver pålagt afgift. Figur 5.1 EUs F-gasordning viser, hvor mange nye installationer der må fortages med HFC kølemidler de kommende år. Samtidig bliver HFC kølemidler pålagt store afgifter, og det må opfattes som et tydeligt signal fra EU om, at der bør satses på naturlige kølemidler fremadrettet (Vonsild, 2014). Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 17

18 5.3 ODP Gamle kølemidler som R12 og R11 indeholdte klor. Ved udslip bliver kølemidlet spaltet af solens UV-stråler, og der dannes kloratomer som reagerer med ozon samtidig med der dannes oxygen og klormonoxid. Klormonoxiden vil herefter igen reagere med et frit oxygenatom, og der dannes nu igen et frit klor-atom samt et frit oxygen-atom. Processen gentager sig selv, og der nedbrydes meget ozon før klor-atomet bliver inaktivt. Processen ser således ud: Figur 5.2 Bindingsdiagram for kølemidlerne R11 og R12, som viser de indeholder klor (Vonsild, 2014). Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 18

19 For at definere hvor farligt et kølemiddel er for ozonlaget er begrebet ODP (Ozone Depletion Potential) defineret. Kølemidlet R12 er brugt som reference og har værdien 1. Figur Oversigt over ODP faktor for forskellige kølemidler. Bemærk alle naturlige kølemidler har en ODP faktor på 0 (Nielsen, 2013). Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 19

20 5.4 GWP-faktor Kølemidler bidrager til forøgelse af drivhuseffekten, som er jordens naturlige måde at holde varmen på. Uden drivhuseffekten ville jorden være et koldt sted. Kølemidler er ved udslip med til at forøge drivhuseffekten, og kølemidlernes skadelige bidrag til drivhuseffekten måles i GWP (Global Warming Potential). Figur Illustration af drivhuseffekten (fjernvarme.info). Figur GWP faktor for de forskellige kølemidler. Bemærk at værdierne er defineret med CO2 til index 1. Der tages udgangspunkt i CO2, da dette er den dominerende drivhusgas i atmosfæren. CO2 sat med værdien 1, set med en tidshorisont over 100 år (Nielsen, 2013). Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 20

21 Figur 5.6 Udviklingen over udledningen af CO2 og ozonnedbrydende stoffer fra år 1950 og frem til år Efter 2010 er udviklingen baseret på prognoser som viser, at CO2 koncentrationen og de ozon nedbrydende stoffer vil falde. Fra 2010 ses det at udbredelsen af HFC kølemidler, vil kunne føre til en ny risiko for overudledning af CO2 og ozonnedbrydende stoffer, og derfor er EU s F-gas ordning indført. (Vonsild, 2014). 5.5 TEWI-faktor TEWI står for Total Equivalent Warming Impact og er en talværdi for både den direkte (GWP) og den indirekte påvirkning af miljøet. Den indirekte påvirkning er et udtryk for det CO2, som dannes ved produktion af den drift-energi, som køleanlægget forbruger. TEWI-værdien kan udtrykkes ved: TEWI = (GWP L n) + (GWP m (1 α rec )) + (n E a β) = Kg. CO 2 (B5.1) GWP Den direkte påvirkning (Drivhuspotentialet) L Lækage af kølemiddel [kg/år] n Anlæggets driftstid [år] m Anlæggets kølemiddelfyldning [kg] α!"# Genvindingsfaktoren [%] E! Anlæggets energiforbrug pr. år [kwh/år] β CO2-emissionen pr. kwh. [kg/kwh] Ved at bruge formel 5.1 er det muligt at sammenligne forskellige køleanlægs direkte og indirekte påvirkning af miljøet, målt på antal udledte kg CO2 til atmosfæren (Guntoft et al., 2003). Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 21

22 5.6 Grundlæggende køleteknik I dette afsnit vil opbygningen af et log(p)-h diagram og en 1-trins kredsproces kort blive gennemgået trins køleproces En et-trins køleproces danner den grundlæggende forståelse for et køleanlægs virkemåde og der vil blive skitseret i 6 trin. Efter figuren vil de 6 trin blive gennemgået. Figur 5.8 er også vist på bilag 1, for at læseren kan se figuren under gennemgang af de 6 trin. Figur 5.8 Log(p)-h diagram for kølemidlet R22, med en indtegnet kredsproces Diagrammet viser de fysiske egenskaber ved et kølemiddel. Det aflæses hvilken tilstandsform kølemidlet befinder sig i ved forskellige tryk og temperaturer, og indsættes en kredsproces i log(p)-h diagrammet kan entalpi ændringer udregnes. Trin 5-6 Varmeoptagelse i fordamperen For at et kølemiddel kan fordampe, kræves der en fordampningsvarme, som skal tages fra det kølerum der skal holdes koldt. Varmen fra kølerummet får kølemiddelet til at fordampe. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 22

23 Trin 6-1 Overhedning Inden kølemidlet kan sendes igennem kompressoren tilføres kølemidlet ekstra varme, for at lave en overhedning af kølemidlet. Det er for at være 100% sikker på, at alt kølemidlet er fordampet, således der ikke kommer væskeslag i kompressoren. Den del af overhedningen er med til at forøge kuldeydelsen, Qe. Trin 1-2 Kompression af kølemiddel Når kølemidlet er på dampform (x>1) kan kompressoren ansuge og komprimere kølemidlet. Trykket stiger og der tilføres varme. Kølemidlet har nu en høj entalpi, som består af energi fra kølerum og kompressor. Trin 2-3 Kondensation, afgivelse af energi For at afgive energi og derved sænke entalpien, må kølemidlet ledes igennem kondensatoren. Kondensatoren leder varmen bort ved hjælp af et andet kølemiddel f.eks. luft eller vand. Dermed kondenser kølemidlet og overgår til væskeform. Trin 3-4 Underkøling af kølemiddel Efter kondensatoren er kølemidlet kondenseret til væske, og herefter vil det yderligere miste varme, inden det sendes igennem ekspansionsventilen. Processen hvor kondenseret kølemiddel afkøles, kaldes underkøling. Trin 4-5 Ekspandering af kølemiddel Kølemidlet sendes gennem ekspansionsventilen, og trykket sænkes. Herefter kan kølemidlet igen optage varme fra omgivelserne i kølerummet. Kredsprocessen i figur 5.8, er illustreret under følgende forudsætninger: Det er en tabsfri proces Ingen trykfald gennem komponenter, rør og ventiler Ingen trykfald gennem fordamper og kondensator Kompressor arbejdet foregår reversibelt adiabatisk dvs. en tabsfri proces hvor der ikke er varmetab eller varmeoptagelse til omgivelserne Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 23

24 Figur 5.9 Kredsproces med fremhævet kuldeydelse og kompressorarbejde (Cool Pack). Ved at studere kredsprocessen nærmere i figur 5.9 kan anlæggets COP-faktor (coefficient of performance) bestemmes. COP-værdien er en faktor for, hvor effektivt køleanlægget er. Det er et udtryk for hvor meget energi der udvindes i forhold til den energi som anlægget bruger. COP-faktoren for et køleanlæg er givet ved: COP = Tilført varme til fordamper,qe Tilført energi til kompression,w (B 5.2) Såfremt den cirkulerede masse af kølemiddel(m) er kendt og de forskellige entalpier aflæses kan værdierne Qe og W beregnes: Qe = h2 h1 m (B 5.3) W = h3 h2 m (B 5.4) Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 24

25 5.8 Farlige egenskaber for propan (R290) Propans farligste egenskab er, at gassen er meget brandfarlig. Når propan kommer på dampform, er blandingen med luft brandbar i koncentrationerne fra 0,038-0,171 kg/m3. Opnås en blanding inden for antændelsesgrænserne er der risiko for en eksplosiv brand ved antændelse. Hvis beholdere som indeholder propan, udsættes for en kraftig varmepåvirkning, er der en risiko for BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). F.eks. vil en brand nær receiveren, få væsken i receiveren til at absorbere varmen, og dermed tvinge væsken til at koge. Trykket vil stige, og sikkerhedsventilen udløses. Når denne proces er sket et antal gange, vil væskestanden falde. Det overfladeareal på receiveren, der ikke er dækket med væske til at absorbere varmen, vil med tiden blive så varm, at den kan briste. Brister den, vil fyldningen blæses direkte ud til branden, og der kommer nu yderligere næring til branden. Ved brand er det essentielt at få stoppet gasudslippet hvis det er muligt, således at genantændelse kan undgås. Mindre brande kan slukkes med kulsyre-sne eller vand. Under større brande omkring komponenter, kan køling med vand være med til at forhindre BLEVE. Ved lækage eller udslip generelt, er det ligeledes vigtigt at få lukket for udslippet. Herefter skal der straks ventileres eller udluftes til det fri. Dette gøres for at komme under laveste antændelses grænse. Ved udslip er der stor risiko for forfrysning, hvis gassen rammer huden. R290 Propan R744 Kuldioxid Flammepunkt -104 C - Antændelsestemperatur 450 C - Antændelsesgrænser 1,7-10,9 % volumen (0,038-0,171 kg/m3) - Dampmassefylde (Luft=1) 1,5 1,5 Figur 5.17 Brandrelevante oplysninger for R290 og R744. Hoffmann & Hørup Jensen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Side 25

Bilagsrapport. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann. Aarhus Maskinmester skole. 15. december 2014

Bilagsrapport. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann. Aarhus Maskinmester skole. 15. december 2014 Bilagsrapport Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann Aarhus Maskinmester skole 15. december 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 1: 1- TRINS KREDSPROCES... 4 BILAG 1A: ANLÆGS DIAGRAM FOR R290 ANLÆG (SSE ELECTRICAL)...

Læs mere

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima Opgave: Spørgsmål: Juni 2008 Ingen klimaopgave 1.4: Beregn den nødvendige slagvolumen for hver kompressor, angivet i m3/min. 1.5: Bestem trykgastemperaturen for LT og HT, og redegør for hvilke parametre

Læs mere

Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering

Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering This page intentionally left blank Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering 2. UDGAVE Af Søren Gundtoft og Aage Birkkjær

Læs mere

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring?

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? 1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? Reglerne for kølemidler er ændret på flere områder. For de virksomheder der bruger kunstige kølemidler, kan det medføre problemer med at overholde

Læs mere

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Frigor A/S Teknologisk Institut Kontakt-information: Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til industri

Miljøvenlige køleanlæg til industri compindustri Miljøvenlige køleanlæg til industri Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg Generel information compindustri Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Break Even vejledning

Break Even vejledning Break Even vejledning Formål med vejledningen og Break Even regneark: At give rådgiver og kølefirmaer et simpelt værktøj til hurtigt at bestemme, hvorvidt et ammoniakanlæg er økonomisk fordelagtigt at

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Tadeus i Padborg er en fiskedistributionscentral med et kølehus på 1000 m 2. De har et 18 år gammelt køleanlæg med en fyldning på 120 kg HCFC (R-22). Tadeus har

Læs mere

Guideline til branchen

Guideline til branchen Guideline til branchen Svenn Hansen Videncenter for klimavenlige kølemidler Temadag 29/8 2017 ved Teknologisk Institut i Tåstrup: Klimavenlige og energieffektive køle- og varmepumpeinstallationer Copyright

Læs mere

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer Hovedrapport MORTEN JUEL SKOVRUP Dokument version 1.00 Dato 2007-01-04 Kontakt mjs@ipu.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til kølemontør. Fagrække og timefordeling Periode: Fag Uger Standpunkt Eksamen Vejl. m = mundtlig, s = skriftlig Dansk,

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Stabil og energirigtig køling baseret på -køling til gavn for industrien ens termodynamiske egenskaber gør gasarten ideel til processer, hvor der er behov for

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: TM 3 Side 1 af 5

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: TM 3 Side 1 af 5 TM 3 Side 1 af 5 1. Formål Klimateknik Den studerende skal opnå sådan teoretisk viden vedrørende klimateknik, at det sætter vedkommende i stand til på forsvarlig måde at forestå drift og vedligehold af

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m.

Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m. Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m. IDA, København d. 25/02-2015 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Instituts rolle i vidensystemet Videnudvikling Vi udvikler ny viden

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK Agenda 1. Hvad er en gasdrevet varmepumpe? 2. Kort status over udviklingen af gasdrevne varmepumper 3. Myndighedskrav

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel ELFOR Projekt 339-046 Hovedrapport Morten Juel Skovrup 2010-03-11 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Kontraventil type NRV og NRVH

Kontraventil type NRV og NRVH MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Kontraventil type NRV og NRVH Hydrocarbons www.danfoss.com/hydrocarbons Introduktion NRV og NRVH ventiler kan bruges i væske-, suge- og varmgasledninger i

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

VE til proces Fjernvarme

VE til proces Fjernvarme VE til proces Fjernvarme Temadag: VE til proces Teknologisk Institut, Århus: 27/11-13, Tåstrup: 03/12-13 Bas Pijnenburg Fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugsvand både til private forbruger og erhvervsvirksomheder

Læs mere

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg Member of the Danfoss group Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg KH nordtherm s baggrund Specialiseret indenfor varmepumper til landbruget Mere end 28 års erfaring Anlæg indenfor jordvarme, kartoffelkøl,

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg

Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg Indledning... 2 Hvad er et køleanlæg... 2 Anlægskomponenter... 3 Kompressor... 3 Skueglas... 4 Filter... 4 Manometer... 4 Pressostater... 4 Drøvleventil / Indsprøjtningsventil...

Læs mere

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER Kort om Bosch og undertegnet. Bosch Termoteknik står for Bosch-gruppens varmeog varmtvandsløsninger og er sammen med internationale datterselskaber en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Luft/luft varmepumper Bosch Compress 8000/7000/5000 AA

Luft/luft varmepumper Bosch Compress 8000/7000/5000 AA Luft/luft varmepumper osch Compress 8000/7000/5000 God varme edre for miljøet og bedst for økonomien Luft/luft varmepumper er til dig, der gerne vil have komfortabel, billig og miljørigtig opvarmning.

Læs mere

Kølemidler - information om de nye EU regler - introduktion af nye kølemidler Propan, CO 2 m.v.

Kølemidler - information om de nye EU regler - introduktion af nye kølemidler Propan, CO 2 m.v. Velkommen til Gårdteknisk Forum - 14. marts 2017 Kølemidler - information om de nye EU regler - introduktion af nye kølemidler Propan, CO 2 m.v. Eigil Nielsen er uddannet maskinmester på Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl EU forordning Kategori II autorisation Følgende eksisterende AMU uddannelser vil kunne anvendes til opnåelse af færdighederne og kvalifikationerne som beskrevet i bilaget til kommissionens forordning (EF)

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

K ø l e a f d e l i n g e n. Kølemiddel 55 C 32 C 43 C. bar. bar R717 - NH3 R600a - Isobutan. bar. R600a - Isobutan. R600a - Isobutan R600 - Butan

K ø l e a f d e l i n g e n. Kølemiddel 55 C 32 C 43 C. bar. bar R717 - NH3 R600a - Isobutan. bar. R600a - Isobutan. R600a - Isobutan R600 - Butan Omgivelser max. 3 C Afsnit 9, side 6 - Fastlæggelse af PS - opgave: Udfyld tabellerne med tryk rundet op til nærmeste 0,5. HT-side luftkølet HT-side fordampning LT-side indendørs Kølemiddel 55 C PS Kølemiddel

Læs mere

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Hybridvarmepumpe En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Agenda Historie Hvordan arbejder en Hybrid Varmepumpe Hvilke komponenter

Læs mere

BILAGSHÆFTE. Besparelse på energivandssystemet. Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole

BILAGSHÆFTE. Besparelse på energivandssystemet. Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole BILAGSHÆFTE Besparelse på energivandssystemet Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole Indhold Bilag 1 - Projektskabelon... 2 Bilag 2 - Anlægstegning af EV tanken... 5 Bilag 3 - Anlægstegning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning GUIDELINE Køleanlæg med reduceret miljøbelastning - en god forretning for dig og et plus for miljøet 2 Introduktion til denne guideline Køleanlæg er i dag underlagt strenge krav til valg af kølemiddel,

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen 1 N.H. Stål 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er

Læs mere

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

Køletekniker Køleassistent

Køletekniker Køleassistent Køletekniker Køleassistent Lokal undervisningsplan for 1. hovedforløb Køleafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse 1. Fagrække og bedømmelsesplan... 2 2. Skoleperiodens formål... 2 3. Små køleanlæg

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

AFKØLING Forsøgskompendium

AFKØLING Forsøgskompendium AFKØLING Forsøgskompendium IBSE-forløb 2012 1 KULDEBLANDING Formålet med forsøget er at undersøge, hvorfor sneen smelter, når vi strøer salt. Og derefter at finde frysepunktet for forskellige væsker. Hvad

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr.

Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr. Renere produkter J.nr. M 126-0793 Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler Forfatter(e): Kenneth B. Madsen, Teknologisk Institut René

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Højtemperaturvarmepumper Hvorfor nu? Varmepumper er en effektiv komponent til energieffektivisering

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler Termostatiske ekspansionsventiler...

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Montagetips 1 - Materialer og montage REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Montagetips 1 - Materialer og montage Krav til montagearbejde...

Læs mere

Udvikling af et demonstrations- og testkøleanlæg, der anvender CO 2 som kølemiddel. Mogens Grube Christian Berg AS

Udvikling af et demonstrations- og testkøleanlæg, der anvender CO 2 som kølemiddel. Mogens Grube Christian Berg AS Udvikling af et demonstrations- og testkøleanlæg, der anvender CO 2 som kølemiddel Mogens Grube Christian Berg AS Miljøprojekt Nr. 1273 2009 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Cirkulation af kølemiddel

Cirkulation af kølemiddel 22-12-2010 Cirkulation af kølemiddel Gas- eller pumpedrevet? Århus Maskinmesterskole Jacob Musse Rasmussen #2507113# Titel Emne Projekttype Cirkulation af kølemiddel Gas- eller pumpedrevet? Køleteknik

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Målemæssige udfordringer ved køling med faseskift.

Målemæssige udfordringer ved køling med faseskift. Temadag om Flowmåling i udvikling. Målemæssige udfordringer ved køling med faseskift. Ebbe Nørgaard Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik Ebbe.norgaard@teknologisk.dk Tlf 72201273 Indhold Relevante

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 Retningslinjer for udvælgelse og applikationer STEMPELKOMPRESSORER MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 1 CYLINDER 2 CYLINDRE 4 CYLINDRE 8 CYLINDRE Danfoss Maneurop stempelkompressorer.........s.

Læs mere

Chillere med kulbrinter og ammoniak

Chillere med kulbrinter og ammoniak 2 3 4 August 2007 Chillere med kulbrinter og ammoniak Baggrund Diskussionen om et forbud startede i september 1996, hvor Miljøminister Svend Auken forudsagde de syntetiske kølemidlers forsvinden inden

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Pressostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H

Pressostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H Indhold Side Anvendelse....................................................................................... 37 Fordampningstrykregulator type KVP.........................................................

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Renere Produkter. Konvertering af HVAC-UNIT fra HFC til naturlige kølemidler. J.nr.: M 126-0591. Forfatter(e)

Renere Produkter. Konvertering af HVAC-UNIT fra HFC til naturlige kølemidler. J.nr.: M 126-0591. Forfatter(e) Renere Produkter J.nr.: M 126-0591 Konvertering af HVAC-UNIT fra HFC til naturlige kølemidler Forfatter(e) Peter Schneider, Teknologisk Institut Kim Gardø Christensen, Teknologisk Institut Svend Vinter

Læs mere

R717 Høj Temperatur Varmepumper

R717 Høj Temperatur Varmepumper Cool Partners R717 Høj Temperatur Varmepumper p Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23 års erfaring fra Danfoss, Sb Sabroe, YORK og Stal Praktisk produkt kendskab og system design Thomas

Læs mere

Supermarkeder satser på bæredygtig køleteknik

Supermarkeder satser på bæredygtig køleteknik Baggrund Supermarkeder satser på bæredygtig køleteknik Fødevaredetailhandlen anvender i stigende grad naturlige kølemidler til køling Forbrugerne har længe været opmærksom på mere end bare pris og kvalitet,

Læs mere