FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN"

Transkript

1 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

2 2 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR, NU OG I FREMTIDEN I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års undervisningspligt for alle børn i Danmark. Det skete med en række af skolelove, som også rummede retningslinjer for, hvad der skulle undervises i, hvordan skolernes skulle indrettes, hvor mange der burde være, hvordan lærerne skulle aflønnes og en række andre detaljer om skolernes indre og ydre liv. Skolen har forandret sig markant siden 1814, men forandringerne er sket i tæt tilknytning til det omgivende samfunds udvikling - og ud fra forventninger til fremtiden. Skolen har været udspændt mellem fortid, samtid og fremtid, den har været bygget på fortidens grundlag, har været underlagt samtidens muligheder og har skullet opfylde fremtidens behov. Forstå fremtidens skole Forskning i skolen i historisk perspektiv er samtidig en kilde til at forstå nutidens skole og de ønsker og forventninger, samfundet har til fremtidens skole. Nogle af skolens grundsten bygger på gamle traditioner, andre er udviklet til at tilfredsstille helt aktuelle behov. Skolens historie afslører også, at skolens udfordringer går igen: Spørgsmål om inklusion og eksklusion af elevgrupper, prioritering af lærerkompetencer, vægtning af boglige, kreative og kropslige fag, samt udformningen af skolens fysiske rammer er temaer, der dukker op igen og igen med jævne mellemrum. I de sidste 4 år har Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) på Aarhus Universitet været centrum for Forskningsprojektet Dansk Skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner i 500 år. Projektet udgives som et værk i 5 bind fra efteråret 2013, hvor de 12 tilknyttede forskere præsenterer helt aktuelle og forskningsbaserede bud på fortællinger og fortolkning af dansk skolehistorie. Også med base på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) har Selskabet for Skoleog Uddannelseshistorie i de seneste år udgivet selskabets årbøger i form af antologier om udvalgte temaer fra skolens historie. I 2013 var temaet skolen i globalt perspektiv og i 2014 vil temanummeret markere skolejubilæet med et udvidet temanummer om skolens udvikling omkring Endelig har mange forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) haft et historisk perspektiv som en væsentlig del af deres forskning inden for det pædagogiske felt. Menneskene i skolen står i centrum Det er en fælles tendens i den nyere forskning i skolens historie, at skolen tænkes sammen med socialhistorien, kulturhistorien og ikke mindst barndommens historie. Skolens historie er naturligvis lovenes, pædagogikkens, politikkens, administrationens og insitutionernes historie, men det er også historien om de

3 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 3 mennesker og den hverdag, der udspillede sig i skolen på godt og ondt. Moderne skolehistorie rummer både lovgivning og lussinger, madpakker og ministre, sutsko og cirkulærer. I centrum står menneskene i og omkring skolen. Eleverne, lærerne og forældrene har præget skolen sammen med præster, pædagoger, pedeller og politikere. Det er ambitionen for fejringen af jubilæet Skole i 200 år, at disse menneskers historie skal fortælles. Og at menneskerne i og omkring nutidens skole kan engagere sig i fortællingerne og selv være med til at skabe de historier, der skal fortælles i fremtiden. Jubilæets bærende slogan er derfor: Vi skaber skolen, skolen skaber os. Skole i 200 år Skolens 200 års jubilæum markeres på mange måder. For store og små, unge og gamle, fra mange forskellige målgrupper og både nationalt og lokalt. En stor del af jubilæumsaktiviteterne koordineres af Sekretariatet for Skole i 200 år, der har til huse på AU Library, Campus Emdrup, og som i samarbejde med Undervisningsministeriet og en lang række samarbejdspartnere fra skole-, forenings-, og kulturlivet vil markere jubilæet gennem hele Inititiativet til og finansieringen af jubilæumssekretariatet kommer fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, AU Library, Campus Emdrup og undervisningsministeriet. Bag sekretariatet står desuden en styregruppe med undervisningsministeren som formand, samt et repræsentantskab. Jubilæets protektor er HKH kronprinssessen. Formidling af skolens historie er en vigtig rød tråd i jubilæet, og i samarbejde med Selskab for Skole- og Uddannelseshistorie vil jubilæumssekretariatet med denne oversigt præsentere et udvalg af de forskere, der har udforsket og formidlet skolens mangfoldige historier. Skolens historie er omfattende, og dette udvalg af eksperter er langt fra komplet. KONTAKT Sekretariatet for Skole i 200 år Danmarks Pædagogiske Bibliotek, Aarhus Universitet Tuborgvej København NV Projektkoordinator, ph.d. Anne Katrine Gjerløff, tlf.: Projektmedarbejder, Majken Astrup, tlf.: Yderligere inspiration til formidling og markering af jubilæet kan findes på sekretariatets hjemmeside:

4 4 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Anette Faye Jacobsen, ph.d., forsker i grundskolens historie i og 1900-tallet. Chefkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder Anette Faye Jacobsen har forsket i grundskolens historie , særligt med fokus på: Skolelove og reguleringer, nationalt og lokalt Undervisningens mål og indhold Undervisning i religion, historie, dansk og sang Lærer- og lærerindeuddannelser Friskoler Orden og omgangsformer lærer-elev, voksne-børn, elever indbyrdes Minoriteters skoler, religiøse og nationale Anette Faye Jacobsen er bl.a. forfatter af Skolen mellem tro og viden dogmatik og fortællinger i grundskole-undervisningen i Uddannelseshistorie Hun er er medforfatter til Da skolen blev sat i system. Dansk Skolehistorie (sammen med Anne Katrine Gjerløff), der udkommer marts 2014, og Da skolen blev sin egen. Dansk Skolehistorie (med Anne Katrine Gjerløff, Ellen Nørgaard og Christian Ydesen), der udkommer i efteråret Anette Faye Jacobsen Tlf

5 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 5 Anne Katrine Gjerløff, historiker, ph.d., forsker i skolens historie i det 19. og 20. århundrede. Projektkoordinator for Skole i 200 år, AU Library, Campus Emdrup. Anne Katrine Gjerløff har især udforsket udviklingen i skolens praktiske og kreative fag og naturfagene. Har et videnskabshistorisk perspektiv på skolehygiejne, elevernes sundhed og specialpædagogik. Har også forsket i skolens rum, rammer og indretning. Anne Katrine Gjerløff er projektkoordinator for skolejubilæet i Hun udvikler jubilæumsaktiviteter og formidler skolens historie i mange sammenhænge. Anne Katrine Gjerløff har bidraget til bind 3 og 4 af Dansk Skolehistorie. Hverdag, Vilkår og Visioner gennem 500 år (udkommer 2014). Har redigeret temanummeret I Særklasse. Inklusion og Eksklusion i grundskolen (2012) og skriver klummen Old School, New School i fagbladet Folkeskolen. Projektlinks Anne Katrine Gjerløff Tlf

6 6 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV

7 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 7 Carsten Bendixen, lektor, mag.art. ph.d. Lektor ved professionshøjskolen UCC. Ansat ved UCCs kvalitetsenhed og tilknyttet UCCs forskningsafdeling. Forskning i intelligensbegrebet og betydningen af anvendelse af intelligenstestning i folkeskolen i det 20. århundrede. Særligt med fokus på skolepsykologiens anvendelse af intelligenstestning i vurdering, selektering og udvælgelse af elever. Carsten Bendixen forsker aktuelt i læringsspor i professionsbacheloruddannelserne. Carsten Bendixen deltager i udviklingsprojektet: Praksisbaseret evidens i sygeplejerskeuddannelsen, et udviklings- og forskningssamarbejde mellem professionshøjskolerne UCL og UCC. Carsten Bendixen har blandt andet udgivet Psykologi i skolen hvad virker? (Bendixen, C. & Fischer, H. (red.)), Hans Reitzels Forlag 2012 og Test i folkeskolen (Bendixen, C. & Kreiner, S. (red.)), Hans Reitzels Forlag Carsten Bendixen Tlf

8 8 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Charlotte Appel, historiker, lektor, dr. phil. Lektor ved Institut for Kultur og Identitet (CUID), Roskilde Universitet. I perioden jan jan også ansat ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU (DPU). Charlotte Appel forsker i skole- og uddannelseshistorie i perioden Hun har især arbejdet med spørgsmål omkring læse- og skrivefærdigheders udbredelse (literacy), læreres og elevers vilkår og hverdag, samt kirkens og statens engagement i børns opdragelse og uddannelse. Arbejder også generelt med periodens kulturhistorie, især bog- og kirkehistorie. Charlotte Appel er redaktør, sammen med Ning de Coninck-Smith, af værket Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år, bind 1-5. Medarrangør af 6. nordiske uddannelseshistoriske konference (Methods messages manifestations. Traditions and challenges in the history of education and childhood), AÙ, Campus Emdrup, København, oktober Charlotte Appel er bl.a. forfatter til Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark, I-II, Hun er medforfatter til Når det regner på præsten. En kulturhistorie om sognepræster og sognefolk , 2009 (sammen med Morten Fink-Jensen), og Da læreren holdt skole. Tiden før 1780, 2013, bind 1 af Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år (sammen med Morten Fink-Jensen). Charlotte Appel Tlf

9 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 9 Christian Larsen, seniorforsker, arkivar, ph.d., forsker i uddannelsessystemets historie , især grundskole og gymnasium, skoleforvaltning og uddannelseshistorisk kildemateriale Seniorforsker og arkivar ved Statens Arkiver, Rigsarkivet Christian Larsen forsker i uddannelsessystemets historie , især grundskole og gymnasium. Medforfatter til Da skolen tog form. Perioden Bind 2 i Dansk skolehistorie. Vilkår, visioner og hverdag gennem 500 år (udkommer 2013), der er forankret på Aarhus Universitet (DPU) og udgives af Aarhus Universitetsforlag. Christian Larsen er redaktør af Realskolen gennem 200 år - kundskaber og erhvervsforberedelse, bd. 1-2, 2010, forfatter til bl.a. Forsøgsgymnasier - et barn af 1968? i Uddannelseshistorie 2008 og Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi , 2005, og udgiver af visitatsoptegnelser fra de sjællandske biskopper Peder Hersleb og N.E. Balle Christian Larsen Tlf

10 10 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Christian Ydesen, adjunkt, ph.d. Adjunkt og post.doc ved institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Tilknyttet forskergruppen Center for Uddannelsesforskning ved AAU. Forsker i test og evaluering, accountability (ansvarliggørelse), internationale perspektiver og internationale organisationer og netværk samt deres betydning for den danske uddannelsesverden. Routes of Knowledge: The Global History of UNESCO, Professional interventions as a state-crafting grammar addressing the immigrant The impact of national educational testing practices a comparative consideration of assessment practices in Denmark and England The comparative and international history of school accountability and testing. Danske testpraksisser i historisk optik - virkninger, betydninger, perspektiver Christian Ydesen er bl.a. forfatter af Educational Testing as an Accountability Measure: Drawing on Twentieth-century Danish History of Education Experiences i Paedagogica Historica, 2013, samt af The international space of the Danish testing community in the interwar years i Paedagogica Historica, 48, 2012 og The Rise of High-Stakes Educational Testing in Denmark, , Frankfurt a.m: Peter Lang Verlag, Christian Ydesen Tlf

11 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 11

12 12 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Claus Drejer, ph.d. i samfundsvidenskab Tilknyttet Roskilde Universitetsbibliotek som informationsspecialist. Claus Drejer forsker i: Ledelse og styring af folkeskolen både i et nutidigt og fortidigt perspektiv. Hvilke ledelsesformer og styringsteknikker anvendes, samt hvordan anvendes de. Hvilke teknikker der anvendes/er blevet anvendt i skolen til at skabe eleven, samt hvilke vidensformer er indlejret i disse teknikker. Hvordan betingelserne skabes både nationalt og globalt for det pædagogiske og uddannelsespolitiske felt Disciplinering i skolearkitekturen gennem 100 år (artikel). Styring via formålsparagraffen. En analyse af folkeskolelovene siden 1975, og hvilket undervisnings-, elev- og skolesyn der er implicit indlejret. Claus Drejer er bl.a. forfatter af ph.d.-afhandlingen Elev og magt. En analyse af subjektiveringsstrategien af eleven, fra Roskilde Universitet, samt Fra medborger til produktiv medarbejder i Information, 5. Februar 2013 og medforfatter af Histories and Freedom of the Present: Foucault and Skinner. (Naja Vucina, Claus Munch Drejer og Peter Triantafillou), i History of the Human Sciences, Vol. 24, Nr. 5, 2011, Claus Drejer Tlf (privat mobil)

13 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 13 Ellen Nørgaard, dr.pæd. i uddannelseshistorie Emeritus tilsluttet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Ellen Nørgaards stående problemstilling de senere år har været reformpædagogikkens forskellige fremtrædelsesformer i Danmark. Ellen Nørgaard er bidragsyder til det igangværende projekt: Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner i 500 år. Hun arbejder desuden videre med mellemkrigstidens reformpædagogiske miljøer, også i Norden med kontakt til det miljø,der arbejder med samme tema i Falun, Sverige, Ellen Nørgaard er bl.a. forfatter af Indoktrinering i folkeskolen, historier om realiteter og spøgelser i kulturkampems arena, 2008, og af Den svagtbegavede elev og vandringerne fra segregation til integration i Uddannelsehistorie, Hun er desuden bidragsyder til Gyldendals pædagogiske håndbog, Ellen Nørgaard Tlf

14 14 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Hanne Knudsen, lektor, ph.d., forsker i pædagogisk ledelse. Lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Tilknyttet forskningsprogrammet Organisation og Læring. Studiekoordinator for Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner i samarbejde med Copenhagen Business School. Hanne Knudsen interesserer sig for de aktuelle betingelser for ledelse af og i uddannelsesinstitutioner. Hun arbejder med en historisk tilgang for at gøre det muligt at se aktuelle idealer og rutiner som historisk tilblevne og dermed foranderlige. Særlige temaer er relationen mellem folkeskole og familie, ansvar og ansvarliggørelse, lege og spil som styringsteknologi, dobbelthed i magtformer, fællesskabsdannelse og læreren som professionel. Precarious responsibility i samarbejde med netværk af forskere fra bl.a Bielefeld. Kulturudvikling i fængsler i samarbejde med Charlotte Mathiassen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Skolen, massen og fællesskabet i samarbejde med Laura Gilliam, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Folkeskolereformens betydning for pædagogprofessionen i samarbejde med Justine G. Pors, CBS. Evaluering af masterprogrammet for dagsinstitutionsledere i Norge i samarbejde med Oxford Research samt Bente Jensen og Dorthe Staunæs, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Hanne Knudsen er forfatter til bøgerne Har vi en aftale? Magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og familie samt Ledelse af Uddannelse At lede det potentielle, (red. Malou Juelskjær, Hanne Knudsen, Justine Grønbæk Pors og Dorthe Staunæs.). Hanne Knudsen

15 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 15 Hans Siggaard Jensen, professor i videnskabsteori, forsker i pædagogikkens filosofi og videnskabsteori, herunder i et historisk perspektiv Leder af forskningsprogrammet Skoleforskning, der er et af forskningsprogrammerne under Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Hans Siggaard Jensen er især interesseret i udviklingen af forståelse af fag og faglighed, og i de vidensformer, der i tidens løb har hørt til i undervisningen. Han ser dem i et samspil imellem deres teoretiske og begrebsmæssige fremtrædelse, og så hvordan disse rent faktisk materialiserer sig i de pædagogiske institutioner og praksisser. Han har skrevet om denne udvikling i relation til den pædagogiske idéhistorie fra dens start i den græske oldtid og frem til reformationen. Især har han interesseret sig for begrebet om artes liberales det der på nutids-dansk hedder liberal arts. Pædagogikkens idéhistorie i dansk perspektiv bogprojekt sammen med Ove Korsgaard og Jens Erik Kristensen Hans Siggaard Jensen er bl.a. forfatter til The Changing Role of Knowledge i Westeren, K.I.: Foundations of the Knowledge Economy, Aldershot: Edward Elgar Publ Hans Siggaard Jensen

16 16 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Harry Haue, professor emeritus, dr.phil., forsker i uddannelseshistorie, historiedidaktik. Seniorforsker ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet. Komparative undersøgelser af uddannelsesudvikling og af historiedidaktiske problemstillinger, især mellem de nordiske lande. Forskning i dannelsesaspektet med fokus på almendannelse. Ny Nordisk Skole, samarbejde mellem Institut for Kulturstudier, SDU og Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet. Post Colonial History Education: History Teaching in Greenland - a former Danish Colony, in cooperation with International Society for History Didactics Harry Haue er bl.a. medforfatter af Mere end en skole. De danske efterskolers historie, Syddansk Universitetsforlag, 2012 (med J. N. Frandsen og K.B. Gjesing). Harry Haue er også forfatter af Historical Education in Denmark i E. Erdmann and W. Hasberg (eds.): Facing, Mapping, Bridging Diversity. Foundation of a European Discourse on History Education, Schwalbach: Wochen Schau Wissenschaft, 2011, samt Pædagogiske ideer i et historisk, samfundsmæssigt forandringsperspektiv i Jacobsen, J.C. og T. Ritchie (red.): Pædagogik som fag og praksis, København, Samfundslitteratur, 2011 Harry Haue

17 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 17 Helle Bjerg, ph.d. Lektor ved Professionshøjskolen UCC. Med udgangspunkt i tre elevgenerationers skoleerindringer om skolen fra kan Helle Bjerg fortælle om: Den gode, den onde og den helt umulige. Om lærerautoritet og lærer-elevrelationer i perioden fra 1950 til i dag. Kan man have en skole uden skam? I dag skal skolen skabe lyst og energi, men frygt og skam er også væsentlige følelser i skolen. Et følelsesmæssigt perspektiv på skolehistorien viser, hvordan elever ikke kun lærer det, der står i bøgerne, men også gennem bestemte følelser. Hvornår blev kedsomhed lærerens problem? Om lyst til læring og til ballade. En historie om alle de lyster, som skolen skaber hos eleverne - og særligt om, hvordan lyst til læring ikke bare er blevet en ret, men også en pligt for eleverne. Helle Bjerg arbejder aktuelt med forskning i skoleledelse, skoleudvikling og lærerprofessionalitet på Professionshøjskolen UCC. Helle Bjerg er bl.a. forfatter af Skoling af Lyst. Fantasier og fornemmelser i tre elevgenerationers erindringer om livet i skolen , Ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet 2011, samt medforfatter til Når personkendskab bliver professionskundskab. Aktuelle udviklinger i lærerrollen. Medforfatter: Hanne Knudsen). i M. Järvinen og N. Mik-Meyer (eds.): At skabe en professionel. Ansvar og Autonomi i Velfærdsstaten. København: Hans Reitzels Forlag. Helle Bjerg Tlf

18 18 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Iben Vyff, ph.d. i historie, forsker i den danske grundskole Adjunkt ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Iben Vyff forsker i, hvordan relationen og ansvarsfordelingen mellem skole og familie har forandret sig i perioden fra 1970erne og frem. Grænserne mellem skole og familieliv er blevet utydelige; skolen bevæger sig ind i hjemmet og hjemmet ind i skolen. Grænserne er til forhandling, alt imens skolebarnet er blevet både kompetent, ansvarstagende, selvregulerende og demokratisk. Tendenserne synliggøres i forhold til elevernes kroppe og sundhed (herunder madpakker, tøj, seksualitet og motion), i forhold til deres trivsel og mistrivsel (herunder mobning og skoletræthed) og i spørgsmålet om opdragelse og omgangsformer (herunder afstraffelse og kommunikation). Iben Vyff forsker endvidere i kønnets betydning for skoleliv og udviklingen frem imod den demokratiske elev. Iben Vyff er tilknyttet projektet Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner i 500 år. Iben Vyff er medforfatter til Da skolen blev alles. Tiden efter 1970 og har sammen med Dorthe G. Simonsen redigeret Amerika og det gode liv. Materiel kultur i Skandinavien i 1950erne og 1960erne. Iben Vyff Tlf

19 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 19 Ingrid Markussen, professor em., forsker i pædagogisk idéhistorie, skolehistorie, skrive- og læseindlæring Professor em., Institutt for filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo Ingrid Markussen forsker i kirkens indflydelse på børneopdragelse efter reformationen, forbindelsen mellem politik og pædagogik, synet på børn og skole i oplysningstiden, børns læse- og skriveindlæring i 1700-tallet, norsk og dansk børneundervisning frem til i dag - én idemæsig sammenligning. Brahetrolleborgs skolereformer Museum Tusculanum. Udkommer 2014 Hustavlens verden og børneopdragelsen i og 1700-tallet.- bidrag til projektet: Spæde stemmer fra fortiden. Projektleder Reidar Aasgaard, Universitetet i Oslo. Filantropisk pædagogik, i Pædagogisk idehistorie. Red. Ove Korsgaard m.fl. Udkommer på Aarhus Universitetsforlag Ingrid Markussen er bl.a. forfatter til Hustavlen og Aristoteles - en disciplinerende affære,- ARR, i Norsk tidsskrift for idehistorie november 2013, samt Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst i Dannelsens forvandlinger (red. Rune Slagstad, Ove Korsgaard m.fl.), Oslo Ingrid Markussen

20 20 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Jens Erik Kristensen, lektor, lic.phil., forsker i pædagogikkens idé-, institutions- og professionshistorie Lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og tilknyttet forskningsprogrammet i Pædagogisk Samtidsdiagnostik Jens Erik Kristensen forsker i pædagogikkens idé-, institutions- og professionshistorie, herunder i børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet samt folkeskolens, gymnasiets og universitetets historie; i velfærdsprofessionernes aktuelle omkalfatring i lyset af konkurrencestaten; i borgerroller og politisk dannelse i lyset af globaliseringen; i socialpædagogik og forebyggelse, marginalisering, inklusion og eksklusion; i pædagogisk samtidsdiagnostik og videnspolitik med særligt henblik på globale og nationale tendenser i perioden fra 1990 til i dag, herunder Ny Nordisk Skole-initiativet. Børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet (finansieret af BUPL) Velfærdsprofessioner i opbrud (i samarbejde med Enhed for Professionsforskning ved VIA UC) Globalisering og politisk dannelse (i regi af IEAs ICCS-undersøgelser) Jens Erik Kristensen er bl.a. medudgiver og medforfatter til Pædagogikkens Idehistorie i et dansk perspektiv, Aarhus Universitetsforlag 2014, og Børnehavens og pædagogprofessionens historie, bind 1, U-press Jens Erik Kristensen

21 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 21 Jesper Eckhardt Larsen, ph.d., forsker i transnational uddannelseshistorie, dannelsesbegrebets historie, undervisningsmetoder, læringsteorier Videnskabelig medarbejder på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aathus Universitet Jesper Eckhardt Larsen forsker i komparative og transnationale aspekter af den danske skoleudvikling. Han har for tiden fokus på den globale udbredelse af den Lancasterske undervisningsmetode eller indbyrdes Underviisning som fik indflydelse i årene efter 1814-anordningernes indførelse både hjemme og i de danske kolonier. Han har dertil bekrevet de skolepolitiske konflikter imellem kultusministeren J. N. Madvig og N.F.S. Grundtvig, der spillede en stor kulturpolitisk rolle for skoleforhold i Danmark. Han er yderligere interesseret i uddannelseshistoriografiske emner og den internationale situation for disciplinen uddannelseshistorie. Projektet: Changing Mass Teaching in the 19th Century: Global Circulation, National Models, Local Experiments ledet af Marcelo Caruso, Humboldt Universitetet i Berlin. Redigerer Årbog for Uddannelseshistorie med Susanne Wiborg, Lisa Rosén Rasmussen, Christian Larsen og Børge Riis Larsen. Jesper Eckhardt Larsen er medforfatter og redaktør af Knowledge, Politics and the History of Education, LIT-Verlag, 2012 samt af Humaniora i Kunskapssamhållet, NSU Press 2012 og af Skole i palmernes skygge, Syddansk Universitetsforlag, Jesper Eckhardt Larsen Tlf

22 22 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV

23 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 23 Karen E. Andreasen, lektor, ph.d,, forsker i pædagogik, pædagogisk evaluering, uddannelse, social differentiering, in- og eksklusion, skolehistorie Lektor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Karen E. Andreasen forsker i pædagogik og pædagogisk evaluering, social differentiering. Pædagogik og pædagogisk evaluering i grundskolen, både nutidige og historiske perspektiver. Karen E. Andreasen har senest skrevet Hvad er nyt? Kommentar til udviklingsprogrammet Ny Nordisk Skole, i Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Nr. 1, 2013, februar (medforfattere A. Rasmussen og P. Rasmussen), samt Hvad er bedre? Kommentar til regeringens udspil til folkeskolereform, i Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Nr. 1, 2013 (medforfattere A. Rasmussen og P. Rasmussen). Karen E. Andreasen Tlf

24 24 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Keld Grinder-Hansen, ph.d. Forvaltningschef, Dragør Kommune, tidligere chef for Dansk Skolemuseum, Keld Grinder-Hansen har som skolehistorisk forsker bl.a. arbejdet med: Lærerroller Den danske skoles materielle kultur Skolevæsenet i danske kolonier (Dansk Vestindien, Tranquebar) Anskuelsesundervisning Elevplaners historie Historiefagets historie i folkeskolen Projektet Anskuelsesundervisningens historie i Danmark. Keld Grinder-Hansen er forfatter til bogen: Den gode, den onde, den engagerede. Læreren gennem 1000 år, der udkom i oktober Keld Grinder-Hansen Tlf

25 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 25 Lisa Rosén Rasmussen, ph.d., forsker i skolens samtidshistorie ( ) Videnskabelig assistent ved institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Lisa Rosén Rasmussen forsker i skolens samtidshistorie (tiden efter 1970) med fokus på bl.a. inklusion, pædagogisk udviklingsarbejde, skolens fysiske rum, digitalisering af læremidler. Hun har desuden arbejdet indgående med skoleerindringer for perioden Lisa Rosén Rasmussen er del af projektet Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Lisa Rosén Rasmussen er medforfatter til Da skolen blev alles interesse. Dansk skolehistorie Hun har desuden været medredaktør for I særklasse: Inklusion og ekslusion i grundskolen, Uddannelseshistorie Lisa Rosén Rasmussen har endvidere skrevet ph.d. en: Livet i skolen - skolen i livet: eleverindringer om de materielle og sansede skolehverdag, Danmark Lisa Rosén Rasmussen Tlf

26 26 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV

27 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV 27 Mette Buchardt, cand. theol., ph.d., forsker i curriculum-, pædagogik- og uddannelseshistorie Lektor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Mette Buchardt forsker bl.a. i Kultur som pædagogisk kategori, f.eks. grundskolens håndtering af kulturel forskel og muslimske elever siden 1970 erne. Uddannelsessystemets betydning for de nordiske velfærdsstaters udvikling fra det 19. århundrede til i dag, f.eks. forholdet mellem religion, skole og stat; transnationale aktørers betydning; kolonihistoriske perspektiver. Culture as Pedagogised Knowledge and the Welfare State School from the 1890s onwards. Danske testpraksisser i historisk optik - virkninger, betydninger, perspektiver Mette Buchardt er bl.a. forfatter til Pedagogical transformations of religion into culture in Danish state mass schooling 1900s-1930s, i Paedagogica Historica, vol. 49, 2013, nr. 1, og How did the Muslim pupil become Muslim? Danish state schooling and the migrant pupils since the 1970s, i Nielsen, J. S. (ed.): Islam in Denmark. The challenge of diversity, New York: Lexington Books Mette Buchardt er desuden medforfatter til Education, state and citizenship: A Perspective in the Nordic Welfare State History: NordWel Studies, i Historical Welfare State Research, vol. IV, Helsinki 2013 (med Pirjo Markkola & Heli Valtonen) (ed.). Mette Buchardt Tlf

28 28 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV Morten Fink-Jensen, ph.d., forsker i dansk skolehistorie før 1800 Fuldmægtig, Københavns Kommune Morten Fink-Jensen beskæftiger sig bl.a. med: De pædagogiske ideers historie Kirke og kristendom i skolehistorisk perspektiv Latinskolernes historie Skolehverdagens historie Barndommens historie Morten Fink-Jensen er bl.a. forfatter til Basedow på dansk. En 200-årig misforståelse i pædagogikkens historie. Fund og Forskning, bd. 51, Han er medforfatter til Da læreren holdt skole. Tiden før Dansk skolehistorie, bd. 1, 2013 (sammen med Charlotte Appel), samt redaktør af Religious Reading in the Lutheran North. Studies in Scandinavian Book Culture, 2011 (red. sammen med Charlotte Appel). Hjemmeside Morten Fink-Jensen

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Dansk skolehistorie 4 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith

Dansk skolehistorie 4 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith Dansk skolehistorie 4 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith Da skolen blev sin egen 1920-1970 Anne Katrine Gjerløff Anette Faye Jacobsen, Ellen

Læs mere

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG PLAN Proces og refleksioner i udvikling af de nye mål Målene, som de endte med at blive Implementering? Spørgsmål, kommentarer

Læs mere

Undervisning af elever med en migrationshistorie

Undervisning af elever med en migrationshistorie Undervisning af elever med en migrationshistorie Ømtålelig historieundervisning, 08.02.17 Gro Hellesdatter Jacobsen ghja@ucsyd.dk Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter hele skolens dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværdighed og demokrati.

til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter hele skolens dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværdighed og demokrati. Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Grundtvig som samfundsbygger

Grundtvig som samfundsbygger 1 Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Professor i Komparativ Politisk Økonomi Department of Business and Politics, Copenhagen Business School.

Læs mere

Dansk skolehistorie 2 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith

Dansk skolehistorie 2 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith Dansk skolehistorie 2 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith Da skolen tog form 1780-1850 Christian Larsen, Erik Nørr og Pernille Sonne Indhold

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Børne- og Undervisningsudvalget 205-6 (Omtryk - 27-09-206 - Bilag tilføjet) BUU Alm.del Bilag 274 Offentligt AARHUS De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Kristine Kousholt DPU, Aarhus

Læs mere

Den danske gymnasielov 2005

Den danske gymnasielov 2005 Den danske gymnasielov 2005 Stk. 5: Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folke-styre. Undervisningen

Læs mere

INKLUSION OG EKSKLUSION

INKLUSION OG EKSKLUSION INKLUSION OG EKSKLUSION INTRODUKTION Inklusion i relation til bogens perspektiv Eksklusion i relation til bogens perspektiv PRÆSENTATION Lektor i specialpædagogik og inklusion på Dansk institut for Pædagogik

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Nye sociale teknologier i folkeskolen

Nye sociale teknologier i folkeskolen Nye sociale teknologier i folkeskolen kampen om dannelsen Lejf Moos (red.), Karen B. Braad, Klaus Kasper Kofod, Per Fibæk Laursen, Lars Holm, John Krejsler, Niels Kryger, Birte Ravn, Hanne Knudsen, Kirsten

Læs mere

GENERATION MÅLRETTET?

GENERATION MÅLRETTET? GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse og arbejde KONFERENCE DEN 8. NOVEMBER 2011 GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Language Passive Spoken Written Danish 5 5 5 English 5 5 5 German 5 3 2 French 2 1 0

CURRICULUM VITAE. Language Passive Spoken Written Danish 5 5 5 English 5 5 5 German 5 3 2 French 2 1 0 1 CURRICULUM VITAE 1. SURNAME FAYE JACOBSEN 2. NAME ANETTE 3. DATE OF BIRTH 27.02.1957 4. NATIONALITY DANISH 5. CIVIL STATUS MARRIED 6. EDUCATION PH.D., CAND.PHIL. Institution Date: from to Degree(s) or

Læs mere

KLM i læreruddannelsen LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS. Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler

KLM i læreruddannelsen LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS. Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler Pia Rose Böwadt René B. Christiansen Jørgen Gleerup Claus Haas Leo Komischke-Konnerup Connie Stendal Rasmussen Henrik Sommer Alexander

Læs mere

Dansk skolehistorie 3 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith

Dansk skolehistorie 3 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith Dansk skolehistorie 3 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith Da skolen blev sat i system 1850-1920 Anne Katrine Gjerløff og Anette Faye Jacobsen

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Lærerrollen og de etiske dilemmaer SL, Vejle Marts2016 Faglig baggrund Brian Degn Mårtensson Lektor på University College Sjælland Tidl. lærer, konsulent

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? KONFERENCE DEN 22. MARTS 2012 VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 22. marts

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

Professionelles blikke på den anden når fortællinger ændrer identiteter - udkommer efterår Frydelund Akademisk.

Professionelles blikke på den anden når fortællinger ændrer identiteter - udkommer efterår Frydelund Akademisk. Nyhedsbrev NNDR.dk September 2017 Nordic Network on Disability Research Indhold: 1. Nyt fra NNDR.dk bestyrelsen 2. Nyt fra NNDR nordisk 3. Nyheder og begivenheder 4. Nye udgivelser 1. Nyt fra NNDR.dk bestyrelsen

Læs mere

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 DaDi 2007-2013 Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 Netværksgrundlag Netværkets formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik Dette indebærer at skabe rammer for og bidrage til Etablering

Læs mere

2002-2004 Deltager i det SHF-finansierede forskningsnetværk Avantgardens genkomst og aktualitet (Nationalt forskningsnetværk)

2002-2004 Deltager i det SHF-finansierede forskningsnetværk Avantgardens genkomst og aktualitet (Nationalt forskningsnetværk) Anne Borup (f. 1959) CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelse Cand.mag i nordisk og filosofi fra Center for Nordiske Studier, SDU, 1996. Ph.d. fra Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU, 2000.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

SPROGKONFERENCE 2015

SPROGKONFERENCE 2015 SPROGKONFERENCE 2015 MULIGHEDER GENNEM SPROG TIVOLI HOTEL 16. JUNI 2015 PROGRAM 8:30 9:00 Morgenmad 9:00 9:15 Velkommen v/ konferencier Aydin Soei 9:15 9:25 Åbningstale v/ Børne- og Ungdomsborgmester Pia

Læs mere

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Samarbejde mellem UNI og UC er Udvikling af tværgående miljøer for forskning og udvikling fokus på relevans og videnomsætning Styrkelse af den nationale

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

SUNDHED OG FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN - ET FORSKNINGSPROJEKT

SUNDHED OG FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN - ET FORSKNINGSPROJEKT SUNDHED OG FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN - ET FORSKNINGSPROJEKT PLAN HVAD: Om forskningsprojektet fokus og baggrund HVORDAN: Om Osted Børnehaves rolle og plan for projektet HVORFOR: Om sundhed,

Læs mere

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse.

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse. Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse..læringsspor i klinikken. www.sygeplejerskeprojektet.dk Fra 2011 til 2017 følger vi

Læs mere

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning - fokusområder Undervisningsformer, læreruddannelse, skoleledelse, inklusion, klasseledelse, evalueringsformer,

Læs mere

At skabe en professionel -coach og partner i nutidens velfærdsarbejde

At skabe en professionel -coach og partner i nutidens velfærdsarbejde At skabe en professionel -coach og partner i nutidens velfærdsarbejde Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt, empirisk,

Læs mere

Den 2. september 2011

Den 2. september 2011 Den 2. september 2011 Rammesætning af punkt 4 D Lærerprofessionen og undervisningsopgaven Lærerprofessionen og undervisningsopgaven I dette notat gives et overblik over foreningens professionsstrategiske

Læs mere

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar!

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar! Oplæg til skolestart 2009 fra KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederne og Skole og Samfund Fælles viden fælles handling Ja, vi er klar! Regeringen har en målsætning

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2009 Indhold Kursus i medborgerskab ved

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web: Ved ANDERS FOGH JENSEN

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web:  Ved ANDERS FOGH JENSEN Ved ANDERS FOGH JENSEN CV Anders Fogh Jensen Filosof, Ph.D, D.E.A Født 13. maj 1973. Email: anders@filosoffen.dk Web: www.filosoffen.dk 18-12-17 1/6 CV Arbejdstelefon: (+45) 26 80 95 55 Arbejdsadresse,

Læs mere

Præsentation Roskilde Kommune 27.maj 2014

Præsentation Roskilde Kommune 27.maj 2014 Betydningen af skole-hjem-relationen for børns trivsel, udvikling, læring Muligheder og udfordringer i den nye skolelov Hvad kan forskningen bidrage med? Niels Kryger, lektor Institut for Uddannelse og

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueringer i Danmark Præsentation af skole og evalueringsudvikling i DK

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueringer i Danmark Præsentation af skole og evalueringsudvikling i DK Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueringer i Danmark Præsentation af skole og evalueringsudvikling i DK Et rids af en skoleudvikling Evalueringer er en del af den danske folkeskoles udvikling. Skolens

Læs mere

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet INKLUSION OG FAGLIGT LØFT VIA FOKUS PÅ LÆRING TO AKTUELLE PROJEKTER

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet INKLUSION OG FAGLIGT LØFT VIA FOKUS PÅ LÆRING TO AKTUELLE PROJEKTER Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet INKLUSION OG FAGLIGT LØFT VIA FOKUS PÅ LÆRING TO AKTUELLE PROJEKTER Indhold 1. Introduktion 2. PIRLS og TIMSS resultaterne

Læs mere

Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium. 10/09/14 Side 1

Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium. 10/09/14 Side 1 Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium Side 1 Program 10.00-10.15: Velkomst 10.15-10.45: Digital dannelse hvorfor og hvordan? v. fagkonsulent Sune Weile 10.45-11.30: Digitalt

Læs mere

Naturfagslærerens håndbog

Naturfagslærerens håndbog Erland Andersen (red.) Lisbeth Bering Iben Dalgaard Jens Dolin Sebastian Horst Trine Hyllested Lene Beck Mikkelsen Christian Petresch Jan Sølberg Helene Sørensen Karsten Elmose Vad Naturfagslærerens håndbog

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Ingen fag og styrket faglighed? Bayer, M. & Møller Pedersen, P. 1 dec. 2014 I : Vera : tidsskrift for pædagoger. 69, s. 36-40 5 s.

Ingen fag og styrket faglighed? Bayer, M. & Møller Pedersen, P. 1 dec. 2014 I : Vera : tidsskrift for pædagoger. 69, s. 36-40 5 s. Lektor Institut for Mennesker og Teknologi Postaddresse: Universitetsvej 1 30E.1 DK-4000 Roskilde Danmark E-mail: mb@ruc.dk Telefon: 4674-2584 Mobil: 2916-6985 Web: http://www.ruc.dk/~mb Publikationer

Læs mere

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand På vej mod en fælles læringsreform Du inviteres hermed til at deltage i Børne-

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Modul 3: Komparativ pædagogik og globalisering

Modul 3: Komparativ pædagogik og globalisering 1 Broadfoot, Patricia; Schweisfurth, Michele; Crossley, Michael: "Introduction: changing educational contexts, issues and identities" 1 Kilde: Changing Educational Contexts, Issues and Identities: 40 Years

Læs mere

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl.

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl. Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning 8. oktober 2012 kl. 13 16 Invitation til Konferencen Community resiliens og samhørighed

Læs mere

Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Redaktion. Tine Damsholt. Dorthe Gert Simonsen. Aarhus Universitetsforlag

Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Redaktion. Tine Damsholt. Dorthe Gert Simonsen. Aarhus Universitetsforlag Materialiseringer Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse Redaktion Tine Damsholt Dorthe Gert Simonsen Aarhus Universitetsforlag Camilla Mordhorst Materialiseringer Materialiseringer Nye perspektiver

Læs mere

DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL

DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL 1 Knud Illeris er forfatter, medforfatter eller redaktør af bl.a. følgende bøger: Et deltagerstyret undervisningsforløb 1 og 2 (1973) Problemorientering og deltagerstyring

Læs mere

Undervisningsdifferentiering fra begreb til praksis

Undervisningsdifferentiering fra begreb til praksis Undervisningsdifferentiering fra begreb til praksis Uddannelsesforbundets fyraftensmøde Københavns Tekniske Skole 8. Oktober 2015 Adjunkt, ph.d., Arnt Louw (avl@learning.aau.dk) Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse?

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell, 2007 Lejf Moos Forskningsprogram om Profession og Ledelse Disposition

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FREM MOD ANSØGNINGSFRISTEN PRIMO JUNI 2017 Til

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Center for Strategisk Uddannelsesforskning CENTRE FOR STRATEGIC EDUCATIONAL RESEARCH

Center for Strategisk Uddannelsesforskning CENTRE FOR STRATEGIC EDUCATIONAL RESEARCH Center for Strategisk Uddannelsesforskning CENTRE FOR STRATEGIC EDUCATIONAL RESEARCH 2 Formål Center for Strategisk Uddannelsesforskning bringer de vigtigste uddannelsesforskningsmiljøer i Danmark sammen,

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer

Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer Trine Ankerstjerne professionskonsulent og lektor - UCC Trine Ankerstjerne - UCC - Leg i skolen - IPA - januar 2015 1 Workshoppens

Læs mere

Stenet vej til ambitiøse mål for faget Modersmålsundervisning. Læringsmål mellem kompetence og dannelse udfordringer for sprogfagene i gymnasiet 44

Stenet vej til ambitiøse mål for faget Modersmålsundervisning. Læringsmål mellem kompetence og dannelse udfordringer for sprogfagene i gymnasiet 44 tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 61. oktober 2015 bodil due Kronik: Benspænd for fremmedsprog 9 lilian rohde og birgit henriksen Forenkling af de faglige mål hvorfor og hvordan? 14 dorte maria

Læs mere

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre.

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre. Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere trives bedre. Dato: 19. januar 2016 Ref.: Henriette Frahm Direkte tlf.: 72 69 03 45 E-mail: hef@ucn.dk

Læs mere

DET AFFEKTIVE ARBEJDE nye udfordringer til professionelle og professionsuddannelser

DET AFFEKTIVE ARBEJDE nye udfordringer til professionelle og professionsuddannelser DET AFFEKTIVE ARBEJDE nye udfordringer til professionelle og professionsuddannelser Katrin Hjort Professor Syddansk Universitet Dansk-Norsk Konference DET AFFEKTIVE ARBEJDE: Arbejdet med at understøtte

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? Af Jørgen Husballe I folkeskolen debatteres de nye kanonpunkter. For få år siden diskuterede vi i gymnasiet

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Roskilde Universitet ruc@ruc.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Roskilde Universitets ansøgning om godkendelse af

Læs mere