Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog"

Transkript

1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog

2 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1

3 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets Bønemuseum, Skoletjenesten Abejdemuseet, Tekst og edaktion: Susanne Ane-Hansen, Linda Nøgaad Andesen, Ane Riis Svendsen. Layout: Maianne Bisballe/Skoletjenesten. Tyk: PE offset. ISBN: Foto: Abejdemuseet & Abejdebevægelsens Akiv og Bibliotek. Hvis ophavdsetten skulle væe kænket, e det utilsigtet. Retmæssige dokumenteede kav vil blive honoeet efte de samme etningslinje, som hvis de på fohånd va indhentet tilladelse. En sælig tak til alle de eleve og læee de med dees idee, nysgeighed og engagement ha væet med til at fome mateialet og foløbet på museet. 2

4 Food Læs He i hæftet kan du læe at læse histoiske tekste om hvedagsliv fø og nu: Du kan læe, hvodan du læse, så du fostå, hvad tekstene deje sig om. Du kan læe at skive note, så du huske, hvad du læse. Du kan læe at se og fotolke fotos. Du kan sammenligne hvedagsliv fø og nu. Og du kan skive fagtekste og fiktion om hvedags liv fø og nu. Leg På Bønenes Abejdemuseum kan du se og opleve, hvodan bøn levede i gamle dage: Du kan se billede, tøj og madvae fa tiden. Du kan se um, de e indettet, som de boede i gamle dage. Du kan se abejdspladse. Du kan lege pantelåne, købmand og bydeng, elle at du gå til dans. Og du kan få fotællinge om, hvodan det va at leve dengang. Læ Læs og skiv i hæftet he, og fobind det med det, du ha set og oplevet på Bønenes Abejdemuseum, så læe du om bøns hvedagsliv fø og nu. Målet e, at du ved at sammenligne fotidens og nutidens hvedagsliv, kan se sammenhænge mellem livsvilkå og hvedagsliv. God fonøjelse med den faglige læsning og skivning! Ane Riis Svendsen, Linda Nøgaad Andesen og Susanne Ane-Hansen København

5 Se teksten an I hæftet he møde du skevne tekste, fotos og illustatione. Og du møde oveskifte, amme og ande symbole, de fotælle dig, hvodan du skal abejde med tekstene: Abejd sammen. Øjnene vise, hvo mange de skal abejde sammen. Skiv selv. fø mens efte Fø du læse. Mens du læse. Efte du ha læst. Fælles samtale. Blå oveskifte Læs teksten. Ved hve tekst stå de et læsefomål, og hvilke stategie du kan buge fo at fostå teksten. Bug stategie og fostå teksten. Faktabokse. He få du viden om, hvad du kan lægge mæke til, nå du læse, elle hvilket spog du kan benytte, nå du skive. Føstehåndskilde. Så hold øje med symbolene, og se teksten an, fø du læse, og tænk undevejs ove, hvad billede og tekst fotælle dig! 4

6 Indhold Eindinge 6 Eindinge om hvedagsliv i gamle dage 9 Bøneabejde 10 Økonomi 12 Bolig 18 Leg 21 Mad 24 Beskivende tekste om hvedagsliv i gamle dage 27 Abejde og skole 28 Økonomi 32 Bolig 36 Leg og fitid 40 Mad og dikke 44 Hvedagsliv i dag 48 Fotos som kilde 50 Beskiv et billede 50 Fællesskivning 52 Foklaende tekste 54 Hvofo flyttede folk fa landet til byen? 54 Livet på landet 56 Godsejee og bønde 56 Landabejdee og tyende 58 Husmænd 60 Folk flytte til byen 63 Abejdee 64 Undesøg 67 Evalueing 68 Fotællende tekst om hvedagsliv i gamle dage 68 Hvad ved du om dengang og nu? 71 5

7 Eindinge Eindinge e en pesons beskivelse af sit liv og sine oplevelse. Einding betyde at huske. I eindinge fotælle man altså om, hvodan man levede, og hvilke oplevelse man kan huske. Fælles samtale bandom Hvad huske I om jees bandom? Det kan I tænke ove, mens jees læe fotælle om sin bandom. Hvad huske I fa jees bandom? Gå sammen i guppe på te, og fotæl hinanden om oplevelse fa jees bandom. Din læe læse en tekst op om sine eindinge og vise, hvodan teksten e bygget op, og hvodan spoget e. Heefte skal I skive jees eindinge. Planlæg Du skal planlægge din einding på denne måde: 1. Stikod Skiv føst stikod til eindingen. Bug aket heunde. Eindingen skal indeholde følgende: Stikod til min einding Indhold Hændelse Pæsentation af min familie Det føste, jeg kan huske En fødselsdag En sjov oplevelse En tist oplevelse Skolen Andet 6

8 2. Tekstens opbygning Din tekst skal bygges konologisk op. Det vil sige, at hændelsene skal komme i den ækkefølge, du ha oplevet dem. Bug tøesnoen heunde til at odne dit indhold, så det komme i konologisk ækkefølge: D Indledning Fx Min familie 1. hændelse Da jeg va 3 å 2. hændelse Da jeg va 5 å 3. hændelse Da jeg va 8 å Slutning I dag 7

9 3. Skiv Skiv nu teksten ud fa dine stikod. Skift linje, nå du begynde på et nyt afsnit, og husk at sætte punktumme. Nå du skive, skal du væe opmæksom på dit spog: Faktaboks spog Bug en jegfotælle Bug handlevebe i datid, dvs. vebe, de skabe action i teksten, fx legede, skjulte, løb, købte, hentede, cyklede Bug sansevebe, så læseen bede kan foestille sig, hvodan dine oplevelse va. Bug fx vebe som huske, føle, se, ane, høe, lugte, fonemme, mæke 4. Respons og oplæsning Læs bagefte teksten op fo de te, du talte med i begyndelsen. Giv hinanden espons, og tjek, at teksten e: bygget konologisk op ha en jegfotælle ha handlevebe og sansevebe ha afsnit om: Min familie Det føste, jeg kan huske En fødselsdag En sjov oplevelse En tist oplevelse Skolen Vælg en tekst til oplæsning i klassen, og begund, hvofo I valgte lige netop den tekst. 5. Hæng op Find et billede af dig selv fa dengang, du va lille. Lim det på din einding og hæng alle jees eindinge op i klassen. Fælles samtale Kan man to på alt, hvad de skives i en einding? Hvofo? Hvofo ikke? Hvad fotælle jees eindinge om at væe ban i nutiden? 8

10 Eindinge om hvedagsliv i gamle dage Nu skal du læse, hvad nogle gamle menneske huske om dees bandom fo cika 100 å siden. I eindingene fotælle de gamle om noget, de vikelig e sket. Det e altså ikke opdigtede histoie. Eindinge e vigtige kilde til viden om, hvodan det va at leve i gamle dage. Samtidig med at du læse eindingene, skal du læe at buge foståelsesstategie. Foståelsesstategie hjælpe dig til at blive opmæksom på, om du ha fostået det, du læse om. Læsefoståelsesstategie Nå man læse, buge man stategie fo at sike, at man ha fostået teksten. He skal du læe at buge stategiene at foudsige, at stille spøgsmål, at opklae, at opsummee. Du skal buge stategiene, mens du læse, og pøve at skabe inde billede af det, du læse. Nå du ha læst hele teksten, skal du gøe dig tanke om, hvad du læte af teksten. Hvad gå stategiene ud på? Det kan du læse he: fø At foudsige: Se på oveskiften, og tænk ove, hvad teksten mon handle om. mens At stille spøgsmål: Stil hele tiden spøgsmål til teksten, mens du læse. At opklae: Find sva på spøgsmålene, mens du læse. Du kan fx læse lidt videe, måske stå svaet he. Elle måske kan du finde svaet ved at tænke ove, hvad du ha læst tidligee. Måske stå svaet ikke i teksten, men du må buge din viden elle dine sunde fonuft til at finde svaet uden fo teksten. 9

11 efte At opsummee: Hvad ved du nu? Hvad handlede teksten om? Hvodan passede teksten med dine foudsigelse? At foudsige: Hvad to du nu, teksten komme til at handle om? Læsefomål Nå du læse, skal du have et læsefomål. Et læsefomål e et spøgsmål, som du ha i hovedet, mens du læse teksten. Spøgsmålet hjælpe dig med at finde de oplysninge i teksten, som du skal buge fo at fostå teksten. Bøneabejde Læeen som ollemodel Føst e din læe ollemodel og vise dig, hvodan hun gø, nå hun læse og fostå en tekst. fø Stategi: at foudsige Se på oveskiften, og tænk ove, hvad teksten mon handle om. Læsefomål: Hvilken slags abejde havde bøn i gamle dage? mens Stategi: at stille spøgsmål og at opklae Jees læe læse op. Undevejs vise hun, hvodan hun stille spøgsmål til teksten og opklae dem. Mange bøn abejdede hve dag fo at tjene penge til dees familie. Chistian fotælle om at hjælpe sin familie he: Ildtænde Mo fandt hutigt ud af, at vi ikke ville oveleve med fas løn alene. Ildtændee blev voes edning. Hve dag hentede mo en sæk høvlspåne på et savskæei. I stuen satte vi bøn os sammen med hende og snoede høvlspånene sammen, til vi nåede de magiske 500 ildtændee om dagen, de gav 25 øe. (Cika 1887) 10

12 Både denge og pige abejdede, men de lavede foskellige ting. Pigene hjalp til dehjemme. Og de va meget at lave, fo de fattige familie havde mange bøn. He fotælle Connie om at passe sine søskende: Vi va 11 søskende. Jeg skulle altid passe bøn. Jeg ba dem på hoften og tog dem op i banevognen, og så ullede vi ud ad vejen. Jeg vidste godt, hvad jeg skulle lave, nå jeg kom hjem fa skole så skulle jeg passe unge. Nogle gange snød jeg og løb min vej, så jeg bae kunne lege. (Cika 1950) efte Stategi: at opsummee Hvad handle teksten om? Hvad synes Connie om at passe bøn? Hvodan kan du vide det? mens Stategi: at stille spøgsmål og at opklae Din læe læse op. Imens tænke I ove, hvilke spøgsmål I kan stille til teksten. Sig stop, nå I ha et spøgsmål. Stil spøgsmålet i klassen, og opkla spøgsmålet sammen. Hvo og hvodan fandt i svaet? Bønene skulle også nå i skole, så de va tit meget tætte om aftenen. Louis fotælle om sit job som mælkedeng he: Mælkedeng Jeg va mælkedeng. Jeg va kun 6 å og lille og spinkel. Jeg skulle op kl. 5 om mogenen og bæe de kolde flaske. Lønnen va ikke høj: 2 k. om ugen! Og jeg måtte aflevee dem hjemme. Nå jeg kom i skole, sad jeg ved siden af den vame kakkelovn, og så faldt jeg i søvn. Jeg fik en lussing af læeen, fodi jeg ikke fulgte med i timen. (Cika 1891) efte Stategi: at opsummee Hvad handle teksten om? Hvodan hænge tekst og billede sammen? Hvad ved I nu om at abejde i gamle dage? 11

13 Økonomi fø Stategi: at foudsige Se på oveskiften, og tænk ove, hvad teksten mon handle om. Fotæl det til en makke. Læsefomål: Hvodan va familienes økonomi? mens Stategi: at stille spøgsmål og at opklae Din læe læse op. Imens tænke I ove, hvilke spøgsmål I kan stille til teksten. Sig stop, nå I ha et spøgsmål. Stil spøgsmålet i klassen, og opkla spøgsmålet sammen. Skiv spøgsmål og sva i skemaet unde teksten. Familiene havde ikke mange penge, så det va vigtigt at buge pengene igtigt. He fotælle Chistian om sin fa, de bugte alle familiens penge selv: Min fa abejdede på en skåfabik. Han tjente ikke mange penge, men en dag fik han lønfohøjelse: te kone mee om ugen. Fa fotalte det ikke selv hjemme, men mo opdagede det og bad om flee penge til mad til os alle. Men fa dak i stedet pengene op på et vætshus i Nansensgade. Han sagde, at det va ham, de tjente dem, og defo også hans alene. (Cika 1895) Skåfabik 12

14 Spøgsmål 1. Hvad lave en skåfabik? 2. Hvofo fotælle faen ikke, at han ha fået lønfohøjelse? Sva 1. Det e en fabik, de lave skå. Skå e en slags tobak, man putte i munden. 2. efte Stategi: at opsummee Hvad handle teksten om? Hvodan passede dine foudsigelse med teksten? Hvo og hvodan fandt I sva på spøgsmålene? mens Stategi: at stille spøgsmål og at opklae Din læe læse næste tekst op, I stille spøgsmål og opklae dem. Skiv spøgsmål og sva i skemaet unde teksten. Fattige bøn fa byen kunne blive feiebøn. Det fotælle Chistian om he: Feiebøn Pakke Da jeg va feieban, havde jeg ikke andet tøj med end mit ejsetøj et pa møe bukse og en skjote. Mo havde lovet at indløse nogle skjote fa pantelåneen og sende dem ove. Et pa dage efte kom en lille pakke og et bev til mig fa mo. I pakken lå de to skjote og en bluse. Jeg vidste, at det havde væet dyt fo min mo at få skjotene hjem. Defo flygtede jeg ud til jenbanen, hvo ingen kunne se mig. Og he sad den håde ababedeng og tudede ove, hvad min mo havde betalt, fo at jeg kunne få skjotene. (Cika 1890) 13

15 Spøgsmål Sva Fælles samtale Hvilke spøgsmål ha I stillet? Hvilke sva e de på jees spøgsmål? Hvo og hvodan fandt I svaene? efte Stategi: at opsummee Hvad handle teksten om? Fotæl det til en makke og bagefte i klassen mens Stategi: at stille spøgsmål og at opklae Gå sammen i makkepa, læs teksten, stil spøgsmål og opkla dem. Skiv spøgsmål og sva i skemaet unde teksten. Hvis man skulle købe en gave, måtte man spae op i lang tid. He fotælle Svenn Ove om at spae op og om, hvodan han få hjælp af sin fa: 14

16 By-æinde Det skete, at jeg løb by-æinde, og så vankede de en fem elle ti øe. Men selvom jeg begyndte at spae op i god tid til jul, blev det ikke til mange penge. Selvom jeg talte igen og igen, blev det kun til 1 kone og 25 øe. Fa sendte mig nu alligevel af sted, og da jeg stod i Istedgade foan isenkæmmeens stoe oplyste vindue, tog jeg igen min lille pung op af lommen fo at tælle efte. Og tænk nu lå de en skinnende sølvtokone. Jeg mækede med det samme julestemningen og skyndte mig ind til isenkæmmeen, hvo jeg staks fik købt mos gave. (Cika 1917) Spøgsmål Sva Fælles samtale Hvilke spøgsmål ha I stillet? Hvilke sva e de på jees spøgsmål? Hvo og hvodan fandt I svaene? efte Stategi: at opsummee Hvad handle teksten om? Fotæl det til en makke og bagefte i klassen. 15

17 mens Stategi: at stille spøgsmål og at opklae Gå sammen i makkepa, læs teksten, stil spøgsmål og opkla dem. Skiv spøgsmål og sva i skemaet unde teksten. De fattigste familie kunne få hjælp, så de kunne oveleve. He fotælle Leif om, hvodan man ovelevede, hvis man va meget fattig: En gang om ået kunne man møde op med sin fas selvangivelse på skolen. Nogle af læene ginede, nå de så, hvo fattige vi va. Men jeg fik lov at gå på Bønenes konto. He hentede jeg min pakke, som bestod af tøj og sko. Et å va jeg så heldig at få gummisko. I Stoe Kongensgade kunne man købe gammelt bød hos bagemeste Valdema Olsen & Søn. Sammen med de ande abejdee, fattigfolk og abejdsløse stod jeg i kø mogen efte mogen. Jeg måtte hjælpe med at fosøge min familie ved at skaffe ting. Det foegik ofte som tyvei, men jeg stjal altid kun af nød. Jeg stjal aldig mee, end vi skulle buge, og altid kun fa folk, som sagtens kunne undvæe noget. (Cika 1937) Folk stå i kø Bønenes konto Bønenes konto 16

18 Spøgsmål Sva Fælles samtale Hvilke spøgsmål ha I stillet? Hvilke sva e de på jees spøgsmål? Hvo og hvodan fandt I svaene? efte Stategi: at opsummee Hvad handle teksten om? Fotæl det til en makke og bagefte i klassen. Hvad ved I nu om økonomi i gamle dage? 17

19 Bolig fø Stategi: at foudsige Se på oveskiften, og tænk ove, hvad teksten mon handle om. Fotæl det til en makke. Læsefomål: Hvodan boede familiene? mens Stategi: at stille spøgsmål og at opklae Læs teksten sammen med en makke. Stil spøgsmål til teksten, og opkla dem, mens du læse. Skiv spøgsmål og sva i skemaet unde teksten. Familiene havde mange bøn, og lejlighedene va små. He fotælle Constance og Connie om at bo på meget lidt plads: Constance: Jeg boede på Vestebo. De e husene meget høje og ligge helt tæt. De lå så tæt, at de aldig kom en solståle ned i bunden af husækkene. Min mo, fa, søste og jeg va så heldige, at vi boede højt oppe på kvisten. Så kunne man se himlen. Mange familie havde 8-10 bøn i en lille tovæelses lejlighed. De va lokum i gåden, selvfølgelig. Og otte og mus løb fobi en, nå man skulle gå ned af de ulæke tappe. Men det va det eneste, fattige folk havde åd til at bo i. (Cika 1920) Connie: Vi va mange søskende og havde kun en stue, et sovevæelse og et lille um. Vi sov 5 elle 6 i det lille um. De sov to bøn i hve seng. Vi lå modsat med tæene vendt mod hinanden. Det gav lidt mee plads. (Cika 1950) 18

20 Spøgsmål Sva Gå sammen med et andet makkepa, og fotæl hinanden, hvilke spøgsmål I ha stillet, og hvilke sva I ha fundet. Hvo og hvodan fandt I svaene? Fælles samtale Hvilke spøgsmål og sva fandt I i teksten? Hvo og hvodan fandt I svaene? efte Stategi: at opsummee Hvad handle teksten om? Fotæl det til en makke og bagefte i klassen. mens Stategi: at stille spøgsmål og at opklae Læs esten af afsnittet Bolig i makkepa, stil spøgsmål til teksten, og opkla dem. Skiv spøgsmål og sva i skemaet unde teksten. De va ikke toilet elle bad i lejlighedene. He fotælle Kaen om at gå i bad: Vi havde ikke noget badevæelse. Nå vi skulle vaskes, va det i køkkenet. Vi kaldte det etagevask. Da vi va helt små, gik vi i bad i en zinkbalje i køkkenet. (Cika 1935) 19

21 Bøn havde ikke dees eget væelse. De havde en æske, hvo dees vigtigste ting lå gemt. He fotælle Svenn Ove og Kaja om dees æske: Svenn Svenn Ove: I voes lejlighed havde jeg ikke noget væelse, men jeg havde min æske, hvo jeg kunne gemme alle mine kæeste ejendele. Æsken va en gammel cigaæske, som jeg havde fundet. I æsken lå sten, kugle og mine fem tee-teninge, som jeg selv havde hugget ud af mamo. (Cika 1915) Kaja: Mit eget væelse va den ene ende af min mos og fas seng. Jeg delte den med min lillebo. Jeg havde en gammel æske, som mo havde givet mig. I den gemte jeg knappe, smukke sten, kugle af sølvpapi, av fa Kattegat og blomste. Jeg gemte æsken unde sengen og lod aldig mine bøde kigge i den den va min. (Cika 1930) Kaja Spøgsmål Sva Gå sammen med et andet makkepa, og fotæl hinanden, hvilke spøgsmål I ha stillet, og hvilke sva I ha fundet. Hvo og hvodan fandt I svaene? 20

22 Fælles samtale Hvilke spøgsmål og sva fandt I i teksten? Hvo og hvodan fandt I svaene? Hvad foestille billedene side 20? efte Stategi: at opsummee Hvad handle teksten om? Fotæl det til en makke og bagefte i klassen. Hvad ved I nu om boligen i gamle dage? Leg fø Stategi: at foudsige Se på oveskiften, og tænk ove, hvad teksten mon handle om. Fotæl det til en makke. Hvad e dit læsefomål? Skiv det he: mens Stategi: at stille spøgsmål og at opklae Læs hele teksten sammen med en makke. Stil spøgsmål til teksten, og opkla dem, mens du læse. Skiv spøgsmål og sva i skemaet unde teksten. Bøn lege i baggåden 21

23 Bøn havde ikke meget legetøj, og det va tit hjemmelavet. He fotælle Viola om sit hjemmelavede legetøj: Optændingspinde og klude Man kunne købe et bundt optændingspinde til kakkelovnen i en ing. Det va voes allebedste legetøj, ja det va faktisk voes eneste legetøj, fo vi ha aldig haft købt legetøj. Jeg ha aldig fået en dukke, da jeg va ban. Men jeg havde jo en dukke alligevel, fo vi svøbte klude om pinde, og så legede vi med dem, som om de va dukke. Du kan jo nok se, at det he e en kone, og det e en mand!, sagde vi. Og det kunne vi. Og nå vi sagde det, så va det sådan. Jeg kan huske, at vi mishandlede voes chatol. Det va det fineste møbel i stuen. Vi unge satte et stygebæt op til chatollet og kavlede op på stolene, så kunne vi buge stygebættet til at utsje ned af. Det va en pagtfuld utsjebane! Men vi tude jo ikke gøe det, mens mo va hjemme. (Cika 1910) Chatol Lejlighedene va meget små, så bøn legede mest udenfo. Bønene legede i baggådene elle på gaden. He fotælle Constance og Jacob om at lege udenfo: Constance: Voes gåd va god at lege i. Vi bedte et tæppe ud ove bostenene og satte os de og legede med voes dukke. Somme tide kom mo ned med en madpakke og en flaske mælk til os, og så legede vi, at vi va på skovtu. De va hyggeligt i gåden. (Cika 1920) Jacob: De boede familie med bøn i husene, så det va let at finde legekammeate. Vi legede på gaden, hvo de ikke va tafik. Vi legede tagfat, skjul, øvee og soldate og foskellige sanglege. Pigene sjippede og hinkede. Dengene gik på stylte, legede med tillebånd og legede med hjemmelavede svæd og skjolde. (Cika 1910) 22

24 Spøgsmål Sva Gå sammen med et andet makkepa, og fotæl hinanden, hvilke spøgsmål I ha stillet, og hvilke sva I ha fundet. Hvo og hvodan fandt I svaene? Fælles samtale Hvilke spøgsmål og sva fandt I i teksten? Hvo og hvodan fandt I svaene? Hvad se I på billedene side 21 og 22, og hvodan passe de sammen med teksten? efte Stategi: at opsummee Hvad handle teksten om? Fotæl det til en makke og bagefte i klassen. Hvad ved I nu om leg i gamle dage? 23

25 Mad fø Stategi: at foudsige Se på oveskiften, og tænk ove, hvad teksten mon handle om. Fotæl det til en makke. Hvad e dit læsefomål? Skiv det he: mens Stategi: at stille spøgsmål og at opklae Læs hele teksten sammen med en makke. Stil spøgsmål til teksten, og opkla dem, mens du læse. Skiv spøgsmål og sva i skemaet unde teksten. Familiene have ikke mange penge til mad, så man lavede tit de samme ette. He fotælle Connie om at væe sulten: Vi fik tit vam mælk med ugbød til aftensmad. Mogenmaden va altid et stykke bød, fanskbød elle ugbød og en kop kaffe elle te. Vi fik aldig havegyn elle gød om mogenen, det fik vi jo om aftenen. Jeg va næsten altid sulten, da jeg va ban. Jeg va gal ove, at min mo og fa havde så mange bøn, at vi ikke altid va mætte. Men vi fik mad hve dag, selvom den ikke va sund. Jeg kunne godt lide sukkemadde, men det blive man ikke mæt af. Nogle gange gik vi op til momo og spugte, om vi måtte få noget mad, fodi mo ikke havde noget. (Cika 1950) En familie om middagsbodet 24

26 Nå de va fest, fik man bede mad. He fotælle Rosa om fikadelle og jodbæ: Nå vi fik fikadelle, va de én til mig og to til min fa. Om sommeen spiste vi ødgød elle fugtgød i stedet fo vandgød. Nå de va fest elle fødselsdag, fik vi kylling elle flæskesteg. Om sommeen fik vi nogle gange jodbæ. (Cika 1935) Fastelavn Teate jul Spøgsmål Sva Gå sammen med et andet makkepa, og fotæl hinanden, hvilke spøgsmål I ha stillet, og hvilke sva I ha fundet. Hvo og hvodan fandt I svaene? 25

27 Fælles samtale Hvilke spøgsmål og sva fandt I i teksten? Hvo og hvodan fandt I svaene? efte Stategi: at opsummee Hvad handle teksten om? Fotæl det til en makke og bagefte i klassen. Hvad se I på billedene side 24 og 25, og hvodan passe de med tekstene? Fælles Løbeild Hvad ved I nu om at væe ban i gamle dage? Sig på skift én sætning om, hvad I ved om at væe ban i gamle dage. E de nogle af eindingene fa gamle dage, de ligne jees eindinge? Hvofo? Hvofo ikke? 26

28 Beskivende tekste om hvedagsliv i gamle dage I det foige kapitel ha du læst eindinge. Eindinge e histoie fa vikeligheden. Vi kalde sådanne tekste fo pimæe kilde elle føstehåndskilde. Det e kilde, de give os viden diekte fa den, de ha oplevet det, og det e sådanne kilde, nogle af tekstene i fx din histoiebog e skevet ud fa. He skal du læse nogle beskivende tekste, som e skevet ud fa gamle menneskes eindinge om dees bandom. De e ikke pimæe kilde, men sekundæe kilde elle andenhåndskilde. Fælles samtale Hvilken betydning ha det, at teksten ikke e en pimæ kilde? Hvilke fodele og ulempe e de ved en andenhåndskilde? Tobaksfabik 27

29 Læeen som ollemodel Din læe e ollemodel og vise, hvodan hun buge læseguiden. Abejde og skole fø Fø I læse Hvad e oveskiften? Skiv den he: Hvad to du, teksten deje sig om? Fotæl det til din makke. Hvad ved du om det? Fotæl det til din makke. mens Mens du læse Læsefomål: Læs teksten, og søg viden om at abejde og gå i skole i gamle dage. Bug stategien: læs-stop-fotæl-læs igen-skiv Du skal læse teksten to gange: 1. Læs et afsnit, stop op, og fotæl med dine egne od, hvad du få at vide om at abejde og gå i skole i afsnittet. 2. Læs igen, og skiv stikod om, hvad du få at vide om at abejde og gå i skole i gamle dage. Skiv stikodene i tankekotet unde den oveskift, de passe til. Folk, de abejde på fabik, kaldes abejdee. I gamle dage abejdede abejdene fa mandag til lødag fa kl. 7 til kl. 18. De havde kun fi om søndagen, og de havde aldig feie. De va tit koldt og møkt på fabikkene. De va ikke elekticitet, og de va mange falige maskine. Abejdet va hådt og ensfomigt, og abejdene skulle abejde hutigt. Abejdene tjente ikke mange penge, og det va tit ikke nok til at betale mad, husleje og vame. Abejdenes bøn hjalp til med at tjene penge. Mange bøn va stolte af at abejde. Bønenes løn va med til at betale mad, husleje og vame. Nogle bøn abejdede på fabik, og ande va bude. Nogle pudsede sko fo de ige, og ande va mælkedenge. Bøn kunne også abejde i hjemmet, fx med at lave ildtændee, som de solgte til fabikke. 28

30 Fa bønene va 6-7 å, gik de i skole om fomiddagen elle om eftemiddagen. Bønene abejdede enten fø elle efte, de havde væet i skole. De havde svæt ved at holde sig vågne i skolen, nå de havde væet på abejde fa tidlig mogen. I hjemmet hjalp pigene med at gøe ent, skælle katofle, vaske op elle passe små søskende. De va ikke bønehave og vuggestue dengang. Dengene tømte natpotten i gådens lokum, ledte efte koks på havnen elle løb æinde. De hentede fx koks i kældeen til kakkelovnen, gammelt bød hos bageen elle bændevin til faen. Abejdet på fabikke Bøneabejde Skolegang Abejde og skole Piges og denges abejde i hjemmet efte Efte du ha læst fælles samtale På næste side finde du opklaende spøgsmål, som du ikke kan få diekte sva på i teksten. He må du buge din viden, oplevelse fa besøget på Abejdemuseet elle din sunde fonuft. 29

31 efte Fælles samtale Hvofo va de ikke elekticitet på fabikkene? Hvad vil det sige, at abejdet va ensfomigt? Hvofo mon bønene va stolte ove at abejde? Hvad bugte de koks til? Hvofo skulle faen mon have bændevin? Tjek din foståelse Gå sammen i makkepa, og fotæl fo hinanden, hvad I nu ved om at abejde og gå skole i gamle dage. 2. Tegn hve isæ en tegning til teksten, som vise, hvad den deje sig om. 3. Skiv i fællesskab ud fa læeens stikod en fagtekst om at abejde og gå i skole i gamle dage. Faktaboks beskivende tekste Nå I beskive abejde og skole i gamle dage, kan I buge disse vebe: va, havde, bestod af. Bug også od, de fave teksten, fx koldt, møkt, ensfomigt, hådt, hutigt. Lav nyt afsnit, nå I begynde på noget nyt. Bøneabejde 30

32 Fælles samtale sammenlign Hvad abejde jees foælde med? Kende I jees foældes abejdspladse? Hvodan e jees skole? Hvad hjælpe I til med hjemme? Hvilke foskelle e de på abejdet dengang og nu? Hvilke foskelle e de på skolen dengang og nu? 31

33 Økonomi Læe læse op, og esten laves i fællesskab. Elevene skive med. fø Fø I læse Hvad e oveskiften? Skiv den he: Hvad to du, teksten deje sig om? Fotæl det til din makke. Hvad ved du om det? Fotæl det til din makke. mens Mens du læse Læsefomål: Læs teksten, og søg viden om økonomi i gamle dage. Bug stategien: læs-stop-fotæl-læs igen-skiv Du skal læse teksten to gange: 1. Læs et afsnit, stop op, og fotæl med dine egne od, hvad du få at vide om økonomi i afsnittet. 2. Læs igen, og skiv stikod om, hvad du få at vide om økonomi i gamle dage. Skiv stikodene i tankekotet unde den oveskift, de passe til. Fabiksejene betalte en dålig løn. I 1932 fik en abejde 1,29 k. i timen. Kvinde fik minde løn end mænd. De fik ca. 84 øe minde i timen, og bøn fik endnu minde. Alligevel va folk glade, nå de havde abejde. Det va svæt at tjene penge nok til husleje, vame og mad. Et ugbød kostede dengang 71 øe, og 1 lite sødmælk 25 øe. Kød va dyt. Flæsk kostede 1,08 k. p. kg og spegepølse 2,56 k. p. kg. Det va næsten umuligt at få hjælp, hvis en i familien va syg elle ikke havde abejde. Den eneste mulighed va at gå til pantelåneen. Hos pantelåneen kunne man låne penge, hvis man gav noget i pant. Panten kunne væe bille, en fakke elle noget legetøj. Fo at få tingen tilbage måtte man betale af på lånet. Pantelåneen beholdt tingen og havde et til at sælge den, hvis man ikke betalte af på lånet. Det va flovt at gå til pantelåneen. 32

34 Pantelånebev I abejdefamilie va de ikke altid åd til at købe gave, fx julegave og fødselsdagsgave, men bøn kunne få hjemmelavede gave. Enkelte bøn spaede penge sammen til at købe en gave ofte til moen. Løn Pise Pantelåneen Økonomi Gave 33

35 efte Efte du ha læst fælles samtale Opklaende spøgsmål, som du ikke kan finde diekte sva på i teksten. He må du buge din viden, dine oplevelse fa besøget på Abejdemuseet elle din sunde fonuft. Fælles samtale Hvofo fik kvinde og bøn minde i løn end mænd? Hvo mange penge tjente en mand på en 8-times abejdsdag i 1932? Hvad kunne han købe fo de penge? Hvofo mon det va flovt at gå til pantelåneen? Hvad foestille billedet side 33, og hvodan passe det med teksten? Hvofo fik bøn ofte hjemmelavede gave? Tjek din foståelse Gå sammen i makkepa, og fotæl hinanden, hvad I nu ved om økonomi i gamle dage. 2. Tegn hve isæ en tegning til teksten, som vise, hvad den deje sig om. 3. Bug jees stikod, og skiv i makkepa en fagtekst om økonomi i gamle dage. Faktaboks beskivende tekste Nå I beskive økonomi i gamle dage, kan I buge disse vebe: va, havde, kostede. Bug også od, de fave teksten, fx glade, dålig, minde, svæt, umuligt, flovt. Lav nyt afsnit, nå I begynde på noget nyt. Bønenes konto Julehjælp 34

36 Fælles samtale sammenlign Hvad buge jees foælde penge til i dag? Få mænd mee i løn end kvinde i dag? Abejde bøn i dag? Hvad koste et ugbød og en lite sødmælk i dag? Findes de pantelånee i dag? Hvilke foskelle e de på økonomien dengang og nu? Hvofo mon de e disse foskelle 35

37 Bolig fø Gå sammen i makkepa og læs teksten. Fø I læse Hvad e oveskiften? Skiv den he: Hvad to du, teksten deje sig om? Fotæl det til din makke. Hvad ved du om det? Fotæl det til din makke. mens Mens du læse Læsefomål: Læs teksten, og søg viden om boligen i gamle dage. Bug stategien: læs-stop-fotæl-læs igen-skiv Du skal læse teksten to gange: 1. Læs et afsnit, stop op, og fotæl med dine egne od, hvad du få at vide om boligen i afsnittet. 2. Læs igen, og skiv stikod om, hvad du få at vide om boligen i gamle dage. Skiv stikodene i tankekotet unde den oveskift, de passe til. Familien e samlet i stadsstuen I byen boede folk i etageejendomme. Husene lå tæt, og de va bygget langs gadene, så de blev dannet en gåd i midten. Inde i gåden va de bygget flee huse. De va møkt he, og det va usundt at bo i husene i baggåden, men huslejen va billig. 36

38 Lejlighedene va små. De bestod af et elle to væelse og et køkken. En mo, fa og 8 bøn kunne bo i en tovæelses lejlighed. I stuen va de et spisebod, nogle stole og en divan til at sove på. Måske va de også en kakkelovn. I det lille køkken vaskede familien sig. De små blev vasket i en balje. De stoe bugte etagevask. Bøn havde ikke dees eget væelse og måske helle ikke dees egen seng. De sov, hvo de va plads. Små bøn kunne ligge i kommodeskuffe. De støe bøn lå på en halmmadas i køkkenet. Måske lå de en i hve ende af madassen, elle de lå i det omvendte spisebod. Lejlighedene havde ikke toilet, men de va lokumme i gåden. Familiene i etageejendommene va fælles om lokummene. I baggådene stod affaldsspande. Både affaldsspandene og lokummene lugtede fælt. Husenes beliggenhed Lejlighedenes indetning Bønenes sovepladse Bolig Lokummene 37

39 efte Efte du ha læst fælles samtale Opklaende spøgsmål, som du ikke kan finde diekte sva på i teksten. He må du buge din viden, dine oplevelse på Abejdemuseet elle din sunde fonuft. Baggåd Fælles samtale Hvad e en baggåd? Hvofo va det usundt at bo i husene i baggåden? Hvofo vaskede familien sig i køkkenet, og hvad e etagevask? Hvofo havde bøn ikke dees eget væelse og dees egen seng? Hvad vil det sige, at bøn sov i det omvendte spisebod? Hvofo lugtede lokummene? Hvad foestille billedene side 36, 37 og 38, og hvodan passe de med teksten? Tjek din foståelse Gå sammen med et andet makkepa, og fotæl hinanden, hvad I nu ved om boligen i gamle dage. 2. Tegn hve isæ en tegning til teksten, som vise, hvad den deje sig om. 3. Bug jees stikod, og skiv i makkepa en fagtekst om boligen i gamle dage. Faktaboks beskivende tekste Nå du beskive boligen i gamle dage, kan du buge disse vebe: va, havde, lå, stod, blev dannet. Bug også od, de fave teksten, fx møkt, usundt, billigt, små, støe, omvendt, fælt. Lav nyt afsnit, nå du begynde på noget nyt. 38

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Skole som i gamle dage

Skole som i gamle dage Skole som i gamle dage 1 Sydvestsjællands Museum 1.- 3. klasse ˆ Östen stiger so en oπ Den spr der guld pä sky Gär ov r bºer o båkketoπ gär ov r land o bω INDHOLD Skole som i gamle dage s. 1 Børneliv for

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Skole som i gamle dage

Skole som i gamle dage Skole som i gamle dage ˆ Östen stiger so en oπ Den spr der guld pä sky Gär ov r bºer o båkketoπ gär ov r land o bω INDHOLD Skole som i gamle dage s. 3 Børneliv for 100 år siden s. 4 Skolens lange historie

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender Familie Snak om, hvem I er i familie med; morfar, kusine og onkel. Hvad hedder de, og hvor gamle er de? Hæng billeder op af mor, far, lillesøster, storebror eller andre familiemedlemmer. Under billedet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En familie flytter til byen fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En stor beslutning Den 10. februar 1882 kommer et ungt par ud af Asminderød Kirke ved Fredensborg. Karen Marie og Peter

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Følg Hele Verden i Skole på Facebook

Følg Hele Verden i Skole på Facebook LÆSERAKETTEN 2015 1 Følg Hele Verden i Skole på Facebook Kære elever og forældre Som familie kan I følge Hele Verden i Skole via Facebook. I år handler materialet om børn og unge i Guatemala. Læs med i

Læs mere

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte AFFALD - før, nu og i fremtiden Aktivitetshæfte STENALDEREN Jæger og fisker LANDET I 1700-TALLET UDE PÅ LANDET BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA 1930-1970 Da FARFAR var ung INDE I BYEN BYEN FRA 1850-1930 LIVET

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere