Team Danmarks støttekoncept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team Danmarks støttekoncept 2013-2016"

Transkript

1 Team Danmarks støttekoncept

2 indhold 1.0 Indledning Lovgrundlag for dansk eliteidræt Tendenser i international eliteidræt Team Danmarks støttekoncept Særlige aftaler med Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund Centrale målsætninger for Disciplinanalyse, resultatperspektiv og udviklingspotentiale Disciplinanalysens otte faktorer Støttekategorier Masterplan Støtteområder Økonomisk støtte Team Danmarks træningsfaciliteter og samarbejde med Elitekommuner om talentudvikling Ekspertydelser og kompetenceudvikling Uddannelses- og karrieretilbud for atleter og trænere Forskning og faglige udviklingsprojekter Presse og kommunikation Forpligtelser for atleter, trænere, sportschefer og forbund Økonomisk støtte til professionelle atleter Otte særlige indsatsområder Forbedre ekspertydelser for de bedste atleter Styrke den sportslige ledelse i forbundene Skabe ny viden om elitesport med afsæt i praksis Øge brugen af ny teknologi Optimere de daglige træningsfaciliteter Forbedre de økonomiske, uddannelses- og jobmæssige forhold for de bedste atleter Skabe sammenhængende talentudviklingsstrategier adgang for Udvalgte talenter til Team Danmarks eksperter Samarbejde, administration og økonomi Opstart af samarbejde Det daglige samarbejde Forbundets sportslige ledelse Økonomi 29 2

3 1.0 Indledning Team Danmarks støttekoncept er den konkrete operationalisering af de forpligtelser og opgaver, som er beskrevet i Lov om eliteidræt fra Støttekonceptet beskriver, hvem der kan modtage støtte og hvilke støttemuligheder, Team Danmark stiller til rådighed for landets bedste atleter. 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt Team Danmarks primære opgave er at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Det fremgår af Lov om eliteidræt, at Team Danmark i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF), DIF s specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere skal iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark ved: 1. at varetage den overordnede planlægning vedrørende eliteidrætten, 2. at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten, 3. at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for eliteidrætsudøvere, 4. at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt, 5. at varetage talentrekruttering og -udvikling 6. at yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere, 7. at iværksætte rådgivning, forskning og formidling, 8. at tilvejebringe uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere, 9. at etablere arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere, 10. at yde rådgivning og økonomisk støtte til specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund 11. at samarbejde med de kommunale myndigheder om eliteidræt, herunder faciliteter og 12. at samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer, bl.a. om salg af rettigheder og ydelser. Team Danmark har valgt at fokusere og prioritere indsatsområder og ressourcefordeling. Det fremgår af loven og bemærkningerne, at Team Danmarks opgave er at prioritere sportsgrene, hvor der i Danmark er tradition for højt internationalt niveau eller en særlig historisk tradition. Det fremgår også, at Team Danmark skal fokusere på sportsgrene, hvor der kan iværksættes et troværdigt og langsigtet talentudviklingsarbejde med henblik på at opnå internationalt niveau. Team Danmark prioriterer indsatsen således, at sportsgrene med det bedste internationale resultatperspektiv på seniorniveau støttes samtidig med, at Team Danmark lever op til forpligtelsen om at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. 3

4 1.2 Tendenser i international eliteidræt Hvad skal der til for, at danske atleter kan skabe gode internationale resultater i perioden 2013 til 2016? Dette spørgsmål optager konstant Team Danmark. Vi har i den seneste tid blandt andet høstet ny viden og erfaring gennem studieture til succesfulde elitesportsmiljøer, brugerundersøgelser blandt Team Danmarks interessenter, seminarer med alle Eliteforbund samt fremtidssymposium om talentudvikling. Det er denne viden, der sammen med vores erfaringer og faglige viden samt høringen af Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept, ligger til grund for støttekoncept International forskning dokumenterer, at særligt seks faktorer har indflydelse på en nations succes i elitesport. De seks faktorer er: Klar rollefordeling og enkel administration International konkurrencedeltagelse Faciliteter Sportsvidenskab og sportsmedicin Talentudvikling Finansiering Team Danmark vil i den kommende periode arbejde målrettet for at forbedre alle seks områder. Der er dog ingen af faktorerne, som Team Danmark kan forbedre alene. En fortsat udvikling af dansk eliteidræt forudsætter et stærkt engagement fra både forbund og klubber, men også fra Folketinget, DIF, kommunerne, forsknings- og vidensmiljøer, de kommercielle interessenter og andre samarbejdspartnere. En af forudsætningerne for at det kan lykkes er, som skrevet ovenfor, at sikre bedre finansiering. Vi vil derfor arbejde målrettet på at øge ressourcerne til dansk eliteidræt, samt sikre en god udnyttelse af de eksisterende ressourcer gennem koordinering og samarbejde. Derudover er det afgørende, at der er økonomisk evne og vilje i det enkelte forbund til at skabe den nødvendige finansiering af et fælles elitebudget. 4

5 1.3 Team Danmarks støttekoncept Team Danmark viderefører de fleste af hovedprincipperne fra støttekoncept samt indarbejder justeringer, der kan forbedre udviklingen i Team Danmarks ressourcer og ekspertbistand vil i endnu højere grad blive fordelt på baggrund af sportslige resultater, udviklingspotentiale og behov hos den enkelte atlet eller det enkelte hold. Team Danmark anvender fortsat en disciplinanalyse til at vurdere forbundenes og disciplinernes støtteberettigelse og udviklingsperspektiver. På baggrund af den samlede konklusion af disciplinanalysen bliver forbund, der er støtteberettiget, placeret i én af følgende kategorier: Verdensklasseforbund Internationalt eliteforbund Projektstøttet forbund De tre støttekategorier er beskrevet nærmere i afsnit 4 Støttekategorier. Team Danmarks støtte og ekspertbistand gør en forskel. Derfor viderefører vi de eksisterende støtteområder samtidigt med, at vi prioriterer otte særlige indsatsområder for Det kan du læse mere om i afsnit 6 og 8. 5

6 1.4 Særlige aftaler med Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund Team Danmark har særlige samarbejdsaftaler med Dansk Boldspil-Union (DBU) og Dansk Håndbold Forbund (DHF), som er indgået, fordi disse forbund genererer væsentlige tv-indtægter til Team Danmark. Begge forbund er garanteret et årligt mindstebeløb, og aftalerne løber frem til

7 2.0 Centrale målsætninger for Team Danmark har tre centrale målsætninger: Team Danmark støttede forbund skal opnå bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL, og samtidigt skal Danmark som minimum fastholde sin position på nationsranglister. Målepunkter: Team Danmark støttede forbund skal i perioden opnå flere placeringspoint i olympiske discipliner og flere medaljer ved EM og VM i de ikke olympiske discipliner end i perioden Danmark skal årligt være blandt verdens 30 bedste sportsnationer og blandt de ti bedste nationer for mindre nationer (under 10 mio. indbyggere) på en international anerkendt nationsrangliste. Team Danmark vil skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet både i træning, konkurrencer og i hverdagen. Målepunkter: Atleternes tilfredshed med rammer og vilkår både i træning, konkurrencer og i hverdagen - skal være på et højere niveau i end i Tilfredshed med adgangen til og kvaliteten af træningsfaciliteterne skal være højere i 2016 end i 2013 for de udvalgte forbund, hvor Team Danmark har lavet en prioriteret indsats for at løfte kvaliteten af de daglige træningsanlæg. Team Danmark vil styrke talentudviklingen og sikre en stærk og kontinuerlig fødekæde af talenter med internationalt resultatperspektiv på seniorniveau. Målepunkter: Alle Verdensklasseforbund og Internationale eliteforbund skal have beskrevet Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) inden 2014, og disse forbund skal inden 2016 have implementeret principper for ATK i forbundets uddannelser og talenttræning. Alle Verdensklasseforbund og Internationale eliteforbund skal senest i 2014 have udarbejdet en talentudviklingsstrategi, hvor det overordnede værdisæt for talentudvikling i dansk idræt er indarbejdet. 7

8 3.0 Disciplinanalyse, resultatperspektiv og udviklingspotentiale Alle forbund, der ønsker at komme i betragtning til støtte, skal i samarbejde med Team Danmark udarbejde en disciplinanalyse. Analysen består af en række fakta og spørgsmål om disciplinen - både nationalt og internationalt. Disciplinanalysen er et fælles analyseredskab til at bedømme den enkelte disciplins resultatperspektiv og udviklingspotentiale. 8

9 3.1 Disciplinanalysens otte faktorer Disciplinanalysen indeholder otte faktorer: National og international organisering herunder faktuelle oplysninger om forbundet samt national og international organisering. Internationale sportslige faktorer herunder den internationale konkurrenceudbredelse, konkurrencekvalitet, træningskvalitet og kvantitet samt det faglige niveau blandt trænere og involvering af eksperter. Nationale sportslige faktorer herunder det nuværende internationale resultatniveau og fremtidige resultatperspektiv, den nationale konkurrencekvalitet, den nationale træningskvalitet og -kvantitet samt det faglige niveau blandt elitetrænere og involvering af eksperter. Talentidentifikation og -udvikling herunder strategier for talentidentifikation og -udvikling, sammenhæng mellem talent- og elitearbejdet samt uddannelsesforhold for talenttrænere. Videns- og kompetenceudvikling herunder forbundets strategier for udvikling af ny sportsfaglig viden og udvikling af faglige kompetencer i forbundets sportslige ledelse. Sociale forhold for atleter herunder strategier i forhold til rådgivning i personlige og sociale forhold under den sportslige karriere og i overgangen til den civile karriere. Organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske faktorer - herunder politisk forankring af elitearbejdet, professionel driftsorganisation, menneskelige og økonomiske ressourcer til elitearbejdet samt samarbejdsrelationer mellem forbund og eliteklubber. Faciliteter og udstyr herunder adgang til og kvalitet af daglige træningsfaciliteter og udstyr. Team Danmark udarbejder med udgangspunkt i ovenstående otte faktorer en samlet konklusion med vurdering af disciplinens støtteberettigelse, udviklingsperspektiver og placering i Team Danmarks støttekategorier. Alle otte faktorer i disciplinanalysen indgår i den samlede vurdering. 9

10 4.0 Støttekategorier Støttekoncept indeholder tre kategorier for henholdsvis forbund og atleter. Forudsætningen for at indgå i én af de tre kategorier er, at forbundet - på baggrund af disciplinanalysen er støtteberettiget. De tre kategorier for forbund er: Verdensklasseforbund: Har samarbejde med Team Danmark, der er forankret i en fire-årig samarbejdsaftale på baggrund af en masterplan og med et tilhørende rammebudget. Har flere atleter eller hold, som har opnået top-otte placeringer ved VM og OL i løbet af perioden Det overordnede mål og realistiske resultatperspektiv i støtteperioden er VM/OL-medaljer. Har en sammenhængende talentudviklingsstrategi og udvikler kontinuerligt talenter til højeste internationale seniorniveau. Internationalt eliteforbund: Har samarbejde med Team Danmark, der er forankret i en to-årig samarbejdsaftale med tilhørende rammebudget. Forbundet skal udarbejde masterplan og samarbejdsaftalen kan eventuelt forlænges med to år. Har flere atleter eller hold, som har opnået placeringer ved VM eller OL i løbet af perioden , der afspejler et realistisk top-otte resultatperspektiv til VM eller OL i den to-årige støtteperiode. For holdidrætsgrene er det gældende, at de i i deltager på højeste internationale niveau ved VM/OL. Projektstøttet forbund: Har samarbejde med Team Danmark, der er forankret i en et-årig projektaftale. Er individuelle sportsgrene, der har én eller få navngivne atleter på internationalt niveau, som har potentiale til at opnå medaljer ved internationale mesterskaber - EM, VM eller OL - i perioden Kan opnå støtte til udvikling af centrale områder i forbundets elitearbejde, som rækker ud over støtten til den individuelle atlet. Forudsætningen er, at der er potentiale og vilje til eliteudvikling i form af både menneskelige og økonomiske ressourcer. I enkelte sportsgrene kan andre resultater end top-otte placeringer ved VM og OL være resultatmålsætningen i både Verdensklasseforbund og Internationalt eliteforbund. 10

11 De tre kategorier for atleter er: Verdensklasse-atleter består som udgangspunkt af atleter eller hold, der har opnået top-otte placeringer ved det seneste senior-vm eller OL. Elite-atleter består af atleter eller hold, der har resultatperspektiv til at opnå top-otte placeringer ved senior-vm eller OL i løbet af perioden Team Danmark-atleter består af både juniorer og senior atleter, der indgår i Team Danmark-støttede bruttogrupper. Verdensklasse-atleter og Elite-atleter har direkte adgang til Team Danmarks ekspertydelser (Sportsmedicin, -fysiologi og -psykologi) og alle øvrige servicetilbud (Uddannelse og karriere, bolig- og spiseordninger, fysiske træningsfaciliteter m.v.). Team Danmark-atleter har ikke adgang til Team Danmarks ekspertydelser (Sportsmedicin, -fysiologi og -psykologi), men kan som udgangspunkt benytte Team Danmarks øvrige servicetilbud (uddannelses- og karrieretilbud, bolig- og spiseordninger, fysisk træningsfaciliteter m.v.). Indplacering er gældende for ét år. Endvidere iværksætter Team Danmark i perioden et program for talenter med særligt potentiale for internationale seniorresultater på højeste niveau. Team Danmarks talentprogram vil omfatte talenter, og vil blandt andet give talenterne direkte adgang til Team Danmarks ekspertydelser og særlige aktiviteter, der understøtter udviklingsplanen for det enkelte talent. 11

12 5.0 Masterplan Formålet med masterplanen er at beskrive de strategier og aktiviteter, som forbundet vil gennemføre for at opfylde deres resultat- og udviklingsmål i støtteperioden Målsætningerne skal understøtte Team Danmarks centrale målsætninger for , herunder Team Danmarks otte særlige indsatsområder. Masterplanen udarbejdes af forbundet og udgør ansøgningen til Team Danmark om økonomisk støtte og ekspertbistand. Når masterplanen er godkendt af Team Danmark, vil den danne grundlag for samarbejdsaftalen mellem forbundet og Team Danmark. Masterplanen skal indeholde: Målsætninger Bedre sportslige resultater: Sportslige resultat- og udviklingsmål Bedre vilkår for atleterne: Målsætninger der kan styrke atleternes rammer og vilkår Styrket talentudvikling: Målsætninger for forbundets talentudvikling De sportslige resultatmål i masterplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i Team Danmarks målsætningshierarki, der består af følgende to niveauer: Målsætning: Det realistiske resultatmål på baggrund af tidligere resultater ved internationale mesterskaber og forventet sportslig udvikling. Acceptable sportslige resultatmål: De laveste acceptable resultater for, at den eksisterende aftale kan fortsætte uændret. Strategier Beskrivelse af strategier, der skal medvirke til: 1. Opnåelse af bedre resultater 2. Opfyldelse og prioritering af udviklingsmål inden for Team Danmarks otte særlige indsatsområder: Forbedre ekspertydelser for de bedste atleter Styrke den sportslige ledelse Skabe ny viden om elitesport Øge brugen af ny teknologi Optimere daglige træningsfaciliteter Forbedre de økonomiske, uddannelses- og jobmæssige forhold Skabe sammenhængende talentudviklingsstrategier Adgang for udvalgte talenter til Team Danmarks eksperter. 3. Opfyldelse af øvrige udviklingsmål afledt af forbundets disciplinanalyse. Økonomi Masterplanen indeholder rammebudget for hele samarbejdsperioden samt et årligt detailbudget. Evaluering Masterplanen evalueres to gang årligt. 12

13 13

14 6.0 Støtteområder Team Danmark tilbyder forbund, der er omfattet af støttekonceptet, støtte og rådgivning inden for seks centrale områder, der tilsammen skaber gode forudsætninger for udviklingen af den enkelte atlet eller det enkelte hold. Støtten antager overordnet to forskellige former: Økonomisk støtte: Penge udbetalt fra Team Danmark til forbundet. Støtten kan også ydes til at dække udgifter over for tredjepart (leje af faciliteter, supplerende undervisning til elitesportsfolk mv.). Ekspertydelser og kompetenceudvikling: Tilbud som Team Danmark stiller til rådighed for forbund og atleter (ekspert- og konsulentbistand, vidensdeling, uddannelsesaktiviteter mv.). 6.1 Økonomisk støtte Den økonomiske støtte kan gå til: Løn og omkostninger til ansættelser (f.eks. sportschef, landstræner, øvrige trænere) Konkurrencedeltagelse, træningslejre og sparring Direkte økonomisk støtte til atleter Støtte til talentudvikling Udstyr Elite-, kraft- og talentcentre Bistand fra eksterne eksperter samt medrejsende eksperter Træner- og lederuddannelse Andre specifikke områder og projekter 14

15 6.2 Team Danmarks træningsfaciliteter og samarbejde med Elitekommuner om talentudvikling I Storkøbenhavn og Aarhus har Team Danmark i samarbejde med udvalgte forbund skabt særlige træningsmiljøer, hvor der er daglig træning for de bedste atleter. I Storkøbenhavn og Aarhus har Team Danmark etableret støttefunktioner for atleter og trænere (mad- og boligordninger, sportsmedicinske klinikker, tests og fysiske træningsfaciliteter). Derudover stiller Team Danmark i samarbejde med en række kommuner træningsfaciliteter til rådighed, der giver atleterne gode rammer for daglig træning. Team Danmark samarbejder med en række udvalgte Elitekommuner. Målet med samarbejdet er at skabe optimale rammer for talentidentifikation og -udvikling af sportsfolk i alderen år. Team Danmark bidrager til udviklingen af talentmiljøer gennem videndeling og kompetenceudvikling af de lokale eliteorganisationer, klubber og trænere. Endvidere bidrager Team Danmark til at koordinere og styrke samarbejdet mellem Elitekommunerne, forbund og klubber. 6.3 Ekspertydelser og kompetenceudvikling Team Danmark har mulighed for at støtte præstationsoptimeringen på såvel gruppe- som individuelt plan med ekspertydelser. Team Danmarks eksperter samarbejder på tværs af fagområderne for at optimere alle parametre omkring den enkelte atlet eller hold. Indsatsen er vidensbaseret og helhedsorienteret og bliver gennemført med atleten i centrum. Team Danmark samarbejder også med eksterne eksperter med særlige faglige kompetencer. Derudover bidrager Team Danmark til kompetenceudvikling af både atleter, trænere og sportschefer gennem differentierede uddannelsestilbud, seminarer, personlige udviklingsplaner og studieture. Team Danmark har mulighed for at yde ekspertbistand indenfor sportspsykologi, sportsmedicin og sportsfysiologi, og hvert ekspertområde er kort beskrevet nedenfor. Sportspsykologi::Den sportspsykologiske indsats har et særligt fokus på den præstationsfremmende og praktisk anvendelige sportspsykologi, men arbejder også med atletens samlede livssituation ud fra tanken om den hele atlet. Team Danmark tilbyder vejledning, undervisning, træning og hjælp i relation til den enkelte atlets eller det enkelte holds sportslige mål, personlige udvikling og problemstillinger på og udenfor banen. Endvidere arbejder Team Danmark løbende med kompetenceudvikling af trænere indenfor sportspsykologi. > 15

16 Sportsmedicin: Team Danmark tilbyder atleter diagnosticering, behandling, genoptræning og rådgivning i forhold til sportsrelaterede skader. Desuden tilbydes skadesforebyggende screening og træning. Der er klinikker i Brøndby og Århus med fysioterapeuter, kiropraktorer, massører og læger. Sportsfysiologi: Team Danmarks sportsfysiologer og fysiske trænere rådgiver atleter og trænere med henblik på at øge præstationsevnen med udgangspunkt i anvendt sportsvidenskab. De sportsfysiologiske eksperter optimerer den enkelte atlets eller holdets fysiske kapacitet i trænings- og konkurrencesituationen. Desuden yder Team Danmark vejledning og rådgivning i sportsernæring. Den primære indsats består i individuel vejledning af atleter, der eksempelvis har brug for at optimere kosten i forhold til vægtøgning, vægtreduktion, ændring af kropssammensætning, jernmangel eller hyppige skader og infektioner. Ud over ekspertbistand i hverdagen har forbundene også mulighed for at ansøge om medrejsende ekspertbistand i forbindelse med højt prioriterede internationale konkurrencer og træningslejre. 6.4 Uddannelses- og karrieretilbud for atleter og trænere Team Danmark tilbyder i samarbejde med andre aktører en række fleksible ordninger og tilbud på uddannelses- og karriereområdet. Team Danmarks vejledning på karriere- og uddannelsesområdet tager udgangspunkt i vores mål om, at atleter skal kunne kombinere deres sportslige aktiviteter med en uddannelse eller en tilknytning til arbejdsmarkedet. Mulighederne på karriereog uddannelsesområdet omfatter bl.a.: Forlængede forløb på ungdomsuddannelser (både gymnasiale og erhvervsrettede) Sparring i forhold til fleksibilitet på og forlængelse af videregående uddannelser Supplerende SU i tilfælde af forlængelse af videregående uddannelser Supplerende undervisning Flytning af eksamen Anbefalinger til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser Vejledning i forbindelse med uddannelses- og karrierevalg ansøgninger til uddannelse eller job afslutning af sportskarrieren 16

17 6.5 Forskning og faglige udviklingsprojekter I samarbejde med udvalgte forskningsmiljøer støtter og igangsætter Team Danmark forskning og faglige udviklingsprojekter med relevans for eliteidræt og formidler relevante resultater til trænere og atleter. Projekterne tager udgangspunkt i de enkelte sportsgrenes praksis og de spørgsmål, der opstår i træning og konkurrencer. Der arbejdes med både grundlæggende forskning, der har langsigtede perspektiver og anvendte, konkrete projekter med korte tidsperspektiver. Derudover foregår der tværfagligt samspil mellem de enkelte sportsgrene, således at viden, metoder og strategier deles og implementeres på tværs af sportsgrene. 6.6 Presse og kommunikation Team Danmark tilbyder rådgivning til forbund og atleter om deres presse- og kommunikationsarbejde. Det kan både være i forbindelse med det langsigtede og strategiske arbejde for eksempel udarbejdelse af kommunikations- eller pressestrategier eller i dagligdagssituationer, hvor der eksempelvis er behov for råd om håndtering af en konfliktsituation i medierne eller for at få input til kontaktpersoner i medierne. 17

18 7.0 Forpligtelser for atleter, trænere, sportschefer og forbund Atleter, landstrænere, sportschefer og forbund har forskellige muligheder for at bruge Team Danmarks ydelser afhængig af atlet- og forbundskategori. Med adgangen til ydelserne følger også en række forpligtelser, som atleter, trænere, sportschefer og forbund skal være parat til at yde på anmodning fra Team Danmark. Forpligtelserne kan f.eks. være, at de skal stille op til foredrag eller kampagner for Team Danmark og Team Danmarks sponsorer. Hvis der er tale om f.eks. kampagner for Team Danmarks sponsorer vil omfang og indhold ske under hensyntagen til sportslige og private forpligtelser. Team Danmark vil endvidere arbejde for, at Team Danmarks logo (2x10 cm) er synlig på atleter, trænere og sportschefers konkurrence- og profilbeklædning i landsholdssammenhæng. Logos placering sker i en dialog med det enkelte forbund under hensyntagen til internationale regler. Yderligere information om rettigheder og forpligtigelser for atleter, trænere, sportschefer og forbund er beskrevet i samarbejdsaftalerne mellem Team Danmark og forbundene. 7.1 Økonomisk støtte til professionelle atleter Team Danmark prioriterer støtten på baggrund af den enkelte atlets sportslige niveau og behov. Atleter med meget høje indtjeninger kan således blive vurderet til kun at modtage begrænset eller ingen økonomisk støtte fra Team Danmark. Vurderingen er individuel og bliver foretaget af styregruppen for samarbejdet mellem forbundet og Team Danmark. Lov om eliteidræt fastslår endvidere, at Team Danmark ikke kan støtte egentlig erhvervsvirksomhed, hvilket betyder, at Team Danmark ikke kan yde direkte økonomisk støtte til atleter, der organiserer sig i en selskabsform, der er at betragte som egentlig erhvervsvirksomhed. 18

19 19

20 8.0 Otte særlige indsatsområder Team Danmarks støtte og ekspertbistand gør en forskel. Derfor viderefører vi de eksisterende støtteområder, som er beskrevet i afsnit 6. Samtidigt har vi identificeret otte særlige indsatsområder, som vi vurderer, kan gøre en forskel for at indfri vores tre centrale målsætninger. For at skabe bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL vil Team Danmark have særligt fokus på at: 8.1 Forbedre ekspertydelser for de bedste atleter De bedste atleter skal hurtigt og nemt have adgang til Team Danmarks eksperter. Vi vil skabe en mere fleksibel adgang til eksperterne for de bedste atleter. Team Danmarks eksperter vil i højere grad være til stede og yde ekspertbistand og rådgivning i atleternes træningsmiljøer, og de vil i højere grad være til stede ved verdensklasseforbunds vigtigste træningslejre og mesterskaber. Derudover skal Team Danmarks ekspertydelser suppleres af nye faglige kompetencer, og der skal etableres netværk af eksterne samarbejdspartnere indenfor alle relevante fagområder. Vi vil forbedre Team Danmarks kompetencer inden for biomekanik, præstationsanalyse og brug af teknologi. Ydermere vil vi fortsat optimere den koordinerende ekspertindsats overfor verdensklasseatleterne blandt andet gennem tilbud om individuelle koordineringsmøder mellem atlet, træner og relevante Team Danmark eksperter. Målepunkter: Tilfredsheden med adgangen til og kvaliteten af ekspertydelserne blandt elite- og verdensklasseatleter skal være højere i 2016 end i Team Danmarks eksperter skal være mere til stede ved træning og konkurrencer i verdensklasseforbund sammenlignet med perioden

21 8.2 Styrke den sportslige ledelse i forbundene De sportsfaglige og ledelsesmæssige kompetencer er helt afgørende for atleternes sportslige udvikling og resultater. Vi vil sammen med det enkelte forbund styrke kompetenceudviklingen i den sportslige ledelse gennem målrettede tilbud til landstrænere og sportschefer. Vi vil i tæt samarbejde med forbundene udarbejde personlige udviklingsplaner for landstrænere og sportschefer. Forbundene er ansvarlige for at gennemføre udviklingssamtaler og efterfølgende implementere udviklingsforløbene for landstrænere og sportschefer. Team Danmark skal bruges som sparringspartner under forløbet og vil derfor opprioritere kompetencerne på området. Team Danmark kan medfinansiere udviklingsinitiativerne for landstrænere og sportschefer. Udviklingsinitiativerne kan bestå af formel uddannelse, studieture, længerevarende studieophold, konferencedeltagelse mm. Vi vil gennemføre tematiske studieture for sportschefer, landstrænere og talentudviklingsansvarlige på tværs af sportsgrene. Vi vil etablere nye fora for landstrænere og sportschefer på et højt fagligt niveau i en international kontekst, hvor vi inddrager førende internationale kapaciteter. Der vil være fokus på at udvikle og inspirere landstrænere og sportschefer både på de sportsfaglige og ledelsesmæssige kompetencer. Målepunkter: Alle landstrænere og sportschefer i Verdensklasseforbund og International eliteforbund har senest i 2014 en personlig udviklingsplan. Der skal i 2016 være en høj grad af tilfredshed hos landstrænere, sportschefer og talentansvarlige med de tematiske studieture og nye fora. 21

22 8.3 Skabe ny viden om elitesport med afsæt i praksis Ny viden og forskning med afsæt i træning og konkurrence er vigtig for at opnå international succes fremover. Vi vil i samarbejde med forskningsmiljøer medvirke til, at atleternes og trænernes spørgsmål i højere grad bliver belyst gennem faglige udviklingsprojekter og forskning. Vi vil i dialog med Verdensklasseforbund og Internationale eliteforbund og med udgangspunkt i forbundets masterplan identificere centrale udviklingsområder, der kan optimere atleternes eller holdets sportslige præstationer. Vi udarbejder på baggrund af forslag fra forbundene et samlet katalog over forsknings- og udviklingsprojekter, og prioriterer hvilke projekter der skal iværksættes. Team Danmarks eksperter vil være involveret i projekterne. Vi vil løbende formidle og anvende viden og erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojekterne til relevante målgrupper på tværs af sportsgrenene gennem netværksmøder eller i skriftlige publikationer. Vi vil også implementere eksisterende viden og erfaringer fra internationale elitesportsorganisationer og forskningsinstitutioner i relevante sportsgrene. Målepunkter: Der skal iværksættes mindst 10 forsknings- eller udviklingsprojekter i løbet af perioden De involverede forbund oplever, at forsknings- og udviklingsprojekterne har bidraget med viden, der har haft positiv effekt på den sportslige udvikling og den generelle kompetenceudvikling i forbundet. 22

23 8.4 Øge brugen af ny teknologi Anvendelse af teknologi er vigtig for at optimere atleternes sportslige udvikling og præstationsevne i træning og konkurrence. Vi vil i samarbejde med det enkelte forbund øge anvendelsen af teknologi, der giver objektiv feedback om de faktorer, der er centrale for atleternes sportslige udvikling. Vi vil i dialog med forbundene - og med udgangspunkt i det enkelte forbunds masterplan identificere, hvor der er størst potentiale ved inddragelse af teknologi, og i disse forbund etablere et relevant analyse set-up i forhold til evaluering af træning (teknisk analyse) og konkurrence (præstationsanalyse). Vi vil forbedre Team Danmarks kompetencer inden for biomekanik, præstationsanalyse og brug af teknologi samt udarbejde en overordnet strategi for området. Vi vil endvidere etablere samarbejde med eksterne partnere og forskningsenheder for at styrke udviklingen af ny teknologi og materialer med relevans for elitesporten. Målepunkter: I arbejder udvalgte forbund herunder Verdensklasseforbund - med teknologi, der analyserer relevante præstationsfaktorer i træning og konkurrence. I 2014 er der etableret mindst ét teknologiudviklingsprojekt mellem Team Danmark, forbund og relevante eksterne partnere. For at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet både i træning, konkurrence og hverdag vil Team Danmark have fokus på at: 8.5 Optimere de daglige træningsfaciliteter De bedste atleter skal have bedre daglige træningsfaciliteter for at kunne udvikle sig optimalt og dermed præstere på højeste internationale niveau. Vi vil sammen med relevante samarbejdspartnere sikre gode træningsfaciliteter til de bedste atleter både når det drejer sig om adgang og kvalitet. Derfor vil vi afdække de enkelte forbunds ønsker og behov til eksisterende og fremtidige træningsfaciliteter. I forlængelse heraf vil Team Danmark foretage en prioriteret indsats i perioden for at løfte kvaliteten af de daglige træningsanlæg i udvalgte sportsgrene. Vi vil gennem samarbejdet med Elitekommunerne optimere kvaliteten og adgangen til træningsfaciliteter for talenter. > 23

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT

TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT 2013-2016 INDHOLD 1.0 INDLEDNING 3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR DANSK ELITEIDRÆT 3 1.2 TENDENSER I INTERNATIONAL ELITEIDRÆT 4 1.3 TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT 2013-2016 5 1.4 SÆRLIGE

Læs mere

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor.

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. RAMMEAFTALE Team Danmark 2013-2016 19. juni 2013 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. Målene drøftes

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team

Læs mere

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby Seminar om forskningsog udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby 1 Målsætninger for 2013-2016 Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - samtidigt med at Danmark som minimum

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET 13. JUNI 2013, Haderslev Program Elitekoordinatornetværket 13. juni 2013 VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 Støttekoncept 2013-16 Team Danmark vil styrke talentudviklingen og

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune. Parterne som

Læs mere

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND TEAM DANMARK ELITE- TALENTARBEJDE 2016-2020 Vers. 3 INDSATSOMRÅDER INDLEDNING ET FÆLLES GRUNDLAG FOR EN STRUKTURERET INDSATS DIF og Team Danmark har fokus på samarbejde med henblik

Læs mere

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 19. december 2012 Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 RAPPORTERING AF INDFRIELSEN AF MÅLENE I RAMMEAFTALEN Rammeaftalen 2009 2012 mellem Kulturministeriet

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015

Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015 Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015 Sportslige resultater Side 1 af 7 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Der

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010 Til Team Danmark støttede forbund 20.1.2010 PBJ/llp Særlig projektstøtte 2010 Team Danmark har som bekendt modtaget en donation på 10 mio. kr. fra Bilka, Føtex, Netto og stormagasinet Salling (Købmand

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 6 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. Team Danmark og Aarhus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Aarhus Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Ballerup Kommune. Parterne som

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 17. september 20. oktober 2014

Bestyrelsesrapport for perioden 17. september 20. oktober 2014 Bestyrelsesrapport for perioden 17. september 20. oktober 2014 Sportslige resultater Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Placeringspoint

Læs mere

Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010

Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010 Analyse af Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010 OM ANALYSEN:... 2 RESULTATER KORT SAMMENFATNING AF DE ENKELTE OMRÅDER:... 3 ANALYSE:... 5 EKSPERTOMRÅDERNE KVALITET, TILGÆNGELIGHED

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 Nærværende støttekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem til De Paralympiske Lege,

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Kulturministeriet Organiseringen af dansk idræt Team Danmark DIF/IOC DGI DFIF 62 Forbund 180 regionale afdelinger 16 regionale foreninger 80 by

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

Kolding Elites støttekoncept

Kolding Elites støttekoncept Kolding Elites støttekoncept 1) Støttekoncept skal regulere samarbejde Formålet med Kolding Elites støttekoncept er, at regulere samarbejdet og udviklingen af Kolding Elites samarbejdsklubber, så indsatser

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

DANSK HOCKEY UNION. Strategisk støttestruktur

DANSK HOCKEY UNION. Strategisk støttestruktur DANSK HOCKEY UNION Strategisk støttestruktur DIF UDVIKLING UDDANNELSESFORLØB, DAG 1, ØKONOMISK STØTTESTRUKTUR ONSDAG D. 20. APRIL 2016 AGENDA 1. Økonomisk støttestruktur Formål Politiske program Processen

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Randers Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Side 1 af 19 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Partnerskabstype: High performancemiljø... 6 3. Partnerskabstype: Performancemiljø... 9 4. Partnerskabstype: Talentudviklingsmiljø...

Læs mere

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Side 1 af 20 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Partnerskabstype: High performancemiljø... 6 3. Partnerskabstype: Performancemiljø... 9 4. Partnerskabstype: Talentudviklingsmiljø...

Læs mere

Team Danmark udfordringer og muligheder

Team Danmark udfordringer og muligheder Team Danmark udfordringer og muligheder Opsamling på møde mellem Mogens Jensen og Flemming Møller Mortensen, Socialdemokraterne og Team Danmark den 24. september 2010 på Christiansborg. På mødet blev følgende

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Side 1 af 20 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Partnerskabstype: High performancemiljø... 6 3. Partnerskabstype: Performancemiljø... 9 4. Partnerskabstype: Talentudviklingsmiljø...

Læs mere

Perspektivering af NEC det perfekte setup? Orientering sport & natur

Perspektivering af NEC det perfekte setup? Orientering sport & natur 1 Drømmen om det ultimative sted at dyrke eliteidræt. Et sted hvor man kan stå op om morgenen, cykle eller gå til træning sammen med andre elitesportsudøvere på max 10 min Et sted hvor man efter dagens

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Svendborg Mentaliteten

Svendborg Mentaliteten Svendborg Mentaliteten Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 3. DECEMBER 2013-12. FEBRUAR 2014

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 3. DECEMBER 2013-12. FEBRUAR 2014 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 3. DECEMBER 2013-12. FEBRUAR 2014 Sportslige resultater Side 1 af 10 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

Hvorfor en fokusmodel

Hvorfor en fokusmodel DOF FOKUSMODEL Hvorfor en fokusmodel UDFORDRING: - Vi vil skabe fokus på de indsatser, som skal være drivende for vores vækststrategi for disciplinerne, FOD-O, MTB-O og Præcisions-O - Områderne, som de

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 8. oktober 19. november 2015

Bestyrelsesrapport for perioden 8. oktober 19. november 2015 Bestyrelsesrapport for perioden 8. oktober 19. november 2015 Sportslige resultater Side 1 af 7 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Der

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept

6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept 6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept Indstilling Team Copenhagens sekretariat indstiller, at Team Copenhagens bestyrelse tager nedenstående status vedr. Team Copenhagens støttekoncept til efterretning.

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021 INDSTILLING VALG AF STRATEGISK SPOR FOR DANSK FÆGTE-FORBUND De strategiske spor er baseret på forbundsanalysen, SUMO-analysen, drøftelser på miniseminar, bestyrelsesmøder og klubinvolveringsmøder. Overordnet

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 15. OKTOBER - 2. DECEMBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 15. OKTOBER - 2. DECEMBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 15. OKTOBER - 2. DECEMBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 7 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014

Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014 Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014 Sportslige resultater Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Placeringspoint

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

TALENT-NETVÆRK HORSENS 2015 SAMMEN SKAL VI SKABE FREMTIDENS VINDERE

TALENT-NETVÆRK HORSENS 2015 SAMMEN SKAL VI SKABE FREMTIDENS VINDERE TALENT-NETVÆRK HORSENS 2015 SAMMEN SKAL VI SKABE FREMTIDENS VINDERE Talent-Netværk Horsens: Vores Fyrtårn for 2015: Vores ansøgning til Team Danmark skal skabes og formuleres igennem et stærkt samarbejde

Læs mere

TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016

TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016 MÅL OG STRATEGIER TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016 MÅL OG STRATEGIER 1 TEAM DANMARK INDHOLD 1. Introduktion 4 2. Hvad er målet? 5 3. Hvem vil vi kommunikere med? - vores fem primære målgrupper 6 4.

Læs mere

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur Klubeliteforum d. 24/11-2016 1 Agenda Ansvar / struktur Eliteplan 2017-2020 Erfaringer fra 2013-2016 Udfordringer fremadrettet Finansiering Talentudvikling Klubbernes rolle Talentcentrenes rolle Landshold

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt Andreas Küttel IOB, Syddansk Universitet, 5. februar Tematik Holistisk perspektive: Transition ud af elitesport er den sidste fase af sportskarrieren Mere

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Carsten Hvid Larsen! Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark! PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi! Cand. Scient.

Læs mere

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark.

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Når værdier og handlinger smelter sammen, bliver der skabt gode rammer for en stærk

Læs mere