Digital Marketing Support ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Marketing Support ApS"

Transkript

1 Folketinget Christiansborg 1240 København K Frederiksberg, den 14. november 2014 Folketinget og offentligheden vildledt med opdigtede og falske rettigheder fra USA og ført bag lyset i et forsøg på at dække over en vel organiseret finansiel- og cyberkriminalitet i forbindelse med dommeres bijobberi. Domæneloven vedtaget på falsk grundlag Med en formodning om, at et flertal af Folketinget ikke med åbne øjne hverken ville acceptere, medvirke til eller dække over organiseret økonomisk- og cyberkriminalitet, eller vedtage love på grundlag af falske og opdigtede oplysninger og krænke borgere og virksomheders rettigheder, tillader jeg mig høfligst at henlede Deres opmærksomhed på denne sag, hvor Erhvervs- og Vækstministeriet har vildledt og ført Folketinget og offentligheden bag lyset. Det kan ikke udelukkes, at Erhvervs- og Vækstministeriet selv er blevet vildledt af bagmændene til denne vel organiserede økonomisk- og cyberkriminalitet, som bl.a. tæller bijobsdommere fra Højesteret. Dette ændret dog ikke ved det faktum, at ministeriet har forsømt sin oplysnings- og sandhedspligt og vildledt Folketinget og offentligheden. Henset til sagens principielle og ekstraordinære karakter - Folketinget er blevet vildledt til at dække over en vel organiseret kriminalitet og vedtage love på grundlag af falske rettigheder - er nærværende skrivelse sendt til medlemmerne af Folketinget, så de personlig kan tage stilling. Med den formodning, at De tager Deres politisk ansvar alvorligt og har de fornødne lederevner, handlekraft og mod, vedlægger jeg en redegørelse med dokumentation, hvor jeg kort fremlægger sagen og høfligst anmoder Dem om at tage en principiel politisk beslutning. Skadevirkningen af dommernes omfattende bijobberi og afhængighedsforhold til bijobsleverandører er begyndt at brede sig til Folketingets og regeringens arbejde. Dette skal naturligvis stoppes og det er nødvendigt med et politisk indgreb. Det er helt uacceptabelt, at nogle myndigheder forsøger at dække over denne velorganiseret finansiel- og cyberkriminalitet, hvor embedsmænd og dommere fra et bijobsnetværk i årevis har svindlet og franarret borgere og virksomheder penge og rettigheder på internettet. Forholdet er nærmere dokumenteret på således at offentligheden ved selvsyn kan følge med i de politiske beslutninger, der bliver truffet i sagen. På forhånd tak. Digital Marketing Support ApS Bernhard Bangs Alle Frederiksberg Telefon CVR-nr

2 Med venlig hilsen Digital Marketing Support ApS Anani Voulé Bilag: Redegørelse med dokumentation for organiseret finansiel- og cyberkriminalitet i forbindelse med dommerbijobberi. Folketinget og offentligheden vildledt med opdigtede og falske rettigheder fra USA side 2

3 Folketinget Christiansborg 1240 København K Frederiksberg, den 14. november 2014 Folketinget og offentligheden vildledt med opdigtede og falske rettigheder fra USA og ført bag lyset i et forsøg på at dække over en velorganiseret finansiel- og cyberkriminalitet i forbindelse med dommerbijobberi. Domæneloven vedtaget på falsk grundlag Erhvervs- og Vækstministeriet skabte opbakning til domæneloven på grundlag af urigtige og falske oplysninger. Med usandheder og fortielser forsøger ministeriet at dække over en velorganiseret finansiel- og cyberkriminalitet, hvor et netværk af bagmænd og bijobsdommere i årevis har beriget sig ved salg af licens for opdigtede og falske rettigheder fra USA. Erhvervs- og Vækstministeriet har i lang tid siddet med såvel viden som dokumentation for, at Folketinget gennemgående blev vildledt til at vedtage domæneloven på grundlag af opdigtede rettigheder fra USA og på grundlag af foreningen DIFO's fiktive overtagelse af internetleverandørernes (ISP'ernes) domænekundeporteføljer og rettigheder via brancheforeningen FIL. Ministeriet valgte ikke at orientere Folketinget og offentligheden om problemerne, som det daværende Videnskabsministerium forsøgte at løse i stilhed, bl.a. med det mislykkede valg af Afilias og DotDK som administratorer for».dk«og skift til administrationsmodellen»shared Registry System«, noget der var uventet og overraskende for mange medlemmer af Folketinget, idet Folketinget og offentligheden gennemgående blev ført bag lyset. I den reviderede domænelov åbner Erhvervs- og Vækstministeriet døren på klem for en mulig administration af».dk«ved»shared Registry System«, men holder fortsat Folketinget og offentligheden bag lyset omkring den reelle baggrund og problemerne med det»sole registry System«, som foreningen DIFO har indført i Danmark, problemer som endnu ikke er løst. Foreningen DIFO's»Sole Registry System«, hvor registranter af».dk«-domænenavne påstås kun at have fået deres domænenavne»til låns«efter en påstået»masseaftale med foreningen DIFO«, og hvor ISP'ernes påstås kun at være»forhandlere/mellemhandlere«af DIFO's - og efter domæneloven, den danske stats - rettigheder til».dk«, er bygget på DIFO's opdigtede og falske rettigheder fra USA og på DIFO's fiktive overtagelse af ISP'ernes kundeporteføljer og rettigheder. Dette har Erhvervs- og Vækstministeriet været klar over i lang tid. Ministeriet har øjensynligt vurderet det vigtigere for regeringen at stikke Folketinget og offentligheden en "nødløgn" og dække over den velorganiseret finansiel og cyberkriminalitet, med højtplaceret embedsmænd og bijobsdommere som gerningsmænd, end at komme frem med sandheden og leve op til sine forpligtelser og værne om retssamfundets grundlæggende værdier. Flere hundredetusinder borgere og virksomheder er i årevis blevet franarret penge, rettigheder og formuegoder mens bagmændene til bedraget uretmæssigt har skaffet sig millioner af kroner på deres opdigtede og falske rettigheder fra USA og fået vedtaget love på falsk grundlag. Digital Marketing Support ApS Bernhard Bangs Alle Frederiksberg Telefon CVR-nr

4 Det er rystende og stærkt anfægteligt, at en regering kan acceptere, at der forgår noget så illegalt og uacceptabelt, og i årevis med vildledning har holdt hånd over den organiserede økonomiske kriminalitet mens Folketinget og offentligheden holdes for nar. Hele sandheden skal frem i lyset. Systematisk svigt I det følgende skal vi kort dokumentere og redegøre for, 1) at Folketinget og offentligheden groft er blevet vildledt og ført bag lyset i forhold til domænenavne og».dk«, og at dette er sket i forbindelse med dommeres bijobberi; 2) at Folketinget selvsagt kan vedtage love om domænenavne og om».dk«uafhængigt af foreningen DIFO's opdigtede og falske rettigheder fra organisationen ICANN; 3) at internetleverandørerne (ISP'erne) og domæneregistranter i årevis er blevet snydt og bedraget med foreningen DIFO's opdigtede rettigheder fra USA og Folketinget vildledt med en fiktiv overdragelse af disse falske rettigheder fra USA til den danske stat; 4) at hverken foreningen DIFO eller den danske stat har fået rettighederne til».dk«fra den amerikanske organisation ICANN og USA's regering, eller har overtaget hverken ISP'ernes kundeporteføljer og rettigheder eller registranternes rettigheder til deres domænenavne; 5) at registranter af.dk-domænenavne ikke har fået deres domænenavne»til låns«, hverken fra foreningen DIFO, organisationen ICANN, USA's regering eller den danske stat; 6) at foreningen DIFO ingen reel opbakning har for sit virke, som hverken er forankret i internetsamfundet eller i et demokratisk fundament, men alene er forankret i foreningens opdigtede og falske rettigheder fra USA. I modsætning til andre private foreninger har foreningen DIFO's medlemmer ikke ønsket at bakke op om deres forening DIFO, ved at betale kontingenter til DIFO og indgå medlemsoverenskomster og implementere DIFO's politik og regelsæt via medlemmernes egne respektive vedtægter og forretningsbetingelser; 7) at foreningen DIFO's krav om betaling af licensafgift på ca. 5 mio. kroner årligt for foreningens opdigtede rettigheder fra USA, jf. bilag 1, er direkte svindel og bedrageri. Licensbetalingerne er gået videre til bagmændene, herunder bijobsdommere fra højesteret, også efter vedtagelsen af domæneloven, hvor DIFO overdrog de opdigtede rettigheder til den danske stat, og hvor licenskravet derefter burde tilfalde statskassen og ikke foreningen DIFO; 8) at Erhvervs- og Vækstministeriet har svigtet sin oplysningspligt og sandhedspligt og tilsynspligt i forhold til internettet og domænenavne; 9) at der er behov for at genetablere retssikkerheden omkring internettet og domænenavne i Danmark. Domænenavne udgør en helt central del af den identitet, som brugere og virksomheder anvender formuer og omfattende ressourcer til at skabe på internettet. Hverken identiteten eller de underliggende domænenavne er»til låns«fra DIFO eller den danske stat; 10) at domæneloven ikke opfylder de retsstatsprincipper, der gælder inden for EU og i Danmark, idet loven bygger på foreningen DIFO's opdigtede og falske rettigheder fra USA og på foreningens fiktive og falske overtagelse af ISP'ernes kundeporteføljer og rettigheder. Folketinget og offentligheden systematisk ført bag lyset. RedegorelseOmSvindelIfmDommerbijobberi.docx side 2

5 Skeletterne fra Helge Sanders tid som Videnskabsminister Domæneloven blev i sin tid fremsat af den daværende videnskabsminister Helge Sander som en håndsrækning til foreningen DIFO i kølvandet på omfattende retssager mellem DIFO og Digital Marketing Support (DMS), hvor DMS anfægtede foreningens rettigheder fra USA til».dk«. Ikke alene blev Folketinget vildledt til at vedtage domæneloven på grundlag af falske og opdigtede rettigheder fra USA og på grundlag af foreningen DIFO's fiktive overtagelse af ISP'ernes rettigheder, men også ministrenes tilsyn med lovens anvendelse er fuldstændigt svigtet. Siden lovens vedtagelse har der fra ministrenes side ikke været nogen kontrol med hverken lovens anvendelse eller bagmændene til DIFO og dets nævns agerende med loven. Såvel den daværende videnskabsminister Helge Sander som den nuværende ansvarlige minister, Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen, har accepteret hvad som helst fra foreningen DIFO og Klagenævnet for Domænenavne, uden at spørge hvad det er, til hvem eller hvorfor. Dokumenteret oplysninger om organiserede svindel i DIFO og klagenævnet, og om borgere, der på åbenlys retsstridig vis er blevet frataget rettigheder til domænenavne, som de i årevis har ejet, har ministrene valgt at overhøre, selvom DIFO og klagenævnet agerede med ministrenes mandat. Heller ikke vedvarende oplysninger om manglende konkurrence og innovation på».dk«, som bl.a. resulterede i DK Hostmaster A/S' salg af uvirksomme æøå-domænenavne til mange borgere og virksomheder, fik ministrene til at reagere på DK Hostmaster A/S' manglende indsigt, teknisk inkompetence og langsommelighed. Tilsvarende æøå-domænenavne virkede nemlig upåklageligt, blot de blev registreret med endelsen.co.dk. Men det måtte registranterne ikke for DIFO, for det skaber konkurrence til DIFO og DK Hostmaster A/S og giver valgfrihed til registranterne. Registranterne fik heller ikke nogen hjælp i deres forgæves forsøg på at få DIFO og DK Hostmaster A/S til at refundere de ca. 30 mio. kroner, som DK Hostmaster A/S - grundet retsstridig monopol - havde opkrævet for de uvirksomme æøå-domænenavne. Virksomheder med konkurrerende aktivitet til DIFO og DK Hostmaster A/S fik frataget - eller forsøgt frataget - deres domænenavne retsstridigt, jf. bl.a. retssagerne om co.dk, som kulminerede med Helge Sanders fremsættelse af domæneloven bygget på opdigtede rettigheder fra USA. Foreningen DIFO's illegale greb om rettigheder til».dk«er flere gange blevet brugt til at krænke og undertrykke den demokratiske ytringsfrihed og til at udøve retsstridig censur på internettet. Kritiske synspunkter kan på nuværende tidspunkt ikke fremføres på internettet på et.dkdomænenavn, da registranten risikerer at miste retten til sit domænenavn, blot foreningen DIFO eller dets klagenævn ikke er enige i de synspunkter, der bliver fremført på adressen. Erhvervs- og vækstministeriet har i mange sammenhænge fungeret som en forlænget arm for DIFO's bagmænd og ukritisk videreekspederet bestillinger. Domæneloven er nu indrettet således, at ingen andre end DIFO kan opfylde lovens betingelser for at være "administrator" for».dk«. Bagmændenes ønske om, helt at droppe det i forvejen farcelignende udbud af».dk«, er nu indført i den reviderede domænelov. Fremover kan ministeren droppe farceudbuddet af».dk«for direkte - og i strid med reglerne om fri konkurrence og markedsvilkår indenfor EU - at forlænge foreningen DIFO's "tilladelse til at være administrator". Folketinget og offentligheden systematisk ført bag lyset. RedegorelseOmSvindelIfmDommerbijobberi.docx side 3

6 Organiseret økonomisk- og cyberkriminalitet og svindel i forbindelse med dommerbijobberi Foreningen DIFO's bagmænd - navnlig Mads Bryde Andersen og hans daværende underbo på privatadressen i København, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, og hendes kollega fra Dommerudnævnelsesrådet, landsdommer Kaspar Linkis - har fra starten gjort det klart, at deres mål var den enorme værdi, der ligger i rettighederne på internettet og domænenavne. Med opdigtede rettigheder fra USA og en fiktiv overtagelse af ISP'ernes kundeporteføljer fik de den daværende videnskabsminister Helge Sander til at fremsætte domæneloven på et svigagtigt grundlag og frarøve mange borgere og virksomheder rettigheder, formuegoder og penge. Som eksempler på domænenavne, som en borger eller en mindre virksomhed har ejet i årevis, men som DIFO og dets nævn - ved åbenlys svigagtige, tvivlsomme eller kontroversielle afgørelser - har fravristet ejeren til fordel for bijobsleverandører og venner, kan nævnes orango.dk, nets.dk, laerkevang.dk, arkitekten.dk, advokat.dk, advokater.dk, eof.dk, energi.dk og klonk.dk. DIFO og Klagenævnet for Domænenavne v/ højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis blev taget på fersk gerning mens de svindlede og misbrugte en falsk klage til at træffe en afgørelse om, at co.dk, som foreningen DIFO i årevis forgæves har forsøgt at tvangsovertage, skulle inddrages til fordel for DIFO, jf. klagenævnets jr. nr Selv med klare bevisførelser, der tvang klageren til at trække den falske klage tilbage, forsøgte højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen ihærdigt at få den svigagtige afgørelse fuldbyrdet. På klagerens regning anmodede højesteretsdommeren DK Hostmaster A/S om at fuldbyrde den svigagtige inddragelse til fordel for DIFO, og erklærede sagen for endeligt afsluttet. Både klageren og den indklagede, Digital Marketing Support ApS (DMS), blev tvunget til unødige at bruge yderligere ressourcer på sagen, med skriverier til bl.a. IT- og Telestyrelsen og trussel mod DK-Hostmaster A/S, for at blokere fuldbyrdelsen af højesteretsdommerens svigagtige afgørelse. Selvom højesteretsdommeren erklærede sagen for endeligt afsluttet den 16. november 2011, fortsatte dommeren at vildlede offentligheden med, at sagen fortsat var verserende i Efter at DMS var begyndt at dementere højesteretsdommerens og kollegaers urigtige oplysninger, skiftede de deres forklaringer, og forsøger nu at forsvare sig med, at de fra deres advokat ikke har fået status på sagen, idet de var blevet stævnet for det fusk og den svindel, der var sket i sagen. Dommerne Lene Pagter Kristensen og Kaspar Linkis har til d.d., november 2014, endnu ikke offentliggjort en redegørelse for det passerede i sagen. Grunden den store divergens mellem deres oplysninger og det faktum, at deres afgørelse ikke blev fuldbyrdet - fordi den beviseligt var svigagtig og blev blokeret - er der fortsat forvirring i offentligheden omkring afgørelsen. Foreningen DIFO og Klagenævnet for Domænenavne er hverken åben, gennemsigtig eller ikkediskriminerende. Her bliver borgere og virksomheder snydt og bedraget til fordel for venner og bijobsleverandører, alt sammen dækket ind bag domæneloven bygget på opdigtede rettigheder. Og ansvaret for den vildledning af Folketinget og offentligheden, der er sket i forbindelse med fremsættelse af domæneloven på grundlag af falske og opdigtede rettigheder fra USA og på grundlag af foreningen DIFO's fiktive overtagelse af ISP'ernes kundeporteføljer og rettigheder, ligger hos den daværende videnskabsminister Helge Sander og hans embedsmænd. Folketinget og offentligheden systematisk ført bag lyset. RedegorelseOmSvindelIfmDommerbijobberi.docx side 4

7 Hele sandheden skal frem i lyset Både det daværende Videnskabsministerium, med Helge Sander i spidsen, og det nuværende Erhvervs- og Vækstministeriet, med Henrik Sass Larsen i spidsen, har i årevis haft kendskab til den organiserede kriminalitet med domænenavne og svindlen med opdigtede rettigheder fra USA. Hverken USA's regering eller organisationen ICANN har tildelt foreningen DIFO de rettigheder til».dk«, som foreningen har opdigtet at have fået fra USA, og som foreningen ved domæneloven fiktivt overdrog til den danske stat og ved domæneloven eksklusivt fået retur til administration. At det er gået så vidt, at Folketinget bliver ført bag lyset og vildledt til at vedtage love på grundlag af falske rettigheder fra USA for at dække over omfattende organiseret økonomisk kriminalitet, kan henføres til det omfattende bijobberi og afhængighedsforhold til bijobs, der eksisterer hos mange af landets højtplacerede embedsmænd, særligt højesteretsdommerne og "eksperterne". I det konkrete tilfælde med domæneloven kan den vildledning af Folketinget og offentligheden der har fundet sted, direkte henføres til følgende bagmænd og deres omfattende bijobberi og afhængighedsforhold til bijobs: højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, landsdommer Kaspar Linkis, højesteretsdommer Jon Stokholm og prof. dr. jur. Mads Bryde Andersen. Den anvendte fremgangsmåde med at dække over vennernes finansielle kriminalitet udstiller en kultur hos mange centraltplacerede embedsmænd, som er uacceptabel. Det udstiller et embedsværk og ministrer, som fejler ved at se imellem fingre i forhold til noget, der er ulovligt og umoralsk. Så snart en minister får sådan en viden, skal denne agere ved at undersøge sagen og bringe alt, hvad der sker af ulovligheder til ophør. Erhvervs- og Vækstministeriets forsøg på at dække over den organiserede økonomiske kriminalitet i forbindelse med bijobberi er ikke tillidsvækkende. Ansvaret for det svigt, der er sket i forbindelse med de falske og urigtige oplysninger, som på ny er lagt til grund for den reviderede domænelov, og svigt med tilsynspligten over for DIFO og Klagenævnet for Domænenavne, ligger hos Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen. Det er også Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen, der politisk kan drages til ansvar for den vildledning af Folketinget i forbindelse med den reviderede domænelov og den omfattende svindel med rettigheder til domænenavne, der har fundet sted efter regeringsskiftet. Folketinget og offentligheden skal da ikke holdes for nar. Og det er Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsens opgave og pligt at bringe fuld åbenhed omkring domænesagen og pålægge sine embedsmænd at lægge de retsstridige metoder på hylden og komme frem med sandheden. Erhvervs- og Vækstministeren og Klagenævnet for Domænenavne mangler stadig at orientere offentligheden om, at den af klagenævnet - med ministerens mandat og på vegne af ministeren - trufne afgørelse, jf. klagenævnets jr. nr , er svigagtig og derfor blev blokeret for fuldbyrdelse. Offentlighedsorienteringen er påkrævet, da nævnet selv har offentliggjort afgørelsen uden de fornødne oplysninger om, at den var svigagtig og blev blokeret for fuldbyrdelse. Erhvervs- og Vækstministeren mangler stadig at tage afstand fra den af klagenævnet, med ministerens mandat og på vegne af ministeren, anvendte fremgangsmåde i bl.a. sag nr , som beviselig er svigagtigt. Ministeren har heller ikke taget klart afstand til den omfattende organiserede svindel med domænenavne, som ministeriet udmærket har vidst, er stået på i årevis. Folketinget og offentligheden systematisk ført bag lyset. RedegorelseOmSvindelIfmDommerbijobberi.docx side 5

8 Folketinget og offentligheden ført bag lyset i forbindelse med den reviderede domænelov Ved lovforslag L 66 vildledte Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen på ny Folketinget og offentligheden om».dk«og om et eventuelt».jylland«, og vildledte med flere urigtige oplysninger, bl.a. "at rettighederne til».dk«er blevet særligt tildelt den danske stat", mens rettighederne til et eventuelt».jylland«bliver tildelt andre. Faktum er imidlertid det stik modsat af hvad, ministeren har oplyst Folketinget og offentligheden. Topdomænenavne, som den danske stat har fundet frem til og fået oprettet i domænenavnesystemet, f.eks.».danmark«, tilhører den danske stat. Dette gælder naturligvis også et eventuelt».jylland«, som vil tilhøre initiativtageren, f.eks. den danske stat eller regionen, akkurat som f.eks.».eu«, som Europa har fundet frem til og fået oprettet, tilhører Europa. Topdomænenavnet».dk«derimod er noget det internationale ISO-agentur og organisationen IANA har fundet frem til, som standard internetbetegnelse for landområdet, og er oprettet af ISP'erne i samarbejde med organisationen IANA, til ISP'ernes brug ved udbud af domænenavne i landområdet, og har aldrig været særligt tildelt den danske stat eller overdraget til den danske stat. Ejerskab af rettighederne til».dk«- med licensbetalinger til DIFO - er noget DIFO's bagmænd og deres tidligere advokat, højesteretsdommer Jon Stokholm, har fundet på, og ved domæneloven fiktivt har overdraget til den danske stat. Ingen andre end domæneudvalget under Jon Stokholm har deltaget i den fiktive overdragelse af de opdigtede rettigheder fra USA til den danske stat. Ved lovforslag L 66 vildledte desuden Erhvervs- og Vækstministeren på ny med DIFO's urigtige oplysninger om, at DIFO er administrator (registry) for».dk«efter en overtagelse af».dk«og en kundeportefølje fra foreningen FIL, selvom ministeriet udmærket vidste, at dette ikke er rigtigt. Foreningen FIL har aldrig været administrator (registry) for».dk«og har aldrig haft, endsige overdraget, rettigheder til».dk«eller en kundeportefølje til DIFO, som på intet tidspunkt har været administrator (registry) for».dk«eller fået rettigheder til».dk«fra brancheforeningen FIL. Brancheforening FIL administrerede medlemskabet af brancheforeningen FIL ved at fastsætte et regelsæt for medlemskredsen, indgå en hostmasteraftale på vegne af medlemskredsen, håndhæve brancheforeningens regelsæt via medlemmernes respektive forretningsbetingelser, opkræve kontingenter og ekskludere de medlemmer, der ikke overholdte brancheforeningens regelsæt. Foreningen DIFO administrerer sine opdigtede rettigheder fra USA i forhold til».dk«, og har solgt rettighederne i licens til DK Hostmaster A/S, jf. bl.a. bilag 1. Ved domæneloven overdrog DIFO de opdigtede rettigheder til den danske stat og derefter fik disse retur til administration. Ingen af organisationerne oplistet som medlemmer af foreningen DIFO (Dansk Industri, Dansk Erhverv, Advokatsamfundet, Danske Advokater, Finansrådet, Horesta, FDIH mfl.) har givet DIFO deres opbakning ved at betale kontingenter til DIFO og indføre i deres egne vedtægter et medlemskrav, der forpligter medlemmerne at implementere og håndhæve foreningen DIFO's beslutninger og regelsæt via medlemmernes respektive vedtægter og forretningsbetingelser. Det er denne manglende reelle opbakning til DIFO, der har ført til foreningens bedrageri i forhold til».dk«, med opdigtede rettigheder fra USA. Foreningen DIFO's virke er udelukkende holdt kunstigt i live, gennem en domænelov bygget på falske og opdigtede oplysninger. Folketinget og offentligheden systematisk ført bag lyset. RedegorelseOmSvindelIfmDommerbijobberi.docx side 6

9 Intet behov for den danske stats ejerskab af rettighederne til».dk«eller».jylland«i kraft af sin territorialhøjhed og suverænitet kan den danske stat principielt vedtage love om hvad som helst, og selvsagt kan vedtage love om internettet og domænenavne, herunder især om domænenavne med geografisk tilknytning til Danmark, f.eks.».dk«,».jylland«og».danmark«. Den danske stat er således ikke nødtvunget til at eje rettigheder til hverken».dk«eller».jylland«for at kunne vedtage den generelle erhvervsregulerende lov, som domæneloven siges at være. At den danske stat principielt kan vedtage love om hvad som helst betyder imidlertid ikke, at den daværende regering, ved en domænelov tilvejebragt på grundlag af falske rettigheder fra USA, kan overtage ISP'ernes rettigheder og videregive dem til foreningen DIFO, og forvandle ISP'erne til»forhandlere/mellemhandlere«af ISP'ernes egne services og ydelser, og reducere registranter af.dk-domænenavnes rettigheder, således at registranterne kun får deres domænenavne»til låns«. Ifølge foreningen DIFO og deres tidligere advokat, højesteretsdommer Jon Stokholm, som var formand for domæneudvalget, udgør domæneloven den lovmæssige kodifikation af foreningen DIFO's rettigheder til».dk«. Disse rettigheder har vist sig at være opdigtede og falske. Hverken ISP'erne eller registranterne har afgivet eller overdraget deres rettigheder til hverken foreningen DIFO eller den danske stat. Rettighederne til internettet og domænenavne er ikke»til låns«, hverken fra foreningen DIFO, ICANN, USA's regering eller den danske stat. Landets love skal være tilvejebragt på legal vis og på grundlag af sandfærdige oplysninger, hvilket ikke er tilfældet med domæneloven affattet af højesteretsdommer Jon Stokholm og hans venner. Regeringen er derfor nød til at finde et andet grundlag at lovgive om».dk«på, end at overtage opdigtede og falske rettigheder fra USA og erklære internetrettigheder som værende»til låns«. Det daværende Forskningsministeriums oprindelige plan om omorganisering af hostmasterfunktionen, jf. bilag 3, er en mulighed. Den baserer sig på såvel ISP'ernes rettigheder til at administrere».dk«som på registranternes ejerskab af rettigheder til deres.dk-domænenavne. Det er denne plan om omorganisering af dk-hostmasterfunktionen, som foreningen DIFO og højesteretsdommer Jon Stokholm har forplumret med DIFO's opdigtede rettigheder fra USA. Domæneloven skal bringes i overensstemmelse med retsstatsprincipperne inden for EU. Det er regeringens ansvar at løse problemet, og helst uden "nødløgne" og vildledning. Modsat foreningen DIFO, som har opdigtet rettigheder til».dk«for at kunne opkræve ca. 5 mio. kr. årligt i»licens«, kan den danske stat - indenfor skattereglerne i EU - ved lov opkræve skatter og afgifter på domænenavne til indbetaling til statskassen - og ikke til DIFO, som det er sket. Foreningen DIFO's krav om licens på».dk«er ren svindel og bedrag. Dette skal stoppes. Det er ganske uacceptabelt, at nogle myndigheder tilsyneladende tager borgerne for nar og forsøger at dække over den organiserede svindel. Sagen skal belyses, svindlen skal bringes til ophør og bagmændene holdes til ansvar for deres gerninger. Alt andet er utilfredsstillende. Med den på illegal vis tilvejebragte domænelov har man politisk skruet den dynamiske udvikling på området tilbage i tiden, fra et moderne internetsamfund til Sovjetunions tid, med statsstyret monopoler, tilladelser, kammerateri og vennetjenester. Dette er ganske uacceptabelt. Folketinget og offentligheden systematisk ført bag lyset. RedegorelseOmSvindelIfmDommerbijobberi.docx side 7

10 Foreningen DIFO's opdigtede rettigheder fra USA og domæneloven Ved stiftelse af foreningen DIFO påstod bagmændene falskeligt, jf. bl.a. bilag 1 og 2, at foreningen havde fået rettighederne til».dk«fra USA's regering via organisationen ICANN. På denne baggrund indførte DIFO et»sole Registry System«og bestemte, at registranter af».dk«- domænenavne fremover kun har deres domænenavne»til låns«og at ISP'erne fremover kun er»forhandlere/mellemhandlere«af DIFO's rettigheder fra ICANN i forhold til».dk«. Med de opdigtede rettigheder fra USA som retsgrundlag besluttede DIFO at inddrage flere værdifulde generiske domænenavne fra registranter, og påbegyndte inddragelserne med domænenavnet co.dk. Dette blev straks anfægtet af Digital Marketing Support ApS (DMS). Sagen endte ved domstolene og Østre Landsret nedlagde et forbud mod DIFO's beslutning, da det blev påvist, at DIFO ikke som påstået havde fået rettighederne til».dk«fra USA. Inden retssagerne var endeligt afsluttet og forholdet tilstrækkeligt belyst, intervenerede den daværende videnskabsminister Helge Sander. Han nedsatte et lovforberedende udvalgt, ledet af DIFO og deres tidligere advokat, højesteretsdommer Jon Stokholm. Ved domæneloven overdrog DIFO sine opdigtede rettigheder til den danske stat og sikrede sig at få dem retur til administration. Det blev efterfølgende indgående dokumenteret ved retssagerne - og tilstået af DIFO - at foreningen slet ikke havde fået de rettigheder til».dk«, som foreningens bagmænd falskelig havde påstået at foreningen havde fået fra USA, og ved domæneloven overdraget til den danske stat. De grundlæggende oplysninger, som den daværende videnskabsminister Helge Sander har brugt som fundament for domæneloven, har viste sig at være opdigtet, falske og urigtige. Foreningen DIFO's rettigheder til».dk«var ganske enkelt fiktive, og overdragelsen til den danske stat ligeledes fiktivt. Foreningen har slet ikke været berettiget til at indføre et»sole Registry System«eller bestemme, at registranter af».dk«-domænenavne kun har deres domænenavne»til låns«eller at ISP'erne kun er»forhandlere/mellemhandlere«af foreningens rettigheder til».dk«. Derfor forsøgte det daværende Videnskabsministerium at vende tilbage til de oprindelige domænenavnerettigheder før stiftelsen af DIFO, jf. den oprindelige aftale mellem det daværende Forskningsministeriet og brancheforeningen FIL, om omorganisering af dk-hostmasterfunktionen, bygget på en robust konkurrence og på et system, hvor registranterne»ejer«rettighederne til deres domænenavne, som de kan»tage med sig ved skift af leverandør«, jf. bilag 3. Videnskabsministeriet udpegede Afilias og DotDK som administrator af».dk«med henblik på et skift fra DIFO's»Sole Registry System«til den globale standard»shared Registry System«. Imidlertid stod Videnskabsministeriets manglende ærlighed omkring problemet med DIFO's falske rettigheder fra USA i vejen for ændringen væk fra DIFO's»Sole Registry System«. Udpegningen af Afilias og DotDK som administratorer blev forkastet, da loven var skræddersyet til foreningen DIFO og deres»sole Registry System«. En lovændring var påkrævet. Den kontinuerlige manglende ærlighed og åbenhed hos nogle politikere er et stort demokratisk problem. Domæneloven hviler på falske rettigheder fra USA og på et stort bedrag, og på denne måde slet ikke opfylder de retsstatsprincipper, der gælder inden for EU og i Danmark. Folketinget og offentligheden systematisk ført bag lyset. RedegorelseOmSvindelIfmDommerbijobberi.docx side 8

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Folketinget Christiansborg 1240 København K Frederiksberg, den 14. november 2014 Folketinget og offentligheden vildledt med opdigtede og falske rettigheder fra USA og ført bag lyset i et forsøg på at dække

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Herlev, den 18. marts 2010 Ansøgning om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, jf. RPL 399, af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Undertegnede Digital Marketing Support ApS (DMS) (appellanten)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Til opfyldelse af bestemmelsen i retsplejelovens 348, stk. 2, nr.3, om, at»stævningen skal indeholde sagsøgerens påstand«, har sagsøgeren i stævningen nedlagte 13 påstande, som er affattet således:» PÅSTANDE:

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 131 Offentligt Digital Marketing Support ApS Herlev, den 8. marts 2010 Justitsminister Lars Barfoed (jm@jm.dk) Domstolsstyrelsens direktør

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)).

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). B296600K -AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). 22. afd.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 230 Offentligt Digital Marketing Support ApS Sendt pr. fax 3332 3501 og alm. brev Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet. ADVOKATFIRMA ERIK KJÆR- HANSEN ADVOKAT BREDGADE 38 1260 KØBENHAVN K 8. maj 2008 NOTAT om Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.dk Indledning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 329 Klager: Hasse Jeppesen Østergården 37 H 2635 Ishøj Indklagede: Pilemølle Produktionsskole Pilemøllevej 90 2635 Ishøj v/jens Barfred Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0089 Klager: B-WEB ApS Industrivej 21 6740 Bramming Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0122 Klager: Dennis Andersen Perto [adresse] Indklagede: Sussie Perto Maskedel 3 8660 Skanderborg Parternes påstand: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0189 Klager: Masterlab ApS Århusvej 22 A 8500 Grenaa v/advokatfirmaet Bech-Bruun Indklagede: Merck & Co., Inc. One Merck Drive 08889 Whitehouse Station United States v/advokat Ida Dinesen Parternes

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 16. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA, SOPA og PIPA Fra Occupy over SOPA og PIPA til ACTA Folkelige protester fra internettets frihedskæmpere på grundlag af myter om, at ACTA truer internettet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Bernhard Bangs Alle 39, st. 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje

Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje Immaterialret 6.9 Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje I denne artikel belyses anvendelsesområdet for internetdomænelovens 12, stk. 2 (fra marts 2014 25, stk. 2): Kan

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0078 Klager: Boliga ApS Blegdamsvej 104A, 1 2100 København Ø Indklagede: BIINCOM HOLDING ApS Baldershøj 24, A 2635 Ishøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid

Læs mere

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Den 27. juni 2008 meddelte IT- og Telestyrelsen resultatet af sin evaluering af udbuddet om.dktopdomænet. Resultatet blev, at foreningen Dansk Internet Forum

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 607 Klager: AL Finans A/S Edithsvej 2A 2600 Glostrup v/advokat Henrik Groos Indklagede: GrafiCom ApS c/o Laurents Skt. Jakobs Gade 22, 4. tv. 2100 København Ø v/advokat Peter Gustav Olson Parternes

Læs mere

Høringsnotat vedrørende IT- og Telestyrelsens udkast til udbudsmateriale om udbud af administrationen af internetdomænet.dk

Høringsnotat vedrørende IT- og Telestyrelsens udkast til udbudsmateriale om udbud af administrationen af internetdomænet.dk Notat Høringsnotat vedrørende s udkast til udbudsmateriale om udbud af administrationen af internetdomænet.dk Indledning I henhold til domænelovens 4, stk. 1, har ministeren for videnskab, teknologi og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 15. januar 1997. 96-73.111. Aktindsigt nægtet i sag vedrørende en ophørt bank. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 1 og stk. 2, nr. 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen og Vagn Joensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0155 Klager: Trepol A/S under konkurs Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/ kurator Søren Schulz Indklagede: Berit Poulsen Lærkesvinget 22 8472 Harlev Parternes påstande:

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0198 Klager: Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Tyskland v/advokat Tanya Meedom Indklagede: Cui Long Tiaoxi jiayuan 3#502 313000 HuZhou Kina Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere