FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN"

Transkript

1 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

2 2 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR, NU OG I FREMTIDEN I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års undervisningspligt for alle børn i Danmark. Det skete med en række af skolelove, som også rummede retningslinjer for, hvad der skulle undervises i, hvordan skolernes skulle indrettes, hvor mange der burde være, hvordan lærerne skulle aflønnes og en række andre detaljer om skolernes indre og ydre liv. Skolen har forandret sig markant siden 1814, men forandringerne er sket i tæt tilknytning til det omgivende samfunds udvikling - og ud fra forventninger til fremtiden. Skolen har været udspændt mellem fortid, samtid og fremtid, den har været bygget på fortidens grundlag, har været underlagt samtidens muligheder og har skullet opfylde fremtidens behov. Forstå fremtidens skole Forskning i skolen i historisk perspektiv er samtidig en kilde til at forstå nutidens skole og de ønsker og forventninger, samfundet har til fremtidens skole. Nogle af skolens grundsten bygger på gamle traditioner, andre er udviklet til at tilfredsstille helt aktuelle behov. Skolens historie afslører også, at skolens udfordringer går igen: Spørgsmål om inklusion og eksklusion af elevgrupper, prioritering af lærerkompetencer, vægtning af boglige, kreative og kropslige fag, samt udformningen af skolens fysiske rammer er temaer, der dukker op igen og igen med jævne mellemrum. I de sidste 4 år har Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) på Aarhus Universitet været centrum for Forskningsprojektet Dansk Skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner i 500 år. Projektet udgives som et værk i 5 bind fra efteråret 2013, hvor de 12 tilknyttede forskere præsenterer helt aktuelle og forskningsbaserede bud på fortællinger og fortolkning af dansk skolehistorie. Også med base på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) har Selskabet for Skoleog Uddannelseshistorie i de seneste år udgivet selskabets årbøger i form af antologier om udvalgte temaer fra skolens historie. I 2013 var temaet skolen i globalt perspektiv og i 2014 vil temanummeret markere skolejubilæet med et udvidet temanummer om skolens udvikling omkring Endelig har mange forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) haft et historisk perspektiv som en væsentlig del af deres forskning inden for det pædagogiske felt. Menneskene i skolen står i centrum Det er en fælles tendens i den nyere forskning i skolens historie, at skolen tænkes sammen med socialhistorien, kulturhistorien og ikke mindst barndommens historie. Skolens historie er naturligvis lovenes, pædagogikkens, politikkens, administrationens og insitutionernes historie, men det er også historien om de

3 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 3 mennesker og den hverdag, der udspillede sig i skolen på godt og ondt. Moderne skolehistorie rummer både lovgivning og lussinger, madpakker og ministre, sutsko og cirkulærer. I centrum står menneskene i og omkring skolen. Eleverne, lærerne og forældrene har præget skolen sammen med præster, pædagoger, pedeller og politikere. Det er ambitionen for fejringen af jubilæet Skole i 200 år, at disse menneskers historie skal fortælles. Og at menneskerne i og omkring nutidens skole kan engagere sig i fortællingerne og selv være med til at skabe de historier, der skal fortælles i fremtiden. Jubilæets bærende slogan er derfor: Vi skaber skolen, skolen skaber os. Skole i 200 år Skolens 200 års jubilæum markeres på mange måder. For store og små, unge og gamle, fra mange forskellige målgrupper og både nationalt og lokalt. En stor del af jubilæumsaktiviteterne koordineres af Sekretariatet for Skole i 200 år, der har til huse på AU Library, Campus Emdrup, og som i samarbejde med Undervisningsministeriet og en lang række samarbejdspartnere fra skole-, forenings-, og kulturlivet vil markere jubilæet gennem hele Inititiativet til og finansieringen af jubilæumssekretariatet kommer fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, AU Library, Campus Emdrup og undervisningsministeriet. Bag sekretariatet står desuden en styregruppe med undervisningsministeren som formand, samt et repræsentantskab. Jubilæets protektor er HKH kronprinssessen. Formidling af skolens historie er en vigtig rød tråd i jubilæet, og i samarbejde med Selskab for Skole- og Uddannelseshistorie vil jubilæumssekretariatet med denne oversigt præsentere et udvalg af de forskere, der har udforsket og formidlet skolens mangfoldige historier. Skolens historie er omfattende, og dette udvalg af eksperter er langt fra komplet. KONTAKT Sekretariatet for Skole i 200 år Danmarks Pædagogiske Bibliotek, Aarhus Universitet Tuborgvej København NV Projektkoordinator, ph.d. Anne Katrine Gjerløff, tlf.: Projektmedarbejder, Majken Astrup, tlf.: Yderligere inspiration til formidling og markering af jubilæet kan findes på sekretariatets hjemmeside:

4 4 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Anette Faye Jacobsen, ph.d., forsker i grundskolens historie i og 1900-tallet. Chefkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder Anette Faye Jacobsen har forsket i grundskolens historie , særligt med fokus på: Skolelove og reguleringer, nationalt og lokalt Undervisningens mål og indhold Undervisning i religion, historie, dansk og sang Lærer- og lærerindeuddannelser Friskoler Orden og omgangsformer lærer-elev, voksne-børn, elever indbyrdes Minoriteters skoler, religiøse og nationale Anette Faye Jacobsen er bl.a. forfatter af Skolen mellem tro og viden dogmatik og fortællinger i grundskole-undervisningen i Uddannelseshistorie Hun er er medforfatter til Da skolen blev sat i system. Dansk Skolehistorie (sammen med Anne Katrine Gjerløff), der udkommer marts 2014, og Da skolen blev sin egen. Dansk Skolehistorie (med Anne Katrine Gjerløff, Ellen Nørgaard og Christian Ydesen), der udkommer i efteråret Anette Faye Jacobsen Tlf

5 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 5 Anne Katrine Gjerløff, historiker, ph.d., forsker i skolens historie i det 19. og 20. århundrede. Projektkoordinator for Skole i 200 år, AU Library, Campus Emdrup. Anne Katrine Gjerløff har især udforsket udviklingen i skolens praktiske og kreative fag og naturfagene. Har et videnskabshistorisk perspektiv på skolehygiejne, elevernes sundhed og specialpædagogik. Har også forsket i skolens rum, rammer og indretning. Anne Katrine Gjerløff er projektkoordinator for skolejubilæet i Hun udvikler jubilæumsaktiviteter og formidler skolens historie i mange sammenhænge. Anne Katrine Gjerløff har bidraget til bind 3 og 4 af Dansk Skolehistorie. Hverdag, Vilkår og Visioner gennem 500 år (udkommer 2014). Har redigeret temanummeret I Særklasse. Inklusion og Eksklusion i grundskolen (2012) og skriver klummen Old School, New School i fagbladet Folkeskolen. Projektlinks Anne Katrine Gjerløff Tlf

6 6 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV

7 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 7 Carsten Bendixen, lektor, mag.art. ph.d. Lektor ved professionshøjskolen UCC. Ansat ved UCCs kvalitetsenhed og tilknyttet UCCs forskningsafdeling. Forskning i intelligensbegrebet og betydningen af anvendelse af intelligenstestning i folkeskolen i det 20. århundrede. Særligt med fokus på skolepsykologiens anvendelse af intelligenstestning i vurdering, selektering og udvælgelse af elever. Carsten Bendixen forsker aktuelt i læringsspor i professionsbacheloruddannelserne. Carsten Bendixen deltager i udviklingsprojektet: Praksisbaseret evidens i sygeplejerskeuddannelsen, et udviklings- og forskningssamarbejde mellem professionshøjskolerne UCL og UCC. Carsten Bendixen har blandt andet udgivet Psykologi i skolen hvad virker? (Bendixen, C. & Fischer, H. (red.)), Hans Reitzels Forlag 2012 og Test i folkeskolen (Bendixen, C. & Kreiner, S. (red.)), Hans Reitzels Forlag Carsten Bendixen Tlf

8 8 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Charlotte Appel, historiker, lektor, dr. phil. Lektor ved Institut for Kultur og Identitet (CUID), Roskilde Universitet. I perioden jan jan også ansat ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU (DPU). Charlotte Appel forsker i skole- og uddannelseshistorie i perioden Hun har især arbejdet med spørgsmål omkring læse- og skrivefærdigheders udbredelse (literacy), læreres og elevers vilkår og hverdag, samt kirkens og statens engagement i børns opdragelse og uddannelse. Arbejder også generelt med periodens kulturhistorie, især bog- og kirkehistorie. Charlotte Appel er redaktør, sammen med Ning de Coninck-Smith, af værket Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år, bind 1-5. Medarrangør af 6. nordiske uddannelseshistoriske konference (Methods messages manifestations. Traditions and challenges in the history of education and childhood), AÙ, Campus Emdrup, København, oktober Charlotte Appel er bl.a. forfatter til Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark, I-II, Hun er medforfatter til Når det regner på præsten. En kulturhistorie om sognepræster og sognefolk , 2009 (sammen med Morten Fink-Jensen), og Da læreren holdt skole. Tiden før 1780, 2013, bind 1 af Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år (sammen med Morten Fink-Jensen). Charlotte Appel Tlf

9 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 9 Christian Larsen, seniorforsker, arkivar, ph.d., forsker i uddannelsessystemets historie , især grundskole og gymnasium, skoleforvaltning og uddannelseshistorisk kildemateriale Seniorforsker og arkivar ved Statens Arkiver, Rigsarkivet Christian Larsen forsker i uddannelsessystemets historie , især grundskole og gymnasium. Medforfatter til Da skolen tog form. Perioden Bind 2 i Dansk skolehistorie. Vilkår, visioner og hverdag gennem 500 år (udkommer 2013), der er forankret på Aarhus Universitet (DPU) og udgives af Aarhus Universitetsforlag. Christian Larsen er redaktør af Realskolen gennem 200 år - kundskaber og erhvervsforberedelse, bd. 1-2, 2010, forfatter til bl.a. Forsøgsgymnasier - et barn af 1968? i Uddannelseshistorie 2008 og Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi , 2005, og udgiver af visitatsoptegnelser fra de sjællandske biskopper Peder Hersleb og N.E. Balle Christian Larsen Tlf

10 10 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Christian Ydesen, adjunkt, ph.d. Adjunkt og post.doc ved institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Tilknyttet forskergruppen Center for Uddannelsesforskning ved AAU. Forsker i test og evaluering, accountability (ansvarliggørelse), internationale perspektiver og internationale organisationer og netværk samt deres betydning for den danske uddannelsesverden. Routes of Knowledge: The Global History of UNESCO, Professional interventions as a state-crafting grammar addressing the immigrant The impact of national educational testing practices a comparative consideration of assessment practices in Denmark and England The comparative and international history of school accountability and testing. Danske testpraksisser i historisk optik - virkninger, betydninger, perspektiver Christian Ydesen er bl.a. forfatter af Educational Testing as an Accountability Measure: Drawing on Twentieth-century Danish History of Education Experiences i Paedagogica Historica, 2013, samt af The international space of the Danish testing community in the interwar years i Paedagogica Historica, 48, 2012 og The Rise of High-Stakes Educational Testing in Denmark, , Frankfurt a.m: Peter Lang Verlag, Christian Ydesen Tlf

11 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 11

12 12 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Claus Drejer, ph.d. i samfundsvidenskab Tilknyttet Roskilde Universitetsbibliotek som informationsspecialist. Claus Drejer forsker i: Ledelse og styring af folkeskolen både i et nutidigt og fortidigt perspektiv. Hvilke ledelsesformer og styringsteknikker anvendes, samt hvordan anvendes de. Hvilke teknikker der anvendes/er blevet anvendt i skolen til at skabe eleven, samt hvilke vidensformer er indlejret i disse teknikker. Hvordan betingelserne skabes både nationalt og globalt for det pædagogiske og uddannelsespolitiske felt Disciplinering i skolearkitekturen gennem 100 år (artikel). Styring via formålsparagraffen. En analyse af folkeskolelovene siden 1975, og hvilket undervisnings-, elev- og skolesyn der er implicit indlejret. Claus Drejer er bl.a. forfatter af ph.d.-afhandlingen Elev og magt. En analyse af subjektiveringsstrategien af eleven, fra Roskilde Universitet, samt Fra medborger til produktiv medarbejder i Information, 5. Februar 2013 og medforfatter af Histories and Freedom of the Present: Foucault and Skinner. (Naja Vucina, Claus Munch Drejer og Peter Triantafillou), i History of the Human Sciences, Vol. 24, Nr. 5, 2011, Claus Drejer Tlf (privat mobil)

13 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 13 Ellen Nørgaard, dr.pæd. i uddannelseshistorie Emeritus tilsluttet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Ellen Nørgaards stående problemstilling de senere år har været reformpædagogikkens forskellige fremtrædelsesformer i Danmark. Ellen Nørgaard er bidragsyder til det igangværende projekt: Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner i 500 år. Hun arbejder desuden videre med mellemkrigstidens reformpædagogiske miljøer, også i Norden med kontakt til det miljø,der arbejder med samme tema i Falun, Sverige, Ellen Nørgaard er bl.a. forfatter af Indoktrinering i folkeskolen, historier om realiteter og spøgelser i kulturkampems arena, 2008, og af Den svagtbegavede elev og vandringerne fra segregation til integration i Uddannelsehistorie, Hun er desuden bidragsyder til Gyldendals pædagogiske håndbog, Ellen Nørgaard Tlf

14 14 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Hanne Knudsen, lektor, ph.d., forsker i pædagogisk ledelse. Lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Tilknyttet forskningsprogrammet Organisation og Læring. Studiekoordinator for Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner i samarbejde med Copenhagen Business School. Hanne Knudsen interesserer sig for de aktuelle betingelser for ledelse af og i uddannelsesinstitutioner. Hun arbejder med en historisk tilgang for at gøre det muligt at se aktuelle idealer og rutiner som historisk tilblevne og dermed foranderlige. Særlige temaer er relationen mellem folkeskole og familie, ansvar og ansvarliggørelse, lege og spil som styringsteknologi, dobbelthed i magtformer, fællesskabsdannelse og læreren som professionel. Precarious responsibility i samarbejde med netværk af forskere fra bl.a Bielefeld. Kulturudvikling i fængsler i samarbejde med Charlotte Mathiassen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Skolen, massen og fællesskabet i samarbejde med Laura Gilliam, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Folkeskolereformens betydning for pædagogprofessionen i samarbejde med Justine G. Pors, CBS. Evaluering af masterprogrammet for dagsinstitutionsledere i Norge i samarbejde med Oxford Research samt Bente Jensen og Dorthe Staunæs, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Hanne Knudsen er forfatter til bøgerne Har vi en aftale? Magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og familie samt Ledelse af Uddannelse At lede det potentielle, (red. Malou Juelskjær, Hanne Knudsen, Justine Grønbæk Pors og Dorthe Staunæs.). Hanne Knudsen

15 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 15 Hans Siggaard Jensen, professor i videnskabsteori, forsker i pædagogikkens filosofi og videnskabsteori, herunder i et historisk perspektiv Leder af forskningsprogrammet Skoleforskning, der er et af forskningsprogrammerne under Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Hans Siggaard Jensen er især interesseret i udviklingen af forståelse af fag og faglighed, og i de vidensformer, der i tidens løb har hørt til i undervisningen. Han ser dem i et samspil imellem deres teoretiske og begrebsmæssige fremtrædelse, og så hvordan disse rent faktisk materialiserer sig i de pædagogiske institutioner og praksisser. Han har skrevet om denne udvikling i relation til den pædagogiske idéhistorie fra dens start i den græske oldtid og frem til reformationen. Især har han interesseret sig for begrebet om artes liberales det der på nutids-dansk hedder liberal arts. Pædagogikkens idéhistorie i dansk perspektiv bogprojekt sammen med Ove Korsgaard og Jens Erik Kristensen Hans Siggaard Jensen er bl.a. forfatter til The Changing Role of Knowledge i Westeren, K.I.: Foundations of the Knowledge Economy, Aldershot: Edward Elgar Publ Hans Siggaard Jensen

16 16 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Harry Haue, professor emeritus, dr.phil., forsker i uddannelseshistorie, historiedidaktik. Seniorforsker ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet. Komparative undersøgelser af uddannelsesudvikling og af historiedidaktiske problemstillinger, især mellem de nordiske lande. Forskning i dannelsesaspektet med fokus på almendannelse. Ny Nordisk Skole, samarbejde mellem Institut for Kulturstudier, SDU og Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet. Post Colonial History Education: History Teaching in Greenland - a former Danish Colony, in cooperation with International Society for History Didactics Harry Haue er bl.a. medforfatter af Mere end en skole. De danske efterskolers historie, Syddansk Universitetsforlag, 2012 (med J. N. Frandsen og K.B. Gjesing). Harry Haue er også forfatter af Historical Education in Denmark i E. Erdmann and W. Hasberg (eds.): Facing, Mapping, Bridging Diversity. Foundation of a European Discourse on History Education, Schwalbach: Wochen Schau Wissenschaft, 2011, samt Pædagogiske ideer i et historisk, samfundsmæssigt forandringsperspektiv i Jacobsen, J.C. og T. Ritchie (red.): Pædagogik som fag og praksis, København, Samfundslitteratur, 2011 Harry Haue

17 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 17 Helle Bjerg, ph.d. Lektor ved Professionshøjskolen UCC. Med udgangspunkt i tre elevgenerationers skoleerindringer om skolen fra kan Helle Bjerg fortælle om: Den gode, den onde og den helt umulige. Om lærerautoritet og lærer-elevrelationer i perioden fra 1950 til i dag. Kan man have en skole uden skam? I dag skal skolen skabe lyst og energi, men frygt og skam er også væsentlige følelser i skolen. Et følelsesmæssigt perspektiv på skolehistorien viser, hvordan elever ikke kun lærer det, der står i bøgerne, men også gennem bestemte følelser. Hvornår blev kedsomhed lærerens problem? Om lyst til læring og til ballade. En historie om alle de lyster, som skolen skaber hos eleverne - og særligt om, hvordan lyst til læring ikke bare er blevet en ret, men også en pligt for eleverne. Helle Bjerg arbejder aktuelt med forskning i skoleledelse, skoleudvikling og lærerprofessionalitet på Professionshøjskolen UCC. Helle Bjerg er bl.a. forfatter af Skoling af Lyst. Fantasier og fornemmelser i tre elevgenerationers erindringer om livet i skolen , Ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet 2011, samt medforfatter til Når personkendskab bliver professionskundskab. Aktuelle udviklinger i lærerrollen. Medforfatter: Hanne Knudsen). i M. Järvinen og N. Mik-Meyer (eds.): At skabe en professionel. Ansvar og Autonomi i Velfærdsstaten. København: Hans Reitzels Forlag. Helle Bjerg Tlf

18 18 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Iben Vyff, ph.d. i historie, forsker i den danske grundskole Adjunkt ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Iben Vyff forsker i, hvordan relationen og ansvarsfordelingen mellem skole og familie har forandret sig i perioden fra 1970erne og frem. Grænserne mellem skole og familieliv er blevet utydelige; skolen bevæger sig ind i hjemmet og hjemmet ind i skolen. Grænserne er til forhandling, alt imens skolebarnet er blevet både kompetent, ansvarstagende, selvregulerende og demokratisk. Tendenserne synliggøres i forhold til elevernes kroppe og sundhed (herunder madpakker, tøj, seksualitet og motion), i forhold til deres trivsel og mistrivsel (herunder mobning og skoletræthed) og i spørgsmålet om opdragelse og omgangsformer (herunder afstraffelse og kommunikation). Iben Vyff forsker endvidere i kønnets betydning for skoleliv og udviklingen frem imod den demokratiske elev. Iben Vyff er tilknyttet projektet Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner i 500 år. Iben Vyff er medforfatter til Da skolen blev alles. Tiden efter 1970 og har sammen med Dorthe G. Simonsen redigeret Amerika og det gode liv. Materiel kultur i Skandinavien i 1950erne og 1960erne. Iben Vyff Tlf

19 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 19 Ingrid Markussen, professor em., forsker i pædagogisk idéhistorie, skolehistorie, skrive- og læseindlæring Professor em., Institutt for filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo Ingrid Markussen forsker i kirkens indflydelse på børneopdragelse efter reformationen, forbindelsen mellem politik og pædagogik, synet på børn og skole i oplysningstiden, børns læse- og skriveindlæring i 1700-tallet, norsk og dansk børneundervisning frem til i dag - én idemæsig sammenligning. Brahetrolleborgs skolereformer Museum Tusculanum. Udkommer 2014 Hustavlens verden og børneopdragelsen i og 1700-tallet.- bidrag til projektet: Spæde stemmer fra fortiden. Projektleder Reidar Aasgaard, Universitetet i Oslo. Filantropisk pædagogik, i Pædagogisk idehistorie. Red. Ove Korsgaard m.fl. Udkommer på Aarhus Universitetsforlag Ingrid Markussen er bl.a. forfatter til Hustavlen og Aristoteles - en disciplinerende affære,- ARR, i Norsk tidsskrift for idehistorie november 2013, samt Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst i Dannelsens forvandlinger (red. Rune Slagstad, Ove Korsgaard m.fl.), Oslo Ingrid Markussen

20 20 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Jens Erik Kristensen, lektor, lic.phil., forsker i pædagogikkens idé-, institutions- og professionshistorie Lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og tilknyttet forskningsprogrammet i Pædagogisk Samtidsdiagnostik Jens Erik Kristensen forsker i pædagogikkens idé-, institutions- og professionshistorie, herunder i børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet samt folkeskolens, gymnasiets og universitetets historie; i velfærdsprofessionernes aktuelle omkalfatring i lyset af konkurrencestaten; i borgerroller og politisk dannelse i lyset af globaliseringen; i socialpædagogik og forebyggelse, marginalisering, inklusion og eksklusion; i pædagogisk samtidsdiagnostik og videnspolitik med særligt henblik på globale og nationale tendenser i perioden fra 1990 til i dag, herunder Ny Nordisk Skole-initiativet. Børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet (finansieret af BUPL) Velfærdsprofessioner i opbrud (i samarbejde med Enhed for Professionsforskning ved VIA UC) Globalisering og politisk dannelse (i regi af IEAs ICCS-undersøgelser) Jens Erik Kristensen er bl.a. medudgiver og medforfatter til Pædagogikkens Idehistorie i et dansk perspektiv, Aarhus Universitetsforlag 2014, og Børnehavens og pædagogprofessionens historie, bind 1, U-press Jens Erik Kristensen

21 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 21 Jesper Eckhardt Larsen, ph.d., forsker i transnational uddannelseshistorie, dannelsesbegrebets historie, undervisningsmetoder, læringsteorier Videnskabelig medarbejder på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aathus Universitet Jesper Eckhardt Larsen forsker i komparative og transnationale aspekter af den danske skoleudvikling. Han har for tiden fokus på den globale udbredelse af den Lancasterske undervisningsmetode eller indbyrdes Underviisning som fik indflydelse i årene efter 1814-anordningernes indførelse både hjemme og i de danske kolonier. Han har dertil bekrevet de skolepolitiske konflikter imellem kultusministeren J. N. Madvig og N.F.S. Grundtvig, der spillede en stor kulturpolitisk rolle for skoleforhold i Danmark. Han er yderligere interesseret i uddannelseshistoriografiske emner og den internationale situation for disciplinen uddannelseshistorie. Projektet: Changing Mass Teaching in the 19th Century: Global Circulation, National Models, Local Experiments ledet af Marcelo Caruso, Humboldt Universitetet i Berlin. Redigerer Årbog for Uddannelseshistorie med Susanne Wiborg, Lisa Rosén Rasmussen, Christian Larsen og Børge Riis Larsen. Jesper Eckhardt Larsen er medforfatter og redaktør af Knowledge, Politics and the History of Education, LIT-Verlag, 2012 samt af Humaniora i Kunskapssamhållet, NSU Press 2012 og af Skole i palmernes skygge, Syddansk Universitetsforlag, Jesper Eckhardt Larsen Tlf

22 22 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV

23 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 23 Karen E. Andreasen, lektor, ph.d,, forsker i pædagogik, pædagogisk evaluering, uddannelse, social differentiering, in- og eksklusion, skolehistorie Lektor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Karen E. Andreasen forsker i pædagogik og pædagogisk evaluering, social differentiering. Pædagogik og pædagogisk evaluering i grundskolen, både nutidige og historiske perspektiver. Karen E. Andreasen har senest skrevet Hvad er nyt? Kommentar til udviklingsprogrammet Ny Nordisk Skole, i Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Nr. 1, 2013, februar (medforfattere A. Rasmussen og P. Rasmussen), samt Hvad er bedre? Kommentar til regeringens udspil til folkeskolereform, i Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Nr. 1, 2013 (medforfattere A. Rasmussen og P. Rasmussen). Karen E. Andreasen Tlf

24 24 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Keld Grinder-Hansen, ph.d. Forvaltningschef, Dragør Kommune, tidligere chef for Dansk Skolemuseum, Keld Grinder-Hansen har som skolehistorisk forsker bl.a. arbejdet med: Lærerroller Den danske skoles materielle kultur Skolevæsenet i danske kolonier (Dansk Vestindien, Tranquebar) Anskuelsesundervisning Elevplaners historie Historiefagets historie i folkeskolen Projektet Anskuelsesundervisningens historie i Danmark. Keld Grinder-Hansen er forfatter til bogen: Den gode, den onde, den engagerede. Læreren gennem 1000 år, der udkom i oktober Keld Grinder-Hansen Tlf

25 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 25 Lisa Rosén Rasmussen, ph.d., forsker i skolens samtidshistorie ( ) Videnskabelig assistent ved institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Lisa Rosén Rasmussen forsker i skolens samtidshistorie (tiden efter 1970) med fokus på bl.a. inklusion, pædagogisk udviklingsarbejde, skolens fysiske rum, digitalisering af læremidler. Hun har desuden arbejdet indgående med skoleerindringer for perioden Lisa Rosén Rasmussen er del af projektet Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Lisa Rosén Rasmussen er medforfatter til Da skolen blev alles interesse. Dansk skolehistorie Hun har desuden været medredaktør for I særklasse: Inklusion og ekslusion i grundskolen, Uddannelseshistorie Lisa Rosén Rasmussen har endvidere skrevet ph.d. en: Livet i skolen - skolen i livet: eleverindringer om de materielle og sansede skolehverdag, Danmark Lisa Rosén Rasmussen Tlf

26 26 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV

27 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 27 Mette Buchardt, cand. theol., ph.d., forsker i curriculum-, pædagogik- og uddannelseshistorie Lektor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Mette Buchardt forsker bl.a. i Kultur som pædagogisk kategori, f.eks. grundskolens håndtering af kulturel forskel og muslimske elever siden 1970 erne. Uddannelsessystemets betydning for de nordiske velfærdsstaters udvikling fra det 19. århundrede til i dag, f.eks. forholdet mellem religion, skole og stat; transnationale aktørers betydning; kolonihistoriske perspektiver. Culture as Pedagogised Knowledge and the Welfare State School from the 1890s onwards. Danske testpraksisser i historisk optik - virkninger, betydninger, perspektiver Mette Buchardt er bl.a. forfatter til Pedagogical transformations of religion into culture in Danish state mass schooling 1900s-1930s, i Paedagogica Historica, vol. 49, 2013, nr. 1, og How did the Muslim pupil become Muslim? Danish state schooling and the migrant pupils since the 1970s, i Nielsen, J. S. (ed.): Islam in Denmark. The challenge of diversity, New York: Lexington Books Mette Buchardt er desuden medforfatter til Education, state and citizenship: A Perspective in the Nordic Welfare State History: NordWel Studies, i Historical Welfare State Research, vol. IV, Helsinki 2013 (med Pirjo Markkola & Heli Valtonen) (ed.). Mette Buchardt Tlf

28 28 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Morten Fink-Jensen, ph.d., forsker i dansk skolehistorie før 1800 Fuldmægtig, Københavns Kommune Morten Fink-Jensen beskæftiger sig bl.a. med: De pædagogiske ideers historie Kirke og kristendom i skolehistorisk perspektiv Latinskolernes historie Skolehverdagens historie Barndommens historie Morten Fink-Jensen er bl.a. forfatter til Basedow på dansk. En 200-årig misforståelse i pædagogikkens historie. Fund og Forskning, bd. 51, Han er medforfatter til Da læreren holdt skole. Tiden før Dansk skolehistorie, bd. 1, 2013 (sammen med Charlotte Appel), samt redaktør af Religious Reading in the Lutheran North. Studies in Scandinavian Book Culture, 2011 (red. sammen med Charlotte Appel). Hjemmeside Morten Fink-Jensen

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Language Passive Spoken Written Danish 5 5 5 English 5 5 5 German 5 3 2 French 2 1 0

CURRICULUM VITAE. Language Passive Spoken Written Danish 5 5 5 English 5 5 5 German 5 3 2 French 2 1 0 1 CURRICULUM VITAE 1. SURNAME FAYE JACOBSEN 2. NAME ANETTE 3. DATE OF BIRTH 27.02.1957 4. NATIONALITY DANISH 5. CIVIL STATUS MARRIED 6. EDUCATION PH.D., CAND.PHIL. Institution Date: from to Degree(s) or

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

At skabe en professionel -coach og partner i nutidens velfærdsarbejde

At skabe en professionel -coach og partner i nutidens velfærdsarbejde At skabe en professionel -coach og partner i nutidens velfærdsarbejde Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt, empirisk,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn?

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? v/, lektor, Ph.D. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Temaer

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar!

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar! Oplæg til skolestart 2009 fra KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederne og Skole og Samfund Fælles viden fælles handling Ja, vi er klar! Regeringen har en målsætning

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den?

Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den? Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den? Spændende forandringer er i gang i grundskolen. Vi står på tærsklen til grundlæggende vilkårsændringer, som angår alle væsentlige

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

Forskning og uddannelser i grundskolens fag på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Forskning og uddannelser i grundskolens fag på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 B 1 Bilag 2 Offentligt AARHUS Notat Forskning og uddannelser i grundskolens fag på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

SFO- og fritidspædagogik

SFO- og fritidspædagogik SFO- og fritidspædagogik før, nu og i fremtiden Trine Ankerstjerne (red.) Stig Broström Thomas Gregersen Marcelo Ibanez Jo Niclasen Anja Hvidtfeldt Stanek Indhold Forord...............................................

Læs mere

Professionernes nye roller og arbejdsvilkår i nutidens coachende velfærdsstat

Professionernes nye roller og arbejdsvilkår i nutidens coachende velfærdsstat Professionernes nye roller og arbejdsvilkår i nutidens coachende velfærdsstat Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt,

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse?

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell, 2007 Lejf Moos Forskningsprogram om Profession og Ledelse Disposition

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering UCL Temadøgn It i folkeskolen Fra vision til didaktisk praksis Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

Præsentation Roskilde Kommune 27.maj 2014

Præsentation Roskilde Kommune 27.maj 2014 Betydningen af skole-hjem-relationen for børns trivsel, udvikling, læring Muligheder og udfordringer i den nye skolelov Hvad kan forskningen bidrage med? Niels Kryger, lektor Institut for Uddannelse og

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Brobygningsprojektet Per Fibæk Laursen 30. september 2013 Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Forskningsmæssige resultater Udgangspunktet for Brobygningsprojektet

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET. September 2012. Har vi en aftale? - input til refleksion over samarbejde med forældre

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET. September 2012. Har vi en aftale? - input til refleksion over samarbejde med forældre - input til refleksion over samarbejde med forældre Adjunkt på Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU Koordinator af Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner, DPU/CBS Med afsæt i bogen: www.harvienaftale.nfsv.dk

Læs mere

Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed

Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed Underviser: Susanne Ostrowski Hold: AD9 Uddannelsessted: Læreruddannelsen på Fyn Antal anslag: 12.972 Accepterer at opgaven kan bruges til undervisning, dog

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Det ved vi om Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Af Thomas Nordahl Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen Thomas Nordahl Det ved vi om Læreren som leder

Læs mere

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet En sammenhængende overgang og vellykket brobygning for fremtidens børn og unge i Roskilde Kommune i forhold til skift mellem dagtilbud, skole i lyset af skolereformen Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Ledelse af inklusionsprocesser i dagtilbud og skole

Ledelse af inklusionsprocesser i dagtilbud og skole Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 17. november 2011 Ledelse af inklusionsprocesser i dagtilbud og skole Pædagogiske udfald PÆDAGOG: Vi har længe haft fokus på de børn, der falder ud af fællesskabet

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Mening i forandring Direktør Lone Thellesen, Dacapo

Mening i forandring Direktør Lone Thellesen, Dacapo Mening i forandring Direktør Lone Thellesen, Dacapo Nr. 501 tirsdag den 11. november 2014 kl. 12.45 14.00 Relationers betydning for trivsel og forandring Forandringer Relationer Trivsel Forskningsprojekt

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com 1 Opdateret 04012014 Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie Gothersgade 161, 2. th t: 29 88 00 03 e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com websider: http://lrskjr.dk/og http://nyhederforbørn.nu/ Kvalifikationer

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Science i børnehaven. En kommentar til to nylige artikler i MONA

Science i børnehaven. En kommentar til to nylige artikler i MONA 75 Science i børnehaven Stig Broström, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet En kommentar til to nylige artikler i MONA Børnehavens didaktik er i kraftig udvikling. Siden 2004

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Invitation til konferencen: På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Folkeskolereformen er blevet vedtaget med nye rammer, struktur og arbejdstid, men der mangler en beskrivelse og stillingtagen

Læs mere

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Det ved vi om Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Af Anne-Karin Sunnevåg og Pia Guttorm Andersen Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Ea Tryggvason Bay Indhold Forord af Ole Hansen

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

HISTORIEN OM DEN KOSTBARE LÆRINGSTID

HISTORIEN OM DEN KOSTBARE LÆRINGSTID SPOT PÅ NY FORSKNING I hvert nummer stiller Asterisk skarpt på et aktuelt forskningsprojekt fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Denne gang handler det om projektet Pædagogprofessionens

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK ROBUSTE UNGE De unge i Danmark har ikke fået det nemmere. Tværtimod er deres mentale trivsel kun gået

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere