Team Danmarks støttekoncept

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team Danmarks støttekoncept 2013-2016"

Transkript

1 Team Danmarks støttekoncept

2 indhold 1.0 Indledning Lovgrundlag for dansk eliteidræt Tendenser i international eliteidræt Team Danmarks støttekoncept Særlige aftaler med Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund Centrale målsætninger for Disciplinanalyse, resultatperspektiv og udviklingspotentiale Disciplinanalysens otte faktorer Støttekategorier Masterplan Støtteområder Økonomisk støtte Team Danmarks træningsfaciliteter og samarbejde med Elitekommuner om talentudvikling Ekspertydelser og kompetenceudvikling Uddannelses- og karrieretilbud for atleter og trænere Forskning og faglige udviklingsprojekter Presse og kommunikation Forpligtelser for atleter, trænere, sportschefer og forbund Økonomisk støtte til professionelle atleter Otte særlige indsatsområder Forbedre ekspertydelser for de bedste atleter Styrke den sportslige ledelse i forbundene Skabe ny viden om elitesport med afsæt i praksis Øge brugen af ny teknologi Optimere de daglige træningsfaciliteter Forbedre de økonomiske, uddannelses- og jobmæssige forhold for de bedste atleter Skabe sammenhængende talentudviklingsstrategier adgang for Udvalgte talenter til Team Danmarks eksperter Samarbejde, administration og økonomi Opstart af samarbejde Det daglige samarbejde Forbundets sportslige ledelse Økonomi 29 2

3 1.0 Indledning Team Danmarks støttekoncept er den konkrete operationalisering af de forpligtelser og opgaver, som er beskrevet i Lov om eliteidræt fra Støttekonceptet beskriver, hvem der kan modtage støtte og hvilke støttemuligheder, Team Danmark stiller til rådighed for landets bedste atleter. 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt Team Danmarks primære opgave er at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Det fremgår af Lov om eliteidræt, at Team Danmark i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF), DIF s specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere skal iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark ved: 1. at varetage den overordnede planlægning vedrørende eliteidrætten, 2. at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten, 3. at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for eliteidrætsudøvere, 4. at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt, 5. at varetage talentrekruttering og -udvikling 6. at yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere, 7. at iværksætte rådgivning, forskning og formidling, 8. at tilvejebringe uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere, 9. at etablere arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere, 10. at yde rådgivning og økonomisk støtte til specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund 11. at samarbejde med de kommunale myndigheder om eliteidræt, herunder faciliteter og 12. at samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer, bl.a. om salg af rettigheder og ydelser. Team Danmark har valgt at fokusere og prioritere indsatsområder og ressourcefordeling. Det fremgår af loven og bemærkningerne, at Team Danmarks opgave er at prioritere sportsgrene, hvor der i Danmark er tradition for højt internationalt niveau eller en særlig historisk tradition. Det fremgår også, at Team Danmark skal fokusere på sportsgrene, hvor der kan iværksættes et troværdigt og langsigtet talentudviklingsarbejde med henblik på at opnå internationalt niveau. Team Danmark prioriterer indsatsen således, at sportsgrene med det bedste internationale resultatperspektiv på seniorniveau støttes samtidig med, at Team Danmark lever op til forpligtelsen om at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. 3

4 1.2 Tendenser i international eliteidræt Hvad skal der til for, at danske atleter kan skabe gode internationale resultater i perioden 2013 til 2016? Dette spørgsmål optager konstant Team Danmark. Vi har i den seneste tid blandt andet høstet ny viden og erfaring gennem studieture til succesfulde elitesportsmiljøer, brugerundersøgelser blandt Team Danmarks interessenter, seminarer med alle Eliteforbund samt fremtidssymposium om talentudvikling. Det er denne viden, der sammen med vores erfaringer og faglige viden samt høringen af Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept, ligger til grund for støttekoncept International forskning dokumenterer, at særligt seks faktorer har indflydelse på en nations succes i elitesport. De seks faktorer er: Klar rollefordeling og enkel administration International konkurrencedeltagelse Faciliteter Sportsvidenskab og sportsmedicin Talentudvikling Finansiering Team Danmark vil i den kommende periode arbejde målrettet for at forbedre alle seks områder. Der er dog ingen af faktorerne, som Team Danmark kan forbedre alene. En fortsat udvikling af dansk eliteidræt forudsætter et stærkt engagement fra både forbund og klubber, men også fra Folketinget, DIF, kommunerne, forsknings- og vidensmiljøer, de kommercielle interessenter og andre samarbejdspartnere. En af forudsætningerne for at det kan lykkes er, som skrevet ovenfor, at sikre bedre finansiering. Vi vil derfor arbejde målrettet på at øge ressourcerne til dansk eliteidræt, samt sikre en god udnyttelse af de eksisterende ressourcer gennem koordinering og samarbejde. Derudover er det afgørende, at der er økonomisk evne og vilje i det enkelte forbund til at skabe den nødvendige finansiering af et fælles elitebudget. 4

5 1.3 Team Danmarks støttekoncept Team Danmark viderefører de fleste af hovedprincipperne fra støttekoncept samt indarbejder justeringer, der kan forbedre udviklingen i Team Danmarks ressourcer og ekspertbistand vil i endnu højere grad blive fordelt på baggrund af sportslige resultater, udviklingspotentiale og behov hos den enkelte atlet eller det enkelte hold. Team Danmark anvender fortsat en disciplinanalyse til at vurdere forbundenes og disciplinernes støtteberettigelse og udviklingsperspektiver. På baggrund af den samlede konklusion af disciplinanalysen bliver forbund, der er støtteberettiget, placeret i én af følgende kategorier: Verdensklasseforbund Internationalt eliteforbund Projektstøttet forbund De tre støttekategorier er beskrevet nærmere i afsnit 4 Støttekategorier. Team Danmarks støtte og ekspertbistand gør en forskel. Derfor viderefører vi de eksisterende støtteområder samtidigt med, at vi prioriterer otte særlige indsatsområder for Det kan du læse mere om i afsnit 6 og 8. 5

6 1.4 Særlige aftaler med Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund Team Danmark har særlige samarbejdsaftaler med Dansk Boldspil-Union (DBU) og Dansk Håndbold Forbund (DHF), som er indgået, fordi disse forbund genererer væsentlige tv-indtægter til Team Danmark. Begge forbund er garanteret et årligt mindstebeløb, og aftalerne løber frem til

7 2.0 Centrale målsætninger for Team Danmark har tre centrale målsætninger: Team Danmark støttede forbund skal opnå bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL, og samtidigt skal Danmark som minimum fastholde sin position på nationsranglister. Målepunkter: Team Danmark støttede forbund skal i perioden opnå flere placeringspoint i olympiske discipliner og flere medaljer ved EM og VM i de ikke olympiske discipliner end i perioden Danmark skal årligt være blandt verdens 30 bedste sportsnationer og blandt de ti bedste nationer for mindre nationer (under 10 mio. indbyggere) på en international anerkendt nationsrangliste. Team Danmark vil skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet både i træning, konkurrencer og i hverdagen. Målepunkter: Atleternes tilfredshed med rammer og vilkår både i træning, konkurrencer og i hverdagen - skal være på et højere niveau i end i Tilfredshed med adgangen til og kvaliteten af træningsfaciliteterne skal være højere i 2016 end i 2013 for de udvalgte forbund, hvor Team Danmark har lavet en prioriteret indsats for at løfte kvaliteten af de daglige træningsanlæg. Team Danmark vil styrke talentudviklingen og sikre en stærk og kontinuerlig fødekæde af talenter med internationalt resultatperspektiv på seniorniveau. Målepunkter: Alle Verdensklasseforbund og Internationale eliteforbund skal have beskrevet Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) inden 2014, og disse forbund skal inden 2016 have implementeret principper for ATK i forbundets uddannelser og talenttræning. Alle Verdensklasseforbund og Internationale eliteforbund skal senest i 2014 have udarbejdet en talentudviklingsstrategi, hvor det overordnede værdisæt for talentudvikling i dansk idræt er indarbejdet. 7

8 3.0 Disciplinanalyse, resultatperspektiv og udviklingspotentiale Alle forbund, der ønsker at komme i betragtning til støtte, skal i samarbejde med Team Danmark udarbejde en disciplinanalyse. Analysen består af en række fakta og spørgsmål om disciplinen - både nationalt og internationalt. Disciplinanalysen er et fælles analyseredskab til at bedømme den enkelte disciplins resultatperspektiv og udviklingspotentiale. 8

9 3.1 Disciplinanalysens otte faktorer Disciplinanalysen indeholder otte faktorer: National og international organisering herunder faktuelle oplysninger om forbundet samt national og international organisering. Internationale sportslige faktorer herunder den internationale konkurrenceudbredelse, konkurrencekvalitet, træningskvalitet og kvantitet samt det faglige niveau blandt trænere og involvering af eksperter. Nationale sportslige faktorer herunder det nuværende internationale resultatniveau og fremtidige resultatperspektiv, den nationale konkurrencekvalitet, den nationale træningskvalitet og -kvantitet samt det faglige niveau blandt elitetrænere og involvering af eksperter. Talentidentifikation og -udvikling herunder strategier for talentidentifikation og -udvikling, sammenhæng mellem talent- og elitearbejdet samt uddannelsesforhold for talenttrænere. Videns- og kompetenceudvikling herunder forbundets strategier for udvikling af ny sportsfaglig viden og udvikling af faglige kompetencer i forbundets sportslige ledelse. Sociale forhold for atleter herunder strategier i forhold til rådgivning i personlige og sociale forhold under den sportslige karriere og i overgangen til den civile karriere. Organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske faktorer - herunder politisk forankring af elitearbejdet, professionel driftsorganisation, menneskelige og økonomiske ressourcer til elitearbejdet samt samarbejdsrelationer mellem forbund og eliteklubber. Faciliteter og udstyr herunder adgang til og kvalitet af daglige træningsfaciliteter og udstyr. Team Danmark udarbejder med udgangspunkt i ovenstående otte faktorer en samlet konklusion med vurdering af disciplinens støtteberettigelse, udviklingsperspektiver og placering i Team Danmarks støttekategorier. Alle otte faktorer i disciplinanalysen indgår i den samlede vurdering. 9

10 4.0 Støttekategorier Støttekoncept indeholder tre kategorier for henholdsvis forbund og atleter. Forudsætningen for at indgå i én af de tre kategorier er, at forbundet - på baggrund af disciplinanalysen er støtteberettiget. De tre kategorier for forbund er: Verdensklasseforbund: Har samarbejde med Team Danmark, der er forankret i en fire-årig samarbejdsaftale på baggrund af en masterplan og med et tilhørende rammebudget. Har flere atleter eller hold, som har opnået top-otte placeringer ved VM og OL i løbet af perioden Det overordnede mål og realistiske resultatperspektiv i støtteperioden er VM/OL-medaljer. Har en sammenhængende talentudviklingsstrategi og udvikler kontinuerligt talenter til højeste internationale seniorniveau. Internationalt eliteforbund: Har samarbejde med Team Danmark, der er forankret i en to-årig samarbejdsaftale med tilhørende rammebudget. Forbundet skal udarbejde masterplan og samarbejdsaftalen kan eventuelt forlænges med to år. Har flere atleter eller hold, som har opnået placeringer ved VM eller OL i løbet af perioden , der afspejler et realistisk top-otte resultatperspektiv til VM eller OL i den to-årige støtteperiode. For holdidrætsgrene er det gældende, at de i i deltager på højeste internationale niveau ved VM/OL. Projektstøttet forbund: Har samarbejde med Team Danmark, der er forankret i en et-årig projektaftale. Er individuelle sportsgrene, der har én eller få navngivne atleter på internationalt niveau, som har potentiale til at opnå medaljer ved internationale mesterskaber - EM, VM eller OL - i perioden Kan opnå støtte til udvikling af centrale områder i forbundets elitearbejde, som rækker ud over støtten til den individuelle atlet. Forudsætningen er, at der er potentiale og vilje til eliteudvikling i form af både menneskelige og økonomiske ressourcer. I enkelte sportsgrene kan andre resultater end top-otte placeringer ved VM og OL være resultatmålsætningen i både Verdensklasseforbund og Internationalt eliteforbund. 10

11 De tre kategorier for atleter er: Verdensklasse-atleter består som udgangspunkt af atleter eller hold, der har opnået top-otte placeringer ved det seneste senior-vm eller OL. Elite-atleter består af atleter eller hold, der har resultatperspektiv til at opnå top-otte placeringer ved senior-vm eller OL i løbet af perioden Team Danmark-atleter består af både juniorer og senior atleter, der indgår i Team Danmark-støttede bruttogrupper. Verdensklasse-atleter og Elite-atleter har direkte adgang til Team Danmarks ekspertydelser (Sportsmedicin, -fysiologi og -psykologi) og alle øvrige servicetilbud (Uddannelse og karriere, bolig- og spiseordninger, fysiske træningsfaciliteter m.v.). Team Danmark-atleter har ikke adgang til Team Danmarks ekspertydelser (Sportsmedicin, -fysiologi og -psykologi), men kan som udgangspunkt benytte Team Danmarks øvrige servicetilbud (uddannelses- og karrieretilbud, bolig- og spiseordninger, fysisk træningsfaciliteter m.v.). Indplacering er gældende for ét år. Endvidere iværksætter Team Danmark i perioden et program for talenter med særligt potentiale for internationale seniorresultater på højeste niveau. Team Danmarks talentprogram vil omfatte talenter, og vil blandt andet give talenterne direkte adgang til Team Danmarks ekspertydelser og særlige aktiviteter, der understøtter udviklingsplanen for det enkelte talent. 11

12 5.0 Masterplan Formålet med masterplanen er at beskrive de strategier og aktiviteter, som forbundet vil gennemføre for at opfylde deres resultat- og udviklingsmål i støtteperioden Målsætningerne skal understøtte Team Danmarks centrale målsætninger for , herunder Team Danmarks otte særlige indsatsområder. Masterplanen udarbejdes af forbundet og udgør ansøgningen til Team Danmark om økonomisk støtte og ekspertbistand. Når masterplanen er godkendt af Team Danmark, vil den danne grundlag for samarbejdsaftalen mellem forbundet og Team Danmark. Masterplanen skal indeholde: Målsætninger Bedre sportslige resultater: Sportslige resultat- og udviklingsmål Bedre vilkår for atleterne: Målsætninger der kan styrke atleternes rammer og vilkår Styrket talentudvikling: Målsætninger for forbundets talentudvikling De sportslige resultatmål i masterplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i Team Danmarks målsætningshierarki, der består af følgende to niveauer: Målsætning: Det realistiske resultatmål på baggrund af tidligere resultater ved internationale mesterskaber og forventet sportslig udvikling. Acceptable sportslige resultatmål: De laveste acceptable resultater for, at den eksisterende aftale kan fortsætte uændret. Strategier Beskrivelse af strategier, der skal medvirke til: 1. Opnåelse af bedre resultater 2. Opfyldelse og prioritering af udviklingsmål inden for Team Danmarks otte særlige indsatsområder: Forbedre ekspertydelser for de bedste atleter Styrke den sportslige ledelse Skabe ny viden om elitesport Øge brugen af ny teknologi Optimere daglige træningsfaciliteter Forbedre de økonomiske, uddannelses- og jobmæssige forhold Skabe sammenhængende talentudviklingsstrategier Adgang for udvalgte talenter til Team Danmarks eksperter. 3. Opfyldelse af øvrige udviklingsmål afledt af forbundets disciplinanalyse. Økonomi Masterplanen indeholder rammebudget for hele samarbejdsperioden samt et årligt detailbudget. Evaluering Masterplanen evalueres to gang årligt. 12

13 13

14 6.0 Støtteområder Team Danmark tilbyder forbund, der er omfattet af støttekonceptet, støtte og rådgivning inden for seks centrale områder, der tilsammen skaber gode forudsætninger for udviklingen af den enkelte atlet eller det enkelte hold. Støtten antager overordnet to forskellige former: Økonomisk støtte: Penge udbetalt fra Team Danmark til forbundet. Støtten kan også ydes til at dække udgifter over for tredjepart (leje af faciliteter, supplerende undervisning til elitesportsfolk mv.). Ekspertydelser og kompetenceudvikling: Tilbud som Team Danmark stiller til rådighed for forbund og atleter (ekspert- og konsulentbistand, vidensdeling, uddannelsesaktiviteter mv.). 6.1 Økonomisk støtte Den økonomiske støtte kan gå til: Løn og omkostninger til ansættelser (f.eks. sportschef, landstræner, øvrige trænere) Konkurrencedeltagelse, træningslejre og sparring Direkte økonomisk støtte til atleter Støtte til talentudvikling Udstyr Elite-, kraft- og talentcentre Bistand fra eksterne eksperter samt medrejsende eksperter Træner- og lederuddannelse Andre specifikke områder og projekter 14

15 6.2 Team Danmarks træningsfaciliteter og samarbejde med Elitekommuner om talentudvikling I Storkøbenhavn og Aarhus har Team Danmark i samarbejde med udvalgte forbund skabt særlige træningsmiljøer, hvor der er daglig træning for de bedste atleter. I Storkøbenhavn og Aarhus har Team Danmark etableret støttefunktioner for atleter og trænere (mad- og boligordninger, sportsmedicinske klinikker, tests og fysiske træningsfaciliteter). Derudover stiller Team Danmark i samarbejde med en række kommuner træningsfaciliteter til rådighed, der giver atleterne gode rammer for daglig træning. Team Danmark samarbejder med en række udvalgte Elitekommuner. Målet med samarbejdet er at skabe optimale rammer for talentidentifikation og -udvikling af sportsfolk i alderen år. Team Danmark bidrager til udviklingen af talentmiljøer gennem videndeling og kompetenceudvikling af de lokale eliteorganisationer, klubber og trænere. Endvidere bidrager Team Danmark til at koordinere og styrke samarbejdet mellem Elitekommunerne, forbund og klubber. 6.3 Ekspertydelser og kompetenceudvikling Team Danmark har mulighed for at støtte præstationsoptimeringen på såvel gruppe- som individuelt plan med ekspertydelser. Team Danmarks eksperter samarbejder på tværs af fagområderne for at optimere alle parametre omkring den enkelte atlet eller hold. Indsatsen er vidensbaseret og helhedsorienteret og bliver gennemført med atleten i centrum. Team Danmark samarbejder også med eksterne eksperter med særlige faglige kompetencer. Derudover bidrager Team Danmark til kompetenceudvikling af både atleter, trænere og sportschefer gennem differentierede uddannelsestilbud, seminarer, personlige udviklingsplaner og studieture. Team Danmark har mulighed for at yde ekspertbistand indenfor sportspsykologi, sportsmedicin og sportsfysiologi, og hvert ekspertområde er kort beskrevet nedenfor. Sportspsykologi::Den sportspsykologiske indsats har et særligt fokus på den præstationsfremmende og praktisk anvendelige sportspsykologi, men arbejder også med atletens samlede livssituation ud fra tanken om den hele atlet. Team Danmark tilbyder vejledning, undervisning, træning og hjælp i relation til den enkelte atlets eller det enkelte holds sportslige mål, personlige udvikling og problemstillinger på og udenfor banen. Endvidere arbejder Team Danmark løbende med kompetenceudvikling af trænere indenfor sportspsykologi. > 15

16 Sportsmedicin: Team Danmark tilbyder atleter diagnosticering, behandling, genoptræning og rådgivning i forhold til sportsrelaterede skader. Desuden tilbydes skadesforebyggende screening og træning. Der er klinikker i Brøndby og Århus med fysioterapeuter, kiropraktorer, massører og læger. Sportsfysiologi: Team Danmarks sportsfysiologer og fysiske trænere rådgiver atleter og trænere med henblik på at øge præstationsevnen med udgangspunkt i anvendt sportsvidenskab. De sportsfysiologiske eksperter optimerer den enkelte atlets eller holdets fysiske kapacitet i trænings- og konkurrencesituationen. Desuden yder Team Danmark vejledning og rådgivning i sportsernæring. Den primære indsats består i individuel vejledning af atleter, der eksempelvis har brug for at optimere kosten i forhold til vægtøgning, vægtreduktion, ændring af kropssammensætning, jernmangel eller hyppige skader og infektioner. Ud over ekspertbistand i hverdagen har forbundene også mulighed for at ansøge om medrejsende ekspertbistand i forbindelse med højt prioriterede internationale konkurrencer og træningslejre. 6.4 Uddannelses- og karrieretilbud for atleter og trænere Team Danmark tilbyder i samarbejde med andre aktører en række fleksible ordninger og tilbud på uddannelses- og karriereområdet. Team Danmarks vejledning på karriere- og uddannelsesområdet tager udgangspunkt i vores mål om, at atleter skal kunne kombinere deres sportslige aktiviteter med en uddannelse eller en tilknytning til arbejdsmarkedet. Mulighederne på karriereog uddannelsesområdet omfatter bl.a.: Forlængede forløb på ungdomsuddannelser (både gymnasiale og erhvervsrettede) Sparring i forhold til fleksibilitet på og forlængelse af videregående uddannelser Supplerende SU i tilfælde af forlængelse af videregående uddannelser Supplerende undervisning Flytning af eksamen Anbefalinger til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser Vejledning i forbindelse med uddannelses- og karrierevalg ansøgninger til uddannelse eller job afslutning af sportskarrieren 16

17 6.5 Forskning og faglige udviklingsprojekter I samarbejde med udvalgte forskningsmiljøer støtter og igangsætter Team Danmark forskning og faglige udviklingsprojekter med relevans for eliteidræt og formidler relevante resultater til trænere og atleter. Projekterne tager udgangspunkt i de enkelte sportsgrenes praksis og de spørgsmål, der opstår i træning og konkurrencer. Der arbejdes med både grundlæggende forskning, der har langsigtede perspektiver og anvendte, konkrete projekter med korte tidsperspektiver. Derudover foregår der tværfagligt samspil mellem de enkelte sportsgrene, således at viden, metoder og strategier deles og implementeres på tværs af sportsgrene. 6.6 Presse og kommunikation Team Danmark tilbyder rådgivning til forbund og atleter om deres presse- og kommunikationsarbejde. Det kan både være i forbindelse med det langsigtede og strategiske arbejde for eksempel udarbejdelse af kommunikations- eller pressestrategier eller i dagligdagssituationer, hvor der eksempelvis er behov for råd om håndtering af en konfliktsituation i medierne eller for at få input til kontaktpersoner i medierne. 17

18 7.0 Forpligtelser for atleter, trænere, sportschefer og forbund Atleter, landstrænere, sportschefer og forbund har forskellige muligheder for at bruge Team Danmarks ydelser afhængig af atlet- og forbundskategori. Med adgangen til ydelserne følger også en række forpligtelser, som atleter, trænere, sportschefer og forbund skal være parat til at yde på anmodning fra Team Danmark. Forpligtelserne kan f.eks. være, at de skal stille op til foredrag eller kampagner for Team Danmark og Team Danmarks sponsorer. Hvis der er tale om f.eks. kampagner for Team Danmarks sponsorer vil omfang og indhold ske under hensyntagen til sportslige og private forpligtelser. Team Danmark vil endvidere arbejde for, at Team Danmarks logo (2x10 cm) er synlig på atleter, trænere og sportschefers konkurrence- og profilbeklædning i landsholdssammenhæng. Logos placering sker i en dialog med det enkelte forbund under hensyntagen til internationale regler. Yderligere information om rettigheder og forpligtigelser for atleter, trænere, sportschefer og forbund er beskrevet i samarbejdsaftalerne mellem Team Danmark og forbundene. 7.1 Økonomisk støtte til professionelle atleter Team Danmark prioriterer støtten på baggrund af den enkelte atlets sportslige niveau og behov. Atleter med meget høje indtjeninger kan således blive vurderet til kun at modtage begrænset eller ingen økonomisk støtte fra Team Danmark. Vurderingen er individuel og bliver foretaget af styregruppen for samarbejdet mellem forbundet og Team Danmark. Lov om eliteidræt fastslår endvidere, at Team Danmark ikke kan støtte egentlig erhvervsvirksomhed, hvilket betyder, at Team Danmark ikke kan yde direkte økonomisk støtte til atleter, der organiserer sig i en selskabsform, der er at betragte som egentlig erhvervsvirksomhed. 18

19 19

20 8.0 Otte særlige indsatsområder Team Danmarks støtte og ekspertbistand gør en forskel. Derfor viderefører vi de eksisterende støtteområder, som er beskrevet i afsnit 6. Samtidigt har vi identificeret otte særlige indsatsområder, som vi vurderer, kan gøre en forskel for at indfri vores tre centrale målsætninger. For at skabe bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL vil Team Danmark have særligt fokus på at: 8.1 Forbedre ekspertydelser for de bedste atleter De bedste atleter skal hurtigt og nemt have adgang til Team Danmarks eksperter. Vi vil skabe en mere fleksibel adgang til eksperterne for de bedste atleter. Team Danmarks eksperter vil i højere grad være til stede og yde ekspertbistand og rådgivning i atleternes træningsmiljøer, og de vil i højere grad være til stede ved verdensklasseforbunds vigtigste træningslejre og mesterskaber. Derudover skal Team Danmarks ekspertydelser suppleres af nye faglige kompetencer, og der skal etableres netværk af eksterne samarbejdspartnere indenfor alle relevante fagområder. Vi vil forbedre Team Danmarks kompetencer inden for biomekanik, præstationsanalyse og brug af teknologi. Ydermere vil vi fortsat optimere den koordinerende ekspertindsats overfor verdensklasseatleterne blandt andet gennem tilbud om individuelle koordineringsmøder mellem atlet, træner og relevante Team Danmark eksperter. Målepunkter: Tilfredsheden med adgangen til og kvaliteten af ekspertydelserne blandt elite- og verdensklasseatleter skal være højere i 2016 end i Team Danmarks eksperter skal være mere til stede ved træning og konkurrencer i verdensklasseforbund sammenlignet med perioden

21 8.2 Styrke den sportslige ledelse i forbundene De sportsfaglige og ledelsesmæssige kompetencer er helt afgørende for atleternes sportslige udvikling og resultater. Vi vil sammen med det enkelte forbund styrke kompetenceudviklingen i den sportslige ledelse gennem målrettede tilbud til landstrænere og sportschefer. Vi vil i tæt samarbejde med forbundene udarbejde personlige udviklingsplaner for landstrænere og sportschefer. Forbundene er ansvarlige for at gennemføre udviklingssamtaler og efterfølgende implementere udviklingsforløbene for landstrænere og sportschefer. Team Danmark skal bruges som sparringspartner under forløbet og vil derfor opprioritere kompetencerne på området. Team Danmark kan medfinansiere udviklingsinitiativerne for landstrænere og sportschefer. Udviklingsinitiativerne kan bestå af formel uddannelse, studieture, længerevarende studieophold, konferencedeltagelse mm. Vi vil gennemføre tematiske studieture for sportschefer, landstrænere og talentudviklingsansvarlige på tværs af sportsgrene. Vi vil etablere nye fora for landstrænere og sportschefer på et højt fagligt niveau i en international kontekst, hvor vi inddrager førende internationale kapaciteter. Der vil være fokus på at udvikle og inspirere landstrænere og sportschefer både på de sportsfaglige og ledelsesmæssige kompetencer. Målepunkter: Alle landstrænere og sportschefer i Verdensklasseforbund og International eliteforbund har senest i 2014 en personlig udviklingsplan. Der skal i 2016 være en høj grad af tilfredshed hos landstrænere, sportschefer og talentansvarlige med de tematiske studieture og nye fora. 21

22 8.3 Skabe ny viden om elitesport med afsæt i praksis Ny viden og forskning med afsæt i træning og konkurrence er vigtig for at opnå international succes fremover. Vi vil i samarbejde med forskningsmiljøer medvirke til, at atleternes og trænernes spørgsmål i højere grad bliver belyst gennem faglige udviklingsprojekter og forskning. Vi vil i dialog med Verdensklasseforbund og Internationale eliteforbund og med udgangspunkt i forbundets masterplan identificere centrale udviklingsområder, der kan optimere atleternes eller holdets sportslige præstationer. Vi udarbejder på baggrund af forslag fra forbundene et samlet katalog over forsknings- og udviklingsprojekter, og prioriterer hvilke projekter der skal iværksættes. Team Danmarks eksperter vil være involveret i projekterne. Vi vil løbende formidle og anvende viden og erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojekterne til relevante målgrupper på tværs af sportsgrenene gennem netværksmøder eller i skriftlige publikationer. Vi vil også implementere eksisterende viden og erfaringer fra internationale elitesportsorganisationer og forskningsinstitutioner i relevante sportsgrene. Målepunkter: Der skal iværksættes mindst 10 forsknings- eller udviklingsprojekter i løbet af perioden De involverede forbund oplever, at forsknings- og udviklingsprojekterne har bidraget med viden, der har haft positiv effekt på den sportslige udvikling og den generelle kompetenceudvikling i forbundet. 22

23 8.4 Øge brugen af ny teknologi Anvendelse af teknologi er vigtig for at optimere atleternes sportslige udvikling og præstationsevne i træning og konkurrence. Vi vil i samarbejde med det enkelte forbund øge anvendelsen af teknologi, der giver objektiv feedback om de faktorer, der er centrale for atleternes sportslige udvikling. Vi vil i dialog med forbundene - og med udgangspunkt i det enkelte forbunds masterplan identificere, hvor der er størst potentiale ved inddragelse af teknologi, og i disse forbund etablere et relevant analyse set-up i forhold til evaluering af træning (teknisk analyse) og konkurrence (præstationsanalyse). Vi vil forbedre Team Danmarks kompetencer inden for biomekanik, præstationsanalyse og brug af teknologi samt udarbejde en overordnet strategi for området. Vi vil endvidere etablere samarbejde med eksterne partnere og forskningsenheder for at styrke udviklingen af ny teknologi og materialer med relevans for elitesporten. Målepunkter: I arbejder udvalgte forbund herunder Verdensklasseforbund - med teknologi, der analyserer relevante præstationsfaktorer i træning og konkurrence. I 2014 er der etableret mindst ét teknologiudviklingsprojekt mellem Team Danmark, forbund og relevante eksterne partnere. For at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet både i træning, konkurrence og hverdag vil Team Danmark have fokus på at: 8.5 Optimere de daglige træningsfaciliteter De bedste atleter skal have bedre daglige træningsfaciliteter for at kunne udvikle sig optimalt og dermed præstere på højeste internationale niveau. Vi vil sammen med relevante samarbejdspartnere sikre gode træningsfaciliteter til de bedste atleter både når det drejer sig om adgang og kvalitet. Derfor vil vi afdække de enkelte forbunds ønsker og behov til eksisterende og fremtidige træningsfaciliteter. I forlængelse heraf vil Team Danmark foretage en prioriteret indsats i perioden for at løfte kvaliteten af de daglige træningsanlæg i udvalgte sportsgrene. Vi vil gennem samarbejdet med Elitekommunerne optimere kvaliteten og adgangen til træningsfaciliteter for talenter. > 23

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 6 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 3. DECEMBER 2013-12. FEBRUAR 2014

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 3. DECEMBER 2013-12. FEBRUAR 2014 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 3. DECEMBER 2013-12. FEBRUAR 2014 Sportslige resultater Side 1 af 10 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014

Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014 Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014 Sportslige resultater Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Placeringspoint

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016

TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016 MÅL OG STRATEGIER TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016 MÅL OG STRATEGIER 1 TEAM DANMARK INDHOLD 1. Introduktion 4 2. Hvad er målet? 5 3. Hvem vil vi kommunikere med? - vores fem primære målgrupper 6 4.

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 10. APRIL 11. AUGUST 2014

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 10. APRIL 11. AUGUST 2014 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 10. APRIL 11. AUGUST 2014 Sportslige resultater Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Placeringspoint er

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for BPI Skydning Klubudvikling Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Udarbejdet af: Jan Christiansen Dato: 2010-08-23 Senest revideret: 2011-17-01 Afsluttes: 2014-31-12 Vision Danmark er det bedste land som base for sejlsportstalenter

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 19. OKTOBER - 6. DECEMBER 2011

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 19. OKTOBER - 6. DECEMBER 2011 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 19. OKTOBER - 6. DECEMBER 2011 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt via både medaljeudviklingen samt placeringspoint. Placeringspoint er beregnet

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Årsrapport. Samlet regnskab inklusiv alle noter

Årsrapport. Samlet regnskab inklusiv alle noter 2 4 1 Årsrapport Samlet regnskab inklusiv alle noter 152.487. kr. Investeret i samarbejdet med de 28 specialforbund 87 Medaljer i 214 8 VM-medaljer i olympiske sportsgrene (3 i 21) 25 EM-medaljer i olympiske

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

Aftale om talentklasser i idræt

Aftale om talentklasser i idræt Den 20. november 2012 Aarhus Kommune i Aarhus Kommune Pædagogik og Integration Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Aftalens parter og indhold Denne aftale om talentklasser i idræt er indgået mellem

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for. Klubudvikling Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 18. OKTOBER 2012-10. DECEMBER 2012

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 18. OKTOBER 2012-10. DECEMBER 2012 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 18. OKTOBER 2012-10. DECEMBER 2012 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt via både medaljeudviklingen samt placeringspoint. Placeringspoint

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne

Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor talentområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en talent? Hvordan

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk DANMARKS ISHOCKEY UNIONS JOB- OG UDDANNELSESPOLITIK 2010-2012

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 9. APRIL - 14. JUNI 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 9. APRIL - 14. JUNI 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 9. APRIL - 14. JUNI 2013 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Side 1 af 5 Placeringspoint er

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt. årsrapport 2007

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt. årsrapport 2007 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt årsrapport 2007 007 fakta om 2007 33 forskellige idrætsgrene 1033 danske atleter 133 mio. kr. Samlet omsætning 13 VM-medaljer og 15 EM-medaljer

Læs mere

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power?

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overordnede betragtninger... 4 2.1 Afgrænsning... 4 2.2 Elitegruppen... 4 2.3 Talentgruppen...

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Det vil vi Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Vision og mission Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Mission At skabe de bedste,

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere?

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014

Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014 - Referat fra seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014 Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014 Indhold 1 Indledning

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 7. DECEMBER 2011-28. FEBRUAR 2012

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 7. DECEMBER 2011-28. FEBRUAR 2012 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 7. DECEMBER 2011-28. FEBRUAR 2012 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt via både medaljeudviklingen samt placeringspoint. Placeringspoint er

Læs mere

Talentmiljøer i verdensklasse

Talentmiljøer i verdensklasse Talentmiljøer i verdensklasse Kristoffer Henriksen Program 1 Meningen med det hele De tre p er Participation, præstation og personlig udvikling Hvordan kan vi tilrettelægge træningen i sport, så ü Flest

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 1.0 Indledning og målsætning Såvel Team Danmark som Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en kommunestrategi, der har til hensigt

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere